Sunteți pe pagina 1din 6

Proces verbal,

Incheiat in data de 29 noiembrie 2013 cu ocazia sedintei Comitetului National al SRIM - Presedinte Dl.Prof.Dr. Sorin Dudea.

l!Pro"esor Sorin udea - #resedintele in e$ercitiu, "ace #rezenta membrilor comitetului director! In acelasi tim# l!Presedinte, anunta calitatea de in%itat a Pro"! r! &ndrei 'ondari! (rdinea de zi a sedintei este urmatoarea) 1! Pro*rama teoretica de #re*atire in rezidentiatul radiolo*ie de lui

2! Sta*iile de #re*atire in rezidentiat si caietul de #re*atire #ractica a rezidentului! 3! +hidul de studiu #entru #re*atirea Radiolo*ie) #rinci#ii, tem#late in s#ecialitatea

,! &ducerea la zi a *hidului de bune #ractici in Radiolo*ie! -! &testatului de studii com#lementare .P/0-C0 , cardioima*istica1 2! i%erse - Codul etic ele*ati /SR

- Scoala de %ara 201, - Constanta 201, - Cotizatia 201, - Ra#ort 'arcelona

- scrisoare catre s#ecialitatii

MS

#ri%ind

denumirea

si

durata

- scrisoare catre MS #ri%ind 3&testatul de studii com#lementare in e$#lorarea #rin C0 si IRM a cordului si marilor %ase4 - Pro*rama teoretica de #re*atire in rezidentiatul radiolo*ie de

1! Pro*rama teoretica radiolo*ie

de

#re*atire

in

rezidentiatul

de

l!Presedinte S! udea multumeste tutuor celor im#licati in traducerea si "ormularea curiculei de #re*atire in rezidentiat, #entru obser%atiile #ertinente aduse, mentionand "a#tul ca in acest moment suntem in stadiul de a discuta numai continutul, urmand sa se *aseasca ulterior de comun acord, un caracter unitar ca "orma! Se #ro#un s#re dezbatere si amendare modi"icarile listate si centralizate de la toti cei im#licati) 1! Princi#ii ale tehnolo*iiloe ima*istice si ima*isticii moleculare - /liminarea ca#itolului de ima*istica moleculara .tine de alta s#ecialiate1 2! Radiolo*ie #erdiatrica - 0ematica de radiolo*ie #ediatrica "ormulata #resu#une e$istenta unor notiuni teoretice si #ractice #realabile de eco*ra"ie, C0, IRM5 - &r "i necesara si corelarea cu durata sta*iilor si cu celelalte ca#itole) uro, *astro, neuro!!!

- S-a #ro#us im#artirea #e ca#itole mai mici de #atolo*ie #ediatrica .ne"ro, *astro, onco, chirur*ie, ur*ente!!!, "etal6sarcina7!!!1, ca un instrument util in stabilirea aco#eririi #atolo*iei in centrele de #re*atire! S-a %otat asu#ra tuturor amendamentelor #ro#use in unanimitate! - Se #astreaza ca#itolul de notiuni de ima*istica moleculara .in %ederea obtinerii #e %iitor a atestatului de studii com#lementare in P/0-C0, #rotocol de colaborare cu cole*ii nuclearisti1 - sub "orma unor notiuni de baza - Ramane de"initi%a "ormularea din debutul curiculei #entru s#ecialitatea noastra si anume) R& I(8(+I/ .include radiolo*ia standard, ima*istica medicala si radiolo*ia inter%entionala1! &su#ra domeniilor de acti%itate si a subca#itolelor se %a discuta ulterior! - Se introduc in curricula notiuni de baza din radiolo*ia dentara 9 Pro"!dr! :aba anisia - Scoaterea unor metode dia*nostice care ori nu #ri%esc radiolo*ii ori nu se "ac in Romania .e$ dacriocisto*ra"ia6 CPRM cu secretina1 u#a discutiile a%ute si #unerea de accord asu#ra tuturor #enctelor mentionate la Pro#unerea lui Presedinte S! ! curricula este acce#tata in "orma sa teoretica! 2! Sta*iile de #re*atire in rezidentiat si caietul de #re*atire #ractica a rezidentului! a! Sta*iile obli*atorii #e care trebuie sa le "aca rezidentul b! 'aremul minim de mane%re #e care trebuie sa le "aca sau la care trebuie sa asiste! &s#ra acestor as#ect s-a cazut de accord ca in"ormatia #usa la dis#ozitie de curricula euro#eana este redundanta si in aceste conditii se %a adau*a un nou ca#itol de ;Com#etente *enerale4 si a#oi #e "iecare ca#itol in #arte ;com#etente #ractice s#eci"ice4! 3! +hidul de studiu #entru #re*atirea in s#ecialitate! Ca model se o"era un ;tem#late4 .un schelet1 - model #oliartrita reumatoida - care %a "i ado#tat #entru "iecare boala6sindrom in #arte, cu conditia sa nu de#aseasca o #a*ina!

Redactarea acestui *hid %a "i "acuta tot de cei care au "ormulat #artea teoretica! Se %a stabili un #lan de lucru #entru acest *hid! Rezultatul %a "i) un *hid de studiu "ara ima*ini, cu te$t mult sim#li"icat, de asa maniera incat #ina la scoala de %ara din anul 201, sa e$ista material redacta #entru a se #utea a#recia ) ra#oarte de #ro*res, redistribuiri, etc, la Con"erinta din octombrie de la Constanta o "orma intermediara, iar la Con"erinta de Neuroradiolo*ie din 2< noiembrie 201, 9 o "orma "inala! Concluzie) - #rima eta#a 9 Scoala de %ara .#rima sa#tamana din iulie1 - a doua eta#a intermediara - Con"erinta RM, MS= si +I() Constanta 2-,!10!201, - a treia eta#a 9 Scoala de iarna 2<-30 noiembrie 201, 9 #ina la "inalul anului 201,! Pe masura ce ca#itolele %or "i terminate, se %or trimite la secretarul ad>unct, care %a "ace un *ra"ic lunar de #ro*resie! 8a s"arsit %a e$ista un 'irou /ditorial care sa su#er%izeze "orma "inala, centralizata! ,! &ducerea la zi a *hidului de bune #ractici in Radiolo*ie ?#-datarea +hdurilor de bune #ractici cit mai ra#id, cele mai bune re#ere de utilizat) cel en*lez si *hidul "rancez .#us on-line) @@@!s"rnet!or*6 gbu.radiologie.fr1 -! &testate de studii com#lementare a! &testatul de studii com#lementare de ima*istica #rin C0 si IRM a cordului si marilor %ase! Se con%ine utilitatea instituirii acestui atestat si se con%ine "ormularea unei scrisori de sustinere catre MS! Se %a or*aniza, cu sustinerea +R/A-C/RA, SAR si ?MA ;Carol a%ila4 'ucuresti, un Curs ;0each to 0eacher4 in #erioada 1 9 1- noiembrie, #entru "ormarea de "ormatori in %ederea obtinerii atestatului de studii com#lementare in e$#lorarea C0 si IRM a cordului si marilor %ase! b! Se con%ine #osibila utilitate a unui atestat de studii com#lementare #entru P/0-C0

&cest atestat urmeaza a "i #ro#us s#re analiza comuna Societatii de Medicina Nucleara! Se urmareste #re*atirea radiolo*ilor sau6si nuclearistilor ast"el incat "iecare s#ecialitate sa #oata #ractica inde#endent P/0-C0! Pro#unerea este de #re*atire in 2 module) module initiale di"erentiate #entru cele doua s#ecialitati si modul "inal comun! emersul %a "i continuat doar daca e$ista interesul si acce#tul Societatii de Medicina Nucleara! 2! i%erse a! Codul etic al /SR 9 se #ro#une traducerea si ada#tarea de catre SRIM a Codului etic al /SR! Se #ro#une consultarea in #aralel a Societatii de Medicina 8e*ala! b! Nominalizarea noilor dele*ati in structurile Societatii /uro#ene de Radiolo*ie) Comitetul #ro"esional-or*anizatoric) Pro"! r! 8u#escu Ioana Comitetul educational) Pro"! r! Ne*ru ra*os Comitetul de cercetare) Con"! r! Santa &drian

Membri in alte structuri ale /SR .nenominalizati de CN1) Presedinte /ta# si Membru in Comitetul de acordare a #remiilor) Pro"! r! Ne*ru ! Comitetul societatilor nationale) Pro"! dr! Sorin M! udea Membri in Inst! 8eadershi#) Con"! r! Santa &drian, Costin Minoiu Persoana de contact #e#ntru Comisia /conomica) Pro"! r! Constantin Baharia! c! Scoala de %ara din 201, se %a tine in #rima sa#tamana din luna iulie! 8ocatia %a "i stablita ulterior! d! Con"erinta IRM, MS= si +I( 9 mani"estare unica, cu res#ectarea #onderii lucrarilor stiinti"ice e*al #entru cele trei societati #artici#ante, si cursul #recon"erinta! es"asurare) Constanta, 2-, octombrie 201,! Comitet de or*anizare) Pro"! r! S! udea Con"!dr! /ne Cladimir Con"! r! Alorin 'irsasteanu Con"! r! Radu 'az r! Casile Po#ita!

e! Duantumul cotizatiilor la SRIM ramane neschimbat, res#ecti% medic #rimar6s#ecialist 9 2-0 R(N, rezident 9 100 Ron si tehnicieni 9 100 R(N! "! l! #ro"! Sorin M! udea, im#reuna cu dna #ro"! dr! Ioana 8u#escu si dl! #ro"! dr! +eor*e Iana au #rezentat ra#ortul intalnirii conducerii Societatilor de Radiolo*ie des"asurat la 'arcelona, 22!11!2013 *! &u "ost "ormulate si a#robate urmatoarele scrisori catre MS) scrisoare de solicitare a sustinerii #entru modi"icarea denumirii s#eicalitatii in Radiolo*ie si #entru stabilirii duratei de #re*atire la - ani scrisoare de insituire a &testatului de studii com#lementare in e$#lorarea #rin C0 si IRM a cordului si marilor %ase!