Sunteți pe pagina 1din 0

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU

FACULTATEA DE DREPT
PROFESOR UNIVERSITAR DR. DRAGO - ALEXANDRU SITARU
DREPTUL COMERULUI INTERNAIONAL
CURS PENTRU NVMNTUL LA DISTAN
BUCURETI
1
Obieci!e"e c#$%#"#i &i c$ie$ii"e 'e
e!("#($e ( c#)*&i)+e"*$
Disciplina dreptul comerului internaional are ca obiect de studiu raporturile de
drept privat care se desfoar n cadrul comerului internaional. Caracterul de
internaionalitate particularizeaz raporturile juridice avute n vedere i este
determinat de prezena n cuprinsul raportului juridic a unui element de extraneitate.
Criteriul internaionalitii poate fi unul subiectiv, n sensul c prile raportului juridic
au domiciliul ori, dup caz, sediul n state diferite, sau unul obiectiv, respectiv marfa,
lucrarea ori serviciul ce face obiectul raportului juridic se afl n tranzit internaional.
P($e( ,e)e$("- . D$e/ C*0e$+#"#i I)e$)(+i*)(" I 1 a disciplinei debuteaz
printr-o cercetare de ansamblu a caracteristicilor politicii romneti n domeniul
relaiilor de comer internaional, fiind avute n vedere, n special, regimul juridic al
investiiilor strine i regimul juridic general al importurilor i exporturilor. !n
continuare, sunt analizate n mod succesiv" a# izvoarele dreptului comerului
internaional, o atenie deosebit fiind acordat uzanelor din comerul internaional,
b# subiectele raporturilor juridice de comer internaional, n acest context fiind
analizate subiectele de naionalitate romn, activitatea n $omnia a subiectelor de
naionalitate strin i activitatea n strintate a subiectelor de naionalitate romn,
precum i societile europene %&'# i societile cooperative europene %&C'#, c#
teoria general a contractelor de comer internaional, fiind studiate principalele
aspecte referitoare la nc(eierea, coninutul, interpretarea, efectele i proba acestor
contracte.
Partea special (Dreptul Comerului Internaional II) a disciplinei
analizeaz, de o manier aprofundat, principalele contracte din comerul
internaional i unele instituii juridice conexe, astfel: contractul de vnzare
internaional de mrfuri, conform Conveniei )aiunilor *nite de la +iena %1,-.#,
prescripia extinctiv n materia vnzrii internaionale de mrfuri, conform Conveniei
de la )e/ 0or1 %1,23#, uzanele uniformizate n materia vnzrii n comerul
internaional IN!"#$%& '()( , operaiunile de contrapartid n comerul
internaional %cu privire special asupra celor axate pe contractul de vnzare-
4
cumprare#, vnzarea internaional de mrfuri prin burse i licitaii* contractele de
intermediere n comerul internaional i contractele de transport internaional de
mrfuri.
!n cadrul disciplinei dreptul comerului internaional, analiza teoretic a
re5lementrilor naionale i internaionale incidente este dublat de studiul
jurisprudenei i al practicii arbitrale relevante.
C*0/ee)+e C*)2e$ie
Conform fiei disciplinei, competenele specifice dreptului comerului
internaional constau n"
nele5erea disciplinei dreptului comerului internaional ca o ramur distinct
cu elemente specifice a dreptului privat6
tratarea atent a elementelor de extraneitate ce confer caracterul de
internaionalitate6
tendina de a recepta dreptul comerului internaional ca o materie care,
studiind raporturile internaionale ce au ca re5ul subiecte prile la activitatea de
comer, are o relevan practic evident6
corelaia dintre dreptul internaional privat %drept conflictual# i dreptul
comerului internaional %drept material#6
pornind de la normele de trimitere specifice dreptului internaional privat,
aplicarea concret la spe a diferitelor norme materiale izvorte din acte normative
interne sau din convenii internaionale n domeniul dreptului comerului internaional6
corelarea perfect dintre diferitele izvoare de drept, cu un rol crescut al
uzanelor din comerul internaional6
nele5erea creterii importanei dreptului comerului internaional n condiiile
tot mai deselor raporturi cu element de extraneitate la care subiectele de drept romn
particip6
tendina de apropiere a sistemului de drept romn de alte sisteme de drept
moderne6
7
prin cunoaterea dreptului comerului internaional, o ct mai bun te(nic de
nc(eiere a contractelor de comer internaional6
manifestarea unei atitudini responsabile fa de pre5tirea continu,
cunoaterea operativ i aplicarea corespunztoare a noilor le5i sau a modificrilor
le5islative i jurisprudeniale.
disciplinele care trebuiesc studiate anterior sunt " drept civil i drept comercial
Re%#$%e &i Mi3"*(ce 'e L#c$#
&tudenii vor utiliza suportul electronic, cursul publicat, pro5ramele le5islative
i internetul .
Ce$i)+e P$e"i0i)($e
8entru parcur5erea i nele5erea cursului este necesara parcur5erea
disciplinelor " Drept Civil , Drept Comercial si Drept 9nternaional 8rivat .
D#$(( Me'ie 'e S#'i# I)'i!i'#("
Durata medie de parcur5ere a unei unitai de nvare este de 4 ore.
3
BIBLIOGRAFIE
(1 OBLIGATORIE
Dra5o-:lexandru &itaru, +reptul comerului internaional "ratat ,artea
general, 'd. *niversul ;uridic, <ucureti, 4..-6
Dra5o-:lexandru &itaru, Claudiu-8aul <u5lea, =erban-:lexandru &tnescu,
+reptul comerului internaional "ratat ,artea special, 'd. *niversul ;uridic,
<ucureti, 4..-6
Dra5o - :lexandru &itaru, onsideraii privind Incoterms '()(* n $evista de
Drept Comercial, nr. 4,7 i 3>4.11
Convenia )aiunilor *nite asupra contractelor de vnzare internaional de
mrfuri %+iena, 1,-.#, la care $omnia a aderat prin ?e5ea nr. 43>1,,16
Convenia asupra prescripiei n materie de vnzare internaional de mrfuri
%)e/-0or1# la care $omnia a aderat prin ?e5ea nr. 43>1,,46
?e5ea nr. 71>1,,. privind societile comerciale, republicat n @.A. nr.
77>1,,-, cu modificrile ulterioare6
?e5ea nr. 4B>1,,. privind $e5istrul Comerului, republicat n @.A. nr.
3,>1,,-, cu modificrile ulterioare6
A.*.C. nr. ,4>1,,2 privind stimularea investiiilor directe, aprobat prin ?e5ea
nr. 431>1,,-6
A.*.C. nr. -D>4..- privind stimularea investiiilor6
$e5ulile de procedur arbitral ale Curii de :rbitraj Comercial 9nternaional de
pe ln5 Camera de Comer i 9ndustrie a $omniei, n vi5oare de la 4D martie 4.1..
cu modificrile din 4.11.
b1 FACULTATIV
*)9D$A9E F 8rincipiile aplicabile contractelor comerciale internaionale,
varianta 4..3, n (ttp">>///.unidroit.or5>en5lis(>principles>contracts>main.(tm
9)CAE'$@& 4.1., 8ublicaia 9CC nr. 21D'
9oan @acovei, Dreptul comerului internaional, +ol. 9 i 99, 'ditura C.G. <ec1,
<ucureti, 4..B i 4..,
<rndua =tefnescu, C(arlotte 'ne, :na @aria ?upulescu, <rndua
+artolomei, +reptul comerului internaional n documente* #d- .umina .ex*
/ucureti, 4..76
<rndua =tefnescu, Actavian Cpn, .a., +icionar juridic de comer
exterior, 'ditura tiinific i 'nciclopedic, <uc., 1,-B.
D
EVALUARE
?a stabilirea notei finale se iau n considerare"
rspunsurile la examen %evaluarea final# 2.H
testarea periodic prin lucrri de control > 7.H
testarea continu pe parcursul semestrului >
activiti constnd n teme > referate > eseuri etc.
Crila de evaluare pentru examen cuprinde o lucrare scris, constnd n 1.
subiecte teoretice.
B
CUPRINS4P($e Ge)e$("(
0nitatea de nvare I 1 !%#$"0. IN"#$N2"I!N2.* 2 32," &!I2. &I
40$I+I pag-5
0nitatea de nvare II 1 2$2"#$I&"II.# ,!.I"III $!%6N#7"I 8N
+!%#NI0. $#.29II.!$ +# !%#$9 IN"#$N29I!N2. pag-):
0nitatea de nvare III 1 ;2$2N9II.# 2!$+2"# IN<#&"I"!$I.!$ &"$=INI
7I +$#,"0$I.# 2#&"!$2- 32I.I"=9I pag-'>
0nitatea de nvare I< 1 $#;I%0. ;#N#$2. 2. I%,!$"0$I.!$ 7I
#?,!$"0$I.!$ 8N $!%6NI2 0 &,#I2.= ,$I<I$# 2&0,$2
20"!$I@29II.!$ +# I%,!$"A #?,!$" pa5.7B
0nitatea de nvare < 1 I@<!2$#.# +$#,"0.0I !%#$"0.0I IN"#$N2"I!N2.
pa5. 37
0nitatea de nvare <I 1 &!I#"=9I.# !%#$I2.# +# N29I!N2.I"2"#
$!%6N=* 2 &0/I#"# 2.# +$#,"0.0I !%#$90.0I
IN"#$N29I!N2.
pag-B>
0nitatea de nvare <II 1 2"I<I"2"#2 +# !%#$9 2 ,#$&!2N#.!$
40$I+I# &"$=IN# 8N $!%6NI2- 3I.I2.2- &00$&2.2 pag->C
0nitatea de nvare <III 1 2"I<I"2"#2 +# !%#$9 2 ,#$&!2N#.!$
40$I+I# &"$=IN# 8N $!%6NI2- $#,$#@#N"2N92 pag-D>
2
0nitatea de nvare I? I%,!$"2N92 7I !N9IN0"0. !N"$2"#.!$ +IN
!%#$90. IN"#$N29I!N2. pag-CE
0nitatea de nvare ? C?:*I' &8'C9J9C' !) CA)E$:CE'?' D' CA@'$K
9)E'$):K9A):? !)CG'9:E' 8' E'$@') @'D9* =9 ?*)C. $9&C*$9?'
pa5.,D
0nitatea de nvare ?I C?:*I' &8'C9J9C' !) CA)E$:CE'?' D' CA@'$K
9)E'$):K9A):? !)CG'9:E' 8' E'$@') @'D9* =9 ?*)C. C?:*I'?'
:&9C*$:EA$99 9@8AE$9+: $9&C*$9?A$ +:?*E:$' pa5.,,
0nitatea de nvare ?II C?:*I' &8'C9J9C' !) CA)E$:CE'?' D' CA@'$K
9)E'$):K9A):? !)CG'9:E' 8' E'$@') @'D9* =9 ?*)C. C?:*I'?'
:&9C*$:EA$99 9@8AE$9+: $9&C*$9?A$ )'+:?*E:$' pa5.1.7

-
UNITATEA DE NVARE I
COMERTUL INTERNATIONAL5 CA FAPT SOCIAL SI 6URIDIC
CUPRINS4
1. )oiunea i importana comerului internaional6
4. 'lementele raporturilor juridice de comer internaional.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti, studenii vor putea s"
Defineasc cele dou accepiuni ale noiunii de comer internaional6
& enumere i s descrie elementele caracteristice ale raporturilor de comer
internaional.
1. No iunea i importan a comer ului interna ional
1.1. Accep iunile no iunii de comer interna ional
)oiunea de comer internaional este susceptibil de dou accepiuni, una
$e%$7)%-, care cuprinde sensul tradiional al acestei noiuni i una "($,-, care
include i formele moderne de desfurare a relaiilor economice internaionale.
(1 &tricto sensu, c*0e$+#" i)e$)(+i*)(" cuprinde totalitatea operaiunilor de
import i export cu mrfuri, lucrrii i servicii pe care le desfoar persoane fizice
i>sau juridice avnd calitatea de subiecte ale dreptului comerului internaional, cu
parteneri de naionalitate strin sau cu bunuri aflate n tranzit internaional
%operaiuni pe piee strine#.
8rivit n acest sens, comerul internaional aparine, n esen, fazei
economice a distribuiei mrfurilor, care constituie etapa intermediar a ciclului
economic, plasat ntre producie i consumaie, cu precizarea c, n acest caz,
distribuia are loc, prin ipotez, peste frontierele unui stat.
,
Comerul internaional, privit n accepiunea sa restrns, mbrac pe planul
dreptului forma actelor i faptelor de comer internaional %propriu-zise#. Dintre actele
de comer internaional, cele mai importante - ca frecven i sfer de cuprindere -
sunt contractele de comer internaional %LclasiceL#, care constituie una dintre
instituiile centrale ale acestei materii. !n cadrul contractelor, locul central l ocup
contractul de vnzare internaional de mrfuri.
:ceast accepiune restrns a noiunii pe cere o definim este cea mai
apropiat de sensul etimolo5ic al cuvntului LcomerL, provenit din expresia latin
LcommerciumL care, la rndul su, este o juxtapunere a cuvintelor Lcum merxL, care
exprim noiunea de operaiuni efectuate Lcu marfaL %merx-is M marf#.
b1 !n epoca modern, comerul internaional a depit ns cadrul tradiional al
acestei noiuni, el n5lobnd o multitudine i o extrem varietate de operaiuni care
se refer numai indirect la marf i care sunt cuprinse, de re5ul, n noiunea de
c**/e$($e ec*)*0ic- i)e$)(+i*)("-.
Cooperarea economic internaional este un ansamblu de relaii de
conlucrare ntre dou sau mai multe persoane fizice i>sau juridice aparinnd unor
state diferite, care nu implic n mod necesar un transfer de marf %o executare de
lucrri sau prestare de servicii# peste frontier, ci au ca scop realizarea, prin eforturile
conju5ate ale partenerilor, a unor operaiuni conexe celor de comer %propriu-zis#,
ealonate de re5ul pe perioade de timp determinate, n producie sau n sfera
neproductiv, n scopul obinerii unor avantaje reciproce.
8rin includerea, alturi de formele clasice, a operaiunilor de cooperare
economic internaional, noiunea de comer internaional capt un sens lar5 %lato
sensu#.
Aperaiunile la care ne referim se prezint, pe plan juridic, sub forma actelor i
faptelor de cooperare economic internaional. :cestea se concretizeaz, de
re5ul, la nivelul relaiilor dintre persoanele fizice sau juridice din diferite state, prin
contractul de cooperare economic internaional - atunci cnd mbrac o form
exclusiv contractual - sau prin contractul de constituire de societate comercial,
atunci cnd forma juridic este contractual i instituional %duce la constituirea sau
modificarea unei persoane juridice#.
2. Elementele raporturilor juridice de comer interna ional
1.
$aporturile juridice de comer internaional sunt raporturi de drept privat i se
desfoar ntre persoane fizice sau juridice, ca subiecte de drept privat. 8er a
contrario, disciplina nu se ocupa de raporturile din activitatea de comer ntre state
sau or5anizaii internaionale, acestea fiind de apanajul dreptului internaional public.
$aporturile de comer internaional se caracterizeaz prin '*#( e"e0e)e"
(1 #) e"e0e) %/eci2ic $e"(+ii"*$ 'e c*0e$+5 care este comun cu cel din
dreptul comercial6
b1 e"e0e)#" 'e i)e$)(+i*)("i(e. :cesta este elementul care
particularizeaz raporturile juridice care fac obiectul dreptului comerului
internaional.
'xist un raport juridic internaional atunci cnd n cuprinsul acelui raport
juridic apare un element de extraneitate. )oiunea de internaionalitate nu este ns
aceeai n drept comerului internaional i n dreptul internaional privat. !n dreptul
internaional privat raportul juridic devine internaional atunci cnd n cuprinsul su
apare orice element de extraneitate. !n dreptul comerului internaional, elementele
de extraneitate sunt calificate, n sensul c numai anumite elemente de extraneitate
determin ca acel raport juridic s devin internaional n sensul dreptului comerului
internaional.
'lementele de extraneitate relevante sunt"
a# un element subiectiv, i anume ca prile s i aib sediile %pentru
persoanele juridice#, domiciliile %pentru persoanele fizice# n state diferite. :cesta
este elementul de extraneitate esenial, care apare i n Convenia )aiunilor *nite
asupra contractelor de vnzare internaional de mrfuri, adoptat la +iena %1,-.#.
b# un element obiectiv, i anume ca marfa care face obiectul contractului sa
fie n tranzit internaional, adic n drumul su de la vnztor la cumprtor s treac
cel puin o frontiera.
:ceste doua elemente nu trebuie ntrunite n mod concomitent, ci ele sunt
alternative. :adar, oricare dintre ele este suficient pentru a conferi caracter
internaional raportului juridic.
11
Te% 'e (#*e!("#($e4
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
Ce reprezint noiunea de comer internaional, din perspectiva celor dou
accepiuni, lar5 i restrnsN
8rezentai trsturile eseniale ale raporturilor juridice de comer internaional.
8rezentai, pe scurt, cele dou elemente de extraneitate relevante, care sunt
specifice raporturilor juridice de comer internaional.
14
UNITATEA DE NVARE II
CARACTERISTICILE POLITICII ROMNETI N DOMENIUL RELAIILOR DE
COMER INTERNAIONAL
CUPRINS4
1. 8rincipiul fundamental al libertii comerului internaional al $omniei
1.1. Eemeiul juridic6
1.4. Coninutul principiului.
4. $e5imul juridic al investiiilor strine n $omnia
4.1. &ediul materiei. 'voluia le5islaiei n materie6
4.4. Definirea noiunilor de baz n materie6
4.7. 8rincipiile specifice aplicabile re5imului investiiilor strine6
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti, studenii vor putea s"
8rezinte principiul libertii comerului internaional al $omniei, din punctul
de vedere al temeiului juridic i al coninutului6
!nelea5 etapele le5islative parcurse de $omnia pentru conturarea
re5imului juridic actual al investiiilor strine n $omnia6
Defineasc noiunea de investiie direct i s prezinte formele investiiilor
directe n $omnia6
Defineasc investiiile de portofoliu, s cunoasc actele normative care le
consacr i s prezinte trsturile caracteristice ale acestora6
Defineasc noiunea de investitor strin6
'numere principiile specifice care 5uverneaz re5imul investiiilor strine n
$omnia6
'numere modalitile prin care se poate realiza o investiie strin n
$omnia6
'numere i s caracterizeze principalele 5aranii acordate investitorilor
strini n $omnia6
17
8rezinte pe scurt drepturile de care beneficiaz investitorii strini n
$omnia6
8rezinte modalitile de soluionare a liti5iilor nscute ntre statul romn i
investitori strini6
8rezinte trsturile facilitilor normative i individuale acordate investitorilor
strini6
8rezinte re5imul aplicabil n materia 5arantrii investiiilor strine n
$omnia prin intermediul :5eniei @ultilaterale de Carantare a 9nvestiiilor6
8rezinte, pe scurt, re5imul juridic aplicabil autorizaiilor de import > export6
Descrie procedura le5al pentru eliberarea licenelor de import > export6
Descrie motivele care pot sta la baza refuzului cererii de eliberare a
autorizaiilor de import > export6
8rezinte cile de atac n cazul refuzului eliberrii autorizaiilor ori al
nerezolvrii cererii n termenul le5al6
8rezinte natura juridic a autorizaiilor de export6
Descrie efectele autorizaiilor asupra contratelor de comer internaional.
1. Principiul fundamental al libert ii comer ului interna ional al
Romniei
1.1Temeiul juridic
8rincipiul la care ne referim este anta5onic celui care a 5uvernat politica n
materia comerului internaional al statului romn n perioada 1,3B - 1,-,, i anume
principiul monopolului de stat asupra comerului exterior al $omniei.
!n coninutul principiului monopolul de stat intra dreptul exclusiv al statului de a
or5aniza, conduce i controla ntrea5a activitate de comer exterior, precum i de a
efectua operaiunile de comer internaional prin unitile sale ori prin alte uniti
autorizate, n condiiile le5ii.
8rincipiul monopolului de stat asupra comerului exterior a fost unul dintre
primele principii de natur totalitar care au fost nlturate dup Decembrie 1,-,.
:stfel, c(iar din primele luni ale anului 1,,. au fost adoptate acte normative
importante, care au eliminat monopolismul i au pus bazele principiului libertii
comerului internaional al $omniei.
13
Dintre (ce"e )*$0(i!e emise n acea perioad n materia de care ne
ocupm menionm, mai ales, urmtoarele"
- D.-?. nr. D3>1,,. privind desfurarea unor activiti economice pe baza
liberei iniiative. :cest act normativ, a crui aplicare s-a restrns la prile la
activitatea de comer persoane fizice dup apariia ?e5ii nr. 71>1,,. privind
societile comerciale, a fost abro5at prin ?e5ea nr. D.2>4..4 privind or5anizarea i
desfurarea unor activiti economice de ctre persoane fizice.
- D.-?. nr. ,B>1,,. privind unele msuri pentru atra5erea investiiei ca capital
strin n $omnia, care a fost ulterior abro5at prin ?e5ea nr. 7D>1,,1 privind
re5imul investiiilor strine.
- ?e5ea nr. 1D>1,,. privind reor5anizarea unitilor economice de stat ca re5ii
autonome i societi comerciale.
- ?e5ea nr. 71>1,,. privind societile comerciale.
8rincipiul libertii comerului, care constituie 5enus proximus pentru principiul
de care ne ocupm, este consacrat n Constituia $omniei modificat i completat
prin ?e5ea de revizuire nr. 34,>4..7 i republicat n 4..7. &uportul constituional al
principiului libertii comerului l constituie al. 1 din art. 17D %modificat i
renumerotat#, conform crora Oeconomia $omniei este economie de pia, bazat
pe libera iniiativ i concurenP. 8rincipiul ca atare este consacrat n al. 4 lit. a# din
acelai articol, ca o obli5aie economic fundamental a statului romn. Conform
textului, Qstatul trebuie s asi5ure" a# libertatea comerului...P.
*n alt temei al principiului libertii comerului, i anume al unei laturi eseniale
a acestui principiu - respectiv dreptului oricrei persoane de a exercita o activitate de
comer, inclusiv de comer internaional, deoarece le5ea nu distin5e - l constituie
art. 31 al. 1 teza a 99 - a din Constituia revizuit, care prevede c Oale5erea
profesiei, a meseriei sau a ocupaiei ... este liberP.
Eotodat, principiul libertii comerului internaional al $omniei i 5sete
un temei esenial, la nivelul relaiilor economice europene ale $omniei, n Eratatului
de aderare a $omniei la *niunea 'uropean. 8revederi n acest sens sunt cuprinse
mai ales n :nexa +99, pct. 1 %?ibera circulaie a persoanelor#, pct. 4 %?ibera circulaie
a serviciilor# i pct. 7 %?ibera circulaie a capitalurilor#.
?a nivelul relaiilor de comer la scar planetar, prin ratificarea :cordului de la
@arra1ec( privind constituirea Ar5anizaiei @ondiale a Comerului, din anul 1,,3,
1D
$omnia a devenit membr a celei mai vaste or5anizaii de comer internaional, al
crei scop principal este promovarea libertii comerului.
1.2 Con inutul principiului
8rincipiul libertii comerului internaional prezint dou aspecte sau, altfel
spus, poate fi privit n dou sensuri, i anume unul i)e$) - de la prile romne la
relaiile de comer ctre piaa internaional - i unul e8e$), de la prile strine la
relaiile de comer ctre piaa romneasc.
(1 &ub primul aspect, principiul se exprim prin capacitatea recunoscut de
le5e persoanelor fizice i juridice romne de a fi subiecte ale dreptului comerului
internaional, adic de participa liber n toate domeniile relaiilor de comer
internaional. :ceast capacitate implic libera circulaie a personalul %lucrtorilor#,
mrfurilor i capitalurilor subiectelor de drept romne.
b1 8rincipiului libertii comerului internaional se prezint i sub un al doilea
aspect, specific comerului internaional, i anume prin liberului acces al subiectelor
de drept strine pe piaa romneasc. :cest aspect este materializat n cadrul
re5imului juridic al investiiilor strine n $omnia, al filialelor i sediilor secundare
constituite de respectivele subiecte n ar etc.
8rincipiului libertii comerului internaional cunoate anumite limite,
materializate prin diferite instrumente ale politicii de comer pe care statul le exercit
asupra activitii de comer internaional a subiectelor de drept romne, n condiiile
restrictive ale le5ii.
$estrn5erea libertii comerului se poate realiza prin mijloace tarifare
%politica vamal# sau netarifare, precum politica financiar i bancar %a <.).$.#,
re5imul diferitelor autorizaii de import > export - n acele cazuri, de excepie, n care
acestea sunt cerute.
9. Re,i0#" 3#$i'ic (" i)!e%i+ii"*$ %$-i)e :) R*07)i(
2.1. Sediul materiei. Evolu ia legisla iei n materie
$e5imul juridic al investiiilor strine n $omnia, care constituie expresia
politicii statului romn n aceast materie, este re5lementat prin acte normative
interne i, totodat, rezult din prevederile unor convenii internaionale la care
$omnia este parte.
1B
8rimul act normativ care a permis accesul liber al investiiilor strine pe piaa
romneasc dup decembrie 1,-, a fost D.-?. nr. ,B>1,,. privind unele msuri
pentru atra5erea investiiei de capital strin n $omnia. :cesta a fost abro5at prin
?e5ea nr. 7D>1,,1 privind re5imul investiiilor strine. *n act normativ complementar
acestei le5i a fost ?e5ea nr. 21>1,,3 privind acordarea unor faciliti suplimentare
fa de ?e5ea 7D>1,,1, republicat, pentru atra5erea de investitori strini n industrie.
:tt ?e5ea nr. 7D>1,,1 ct i ?e5ea nr. 21>1,,3 au fost abro5ate prin A.*.C. nr.
71>1,,2 privind re5imul investiiilor strine n $omnia. A.*.C. nr. 71>1,,2 a fost
abro5at parial prin A.*.C. nr. ,4>1,,2 privind stimularea investiiilor directe i
inte5ral prin ?e5ea nr. 431>1,,- de aprobare a A.*.C. nr. ,4>1,,2.
Dup abro5area A.*.C. nr. 71>1,,2 s-au conturat dou pac(ete de acte
normative, corespunztoare celor dou forme principale de i)!e%i+ii %$-i)e, i
anume i)!e%i+ii"e 'i$ece i cele 'e /*$*2*"i#.
A1 8rivind i)!e%i+ii"e 'i$ece, principalul act normativ n vi5oare este A.*.C.
nr. ,4>1,,2 privind stimularea investiiilor directe, care a fost aprobat cu importante
modificri prin ?e5ea nr. 431>1,,- i a suferit i ulterior modificri majore.
*nele prevederi cu caracter de 5eneralitate se re5sesc i n ?e5ea nr.
A.*.C. nr. -D>4..- privind stimularea investiiilor.
B1 8entru i)!e%i+ii"e 'e /*$*2*"i#5 temeiul juridic principal l constituie
?e5ea nr. 4,2>4..3 privind piaa de capital, care re5lementeaz investiiile n
instrumente financiare.
Cu privire la titlurile de stat, care constituie o form a investiiilor de portofoliu,
este aplicabil A.C. nr. BB>1,,2 privind re5imul investiiilor strine n $omnia,
realizate prin cumprarea de titluri de stat. Ca urmare a modificrii Ardonanei n
anul 4..B, piaa titlurilor de stat a fost desc(is investitorilor strini n aceleai
condiii ca i pentru cei romni.
Cu privire la (0be"e 2*$0e 'e i)!e%i+ii %$-i)e sunt n vi5oare i alte acte
normative, inclusiv re5lementri ale <.).$., la care ne referim pe parcursul expunerii.
Conveniile internaionale la care $omnia este parte conin, n unele cazuri,
dispoziii care intereseaz re5imul investiiilor strine n ar. :ceste dispoziii
%privind, mai ales, drepturile i facilitile acordate investitorilor din rile pri la
convenie# prevaleaz asupra re5imului de drept comun consacrat de le5islaia
intern, aa cum vom vedea mai jos, n contextul analizei principiilor aplicabile n
materie.
12
8revederi n domeniul de care ne ocupm conin, n special, acordurile
bilaterale privind promovarea i protejarea reciproc a investiiilor.
$omnia este parte la un tratat internaional multilateral n materie, i anume
la Convenia de constituire a :5eniei @ultilaterale de Carantare a 9nvestiiilor,
semnat la &eul la 11 octombrie 1,-D, care a fost ratificat prin ?e5ea nr. 37>1,,4.
:ceast convenie re5lementeaz, sub aspect or5anizatoric i funcional, o form
special de 5aranie internaional a investiiilor strine.
2.2. Definirea no iunilor de baz n materie
2.2.1 No iunea de investi ie str in
2.2.1.1 Investi iile directe
)oiunea de Oinvestiie directP este definit, n principal, n dou acte
normative.
A1 O.U.G. )$. ;9<=;;>, n art. 4 lit. a#, definete investiiile directe ca fiind
Qparticiparea %investitorului strin, n.n.# la constituirea sau la extinderea unei
ntreprinderi n oricare dintre formele juridice prevzute de le5e, dobndirea de
aciuni sau de pri sociale ale unei societi comerciale, cu excepia investiiilor de
portofoliu, sau nfiinarea i extinderea n $omnia a unei sucursale de ctre o
societate comercial strinP
Ardonana re5lementeaz, astfel, trei forme de investiii strine directe"
%a# participarea la constituirea sau la extinderea unei societi comerciale
romne,
%b# dobndirea de aciuni sau pri sociale ale unei societi comerciale
romne i
%c# nfiinarea i extinderea n $omnia a unei sucursale de ctre o societate
comercial strin.
B1 R.B.N.R. )$. ?<9@@A /$i!i)' $e,i0#" !("#($, n :nexa 1 %)omenclator#,
conine o definiie a noiunii de investiie direct n art. 3.-. Conform textului, i nvestiia
direct este o Qinvestiie de orice natur efectuat n scopul stabilirii sau meninerii de
le5turi economice durabile i care se realizeaz prin urmtoarele modaliti, luate n
sensul lor cel mai lar5"
a# constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entiti aparinnd
inte5ral persoanei care furnizeaz capitalul de dotare > capitalul social ori
ac(iziionarea inte5ral a unei entiti deja existente6
1-
b# participarea ntr-o entitate nou sau ntr-una existent, n scopul stabilirii ori
meninerii de le5turi economice durabile6
c# acordarea de credite i mprumuturi pe termen mai mare de D ani, n scopul
stabilirii ori meninerii de le5turi economice durabile6
d# reinvestirea profitului n scopul meninerii unei le5turi economice durabile.
A.*.C. nr. ,4>1,,2 re5lementeaz numai o sin5ur cate5orie de i)!e%i+ie
strin n ar, i anume cea :) 2*$0- %*cie($-, care implic de natura sa o latur
contractual i una instituional %exprimat prin personalitatea juridic a societii#.
Din faptul c A.*.C. nr. ,4>1,,2, ca le5e 5eneral n materie, nu se refer dect la
investiiile instituionale, rezult intenia le5iuitorului ca i)!e%i+ii"e :) 2*$0- /#$
c*)$(c#("- s nu constituie, de re5ul, o form de investiii strine.
De la aceast re5ul fac ns excepie cazurile cnd anumite investiii n form
pur contractual sunt prevzute expres n acte normative speciale. 'ste vorba, de
exemplu, despre contractele de nc(iriere i de concesiune n 5eneral, inclusiv cele
privind zonele libere %?e5ea nr. -3>1,,4 privind re5imul zonelor libere#, de
contractele de concesiune petrolier %prevzute de ?e5ea petrolului, nr. 47->4..3#,
minier %re5lementate de ?e5ea minelor, nr. -D>4..7#, din domeniul 5azelor naturale
%potrivit ?e5ii 5azelor, nr. 7D1>4..3#.
2.2.1.2 Investi iile de portofoliu
9nvestiiile de portofoliu sunt definite i re5lementate, la rndul lor, n mai multe
acte normative.
A1 O.U.G. )$. ;9<=;;>, n art. 4 lit. b#, definete investiia de portofoliu ca fiind
Qdobndirea de valori mobiliare pe pieele de capital or5anizate i re5lementate i
care nu permit participarea direct la administrarea societii comercialeP. A.*.C. nr.
,4>1,,2 nu se ocup de investiiile de portofoliu artnd, n art. 7, c re5imul
acestora, Qinclusiv avantajele de care acestea beneficiaz, se stabilete prin le5e
specialP. Considerm c definiia investiiilor de portofoliu, dat de ordonan, este
depit, att noional, ct i pe fond, fa de actele normative speciale survenite n
materie.
B1 :ctul normativ 5eneral n materie este Le,e( )$. 9;><9@@? /$i!i)' /i(+(
'e c(/i("5 care nu d ns o definiie a investiiei de portofoliu. ?e5ea
re5lementeaz nfiinarea i funcionarea pieelor de instrumente financiare, cu
instituiile i operaiunile specifice acestora, precum i a or5anismelor de plasament
1,
colectiv, n scopul mobilizrii disponibilitilor financiare prin intermediul investiiilor n
instrumente financiare %art. 1 al 1#.
?e5ea se aplic activitilor i operaiunilor desfurate pe teritoriul $omniei
%art. 1 al. 4#, dar constituirea i activitatea societilor comerciale n materie
intereseaz i investitorii strini.
Comisia )aional a +alorilor @obiliare %C.).+.@.# este autoritatea
competent care aplic prevederile acestei le5i, prin exercitarea prero5ativelor
stabilite n statutul su %art. 1 al. 7#.
C1 O.G. )$. BB<=;;> re5lementeaz o form particular de realizare a
investiiilor de portofoliu n $omnia, i anume cumprarea de titluri de stat.
!n sensul acestui act normativ, titlurile de stat reprezint nscrisurile care
constituie datoria public a $omniei, sub form de bonuri, certificate de trezorerie i
alte instrumente cu scadena de maximum un an, ct i obli5aiuni i alte instrumente
cu scadene mai mari de un an, constituind mprumuturile statului, n moned
naional i>sau n valut, pe termen scurt, mediu sau lun5 %art. 1 lit. a#.
Ardonana definete Linvestiia de portofoliuL %la care se refer, n.n.# ca fiind
Qdobndirea de titluri de stat de pe pieele or5anizate ale titlurilor de stat de ctre o
persoan fizic sau juridic nerezident, prin dealerii primari i intermediarii pieei
secundare a titlurilor de statP %art. 1 lit. b#.
9nvestitorii nerezideni pot ac(iziiona titluri de stat de pe piaa primar prin
dealerii primari, n conformitate cu re5lementrile n vi5oare privind tranzaciile cu
titluri de stat. Eranzacionarea titlurilor de stat pe piaa secundar poate fi efectuat
de persoanele nerezidente, prin intermediarii pieei secundare a titlurilor de stat, n
conformitate cu re5lementrile n vi5oare %art. 4#.
2.2.1.3 No iunea de investitor str in
8otrivit art. 4 lit. c# din A.*.C. nr. ,4>1,,2, investitorul este Qorice persoan
fizic sau juridic, rezident sau nerezident, cu domiciliul sau cu sediul permanent
n $omnia sau n strintate, care investete n $omniaP, iar lit. d# precizeaz c
prin Orezident > nerezidentP se nele5 Opersoanele calificate astfel conform
re5lementrilor n vi5oare privind re5imul valutarP.
:adar, pentru a defini calitatea de rezident sau nerezident a investitorilor,
ordonana face trimitere practic la re5lementrile <.).$. care conin asemenea
definiii. !n aceast cate5orie se ncadreaz, mai ales, $.<.).$. nr. 3>4..D.
4.
Dup cum rezult din dispoziiile le5ale menionate, de principiu, elementele
de extraneitate concludente pentru a conferi calitatea de LstrinL n acest context
sunt domiciliul, pentru persoanele fizice i sediul, pentru cele juridice. 8er a contrario,
cetenia persoanelor fizice i respectiv alte elemente dect sediul pentru
determinarea naionalitii persoanelor juridice strine sunt irelevante sub aspectul
calitii lor de investitori strini, cu excepiile prevzute de o le5e intern sau ntr-o
convenie internaional. :adar, de principiu, un cetean romn cu domiciliul n
strintate va beneficia de calitatea de investitor strin, dar un cetean strin cu
domiciliul n $omnia, nu.
2.3 Principiile specifice aplicabile regimului investi iilor str ine
2.3.1 Principiul libert ii formelor i modalit ilor de investire n Romnia
:cest principiu implic la rndul su dou aspecte" "ibe$(e( 2*$0e"*$ i
"ibe$(e( 0*'("i-+i"*$ 'e i)!e%i$e :) R*07)i(.
A1 P$i)ci/i#" "ibe$-+ii 2*$0e"*$ 'e i)!e%i$e :) R*07)i(
:cest principiu se exprim prin libertatea investitorilor strini de a opta pentru
oricare dintre formele de societi comerciale prevzute de le5e %art. 4 lit. a# din
A.*.C. nr. ,4>1,,2#.
9nvestiiile strine n $omnia pot mbrca i forma unei asociaii n
participaie, re5lementat de art. 4D1 - 4DB din Codul comercial, c(iar dac aceasta
nu este expres menionat n definiia care fi5ureaz n art. 4 lit. a# din A.*.C. nr.
,4>1,,2. &oluia se bazeaz pe alte dispoziii cuprinse n A.*.C. nr. ,4>1,,2 care fac
referire la asociaia n participaie.
B1 P$i)ci/i#" "ibe$-+ii 0*'("i-+i"*$ 'e i)!e%i$e :) R*07)i(. Fe"#$i"e
(/*$#$i"*$ i)!e%i*$i"*$ %$-i)i "( * %*cie(e c*0e$ci("- $*07)e(%c-
M*'("i-+i"e prin care se poate realiza o investiie strin sunt, conform art. 4 lit. a#
din A.*.C. nr. ,4>1,,2, n numr de trei"
A1 (/*$#" :) )#0e$($
:portul n numerar al investitorului strin poate consta n valut liber
convertibil sau n lei.
(1 :portul n valut nu ridic probleme deosebite, el constituind re5ula n
aceast situaie.
41
+aluta poate proveni din conturile din strintate ale asociatului strin, precum
i din profiturile n valut liber convertibil obinut de acesta, n condiiile le5ii, din
activiti realizate n $omnia. :ceste profituri pot reprezenta, fie dividende n valut
realizate de investitorului strin din alte societi pe care le are n $omnia, fie
beneficii valutare nete realizate din orice alte activiti le5ale desfurate n ar.
b1 :portul n lei al investitorului strin provine n principiu din venituri i
profituri n lei obinute de acesta din operaiuni efectuate cu persoane fizice sau
juridice romne %rezideni#, dar este le5almente posibil obinerea de lei din tranzacii
ntre nerezideni.
&umele n lei sunt obinute, de re5ul, din dividendele realizate ca urmare a
altor investiii realizate n $omnia, din preul sau tariful primit ca urmare a unei
tranzacii efectuate cu persoane fizice sau juridice romne, din credite obinute de la
acestea etc.
:porturile investitorului strin, n valut sau n lei, trebuie depuse, pe numele
i la dispoziia societii, n conturi desc(ise la instituii de credit romneti sau la
sucursale ale bncilor strine autorizate s funcioneze n $omnia, sau n conturi n
valut sau n lei desc(ise de respectiva societate comercial n strintate.
B1 A/*$#" :) b#)#$i .c*$/*$("e1
:portul investitorului strin poate consta n bunuri mobile, precum maini,
utilaje, ec(ipamente, instalaii, mijloace de transport, subansamble, piese de sc(imb
i orice alte asemenea bunuri.
:portul n bunuri imobile al investitorului strin este condiionat de
recunoaterea dreptului acestuia de a dobndi asemenea bunuri n ar. )u este
exclus ns posibilitatea ca investitorul strin s constituie ca aport la societatea
romneasc un bun imobil situat n strintate.
C1 A/*$#" :) '$e/#$i .b#)#$i i)c*$/*$("e1
:cest aport poate consta, n primul rnd, n drepturi de proprietate
intelectual, precum brevete de invenie, licene, 1no/-(o/, mrci de fabric, de
comer i de serviciu, desene i modele industriale, drepturi de autor, traductor sau
editor etc.
De asemenea, aportul poate consta n drepturi de crean, la societile la
care aceste aporturi sunt permise.
D1 A/*$#" :) ("e '$e/#$i &i !("*$i ec*)*0ice
44
:porturile investitorului strin pot s constea n servicii, precum i n
cunotine i metode de or5anizare i conducere %mana5ement#.
9nvestitorii strini pot constitui ca aport i alte valori patrimoniale, respectiv
avantaje concrete pentru societate i evaluabile n bani, precum" surse de materii
prime, piee de desfacere, a anumit clientel, informaii de mar1etin5, public -
relation, reele de aprovizionare sau distribuie etc.
De asemenea, numele utilizat n comer este o valoare patrimonial n comer,
i poate constitui aport la o societate comercial, dup ce este evaluat de ctre
asociai.
!n fine, aportul investitorului strin poate consta i dintr-o obli5aie de a nu
face %non F facere#, comensurabil n bani, ca, de exemplu, aceea de a nu face
concuren produselor societii pe tere piee.
Concluzionnd, constatm c noiune de aport are n dreptul comerului
internaional o accepiune foarte lar5, ceea ce se poate considera a fi o uzan n
materie, aceast noiune fiind practic ec(ivalent cu orice valoare economic.
2.3.2 Principiul liberului acces al investi iilor str ine n toate domeniile
vie ii economice din Romnia
:cest principiu este consacrat n termeni 5enerali de art. 3 al. 4 lit. a# din
A.*.C. nr. ,4>1,,2. 'l constituie o alt form de manifestare a principiului
fundamental al libertii comerului internaional al $omniei.
9nvestitorii strini pot efectua n mod liber investiii n orice domeniu al vieii
economice" industrie, a5ricultur, explorarea i exploatarea resurselor naturale,
transporturi, infrastructur i comunicaii, construcii civile i industriale, comer,
turism, servicii bancare, de asi5urri i alte servicii, cercetare tiinific i te(nolo5ic
etc.
&e remarc faptul c, n temeiul le5ii 5enerale, societile comerciale cu
participare strin se pot constitui inclusiv n domeniile bancar i de asi5urri, unde
exist condiii speciale, dar nu exist restricii privind accesul capitalului strin.
2.3.3 Principiul egalit ii de tratament (nediscrimin rii) aplicabil
investitorilor str ini
47
:cest principiu implic dou aspecte" e,("i(e( 'e $((0e) :)$e
i)!e%i*$ii $*07)i &i cei %$-i)i i e,("i(e( 'e $((0e) :)$e i)!e%i*$ii
%$-i)i.
:rt. 3 alin. 4 lit. b# din A.*.C. nr. ,4>1,,2 consacr Qe5alitatea de tratament -
just, ec(itabil i nediscriminatoriu - pentru investitorii romni sau strini, rezideni sau
nerezideni n $omniaP. 8rin formularea sa 5eneral, textul consacr att e5alitatea
de tratament ntre investitorii romni i strini ct i lipsa oricrei discriminri ntre
investitorii strini n funcie de ara de provenien.
&pre deosebire de ?e5ea nr. 7D>1,,1 care prevedea un re5im mai favorabil
pentru investiiile strine dect pentru cele naionale %faciliti mai importante,
termene mai lun5i de acordare a facilitilor etc.#, re5lementrile instituite de A.*.C.
nr. ,4>1,,2 sunt aceleai pentru investitorii romni i strini. :adar, re5lementrile
n vi5oare aplic, de principiu, re5imul naional investitorilor strini n ar. Cu toate
acestea, datorit poziiei juridice particulare n care se afl, investitorii strini
beneficiaz, n plus fa de cei romni, de anumite drepturi specifice, aa cum vom
vedea mai jos.
'xist, de asemenea, interdicia discriminrii ntre investitorii strini, indiferent
de sediul sau domiciliul lor, elemente care constituie, aa cum am vzut, criteriile
eseniale de calificare a caracterului strin al unui investitor.
De la principiul e5alitii de tratament, sub (0be"e %("e (%/ece, art. ,
1
din
A.*.C. nr. ,4>1,,2 stabilete o e8ce/+ie bazat de principiul le5ii mai favorabile
%melior lex#. :stfel, Qn cazul n care un acord bilateral de promovare i protejare
reciproc a investiiilor, ratificat potrivit le5ii, ori o alt le5e ar ndrepti un investitor,
persoan fizic sau juridic strin, la un tratament mai favorabil dect cel prevzut
prin prezenta ordonan de ur5en, investitorul n cauz va beneficia de acel
tratamentP. $omnia a nc(eiat numeroase acorduri bilaterale de promovare i
protejare reciproc a investiiilor, aa cum am artat, care prevd un tratament mai
favorabil pentru investitorii care provin din anumite ri.
Te% 'e (#*e!("#($e4
43
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
8rezentai, pe scurt, trsturile eseniale ale principiului libertii comerului
internaional, prin raportare la principiul monopolului de stat.
Definii noiunea de investiie strin direct i prezentai trsturile
caracteristice ale acesteia .
Definii noiunea de investiie strin de portofoliu i prezentai trsturile sale
caracteristice.
$ealizai o comparaie ntre investiiile strine directe i investiiile strine de
portofoliu.
Definii noiunea de investitor strin.
'numerai i caracterizai, pe scurt, principiile care 5uverneaz re5imul
investiiilor strine n $omnia.
!n ce const principiul libertii formelor i modalitilor de investire n
$omniaN
4D
UNITATEA DE NVARE III
GARANIILE ACORDATE INVESTITORILOR STRINI I DREPTURILE
ACESTORA . FACILITI
CUPRINS4
1. Caraniile acordate investitorilor strini6
4 . Drepturile de care beneficiaz investitorii strini6
7. Jaciliti acordate investitorilor strini6
3. Carantarea investiiilor strine n $omnia prin intermediul :5eniei
@ultilaterale de Carantare a 9nvestiiilor.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti, studenii vor putea s"
'numere i s caracterizeze principalele 5aranii acordate investitorilor
strini n $omnia6
8rezinte pe scurt drepturile de care beneficiaz investitorii strini n
$omnia6
8rezinte modalitile de soluionare a liti5iilor nscute ntre statul romn i
investitori strini6
8rezinte trsturile facilitilor normative i individuale acordate investitorilor
strini6
4B
8rezinte re5imul aplicabil n materia 5arantrii investiiilor strine n
$omnia prin intermediul :5eniei @ultilaterale de Carantare a 9nvestiiilor6

1.Garan iile acordate investitorilor str ini
1.1Garan ia mpotriva indisponibili z rii investi iei
:ceast 5aranie i are temeiul juridic att n dispoziiile constituionale, ct i
n actele normative speciale privind investiiile strine.
Te0ei#" 3#$i'ic ,e)e$(" n materie este art. 33 alin 7 %O)imeni nu poate fi
expropriat dect pentru o cauz de utilitate public, stabilit potrivit le5ii, cu dreapt
i prealabil desp5ubireL# i art. 33 al. D din Constituie %ODesp5ubirile prevzute n
alineatele 7 i D se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, n caz de
diver5en, prin justiieP#. :ceste prevederi s-au re5sit n Constituia din 1,,1 i au
fost meninute, cu renumerotarea articolelor, la republicarea din 4..7.
Constituia modificat i completat prin ?e5ea de revizuire nr. 34,>4..7 i
republicat a adus ns i o re5lementare nou, cu implicaii directe asupra 5araniei
de care ne ocupm. :stfel, n art. 33 al. 3 %renumerotat# se prevede c sunt interzise
naionalizarea sau orice alte msuri de trecere n proprietate public a unor bunuri pe
criterii discriminatorii. :cest text prezint importan pentru investitorii strini, n
sensul ntririi 5aranie mpotriva indisponibilizrii investiiei, de care acetia
beneficiaz n temeiul A.*.C. nr. ,4>1,,2
Ca (ce )*$0(i!e %/eci("e care consacr 5arania indisponibilizrii
investiiilor strine, menionm, n primul rnd, A.*.C. nr. ,4>1,,2. :rt. 3 al. 4 lit. c# i
art. - al. 1 din aceast ordonan prevd c investiiile nu pot fi naionalizate,
expropriate sau supuse unor msuri cu efect ec(ivalent, exceptnd cazurile n care
astfel de msuri ntrunesc cumulativ urmtoarele c*)'i+ii"
a# sunt necesare pentru cauz de utilitate public6
b# sunt nediscriminatorii6
c# se efectueaz n conformitate cu prevederile exprese ale le5ii6
d# se fac cu plata unei desp5ubiri prealabile, adecvate i efective.
'xproprierea pentru cauz de utilitate public se poate face numai cu plata
unei 'e%/-,#bi$i, ale crei c*)'i+ii sunt menionate de A*.C. nr. ,4>1,,2, n art. -
al. 1 lit. d# i al. 4 i 7, precum i, n completare, de ?e5ea nr. 77>1,,3"
42
a# desp5ubirea trebuie s fie Oec(ivalent cu valoarea just de pia a
investiiei expropriateP.
:ceast condiie d expresie principiului dezdunrii inte5rale a investitorului
afectat, consacrat i de art.4B din ?e5ea nr.77>1,,3, precum i de art.1.-3 i urm.
C.civ. Eotodat, condiia se ncadreaz n cerina mai 5eneral, prevzut de art.1
din ?e5ea nr. 77>1,,3, ca desp5ubirea n caz de expropriere pentru utilitate public
s fie LdreaptL.
A.*.C. nr. ,4>1,,2 conine o precizare de protecie pentru investitori, care nu
fi5ureaz n ?e5ea nr. 77>1,,3, potrivit creia valoarea investiiei se calculeaz Qla
momentul imediat anterior exproprierii sau nainte ca exproprierea iminent s
devin cunoscut ntr-un mod care s afecteze valoarea investiieiP %art. - al. 4#.
b# Desp5ubirea trebuie s fie OprealabilP, adic trebuie pltit nainte s
opereze efectiv indisponibilizarea.
c# Eotodat, desp5ubirea trebuie s fie OadecvatP, adic modalitatea ei de
plat s fie potrivit cu natura i valoarea de pia a investiiei indisponibilizate.
d# !n fine, desp5ubirea trebuie s fie LefectivL, adic lic(id, n sensul de a fi
exprimat n bani %cas(# sau n bunuri care s poat fi transformate imediat n bani.
!n ceea ce privete modalitatea de determinare a desp5ubirii, se aplic
dispoziiile art. 7 i 43 din ?e5ea nr. 77>1,,3, conform crora prima posibilitate de
determinare a cuantumului i naturii desp5ubirii este prin acordul prilor. !n cazul
pe care l analizm, aceste pri nu pot fi altele dect investitorul strin vizat de
expropriere i statul romn, prin or5anele sale competente.
!n cazul n care un acord al prilor nu se realizeaz, sunt incidente
prevederile art. - al. 3 din A.*.C. nr. ,4>1,,2, conform crora Qinvestitorul afectat are
dreptul la o examinare prompt a cazului su, a evalurii investiiei sale i a plii
desp5ubirii, conform le5ii romne, examinare efectuat, dup caz, de ctre o
autoritate judectoreasc sau de ctre o alt autoritate independent i competent,
conform tratatelor internaionale n materie la care $omnia este parteP.
?iti5iile dintre investitorii nerezideni i statul romn cu privire la
indisponibilizarea investiiei se soluioneaz de ctre instanele judectoreti
naionale sau pe calea arbitrajului, n conformitate cu prevederile art. 11 din A.*.C.
nr. ,4>1,,2.
1.2 Garan ia stabilit ii regimului juridic al investi iilor
4-
Coninutul acestei 5aranii const n faptul c investiia strin trebuie s
beneficieze de re5imul juridic prevzut de le5ea n vi5oare n momentul constituirii
sale, pe ntrea5a sa durat de existen, ceea ce constituie o form de exprimare a
principiului tempus re5it actum.
:ceast 5aranie de manifest practic n special prin mprejurarea c, atunci
cnd dup constituirea investiiei intervine o le5e nou care restrn5e re5imul juridic
aplicabil n materie, investiia existent trebuie, de principiu, s beneficieze n
continuare de statutul re5lementat de le5ea n vi5oare la data constituirii sale, pe
toat durata prevzut de aceast din urm le5e.
8rin e8ce/+ie de la principiul tempus re5it actum, investiiile strine trebuie
supuse le5ii ulterioare %noi#, n msura n care aceasta conine prevederi mai
favorabile dect cea care fusese n vi5oare la momentul efecturii investiiei. :ceast
excepie deriv din aplicarea principiului aplicrii imediate a le5ii mai favorabile
%melior lex#.
2. Drepturile de care beneficiaz investitorii str ini
2.4 Dreptul la asisten privind parcurgerea formalit ilor administrative
pentru consti tuirea i func ionarea investi iei str ine
:utoritatea competent pentru promovarea i sprijinirea investiiilor strine
este :5enia $omn pentru 9nvestiii %:.$.9.#, care a luat locul :5eniei $omne
pentru 9nvestii &trine %:.$.9.&.# nfiinat prin ?e5ea nr. 7,.>4..4, n temeiul A.*.C.
nr. -D>4..- privind stimularea investiiilor. :5enia este un or5an de specialitate al
administraiei publice centrale.
:.$.9. are obli5aia s acorde investitorilor strini, la cerere, asisten de
specialitate, att nainte de realizarea investiiei ct i pe parcursul derulrii acesteia
:.$.9. este afiliat la :sociaia @ondial a :5eniilor de 8romovare a
9nvestiiilor %R:98:#, cu sediul la Ceneva. :filierea a fost aprobat prin G.C.
1BD>4..3.
2.5 Dreptul la conversia n valut i la transferul n str in tate al
profitul ui ob inut n Romnia
9nvestitorii nerezideni n $omnia au dreptul la conversia n valuta investiiei a
veniturilor n lei ce le revin din investiie, precum i de a transfera n strintate, fr
niciun fel de restricii, dup plata impozitelor i taxelor le5ale, a acestor venituri, n
4,
valut liber convertibil, potrivit re5lementrilor privind re5imul valutar %art. 3 al. 4 lit.
f# i art. 1. din A.*.C. nr. ,4>1,,2#.
Cate5orii de !e)i#$i "ibe$ $()%2e$(bi"e :) %$-i)-(e sunt, conform art.
1. din A.*.C. nr. ,4>1,,2, urmtoarele"
a# dividendele sau beneficiile obinute de la o societate comercial romn,
filial sau sucursal n $omnia6
b# veniturile obinute dintr-o asociaie n participaiune6
c# veniturile obinute din vnzarea aciunilor sau a prilor sociale6
d# sumele obinute din lic(idarea unei societi comerciale potrivit ?e5ii nr.
71>1,,. sau ?e5ii nr. -D>4..B privind procedura insolvenei6
e# sumele obinute cu titlul de desp5ubiri n cazul unei exproprieri sau a
unei alte msuri cu efect ec(ivalent6
f# orice alte venituri le5al obinute n ar, conform formei de realizare a
investiiei etc.
2.6 Dreptul de proprietate al investitoril or str ini asupra bunurilor din
ar
!n ceea ce privete dreptul de proprietate al persoanelor fizice i juridice
strine asupra bunurilor mobile, precum i asupra cldirilor din $omnia, este
aplicabil re5imul naional, acetia avnd, aadar, aceleai drepturi ca i romnii.
D$e/#" i)!e%i*$i"*$ %$-i)i (%#/$( e$e)#$i"*$ 'i) R*07)i( implic ns
anumite aspecte specifice, de care ne ocupm n continuare.
Constituia modificat i completat prin ?e5ea nr. 34,>4..7 i republicat a
marcat o substanial sc(imbare fa de re5lementarea anterioar, producnd
importante consecine pe plan juridic. )oul art. 33 al. 4 teza a 99-a %renumerotat#
prevede astfel" OCetenii strini i apatrizii pot dobndi dreptul de proprietate privat
asupra terenurilor numai n condiiile rezultate din aderarea $omniei la *niunea
'uropean i din alte tratate internaionale la care $omnia este parte, pe baz de
reciprocitate, n condiiile prevzute prin le5e or5anic, precum i prin motenire
le5alP.
)oile prevederi constituionale au produs o modificare la nivelul capacitii de
folosin a cetenilor strini i apatrizilor de a dobndi dreptul de proprietate privat
asupra terenurilor n ar.
7.
8otrivit dispoziiei constituionale, persoanele fizice strine au cptat vocaie
de a dobndi dreptul de proprietate asupra terenurilor din $omnia n '*#- %i#(+ii"
A1 8rin (ce 3#$i'ice :)$e !ii .i)e$ !i!*%1 &i 0*$i% c(#%( .e%(0e)15
dac sunt ntrunite, n mod cumulativ, urmtoarele c*)'i+ii"
a# !n cazul n care o asemenea posibilitate este prevzut ntr-o convenie
internaional la care $omnia este parte6
b# Dac exist reciprocitate, sub aspectul recunoaterii dreptului
de proprietate asupra terenurilor, ntre $omnia i statul cruia i aparine persoana
strin6
Reci/$*ci(e( este, n principiu, de $ei 2e"#$i"
- "e,i%"(i!-, atunci cnd n ara strin exist norme juridice care
prevd aceleai drepturi pentru persoanele romne similare6
- 'i/"*0(ic-, atunci cnd reciprocitatea izvorte dintr-o convenie
internaional la care respectivele state sunt parte6
- 'e 2(/, atunci cnd ea este aplicat n practica autoritilor competente din
statele respective.
c# !n condiiile prevzute n le5ea or5anic.
?e5ea or5anic la care Constituia face trimitere este ?e5ea nr. 714>4..D
privind dobndirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor de ctre
cetenii strini i apatrizi, precum i de ctre persoanele juridice strine, care a intrat
n vi5oare la data aderrii $omniei la *.'.
B1 8rin 0*&e)i$e "e,("-. Abservm c, pentru aceast situaie, Constituie
nu prevede nicio condiie special.
Le,e( )$. C=9<9@@A /$i!i)' '*b7)'i$e( '$e/#"#i 'e /$*/$ie(e /$i!(-
(%#/$( e$e)#$i"*$ 'e c-$e ce-+e)ii %$-i)i &i (/($iDi5 /$ec#0 &i 'e c-$e
/e$%*()e"e 3#$i'ice %$-i)e, ce a intrat n vi5oare la data aderrii $omniei la *.',
nu se aplic n cazul dobndirii dreptului de proprietate asupra terenurilor de ctre
cetenii strini i apatrizi prin motenire le5al %art. 1 al. 4#.
8otrivit acestei le5i, re5imul dobndirii dreptului de proprietate asupra
terenurilor este diferit dup cum este vorba"
a# de cetenii statelor membre, de apatrizi cu domiciliul
ntr-un stat membru sau n $omnia i de persoanele juridice avnd naionalitatea
acestor state, pentru care le5ea conine o prevedere 5eneral, cu caracter de
71
principiu, n art. 7, i dou re5lementri speciale, particularizate prin natura i
scopul terenului la care se refer, n art. 3 i D.
8otrivit art. 7, ceteanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul ntr-un stat
membru sau n $omnia, precum i persoana juridic constituit n conformitate cu
le5islaia unui stat membru pot dobndi dreptul de proprietate asupra terenurilor n
aceleai condiii cu cele prevzute de le5e pentru cetenii romni i pentru
persoanele juridice romne, aplicndu-li-se re5imul naional.
A prim re5lementare special este cuprins n art. 3, cu privire la terenurile
avnd drept scop constituirea de reedine sau sedii secundare. 8otrivit textului,
ceteanul unui stat membru nerezident n $omnia, apatridul nerezident n $omnia
cu domiciliul ntr-un stat membru, precum i persoana juridic nerezident,
constituit n conformitate cu le5islaia unui stat membru, pot dobndi dreptul de
proprietate asupra terenurilor pentru reedine secundare, respectiv sedii secundare,
la mplinirea unui termen de D ani de la data aderrii $omniei la *.'.
: doua re5lementare special privete terenurile a5ricole, pdurile i
terenurile forestiere %art. D#. &e prevede c ceteanul unui stat membru, apatridul cu
domiciliul ntr-un stat membru sau n $omnia, precum i persoana juridic
constituit n conformitate cu le5islaia unui stat membru pot dobndi dreptul de
proprietate asupra terenurilor a5ricole, pdurilor i terenurilor forestiere la mplinirea
unui termen de 2 ani de la data aderrii $omniei la *.'. %art. D al. 1#.
b# ?e5ea prevede c ceteanul strin, apatridul i persoana juridic
aparinnd statelor tere pot dobndi dreptul de proprietate asupra terenurilor, n
condiiile re5lementate prin tratate internaionale, pe baz de reciprocitate %art. B al.
1#.
Ceteanul strin, apatridul i persoana juridic aparinnd statelor tere nu pot
dobndi dreptul de proprietate asupra terenurilor n condiii mai favorabile dect cele
aplicabile ceteanului unui stat membru i persoanei juridice constituite n
conformitate cu le5islaia unui stat membru %art. B al. 4#.
2.7 Drepturi privind efectuarea opera iunilor valutare
$.<.).$. nr. 3>4..D re5lementeaz anumite drepturi ale investitorilor strini, n
calitatea lor de nerezideni, n materia la care se refer.
74
:stfel, se prevede c nerezidenii au dreptul s dobndeasc, s dein
inte5ral i s utilizeze active financiare exprimate n valut i n monada naional
%leu# %art. 3 al. 1#.
&umele n moneda naional %leu# i n valute cotate, deinute de nerezideni,
pot fi convertite prin intermediul pieei valutare %art. 3 al. 4#.
)erezidenii pot desc(ide i menine conturi n valut i n moneda naional
%leu# la instituiile de credit. 'ste vorba att de conturi curente, ct i de depozit.
<.).$. poate lua msuri de salv5ardare n situaii deosebite %art. B din $.<.).$. nr.
3>4..D#.
De la data de 1 septembrie 4..B, nerezidenii au dobndit dreptul de a
efectua tranzacii privind ac(iziionarea de instrumente financiare romneti pe piaa
monetar, fr a mai fi necesar autorizarea <.).$., ceea ce ec(ivaleaz cu o
liberalizare complet a operaiunilor valutare i convertibilitatea total a leului.
2.8 Dreptul de a angaja personal str in
A.*.C. nr. ,4>1,,2, n art. 3 alin. 4 lit. 1#, precizeaz c investitorii strini
beneficiaz de Qposibilitatea an5ajrii de ceteni strini, n conformitate cu
prevederile le5ale n vi5oareP.
&pre deosebire de ?e5ea nr. 7D>1,,1 care, n art. 71, prevedea c personalul
strin necesar desfurrii activitii investiiei putea fi an5ajat numai n posturi de
conducere i de specialitate, A.*.C. nr. ,4>1,,2 nu mai face nicio distincie, de unde
rezult c, sub incidena sa, poate fi an5ajat personal strin pe orice post, inclusiv pe
posturi de execuie.
2.9 Dreptul de a alege instan ele competente pentru solu ionarea litigiilor
9nvestitorii au dreptul s desemneze ca fiind competent pentru soluionarea
liti5iilor o instan arbitral sau judectoreasc.
8otrivit art. 11 din A.*.C. nr. ,4>1,,2, liti5iile dintre investitorii strini i statul
romn vor fi soluionate, la ale5erea investitorului, potrivit uneia din urmtoarele
/$*ce'#$i"
a# * /$*ce'#$- i)e$)-, prevzut de ?e5ea contenciosului administrativ %n
prezent fiind n vi5oare ?e5ea nr. DD3>4..3# i ?e5ea nr. 1.D>1,,4 cu privire la
re5lementarea raporturilor de drept internaional privat6
77
b# * /$*ce'#$- 'e c*)ci"ie$e %(# ($bi$(3 i)%i#+i*)(", desfurat sub
e5ida Centrului 9nternaional pentru $e5lementarea Diferendelor $elative la 9nvestiii
%C9$D9 sau 9C&9D#, conform Conveniei pentru re5lementarea diferendelor relative la
investiii ntre state i persoane ale altor state, nc(eiat la Ras(in5ton %1,BD# i
ratificat de $omnia prin Decretul Consiliului de &tat nr. B4>1,2D6
c# * /$*ce'#$- 'e ($bi$(3 ('-E*c, conform $e5ulamentul de arbitraj
*)C9E$:? %C)*DC9# din 1,2B.
8revederi privind soluionarea liti5iilor cu privire la investiii ntre investitorii
strini i statul romn sunt cuprinse n toate acordurile bilaterale privind promovarea
i protejarea reciproc a investiiilor, la care $omnia este parte.
3 Facilit i acordate investitorilor str ini
3.2 Facilit ile cu caracter normativ
!n prezent le5islaia romn nu mai prevede faciliti de drept comun, ci exist
numai faciliti stabilite prin acte normative speciale.
3.3 Facilit ile individuale
A.*.C. nr. B2>1,,, privind unele msuri pentru dezvoltarea activitii
economice prevedea posibilitatea acordrii unor faciliti individuale pentru investiiile
cu impact major asupra activitii economice, prin Gotrre de Cuvern. :cest act
normativ a fost abro5at de A.*.C. nr. D.>4..., astfel c n prezent nu mai exist o
prevedere 5eneral privind posibilitatea acordrii de faciliti individuale.
4 Garantarea investi iilor str ine n Romnia prin intermediul
Agen iei Multilaterale de Garantare a Investi iilor
:a cum am artat, $omnia este parte din anul 1,,4 la Convenia de
constituire a :5eniei @ultilaterale de Carantare a 9nvestiiilor %&eul, 1,-D#. :ceast
convenie, elaborat sub auspiciile <.9.$.D., a intrat n vi5oare la 14 aprilie 1,-- i s-
a bucurat de o lar5 audien internaional, avnd n prezent ca pri un numr de
peste 1D. de state.
:5enia poate 5aranta, de re5ul, investiiile eli5ibile, mpotriva unor prejudicii
rezultnd din unul sau mai multe din urmtoarele i/#$i 'e $i%c#$i %art. 11 lit. a#"
73
a# $isc din transfer valuta %orice introducere - atribuibil 5uvernului 5azd - de
restricii asupra transferului, n afara rii 5azd, a monedei proprii ntr-o moned
liber utilizabil sau o alt moned convenabil deintorilor 5araniei#6
b# $isc de exproprierea i msurile similare %orice aciune le5islativ sau
administrativ sau orice omisiune atribuibil 5uvernului 5azd, care are ca efect
deposedarea deintorului 5araniei de proprietatea sau controlul ori un beneficiu
substanial din investiia sa#6
c# $isc de nclcarea contractului %orice suspendare sau nclcare de ctre
5uvernul 5azd a contractului cu deintorul 5araniei#6
d# $isc de rzboi i tulburri civile %orice aciune militar sau tulburare civil n
teritoriul rii 5azd#.
Te% 'e (#*e!("#($e4
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez "
'numerai i caracterizai, pe scurt, 5araniile acordate investitorilor strini n
$omnia.
'numerai i caracterizai, pe scurt, drepturile de care beneficiaz investitorii
strini n $omnia.
8rezentai, pe scurt, dreptul de proprietate al investitorilor strini asupra
bunurilor din $omnia.
Care sunt cile prevzute de le5e pentru soluionarea liti5iilor dintre investitorii
strini i statul romnN
Care sunt tipurile de faciliti acordate investitorilor striniN
7D
UNITATEA DE NVARE IV
Re,i0#" ,e)e$(" (" e8/*$#$i"*$ &i i0/*$#$i"*$ :) R*07)i(5 c# %/eci("- /$i!i$e
(%#/$( (#*$iD(+ii"*$ 'e e8/*$ < i0/*$
CUPRINS4
1. $e5imul 5eneral al exporturilor i importurilor n $omnia, cu special privire
asupra autorizaiilor de export > import
1.1. 8rincipiul liberalizrii exporturilor i importurilor6
1.4. 8rocedura de eliberare a licenelor6
1.7. :utorizaiile, altele dect licenele, cerute pentru exportul i importul unor
cate5orii de mrfuri6
1.3. $efuzul eliberrii autorizaiilor de export > import6
1.D. Cile de atac n cazul refuzului eliberrii autorizaiilor i n cazul
nerezolvrii cererii de autorizaie n termenul le5al6
1.B. $spunderi ale a5enilor economici solicitani6
1.2. 8revederi privind autorizaiile de export > import n conveniile
internaionale la care $omnia este parte6
7B
1.-. )atura juridic a autorizaiilor de export6
1.,. 'fectele autorizaiilor de export asupra contractelor din comerul
internaional.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti, studenii vor putea s"
8rezinte, pe scurt, re5imul juridic aplicabil autorizaiilor de import > export6
Descrie procedura le5al pentru eliberarea licenelor de import > export6
Descrie motivele care pot sta la baza refuzului cererii de eliberare a
autorizaiilor de import > export6
8rezinte cile de atac n cazul refuzului eliberrii autorizaiilor ori al
nerezolvrii cererii n termenul le5al6
8rezinte natura juridic a autorizaiilor de export6
Descrie efectele autorizaiilor asupra contractelor din comerul internaional.
=. Re,i0#" ,e)e$(" (" e8/*$#$i"*$ &i i0/*$#$i"*$ :) R*07)i(5 c#
%/eci("- /$i!i$e (%#/$( (#*$iD(+ii"*$ 'e e8/*$ < i0/*$
1.1 Principiul liberaliz rii exporturilor i importurilor
'xportul i importul bunurilor din > n $omnia sunt liberalizate, acestea
putnd fi efectuate, n principiu, fr a fi supuse unor msuri de control sau
suprave5(ere. :cesta este #) (%/ec /($ic#"($ (" /$i)ci/i#"#i "ibe$-+ii
c*0e$+#"#i i)e$)(+i*)(" (" R*07)iei.
!n vederea realizrii scopurilor de interes 5eneral al economiei naionale,
exportul i > sau importul unele bunuri sunt supuse anumitor msuri de control ori
suprave5(ere, prevzute n acte normative, care constituie excepii de la principiul
liberalizrii. Ca urmare a caracterului excepional al msurilor de control ori
suprave5(ere, atunci cnd o operaiune de export sau de import nu este explicit
menionat ca fiind supus acestora, ea este liberalizat.
9nstituirea i aplicarea acestor msuri se poate face numai cu respectarea
re5ulilor i procedurilor cuprinse n prevederile :cordului de la @arra1ec( privind
72
constituirea Ar5anizaiei @ondiale a Comerului i ale altor acorduri i convenii
internaionale n materie la care $omnia este parte.
'liberarea instrumentelor pentru administrarea msurilor menionate mai sus,
respectiv, dup caz, a licenelor, autorizaiilor, certificatelor, avizelor, atestatelor etc.
%vom folosi, n continuare, termenul 5eneric de autorizaii de export > import# privind
exportul, importul sau tranzitului unor anumite cate5orii de mrfuri, se efectueaz de
ctre instituiile desemnate prin acte normative, pe baza re5ulilor i procedurilor
specifice adoptate n acest scop.
!n cele ce urmeaz ne ocupm de autorizaiile de export > import numai ca
instrument special - i de excepie - al politicii statului romn de control i
suprave5(ere a desfurrii relaiilor din comerul internaional al $omniei.
1.2 Procedura de eliberare a licen elor
Conform principiilor 5enerale n materie, pot formula cereri pentru licen
numai a5enilor economici n sediul n $omnia, care desfoar potrivit le5ii,
activiti de comer internaional.
:ceste cereri se ntocmesc pentru fiecare ar, pentru fiecare partener extern
i pentru fiecare poziie tarifar a mrfii.
@arfa se individualizeaz, n primul rnd, prin codul tarifar din tariful vamal
inte5rat comunitar, conform $e5ulamentul Consiliului %C''# nr. 4BD->-2 din 47 iulie
1,-2 privind )omenclatura tarifar i statistic i Eariful vamal comun. )omenclatura
tarifar comunitar face referire la &istemul armonizat de denumire i codificare a
mrfurilor. !n aceast materie, $omnia a aderat nc din anul 1,,B la Convenia
internaional privind &istemul armonizat de denumire i codificare a mrfurilor,
inclusiv la anexa acestuia, nc(eiat la <ruxelles la 13 iunie 1,-7, elaborat sub
auspiciile Consiliului de Cooperare +amal, cu sediul la <ruxelles.
Competena 5eneral de soluionare a cererilor i de eliberare a licenelor
revine @inisterului pentru economie.
?icenele eliberate au un caracter intuitu personae, n sensul c ele pot fi
utilizate numai de ctre titular, nefiind transmisibile.
+alabilitatea licenelor este circumstaniat sub $ei (%/ece"
a# &ub aspect e0/*$(", licenele automate se elibereaz, de re5ul, cu
valabilitate pn la sfritul anului calendaristic pentru care sunt emise6
7-
b# &ub aspect %/(+i(", licenele se elibereaz pentru fiecare ar i pentru
fiecare partener extern6
c# Din punct de vedere 0(e$i(", licenele sunt limitate la o marf care se
ncadreaz ntr-o sin5ur poziie tarifar.
1.3 Autoriza iile, altele dect licen ele, cerute pentru exportul i
importul unor categorii de m rfuri
!n unele cazuri, actele normative interne impun condiia emiterii de ctre
instituiile publice desemnate prin le5e a unor autorizaii, altele dect licenele, pentru
tranzitul transfrontier al unor cate5orii de mrfuri. &e includ n aceast cate5orie
avizele, certificatele, autorizaiile, permisele etc. !n aceast noiune se includ i
situaiile n care importul, exportul i tranzitul anumitor mrfuri este supus unui re5im
special de autorizare, n baza unei notificri.
:ctele normative cer, n anumite situaii speciale, autorizaii de import > export
pentru comerul cu urmtoarele cate5orii de produse" animalele i produsele conexe6
plantele i produsele conexe6 substanele i preparatelor stupefiante i psi(otrope6
produsele alimentare i a5ricole6 elemente ale corpului uman, produse medicale i
farmaceutice6 arme, muniii, materiale explozive i toxice, produsele i te(nolo5iile n
domeniul nuclear6 deeurile admise la import i export6 produsele periculoase pentru
sntatea populaiei i pentru mediu6 bunurile din patrimoniul cultural naional6
produsele din tutun i buturile alcoolice6 or5anismele modificate 5enetic6 produsele
c(imice6 unele produse supuse accizelor6 metalele i pietrele preioase etc.
1.4 Refuzul eliber rii autoriza iilor de export / import
Din ntrea5a re5lementare n materie i din practic rezult anumite %i#(+ii n
care autorizaiile de export > import pot fi refuzate"
a# solicitantul nu ndeplinete condiiile le5ale pentru a efectua acte de comer
%internaional#6
b# or5anul competent este ndreptit s refuze a5entului economic eliberarea
autorizaiei, pe o anumit perioad de timp, cu caracter sancionator6
c# mrfurile sunt unor contin5ente tarifare la importul n $omnia iar
contin5entul este epuizat6
d# marfa este supus controlului sau suprave5(erii n $omnia sau n ara de
destinaie, iar condiiile de eliberare a autorizaiei nu sunt ndeplinite6
7,
e# marfa este interzis la export sau import.
Cazurile de refuz al eliberrii autorizaiei, menionate mai sus, prezint n
5eneral un caracter obiectiv, aa nct, n cazul lor, marja de apreciere care revine
or5anului competent este mai restrns.
Ar5anul competent poate refuza eliberarea autorizaiei i pentru motive
subiective, ca de pild atunci cnd operaiunea poate provoca o concuren neloial
evident pe piaa intern %n special o situaie de dumpin5#, contravine
re5lementrilor %de pre etc.# ale rii de destinaie sau ncalc acordurile nc(eiate
de $omnia cu ara de destinaie ori de provenien a mrfii etc.
1.5 C ile de atac n cazul refuzului eliber rii autoriza iilor i n
cazul nerezolv rii cererii de autoriza ie n termenul legal
!n materie sunt aplicabile dispoziiile de drept comun privind atacarea actelor
administrative, prevzut de ?e5ea contenciosului administrativ, nr. DD3>4..3. !n
aplicarea dispoziiilor din aceast le5e, solicitantul va trebui s formuleze /"7),e$e
/$e("(bi"- la or5anul competent pentru emiterea autorizaiei n termenul le5al de 7.
de zile de la primirea refuzului, acest or5an fiind obli5at s rspund n termenul
le5al de 7. de zile de la primirea contestaiei.
:5entul economic nemulumit de soluia dat contestaiei sale i cel cruia nu
i-a fost soluionat cererea de autorizaie n termenul le5al poate sesiza i)%()+(
3#'ec-*$e(%c- c*0/ee)-. Competena material de soluionare a cererii
aparine :) /$i0- i)%()+- %ec+iei 'e c*)e)ci*% ('0i)i%$(i! ( C#$+ii 'e A/e",
deoarece se reclam un act administrativ de competena unui or5an al administraiei
publice centrale. Din punct de vedere teritorial este competent i)%()+ei 'e "(
'*0ici"i#" .%e'i#"1 %*"ici()#"#i %(# ce"ei 'e "( %e'i#" /7$7#"#i, la ale5erea
solicitantului reclamant. $ecursul este de competena !.C.C.;.
9nstana de judecat poate obli5a or5anul competent s elibereze autorizaia
de export sau import, precum i la plata de desp5ubiri ctre solicitant, n cazul n
care acesta face dovada c a suferit un prejudiciu prin refuzul eliberrii i>sau
ntrzierea n eliberarea autorizaiei.
1.6 R spunderi ale agen ilor economici solicitan i
!ntrea5a rspundere privind operaiunea de comer exterior, eficiena acesteia,
condiiile de realizare, corectitudinea preului, respectarea re5lementrilor naionale,
3.
ale celor din rile partenere i de tranzit i a altor re5lementri n domeniu revine
solicitantului de autorizaie. De asemenea, titularul autorizaiei este rspunztor de
utilizarea autorizaiei n conformitate cu condiiile stabilite la eliberarea acesteia.
:adar, solicitantul rspunde pentru corectitudinea tuturor datelor menionate n
cererea de autorizaie.
$spunderea poate fi ('0i)i%$(i!-, ci!i"- sau /e)("-, dup caz, a
persoanelor vinovate, potrivit le5ii.
1.7 Prevederi privind autoriza iile de export / import n conven iile
interna ionale la care Romnia este parte
)e referim mai ales la :cordul C.:.E.E. privind procedurile n materie de autorizaii
de import %Ceneva, 1,2,#
:cordul stabilete, n c(iar art. 1, anumite cerine 5enerale pe care trebuie s
le ndeplineasc procedurile respective, finalitatea acestor cerine fiind, n principal,
de a asi5ura e5alitatea ntre solicitanii de autorizaii de import i simplificarea pe ct
posibil a operaiunilor n cauz.
a# :stfel, dup ce n par. 1 din acest articol sunt definite formalitile privind
eliberarea autorizaiilor de import - fiind calificate ca Lproceduri administrativeL -, n
par. 4 se stabilete obli5aia fundamental a statelor pri la acord de a re5lementa
n aa fel aceste proceduri nct ele s nu dere5leze sc(imburile economice
internaionale.
b# $e5ulile n materie trebuie s fie Lneutre n aplicarea lorL i Ladministrate n
mod just i ec(itabilL %par. 7#.
c# :ceste re5uli i toate informaiile cu privire la procedurile de solicitare i
eliberare a autorizaiilor, condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc solicitanii,
listele de produse supuse re5imului autorizaiilor, precum i orice modificri ale
acestor re5uli vor fi publicate n termenele cele mai scurte, pentru a permite
participanilor la activitatea de comer s ia cunotin despre ele %par. 3#.
d# 8rocedurile de cerere i, dup caz, de rennoire a autorizaiilor trebuie s fie
ct mai simple posibil, iar competena va aparine, n principiu, unui sin5ur or5an
administrativ %par. B#.
e# Cererile de autorizaii nu vor fi refuzate din motive de erori minore n
documentaie, iar eventualele penalizri pecuniare aplicate pentru asemenea erori
31
%dac nu implic intenie frauduloas sau ne5lijen 5rav# nu trebuie s depeasc
suma necesar pentru a servi numai ca un simplu avertisment %par. 2#.
8revederi privind autorizaiile de import > export mai exist i n alte acorduri
internaionale, precum Convenia de la +iena asupra substanelor psi(otrope %1,21#,
Convenia privind protecia stratului de ozon %+iena, 1,-D# i 8rotocolul privind
substanele care epuizeaz stratul de ozon %@ontreal, 1,-2#.
1.8 Natura juridic a autoriza iilor de export
Din punct de vedere al dreptului internaional privat, aceste dispoziii le5ale
constituie, de re5ul, norme de aplicaie imediat, care nltur orice conflict de le5i,
fiind obli5atorii pentru toate prile din contractele de comer internaional care au ca
obiect mrfuri supuse autorizaiilor, deci inclusiv pentru partea strin la raportul
juridic.
1.9 Efectele autoriza iilor de export asupra contractelor de comer
interna ional
Abli5aia prii romne, asumat fa de partea strin, de a obine autorizaia
%licena# a fost calificat n practica arbitral de comer internaional ca o *b"i,(+ie 'e
0i3"*(ce, adic de a depune dili5ena normal n acest sens, iar nu ca o obli5aie de
rezultat, adic de a 5aranta nsi obinerea autorizaiei, deoarece eliberarea
acesteia intr n atribuia exclusiv a autoritii publice competente. :ceast
calificare a obli5aiei prii romne este valabil, desi5ur, n cazul n care din
contractul de comer internaional nu rezult, explicit sau implicit, altfel.
!n ipoteza n care autoritatea public sau participantul la activitatea de comer
s-a an5ajat numai pentru a sprijini partea interesat n procedura de obinere a
autorizaiei, i asum o *b"i,(+ie 'e 0i3"*(ce, care poate atra5e, de asemenea,
rspunderea contractual a autoritii sau participantului la activitatea de comer, n
cazul n care se dovedete c nu a depus toate dili5enele necesare pentru obinerea
autorizaiei.
A autoritate public %de exemplu, un minister# sau un participant la activitatea
de comer %societate comercial, re5ie autonom etc.# poate s-i asume o obli5aie
de a 5aranta %asi5ura# obinerea autorizaiei de ctre partea interesat dintr-un
34
contract de comer %internaional#, caz n care se plaseaz pe poziia unui 5arant
personal - fidejusor - fa de acea parte sau a unui promitent pentru fapta altuia,
pentru eliberarea autorizaiei de ctre autoritatea competent. !n acest caz, obli5aia
5arantului %promitentului# este o *b"i,(+ie 'e $eD#"(, iar neeliberarea autorizaiei de
ctre autoritatea competent atra5e rspunderea contractual a 5arantului fa de
partea interesat n obinerea autorizaiei, n condiiile art. 1BD4 i urm. C.civ. %privind
fidejusiunea# sau ale promisiunii pentru fapta altei persoane, pentru prejudiciile
suferite de partea interesat ca urmare a neeliberrii autorizaiei.
Te% 'e (#*e!("#($e4
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
Ce se nele5e prin liberarizarea importurilor i exporturilor N
Care sunt importurile i exporturile pentru care sunt solicitate licenele N
Care este procedura de eliberare a licenelor de import > export i care este
natura juridic a autorizaiilor de exportN
UNITATEA DE NVARE V
IFVOARELE DREPTULUI COMERTULUI INTERNATIONAL
CUPRINS4
1. 9zvoarele interne i internaionale ale dreptului comerului internaional
1.1. 9zvoarele interne6
1.4. 9zvoarele internaionale.
4. *zanele din comerul internaional
41. Definiia uzanelor din comerul internaional6
44. Comparaie cu obinuinele stabilite ntre pri6
47. Clasificarea uzanelor6
43. Cauzele care explic rolul uzanelor n comerul internaional6
4D. Jixarea %codificarea# uzanelor din comerul internaional i proba acestora6
4B. *zanele din comerul internaional n dreptul romn.
37
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti, studenii vor putea s"
'numere izvoarele interne i internaionale ale dreptului comerului
internaional6
Defineasc uzanele din comerul internaional i s prezinte trsturile
specifice acestora6
$ealizeze o comparaie ntre uzanele din comerul internaional i obinuine6
$ealizeze o clasificare a uzanelor6
Descrie uzanele normative" caractere, rol i for juridic6
8rezinte uzanele convenionale" caractere, rol i for juridic6
8rezinte cauzele care explic rolul uzanelor n comerul internaional6
:nalizeze modalitile de codificare i de probare a uzanelor6
8rezinte re5imul uzanelor normative i convenionale n dreptul romn.
1. Izvoarele interne i interna ionale ale dreptului comer ului
interna ional
1.1 Izvoarele interne
9zvoarele interne ale dreptului comerului internaional pot fi clasificate n dou mari
cate5orii "
(1 iD!*($e %/eci2ice, coninnd, n marea majoritate, norme destinate re5lementrii
raporturilor din comerul internaional.
:cte normative de drept material care re5lementeaz cu preponderen
raporturi juridice din domeniul comerului internaional al $omniei au fost adoptate
mai ales n urmtoarele materii" re5imul investiilor strine n $omnia %n special,
A.*.C. nr. ,4>1,,2 privind stimularea investiiilor directe i actele normative privind
investiiile de portofoliu#6 re5imul 5eneral de import i de export al $omniei i
re5imul autorizaiilor de export i import.
33
b1 iD!*($e )e%/eci2ice, constituite din actele normative care intereseaz n primul
rnd alte ramuri de drept, dar care conin i norme de drept ale comerului
internaional.
*nele norme juridice interne care intereseaz dreptul comerului internaional
sunt cuprinse n acte normative care constituie, n principal, izvoare ale altor ramuri
de drept. :ceste norme sunt ns, de re5ul, marcate n mod explicit de le5iuitor, pe
criterii subiective - prin artarea faptului c ele se aplic numai ori inclusiv
persoanelor fizice ori juridice strine - sau printr-o departajare obiectiv, prin
precizarea obiectului lor specific de re5lementare i anume comerul internaional.
1.2 Izvoarele interna ionale
1.2.1 Conven iile interna ionale la care Romnia este parte
@enionm numai conveniile internaionale cele mai importante.
:# !n materia contractelor de comer internaional, $omnia este parte la
urmtoarele convenii"
- Convenia )aiunilor *nite asupra contractelor de vnzare internaional de
mrfuri, nc(eiat la +iena, n 1,-., la care a aderat prin ?e5ea nr.43>1,,16
- Convenia asupra prescripiei n materie de vnzare internaional de
mrfuri, nc(eiat la )e/ 0or1 la 13 iunie 1,23 i 8rotocolul de modificare a
conveniei, nc(eiat la +iena la 11 aprilie 1,-., la care a aderat prin ?e5ea
nr.43>1,,4.
<# !n domeniul transporturilor internaionale de mrfuri, $omnia este parte la
urmtoarele convenii internaionale mai importante"
a# pentru transporturile maritime"
- Convenia )aiunilor *nite privind transportul de mrfuri pe mare, din 1,2-
%L$e5ulile de la Gambur5L#, ratificat prin Decretul nr.737>1,-1.
c# pentru transportul rutier"
- Convenia referitoare la contractul de transport internaional de mrfuri pe
osele %C.@.$.#, nc(eiat la Ceneva n 1,DB, ratificat prin Decretul nr.3D1>1,24 i
protocolul ulterior.
d# pentru transportul pe calea ferat"
- $e5ulile uniforme privind contractul de transport internaional feroviar al
mrfurilor %C.9.@.#, care constituie :pendicele < la Convenia cu privire la
3D
transporturile internaionale feroviare %CAE9J#, semnat la <erna n 1,-., ratificat
prin Decretul nr.1..>1,-7.
1.2.2 Uniformi zarea dreptului comer ului interna ional n cadrul
organismelor interna ionale specializate
8rocesul de elaborare al unor re5lementri uniforme n materia comerului
internaional se desfoar nu numai n sfera relaiilor directe dintre state ci, foarte
frecvent, i sub auspiciile unor or5anizaii internaionale.
*n rol deosebit de important n acest proces l joac or5anizaiile
inter5uvernamentale, poziia central fiind ocupat de O.N.U. &i 'e *$,()i%0e"e
%("e %/eci("iD(e, care funcioneaz la nivel mondial %cum sunt *)C9E$:?,
*)CE:D etc.# sau re5ional %ca, de exemplu, C.'.'. - A.).*.#.
A or5anizaie inter5uvernamental cu o ndelun5at i bo5at activitate n
domeniul la care ne referim este i I)%i##" I)e$)(+i*)(" /e)$# U)i2ic($e(
D$e/#"#i P$i!( %*)9D$A9E#. *na dintre cele mai importante opere de uniformizare
a dreptului comerului internaional elaborate de *)9D$A9E o constituie P8rincipiile
contractelor comerciale internaionaleP %1,,3 > 4..3#. 8rincipiile nu reprezint o
convenie internaional. :a cum se arat n 8reambul %Q&copul 8rincipiilorP#, aceste
8rincipii stabilesc re5ulile 5enerale aplicabile contractelor din comerulul internaional
%al. 1#. 8e fond, ele reprezint un sistem de re5uli de drept al contractelor de comer
internaional, care au fost sintetizate pentru considerentul c, fie sunt comune
diferitelor sisteme de drept naionale, fie au fost considerate de autorii lor ca fiind cel
mai bine adaptate condiiilor specifice ale operaiunilor de comer internaional.
!n cadrul *.'. este demn de remarcat activitatea Comisiei privind Dreptul
'uropean al Contractelor, care a elaborat P$i)ci/ii"e D$e/#"#i E#$*/e() ("
C*)$(ce"*$. 8rincipiile au trei pri, partea 9 i a 99 - a fiind adoptate n 1,,-, iar
partea a 999 -a n 4..4. 8artea 9 i a 99 - a conin capitolele 1 - , %8revederi 5enerale6
Jormarea contractului6 Competena a5enilor6 +alabilitatea contractului6 9nterpretarea
contractului6 Coninutul i efectele6 'xecutarea6 )eexecutarea i desp5ubirea n
5eneral6 Jorme speciale de desp5ubire pentru neexecutare#, iar 8artea a 999 - a
cuprinde capitolele 1. - 12 %8luralitatea de pri6 Cesiunea de crean6 &ubstituirea
unui nou debitor" transferul contractului6 Compensaia6 8rescripia6 Contractele
ile5ale6 Capitalizarea dobnzii#.
3B
Dintre or5anismele ne5uvernamentale, menionm mai ales activitatea
C(0e$ei 'e C*0e$+ I)e$)(+i*)("e 'i) P($i%.
9. UD()+e"e 'i) c*0e$+#" i)e$)(+i*)("
2.1 Defini ia uzan elor 'i) c*0e$+#" i)e$)(+i*)("
*zanele din comerul internaional sunt practici sociale %atitudini, comportri#,
prin natura lor nescrise, care prezint un anumit 5rad de vec(ime, repetabilitate i
stabilitate, aplicate ntre un numr nedefinit de parteneri la activitatea de comer, de
re5ul pe o zon 5eo5rafic sau ntr-un domeniu de activitate de comer i care, n
funcie de natura lor, pot prezenta sau nu caracter de izvor de drept.
Din aceast definiie rezult c uzanele din comer prezint cel puin
urmtoarele $ei c($(ce$i%ici e%e)+i("e"
(1 'le conin un e"e0e) *bieci! i anume constituie o practic social.
:ceast practic este un ansamblu de acte juridice i fapte materiale %att pozitive
ct i ne5ative, adic omisiuni, inaciuni# care au cptat acest caracter datorit
aplicrii lor repetate de ctre participanii la comerul internaional, ntr-o anumit
perioad de timp.
Durata n timp - aadar, o anumit vec(ime - este un element de esena
uzanelor. 'lementul de vec(ime al uzanelor trebuie s se coroboreze, implicit, cu
cele de repetabilitate, continuitate i stabilitate.
b1 *zanele prezint un c($(ce$ c*"eci!5 'e ,e)e$("i(e &i
i0/e$%*)("i(e, n sensul c se aplic ntre un numr nedefinit de parteneri la
activitatea de comer, de re5ul pe un anumit teritoriu sau n comerul cu o anumit
cate5orie de produse, fr a fi ns excluse uzanele 5enerale, aa cum vom vedea
imediat mai jos.
8rin caracterul lor de 5eneralitate i impersonalitate, uzanele se apropie de
le5e dar, spre deosebire de aceasta, care este expresia autoritii statale, uzanele
sunt opera participanilor nii la comerul internaional.
c1 Caracterul uzanelor de comer de ( 2i %(# )# iD!*$ 'e '$e/ depinde de
clasificarea lor n normative sau convenionale, clasificare la care ne vom referi mai
jos.
2.2 Compara ie cu obi nuin ele stabilite ntre p r i
32
Caracterul colectiv deosebete uzanele din comer de obinuinele stabilite
ntre prile contractante %aa - numitele Luzane ale prilorL#, acestea din urm
formndu-se ntre doi sau un numr redus %i determinat# de parteneri la activitatea
de comer, atunci cnd, ca urmare a nc(eierii ntre ei a unor contracte pe termen
lun5, apare o anumit cate5orie de acte juridice i fapte materiale care, fr a mai fi
exprimate expres, sunt subnelese n operaiunile de comer respective.
!n principiu, obinuinele stabilite ntre pri stau la ori5inea uzanelor din
comer. !ntr-adevr, punctul de pornire n procesul de formare al uzanelor l
constituie, de re5ul, existena anumitor expresii i clauze, materializate prin
comportri, atitudini, aplicate ntre doi sau un numr redus de parteneri la activitatea
de comer. @enionate mai nti n toate contractele pe care ei le nc(eie, aceste
expresii, prin repetare, se transform n clauze de stil care, la un moment dat,
nceteaz de a mai fi menionate expres n contracte, devenind subnelese ntre
partenerii respectivi. :ceasta este faza Luzanelor prilorL. Date fiind avantajele pe
care le prezint i rezultatele lor pozitive, aceste practici ncep s fie utilizate i de ali
participani la activitatea de comer, ajun5nd cu timpul s se aplice ntre un numr
nedefinit de parteneri din aceeai zon 5eo5rafic sau din aceeai ramur de
comer, mai nti expres, apoi subneles %tacit#. !n momentul n care practica
individual devine colectiv, 5eneral, social, se face trecerea ctre uzane.
A prevedere cu privire la obinuinele stabilite ntre pri exist n Convenia
de la +iena %1,-.#, care precizeaz c prile sunt le5ate de Lobinuinele care s-au
stabilit ntre eleL, ca i de uzanele asupra crora au consimit %art. , al. 1#.
$olul obinuinelor stabilite ntre pri este n principiu identic cu cel al
uzanelor convenionale, i anume ele interpreteaz i completeaz contractul
prilor i pot conferi un neles specific termenilor utilizai n contract.
2.3 Clasificarea uzan elor
2.3.1 Clasificarea uzan elor dup criteriul sferei de aplicare
!n funcie de ntinderea aplicrii lor n spaiu i sfera lor de cuprindere,
uzanele se clasific n urmtoarele c(e,*$ii"
(1 UD()+e "*c("e, care se aplic numai pe o anumit zon 5eo5rafic ca, de
exemplu, o re5iune, o anumit pia de comer, un port.
b1 UD()+e %/eci("e, atunci cnd cuprind numai o ramur de activitate de
comer %de exemplu, uzanele n materia comerului cu fructe, cu cereale, cu lemn#,
3-
contractele al cror obiect l formeaz o anumit operaiune de comer %de pild,
uzanele n domeniul contractelor de vnzare-cumprare, de prestri de servicii# sau
o profesiune anume %de exemplu, uzanele a5enilor de burs#6
c1 UD()+e"e ,e)e$("e sunt cele care se aplic la ntre5 ansamblul de relaii de
comer. *zane 5enerale sunt, de re5ul, cele normative, pe care le vom exemplifica
mai jos.
2.3.2 Clasificarea uzan elor dup criteriul caracterului lor (for ei juridice)
2.3.2.1 Uzan ele normative (legale, de drept, cutumele)
*zanele normative prezint primele '*#- c($(ce$e 3#$i'ice c*0#)e
##$*$ #D()+e"*$ %dei cu anumite particulariti de nuan#, dar au, ca e"e0e)
%/eci2ic, caracterul de izvor de drept"
(1 'le conin un e"e0e) *bieci!, i anume sunt o practic social, dar cu
precizarea c n cazul acestui tip de uzane practica social este, de principiu, mai
bine conturat, mai vec(e i cu un 5rad sporit de continuitate i repetabilitate dect la
uzanele convenionale.
b1 *zanele normative au, de asemenea, un caracter de c*"eci!i(e &i
,e)e$("i(e, mai pronunat dect n cazul uzanelor convenionale.
c1 *zanele normative conin ns un e"e0e) %/eci2ic5 'e )(#$- %#bieci!-
%psi(olo5ic#, care constituie o condiie esenial pentru ca ele s dobndeasc
caracter de izvor de drept, adic s se aplice un titlu de norm juridic %ceea ce
justific denumirea lor de uzane normative, le5ale sau de drept#. 'lementul subiectiv
la care ne referim const n convin5erea %ideea, sentimentul# celor care aplic uzana
c ea trebuie respectat ca o obli5aie %necesitate# juridic %opinio juris sive
necessitatis#, deoarece, n caz contrar, ea poate fi impus prin aplicarea de sanciuni
juridice, deci prin mijloacele coercitive prin care poate fi impus i o le5e.
'xistena acestui sentiment 5eneral de obli5ativitate juridic este o condiie
necesar %i specific# dar nu suficient pentru ca o uzan s dobndeasc caracter
de norm juridic. 'ste necesar s fie ndeplinit i o c*)'i+ie "e,("-, i anume ca
sistemul de drept care constituie lex causae n spe s recunoasc for normativ
acestor uzane.
R*"#" 3#$i'ic (" #D()+e"*$ )*$0(i!e este acela de a determina drepturile i
obli5aiile prilor, ntocmai ca i le5ea.
3,
:cest rol se poate manifesta n oricare din urmtoarele moduri"
(1 de a re5lementa raporturi de drept nc neprevzute de le5e6
b1 de a interpreta %completa# dispoziiile le5ii6
c1 de a se aplica mpotriva unor dispoziii le5ale care nu sunt de ordine public
n dreptul internaional privat al statului a crui le5e constituie lex causae n spe.
F*$+( 3#$i'ic- ( #D()+e"*$ )*$0(i!e este de principiu - n sistemele de drept
care le recunosc - similar celei conferite unei le5i supletive speciale.
:ceast for juridic atra5e dup sine anumite consecine, pe de o parte, pe
planul raportului dintre uzanele normative i le5ea statal, iar pe de alt parte, pe cel
al relaiei cu contractul.
!n ceea ce privete $(/*$#" 'i)$e #D()+e"e )*$0(i!e &i "e,e( %(("-, se
admite n 5eneral c aceste uzane prevaleaz asupra unei le5i supletive, datorit
caracterului lor special %specialia 5eneralibus dero5ant#. 'le nu pot contrazice ns
dispoziiile de ordine public din sistemul de drept care constituie lex causae, aa
cum am artat.
) $(/*$ c# c*)$(c#", dat fiind faptul c izvorul autoritii uzanelor
normative nu l constituie voina prilor - aa cum vom vedea c se ntmpl n
cazul uzanelor convenionale - , uzanele la care ne referim se impun prilor
contractante, c(iar dac nu au fost acceptate %expres sau tacit# de acestea i c(iar
dac ele nu le-au cunoscut. 8rile pot ns s nlture aplicarea uzanelor
normative, fie prin voina lor expres, fie numai tacit, prin faptul c prevd n contract
clauze care sunt contrare uzanelor. :ceast din urm situaie este mai frecvent n
practic dect cea dinti.
2.3.2.2 Uzan ele conven ionale (interpretative, completive sau de fapt)
*zanele convenionale au, la rndul lor, primele dou e"e0e)e 'e2i)i*$ii
ale tuturor uzanelor %e"e0e)#" *bieci! i c($(ce$ c*"eci!# dar, spre deosebire
de cele normative, nu constituie izvor de drept.
F*$+( 3#$i'ic- ( #D()+e"*$ c*)!e)+i*)("e este aceea a unei clauze
contractuale.
Eemeiul autoritii acestor uzane este acordul de voin al prilor
contractante. :adar, aplicarea acestor uzane se plaseaz pe trmul principiului
libertii %autonomiei# de voin a prilor.
Ac*$'#" /-$+i"*$ /$i!i)' (/"ic($e( #)ei #D()+e c*)!e)+i*)("e poate fi
e8/$e% sau (ci .i0/"ici1"
D.
(1 &ituaia cea mai frecvent n practic este aceea a (c*$'#"#i e8/$e% ("
/-$+i"*$5 exprimat printr-o clauz de trimitere prevzut n contract.
&unt mai puine ns cazurile n care, prin clauza contractual, prile trimit la
Ouzanele curenteP din domeniul respectiv de activitate de comer. De re5ul,
trimiterea se face la uzane codificate, fie de or5anisme neutre %ca de exemplu,
$e5ulile 9)CAE'$@&, elaborate de C.C.9. din 8aris#, fie de ctre una din pri, prin
condiii 5enerale, contracte model %tip#, contracte cadru etc. !n aceste cazuri,
uzanele astfel fixate sunt recepionate contractual %per relationem#, avnd rolul de a
completa coninutul contractului.
:plicarea uzanelor n temeiul voinei exprese a prilor este re5lementat de
art. , al.1 din Convenia de la +iena %1,-.#, care prevede c L8rile sunt le5ate prin
uzanele la care ele au constituit...L.
b1 *zanele pot fi ncorporate contractual, aplicndu-se cu titlu de clauz
contractual, i prin !*i)+( (ci- sau i0/"ici- ( /-$+i"*$.
!n unele cazuri, caracterul (ci al manifestrii de voin se deduce din
anumite indicii, care pot fi intrinseci contactului %de exemplu, prile fac referire n
contract la o practic specific unei uzane# sau extrinseci acestuia. 'ste vorba. n
acest ultim caz, de acte sau fapte exterioare contractului, cum ar fi, de pild, referirea
la o uzan n cadrul unui act adiional, din care se poate tra5e concluzia c prile au
dorit s aplice uzana i la contractul principal.
A asemenea situaie re5lementeaz art. , al. 4 din Convenia de la +iena
%1,-.#, care c, L!n afar de convenie contrar a prilor, acestea sunt considerate
c s-au referit n mod tacit n contract i pentru formarea sa, la orice uzan pe care o
cunoteau sau ar fi trebuit s o cunoasc i care, n comerul internaional, este lar5
cunoscut i n mod re5ulat respectat de ctre prile la contracte de acelai tip n
ramura de comer avut n vedereL.
R*"#" #D()+e"*$ c*)!e)+i*)("e este acela de a determina n mod specific
drepturile i obli5aiile prilor.
*zanele convenionale i pot manifesta $*"#" n le5tur diferite aspecte
%momente# privind contractele de comer internaional, i anume"
a# privind faza anterioar nc(eierii contractului, respectiv etapa ne5ocierilor
ntre pri6
D1
b# n le5tur cu nc(eierea contractului. De exemplu, n temeiul uzanelor o
anumit comportare a prilor valoreaz consimmnt. :stfel, faptul de a lua parma
de la un remorc(er nseamn nc(eierea contractului de salvare maritim6
c# privind coninutul contractului, n sensul c uzanele au menirea de a
interpreta %explica# termenii i expresiile utilizate n contract sau de a completa
coninutul acordului de voin al prilor. :cesta este rolul pe care uzanele
convenionale l joac cel mai frecvent n practic6
d# n sfrit, n le5tur cu faza executrii contractului. De exemplu, prin
aceste uzane se consacr anumite sanciuni specifice aplicabile debitorului.
:similarea uzanelor convenionale, sub aspectul 2*$+ei "*$ 3#$i'ice, cu
clauzele contractuale pune problem $(/*$#"#i (ce%*$ #D()+e c# "e,e(5
$e%/eci! c# c*)$(c#".
!n ceea ce privete raportul cu le5ile statului al crui sistem de drept constituie
lex causae n spe, este de remarcat c uzanele normative, dac sunt bine
conturate, pot prevala n principiu asupra unei le5i supletive, precum i asupra unei
uzane normative, care are fora juridic a unei asemenea le5i, aa cum am artat.
:ceste uzane nu pot contraveni ns normelor imperative ale le5ii aplicabile
contractului %lex contractus#.
&ub aspectul raportului cu contractul, este evident c prile pot exclude
aplicarea uzanelor convenionale, prin voina lor expres sau tacit. :ceast soluie
se explic prin faptul c rolul uzanelor este de a interpreta i, eventual, completa
acordul de voin al prilor, iar nu de a-l infirma, aa cum am artat
2.4 Cauzele care explic rolul uzan elor n comer ul interna ional.
$olul lor se justific prin cel puin urmtoarele '*#- c*)%i'e$e)e"
(1 !n primul rnd, (%/ece"e 0#"i/"e &i 2*($e !($i(e /e c($e "e /$eDi)-
$e"(+ii"e i)e$)(+i*)("e 'e c*0e$+ :) Di"e"e )*(%$e5 c( &i 'i)(0ic( "*$ rapid fac
ca re5lementrile naionale i conveniile internaionale - c(iar i cele special
elaborate pentru a re5lementa raporturi juridice din comerul internaional - s nu
poat acoperi toate situaiile liti5ioase care apar ntre participanii la aceste relaii. De
asemenea, deseori nici prile contractante nu pot s prevad n contract toate
ipotezele pe care practica le poate ridica n faa lor, iar n unele cazuri ele nici nu
doresc acest lucru, tocmai pentru a lsa un cmp desc(is de aplicare uzanelor din
comer.
D4
b1 !n al doilea rnd, marea majoritate a normelor cuprinse n sistemele de
drept naionale i aplicabile n comerul internaional nu sunt edictate pentru a
re5lementa n mod special raporturile juridice care apar n acest domeniu de
activitate ci sunt re5lementri de drept comun, nu ntotdeauna perfect adaptate
particularitilor pe care le prezint comerul internaional.
8articularizarea acestor re5lementri n funcie de specificul relaiilor
internaionale de comer se face, printre altele, i prin uzanele din comer care, dat
fiind nsi natura lor, au un avansat c($(ce$ 'e /$*2e%i*)("i(e &i %/eci2ici(e.
8rin faptul c, de re5ul, vin s umple lacunele care apar n le5islaia
aplicabil comerului - naional i internaional - sau s particularizeze unele
dispoziii le5ale 5enerale la specificul relaiilor internaionale de comer, aa cum am
artat, uzanele consacr anumite soluii uniforme la nivelul sistemelor de drept
naionale. !n acest fel, uzanele din comerul internaional, n ansamblul lor,
ndeplinesc un rol de uniformizare specific a dreptului comerului internaional.
2.5 Fixarea (codificarea) uzan elor din comer ul interna ional i
proba acestora
Caracterul de practici nescrise al uzanelor din comerul internaional le
confer, n mod inevitabil, un anumit 5rad de imprecizie i incertitudine - mai ales n
cazul celor convenionale -, ceea ce este de natur a crea unele dificulti de probare
pentru partea care le invoc i impune codificarea sau fixarea lor prin diferite
mijloace. :ceste mijloace constituie, aadar, 0*'("i-+i 'e 2i8($e i, totodat, 'e
'*!('- ( #D()+e"*$"
(1 !n primul rnd, uzanele din comer se fixeaz prin clauze prestabilite %condiii
5enerale, contracte model - tip - , contracte cadru etc.#, elaborate de participanii la
comerul internaional6
b1 A modalitate rspndit i foarte eficient de fixare i, n acelai timp, de
stimulare a dezvoltrii uzanelor din comerul internaional o constituie consacrarea
lor n cadrul (otrrilor arbitrale i judectoreti.
c1 *zanele se mai fixeaz i prin certificate de uzan %cutum#, emise de
Camerele de Comer, bursele de mrfuri, de asociaii profesionale privind comerul
cu anumite cate5orii de mrfuri, experi n domeniul comerului internaional etc.
:ceste certificate constituie, totodat, mijloace de prob specifice ale uzanelor din
comer, n special cele necodificate.
D7
'1 !n fine, existena i ntinderea uzanelor din comerul internaional, ca acte
i fapte juridice, se pot proba prin orice mijloc.
2.6 Uzan ele din comer ul interna ional n dreptul romn
2.6.1 Temeiul juridic al aplic rii uzan elor n dreptul romn
:plicarea uzanelor din comer n dreptul romn i are temeiul n primul rnd,
n prevederile unor convenii internaionale la care $omnia este parte.
:stfel, Convenia european de arbitraj comercial internaional %Ceneva,
1,B1#, precizeaz, n art. +99 al.4, c pentru determinarea le5ii aplicabile fondului
liti5iului, Larbitrii vor ine seama de stipulaiile contractului i de uzanele comerciale
%s.n.#.
De asemenea, Convenia de la +iena %1,-.# prevede c L8rile sunt le5ate
prin uzanele %s.n.# la care ele au consimit i de obinuinele care s-au stabilit ntre
ele. !n afar de convenia contrar a prilor, acestea sunt considerate c s-au referit
n mod tacit n contract i pentru formarea sa, la orice uzan %s.n.# pe care o
cunoteau sau ar fi trebuit s o cunoasc i care, n comerul internaional, este lar5
cunoscut i n mod repetat respectat de ctre prile la contracte de acelai tip n
ramura de comer avut n vedereL %art. ,#.
!n dreptul intern, o referire special la uzane este fcut n $.8.:.- C.:.<.
%4..-# care, n art. B4 al. 1, prevede c Otribunalul arbitral soluioneaz liti5iul n
temeiul contractului principal i al normelor de drept aplicabile, innd seama cnd
este cazul i de uzanele comerciale %s.n.#P.
2.6.2 Regimul uzan elor normative i al uzan elor conven ionale n dreptul
romn
8oziia dreptului romn fa de uzanele normative, uzanele convenionale -
inclusiv cele din comerul internaional - este exprimat printr-o re5ul i mai multe
excepii.
Re,#"( n dreptul comercial romn este n sensul c uzanele normative,
uzanele convenionale nu sunt recunoscute, sau, altfel spus, uzanele nu au caracter
de izvor de drept.
:ceasta este o soluie de tradiie n dreptul comerului romn - deci, implicit, i
n cel aplicabil raporturilor internaionale de comer -, rezultnd din interpretarea per
a contrario a art. 1 din Codul comercial de la 1--2, care precizeaz c n comer se
D3
aplic aceast le5e, iar unde ea nu dispune se aplic Codul civil. ?ipsa vreunei
trimiteri n acest articol la uzanele din comer - cu att mai mult cu ct o asemenea
trimitere exista n Codul comercial italian de la 1--4, care a servit ca model celui
romn - nu a constituit o omisiune a le5iuitorului romn, ci a denotat intenia lui vdit
de a nltura, de principiu, uzanele cu putere de le5e.
8rin e8ce/+ie, uzanelor din comer dobndesc putere le5al atunci cnd o
le5e special trimite la ele. !n acest caz, puterea normativ a uzanelor este
Odele5atP, ea avndu-i izvorul n le5ea special care se refer la uzane.
@enionm, n continuare, cele mai importante dintre aceste %i#(+ii 'e
e8ce/+ie"
(1 !n materia titlurilor de valoare, sunt considerate normative Luzurile locului de
platL n funcie de care se determin valoarea monedei strine, atunci cnd o
cambie, respectiv un cec este pltibil%# ntr-o moned care nu are curs la locul plii,
conform prevederilor art. 3D al. 7 din ?e5ea nr. D->1,73 asupra cambiei i biletului la
ordin i respectiv, art. 72 al. 4 din ?e5ea nr.D,>1,73 asupra cecului.
b1 *zanele porturilor sunt considerate n mod tradiional n dreptul romn ca
avnd putere de le5e, aa nct instana de judecat %sau de arbitraj# poate (otr n
baza lor c(iar n afara prevederilor contractuale.
c1 *zanele burselor sunt considerate, de asemenea n mod tradiional, ca
avnd caracter normativ.
Te% 'e (#*e!("#($e4
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
Definii uzanele din comerul internaional i prezentai caracteristicile
eseniale ale acestora.
$ealizai o scurt comparaie ntre uzanele din comerul internaional i
obinuinele stabilite ntre pri.
Definii uzanele normative i prezentai caracterele juridice ale acestora.
Care este rolul i fora juridic a uzanelor normativeN
DD
Definii uzanele convenionale i prezentai caracterele juridice ale acestora.
Care este rolul i fora juridic a uzanelor convenionaleN
Care sunt cauzele care explic rolul uzanelor n comerul internaionalN
8rezentai re5imul uzanelor n dreptul romn.
UNITATEA DE NVARE VI
SOCIETILE COMERCIALE DE NAIONALITATE ROMN5 CA SUBIECTE
ALE DREPTULUI COMERULUI INTERNAIONAL
CUPRINS4
1.. Definiia societilor comerciale cu participare strin6
4. 8oziia societilor comerciale cu participare strin n cadrul persoanelor juridice
de naionalitate romn6
7. Capacitatea societilor comerciale romneti de a face acte i fapte de
comer internaional. Calitatea lor le5al de participant la activitatea de comer6
3. Domeniile de constituire a societilor cu participare strin6
D. Abiectul de activitate al societilor cu participare strin6
B. Constituirea6
2.. !nre5istrarea fiscal i publicitatea constituirii societii cu participare
strin6
-. 8ersonalitatea juridic6
,. Capitalul social al societilor cu participare strin6
DB
1.. 8atrimoniul societilor cu participare strin6
11. Ar5anizarea societilor cu participare strin6
14. Juncionarea societilor cu participare strin6
17. :specte de munc i de personal6
13. :specte privind re5imul fiscal i vamal aplicabil societilor comerciale cu
participare strin constituite n $omnia6
1D. :specte privind insolvena internaional6
1B. &oluionarea liti5iilor privind societile cu participare strin.

OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti, studenii vor putea s"
Defineasc societile comerciale cu participare strin i s prezinte, pe
scurt, principalele elemente care caracterizeaz re5imul juridic aplicabil acestora6
8rezinte modalitile de constituire a societilor cu participare strin6
Descrie or5anizarea i funcionarea societilor cu participare strin6
8rezinte aspecte de munc i personal caracteristice societilor cu
participare strin6
8rezinte aspecte specifice re5imului fiscal i vamal aplicabil societilor cu
participare strin.
1 Defini ia societ ilor comerciale cu participare str in
Definiia societilor comerciale cu participare strin se poate deduce din
dispoziiile A.*.C. nr. ,4>1,,2 privind stimularea investiiilor directe %art. 4 lit. c# i ale
$.<.).$. nr. 3>4..D privind re5imul valutar %art. 3.7 din :nexa 1#. &unt societi cu
participare strin n $omnia societile comerciale, filialele i sucursalele
constituite pe teritoriul rii, cu capital inte5ral strin sau n asociere cu persoane
fizice ori juridice romne, indiferent dac acestea s-au constituit de la nceput ca
atare sau elementul strin a intervenit ulterior, prin dobndirea de pri sociale sau
aciuni la societile deja existente - n cadrul capitalului iniial sau prin majorarea
acestuia - , precum i de obli5aiuni sau alte efecte de comer emise de acestea.
D2
:adar, elementul de extraneitate relevant pentru ca o societate comercial
de naionalitate romn s fie considerat ca fiind Ocu participare strinP este
participarea strin la capitalul acestei societi, respectiv la patrimoniul su, n cazul
obli5aiunilor sau altor efecte de comer.
&ocietile cu participare strin constituie o form de cooperare economic
internaional, care ocup ns, n cadrul acestor forme, o poziie specific, deoarece
ele prezint att un caracter contractual - dat de faptul c fundamentul constituirii lor
l reprezint un act cu caracter contractual %contractul de societate i>sau statutul#,
ct i unul instituional, 5enerat de calitatea lor de persoane juridice, i deci de
subiecte de drept distincte, de sine stttoare, ale dreptului comerului internaional.
2. Pozi ia societ ilor comerciale cu participare str in n cadrul
persoanelor juridice de na ionalitate romn
$e5imul juridic al societilor comerciale romneti constituite cu participare
strin este supus dispoziiilor dreptului comun, respectiv dreptului comercial i civil
intern, dar prezint anumite particulariti 5enerate de elementele de extraneitate pe
care aceste societi le conin.
:ceast idee este exprimat cu claritate n art. 4-B din ?e5ea nr. 71>1,,.
Conform textului, QConstituirea de societi comerciale cu participare strin, n
asociere cu persoane juridice sau persoane fizice romne, sau cu capital inte5ral
strin se efectueaz cu respectarea dispoziiilor prezentei le5i i ale le5ii privind
re5imul investiiilor strineP.
Ca urmare a supunerii lor, n mare parte, dispoziiilor dreptului societar
5eneral, societile cu participare strin nu constituie o cate5orie distinct de
societi comerciale de naionalitate romn, ci o specie, cu particulariti, n cadrul
acestora. &ub aspectul personalitii juridice, aceste societi se ncadreaz n
cate5oria persoanelor juridice cu caracter asociativ, de naionalitate romn, aa
cum vom vedea.
3 Capacitatea societ ilor comerciale romne ti de a face acte i fapte
de comer interna ional. Calitatea lor legal de participant la
activitatea de comer
D-
Capacitatea societilor comerciale romneti, constituite cu sau fr
participare strin, de a face acte i fapte de comer internaional este fundamentat
pe principiul constituional al libertii comerului %art. 17D al. 4 lit. a# din Constituia
revizuit# i izvorte din prevederile actelor normative care constituie temeiul lor
juridic" art. 1 al. 1 din ?e5ea nr. 71>1,,., care confer societilor comerciale
capacitatea de a efectua Oacte de comerP, fr a distin5e ntre comerul intern i cel
internaional.
4 Domeniile de constituire a societ ilor cu participare str in
&ocietile cu participare strin se pot constitui n $omnia n practic toate
domeniile economice, aa cum rezult din prevederile art. 3 al. 4 lit. a# din A.*.C. nr.
,4>1,,2.
5 Obiectul de activitate al societ ilor cu participare str in
Determinarea prin actul constitutiv a obiectului de activitate, cu precizarea
domeniului i a activitii principale, constituie o obli5aie a tuturor societilor
comerciale romneti, conform art. 2 lit. c# i - lit. c# din ?e5ea nr. 71>1,,..
Abiectul de activitate se codific conform claselor de patru cifre existente n
Clasificarea activitilor din economia naional F C:').
6 Constituirea
6.1Prima etap de constituire: ntocmirea actului constitutiv al
societ ii
:ctul constitutiv al societii %nscrisul unic sau contractul de societate i > sau
statutul#, al crui coninut este re5lementat cu caracter de 5eneralitate n art. 2 i -
din ?e5ea nr. 71>1,,., trebuie s conin anumite meniuni specifice n cazul n care
cel puin unul dintre asociai este cetean strin sau persoan juridic strin.
6.2 A doua etap : nregistrarea n registrul comer ului i autorizarea
func ion rii societ ii
!nre5istrarea se face la biroul unic din cadrul oficiului re5istrului comerului
competent, n baza unei nc(eieri a judectorului dele5at %de re5ul# i se atest prin
certificatul de nre5istrare coninnd codul unic de nre5istrare fiscal.
D,
&ocietatea dobndete personalitate juridic la data nre5istrrii n re5istrul
comerului a nc(eierii judectorului dele5at prin care se dispune autorizarea
constituirii i nmatricularea, dac le5ea nu dispune altfel %art. 31 al. 1 din ?e5ea nr.
71>1,,. i art. B al. 3 din ?e5ea nr. 7D,>4..3#.
:utorizrii funcionrii societii comerciale const n asumarea de ctre
aceasta a responsabilitii privitoare la le5alitatea desfurrii activitilor declarate
%art. D al. 1 din ?e5ea nr. 7D,>4..3# i este supus procedurii prevzute de art. 1D -
4D din aceeai le5e. 8rocedura de autorizare a funcionrii se desfoar prin
intermediul biroului unic din cadrul oficiului re5istrului comerului.
7 nregistrarea fiscal i publicitatea constituirii societ ii cu
participare str in
Ca urmare a admiterii cererii de nre5istrare a societii n re5istrul comerului,
@inisterul pentru finane atribuie codul unic de nre5istrare fiscal, pe baza datelor
comunicate de re5istrul comerului %art. 11 din ?e5ea nr. 7D,>4..3#.
De asemenea, dup efectuarea nmatriculrii societii n re5istrul comerului,
un extras al nc(eierii judectorului dele5at se comunic de re5istrul comerului, din
oficiu, ctre @onitorul Aficial, spre publicare, pe c(eltuiala societii solicitante %art.
13 din ?e5ea nr. 7D,>4..3#.
8 Personalitatea juridic
&ocietile comerciale cu participare strin, ca, de altfel, toate societile
comerciale cu sediul n $omnia, sunt persoane juridice romne %art. 1 al. 4 din
?e5ea nr. 71>1,,.#.
&ocietile cu participare strin nu constituie o cate5orie aparte de persoane
juridice romne, ci urmeaz caracteristicile pe care le prezint, sub acest aspect,
societile comerciale, n 5eneral. !n funcie de principalele criterii de clasificare a
persoanelor juridice din dreptul romn, societile comerciale cu participare strin
se ncadreaz n cate5oria persoanelor juridice de drept privat, cu scop patrimonial,
cu structur asociativ i caracter de participant la activitatea de comer. 8rin
raportare la clasificarea specific a societilor comerciale, n funcie de tipul de
proprietate pe care se fundamenteaz capitalul %patrimoniul# lor - cu capital inte5ral
de stat, cu capital mixt i cu capital inte5ral privat -, societile cu participare strin
se ncadreaz n una din ultimele dou cate5orii.
B.
8articularitatea lor esenial, i anume existena elementului de extraneitate
constnd n aportul strin la alctuirea capitalului social %element obiectiv, dublat,
implicit, de prezena asociatului strin, ca element subiectiv#, din care decur5
celelalte aspecte specifice privind re5imul lor juridic, face ca societile cu participare
strin s constituie, aa cum am mai artat, o specie distinct, cu fizionomie
proprie, n cadrul societilor comerciale, ca persoane juridice de naionalitate
romn.
9 Capitalul social al societ ilor cu participare str in
A problem specific pe care o ridic, n contextul la care ne referim,
societile comerciale cu participare strin este aceea a monedei n care poate fi
subscris i vrsat capitalul lor social.
$e5lementrile contabile din $omnia impun exprimarea n moned naional
a capitalului social - i implicit subscrierea aciunilor sau prilor sociale care l
compun F n cazul tuturor societilor comerciale de naionalitate romn. :plicarea
acestor re5lementri capitalului social este fireasc, deoarece capitalul social
constituie o cifr contabil, care este evideniat la pasivul bilanului contabil al
societii. A prevedere de maxim 5eneralitate n acest sens este cuprins n ?e5ea
contabilitii, nr. -4>1,,1. !n ceea ce privete vrsarea aporturilor, facem o distincie
ntre situaia asociailor strini i a celor romni"
a# :sociaii strini au posibilitatea de a vrsa aporturile lor n valut, n
ec(ivalent lei la cursul de sc(imb al <.).$. de la data vrsrii, sau n lei.
b# :sociaii romni pot vrsa aportul lor numai n lei, deoarece aceast
operaiune constituie o QplatP, n sensul art. 7 al. 1 din $.<.).$. nr. 3>4..D.
10 Patrimoniul societ ilor cu participare str in
10.1 Drepturile societ ilor cu participare str in asupra bunurilor n
general, care le alc tuiesc patrimoni ul
Jr a face o distincie dup care este vorba de societi cu sau fr participare
strin, art. BD al. 1 din ?e5ea nr. 71>1,,. instituie o prezumie relativ n sensul c
bunurile constituite ca aport n societate, deci inclusiv cele ale asociatului strin,
devin proprietatea societii, prezumie ce poate fi rsturnat prin stipulaia contrar a
prilor.
B1
10.2 Dreptul de proprietate al societ ilor romne ti constitui te cu
participare str in asupra terenurilor din Romnia
@ateria este re5lementat de art. B din A.*.C. nr. ,4>1,,2, astfel cum a fost
modificat prin art. 2 din ?e5ea nr. 714>4..D privind dobndirea dreptului de
proprietate privat asupra terenurilor de ctre cetenii strini i apatrizi, precum i
de ctre persoanele juridice strine, care a intrat n vi5oare la data aderrii $omniei
la *.'.
&ocietile romne cu participare strin, parial sau inte5ral, au capacitatea
le5al de a dobndi dreptul de proprietate asupra terenurilor n $omnia. Jiind ns
vorba despre persoane juridice, devine aplicabil principiul specialitii capacitii de
folosin, astfel c dobndirea de terenuri este admis numai dac"
a# este conform cu obiectul social6
b# se face n msura necesar derulrii activitii societii. Jiind vorba despre
o dispoziie de ordine public, ce este sancionat cu nulitatea absolut, n caz de
nclcare, instanele vor putea fi sesizate de orice persoan interesat, precum i de
@inisterul 8ublic.
11 Organizarea societ ilor cu participare str in
?e5ea nr. 71>1,,. nu conine prevederi speciale interesnd or5anizarea
societilor comerciale cu element de extraneitate, aa nct, n aceast materie,
este pe deplin aplicabil re5imul de drept comun, prevzut de aceast le5e.
?e5ea nr. 71>1,,. nu instituie nici fel de restricie privind drepturile strinilor,
persoane fizice, de a fi administratori sau cenzori ai unei societi comerciale de
naionalitate romn. )u exist restricii speciale nici n ceea ce privete dreptul unei
persoane juridice strine de a administra o societate romneasc, dispoziiile art. 17,
din le5e fiind aplicabile n e5al msur acestor persoane, indiferent de
naionalitatea lor. De asemenea, dispoziiile art. 1D, i urm. din le5e referitoare la
auditul financiar, auditul intern i cenzori sunt deopotriv aplicabile persoanelor fizice
sau juridice strine, deoarece le5ea nu distin5e.
12 Func ionarea societ ilor cu participare str in
12.1 Temeiul juridic
B4
Aperaiunile valutare sunt re5lementate n esen de $.<.).$. nr. 3>4..D, de
)ormele <.).$. nr. 7 - B>4..D emise n aplicarea acestui $e5ulament, precum i de
alte acte normative emise de <.).$.

12.2 Defini ia opera iunilor valutare
$.<.).$. nr. 3>4..D definete Ooperaiunile valutareP ca fiind Oncasrile,
plile, compensrile, transferurile, creditrile, precum i orice tranzacii exprimate n
valute %s.n.# i care se pot efectua prin transfer bancar, n numerar, cu instrumente
de plat sau prin orice alte modaliti de plat practicate de instituiile de credit n
funcie de natura operaiunii respectiveP %art. 3.1 al. 1 din :nexa 1#.
Din aceast definiie rezult c $e5ulamentul folosete pentru definirea
noiunii la care ne referim, n principal, un criteriu material %in rem#, constnd n faptul
c operaiunea se efectueaz n valut. )oiunea de QvalutP este definit ca fiind
Qmoneda naional a altui stat, moneda unei uniuni monetare a unor state, precum i
monedele compuse cum ar fi drepturile speciale de tra5ere %ale J.@.9., n.n.#P %art. 3.3
din :nexa 1#.
9mplicit, $e5ulamentul utilizeaz i un criteriu personal %in personam#,
constnd n calitatea participanilor la operaiune, n sensul c sunt operaiuni
valutare i cele exprimate n moneda naional %leu#, atunci cnd sunt efectuate ntre
rezideni i nerezideni. :cest criteriu rezult din prevederile art. 4 al. 1 din
$e5ulament, care prevede c operaiunile valutare curente i de capital se
efectueaz ntre rezideni i nerezideni, n valut Oi n moneda naional %leu#P.
12.3 Reguli privind efectuarea opera iunilor valutare de c tre societ ile cu
participare str in
12.3.1 Efectuarea opera iunilor valutare prin conturi bancare
Aperaiunile valutare se efectueaz de ctre societile comerciale prin
transfer bancar.
&ocietile comerciale pot desc(ide conturi n valut i n moneda naional
%leu# la instituii de credit i la alte instituii asimilate acestora %art. D al. 7 din
$e5ulament#.
12.3.2 Efectuarea opera iunilor valutare prin institu ii de credit
autorizate s func ioneze n Romnia sau prin conturi n str in tate
Ca re5ul, operaiunile valutare se desfoar prin instituii de credit
autorizate s funcioneze n ar. !n aceast noiune se ncadreaz att instituiile de
credit romneti ct i sucursalele instituiilor de credit strine.
B7
Desc(iderea i efectuarea de operaiuni n conturi curente i de depozit n
valut i>sau n moned naional n strintate, la instituii de credit sau asimilate,
de ctre societile comerciale de naionalitate romn %n calitate de rezideni# este
permis n mod liber.
12.3.3 De inerea i utilizarea liber a activelor financiare n
valut i participarea la pia a valutar
!n $omnia, societile comerciale %ca rezideni# au dreptul s dobndeasc,
s dein inte5ral i s utilizeze active financiare exprimate n valut %art. D al. 1 din
$.<.).$. nr. 3>4..D#.
12.3.4 Regimul pl ilor i ncas rilor externe
8lile i ncasrile externe ale societilor comerciale rezidente sunt supuse
obli5aiei de ndeplinire a unor formaliti, prevzute n special de ).<.).$. nr.
4B>4..B privind raportarea statistic a datelor pentru elaborarea balanei de pli.
13 Aspecte de munc i de personal
13.1 Regimul personalului din celelalte state membre ale U.E. i din S.E.E.,
precum i al personalului str in
&ocietile comerciale romneti sunt libere s an5ajeze personal romn sau
din alte state. 8ersonalul din alte state necesar desfurrii activitii societii se
stabilete n mod liber de ctre or5anele de conducere ale acesteia. :cest personal
poate fi an5ajat n orice funcie, de conducere, de specialitate sau de execuie.
Dispoziiile Codului muncii F ?e5ea nr. D7>4..7 se aplic i cetenilor strini
sau apatrizi ncadrai cu contract individual de munc, care presteaz munc pentru
un an5ajator romn pe teritoriul $omniei, conform art. 4 lit. c# din acest act
normativ.
Cetenii statelor membre ale *.'. i &.'.'., nefiind considerai strini, au
acces nen5rdit pe piaa forei de munc din $omnia, sub rezerva aplicrii
msurilor tranzitorii prevzute n Eratatul de aderare a $omniei la *.'., precum i la
desfurarea altor activiti de natur economic, n condiiile le5ii aplicabile
cetenilor romni, potrivit prevederilor A.*.C. 1.4>4..D privind libera circulaie pe
teritoriul $omniei a cetenilor statelor membre ale *.'. i &.'.'. :cest act normativ
re5lementeaz i intrare, ederea i ieirea acestor ceteni n>de pe teritoriul
$omniei.
B3
$e5imul de munc al strinilor, n accepiunea pe care am menionat-o %i
anume aceea de persoane care nu are cetenia romn sau cetenia unui alt stat
membru al *.'. ori al &.'.'.# este prevzut n A.*.C. DB>4..2 privind ncadrarea n
munc i detaarea strinilor pe teritoriul $omniei. 8entru a obine dreptul de
munc n $omnia, strinii trebuie s obin autorizaia de munc, emis de Aficiul
$omn pentru 9mi5rri, dac nu se ncadreaz n una din situaiile de excepie,
potrivit dispoziiilor acestei Ardonane. :utorizaia de munc este necesar pentru
obinerea vizei de lun5 edere pentru an5ajare n munc sau, dup caz, a
permisului de edere n scop de munc %art. 3 al. 4#. )umrul de autorizaii de
munc ce pot fi eliberate strinilor se stabilete anual, prin (otrre a Cuvernului %art.
1, al.1#.
8revederile privind intrare, ederea i ieirea strinilor n>de pe teritoriul
$omniei sunt cuprinse mai ales n A.*.C. nr. 1,3>4..4 privind re5imul strinilor n
$omnia.
13.2 Unele aspecte privind salarizarea personalului romn i str in
&alariile personalului romn i strin an5ajat la societile comerciale
romneti cu participare strin se stabilesc prin contractul nc(eiat ntre pri, n
condiiile Codului muncii i le5islaiei aferente.
!n toate cazurile, salariile nu pot fi mai mici dect salariul de baz minim brut
pe ar, adoptat prin le5e pentru pro5ramul normal de munc.
A1 Pe)$# /e$%*)("#" $*07), de principiu, plata salariului nu poate fi fcut
n valut. A interdicie n acest sens se desprinde din re5ula instituit prin art. 7 al. 1
din $.<.).$. nr. 3>4..D, conform creia Qplile, ncasrile, transferurile i orice alte
asemenea operaiuni ntre rezideni ... se realizeaz numai n moneda naional
%leu#P.
De la acest principiu exist dou excepii importante, prevzute n le5i
speciale"
a# n zonele libere. Conform art. 74 al. 1 din ?e5ea nr. -3>1,,4 privind re5imul
zonelor libere, salariile personalului care i desfoar activitatea n aceste zone se
stabilesc n lei i n valut sau numai n lei ori numai n valut, prin ne5ocieri
colective sau, dup caz, individuale.
b# n cazul personalului reprezentanelor societilor comerciale i
or5anizaiilor economice strine autorizate s-i desfoare activitatea pe teritoriul
$omniei.
BD
B1 ) cee( ce /$i!e&e %("($ii"e /e$%*)("#"#i %$-i) "( %*cie-+i"e
c*0e$ci("e $*07)e&i, considerm c acestea pot fi exprimate n lei i valut. :cest
drept decur5e din prevederile art. 3 al. 1 i 7 din $.<.).$. nr. 3>4..D, conform crora
nerezidenii au dreptul s dein i s utilizeze active financiare exprimate n valut i
pot desc(ide conturi n valut la instituii de credit din $omnia.
14 Aspecte privind regimul fiscal i vamal aplicabil societ ilor
comerciale cu participare str in constituite n Romnia
:# &ocietile cu participare strin sunt supuse obli5aiei de plat a
impozitului pe profit, ntocmai ca i celelalte persoane juridice romne.
<# 9mpozitul pe dividende este pltit de ctre societile cu participare strin
ntocmai ca i celelalte persoane juridice romne.
15 Aspecte privind insolven a interna ional
8entru raporturile cu statele membre ale *.'. este direct aplicabil
$e5ulamentul Consiliului %C'# nr. 173B>4, mai 4... privind procedurile de
insolvabilitate. Cu privire la relaiile cu statele tere, este aplicabil Eitlul 9 %O$aporturile
cu state strine, n 5eneralP# din ?e5ea nr. B72>4..4 privind re5lementarea
raporturilor de drept internaional privat n domeniul insolvenei, pentru adoptarea
cruia le5iuitorul romn a utilizat ca surs de inspiraie ?e5ea model a *)C9E$:?
privind insolvabilitatea internaional.
16 Solu ionarea litigiilor privind societ ile cu participare str in
Competena de soluionare a acestor liti5ii, atunci cnd au un element de
extraneitate, poate aparine instanelor judectoreti romne.
!n ceea ce privete competena de jurisdicie a instanelor romne, pentru
raporturile cu celelalte state membre ale *.'. sunt aplicabile prevederile
$e5ulamentul Consiliului %C'# nr. 33>4..1 din 44 decembrie 4... privind
competena, recunoaterea i executarea (otrrilor n materie civil i comercial
%aa numitul <rusells 9 $e5ulation#.
8entru relaiile cu statele tere sunt n inciden criteriile 5enerale de
competen jurisdicional internaional i celelalte condiii prevzute de art. 13- -
1D2 din ?e5ea nr. 1.D>1,,4 cu privire la re5lementarea raporturilor de drept
internaional privat.
BB
!n numeroase cazuri, societile romneti constituite cu participare strin
apeleaz la ($bi$(3 ca modalitate de soluionare a liti5iilor dintre ele i alte persoane
fizice sau juridice, romne ori strine. Dintre aceste cazuri, un procent nsemnat l
constituie situaiile n care prile se adreseaz Curii de :rbitraj Comercial
9nternaional %OC.:.<.P# de pe ln5 Camera de Comer i 9ndustrie a $omniei
%OC.C.9.$.P#.
!n situaia n care societile romneti constituite cu participare strin nu cad
de acord cu partenerii lor de comer din strintate asupra competenei C.:.<.,
practica demonstreaz c prile apeleaz cel mai frecvent, n cazul n care opteaz
pentru un arbitraj instituional, la serviciile Curii 9nternaionale de :rbitraj a Camerei
de Comer 9nternaionale %OC.C.9.P# cu sediul la 8aris, iar dac se ndreapt ctre un
arbitraj ad (oc, la $e5ulile de arbitraj ale *)C9E$:?.
8referina pentru Curtea 9nternaional de :rbitraj a C.C.9. se justific mai ales
prin 5araniile de independen, competen i profesionalism pe care le prezint
aceast instituie de arbitraj, care are un caracter internaional nu numai prin
competena sa jurisdicional, dar i prin modul su de or5anizare i funcionare. !n
prezent sunt n vi5oare $e5ulile de arbitraj ale acestei Curi din 4D martie 4.1..
!n cazul n care prile contractante opteaz pentru un arbitraj ad (oc, practica
romneasc relev faptul c cel mai frecvent ele trimit prin clauza compromisorie la
$e5ulile de arbitraj ale *)C9E$:?, adoptate la 4- aprilie 1,2B.
Te%e 'e (#*e!("#($e4
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
Definii noiunea de societi comerciale cu participare strin la capital.
Care este modalitatea de constituire a societilor comerciale cu participare
strinN
8rezentai, pe scurt, aspectele eseniale privind or5anizarea i funcionarea
societilor comerciale cu participare strin.
B2
8rezentai, pe scurt, principalele aspecte de munc i de personal n cadrul
societilor comerciale cu participare strin.
B-
UNITATEA DE NVARE VII
ACTIVITATEA DE COMER A PERSOANELOR 6URIDICE STRINE N
ROMNIA. FILIALA.SUCURSALA
CUPRINS
1. Jilialele societilor comerciale strine n $omnia
1.1. Definiia filialei6
1.4 $elaia dintre filial i societatea F mam6
1.7 Constituirea filialelor societilor comerciale strine n $omnia6
1.3 :specte privind funcionarea filialelor societilor comerciale strine n
$omnia.
4. &ucursalele societilor comerciale strine n $omnia
4.1. Definiia sucursalei6
4.4 $elaia dintre sucursal i societatea F mam6
4.7. Constituirea sucursalelor societilor comerciale strine n $omnia6
4.3. Coninutul capacitii de folosin a sucursalelor i condiia juridic a acestora,
ca persoane strine, n $omnia6
4.D. :specte privind funcionarea sucursalele societilor comerciale strine n
$omnia.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei seciuni, studenii vor putea s"
Defineasc noiunea de filial a unei societi comerciale strine6
8rezinte trsturile caracteristice re5imului juridic al filialelor6
Descrie modalitile de constituire i de funcionare a filialelor6
Defineasc noiunea de sucursal a unei societi comerciale strine6
8rezinte trsturile caracteristice re5imului juridic al sucursalelor6
Descrie modalitile de constituire i funcionare a sucursalelor6
8rezinte coninutul capacitii de folosin i condiia juridic a sucursalelor6
B,
=. Fi"i("e"e %*cie-+i"*$ c*0e$ci("e %$-i)e :) R*07)i(
1.1 Defini ia filialei
Jiliala din $omnia a unei societi comerciale strine poate fi definit ca fiind
acea societate comercial cu personalitate juridic proprie %romn#, distinct de
societatea - mam din strintate, care se afl ns sub controlul societii - mam.
Din aceast definiie rezult dou e"e0e)e e%e)+i("e care caracterizeaz
filiala, din punct de vedere juridic"
(1 !n primul rnd, filiala ($e /e$%*)("i(e 3#$i'ic-, ceea ce i confer calitatea
de societate de drept propriu, ca o societate comercial de sine stttoare, distinct
de societatea - mam.
Cea mai important consecin a personalitii juridice a filialei este faptul c
ea are patrimoniu su, diferit de cel al societii - mam, i de aceea filiala poate
aciona n raporturile juridice de comer n nume propriu i pe seama ei nsi. 8rin
aceast particularitate, ea se deosebete esenial de sucursal care, neavnd
personalitate juridic, acioneaz ntotdeauna pe seama societii - mam.
8e planul dreptului internaional privat, repercusiunea direct a personalitii
juridice a filialei const n aceea c statutul su or5anic este supus le5ii statutului pe
al crui teritoriu i-a stabilit propriul sediu %n spe, le5ii romne#, independent de
le5ea aplicabil persoanei juridice care a nfiinat-o %art.31 al. 7 din ?e5ea
nr.1.D>1,,4#.
b1 !n al doilea rnd, filiala se caracterizeaz prin faptul c (%#/$( ei
%*cie(e( - 0(0- 'i) %$-i)-(e e8e$ci- #) c*)$*".
Controlul se poate exercita n modaliti juridice diferite. De re5ul, n
practic, controlul se manifest prin faptul c societatea - mam deine majoritatea
capitalului social al filialei, mer5nd pn la 1.. H. &unt ns posibile i alte forme
de control, ca, de exemplu, prin faptul c societatea - mam deine majoritatea
drepturilor de vot n or5anele de conducere sau de administrare ale filialei, are
dreptul s numeasc sau s revoce majoritatea membrilor or5anelor de administrare
sau de control ori majoritatea conductorilor filialei etc.
&ub aspect etimolo5ic, tocmai existena acestui control este exprimat prin
denumirea de LfilialL, care decur5e din cuvntul OfiliusP, care nseamn LfiuL, n
limba latin.
2.
1.2 Rela ia dintre filial i societatea - mam
8e plan juridic, relaia dintre filial i societatea - mam din strintate este
complex, fiind caracterizat pe de o parte, prin personalitatea juridic distinct a
filialei, iar, pe de alt parte, prin controlul juridic pe care societatea - mam l exercit
asupra acesteia, aa cum am artat mai sus.
Din punct de vedere economic, relaia dintre filial i societatea - mam se
caracterizeaz prin autonomia relativ a filialei. :ceast sinta5m exprim att
autonomia filialei, ct i dependena ei fa de societatea - mam. :stfel, pe de o
parte, filiala este dependent fa de societatea - mam deoarece, aflndu-se sus
controlul acesteia, funcioneaz n coordonatele economice impuse de ea. 8e de alt
parte, filiala are o puternic autonomie economic, n sensul c are o via
economic i financiar proprie, materializat mai ales prin faptul c ntocmete
documente contabile i financiare %bu5et de venituri i c(eltuieli, bilan contabil etc.#,
distincte de cele ale societii - mam, pe care este obli5at s le nre5istreze la
autoritile fiscale din $omnia, ntocmai ca orice societate comercial.
1.3 Constituirea filialelor societ ilor comerciale str ine n
Romnia
!n aplicarea art. 34 din ?e5ea nr. 71>1,,., filialele din $omnia ale societilor
comerciale strine, fiind persoane juridice romne, se nfiineaz ntr-una dintre
formele de societate enumerate de art. 4 din aceast le5e i n condiiile prevzute
pentru respectiva form de societate, ele urmnd re5imul juridic al formei n care s-
au constituit.
:ctul constitutiv trebuie s prevad n mod explicit caracterul de filial al
societii nfiinate n $omnia, iar n cuprinsul acestuia se impun a fi menionate
modalitile n care societatea - mam i exercit controlul asupra filialei.
1.4 Aspecte privind func ionarea filialelor societ ilor comerciale
str ine n Romnia
Jilialele din $omnia ale societilor strine, fiind persoane juridice romne,
sunt subiecte de drept romn %spre deosebire de sucursale i reprezentane, care
sunt subiecte de drept strin#, aa nct funcionarea lor urmeaz, n principiu,
aceleai re5uli prevzute de le5e pentru societile romneti, n 5eneral.
21
Jilialele nre5istrate n ar ale persoanelor juridice strine sunt LrezideniP n
$omnia, din punct de vedere valutar, dei nu sunt menionate ca atare n $.<.).$.
nr. 3>4..D privind re5imul valutar, deoarece se ncadreaz n cate5oria persoanelor
juridice cu sediul n $omnia. !n consecin, filialele sunt supuse prevederilor pe care
$e5ulamentul le instituie pentru aceast cate5orie de persoane.
9. S#c#$%("e"e %*cie-+i"*$ c*0e$ci("e %$-i)e :) R*0()i(
2.1 Defini ia sucursalei
&ucursala unei societi comerciale strine n ar poate fi definit ca fiind un
sediu secundar al societii - mam, lipsit de personalitatea juridic proprie, care
beneficiaz de un capital ce i este afectat n ntre5ime de ctre societatea - mam i
posed o anumit autonomie juridic i economic fa de aceast societate.
Din definiie se desprind cel puin '*#- e"e0e)e e%e)+i("e pentru
sucursalele la care ne referim"
(1 &ucursala )# ($e /e$%*)("i(e 3#$i'ic- /$*/$ie i deci nu prezint
calitatea de subiect de drept distinct de societatea - mam din strintate.
!n consecin, sucursala nu are un patrimoniu propriu, dar beneficiaz de un
capital propriu, respectiv de o mas de bunuri care i este afectat n exclusivitate, ce
aparine din punct de vedere juridic societii - mam. 'a poate efectua acte juridice
numai pe seama societii - mam.
8e planul dreptului internaional privat, consecina acestei particulariti este
exprimat de art. 31 al.4 din ?e5ea nr.1.D>1,,4, care prevede c statutul or5anic al
sucursalei nfiinat de o persoan juridic dintr-o alt ar este supus le5ii naionale
a acesteia. :adar, sucursala unei societi strine n $omnia nu are naionalitate
romn, ci naionalitatea societatea - mam, fiind supus le5i strine, ca lex
societatis.
b1 &ucursala este 'e/e)'e)- 'i) /#)c 'e !e'e$e 3#$i'ic &i ec*)*0ic
2(+- 'e %*cie(e( - 0(0-, fa de care beneficiaz totui de anumite elemente de
autonomie.
2.2 Rela ia dintre sucursal i societatea - mam
$elaia la care ne referim este exprimat prin '*#- (%/ece"
A1 %#b*$'*)($e( %#c#$%("ei 2(+- 'e %*cie(e( - 0(0- 'i) %$-i)-(e"
sucursala este dependent fa de societatea - mam, primordial prin faptul c ea
24
se constituie cu capitalul 1..H al societii - mam. &ocietatea - mam stabilete,
prin actul constitutiv sau modificator al sucursalei, obiectul su de activitate, bunurile
care sunt afectate activitii acesteia, modul de or5anizare i funcionare, precum i
celelalte condiii de existen a sucursalei.
)eavnd un patrimoniu distinct, sucursala nu are creditori i debitori proprii,
iar n raporturile juridice cu terii acioneaz numai pe seama societii - mam, fie n
numele acesteia, ca mandatar, fie n nume propriu, n cadrul unei relaii specifice de
comision.
B1 8e de alt parte, sucursala beneficiaz totui de anumite e"e0e)e 'e
(#*)*0ie 3#$i'ic- &i ec*)*0ic- 2(+- 'e %*cie(e( - 0(0-, care i confer
calitatea de sediu secundar al acesteia.
:utonomia juridic a sucursalei se manifest cel puin sub urmtoarele
(%/ece"
a# &ucursale are o capacitate de subiect de drept limitat, care se exprim
prin faptul c ea poate fi acionat direct n justiie, pentru operaiunile efectuate n
ara de reedin. A prevedere n acest sens este cuprins n art. 13, pct. 4 din
?e5ea nr. 1.D>1,,4, conform creia o persoan juridic strin este socotit ca
avnd sediul n $omnia n cazul n care are pe teritoriul rii o sucursal %ca i o
filial, o a5enie sau o reprezentan#. !n consecin, instanele judectoreti romne
sunt competente s judece liti5iile n care este implicat sucursala.
b# &ucursalele, de principiu, pot fi supuse unei proceduri separate de dizolvare
i lic(idare %inclusiv prin faliment#, cu privire la bunurile aflate n ara de reedin,
fr ca prin aceasta s fie influenat situaia juridic a societii - mam.
&ub aspect economic, sucursala, avnd un capital care i este afectat n
exclusivitate, beneficiaz de un anumit 5rad de autonomie 5estionar, n limitele pe
care societatea - mam i le stabilete prin actul constitutiv, cu respectarea le5ilor
contabile i fiscale romneti n materie, ca le5i ale statului de reedin.
2.3 Constituirea sucursalelor societ ilor comerciale str ine n
Romnia
:rt. 33 din ?e5ea nr. 71>1,,. prevede, pentru constituirea sucursalelor
societilor comerciale strine n ar, aceeai condiie ca i n cazul filialelor, i
anume ca le5ea statutului or5anic al respectivei societi s-i recunoasc OdreptulP -
27
care, aa cum am artat, este de fapt o capacitate de folosin - de a nfiina
sucursale n $omnia.
!n cazul n care dreptul la care ne referim este recunoscut, nfiinarea
sucursalei n $omnia se face Ocu respectarea le5ii romneP" este supus tuturor
dispoziiilor referitoare la nmatricularea, menionarea i publicarea actelor i faptelor
cerute pentru participanii la activitatea de comer din ar %art. 43 alin. 1 din ?e5ea
nr. 4B>1,,.#.
A alt norm special se refer la firma sucursalei din $omnia a unei
societi strine, care, potrivit art. 72 din ?e5ea nr. 4B>1,,., Qva trebui s cuprind i
meniunea sediului principal din strintateP.
2.4 Con inutul capacit ii de folosin a sucursalelor i condi ia
juridic a acestora, ca persoane str ine, n Romnia
Coninutul capacitii de folosin a sucursalei unei societi comerciale strine
n ar, respectiv cate5oriile de acte juridice pe care aceasta le poate efectua n
procesul funcionrii sale n $omnia, se determin prin aplicarea corelativ, asupra
sucursalei %Ope capul acesteiaP# a dou sisteme de drept"
A1 :stfel, pe de o parte, capacitatea de folosin a sucursalei este 5uvernat
de "e,e( )(+i*)("- ."e8 %*cie(i%1 ( %*cie-+ii - 0(0-, sucursale fiind o prelun5ire
a personalitii juridice a acesteia.
:ceast situaie atra5e importante consecine juridice, exprimate n special
prin urmtoarele $e,#"i"
a# &ucursala nu poate face n $omnia acte i fapte de comer la care nu este
ndreptit societatea - mam n ara unde i are sediul social real. :ltfel spus,
activitile desfurate de sucursal nu pot excede obiectul de activitate al societii -
mam.
b# :ctivitatea sucursalei din $omnia ia sfrit n cazul n care societatea -
mam i-a ncetat existena n ara sa de ori5ine, din orice motiv, inclusiv ca urmare
a lic(idrii falimentare.
:ceast re5ul este consecina faptului c sucursala are personalitatea
juridic a societii - mam din strintate.
B1 8e de alt parte, sucursalele societilor comerciale strine, desfurndu-
i activitatea pe teritoriul $omniei, sunt supuse "e,i"*$ $*07)e privind condiia
juridic a strinului, persoan juridic.
23
2.5 Aspecte privind func ionarea sucursalele societ ilor
comerciale str ine n Romnia
2.5.1Regimul contabil
&ub acest aspect, sucursalele sunt supuse re5imului naional.
:stfel, conform art. 1 al. 7 din ?e5ea contabilitii, nr. -4>1,,1, subunitile
fr personalitate juridic din $omnia care aparin unor persoane juridice cu sediul
sau domiciliul n strintate %cate5orie n care se includ i sucursalele societilor
comerciale strine, potrivit art. - al. 4 C.J., n.n.# au obli5aia s or5anizeze i s
conduc contabilitatea proprie, potrivit prezentei le5i. !n acelai sens, art. 32 din le5e
prevede c subunitile fr personalitate juridic cu sediul n $omnia ce aparin
unei persoane juridice sau fizice cu sediul, respectiv domiciliul n strintate sunt
supuse prevederilor acestei le5i.
9.A.9 Re,i0#" !("#($
&ucursalele nre5istrate n ar ale persoanelor juridice strine sunt
menionate explicit ca fiind LrezideniP n $omnia, prin art. 3.4. lit. c# din $.<.).$. nr.
3>4..D privind re5imul valutar.
&e remarc faptul c, din punct de vedere valutar, o societate comercial
strin care are sucursal n ar devine rezident din punct de vedere valutar, fiind
asimilat filialelor societilor strine n $omnia %i societilor comerciale
romneti#, dei n acest caz societatea nu a constituit o persoan juridic pe
teritoriul rii.
2.5.3 Regimul fiscal
&ocietile comerciale strine care dein o sucursal n $omnia sunt incluse
n cate5oria persoanelor juridice strine care desfoar activitate printr-un sediu
permanent n $omnia, sucursala fiind inclus n definiia noiunii de Osediu
permanentP %art. - al. 4 C.J.#. :ceste societi sunt supuse impozitului pe profitul
atribuit sucursalei lor din ar %art. 17 lit. b# i art. 13 lit. b# C.J.#.
Te%e 'e (#*e!("#($e4
2D
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
Ce reprezint filiala unei societi comerciale strine n $omnia i care sunt
trsturile eseniale ale acesteiaN
!n ce const relaia dintre filial i societatea-mamN
Definii sucursala i prezentai elementele eseniale ale acesteia.
!n ce const relaia dintre sucursal i societatea-mamN
8rezentai coninutul capacitii de folosin a sucursalelor i condiia juridic a
acestora, ca persoane strine, n $omnia.
8rezentai principalele aspecte privind funcionarea sucursalele societilor
comerciale strine n $omnia.
2B
UNITATEA DE NVARE VIII
ACTIVITATEA DE COMER A PERSOANELOR 6URIDICE STRINE N
ROMNIA. REPREFENTANA
CUPRINS
1.. $eprezentantele societilor comerciale strine n $omnia
1.4. Definiia reprezentanelor6
1.7. Comparaie ntre reprezentanele, sucursalele i filialele societilor
comerciale strine n ar6
1.3. Eemeiul juridic al reprezentanelor6
1.D. Constituirea i autorizarea funcionrii reprezentanelor6
1.B. Abiectul de activitate al reprezentanei6
1.2. Capacitatea de folosin a reprezentanelor i condiia juridic a
acestora, ca persoane strine, n $omnia6
1.-. $e5imul juridic al personalului reprezentanei i alte aspecte de munc6
1.,. $spunderea civil a reprezentanelor6
1.1.. Competena de soluionare a liti5iilor n care sunt implicate
reprezentanele.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei seciuni, studenii vor putea s"
Defineasc noiunea de reprezentan a unei societi comerciale strine6
$ealizeze o comparaie ntre re5imul juridic aplicabil filialelor, sucursalelor i
reprezentanelor societilor comerciale strine n $omnia6
8rezinte trsturile caracteristice re5imului juridic al reprezentanelor6
8rezinte modalitile de constituire, autorizare i obiectul de activitate al
reprezentantelor6
22
8rezinte coninutul capacitii de folosin i condiia juridic a
reprezentanelor6
:nalizeze rspunderea juridic a reprezentantelor.
=. Re/$eDe)()e"e %*cie-+i"*$ c*0e$ci("e %$-i)e :) R*07)i(
1.2 Defini ia reprezentan elor
$eprezentana este un sediu secundar al societii - mam din strintate,
lipsit de personalitatea juridic proprie, care nu are un capital distinct de cel al
societii-mam i poate efectua numai operaiuni de reprezentare a acestei societi
fa de partenerii si de comer din $omnia.
Din aceast definiie se desprind $-%-#$i"e e%e)+i("e ale reprezentanelor
societilor comerciale strine n $omnia"
(1 $eprezentanele )# (# /e$%*)("i(e 3#$i'ic- /$*/$ie, ci constituie o
prelun5ire a personalitii juridice a societii-mam din strintate. :adar, ele
nu au calitatea de subiect de drept distinct de societatea-mam, iar din punct de
vedere al dreptului internaional privat, sunt supuse le5ii naionale %lex
societatis# a societii-mam6
b1 $eprezentanele )# %#) (bi"i(e %- 2(c- 2(/e 'e c*0e$+ :) )#0e
/$*/$i#, ci ele pot efectua numai acte juridice n calitate de LreprezentantL al
societii-mam, adic n calitate de intermediar ntre aceasta i partenerii ei de
comer din $omnia, actele reprezentanei fiind actele societii - mam nsei.
$eprezentana acioneaz n numele societii-mam %nonime alieno# i pe seama
acesteia, avnd calitatea juridic de mandatar6
c1 $eprezentanele )# (# #) c(/i(" /$*/$i#, distinct de cel al societii-
mam, ci numai bunuri necesare pentru desfurarea activitilor de reprezentare
n ar.
Ca urmare a acestei caracteristici, reprezentanele pot efectua numai
operaiuni economice concordate n obiectul de activitate al societii-mam. !n
principiu, ele nu pot fi ntreprinderi productoare de bunuri, iar n cazul n care
execut lucrri sau presteaz servicii, acestea trebuie s aib ca scop promovarea
i sprijinirea activitii societii-mam, n ar.
2-
1.3 Compara ie ntre reprezentan ele, sucursalele i filialele
societ ilor comerciale str ine n ar
!ntre $e/$eDe)()+e"e, %#c#$%("e"e i 2i"i("e"e societilor comerciale strine
n $omnia exist (%e0-)-$i i importante 'e*%ebi$i"
a# 8rin faptul c sunt lipsite de personalitate juridic proprie, reprezentanele
se aseamn cu sucursalele, dar se deosebesc esenial de filiale.
b# $eprezentana i sucursala fac acte juridice ntotdeauna pe seama
societii-mam, dar spre deosebire de cea dinti, care acioneaz n numele
societii - mam, aceasta din urm poate aciona i n nume propriu. Jiliala poate
face acte juridice n nume propriu i pe seama ei nsi, dar i pe seama societii -
mam, pe baz de mandat sau comision.
c# Deoarece nu au un capital propriu, distinct de cel al societii-mam,
reprezentanele se deosebesc esenial de filiale i, ntr-o anumit msur, i de
sucursale.
d# $eprezentanele se deosebesc de filialelor i sucursalelor societilor
comerciale strine i prin faptul c ele nu se nre5istreaz la oficiile $e5istrului
comerului i nu se ncadreaz n cate5oria investiiilor strine n $omnia.
1.4 Temeiul juridic al reprezentan elor
8revederea 5eneral care recunoate dreptul societilor comerciale strine
de a nfiina reprezentane pe teritoriul $omniei este cuprins n art. 33 din ?e5ea
nr. 71>1,,., precitat. :ceast le5e conine i alte articole care se refer la
reprezentane %precum art. 2 lit. 5# i art. - lit. l#, dar acestea privesc reprezentanele
societilor comerciale de naionalitate romn.
$e5imul juridic aplicabil reprezentanelor societilor comerciale strine n ar
este re5lementat prin le5i speciale"
8rincipalul act normativ special n materie este D.-?. nr. 144>1,,. privind
autorizarea i funcionarea n $omnia a reprezentanelor societilor comerciale
i or5anizaiilor economice strine.
!n aplicarea acestuia a fost emis G.C. nr. 1444>1,,. privind re5imul
impozitelor i taxelor aplicabile reprezentanelor din $omnia ale societilor
comerciale sau or5anizaiilor economice strine, precum i drepturile i
obli5aiile le5ate de salarizarea personalului romn.
2,
1.5 Constituirea i autorizarea func ion rii reprezentan elor
!n lumina prevederii 5enerale din art. 33 al ?e5ii nr. 71>1,,., reprezentanele -
ca i filialele i sucursalele - societilor comerciale strine se pot nfiina n $omnia
Ocu respectarea le5ii romneP, dac acest drept este recunoscut acestor societi
Ode le5ea statutului lor or5anicP. :adar, dac dreptul %respectiv vocaia# de a
desc(ide reprezentane n ar este recunoscut de le5ea societii - mam,
procedura de constituire a reprezentanelor este supus le5ii romne.
&ocietatea - mam trebuie s menioneze n ce$e$e urmtoarele" a# sediul su
social6 b# obiectul de activitate al reprezentanei6 c# durata de funcionare a
reprezentanei6 d# numrul i funciile persoanelor propuse a se ncadra la
reprezentan, iar dac sunt strini, numele i domiciliul lor din strintate, cu
menionarea funciilor pe care le au la societatea-mam i la reprezentan %art. 3
al. 1 din D.-?. nr.144>1,,.#.
?a cererea de eliberare a autorizaiei se vor ()e8( urmtoarele"
a# o atestare, n ori5inal, din partea camerei de comer sau a altui or5an
competent din ara n care i are sediul societatea-mam, care s confirme
existena sa le5al, obiectul de activitate i capitalul social al societii-mam6
b# o confirmare asupra bonitii din partea bncii prin care societatea-mam
i desfoar principalele operaiuni financiare6
c# statutul sau alte acte dovedind forme de or5anizare i modul de
funcionare ale societii-mam6
d# mputernicirea autentificat privind reprezentanii desemnai s an5ajeze
valabil societatea-mam, n $omnia %art. D din D.-?. nr.144>1,,.#.
Cererea de autorizare se adreseaz @inisterului pentru comer %prescurtat, n
cadrul acestui para5raf, @inisterul#, care este competent pentru eliberarea
autorizaiei de funcionare a reprezentanei.
@inisterul este obli5at ca, n cel mult 7. de zile de la data nre5istrrii
cererii, s emit autorizaia sau, motivat, s o respin5 %art.B al. 1 din D.-?. nr.
144>1,,.#.
8rin autorizaia de funcionare trebuie s se stabileasc" a# obiectul de
activitate6 b# condiiile de exercitare a activitii6 c# durata i sediul reprezentanei
%art. B al.4 din D.- ?. nr. 144>1,,.#6 d# meniunile 5enerale privind denumirea
societii-mam, numrul i data emiterii autorizaiei etc.
-.
!n termen de cel mult 1D zile de la data eliberrii autorizaiei,
reprezentana trebuie s se nre5istreze la direcia 5eneral a finanelor publice n a
crei raz teritorial i are sediul %art. 2 din D.-?. nr. 144>1,,.#. :ceast
nre5istrare are scop de luare n eviden fiscal.
Abli5aia nre5istrrii reprezentanelor i la C.C.9.$. a fost nlturat ca urmare
a modificrii art. 2 din D.-?. nr. 144>1,,. prin A.*.C. nr. 74>1,,2 pentru modificarea
?e5ii nr. 71>1,,.. Cu toate acestea, numeroase reprezentane continu s se
nre5istreze i la C.C.9.$., cu scop de eviden i publicitate specific activitii de
comer. De altfel, C.C.9.$. public periodic un catalo5 al reprezentanelor strine
autorizate s funcioneze n $omnia.
1.6 Obiectul de activitate al reprezentan ei
Abiectul lor de activitate al reprezentanei este stabilit prin autorizaia de
funcionare %art. - din D.-?. nr. 144>1,,.#. Abiectul de activitate este o meniune
esenial a autorizaiei, depirea lui fiind sancionat cu retra5erea autorizaiei, aa
cum vom vedea.
Din practic rezult c reprezentanele efectueaz, de re5ul, urmtoarele
acte juridice i fapte materiale de comer n numele i pe seama societii - mam"
- emiterea i primirea de oferte sau comenzi, ne5ocierea i nc(eierea de
contracte de comer, pe baz de procur special acordat de societatea - mam6
- informare i reclam specific activitii de comer6
- asisten te(nic i prestri de servicii %service# pentru mainile i utilajele
pe care societatea - mam le livreaz partenerilor si romni n cadrul unei societi
comerciale constituite n ar sau a unor contracte distincte pe care societatea -
mam le-a nc(eiat cu aceti parteneri6
- alte prestri de servicii similare celor furnizate de societatea-mam n ara de
ori5ine. !n aceast cate5orie se ncadreaz, n mod frecvent n practic, serviciile de
transporturi i expediii internaionale6
- serviciile specifice ale reprezentanelor %birourilor# a5eniilor de turism i
pres strine6
- alte activiti de comer sau fapte materiale n scopul promovrii i sprijinirii
activitii societii - mam n ar.
-1
1.7 Capacitatea de folosin a reprezentan elor i condi ia
juridic a acestora, ca persoane str ine, n Romnia
Capacitatea de folosin a reprezentanelor societilor comerciale strine
n $omnia - i deci operaiunile juridice pe care acestea le pot efectua n ar, n
numele i pe seama societii mam - se determin, ca i n cazul sucursalelor
societilor comerciale strine, prin aplicarea Ope capulP reprezentanei a '*#- "e,i"
A1 :stfel, pe de o parte, capacitatea de folosin a reprezentanei este
supus "e,ii )(+i*)("e ( %*cie-+ii-0(0- ."e8 %*cie(i%1.
:plicarea le5ii naionale a societii - mam cu privire la capacitatea de
folosin a reprezentanei sale din ar se exprim sub mai multe aspecte, care
rezult din unele dispoziii ale D.-?. nr. 144>1,,., i anume"
a# :rt. 3 lit. b#, care precizeaz c obiectul de activitatea al reprezentanei
trebuie s fie Ln concordanL cu obiectul de activitate al societii-mam. :ceast
prevedere este o aplicaie a re5ulii 5enerale de drept internaional privat, conform
creia un drept dobndit n strintate nu poate produce n $omnia mai multe
efecte dect n ara unde a fost dobndit6
b# :rt. -, conform cruia reprezentana poate efectua acte juridice i
activiti numai Ln numeleL societii-mam6
c# :rt.14 al. 1, care prevede c funcionarea reprezentanei nceteaz de drept
atunci cnd societatea - mam nceteaz de a mai funciona.
B1 8e de alt parte, reprezentanele societilor comerciale strine,
desfurndu-i activitatea pe teritoriul rii, sunt supuse dispoziiilor "e,ii $*07)e,
i anume celor care re5lementeaz condiia juridic a strinului, persoan juridic
%sau fizic, dac este vorba de reprezentana unui participant la activitatea de comer
persoan fizic strin#, n $omnia.
:cest principiu i 5sete aplicarea, la rndul su, n unele texte ale D.-?.
nr. 144>1,,., mai ales"
a# :rt. -, care prevede c reprezentanele pot efectua n ar Lnumai
acte juridice i activiti conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizaia
de funcionareL, i continu cu precizarea c Lreprezentanele i personalul
acestora i desfoar activitatea cu respectarea dispoziiilor le5ale din
$omniaL6
-4
b# :rt. 7, conform cruia societatea - mam rspunde Ln condiiile le5iiL -
se subnele5e, a celei romne, aa cum vom vedea mai jos -, pentru actele i
activitatea reprezentanelor lor din $omnia6
c# 'videna contabil a reprezentanelor este supus dispoziiilor le5ii romne.
:ceast re5ul se desprinde din art. 32 al ?e5ii contabilitii, nr.-4>1,,1,
republicat, conform cruia le5ea se aplic i subunitilor fr personalitate juridic
cu sediul n $omnia ce aparin unei persoane juridice sau fizice cu sediul,
respectiv domiciliul, n strintate, cate5orie n care se ncadreaz, desi5ur, i
reprezentanele6
d# $eprezentanele, ca i a5eniile i birourile, autorizate s desfoare
activiti n $omnia ale persoanelor juridice strine sunt considerate LrezideniP n
$omnia, conform prevederilor art. 3.4. lit. c# din $.<.).$. nr. 3>4..D privind re5imul
valutar6
e# 8entru activitatea desfurat n $omnia, reprezentanele sunt obli5ate
s plteasc impozitele i taxele stabilite n condiiile le5ii %art. 13 din D.-?. nr.
144>1,,.#. 9mpozitul pe reprezentan pentru un an fiscal este e5al cu ec(ivalentul n
lei al sumei de 3.... euro, stabilit pentru un an fiscal, la cursul de sc(imb al pieei
valutare, comunicat de <.).$., valabil n ziua n care se efectueaz plata impozitului
ctre bu5etul de stat.
1.8 Regimul juridic al personalului reprezentan ei i alte aspecte
de munc
8ersonalul reprezentanei poate fi format din ceteni romni cu domiciliul
n $omnia sau n strintate i din ceteni strini
Cetenii strini, ca i cetenii romni cu domiciliul n strintate, pot fi
an5ajai numai pe baz de autorizaie %QpermisP, n terminolo5ia D.-?# de munc %art.
1B al. 4 din D.-?.
Condiiile intrrii i ederii n $omnia a strinilor %n accepiunea de persoane
care nu are cetenia romn sau cetenia unui alt stat membru al *.'. ori al
&.'.'.# care se an5ajeaz n munc la reprezentane sunt supuse re5lementrii din
A.*.C. nr. 1,3>4..4 privind re5imul strinilor n $omnia.
Contractele individuale de munc nc(eiate de cetenii romni se
nre5istreaz la 9nspectoratul teritorial de munc al municipiului <ucureti, respectiv
la inspectoratele teritoriale de munc unde i au sediul reprezentanele, care sunt
-7
competente i pentru pstrarea i completarea carnetelor de munc, conform
prevederilor art. 3 din ?e5ea nr. 17.>1,,, privind unele msuri de protecie a
persoanelor ncadrate n munc.
&alariile personalului reprezentanei se pot plti n lei i>sau valut, aa cum
prevd art. 11 al. 7 i art. 14 din G.C. nr.1444>1,,., care sunt n vi5oare.
1.9 R spunderea civil a reprezentan elor
$spunderea societii - mam pentru faptele an5ajailor reprezentanei sale
din ar mbrac forma rspunderii comitentului pentru prepus, prevzut de art.1...
al.7 C.civ.
1.10 Competen a de solu ionare a litigiilor n care sunt implicate
reprezentan ele
$eprezentanele se pot nfia, n numele i pe seama societilor
reprezentate, la or5anele judectoreti i arbitrale romne competente, cu
reprezentarea le5islaiei romne n materie.
!n ceea ce privete calitatea de prt, sunt incidente dispoziiile art. 13, pct. 4
din ?e5ea nr. 1.D>1,,4, conform crora o persoan juridic strin este socotit ca
avnd sediul n $omnia n cazul n care are pe teritoriul rii o reprezentan sau o
a5enie %ca i o filial sau o sucursal#. !n consecin, instanele judectoreti
romne sunt competente s judece liti5iile n care este implicat societatea - mam,
prin reprezentana sa din ar.
Te%e 'e (#*e!("#($e4
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
Ce este reprezentana unei societi comerciale strine n $omnia i care
sunt trsturile eseniale ale acesteiaN
-3
$ealizai o comparaie ntre reprezentanele, sucursalele i filialele societilor
comerciale strine n ar.
8rezentai, pe scurt, modalitatea de constituire i autorizare a funcionrii
reprezentanelor.
Care este obiectul de activitate al reprezentaneiN
!n ce const capacitatea de folosin a reprezentanelor i condiia juridic a
acestora, ca persoane strine, n $omniaN
Care este re5imul juridic aplicabil personalului reprezentanelorN
UNITATEA DE NVARE IX
IMPORTANA I CONINUTUL CONTRACTELOR DIN COMERUL
INTERNAIONAL
CUPRINS4
1 . 9mportana contractelor de comer internaional
1.4. Contractele - instituia central a dreptului comerului internaional
4 . Coninutul contractelor de comer internaional, n 5eneral
4. 1. 8rincipiul libertii prilor n stabilirea coninutului contractului
4.1.1. Coninutul principiului.
4.4. Clauzele de drept comun %5enerale# n contractele de comer internaional
4.4.1. 8reambulul contractului. Clauzele privind prile contractante i alte
elemente de identificare a acestora6
4.4.4. Clauze privind obiectul material al contractului6
4.4.7. Clauze privind obiectul pecuniar al contractului.
4. 7. Clauze specifice n contractele de comer internaional
4.7.1. Clauze asi5urtorii mpotriva riscurilor valutare sau nevalutare i clauze
de continuare a raporturilor contractuale %de opiune#6
4.7.4. Clauze privind rspunderea contractual6
4.7.7. Clauze privind prentmpinarea i soluionarea liti5iilor6
4.7.3 Clauze privind determinarea dreptului aplicabil contractului6
4.7.D. Clauze cu privire la licene sau alte autorizaii le5ale de export sau
import6
-D
4.7.B. Clauze privind modificarea i ncetarea efectelor contractului, precum i
meniuni finale.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti, studenii vor putea s"
8rezinte coninutul si clauzele 5enerale ale contractelor de comer
internaional6
'numere clauzele specifice contractelor de comer internaional, n 5eneral6
=. IMPORTANA CONTRACTELOR DIN COMERUL INTERNAIONAL
1.2 Contractele - institu ia central a dreptului comer ului interna ional
Contractele constituie instituia central a dreptului comerului internaional,
ele fiind cel mai important instrument juridic de realizare a operaiunilor de comer
exterior i cooperare economic internaional.
Contractele de comer internaional constituie o form a contractelor de
comer %care reprezint, pentru cele dinti, 5enus proximus# i, ca atare, ntocmai ca
i acestea din urm, au ca drept comun re5lementrile aplicabile contractelor civile n
5eneral, fa de care se deosebesc ns prin anumite particulariti, 5enerate de
caracterul lor specific activitii de comer.
Contractele de comer internaional se distin5, la rndul lor, fa de contractele
de comer %interne#, prin anumite particulariti %diferentia specifica#, 5enerate, mai
ales, de caracterul lor de internaionalitate.
Contractele de comer internaional pot fi definite drept acordurile de voin
nc(eiate ntre dou sau mai multe subiecte ale dreptului comerului internaional,
care ndeplinesc condiia de internaionalitate i condiia de a fi specifice activitii de
comer i care au ca scop naterea, modificarea sau stin5erea raporturilor juridice de
comer internaional.
9. CONINUTUL CONTRACTELOR DIN COMERUL INTERNAIONAL5 N
GENERAL
-B
9.= P$i)ci/i#" "ibe$-+ii /-$+i"*$ :) %(bi"i$e( c*)+i)##"#i c*)$(c#"#i
2.1.1 Con inutul principiului
!n cazul contractelor din comerul internaional, ntocmai ca i n dreptul
comun, prile beneficiaz de posibilitatea deplin de a stabili, prin acordul lor de
voin, exprimat n clauze contractuale, drepturile i obli5aiile care formeaz
coninutul contractului, aceast posibilitate constituind un aspect substanial al
principiului libertii contractuale.
Eotodat, n acest context, principiul se materializeaz n libertatea prilor de
a modifica contractul, prin acordul lor de voin.
8e planul dreptului internaional privat, principiul se manifest prin libertatea
prilor de a desemna le5ea aplicabil coninutului contractului %lex voluntatis#.
Coninutul contractelor de comer internaional este stabilit de pri prin
clauzele contractului.
Contractele de comer internaional conin c"(#De 'e '$e/ c*0#)
.,e)e$("e1, care se refer mai ales la prile i obiectul acestor contracte i c"(#De
%/eci2ice, care stabilesc anumite drepturi i obli5aii care nu sunt absolut
indispensabile %de validitate# n coninutul contractelor, fiind determinate de
particularitile acestor contracte.
9.9 C"(#De"e 'e '$e/ c*0#) .,e)e$("e1 :) c*)$(ce"e 'e c*0e$+ i)e$)(+i*)("
8ractica relaiilor de comer internaional, actele normative i literatura de
specialitate relev existena unui fond comun de clauze n contracte, ce trebuie
inserate n mod necesar n aceste contracte, pentru ca ele s fie valabile i utile
pentru re5lementarea complet i eficient a raporturilor juridice din acest domeniu
de activitate. Din aceast cate5orie fac parte, de re5ul, clauzele de care ne ocupm
n continuare.
2.2.1 Preambulul contractului. Clauzele privind p r ile contractante
i alte elemente de identificare a acestora
8reambulul contractului indic n coninutul su, de re5ul, mprejurrile n
care s-a nc(eiat contractul, raiunile care au determinat prile s l nc(eie i
scopurile %obiectivele# eseniale pe care prile i le propun s le realizeze prin
nc(eierea i executarea contractului.
-2
9ndividualizarea subiectelor fiind o condiie de validitate a oricrui raport
juridic, prile contractante trebuie s precizeze atributele lor de identificare, i
anume denumirea i sediul, pentru persoanele juridice, respectiv numele i
domiciliul, pentru persoanele fizice. De asemenea, se vor indica alte aspecte privind
statutul juridic al prilor, precum naionalitatea i cetenia persoanelor juridice,
respectiv fizice etc. Eotodat, contractul trebuie s indice forma juridic a societii,
codul unic de nre5istrare i, n anumite cazuri, capitalul social %art. 23 din ?e5ea nr.
71>1,,.#. 'ste uzual menionarea n contracte i a numrului contului bancar al
prilor contractante.
2.2.2 Clauze privind obiectul material al contractului
2.2.2.1 Clauze privind marfa, lucrarea sau serviciul, ca obiect material
al contractului
Contractele trebuie s cuprind clauze privind obiectul lor material i anume
s indice denumirea complet a mrfii i elementele necesare pentru determinarea ei
precis %tip, serie, caracteristici etc.#.
!n cazul n care, prin excepie, obiectul material al contractului este numai
determinabil, prile trebuie s stabileasc elemente certe i suficiente pentru
determinarea lui ulterioar, pe parcursul executrii.
Dac obiectul contractului l constituie bunuri viitoare, ceea ce constituie
re5ula n comerul internaional, se impune ca, prin clauzele acestuia, prile s
determine sau s indice criterii precise de determinare a caracteristicilor mrfii, n
aa fel nct s fie posibil punerea lor n fabricaie sau procurarea lor de pe pia de
ctre vnztor.
2.2.2.2 Clauze privind cantitatea
8rile trebuie s indice cantitatea de marf care face obiectul contractului,
preciznd unitatea de msur, locul, momentul i modul de determinare a cantitii,
precum i documentul care atest cantitatea.
!n cazul n care se prevede o recepie cantitativ, prile trebuie s prevad
termenele i condiiile de efectuare a acesteia, precum i locul recepiei, care trebuie
ales n funcie de natura mrfii i de necesitatea asi5urrii unor 5aranii sporite de
descoperire a eventualelor lipsuri cantitative.
2.2.2.3 Clauze privind calitatea
2.2.2.3.1 Clauze privind metodologia de determinare a calit ii
--
!n cadrul clauzelor privind calitatea, prile trebuie s stabileasc, n primul
rnd, metodolo5ia de determinare a acesteia.
Contractele conin, n 5eneral, %i/#"(+ii privind partea care propune
specificaiile de calitate"
- natura acestor specificaii,
- termenele i modalitile de avizare a lor de ctre cealalt parte,
- consecinele pe care le au asupra contractului eventualele modificri
ulterioare ale specificaiilor etc.
&pecificaiile de calitate pot fi cuprinse n documente te(nice normative, n
declaraia productorului ori pot fi convenite ntre pri. Denumirile lor sunt extrem de
variate, n funcie de particularitile obiectului material al contractului, cel mai
frecvent fiind numite, atunci cnd au caracter normativ, Ostandarde de calitateP,
Ospecificaii %cri# te(niceP, Ocoduri de bun practicP etc., iar cnd sunt emise de
productor, Ldeclaraii de conformitateL, Lcertificate de 5aranieL sau Linstruciuni de
folosireL.
2.2.2.3.2 Clauze privind procedura constat rii lipsurilor calitative
Clauzele privind procedura constatrii lipsurilor calitative implic mai ales
prevederi privind controlul i recepia calitativ a mrfurilor.
!n ceea ce privete locul efecturii controlului i recepiei, prile pot stabili n
contract ca acesta s fie n uzina productoare, la ncrcare, la destinaie %n porturi
sau staii de frontier#, la unitile beneficiare sau n orice alt loc n funcie de
particularitile mrfii i condiiile concrete de livrare.
Eotodat trebuie stabilit, dup caz, modalitatea te(nic de control i actele
de control pe care partea interesat poate s-i fundamenteze o eventual
reclamaie de calitate, n funcie, desi5ur, i de or5anul de control convenit.
2.2.2.3.3 Clauze privind r spunderea pentru calitate
8rin clauzele contractului prile trebuie s precizeze"
- obli5aia de 5aranie pentru calitate a furnizorului mrfii,
- termenul de 5aranie,
- modalitile de remediere a lipsurilor calitative,
- sanciunile aplicabile furnizorului n cazul unor asemenea lipsuri,
- alte aspecte privind rspunderea pentru calitate, n funcie de mprejurri.
- clauze privind ntinderea, data nceperii i modul de calcul al termenelor de
5aranie,
-,
- obli5aiile prilor n cadrul acestor termene etc.
!n ceea ce privete cile de remediere a lipsurilor calitative, de re5ul n
contracte se includ clauze privind posibilitatea de reparare a mrfii defecte %cu
indicarea prii care poate proceda la reparare#, condiiile n care beneficiarul poate
proceda la restituirea lotului de marf n vederea nlocuirii lui - i cui i revine dreptul
de a opta ntre reparare i nlocuire -, acordarea de bonificaii, condiiile n care se
poate refuza primirea mrfii etc.
2.2.2.3.4 Clauze de asisten tehnic i service
!n contract se pot prevedea condiiile de acordare a asistenei te(nice, de
service dup vnzare i de livrare de piese de sc(imb, atunci cnd pentru aceste
operaiuni nu se nc(eie contracte speciale.
2.2.2.3.5 Clauze privind procedura de reclamare a lipsurilor cantitative i
calitative
!n mod curent, prile includ n contractele de comer internaional clauze
privind" condiiile, termenele i modalitile de soluionare a reclamaiilor de cantitate
i calitate.
Clauzele privind condiiile de reclamare urmeaz a preciza, dup caz,
cuprinsul pe care reclamaia trebuie s-l aib, documentele ce i se anexeaz pentru
dovedirea deficienelor, eventualele obli5aii ale cumprtorului pn la soluionarea
reclamaiei %s conserve marfa, s nu o restituie etc.# i procedura de comunicare a
reclamaiei %modalitatea, locul de remitere etc.#. 8ractica arbitral de comer
internaional este extrem de bo5at n ceea ce privete exemplele de condiii
contractuale pe care trebuie s le ndeplineasc reclamaiile de cantitate i calitate.
!n mod uzual prile insereaz n contracte clauze referitoare la termenele de
formulare a reclamaiilor, care trebuie corelate cu cele privind efectuarea recepiilor
cantitative i calitative, respectiv cu termenele de 5aranie.
Clauzele privind modalitile de soluionare a reclamaiilor trebuie s cuprind
meniuni privind termenele i condiiile n care vnztorul urmeaz s comunice
cumprtorului rspunsul su asupra reclamaiei, consecinele nerespectrii acestor
termene %de re5ul, dreptul de a sesiza arbitrajul# etc.
2.2.2.3.6 Clauze privind ambalajul i marcarea
,.
!n le5tur cu ambalajul, prile trebuie s prevad n contract felul acestuia,
re5imul lui juridic %dac trece n proprietatea cumprtorului sau este numai
mprumutat acestuia, iar n acest din urm caz, termenul de returnare i cine va
suporta c(eltuielile ocazionate de aceast operaiune#, preul ambalajului, msurile
de protecie pentru mrfurile care se livreaz neambalate etc.
Clauzele privind marcarea ambalajului vor preciza, cel puin, coninutul
marcajului i limba n care el se efectueaz, cu respectarea cerinelor privind
informaiile n limba romn prevzute de le5islaia pentru protecia consumatorului. .
2.2.2.3.7 Clauze privind obliga ia de livrare (predare) a m rfii i termenele de
livrare (predare)
8entru executarea obli5aiei de livrare %predare# a mrfii, pe care prile
obinuiesc s o prevad expres n contract, ele trebuie s precizeze, n primul rnd,
termenele de livrare, prin indicarea unei anumite date sau a perioadei de timp n care
livrarea trebuie s aib loc. !n acest ultim caz, este indicat s se arate creia dintre
pri i revine dreptul de a fixa data exact a livrrii, n cadrul perioadei stabilite de
comun acord. Dac livrarea se ealoneaz pe o perioad de timp mai ndelun5at,
se vor indica termenele intermediare i termenul final de livrare.
!n ipoteza n care prile nu determin explicit termenul de livrare, ele trebuie
s indice modalitile de determinare. De asemenea, trebuie menionate condiiile n
care pot fi modificate termenele de livrare stabilite i documentele care atest
efectuarea i data livrrii.
8rile vor mai stabili, eventual, dac termenul este esenial, dac pentru
efectuarea livrrii este necesar o cerere special din partea cumprtorului,
condiiile n care livrarea poate fi refuzat etc.
Din contracte nu trebuie s lipseasc clauzele privind rspunderea furnizorului
pentru nerespectarea termenelor de livrare %penaliti, desp5ubiri etc.# i condiiile
rezoluiunii contractului, n aceste cazuri.
2.2.2.3.8 Clauze privind celelalte condi ii de livrare, momentul transmiterii
riscurilor i dreptului de proprietate asupra m rfii
Determinarea altor condiii de livrare implic, n principal, artarea modalitii,
locului de livrare i modului de suportare a c(eltuielilor privind livrarea.
,1
!n ceea ce privete modalitatea de livrare, prile pot conveni o executare uno
ictu sau pe trane %partizi# de marf. ?ocul livrrii i repartizarea ntre contractani a
c(eltuielilor privind livrarea pot fi determinate, fie direct, fie prin referire la uzane
uniformizate %precum 9)CAE'$@&#.
Clauza prin care se determin momentul transferului riscurilor asupra mrfii
este, de asemenea, necesar n contractele de comer internaional, prin aceeai
clauz prile trebuind s prevad i condiiile n care opereaz transferul, ambele
elemente putnd fi precizate direct sau prin referire la uzan uniformizate sau la
Convenia de la +iena %1,-.#.
'ste necesar indicarea de ctre pri i a momentului transmiterii dreptului
de proprietate asupra mrfii - cu att mai mult cu ct nici 9)CAE'$@& i nici
Convenia de la +iena nu se refer la acest aspect -, artndu-se, totodat, modul de
individualizare a mrfii, dac obiectul contractului l constituie bunuri 5enerice pentru
care transferul opereaz la individualizare.
2.2.2.3.9 Clauze privind condi iile de expedi ie, nc rcare-desc rcare,
transport i asigurare
:ceste clauze sunt strns le5ate de cele privind condiiile de livrare i pot
preciza obli5aiile prilor, fie direct, fie prin referire la 9)CAE'$@& sau la alte
uzane de comer internaional uniformizate.
2.2.2.3.10 Clauze privind obliga ia de preluare a m rfii
Corelativ obli5aiei furnizorului de livrare a mrfii, n contract trebuie precizat
obli5aia beneficiarului de a prelua marfa, menionndu-se totodat condiiile n care
preluarea poate fi refuzat.
2.2.3 Clauze privind obiectul pecuniar al contractului
2.2.3.1 Clauze privind pre ul sau alte presta ii pecuniare
!n principiu, prile trebuie s determine preul, att pe unitatea de produs, ct
i ca valoare total, pentru ntrea5a cantitate de marf care face obiectul contractului,
corelat cu condiia de livrare.
!n cazurile, relativ frecvente n comerul internaional, n care preul nu este
determinat, prile trebuie s convin asupra modalitii de a-l determina n viitor %art.
B. C.com.#. !n acest scop, ele stabilesc, de re5ul, criteriile pentru calculul definitiv al
,4
preului, indicnd, eventual, limitele maxime i minime ntre care se va determina
preul.
!n cazul n care prile se limiteaz a preciza c operaiunea se nc(eie pe
Ladevratul preL, Lpreul curentL sau orice formul ec(ivalent, pentru determinarea
preului sunt aplicabile, n ipoteza n care dreptul romn este lex causae, prevederile
art. 3. C.com., la care trimite art. B1 al. 1 C.com. Conform dispoziiilor acestui articol,
preul LadevratL sau LcurentL se va determina Ldup listele bursei sau dup
mercurialele locului unde contractul a fost nc(eiat, sau n lips, dup acelea ale
locului celui mai apropiat sau dup orice altfel de probL.
2.2.3.2 Clauze privind obliga ia de plat a pre ului i condi iile de plat
8rile trebuie s precizeze obli5aia cumprtorului de a plti preul, ca o
condiie esenial a contractului.
9mplicit, clauza de pre va meniona condiiile de plat i anume modalitatea
de plat %prin acreditiv, incasso sau alt modalitate#, modul de 5arantare a plii,
momentul i locul n care se face ncasarea preului, documentele necesare
efecturii plii, instrumentele de plat.
!n limita unor dispoziii imperative din actele normative interne sau
re5lementrile internaionale, prile sunt libere s stabileasc prin clauze
instrumentul de plat %valuta, plata prin titluri de valoare etc.# i, eventual, de cont.
9.C C"(#De %/eci2ice :) c*)$(ce"e 'e c*0e$+ i)e$)(+i*)("
2.3.1 Clauze asigur torii mpotriva riscurilor valutare sau
nevalutare i clauze de continuare a raporturilor contractuale (de
op iune)
Clauze asi5urtorii sunt specifice contractelor pe termen mediu i lun5, dar pot
apare i n contractele nc(eiate pe termen scurt, atunci cnd mprejurrile o impun.
Eotodat, mai ales n contractele pe termen mediu i lun5, care se execut
prin prestaii succesive, se pot insera clauze privind continuarea raporturilor
contractuale %clauze de opiune#, avnd ca scop prelun5irea i > sau extinderea
relaiilor de afaceri dintre parteneri ntre care exist deja asemenea relaii i care
urmresc meninerea stabilitii acestora.
,7
8articularitatea de a fi specifice contractelor pe termen mediu i lun5, ca i
aspectele juridice multiple i complexe pe care le ridic, justific analiza separat a
celor dou cate5orii de clauze, n sub-seciunea urmtoare.
2.3.2 Clauze privind r spunderea contractual
8rile trebuie s se preocupe pentru inserarea n contract a clauzelor
sancionatorii aplicabile aceleia dintre ele care nu i execut obli5aiile contractuale"
clauzele penale %de penaliti#, clauzele de exonerare de rspundere %mai ales
clauza de for major# i conveniile asupra rspunderii. 8rile pot prevedea i
clauze privind rezoluiunea contractului, pentru neexecutarea obli5aiilor de ctre
oricare dintre ele %pacte comisorii# etc.
2.3.3 Clauze privind prentmpinarea i solu ionarea litigiilor
2.3.3.1 Clauze privind prentmpinarea litigiilor i solu ionarea lor pe
cale amiabil sau prin mijloace alternative (A.D.R.)
!n contractele de comer internaional, mai ales n cele complexe i pe termen
mediu sau lun5, prile insereaz uneori clauze de prentmpinare a liti5iilor, prin
care prevd or5anizarea unor ntlniri periodice ale reprezentanilor lor, cu scopul de
a examina stadiul ndeplinirii obli5aiilor reciproce, a analiza eventualele dificulti
aprute i a lua msurile ce se impun pentru executarea ntocmai a contractului.
!n cazul ivirii liti5iului, prile prevd foarte frecvent obli5aia lor de a ncerca
soluionarea acestuia pe cale amiabil, prin ntlniri directe.
8entru ipoteza n care liti5iul nu poate fi soluionat pe cale amiabil, prile
convin uneori ca soluionarea acestora s se fac prin mijloace nejurisdicionale,
alternative celor jurisdicionale" concilierea i medierea.
2.3.3.2 Clauzele de jurisdic ie
8rile trebuie s prevad n contract o clauz de jurisdicie, fie n favoarea
instanelor judectoreti, romne sau strine, fie a unui tribunal arbitral, n acest ultim
caz clauza de jurisdicie lund forma clauzei de arbitraj %clauza compromisorie sau
compromis#.
2.3.4 Clauze privind determinarea dreptului aplicabil contractului
!n mod uzual, prile insereaz n contract o clauz prin care desemneaz
sistemul de drept pe care or5anul de jurisdicie urmeaz s-l aplice n cazul ivirii unui
,3
liti5iu cu privire la aspectele de fond ale contractului. :ceast clauz materializeaz
n contract nele5erea prilor cu privire la le5ea aplicabil contractului, lex
voluntatis.
!n cazul n care prile nu desemneaz le5ea contractului %lex contractus# prin
voina lor, aceasta va fi determinat de ctre or5anul de jurisdicie, n urma unei
localizri obiective, conform normei conflictuale aplicabile n spe.
2.3.5 Clauze cu privire la licen e sau alte autoriza ii legale de export
sau import
@ult mai rar n ultimii ani, ca urmare a caracterului de excepie al licenelor i
al altor autorizaii le5ale de export > import - att n dreptul romn, ct i, n 5eneral,
n sistemele de drept ale lumii -, prile prevd n contract clauze privind aceste
instituii juridice.
Abli5aia de obinere a licenei sau altor autorizaii administrative este, de
re5ul, de mijloace, partea creia i revine trebuind s depun toat dili5ena
normal n acest sens, deoarece eliberarea lor cade n competena exclusiv a unor
or5ane administrative. Abli5aia poate fi ns i de rezultat, dac prile prevd astfel
n contract sau o asemenea calificare a obli5aiei rezult din acte emise de
autoritile competente implicate n materie, aa cum am artat.
2.3.6 Clauze privind modificarea i ncetarea efectelor contractului,
precum i men iuni finale
'ste obli5atorie inserarea n contract a cel puin urmtoarelor meniuni finale"
a# )umrul de exemplare n care se nc(eie contractul %minimum dou,
contractele de comer internaional fiind, n principiu, sinala5matice# i precizarea c
fiecare parte primete %cel puin# un exemplar6
b# ?imba n care se redacteaz contractul i, eventual, exemplarul de referin
n caz de nenele5ere ntre pri privind interpretarea lui6
c# Data nc(eierii contractului. !n mod specific n dreptul comercial, prin LdatL
se nele5, conform prevederilor art. D2 al 1 C.com., Llocul, ziua, luna i anulL
nc(eierii contractului6
d# &emnturile prilor sau ale reprezentanilor lor. ?a contractele ntre
abseni, atunci cnd oferta i acceptarea sunt consemnate n nscrisuri %instrumenta#
separate, semntura fiecrei pri apare pe nscrisul care eman de la acea parte.
,D
Te% 'e (#*e!("#($e4
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
9dentificai diferenele si con5ruena dintre principiul libertii contractuale i cel
al libertii comerului 6
8rezentai, pe scurt, clauzele 5enerale cuprinse n coninutul contractelor de
comer internaional.
UNITATEA DE NVARE X
CLAUFE SPECIFICE N CONTRACTELE DE COMER INTERNAIONAL
NCGEIATE PE TERMEN MEDIU I LUNG.RISCURILE
CUPRINS
1. $iscurile contractuale i clauzele asi5urtorii mpotriva acestora
1.1 $iscurile care afecteaz contractele de comer internaional nc(eiate pe
termen mediu i lun56
1.4 Clasificarea riscurilor6
1.7 Clauzele asi5urtorii mpotriva riscurilor.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti, studenii vor putea s"
'numere clauzele specifice contractelor de comer internaional, nc(eiate pe
termen mediu i lun56
$ealizeze o clasificare a riscurilor6
'numere clauzele asi5urtorii mpotriva riscurilor6
=. Ri%c#$i"e c*)$(c#("e &i c"(#De"e (%i,#$-*$ii :0/*$i!( (ce%*$(
,B
=.=Riscurile care afecteaz contractele de comer interna ional
ncheiate pe termen mediu i lung
Contractele de comer internaional nc(eiate pe termen mediu sau lun5
prezint, ntr-o mai mare msur dect cele pe termen scurt, particularitatea de a fi
supuse pe parcursul executrii lor unor riscuri care, n cazul n care se produc, pot
influena prestaia uneia sau c(iar a ambelor pri, perturbnd ec(ilibrul stabilit la
data nc(eierii contractului.
$iscurile sunt evenimente posibil de a se produce dup nc(eierea
contractului, independent de culpa vreuneia dintre pri i care, dac se realizeaz,
pot face imposibil sau sensibil mai oneroas prestaia pentru cel puin una din pri.
Din aceast definiie rezult e"e0e)e"e e%e)+i("e ("e $i%c#$i"*$ n
contractele de comer internaional"
a# $iscul este un eveniment, adic un fapt material, n momentul n care se
produce.
b# $iscul este un eveniment posibil de a se realiza. :adar, riscul este
realizarea riscului este o probabilitate, iar nu o certitudine.
c# 8roducerea riscului este semnificativ din punct de vedere juridic dac are
loc ntre momentul nc(eierii i cel al terminrii %finalizrii# executrii contractului.
d# 8roducerea riscului trebuie s fie independent de culpa vreuneia dintre
pri, adic s se produc din cauz strin. Dac evenimentul s-a produs din culpa
vreuneia dintre pri, este exclus ideea riscului i intervine rspunderea contractual
a prii n culp.
e# !n cazul n care se produce, riscul are drept consecin imposibilitatea
executrii contractului sau un prejudiciu pentru una sau c(iar pentru ambele pri
contractante.
=.9Clasificarea riscurilor
$iscurile n contractele de comer internaional se clasific n '*#- 0($i
c(e,*$ii" %/eci2ice (ci!i-+ii 'e c*0e$+ i )e%/eci2ice (ci!i-+ii 'e c*0e$+.
A1 Ri%c#$i"e %/eci2ice (ci!i-+ii 'e c*0e$+ %(# ec*)*0ice se mpart, la
rndul lor, n '*#- %#bc(e,*$ii" !("#($e i )e!("#($e.
(1 Ri%c#$i"e !("#($e constau n variaia %modificarea# cursului de sc(imb al
monedei de plat fa de moneda %monedele# de calcul sau fa de alt element de
,2
referin %de exemplu, preul aurului#, ntre momentul nc(eierii i cel al executrii
contractului.
b1 Ri%c#$i"e )e!("#($e pot mbrca forma unor evenimente economice din
cele mai variate" sc(imbarea preului materiilor prime, materialelor, ener5iei, forei de
munc %salariilor#, a tarifelor de transport, primelor de asi5urare, comisioanelor,
dobnzilor, a procedeelor te(nolo5ice, a raportului dintre cerere i ofert etc.
B1 Ri%c#$i"e )e%/eci2ice (ci!i-+ii 'e c*0e$+ se subdivid, la rndul lor, n
'*#- %#bc(e,*$ii4 $i%c#$i /*"iice i e!e)i0e)e )(#$("e.
(1 Ri%c#$i"e /*"iice .%(# /*"iic* - ('0i)i%$(i!e1" conflictele armate,
embar5oul, blocada economic, modificrile re5imului politic, 5revele sau alte
tulburri civile, neacordarea licenelor sau a altor autorizaii de export > import, luarea
de msuri restrictive vamale, antidumpin5 sau alte msuri de protecie a concurenei,
instituirea de restricii asupra sc(imburilor valutare sau a transferului valutei n
strintate, exproprierea i msurile similare, suspendare sau nclcare de ctre stat
a contractului nc(eiat cu un resortisant al altui stat %n contractele mixte sau semi-
internaionale#.
b1 E!e)i0e)e"e .c("(0i-+i"e1 )(#$("e sunt mprejurri independente de
voina omului, care pot avea efecte asupra contractelor.
=.CClauzele asigur torii mpotriva riscurilor
8entru a preveni consecinele p5ubitoare care pot apare n cazul producerii
riscurilor, prile insereaz n contracte clauze asi5urtorii.
Clauzele asi5urtorii se clasific dup mai multe criterii.
A1 C"(%i2ic($e( c"(#De"*$ (%i,#$-*$ii '#/- 2e"#" $i%c#$i"*$ "( c($e %e $e2e$-
Dup felul riscurilor la care se refer cu prioritate, clauzele asi5urtorii se
mpart n urmtoarele c(e,*$ii"
(1 c"(#De 'e (%i,#$($e :0/*$i!( $i%c#$i"*$ !("#($e .'e !($i(+ie (
%cEi0b#"#i1. !n aceast cate5orie intr clauza aur, clauzele valutare %inclusiv
clauzele de indexare monetar i de opiune a locului de plat#, clauza de opiune a
monedei liberatorii etc.
b1 c"(#De 'e (%i,#$($e :0/*$i!( #)*$ $i%c#$i )e!("#($e %de re5ul,
specifice activitii de comer#. :cestea cuprind, mai ales, clauza de revizuire a
preului %de indexare nemonetar#, de postcalculare a preului, clauza ofertei
,-
concurente, a clientului celui mai favorizat, de (ards(ip %impreviziune#, clauzele
preventive fa de diferite msuri de protecie a concurenei etc.
c1 c"(#D( 'e 2*$+- 0(3*$-. 8rin aceast clauz prile urmresc de re5ul,
evitarea consecinelor nefavorabile ale unor riscuri politice sau ale calamitilor
naturale.
B1 C"(%i2ic($e( c"(#De"*$ (%i,#$-*$ii '#/- *biec#" "*$
!n funcie de obiectul lor i, implicit, de incidena pe care o au asupra
economiei contractului, clauzele la care ne referim pot fi clasificate n"
(1 C"(#De"e 'e 0e)+i)e$e ( !("*$ii au un obiect mai restrns, n sensul c
privesc exclusiv prestaia monetar %pecuniar# i urmresc meninerea acesteia -
deci a valorii contractului - mpotriva riscurilor valutare i nevalutare.
&unt cuprinse n cate5oria clauzelor de meninere a valorii" clauza aur,
clauzele valutare, clauza de opiune a monedei liberatorii, clauza de revizuire a
preului i cea de postcalculare a preului.
b1 C"(#De"e 'e ('(/($e ( c*)$(ce"*$ au, n principiu, un obiect mai lar5,
privind nu numai prestaia monetar %dei, practic, acesta constituie cel mai frecvent
obiectul lor#, ci i alte drepturi i obli5aii ale prilor %privind cantitatea, calitatea,
condiiile de livrare, de plat etc.#.
!n aceast cate5orie intr, mai ales" clauza ofertei concurente, a clientului
celui mai favorizat, de (ards(ip, de prevenire a msurilor de protecie a concurenei,
de ajustare cantitativ i de for major.
C1 C"(%i2ic($e( c"(#De"*$ (%i,#$-*$ii :) 2#)c+ie 'e 0*'#" "*$ 'e ( */e$(
8otrivit acestui criteriu, clauzele asi5urtorii se c"(%i2ic- n"
(1 C"(#De c# (c+i#)e (#*0(-. 8rin noiunea de Laciune automatL se
nele5e faptul c respectiva clauz i produce efectul prin ea nsi %eo ipso#, n
mod direct, fr s fie necesare noi ne5ocieri ntre pri i n principiu nici intervenia
arbitrului.
b1 C"(#De c# (c+i#)e )e(#*0(- care implic rene5ocierea contractului.
Te% 'e (#*e!("#($e4
,,
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
8rezentai, pe scurt, clauzele speciale cuprinse n coninutul contractelor de
comer internaional.
!n ce constau riscurile ce afecteaz contractele de comer internaional
nc(eiate pe termen mediu i lun5N
'numerai clauzelor asi5urtorii mpotriva riscurilor valutare i nevalutare 6
1..
UNITATEA DE NVARE XI
CLAUFE SPECIFICE N CONTRACTELE DE COMER INTERNAIONAL
NCGEIATE PE TERMEN MEDIU I LUNG. CLAUFELE ASIGURATORII
MPOTRIVA RISCURILOR VALUTARE
CUPRINS
1. Clauzele asi5urtorii mpotriva riscurilor valutare
1.1 Clauza aur6
1.4 Clauzele valutare" particulariti, clauzele monovalutare, clauza multi
%pluri# valutar bazat pe un co valutar stabilit de pri i clauza multi %pluri# valutar
bazat pe un co valutar %unitate de cont# instituionalizat%#.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti, studenii vor putea s"
'numere clauzele asi5urtorii mpotriva riscurilor6
Descrie, pe scurt, clauzele asi5urtorii mpotriva riscurilor valutare6
8rezinte elementele caracteristice ale riscurilor care pot afecta contractele
=. C"(#De"e (%i,#$-*$ii :0/*$i!( $i%c#$i"*$ !("#($e
1.1Clauza aur
Clauza aur mbrac dou forme" a# Clauza valoare-aur %5old-value clause#,
care se utilizeaz n cazul n care preul contractual este exprimat ntr-o valut iar
aurul este luat ca etalon al valorii acestei valute6 b# Clauza moned-aur %5old-coin
clause#, prin care preul este exprimat direct n aur i urmeaz a fi pltit n moned
de aur.
Conform clauzei aur, preul contractual, exprimat ntr-o valut care are o
paritate oficial n aur la momentul nc(eierii contractului, se va modifica n mod
corespunztor dac aceast paritate va crete sau va scade pn la data plii
preului.
1.1
Condiia esenial pentru a funciona clauza aur este ca valuta de plat s fie
exprimat n aur, n principiu printr-o paritate oficial. :ceast condiie a fost
ndeplinit n perioada antebelic, cnd aurul a jucat rolul de etalon monetar, ct i
dup cel de-al doilea rzboi mondial, atta timp ct a funcional sistemul monetar
internaional instituit prin :cordurile de la <retton Roods din 1,33, unul dintre
principiile sale fundamentale fiind cel al paritilor fixe n aur ale monedelor statelor
membre ale J.@.9.
&uspendarea convertibilitii n aur a dolarului &.*.:. %1,21# i, mai ales,
renunarea oficial la funciile monetare ale aurului n 1,2-, cnd aurul a ncetat s
mai fie etalon de valoare pentru monedele naionale, devenind o simpl marf,
supus le5ilor pieei, a fcut ca aceast clauz, n forma ei LclasicL. s-i piard
utilitatea, ea disprnd practic din cate5oria modalitilor de meninere a ec(ilibrului
contractual.
1.2. Clauzele valutare
1.2.1 Particularit i
Clauzele valutare se caracterizeaz prin faptul c prile stabilesc dou
cate5orii de monede"
a# moned de plat %de facturare#6 b# una sau mai multe monede de referin
%de calcul, de cont#.
&copul clauzelor este acela de a evita riscul variaiei cursului de sc(imb al
monedei de plat fa de cea %cele# de referin, produs ntre momentul nc(eierii i
cel al executrii contractului, prin includerea n pre a procentului de scdere sau prin
deducerea din pre a procentului de cretere a ratei de sc(imb.
Clauzele valutare sunt de trei feluri, la care ne referim n continuare.
1.2.2 Clauzele monovalutare
8rin clauza monovalutar prile arat c preul mrfii %lucrrii, serviciului etc.#,
exprimat n moneda de cont, se va plti %factura# n moneda de plat, la cursul de
sc(imb dintre cele dou monede la data plii.
8ractic, la momentul nc(eierii contractului, prile au avut n vedere, pentru
stabilirea preului, un anumit curs de sc(imb ntre moneda de plat i cea de cont.
Dac la data executrii contractului moneda de plat s-a devalorizat cu un anumit
procent, preul efectiv pltit va fi mai mare cu acel procent fa de cel rezulta din
calcul la data nc(eierii contractului. &ituaia este invers n cazul revalorizrii
1.4
monedei de plat fa de cea de cont. :ltfel spus, preul efectiv pltit include
procentul de scdere, respectiv deduce procentul de cretere a monedei de plat
fa de cea de cont. :adar, preul efectiv pltit apare ca modificat invers
proporional cu variaiile monedei de plat fa de cea de calcul.
8rile pot conveni n mod liber asupra oricrei monede de cont i de plat
pentru a se aplica n contractul lor.
1.2.3 Clauza multi (pluri) valutar bazat pe un co valutar stabilit de p r i
$enunarea la etalonul aur i fenomenele de relativ instabilitate existente n
anumite perioade pe pieele valutare au determinat prile s adopte o nou soluie
contractual de prentmpinare a riscurilor, i anume raportarea cursului monedei de
plat la media cursurilor mai multor monede %de re5ul, 7 - D monede# care formeaz
un Lco valutarL i joac rolul de monede de referin. Clauza contractual prin care
se realizeaz aceast soluie este cunoscut n literatura de specialitate sub
denumirea de clauz multivalutar sau plurivalutar bazat pe un co valutar
restrns, stabilit de pri.
8rin aceast clauz prile convin ca preul contractual, exprimat n moneda
de plat, s fie facturat n funcie de media cursurilor monedelor din co fa de
moneda de plat, la data executrii contractului. :stfel, n cazul n care ntre
momentul nc(eierii contractului %momentul de referin# i momentul plii media
cursurilor monedelor din co fa de moneda de plat a crescut cu un anumit procent
%adic moneda de plat s-a devalorizat fa de monedele din co#, preul efectiv pltit
%facturat# va fi mai mare cu acel procent %va adu5a procentul de devalorizare#.
Dimpotriv, preul facturat va fi mai mic cu procentul de scdere a mediei cursurilor
monedelor din co fa de moneda de plat, ntre momentul de referin i cel al
executrii contractului %se deduce procentul de revalorizare a monedei de plat#.
1.2.4 Clauza multi (pluri) valutar bazat pe un co valutar (unitate de cont)
institu ionalizat( )
Ceea ce deosebete aceast clauz de cea de care ne-am ocupat anterior
este, n principal, faptul c n acest caz monedele care fac parte din co - i
modalitatea de calcul a modificrilor de curs - nu sunt stabilite de ctre pri, ci de un
or5an specializat cu caracter internaional, aceste monede formnd o unitate de cont
instituionalizat.
1.7
!n practica internaional sunt utilizate mai multe asemenea uniti de cont,
cea mai cunoscut i cu cea mai lar5 sfer de aciune fiind Drepturile &peciale de
Era5ere %D.&.E.# ale J.@.9. $omnia este membr a J.@.9. din anul 1,24.
!n prezent, numrul valutelor care compun coul D.&.E. este de patru, i
anume dolarul &.*.:., euro, Senul japonez i lira sterlin.
Te% 'e (#*e!("#($e4
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
8rezentai, pe scurt, clauzele speciale cuprinse n coninutul contractelor de
comer internaional.
!n ce constau riscurile ce afecteaz contractele de comer internaional
nc(eiate pe termen mediu i lun5N
'numerai i prezentai, pe scurt, trsturile clauzelor asi5urtorii mpotriva
riscurilor valutare.
8rezentai elementele caracteristice ale clauzelor valutare.
1.3
UNITATEA DE NVARE XII
CLAUFE SPECIFICE N CONTRACTELE DE COMER INTERNAIONAL
NCGEIATE PE TERMEN MEDIU I LUNG. CLAUFELE ASIGURATORII
MPOTRIVA RISCURILOR NEVALUTARE
CUPRINS
1. Clauze asi5urtorii mpotriva riscurilor nevalutare
1.1 Clauzele de revizuire a preului %de indexare nevalutar#6
1.4 Clauza ofertei concurente6
1.7 Clauza clientului celui mai favorizat6
1.3 Clauza de (ards(ip %impreviziune#.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti, studenii vor putea s"
'numere clauzele asi5urtorii mpotriva riscurilor6
Descrie, pe scurt, clauzele asi5urtorii mpotriva riscurilor nevalutare.termen
mediu i lun56
8rezinte elementele caracteristice ale riscurilor care pot afecta contractele
=. C"(#De (%i,#$-*$ii :0/*$i!( $i%c#$i"*$ )e!("#($e
1.1 Clauzele de revizuire a pre ului (de indexare nevalutar )
8rin clauza de revizuire a preului prile stabilesc c oricare dintre ele este
ndreptit s procedeze la recalcularea preului contractual n cazul n care, ntre
momentul nc(eierii i cel al executrii contractului, au survenit modificri
semnificative ale unor elemente de natur nevalutar %nemonetar#, care modific
ec(ilibrul contractual stabilit de pri la data contractrii.
!n practic, clauzele de revizuire a preului se includ mai ales n contractele pe
termen lun5 de vnzare pe credit de maini, utilaje, instalaii, n cele de en5ineerin5,
1.D
de exporturi complexe %n special exportul de instalaii la c(eie#, n contractele de
antrepriz pentru lucrri de construcii montaj etc.
!n funcie de complexitatea elementului de referin %etalonului#, clauzele de
revizuire a preului %de indexare nevalutar# sunt de $ei 2e"#$i"
(1 C"(#De"e c# i)'e8($e #)ic- .%/eci("-1 sunt cele prin care preul
contractual este raportat la preul, exprimat ntr-o unitate de msur uzual, al unui
produs determinat %de exemplu, al unei tone de crbune sau de cereale, al unui baril
de petrol, al unui T/>or ener5ie electric etc.# sau la un indice statistic care exprim
sintetic evoluia preurilor unui 5rup de produse determinate %eventual, dintr-o
anumit ramur economic#.
'talonul unic trebuie astfel ales de pri nct s reflecte, sintetic, eventuala
variaie de valoare a ntre5ului ansamblu de elemente care au concurat la calcularea
preului contractual. De re5ul, produsul de referin este principala materie prim
folosit pentru realizarea mrfii care face obiectul contractului %de exemplu, preul
unei vnzri de benzin va fi indexat cu cel al barilului de petrol6 al unei vnzri de
aluminiu cu preul unui T/>or etc.#.
!n toate cazurile, prile trebuie s precizeze documentul care stabilete
etalonul %indicele de referin#, acesta putnd fi o publicaie oficial %de exemplu, a
unui institut de statistic#, jurnalul unei burse de mrfuri, dac valoarea etalonului
este dat de o cotaie bursier %caz n care trebuie s se indice toate elementele de
circumstaniere necesare" bursa, data exact de referin, denumirea jurnalului etc.#,
buletinul unei asociaii profesionale sau al unei camere de comer etc.
b1 C"(#De"e c# i)'e8($e c#0#"(i!- .c*0/"e8-1 le5 preul contractului de
valoarea mai multor elemente de referin privite cumulativ, i anume, de re5ul, cea
a materiilor prime %materialelor# i forei de munc %salariilor#, necesare pentru
realizarea obiectului contractului.
c1 C"(#De"e c# i)'e8($e ,e)e$("- sunt cele prin care preul contractual este
raportat la valoarea ntre5ului ansamblu de bunuri i servicii care pot fi procurate cu
cantitatea de moned n care este exprimat acest pre, ntr-o zon 5eo5rafic
determinat.
1.2 Clauza ofertei concurente
1.2.1Defini ia
1.B
8rin clauza ofertei concurente, o parte contractant %beneficiarul clauzei#
dobndete dreptul ca, n cazul n care pe parcursul executrii contractului un ter i
face o ofert de contractare n condiii mai favorabile dect cele din contractul n curs
de executare, s obin adaptarea acestui contract n spiritul ofertei terului sau, dac
cealalt parte %promitentul# nu accept, contractul s se suspende sau s fie reziliat,
direct sau n temeiul unei (otrri cu caracter jurisdicional.
Clauza se numete La ofertei concurenteL deoarece oferta este adresat
beneficiarului clauzei de un ter LconcurentL al promitentului.
C*)'i+i( 'e2i)i*$ie ( c"(#Dei este caracterul Lmai favorabilL al ofertei terului.
9poteza aplicrii clauzei ofertei concurente este ca terul s fi fcut o ofert mai
favorabil dect cea din contract" preul mai bun sau privind alte elemente ale
contractului %cantitate, calitate, termene de livrare, condiii de plat, de transport,
avantaje conexe etc.#.
1.2.2 Efectele clauzei: efect automat sau prin acordul promi tentul ui
'fectele clauzei ofertei concurente asupra contractului de lun5 durat depind
de voina prilor.
a# !n cazul n care ele au prevzut c respectiva clauz opereaz automat,
vec(ea obli5aie i pierde valabilitatea %devine caduc#, iar beneficiarul clauzei %de
re5ul, cumprtorul# poate s procedeze la adaptarea contractului conform ofertei
mai favorabile primite de la ter %de exemplu, s reduc preul#. A asemenea clauz
presupune existena unei depline ncrederi ntre pri, altfel ea fiind riscant pentru
promitent %vnztor#, deoarece etalonul l constituie oferta terului iar aprecierea
condiiilor i a seriozitii ei scap controlului promitentului.
b# 'fectul neautomat se produce prin rene5ocierea contractului
8romitentul are n acest caz urmtoarele opiuni"
- promitentul poate s accepte ca atare condiiile din oferta concurent, caz n
care contractul va fi adaptat corespunztor.
- dac promitentul refuz adaptarea contractului n una din modalitile
menionate sau nu i exprim punctul de vedere n termenul contractual sau
rezonabil, prile prevd, de re5ul, soluia rezilierii contractului, caz n care ele sunt
dezle5ate de obli5aiile contractuale, beneficiarul devenind liber s nc(eie un alt
contract, n noile condiii, cu terul ofertant.
1.2.3 Interven ia arbitrul ui
1.2
!n unele cazuri, pentru ipoteza n care adaptarea contractului nu se poate
realiza prin bun nvoial, prile prevd posibilitatea apelrii la arbitraj conform
clauzei compromisorii inserate n contract.
'le trebuie s menioneze, n cuprinsul clauzei ofertei concurente, cel puin
competena arbitrului privind adaptarea, eventual rezilierea contractului, i termenul
n care poate fi sesizat, presupunnd c celelalte elemente necesare desfurrii
arbitrajului %felul acestuia, procedura etc.# sunt prevzute n clauza compromisorie
5eneral.
:rbitrul, dup ce a stabilit c oferta concurent conine prevederi mai
favorabile dect cele din contract i este serioas, poate dispune, n principiu, fie
alinierea contractului la condiiile din oferta concurent, cu indicarea elementelor care
se readapteaz %numai preul sau i alte elemente# i n ce cuantum, fie suspendarea
executrii, cu indicarea perioadei de timp, fie, ca ultim soluie, rezilierea
contractului, dispunnd n acest ultim caz, eventual, i o e5alizare a pierderilor, pe
baze ec(itabile.
1.3. Clauza clientului celui mai favorizat
1.3.1 Defini ia
8rin clauza clientului celui mai favorizat, o parte contractant %promitentul# se
obli5 ca, n ipoteza n care pe parcursul executrii contactului pe termen lun5 va
nc(eia cu un ter un contract similar prin care va acorda acestuia condiii mai
favorabile dect cele nscrise n contractul n curs de executare, s aplice aceste
condiii i n favoarea celeilalte pri contractante %beneficiarul clauzei#, contractul
fiind astfel adaptat n mod corespunztor.
Condiia definitorie a clauzei" caracterul Lmai favorabilL al re5imului acordat
terului, care poate privi preurile sau ansamblul elementelor celor dou contracte.
1.3.2 Compara ia cu clauza ofertei concurente
Clauza clientului celui mai favorizat se (%e(0-)- esenial cu cea a ofertei
concurente prin faptul c amndou au ca scop adaptarea contractului n cazul
producerii unor riscuri, n principiu, nevalutare, de natur a sc(imba condiiile
economice pe piaa internaional, evitndu-se, astfel, crearea pentru una din pri a
unei situaii defavorabile n raport cu terii concureni.
1.-
'le se 'e*%ebe%c ns una de cealalt, n principal prin natura elementului de
referin %etalonului# pentru adaptarea contractului i anume, n timp ce la clauza
ofertei concurente acesta este oferta terului %iniiativa care declaneaz mecanismul
clauzei pornind deci de la un ter ctre o parte contractant#, n cazul clauzei
clientului celui mai favorizat etalonul este operaiunea de comer %contractul, n
principiu# nc(eiat de o parte contractant cu terul %iniiativa pornind, aadar, n
acest caz, de la parte ctre ter#.
1.3.3 Efectele clauzei
Clauza clientului celui mai favorizat i produce efectele, de re5ul, n mod
automat, n sensul c vec(ea obli5aie devine caduc iar promitentul trebuie s
acorde beneficiarului condiiile mai favorabile pe care le-a consimit n favoarea
terului. :adar, aceast clauz, spre deosebire de cea a ofertei concurente, nu
permite promitentului s refuze adaptarea contractului optnd pentru rezilierea lui,
dac nu contest faptul c a acordat unui ter condiii mai favorabile, iar soluia
suspendrii contractului este improprie, n acest caz.
*neori, prile prevd c alinierea contractului la condiiile mai avantajoase
acordate terului nu se face n mod automat, ci prin ne5ocieri, la cererea
beneficiarului.
1.3.4 Interven ia arbitrul ui
8entru cazul n care nu se nele5 asupra interpretrii noiunii de Lcondiii mai
favorabileL, prile prevd, de re5ul, posibilitatea soluionrii liti5iului pe cale
arbitral, ca i n prezena clauzei ofertei concurente.
1.4 Clauza de hardship (impreviziune)
1.4.1 Defini ia
Clauza de (ards(ip poate fi definit ca fiind acea clauz contractual prin care
se prevede obli5aia prilor de a proceda la ne5ocieri n vederea adaptrii
contractului sau de a recur5e, n subsidiar, la un ter %de re5ul, un arbitru# n acest
scop, dac pe parcursul executrii contractului se produce o mprejurare, de orice
natur, independent de culpa vreuneia dintre pri, care afecteaz 5rav ec(ilibrul
contractual, producnd o n5reunare substanial %substanial (ards(ip# a executrii
1.,
contractului pentru cel puin una din pri, i care deci ar fi inec(itabil s fie suportat
exclusiv de partea afectat.
1.4.2 Condi iile de aplicare a clauzei
Condiiile de aplicare a clauzei, pe care prile le prevd, de re5ul, n
coninutul acesteia, privesc cel puin urmtoarele '*#- (%/ece"
(1 C($(ce$i%ici"e :0/$e3#$-$i"*$ "( c($e %e $e2e$- c"(#D( 4
- c"(#D( 'e E($'%Ei/ ($e #) c($(ce$ 'e ,e)e$("i(e, fiind formulat de
pri n termeni 5enerici, care acoper mprejurri de orice natur care ar putea
interveni pe parcursul executrii contractului.
- prile prevd c- e!e)i0e)e"e c($e /$*!*(c- E($'%Ei/ $eb#ie %- 2ie
i)'e/e)'e)e 'e c#"/( vreunuia dintre ele.
8rile trebuie s menioneze i criteriul de apreciere a comportrii prii care
reclam situaia de (ards(ip, n mprejurarea invocat. :cest criteriu este n mod
uzual obiectiv %in abstracto# i const n compararea acestei comportri cu atitudinea
pe care ar fi avut-o orice participant la activitatea de comer Lrezonabil i prudent aflat
n aceeai situaieL %sau o formul ec(ivalent#
b1 E2ece"e /e c($e e!e)i0e)#" 'e E($'%Ei/ $eb#ie %- "e (ib- (%#/$(
c*)$(c#"#i
- A prim condiie, de esena clauzei la care ne referim, este ca mprejurrile
respective s perturbe n mod 5rav ec(ilibrul contractual, provocnd o :),$e#)($e
%#b%()+i("- .%#b%()+i(" E($'%Ei/1 a executrii contractului pentru una sau pentru
ambele pri. :ciunea clauzei poate fi, aadar, unilateral sau bilateral, potrivit
acordului prilor.
- !n unele cazuri, prile prevd i o a doua condiie privind efectele
prejudiciabile pe care cauza de (ards(ip trebuie s le produc asupra contractului, i
anume %- 2ie i)ecEi(bi" c( $e%/eci!e"e e2ece %- 2ie %#/*$(e e8c"#%i! 'e
/($e( c($e "e %#2e$-.
:ceast condiie este util n msura n care pune la dispoziia prilor, dar
mai ales a arbitrului, un criteriu de restabilire a ec(ilibrului contractual, permind
acestora s aib ca obiectiv esenial, nu neaprat simpla reaezare a elementelor
contractuale perturbate prin intervenia cauzei de (ards(ip, ci conservarea
caracterului ec(itabil al raportului juridic respectiv, privit n ansamblul su.
C*0/($(+ie :)$e E($'%Ei/ &i 2*$+( 0(3*$-
11.
'venimentele de (ards(ip se (%e(0-)- cu cele de for major mai ales prin
caracterul lor de imprevizibilitate, independente de orice culp.
:ceste dou instituii juridice se 'e*%ebe%c ns esenial prin cel puin
urmtoarele elemente"
a# prin coninutul lor, n sensul c fora major implic i condiia
insurmontabilitii6
b# prin scopul urmrit de pri la nc(eierea clauzei, astfel" la (ards(ip se
urmrete adaptarea contractului la noile mprejurri, pe cnd la fora major scopul
este cel de a re5lementa suspendarea sau ncetarea efectelor acestuia n cazul
survenirii evenimentului6
c# prin efectele lor %ca o consecin direct a deosebirii precedente# i anume,
n timp ce cauzele de (ards(ip fac numai n mod substanial mai oneroas obli5aia
uneia din pri i atra5, prin natura lor, adaptarea contractului, cele de for major
atra5 de re5ul imposibilitatea %absolut# a executrii contractului i constituie, n
primul rnd, cauze de exonerare de rspundere a prii care le-a suferit.
1.4.3 Efectele clauzei de hardship
(1 E2ec#" %/eci2ic (" c"(#Dei const n ('(/($e( c*)$(c#"#i, n cazul n
care condiiile privind cauzele de (ards(ip i consecinele lor asupra contractului sunt
ndeplinite.
'ste de esena instituiei faptul c ('(/($e( )# */e$e(D- (#*0(5 ci /$i)
$e)e,*cie$e( c*)$(c#"#i. Aricare dintre pri, dac se consider ntr-o situaie de
(ards(ip, poate cere rene5ocierea.
b1 C"(#D( 'e E($'%Ei/ - i cererea de ne5ociere bazat pe ea - )#
:)'$e/-+e&e /($e( 'eD(!()(3(- %- %#%/e)'e e8ec#($e( c*)$(c#"#i.
:cest efect ne5ativ al clauzei este prevzut expres n 8rincipiile *)9D$A9E i
se deduce din clauza tip a C.C.9. din 8aris.
1.4.4 Mecanismul de adaptare a contractului
Din contract nu trebuie s lipseasc meniunile cu privire la procedura de
aplicare a clauzei, respectiv mecanismul de adaptare a contractului.
:cest mecanism implic mai multe e(/e"
(1 N*i2ic($e( i)e)+iei 'e $e)e,*cie$e ( c*)$(c#"#i
8artea care se consider a fi ntr-o situaie de (ards(ip trebuie s cear %s
notifice# celeilalte pri rene5ocierea contractului.
111
Cererea va fi fcut n termenul prevzut n contract sau, n lips, ntr-un
termen rezonabil din momentul cnd a suferit sau a cunoscut mprejurarea de
(ards(ip.
b1 Re)e,*cie$e( c*)$(c#"#i
Ca urmare a cererii de rene5ociere formulate de partea afectat, prile sunt
obli5ate, n temeiul clauzei, s se ntlneasc pentru rene5ocierea contractului.
Abli5aia de ne5ociere n vederea adaptrii contractului la noile mprejurri i
are izvorul n clauza de (ards(ip.
Clauza de (ards(ip stabilete numai obli5aia prilor de a proceda cu bun
credin la ne5ocieri, dar nu poate s le impun s ajun5 la un acord asupra
soluiei de adaptare.
c1 ReD#"(#" $e)e,*cie$ii c*)$(c#"#i
Dac ne5ocierile eueaz, pentru c partea potrivnic nea5 existena n
spe a unei situaii de (ards(ip sau nu rspunde la cererea de rene5ociere ori
pentru orice alt motiv, prile prevd, de re5ul, n cuprinsul clauzei dou soluii
principale.
A1 :stfel, ele pot stabili $eD*"#+i#)e( .$eDi"ie$e(1 'e /"i) '$e/ (
c*)$(c#"#i, la expirarea termenului prevzut pentru ne5ocieri. A asemenea clauz
contractual mbrac forma unui pact comisoriu.
B1 8rile pot conveni asupra posibilitii fiecreia dintre ele 'e ( (/e"( "( #)
e$+ pentru a decide situaia contractului.
:cest ter poate fi un conciliator %mediator#, caz n care soluia acestuia are
caracter neobli5atoriu %Onon - bindin5P#, fiind vorba de o modalitate alternativ de
soluionare a liti5iilor %O:lternative Dispute $esolutionP - :.D.$.#.
Cel mai frecvent prile convin ca liti5iul s fie soluionat printr-o (otrre
jurisdicional, i n acest caz apeleaz la un arbitru sau, mult mai rar, la o instan
ordinar.
:adar, de principiu, dac prile au inserat n contract o clauz
compromisorie 5eneral, aceasta trebuie considerat c se extinde i asupra
competenei arbitrului de a se pronuna cu privire la situaia contractului n cazul
survenirii unui eveniment de (ards(ip, n lipsa unei prevederi explicite n sens
contrar.
:rbitrul competent s (otrasc asupra situaiei contractului poate s
pronune una din urmtoarele %*"#+ii"
114
a# n cazul n care constat c nu exist un caz de (ards(ip, s confirme
clauzele contractului n versiunea existent6
b# dac apreciaz c exist (ards(ip, el poate fie s adapteze contractul n
scopul restabilirii ec(ilibrului prestaiilor, fie s considere contractul ncetat %rezolvit,
reziliat# la o dat i n condiiile pe care le fixeaz, atunci cnd respectivul contract nu
mai poate fi salvat prin adaptare, fie s pronune orice alt soluie pe care o 5sete
rezonabil n spe, precum suspendarea contractului pn la ncetarea cauzei de
(ards(ip dup care executarea contractului urmeaz s se reia n termenii iniiali,
obli5area prilor s continue ne5ocierile n vederea ajun5erii la o nele5ere asupra
adaptrii contractului i altele.
Te% 'e (#*e!("#($e4
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
'numerai i prezentai, pe scurt, trsturile clauzelor asi5urtorii mpotriva
riscurilor nevalutare.
8rezentai mecanismul clauzei de revizuire a preului.
8rezentai mecanismul clauzei ofertei concurente.
8rezentai mecanismul clauzei clientului celui mai favorizat.
8rezentai trsturile specifice clauzei de (ards(ip.
Care sunt efectele clauzei de (ards(ipN
117
CUPRINS4P($e S/eci("(
0nitatea de nvare I 1 2&,#"# ,$I<IN+ #3#"#.# !N"$2"#.!$ +#
!%#$9 IN"#$N29I!N2. pag-))E
U 1. $e5imul desp5ubirilor %daunelor - interese# n comerul internaional
U 4. 'xonerarea de rspundere n comerul internaional. Jora major n
comerul internaional
0nitatea de nvare II1!N"$2"#.# +# <6N@2$# IN"#$N29I!N2.= +#
%=$30$I*!N3!$% !N<#N9I#I N29I0NI.!$ 0NI"# de la <I#N2F)5C(G1
pag-)':
&eciunea 9 - DA@')9* D' :8?9C:$' =9 D9&8AI9K99 C')'$:?'
U1. Caracterul Conveniei de la +iena
U4. Domeniul de aplicare a Conveniei
U7. Dispoziii 5enerale privind interpretarea, forma i proba contractului
&eciunea a 99-a - 9)CG'9'$': %JA$@:$':# CA)E$:CE*?*9
U.1 Aferta de a contracta
*nit de 9nvat 999 -U4. :cceptarea ofertei pa5.17.
U.7 Jormarea contractului
*nit de invat 9+ - 'J'CE'?' CA)E$:CE*?*9. D$'8E*$9?' =9 A<?9C:K99?'
8V$K9?A$ pa5.173
&ubseciunea 1- A<?9C:K99?' +W)IVEA$*?*9
&ubseciunea 4- @9;?A:C' D' C:$' D9&8*)' C*@8V$VEA$*? !) C:I
D' CA)E$:+')E9' ?: CA)E$:CE D' CVE$' +W)IVEA$
%$:&8*)D'$': CA)E$:CE*:?: : +W)IVEA$*?*9#
113
*nit de invat + &ubseciunea 7- A<?9C:K99?' C*@8V$VEA$*?*9 - pa5.137
&ubseciunea 3- @9;?A:C' D' C:$' D9&8*)' +:)I:EA$*? 9) C:I D'
CA)E$:+')E9' ?: CA)E$:CE D' C:E$' C*@8:$:EA$
%$:&8*)D'$': CA)E$:CE*:?: : C*@8:$:EA$*?*9#
&ubseciunea a 9+-a - D9&8AI9K99 CA@*)' 8$9+9)D A<?9C:K99?'
CA@*)' :?' +W)IVEA$*?*9 =9 :?' C*@8V$VEA$*?*9
U 1. 'fectele specifice ale contractului de vnzare-cumprare
U 4. Daunele-interese
U 7. 'xonerarea de rspundere. &ituaia forei majore
0nitatea de nvare <I1 ,$#&$I,9I2 #?"IN"I<= 8N %2"#$I2 <6N@=$II
IN"#$N29I!N2.# +# %=$30$I* !N3!$% !N<#N9I#I +# .2 N#H I!$J
F)5DEG pag-)B:
0nitatea de nvare <II 1 0@2N9#.# 0NI3!$%I@2"# 8N %2"#$I2
!N"$2"0.0I +# <6N@2$# 8N !%#$90. IN"#$N29I!N2. 1 IN!"#$%&
'()( pag-)>)
U1. 8recizri prealabile
U4. Coninutul re5ulilor 9)CAE'$@&
U7. Clasificarea re5ulilor 9)CAE'$@&
0nitatea de nvare <III 1 !,#$29I0NI.# +# !N"$2,2$"I+= 8N !%#$90.
IN"#$N29I!N2.* 0 &,#I2.= ,$I<I$# 2&0,$2 #.!$ 2?2"# ,#
!N"$2"0. +# <6N@2$# 0%,=$2$# pag-)D'
CAPITOLUL V - SOLUIONAREA DIFERENDELOR N COMERUL
INTERNAIONAL
0nitatea de nvare I? 1 2&,#"# ,$I<IN+ 2$/I"$240. !%#$I2.
IN"#$N29I!N2. 8N $!%6NI2 pag-)D5
&eciunea 9- :&8'CE' C')'$:?'
&eciunea a 99-a - :&8'CE' 8$9+9)D C*$E': D' :$<9E$:; CA@'$C9:?
9)E'$):K9A):? D' 8' ?W)CV C:@'$: D' CA@'$K =9 9)D*&E$9' :
$A@W)9'9
11D
UNITATEA DE NVARE I
ASPECTE PRIVIND EFECTELE CONTRACTELOR DE COMER
INTERNAIONAL
CUPRINS4
1. $e5imul desp5ubirilor %daunelor - interese# n comerul internaional
1.1. :specte 5enerale6
1.4. 'valuarea judiciar a desp5ubirilor6
1.7 'valuarea le5al a desp5ubirilor. $e5imul special al dobnzii n comerul
internaional6
1.3 'valuarea convenional. Clauza penal %penalitile# n contractele de
comer internaional.
4. 'xonerarea de rspundere n comerul internaional. Jora major n comerul
internaional
4.1. $e5imul le5al al forei majore6
4.4. $e5imul convenional al forei majore. Clauzele de for major n
contractele de comer internaional6
4.7. :specte comune re5imului le5al i celui convenional al forei majore.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestui capitol, studenii vor putea s"
8rezinte re5imul juridic aplicabil desp5ubirilor n comerul internaional6
8rezinte re5imul le5al i cel convenional al forei majore n comerul
internaional6
Descrie efectele forei majore, procedura de anunare a evenimentului de for
major i proba acesteia n comerul internaional.
11B
=. Re,i0#" 'e%/-,#bi$i"*$ .'(#)e"*$ - i)e$e%e1 :) c*0e$+#" i)e$)(+i*)("
1.1 Aspecte generale
)eexecutarea direct, voluntar sau silit, a obli5aiilor decur5nd din
contractele de comer internaional atra5e, ca i n dreptul comun, soluia executrii
indirecte %prin ec(ivalent# a acestora, devenind aplicabile n cauz re5ulile
rspunderii contractuale.
!n comerul internaional, ca i n dreptul comun, creditorul are dreptul la
repararea prejudiciului suferit, prin acordarea, n favoarea sa, a desp5ubirilor
%daunelor - interese# moratorii sau compensatorii, n cazul executrii cu ntrziere
sau al neexecutrii obli5aiilor contractuale de ctre debitor.
'valuarea desp5ubirilor poate fi 3#'ici($-, "e,("- sau c*)!e)+i*)("-, n
fiecare caz existnd anumite particulariti n materia comerului %internaional#,
asupra crora insistm n cele ce urmeaz.
1.2 Evaluarea judiciar a desp gubirilor
8rincipiile 5enerale privind evaluarea judiciar, prevzute de art.1.-3 - 1.-B
C.civ., se aplic i n materia raporturilor de comer internaional, n lipsa unor
prevederi le5ale sau contractuale contrarii.
8ractica arbitral de comer internaional reflect pe deplin aceste /$i)ci/ii4
a# :stfel, n primul rnd, funcioneaz principiul reparrii inte5rale a
prejudiciului suferit de creditor. Ca urmare, desp5ubirea trebuie s cuprind att
pierderea efectiv suferit %damnum emer5ens# ct i cti5ul nerealizat de ctre
creditor %lucrum cessans#6
b# Debitorul rspunde numai pentru daunele previzibile la momentul nc(eierii
contractului. 'xist excepie atunci cnd vina debitorului n neexecutarea obli5aiei
sale mbrac forma dolului % inteniei#, care este un delict civil i atra5e rspunderea
delictual i pentru daunele imprevizibile6
c# Debitorul rspunde numai pentru daunele directe, dar nu i pentru cele
indirecte. 8roblema se pune pe planul raportului de cauzalitate ntre fapta ilicit i
prejudiciu6
d# 8rejudiciul trebuie s fie cert, indiferent c este actual sau viitor.
Condiia certitudinii prejudiciului pentru acordarea desp5ubirilor este foarte
bine reflectat n 8rincipiile *)9D$A9E. $e5lementarea prevede c repararea
112
prejudiciului este datorat doar pentru prejudiciul, c(iar viitor, care este stabilit cu un
5rad rezonabil de certitudine. <eneficiul nerealizat poate fi reparat proporional cu
probabilitatea realizrii acestuia. :tunci cnd valoarea daunelor nu poate fi stabilit
cu un 5rad suficient de certitudine, stabilirea acestora este la aprecierea instanei
%art. 2.3.7#.
8ractica arbitral de comer internaional a insistat asupra caracterului actual
al prejudiciului, dar acordarea de desp5ubiri pentru un prejudiciu viitor, dac este
cert, nu este contrar dreptului romn.
1.3 Evaluarea legal a desp gubirilor. Regimul special al dobnzii n
comer ul interna ional
'valuarea le5al a daunelor ridic problema re5imului dobnzii n materie de
comer %internaional#, deoarece aceast evaluare intervine n cazul executrii cu
ntrziere sau neexecutrii unei obli5aii avnd ca obiect sume de bani.
!n prezent, materia la care ne referim este 5uvernat de dispoziiile O.G. )$.
;<9@@@ privind nivelul dobnzii le5ale pentru obli5aii bneti, care constituie
principala re5lementare special n materia de care ne ocupm"
a# !n raporturile de comer internaional, cuantumul %nivelul sau rata# dobnzii
are, n primul rnd, un c($(ce$ c*)!e)+i*)(". !n raporturile la care ne referim este
pe deplin aplicabil principiul libertii contractuale, postulat de art. 1 din Ardonan,
potrivit cruia Oprile sunt libere s stabileasc, n convenii, rata dobnzii pentru
ntrzierea la plata unei obli5aii bnetiP.
b# Caracterul subsidiar al '*b7)Dii "e,("e este exprimat, cu caracter de
principiu, n art. 4 din A.C. nr. ,>4..., care prevede c, n cazul n care, potrivit
dispoziiilor le5ale sau prevederilor contractuale, obli5aia este purttoare de dobnzi
fr s se arate rata dobnzii, se va plti dobnda le5al.
8entru raporturile de comer internaional, dobnda le5al este prevzut n
art. 3 din Ardonan, care n aplicarea principiului 5eneral are, la rndul su, un
caracter supletiv. 8otrivit acestui articol, On relaiile de comer exterior sau n alte
relaii economice internaionale, atunci cnd le5ea romn este aplicabil i cnd s-a
stipulat plata n moned strin, dobnda le5al este de BH pe anP.
&e remarc faptul c, pentru aplicarea ratei fixe de B H, trebuie ntrunite
c#0#"(i! urmtoarele c*)'i+ii"
11-
a# s fie vorba de relaiile de comer exterior sau alte relaii economice
internaionale. !n aceste noiuni se ncadreaz, desi5ur, n primul rnd, contractele de
comer internaional, inclusiv cele de cooperare economic internaional6
b# le5ea romn s fie aplicabil %lex causae# n spe6
c# prile s fi stipulat n contract c plata se face n moned strin.
1.4 Evaluarea conven ional . Clauza penal (penalit ile) n
contractele de comer interna ional
Clauza penal, prin care se prevede obli5area debitorului, n cazul
neexecutrii sau executrii cu ntrziere ori necorespunztoare a obli5aiei sale, de a
presta creditorului o sum de bani sau o alt valoare patrimonial, care este stabilit
dinainte de producerea prejudiciului, i are temeiul n art.1.BB-1.24 C.civ., atunci
cnd dreptul romn este lex causae, putnd fi aplicabile i unele dispoziii speciale.
Clauzele penale sunt foarte frecvente n contractele de comer internaional,
iar reflexul contencios al acestora se manifest la nivelul practicii judectoreti n
liti5iile de comer internaional, dar mai ales al celei arbitrale care i-a adus, sub mai
multe aspecte, o contribuie esenial la precizarea re5imului lor juridic.
Dobnda convenional mbrac forma clauzei penale pentru ntrzierea n
executarea obli5aiilor avnd ca obiect sume de bani.
Condiiile de valabilitate ale clauzei penale au fost corect exprimate de ctre
practica arbitral, care a relevat mai ales urmtoarele aspecte"
a# Clauza penal trebuie s fie prevzut expres n contract %n scris#, ea
nefiind niciodat implicit.
:adar, clauza la care ne referim are de principiu un temei contractual. Din
le5e decur5e, n unele cazuri, numai obli5aia prilor de a prevedea asemenea
clauze n contract. 8ractica arbitral a reflectat n mai multe spee aceast soluie.
b# &e acord penaliti numai cnd cuantumul acestora este stabilit, evaluarea
anticipat a prejudiciului fiind de esena clauzei.
8rile pot stabili cuantumul penalitii fie forfetar, procentual din valoarea
obiectului obli5aiei neexecutate - ceea ce constituie re5ula n practic -, fie printr-o
sum 5lobal.
Cuantumul penalitii poate fi stabilit n contract n mod direct, ceea ce
constituie re5ula 5eneral n practica, sau prin referire la o re5lementare %le5e
11,
intern, de re5ul# care l conine. :ceast ultim posibilitate nu contrazice caracterul
convenional al clauzei penale, menionat mai sus.
c# Clauza de penaliti moratorii este operant numai dac n contract s-a
precizat o scaden determinat pentru plata de ctre debitor a obli5aiei sale, n
funcie de care s se stabileasc dac este sau nu ntrziere.
8rincipiile *)9D$A9E re5lementeaz clauza penal n art. 2.3.17. 8otrivit
textului, atunci cnd contractul prevede c o parte care nu i execut obli5aiile
trebuie s plteasc o anumit sum pentru aceast neexecutare, creditorul are
dreptul la aceast sum, indiferent de prejudiciile suferite n mod real de aceasta.
9. E8*)e$($e( 'e $-%/#)'e$e :) c*0e$+#" i)e$)(+i*)(". F*$+( 0(3*$- :)
c*0e$+#" i)e$)(+i*)("
9.=Regimul legal al for ei majore
Jora major este principala cauz strin exoneratoare de rspundere n
contractele civile i de comer, fiind frecvent ntlnit n practica relaiilor de comer
internaional.
Jora major constituie un risc, n comerul internaional el prezentnd
anumite aspecte specifice care, n cea mai mare parte a cazurilor au fost relevate de
practica arbitral.
$e5imul su juridic este supus dreptului comun %art. 1.-4 i 1.-7 C.civ.#,
atunci cnd sistemul de drept romn este lex contractus %fora major fiind o instituie
de natur contractual n dreptul internaional privat#, iar prile nu au instituit, prin
clauze contractuale, un re5im dero5ator de la aceste re5lementri.
Cauzele de for major sunt definite de re5ul ca fiind acele evenimente
imprevizibile i insurmontabile, independente de culpa celui care le invoc
%debitorului#, survenite dup nc(eierea contractului i care fac obli5aia debitorului
imposibil de executat.
&ituaiile cele mai des invocate n enumerarea cazuri de for major sunt"
calamitile naturale %secet, n5(e, cutremure, inundaii, incendii, epidemii etc.#,
conflictele armate sau alte asemenea situaii conflictuale 5rave %stare de rzboi,
revoluie, mobilizare, rec(iziii, embar5o etc.#, conflictele de munc 5rave %5revele
care afecteaz activitatea economic a uneia din pri#, actele puterii publice %refuzul
14.
eliberrii licenelor sau altor autorizaii le5ale de export-import, a autorizaiilor de
construcie sau de exploatare a unui obiectiv economic etc.#, dificultile de transport,
aprovizionare, restricia utilizrii ener5iei etc.
!n mult mai numeroase cazuri, practica arbitral i cea judiciar din comerul
internaional au apreciat ns c anumite situaii intervenite pe parcursul executrii
contractului nu constituie for major, nefiind ntrunite condiiile de imprevizibilitate i
insurmontabilitate. :stfel, s-a artat c nu sunt asimilabile forei majore mprejurrile
materiale precum"
- defeciunile n funcionarea utilajelor uzinei productoare interne care nu au
putut fi remediate dect dup un timp mai ndelun5at6
- lipsa capacitilor ntreprinderilor productoare6
- lipsa spaiilor de depozitare ale beneficiarului6
- sosirea cu ntrziere n portul de mbarcare a navei maritime an5ajate de
vnztor n condiiile clauzei C.9.J. 9)CAE'$@& deoarece vnztorul trebuia s
depun toate dili5enele pentru an5ajarea altei nave, n vederea respectrii
termenului de livrare6
- ntreruperea produciei la uzina furnizoare intern, din cauza neprimirii la
timp a unor utilaje din import6
- livrarea cu ntrziere de ctre subfurnizor a unor subansamble, precum i
incapacitatea temporar de munc a unor muncitori sau redistribuirea de personal6
- blocajul financiar. 8ractica judectoreasc i cea arbitral sunt concordante,
sub acest aspect6
- criza pieei financiare6
- conflictele armate, n cazul n care condiiile de imprevizibilitate i de
insurmontabilitate nu sunt ndeplinite6
- lipsa mijloacelor materiale datorit dificultilor n desfacerea produciei6
- imposibilitatea procurrii valutei pentru ac(itarea mrfurilor cumprate6
- sec(estrul pe bunurile i conturile bancare ale debitorului6
- starea de faliment, partea n cauz fiind autorizat de autoritile competente
pentru a continua activitatea n scopul ac(itrii datoriilor sale.
2.2. Regimul conven ional al for ei majore. Clauzele de for major
n contractele de comer interna ional
2.2.1 Aspecte generale
141
Clauzele de for major sunt extrem de frecvente, putnd fi considerate
adevrate Oclauze de stilP n contractele de comer internaional.
Clauzele la care ne referim constituie o specie a clauzelor asi5urtorii n
contractele de comer internaional i, ca atare, se subsumeaz particularitilor
5enerale ale acestora.
!n comerul internaional prile aplic frecvent C(#D( 0*'e" /$i!i)' 2*$+(
0(3*$- adoptat de C.C.9. din 8aris n anul 4..7 %8ublicaia BD.#.
2.2.2. Tipuri de defini ii ale for ei majore n contractele de comer
interna ional
8ractica internaional i literatura de specialitate au relevat existena a $ei
i/#$i 'e 'e2i)i+ii ale forei majore, prin care prile contractante particularizeaz
condiiile acestei instituii"
a# !n primul rnd, exist o 'e2i)i+ie %i)eic-, n care fora major este
particularizat prin condiiile %elementele# sale le5ale eseniale.
A definiie sintetic a forei majore este cuprins n Convenia de la +iena
%1,-.# i n 8rincipiile *)9D$A9E.
b# !n al doilea rnd, se ntlnete o 'e2i)i+ie ()("iic-, n care prile
enumer limitativ situaiile pe care le consider ca fiind cazuri de for major.
c# !n fine, exist o 'e2i)i+ie 0i8-, care include formularea sintetic a
condiiilor forei majore, precum i enumerarea exemplificativ %exempli 5ratia# a
principalelor cazuri de for major.
2.2.3 Aspecte comune regimului legal i celui conven ional al for ei
majore
2.3 Efectele (consecin ele) for ei majore
2.3.1 Efectul suspensiv de executare
Jora major produce n contractele de comer internaional n primul rnd un
efect suspensiv de executare a obli5aiei debitorului afectat.
8rimordialitatea efectului suspensiv de executare al forei majore este posibil
datorit faptului c, n comerul internaional, contractele se nc(eie, de re5ul, pe
termen mediu i lun5, iar tendina fireasc a prilor este aceea de a salva contractul
afectat temporar de for major.
Datorit efectului lor, n primul rnd suspensiv de executare, clauzele de for
major acioneaz similar clauzele de adaptare a contractului, mai ales n cazul n
144
care, pe durata suspendrii, prile au rene5ociat termenii contractului, iar dup
ncetarea suspendrii contractul urmeaz s i produc efectele n aceti noi
termeni.
8rile prevd, de re5ul, c efectul suspensiv al forei majore se exprim prin
prelun5irea termenului de executare a contractului cu durata situaiei de for major
%acesta fiind, de fapt, efectul tipic al suspendrii#, dar nu este exclus posibilitatea ca
ele s convin ca prelun5irea s aib loc pe o alt durat sau s stabileasc
suspendarea executrii pe perioada forei majore dar fr prelun5irea duratei
contractului.
2.3.2 Efectul extinctiv al for ei majore
'fectul extinctiv, de rezoluiune %reziliere# a contractului, care n dreptul comun
constituie principiul n materie, se produce n comerul internaional numai n
subsidiar, atunci cnd situaia de for major dureaz un timp ndelun5at %de re5ul,
peste B luni#, stabilit de pri n contract sau executarea contractului devine de la
nceput evident imposibil.
$ezoluiunea contractului poate avea loc de prin drept sau pe cale
judectoreasc ori arbitral.
!n cazul survenirii cazului de for major, care mpiedic sau afecteaz 5rav
executarea contractului, se ridic problema suportrii riscului contractului, precum i
a transferului acestuia de la o parte contractant la alta.
2.3.3 Procedura de anun are a cazului de for major i sanc iunea
nerespect rii acesteia
&istemul de drept romn prevede expres sau prin uzane obli5aia prii care a
suferit un caz de for major de a-l face cunoscut celeilalte pri contractante.
Abiectul ntiinrii %avertizrii# celeilalte pri este att survenirea cazului de
for major ct i efectele acesteia asupra executrii contractului.
Jorma ntiinrii este, de re5ul, aceea a comunicrii scrise, fcut prin orice
mijloc susceptibil de dovad %scrisoare, fax, telex, e-mail etc.#, dar prile pot
prevedea i posibilitatea comunicrii telefonice, confirmat ulterior n scris.
Comunicarea trebuie fcut imediat dup survenirea mprejurrii de for
major. Convenia de la +iena %1,-.# utilizeaz formula Lntr-un termen rezonabilL.
8rile folosesc de re5ul n contract exprimri de tipul Lntr-un termen scurtL, Lde
ndatL sau ec(ivalente.
147
&anciunea pentru nerespectarea cerinelor referitoare la anunarea forei
majore este obli5area debitorului la suportarea prejudiciile pe care creditorul le-ar fi
putut evita dac ar fi fost ntiinat n termen.
2.3.4 Obliga ia p r ilor de a coopera pentru atenuarea efectelor for ei
majore
8rile au obli5aia lor de a coopera n vederea nlturrii efectelor ne5ative
ale forei majore. :ceast obli5aie const mai ales n necesitatea ca prile s
depun eforturi conju5ate pentru limitarea pa5ubelor i readucerea contractului pe
ct posibil la situaia normal, inclusiv, dac este posibil, prin rene5ocierea acestuia
sau prin atribuirea ctre un arbitru a competenei de a-l readapta la noile mprejurri.

2.3.5 Proba for ei majore n comer ul interna ional
8artea care invoc situaia de for major, trebuie s o probeze, 0i3"*(ce"e
'e /$*b- fiind variate"
a# cu certificate de for major eliberate de camerele de comer i industrie.
b# pe cale de expertiz, fie ca unic mijloc de prob, fie n completarea altor
asemenea mijloace
c# prin orice mijloc, fiind vorba de a se dovedi situaii de fapt.
Te% 'e (#*e!("#($e4
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
8rezentai modalitile de evaluare judiciar, le5al i convenional a
desp5ubirilor n comerul internaional.
8rezentai, pe scurt, re5imul le5al i convenional al forei majore n comerul
internaional.
Care sunt consecinele forei majoreN
143
UNITATEA DE NVARE II
CONTRACTELE DE VNFARE INTERNAIONAL DE MRFURI5
CONFORM CONVENIEI NAIUNILOR UNITE 'e "( VIENA .=;H@1

CUPRINS4
1. Domeniu de aplicare i dispoziii 5enerale
1.1. 8rezentare
4. Caracterul Conveniei de la +iena
41. Caracterul supletiv
7. Domeniul de aplicare a Conveniei
7.1 Domeniul de aplicare temporal6
7.4. Domeniul de aplicare personal - ratione personaeK
7.7. Domeniul de aplicare material F ratione materiaeK
3. Dispoziii 5enerale privind interpretarea, forma i proba contractului
3.1. 9nterpretarea contractelor6
3.4 Jorma i proba contractelor.
9. INCGEIEREA .FORMAREA1 CONTRACTULUI. OFERTA DE A CONTRACTA
4.1. Condiiile de validitate6
4.4. @omentul producerii efectelor ofertei 6
4.7. $etractarea i revocarea ofertei6
4.3. !ncetarea efectelor ofertei.
OBIECTIVE 4
Dup studiul acestei uniti, studenii vor putea s"
8rezinte domeniul de aplicare temporal, personal i material al Conveniei de
la +iena asupra contractelor de vnzare internaional de mrfuri6
'numere re5ulile principale privind interpretarea, forma i proba contractului.
14D
8rezinte aspectele eseniale referitoare la oferta de a contracta" condiii de
validitate, momentul producerii de efecte, revocarea, retractarea i ncetarea
efectelor ofertei6
8rezinte aspectele eseniale referitoare la acceptarea ofertei" definiie,
coninut, momentul producerii de efecte, acceptarea tardiv i retractarea
acceptrii6
Determine momentul nc(eierii contractului de vnzare internaional de
mrfuri.
1. Domeniu de aplicare i dispozi ii generale
1.1. Prezentare
Convenia )aiunilor *nite asupra contractelor de vnzare internaional de
mrfuri a fost adoptat la +iena la 11 aprilie 1,-. ca act final al Conveniei )aiunilor
*nite or5anizat cu acest scop, potrivit cu $ezoluia nr.77>,7 din 1B decembrie 1,2-
a :dunrii Cenerale a A.).*. .
Convenia este mprit n patru pri" 9# domeniu de aplicare i dispoziii
5enerale6 99# formarea contractului6 999# vnzarea mrfurilor - coninutul contractului6
9+# dispoziii finale.

9. C($(ce$#" C*)!e)+iei 'e "( Vie)(
2.1 Caracterul supletiv
8revederile Conveniei au caracter supletiv, prile putand s exclud
aplicarea Conveniei. 8rile pot s dero5e de la oricare dintre dispoziiile sale sau
pot s i modifice obiectul, s dero5e n mod expres prin inserarea n contract a unei
prevederi care s exclud aplicarea Conveniei total, parial sau indirect prin
inserarea n contract a unor alte prevederi dect cele pe care convenia le
conine.Dac ns prile nu au exclus n mod expres Convenia, aceasta se aplic
cu putere de le5e .

C. D*0e)i#" 'e (/"ic($e ( C*)!e)+iei
3.1 Domeniul de aplicare temporal
14B
Convenia a intrat n vi5oare la 1 ianuarie 1,--, la - ani de la elaborare iar n
prezent numr peste 7. de state membre . $omnia a aderat la Convenie prin
le5ea 43>1,,1.
3.2 Domeniul de aplicare personal - ratione personae
:rt. 1 prevede c aceasta se aplic n urmtoarele dou cazuri alternative"
aG 8ntre pri care i au sediul n state contractante diferite cu conditia ca
acest fapt sa fie cunoscut de pri cel mai trziu pn n momentul ncLeierii
contractului-
Convenia nu definete noiunea de Osediu O, aa nct aceasta urmeaz a fi
supus dispoziiilor sistemului de drept indicat de norma conflictual aplicabil n
materie %ex. art.3. din le5ea 1.D>1,,4#.
O &tate contractante P sunt toate acelea care ratific, accept, aprob sau
ader la Convenie.
:lte criterii precum naionalitatea prilor, caracterul civil sau de comer al
prilor sau al contractului, nu sunt relevante i deci nu sunt luate n considerare
pentru aplicarea Conveniei.
b# :tunci cnd normele de drept internaional privat conduc la aplicarea legii
unui stat contractant-
:cest criteriu se aplic n cazul n care nici una sau doar una din din prile
contractante i au sediul pe teritoriul unui stat parte la Convenie dar norma de
drept internaional privat a rii forului trimite, prin punctul su de le5atur , la le5ea
unui stat contractant.
3.3 Domeniul de aplicare material ratione materiae
Convenia se aplic numai contractelor de vnzare de mrfuri.
Convenia nu definete noiunea de Ocontract de vnzare O i nici noiunea de
Omarf O, dar din spiritul Conveniei rezulta ca ea se aplic pentru vnzarea de bunuri
mobile corporale.
Convenia enumera tipurile speciale de contracte de vnzare, n funcie de
obiectul lor, care a# intra sau b# nu intra sub incidena Conveniei.
A 1 ( 1 tipuri de vnzri care intra sub incidena Conveniei
Contracte de furnizare de mrfuri ce urmeaz a fi fabricate sau produse
%contractele de vnzare de bunuri viitoare #.
142
)u fac obiectul conveniei contractul de tip lo(n.
b1 tipuri de vnzri care nu intr sub incidena sa"
- mrfurile cumprate pentru folosina personal, familial sau casnic n
afar de cazul n care vnztorul, n orice moment nainte sau cu ocazia nc(eierii
contractului, nu a tiut sau nu s-a considerat c tie c aceste mrfuri erau
cumprate pentru o astfel de folosin 6
- vnzarea la licitaie - ntruct este supus, de principiu, unor re5uli
speciale de cele mai multe ori cu caracter imperativ 6
- vnzarea de bunuri aflate sub sec(estru sau orice alte vnzri aflate sub
sec(estru sau efectuate n orice alt mod de ctre autoritile judiciare 6
- vnzarea de titluri de valoare %cambia, cec, bilet la ordin etc.#, vnzri de
titluri mobiliare %actiunile, obli5atiunile# ntruct sunt supuse unor re5lementri
speciale 6
- vnzarea de nave, vapoare, aero5lisoare i aeronave F ntruct n
numeroase sisteme de drept ele sunt asimilate bunurilor imobile %se pot ipoteca,
sunt transcrise n re5istre speciale#6
- vnzarea de electricitate F ntruct aceasta este o marf special,
imaterial care se transmite continuu.

B1 Convenia nu crmuiete toate aspectele privind contractul de vnzare
internaional de mrfuri ci numai cele privind formarea contractului precum i
drepturile i obli5aiile la care un astfel de contract d natere ntre vnztor sau
cumprtor .
!n afara unor dispoziii contrare exprese n cuprinsul su, Convenia nu
re5lementeaz "
- validitatea contractului, a vreuneia din clauzele sale sau a uzanelor 6
- efectele pe care contractul poate s le aib asupra proprietii mrfurilor
vndute 6
- rspunderea vnztorului pentru decese sau leziuni corporale cauzate ca
urmare a folosirii obiectului vndut, aceste probleme innd de protecia
consumatorului.
14-
IC. Di%/*Di+ii ,e)e$("e /$i!i)' i)e$/$e($e(5 2*$0( &i /$*b( c*)$(c#"#i

C Interpretarea contractelor
Convenia de la +iena re5lementeaz cteva re5uli de interpretare a
contractelor de vnzare internaional de mrfuri "
1. ?a interpretarea contractelor se va ine seama de caracterul su
internaional i de necesitatea de a promova respectul bunei -credine n comertul
internaional6
4. 8roblemele crmuite de convenie, pe care aceasta nu le re5lementeaz n
mod expres, vor fi rezolvate potrivit cu principiile 5enerale din care convenia se
inspir sau, n lipsa acestor principii, n conformitate cu le5ea aplicabil n temeiul
normelor de drept internaional privat.
7. @anifestrile de voin ale unei pri trebuie interpretate dupa intenia
acesteia, cnd cealalt parte cunotea sau nu putea s i5nore aceast intenie .
!n cazul n care intenia unei pri nu poate fi stabilit, manifestrile de voin
ale acesteia trebuie interpretate potrivit cu semnificaia pe care le-ar fi acordat-o o
persoan rezonabil, cu aceeai pre5tire ca i cealalt parte contractant, aflat n
aceeai situaie.
3. !n cazul n care intentia unei pri contractante nu poate fi stabilit,
manifestrile de voina ale acesteia trebuiesc interpretate potrivit cu semnificaia pe
care le-ar acorda-o o persoan rezonabil cu aceiai pre5tire ca i cealalt parte
contractant aflat n aceeai situaie6
D. 8entru determinarea inteniei unei pri contractante sau cea ce ar fi neles
o persoan rezonabil, trebuie s se in seama de circumstanele pertinente,n
deosebi de ne5ocierile care au avut loc intre pri, de obinuinele care s-au stabilit
intre ele, de uzanele i de ntre5ul comportament ulterior al prilor6
B. 8rile sunt le5ate prin uzanele la care ele au consimit i de obinuinele
care s-au stabilit ntre ele.
!n ceea ce privete uzanele, n afar de convenia contrar, prile sunt
considerate ca s-au referit n mod tacit n contract i pentru formarea sa la orice
uzan pe care ei o cunoteau sau ar fi trebuit s o cunoasc i care n comerul
internaional este lar5 cunoscut i n mod re5ulat respectat de ctre prile la
contracte de acelai tip, n ramura de comer avut n vedere %art.,#.
14,
? Forma i proba contractelor
3.1Forma
!n privina formei contractului de vnzare, Convenia de la +iena aplic
principiul consensualismului i prevede c un contract de vnzare nu trebuie s fie
nc(eiat i nici constatat n scris i nu este supus nici unei alte condiii de form.
Convenia respect principiul simetriei juridice atunci cnd prevede c un
contract poate fi modificat sau reziliat tot prin acordul amiabil al prilor fr a fi
nevoie de o anumit form.
!n cazul n care ns, un contract scris conine o dispoziie ce stipuleaz c
orice modificare sau reziliere amiabil trebuie fcut tot n scris, contractul nu poate fi
modificat sau reziliat n mod amiabil dect n aceast form.
3.4Proba
Cu privire la proba contractului, convenia consacr principiul libertii probei
preciznd c acesta poate fi probat prin orice mijloace, inclusiv martori.

9. INCGEIEREA .FORMAREA1 CONTRACTULUI

Convenia re5lementeaz mecanismul formrii consimmntului, cu cele
dou elemente" oferta i acceptarea.
I.= O2e$( 'e ( c*)$(c(
A Condi iile de validitate
Aferta de a contracta este definit ca fiind propunerea de nc(eiere a unui
contract care trebuie s ndeplineasc anumite condiii de validitate "
a# s fie adresat uneia sau mai multor persoane determinate-
A ofert adresat unor persoane nedeterminate este considerat numai ca o
invitaie de a oferta, cu excepia situaiei n care persoana care a fcut propunerea a
indica n mod clar contrariul.
b# s fie suficient de precis-
A propunere este suficient de precis n cazul n care denumete mrfurile i,
expres sau implicit, stabilete cantitatea i preul sau d indicaii care permit ca
acestea s fie determinate.
17.
c# s denote voina autorului ofertei de a se angaja n caz de acceptare.
Aferta trebuie s fie data n stare de an5anjament juridic.

B Momentul producerii efectelor ofertei
Convenia adopt teoria recepiei n ceea ce privete momentul cnd oferta i
produce efectul . Aferta i produce efectele cnd ajun5e la destinatar %art. 1D#.

> Retractarea i revocarea ofertei
:mbele reprezint o renunare la ofert ns retractarea intervine atunci cnd
renunarea ofertantului ajun5e la destinatar cel mai trziu n acelai timp cu oferta, pe
cnd revocarea opereaz dup momentul ajun5erii ofertei la destinatar, pn la
nc(eierea contractului.
A ofert c(iar dac este irevocabil poate fi retractat dac retractarea ajun5e
la destinatar naintea sau n acelai timp cu oferta. $etractarea intervine atunci cnd
oferta este retras nainte de primirea ei de ctre destinatar, deoarece destinatarul
ofertei nu a cunoscut despre existena ei, nu a fcut c(eltuieli n vederea acceptrii
ofertei i nu a fost prejudiciat .
Dup ce oferta a ajuns la destinatar intervine revocarea.
$'C*?: este cea a revocabilitii ofertei. Aferta poate fi revocat pn la
nc(eierea contractului dac revocarea sosete la destinatar nainte ca destinatarul
s fi expediat acceptul su %teoria expediiei din dreptul an5lo-saxon#.
'XC'8K99?' sunt"
a# Aferta nu este revocabil cnd n c(iar coninutul su se prevede c este
irevocabil, fie prin fixarea unui termen determinat pentru acceptare fie n alt fel.
b# Cnd este rezonabil pentru destinatar s considere oferta ca fiind
irevocabil i dac a acionat n consecin. 8entru determinarea inteniei
acceptantului precum i a ceea ce ar fi considerat o persoan rezonabil aflat n
aceiai situaie, se va ine seama de circumstanele pertinente ale cauzei precum
ne5ocierile dintre pri, de obinuinele care s-au stabilit ntre ele, precum i de
uzanele din comer.
H ncetarea efectelor ofertei
'fectele ofertei, c(iar irevocabila, nceteaz cnd neacceptarea sa ajun5e la
ofertant %teoria recepiunii#.
171
UNITATEA DE NVARE III
ACCEPTAREA OFERTEI
CUPRINS
1. :cceptarea ofertei
1.1. Definiie. $e5imul juridic al tcerii6
1.4. @omentul producerii efectelor acceptrii. Eermenele de acceptare6
1.7. Coninutul acceptrii6
1.3. :cceptarea tardiv6
1.D. 'fectele acceptrii tardive6
1.B. $etractarea acceptrii.
4. Jormarea contractului
4.1. @omentul formrii contractului.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti, studenii vor putea s"
'numere re5ulile principale privind interpretarea, forma i proba contractului.
8rezinte aspectele eseniale referitoare la acceptarea ofertei" definiie,
coninut, momentul producerii de efecte, acceptarea tardiv i retractarea
acceptrii6
Determine momentul nc(eierii contractului de vnzare internaional de
mrfuri.
=. Acce/($e( O2e$ei
=.=. De2i)i+ie. Re,i0#" 3#$i'ic (" -ce$ii
:cceptarea este definit ca fiind declaraia sau o alt manifestare de voin a
destinatarului ofertei care exprim acordul acestuia cu privire la ofert.
:cceptarea poate fi expres sau tacit.
Ecerea sau inaciunea prin ele nsele nu pot constitui acceptare, adic prin
ele nsele nu produc efecte juridice. 8rin excepie, ele pot produce efecte juridice
174
atunci cnd acest lucru rezult din le5e, din voina prilor, din uzanele din comer
sau din obinuinele care s-au stabilit ntre pri.

1.2 Momentul producerii efectelor accept rii. Termenele de acceptare
:# :cceptarea expres
Convenia face o subdistincie dup cum formarea contractului are loc ntre
abseni %inter absentes F prin coresponden # sau ntre persoane prezente %inter
praesentesG -
a- inter absentes
:cceptarea ofertei produce efecte n momentul n care indicaia de acceptare
parvine ofertantului. 'ste adoptat sistemul recepiei.
'xist i o excepie" acceptarea nu produce efecte dac indicaia care o
conine nu parvine ofertantului n termenul de acceptare pe care acesta l-a stipulat
sau, n lipsa unei asemenea stipulaii, ntr-un termen rezonabil innd seama de
mprejurrile tranzaciei i de rapiditatea mijlocului de comunicare folosit de ofertant.
b- inter praesentes
Convenia prevede c o ofert verbal trebuie s fie acceptat imediat, n
afar de cazul n care din mprejurri rezult contrariul.
<# acceptarea tacit
:cceptarea tacit const n ndeplinirea de ctre destinatarul ofertei a unui act
prin care el arat c accept oferta fr ns a comunica acest act ofertantului %ex.
expedierea mrfurilor sau plata preului#.
Convenia spune c intenia destinatarului ofertei de a accepta oferta trebuie
s fie concordant cu obiectul ofertei, cu uzanele sau cu obinuinele stabilite ntre
pri.
!n cazul acceptrii tacite, momentul producerii efectului de ctre actul de
acceptare tacit este momentul n care acel act a fost ndeplinit.

1.3 Con inutul accept rii
Convenia de la +iena, instituie o re5ul, o excepie i o excepie la excepie
care revine la re5ul .
Ca $'C*?V, un rspuns care tinde s fie acceptarea unei oferte dar care
conine completri, limitri sau alte modificri fa de continuul ofertei reprezint o
respin5ere a ofertei i constituie o nou ofert %art 1, par.1#.
177
:cceptarea trebuie s fie pur i simpl, perfect concordant cu coninutul
ofertei, fr completri sau modificri.
8rin 'XC'8K9', constituie acceptare un rspuns care tinde s fie acceptarea
unei oferte i care conine elemente complementare sau diferite fa de coninutul
acesteia, dar care ns nu altereaz n mod substanial termenii ofertei. Convenia
consider ca alternd n mod substanial termenii ofertei ndeosebi urmtoarele
elemente complementare sau diferite" preul, plata, calitatea i cantitatea mrfurilor,
locul i momentul predrii, ntinderea responsabilitii unei pri contractante fa de
cealalt i rezolvarea liti5iilor %art.1, par.7#. 'numerarea este exemplificativ.
!n aceast situaie de excepie, cnd toate celelalte modificri dect cele
enumerate nu altereaz substanial oferta, contractul se socotete nc(eiat n
termenii ofertei cu modificrile cuprinse n acceptare.
'XC'8K9' ?: 'XC'8K9'" un rspuns care dei nu altereaz n mod
substanial termenii ofertei nu va fi totui socotit ca acceptare n cazul n care
ofertantul, fr ntrziere nejustificat a relevat verbal diferenele sau a adresat
destinatarului ofertei un aviz n acest scop.

1.4 Acceptarea tardiv
'ste tardiv acceptarea care parvine destinatarului %ofertantului# dup
expirarea termenului stipulat de ofertant sau al unui termen rezonabil.
1.5 Efectele accept rii tardive
Convenia face distincie dup cum ntrzierea implic sau nu culpa
acceptantului"
a# tardivitatea acceptrii este imputabil acceptantului n cazul n care este
trimis peste termenul prevzut n ofert. A asemenea acceptare tardiv nu produce
efecte, cu excepia cazului n care ofertantul, fr ntrziere l informeaz pe
acceptant c este de acord cu aceast acceptare tardiv.
b# tardivitatea acceptrii nu este imputabil acceptantului n situaia n care
acceptarea a fost trimis n termen i, n mod firesc, ar fi trebuit s ajun5 la ofertant
n termen ns a ntrziat din cauze neimputabile acceptantului %din culpa potei, a
mijlocului de comunicare folosit etc.#. !n aceast ipotez, se socotete c acceptarea
tardiv neculpabil produce efecte juridice ntocmai ca o acceptare re5ulat. 8rin
173
excepie, acceptarea nu va produce efecte n cazul n care ofertantul l informeaz pe
destinatarul ofertei c el consider oferta ca devenit caduc.
1.6 Retractarea accept rii
:cceptarea poate fi retractat dac ajun5e la ofertant nainte de momentul n
care acceptarea produce efecte, adic nainte de ajun5erea acceptrii la destinatar
ntruct n acel moment acordul de voin s-a format.

9. F*$0($e( c*)$(c#"#i
2.1 Momentul form rii contractului
!n cazul acceptrii exprese, inter absentes, momentul nc(eierii contractului
este cel n care acceptarea parvine ofertantului %teoria receptiunii#.
!n cazul acceptrii exprese, inter praesentes, momentul nc(eierii contractului
este cel n care se realizeaz acordul de voin al prilor.
!n cazul acceptrii tacite, momentul nc(eierii contractului este cel n care actul
de acceptare tacit a fost ndeplinit.
17D
*)9E:E': D' 9)+VK:$' 9+
SECIUNEA A III - A
EFECTELE CONTRACTULUI. DREPTURILE I OBLIGAIILE PRILOR
SUBSECIUNEA =
OBLIGAIILE VNFTORULUI
U4. :cceptarea ofertei
1.1. Definiie. $e5imul juridic al tcerii6
1.4. @omentul producerii efectelor acceptrii. Eermenele de acceptare6
1.7. Coninutul acceptrii6
1.3. :cceptarea tardiv6
1.D. 'fectele acceptrii tardive6
1.B. $etractarea acceptrii.
U.7 Jormarea contractului
1.2. @omentul formrii contractului.
Sec+i#)e( ( III-( - EFECTELE CONTRACTULUI. DREPTURILE I OBLIGAIILE
PRILOR
S#b%eci#)e( =- OBLIGAIILE VNFTORULUI
1.-. 'numerarea obli5aiilor 6
1.,. Abli5aia de predare a mrfurilor6
11.. Abli5aia de a remite documentele referitoare la marf6
111. Abli5aia de conformitate a mrfurilor6
114. Abli5aia de 5aranie pentru eviciune.
S#b%ec+i#)e( 9- MI6LOACE DE CARE DISPUNE CUMPRTORUL N CAF DE
CONTRAVENTIE LA CONTRACT DE CTRE VNFTOR .RASPUNDEREA
CONTRACTUALA A VNFTORULUI1
117. 'numerarea mijloacelor.
17B
S#b%ec+i#)e( C- OBLIGAIILE CUMPRTORULUI
113. Abli5aia de plat a pretului 6
11D. 8unerea de drept n ntrziere a vnztorului privind plata preului6
11B. Abli5aia de preluare a mrfii predate6
112. Abli5aia cumprtorului de a preciza caracteristicile mrfurilor.
S#b%ec+i#)e( ?- MI6LOACE DE CARE DISPUNE VANFATORUL IN CAF DE
CONTRAVENTIE LA CONTRACT DE CATRE CUMPARATOR .RASPUNDEREA
CONTRACTUALA A CUMPARATORULUI1
11-. 8osibilitatea de a cere executarea n natura o obli5atiilor de ctre
cumprtor6
11,. 8osibilitatea de a declare rezoluiunea contractului6
14.. @ijloacele speciale ale vnztorului, n cazul n care cumprtorul nu i
execut obli5aia de a transmite specificaiile cu privire la marf.
Sec+i#)e( ( IV-( - DISPOFIII COMUNE PRIVIND OBLIGAIILE COMUNE ALE
VNFTORULUI I ALE CUMPRTORULUI
U 1. 'fectele specifice ale contractului de vnzare-cumprare
141. 'xcepia de neexecutare a contractului 6
144. $ezoluiunea %rezilierea# contractului 6
147. $iscul contractului.
U4. Daunele-interese
143. !ntinderea daunelor-interese 6
14D. @odaliti specifice de stabilire a daunelor-interese n cazul rezoluiunii
contractului.
U 7. 'xonerarea de rspundere. &ituaia forei majore
14B. 8recizare prealabil6
142. 8rocedura.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti, studenii vor putea s"
8rezinte domeniul de aplicare temporal, personal i material al Conveniei de
la +iena asupra contractelor de vnzare internaional de mrfuri6
'numere re5ulile principale privind interpretarea, forma i proba contractului.
172
8rezinte aspectele eseniale referitoare la oferta de a contracta" condiii de
validitate, momentul producerii de efecte, revocarea, retractarea i ncetarea
efectelor ofertei6
8rezinte aspectele eseniale referitoare la acceptarea ofertei" definiie,
coninut, momentul producerii de efecte, acceptarea tardiv i retractarea
acceptrii6
Determine momentul nc(eierii contractului de vnzare internaional de
mrfuri.
'numere obli5aiile vnztorului n contractul de vnzare internaional de
mrfuri6
Caracterizeze obli5aia de predare i de conformitate a mrfurilor6
8rezinte obli5aia de a remite documentele referitoare la marf i de 5aranie
pentru eviciune6
'numere mijloacele de care dispune cumprtorul n caz de contravenie la
contract din partea vnztorului6
'numere obli5aiile cumprtorului n contractul de vnzare internaional de
mrfuri6
:nalizeze obli5aia de plat a preului, de preluare a mrfii preluate i de
precizare a caracteristicilor mrfii6
3 Enumerarea obliga iilor
:rticolul 7. din Convenie enumer obli5aiile vnztorului" de a preda
mrfurile %art.71-77#6 de a transfera proprietatea asupra acestora6 de a remite
documentele referitoare la marf %art. 73#.
Abli5aia de transfer al proprietii asupra mrfii, dei menionat de
convenie, nu este re5lementat n coninutul su.
Convenia nu cuprinde n aceasta enumerare obli5aii ale vnztorului pe care
le re5lementeaz, cum ar fi" obli5aia de conformitate a mrfurilor care o include i
pe cea de 5aranie pentru vicii %art.7D-3.#6 obli5aia de 5aranie pentru
eviciune%art.31- 33#6 obli5aia de conservare a mrfurilor %art.-D i -2---#.
4 Obliga ia de predare a m rfurilor
17-
4.1 Locul pred rii m rfuril or
Conform art. 71 din convenie aceast obli5aie const n"
- predarea mrfurilor ntr-un loc special prevzut n contract 6
- n lipsa unei asemenea meniuni n contract, marfa se socoteste predat n
momentul n care ea este remis primului transportator pentru a fi remis
cumprtorului, atunci cnd contractul de vnzare implic transportul mrfurilor 6
- n cazurile nevizate mai sus, atunci cnd contractul se refer la un bun
individual determinat sau un bun determinat prin caractere 5enerice care trebuie
prelevat dintr-o mas de bunuri sau cnd contractul se refer la un bun ce urmeaz a
fi fabricat sau produs %bunurii viitoare# i cnd, n momentul nc(eierii contractului,
prile tiau c mrfurile se 5sesc sau urmau a fi fabricate ntr-un loc special,
obli5aia de predare se socoteste realizat n momentul n care mrfurile sunt puse la
dispoziia cumprtorului n acel loc special 6
- n toate celelalte situaii, n punerea mrfii la dispoziia cumprtorului n
locul unde vnztorul i avea sediul n momentul nc(eierii contractului %plata
c(erabil#.
4.2 Momentul pred rii m rfi
@omentul predrii mrfii poate fi"
- o dat fix, caz n care predarea se va face la acea dat6
- o perioada de timp fixat n contract sau determinat prin referire la acesta
%ex. trimestrul 999 al anului X#, predarea urmnd a se face n orice moment n cursul
acelei perioade. Cnd prile nu au stipulat n contract cui revine dreptul de a ale5e
data preciz a predrii n cadrul perioadei convenite, ale5erea revine vnztorului,
deaorece se aplic principiul conform cruia n caz de ndoial contractul se
interpreteaz n favoarea debitorului %vnztorului#.
- n toate celelalte cazuri, predarea trebuie s se fac ntr-un termen rezonabil
de la data nc(eierii contractului.
5 Obliga ia de a remite documentele referitoare la marf
+nztorul este obli5at sa remit documentele referitoare la marf. &e
ntlnesc dou situaii"
- dac s-a prevzut modalitatea de remitere a documentului n contract,
vnztorul va trebui s respecte contractul 6
17,
- dac nu s-a prevzut nimic n contract, vnztorul este obli5at s remit
acele documente care sunt emise potrivit le5ii, uzanelor din comer sau a
obinuinelor stabilite ntre pri.
6 Obliga ia de conformitate a m rfurilor
6.1 Obliga iile vnz torului legate de conformi tate
Conformitatea este o noiune de sor5inte an5lo-saxon n care se includ toate
obli5aiile vnztorului le5ate de cantitate, calitate, tip al marfii, ambalaje sau
condiionare a mrfii.
:ceast obli5aie se socotete ndeplinit de cumprtor dup urmtoarele
distincii"
a# n cazul n care cantitatea, calitatea, tipul mrfii i ambalajul sunt prevzute
n contract, obli5aia se consider ndeplinit cnd acesta este realizat6
b# n cazul n care n contract nu se prevede nimic n le5tur cu
conformitatea, aceasta se consider ndeplinit cnd"
b.1# mrfurile sunt adecvate ntrebuinrilor la care servesc n mod obinuit
mrfuri de acelai tip 6
b.4# mrfurile sunt adecvate unei ntrebuinri speciale, cu condiia ca
aceast ntrebuinare special s fi fost adus expres sau tacit la cunotina
vnztorului de ctre cumprtor n momentul nc(eierii contractului 6
b.7# cnd marfa livrata posed calitile unei mrfii pe care vnztorul a
prezentat-o cumprtorului ca eantion sau model 6
b.3# cnd sunt ambalate sau condiionate n modul obinuit pentru mrfurile
acelai tip sau n lipsa unei ntrebuinri obinuite trebuie ambalate sau conservate
ntr-o manier adecvat pentru a le proteja i conserva .
6.2 Obliga ii ale cump r torului legate de conformi tate
a# Cumprtorul trebuie s examineze mrfurile sau s le supun examinrii
ntr-un termen ct mai scurt innd seama de mprejurri 6
b# Cumprtorul trebuie s denune vnztorului lipsa de conformitate
preciznd natura defectului, sub sanciunea decderii din dreptul de a invoca lipsa de
conformitate6
Convenia re5lementeaz doi termeni de decdere"
13.
- sub aspectul lun5imii i al momentului de la care cur5e, denunarea trebuie
fcut ntr-un termen rezonabil, calculat din momentul n care cumprtorul a
constatat sau ar fi trebuit s constate defectul 6
- oricum cumprtorul este deczut din dreptul de a se prevala de lipsa de
conformitate dac nu o denun cel mai trziu ntr-un termen de doi ani calculat de la
data la care mrfurile i-au fost remise n mod efectiv, cu excepia cazului n care
prile au prevzut o 5aranie contractual valabil pe un alt termen. Eermenul de doi
ani reprezint un termen de 5aranie le5al.
7 Obliga ia de garan ie pentru evic iune
7.1 Obliga ia vnz torului
+nztorul trebuie s predea mrfuri libere de orice drept sau pretenie a unui
ter, exceptnd cazul n care cumprtorul accept s preia mrfurile n aceste
condiii.
Convenia re5lementeaz o regul special n ceea ce privete eviciunea
bazat pe proprietate intelectual-
+nztorul trebuie s predea mrfurile libere de orice drept sau pretenie a
unui ter, ntemeiat pe proprietatea industrial sau pe alt proprietate intelectual pe
care le cunotea sau nu putea s le i5nore n momentul nc(eierii contractului, cu
condiia ca acest drept sau alt pretenie s fie ntemeiat pe proprietatea
industrial sau alt proprietate intelectual"
a# n temeiul le5ii statului unde mrfurile trebuie sa fie %re# vndute sau
utilizate, dac prile au avut n vedere la momentul nc(eierii contractului faptul c
mrfurile vor fi %re#vndute sau utilizate n acel stat.
b# n toate celelalte cazuri, n temeiul le5ii statului n care cumprtorul i are
sediul.
8rin excepie, vnztorul nu este inut de obli5aia de 5aranie pentru eviciune
ntemeiat pe proprietatea intelectual atunci cnd"
a# la momentul nc(eierii contractului, cumprtorul cunotea sau nu putea s
i5nore exi5ena dreptului sau a preteniei terului6 sau
b# dreptul sau pretenia terului rezult din faptul vnztorului de a se fi
conformat planurilor te(nice, desenelor, formulelor sau altor specificaii furnizate de
cumprtor.
131
7.2 Obliga ia cump r torului legat de evic iune
Cumprtorul pierde dreptul de a invoca 5arania pentru eviciune, indiferent de
felul ei, dac nu denun vnztorului dreptul sau pretenia terului ntr-un timp
rezonabil din momentul n care l-a cunoscut sau ar fi trebuit s l cunoasc .
SUBSECIUNEA 9
MI6LOACE DE CARE DISPUNE CUMPRTORUL N CAF DE CONTRAVENTIE
LA CONTRACT DE CTRE VNFTOR . RASPUNDEREA CONTRACTUALA A
VNFTORULUI 1
8 Enumerarea mijloacelor
Convenia vorbete despre mijloacele de care dispune cumprtorul n cazul
nclcrii contractului de ctre vnztor.
Convenia nu folosete noiunea de nclcare a contractului, ci pe aceea de
contravenie la contract.
Cumprtorul dispune de trei cate5orii mari de mijloace.
8.1 Posibili tatea cump r torului de a cere executarea obliga iilor de c tre
vnz tor
Din acest punct de vedere Convenia re5lementeaz dou subsituaii"
A1 P*%ibi"i(e( 'e ( ce$e !7)D-*$#"#i %- e8ec#e *b"i,(+i( :) )(#$-
Cumprtorul poate cere vnztorului executarea oricreia dintre obli5aiile
sale, cu excepia cazului n care s-a prevalat de un mijloc incompatibil cu aceast
cerere. Din formularea textului i din faptul c este menionat prima, rezult ca
aceast soluie este preferat de Convenie.
Cumprtorul poate cere executarea n natur a oricreia dintre obli5aii %s
predea bunul sau documentele cu privire la marf etc.#.
'xcepie" este cazul n care cumprtorul a efectuat un act incompatibil cu
executarea contractului ,de exemplu, a solicitat rezoluiunea.
B1 Mi3"*(ce"e %/eci2ice 'e c($e 'i%/#)e c#0/-$-*$#" :) c(D#" :)c-"c-$ii
'e c-$e !7)D-*$ ( *b"i,(+iei 'e c*)2*$0i(e
Cumprtorul dispune de trei mijloace specifice"
1# 8oate cere vnztorului predarea unor mrfuri de nlocuire dac lipsa de
conformitate constituie o contravenie esenial la contract la contract i dac
134
aceast predare este cerut de ctre cumprtor n momentul denunarii lipsei de
conformitate sau ntr-un termen rezonabil calculat de la aceast denunare.
4# Cumprtorul poate cere vnztorului s repare lipsa de conformitate cnd
o asemenea soluie este rezonabil n funcie de mprejurri.
7# cumprtorul poate s reduc preul proporional cu diferena de valoare
dintre marfa efectiv predat i marfa care ar fi trebuit s fie predat.
+nztorul are i posibilitatea de a repara pe cLeltuiala sa orice lips de
conformitate dup data predrii c(iar fr ca acest lucru s fi fost cerut de
cumprtor. :stfel, vnztorul poate c(iar dup data predrii s repare pe c(eltuiala
sa orice lips de conformitate a obli5aiilor sale, cu condiia ca aceasta s nu atra5
ntrzierea nerezonabil a executrii contractului i s nu cauzeze cumprtorului
inconveniente nerezonabile.
8.2 Posibili tatea cump r torului de a cere rezolu iunea
2.2.1. Condi iile rezolu iunii
$ezoluiunea este o soluie pe care Convenia o prevede cu rezerv i o
re5lementeaz la nivel de excepie, pentru c ea duce la desfiinarea contractului.
:ceasta poate fi declarat de cumprtor dac se ntrunete una din urmtoarele
dou condiii %alternative#"
a# fie neexecutarea de ctre vnztor a oricreia dintre obli5aiile sale
constituie o contravenie esenial la contract.
Conform art. 4D, pentru a fi esenial contravenia trebuie s ndeplineasc
urmtoarele condiii "
-s cauzeze celeilalte pri un prejudiciu 6
-acest prejudiciu s o priveze n mod substanial pe cealalt parte de ceea ce
aceasta era n drept s se atepte de la contract, n afar de cazul n care partea n
culp nu a prevzut un astfel de rezultat iar o persoan rezonabil cu aceiai
pre5tire i aflat n aceiai situaie nu l-ar fi prevzut nici ea.
b# fie vnztorul nu pred mrfurile nici n termenul suplimentar care i-a fost
acordat de cumprtor sau declar c nu le va preda n termenul astfel acordat
% art.32 par.1 si art.3, din Convenie#.
!n ipoteza n care vnztorul nu i1a respectat obligaia de predare a
mrfurilor* cumprtorul poate s i mai acorde un termen suplimentar pentru
executare %un termen de 5raie convenional#. !n cazul n care vnztorul nu pred
marf nici n termenul suplimentar oferit de comparator sau declar de la nceput c
137
nu va executa, nclcarea devine esenial i cumprtorul are dreptul s declare
rezoluiunea contractului.
2.2.2. Regimul juridic al rezolu iunii
$ezoluiunea este extrajudiciar, ea se declar de ctre cealalt parte
%cumprtorul, n cazul la care ne referim#, ceea ce constituie o dero5are de la
conceptia dreptului romanist unde rezoluiunea este pronunat de instana de
judecat.
$ezoluiunea trebuie declarat de cumprtor printr-o notificare adresat
vnztorului i instana nu poate acorda termen judiciar de 5raie.
8.3 Situa ii speciale de responsabili tate ale vnz torului
a# !n cazul n care vnztorul efectueaz o predare partial a mrfurilor sau
numai o parte din mrfurile predate nu sunt conforme cu contractul, cumprtorul
beneficiaz de toate mijloacele re5lementate de convenie care se vor aplic ns
numai cu privire la partea lips sau neconform iar cumprtorul nu va putea s
declare rezoluiunea ntre5ului contract dect n cazul n care neexecutarea acelei
pri din contract constituie o contravenie esential pentru ntre5ul contract.
b# Dac vnztorul efectueaz o predare anticipat, nainte de termenul
stabilit n contract, atunci cumprtorul are facultatea de a prelua marfa sau de a o
refuza.
c# !n cazul n care vnztorul pred o cantitate superioar celei prevzute n
contract, cumprtorul poate accepta sau refuza preluarea cantitii predate
excedentar, dar dac accept trebuie s plteasc acea cantitate excedentar la
preul din contract.
133
UNITATEA DE NVARE V
SUBSECIUNEA C
OBLIGAIILE CUMPRTORULUI
U4. :cceptarea ofertei
1.1. Definiie. $e5imul juridic al tcerii6
1.4. @omentul producerii efectelor acceptrii. Eermenele de acceptare6
1.7. Coninutul acceptrii6
1.3. :cceptarea tardiv6
1.D. 'fectele acceptrii tardive6
1.B. $etractarea acceptrii.
U.7 Jormarea contractului
1.2. @omentul formrii contractului.
Sec+i#)e( ( III-( - EFECTELE CONTRACTULUI. DREPTURILE I OBLIGAIILE
PRILOR
S#b%eci#)e( =- OBLIGAIILE VNFTORULUI
1.-. 'numerarea obli5aiilor 6
1.,. Abli5aia de predare a mrfurilor6
11.. Abli5aia de a remite documentele referitoare la marf6
111. Abli5aia de conformitate a mrfurilor6
114. Abli5aia de 5aranie pentru eviciune.
S#b%ec+i#)e( 9- MI6LOACE DE CARE DISPUNE CUMPRTORUL N CAF DE
CONTRAVENTIE LA CONTRACT DE CTRE VNFTOR .RASPUNDEREA
CONTRACTUALA A VNFTORULUI1
117. 'numerarea mijloacelor.
S#b%ec+i#)e( C- OBLIGAIILE CUMPRTORULUI
113. Abli5aia de plat a pretului 6
13D
11D. 8unerea de drept n ntrziere a vnztorului privind plata preului6
11B. Abli5aia de preluare a mrfii predate6
112. Abli5aia cumprtorului de a preciza caracteristicile mrfurilor.
S#b%ec+i#)e( ?- MI6LOACE DE CARE DISPUNE VANFATORUL IN CAF DE
CONTRAVENTIE LA CONTRACT DE CATRE CUMPARATOR .RASPUNDEREA
CONTRACTUALA A CUMPARATORULUI1
11-. 8osibilitatea de a cere executarea n natura o obli5atiilor de ctre
cumprtor6
11,. 8osibilitatea de a declare rezoluiunea contractului6
14.. @ijloacele speciale ale vnztorului, n cazul n care cumprtorul nu i
execut obli5aia de a transmite specificaiile cu privire la marf.
Sec+i#)e( ( IV-( - DISPOFIII COMUNE PRIVIND OBLIGAIILE COMUNE ALE
VNFTORULUI I ALE CUMPRTORULUI
U 1. 'fectele specifice ale contractului de vnzare-cumprare
141. 'xcepia de neexecutare a contractului 6
144. $ezoluiunea %rezilierea# contractului 6
147. $iscul contractului.
U4. Daunele-interese
143. !ntinderea daunelor-interese 6
14D. @odaliti specifice de stabilire a daunelor-interese n cazul rezoluiunii
contractului.
U 7. 'xonerarea de rspundere. &ituaia forei majore
14B. 8recizare prealabil6
142. 8rocedura.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti, studenii vor putea s"
8rezinte domeniul de aplicare temporal, personal i material al Conveniei de
la +iena asupra contractelor de vnzare internaional de mrfuri6
'numere re5ulile principale privind interpretarea, forma i proba contractului.
13B
8rezinte aspectele eseniale referitoare la oferta de a contracta" condiii de
validitate, momentul producerii de efecte, revocarea, retractarea i ncetarea
efectelor ofertei6
8rezinte aspectele eseniale referitoare la acceptarea ofertei" definiie,
coninut, momentul producerii de efecte, acceptarea tardiv i retractarea
acceptrii6
Determine momentul nc(eierii contractului de vnzare internaional de
mrfuri.
'numere obli5aiile vnztorului n contractul de vnzare internaional de
mrfuri6
Caracterizeze obli5aia de predare i de conformitate a mrfurilor6
8rezinte obli5aia de a remite documentele referitoare la marf i de 5aranie
pentru eviciune6
'numere mijloacele de care dispune cumprtorul n caz de contravenie la
contract din partea vnztorului6
'numere obli5aiile cumprtorului n contractul de vnzare internaional de
mrfuri6
:nalizeze obli5aia de plat a preului, de preluare a mrfii preluate i de
precizare a caracteristicilor mrfii6
9 Obliga ia de plat a pre ului
9.1 Con inutul obliga iei
Abli5aia cumprtorului de plat a preului include i pe aceea de a lua orice
msuri i de a ndeplini orice formaliti destinate s permit transferul sumei
exprimnd preul de la el ctre vnztor potrivit contractului, le5ii sau a altor
re5lementri.
$egula este c preul mrfurilor vndute trebuie s fie determinat n contract
n mod expres sau implicit sau printr-o dispoziie contractual prin care preul s
poat fi determinat.
a situaie special, n cazul n care contractul nu conine nici o referire cu
privire la pre prile sunt prezumate c s-au referit n mod tacit la preul practicat, n
132
mod obinuit, n momentul nc(eierii contractului n ramura de comer respectiv
pentru aceleai mrfuri vndute n mprejurri comparabile %prezumie le5al relativ
de determinare a preului#.
9.2 Locul pl ii pre ului
8reul trebuie pltit vnztorului n unul din urmtoarele locuri"
a# n locul anume precizat n contract 6
b# la sediul vnztorului - plata preului este portabil deoarece plata preului
n comerul internaional se face prin virament bancar iar preul se consider pltit n
momentul n care banii au ajuns n contul vnztorului 6
c# la locul remiterii mrfii sau documentelor dac prile au prevzut c plata
preului se va face contra acestora.
9.3 Momentul pl ii pre ului
8reul trebuie pltit "
a# la momentul determinat n contract6
b# n lipsa unei asemenea determinri, preul va fi pltit n momentul n care,
conform contractului, vnztorul pune la dispoziia cumprtorului fie mrfurile fie
documentele reprezentative ale acestora.
c# n fine, vnztorul poate face din plat o condiie a remiterii mrfurilor sau a
documentelor. !n acest caz, plata va fi anterioar predrii mrfii sau documentelor. !n
cazul n care prin contract vnztorul a fcut din plata preului o condiie a remiterii
mrfurilor sau a documentelor, n acest caz plata preului va fi anterioar predrii
mrfurilor sau a documentelor.

10 Punerea de drept n ntrziere a vnz torului privind plata pre ului
Cumprtorul trebuie s plteasc preul la data stabilit n contract sau care
rezulta din contract fr nici o cerere sau alt formalitate din partea vnztorului
%principiul dies interpellat pro Lominem#.
11 Obliga ia de preluare a m rfii predate
Cumprtorul trebuie s ndeplineasc orice act care este de ateptat, n mod
rezonabil, din partea lui pentru a permite vnztorului sa efectueze predarea. De
asemenea, are obli5aia de a prelua marfa predat.
12 Obliga ia cump r torului de a preciza caracteristicile m rfurilor
13-
Cumprtorul trebuie s transmit acele specificaii %form, msura sau alte
caracteristici ale produsului# pentru a putea permite productorului s produc marfa
potrivit acelor specificaii.
SUBSECIUNEA ?
MI6LOACE DE CARE DISPUNE VANFATORUL IN CAF DE CONTRAVENTIE LA
CONTRACT DE CATRE CUMPARATOR .RASPUNDEREA CONTRACTUALA A
CUMPARATORULUI1
&unt trei mijloace de care poate beneficia vnztorul n cazul nclcrii
contractului de ctre cumprtor.
13 Posibilitatea de a cere executarea n natura o obligatiilor de c tre
cump r tor
+nztorul poate cere cumprtorului plata preului, preluarea mrfii predate
sau executarea altor obli5aii, cu excepia cazului n care s-a prevalat de un mijloc
incompatibil cu o asemenea cerere %ex. dac a cerut rezoluiunea#.
14 Posibilitatea de a declare rezolu iunea contractului
$ezoluiunea contractului poate fi cerut n dou situaii"
1# dac neexecutarea de ctre cumprtor a oricrei obli5aii ce rezulta din
contract sau din Convenie constituie o contravenie esenial la contract 6
4# n cazul n care cumprtorul nu i execut obli5aia de plat a preului
sau nu preia mrfurile livrate n termenul suplimentar acordat de vnzator sau
declar c nu o va face n termenul astfel acordat.
15 Mijloacele speciale ale vnz torului, n cazul n care cump r torul nu
i execut obliga ia de a transmite specifica iile cu privire la marf
!n cazul n care contractul prevede obli5aia cumprtorului de a specifica
forma, msura sau alte caracteristici ale mrfurilor i nu face aceasta specificare la
data convenit sau ntr-un alt termen rezonabil, calculat de la primirea unei
asemenea cereri din partea vnztorului, n acest caz vnztorul poate s efectueze
13,
sin5ur specificarea potrivit cu nevoile cumprtorului care i-ar putea fi cunoscute. 'l
trebuie s comunice specificarea cumprtorului i s i acorde un termen rezonabil
pentru a face o specificare diferit iar n cazul n care acesta tace specificarea va
deveni definitiv.
SECIUNEA A IV -A
DISPOFIII COMUNE PRIVIND OBLIGAIILE COMUNE ALE VNFTORULUI I
ALE CUMPRTORULUI
I =. E2ece"e %/eci2ice ("e c*)$(c#"#i 'e !7)D($e-c#0/-$($e
Contractul de vnzare internaional de mrfuri produce trei efecte specifice "
A. excepia de neexecutare a contractului K
B. rezoluiuneaF rezilierea G contractului K
C. riscurile contractului-
16 Excep ia de neexecutare a contractului
Aricare dintre pri poate s amne executarea obli5aiilor ce-i revin atunci
cnd rezult, dup nc(eierea contractului, c cealalt parte nu va executa o msur
esenial a obli5aiilor sale din cauza unei 5rave insuficiene a acestei pri de a-i
executa obli5aia, a insolvabilitii sale ori a modului n care se pre5teste s execute
sau execut contractul .

17 Rezolu iunea (rezilierea) contractului
17.1 Regimul general al rezolu iunii
a# $ezoluiunea poate fi declarat printr-un act unilateral de ctre partea
interesat sau poate rezulta din acordul prilor %poate s nu fie judiciar#.
b# 8entru a produce efecte, rezoluiunea trebuie s fie notificat prii
interesate.
c# ;udectorul sau arbitrul nu poate acorda nici uneia dintre pri un termen de
5raie atunci cnd intervine o nclcare a oricreia dintre obli5aiile sale.
1D.
d# Convenia prevede punerea de drept n ntrziere a debitorului n cazul
neexecutrii de ctre cumprtor a obli5aiei de plat a preului la scaden, n
celelalte situaii fiind aplicabil soluia prevzut de lex contractus.
17.2 Efectele rezolu iunii
Convenia re5lementeaz un efect 5eneral i unul special.
#fectul general, aplicabil n toate cazurile indiferent dac contractul s-a
executat sau nu, este acela c rezoluiunea contractului libereaz prile de
obli5aiile lor, cu trei excepii "
- partea rmne n continuare obli5at pentru eventualele daune-interese pe
care le-ar datora 6
- sanciunea nu are efect asupra stipulaiilor contractului referitoare la
rezolvarea liti5iilor 6
- sanciunea nu are efect asupra drepturilor i obli5aiilor prilor prevzute de
convenie sau de contract pentru cazul de rezoluiune.
#fectul special %n ipoteza contractului executat#, este acela c partea care a
executat contractul total sau parial poate cere celeilalte pri restituirea a ceea ce a
furnizat total sau parial n executarea contractului.

18 Riscul contractului
@omentul transferului riscului cu privire la marf de la vnztor la cumprtor
este le5at de momentul predrii mrfurilor. Convenia nu re5lementeaz transferul
proprietii. !n principiu, transferul proprietii este le5at de transferul riscului.
8roblema momentului transferului riscului implic mai multe distincii dup
cum mrfurile fac sau nu obiectul unui transport .
A1 C7)' c*)$(c#" 'e !7)D($e-c#0/($($e i0/"ic- $()%/*$#" 0-$2#$i"*$
'e c-$e #) e$+ se face urmtoarea subdistincie "
a# dac vnztorul este inut prin contract s remit mrfurile transportatorului
ntr-un loc determinat, riscurile sunt transferate cumprtorului n momentul n care
vnztorul i le-a remis n acel loc 6
b# dac vnztorul nu este obli5at prin contract s remit mrfurile ntr-un loc
determinat, riscurile sunt transferate cumprtorului n momentul remiterii mrfurilor
ctre primul transportator cu scopul de a fi transmise vnztorului conform
contractului6
1D1
B1 C7)' 0-$2#$i"e )# 2(c *biec#" #)#i $()%/*$.
!n acest caz, se face urmtoarea subdistincie "
a# cnd cumprtorul este obli5at potrivit contractului s preia mrfurile ntr-un
alt loc dect sediul vnztorului, riscurile cu privire la marf sunt transferate
cumprtorului atunci cnd predarea este fcut iar cumprtorul tie c mrfurile
sunt puse la dispoziia sa n acel loc 6
b# n orice alte ipoteze, riscurile sunt transferate de la vnztor la cumprtor "
b1# n momentul n care cumprtorul preia mrfurile, n termenul contractual6
b4# dac cumprtorul nu preia mrfurile n termenul contractul riscurile se
transfer la cumprtor din momentul n care acestea sunt puse la dispoziia sa la
locul prevzut n contract.

I9. D(#)e"e-i)e$e%e
Daunele - interese se pot cumula cu oricare dintre mijloacele pe care
Convenia le pune la dispoziia uneia dintre pri.
19 ntinderea daunelor-interese
Daunele-interese pentru o contravenie la contract svrite de una dintre
pri sunt e5ale cu pierderea suferit i cti5ul nerealizat de cealalt parte datorit
acestei contravenii, pe care partea din culp le-a prevzut sau ar fi trebuit s le
prevad la nc(eierea contractului.
20 Modalit i specifice de stabilire a daunelor-interese n cazul
rezolu iunii contractului
!n cazul n care contractul este rezolvit, partea interesat are la dispoziie
dou modaliti de stabilire a daunelor-interese "
a# Cnd contractul este rezolvit iar cumprtorul ntr-o manier rezonabil i
ntr-un termen rezonabil dup rezolvire a procedat la o cumprare de nlocuire sau
vnztorul a procedat la o vnzare compensatorie, partea care cere daune-interese
poate obine diferena dintre preul din contract i preul de nlocuire sau preul
vnzrii compensatorii 6
b# Cnd contractul este rezolvit, dac partea nu a procedat la o vnzare
compensatorie sau la o cumprare de nlocuire iar mrfurile au un pre curent, partea
1D4
poate cere diferena dintre preul stabilit n contract i preul curent al mrfurilor din
momentul rezolvirii contractului precum i daune-interese.
8artea care invoc contravenia la contract este obli5at s ia toate
msurile rezonabile pentru a-i limita pierderea i cti5ul nerealizat, rezultat al
nclcrii. Dac ne5lijeaza acest lucru, partea n culpa poate cere o reducere a
daunelor interese e5al cu mrirea pierderii care ar fi putut fi evitat.

I C. E8*)e$($e( 'e $-%/#)'e$e. Si#(+i( 2*$+ei 0(3*$e
21 Precizare prealabil
Convenia re5lementeaz fora major ca o cauz exoneratoare de
rspundere, ns nu folosete explicit expresia Ofor majorP.
8otrivit Conveniei, o parte este exonerat de rspundere pentru neexecutarea
oricreia dintre obli5aiile sale contractuale dac dovedete c aceast neexecutare
a fost determinat de o piedic ndeplinind urmtoarele condiii cumulative "
- este independent de voina prii care o invoc 6
- este fortuit, adic partea nu se putea atepta n mod rezonabil din partea ei
s o ia n considerare la momentul nc(eierii contractului 6
- este imprevizibil i insurmontabil, adic partea nu putea s o previn sau
s o depeasc i nici s-i previn sau s-i depeasc consecinele.
22 Procedura
Convenia prevede obli5aia prii care invoc fora major s o informeze pe
cealalt parte de survenirea pierderii i despre efectele acesteia asupra capacitii
sale de executare.
'xistena cazului de for major trebuie transmis imediat.
!n cazul n care fora major se invoc direct n faa instanei, partea nu este
deczut din dreptul de a o invoca, ns va suporta toate prejudiciile pe care cealalt
parte le-ar fi putut evita dac ar fi fost anunat ntr-un termen rezonabil.
Te% 'e (#*e!("#($e4
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
1D7
Care este domeniul de aplicare temporal, personal i material al Conveniei de
la +ienaN
Care este forma de nc(eiere i modalitatea de probare a contractului de
vnzare internaional de mrfuriN
Care sunt condiiile de validitate a ofertei de a contracta potrivit Conveniei de
la +ienaN
!n ce condiii pot interveni retractarea i revocarea ofertei de a contractaN
Care este momentul producerii efectelor acceptrii ofertei de a contractaN
!n ce trebuie s constea coninutul acceptrii pentru a produce efecteN
8rezentai re5imul acceptrii tardive i al retractrii acceptrii, potrivit
Conveniei de la +iena.
'numerai obli5aiile vnztorului din contractul de vnzare internaional de
mrfuri.
!n ce const obli5aia vnztorului de predare a mrfurilor, potrivit Conveniei
de la +ienaN
!n ce const obli5aia de conformitate a mrfurilor, potrivit Conveniei de la
+ienaN
Care sunt mijloacele de care dispune cumprtorul n caz de contravenie la
contract a vnztoruluiN
'numerai obli5aiile cumprtorului din contractul de vnzare internaional
de mrfuri.
!n ce const obli5aia cumprtorului de plat a preuluiN
Care sunt mijloacele de care dispune vnztorul n caz de contravenie la
contract a cumprtoruluiN
8rezentai, pe scurt, re5imul rezoluiunii %rezilierii# n contractele de vnzare
internaional de mrfuri.
8rezentai re5imul forei majore n contractele de vnzare internaional de
mrfuri.
1D3
U)i(e( 'e :)!-+($e VI
PRESCRIPIA EXTINCTIV N MATERIA VNFRII INTERNAIONALE DE
MRFURI5 CONFORM CONVENIEI DE LA NEJ KORL .=;>?1
CUPRINS4
14-. 8recizri prealabile6
14,. Domeniul de aplicare a Conveniei6
17.. $e5lementrile privind termenul de prescripie6
171. 'fectul expirrii termenului de prescripie.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti , studenii vor putea s"
8rezinte domeniul de aplicare al Conveniei asupra prescripiei n materie de
vnzare internaional de mrfuri6
:nalizeze prevederile referitoare la durata termenului de prescripie, nceputul,
suspendarea i ncetarea cur5erii termenului6
8rezinte efectele expirrii termenului de prescripie.
23 Preciz ri prealabile
Convenia asupra prescripiei n materie de vnzare internaional de mrfuri,
nc(eiat la )e/ 0or1 la 13 iunie 1,23, sub e5ida A.).*., este mprit n patru
titluri, i anume" Eitlul 9 - Dispoziii 5enerale, care conine fondul re5lementrii
1DD
materiei6 Eitlul 99 - @suri de aplicare6 Eitlul 999 - Declaraii i rezervei6 Eitlul 9+ -
Dispoziii finale.
Convenia a fost modificat prin 8rotocolul nc(eiat la +iena la 11 aprilie 1,-.,
cu scopul de a asi5ura armonizarea acesteia cu prevederile Conveniei )aiunilor
*nite asupra contractelor de vnzare internaional de mrfuri, nc(eiat la aceeai
dat i n acelai loc.
Convenia are un caracter supletiv, rezultat din dispoziiile art. 7 par.7,
conform crora Convenia nu se aplic cnd prile au exclus n mod expres
aplicarea sa.
24 Domeniul de aplicare a Conven iei
24.1 Domeniul de aplicare temporal i personal
Convenia a intrat n vi5oare la 1 au5ust 1,-- i la ea sunt pri n prezent
peste 43 de state. $omnia a aderat att la Convenie ct i la protocolul modificator
prin ?e5ea nr. 43>1,,4 %publicat n @.A. nr. 3B>1,,4#, fr niciun fel de rezerv sau
declaraie.
Domeniul de aplicare personal este identic cu cela al Conveniei de la +iena.
24.2 Domeniul de aplicare material (obiectul conven iei)
&fera de aplicare ratione materiae a Conveniei este prevzut n art.1 par.1.
Conform textului, convenia determin condiiile n care drepturile i aciunile
reciproce ale unui cumprtor i ale unui vnztor, nscute dintr-un contract de
vnzare internaional de bunuri mobile corporale, sau referitoare la o contravenie la
acest contract, rezilierea ori nulitatea sa, nu mai pot fi exercitate ca urmare a expirrii
unui anumit interval de timp. :cest interval de timp este desemnat n convenie prin
expresia termen de prescripie. Din aceast prevedere - ca i, desi5ur, din ntre5ul
coninut al conveniei - rezult c obiectul conveniei l constituie termenul de
prescripie a dreptului la aciune n materie de vnzare internaional de bunuri
mobile corporale.
Convenia nu folosete noiunea de Lprescripie extinctivL, ci numai pe cea de
LprescripieL, dar este evident, din ntre5ul su coninut, c se refer la aceasta, iar
nu la prescripia ac(izitiv %uzucapiune#.
!n sc(imb, noiunea de Lbun mobil corporalL nu este acoperit explicit,
Convenia de la +iena utiliznd termenul de LmarfL.
1DB
25 Reglement rile privind termenul de prescrip ie
25.1 Durata termenului
Conform art.-, termenul de prescripie este de 3 ani.
8rintr-o dispoziie special, care nu-i are corespondent n dreptul romn,
Convenia instituie, n art.47, o limitare 5eneral a termenului de prescripie. Eextul
prevede c, fr a se ine seama de dispoziiile conveniei - este vorba, subliniem
noi, mai ales de cele ale art.17-41 care re5lementeaz o ncetare a cur5erii
%ntrerupere# sau o prelun5ire %suspendare# a termenului de prescripie, precum i de
cele ale art. 44 par.4 care acord debitorului posibilitatea de a prelun5i termenul de
prescripie -, orice termen de prescripie expir cel mai trziu 1. ani dup data la
care a nceput s cur5, n conformitate cu art. ,-14 din Convenie.
25.2 nceputul cursului prescrip iei extinctive
2.2.3. Regula general
Eermenul de prescripie cur5e de la data la care aciunea poate fi exercitat
%art. , par.1#. :ceast re5ul este perfect concordant cu cea din dreptul romn
%art.2 al.1 din Decretul nr.1B2>1,D-#.
8unctul de plecare al termenului de prescripie )# e%e :)7$Di( %deci,
subliniem noi, re5ula 5eneral nu este nlturat de la aplicare#, atunci cnd"
a# o parte este obli5at prin contract s adreseze o notificare celeilalte pri
%conform art.1 par.4#, sau
b# convenia de arbitraj prevede c niciun drept nu va lua natere atta timp
ct o sentin arbitral nu va fi fost pronunat %art., par.4#. :ceasta prevedere
exprim ideea c stipulaia prilor n convenia de arbitraj, n sensul c naterea
dreptului la aciune al oricreia din ele se amn pn la pronunarea unei sentine
arbitrale n cauz, nu are efect asupra re5ulii 5enerale privind nceperea cur5erii
termenului de prescripie de la data naterii dreptului la aciune.
2.2.4. Regulile speciale
Dei din formularea art., par.1 pare s rezulte c re5ulile speciale privind
nceputul cursului prescripiei, prevzute de art.1.-14, ar fi dero5atorii de la re5ula
5eneral %acest articol preciznd c re5ula 5eneral se aplic Lsub rezerva
dispoziiilor art.1., 11 i 14L#, n realitate re5ulile speciale nu constituie excepii de la
re5ula 5eneral, ci aplicaii ale acesteia n cazurile concrete pe care convenia le
prevede. 8rivit astfel, corelaia dintre re5ula 5eneral i cele speciale, stabilit de
1D2
convenie, este similar celei existente n dreptul romn, ntre re5ula 5eneral din
art.2 al.1 din Decretul nr.1B2>1,D- i re5ulile speciale instituite prin art. 2 al.4 - art.11
din acest act normativ.
Re,#"i"e %/eci2ice privind nceputul cursului prescripiei, instituite de
convenie, sunt urmtoarele"
1. A aciune rezultnd dintr-o nclcare a contractului poate fi exercitat
ncepnd cu data la care aceast nclcare s-a produs %art.1. par.1#. :ceast re5ul
privete prescripia aciunii n rspundere contractual, n 5eneral.
$e5ulile urmtoare vizeaz rspunderea contractual pentru anumite motive
speciale.
4. A aciune sprijinit pe neconformitatea lucrurilor poate fi exercitat
ncepnd cu data la care lucrul a fost n mod efectiv remis cumprtorului sau oferta
de remitere a lucrului a fost refuzat de cumprtor %art.1. par.4#. !n acest caz,
re5ula se refer la aciunea bazat pe viciile aparente ale bunului vndut6 pentru
viciile ascunse se aplic re5ula prevzut de art.11, care privete ipoteza n care
vnztorul a acordat cumprtorului un termen de 5aranie.
7. A aciune sprijinit pe dol - indiferent de momentul n care acesta s-a
produs" naintea nc(eierii contractului, n momentul acestei nc(eieri sau rezult din
manopere frauduloase ulterioare nc(eierii contractului - poate fi exercitat ncepnd
cu data la care faptul a fost sau trebuia n mod raional s fie descoperit %art.1.
par.7#.
Convenia instituie, n acest caz, dou momente de la care ncepe s cur5
termenul de prescripie, i anume"
a# un moment subiectiv, cnd cel ndreptit a cunoscut faptul doloziv6
b# un moment obiectiv, cnd acest fapt ar fi trebuit s fie descoperit, prin
raportare la atitudinea unei Lpersoane rezonabileL aflat n acea situaie.
3. Dac vnztorul a dat, privitor la lucrul vndut, o 5aranie expres, valabil
pe durata unui termen determinat de el sau n orice alt mod, termenul de prescripie
al aciunii cumprtorului sprijinit pe aceast 5aranie ncepe s cur5 de la data la
care cumprtorul notific vnztorului faptul care motiveaz exercitarea aciunii
sale, dar, cel mai trziu, de la data expirrii 5araniei %art.11#. :ceast re5ul se
refer la aciunea cumprtorului pentru viciile ascunse ale lucrului vndut, pentru
care vnztorul a acordat un termen de 5aranie. 'a este similar %parial# celei din
dreptul romn %art.11 din Decretul nr.1B2>1,D-#.
1D-
D. :rt. 14 par. 1 re5lementeaz prescripia oricrei aciuni ntemeiate pe
rezoluiunea anticipat a contractului. Conform textului, QCnd, n cazurile prevzute
de le5ea aplicabil contractului, o parte declar rezoluiunea contractului naintea
datei fixate pentru executarea sa, termenul de prescripie cur5e ncepnd cu data la
care declaraia este adresat celeilalte pri. Dac rezoluiunea contractului nu este
declarat naintea datei fixate pentru executare, termenul de prescripie nu cur5e
dect de la aceast datP.
25.3 ncetarea curgerii (ntreruperea) termenului de prescrip ie
S#b (%/ec e$0i)*"*,ic, convenia utilizeaz noiunea de Lncetarea cur5erii
prescripieiL, care este corespondent celei de LntrerupereL a cursului prescripiei din
dreptul romn, cauzele fiind sensibil apropiate.
Convenia re5lementeaz $ei c(D#$i .c(#De1 'e :)ce($e ( c#$,e$ii
e$0e)#"#i 'e /$e%c$i/+ie"
=. )'e/"i)i$e( 'e c-$e c$e'i*$ ( #)#i (c i)$*'#ci! (" *$ic-$ei
/$*ce'#$i :0/*$i!( 'ebi*$#"#i
Conform art. 1 par. 7 lit. c#, prin noiunea de LprocedurL se nele5e orice
procedur judiciar, arbitral sau administrativ, aa cum am vzut. Convenia
urmeaz aceast clasificare a noiunii i distin5e ntre trei ipoteze, n funcie de
natura procedurii pe care creditorul o pornete mpotriva debitorului, astfel"
a# cnd creditorul ndeplinete orice act care, dup le5ea jurisdiciei sesizate
%lex fori#, este considerat introductiv a unei proceduri judiciare mpotriva debitorului,
termenul de prescripie nceteaz s cur5. Consecina este aceeai atunci cnd
creditorul formuleaz, n cursul unei proceduri deja an5ajate, o cerere care exprim
voina sa de a pune n valoare dreptul su mpotriva debitorului %art.17#.
b# cnd prile au convenit s supun diferendul lor arbitrajului, termenul de
prescripie nceteaz s cur5 ncepnd de la data la care una dintre pri recur5e la
procedura de arbitraj n modul prevzut de convenia de arbitraj sau prin le5ea
aplicabil acestei proceduri.
c# n cazul n care creditorul introduce orice alt procedur %deci inclusiv una
administrativ# mpotriva debitorului, termenul de prescripie nceteaz s cur5
atunci cnd creditorul i valorific dreptul su spre a-i obine recunoaterea sau
executarea, cu excepia cazului n care le5ea care re5lementeaz aceast procedur
dispune altfel.
1D,
!n continuare, convenia enumer, cu titlu exemplificativ %Lntre alteleL#,
procedurile la care se refer acest text, i anume este vorba de cele folosite cu
ocazia"
a# decesului sau incapacitii debitorului6
b# falimentului sau oricrei situaii de insolvabilitate privind totalitatea bunurilor
debitorului6 sau
c# dizolvrii sau lic(idrii unei societi, asociaii sau entiti, cnd aceasta
este debitorul %art.1D#.
!ncetarea cur5erii termenului de prescripie, prin introducerea de ctre creditor
a unei proceduri mpotriva debitorului, nainte de expirarea termenului de prescripie,
nu are loc - i deci se consider c termenul continu s cur5 - atunci cnd
procedura s-a nc(eiat fr ca o (otrre s fi fost pronunat asupra fondului pricinii
%art.12 par.1#. :adar, efectul de ncetare a cur5erii prescripiei al cererii creditorului
nu se produce dac, de exemplu, creditorul renun la ea, cererea se perim %prin
inactivitatea creditorului# sau dac or5anul competent s o soluioneze a respins-o, a
anulat-o sau a dispus ncetarea procedurii.
9. )'e/"i)i$e( 'e c-$e c$e'i*$ ( *$ic-$#i (" (c c($e ($e e2ec :)$e$#/i!
'e /$e%c$i/+ie c*)2*$0 "e,ii %(#"#i #)'e 'ebi*$#" :&i ($e %e'i#".
Conform art.1,, cnd creditorul svrete, n statul unde debitorul i are
sediul, mai nainte de expirarea termenului de prescripie, un act, altul dect cele
prevzute la art. 17, 13, 1D i 1B, care, dup le5ea acestui stat, are drept efect
redesc(iderea unui termen de prescripie, un nou termen de 3 ani ncepe s cur5
ncepnd de la data stabilit prin aceast le5e.
C. Rec#)*(&e$e( 'e c-$e 'ebi*$ ( *b"i,(+iei /e c($e * ($e 2(+- 'e
c$e'i*$
Eermenul de prescripie nceteaz s cur5 atunci cnd, nainte de expirarea
acestui termen, debitorul recunoate obli5aia sa fa de creditor %art. 4. par.1#.
$ecunoaterea poate fi Ln scrisL - deci e8/$e%- %art.4. par.1# sau (ci-, la
aceasta referindu-se art.4. par.4. Conform acestui din urm text, plata dobnzilor
sau executarea parial a unei obli5aii de ctre debitor are acelai efect ca i
recunoaterea expres, dac raional se poate deduce din aceste acte c debitorul
i recunoate obli5aia sa.
25.4 Prelungirea (suspendarea) termenului de prescrip ie
1B.
Convenia folosete noiunea de Lprelun5ire a termenului de prescripieL, n
sens sinonim cu cea de LsuspendareL din dreptul romn.
Conform dispoziiilor art.41, termenul de prescripie se prelun5ete atunci
cnd - se subnele5e, naintea expirrii sale - au intervenit mprejurri care
ndeplinesc urmtoarele c*)'i+ii"
a# nu sunt imputabile creditorului6
b# acesta nu le putea nici evita, nici nvin5e6
c# l aduc pe creditor n imposibilitatea de a face s nceteze cursul
prescripiei.
&e observ c mprejurrile la care se refer textul mbrac (aina forei
majore din dreptul romn %exprimat sintetic#, fr ns ca n convenie s se
utilizeze aceast noiune. $eticena acestei convenii %ca i a celei de la +iena, din
1,-.# de a adopta noiunea de Lfor majorL este justificat prin faptul c sunt
sisteme de drept care nu cunosc aceast noiune %ca, de exemplu, dreptul an5lo-
saxon#.
26 Efectul expir rii termenului de prescrip ie
26.1 Efectul asupra dreptului la ac iune
'fectul prescripiei const, conform art. 4D par.1, n aceea c niciun drept nu
este recunoscut i nici nu devine executoriu n nicio procedur nceput dup
expirarea termenului de prescripie. Din acest text - ca, de altfel, i din cel al art.1
par.1 i din ntre5 coninutul conveniei - rezult c aceasta se refer la prescripia
dreptului la aciune, iar nu a dreptului de a cere executarea silit a unui titlu
executoriu.
26.2 Efectul prescrip iei asupra dreptului subiectiv
:rt.4B prevede c, dac debitorul execut obli5aia sa dup expirarea
termenului de prescripie, el nu are dreptul s cear restituirea, c(iar dac i5nor, n
momentul executrii obli5aiei, faptul c termenul de prescripie era expirat.
:ceast concepie a conveniei privind efectul prescripiei asupra dreptului
subiectiv i obli5aiei corelative este perfect concordant cu cea din dreptul romn
%art.1 i 4. al.1 din Decretul nr.1B2>1,D-#.
26.3 Reguli speciale privind efectele prescrip iei
Convenia re5lementeaz dou efecte speciale ale prescripiei"
1B1
a# Conform art.42, expirarea termenului de prescripie cu privire la partea
principal a datoriei are acelai efect privitor la dobnzile acesteia.
b# Eermenul de prescripie a oricrui drept sprijinit pe neexecutarea de ctre o
parte a unui contract prevznd prestaii sau pli ealonate cur5e, pentru fiecare
dintre obli5aiile cu executare succesiv %s.n.#, ncepnd de la data la care
neexecutarea care le afecteaz s-a produs %art.14 par.4 teza 9#.
:ceast dispoziie exprim re5ula c, atunci cnd debitorul este obli5at la
prestaii succesive, dreptul la aciune al creditorului cu privire la fiecare dintre aceste
prestaii se stin5e printr-o prescripie distinct.
Te% 'e (#*e!("#($e4
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
8rezentai domeniul de aplicare temporal, personal i material al Conveniei
de la )e/ 0or1 asupra prescripiei n materie de vnzare internaional de mrfuri.
Care este durata termenului de prescripie i nceputul cur5erii acestuiaN
Care sunt cazurile de ncetare a cur5erii termenului de prescripie, potrivit
Conveniei de la )e/ 0or1N
Care este efectul expirrii termenului de prescripieN

1B4
U)i(e( 'e :)!-+($e VII
UFANELE UNIFORMIFATE N MATERIA CONTRACTULUI DE VNFARE N
COMERUL INTERNAIONAL - INCOTERMS 9@=@
CUPRINS4
U1. 8recizri prealabile
174. Eerminolo5ie i istoric6
177. )atura juridic i obiectul.
U4. Coninutul re5ulilor 9)CAE'$@&
173. Cate5oriile de obli5aii ale prilor la care se refer.
U7. Clasificarea re5ulilor 9)CAE'$@&
17D. Criterii6
17B. $e5ula 'XR6
172. $e5ula JC:6
17-. $e5ula C8E6
17,. $e5ula C986
13.. $e5ula D:E6
131. $e5ula D:86
134. $e5ula DD86
137. $e5ula J:& 6
133. $e5ula JA< 6
13D. $e5ula CJ$6
13B. $e5ula C9J.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestui capitol, studenii vor putea s"
8rezinte natura juridic i obiectul re5ulilor 9)CAE'$@&6
Descrie coninutul re5ulilor 9)CAE'$@&6
$ealizeze o clasificare a re5ulilor 9)CAE'$@&6
:nalizeze fiecare re5ul 9)AE'$@&

1B7
I=. P$eciD-$i /$e("(bi"e

27 Terminologie i istoric
9)CAE'$@& reprezint o prescurtare a cuvintelor O9nternaional Commercial
EermsP, semnificnd re5uli de comer internaional.
$e5ulile au fost adoptate de Camera de Comer 9nternaional din 8aris,
or5anism cu caracter internaional, compus prin afilierea unui numr foarte mare de
societi comerciale din multe dintre statele lumii.
8rima variant de baz a fost elaborat n 1,D7. $e5ulile au fost perfecionate
n mai multe rnduri iar n 1,,. a fost adoptat o noua variant de baz, ca urmare a
necesitii de a adapta aceste re5uli la comerul electronic. +arianta de baz a suferit
modificri n 4... i 4.1..
Camera de Comer de la Ras(in5(ton a elaborat i ea codificarea $.:.J.E.D.
%$evised :merican Jorei5n Erade Definitions# n 1,31. Datorit succesului mai
redus, dup 1,,. aceast Camer a recomandat participailor la activitatea de
comer americani s foloseasc 9)CAE'$@&.

28 Natura juridic i obiectul
$e5ulile 9)CAE'$@& au natura juridic a unor uniformizri de uzan n
materia vnzrii internaionale de mrfuri, pe zona european. 'le nu se impun
prilor ci se aplic numai dac prile au trimis la ele n mod expres sau tacit
%recepiunea contractual#.
Abiectul de re5lementare al 9)CAE'$@& l constituie raporturile juridice
nscute din contractul de vnzare n comerul internaional. :ltfel spus, aceste re5uli
se refer numai la termenii din comer folosii n relaia dintre vnztor i cumprtor.
:adar, contractul de vnzare supus re5ulilor 9)CAE'$@&, pe de o parte, i
contractele adiacente vnzrii %transport, asi5urare etc.#, pe de alt parte, sunt
independente, n sensul c dispoziiile acestor re5uli privind raportul dintre vnztor
i cumprtor nu afecteaz eventualele prevederi speciale cuprinse n contractele de
transport, asi5urare etc. nc(eiate ntre oricare dintre aceste pri i un ter, reciproca
fiind, de asemenea, valabil.
I9. C*)+i)##" $e,#"i"*$ INCOTERMS
29 Categoriile de obliga ii ale p r ilor la care se refer
1B3
$e5ulile 9)CAE'$@& stabilesc trei cate5orii de obli5aii ale prilor "
a# 8rima cate5orie este format din *b"i,(+i( 'e /$e'($e 0-$2ii &i 'e /"(- (
/$e+#"#i. De momentul predrii mrfii este le5at momentul transmiterii riscului de la
vnztor la cumprtor.
$e5ulile 9)CAE'$@& nu re5lementeaz transferul proprietii, care urmeaz
s fie stabilit de pri n contract, iar dac nu este stabilit de pri va fi determinat
potrivit sistemului de drept la care trimite norma conflictual aplicabil.
b# : doua cate5orie este format din *b"i,(+ii"e /$i!i)' cEe"#ie"i"e 'e
$()%/*$5 'e (%i,#$($e5 'e c*)%e$!($e &i ce"e"("e cEe"#ie"i "e,(e 'e 0($2-, din
momentul n care pleac de la vnztor pn la momentul ajun5erii la cumprtor.
c# a treia cate5orie este format din *b"i,(+ii"e /$i!i)' cEe"#ie"i"e 'e e8/*$
(" 0-$2ii 'i) +($( !7)D-*$#"#i5 cEe"#ie"i"e 'e $()Di &i cEe"#ie"i"e 'e i0/*$ din
ara cumprtorului.

I.C C"(%i2ic($e( $e,#"i"*$ INCOTERMS
30 Criterii
!n versiunea adoptat n anul 4.1. exist 11 re5uli 9)CAE'$@&.
!n funcie de tipul de transport al mrfii de la vnztor la cumprtor, re5ulile
9)CAE'$@& se clasific n"
re5uli ce pot utilizate pentru orice tip de vnzare %'XR, JC:, C8E, C98, D:E,
D:8, DD8# i
re5uli ce pot fi utilizate numai n cazul vnzrilor nsoite de transporturi
maritime i fluviale %J:&, JA<, CJ$, C98#.
:nalizm, n continuare, cele 11 re5uli 9)CAE'$@&.
A1 Re,#"i INCOTERMS (/"ic(bi"e /e)$# *$ice i/ 'e !7)D($e
31 Regula EXW
$e5ula 'XR %'x Ror1s# F franco fabric Y locul de livrare convenit.
:ceast re5ul implic cele mai puine obli5aii pentru vnztor i cele mai
multe pentru cumprtor dintre toate re5ulile 9)CAE'$@&.
%omentul livrrii mrfii i transmiterii riscurilor de la vnztor la cumprtor la
re5ula 'XR este acela n care marfa, individualizat ca aparinnd cumprtorului,
1BD
este depus n locul de livrare convenit %de re5ul locul de producie sau de
depozitare al vnztorului#, la data sau n perioada de timp stabilit.
!n cazul acestei re5uli niciuna dintre pri nu are obli5aia de a nc(eia un
contract de transport, deoarece contractul de transport nu are nicio le5tur cu
vnzarea 'XR.
$e5ulile 9)CAE'$@& nu prevd pentru vnzarea 'XR obli5aia de asi5urare
a mrfii n sarcina niciuneia dintre pri. Dac este cazul, cLeltuielile de asigurare a
mrfii dup momentul livrrii vor fi suportate de ctre cumprtor.
Leltuielile de conservare a mrfii sunt de la momentul livrrii n sarcina
cumprtorului.
Jormalitile i c(eltuielile privind exportul mrfii din ara vnztorului, tranzitul
acesteia prin tere ri i importul su n ara cumprtorului sunt n sarcina acestuia
din urm. +nzarea 'XR este sin5ura vnzare intern potrivit re5ulilor 9)CAE'$@&
4.1. %vnzarea este intern atunci cnd formalitile i c(eltuielile de export din ara
vnztorului sunt n sarcina cumprtorului#.
32 Regula FCA
$e5ula JC: %Jree Carrier# F franco transportator Y locul de livrare convenit
%omentul livrrii mrfii i transmiterii riscurilor de la vnztor la cumprtor la
re5ula JC: este acela n care marfa, individualizat ca fiind pentru un anumit
cumprtor, este depus n locul de livrare convenit, la data sau n perioada de timp
stabilit. ?ivrarea se face n mijlocul de transport %dup caz, pus la dispoziie de ctre
cumprtor, dac marfa se livreaz la sediul acestuia, sau de ctre vnztor, dac
marfa se livreaz n alt loc#.
Abli5aia de a nc(eia, pe c(eltuiala sa, un contract de transport al mrfii de la
locul de livrare convenit incumb cumprtorului.
Leltuielile de ncrcare a mrfii n mijlocul de transport incumb vnztorului.
cLeltuielile de descrcare a mrfii incumb cumprtorului.
$e5ulile 9)CAE'$@& nu prevd pentru vnzarea 'XR obli5aia de asi5urare
a mrfii n sarcina niciuneia dintre pri. Dac este cazul, cLeltuielile de asigurare a
mrfii dup momentul livrrii vor fi suportate de ctre cumprtor.
Leltuielile de conservare a mrfii sunt de la momentul livrrii n sarcina
cumprtorului.
1BB
Jormalitile i c(eltuielile privind exportul mrfii din ara vnztorului sunt n
sarcina acestuia, n timp ce formalitile i c(eltuielile privind tranzitul mrfii prin tere
ri i importul su n ara cumprtorului sunt n sarcina acestuia din urm.
33 Regula CPT
$e5ula C8E %Carria5e 8aid Eo# F transport pltit pn la Y locul de destinaie
convenit
%omentul livrrii mrfii i transmiterii riscurilor de la vnztor la cumprtor la
re5ula C8E este acela n care marfa, individualizat ca fiind pentru un anumit
cumprtor, este predat transportatorului %sau, dup caz, primului transportator#.
Abli5aia de a nc(eia, pe c(eltuiala sa, un contract de transport al mrfii pn
la locul de destinaie convenit incumb vnztorului.
Leltuielile de ncrcare a mrfii n mijlocul de transport incumb vnztorului.
cLeltuielile de descrcare a mrfii incumb cumprtorului.
$e5ulile 9)CAE'$@& nu prevd pentru vnzarea 'XR obli5aia de asi5urare
a mrfii n sarcina niciuneia dintre pri. Dac este cazul, cLeltuielile de asigurare a
mrfii dup momentul livrrii vor fi suportate de ctre cumprtor.
Leltuielile de conservare a mrfii sunt de la momentul livrrii n sarcina
cumprtorului.
Jormalitile i c(eltuielile privind exportul mrfii din ara vnztorului sunt n
sarcina acestuia. Jormalitile i c(eltuielile privind tranzitul mrfii prin tere ri sunt
n sarcina vnztorului pn la momentul livrrii i n sarcina cumprtorului dup
acest moment. Jormalitile i c(eltuielile privind importul mrfii n ara
cumprtorului sunt n sarcina acestuia din urm.
34 Regula CIP
$e5ula C98 %Carria5e and 9nsurance 8aid Eo# F transport i asi5urare pltite
pn la Y locul de destinaie convenit
%omentul livrrii mrfii i transmiterii riscurilor de la vnztor la cumprtor la
re5ula C98 este acela n care marfa, individualizat ca fiind pentru un anumit
cumprtor, este predat transportatorului %sau, dup caz, primului transportator#.
Abli5aia de a nc(eia, pe c(eltuiala sa, un contract de transport al mrfii pn
la locul de destinaie convenit incumb vnztorului.
1B2
Leltuielile de ncrcare a mrfii n mijlocul de transport incumb vnztorului.
cLeltuielile de descrcare a mrfii incumb cumprtorului.
Ali5aia de a nc(eia, pe c(eltuiala sa, un contract de asigurare a mrfii pentru
ntrea5a perioad cuprins ntre momentul punerii mrfii la dispoziia primului
transportator i pn la locul de destinaie convenit n contract revine vnztorului.
Leltuielile de conservare a mrfii sunt de la momentul livrrii n sarcina
cumprtorului.
Jormalitile i c(eltuielile privind exportul mrfii din ara vnztorului sunt n
sarcina acestuia. Jormalitile i c(eltuielile privind tranzitul mrfii prin tere ri sunt
n sarcina vnztorului pn la momentul livrrii i n sarcina cumprtorului dup
acest moment. Jormalitile i c(eltuielile privind importul mrfii n ara
cumprtorului sunt n sarcina acestuia din urm.
35 Regula DAT
$e5ula D:E %Delivered at Eerminal# F livrat la terminal Y artarea numelui
terminalului la portul sau locul de destinaie convenit
%omentul livrrii mrfii i transmiterii riscurilor de la vnztor la cumprtor la
re5ula D:E este acela n care marfa, individualizat ca fiind pentru un anumit
cumprtor, este descrcat din mijlocul de transport ajuns la destinaie i pus la
dispoziia cumprtorului la terminalul convenit la data sau n perioada de timp
stabilit. 8rin PterminalP se nele5e orice loc, acoperit sau nu, precum c(ei, depozit,
spaiu de depozitare a containerelor, terminal rutier, feroviar sau aerian pentru
mrfuri.
Abli5aia de a nc(eia, pe c(eltuiala sa, un contract de transport al mrfii pn
la terminalul convenit incumb vnztorului.
Leltuielile de ncrcare a mrfii n mijlocul de transport i de descrcare la
destinaie, la terminalul convenit, incumb vnztorului.
$e5ulile 9)CAE'$@& nu prevd pentru vnzarea D:E obli5aia de asi5urare
a mrfii n sarcina niciuneia dintre pri. Dac este cazul, cLeltuielile de asigurare a
mrfii dup momentul livrrii vor fi suportate de ctre vnztor.
Leltuielile de conservare a mrfii sunt, pn la momentul livrrii, n sarcina
cumprtorului.
Jormalitile i c(eltuielile privind exportul mrfii din ara vnztorului i
tranzitul acesteia prin tere ri sunt n sarcina vnztorului. Jormalitile i
1B-
c(eltuielile privind importul mrfii n ara cumprtorului sunt n sarcina acestuia din
urm.
36 Regula DAP
$e5ula D:8 %Delivered at 8lace# F livrat la loc Y locul de destinaie convenit
%omentul livrrii mrfii i transmiterii riscurilor de la vnztor la cumprtor la
re5ula D:8 este acela n care marfa, individualizat ca fiind pentru un anumit
cumprtor, este pus la dispoziia cumprtorului n mijlocul de transport sosit la
destinaie, 5ata pentru descrcare la locul de livrare convenit, la data sau n perioada
de timp stabilit.
Abli5aia de a nc(eia, pe c(eltuiala sa, un contract de transport al mrfii pn
la locul de destinaie convenit incumb vnztorului.
Leltuielile de ncrcare a mrfii n mijlocul de transport incumb vnztorului.
cLeltuielile de descrcare a mrfii incumb cumprtorului.
$e5ulile 9)CAE'$@& nu prevd pentru vnzarea D:8 obli5aia de asi5urare
a mrfii n sarcina niciuneia dintre pri. Dac este cazul, cLeltuielile de asigurare a
mrfii dup momentul livrrii vor fi suportate de ctre vnztor.
Leltuielile de conservare a mrfii sunt, pn la momentul livrrii, n sarcina
cumprtorului.
Jormalitile i c(eltuielile privind exportul mrfii din ara vnztorului i
tranzitul acesteia prin tere ri sunt n sarcina vnztorului. Jormalitile i
c(eltuielile privind importul mrfii n ara cumprtorului sunt n sarcina acestuia din
urm.
37 Regula DDP
$e5ula DD8 %Delivered DutS 8aid# F livrat cu taxele vamale pltite
%omentul livrrii mrfii i transmiterii riscurilor de la vnztor la cumprtor la
re5ula DD8 este acela n care marfa, individualizat ca fiind pentru un anumit
cumprtor, este pus la dispoziia cumprtorului n mijlocul de transport sosit la
destinaie, 5ata pentru descrcare la locul de livrare convenit, la data sau n perioada
de timp stabilit.
Abli5aia de a nc(eia, pe c(eltuiala sa, un contract de transport al mrfii pn
la locul de destinaie convenit incumb vnztorului.
1B,
Leltuielile de ncrcare a mrfii n mijlocul de transport incumb vnztorului.
cLeltuielile de descrcare a mrfii incumb cumprtorului.
$e5ulile 9)CAE'$@& nu prevd pentru vnzarea D:E obli5aia de asi5urare
a mrfii n sarcina niciuneia dintre pri. Dac este cazul, cLeltuielile de asigurare a
mrfii dup momentul livrrii vor fi suportate de ctre vnztor.
Leltuielile de conservare a mrfii sunt, pn la momentul livrrii, n sarcina
cumprtorului.
Jormalitile i c(eltuielile privind exportul mrfii din ara vnztorului, tranzitul
acesteia prin tere ri i importul n ara cumprtorului sunt n sarcina vnztorului.
Cumprarea DD8 este sin5ura cumprare intern potrivit re5ulilor 9)CAE'$@&
4.1. %cumprarea este intern atunci cnd formalitile i c(eltuielile de import din
ara cumprtorului sunt n sarcina vnztorului#.
B1 Re,#"i INCOTERMS (/"ic(bi"e :) c(D#" !7)D-$i"*$ :)%*+ie 'e $()%/*$
0($i0 %(# 2"#!i("
38 Regula FAS
$e5ula FAS %Jree :lon5side &(ip # - liber de-a lun5ul vasului Y port de
ncrcare convenit.
:ceast re5ul implic cele mai puine obli5aii pentru vnztor i cele mai
multe pentru cumprtor, dintre re5ulile 9)CAE'$@& aplicabile vnzrii nsoite de
transport maritim sau fluvial. Ereptat la urmatoarele re5uli se transfer din obli5aiile
cumprtorului spre vnztor.
%omentul livrrii mrfii i transmiterii riscurilor de la vnztor la cumprtor la
re5ula J:& este acela n care marfa, individualizat ca fiind pentru un anumit
cumprtor , este depus pe c(eiul portului de ncrcare convenit, la data sau n
perioada de timp stabilit.
Dac cumprtorul ntrzie n aducerea vasului n port la data fixat, riscul
pierii sau deteriorrii mrfii se transfer cumprtorului la data cnd vasul trebuia s
ajun5 n port.
CLeltuielile de transport revin cumprtorului. :cesta trebuie s nc(eie un
contract de navlosire %de nc(iriere a vasului #, acel vas trebuind s preia marfa care
face obiectul livrrii.
12.
:tt cLeltuielile de ncrcare a mrfii pe vas, ct i cLeltuielile de descrcare a
acesteia n portul de destinaie incumb cumprtorului.
$e5ulile 9)CAE'$@& nu prevd pentru vnzarea J:& obli5aia de asi5urare
a mrfii n sarcina niciuneia dintre pri. Dac este cazul, cLeltuielile de asigurare a
mrfii dup momentul livrrii vor fi suportate de ctre cumprtor.
Leltuielile de conservare a mrfii sunt de la momentul livrrii n sarcina
cumprtorului.
Jormalitile i c(eltuielile privind exportul mrfii din ara vnztorului sunt n
sarcina acestuia, n timp ce formalitile i c(eltuielile privind tranzitul mrfii prin tere
ri i importul su n ara cumprtorului sunt n sarcina acestuia din urm.

39 Regula FOB
$e5ula FOB %Jree An <oard # - liber la bordul vasului Y port de ncrcare
convenit.
@omentul predrii mrfii i transmiterii riscurilor este momentul n care marfa,
individualizat ca fiind pentru acel cumprtor, depus la bordul vasului, n portul de
ncrcare convenit.
Leltuielile de transport a mrfii pn n portul de ncrcare i ncrcarea
mrfii revin vnztorului .
Cumprtorul trebuie s nc(eie contractul de transport Fs navloseasc
vasul#.
Leltuielile de ncrcare a mrfii pe vas incumb vnztorului, iar cLeltuielile
de descrcare n portul de destinaie incumb cumprtorului.
$e5ulile 9)CAE'$@& nu prevd pentru vnzarea JA< obli5aia de asi5urare
a mrfii n sarcina niciuneia dintre pri. Dac este cazul, cLeltuielile de asigurare a
mrfii dup momentul livrrii vor fi suportate de ctre cumprtor.
Leltuielile de conservare a mrfii sunt de la momentul livrrii n sarcina
cumprtorului.
Jormalitile i c(eltuielile privind exportul mrfii din ara vnztorului sunt n
sarcina acestuia, n timp ce formalitile i c(eltuielile privind tranzitul mrfii prin tere
ri i importul su n ara cumprtorului sunt n sarcina acestuia din urm.

121
*na dintre variantele J.A.<. este J.A.<. E$9@@'D %J.A.<. stivuit#, n care
momentul predrii mrfii este mpins pn n momentul n care marfa este stivuit pe
vas, operaiunea de stivuire fcndu-se pe riscul vnztorului.

40 Regula CFR
$e5ula CJ$%Cost and Jrei5(t # - cost i navlu Y port de descrcare convenit.
CJ$ M JA< Y frei5(t %navlu#.
Eoate re5ulile sunt ca la JA<, cu deosebirea c vnztorul este cel care
trebuie s navloseasc vasul i s plteasc navlul.
%omentul predrii marfii i transmiterii riscurilor este momentul cnd marfa,
individualizat ca fiind pentru un anumit cumprtor, este depus la bordul vasului n
portul de ncrcare convenit.
Navlul este pltit de vnztor. +nztorul trebuie s nc(eie un contract de
navlosire, s nc(irieze un vas apt pentru a prelua ntrea5a cantitate de marf i s o
transporte pn n portul de destinaie.
Leltuielile de ncrcare a mrfii pe vas incumb vnztorului, iar cLeltuielile
de descrcare n portul de destinaie incumb cumprtorului.
$e5ulile 9)CAE'$@& nu prevd pentru vnzarea CJ$ obli5aia de asi5urare
a mrfii n sarcina niciuneia dintre pri. Dac este cazul, cLeltuielile de asigurare a
mrfii dup momentul livrrii vor fi suportate de ctre vnztor.
Leltuielile de conservare a mrfii sunt de la momentul livrrii n sarcina
cumprtorului.
Jormalitile i c(eltuielile privind exportul mrfii din ara vnztorului sunt n
sarcina acestuia, n timp ce formalitile i c(eltuielile privind tranzitul mrfii prin tere
ri i importul su n ara cumprtorului sunt n sarcina acestuia din urm.


41 Regula CIF
$e5ula C9J %Cost, 9nsurance and Jrei5(t # - cost, asi5urare i navlu Y portul de
descrcare convenit.
C9J M JA<Yasi5urareYnavlu
$e5ulile sunt ca la JA< cu doua excepii" navlul i asi5urarea sunt suportate
de vnztor, iar nu de cumprtor.
124
Jormalitile i c(eltuielile privind exportul mrfii din ara vnztorului sunt n
sarcina acestuia, n timp ce formalitile i c(eltuielile privind tranzitul mrfii prin tere
ri i importul su n ara cumprtorului sunt n sarcina acestuia din urm.
Te% 'e (#*e!("#($e4
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
Care este natura juridic i obiectul re5ulilor 9)CAE'$@&N
8rezentai re5ula 'XR
8rezentai re5ula JC:
8rezentai re5ula J:&.
8rezentai re5ula JA<.
8rezentai re5ula C8E
8rezentai re5ula C98
8rezentai re5ula CJ$.
8rezentai re5ula C9J.
8rezentai re5ula D:E
8rezentai re5ula D:8
8rezentai re5ula DD8

127
U)i(e( 'e :)!-+($e VIII
OPERAIUNILE DE CONTRAPARTID N COMERUL INTERNAIONAL5 CU
SPECIAL PRIVIRE ASUPRA CELOR AXATE PE CONTRACTUL DE VNFARE M
CUMPRARE
CUPRINS4
134. Contrapartida, form a operaiunilor contractuale complexe din comerul
internaional. Definiia noiunii6
137. Eemeiul economic i juridic al le5turii dintre contractele care alctuiesc
contrapartida6
133. Jormele contrapartidei6
13D. Coninutul contractelor.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti , studenii vor putea s"
Defineasc noiunea de contrapartid6
'numere i analizeze formele contrapartidei.
42 Contrapartida, form a opera iunilor contractuale complexe din
comer ul interna ional. Defini ia no iunii
C*)$(/($i'(, privit ca o operaiune contractual complex - sau, mai
precis, ca o specie a operaiunilor complexe, aa cum am artat - se caracterizeaz
prin existena n structura ei ( '*#- %(# 0(i 0#"e c*)$(ce %n sensul de
ne5otium# (#*)*0e, dar pe care prile le consider, prin voina lor, ca fiind le5ate
%interdependente#, n vederea realizrii unei finaliti economice comune, i anume
compensarea - total sau parial - a importurilor cu exporturile.
&e exemplific definiia prin urmtoarea sc(em contractual" o firm strin
vinde unei societi comerciale romneti o anumit marf - nc(eindu-se, aadar, un
contract de import pentru partea romn -, iar aceasta din urm sau o alt societate
comercial romneasc vinde %export#, la rndul su, o alt marf, fie aceleiai
firme strine, fie alteia, prile stabilind dac plata preului se va face separat n
123
cadrul fiecrui contract sau preurile sunt supuse compensaiei. 'ste indiferent dac
acordurile de voin care alctuiesc contrapartida sunt consemnate n unul sau mai
multe nscrisuri %n sensul de instrumentum probationis#.
43 Temeiul economic i juridic al leg turii dintre contractele care
alc tuiesc contrapartida
Cu privire la acest aspect, considerm c le5tura care confer contrapartidei
o confi5uraie unitar este, /e /"() ec*)*0ic, finalitatea specific pe care
operaiunea complex o realizeaz - compensarea importurilor cu exporturile -6 iar /e
/"() 3#$i'ic, voina comun a prilor %cauza actului# care, n principiu, din c(iar
momentul nc(eierii contractelor, trebuie s stabileasc dac i prin ce elemente
acestea se lea5.
44 Formele contrapartidei
44.1 Clasificarea contraparti dei n func ie de num rul participan ilor
(1 ?a c*)$(/($i'( bi"(e$("-, fiecare parte apare n dubl calitate, de
importator %cumprtor# ntr-un contract i de exportator %vnztor# n cellalt %sau n
celelalte#.
b1 C*)$(/($i'( 0#"i"(e$("- 'e i/ $i"(e$(" poate mbrca '*#- 2*$0e"
prima, n care exportul n contrapartid este fcut c(iar de ctre partea romn care
a fost importatoare %cumprtoare# n contractul de import, dar exportul este adresat
unui alt cumprtor strin dect vnztorul din contractul de import, acest
cumprtor putnd fi din ara vnztorului strin sau dintr-o ar ter6 a doua, n
care exportul n contrapartid este fcut de o alt parte romn dect cumprtoarea
din contractul de import, dar este adresat aceluiai partener strin, care apare,
aadar, n dubla calitate de vnztor n contractul de import i de cumprtor n cel
de export.
c# ?a c*)$(/($i'( 0#"i"(e$("- 'e i/ c!('$i"(e$(" apar dou pri
romne, una n calitate de cumprtor la import i cealalt de vnztor la export, i
dou pri strine, cu caliti corelative.
44.2 Clasificarea n func ie de criteriul num rului i naturii contractelor care
intr n con inutul s u
12D
!n funcie de acest criteriu, contrapartida se prezint, n principal sub $ei
2*$0e"
A1 C*)$(/($i'( (8(- /e c*)$(c#" 'e !7)D($e-c#0/-$($e se prezint, la
rndul ei, n dou modaliti, diferite din punct de vedere al te(nicii contractuale, i
anume"
(1 c*)$(/($i'( /$i) '*#- %(# 0(i 0#"e c*)$(ce 'e i0/*$ &i e8/*$
/($("e"e. &e numesc LparaleleL deoarece n principiu, aceste contracte se nc(eie
concomitent %sau la un interval scurt de timp unul dup altul# i sunt corelate n
executare, din mecanismul contractual lipsind un contract cadru.
b1 c*)$(/($i'( /$i)$-#)#" %(# 0(i 0#"e c*)$(ce 'e i0/*$5 :)%*+ie
'e #) c*)$(c c('$# 'e e8/*$ :) c*)$(/($i'-, pe baza i n executarea cruia
se nc(eie ulterior unul sau mai multe contracte de export propriu-zis.
B1 C*)$(/($i'(5 ca operaiune complex, se poate (8( &i /e c*)$(c#" 'e
c**/e$($e ec*)*0ic- i)e$)(+i*)("- %inclusiv sub forma constituirii de societi cu
participare strin#, n cadrul acestuia asi5urndu-se compensarea importurilor cu
exporturile. Ee(nica de contractare este variabil, prile putnd, de exemplu, s
nc(eie un contract de import %de vnzare-cumprare#, nsoit de un contract de
cooperare economic internaional, n cadrul acestuia din urm realizndu-se
exportul compensator %de pild, un contract de constituire a unei societi de
comercializare a produselor romneti n strintate# sau un contract complex de
cooperare - un contract cadru i contracte distincte pentru importuri i exporturi -
care, n afara scopului de cooperare, s-l aib i pe cel de ec(ilibrare a importurilor
cu exporturile.
C1 C*)$(/($i'( (8(- /e c*)$(c#" 'e %cEi0b.
!n funcie de complexitatea elementelor contractuale care o compun, aceast
form de contrapartid se prezint, la rndul ei, sub dou aspecte.
a# !n primul rnd, ea poate mbrca (aina juridic a unui sin5ur contract
%ne5otium# - operaiunea fiind deci unitar, iar nu complex -, care urmeaz n
principal, dar cu adaptrile specifice comerului internaional. !n acest caz, fiecare din
cele dou pri %copermutani# fi5ureaz n dubl calitate, de exportator i importator,
ntre ele avnd loc un flux de mrfuri n ambele sensuri. De re5ul, n comerul
internaional, exist un decalaj n timp ntre livrrile reciproce, ceea ce constituie o
particularitate fa de sc(imbul de drept comun, unde acestea sunt, n principiu,
concomitente. ?ivrrile concomitente nu sunt excluse n comerul internaional dar ele
12B
se practic rar, mai ales atunci cnd mrfurile ce urmeaz a fi sc(imbate se 5sesc
la un loc, n porturi, zone de comer libere, la tr5uri internaionale etc. ?ivrrile
reciproce pot avea loc uno ictu dar, de re5ul, mrfurile sunt divizate n trane
separate, care se livreaz ealonat, la termenele stabilite n contract, livrrile la
import i cele la export fiind, eventual, alternative, ceea ce confer sc(imbului n
comerul internaional caracterul unui contract cu executare succesiv. +alorile
mrfurilor sc(imbate se compenseaz, prin voina prilor, din c(iar momentul
nc(eierii contractului, fie total, caz n care plata n numerar este exclus,
operaiunea lund forma trocului, fie parial, urmnd a se plti numai diferena %sulta#,
relativ redus, ntre valorile compensate.
b# !n al doilea rnd, contrapartida axat pe contractul de sc(imb poate lua o
form complex, nc(eindu-se mai multe contracte de sc(imburi succesive de
mrfuri, ntre trei sau mai muli parteneri din ri diferite, decontrile n numerar fiind,
de asemenea, excluse %total sau parial#.
45 Con inutul contractelor.
45.1 Con inutul contractelor paralele
!n cazul contrapartidei sub forma contractelor paralele %fr contract cadru#
partea romn exportatoare n contrapartid este interesat n asi5urarea le5turii
ntre aceste contracte, pentru ca, n ipoteza neonorrii de ctre partea strin a
obli5aiilor sale rezultnd din contractul de export n contrapartid - adic, n
principal, aceea de preluare a mrfurilor romneti compensatorii i de plat a
preului - s poat invoca aceast situaie ca temei pentru abinerea de la executarea
propriilor obli5aii rezultate din contractul de import sau pentru dobndirea unor
desp5ubiri corespunztoare. 8entru a realiza aceast le5tur, prile trebuie s
includ n coninutul ambelor %tuturor# contracte %lor# paralele anumite clauze
speciale, care s indice prin care anume elemente respectivele contracte sunt le5ate
ntre ele. Jrecvent, asemenea clauze sunt cuprinse n contractele tip de import i
export propuse de partea romn.
45.2 Con inutul contractului cadru
!n ipoteza n care contrapartida mbrac forma c*)$(c#"#i c('$# 'e e8/*$
urmat de c*)$(ce 'e e8/*$ /$*/$i#-Di%e, aceste '*#- c(e,*$ii 'e c*)$(ce au
un coninut diferit.
122
C*)$(c#" c('$# are un coninut specific, impus, n primul rnd, de scopul
su, acela de a stabili principiile 5enerale ale exportului n contrapartid, pe baza
crora se vor nc(eia contractele subsecvente de export i, implicit, de a asi5ura
conexarea acestor din urm contracte cu cel %cele# de import, iar, n al doilea rnd,
de faptul c obli5aiile 5enerate de contractul cadru au un obiect propriu - fiind
obli5aii de a face, n contra(endo -, distinct de cel al contractului de import i al celor
de export subsecvente %care sunt, de re5ul, contracte de vnzare - cumprare
obinuite#.
Contractul cadru trebuie s cuprind, n principal, c"(#De %/eci2ice privind"
a# individualizarea prin numr, dat, pri, obiect, valoare etc., a contractului
de import la care se refer.
b# obli5aia prii strine de a nc(eia, direct sau prin intermediul unor tere
firme strine pe care le desemneaz, contractele de export n contrapartid, cu
partea romn contractant sau cu alt partener romn.
:stfel, n ceea ce privete prile la contractele de export n contrapartid,
contractul cadru trebuie s precizeze dac acestea vor fi aceleai cu cele din
contractul de import %contrapartida fiind, n acest caz, bilateral# sau exist
posibilitatea, pentru una din ele sau amndou, s desemneze un ter %teri# pentru
contractarea exportului %contrapartida fiind, astfel multilateral#, indicnd i cui i
revine dreptul de opiune asupra terului.
c# procentul pe care l reprezint valoarea mrfurilor romneti exportate din
cea a mrfurilor importate %procentul de compensare a importurilor cu exporturile#.
d# termenele n care se vor nc(eia contractele de export subsecvente
%meionndu-se termenele n care trebuie emise ofertele, trebuie fcut acceptarea
etc.# i termenul maxim %5eneral# pentru executarea acestor contracte, respectiv
pentru livrarea inte5ral a mrfurilor romneti compensatorii i plata preului.
De asemenea, trebuie prevzute principalele aspecte procedurale privind
nc(eierea contractelor de export subsecvente, ca, de exemplu, condiiile ofertei,
acceptrii i eventualele notificri ntre pri prealabile nc(eierii acestor contracte.
e# determinarea 5eneric %prin denumire, structur etc.# a mrfurilor care pot
face obiectul exportului n contrapartid.
!n unele cazuri, prile se limiteaz s indice, ca obiect al exportului n
contrapartid, un sin5ur 5en de mrfuri %de exemplu, maini textile# dar, de re5ul,
partenerului strin %sau terului desemnat de el pentru cumprarea de mrfuri
12-
romneti n contrapartid# i se confer un drept de opiune ntre mai multe cate5orii
de mrfuri nominalizate %prin clauza LmultiproduitL - pluralitate de mrfuri -#, ntre
Lmrfurile vndute %produse# uzual de exportatorL sau c(iar Lorice fel de mrfuri
romnetiL %n cazul clauzei Llibre c(oixL - Jreie Ra(l -, de ale5ere liber a mrfurilor,
cu diferite 5rade de circumstaniere#. De re5ul, lista mrfurilor care se ofer la
export de ctre partea romn este prevzut ntr-o anex la contractul cadru.
8entru determinarea condiiilor de livrare a mrfurilor, dar i a altor elemente
contractuale, prile trimit frecvent la uzanele codificate, de exemplu prin
9)CAE'$@& 1,,..
f# criteriile de determinare a preurilor. Jrecvent, n practic, prile prevd c
partea strin se obli5 s cumpere mrfuri romneti Ln condiii de competitivitateL
%sau o formul ec(ivalent#.
5# anumite elemente privind condiiile de plat a preurilor.
(# 5aranii uzuale, ferme, bancare sau de alt natur, care s asi5ure
ndeplinirea obli5aiilor asumate de partenerul strin privind nc(eierea i executarea
contractelor de export subsecvente, precizndu-se i condiiile de realizare a acestor
5aranii.
i# sanciunile aplicabile partenerului strin pentru nendeplinirea obli5aiilor
decur5nd din contractul cadru i contractele de export subsecvente
j# n cazul clauzei Llibre tiersL, trebuie precizate condiiile n care exporturile
realizate de partea romn ctre tere firme, desemnate de partenerul strin, vor
putea fi luate n considerare pentru stin5erea obli5aiilor de cumprare n
contrapartid asumate de acest partener prin contractul cadru.
1# condiiile i zonele n care vor fi puse n comer, mai departe, ctre
utilizatorii finali, mrfurile romneti compensatorii, putndu-se prevedea restricii
pentru importatorul strin n contrapartid de a revinde aceste mrfuri pe anumite
piee tere, acolo unde exportatorul romn are deja asi5urat reeaua de distribuie
l# or5anizarea, dac este necesar, a unui comitet de coordonare ad (oc,
pentru examinarea stadiului realizrii obli5aiilor reciproce privind contrapartida i
adoptarea msurilor ce se impun, sau, cel puin, a unei proceduri de ntlniri
periodice ntre pri, n acelai scop.
m# re5lementarea unui cont de eviden a executrii obli5aiilor ce vor decur5e
din contractele de export n contrapartid.
n# modalitatea de identificare a mrfii compensatorii.
12,
o# arbitrajul competent pentru soluionarea liti5iilor izvornd din contractul
cadru i contractele de export subsecvente, precum i le5ea aplicabil acestor
contracte, partea romn avnd interesul ca aceste clauze s fie corelate cu cele din
contractul de import.
p# n final, trebuie s se menioneze c respectivul contract cadru face corp
comun cu contractul de import i i produce efectele - respectiv obli5aia de a
contracta n contrapartid a partenerului strin ntr n vi5oare - la aceeai dat cu
nc(eierea contractului de import.
Te% 'e (#*e!("#($e4
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
Definii noiunea de contrapartid i prezentai felurile acesteia n funcie de
numrul participanilor.
Clasificai contrapartida n funcie de criteriul numrului i naturii contractelor
care intr n coninutul su.
1-.
CAPITOLUL V
SOLUIONAREA DIFERENDELOR N COMERUL INTERNAIONAL
U)i(e( 'e :)!-+($e IX
ASPECTE PRIVIND ARBITRA6UL COMERCIAL INTERNAIONAL
N ROMNIA
CUPRINS4
Sec+i#)e( I- ASPECTE GENERALE
13B. Definiia arbitrajului6
132. )atura juridic a arbitrajului6
13-. Clasificarea arbitrajului6
13,. Convenia de arbitraj6
1D.. $aportul dintre clauza compromisorie i contractul n care este inserat.
Sec+i#)e( ( II-( - ASPECTE PRIVIND CURTEA DE ARBITRA6 COMERCIAL
INTERNAIONAL DE PE LNG CAMERA DE COMER I INDUSTRIE A
ROMNIEI
1D1. Documentele constitutive6
1D4. Competena Curii6
1D7. Jormele conveniei arbitrale6
1D3. :rbitrii6
1DD. Constituirea tribunalului arbitral6
1DB. &esizarea tribunalului arbitral6
1D2. &entina arbitral6
1D-. :ciunea n anulare6
1D,. Dispoziii speciale privind arbitrajul comercial internaional6
1B.. Completarea cu dreptul comun.
OBIECTIVE4
Dup studiul acestei uniti, studenii vor putea s"
Defineasc noiunea de arbitraj6
1-1
$ealizeze o clasificare a arbitrajului6
Defineasc noiunea de convenie de arbitraj.
8rezinte competena Curii de :rbitraj Comercial 9nternaional de pe ln5
Camera de Comer i 9ndustrie a $omniei6
'numere formele conveniei arbitrale6
Descrie modalitatea de sesizare i constituirea tribunalului arbitral6
8rezinte coninutul sentinei arbitrale i modalitatea de atac pe calea aciunii n
anulare6
8rezinte dispoziiile speciale existente n materia arbitrajului comercial
internaional.
SECIUNEA I
ASPECTE GENERALE
46 Defini ia arbitrajului
)u exist o definiie le5al a arbitrajului comercial internaional, dar diferite
convenii internaionale i re5lementri interne prevd elementele sale eseniale, aa
nct, prin sinteza acestora, se poate confi5ura cu acuratee fizionomia proprie a
acestei instituii juridice.
A$bi$(3#" c*0e$ci(" i)e$)(+i*)(" este o jurisdicie pentru soluionarea
liti5iilor de comer internaional arbitrabile, ntre persoane de drept privat sau ntre
acestea i persoane de drept public acionnd de jure 5estionis, efectuat de un
tribunal arbitral compus din persoane nenvestite cu autoritate public %arbitri# i a
crui competen izvorte din voina prilor liti5ante sau %n cazuri excepionale# din
convenii internaionale, desfurat pe baza unei proceduri speciale, care se poate
finaliza printr-o (otrre definitiv i obli5atorie pentru aceste pri.
Din aceast definiie rezult e"e0e)e"e e%e)+i("e ale acestei instituii juridice"
(1 :rbitrajul comercial internaional este o 3#$i%'ic+ie, o form de justiie,
deoarece arbitrii au competena de a judeca %de a arbitra#, adic de a Orosti dreptulP
%juris F dictio, dire le droit#, de a aplica le5ea la o situaie de fapt liti5ioas concret.
8rin aceast caracteristic, arbitrajul se aseamn n mod esenial cu
instanele judectoreti, dar se deosebete de alte instituii juridice apropiate, precum
concilierea i medierea.
1-4
b1 :rbitrajul comercial internaional este o modalitate de soluionare a "ii,ii"*$
'e c*0e$+ i)e$)(+i*)(", adic a celor care apar n comerul internaional.
:rbitrajul este QcomercialP i QinternaionalP datorit caracterului specific
comerului i naturii internaionale a liti5iilor care intr n competena sa de
soluionare. ?a rndul lor, liti5iile au aceast natur deoarece raporturile juridice din
care izvorsc au caracter specific comerului i internaional. :adar, natura
arbitrajului este conferit de caracterele obiectului liti5iilor pe care le re5lementeaz,
acest obiect constituind-l raporturile juridice nscute din acte i faptele de comer
internaional .
:cest element definitoriu al arbitrajului este relevat de Convenia de la Ceneva
%1,B1# n c(iar art. 1 pct. 1 lit. a#, care prevede c aceast convenie se aplic
conveniilor de arbitraj nc(eiate pentru re5lementarea liti5iilor nscute sau care se
vor nate din Poperaii de comer internaionalP.
Caracterul internaional al liti5iilor nu se confund cu calificarea drept naional
sau strin a arbitrajului c(emat s soluioneze asemenea liti5ii. De asemenea, acest
caracter al liti5iilor nu intr n contradicie cu caracterul naional al majoritii
instituiilor de arbitraj nvestite cu soluionarea unor asemenea liti5ii, inclusiv al Curii
de arbitraj comercial internaional de pe ln5 Camera de Comer i 9ndustrie a
$omniei %prescurtat, C.:.<#.
c1 8ot fi supuse arbitrajului numai "ii,ii"e ($bi$(bi"e, adic cele care poart
asupra unor drepturi de care prile pot dispune, respectiv cu privire la care se poate
face tranzacie .
'1 :rbitrajul comercial internaional soluioneaz, de principiu, diferendele
aprute ntre persoane de drept privat. :cest arbitraj este competent s soluioneze
i "ii,ii"e 'i)$e /e$%*()e 'e '$e/ /$i!( i /e$%*()e 'e '$e/ /#b"ic acionnd
de jure 5estionis %liti5iile mixte sau semiinternaionale#.
Datorit acestei competene, arbitrajul comercial internaional se ncadreaz
n cate5oria arbitrajului de drept privat.
e1 ;urisdicia arbitral este efectuat de un $ib#)(" ($bi$(".
)u se confund tribunalul arbitral, sin5urul competent s soluioneze liti5iul, cu
instituia de arbitraj %aa cum este C.:.<.# care or5anizeaz i administreaz
arbitrajul .
1-7
21 Eribunalul arbitral este compus din ($bi$i, persoane particulare, nenvestite
cu autoritate public. :adar, arbitrii nu au calitatea de funcionari publici, aa cum
sunt judectorii.
Datorit calitii arbitrilor, arbitrajul comercial internaional apare ca o form de
justiie privat.
,1 C*0/ee)+- $ib#)("#"#i ($bi$(" 'e ( %*"#+i*)( "ii,ii"e :&i ($e iD!*$#" :)
!*i)+( /-$+i"*$ "ii,()e, exprimat prin convenia de arbitraj.
:rbitrajul comercial internaional constituie, aadar, o instituie juridic bazat
pe principiul autonomiei de voin a prilor, fiind o form de jurisdicie convenional.
Eemeiul arbitrajului, constnd n convenia de arbitraj, confer acestei
jurisdicii, privit prin prisma naturii sale juridice, o important component
contractual.
!n cazuri excepionale, temeiul competenei arbitrilor l constituie prevederile
unei convenii internaionale .
E1 :rbitrajul comercial internaional se desfoar pe baza unei /$*ce'#$i
%/eci("e, dero5atorii de la dreptul comun aplicabil instanelor judectoreti .
:rbitrajul este, aadar, o jurisdicie special, 5uvernat de re5uli proprii, care
prezint numeroase i importante particulariti fa de re5lementrile aplicabile
jurisdiciei statale, dar care se completeaz totui cu aceste re5lementri, ca drept
comun. :ceast situaie se re5sete i n cazul C.:.<., ale crei re5uli de procedur
se ntre5esc, n temeiul art. ,1 din $e5ulile de procedur arbitral %prescurtat,
$.8.:.#, cu dispoziiile Crii a 9+-a C.proc.civ. i cu celelalte prevederi de drept
comun de procedur civil romn, n msura n care sunt compatibile cu arbitrajul i
cu natura liti5iilor pe care C.:.<. le soluioneaz .
i1 8rocedura arbitral ia sfrit, de re5ul, printr-o E*-$7$e 'e2i)ii!- &i
*b"i,(*$ie /e)$# /-$+i"e "ii,()e .
8rocedura arbitral, finalizat printr-o (otrre definitiv i obli5atorie pentru
pri, formeaz latura jurisdicional a arbitrajului comercial internaional.
9zvorul contractual, constnd n convenia de arbitraj, coroborat cu latura sa
jurisdicional, sunt elementele eseniale care confi5ureaz )(#$( 3#$i'ic- 0i8- (
($bi$(3#"#i c*0e$ci(" i)e$)(+i*)("
47 Natura juridic a arbitrajului
1-3
:rbitrajul izvorte din voina prilor, temeiul lui juridic este autonomia de
voin a prilor, prin urmare, acesta are o natur contractual i jurisdicional.
:rbitrajul are i o natur procedural* rezidnd n posibilitatea prilor de a-i
ale5e arbitrul, specializarea unic a arbitrului, ale5erea tipului de arbitraj %n drept
strict Ode jureP sau n ec(itate#, posibilitatea ale5erii re5ulilor de procedur aplicabil
etc.
48 Clasificarea arbitrajului
48.1 Clasificarea dup puterile conferite arbitri lor
+up puterile arbitrilor arbitrajul se clasifica in "
a. n drept strict %de jure#, care este re5ula. :rbitrii respect dispoziiile din
sistemul de drept aplicabil n spe.
b. n ec(itate %de facto, ex aeZuo et bono#. :cest arbitraj permite arbitrilor o
putere mai mare, ei putnd s elimine anumite prevederi ale sistemului de drept %lex
causae# atunci cnd consider c acele prevederi sunt contrare ec(itii.
:rbitrii au anumite limite n arbitrajul de ec(itate "
a# nu pot nclca normele de ordine publica de drept internaional privat 6
b# nu pot nclca principiile de drept procesual civil %principiul disponibilitatii,
contradictorialitii i dreptul la aprare#.
48.2 Clasificarea dup caracterul permanent sau temporar
!n funcie de acest criteriu, exist"
a# arbitrajul instituional %permanent#, care este efectuat de ctre o instituie de
arbitraj. :rbitrajul instituional nu se constituie pentru un sin5ur liti5iu ci pentru un
numr nedefinit de liti5ii, aa nct el preexist i subzist unui liti5iu.
:rbitrajul instituional se subclasific dup competena lui .
1# Dup competena material, n "
- arbitraje instituionale cu competen 5eneral - pot judeca liti5ii din orice
domeniu al comerului internaional.
- arbitraje cu competen material special - or5anizate pe ln5 bursele de
mrfuri, asociaii profesionale care sunt specializate ntr-un anumit domeniu al
comerului %ex" arbitrajul C:JE:, care este un arbitraj specializat n comerul cu
cereale i nutreuri#.
4# +up competena teritorial"
1-D
- arbitraje cu competen teritorial universal, care judec liti5ii ntre pri,
indiferent de locul unde i au sediul social.
- arbitraje cu competen teritorial 5eneral, pentru anumite zone
5eo5rafice, cum ar fi curtea de arbitraj pentru rile scandinave, pentru zona nord
american ):JE: - Canada, &*:, @exic#.
- arbitraje bilaterale, care judec liti5ii ntre dou ri %ex" Canadian-:merican
:rbitration :ssociation#.

49 Conven ia de arbitraj
Convenia de arbitraj este contractul %acordul de voin# prin care prile
convin ca un liti5iu viitor sau prezent ntre ele s fie soluionat prin arbitraj.
Convenia de arbitraj mbrac dou forme"
- clauza compromisorie - reprezint o prevedere din contract prin care prile
convin ca un liti5iu viitor i posibil ntre ele s fie soluionat prin arbitraj 6
- compromisul de arbitraj - este un contract propriu-zis prin care prile convin
ca un liti5iu prezent s fie soluionat prin arbitraj.
#fectele conveniei de arbitraj "
a# ne5ativ" exclude competena instituiilor ordinare, care au o competen
le5al 6
b# pozitiv" convenia de arbitraj confer competen arbitrilor, fiind temeiul
competenei lor.

50 Raportul dintre clauza compromisorie i contractul n care este
inserat
Clauza compromisorie are o autonomie relativ faa de contractul n care este
inserat.
:utonomia const n faptul c aceasta nu urmeaz soarta contractului principal
n toate cazurile %ex." cauzele de rezoluiune sau reziliere a contractului. :rbitrii pot
pronuna rezoluiunea sau rezilierea contractului pentru neexecutare, fr ca prin
aceasta s i desfiineze propria competen#.
Caracterul relativ al autonomiei reiese din faptul ca exista cauze de
nevalabilitate a contractului principal care atra5 i nevalabilitatea clauzei
compromisorii. &unt aa numitele cauze de nulitate conver5ent. %ex." nulitatea
pentru vicierea consimmntului la nc(eierea contractului#.
1-B
SECIUNEA A II - A
ASPECTE PRIVIND CURTEA DE ARBITRA6 COMERCIAL INTERNAIONAL DE
PE LNG CAMERA DE COMER I INDUSTRIE A ROMNIEI
51 Documentele constitutive
Curtea de :rbitraj Comercial 9nternaional de pe ln5 Camera de Comer i
9ndustrie a $omniei %prescurtat, C.:.<.# funcioneaz n baza a dou documente
constitutive"
- $e5ulamentul privind or5anizarea i funcionarea6
- $e5ulile de procedur arbitral.
:mndou aceste re5lementri au fost adoptate n anul 4.1.
C.:.<. are, de asemenea, )orme privind taxele i c(eltuielile arbitrale.
C.:.<. este o instituie permanent de arbitraj, ne5uvernamental, fr
personalitate juridic proprie i independent n exercitarea atribuiilor sale
jurisdicionale.
:nalizm, n continuare, principalele prevederi ale $e5ulilor de procedur
arbitral.
52 Competen a Cur ii
Curtea or5anizeaz i administreaz soluionarea pe cale arbitral a liti5iilor
de comer interne i internaionale dac prile au nc(eiat n acest sens o convenie
arbitral scris.
:adar, Curtea"
a# poate soluiona liti5ii derivate dintr-un contract de comer precum i din alte
raporturi juridice de comer6
1-2
Curtea poate soluiona i liti5ii nscute din fapte juridice stricto sensu %delicte
de comer sau fapte de comer licite#.
b# poate soluiona liti5ii interne sau internaionale. ?iti5iul de comer este intern
cnd decur5e dintr-un contract sau din alte raporturi juridice de comer interne i este
internaional cnd decur5e dintr-un contract sau din alte raporturi juridice de comer
care intereseaz comerul internaional.
53 Formele conven iei arbitrale
Convenia arbitral se nc(eie n scris, sub sanciunea nulitii. 'a mbrac
dou forme"
- clauza compromisorie 1 este acea clauza introdusa n contractul principal prin
care prile nele5 s supun arbitrajului liti5iile ce vor aprea ntre ele, nscute din
contract sau n le5tur cu contractul.
- compromisul 1 este convenia de arbitraj nc(eiat de pri dup apariia
liti5iului. :cesta trebuie s indice, sub sanciunea nulitii, dou elemente" obiectul
liti5iului i numele arbitrilor sau modalitatea de a fi numii.
!n anexa la $e5ulile de procedur al Curii sunt redate modele de clauza
compromisorie i de compromis.
54 Arbitrii
8oate fi arbitru orice persoan, cetean romn sau strin, care are capacitate
deplin de exerciiu, studii juridice i se bucur de o reputaie netirbit i are o nalt
calificare i experien profesional
:rbitrii sunt nscrii pe lista Curii. :rbitrii sunt independeni i impariali n
ndeplinirea atribuiilor lor jurisdicionale, ei nefiind reprezentanii prilor.
55 Constituirea tribunalului arbitral
8rile pot conveni ca tribunalul s fie constituit dintr-un arbitru unic sau din
doi arbitri i un supraarbitru
Cnd prile nu au indicat numrul arbitrilor, tribunalul va fi compus din trei
arbitri, cte unul numit de fiecare dintre pri, iar al treilea - supraarbitrul - desemnat
de :utoritatea de nominare %8reedintele Camerei de Comer i 9ndustrie a
$omniei#. :ceasta este re5ula, prile neindicnd de obicei numrul de arbitri dorit.
1--
56 Sesizarea tribunalului arbitral
Eribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere scris, denumit
cerere de arbitrare sau aciune arbitral, care va cuprinde"
%a# numele i prenumele, domiciliul sau reedina persoanei fizice ori pentru
persoanele juridice, denumirea i sediul lor. De asemenea se vor meniona i codul
numeric personal sau, dup caz, codul unic de nre5istrare sau Codul de identificare
fiscal, numrul de nmatriculare n re5istrul comerului ori de nscriere n re5istrul
persoanelor juridice i contul bancar, ale reclamantului i ale prtului dac sunt
cunoscute de reclamant. Dac reclamantul locuiete>i are sediul n strintate, va
arta i domiciliul ales n $omnia, unde urmeaz s i se fac toate comunicrile
privind liti5iul arbitral6
%b# numele i calitatea celui care reprezint partea n proces, iar n cazul
reprezentrii prin avocat, numele acestuia i sediul profesional. Dovada calitii de
reprezentant se va altura cererii6
%c# obiectul i valoarea cererii, precum i modalitatea prin care s-a ajuns la
stabilirea acestei valori6
%d# motivele de fapt i de drept pe care se sprijin fiecare capt de cerere, cu
trimitere la nscrisurile doveditoare corespunztoare sau la alte probe. 9ndicarea
probelor solicitate se face cu artarea, dup caz, a nscrisurilor i a relevanei lor, a
numelui i domiciliului martorilor i a faptelor ce tind a fi probate, a obiectivelor
expertizei i a expertului consilier propus, a ntrebrilor pentru intero5atoriu, n cazul
persoanelor juridice.
%e# menionarea conveniei arbitrale, anexndu-se copie de pe contractul n
care este inserat, sau copie de pe compromis6
%f# semntura prii i tampila n cazul persoanelor juridice. Dac cererea
este introdus prin avocat, ea va fi semnat de acesta, aplicnd tampila.
Dup nre5istrarea cererii de arbitraj, se transmite prilor :ctul de ntiinare,
de la primirea cruia acestea au la dispoziie 1. zile pentru desemnarea arbitrilor.
8rtul este obli5at s depun ntmpinare cu cel puin D zile nainte de data
primului termen, n care s rspund la fiecare capt de cerere n fapt i n drept, s
ridice excepiile, s indice probele n aprare i s semneze ntmpinarea.
1-,
Dac prtul are pretenii proprii mpotriva reclamantului, derivnd din acelai
raport juridic, poate formula o cerere reconvenional. :ceasta trebuie introdus n
cadrul termenului pentru depunerea ntmpinrii sau pn la prima zi de nfiare.
Eribunalul arbitral poate s judece cele dou cereri mpreun sau poate disjun5e
cererea reconvenional de cea principal.
56.1 Dezbaterea litigiului
=edinele de arbitraj nu sunt publice. ?a ele particip prile, personal sau prin
reprezentani, avocaii prilor, experii, interpreii, traductorii i alte persoane a
cror participare este permis cu acordul prilor i cu ncuviinarea tribunalului
arbitral.
Jiecare parte are sarcina s dovedeasc faptele pe care i ntemeiaz
pretenie sau aprarea.
:dministrarea probelor se efectueaz n edin de arbitraj. :precierea
probelor se face de arbitri potrivit intimei lor convin5eri.
Dezbaterile se consemneaz ntr-o nc(eiere de edin.
Dac prile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral pronun (otrrea n
termen de cel mult B luni de la data constituirii sale.
57 Sentin a arbitral
8rocedura arbitral se nc(eie printr-o (otrre, care poart denumirea de
sentin.
Eribunalul arbitral soluioneaz liti5iul n temeiul contractului principal i al
normelor de drept aplicabile, innd seama cnd este cazul i de uzanele din
comer.
8e baza acordului expres al prilor, tribunalul arbitral poate soluiona liti5iul n
ec(itate.
&entina se redacteaz n scris i trebuie s cuprind urmtoarele elemente "
a# componenta nominala a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral,
locul i data pronunrii (otrrii6
b# numele prilor, domiciliul sau reedina ori, dup caz, denumirea i sediul,
precum i numele reprezentanilor prilor i ale celorlalte persoane care au participat
la dezbaterea liti5iului6
c# menionarea conveniei arbitrale n temeiul creia s-a procedat la arbitraj6
1,.
d# obiectul liti5iului i susinerile pe scurt ale prilor6
e# motivele de fapt i de drept ale (otrrii, iar n cazul arbitrajului n ec(itate,
motivele care sub acest aspect ntemeiaz soluia6
f# dispozitivul6
5# semnturile tuturor arbitrilor, precum i semntura asistentului arbitral.
&entina arbitral se redacteaz n cel mult o lun de la data pronunrii i se
comunic prilor n termen de 7 zile de la data redactrii.
&entina este definitiv i obli5atorie i se aduce la ndeplinire de bunvoie de
partea mpotriva cruia s-a pronunat. &entina comunicat prilor are efectele unor
(otrri judectoreti definitive. Dac partea nu execut (otrrea de bunvoie,
cealalt parte trebuie s o nvesteasc cu formul executorie. Cererea de nvestire
se introduce la instana care, n lipsa conveniei arbitrale, ar fi fost competen s
judece liti5iul n fond, n prim instan.
&entina arbitral nvestit cu formula executorie constituie titlu executoriu i
se execut silit ntocmai ca i o (otrre judectoreasc.
58 Ac iunea n anulare
&entina arbitral poate fi desfiinat numai prin aciune n anulare pentru unul
din urmtoarele motive"
a# liti5iul nu era susceptibil de soluionare pe calea arbitrajului6
b# tribunalul arbitral a soluionat liti5iul fr s existe o convenie arbitral sau
n temeiul unei convenii nule sau inoperante6
d# partea a lipsit la termenul cnd au avut loc dezbaterile i procedura de
citare nu a fost le5al ndeplinit6
e# (otrrea a fost pronunat dup expirarea termenului arbitrajului stabilit de
tribunalul arbitral
f# tribunalul arbitral s-a pronunat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu
s-a pronunat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult dect s-a cerut6
5# (otrrea arbitral nu cuprinde dispozitivul i motivele, nu arat data i locul
pronunrii, nu este semnat de arbitri6
(# dispozitivul (otrrii arbitrale cuprinde dispoziii care nu se pot aduce la
ndeplinire6
i# (otrrea arbitral ncalc ordinea public, bunele moravuri ori dispoziii
imperative ale le5ii.
1,1
j# dac, dup pronunarea (otrrii arbitrale, Curtea Constituional s-a
pronunat asupra excepiei invocate n acea cauz, declarnd neconstituional
le5ea, ordonana ori o dispoziie dintr-o le5e sau dintr-o ordonan care a fcut
obiectul acelei excepii ori alte dispoziii din actul atacat, care, n mod necesar i
evident, nu pot fi disociate de prevederile menionate n sesizare.
:ciunea n anulare poate fi introdus n termen de o lun de la data
comunicrii (otrrii arbitrale, iar competena de soluionarea a aciunii revine
instanei judectoreti imediat superioare celei care, n lipsa conveniei de arbitraj, ar
fi fost competent s judece cauza n fond %respectiv, Eribunalului <ucureti sau
Curii de :pel <ucureti, n funcie de valoarea obiectului liti5iului#.
3. Di%/*Di+ii %/eci("e /$i!i)' ($bi$(3#" c*0e$ci(" i)e$)(+i*)("
!n liti5iile de comer internaional se aplic, pe ln5 $e5ulile de procedur
arbitral ale C.:.<., i prevederile conveniilor internaionale la care $omnia este
parte.
8rile sunt libere s determine prin nele5erea lor, le5ea aplicabil fondului
liti5iului. !n lipsa unei atare determinri, se aplic le5ea stabilit de tribunalul arbitral
pe baza normelor conflictuale pertinente. 8rin convenia arbitral referitoare la un
arbitraj comercial internaional, prile pot stabili ca locul arbitrajului s fie n $omnia
sau n alt ar.
!n arbitrajul comercial internaional care se judec n $omnia sau potrivit le5ii
romne, tribunalul arbitral va fi compus dintr-un numr impar de arbitri, fiecare dintre
pri avnd dreptul s numeasc un numr e5al de arbitri, ceteni romni sau
strini.
Dac prile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral pronun (otrrea n
termen de cel mult 14 luni de la data constituirii sale.
!n arbitrajul comercial internaional, durata termenelor prevzute pentru
soluionarea liti5iului intern se dubleaz.
Dezbaterea liti5iului n fata tribunalului arbitral se face n limba stabilit prin
convenia arbitral sau, dac nu s-a prevzut nimic n aceast privin ori nu a
intervenit o nele5ere ulterioar, ntr-o limb de circulaie internaional stabilit de
tribunalul arbitral. Dac o parte nu cunoate limba n care se desfoar dezbaterea,
1,4
la cererea i pe c(eltuiala ei, tribunalul arbitral ii asi5ur serviciile unui interpret.
8rile pot s participe la dezbateri cu interpretul lor.
59 Completarea cu dreptul comun
$e5ulile de procedur se completeaz cu dispoziiile Codului de procedur
civil, n msura n care $e5ulile de procedur ale C.:.<. nu dispun altfel.
Te% 'e (#*e!("#($e4
&tudenii trebuie s poat rspunde, spre exemplu, la urmtoarele subiecte de
sintez"
Definii arbitrajul i prezentai elementele sale eseniale.
Clasificai arbitrajul dup caracterul permanent sau temporar.
Clasificai arbitrajul dup puterile conferite arbitrilor.
Definii i prezentai formele conveniei de arbitraj.
Care este raportul dintre clauza compromisorie i contractul n care este
inseratN
Care este competena Curii de :rbitraj Comercial 9nternaional de pe ln5
Camera de Comer i 9ndustrie a $omnieiN
Care este modalitatea de sesizare a tribunalului arbitralN
8rezentai trsturile eseniale ale sentinei arbitrale.
Care este calea de atac care poate fi exercitat mpotriva sentinei arbitraleN
1,7