Sunteți pe pagina 1din 13

Dezvoltarea sectorului Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor 1.

Indicatorii economici de dezvoltare a sectorului TIC


Figura 1.1. Ponderea sectorului TIC n volumul PIB n dinamic, (%)

Sursa: ANRCETI, conform datelor raportate de ctre operatori, 2013 Figura 1.2. Structura pieei TIC n funcie de venituri n dinamic, (mil. lei) (%)

4000 3000 2000 1000 0 2009 2010 2011 ervic ii Internet ervic ii T $ 0 , 6 2 0 3 1 , 1 5 4 7 , 9 2 9 1 7 0 , , 21 39 21 0 , 4 5 4 3 7 , 1 4 5 7 , 6 1 9 1 02 , , 83 23 22 6 , 0 1 6 3 2 , 8 7 6 3 , 7 4 6 1 0 , 9 4, 86 24 2

9 , 2 3 7 3

1 , 6 4 5 1 , 1 8 0 , 0 8 9 2 3

1 , 1 7 2

2012

ervicii de tel. mo!ile ervicii tel. "i#a ervici %osta le

Sursa: ANRCETI, conform datelor raportate de ctre operatori, 2013

Figura 1.3. Evoluia numrului de abonai la serviciile TIC, (mii)

Sursa: ANRCETI, conform datelor raportate de ctre operatori, 2013

Figura 1.4. Dinamica investiiilor n sectorul TIC (mil. lei)

Sursa: ANRCETI, conform datelor raportate de ctre operatori, 2013

Figura 1.5. Volumul investiiilor capitale n piaa serviciilor TIC n anul !"

Sursa: iroul na!ional de statistic "i ANRCETI conform datelor raportate de ctre operatori, 2013 Figura 1.6. Comerul e#terior cu servicii TIC (mil. USD)

Sursa : anca Na!ional a #oldo$ei, 2013

Tabelul 1.7. Dinamica comerului e#terior de servicii TIC n $epublica %oldova (mil. USD)
Indicator Total Export E#port servicii TIC inclusi$, Servicii de com !ica"ii Servicii de i!#ormatic$ %i i!#orma"io!ale & 'ector l T() Total (mport Import servicii TIC inclusi$, Servicii de com !ica"ii Servicii de i!#ormatic$ %i i!#orma"io!ale & 'ector l T() &nitatea de msur mil. USD mil* &SD mil. USD mil. USD & mil. USD mil* &SD mil. USD mil. USD & !!' 2001,7 5 )),)+ 85,67 14,27 4,99 4321,5 4 .,, 37,55 15,65 1,23 !!( 2489,8 1 "+!,(, 114,56 26,27 5,65 5706,2 1 -,,,47,37 15,99 1,11 !!) 2000,0 3 ",+,)105,21 29,75 6,74 3988,6 -,,", 39,15 23,98 1,58 !"! 2290,7 5 ".),+' 126,05 33,42 6,96 4573,7 8 -",'38,13 23,63 1,35 !"" 3158,53 "( ,( 134,96 47,84 5,78 6030,56 -.,+. 42,46 22,99 1,08 !" 3164,30 ").,(( 140,04 55,84 6,19 6109,56 '',, 40,16 37,14 1,26

Sursa : anca Na!ional a #oldo$ei, 2013

2. Tele"onia mo!il&
Figura 2.1. Evoluia numrului de abonai /i nivelul de penetrare a telefoniei mobile

Sursa: ANRCETI, conform datelor raportate de ctre operatori, 2013

Figura 2.2. Evoluia numrului abonailor telefoniei mobile per furni0or, (mii)

Sursa: ANRCETI, conform datelor raportate de ctre operatori, 2013

3. Tele"onia "i#&
Figura 3.1. Evoluia numrului abonailor /i nivelul de penetrare a telefoniei fi#e

Sursa: ANRCETI, conform datelor raportate de ctre operatori, 2013

Figura 3.2. Evoluia nivelului de di1itali0are a reelelor de telefonie fi#, (%)

Sursa: S%A%&#oldtelecom', 2013

4.

ervicii Internet

Figura 4.1. Evoluia numrului abonailor n band lar1 /i nivelul de penetrare a serviciilor Internet

Sursa: ANRCETI, conform datelor raportate de ctre operatori, 2013

Figura 4.2. Evoluia numrului de abonai n band lar1, n funcie de te2nolo1iile de acces, (mii abonai)

Sursa: ANRCETI, conform datelor raportate de ctre operatori, 2013

Figura 4.3. Ponderea serviciilor n band lar1 n funcie de te2nolo1ia de acces

Sursa: ANRCETI, conform datelor raportate de ctre operatori, 2013

Figura 4.4. $atele de penetrare a serviciilor n band lar1 n $*%* /i n alte ri3re1iuni, (%)

Sursa: ANRCETI, conform datelor raportate de ctre operatori, 2012

5. 'i"uzare (i retransmisie a %ro)ramelor audiovizuale


Figura 5.1. Evoluia numrului abonailor /i nivelul de penetrare a serviciilor TV

Sursa: ANRCETI, conform datelor raportate de ctre operatori, 2013

Figura 5.2. Structura abonailor la serviciile TV multicanal n anul !" n dependen de te2nolo1ia de acces

Sursa: ANRCETI, conform datelor raportate de ctre operatori, 2013

6.

ectorul TIC *n clasamentele interna+ionale

Tabelul 6.1 Dinamica Indicelui de de0voltare a e45uvernrii 6E45$I7


2003 *1/3 !ri+ e,-( ra!. !,,-, ). 0,927 1 0,4020 2 0,3806 2 0,588 2 0,483 50 0,462 54 2004 *1/0 !ri+ e,-( ra!. !,,++- "!0,9132 1 0,4127 2 0,3899 2 0,5866 2 0,5504 38 0,5326 45 2005 *1/1 !ri+ e,-( ra!. !,,+.) "!) 0,9062 1 0,4267 2 0,4334 2 0,55 2 0,5704 44 0,5456 48 2008 *103 !ri2 e,-( ra!. !,+."! ), 0,9157 1 0,4514 2 0,4447 2 0,649 2 0,5383 51 0,5728 41 2009 *112 !ri2 e,-( ra!. !,+-"" (! 0,8785 1 0,4406 2 0,4489 2 0,6227 2 0,5479 47 0,5181 54 2011 3113 !ri2 e,-( ra!. !,.- - -) 0,9283 1 0,4882 2 0,5905 2 0,7188 2 0,6060 62 0,5653 68

%oldova /ara top 0! l me 1edia mo!dial$ 1edia )S( 1edia E ropei -om3!ia Ucrai!a

Sursa: Raportul anual &(N )lo*al E+)o$ernment Sur$e, 2012' Tabelul 6.2. Dinamica Indicelui de0voltrii TIC 8 IDI 6ICT Development Inde#7
2002 *142 !ri+ (D( ra!. ,", '+ 6,05 1 2,48 2 2,14 2 4,22 2 2,48 60 2,50 59 2007 *145 !ri+ (D( ra!. ,,"" ', 7,50 1 3,40 2 3,05 2 5,97 2 4,11 48 3,56 58 2008 *141 !ri+ (D( ra!. ,,,' ', 7,85 1 3,58 2 3,18 2 5,99 2 4,73 44 3,87 58 2009 *141 !ri2 (D( ra!. ,,.' -+ 8,40 1 3,62 2 3,18 2 5,8 2 5,20 48 4,34 62 2010 *142 !ri2 (D( ra!. +,+' .' 8,45 1 4,08 2 3,85 2 6,42 2 4,89 50 4,20 65 2011 3144 !ri2 (D( ra!. +,.. 8,56 1 4,15 2 4,43 2 6,49 2 5,13 52 4,40 67

%oldova /ara top 0! l me 1edia mo!dial$ 1edia )S( 1edia E ropei -om3!ia Ucrai!a

Sursa: Raportul (IT&#easurin- t.e Information Societ, 2012'

Tabelul 6.3. Dinamica Indicelui pre1tirii de reea 4 9$I 69et:or;ed $eadiness Inde#7
2006 *122 !ri+ <-( ra!. ,,", ) 5,71 2 3,84 2 3,11 2 4,29 2 3,80 55 3,46 75 2007 *12/ !ri+ <-( ra!. ,, " )5,78 2 3,93 2 3,27 2 4,42 2 3,86 61 3,69 70 2008 *135 !ri2 <-( ra!. ,,,! )) 5,85 2 3,69 2 3,35 2 4,54 2 3,97 58 3,88 62 2010 *130 !ri2 <-( ra!. ,,+. )' 5,60 2 3,9 2 3,48 2 4,36 2 3,81 65 3,53 90 2011 3152 !ri2 <-( ra!. ,,'( '( 5,94 2 3,95 2 3,67 2 4,42 2 3,90 67 3,85 75 2012 3155 !ri2 <-( ra!. ,,(+ '' 5,98 1 3,96 2 3,81 2 4,9 2 3,86 75 3,87 73

%oldova /ara top 0! l me 1edia mo!dial$ 1edia )S( 1edia E ropei -om3!ia Ucrai!a

Sursa: Raportului #ondial al 6E7 pri$ind Te.nolo-iile Informa!ionale 8n anul 2013 Tabelul 6.4. Dinamica Indicelui Economiei ba0ate pe cunoa/tere 8 <EI
2007 *122!ri+ =E( ra!. +,-+ '! 9,26 2 4,94 2 4,42 2 7,68 2 5,86 48 5,58 51 2008 *12/ !ri+ =E( ra!. .,!+ -' 9,58 2 5,24 2 4,49 2 7,92 2 6,37 43 5,8 51 2010 *135 !ri2 =E( ra!. .,!' '" 9,52 2 2 4,73 2 7,62 2 6,43 2012 *130 !ri2 =E( ra!. +,) '' 9,43 2 5,07 2 4,81 2 8,04 2 6,82 44 5,73 56

%oldova /ara top 0! l me 1edia mo!dial$ 1edia )S( 1edia E ropei -om3!ia Ucrai!a

Sursa: 9no:led-e Econom, Inde; 2012

Concluzii
Sector l te4!olo.iei i!#orma"iei %i com !ica"iilor *T()+ e'te ! l di!tre p "i!ele dome!ii ale eco!omiei, !de -ep 5lica 1oldova 0!re.i'trea6$ pro.re'e 'em!i#icative. 7 co!#irm$ at3t eval $rile !a"io!ale, c3t %i rati!. rile mo!diale. )ota co!tri5 "iei dome!i l i T() 0! 8rod ' l (!ter! 9r t *8(9+ al "$rii co!'tit ie 7,6&, c o valoare de pia"$ de cca 6 687,2 milioa!e lei a! al. :precierea 0! di!amic$ a !ivel l i de de6voltare a 'ector l i te4!olo.iei i!#orma"iei %i com !ica"iilor 0! -ep 5lica 1oldova de!ot$ te!di!"e .e!erale po6itive la toate capitolele; Sector l T() di! 1oldova are ! pote!"ial 'porit 0! ceea ce prive%te de6voltarea i!#ra'tr ct rii de com !ica"ii electro!ice, toate localit$"ile di! "ar$ ' !t a'i. rate c tele#o!ie #ix$, %i c tele#o!ie mo5il$. Di.iti6area re"elelor de tele#o!ie #ix$ a ati!' !ivel l de 94,5&. D p$ vite6a de acce' la (!ter!et 1oldova 'e pla'ea6$ pri!tre primele 20 de 'tate ale l mii.

De me!"io!at c$, 0! perioada a! l i 2012, pe pia"a re"elelor %i 'erviciilor de com !ica"ii a activat 560 # r!i6ori a tori6a"i. 8otrivit datelor :<-)ET(, di! cei 560 de # r!i6ori a tori6a"i, 498 > a drept l de a # r!i6a re"ele %i 'ervicii de com !ica"ii electro!ice 0! 5a6a re.im l i de a tori6are .e!eral$, iar 62 > 0! 5a6a a 66 de lice!"e .e!erale %i?'a te4!ice pe!tr diver'e .e! ri de activitate 0! dome!i l telecom !ica"iilor %i i!#ormaticii 3situa!ie din 31%12%20122% )ele mai 'em!i#icative v3!6$ri a #o't 0!re.i'trate pe pia"a de com !ica"ii mo5ile %i cea de tele#o!ie #ix$. U! l di! #actorii cre%terii ve!it rilor o5"i! te de operatorii de tele#o!ie mo5il$ %i #ix$ l2a co!'tit it ma@orarea ! m$r l i de tili6atori ai 'erviciilor # r!i6ate de ace'tea. :'t#el, ! m$r l de tili6atori ai 'erviciilor de com !ica"ii mo5ile a dep$%it ci#ra de 4 mil. 262 mii, iar rata de pe!etrare a 'erviciilor date a ati!' !ivel l 119,7&. < m$r l i de a5o!a"i, co!ecta"i la operatorii re"elelor de tele#o!ie #ix$ 'e ci#rea6$ la 1 mil. 205,8 mii, iar rata de pe!etrare a ace'tor 'ervicii, raportat$ la o ' t$ de loc itori co!'tit ie 33,87&. 8e parc r' l a! l i 2012, ! m$r l a5o!a"ilor la 'erviciile de acce' la (!ter!et de 5a!d$ lar.$ a dep$%it ci#ra de 417,2 mii, iar rata de pe!etrare a ace'tor 'ervicii raportat$ la 100 de loc itori ai rep 5licii a ati!' 11,72&. 7 cre%tere 'em!i#icativ$ 'e ate't$ %i 0! r3!d l tili6atorilor 'ervici l i de acce' la (!ter!et de 5a!d$ lar.$ p !cte mo5ile. A! perioada a!ilor 200822012, ! m$r l ace'tora a dep$%it pra. l de 178,45 mii, iar rata de pe!etrare a ace'tor 'ervicii la 100 de loc itori a alc$t it 4,22&. )i#ra de a#aceri e'te ' '"i! t$, 0! mare m$' r$, de cre%terea vol m l i de i!ve'ti"ii 0! 'ectoarele pie"ei T(). :'t#el, pe parc r' l a! l i 2012, vol m l i!ve'ti"iilor 0! de6voltarea 'ector l i T() a 0!' mat circa 1 750 mil.lei, cele mai importa!te i!ve'ti"ii #ii!d e#ect ate 0! 'ector l tele#o!iei mo5ile %i #ixe. Export rile repre6i!t$ ! motor p ter!ic pe!tr i!d 'tria T() %i co!tri5 ie deci'iv la cre%terea competitivit$ii 'ector l i. )o!#orm datelor pre6e!tate de 9a!ca <a"io!al$ a 1oldovei, "ara !oa'tr$, de"i!e o po6i"ie 5 !$ la capitol l Bcomer" c 'erviciile T()C % :'t#el, vol m l export rilor 'erviciilor T() 0! a#ara "$rii a cre'c t de pe'te 3 ori 0! ltimii 7 a!i, de la 63,01 milioa!e USD 0! 2005 la 195,88 milioa!e 0! 2012. A! !oiem5rie 2012, -ep 5lica 1oldova a eli5erat, 0! premier$, do $ lice!"e pe!tr tele#o!ia mo5il$ ,,de .e!era"ia 4,C. Dice!"ele a #o't o5"i! te de c$tre compa!iile 1oldcell %i 7ra!.e, care de@a pre'tea6$ 'ervicii de tele#o!ie mo5il$ pe pia"a 1oldovei %i care vor a'i. ra moder!i6area re"elelor exi'te!te 0! 5a6a 'ta!dardelor te4!olo.iei DTE *Do!. Term Evol tio!+. :m5ii operatori a la!'at re"elele 4, 0! re.im comercial 0! mai p "i! de o l !$ d p$ o5"i!erea lice!"ei. E#ort rile dep 'e de -ep 5lica 1oldova 0! ltimii a!i pe!tr imp l'io!area de6volt$rii i!#ra'tr ct rii 'ector l i T() a co!tri5 it la cre%terea po6i"io!$rii "$rii 0! rati!. rile i!ter!a"io!ale *U!i !ea (!ter!a"io!al$ 0! Telecom !ica"ii, Eor m l Eco!omic 1o!dial, Departame!t l :#acerilor Eco!omice %i Sociale al <a"i !ilor U!ite, 9a!ca 1o!dial$ %.a.+. )o!#orm cla'ame!t l i i!ter!a"io!al al i!dicel i de de6voltare a 'ector l i T(), "ara !oa'tr$ '2a pla'at pe loc l 62 di! 155 'tate re %i!d '$2%i p$'tre6e po6i"ia pri! cre%terea co!'ta!t$ a valorii i!dicel i de la 4,24 la 4,55 p !cte. Evol "ia a'ce!de!t$ a acce' l i pop la"iei la te4!olo.iile i!#orma"iei %i com !ica"iilor a cla'at 1oldova pe po6i"ia 58, a't#el 0!re.i'tr0!d ! 'alt c 27 po6i"ii la ace't capitol. D p$ impact l T() 0! proce' l de de6voltare %i competitivitate a "$rii, 1oldova a 0!re.i'trat ! 'alt de 24 po6i"ii 0! cla'ame!t l mo!dial %i '2a pla'at pe loc l 65 di! 144 de 'tate. -ep 5lica 1oldova a 0!re.i'trat ! 'alt de 37 po6i"ii a (!dicel i de de6voltare a e2, ver!$rii dep$%i!d valoarea medie mo!dial$ %i po6i io!3!d 2'e pe loc l 69 di! 193 "$ri.

Faloarea i!dicilor a.re.a"i pe!tr -ep 5lica 1oldova a o te!di!"$ de cre%tere pe mai m lte dome!ii, ceea ce 'em!i#ic$ o ava!'are a "$rii 0! dome!i l T(). A! co!cl 6ie, rati!.2 rile i!ter!a"io!ale po6i"io!ea6$ 1oldova 0! cate.oria "$rilor c !ivel medi de de6voltare a 'ector l i T().

Direcia analiz, monitorizare i evaluare a politicilor