Sunteți pe pagina 1din 200

1

KARINTHY FRIGYES

TANR R KREM
U idk irodalmi intezet R.T. (Snger s Wolfner) Kadasa Budapest

KARINTHY FRIGYES

Dai-mi voie, domnule profesor...


n rom!ne"te de #. BUT$#%U

EDITURA

TINERETULU I
3

Coperta: Tiberiu Ni ore! u

PREFA

Un debut sc nteietor la dou!"eci de ani l consacr! pe #arint$% Fri&%es ca pe un scriitor satiric cu bo&ate resurse, de prima m n!. Pa&ini de un umor suculent, incisiv, o und! de tristee reprimat! printr-o ironie subire, mult! fante"ie, si&uran! deplin! a mi'loacelor &enului, l-au impus cu repe"iciune. (tudent nc!, se consacr! n ntre&ime literaturii. An dup! an i apar lucr!rile, tre"ind un interes cresc nd n lumea literar!) cur nd numele s!u devenind cunoscut *i peste $otare. Prospeimea, ori&inala mpletire de &lum! *i am!r!ciune abia ntre"!rit!, n avalan*a de replici *i ntors!turi, de un ire"istibil umor, i asi&ur! un loc aparte n &aleria marilor umori*ti. Parodiile cuprinse n volumul &#"a s'rie(i )oi* +,-.-/, constituind modele ale &enului, se nscriu primele n seria de volume, care, cu trecerea anilor, vor ocupa un raft dra& *i cercetat frecvent de cititori. %inge +,-,./, nuvele, +glinda Str!m,- +,-,0/, nt!lnire 'u un t!n-r. Balad- despre ,-r,a(ii mu(i +,-,1/, #mintiri ,udapestane +,-,1/ etc., se adau&! e2celentelor sale traduceri, dintre care remarcabil! prin calitatea ei e traducerea inte&ral!, prima n literatura ma&$iar!, a /ulli)erului lui (3ift. 4n ,-,1 scriitorul *i semnea"! propriul cuv nt introductiv la volumul care reune*te sc$iele din 5Dai-mi voie, domnule profesor6, pre"entat aici, n traducere rom neasc!, cititorului nostru. (! fie o carte de amintiri de liceu7

(e re ntoarce n clasa a 89-a b. a liceului. :ici nu s-au mplinit "ece ani de c nd elevul pirpiriu intra n clas! dup! clopoel, n mi'locul unei t!ceri ad nci, dar at t de &r!itoare. 4n urec$i i r!sun! r itul nenduplecat al ;de*tept!torului6 de-acas!, cl!de*te *i d!r m! dialo&uri cu profesorii s!i. 4n aceste dialo&uri e c nd ndr!"ne, c nd timorat de pupitrul de *coal!, de catedr!, de profesor *i de catalo&, acesta din urm! fiind cel mai &reu de nduplecat. <pt ani de "ile, o lupt! necurmat!, ntr-o *coal! ri&id!, cu profesori indifereni, cu ceva 'alnic n absurdul ei, cu sperane *i c!deri, cu primele impresii adev!rate asupra vieii, cu bucurii naive *i am!&iri reale. 9ar acest itinerar, o dat! str!b!tut cu &eanta *colarului, n pantaloni r!ma*i scuri pe un copil ce p!*ea-n adolescen!, l reface scriitorul cu arma t!ioas! a satirei, r " nd, mpr!*tiind sc ntei ca-ntr-un duel cu vec$iul. 9ronie, &lum!, persiflare, sarcasm. :u lipse*te nimic din panoplie. Doar c! pe alocuri *i face loc acel fir am!riu subteran, fin, ascuns cu &ri'!, discret, r!bufnind rar de-asupra, din care descifr!m c! acest itinerar e plin de tristee, mpletit! cu le&itim! aversiune fa! de *coala vec$e, fa! de incontestabilul ei dar de-a n!bu*i tot ceea ce e spontan, viu, ori&inal, tot ceea ce e sincer *i nepref!cut, tin" nd prin sistemul ei anc$ilo"at, n care statul bur&$e"o-mo*ieresc *i biserica *i dau fratern m na, s! creasc! un supus, docil semidoct *i mb!tr nit suflete*te nainte de vreme. A*adar nu e o carte de amintiri, sau numai de amintiri, evident. Dar e o carte care are nsu*irea de-a ne face pe noi s! nu uit!m. A*a a fost. 9ar dac! scriitorul mbrac! n ironie *i satir! amintirile sale, cu at t mai bine. R dem cu lacrimi urm!rindu-l pe erou e2plic ndu-*i acas!, n faa p!rinilor, certificatul de note. :u s nt uitate *tren&!riile, nevinovate, care m!rturisesc inventivitate, ima&inaie aprins!. :u s nt nici ntr-un fel umbrite de *iretenie mesc$in!, nu s nt reprobabile, ca autenticele vicii de caracter. Au n ele candoare *i aparin v rstei. :ostimele p!c!leli,

t r&uielile cu anticarul, r!spunsurile u*or nv!luite n aro&an! ale premiantului, al!turi de b i&uielile ininteli&ibile ale elevului care ;nu s-a pre&!tit6, sau ;a avut o trec!toare indispo"iie6, lucr!rile de control, primele ntreb!ri tulbur!toare ale v rstei, s nt parcurse cu o e2traordinar! tr!ire a fiec!rui am!nunt, cu o verv! neobosit!. 4n cartea lui #arint$%, profesorii nu bat. :u s nt de calibrul lui domnul 8ucea a lui Delavrancea. :ici m!car nu tra& de urec$i. ( nt ns! indifereni, lipsii de ima&inaie, ndep!rtai la mii de ani lumin! de viaa "ilnic! a clasei, de elevi *i problemele lor. Devin aproape o noiune. :u r!sun! nic!ieri un clinc$et m!car, din care s! deducem c! vreunul din ei a vibrat omene*te. (criitorul a nimerit e2act. Profesorul nu era *i peda&o&. 4ntrea&a clas!, recreaiile &!l!&ioase, pulsul puternic al vieii, nu puteau fi comprimate ntr-un notes, cu nume, pronume, calificative. 4ntr-un sin&ur loc slu'itorii sistemului de nv!!m nt, apus pentru totdeauna, se tre"esc, se a&it! *i se nsp!im nt!. = nd li se cere s! dea napoi banii pl!tii, ta2a pe anii de *coal!. E o formidabil! lovitur!> A*a ceva n-au mai nt lnit, n-au au"it. Dar fostul elev spune ni*te adev!ruri crude. ;?coala nu m-a nv!at nimic. E nefolositoare n via!. Un ban &!urit, nici at t nu merit!6. < satir! &roas!, care ustur!. #arint$% nc$eie ma&istral scena prin silinele profesorilor de-a &!si e2celente cascade de r!spunsuri anapoda date de fostul elev. @onul acesta &rav, e undeva n ad nc, apare n subte2t. =ititorul, o dat! cu autorul, se re ntoarce, " mbe*te *i-i place, tr!ind emoii vec$i, tre"ite de 'urnalul fidel al unei clase ca oricare alta, prin care muli au trecut. 4nele&em c! *coala vec$e nu se putea apropia de elev, nu-i nele&ea psi$olo&ia, nu cultiva sinceritatea, entu"iasmul fierbinte, &enero"itatea *i puritatea. Ap!sa ns! con*tiinele cu lespedea unei pri&oane mb csite, contrarie adev!rului vieii, viitorului, ncerc nd s! le n!bu*e ntre co-

perile amenin!toare ale catalo&ului, spaim! a elevilor. ?i abia la sf r*it, la un ultim retu*, penelul neast mp!ratului umorist nu se mai poate st!p ni, nu mai poate re"ista. 4n ;4nt lnire cu un t n!r6, ultima povestire din volum, scriitorul, notea"! dup! simbolica nt lnire cu el nsu*i, r!spun" nd tulburatA ;B Un vec$i cunoscut B un b!iat tare dr!&u.6 ?i la urm!, amar, n sf r*it desc$is, f!r! a se cruaA ;B ?i rana, de-acum m! durea n!bu*it...6 E ultimul r nd al c!rii. :-a fost u*or de str!b!tut acest drum. ;Am r s amintindu-ne de b!ncile *colii, de lada cea nou! de lemne, n care s-a ascuns un cole&, n toate am &!sit pl!cere s! ni le amintim. ?i nu ne-am oprit numai acolo, la e2amenul final6 B ne-ar spune scriitorul. Dar e o str ns! le&!tur! ntre r itul de*tept!torului de-acas! *i aceast! ultim! replic!. 4ntre timp se r!"boie*te cu alte vicii, *i bate 'oc de futuri*ti, de dadai*ti, milit nd n r ndul acelor scriitori, care luptau pentru spiritul revoluionar, transformator al literaturii, n r ndul c!rora s-a num!rat p n! la sf r*it. A*adar nu e numai o carte de amintiri. 4n esena ei, cartea de fa! e o satir! social!, adresat! vec$ii or nduiri, instituiilor ei care deformau realitatea, sc$ilodeau con*tiinele, urm!rind s! ucid! viaa adev!rat!. < citim ca pe un document literar de nalt! inut!, r " nd *i o dat! cu aceasta desp!rindu-ne de unul din aspectele vec$iului. A"i popoarele !rilor socialiste construiesc o lume nou!) *i-n aceast! lume nou! *coala ocup! un loc din cele mai importante. (-a sc$imbat esenial fa! de ceea ce repre"enta ea n trecut. :u prelu!m dec t tradiia ei pro&resist!. #arint$% Fri&%es *i opera sa fac parte inte&rant! din aceast! tradiie.

"te#a$ Lu a

%ARTEA &NT&I

IMAGINI DIN "C'AL(

10

0%TR+1U2$R$

#m tre'ut prin 'urte "i am intrat pe furi" !n 'l-3 direa "'olii. + fi tre'ut de nou- "i 4um-tate. 2ori3 doarele s!nt pustii. doar '!nd tre' prin dreptul unei u"i !n'5ise m- iz,e"te zumzetul 'are !mi str!nge inima ad!n' "i dureros. 6a eta4ul al doilea. pe dreapta l!ng- 'an'elarie. u"a 'lasei a 703a , e des'5is- pentru aerisire. mi s'ot p-l-ria. mi3o )!r !n ,uzunar. apoi. 'u mult- ,-gare de seam-. intru pe u"-8 'u 'apul !ntors !ntr3o parte m- !n'lin spre 'atedr- "i o apu'. tiptil3tiptil. spre fundul 'lasei. n ultima ,an'-. l!ngso,-. e un lo' li,er. 9rofesorul nu se uit- la mine : totul merge strun- : a dat doar din m!n-. 'rez!nd '- s!nt unul din ele)ii 'lasei. poate 'el 'are ie"ise afar- 'u 'in'i minute mai !nainte. +'oles' f-r- zgo3 mot s'uip-toarea "i 'o"ul de 5!rtii. 2al' pe o 4u3 m-tate de '5ifl-. m- !ntor' 'u ,-gare de seam- "i m- a"ez !n ,an'a din fund. Un ,-iat ro"'at. 'u fa(a pistruiat- st- l!ng- mine. #. da. da; !mi )ine sstrig de ,u'urie. de mirare "i de feri'ire< 9-i -sta3i B='5ner; 1a. dom>lor. B='5ner !n 'arne "i oase; 7ai. de '!nd nu l3am )-zut; 9e unde oi fi r-t-'it. dumnezeule. doamne? 2e )isuri !ngrozitoare m3au fr-m!ntat? 1ar iat-3m- din nou a'as-. ai'i. !n f-3 ga"ul 'el ,un "i ade)-rat. !n )ia(a mea ade)-ratpe 'are nu tre,uia s3o p-r-ses' ni'iodat-. +. da. s!nt a'as-; $u s!nt. eu. Karint5@ Arig@es din a 703a ,. f-r- doar "i poate; 7ai. 'e )is ur!t am a)ut; Bi iat- '- deodat- toate mirosurile din 4urul meu !mi s!nt familiare8 !ntind 'u emo(ie m!na "i s'ot din pupitru un 'aiet. + 'lip- o'5ii mi se !ntune'-.

11

apoi !n'ep s- )-d limpede. "i 'ites'< da. e numele meu. 'lasa a 703a ,8 lu'r-ri la lim,a mag5iar-. B='5ner. s'umpul meu B='5nera". 'e mai fa'i tu. dragul meu ro"'o)an? B='5ner m- pri)e"te nedumerit nu !n(elege de 'e m- ,u'ur a"a de groza). Bi la drept )or,ind ni'i n3are 'um s- !n(eleag-. St; : fa'e omul : d!n3 du3mi un g5iont. "i m- s-geteaz- 'u pri)irea pie3 zi"-. $i da. are dreptate. eu fa' g-l-gie !n timp 'e al(ii s!nt s'o"i la ta,l-. la prito'eal-. 2ine e la r!nd? #5a. Steinmann. Steinmann Bodog; Bi p!n- la urmtot el are s- trag- ponoasele... 1ar ,ine. s'umpul meu B='5nera". tu nu !n(elegi '- a,ia !mi pot st-3 p!ni ,u'uria? %u. B='5ner nu !n(elege 'um poate fi 'ine)a a"a &)it- !n'-l(at-*. 2e r!zi a"a. m-? zi'e el 'u ar(ag : nu "tii '- are pi'- pe mine? + s'read- '- fa' 'ine "tie 'e dr-'ii "i de asta r!zi tu. 1e fapt. 'e te3a apu'at de nu te mai po(i ast!mp-ra? St. )or,e"te mai !n'et; $i ,ine. drag- B='5nera". as'ult- 'e prostie am )isat. "i3(i !n'5ipui '!t s!nt de feri'it '- n3a fost de'!t )is< am )isat '- nu mai am "ai"pe ani. 'au tre'ut anii "i fel de fel de lu'ruri 'iudate "i f-rnoim- au )enit 'laie peste gr-mad-. 'u totul altfel de 'um mi le !n'5ipui a'um. Btii. se f-'ea '-3mi d-dusem ,a'alaureatul. !n'5ipuie"te3(i; (%u 'um)a te ,u'uri. '- n3a fost de'!t un )is. n-t-r-ule? 2e n3a" da s- m- )-d s'-pat de el;) #"adar. eram dup,a'alaureat "i intrasem !n "'oala )ie(ii. )or,a dom3 nului profesor 6enkei. %u mai "tiu !n 'e 'las- eram !n a'east- faimoas- "'oal- a )ie(ii : '- a)ea o puzderie de 'lase : "i se f-'ea '-... (st. nu (ipa a"a de tare. e 'u o'5ii pe noi. "tii '- are o pi'- ne,unpe mine "i m- poate s'oate la ta,l- '!t ai zi'e pe"te)... #"adar. se f-'ea '- eram de dou-ze'i "i "apte de ani. st-team la o mas-. la 'afenea "i. !n3 '5ipuie"te3(i. nu m- sim(eam !n apele mele. de"i tu "tii '!t (ineam !n timpul din urm- s- m- )-d "i eu 'u dou-ze'i "i "apte de ani ,-tu(i pe mu'5e. 2are )a s- zi'-. st-team la 'afenea "i eram 'ogeamite s'riitor. a"a 'um am )isat de '!nd m- "tiu. mi ap-3

12

ruser- mai multe '-r(i. !l 'unoa"tem personal pe Brod@ Sandor). st-team de )or,- f-r- emo(ii 'u ColnDr Aeren'*. mi se 'ereau autografe "i. !n'5ipu3 ie"te3(i tu... nu eram totu"i !n apele mele; %u3i 'iudat? #m !n(eles a"adar '- dup- ,a'alaureat )ia(a nu e to'mai a"a de frumoas- 'um ne3o !n'5ipuim noi... Bi !n timp 'e st-team la 'afenea. afar- ploua. "i totul era nespus de trist... 1eodat-. prin )is. g!n3 dul mi se opri< e totu"i 'u neputin(- s- am dou-ze'i "i "apte de ani "i )ia(a s-3"i urmeze !nainte 'ursul a'esta : "i deodat- !mi adusei aminte de 'las-... !mi amintii '- de fapt eu s!nt ele) !ntr3a "asea de li'eu "i mai am at!tea de f-'ut< s- pun la pun't desenul geometri'. s- re)-d le'(ia la istorie "i. prin3 tre pi'-turi. s- m- g!ndes' "i la )iitorul meu 'are. fire"te. )a fi m-re( "i minunat. de )reme 'e nu am de'!t "aispreze'e ani. Bi ia'3a"a. 4ude'ind la re'e. mi3am dat limpede seama '- )isam. "i ni'i m-'ar nu )isam 'ine "tie 'e )is frumos "i glorios. 'i unul destul de antipati' "i de sear,-d "i '- 'el mai ,un lu'ru 'e pot s- fa' e s- m- opintes'. s- m- smulg din somn. s- mai arun' o pri)ire pe geometrie "i sple' la "'oal-. Ci3am lipit fruntea de geamul r-'orit de ploaie "i am luat 5ot-r!rea ferm-< m- )oi trezi "i din 'lipa a'eea )oi pri)i 'u al(i o'5i )ia(a mea ade)-rat-. )ia(a mea de li'ean. %u )oi mai )edea3o at!t de ap-s-toare. at!t de amar- "i de o,ositoare. 'i )oi '-uta s- deslu"es' !ntr3!nsa tot 'e e )oio"ie "i umor. amintire "i tinere(e !n'!nt-toare. tot 'eea 'e de ai'i. din a'east- perspe'ti)-. !mi apare 'u at!ta 'laritate. 1a. )oi pri)i3o mai atent de'!t p!na'um. iar )ou-. dragi prieteni. ele)i al "'olilor medii. rug!ndu3)- s- fi(i 'u luare3aminte. )- )oi ar-ta3o !n'- o dat-. !n toat- ,og-(ia ei de 'ulori. 'u toate 'iud-(eniile ei "i 'u tot a)!ntul 'are g!lg!ie !ntr3!nsa. 'u !ntregul ei alai de amintiri "i de speran(e.
1 2

Brod@ Sandor. s'riitor realist mag5iar. (n.t.) ColnDr Aeren'. s'riitor "i dramaturg mag5iar 'are s3a ,u'urat de o mare popularitate !n primele patru de'enii ale se'olului nostru. (n.t.)

13

+R# B#9T$ 10C0%$#E#

Brrr... (rr... 2e3i asta? 2e3i asta. dumnezeule doamne? 2e !nseamn- z,!rn!itul a'esta infernal? #rde 'e)a? 1a. de ,un- seam-. -"tia3s pompierii... #r tre,ui s-3i spun femeii s- sting- lampa. Te pomene"ti '- a luat fo' ,ufetul... Brrr... (rrr... 1a> de unde... $ de"tept-torul... 1e"tept-torul sun-... 7a s- zi'- e ora "ase "i 4um-tate. #r tre,ui sm- s'ol. Bine. dar 'um se poate a"a 'e)a? 1oar a,ia m3am 'ul'at. 2e zi a)em azi? Cier'uri? Cag5iar-. german-. matemati'-. geo3 grafie. gimnasti'-. 2in'i. $3n regul-. 7a s- zi'- pot s- mai dorm 'in'i minute. Cag5iara. germana. matemati'a... geo... Tii; Farta; %3am f-'ut !n'- 5arta;... #di'-. e gata. !n 'reion. dar n3am tre'ut 'u tu" frontierele Ungariei... Tii; #r tre,ui s- mai 'ites' m-'ar o dat- geografia... "i mag5iara. ar tre,ui s- m- s'ol. azi ne as'ult-... da. da. ne as'ul... ne as'... ne a... 1ar 'e3i asta. frate? %u 'um)a adorm din nou? %u. asta nu se poate. nu se poate. azi ne as'ult-... dom> profesor Cakoss@ "i frontierele Ungariei... $i. dar fii 'alm. Bauer ,-iatule. fii 'alm... %u te pripi... %3ai ni'i un moti) s- te gr-,e"ti. /ra,a stri'- trea,a... %u te pr-p-di 'u firea... 0a3o mai do3 mol. mai pe3ndelete. ,-r,-te"te "i 'u so'oteal-. %i'i

14

Grin@i) n3a t-,-r!t asupra tur'ilor a"a dintr3o dat-. s-rind din pat. Bi el "i3a preg-tit ata'ul... 1omnule profesor. )- rog. eu m3am preg-tit... %3are ni'i o noim-. a,solut ni'i una. s-3(i s'o(i pi'iorul de su, plapum- pe un frig 'a -sta... 2iora3 pii... da. e ade)-rat. 'iorapii au oare'are importan(-. '!nd )rei s- te s'oli... dar. domol. drag- Bauer. domol "i 'u ,-gare de seam-... #"a... !(i )!ri frumu3 "el 'iorapii su, plapum-... 2e rost are s-3(i s'o(i pi'ioarele pentru at!ta trea,-?... $ ridi'ol... 9ar'- nu po(i s-3(i pui 'iorapii "i pe su, plapum-;... 9of3 tim; 2e spuneam eu?... 1ar. aten(ie; #i'i trage. trage al dra'udui;... 1omnule '-pitan. domnule '-3 pitan. patul a !n'eput s- ia ap-; 2-pitane %emo... ne s'ufund-m... #stupa(i sp-rtura;... #"a... a'um e ,ine. /ata. am s'-pat de ,elea. $i. dar am "i mun'it. nu glum-. am dreptul la '!te)a minute de odi5n-. 1e altfel. 'e a fost greu a tre'ut... 2e a mai r-mas? /5etele "i 5ainele... a"a '- pot s- m- !ntind pu(in. +di5na e ne'esar-. Cai ales '- s!nt "i ,olna)... &9rea stimate 1omnul 9rofesor. fiul meu fiind ,ol3 na). nu poate )eni azi la "'oal-. 'u stim- Bauer Karol@*. 1e"i. 'e s- zi'? nu prea (ine;... a"a '- totu"i ar fi 'azul s- 'ites' '!t de '!t la geografie "i s- tre' 'u tu"... n definiti). de 'e s- m- s'ol pentru at!ta lu'ru? nt!i '- "i ieri am mai 'itit 'e)a "i pe urmo s- mai 'ites' !ndat-. '- a'u"i m- s'ol. #"a 'tot aia e. n fond. toat- le'(ia nu e de'!t o singur- pagin-. iar pe de alt- parte s!nt "i ,olna). 1a. s!nt suferind... Bi nu numai '- am s3o 'ites'. dar uite. am s3o "i repet. ai'i !n pat. din memorie. a"a 'um am 'itit3o '5iar ieri... fiind'- eu nu stau !n pat s- tr!nd-)es'. nu. 'i... da(i3mi )oie. domnule profesor... stau 'a sspun le'(ia la geografie... S!nt !n pat din moti)e ne3 spus de importante "i urgente... Tre,uie s- iau anu3
1

#luzie la un fapt eroi' 'unos'ut !n istoria mag5iar- su, numele de &%-)ala lui Grin@i CiklHs*. '!nd Grin@i CiklHs a !n'er'at s- ias- din 'etatea Sziget)Dr !n'on4urat- de tur'i. '-z!nd eroi' !n lupt-. (n.t.)

15

mite m-suri... pri)ind. da. da. r-m!nerea !n pat. '-'i 'ine "tie da'- n3o fi ora "apte... #"adar. la sud Ungaria se m-rgine"te 'u 1un-3 rea... 'u Ser,ia "i 'u Rom!nia dalmati'-... 0ar Ser,ia... da. 'apitala Ser,iei... Ser,ia 'apitalei... #5. Bauer. nenoro'itule. ia3o de la 'ap; 1a(i3mi )oie. domnule profesor... m3am preg-tit... z-u. am "tiut le'(ia. dar... am uitat3o. %u fi o,razni'. Bauer; Tre,uie s- r-spunzi; #i patru) la Ser,ia... iar 'on3 ferin(a trimestrial- s3a "i !ntrunit... Ta'i din gur-. Bauer;... 1a. 'onferin(a trimestrial- s3a !ntrunit !ntr3ade)-r. a'i. la frontiera Ser,iei... tratati)ele s!nt !n toi... nu mai a"teapt- de'!t sosirea 'omandantului "i ,-t-lia !n'epe numaide'!t. #"adar. 'are e 'apitala Bosniei? Bauer. (ine3(i plis'ul "i tre'i 'olea l!ng- tun. din 'lipa asta tu e"ti #rtileristul 'are tre,uie s- apere frontierele Ungariei. Bine. primes' s- ap-r fronti3 erele Ungariei. dar atun'i da(i3mi o mie de 'oI3,o@ !n'er'a(i. fie'are 'u '!te un aparat de filmat. restul las> pe mine; 6e ar-t eu; Ura; Ura. ,-ie(i; 9e ei; nainte; Un 'al pentru Bauer; $i. a'u3i a'u; Trupele noastre au p-truns ad!n' !n Ser,ia... 7ede(i. domnule profesor. eu 'red 'tot a'est Bauer )a ap-ra frontierele Ungariei. 6a matemati'- st- el prost. e ade)-rat. dar la paralele fa'e dou-ze'i de ,alans-ri. la r!nd : "i asta i se 'ere unui 'omandant. 9-i da'-3i a"a. d-3i drumul. drag- Bauer... o'up- Ser,ia... !n felul a'esta poate ai s-3(i !ndrep(i nota la geografie... Bine. domnule profesor. fie "i a"a. Uniforma de general !mi )ine ,ine? #"a. #'um. dup- mine. ,-3 ie(i; 1umneata domnule profesor Cakoss@... dum3 neata )ei fi ag5iotantul meu... dar )ezi s- nu ui(i 'e ordine !(i dau... "i... (ine3(i gura; #"a. Ur'-3te pe 'al. ai'i. !n spatele meu. iar da'- )ine )reun glonte. prinde3l din z,or. '- a'u"i )ezi pe dra'ul;... /ura. domnule profesor; #s'ult-. domnule profe3 sor. tu n3ai !n)-(at nimi' pe ziua de azi. e"ti 'lei.
1

n "'oala mag5iar- de pe )remuri notele "'olare erau de la J la K. %ota K era 'ea mai rea. (n.t.)

16

m-3n(elegi? 2um? 9-i atun'i spune3mi 'are3i 'a3 pitala Ser,iei? $i. )ezi '- nu "tii? Stai 4os. domnule profesor. ai !n'asat un patru; $i. ia s- )edem a'um. unde )ine. de fapt. Ser,ia a'eea? Unde o fi. frate3meu; Un lu'ru e sigur< unde)a tre,uie s- fie; 1ar uite '- nu dau de ea. )ai. )ai. domnule profesor. nu3i '5ip s- g-ses' Ser,ia... Bine!n(eles '- n3o g-se"ti. ti'-losule. fiind'- n3ai tre'ut 'u tu" frontierele Ungariei... a"a '- nu se )ede unde !n'epe Ser,ia. $i. a"teapt-. a"teapt-. Bauer. nemerni'ule; #sta o f-'u"i !nadins; S- i se taie 'apul; 2-l-ule. taie3i repede 'apul 'u ,ri'eagul -sta. 7ai. )ai. domnule '-l-u. dar m3am preg-tit; 7ai. $rzsi. $rzsi;... 2e3i asta. 'o'ona"ule; n pat. la ora asta? 9-i. e ora opt. 'ona"ul a ple'at de mult la ,irou. #oleo; 0ar am sfe'lit3o. 2e o s- mai ias- "i din asta?; Bine '- mi3am pus m-'ar 'iorapii;...

17

#C %T RG0#T

6a ora opt diminea(a lumina zilei e !n'- tul,ure. 6a fel de tul,uri mi"un- !n 'apul meu somnoros "ansele "i posi,ilit-(ile zilei de azi. Timp de opt ani )ia(a li'eanului nu este de'!t o lupt- 'ontinu-. de zi 'u zi. !nfruntarea ne!ntrerupt- a unor prime4dii de moarte. n fie'are diminea(-. la ora opt eLa't. el iese pe '!mpul de ,-taie plin de 'ap'ane )i'lene. de ris'urile 5azardului. de e)enimente 5ot-r!toare. unde prime"te "i !mparte lo)ituri "i uneori : su3 'om,-. # doua zi !ns- !n)ie. "i o ia de la 'ap-t. n fie'are diminea(- alt armament "i alt plan de ,-taie. Un plan su,til "i eLtrem de 'ompli'at !n 'are se !mpletes' sute "i sute de 'auze "i de efe'te. 9e ziua de azi armamentul este des'ompletat. "i to'mai de a'eea tre,uie sele'(ionat 'u mult- gri4-. +ra !nt!ia< matemati'-. #m a4uns la e'ua(iile ira3 (ionale (nu le terminasem r!ndul tre'ut). 9ro,a,i3 litatea '- )oi fi as'ultat< MN:MO la sut-. #m f-'ut a'est 'al'ul (in!nd seama "i de !mpre4urarea 'mul(i !n'- nu "i3au !ndreptat notele "i '- ArP5li'5 e un 'ara'ter "o)-itor "i f-r- )oin(-. 'are nu inspirni'i un pi' de !n'redere. '-'i '5iar da'- ora tre'uta)ea de g!nd s- 'ontinue azi eLpli'a(iile. s3ar putea 'a totu"i. a"a din senin. aproape in'on"tient. s- se apu'e s- ne as'ulte... $List- !n fundul sufletului omenes' astfel de simptome patologi'e de 'are tre,uie s- (inem seama; Aiind'- azi e mier'uri. doamne dumnezeule. dupora de matemati'- a)em dou- ore de desen geome3 tri'. %3am 'uloare sepia. !mi lipse"te "i florarul. "i

18

to'mai azi o s- fie 'ontrol; /uttman mi3a f-g-duit !ns- ni"te gum-3gut-). am s- i3o 'er. Arumuse(ile lim,ii lui 7PrPsmart@*. $i da. frumu3 se(ile lim,ii lui 7PrPsmart@. "tiu. asta3i miza pe ziua de azi< du,l- ori nimi'. %3am 'itit !ns- de'!t partea de la urm-. dar !nainte de ora de mag5iarmai a)em dou- re'rea(ii de '!te ze'e minute. total dou-ze'i. iar a'um. p!n- la "'oal-. o s- repet !n g!nd partea !nt!i< mai '!"tig a"adar 'in'ispreze'e mi3 nute. n timpul a'esta tre' !n z,or peste frumuse(ile lim,ii lui 7PrPsmart@. !i 'er lui /uttman guma3gut"i par'urg !n galop "i istoria. 1ar 'e m- fa' '- nu3mi g-ses' ma'ulatorul. 1omnule profesor. azi fiul meu a fost suferind. a"a '- nu a putut fa'e tema la mate3 mati'-... 9reastimate domnule profesor. organis3 mul pl-p!nd al fiului meu re'lam- o !ngri4ire mai !n3 delungat-8 iar !n tot a'est timp medi'ul 'urant i3a re'omandat s- se a,(in- de la temele de matema3 ti'-. $i ,ine. asta3i egal 'u zero. Simple )isuri. 5imere irealiza,ile. Realitatea 'rud- e alta8 "i pentru a fa'e fa(- realit-(ii 'rude. e ne)oie de o 5ot-r!re eroi'-. de !ndr-zneal-. de )oin(- de fier. de pre3 zen(- de spirit. dar mai e ne)oie "i de /uttman. din 'aietul '-ruia !n 'in'i minute s'urte pot s- 'opiez tot. 1e"i 'e folos '- o s- am lu'rarea. da'- 5a,ar n3am de do,!nda 'ompus-. '-'i da'- ne as'ult-. "i e limpede 'a ,un- ziua. din asta ne as'ult-. #"a 'las- )isurile. ,-iete. tre'i la fapte; 0ar a'um n3ar stri'a s- m- 'am gr-,es'. 2u dom3 nul a'esta 'are )ine din fa(- m- !nt!lnes' de o,i'ei la ora opt "i 'in'i minute. 0a s- )edem. s-3mi adun pu(in g!ndurile. '-'i marea 'lip- se apropie. #"adar. n3am ne)oie de'!t de sepia "i de florar. n s'5im,. dup- 'um se "tie. lim,a lui 7PrPsmart@ e de o pu3 ritate 'lasi'-. iar 'u)intele lui. de o perfe'(iune 'ristalin-... 2e fa' 'u)intele lui? Sfinte Sisoe. p-i eu 5a,ar n3am... tre,uie neap-rat s- )-d 'e fa' 'u)in3

1 2

&/um-3gut-* : )opsea gal,en-. (n.t.) 7PrPsmart@ Ci5Dl@ (JQRR:JQNN). poet mag5iar. (n.t.).

19

tele de 'ristalin- perfe'(iune ale lui 7PrPsmart@. Bi 6udo)i' 'el Care; 1oamne fere"te. s- nu ameste3 '-m lu'rurile. #"adar... 7PrPsmart@. prin 'u)inte de o puritate 'ristalin-. i3a 'erut lui /uttman guma3 gut-... 1a. dar 'e se !nt!mpl- da'- /uttman nu i3o d-? n 'azul a'esta. preastimate domnule profesor. fiul meu a fost suferind "i de a'eea n3a putut sadu'- guma3gut-... 1oar o singur- e)entualitate mai eList-< un in'endiu. sau moartea unui profesor "i suspendarea 'ursurilor la ora ze'e. $i. dar asta 'e3i? 0nima !n'epe s-3mi ,at- nelini"3 tit-. n fa(a intr-rii. (ipenie de om. 2l-direa e 'u3 fundat- !ntr3o lini"te suspe't- "i amenin(-toare. %u 'um)a?... %u. nu... #sta nu se poate. #"a 'e)a nu mi se poate !nt!mpl- to'mai mie; n ori'e 'az. s- ne gr-,im. 6a primul eta4 e lini"te. 9ere(ii au !n'remenit !n t-'ere profund-. %u se aude de'!t r-sunetul pa"ilor mei. %u mai !n'ape ni'i o !ndoial-; Construozitatea inimagina,il- s3a 'onsumat< a sunat; %u mai am de'!t o singur- "ans-< s- nu fi intrat !n'- ArP5li'5. Str-,at 'oridoarele goale p-"ind !n )!rful degete3 lor "i m- stre'or p!n- la u"a 'lasei. mi lipes' ure3 '5ea 'u ,-gare de seam- de gaura '5eii. Str!m,-3 tura amar- a dezam-girii !mi s'5imonose"te ,uzele. 6ini"tea monoton- din-untru )or,e"te '!t se poate de elo')ent. $i ,ine. ai'i nu mai e nimi' de f-'ut. S3ar putea totu"i. s- nu m- fi tre'ut !n'- a,sent. 1es'5id u"a. !n'et. !n'et de tot. Aro5li'5 nu s'oate o )or,-. dar o satisfa'(ie 'rud- !i lumineaz- fa(a. !n timp 'e eu. modest "i politi'os. m- furi"ez !n ,an'-. la lo'ul meu. Un murmur surd. de groaz-. str-,ate !ntreaga 'las-. Aro5li'5 !"i s'oate !n'et 'easorni'ul "i se uitla el. mi tr!ntes' '-r(ile !n pupitru. B='5ner. 'are "ade al-turi de mine. se aplea'- !nainte. spre 'a3 tedr-. Aa(a lui arde de setea ad!n'- "i de nestins pe

20

'are o simte pentru "tiin(ele matemati'e numai eu )-d '- !"i (uguie gura spre st!nga. adi'- spre mine "i numai eu !l aud 'um s!s!ie printre din(i< : Te3a tre'ut a,sent. mi (ugui "i eu ,uzele spre dreapta. ,ine!n(eles. C- aple' !nainte. 9e fa(a mea se !ntip-re"te imensul interes pe 'are !l nutres' fa(- de totalitatea "tiin(elor matemati'e. Buier printre din(i< : 2ontinu- 'u eLpli'a(iile? B='5ner s!s!ie spre st!nga< : %u. %e as'ult-;

21

C0 7 %1 2SRE06$

&#t!tea '-r(i du'i ast-zi la "'oal-? m- !ntre,- tata "i )-z!nd '- dau resemnat din 'ap se !ntoarse '-tre m-tu"a mea 'are se afla "i ea de fa(- "i !n'epu pe nem(e"te s- !n4ure "'oala de mama fo'ului. %i"te es'ro'i. draga mea. n3au alt- gri4- de'!t s- fa,ri'e an de an manuale s'umpe "i noi. %oi. )or,a )ine. '- nu g-se"ti nimi' nou !n ele... dar (i le ,ag- pe g!t "i te o,lig- s- le 'umperi.* 9u(in !mi pas-; S- m- )-d odat- !n strad-. + iau pe Bule)ardul Cuzeului. iar de a'olo pe Bule3 )ardul Karol@. #'easta e strada noastr-< un "ir !n3 treg de anti'ari. Cerg !nainte. 'u 'aietele su,suoar-. iar 'artea. 'artea 'u pri'ina. o r-sfoies' pe3ndelete. din mers. par'- a" sta a'as- !ntr3un fotoliu. #m mare eLperien(- !n a'east- pri)in(-8 !n drum spre "'oal- !n)-( !n toat- legea. ,a uneori "i s'riu. #"adar s- )edem. $ )or,a de istoria naturalde anul tre'ut. edi(ia a 'in'ea. su,stan(ial !ntre3 git- "i prelu'rat-*. $i. de prelu'rat am prelu'rat3o "i eu. tot su,stan(ial 'operta din spate s3a dezlipit. #t!ta pagu,-; 9e 'operta din fa(- e un desen geo3 metri'. Aoaia JOQ. din p-'ate. lipse"te. To,enul din 'apul &S'5eletului Uman* (figura QO) 'a "i luleaua din gur- le3am desenat. din nenoro'ire. 'u un 'reion prea tare. a"a '- nu s3au mai putut "terge 'u guma. iar anul tre'ut. '!nd eram !n'- t!n-r "i nu m- g!ndeam la )iitor. i3am f-'ut morsei. de3a dreptul 'u tu". o leg-toare de must-(i. #m !n'er'at eu s3o "terg. am fre'at3o. '!t am putut 'u guma. dar 'e folos? Corsa s3a g-urit. dar leg-toarea de mus3

22

t-(i tot se mai )ede. Bi oare !n 'lip- de irespon3 sa,ilitate "i de t!mpenie mi3a putut )eni !n minte sfre' pagina JOM 'u praf de piatr- p!n- s3a su,(iat 'a o foi(- de (igar-? 2- din Farta Statisti'- a Regnului #nimal lipse"te o ,u'at- lunguia(- !n form- de pentagon. asta da. o "tiu "i e !n perfe't- ordine< !mi adu' aminte '- pe )remea a'eea 'onstruiam un a)ion "i a)eam ne)oie de 5!rtie groas-. ns- foaia 'u sumarul. !ntr3ade)-r nu tre,uia s- o !mpodo,es' : mun'ind din greu : 'u 'rest-turi pe margini "i ni'i s- o r-su'es' f-'!nd3o un sul su,(ire 'are a'um nu se mai poate !ntinde. se r-su'e"te mereu la lo'. Totu"i. pri)it- a"a !n ansam,lu. este o 'arte dr-gu(-. 1a'- te ui(i la ea de departe. 'u o'5ii pe 4um-tate !n'5i"i. e '5iar foarte nostim- "i 'ur-(i'-. $i. ,ine!n(eles. se )ede '-3i... purtat-. dar 'u toate a'estea e at!t de simpati'-. modest- "i ,un-; %ou-. 'ost- M 'oroane OR de fileri. #m s-3i eLpli' anti'aru3 lui '- da'- "terge 'u gum- s'oar(a. poate s3o )!nddrept nou-. n"al- pu(in. e)ident. dar 'e importan(are? 1a'- m- !ntrea,-. am s-3i 'er o 'oroan-8 da'nu m- !ntrea,-. 'i spune doar o sum-. )oi 'ere 'u dou-ze'i de fileri mai mult de'!t ofer- el. C- opres' un minut. dou-. !n fa(a )itrinei "i stu3 diez terenul prin geam. #nti'arul e un ,-tr!n m-3 run(el< se uit-. prin o'5elari. la un ta,lou. #m si3o dau "i 'u nou-ze'i de fileri. $ un om ,-tr!n "i serios. 0ntru ,rus'. B-tr!nul st- de )or,- 'u 'ine)a< m- pri)e"te piezi" "i nu m- salut-. "i 'unoa"te 'lien(ii. %u3l deran4ez. stau "i a"tept 'u r-,dare. apoi tu"es'. 1eodat- inima mi se umple de o nesf!r3 "it- triste(e "i des'ura4are< !n g!nd m!ng!i. 'u !n3 l-'rimat- resemnare. sufletul ,-tr!nului. + mo"nea3 gule 'u inima !mpietrit- "i re'e 'a un sloi de g5ea(-. de 'e nu )rei s- !n(elegi pe s-rmanul. pe s-rmanul li'ean 'are de s-pt-m!ni !ntregi r!)ne"te "i el : "i '!t de arz-tor "i 'u '!t- disperare : la ni"te f-r!mi3 turi de 'io'olat-. la pu(in elasti' din 'are s-3"i fa'o pra"tie. la un 'arton din a'elea noi din 'are se

23

pot 'onstrui '-su(e "i la ,ani. la ,ani mul(i. o 'o3 roan-. dou-. numai de dragul ,anilor. l>art pour l>art). 7ezi. eu te !n(eleg. mo"neagule. eu "tiu '-. aproape tot at!t te 'ost- "i pe tine. '- e o afa'ere difi'il- "i '-. !ntr3ade)-r. 'artea e tare murdar-. 0a'-. (i3o dau 'u OR de fileri. B-tr!nul dis'ut- mai departe. Cie nu3mi spune ni'i o )or,-. noi ne !n(elegem "i f-r- 'u)inte< de3 odat- !"i !ntinde m!na !ntr3o parte iar eu !i pun 'ar3 tea !n m!n-. $l 'ontinu- s- )or,eas'- 'u 'ump-r-3 torul. r-su'e"te 'artea !ntre dou- degete... doamne... uite. a'um. 'u nesf!r"it- s'!r,-... a des'5is3o... # des'5is3o to'mai la mors-. a'olo unde e "i pagina a'eea 'u praful de piatr-. 03o las "i 'u "aize'i. n3are de'!t s- se spele pe 'ap 'u ea... + arun'- pe mas-< : $di(ie )e'5e. $ rupt- "i are foi lips-. + p!'l- neagr- se las- !n fa(a mea. : n strada Carko... pe asta se3n)a(-... !i spun 'u !n'-p-(!nare s-l,ati'-. dar 'u g!tle4ul sugrumat de emo(ie. : Btiu. Bi trateaz- mai departe 'u 'lientul. $u s!nt aer pentru el. Stau minute !ntregi. z-p-'it. + am-r-'iune inu3 uman- mi se a"az- pe 'o"ul pieptului. : + dau 'u 'in'ize'i : iz,utes' s-3i spun. a,ia "optind. #nti'arul 'ontinu- s- stea de )or,- 'u 'lientul. 1up- dou- minute : '!nd nu m- mai a"teptam : !mi r-spunde< : 9atruze'i de fileri : spune. f-r- a se !ntoar'e spre mine. mi fa' repede so'otelile. #t!ta nu3mi a4unge ni'i pentru 'inematograf. 1ar 'lipa e de'isi)-. Fai. 'u o'5ii !n'5i"i. 'u 'apul !nainte. 1up- mine potopul; 9un repede m!na pe Stilisti'a mea nou3nou(-. 'are !mi tre,uie '5iar azi la "'oal-< : 9e asta '!t !mi da(i?

n fran'ez- !n original< art- pentru art-. (n.t.)

24

6a 'as- primes' !n total o 'oroan- "i "aize'i de fileri. #; Stilisti'a o )!n- ti'-losul. dia)olul. Stilis3 ti'a din anul a'esta; 2red "i eu; 2um a l-'omit la ea. 'um s3a gr-,it s3o ia; Ci3a smuls3o. literalmente mi3a smuls3o din m!n-. ni'i n3am a)ut timp s- mg!ndes' ,ine 'e fa'... Bi a'um 'e3o s- se !nt!mple? + s- se !nt!mple? 2e se poate !nt!mpla? 1eo'am3 dat- ,anii s!nt la mine. C!ine !mi )oi r-s'ump-ra Stilisti'a. #m s-3i mai 'er ,a,a'ului o 'oroan- pentru rigl- "i am s3o 'um3 p-r din nou. C!ine m- )oi anga4a unde)a8 )oi s'rie adrese. )oi '-ra moloz. m- )oi anga4a u'eni' pe un )apor. C!ine. !mi )oi r-s'ump-ra Stilisti'a.

25

$6$7U6 $C0%$T RSS9U%1$

$le)ul eminent "ade !n ,an'a !nt!i. Trei in"i stau !n a'east- ,an'-< la mi4lo'. st- el. ele)ul eminent. Steinmann. %umele lui nu ser)e"te numai la de3 terminarea unui om8 numele lui e un sim,ol. 2!(i ,-ie(i s!nt !n 'las-. tot at!(ia p-rin(i 'unos' a'est nume. &1ar Steinmann de 'e "tie?* !ntrea,- la ei a'as- treize'i "i doi de ta(i pe 'ei treize'i "i doi de ,-ie(i ai lor< &Roag-3l pe Steinmann s-3(i eL3 pli'e* : zi'e tat-l "i ,-iatul !l roag- !ntr3ade)-r pe Steinmann. Aiind'- Steinmann "tie tot. el "tie lu'ru3 rile '5iar !nainte de a ne fi eLpli'ate. $l 'ola,oreazla re)iste de matemati'- "i 'unoa"te 'u)inte mis3 terioase 'are nu se !n)a(- de'!t la uni)ersitate. $List-. desigur. unele lu'ruri pe 'are le "tim "i noi. dar felul !n 'are "tie Steinmann e uni' 'a 4uste(e. e pre'izia !ntru'5ipat-. e a,solutul. Steinmann r-spunde. $ un moment eL'ep(ional. solemn. 9rofesorul "i3a 'onsultat !ndelung 'arne(elul. 1easupra 'lasei plu3 te"te o !n'ordare suprem-. 2reierii se z,at !ntr3un ultim "i s!ngeros efort. Cai s!nt !n'- dou- se'unde. !n r-stimpul a'esta fie'are repet- fulger-tor !n g!nd. regulile progresiei geo3 metri'e. 1omnule profesor. eu am !n)-(at : zi'e fie'are !n sinea lui. 1omnule profesor. fiul meu a fost ieri suferind... 2a s- nu fie )-zut. unul !"i as3 'unde 'apul 'a stru(ul aple'!ndu3se deasupra 'a3 ietului. #ltul se uit- (int- !n o'5ii profesorului. !l sugestioneaz-. #l treilea. fire eL'esi) de ner)oas-.

26

se las- !n )oia sor(ii. !"i !n'5ide o'5ii< s- )ie g5i3 lotina;... n ,an'a ultim- $glma@er se as'unde. dispare. la spatele lui 1e'kmann. $l nu3i ai'i. doamne fere"te. mersi frumos. el 5a,ar n3are de nimi'. n3au de'!t s-3l dea a,sent. s-3l "tearg- din r!ndul 'elor )ii. s-3l uite. fie3i (-r!na u"oar-8 el nu )rea s- parti'ipe la fr-m!nt-rile )ie(ii pu,li'e. 9rofesorul !ntoar'e deodat- dou- foi8 tre,uie sfie pe la litera K. $le)ul #ltman. 'are la !n'eputul anului !"i mag5iarizase numele. de)enind Katona. se '-ie"te amarni' de pasul pripit. 1ar !n 'lipa ur3 m-toare r-sufl- u"urat8 profesorul !n'5ide 'arne3 (elul. : Steinmann; zise el aproape "optind. 'u o ros3 tire eL'ep(ional-. +ftat ad!n'. de eli,erare. #tmosfer- deose,it-. de zile mari. Steinmann se ridi'- prompt. orta'ul de l!ng- el sare repede din ,an'- "i st- modest "i po3 liti'os p!n- 'e ele)ul eminent !"i p-r-se"te lo'ul. stne'lintit 'a un soldat de gard-. figur- se'undar-. mut- "i de'orati)- a unui mare e)eniment. 25iar "i profesorul e solemn. Se a"az- !ntr3o dung- pe s'aun. !"i !mpreun- degetele "i r-m!ne dus pe g!nduri. $le)ul eminent iese la ta,l- "i ia 'reta !n m!n-. 9rofesorul 'ontinu- s- se g!ndeas'-. $le)ul eminent apu'- ,uretele "i 'u mi"'-ri iu(i !n3 'epe s- "tearg- ta,la. $ o infinit- distin'(ie "i dem3 nitate !n a'este mi"'-ri 'are par'- arat- '- el. Stein3 mann. are )reme. nu tre,uie s- se '-zneas'-. s-3"i stoar'- 'reierii. n3are de 'e s- se team-. e gata ori3 '!nd. "i '5iar p!n- 'e )a !n'epe as'ultarea. el )rea s- fa'- 'e)a util pentru so'ietate. are r-gaz s- se g!ndeas'- la salu,ritatea pu,li'-. la e)olu(ia pa"ni'a omenirii "i de a'eea "terge ta,la. : S- lu-m : !n'epe profesorul. lungind 'u)in3 tele. 'a dus pe g!nduri : s- lu-m un eLemplu inte3 resant... $le)ul eminent tu"e"te politi'os "i 'u infinit- !n3 (elegere. Aire"te. un eLemplu interesant. potri)it 'u situa(ia eL'ep(ional-. n 'lipa a'easta el se uit- la

27

profesor 'u at!ta '-ldur- "i seriozitate de par'- ar fi o 'ontes- frumoas-. '-reia un 'onte i3a 'erut m!na "i 'are !nainte de a3i da r-spunsul se uitad!n'. 'u simpatie "i !n(elegere !n o'5ii lui. ,ine "tiind '- pri)irea a'easta !l farme'-. !n timp 'e la r!ndul lui. 'ontele presimte '- r-spunsul a"teptat 'u feri'it- !nfrigurare !i )a fi fa)ora,il... : S- lu-m un 'on... : zi'e 'ontele. profesorului. : Un 'on : repet- Steinmann. 'ontes-. 1ar 'um "tie s- spun-. '5iar a'este '!te)a 'u)inte. 'u '!t- !n(elegere "i p-trundere. %umai el "tie c t de 'on este 'onul pe 'are !l ia. $u. Steinmann. 'el mai ,un ele) din 'las-. iau un 'on. fiind !ns-r'inat de so'ietate 'a 'el mai indi'at pentru a'east- trea,-. n'- nu "tiu de 'e iau 'onul. dar pute(i fi lini"ti(i 'u to(ii '- ori'e s3ar !nt!mpla 'u el. eu !mi )oi fa'e datoria 'u )!rf "i !ndesat. : 1e altfel : se r-zg!nde"te profesorul : slu-m mai ,ine un trun'5i de piramid-. : Un trun'5i de piramid- : repet- ele)ul emi3 nent. da'- se poate pe un ton "i mai inteligent. $l este !n raporturi tot at!t de 'lare "i ami'ale : de"i 'ondes'endente : 'u trun'5iul de piramid- 'a "i 'u 'onul. 2e3i pentru el un trun'5i de piramid-? $l "tie perfe't de ,ine : el nu poate fi indus !n eroare : '- trun'5iul de piramid- nu3i de'!t o piramid- 'a ori'are alta. o piramid- simpl- "i o,i"nuit-. o pira3 mid- normal-. din a'elea pe 'are e !n stare s- "i le imagineze '5iar "i un $glma@er : at!ta doar '- din ea e t-iat- o alt- piramid-. 25estionarea nu dureaz- de'!t '!te)a 'lipe. 2ei doi )or,es' repede. se !n(eleg perfe't 'u 4um-t-(i de 'u)inte. n'etul 'u !n'etul. un dialog se !nfiri3 peaz- !ntre profesor "i ele)ul eminent. un dialog intim pe 'are noi. 'eilal(i. ni'i nu3l mai !n(elegem. $ 'e)a 'e !i pri)e"te numai pe ei doi. s!nt dou- su3 flete !nrudite 'are ai'i !n fa(a noastr- se unes' !n atmosfera eteri'- a e'ua(iilor diferen(iale. 1eodat-. !n mi4lo'ul unei fraze. profesorul tresare< 2e rost are. !n fond. 'on)ersa(ia a'easta? $ )or,a doar de r-spunsul unui ele). de apre'ierea progresului pe

28

'are a'est ele) l3a f-'ut. $le)ul eminent ni'i nu mai tre,uie s-3"i !n'5eie fraza. 1e 'e s3o !n'5eie? # r-mas oare o '!t de mi'- !ndoial- '- n3ar fi !n stare s3o !n'5eie? $le)ul eminent se a"az- la lo'ul lui. modest "i 'u)iin'ios. n 'lipa urm-toare el as'ult- 'u 'ea mai mare aten(ie peni,ila ,!l,!ial- a 'elui 'e3i urmeazla ta,l-. 6a un moment dat z!m,e"te ironi' "i dis3 'ret. '-ut!nd pe furi" pri)irea profesorului. 2-'i !n3 'ru'i"!ndu3"i pri)irea 'u a'eea a maestrului. a'esta )a tre,ui s- )ad- '- el. de"i nu zi'e nimi'. de"i nu i se mi"'- ni'i un mu"'5i al fe(ei. !"i d- perfe't de ,ine seama : 'um do)ede"te z!m,etu3i ironi' : de inep(iile pe 'are le de,iteaz- 'el 'e r-spunde "i "tie "i 'e anume ar fi tre,uit s- spun-.

29

$6$7U6 S6#B RSS9U%1$

6a asta nu s3a a"teptat !ntr3ade)-r. 1e g!ndit s3a g!ndit ni'i )or,-. ,a noaptea tre'ut- a "i )isat a"a 'e)a. dar !n )is a fost as'ultat la mag5iar-. $ drept !ns- '- tot ArP5li'5 preda "i mag5iara. n )is s3a des'ur'at u"or. a r-spuns despre liniile paralele. "i a luat nota unu pe doi). 2!nd !"i aude numele. nu3i )ine s-3"i 'read- ure3 '5ilor. Se uit- de 4ur !mpre4ur. s- )ad- da'- nu se !nt!impl- )reo minune. 9oate '- numai un 'o"mar ap-s-tor. o aiureal- 'umplit- l3a f-'ut s- 'read- 'e numele lui "i !n 'ur!nd se )a trezi din a'est )is tul,ure... #poi apu'- un mald-r de 'aiete "i !n timp 'e !nainteaz- de3a lungul uli'ioarei dintre ,-n'i. repet- !n g!nd< Uaplus,eoriaminus,e egal alapatrat3 minus,elapatrat*. 1a. da. asta !l )a !ntre,a. Sigur '- asta !l )a !n3 tre,a. &1a'- m- !ntrea,- alt'e)a. )oi da diferen(a pentru "'oala 'i)il-* "i m- fa' ofi(er.* Aurat de g!nduri se poti'ne"te "i s'ap- din m!n'aietele. n timp 'e le 'ulege de pe 4os. la spatele lui r-sun- r!sul o,ligatoriu. pe 'are : de data a'easta : nimeni nu3l interzi'e< ele)ul sla, este !n afara legii. de el ori'ine are )oie s- r!d-.
1

n "'oala mag5iar- 'lasifi'area se f-'ea 'u notele J:K. 'ea mai ,un- fiind nota J. dar se a'ordau "i note intermediare< JVM. MVW. WVK. (n.t.) 2 B'oala 'i)il- era o "'oal- medie inferioar-. 'u patru 'lase. 'are nu d-dea 'alifi'are pentru a intra !n 'ursul superior al li'eului. 'i numai pentru unele "'oli medii superioare. printre 'are "i "'oala militar-. (n.t.)

30

9rofesorul se a"az- la mas-. !"i pune 'arne(elul !n fa(-. apoi se uit- la el. $le)ul sla, repet- !n sinea lui 'u disperare< &aplus,eori...* 0a 'reta !n m!n-. 9rofesorul se uit- din nou la el. : Te3ai preg-tit? !l !ntrea,-. : 1a. m3am preg-tit. +. da. fire"te; S3ar putea s- nu se fi preg-tit? 25iar 'ondamnatul la moarte se preg-te"te< prime"te maslul "i se tunde. : Bine. atun'i s'rie;... $le)ul sla, se3ntoar'e '-tre ta,l-. : Bepatrat minus3plusminus r-d-'in-patrat- ,e3 minuspatrua'eoridoia. $le)ul sla, !n'epe s- s'rie do'il. repet!nd 'u )o'e tare 'ifrele s'rise. S'rie. s'rie. 'um ar s'rie &de din )ale de Ro)ine*. "tie despre 'e e )or,a. )ede tema dar &de a'olo. de departe* 'a atun'i '!nd a adormit !n )reme 'e !n'er'a s- o rezol)e "i '!nd 5a,ar nu a)ea 'e !nseamn- toat- 5ara,a,ura... 1a. da. asta este< )ag de tot !"i d- seama '- e )or,a de o e'ua(ie de gradul doi... 1ar 'e o mai ie"i de ai'i. numai dumnezeu poate "ti. S'rie !n'et "i 'aligrafi'. ngroa"- 'oada lui patru. "terge 'u mult- gri4- o ,u'-(i'- din liniu(a fra'3 (iunii8 pentru a'east- opera(ie se du'e p!n- la fe3 reastr- 'a s- ia ,uretele. Bun- mane)r- pentru a '!"tiga timp. 2-'i p!n- una3alta te pomene"ti 'sun-. sau 'ine "tie 'e se mai poate !nt!mpla. Cult tot n3o s- z-,o)eas'- el ai'i !n fa(a ta,lei. Cai s'rie el 'e s'rie. pune !n'et. ta'ti'os. "i semnul egalit-(ii8 da. toate a'estea le fa'e la fel 'u al(ii. la fel 'u fiin(ele superioare. la fel 'u un ele) ,un. Cai s'rie &a**... 6a "'oala militar- te s'oli 'u noaptea3n 'ap : !i tre'e deodat- prin minte. 1a. dar pe urmie"i su,lo'otenent. Bi poate ple'i la Aiume). ntre timp s'rie !n'et "i 'u '5i,zuial-. n'- n3a ispr-)it. Un nepri'ep-tor 'are ar urm-ri 'u aten(ie s'ena. ar 'rede '- r-spunde un ele) ,un. 1ar 'u3

Aiume (Ri4eka) : ora" "i port !n 0ugosla)ia. 9!n- la primul r-z,oi mondial a apar(inut Ungariei. (n r.)

31

nos'-torul "tie perfe't de ,ine 'e !nseamn- '!nd 'ine)a deseneaz- 'u at!ta gri4- 'odi(a lui doi. n 4urul ele)ului domne"te o lini"te de 'imitir. 9rofe3 sorul nu fa'e ni'i o mi"'are. #'um tre,uie )or,it< : $'ua(ia de gradul doi... : !n'epe el r-spi'at. uit!ndu3se la ta,l- 'u o'5ii !n'runta(i "i 'u o ad!n'aten(ie. : $'ua(ia de gradul doi... : zi'e el din nou. 'a omul 'are se repet- nu pentru '- : doamne fe3 re"te : nu ar "ti 'e )rea s- spun-. 'i mai degra,pentru '- din nenum-ratele idei 'e i se !m,ulzes' !n minte. )rea s- aleag-. dr-muind 'u minu(iozitate pe 'ea mai potri)it-. pe 'ea mai frapant- "i mai des-)!r"it-. 1ar profesorul. o. da. profesorul. "tie 'e !nseamnmane)ra a'easta. : Te3ai preg-tit? !l !ntrea,-. aspru "i se'. : C3am preg-tit. domnule profesor... 2u)intele a'estea le spune 'u iu(eala fulgerului< !nd!r4ire !n'-p-(!nat- "i re)olt- dezn-d-4duit- )i3 ,reaz- !n glasul lui. 9rofesorul ('u un gest larg)< : Bine. atun'i s- auzim. $le)ul r-sufl- ad!n'. : $'ua(ia de gradul doi deri)- din e'ua(ia de gradul !nt!i "i anume !n a"a fel '- !nmul(im !ntreaga e'ua(ie... 1e data a'easta ele)ul )or,e"te. Spune 'e)a : dumnezeu "tie 'e : dar spune. 6a a doua fraz- se a"teapt- s- fie !ntrerupt "i se uit- pe furi" la pro3 fesor. 1ar profesorul !l pri)e"te 'u fa(a nemi"'at-. f-r- s- spun- da'- e ,ine sau nu. %u s'oate o )or,-. 2u toate '- ele)ul sla, !"i d- perfe't de ,ine seama '- 'eea 'e !ndrug- el nu poate sta !n pi'ioare. 1e a'ord. dar !n 'azul a'esta de 'e nu inter)ine pro3 fesorul? $ !ngrozitor; 7o'ea !n'epe s-3i tremure. 1eodat- )ede '- profesorul !"i !ntinde m!na dup'arne(el... n 'lipa a'eea ele)ul p-le"te "i !n'epe sturuie 'u )itez- ame(itoare<

32

: $'ua(iile de gradul doi deri)- din e'ua(iile de gradul !nt!i "i anume !n a"a fel. '- p!n- la urm-... )- rog. domnule profesor... eu m3am preg-tit... : 9olgar $rno : roste"te profesorul 'u )o'e tare. 2e !nseamn- asta? # '5emat la ta,l- un alt ele)? 2u el s3a ispr-)it? 2e3i asta? 7iseaz-? n'epe din nou. amenin(-tor< : $'ua(iile de gradul doi... 9olgar $rno iese sprinten din ,an'-. se a"az- la 'el-lalt 'ap-t al ta,lei8 a "i luat !n m!n- o alt- 'ret-. : $'ua(iile... 1omnule profesor. eu am 'itit... %imeni nu3i r-spunde. St- a'olo singur. sting5er. !n mi4lo'ul mul(imii. 'a pe o insul-. 1ar la lo' nu se du'e. 6ui !n'- nimeni nu i3a spus s- se du'- la lo'< st- de'i a'olo 'u inima r-)-"it- "i goal- 'a o s'or,ur-. fiind'- nu i s3a spus. nu. nu i s3a spus strea'- la lo'. el mai r-spunde. S- defileze din nou printre ,-n'i? #sta nu; 9refer- s- stea pe lo'. proste"te< m!na !i um,l- ne5ot-r!t- pe ta,l-. prin3 tre 'io,urile e'ua(iei. 'a un pilot printre ruinele a)ionului pr-,u"it. ntre timp 'el-lalt a !n'eput sr-spund-. 7or,e"te de ni"te linii paralele. iar )or3 ,ele lui par at!t de 'iudate "i str-ine... 'a tot 'e spune "i se fa'e de ani de zile !n 4urul lui... 'a toate pro,lemele de 'are se o'up-. )eseli. sprinteni. "i g-l-gio"i. 'eilal(i... "i din 'are el n3a prins ni'iodatnimi'. !n afar- de '!te)a fraze 'u 'are a !n'er'at spluteas'-. s- se men(in- la suprafa(-... St- a'olo. mai st-. a"teapt-. sper- 'e)a. as'ultpoliti'os 'e spune 'el-lalt... Uneori d- din 'ap apro3 ,ati). do)edind 'el pu(in astfel '- el a 'itit... a !n)-(at... alteori. leg-n!ndu3se !n iluzia '- a fost !n3 tre,at. spune '!te)a 'u)inte. dar timid "i !n'et. 'a nu 'um)a s- fie trimis la lo'... apoi. modest. ta'e din nou. as'ult- 'u aten(ie... se aplea'- !nainte. par3 ti'ip- la r-spunsuri. &'ola,oreaz-* plin de zel 'u ele)ul 'are r-spunde. !i d- 'reta. ,a din '!nd !n '!nd !i "i sufl-. 'u )o'e tare. nu 'a s-3l a4ute. 'i 'a profesorul s- )ad- '- el sufl-. de'i "tie... 2u alte 'u)inte< nu se d- ,-tut.

33

1ar. deodat-. toate puterile !l p-r-ses'. amu(e"te "i se g!nde"te din nou la "'oala militar-. n mintea lui !nnegurat-. 'u)intele r-sun- 'a ni"te zgomote !ndep-rtate... aude s'!r(!itul 'retei pe ta,l-... '5ipu3 rile oamenilor se s'urg... o 'lip- )ede 'lar infinitul despre 'are 9olgar '5iar a'um de'lar- '- e lo'ul de !nt!lnire al dreptelor paralele... 1a. )ede infini3 tul... e imens "i al,-strui... !ntr3o parte se afl- o '-su(- 'u ins'rip(ia< &0ntrare !n infinitul al patru3 lea*... n '-su(- s!nt ni"te 'uiere !n 'are dreptele paralele !"i aga(- p-l-riile. apoi tre' !n alt- odaie. se a"az- !n ,an'- "i se salut- ,u'uroase !ntre ele... 1a. dreptele paralele... #'olo. !n 'lasa infinitului. a !n(elegerii. a ,un-t-(ii "i a iu,irii de oameni. unde el ni'iodat- nu )a a4unge. !n a'ea &'las- supe3 rioar-*. !n 'are. &din 'auza rezultatelor insufi'iente* el nu )a fi admis ni'iodat-.

34

U% BSRB#T 2SGUT 6# $X#C$%

B-r,atul '-zut la eLamen a"teapt- de mult la u"a 'an'elariei. To(i ele)ii au ple'at a'as-8 unul '!te unul plea'- "i profesorii. &#m onoarea s- )- sa3 lut* : repet- politi'os de dou-ze'i de ori. !n'li3 n!ndu3se. $l !ns- !l a"teapt- pe S'5Ii'ker. da. de la unspreze'e !l a"teapt- pe S'5Ii'ker. '-ruia !i )a )or,i s'urt. m-surat "i lini"tit. Y&1omnule profe3 sor* : a"a o s-3i spun- lui S'5Ii'ker : e )or,a de )ia(a unui om. %u a" )rea s- se !nt!mple o ne3 noro'ire8 a"a 'e)a nu pute(i dori ni'i dumnea3 )oastr-. Bti(i prea ,ine 'um s3au petre'ut lu'rurile. s- )or,im des'5is. ,-r,-te"te. de la om la om. #tun'i. da. "ti(i dumnea)oastr- '!nd... atun'i '!nd am spus Fenri' al optulea. eu "tiam de fapt '- nu de Fenri' 7000. 'i de Ri'5ard al treilea e )or,a "i !n 'lipa urm-toare eram gata s- m- 'ore'tez. fiind'numele lui Fenri' al optulea mi3a s'-pat 'u totul in)oluntar... 1umnea)oastr- !ns- : nu )reau s4ude'. 'i numai s- 'onstat la re'e. starea de fapt : da. dumnea)oastr- m3a(i "i poftit s- stau 4os. %u e 'azul s- eLamin-m a'um da'- a(i pro'edat !n 'onformitate 'u legea "i 'u uzan(ele. eu dores' saran4-m a'east- '5estiune. noi !ntre noi. 0ntr-m ai'i !n 'an'elarie. dumnea)oastr- )e(i ,ine)oi s- t-ia(i nota &insufi'ient*. pre'um "i propozi(ia< &se de'larrepetent*. "i pe urm- ne )om desp-r(i !n pa'e. 'a doi ,-r,a(i. 7- mira(i. poate. auzindu3m- )or,ind pe un ton at!t de neo,i"nuit. dar s- l-s-m asta. Aaptul '- am fost !n(eles gre"it de domniile )oastre se datore"te : o "tiu prea ,ine : firii mede !n'5ise8

35

n3am a)ut p!n- a'um ni'i un moti) s- fa' de'lara(ii "i !n definiti) 'e puteam s- )or,es' !ntr3un mediu 'are nu e !n stare s- m- !n(eleag-?Z 1a. a"a )a )or,i ,-r,atul '-zut la eLamen. iar S'5Ii'ker. 'are3l )a as'ulta uluit. se )a opri ,rus'. se )a uita ad!n' !n o'5ii lui. )a ro"i. apoi !i )a !ntinde m!na< &%euge,auer : )a zi'e S'5Ii'ker : a4unge; $u te !n(eleg. 1-3mi. te rog. 'ertifi'atul. 1umneata m3ai 'rezut un om re'e. eu !ns- p!n- a'um n3am "tiut 'u 'ine am de3a fa'e. drag- %euge,auer*. 1a. a"a !i )a )or,i ,-r,atul '-zut lui S'5Ii'ker. 1ar atun'i de 'e oare. de '!te ori se des'5ide u"a 'an'elariei. el se d- totu"i speriat !napoi? $ aproape ora dou- "i le3a promis 'elor de a'as- '- la unspre3 ze'e le )a adu'e 'ertifi'atul. 2e ,ine ar fi s- )inodat- S'5Ii'ker; #di'- de 'e ar fi ,ine? n defi3 niti) el ni'i n3are de g!nd s- se du'- a'as-. Cai are oare 'as- un ,-r,at pr-,u"it? 1ar iat- '- )ine S'5Ii'ker... da. uite3l ai'i... )or,e"te 'u 'ine)a. s3a !ntors. a'um nu3i pot )or,i. %i'i a'um... fiind'- a'um se !ndreapt- spre s'-ri. Faidem dup- el. o s-3i )or,es' pe s'-ri. %u. pe s'-ri nu se poate. nu se 'u)ine. $5. o s-3i )or,es' !n fa(a u"ii portarului. 1ar portarul st- to'mai !n u"-. nu... nu se poate8 ai'i nu se poate. Bine. dar a'um e gata s- ias- pe poart-. "i pe urm-... : mi da(i )oie. domnule profesor... 1omnule profesor. !mi... : 2e3i 'u tine? 2e )rei? : 1a(i3mi )oie. domnule profesor. ai'i s'rie... ai'i e tre'ut... : 2e s'rie? 2um te '5eam-? : %euge,auer. : #. da. la mine ai '-zut; $i. du3te frumos a'as"i preg-te"te3te de 'origen(-. : 1a. domnule profesor. : %3o s-3(i stri'e s- !n)e(i pu(in !n timpul )a'an(ei. %euge,auer r!n4e"te politi'os. : 1a. domnule profesor. #m onoarea s- )- salut. : Ser)us;

36

B-r,atul '-zut la eLamen se plo'one"te. apoi o ia razna pe ,ule)ard. 9rea mult !n(eles n3are. ni'i )or,-. drumul a'esta. fiind'-. !n definiti). unde o s-3l du'-? 2on)or,irea 'u S'5Ii'ker nu i3a l-sat de'!t o senza(ie de surd- apatie "i ni'ide'um de de'ep(ie. $ra doar e)ident '- a"a o s- se petrea'lu'rurile. fiind'-. !n fond. el ni'i n3a )rut s- )or3 ,eas'- 'u S'5Ii'ker8 'e are el 'u -"tia? 1ar s)edem 'e mai poate urma de a'um !nainte? 2!te)a str-zi pe 'are le )a par'urge. '!te)a pr-)-lii. '!te)a 'uget-ri amare. ,-r,-te"ti. despre stupiditatea )ie3 (ii. despre nemerni'ia oamenilor... "i !n sf!r"it... flea'ul a'ela... S- lase oare 'e)a s'risori !n urma lui? 6a 'e ,un? 9oate. totu"i. '!te)a r!nduri. 'am !n felul a'esta< &Cai ,ine primul !n Uti'a ). de'!t al doilea la Roma*... Fm. oare e sigur '- 2ezar a spus )or,ele a'estea la Uti'a? %u. nu e sigur8 a'olo s3a !nt!mplat alt'e)a... "tia 'e anume. dar a uitat... s- s'rie mai degra,- a"a< &9refer s- fiu al doilea !n moarte. de'!t !nt!iul !n )ia(-...* 1a. )or,ele sunfoarte frumos. de"i el nu le !n(elege to'mai ,ine. dar asta n3are ni'i o importan(-. o s- le !n(eleagei... mizera,ili... da. n3au de'!t s-3"i ,at- 'apul... Cai ,ine primul !n morm!nt... Un noura" s'-ldat !n toate nuan(ele 'ur'u,eului )i,reaz- !n fa(a ,-r,atului pr-,u"it... /!tul i se str!nge "i a,ia a'um o,ser)- '- tot timpul '!t a pre3 firat prin minte a'este g!nduri el a '!ntat aproape 'u )o'e tare. )o'e de tenor. mar"ul de la parada de gimnasti'-< &Sus. 'opii ai (-35-3rii me35e3le. 6a !ntre'eri pe35e te35e3ren. 9e35e te35e3ren.* 1a. '!nta melodia a'easta. s-rea !ntr3un pi'ior "i iz,ea pere(ii 'u g5iozdanul de mu"ama. n a'ela"i timp a)ea o senza(ie de nelini"te. par'3ar fi uitat 'e)a eLtrem de important. de imediat- ne'esitate. 2e anume. doamne sfinte. 'e? %3ar putea s- spun-. de"i azi diminea(- !i tre'use prin minte. Rigla de
1

7e'5i ora" !n #fri'a. la nord de Tunis. azi ruinat. (n.t.)

37

sti'l-? %u; Tur,ina 'u a,uri? %u. fiind'- la a"a 'e)a ni'i prin )is nu se poate g!ndi at!ta timp '!t nu are suma de 'in'i forin(i) eLa't. Bi asta '!nd )a fi?; 2el mai 'ur!nd la )iitoarea zi !nt!i... #. da. a'um !"i aminte"te< as'u(itoare de 'reioane... "i !n'- 'e)a. da. da. sugiu'. Sugiu'; i las- gura ap-; 2e nume 'urios; 2e o fi oare? $ 'e)a 'afeniu "i 'ioturos "i at!rn- !n pr-3 )-liile de deli'atese. dar tre,uie s- fie 'e)a infinit de gustos< e 'a un '!rnat "i e f-'ut din must; 1eo'amdat- s-3l guste pe -sta. toate deodat- nu se poate. 9-str-)ul !n aspi' este !n'- muzi'a )iito3 rului. 2!(i ,ani are? S- )edem opt pi(ule *. plus trei pi(ule. plus "ase 'rei(ari "i un filer. pe 'are e)entual l3ar putea stre'ura drept 'rei(ar. 1e'i. !n total. aproape trei 'oroane. n mai pu(in de dou- minute este !n posesiunea as'u(itoarei de 'reioane. 9este alte dou- minute ,-r,atul '-zut se afl- !n pr-)-lia de deli'atese. &1in asta de treize'i* : zi'e "i degetul mi' "i murdar !i tremur- ar-t!nd ,un-t-(ile. iar inima !i z)!'ne"te par'- !n piept. Brus'. o 5ot-r!re temerar-. ne'5i,3 zuit- "i fatal- pune st-p!nire pe el. $ !n delir. &7rog "i dou- sute de grame de 'io'olat-... 1a. 'red '- a4unge... "i de dou-ze'i... ")ai(er... mai da(i3mi de dou-ze'i "i 'in'i "i din aia ro"ie... e ,ato'? 1a. "i ,ato'...* 7!nz-torul !mpa'5eteaz- separat. 'u gri4-. fie3 'are lu'ru "i ,-r,atul pr-,u"it !l las- s- !mpa'5e3 teze. de"i "tie '- e inutil. fiind'- !n 'el dint!i gang )a desfa'e totul... 1ou- 'oroane "i ze'e... pofti(i... Cai prime"te "i 'e)a rest. n gangul primei por(i desfa'e ,un-t-(ile 'ump-3 rate. apoi le )!r- de3a )alma !n ,uzunar. n'epe 'u ")ai(erul. Rupe din el. !n ,uzunar. ,u3 '-(i groase pe 'are le !nfule'- la'om. 'u fa(a sta'o3 4ie. gata3gata s- se !ne'e. #poi de)oreaz- sugiu'ul... "i la urm- ,ato'ul... #'um !ns- par'- ar a)ea ,olo3
1 2

Un forint [ M 'oroane. (n t.) 9i(ul-< moned- de JR 'rei(ari (!n fosta monar5ie austro3 ungar-). Un 'rei(ar [ M fileri. (n. t.)

38

)ani !n stoma'. %3are a fa'e; S- piar- totul; Ur3 meaz- 'io'olata. #5. e ,un- 'io'olata. e 'ald-. "i dul'e. (i se tope"te !n gur-. # terminat "i 'u asta. 1ar 'e greu !i este a'um stoma'ul; Simte ne)oia de 'e)a u"or. de 'e)a 'e l3ar !n)iora. l3ar r-'ori. &2!te parale porto'alele?* S!nt s'umpe. ,ine!n(eles. e sf!r"it de sezon. Tot aia3i. 2e mai a)e(i? 03au mai r-mas nou- 'rei(ari. 2e s- fa'- 'u ei? &7- rog 5al)i(-. de nou-...* Bi a'um. iat-3l pe ,-r,atul '-zut la eLamen !nain3 t!nd de3a lungul str-zii &%u3m-3uita*. 2um a a4uns ai'i? %3are importan(-. Cerge. merge pe strada a'easta lung-. se uit- prin ganguri. p-"e"te agale. 'u o senza(ie de greutate 'a de plum,... "i nu "tie da'- ap-sarea a'easta !i )ine de la stoma' sau de la inim-. Se uit- prin ganguri. pe su, por(i. !"i mol3 f-ie !nainte 5al)i(a... n 4urul lui< )id u'ig-tor. )ia(f-r- sens. nedrept-(i strig-toare la 'er. Un )aier monoton "i f-r- sf!r"it !l urm-re"te 'u !n'-p-(!nare. un )aier de 'are nu poate s'-pa "i 'are !l tortureazinfernal. &Sus. 'opii ai (-35-3rii me35e3le...* Roade. '5inuindu3se 'u 'o'a 'leioas- 'e i se li3 pe"te de din(i "i sali)a ameste'at- 'u la'rimi sts-3l !ne'e.

39

6U2R#R$ 6# 60CB# C#/F0#RS

J. Cucrarea care a luat nota D 9oezia liri'- a lui 9etPfiJ 9etPfi SDndor. marele poet mag5iar de 'ele,ritate mondial-. o'up- "i 'a poet liri' un lo' de frunte !n a'est 2anaan ,ine'u)!ntat unde 'urge lapte "i miere. "i pe 'are l3a 'ara'terizat at!t de minunat !n poemele sale des'ripti)e. n poeziile liri'e ale lui 9etPfi elementul prin'ipal este su,ie'ti)itatea. !n timp 'e la #ran@ TDnos* mai degra,- o,ie'ti)itatea este !nsu"irea preponderent-. n timp 'e la 9etPfi se reliefeaz- at!t de frumos tonul nai) "i popular. la #ran@ TDnos tonul popular tre'e pe plan se'undar "i lo'ul lui este o'upat de frumuse(ea lim,ii. 'are de altfel poate fi g-sit- "i !n minunatele poezii ale lui 9etPfi. n poeziile liri'e ale lui 9etPfi des'operim urm-3 toarele frumuse(i. 'a de eL.< J. simplitate popular-. M. patriotism na(ional. W. tropi "i figuri. K. iu,ire fi3 lial- fa(- de mai'-3sa. N. poezie de amor et'. 9etPfi a n-zuit totdeauna la su,ie'ti)itate "i a reu"it s-3"i ating- s'opul !n 'ea mai mare m-sur-. deoare'e poeziile lui !"i 'roies' drum at!t spre inima oamenilor simpli '!t "i spre s-lile str-lu'itoare "i inundate de lumin- ale palatelor;... n poeziile sale el a '!ntat minunata 9ust- a Un3 gariei 'u 5oldele ei de aur. pe 'are nimeni altul nu a fost !n stare s- o 'ara'terizeze at!t de frumos. 'a el !n frumoasa sa poezie 'are !n'epe astfel< &Arumoasa este 9usta 'e se3ntinde3n zare*...
1

9etPfi SDndor (JQMM:JQK\). mare poet liri' mag5iar. animator al mi"'-rii re)olu(ionare din JQKQ. (n.t.) 2 #ran@ TDnos (JQJO:JQQM). mare poet epi' al Ungariei. (n.t.)

40

2u toate a'estea 9etPfi a fost 'apa,il s- 'ara'3 terizeze nu numai 9usta "i Tisa. 'i "i pe &,unul* "i ,-tr!nul '!r'iumar. prin 'are tre,uie s- !n(elegem pe propriul s-u tat-. ntr3o alt- poezie a reliefat "i mai mult simpli3 'itatea. des'riind pe un 'io,an merg!nd '-lare pe un m-gar. 'are fiind mi' de statur-. pi'ioarele 'io3 ,anului a4ung p!n- la p-m!nt. 1eodat- aude '- iu3 ,ita lui e pe moarte "i alearg- gra,ni' a'as-. 'a s3o g-seas'- !n'- !n )ia(-. dar nu o mai g-se"te. n durerea lui 'ea mare. 'e putea s- fa'- 'io,anul. de'!t s-3"i ia ,!ta "i s-3l po'neas'- zdra)-n pe m-3 gar. 2e minunat de frumos )edem ai'i : nu3i a"a? simpli'itatea 'u 'are 'io,anul !l iz,e"te !n 'ap pe m-gar !n durerea lui;;... n s'5im, 9etPfi are "i unele poezii !n 'are ne !nf-(i"eaz- 'ontrastul. 'a de eLemplu !n poezia inti3 tulat-< ;Am luat-o spre buc!t!rie6... '!nd ne spune '- luleaua 'e ardea s3a stins !n timp 'e inima lui adormit- s3a aprins. n timp 'e mai !nainte !i ardea pipa. a'um !i arde inima. 'are !n s'5im, era stinsla !n'eput. Bi din a'easta putem )edea 'ontrastul. #'easta este poezia liri'- a lui 9etPfi 'are 4oa'un mare rol !ntre to(i poe(ii lumii spre gloria a'estei na(iuni minunate "i 'u spi'e de aur;;... (#URE# FERE:= el. 'l. 70. ,.

00. Cucrare care a luat nota unu pe doi +E/ 9etPfi "i liri'a S!ntem !n noaptea de Sil)estru al anului JQMW; #far- ninge 'u fulgi m-run(i. n s'5im, pieptul m-'elarului din lo'alitate se umfl- de o mare ,u'urie< !n noaptea sf!nt- de Sil3 )estru i s3a n-s'ut un 'opil la KiskPrPs.

41

$ un prun' mi' de tot. 2u o'5ii s-i negri 'are pri3 )es' !n'- f-r- gri4i grinzile 4ila)e din !n'-perea s-3 r-'-'ioas-. se uit- la mai'-3sa. "i nu3"i poate lua pri)irea de la ea... Cama se aplea'- deasupra 'o3 pilului 'u o '-ldur- plin- de dragoste "i potri)e"te pernele tari (?) dar al,e ale leag-nului. 'u a'ea gri4- 'e 'ara'terizeaz- pe ade)-ratele mame... 2e ,-nuie"te a'east- mam-? #'east- mam- !n'- nu ,-nuie"te '- !n minus'ulul leag-n marele 9etPfi de mai t!rziu doarme somnul ne)ino)at al 'opil-riei... 9etPfi; 2!nd s'riu a'est 'u)!nt mii de amintiri roies' !n 'reierul meu !nsufle(it;... Cinunate poeme !mi zum3 z-ie !n ure'5i. pe 'are le3am 'itit 'u at!ta !nsufle(ire "i 'u o,ra4ii !m,u4ora(i. at!t !n mi4lo'ul iu,i(ilor no"tri p-rin(i. '!t "i la "'oal-. unde mult respe'tatul nostru profesor ne3a eLpli'at at!t de frumos frumu3 se(ile lor as'unse. Bi !n fa(a o'5ilor no"tri suflete"ti. !n timp 'e as'ultam eLpli'a(iile. apare 'a o n-lu'ire !nsorita 2!mpie a Ungariei. mi'ul '-tun. 5aidu'ul. 'io,anul "i m-garul. 1ar 'ine ar fi !n stare s- le !n"ire pe toate? n poezia liri'- a lui 9etPfi 'eea 'e ne !n'-lze"te 'u deose,ire inima este elementul liri'. su,ie'ti). !n timp 'e la #ran@ tonul serios "i o,ie'ti) este a'ela 'are ne !ndeamn- la medita(ii mature. 9etPfi. marele nostru poet. m!ndria noastr-. !ntr3o m!n- 'u lira. !ntr3alta 'u sa,ia. dormi !n pa'e !n morm!ntul t-u su, mo)ilele uitate ale '!mpului de ,-taie de la Sig5i"oara...; F<CDF9:FER REG(H el. 'l. 70 ,.

42

26#S# C+#R$ 1$ R S

# intrat dia)olul !n 'las-. 1iminea(a. sosind la "'oal-. am des'operit '- a)em o lad- nou- de gunoi. + lad- mare. frumoas-. lustruit-. 0mediat am 'onstatat '- po(i !n'ape 'onforta,il !n ea. Bine!n(eles s'oteam numaide'!t gunoiul "i3l r!n3 duiam frumos pe 'apa'. 9entru a"a 'e)a e ne)oie de sim( artisti'. 1e 4ur !mpre4ur. la distan(e egale. a"ez-m resturile de p!ine. iar la mi4lo'. drept orna3 ment. un "ori' respe'ta,il de sl-nin-. Aie'are din noi f-'ea '!te 'e)a. str!ngeam ,u'-(i de fier )e'5i. to'uri rupte. pentru eLpozi(ia de orduri pe 'are 1e'kner o prezint- )izitatorilor !n s'5im,ul unei taLe de intrare. n 'ea de a doua re'rea(ie iz,u'ne"te o epidemie< ag-(atul ,ile(elelor. 2el dint!i ,ile(el r-sare pe spa3 tele lui Kelemen "i ne adu'e la 'uno"tin(- '- respe'3 ti)ul se 'alifi'- singur drept ;m!&ar6, 'alitate pe 'are )rea s3o popularizeze printr3o re'lam- asidu-... 9este '!t)a timp. 'ine)a !i "opte"te 'onfiden(ial lui Kelemen '- ne3am 5ot-r!t s- anin-m de spatele lui Ro,oz o fi(ui'-. Kelemen r!de !n sinea lui "i '!t ai 'lipi din o'5i. pe spatele lui Ro,oz apare o ins'rip3 (ie identi'-. Ro,oz. de 'in'i minute. r!de !mpreun'u noi de ,iletul lui Kelemen. Kelemen se !nea'"i el de r!s. d!ndu3"i o'5ii peste 'ap. R!sul se inten3 sifi'-. 're"te. de)ine din 'e !n 'e mai eLu,erant. se transform- !n uragan8 dar 'u '!t mai furtunos r!d ei unul de altul. 'u at!t mai tare r!dem noi 'eilal(i. #poi 'ine)a n-s'o'e"te o alt- tr-snaie< se repede. g!f!ind 'u fa(a r-)-"it- de ,u'urie. la #uer. 'are

43

to'mai s'rie 'e)a 'u eLemplar- s!rguin(-. "i !l apu'- de ,ra(< &Fai. 5ai. )ino repede...;* !i spune 'u )o'ea sugrumat- "i3l trage dup- el. #uer d- din m!ini "i din pi'ioare. se z,ate. nu !n(elege nimi'. : 2e este. 'e s3a !nt!mplat. unde m- du'i? !n3 trea,- speriat. "i o ia "i el la pi'ior. 2el-lalt nu3i r-spunde. !l t!r-"te g!f!ind dup- el. de3a lungul 'o3 ridoarelor. !l ur'- la eta4ul al treilea. 9rin mintea lui #uer imaginile di)erselor posi,ilit-(i tre' 'u iu3 (eala fulgerului. # sosit un'5iul s-u din #meri'a. l '5eam- dire'torul. te pomene"ti '- la ultima 'on3 ferin(- profesorii au 'onstatat !n sf!r"it '- el. #uer. este un geniu eL'ep(ional. ne!n(eles. 'um istoria nu produ'e de'!t o dat- la o sut- de ani; "i de'i s3a 5ot-r!t s- i se !nmineze imediat 'ertifi'atul de ,a3 'alaureat "i o ,urs- de o mie de 'oroane. toate a'estea !nso(ite de o 'u)!ntare lung- (inut- de di3 re'tor !n 'an'elarie. Sau l3o fi '5em!nd ministrul 'ultelor. )enit spe'ial 'a s-3l )ad- "i !l a"teapta'um !n 'an'elarie fiind'- 'ine)a i3a ar-tat ultima lui lu'rare la mag5iar-. 'are a fost 'itit- !n parla3 ment "i as'ultat- 'u la'rimi !n o'5i. a"a '- a'um reprezentantul gu)ernului dore"te s-3i str!ng- m!na t!n-rului #uer... Sau !l '5eam- profesorul de desen s-3i 'omuni'e '- un me'enat ,ogat a )-zut desenul lui !n sepia !ntitulat &Arunz- stilizat-* "i dore"te s-3l 'umpere 'u treize'i de mii de 'oroane pentru a3l eLpune !n galeria din par'ul ora"ului. !n lo'ul fres'ei 'ir'ulare a lui Aeszt@) 'are a fost s'oas- la li'ita(ie. l dau "i 'u dou-ze'i de mii se g!nde"te repede #uer. !n timp 'e soses' g!f!ind la eta4ul al patrulea. #'olo 'el 'are ia adus )estea "i 'are p!na'um nu a s'os ni'i un 'u)!nt se desprinde de ,ra(ul lui #uer "i porne"te !n'et "i ta'ti'os la )ale pe s'-ri. #uer se uit- mirat dup- el. n 4osul s'-rilor st- ,ulu'it- 'lasa !ntreag- "i se pr-p-de"te de r!s. #uer se opre"te o 'lip-. &T!mpi3 (ilor*. le strig- furios. apoi 'o,oar- ru"inat. dar peste

Ares'a lui Aeszt@ ]rpDd (pi'tor mag5iar. n. JQN^). reprezent!nd s'ene din istoria poporului mag5iar. (n.t).

44

dou- minute el r!de mai 'u poft- '!nd a'eea"i fars- i se 4oa'- lui Ro,oz. n r-stimp Wla'5 l3a desenat pe ta,l- pe domnul profesor Gam,il-. !n izmene dar 'u 4o,en !n 'ap. d!nd !mp-ratului 0osif al 003lea raportul despre pur3 tarea 'lasei. 0osif al 003lea se s'o,e"te !n nas8 !i ofer- lui Gam,il- o sti'l- de anal'id. Gam,il- !i mul(ume"te &'u ad!n'- supunere* "i trage din ea o du"'- zdra)-n-. Ga4'sek (ip- '- nu3i l-sat s- !n)e(e. apoi. !n semn de protest. se )!r- !n lada de gunoi. trage 'apa'ul peste el "i !n'epe s- '!nte pe nas. Wla'5 fa'e un semn "i deodat- toat- 'lasa amu(e"te "i se ridi'!n pi'ioare. 2rez!nd '- a intrat profesorul. Ga4'sek !"i s'oate speriat 'apul din lad-. Fo5ote s-l,ati'e. Ga4'sek s'uip- din lad- 'u dispre( apoi. s'!r,it. !"i trage din nou 'apa'ul peste 'ap. 1ar !n 'lipa a'easta Gam,il- intr- !ntr3ade)-r. T-'ere ad!n'-. 1eodat- ne adu'em 'u to(ii aminte '- Ga4'sek a r-mas !n lada de gunoi. 1ar Ga4'sek nu se las- p-'-lit a doua oar-< st- nemi"'at !n lad-. Urmeaz- o or- de3a dreptul !nfior-toare. ntreaga 'las- e o uni'- "i enorm- diafragm- su3 pus- unei tensiuni maLime. su, presiunea )alurilor de r!s 'atastrofal. 7-paia r!sului !n-,u"it z)!'ne"te !n o,ra4ii ro"ii 'a s!ngele. t!mplele se umfl-. gata s- plesneas'-. B-ie(ii !"i )!r!r- nasul !n 'arte. 6i3 ni"tea plin- de amenin(area groazni'- a unei e)en3 tuale eLplozii ne zumz-ie !n ure'5i. eL'it!ndu3ne "i mai tare. Bi se mai g-ses'. prin ,-n'ile din fund. ni"te netre,ni'i temerari. 'are nu preget- s- !ntind"i mai mult 'oarda. Ci'ul 6P,l s3a )!r!t pe su, ,-n'i se plim,- ta'ti'os !n patru la,e. d- t!r'oale 'lasei "i ne apu'- la r!nd de pi'ior. 6ada de gunoi !n'epe s- fa'- ni"te mi"'-ri suspe'te. Gam,ilne )or,e"te pe un ton a)!ntat despre meritele lui 0osif al 003lea. 1in spate 'ine)a !mi d- un g5iont "i o )o'e !mi "opte"te la ure'5e< &#ten(ie. 6P,l se apropie. a a4uns la ,an'a a patra*. B-ie(ii !"i ridi'pi'ioarele pe ,-n'i< ,uzele tremur- de r!sul re(inut. eu fa' !n'er'-ri disperate 'a urm-rind eLpli'a(ia

45

s-3mi a,at g!ndul !n alt- parte. Gam,il- ne eLpli''u !nsufle(ire 'e gest frumos a f-'ut 0osif al 003lea '!nd. 'u o singur- tr-s-tur- de 'ondei. "i3a retras toate dispozi(iile "i ordonan(ele. : Cama lui de Toska);;; spune !n ultimul mo3 ment $glma@er. 'u o )o'e gutural- ne!n'5ipuit de ad!n'-. #uer s'oate un (ip-t !n-,u"it de durere8 6P,l a a4uns la el "i l3a 'iupit de pi'ior. 0a te uit- : zi'e 'ine)a l!ng- mine : unul din pi'ioarele lui Gam,il- s3a f-'ut mai s'urt de'!t 'el-lalt. +'5ii gata3gata s-3mi sar- din or,ite. #'um... a'um... s3a ispr-)it... !n'- o 'lip- "i se produ'e eL3 plozia... !n 'lipa a'easta profesorul fa'e urm-torul spirit< : #s'ult-. #uer. 'e te tot f!(!i a'olo 'a )ier3 mele3n ,r!nz-? %i'iodat- un 'omi' n3a a)ut un su''es at!t de r-3 sun-tor... 2a un pu5oi 'are sfarm- digurile. se dez3 l-n(uie r!sul. Cinute !ntregi r!dem 'u 5o5ote. des'-3 tu"a(i. 5or'-ind. 9rofesorul ne pri)e"te mirat "i z!m,e"te 'u indulgen(-. n sinea lui el fa'e. desigur. 'onstatarea '- are un umor frapant "i irezisti,il.

Toska : diminuti)ul lui Tozsef [ 0osif. (n. t.)

46

$X9$R0$%E$

6una noiem,rie s3a s'urs su, semnul magi' al magnetismului "i al ele'tri'it-(ii. Casa la,oratoru3 lui de fizi'- e !n'-r'at- !n permanen(- 'u fel de fel de aparate. dis'uri. elemente. indu'toare. dina3 muri. S3au petre'ut lu'ruri teri,ile< 9ollako)i's s3a ur'at pe un ta,uret 'u pi'ioarele de sti'l- "i fiind umplut 'u ele'tri'itate. au !n'eput s- sars'!ntei din el. iar p-rul i s3a z,!rlit "i s3a ridi'at m-'iu'-. C=ller ne3a eLpli'at '- 9ollako)i's. fiind un 'orp omenes'. este ,un 'ondu'-tor. 9ollako)i's st-tea pe ta,uret modest "i 'uprins de ad!n'- e)la3 )ie. 'um se 'u)ine unui... ,un 'ondu'-tor. 1eodat!ns-. prin sufletul lui. poate purtat de 'urentul ele'3 tri'. a tre'ut 'a un fulger g!ndul nel-murit dar !m,u'ur-tor '- dup- toate 'ele !nt!mplate. C=ller 'u siguran(- o s-3i ridi'e nota de la + la M. fiind': e 'lar : nu poate fi ele) r-u. de )reme 'e e ,un 'ondu'-tor de ele'tri'itate. #re impresia 'on3 fuz- '- prin 'ine)a 'are nu e ,un la fizi'-. nu poate tre'e 'urentul ele'tri'. 'are fiind !n ser)i'iul domnului profesor. 'unoa"te 'a atare situa(ia ele3 )ilor "i "tie 'e note are fie'are !n 'atalog. Cerg!nd spre 'as- !mi )oi 'ump-ra un magnet de "ase 'rei(ari. Cagnetul fa'e ni"te &'5estii* ui3 mitoare. eu !ns- tot nu s!nt mul(umit pe deplin de rezultate. n'- din drum iau 5ot-r!rea s- !ndrept. !ndat- 'e )oi sosi a'as-. magnetul 'ur,at 'a o pot'oa)-. "i s-3l g-ures' la mi4lo' 'u... 'u... s- zi'em 'u ,ri3 'eagul tatei (e)entual 'u foarfe'ele). transform!n3

47

du3l !ntr3o ,usol-. dar !n form- de 'ompas. 'a sarate nordul '5iar !ntr3o pozi(ie !n'linat-. fiind'ar putea inter)eni un mare 'utremur de p-m!nt. iar 'asa s- se aple'e !ntr3o parte. 'a o 'ora,ie "i eu totu"i o s- m- pot orienta... 7ai. 'e ,ine o s- fie; mi propun ferm "i 'u mult- !nsufle(ire 'a de azi !nainte s- nu mai ies ni'iodat- f-r- ,usol-. #4ung a'as- agitat. plin de planuri pasionante. #m s-3mi 'onstruies' "i o ,il-. ,ila lui Feron. da. da. "i ni"te emisfere de Cagde,urg. da'- '5iar )re(i s- "ti(i. "i un element 6e'lan'5. #'as- n3o g-ses' de'!t pe sora mea mai mi'-. n'ep s-3i eL3 pli'. plin de elan. )idul lui Torri'elli. : $i. 'e 'rezi tu : o !ntre, ironi' : de 'e e sus(inut- 'oloana de mer'ur. !nalt- de "apteze'i de 'entimetri? 7a s- zi'-. nu 'rezi? 9ri)e"te; 0au un pa5ar. !l umplu 'u ap-. pun su, el o ,u'at- de 5!rtie. !l !ntor' 'u gura !n 4os. uite; "i apa nu se )ars-... $i ,ine. a'um s3a )-rsat. dar numai din moti)ul... '-... am uitat '- 5!rtia nu se pune su, pa5ar... $"e'ul nu m- des'ura4eaz-. n'ep s- fre' un piep3 tene. 'u a4utorul '-ruia ridi' !n aer ni"te ,u'-(ele de 5!rtie. Sor-3mea !ns- m- ener)eaz-< afirm- ',u'-(elele de 5!rtie se lipes' de pieptene numai fiind'- pieptenele e murdar. Tre' de'i la elementul 6e'lan'5. #'easta !ns- este o trea,- 'e)a mai 'ompli'at-. Bor'anul de dul'ea(- ar fi !n regul-. dar de unde s- fa' rost de staniol? $ ,un- "i alama. $5ei. da'- a" putea topi ro,inetele de la ,aie; 1ar )ezi '- o asemenea opera(iune ar !n3 t!mpina mai multe greut-(i... %u s!nt sigur de eLemplu '- a" putea 'on)inge familia despre im3 portan(a des'operirilor mele "i despre faptul 'a'este des'operiri 'er oare'are 4ertfe "i pri)a(iuni din partea ei. n s'5im, am s- pompez apa din 'an- : s- "ti(i '3o fa' : do)edind astfel presiunea atmosferi'-. 9e o foaie de 5!rtie. fa' imediat proie'tul pompei pneumati'e. Utopii fantasti'e m- ademenes'.

48

1a. am s- pompez tot aerul din 'amer- : s- "ti(i '3o fa' : a"a '- o,ie'tele o s-3"i piard- puterea de gra)ita(iune. Cari. femeia la toate. e de p-rere '- o s- pompez de la t-ti'u o pere'5e de palme. da'- nu s'ot ime3 diat din piuli(- o(elul "i ,u'-(elele de '-r,une pe 'are le3am pus a'olo. Btiin(ele naturale !n'ep s- fie pri)ite 'u o'5i r-i. dar nu po(i fa'e o re)olu(ie f-rs- r-storni ordinea eListent- !n lume. %u )re(i s-3l 'rede(i pe %eIton "i pe 2operni'? $i ,ine. pri)i(i< s- zi'em '- lampa a'easta at!rnat- de ta)an e Soa3 rele. un 'orp 'eres'. 'are se mi"'- li,er !n spa(iul astral. Ai(i aten(i< ai'i pun magnetul : 'are re3 prezint- puterea de gra)ita(ie. Sau. nu. s- zi'em '- nu lampa e Soarele. 'i ,u'ata asta de fier mag3 netizat. iar lampa s- fie pur "i simplu 9-m!ntul. $i. a'um... 0magina(i3)- '- a'est magnet 'are. nu3i a"a. este Soarele. st- nemi"'at. ai'i unde l3am pus. %u3i a"a '- el lumineaz- 4um-tatea din st!nga a l-mpii; Ci(i. te rog. nu fi t!mpit-; n(elege o dat'- a'um fierul lumineaz- lampa "i nu lampa fierul. fiind'- lampa tre,uie s- fie un 'orp opa'. $i. "i3a'um... '!t 'rezi '- dureaz- a'east- stare? $a nu dureaz- de'!t at!ta timp '!t 9-m!ntul. adi'lampa. nu se !n)!rte"te. 1ar mi"'area de rota(ie nu e totul. deoare'e !n 'azul a'esta n3ar alterna de'!t zilele 'u nop(ile "i n3ar eLista anotimpuri. 9-m!ntul tre,uie de'i s- se urneas'- din lo'. s- se mi"te !n 4urul Soarelui. s- se mi"te. pa"tele lui de 9-3 m!nt;... $i. da. #"a;;; 7ede(i? #"a se mi"'- 9-3 m!ntul... a"a tre,uie s- se mi"te. fiind'-... "i totu"i se mi"'-... 2e3s eu de )in- '- lampa s3a pr-,u"it? %3a fost ,ine fiLat '!rligul. Aaptul '- ni"te 4ude'-tori ingra(i "i ne!n(eleg-tori !n lo' s-3mi dea de 'in- m3au dat afar- "i m3au !n'uiat !n odaia de ser)i'iu. !l g-ses' mai mult de'!t fires'. 2u /alilei au pro'edat eLa't la fel. 1ar ade)-rul nu poate fi as'uns su, o,ro'. $ppur si mou)e;

49

C0 $X9602 2$RT0A02#TU6

#"adar. mai !nt!i "i3nt!i< a'esta nu3i 'ertifi'atul definiti). 'i doar un fel de 'opie 'are ne3a fost dis3 tri,uit- !n mod pro)izoriu. $ ade)-rat '- ast-zi este ziua de distri,uire a 'ertifi'atelor semestriale. dar asta nu !nseamn- nimi'; 2eilal(i "i3au primit de fapt 'ertifi'atele. dar al meu a tre,uit s- fie trimis la minister fiind'- s3au des'operit unele erori 'are tre,uie remediate urgent. 1a. 1e altfel 'onferin(a de 'ontrol "i 'ompletare a 'ertifi'atelor se )a o'upa de a'est 'az !n "edin(a medie a 0nspe'toratului /e3 neral B'olar. 1omnul diriginte mi3a (inut "i o 'u)!n3 tare. '!nd mi3a !nm!nat 'ertifi'atul. $ra 'am !n3 'ur'at... "i i3a trimis salut-ri lui t-ti'u. Te rog. drag- Bauer : mi3a spus : fii ,un. 'omuni'- p-3 rin(ilor t-i '- !n leg-tur- 'u 'ertifi'atul t-u s3au !nt!mplat unele erori regreta,ile. S3au stre'urat !n el ni"te date gre"ite. 1in p-'ate. !n 'onformitate 'u dispozi(iile ofi'iale pri)itoare la regimul a'te3 lor tim,rate. tre,uie totu"i s- eli,er-m 'ertifi'atul. dar. te rog. drag- Bauer. 'omuni'- p-rin(ilor t-i 'a'esta nu este de'!t un a't pro)izoriu. iar datele pe 'are le 'uprinde n3au ni'i o importan(-. Roag-3i s- nu se supere din 'auza a'estei gre"eli8 'ertifi3 'atul ade)-rat !l )om eli,era !n 'ur!nd. deo'am3 dat- !i rog s-3l is'-leas'- pe a'esta. fiind'- toate a'tele le3am trimis la poli(ie. unde. din 'auza 'er3 'et-rilor. e ne)oie de a'east- is'-litur-. dar te rog s- a''entuezi '- totul nu e de'!t o simpl- formali3 tate. 9refe'tul de poli(ie a s'ris personal li'eului maritim din Aiume. rug!nd dire'(ia s- 'er'eteze 'um

50

a putut s- se stre'oare !n 'ertifi'atul t-u. la istorie. a'est... a'east- 'ifr-. asta de ai'i... o 'ifr- ,anal'are nu !nseamn- alt'e)a de'!t '- la istorie am patru... da. am patru r-spunsuri. adi'- am r-spuns de patru ori... de"i ar putea da lo' la e)entuale in3 terpret-ri gre"ite... $ste lu'ru "tiut. doar. '- Cangold. profesorul nostru de istorie. nefiind de'!t profesor suplinitor. ni'i nu are dreptul s- dea note. fiind'- mai !nt!i tre,uie s- dea eLamen de Btiin(a 'lasifi'-rii la Uni3 )ersitatea Superioar-. 9!n- atun'i nu poate da de'!t note... pro)izorii. 'are tre,uies' !n(elese 'u totul altfel< !n lo' de unu : doi. !n lo' de doi : patru : iar dup- 'e !"i )a lua eLamenul. notele pro)i3 zorii din toate 'ertifi'atele )or fi 'ore'tate. adi's'5im,ate !n note definiti)e. 1eo'amdat- !l roagpe t-ti'u s- nu fie sup-rat "i... deo'amdat-. da. !i trimite )or,- '- eu am r-spuns de patru ori la istorie. odat- am luat nota doi pe trei. su,liniat-. odat- nota unu. odat- treisferturi supra doi8 n3a)e(i de'!t s- le aduna(i. s- fa'e(i medie geometri'- "i )e(i o,(ine nota treisferturi supra unu. su,liniat-. nt!i am r-spuns din 0osif al doilea. dar atun'i a sunat8 a doua oar- m3a !ntre,at despre dreptul de su''esiune "i i3am )or,it despre 6iga de la S'5mal3 kalden)8 am )-zut 'u o'5ii mei '!nd mi3a pus nota unu pe doi. dar... "i3a pierdut 'arnetul. 6a fizi'-. $i. da. la fizi'- am r-spuns !n'- !n no3 iem,rie8 m3a !ntre,at despre mersul soarelui "i eu i3am r-spuns traie'toria eliptoid-. !n 'are. !ntr3un fo'ar. se g-se"te soarele. 'eea 'e este meritul lui %eIton. 1ar to'mai atun'i s3a !nt!mplat s- m'onfunde 'u unul 'are "ade l!ng- mine "i 'are la fizi'- a)ea nota trei pe patru. not- pe 'are : din gre"eal- : mi3a tre'ut3o mie. $u am re'lamat 'a3 zul imediat "i 'orpul profesoral a 'er'etat 'arnetul "i mi3a spus '- de fapt din !nt!mplare nota lui 2se3 koni's mi3a fost pus- mie "i '- a'um nu se mai

#lian(a mai multor prin'ipate "i ora"e germane !n'5eiat- !n anul JNWJ !n )ederea ap-r-rii religiei protestante. (n.t.)

51

poate 'ore'ta. fiind'- asta i3ar putea 'rea difi'ult-(i la minister "i de a'eea m3a rugat st-ruitor s- nu mai agit '5estiunea... deo'amdat-8 s-3i fa' a'est ser)i'iu. s- a''ept nota trei. fiind'- la sf!r"itul anului o s-3mi dea foarte ,ine. f-r- 'a !n semestrul )iitor s- mai tre,uias'- s- r-spund. Aoarte ,inele mi l3a "i introdus !n 'ertifi'atul de na"tere su, semn-tura dire'torului regional. 6a alge,r- ArP5li'5 are pi'- pe mine< 'e pot s-3i fa'? $'ua(ia tre,uia rezol)at- 'u 'oefi'ient nede3 terminat "i atun'i '!nd m3a s'os la ta,l- i3am spus '- tre,uie s- !nmul(im 'u lam,da "i atun'i se eli3 min- e'ua(ia num-rul doi. dar atun'i nu s3a eli3 minat. ,ine!n(eles '- nu s3a eliminat. fiind'- tre,uia !nmul(it- "i 'u X. dar ArP5li'5 n3a o,ser)at a'est lu'ru "i atun'i i3am spus eu 'e tre,uia f-'ut. dar '!nd "i3a dat seama '- l3am prins '- nu "tie. s3a ru"inat "i mi3a spus< tre'i la lo' "i din 'lipa a'eea are pi'- pe mine. da. fiind'- la alge,r- am "tiut mai ,ine de'!t el "i n3a )rut s- m- s'oat- la ta,l- s-3mi !ndrept nota. de"i lu'rul a'esta e pre)-zut '5iar de tri,unal. unde s'rie '- p!n- !n luna ianuarie to(i ele)ii tre,uie s'o"i s-3"i !ndrepte nota fiind'- alt3 fel 'lasifi'area nu e )ala,il-. da. "i '5iar Steinmann. "eful promo(iei. a spus '- l3a" putea da !n 4ude'atpe ArP5li'5. dar eu n3am )rut fiind'- "i a"a are pi'pe mine. 'u toate '- la lu'rare mi3a ie"it eLa't a'ela"i rezultat 'a a lui Steinmann... 6a purtare am nota doi. fiind'- da'- am trei de trei. ni'i la purtare nu pot a)ea nota unu. dar !n 'azul a'esta la purtare ni se )a da un alt 'ertifi'at. 'are se )a trimite p-rin(ilor prin po"t-. 2ifra asta?... #sta. nu e trei. %u; #sta e un doi. dar dirigintele : 'e s-3i fa'i? s'rie anapoda8 mai ales pe doi !l fa'e de3a3ndoaselea. 'u 'odi(a de3 asupra. 0s'-le"te. t-ti'ule. dar numai numele de familie... "i s- nu tre'i zilele a'estea pe la "'oal-... da... a fost ridi'at- poarta... se fa' repara(ii... nu mai a)em poart-... nu se poate intra... poate peste o s-pt-3 m!n-. dou-...

52

A$T$6$

B'oala fetelor e !n strada 7adasz< la ora unu ne !nt!lnim adeseori 'u ele. %-)-les' !n strad- !n )a3 luri pestri(e. '5i'otind "i "u"otind. 2odi(ele lor s!nt prinse 'u pangli'i ro"ii "i al,astre. Se str!ng '!te trei3patru. se iau de ,ra(. una din ele le "opte"te 'e)a 'elorlalte "i deodat- !n'ep toate s- r!d- 'u 5o5ot. C- uit la ele 'u du"m-nie. nedumerit. in)idios. +are 'e prostie or fi auzit de r!d !ntr3una 'u at!ta poft-? 2e tot "op-ies' !ntre ele? 2!nd se !nt!lnes' dou- fete. !ndat- !n'ep s- "u"uie "i. r!d de 'e)a ne'unos'ut. C- !ntune'. !mi !n'runt spr!n'enele ,-nuitor. $List-. se pare. !n lumea a'easta. anumite lu'ruri profane. 'ini'e. impure. de 'are numai ele "tiu "i despre 'are s!nt !n stare s- p-l-)r-geas'- la infinit. C- pri)es' ironi'. perfid. apoi o rup la fug-. +are 'e poate s- fie? 2-'i ele "tiu 'e)a 'e eu nu "tiu. #sta e sigur. #ltfel s!nt proaste "i lipsite de talent. nu 'ole'(io3 neaz- ni'i plante. ni'i inse'te. ni'i m-'ar m-r'i. %u3"i 'onstruies' ni'i ,utelii de 6e@da. ni'i emi3 sfere de Cagde,urg. ntr3o zi a fost e'lips- de soare. um,ra lunei a tre'ut prin fa(a dis'ului solar. Gile !ntregi am f-'ut preg-tiri. am !nnegrit 'io3 ,uri de sti'l- "i am a"teptat 'u ,-t-i de inim- ter3 menul anun(at de astronomi. 2!nd )!r'ola'ul a mu"'at din dis'ul luminos. am !n'eput s- strig. plin de entuziasm "i de e)la)ie. #poi. 'u 'io,ul de sti'l- afumat- !n m!n-. am '-utat pe 'ine)a '-ruia

53

s-3i pot !mp-rt-"i 'eea 'e se petre'e la miliarde de kilometri de noi 'olo sus. n 'amera de al-turi se aflau dou- fete pe 'are le 'uno"team. #m dat ,uzna la ele !n odaie "i 'u sufletul la gur- le3am '5emat s- )in- repede. fiind'- minunatul spe'ta'ol nu (ine de'!t '!te)a minute. %u le3am putut 'on3 )inge s- )in- ni'i m-'ar p!n- !n 'amera dinspre strad-. R!deau pe3nfundate de 'ine "tie 'e inep3 (ie. !"i ,-teau 4o' de mine< ia mai las-3ne !n pa'e. !mi spuneau; 6e3am eLpli'at furios "i gesti'ul!nd despre 'e fenomen important "i rar este )or,a. #m (ipat la ele eLasperat< 1ar nu tre,uie de'!t stre'e(i dintr3o 'amer- !ntr3alta. Ci3au r-spuns prin3 tr3o stupiditate !n doi peri. apoi dintr3o )or,- au !n'eput s- pl!ng-. dar p!n- la urm- tot n3au )enit s- )ad- fenomenul. 1ar 'e o fi 'u ele? 2- este 'e)a. nu !n'ape !n3 doial-. 1a. este 'e)a. eList- un lu'ru pe 'are !l "tie toat- lumea : afar- de mine : un lu'ru pen3 tru 'are fetele s!nt tratate 'a ni"te fiin(e pri)i3 legiate. "i ele "tiu a'easta; $ram !n'- mi' de tot '!nd rudele !mi spuneau )or,e 'a a'estea< &Tu "ezi "i o la"i pe feti(- s- stea !n pi'ioare? %u (i3e ru"ine? 2e fel de 'a)aler ai s- fii?* Bi tre,uia sm- ridi' de pe s'aunul 'onforta,il pentru 'a mi'a maimu(-. !m,r-'at- !n dantele. s- se poat- l-f-i !n ti5n-. +,ra4ii !mi ardeau de ru"ine "i de m!nie. 1e 'e? m- !ntre,am. 1e 'e? 2e fel de pri)ilegii t!mpite. ilegale "i nedrepte s!nt a'estea? 1e i3a" arde o palm- s3ar r-sturna de pe s'aun. $a !nspoate s- m- p-lmuias'- "i s- m- umileas'-. numai fiind'- e mai sla,-. iar eu : din 'a)alerism : n3am )oie s-3i ripostez? Bine. dar nu )ede(i '- ea "tie a'est lu'ru "i !"i r!de de noi. l-f-indu3se 'a la ea a'as-? 1e 'e? 1e 'e? 2e o fi oare taina a'easta? 9e fete nu le sup-r- nimeni. S!nt !n'- ni"te mu3 'oase. a,ia au a4uns !ntr3a doua "i profesorii le zi' &dumneata*. nu le trag de ure'5i "i )or,es' po3 liti'os 'u ele. 2elor din 'ursul superior : 'e smai zi' : li se spune '5iar !n "'oal- &domni"oar-*.

54

9e strad-. profesorii mai tineri le salut- ei !nt!i; %emaipomenit; Toat- lumea se poart- 'u ele atent "i deli'at. iar eu. ieri. !ntr3o !n'-ierare. am !n'asat o dire't- a"a de drasti'-. '- "i azi respir greu. 1a'- a" spune 'ui)a 'e3am p-(it. mi s3ar r-spunde< &Bine (i3a f-3 'ut. de 'e nu i3ai ars "i tu una. nu (i3e ru"ine?* 1ar el a !n'eput. domnule profesor; 9e mine nu map-r- nimeni? &%u (i3e ru"ine? Un g-ligan 'a tine are ne)oie de ap-rare? 2e fel de militar o s- iasdin tine?* 1a. asta e< milit-ria; 6a orele de gimnasti'-. prin eLer'i(ii li,ere. prin defil-ri. de milit-rie ne preg-tim. + s- fie o !n'er'are grea. "tiu. am auzit at!tea despre ea. Saltele aspre. rani(a !n spinare. mar"uri isto)itoare. pu"'- "i ,aionet-. Btiu. e un lu'ru frumos. !n-l(-tor s- fii osta". 7reau "i eu sa4ung militar. dar de 'e numai noi? 9atria tre,uie ap-rat-. Bun. 2ine nu3"i ris'- )ia(a pentru ap-rarea patriei este la" "i ti'-los. 1ar ele? $le? $le de 'e nu s!nt la"e "i ti'-loase? %i'i prin minte nu le tre'e s-3"i ri"te )ia(a : '5i'otes'. "i se f!(!ie. "i totu"i nimeni nu le fa'e la"e "i ti'-loase. dimpotri)- s!nt ridi'ate la rangul de fiin(e ideale pentru noi; Ae3 meile. pl-p!ndele femei. tre,uie ap-rate; 9entru rege. pentru patrie "i pentru femei; Bine. dar fetele s!nt regi? 1e 'e? 1e 'e? 1e 'e? 1e 'e peste tot "i totdeauna a'east- situa(ie eL3 'ep(ional-. pri)ilegiat-. a'east- !ng-duin(- : de 'e. de 'e? !n tram)ai tre,uie s- le 'edezi lo'ul. la mas- 'ele mai ,une ,u'-(ele tre,uie s- li se ofere lor8 da'- le s'ap- 'e)a din m!n-. a"teapt- 'alme "i nep-s-toare. par'- ar eLista o lege natural- 'are sm- o,lige pe mine s- m- aple'. 1e la optspreze'e ani li se s-rut- m!na 'a unor epis'opi ,-tr!ni 'are "i3au tr-it )ia(a !n mun'- "i 5ar. 9e strad- tre,uie s- le 'ed-m lo'ul din dreapta. Bine. dar de 'e? 2e fa' ele. 'e ne ofer- ele. de 'e tre,uie s- le res3 pe't-m? S!nt in'ulte. proaste. tr!nda)e "i nu mun3 'es' nimi'. 2res' !n petre'eri. apoi se m-rit-. 1in

55

'lipa a'eea ,-r,atul mun'e"te !n lo'ul lor "i le !ntre(ine. 9rin simplul fapt '- s3au n-s'ut. ele au o,(inut a''es la toate ,u'uriile )ie(ii. !n timp 'e noi s!ntem ne)oi(i s- 'u'erim 'u sudoare "i 'u s!nge fie'are 'lip- do)edind mereu "i mereu dreptul nostru la )ia(-. 1ar de 'e. de 'e. de 'e? 6a "'oal- ,-ie(ii !ndrug)erzi "i us'ate despre o '5estie ru"inoas- "i stupid-. %u. nu; #sta e o a,surditate. o t!mpenie. %u se poate; + tain- se as'unde ai'i. asta e sigur. 1ar ar fi o ne,unie. un non sens 'a asta s- fie taina. + glum- proast-. un 4o' de 'opii; 25iar )idul lui Torri'elli sau elementul lui 6e'lan'5 s!nt lu'ruri mult mai interesante. 1e 'e? 1e 'e? Simt '- !ntr3o zi )oi !n(elege "i eu a'est de ce... Ci3e fri'- de ziua a'eea. fiind'- atun'i m- )oi 'ontopi "i eu 'u mul(imea 'enu"ie8 !n ziua a'eea )oi des'operi '- "i eu s!nt la fel 'u 'eilal(i. 'u 'ei 'e3mi ies !n fa(- pe strad-. n ziua a'eea )oi uita de 'las-. de elementul 6e'lan'5. de 'ole'(ia de plante. !n ziua a'eea )oi uita "i de mine !nsumi...

56

TUR%#6

#n nou. 4urnal nou. )ia(- nou-... #zi a fost prima zi de "'oal-. 1iriginte< 6enkei. dar !n'- nu e si3 gur. Belferii. !n linii generale. 'ei )e'5i8 'e3o mai fi. )om )edea. 1eo'amdat- stau !n ,an'a a treia. T!mpitul de Benko m3a in)itat s- intru !n 'er'. 2e3s ne,un? #m luat 5ot-r!rea s- des'riu eLa't tot 'e se !n3 t!mpl-. #sear- am fost la tanti #ngi8 pli'tisealgeneral-. Soarele r-sare la ora ^ "i JN minute. apune la JO "i KN. 1e4un< sup- de 'arne. rasol. m!n'are de do)le'ei. n 'lipa a'easta m- aflu !n 'amera dinspre strad-. su, lamp-. "i s'riu. 1, sept. #zi a fost "edin(a de 'onstituire a 'er'ului li3 terar. 9re"edinte< Cautner. )i'epre"edinte< /el3 leri8 se'retar< Szkel@ dintr3a opta. $'onom< 7arnai. $u am fost ales !n 'ondu'ere. 'u "ase )o3 turi. 'a mem,ru al 'omitetului. Se organizeaz- un 'on'urs pentru poezii. referate. re'it-ri "i lu'r-ri de matemati'-. S!nt singurul ele) dintr3a 'in'ea ales mem,ru !n 'omitet "i s!nt supleant !n 'omite3 tul de 'riti'-. 1e4un< 'ior,- de 'iuper'i. '5iftelu(e. ,udin'- de orez. Aost s-pt-m!na tre'ut- Cuzeu 2o3 mer'ial. S!m,-t- Urania). apoi dumini'-8 luni n3a)em "'oal- de'!t p!n- la dou-"pe. I oct. Giua Cartirilor de la #rad. "'oal-< io'. ser,are< '5iul. 7enind a'as- m3am !nt!lnit 'u /Drdos 'are
1

%ume de 'inematograf. (n. t.)

57

mi3a spus '- a )or,it !nt!i dire'torul. apoi APldess@ despre martiri. iar Se,Pk a re'itat o poezie. Spunea '- )or fi s'5im,-ri !n orar< mar(ea. de la nou- la ze'e. )om a)ea istorie !n lo' de fizi'-. /erP plea'de la "'oal-. 1up- amiaz- 'ump-r-turi< o 'uloare sepia. un 'ompas "i gum- : rest< 'in'ize'i "i "apte : "i3am f-'ut desenul la des'ripti)-. a fost foarte frumos. dar p!n- la urm- l3am p-tat 'u tu". a,ia am reu"it s- rad pata. C3am 5ot-r!t 'a de3a'um !nainte s- port ,usol-. #'um s!nt !n 'amera din3 spre strad-. dar !n fa(a 'omodei. '-'i masa e plinde rufe aduse de la sp-l-torie. 2in-m nu peste mult8 la pr!nz am a)ut pl-'int- 'u ma'. 0 nov. C3am 5ot-r!t 'a de3a'um !nainte toate '5estiile mai importante s- le s'riu 'u 'ifru. n lo'ul fie3 '-rei litere )oi folosi litera a doua 'are !i urmeaz!n alfa,et. B)5 zl red,k5s3n Kz e5)5,z ). Sau. e)en3 tual. )oi s'rie in)ers 'u)intele. Timirp aled u'it-t nu nirolf urtnep -lgir rad tiutle5' urtnep a)e'tla. #zi am 'itit< Saltim,an'ii amorului de TPkai. Ci3 nunat- 'arte; 2u 'opiii 2-pitanului /rant am a4uns la 'ani,ali8 destul de interesant-. C!ine "edin(la 'er'ul literar. 2on'urez la re'it-ri. e)entual m!ns'riu "i la referate. #zi am r!s 'a ne,unii< 9rm s3a r-stit la mine. !ntre,!ndu3m- 'e fel de prostii 'ites'. !n timp 'e el eLpli'-8 i3am dus 'artea "i a ie"it la i)eal- '- era o 'arte pe 'are a s'ris3o el personal. 6a geometrie stau ,ine. dar p!n- la 2r-3 'iun o s-3mi mai !ndrept nota. 6a mag5iar- am ,. la tem- -. dar )om mai a)ea !n'- un eLtemporal. S!nt f.f. 'urios de 'ertifi'at. ^ de'. Urania. # rulat filmul U6umea g5e(urilor*. Aoarte ,ine pe"tele3fer-str-u. +rganizat aplauze !n rafale. 1ire'torul a (ipat din lo4-< &#'u> trimit a'as- toat-

#zi am sfe'lit3o la fizi'-. (n.t.).

58

"'oala*8 dup- fie'are ta,lou am imitat. !mpreun'u /Drdos. glasuri de animale "i am strigat< &$stem prumos. estem prumos;* %e3am pr-p-dit de r!s; %e miram groza) de fie'are ta,lou "i eL'lamam mereu 'u )o'e tare< &7ai 'e minunat. )ai 'e minu3 nat*. 2onferen(iarul se uita !n 4urul s-u. !n'!ntat. par'- el le3ar fi pi'tat. #m s'os de la ,i,liote'- &Fe'tor Ser)ada'*. desear- am s- 'ites'. 1up- amiaz- am fost !n gr-3 dina ,iseri'ii "i am str!ns frunze de dud pentru )iermii mei de m-tase8 a5. da. era s- uit< !mp-ra3 tul 25inei a fost asasinat8 )a fi mare re)olu(ie. %u se ast!mp-r- '5inezii -"tia; n 'lipa a'easta m- aflu !n 'amera dinspre 'urte. m!ine nu a)em "'oal-. #m r-sfoit le'(ia la istorie. am f-'ut desenul la des'ripti)-8 ra,aterea 'onului pe primul plan8 a fost greu de tot. ,J febr. #zi m3a tre'ut !n 'atalog fiind'- TakH m3a p!r!t '- mi3am s'ris !nsemn-ri pe man"et-. de"i o f-3 'usem la german- "i nu la naturale. #t!ta pagu,-; + s-3l rog pe diriginte s- m- "tearg-. #zi am 'itit Famlet de S5akespeare8 e o tragedie foarte ,undin 'ondeiul marelui poet ,ritani'. #zi toat- ziua am fost foarte trist< n3am a)ut '5ef ni'i s-3mi 5r-3 nes' )iermii. 1e fapt. de 'e tr-ie"te omul? &# fi sau a nu fi. a'easta3i !ntre,area*. dup- 'um zi'e S5akespeare !n Famlet. C- g!ndeam< 'e p-'at de tinere(ea 'are tre'e; %i'iodat- nu )oi mai fi at!t de )oios "i de mul(umit 'a !ntr3a treia. Gadarni'; 7ia(a nu3i '5iar a"a de )esel-;... 1ar. s3o l-s-m;...

59

#/SE#T 1$ B#RS

Stau ag-(at de ,ar-. Btiu ,ine '- am mu"'5ii pu(in dez)olta(i "i piep3 tul mi3e pl-p!nd. 1ar )oi nu pute(i "ti 'e se as3 'unde !n mine. %i'i eu nu "tiu. ,-nuies' doar. )ag. Uneori '!nd tri'oul de gimnasti'- m- !n)-luie u"or "i pi'ioarele !mi salt- sprintene prin rume3 gu"ul s-lii de gimnasti'-. m- g!ndes' !nfiorat la asta. $ ade)-rat 'a Wla'5 ridi'- greut-(i de 'in'i3 ze'i de kilograme. iar la ,ar- Ban@ai Ciklos eLe3 'ut- 'u u"urin(- marele &salto mortale*. 1ar !n ei : nu3i a"a? lu'reaz- for(e ,rute. instin'te amorfe. !n timp 'e !n mine a'(ioneaz- )oin(a. Ban@ai e in'apa,il s- !n(eleag- 'on4ugarea )er,ului &sa3 )oir*. iar lui Wla'5 eu i3am f-'ut lu'rarea la al3 ge,r-. Aiind'- eu s!nt altfel de om. $u !n(eleg "tiin3 (ele. de"i. deo'amdat-. la paralele nu pot sta pe umeri. 1ar 'e o s- se !nt!mple da'- prind mi"'a3 rea "i o s- reu"es'? n 'azul a'esta pe s'ena lumii )a apare o fiin(- mira'uloas-. un om fenomenal. fa(- de 'are eroii lui TPkai) s!nt ni"te oameni de duzin-. n'5ipui(i3)- '- !ntr3o ,un- zi !n ziare apare informa(ia< YUn spe'ta'ol uluitor "i fan3 tasti' a uimit pu,li'ul spe'tator adunat ieri !n sala &7igado*. Un t!n-r. p!n- a'um 'omplet ne'unos3 'ut (ai'i urmeaz- numele meu). a ap-rut pe s'en"i !n 'adrul unei 'onferin(e rostite !ntr3o perfe'tlim,- fran'ez- : intitulat- &Sensul )ie(ii !n e'ua3 (ii de gradul doi* : a dezlegat taina uni)ersului
1

Cauri'iu Tokai : roman'ier mag5iar (JQMN:J\RK). de o rar- in)enti)itate. (n. t.)

60

pe 'are p!n- a'um zadarni' s3au str-duit s- o re3 zol)e at!tea str-lu'ite inteligen(e. Toate a'estea 'u o at!t de des-)!r"it- art- a interpret-rii. !n'!t ar3 ti"ti de 'ele,ritate mondial-. 'are au fost prezen(i. s3au !ng5esuit entuziasma(i spre s'en- 'a s- poatstr!nge m!na genialului t!n-r. !n )!rst- de3a,ia "aispreze'e ani... T!n-rul z!m,i modest "i lini"tit. dar deodat- f-'u o mi"'are nea"teptat-< s-ri pe mas- "i lu- pozi(ia &,olta !n m!ini*. ndat- dupa'eea. peste 'apetele uluite ale pu,li'ului el f-'u trei salturi mortale. dup- 'are se prinse de ,ara !ntins- deasupra 'apului s-u. eLe'ut!nd o serie de ,alans-ri ame(itoare. 'a apoi s- sar- pe so,a 'e se afla la nou- metri distan(-. unde r-mase !n pozi(ia &pe ,ra(e st!nd* "i !n a'east- pozi(ie !"i 'ontinu'alm "i !ntr3o manier- 'u'eritoare eLpunerea !n3 'eput-. rezol)!nd definiti) spinoasa pro,lem-...Z Stau ag-(at de ,ar-. 7oi )- mira(i. desigur. fiind'- nu )- pute(i ima3 gina '- poate eLista un om 'are s- fie la fel de per3 fe't !n toate. S!nte(i ,-tr!ni "i 'onser)atori. 'rede(i '- "i de a'um !nainte lumea )a fi la fel 'u 'ea de p!n- ieri. dar uita(i '- odat- "i odat- o s- )in- "i ziua ,a'alaureatului. 7oi. de eLemplu. nu s!nte(i !n stare s- )- !n'5ipui(i '- ar putea eLista un prim ministru (modestia m- !mpiedi'- s- )- fa' s-3i ,-nui(i numele) 'are !ntr3o ,un- zi. dup- 'e. pe un ton 'alm "i impasi,il. adu'e la 'uno"tin(- parla3 mentului '- prin '!te)a opera(iuni diplomati'e ,ine 'ump-nite (despre 'are el nefiind omul )or,elor. nu a )rut s- )or,eas'- p!n- atun'i) a reu"it saneLeze #nglia. 'a simpl- 'olonie. la Ungaria. fapt pe 'are. iat-. !l 'omuni'- +noratei #dun-ri. zi'. dup- 'e a eLpus toate a'estea pe un ton re'e "i indiferent. f-r- a se sin'5isi de o)a(iile delirante ale deputa(ilor 'are )oiau s-3l poarte pe umeri. lu!nd deodat- pozi(ie de lupt-tor. 'u o figur- p!natun'i ne'unos'ut- de 4iu34itsu. eLe'utat- ame(itor de repede. !l pune la p-m!nt pe australianul 'am3 pion mondial de lupte gre'o3romane pe 'are opo3 zi(ia englez- l3a as'uns !n mod perfid !n interiorul

61

tri,unei 'u misiunea de a asasina pe 'el mai mare om al $uropei. 7oi nu )- pute(i !n'5ipui '- e po3 si,il 'a 'ine)a. !n 'alitate de 9rim3#'ademi'ian. !nainte de mas- s- (in- 'ursuri pentru profesorii uni)ersitari. iar dup- mas- s- '!"tige titlul mon3 dial la !notul pe spate. la gimnasti'a pe trapez. pre'um. "i. e)entual "i !n su,sidiar. la s-ritura 'u pr-4ina. pentru 'a apoi. seara. s- se !n'line !n fa(a pu,li'ului eLtaziat al Teatrului %a(ional 'are3i aplaud- furtunos 'ea de3a NRR3a reprezenta(ie a dramei sale. #'est t!n-r eLtraordinar 'are a in)entat a)ionul pentru z,orul !n lun- : nu pentru '- nu "i3ar pu3 tea '!"tiga p!inea de toate zilele 'u 4o'ul de oin: !n 'are e un ade)-rat )irtuos;. ,-r,atul a'esta eL'ep(ional mar'5eaz- uneori. 'u o elegant- nep-3 sare. '!te treize'i "i dou- de goluri !n poarta e'5i3 pei $fte'e sau Cea'e). e'5ipe 'are ni'i reunite nu3l pot !n)inge. de"i el le !nfrunt- singur3 singurel; Stau3 ag-(at de ,ar-. $i. da. da. deo'amdat-. fire"te. tre,uie s- m- mai antrenez pu(in. Sufletul e gata. dar trupul e !n'f-r- putere. iar aparatele au fost in)entate de ni"te oameni foarte "ire(i. 9r-4ina e lu'ioas-. !(i lune'm!na pe ea. "i pe ,aza unor atente o,ser)a(iuni pot s- afirm '- e mult mai greu s- te 'a(-ri pe partea ei de sus de'!t pe 'ea de 4os. de"i spe'tatorul su3 perfi'ial ar putea s- 'read- '- este egal de groas"i de lu'ioas- peste tot. #poi. por'ul de Bauer se repede mereu la pr-4ina mai su,(ire. "i mi3o lasmie pe 'ea mai groas-. 1up- patru3'in'i opintiri ai o 'on'ep(ie de )ia(- 'u totul alta de'!t 'ea de pe p-m!nt. mi dau seama dintr3o dat- '- ar fi o 'opil-rie s- 'onsider drept nenoro'ire faptul 'Bauer a4unge mai repede 'a mine la )!rful pr-3 4inei. 6u'rurile nu tre,uies' f-'ute !n prip-. 7ede(i. s!nt oameni pripi(i "i ne'5i,zui(i. 'are la s-ritura

A.T.2. "i C.#.2. : 'ele mai 'ele,re e'5ipe de fot,al mag5iare !nainte de primul r-z,oi mondial. (n. t.)

62

!n !n-l(ime se opintes'. !"i iau a)!nt mare. iz,es' 'u pi'iorul !n tram,ulin-. se arun'- !n sus. dar foarte adeseori do,oar- "ta'5eta. $u nu m- am-3 ges' 'u speran(e de"arte. 6a !n'eput : doamne. tinere(ea e !nfl-'-rat- : pri)es' "i eu 'u !n're3 dere )iitorul. m-sor 'u o'5i de )ultur distan(ele "i !n-l(imea "ta'5etei. m- apropii 'u pa"i m-run(i. !mi iau a)!nt "i m- )-d z,ur!nd "i apoi plan!nd deasupra "ta'5etei... n ultimul moment !ns-. eLa't !n fa(a "ta'5etei... n ultimul moment !ns-. eLa't !n fa(a "ta'5etei. m- 'uprinde o resemnare filozo3 fi'-. 2e prostie : !mi zi'. "i modest 'a o mi'"unea. 'u 'apul ple'at tre' pur "i simplu pe su, ea. !n ma3 niera unui om 'alm "i resemnat '-ruia ni'i prin g!nd nu i3a tre'ut s- eLe'ute 'ine "tie 'e isalturi. 'i a ie"it numai s- fa'- o s'urt- plim,are... Stau ag-(at de ,ar-; n fond. '!nd stai s- te g!nde"ti. totul nu3i de'!t o prostie. toat- a'east- institu(ie e o mare t!m3 penie. al '-rei uni' rost pare a fi a'ela de a nu l-sa pe '!t posi,il ni'i o parte a 'orpului omenes' !n lo'ul unde a a"ezat3o dumnezeu. 'i de a o fa'e s- ia ni"te pozi(ii la 'are ni'iodat- nu s3a g!ndit. 9i'ioarele mi se ,-l-,-nes' !n aer. genun'5iul mi se r-su'e"te. !n'5eietura m!inii nu m- mai as'ult-. p-rul z,!rlit !mi 'ade !n o'5i. s!ngele mi se ur'la 'ap. podelele se suie spre ta)an. iar pere(ii mi se 'o'o(eaz- !n )!rful 'apului. Bi !n timp 'e m- aflu !n a'east- pozi(ie imposi,il- "i resping-toare. sfor3 (!ndu3m- 'u lim,a s'oas- s-3mi men(in e'5ili,rul "i f-'!nd !n'er'-ri disperate s-3mi tre' ,urta din3 'olo de ,ara de fier. !n 'ea mai deplin- nesiguran("i nea)!nd ni'i 'ea mai palid- idee da'- m- apro3 pii de p-m!nt sau de 'erul !nstelat... : 'olo 4os. un ,-r,at 'u mutra s-l,ati'- r-'ne"te tot timpul< : suge;... suge;...) $l r-'ne"te mereu. dar 're3 ierul s'-ldat par'- !n s!nge nu are de'!t o )ag,-nuial- despre semnifi'a(ia 'u)!ntului pe 'are3l roste"te. Btiu '- 'e)a tre,uie !n'ordat. 'e)a tre,uie
1

#luzie la 'omanda uzual- !n gimnasti'-< &Suge ,urta;* (n t.)

63

!ndoit. 'e)a tre,uie !ndreptat8 dar 'e anume. pi'ior. "ale. spate. ,urt-. nu mai "tiu. dup- 'um nu "tiu ni'i unde se afl- toate a'este p-r(i ale 'orpului. "i 'um a" putea "ti. !n situa(ia !n 'are m- aflu? 1eodat- !n'ep s- dau din pi'ioare : !nainte sau !napoi. indiferent : !mi des'5id gura. !mi !n'5id o'5ii "i. plin de s'!r,- "i dezn-de4de. !mi desprind m!na de pe ,ar-... Spatele mi se iz,e"te ,u5nind de salteaua groas-. Sla)- domnului; 1e3a'um pute(i s- r!de(i. 1u'-3se dra'ului "i festi)alul de gimnas3 ti'- "i 'on'ursul "i premiul !nt!i. + s-3l '!"tige... o maimu(-.

64

#C %2$9UT SS C0%T

6a !n'eput au fost literele "i eu am gr-it astfel< domnul s'rie. 1omnul despre 'are e )or,a ai'i era un om !nalt. purta un 4o,en lu'ios !n 'ap : dar despre 'e "i 'e anume s'ria. nu a)eam ni'i 'ea mai )ag- idee. "i to'mai de a'eea pro,lema m- interesa. 63am !ntre,at pe unul dintre prietenii mei. dar mi3a r-spuns e)azi). n s'5im,. un alt prieten m3a !ntre,at pe mine unde lo'uim. %3am "tiut s-3i pre'izez strada. dar l3am asigurat '- e 'ea mai distins- strad- din Bu3 dapesta. 6a 'elelalte !ntre,-ri i3am r-spuns 'u oare3 'are rezer)- 'a omul 'are nu )or,e"te ,u'uros despre '5estiunile lui parti'ulare : dar ori'!t de s'urt. r-spunsul meu a fost totu"i sufi'ient de plasti'. 'a s-3l fa' s- !n(eleag- '- noi nu lo'uim la Budapesta de'!t de '!(i)a ani "i '- !nainte a)eam !n Bakon@ un 'astel modest. 'u 5erg5elia aferent- "i dou- IigIam)3uri. $ram 'on)ins 'ami'ul meu nu "tie 'e este un IigIam. "i msup-ra '- nu m- !ntrea,- "i mai ales '- se prefa'e '- "tie. 2u toate a'estea prietenul meu nu m3a !ntre,at. ,a a s'5im,at tema dis'u(iei. !n'ep!nd s- )or,eas'despre '5estiunile lui. Ci3a spus '- ei au 'ump-rat o 'ad- de ,aie. #m dat u"or din 'ap. o,ser)!nd 'de"i noi a)em p!n- a'um patru '-zi. una !n sufra3 gerie. una !n ,irou "i dou- !n IigIam3uri. dup'!te "tiu. ai mei )or mai 'ump-ra !n 'ur!nd !n'1

WigIam : 'asele pieilor ro"ii. (n. t.)

65

'in'i. dintre 'are dou- )or fi pre)-zute 'u &lan3 terne magi'e)* demonta,ile "i un mi' aparat 'u a4utorul '-ruia 'ada se )a pune !n mi"'are '!nd m- )oi a"eza !n ea : da. da. se )a plim,a. se )a !n)!rti. "i pu(in. da. pu(in de tot. se )a ridi'a "i !n aer. 6a o,ser)a(ia lui '- IigIam3urile se afl- !n 'a3 stelul nostru din Bakon@. 43am eLpli'at '- lo'uin(a noastr- de ai'i e numai pro)izorie. "i !n 'ur!nd 'astelul )a fi transformat dup- un model ameri'an. 03am spus '- !n a'est s'op am studiat #meri'a '!(i)a ani !n "ir. fiind'- tat-l meu mi3a dat mie a'east- sar'in- ne!nsemnat-. pun!ndu3mi la dispo3 zi(ie !n a'est s'op un )apor mi' dar dura,il8 nu e mai mare de'!t ,an'a a'easta. dar ni'i nu a)eam ne)oie de unul mai !n'-p-tor. important era ',ra)ul meu motor m!na perfe't )asul. a"a '- !n '!te)a luni am par'urs !ntreg itinerariul. 03am mai m-rturisit. 'u toat- sin'eritatea. fiind'nu3mi pla'e s- mint. '- )apora"ul nu3l mai am. l3am trimis la o fa,ri'- s-3l l-rgeas'- pu(in. #4uns la a'est pun't. a" fi a,andonat 'u sigu3 ran(- dis'u(ia. '-'i pe )remea a'eea !n'- nu3mi pl-'ea s- p-l-)r-ges' "i ni'i s- m- laud : dar 'e puteam s- fa' da'- prietenul meu se ar-ta at!t de 'urios "i dorea s- "tie 'u tot dinadinsul 'e grad am a)ut pe )apor. %u puteam s- nu z!m,es' )-z!nd at!ta nai)itate. totu"i i3am eLpli'at. !ntr3o manierre(inut-. dar nu neami'al- "i ni'i lipsit- de 'ondes3 'enden(-. '- pe un asemenea )apora" nu eListau grade. "i la a"a 'e)a ni'i nu r!)neam. 1e altfel : !i spusei !n 'ontinuare : !ntr3o '-l-torie anterioardespre 'are nu )reau s- )or,es' a'um. primisem titlul "i ,lazonul de se'und. grad 'are mmul(ume"te pe deplin. 9e prietenul meu !l interesa foarte mult da'- !n 'ursul '-l-toriei m3am !nt!lnit 'u pira(i. 03am eL3 pli'at 'u ,onomie '- pira(ii nu ata'- de'!t 'or-,iile
1

6anterna magi'- : un dispoziti) de proie'tat imagini : era. la !n'eputul se'olului. o 4u'-rie foarte r!)nit- de 'opii. (n.t.)

66

'u p!nze "i '- da'- am a)ut "i eu un oare'are rol modest !n asemenea a)enturi. a'estea nu puteau a)ea lo' de'!t !n leg-tur- 'u t!l5arii "i u'iga"ii de pe us'at. pe 'are !i 5-ituiam. !mpreun- 'u tat-l meu. !n 'odrii din Bakon@. Aurat de amintiri. i3am po)estit peripe(iile interesante ale unei asemenea 5-ituieli '!nd am pus pe fug-. '-l-ri pe '!te un murg rotat. doispreze'e t!l5ari "i patru u'iga"i. 'are de teama noastr- s3au ur'at !ntr3un 'opa'. Tat-l meu a s'uturat 'opa'ul p!n- 'e patru 5o(i "i. da'- !mi adu' ,ine aminte. un u'iga" au '-zut din el. 9e trei dintre a'e"tia am reu"it s-3i !m,l!nzim "i s-3i deprindem 'u mi'i mun'i 'asni'e. 9rietenul meu s3a ar-tat surprins de 'ele po3 )estite despre tat-l meu8 l3am rugat de'i s- nu )or,eas'- nim-nui despre a'este lu'ruri. fiind'nu3mi pla'e s- fiu molestat de fel de fel de indi3 )izi 'urio"i. Tat-l meu a oprit o dat- din mers. 'u o singur- m!n-. dou- lo'omoti)e "i din pri'ina a'easta !n prezent ne g-sim !ntr3o situa(ie eLtrem de difi'il-. S3a des'operit. anume. '- lo'omoti)ele erau ale inami'ului "i pe a'east- tem- tat-l meu a a)ut multe ne'azuri. 1a'- el : adi'- prietenul meu : mi3ar f-g-dui pe 'u)!nt '- nu )a sufla nim-nui o )or,- despre lu'rurile a'estea. i3a" spune : !n 'ea mai mare tain-. fire"te : '- !nsu"i regele ...a fost ne)oit s- inter)in-. ntr3o diminea(- a ap-rut !ntr3ade)-r !n persoan- !n 'astelul nostru din Bakon@ : dar te fa' !n'- o dat- atent s- nu s'api 'um)a o )or,- despre a'este lu'ruri. fiind'ori'e indis're(ie poate a)ea 'onse'in(e politi'e din 'ele mai gra)e : a"adar : da'- !ntr3ade)-r te in3 tereseaz- asemenea m-run(i"uri '-rora eu le atri,ui o !nsemn-tate 'u totul redus-. regele a )enit "i l3a rugat pe tat-l meu s- nu a(!(e pe inami'. Tat-l meu a in)o'at onestitatea sa. dar pe urm- au '-zut de a'ord asupra unor '5estiuni pe 'are eu nu le 'u3 nos'. nefiind in)itat la 'onsf-tuirea lor. 1e altfel to'mai atun'i tre,uia s- supra)eg5em ma"inile de !ng5e(at-. fiind'- !n perioada a'eea toat- ziua se m!n'a !ng5e(at- la noi. #mintes' a'est am-nunt nu

67

pentru '- ar fi un lu'ru eLtrordinar : '-'i sin'er )or,ind. la mi'ul de4un. noi m!n'-m. de o,i'ei. !n3 g5e(at- "i 'io'olat- : dar !n ziua a'eea am m!n3 'at !ng5e(at- "i la de4un. 9rietenul meu m3a as'ultat 'u toat- aten(ia. p!nla sf!r"it. apoi mi3a ar-tat o ,u'at- de sti'l- prin 'are literele se )-d mai mari. 03am spus. z!m,ind. '- "i eu 'unos' ,ine a'est instrument. mai ales '"i noi a)em o ,u'at- de tr... trei metri de asemenea sti'l- prin 'are o liter- se )ede '!t o 'as- mai mi'-. 9rin a'east- sti'l- pri)im adeseori la stele. +. da. !ntre,area e logi'-< o,i"nuim !ntr3ade)-r s- ne uit-m "i la planeta Carte; 2!t de mare o )edem? $i. nu to'mai a"a de mare. poate '!t pia(a $rzse,et. dar !n s'5im, putem distinge 'u mult- 'laritate "i pre'iziune diferitele o,ie'te de pe ea. +. da. s!nt destul de interesante lu'rurile pe 'are le )edem. 9e planeta Carte tr-ies' mai ales furni'i. dar de m-rimea unui om. S!nt furni'i 'ui3 rasate "i furni'i z,ur-toare. "i pot s-3(i spun '- !n momentul de fa(- e mare fr-m!ntare a'olo. Tre,uie s- "ti(i '- pe Carte s!nt dou- feluri de furni'i< furni'i ro"ii "i furni'i negre. "i to'mai a'um 'ele dou- neamuri de furni'i se r-z,oies' 'r!n'en !ntre ele. #m-nuntele nu i le3am mai putut po)esti prie3 tenului meu !n a'eea"i zi. dar !n drum spre 'asmi3am adunat g!ndurile !n leg-tur- 'u furni'ile ro"ii "i negre. pentru 'a a doua zi. da'- ar mai )eni )or,a despre ele. s- pot da r-spunsuri 'ore'te prietenului meu. dorni' de informa(ii. # doua zi. '!nd prietenul meu a !n'eput s- )or3 ,eas'- din nou despre sti'l-. am a)ut deose,ita ,u'urie s-3l pot !n'uno"tiin(a '- !n a4un. anume de dragul lui. am studiat am-nun(it : 'u a4utorul eL'elentului meu teles'op : r-z,oiul furni'ilor. 03am spus '- pozi(ia trupelor ro"ii e. pentru mo3 ment. destul de ,un-8 ele s3au adunat !n dosul unui munte unde fa' preg-tiri pentru a tre'e un r!u !n r!nduri 'ompa'te. su, 'ondu'erea regelui fur3 ni'ilor ro"ii 'are are su, 'omanda sa opt sute de

68

milioane de furni'i. 7-zind interesul )iu mani3 festat de prietenul meu. i3am promis '- p!n- m!ine )oi studia "i pozi(iile furni'ilor negre "i !i )oi )or,i mai pe larg despre regele a'estora 'are de pe a'um mi3e simpati' din moti)ul '- s3a ap-rat 'u 'ura4 deose,it. !nfrunt!nd moartea. '!nd s'ufundat !n g!nduri se plim,a !ntr3un defileu. "i a fost ata'at 'u sa,ia s'oas- de o furni'- ro"ie ie"it- dintr3o pe"ter-. Cerg!nd '-tre 'as- m3am o'upat mai ales de re3 gele furni'ilor negre. #titudinea lui fa(- de furni'a ro"ie m3a emo(ionat profund. Ci3am dat seama 'pentru o astfel de purtare nu e ne)oie numai de for(- fizi'- "i de 'ura4. 'i. la drept )or,ind. "i de o 'on"tiin'iozitate 'are de"teapt- !n sufletul unui rege o se)eritate ne!ndur-toare fat- de ata'urile perfide "i tr-d-toare. dar "i o ,un-tate si milosti)ire f-r- margini fa(- de popor. fa(- de )-du)e. fa(- de orfani "i fa(- de al(i dezmo"teni(i ai soartei. $ram sigur '-. mai 'ur!nd sau mai t!rziu. regele furni'ilor negre )a !n)inge. dar a'est lu'ru nu l3am dest-inuit prietenului meu. Btiam '- str-lu'ita )i'3 torie a regelui negru nu3l )a impresiona 'u toatputerea de'!t da'- )a urm-ri mai !nt!i 'u toataten(ia 'al)arul suferin(elor lui; 03am 'omuni'at de'i '- r-z,oiul dintre furni'ile ro"ii "i furni'ile negre 'onstituie materialul unei opere uria"e8 opera a'easta este 'uprins- !ntr3o 'arte a"a de ma3 re 'a a'east- 'as-. foile '-r(ii s!nt !ntoarse de ma3 "ini spe'iale. iar da'- )rei s- 'ite"ti teLtul. tre,uie s- te ur'i pe un pod. + singur- pagin- a a'estei '-r(i e a"a de mare. '- pe 4um-tatea ei !n'ape toatpo)estea lui Ro,inson. R-z,oiul furni'ilor )a 'u3 prinde patru mii dou- sute de asemenea pagini. n seara a'eea. merg!nd spre 'as-. am ela,orat !n g!nd noi am-nunte. 'a a doua zi s- am materia3 lul gata. 1ou- furni'i se !n(eleg s-3l tr-deze pe regele furni'ilor negre. Se !nt!lnes' !ntr3o )ale !n3 tune'oas- "i peste noapte pornes' un ata' !mpo3 tri)a palatului. 1in feri'ire. regina furni'ilor e treaz- "i !l de"teapt- pe rege. Se d- imediat alarma.

69

ta,-ra 'ondus- de doi lo'otenen(i se urne"te din lo' "i se !ndreapt- spre mare. 1espre a'est alai negru "erpuind spre mare i3am )or,it a doua zi prietenului meu. n dep-rtare oglinda m-rii lu'e"te !n lumina soarelui 'e apune. Cun(i de un pitores' romanti' alterneaz- 'u '!mpii nesf!r"ite. n inima 'odrilor. printre 'opa'i "i la um,ra tufi"urilor se as'und. st!nd la p!nd-. furni'ile ro"ii... 2!te)a 'easuri !n'"i )or da n-)al-... ntr3o lini"te sinistr-. 'etele negre se rostogoles' la )ale... #stfel am de)enit s'riitor.

70

%ARTEA A D'UA

C'%II "I NE/UNI

71

72

2+906U6 C$U...

: 9oftim. -sta e tot 'opilul. #"a 'um !l )ezi. n3are de'!t patru luni. Btiu foarte ,ine '- 'ei mai mul(i ta(i tineri au pre4ude'-(i : 'e mai la deal. la )ale : mai ales '!nd e )or,a de primul lor 'opil. !"i pierd 'apul. se topes' !n fa(a lui8 m- rog. a"a 'e)a n3a mai eListat pe lume. Uita(i3)- la el 'e de"tept e "i 'e frumos;... $i ,ine. asta eu n3o !n3 (eleg. $u !mi dau seama '- ,-iatul meu e la fel 'u 'eilal(i... : $i da. da. at!t doar '- e pu(in mai dez)oltat. 1a. e un ,-iat s-n-tos "i gata. $i "i? $ s-n-tos tun. asta3i tot. $ ade)-rat '- defe'te n3are. -sta3i singurul lu'ru 'are par'- nu3i 'u totul normal la el. n3are ni'i un defe't. 03am "i spus (deun-zi) ne)esti3mi< : 2e o mai fi "i 'u 'opilu3-sta?... To(i au '!te un 'usur< unul se na"te 'u "ase degete. altul 'u dou'apete. alt'e)a ni'i nu mai g-se"ti !n re)istele medi'ale. 0ar -sta e a"a de !ntreg. a"a de armonios. de (i se pare '5iar 'iudat. %3o fi 'e)a anormal la mi4lo'? 2-'i !n'olo ,-iatul e 'a ori'are altul. : 1e un singur lu'ru m- tem< s- nu fie pu(in pre'o'e. +,ser)i 'um se uit-? Te pri)e"te drept !n fa(-. : $i da. fire"te. nu zi' '- nu se uit- "i al(i 'opii. dar )ezi '- -sta nu se uit- 'a 'eilal(i... Ssta te pri)e"te drept !n fa(- "i nu3"i ia o'5ii de la tine pentru nimi' !n lume. Se uit- 'u o'5ii... : 1ar 'u 'e ai )rea s- se uite? 2u ure'5ile? zi'i dumneata. $i ,ine. "tiu '- nu se poate uita 'u ure'5ile. pentru simplul moti) '- n3ar )edea nimi'.

73

1e altfel nu de asta a fost )or,a. 'i de faptul ',-ie(elul -sta ni'i m-'ar n3a !n'er'at s- pri)eas'- 'u ure'5ile. 'a al(i 'opii. 'i de la !n'eput s3a uitat 'u o'5ii. 1-3mi )oie. te rog; 1e unde a "tiut el !n 'lipa '!nd a )enit pe lume 'u 'e tre,uie s- pri)eas'-? #)ea "i pi'ioare. 'u toate a'estea !n'- ni'i azi nu "tie '- ele ser)es' la um,lat... Bi mai )a p!n- '!nd )a "ti... %u '-3i 'opilul meu. dar uit-3te "i dumneata la el. 'um !"i !ntoar'e 'apul '!nd m- dau la o parte. Aii atent; (2opilul nu3"i !ntoar'e 'apul.) : $i )ezi? 2e3(i spuneam eu? #'um dinadins nu se uit-. %u )rea "i pa'e. Bi to'mai -sta e mira'olul< at!ta )oin(- "i inde'en(- la un 'opil de patru luni; #"a )rea el. s- nu se uite; Bi iat- '- !"i impune )oin(a. nu se uit-; 7ezi. tena'itatea asta e !ntr3ade3 )-r 'e)a eLtraordinar; Bi aude. domnule. aude fie'are 'u)!nt. nu3i s'apnimi'. e atent la ori'e )or,-. Bi nu 'a unul 'are aude numai sunetele. a. nu; 2opilul -sta distinge 'u)intele8 nu zi' '- le !n(elege. nu 4ude' lu'rurile su,ie'ti). "i ar fi ridi'ol s- sus(in '- un 'opil de patru luni !n(elege 'e3i spui. dar afirm '- "tie sdisting- 'u)intele "i !"i d- seama 'e !nseamn- fie3 'are din ele... : %u 'rezi. zi'i? $i ,ine. 'e ai zi'e m-t-lu('!nd (i3a" po)esti '- de '!te ori !i spun (u'5i3pru'5i. se uit- la mine "i !n'epe s- r!d-? #ud? $i. spune3mi. de 'e r!de? +are nu r!de to'mai fiind'!n(elege? : 2e zi'i? 2- ni'i dumneata nu !n(elegi? $i )ezi. to'mai asta e minunat '- !n s'5im, 'opilul a'esta !n(elege; Aii atent< &(u'5i3pru'5i*; &(u'5i3 pru'5i*; (2opilul ni'i nu r!de. ni'i nu se uit- la el.) : #i )-zut?; # str!m,at din guri(-; #i o,ser3 )at? # )rut s- r!d-. dar s3a re(inut. #lt 'opil '!nd )rea s- r!d-. !"i d- drumul "i r!de 'a un netot. Ssta !"i re(ine r!sul. str!m,- din gur-. se !n'runt-. dar nu r!de. %u '- e al meu. dar s- "tii '- pi'iul -sta are am,i(ie. %u 'red s- gre"es' prea mult '!nd spun '- a'est 'opil are sim(ul modestiei. sau

74

dumnezeu "tie 'e. !n ori'e 'az. 'e)a deose,it. #m o,ser)at de pild- '- s3a 4enat s- r!d- !n prezen(a mea. dar '!nd a 'rezut '- am ple'at "i '- nu3l mai )-d. a !n'eput s- r!d- !n'et "i lini"tit. 1a. da. a r!s !n sinea lui. %u3i 'iudat? Uite. am s-3i ar-t p-pu"a de 'au'iu'. s- )ezi 'um se !ntinde dup- ea... (2opilul !"i !ntinde m!inile. f-r- s- nimereas'p-pu"a.) : #i )-zut? 9oftim; Aa'e un alt 'opil a"a 'e)a? #lt 'opil pune m!na proste"te pe ori'e )ede. Ssta nu. Ssta a"teapt-. e atent. m-soar- 'u pri)irea o,ie'tul. da. da. )rea s- fie sigur de 'e fa'e. !l o'5e"te. uite a"a... ai )-zut?; $ ade)-rat '- uneori se !nt!mpl- s- nu nimereas'-. dar de 'ele mai multe ori nimere"te !n plin. : 13aia zi'< nu '- e 'opilul meu. dar oi fi auzit "i dumneata de 'azuri 'iudate de ereditate. %i'i nu ,-nuie"ti 'e poate adu'e 'u sine un 'opila" 'a -sta. Buni'ul meu a fost un om foarte 'iudat8 se spune '"tia s- 5ipnotizeze. 2um se uita la tine. '-deai !n trans-. 1a'-3l !ntre,ai 'e)a. el nu3(i r-spundea. se uita doar la tine "i tu !n(elegeai 'e )oia s-3(i r-spund-. %u3i interesant? : 2um de m3am g!ndit la asta? 9-i se poate snu m- g!ndes'. '!nd o,ser) lu'ruri a"a de 'iudate? Uite. '!teodat- !l iau !n ,ra(e. m- uit la el "i !i )or,es'... %u3mi r-spunde. fire"te '- nu3mi r-s3 punde. dar !n s'5im, se uit- !n o'5ii mei. se uit-. se uit- de par'- ar )rea s-3mi spun- 'e)a. 2red '- da'm3a" for(a... $i. e 'e)a taini' !n a'este lu'ruri; : 1a. da. 'red '- da'- s3ar 'er'eta atent... n3ar fi imposi,il s-... 1ar "tii 'e? #m s- fa' o !n'er'are8 ia pri)e"te; : Eu'5i... pru'5i... Uit-3te la mine;... #i )-zut; Se uit- la mine; #tent. ad!n'... 0a spune3mi tu. (u'5i3 pru'5i... 'e : p-3re3re3ai3des3pre3li3te3ra3tu3r-?... : Sfinte dumnezeule... madam. ia te rog (!n'ul -sta "i du3l de ai'i; 6a nai,a... 'ostumul meu nou... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n definiti). da'- ne g!ndim ,ine... e "i a'easta o apre'iere.

75

TST02U +Din 'urnalul unui prunc de I luni/

#m luat 5ot-r!rea s- tre' !n a'est 4urnal '!te)a o,ser)a(iuni de 'are. 'a s'riitor naturalist. a" putea a)ea ne)oie mai t!rziu. 2er'ul restr!ns !n 'are tr-ies' nu3i ofer- de'!t un teren limitat spiritului meu de o,ser)a(ie "i astfel. deo'amdat-. nu m- pot o'upa de'!t de '!te)a fenomene 'u 'ara'ter permanent "i printre a'estea. !n primul r!nd. de 'urioasa figur- a unui ins din personalul pus la dispozi(ia mea "i 'are de s-pt-m!ni de zile !n'ear'- s-3mi trezeas'interesul fa(- de persoana sa 'u at!ta perse)eren(demn- de o 'auz- mai ,un-. !n'!t a reu"it s-3mi st!rneas'- un fel de 'omp-timire ,ine)oitoare "i 'ondes'endent-. #'est mem,ru al personalului meu e un indi)id de talie mi4lo'ie. 'u p-rul 'iufulit "i 'u fa(a g-l,uie. #lt'e)a nu "tiu despre el "i ni'i nu m- intereseaz-. de"i. 'um spuneam. de multe ori m- !nduio"eaz- st-ruin(a 'u 'are !n'ear'- s- se fa'o,ser)at. Se !n)!rte mereu !n 4urul meu8 la 'el mai mi' semn alearg- la mine. fa(a lui nai)- "i !nsufle3 (it- e luminat- de dorin(a arz-toare de a3mi fi de )reun folos. de )reun a4utor. ,ietul de el. Cai ales !n timpul din urm- se str-duie"te din r-sputeri s- mfa'- s-3i re(in figura "i numele. Ci se prezint- de o sut- de ori pe zi< UT-ti'u. t-ti'u. eu s!nt t-ti'u*. repet- mereu. '!nd des'ura4at. '!nd sper!nd '- !n 'ele din urm- !l )oi !n)redni'i de aten(ia mea "i !i )oi re(ine figura... #t!ta s3a tot z,-tut. !n'!t am "i re(inut3o 'u aproLima(ie. ,a a" putea '5iar s- pronun( 'u)!n3 tul &t-ti'u*. !ns- dinadins n3o fa'< nu e ,ine s- te

76

dedai la intimit-(i 'u personalul de ser)i'iu. %u )reau s-3"i ia nasul la purtare. destul m- deran4eaz"i f-r- asta. 1e"i. repet. a'east- fidelitate de '!ine treze"te !n mine un fel de ,un-)oin(- 'omp-timitoare. 9rintre o'upa(iile mele multiple (!n'ep s-3mi 'reas'- din(ii "i !mi dau mult- ,-taie de 'ap) uneori pot s- m- mai g!ndes' "i la el !n trea'-t< 'e fel de om o fi. s-rmanul? ntr3una din dimine(ile tre'ute m- aflam !n'- !n pat. dup- 'e prin '!te)a strig-te energi'e am ordonat femeii de ser)i'iu. numit- C-mi'a. s-3mi adu'mi'ul de4un. pe 'are apoi l3am 'onsumat 'u multpoft-. am !n'eput s- m- pli'tises'. 9ri)eam distrat !n 4urul meu "i !l z-rii "ez!nd !n fa(a mesei. Einea !n m!n- un ,e(i"or negru 'u 'are zg!ria foaia de 5!rtie !ntins- pe mas-. 1eodat- m3a 'uprins mila< 'e om primiti) "i ne"tiutor tre,uie s- fie; 9oftim. are !n m!n- un o,ie't. iar !n fa(a lui. pe mas-. 5!rtie '!t- )rei. Bi 'e fa'e nepri'opsitul !n prostia lui 'opil-reas'-? n lo' s- "i le )!re pe am!ndou- !n gur-. 'um ar fa'e ori'e fiin(- 'u s'aun la 'ap. zg!rie un o,ie't 'u 'el-lalt. de par'- 5!rtia ar a)ea m!n'-rime. 1ar asta n3ar fi !n'- nimi'. #re !ns"i o (ea)-. !ndoit- la 'ap-t. pe 'are din '!nd !n '!nd o )!r- printre din(i. s'oate fum din ea. apoi !l risipe"te !n aer. !n lo' s- !n'er'e s- !ng5ittoat- (ea)a. 1a. ,ietul om. n-t-r-u 'um e. nu "tie '- toate lu'rurile 'are ne 'ad !n m!n- tre,uie sni le ,-g-m f-r- eL'ep(ie. "i !n !ntregime. !n gur-. a'esta fiind singurul mod 'a ele s- nu r-m!n- pe dinafar-. Spuneam '- mi s3a f-'ut mil- de el "i am !n'eput s- r!d !n'et. Bine!n(eles. m3a z-rit de!ndat-. a s-rit din lo' "i. gudur!ndu3se 'a un '-(elu". a alergat radios spre mine. 03am z!m,it 'u indulgen(-. mrog. 'a s-3i re'ompensez zelul "i i3am permis s-3mi s'5im,e toaleta. 'are !ntre timp se umezise. 'u una us'at-. 9e urm- i3am f-'ut un semn. d!ndu3i )oie s- se a"eze l!ng- mine. Cai mult '5iar. i3am per3 mis s- m- ia !n ,ra(e. Toate a'estea fiind'- eram

77

'urios s- aflu 'e fa'e 'u ,e(i"orul a'ela negru< de 'e i3o fi tre,uind s-r-'u(ului? &25e. '5e* : i3am spus. 'lar. pe fran(uze"te. (_ue faites )ous? am )rut s-3l !ntre,.) # f-'ut sfor(-ri mari 'a s- !n(eleag- 'e dores'. dar mi3am dat seama imediat '- 'reierul lui m-r3 ginit nu e !n stare s- prind- !n(elesul 'u)intelor mele. S3a z-p-'it. a !n'eput s- r!d- "i s- repete )or,ele mele. S-rea !ntr3un pi'ior "i f-'ea !ntr3una &25e. '5e* 'a un papagal. C- 'am sup-ra a'eastgogom-nie. a"a '- m3am !n'runtat pu(in. S-3l fi )-zut 'um a tres-rit. !ngri4orat. plin de spaim-; &/5ig5i'a;* i3am spus. dar ni'i 'u)!ntul a'esta nu l3a !n(eles. de"i !l repeta !ntr3una &7e)eg5e* : !n'er'ai din nou. de data a'easta '5iar sup-rat. dar tot f-r- s- pot o,(ine un r-spuns inteligi,il. Totu"i. 'onfuz "i )ag "i3a dat par'- seama '- )reau s-3i spun 'e)a. fiind'- a !n'eput s- se ,!l,!ie. ,ol,oro3 sind 'u)inte nearti'ulate. 'a &,u,u*. &,u,u"or* "i alte or-'-ieli f-r- ni'i un sens. $ un om imposi,il; #m toat- ,un-)oin(a. dar nu e '5ip s- te !n(elegi 'u el. 63am prins de ure'5i "i am !n'eput s- i le zg!l(!i. $l. !n lo' s- "i le fi smuls din 'ap : 'um ar fi pro'edat ori 'e om inteligent : 'a s- mi le dea s- m- 4o' 'u ele. "ti(i 'e a f-'ut? Se ferea. "i le tr-gea !napoi... 7-z!nd '- ori'e speran(- e pier3 dut-. m3am pli'tisit de el. s-rmanul. #m !n'eput s(ip 'u )o'e tare s- )in- 'ealalt- persoan- de ser3 )i'iu. s-3l ia de l!ng- mine... # "i )enit. !n fuga mare. i3a tras o s-puneal- pe 'inste &t-ti'ului*. apoi m3a luat !n ,ra(e. Bietul &t-ti'* "i3a pus 'apul !n p-m!nt "i 'u pa"i !mpleti'i(i s3a !ntors la mas-.

78

TU2SR0$ 9$%TRU A0U6 C$U ;...8ai, cum s-a dus f!r! noroc =opil!ria-mi toat!> (! n-am eu parte s! m! 'oc K!car o dat!>6 (Szp $rnP)

B-ie(a"ul meu !mpline"te azi3m!ine un an "i 4u3 m-tate. %3a)e(i idee 'e dul'e e pi'iul; ntr3ade)-r : "i n3o spun numai eu. '-3i s!nt tat-. 'i "i al(ii. de eLemplu ne)ast-3mea. #"adar. )r!nd s-3i 'ump-r ni"te 4u'-rii. 'a ori'e tat-. am ie"it pe ,ule)ard... C3am oprit !n fa(a )itrinelor s- studiez terenul. s- m- orientez... 1a. da. #'est &Fopa Citi'-* !mi tre,uie neap-rat< !l ape"i pe piept "i el ,ate din palme. 1ar de 'e (in s-3l 'ump-r. 'u ori'e pre(? #5a. da. "tiu... $ at!ta )reme de '!nd a" )rea s-3i 'unos' me'anismul "i s- )-d da'- !n-untru e din lemn sau din fier... Fm... ne)ast-3mea mi3a spus s- 'ump-r o 4u'-rie '!t mai rezistent-... #m g-sit; #m s- 'ump-r 'u,uri de 'onstruit. sistem Ri'5ter. 1a. da. 'u,uri; 2u,u3 rile Ri'5ter s!nt 'el mai minunat "i 'el mai frumos 4o' din lume. 2e turnuri groza)e po(i 'onstrui 'u ele; Bi unde mai pui '- ultima figur- din 'aietul de modele n3am apu'at s3o 'onstruies' ni'iodat-. fiind'- ultima foaie se rupsese din 'aiet "i !mi lipseau "i 'ele dou- 'u,uri al,astre8 '-zuser- su, 'omod-. de unde nu le3am putut s'oate. adi'- nu le3am putut s'oate atun'i. pe )remuri. fiind'- toate a'estea s3au !nt!mplat demult. demult... $i. da. "i am s-3i mai iau "i o sf!rleaz-; 7ai. 'e se )a ,u'ura ,-iatul tatii; o sf!rleaz- din a'elea pe 'are le r-su3 'e"ti pe sfoar-. iar la urm- se !n)!rt "i z,!rn!ie 'a o siren-. Bi 'e s-3i mai 'ump-r? #5. da. am s-3i 'ump-r "i o tr!m,i(-. 'el pu(in !n felul a'esta )oi

79

a)ea "i eu una... adi'-. )reau s- zi'. )a a)ea "i ,-iatul meu o tr!m,i(-... 0at- 4u'-riile; Carika s- le ia imediat. s- le du',-iatului. iar ,-iatul s- se 4oa'e frumos. lini"tit !n odaia lui8 s-3l lase pe t-ti'u s- lu'reze. fiind'- t-ti'u are de s'ris "i a'uma n3are )reme de 4oa'-. T-ti'u s'rie... da. t-ti'u e un om mare "i serios. 'are "ade la ,iroul s-u. fum!nd. mun'it de g!nduri grele. "i s'rie. n s'5im, ,-iatul este un ,-ie(a" mi'. $i. dar 'e s3a !nt!mplat? 2e3s (ipetele astea? 1e 'e nu m- l-sa(i s- lu'rez? 1raga mea. tre'i te rog din'olo "i spune3i Carik-i s- lini"teas',-iatul. $ nemaipomenit; %u m- l-sa(i s- lu'rez. C- sili(i s- m- s'ol de la ,irou. s- )in !n'oa'e. 2e3i ai'i? 1e 'e nu m- l-sa(i s- lu'rez? #sta !nseamn- '- sta(i lini"ti(i? Aa'e(i o g-l-gie de se aude p!n-3n odaia a treia. 2e s3a !nt!mplat? Eip- 'opilul? Bine!n(eles '- (ip-. da'- nu3i da(i sf!rleaza pe 'are i3am 'ump-rat3o... $i. )ede(i? 2um i3am dat3o. 'um a t-'ut. 7ezi. ,-iatul tatii. asta3i sf!rleaza pe 'are (i3a 'ump-rat3o t-ti'u. %u3i a"a '-3i frumoas-? 7ai. dar tont mai e ,-iatul -sta; #s'ult-. /a,i. asta nu se ,ag- !n gur-. Se (ine a"a... Stai '- o s-3(i arate t-ti'u; Uite. ,-ie(a"ule. o prinzi 'u dou- degete de partea de 4os... #"a. u"or. u"or... apoi !nf-"ori sfoara !n 4urul ei. pe urm- o smu'e"ti. 5op; o pui repede 4os. )ezi 'e minunat se !n)!rte;... dar ,ag- de seam- snu o atingi. )ai prostu(ule. da'- pui m!na pe ea se opre"te. %3auzi? 9lea'- de ai'i; S- nu te atingi de ea; $ eLtraordinar 'opilul -sta... !n'ur'- "i stri'tot... "i 'e frumos se !n)!rtea; $i. stai pu(in. pui"orule. a"a nu se poate. + s-3(i arate t-ti'u... tu nu "tii s3o potri)e"ti... $i. ia m!na de pe ea... d-3o !n'oa... "trengarule. n3auzi?... d-3o lui t-ti'u. s-3(i arate... ei. a'u"i !(i dau una peste degete... : 7or,e"ti pr-p-stii. draga mea8 'um po(i spune '- i3am smuls3o din m!n- "i de a'eea (ip-...

80

%u i3am smuls3o de lo'. am )rut doar s-3i ar-t 'um tre,uie !n)!rtit- o sf!rleaz-. $l n3are de unde s- "tie. $i. ,-iete. nu mai (ipa; Uit-3te la t-ti'u 'um o s-3i dea drumul... uite a"a... )ezi. o iau !ntre doudegete. r-su'es' sfoara. apoi o smu'es' "i !n a'eea"i 'lip- o pun 4os... uite 'e frumos se !n)!rte;... 'e repede "i f-r- zgomot; : 9lea'- de ai'i. m-garule; 0a te uit- la el. a'um )rea s- 'al'e 'u pi'iorul pe ea... ia3l te rog de ai'i. du3l mai !n'olo... : 1raga mea. 'um po(i spune a"a 'e)a? #sta nu3i o 4u'-rie potri)it- pentru el? 1ar 'ui s- i se potri)eas'-. da'- nu lui? 1a'- e 4u'-rie. e f-'utpentru el8 4u'-riile s!nt f-'ute pentru 'opii. nu pentru 'an'elari ,-tr!ni. 2ui i se potri)e"te. da'nu lui? 9oate (ie? Sau mie? $i )ezi. )oi. femeile. n3a)e(i ni'i o logi'-. Bine!n(eles '-3i pentru el; %i'iodat- n3a a)ut o 4u'-rie mai frumoas-. #sta3i 'ea mai frumoas- sf!rleaz- din lume. dar tre,uie s- "tii s3o !n)!r(i. Uite 'um fa'i< o prinzi !ntre doudegete. a"a... apoi r-su'e"ti sfoara !n 4urul ei... pe urm- !i dai drumul... 7ai. 'e frumos se !n)!rte;... 'e minunat;... #. a'um se iz,e"te de pi'iorul me3 sei... %u... S3a !ntors... #'um !n'epe s- se 'latine... Uite 'um se ,-l-,-ne"te; 9a'; S3a oprit. %u3i nimi'. #m s3o mai r-su'es' o dat-. s!nt sigur '- se )a !n)!rti de dou- ori pe at!ta. da'- am s- trag sfoara mai tare "i mai ,rus'... Uite a"a. )ezi? #'um se )a !n)!rti mult mai mult... 9e 'e pariem?... 7ezi?... : Unde3i 'opilul. m- !ntre,i? 1e unde )rei s"tiu?... 1e ,un- seam- a ie"it afar-... a tre'ut !n 'amera 'ealalt-... sau !ntr3a treia... %i'i n3am ,-gat de seam-... S3o fi pli'tisit... : Stai;... S- nu3l adu'- !n'- !n'oa'e... %u )ezi 'e frumos se !n)!rte?... #r fi !n stare s3o r-stoarne. '!t e de st!nga'i. to'mai a'um. '!nd... n3auzi. a"teaptpu(in. s!nt 'urios '!t timp se )a !n)!rti... 6as-3l a'olo... St- el "i singur at!ta )reme... n 'el mai r-u 'az se )a a"eza la ,irou "i )a s'rie sf!r"itul foiletonului meu...

81

2+9000 B0 %$BU%00...

Ci"ike este eLtrem de preo'upat "i m-mi'a to'3 mai a'um se g-se"te s-3l deran4eze. Ci"ike a !n3 "irat pe podea ni"te s!m,uri de 'ire"e. !n'5ipuind o lung- linie "erpuitoare. n 'lipa a'easta se str-3 duie"te s- s'ot- 'u din(ii. dintre degetele de la pi'ioare. ultimii doi s!m,uri de 'are mai are ne3 )oie. 2ompli'at- pro,lem-; $ u"or de !n(eles '- ar dori s- se )ad- s'-pat '!t mai 'ur!nd de nepl-'utul in'ident. C-mi'a !l ridi'- furtunos !n ,ra(e "i !l str!nge la piept. : + iu,e"ti pe m-mi'a? : + iu,e"ti. : %u a"a. Gi< o iu,es'. Ci"ike. 'ondes'endent< : + iu,es'. 1up- amiaz- m-mi'a i se pl!nge lui nenea $de< &%u mai po(i r-z,i 'u ser)itoarea.* Bi tanti 6otti< '!nd !i ninge. '!nd !i plou-. 1ar ei nu3i pas- : zi'e : n3au de'!t s-3"i s'oat- o'5ii. s- se ia de 'ap. 9e ea asemenea lu'ruri o uimes'. Ci"ike aude eLpresia &o uimes'*. : +... ui,es' pe m-mi'a; (C-mi'a r-m!ne 'u gura '-s'at-.) : #i auzit 'e3a spus !ngera"ul de el? (#lt- !m,r-(i"are furtunoas-. o'5i !nroura(i.) : Ssta3i singurul meu rost !n )ia(-. 9entru el tr-ies';... %umai noi doi... %umai noi doi ne iu,im. 'u mog!ldea(a asta dul'e; 1e unde s'oate el )or3 ,ele astea; n fie'are zi te surprinde 'u alte "i alte

82

)or,e. #i )-zut '5iar "i a'um8 inimioara lui mi'- "i deli'at- a sim(it '- s!nt sup-rat- "i a )rut s- mm!ng!ie... Seara< tanti 6otti !n )izit-. 7ine s- se pl!ng- '- nu mai poate 'u omul ei. &%3are de'!t s- nu mai dea pe a'as-. at!ta pagu,-. dar s- fa'- 'e o "ti 'u 'lien(ii. snu mi3i trimit- mie pe 'ap;* : 2e s!nt eu. ma"in- is'-litoare? Ci"ike aude doar at!ta< &is'-litoare*. : Tanti 6otti e 'i'-litoare... Stupefa'(ie general-... #i auzit 'e3a spus pi'iul? To'mai de asta era )or,a. '- tanti 6otti e 'i'-li3 toare. "i una3dou- se 'eart-... #re dreptate nenea $de< e insuporta,il-. $i. dar 'e zi'e(i de 'opilul -sta? 2opiii "i ne,unii... spun tot... ade)-rul. #i )-zut 'e spirit de o,ser)a(ie? $ nemaipomenit;... #m s-3i po)este' ,-r,atului meu; 2e 'opil origi3 nal;... Bine '- )ii. Karol@8 nu mai putem de uimire; 2e zi'i de 'opilul -sta?... #uzi. drag-. )or3 ,eam 'u tanti 6otti despre $de... "tii. despre ne!n3 (elegerile dintre ei. Bi deodat- sare pri'5indelul -sta. se apropie de noi "i "tii 'e spune? ;Da, fiindc! tanti Cotti i cic!le*te mereu>6 $ra s- '-dem de pe s'aune;... n'5ipuie3(i 'e mutr- a f-'ut 6otti; $ra '!t pe 'e s- le"ine. # ple'at furioas-. 2um ai spus. Ci"ike? 1e unde o fi s'o(!nd el )or,ele astea?... Tre,uie '- a stat de a o,ser)at !ndelung "i pe urm- s3a g!ndit 'u '-p"orul -la al lui... : 1a. a"a s!nt 'opiii de ast-zi. eLtraordinari... #dineauri am )or,it 'u dl. "i d3na Stetter. mi3a po3 )estit "i el una ,un- despre 'opii... dar am uitat3o. : Te3ai !nt!lnit 'u ei? 2e mai fa'? : 2e s- fa'-? 1a'- mai 'ontinu- tot a"a. Stetter d- faliment. 1e altfel ne3au in)itat pentru dumini'la ei. 'u Ci"ika 'u tot. 1umini'-. la familia Stetter< : 2ine )ine la nenea? : Aii 'uminte. Ci"ike... du3te frumos la nenea; 0a spune tu. 'um a fost 'u tanti 6otti? 1a. drag-. e nemaipomenit... St-team !mpreun-8 'onsiliu de familie... %u reu"eam !n ruptul 'apului s- ne

83

des'ur'-m.... Bi deodat- )ine pri'5indelul -sta "i pune lu'rurile la pun't. Btii 'e3a spus? 2- nenea $de are dreptate;... # )or,it 'a un om mare; Ci"i. fii 'uminte "i f-. 'e3(i spun; : 7ai. "trengarule. nu )rei s- m- as'ul(i? #m ste !n'5id !n '-mara 'u alimente;... Ci"ike 'iule"te ure'5ile. : %u;... %enea Stetter intr- !n faliment;... Uimire nemaipomenit-. $Ltraordinar; Bine. mpu"tiule. de unde s'o(i tu minunile astea?... 2e minte eLtraordinar-; Bri'i. nu alt'e)a; 2opiii "i ne,unii zi' ade)-rul... 1up- p-rerea mea ar putea s3o fa'- "i fono3 graful;

84

6UC$# B#SC$6+R

+. 'opilul meu. tu n3ai de'!t trei ani8 )ia(a pentru tine e o gr-din- z!m,itoare. tu po(i 'ulege flori de unde )rei. nu (ie !(i tr!nte"te gardianul amenda de MR de 'oroane pentru stri'-'iuni f-'ute !n par'. 'i mie. Tu nu 'uno"ti !n'- )ia(a asta !ngro3 zitoare plin- de p-'ate. de noroi. de murd-rie... pentru tine )ia(a e un )is feeri'. tu tr-ie"ti !n lumea feri'it- a ,asmelor. a"a 'um am a)ut onoarea smen(ionez mai sus... #ud '- to'mai a'um m-mi'a !(i spune po)e"ti : o. as'ult- minunatul ,asm 'u z!ne. "i 'rede3m-. '- "i )ia(a e un ,asm din a'estea : )ia(a a'easta 'are pentru mine este un roman atro'e. gen Gola. realitate diform- "i ,rutal-. 'rim-. murd-rie. noroi "i... asta... 'um !i zi'e. frate?... e5. 'e)a nesp-lat. C-mi'a !(i spune po)e"ti... Fai s- le as'ult "i eu. s-3mi mai s'ald sufletul !n 'ea(a de aur a ,asmelor. s- uit pentru o 'lip- '- s!nt om !n toat- firea. '- am de)enit ,-r,at. pies- de s'5im,. da. o ,anal- piesde s'5im, la ma"in-ria )ie(ii. $5ei. am 'am uitat po)e"tile 'u z!ne... ia s- auzim despre 'e mai e )or,a !n ele... Cai'-3ta !(i po)este"te to'mai despre #l,- 'a G-pada... Regina "ade !n fa(a oglinzii "i e foarte sup-rat- '- #l,- 'a G-pada e mai frumoas- de'!t ea... $i. ei; 1a> ur!'ioas- muiere mai e "i regina asta )anitoas-; + fi a)!nd )reo patruze'i de ani8 e to'mai &)!rsta prime4dioas-*. adi'- )!rsta '!nd femeile mor de gelozie. 1ezagrea,il su,ie't !n ge3 nul 'an'elarului. )reau s- zi' al s'riitoarei Karin

85

Ci'5aelis) 1ar s- as'ult-m... 2e? + otr-)e"te pe #l,- 'a G-pada? 7ai de mine. dar asta e totu"i prea prea... + femeie o otr-)e"te pe alta din ge3 lozie?... Bine. dar -sta e un roman poli(ist !n toatlegea;... 1raga mea. po)este"te3i alt'e)a 'opilului... 2um )rei s- doarm- '!nd aude asemenea '5estii? %i'i eu n3a" putea dormi da'- le3a" lua !n serios. 2enu"-reasa... #sta da... e o po)este... deli'at-. dup- '!te !mi adu' aminte... 1ar s- as'ult-m... 7a s- zi'- tot a4unge la ,al. dar fuge a'as-... "i fe'iorul de !mp-rat nu3i g-se"te de'!t pantofiorul... "i de3 'lar- '- nu )a lua de ne)ast- alt- femeie de'!t pe st-p!na a'elui pantof... Bi atun'i. surorile )itrege !"i taie degetele de la pi'ioare 'a s- poat- !n'-l(a pantoful... /ata; gata. te rog; +pre"te3te imediat; 1ar asta3i !nfior-tor; (i dai seama 'e orori i3ai po)estit ,ietului 'opil ne)ino)at? #uzi )or,-; Ste !ndr-goste"ti de o femeie dup- pantofi? Btii 'e !nseamn- asta? + per)ersitate seLual- din 'ele mai a,4e'te... feti"ism 'om,inat 'u automutilare... o serie de deli'te. 'are de 'are mai resping-toare... 7rei s-3l nenoro'e"ti pe ,ietul 'opil? Spune3i repede alt- po)este... 0onel "i C-rioara; $i da. despre a"a 'e)a tre,uie s- )or,e"ti 'opiilor. despre 'opii dr-g-la"i. ne)i3 no)a(i. despre z!ne... 2e?; 9-rin(ii !"i las- 'opiii !n p-dure? 1ar asta e 'rim- de a,andonare; Bine. ,ine. poate totu"i... ,a,a 2loan(a. da. da. "i mai departe?... 2e fa'e? l !n'5ide pe 0onel !n 'ote(... !l pune la !ngr-"at? 2um? 2a s-3l m-n!n'e pe urm-? 0suse Fristoase. opre"te3te. opre"te3te ime3 diat. '- m- tre' to(i fiorii;... #sta3i nelegiuirea ne3 legiuirilor. antropofagie ordinar-. 'ani,alism. gro3 z-)ii 'e ni'i nu s!nt pre)-zute !n legile noastre "i de 'are nu ar !ndr-zni s- se ser)eas'- ni'i 'el mai 'ini' autor de romane senza(ionale... Te rog s- !n3 'etezi imediat;... ...#sta. da. de a'ord... &Aata de !mp-rat* "i &A-t Arumos 'el ferme'at*. #stea3s ,asmele de 'are 'o3
1

#utoarea romanului &Aemeia la patruze'i de ani*.(n. t.)

86

piii au ne)oie. 1e"i. pu(in 5ipnotism de 'ontra,and- este "i ai'i... ei. dar la urma urmei trea'- de la mine; Aiind'- po)estea are totu"i : dup- '!te !mi amintes' : o moral- instru'ti)-. 1a. da. a'um !mi adu' aminte... A-t Arumos se transform- !n por' "i 'u toate a'estea ,l!nda fat- de !mp-rat nu se s'!r,e"te de el... !l m!ng!ie. !l alint-... ,a !l "i s-rut-... /ata; #4unge; 7rei s-3mi nenoro'e"ti definiti) 'opilul?; Btii despre 'e e )or,a ai'i?... 1ar. asta3i o ade)-rat- mo'irl-... Sodoma "i /omora... Ao' "i pu'ioas-... Car'5izul de Sade... 9oli(ia... 'angren-... orori !nfior-toare. $ nemaipomenit; 7a s- zi'- astea3s ,asmele 'u z!ne? #sta e lumea feri'it- a ,asmelor? Bi 'e gro3 z-)ii; 2rime !ntune'ate. r-z,un-ri 'r!n'ene. omo3 ruri. intrigi. pizm-. furturi la tot pasul< asta3i tot 'e am auzit p!n- a'um. 2e fel de oameni s!nt a'e"tia?... 2e fel de lume este asta !n 'are p!n- "i ,a,ele s!nt )anitoase "i r-z,un-toare? &%oro' 'mi3ai zis m-tu"-. '- altfel te f-'eam ,roas'-* : zi'e una din ele. 2e fel de lume este a'easta. unde patronul !l !ndeamn- pe mun'itor s- !n"ele. f-'!n3 du3i 'unos'ut 'u mult- "iretenie '- la el &W zile s!nt un an?* 2e fel de lume este a'easta !n 'are ni"te !mp-ra(i r-i "i tirani f-g-duies'. !n s'5im,ul unor a)anta4e personale. &4um-tate din !mp-r-(ia lor*? 1raga mea. ia te rog din raft romanul &%ana* de Gola. 'ite"te3l "i po)este"te3i lui /a,i a'(iunea< e o istorioar- moral- !n 'are 'rima este pedepsit-.

87

2$6 C#0 T C90T 2+906 10% 6UC$

#st-zi m3am !nt!lnit 'u 'opilul 'el mai t!mpit din lume. %u 'red s- eListe alt 'opil mai t!mpit de'!t a'esta. 2opilul : s- fi tot a)ut trei ani "i 4um-tate : era !n par'. 'u mam-3sa. 2el-lalt 'opila". 'opilul meu. se afla 'u fata din 'as-. la '!(i)a pa"i de el. 2el mai t!mpit 'opil din lume se uita 'u gura '-s'at-. f-r- ni'i un moti) deose,it. la 'opila"ul meu. 'are nu3i d-dea ni'i o aten(ie. Aata strig- la 'opila"ul meu< : Eini"or; Eini"or e foarte o'upat; St- pe )ine !n fa(a unei mo)ili(e de nisip "i nu r-spunde. 2el-lalt 'opil se uit- !mpre4ur. se !n'runt-. apoi se !ntoar'e '-tre mam-3sa< 2+906#BU6 +vorbind lun& *i cleios/< C-3mi3'-; CSC02# +bucuroas!/< 9oftim. dragul mamii; 2+906#BU6< $3u s!3n3t Ei3ni3"or? CSC02# +dulce/< %u. dragul mamii. 2+906#BU6 +dup! o clip! de nedumerire/A 1ar a3tun'i 'i3ne s!3n3t eu? CSC02# +cu netulburat calm/A Tu e"ti. 0mri"or. 0CR0B+R< $u s!nt 0m3ri3"or? CSC02#< 1a. dragul meu. 0CR0B+R +d! din cap afirmativ/A $u s!nt 0m3ri3"or. 9auz-. C- uit (int- la 0mri"or. C-mi'a lui 0mri"or m- pri)e"te pe furi". n(elege dintr3o singurpri)ire '!t e de t!mpit 0mri"orul ei. Se )ede '- pen3 tru ea a'est lu'ru nu mai este o noutate. Totu"i.

88

pare pu(in 4enat- "i 'u inten(ia )-dit- de a3l rea,ilita pe 0mri"or !n fa(a mea !i spune< : 0mri"or. de 'e stai? 1u3te. 4oa'-3te pu(in. alearg-; 0CR0B+R< S- a3lerg? CSC02#< Sigur; 1u3te. ur'-3te pe mo)ili(-; 0CR0B+R< 9e mo3)i3li3(-? CSC02#< Sigur; Ur'-3te sus; Sus de tot; 0mri"or st- '!te)a 'lipe nedumerit. apoi dintr3o dat- par'- s3ar fi luminat la minte. !n'epe s- alerge "i se ur'- pe mo)ili(-. C-mi'a lui se uit- triumf-3 toare la mine< $i. ai )-zut? 9oftim; 9ri)e"te; S3a ur'at pe mo)ili(-; 0CR0B+R< C-3mi3'o...o...o; CSC02#< 2e3i. dragul mamii? 0CR0B+R< #'uma s!nt pe mo3)i3li3(-...-...-...? ` #'esta a fost 'el mai t!mpit 'opil din '!(i am )-3 zut !n )ia(a mea. 9rintre 'opii. z-u. n3am )-zut ni'iodat- unul mai t!mpit. Bi destul de rar '5iar printre oamenii mari.

89

TR$0 E0/SR0 1$ 20+2+6#TS

: #s'ult-. draga mea. !n 'ondi(iile astea e im3 posi,il s- lu'rez... : G-u?;... 9-i n3ai de'!t s- iei m-suri. 9oftim; $u m3am s-turat; %u mai pot 'u plodul -sta; A'u el 'e )rei. po'ne"te3l !n 'ap. du3l unde)a. eu nu mai pot. m3am s-turat. !mi iau lumea3n 'ap. n3 ne,unes' da'- mai stau 'u el; : 1r-gu(. foarte dr-gu(. n3am 'e zi'e; Cinunatlogi'-; $Lemplar- edu'a(ie; $ o pl-'ere s- lu'rezi a'as- la tine; ntr3o ade)-rat- 'as- de ne,uni; : 2as- de ne,uni?;... Cai degra,- ospi'iu pen3 tru idio(i. $ fires' s- fie totul )rai"te. s- se s-l,-3 ti'eas'- totul !ntr3o 'as- !n 'are un pap-3lapte 'a dumneata nu "tie s-3"i impun- autoritatea ni'i fa(de un pi'i o,razni' 'a -sta; : Te rog s- ,ine)oie"ti a3(i 'o,or! glasul. Bine3 )oie"te a !n'epe prin a nu urla; Stra"ni'- edu'a(ie; 2um )rei s- am autoritate '!nd te repezi la mine !n fa(a 'opilului. '!nd 'opilul aude de la mam-3sa 'tat-l s-u este un pap-3lapte. 9a"tele "i... : n 'azul a'esta f- 'e "tii8 eu nu m- mai ameste'. : Cai !nt!i "i !nt!i. te rog S- ,ine)oie"ti a3(i p-stra 'almul. 9a"tele "i... : %u (ipa; #(i !nne,unit am!ndoi? #'um !n'epi s- (ipi "i tu? R-'ni(i !n 'or? : 1a. afl- '- (ip. (ip. (ip; (i strig s- nu fa'i g-l-gie. '- asta nu3i edu'a(ie. 'i prun'u'idere. '!n felul a'esta nu se poate fa'e nimi'. '- nimi' nu3i mai d-un-tor pentru un 'opil de'!t s- asiste la

90

asemenea s'ene "i 'erturi. 2opilul are ne)oie de 'alm. de lini"te. pa"tele "i... : 2alm. lini"te? 1in partea mea n3ai de'!t s-3l po'ne"ti !n 'ap da'- e"ti a"a de lini"tit; $u nu mai pot 'u el. : 0a s- )edem mai !nt!i despre 'e este )or,a? : %3ai de'!t s-3l !ntre,i pe monstrul a'esta; 9e ,-iatul dumitale; : 2rezi '- n3am s-3l !ntre,? 2u un 'opil de trei ani se poate )or,i 'alm "i lini"tit 'a "i 'u un om mare. Uite 'e3i. ,-ie(a"ul tatii... #'uma gata. s3a ispr-)it. ai !n(eles?... 1e a'uma ta'i;... #i !n(eles?... %u mai (ipa... nu mai urla. ,-ie(a"ul meu. nu3i a"a. dragul meu. '- ai s- ispr-)e"ti 'u urletele "i ai sas'ul(i de t-ti'u?... %u3i a"a?... Bi ai s-3mi spui. frumos "i 'uminte. de 'e (ip- s'umpul meu 'opila"?... #i !n(eles?; #'uma s- nu mai (ipi. dragul meu. 'i frumos. da. da. frumos. lini"tit... 'alm "i lini"tit... a"a... 'um !(i )or,e"te t-ti'u... ispr-)e"te 'u urletele... ispr-)e"te... ispr-)e"te... nu ispr-)e"ti odat-; : Sfinte dumnezeule; %u3l zg!l(!i a"a. '-3l su3 fo'i; Uite. a !ng-l,enit. : #tun'i. nu mai "tiu 'e s-3i fa'; 2e )rea !n definiti)? : # treia (igar- de 'io'olat-. : 2e fel de a treia (igar- de 'io'olat-? : Ti'-losul. der,edeul -sta mi'. a sim(it. a miro3 sit... '- mai am una... %3ar fi tre,uit s- i3o dau ni'i pe 'ea dint!i. a !ng5i(it3o a"a !ntreag- 'um era; $ra s- se !ne'e... 1ar s3a pus pe urlat "i nu s3a l-sat p!n- nu mi3a stors3o "i pe a doua... #'um. poftim. Tot 'e fa'e e pentru a treia. Simte '- nu )reau s- i3o dau... 1e asta 'rap-... 1ar !"i stri'- pofta de m!n'are. n3o s- mai m-n!n'e nimi' la 'in-... : Bine!n(eles. Aoarte ,ine; %i'i nu s3ar putea altfel; 1a'- n3ai a)ut alt- trea,- de'!t s- i3o dai pe 'ea de a doua. numai fiind'- (i3a 'erut3o... : 2e era s- fa'? Spune "i tu? : 2e era s- fa'i? 9a"tele;... #poi n3are drep3 tate 'opilul s- (ipe "i s- se !n'-p-(!neze. '!nd )ede

91

'- prin urlete "i r-'nete poate s- o,(in- tot 'e3i dore"te inima? Btie el de 'e url-; Aiind'- prin urlete a pus m!na pe (igara a doua. e sigur '- ur3 l!nd "i mai tare )a '-p-ta3o "i pe 'ea de a treia; 1ar de data asta se !n"al-; #m s-3i eLpli'. am s-3l fa' s- !n(eleag- 'eea 'e tu nu e"ti !n stare sfa'i ni'iodat-. '- nu totdeauna se !nt!mpl- 'e )rea el. '- mai eList- "i o alt- )oin(- !n a'east- 'as-. '5iar da'- nu e )oin(a mamei... : 9o'ne"te3l !n 'ap; : $i. asta3i; S-3l po'nes'; #r fi foarte simplu; 1ar !n(elege odat-. '- ener)area e inutil-. 2opilul tre,uie s- simt- o )oin(- puterni'- "i 'alm-. #i !n(eles? Tre,uie s-3l fa'em s- !n(eleag- '- se !n'-p-(!neaz- !n zadar... Tre,uie s-3l 'on)ingem '- el tre,uie s- 'edeze... #i !n(eles. dragul meu 'opila"? /ata 'u (ig-rile de 'io'olat-. #i !n(eles? %u mai s!nt. pun't. 1e 'e? Aiind'- a"a spune t-3 ti'u "i 'u asta ,asta. #i !n(eles? Bi a'um las- urle3 tele... #i !n(eles? #"a... 2alm. lini"tit... gata 'u g-l-gia... ne3am !n(eles?... /ata. gata. (i3am spus odat-. gata. gata... n3auzi?... : 1oamne dumnezeule... dar a'um (ip- "i mai tare; : 6ini"te; #sta3i din 'auza dumitale; Te3a au3 zit... T-'ere;... 1u3te afar-. plea'- de3ai'i... Uite. dragul meu 'opila"... te rog s- !n'etezi... '- de nu... t-ti'ul t-u !(i )a trage o... o... mam-... mam-... mam-... de ,-taie... : 1oamne dumnezeule... : Ei3am spus s- ple'i de ai'i. pa"tele "i... ,ine. dar -sta e ,alamu' 'urat... %u !n(elegi odat- 'numai 'u 'alm... Uite. dragul meu... am s- num-r p!n- la trei... da'- nu !n'etezi... !(i trag o mamde ,-taie de ai s- m- pomene"ti '!t !i tr-i... #i !n(eles?... Unu... doi... : 1oamne dumnezeule... : Unu... doi... unu...d...d...do...o... %u !n(elegi? 9lea'- de ai'i;... +... doi... '- a'u"i !(i trag "i (ie una...

92

: 9entrii numele lui dumnezeu. : %u ispr-)e"ti odat-?... %u !n(elegi s- ta'i?;... 2e?... 0spr-)e"te odat-?... n'etezi?;... : Aiar- s-l,ati'-; #sasinule; 1-3mi 'opilul... 'opilul meu;... 9lea'- de ai'i. fiar- s-l,ati'- 'e e"ti... : %u (ipa; Uite '- i3ai rupt 5aina; : Cai ,ine 5aina de'!t 'opilul... %u te apropia. ,estie. fiar- s-l,ati'-;... Cu(i"or... Cu(u mamii... 0suse Fristoase. le"in-... #p-;... #sasinule;... Aloa3 rea )ie(ii mele;... feri'irea mea... unde3i ,u,a?... S- nu te apropii. asasinule... : $i. asta3i. nu )ezi '- n3are nimi'a? : 9lea'- de3ai'i; : %u 'um)a !mi interzi'i s-3mi )-d propriul 'opil; : 1a. dup- 'e era s-3l omori; : S-3l omor? $"ti teri,il-? Aiind'- i3am dat )reo dou-?... : 7reo dou-? 9ri)e"te; Ei se )-d toate 'ele 'in'i degete... : %u mai spune... $ groza)... ei "i? : $i "i?... #uzi 'e se g-se"te s- spun- fiara asta s-l,ati'-. ,ruta asta de tat-3tu?... Alori'i'a mea... ,u4orelul meu... S- nu te mai ui(i la el... 2e )rei. dragoste mi'-?... Spune 'e )rei?... Ci se rupe inima '!nd te aud pl!ng!nd... 7rei o (igar- de 'io'olat-? : #i )-zut '- "i3a re)enit? : 1a. "i3a re)enit fiind'- "tiu s- m- port 'u el. Aiind'- simte '- este !n ,ra(ele mamei. 6a tine. fii lini"tit. nu se mai uit- ni'i peste trei ani de zile; : %u mai spune; 9ariem? #s'ult-. pu"tiule; : 9o(i s- a"tep(i mult "i ,ine p!n- te !n)redni3 'e"te de o pri)ire... Uite. s'umpul de el... 'um mi se as'unde la piept;... : 9st... pst... #s'ult-. pu"tiule;... 0a> uit-3te !n3 'oa'e... Btii 'e3i asta? $i?;... $i. ai )-zut 'um se uit- la mine?;... # !n'eput '5iar s-3mi z!m,eas'-... : 2e3i aia? 2e3i ar-(i tu a'olo? : # patra (igar- de 'io'olat-;

93

#C 9R$G01#T $X#C$%U6 =u alte cuvinte ncep s! m! impun n faa lui Fabi

6a "'oala din strada 7al@ eLamenul de sf!r"it de an al 'lasei a patra primar- a a)ut lo' ieri. /a,i. pentru 'are a'east- zi este o !ndoit- s-r,-3 toare. fiind'- !"i ia r-mas ,un nu numai de la 'lasa a patra. 'i "i de la !ntreaga lui )ia(- de ele) din 'ursul primar : la toamn- de)ine li'ean : !n3 'ear'-. prin '!te)a ,ine)oitoare l-muriri. s- mfa'- s- pri'ep despre 'e e )or,a. : 1a>. de unde. t-ti'ule : 'latin- din 'ap 'u indulgen(- : 'ertifi'atul nu3l primim ast-zi. 'i a,ia dup- ser,area de sf!r"it de an. : Bi nu3l arat- ni'i p-rin(ilor? : 7ai de mine. 'um s-3l arate? %u3l arat- nim-3 nui. 1omnul !n)-(-tor i3a spus lui 1uda" '- ni'i dumnezeu din 'er nu3"i poate )!r! nasul !n ele. !nainte de a se distri,ui. C- simt 4ignit. : Fai s- pariem '- mie o s- mi3l arate. /a,i se uit- la mine piezi" "i pri)irea lui politi3 'oas-. dar 5ot-r!t-. eLprima o do4an- 'omp-timi3 toare< prea te 'rezi. ami'e; %u i3l arat- ni'i lui papa 1uda". de"i a'esta e m-'elar... : $i ,ine. o s- )edem; B-iatul a a)ut dreptate !ntr3o pri)in(-< p!n-3n ziua de azi "'oala m- intimideaz- pu(in "i pe mine. n instru'(iunile pe 'are le 'uprinde 'arnetul de "'olar. se )or,e"te pre'is at!t despre ele)i '!t "i despre p-rin(i. $le)ul este ele). p-rin(ii s!nt p-3 rin(i. $le)ul e o,ligat s- fa'- 'utare "i 'utare lu'ru : gl-suie"te 'arnetul. iar p-rin(ii sau tutorii )or

94

fa'e 'utare "i 'utare. Se )or,e"te 'u ,un-)oin(-. dar se)er. despre o,liga(iunile p-rin(ilor "i atitu3 dinea lor fa(- de "'oal-. 2!nd le 'ites'. am senti3 mentul 'iudat. !n parte nelini"titor. !n parte satis3 f-'-tor '- "i eu. p-rintele. apar(in de fapt "'olii. '- stau su, autoritatea ei. '- s!nt o,ligat s-3mi !ndeplines' datoria de p-rinte. dar at!t. restul s-3l las !n seama ei. $le)ul !"i petre'e )remea la "'oal"i !n)a(- : p-rin(ii !"i petre' )remea a'as- "i... )a s- zi'-... +ri'!t a" !ntoar'e3o "i pe fa(- "i pe dos. ade3 )-rul e '- nu3mi pot as'unde timiditatea8 dar 'eea 'e e "i mai r-u. e '- /a,i "tie a'est lu'ru "i g-3 se"te '- e foarte natural. $l 'rede '- e fires' sm- adresez portarului : a,ia st-p!nindu3mi tra'ul "i s'o(!ndu3mi p-l-ria : !n felul urm-tor< &9ar3 don. da(i3mi )oie. )- rog. 'lasa a patra e !n partea a'easta?* /a,i nu "tie '- pe portarul !m,r-'at !n fireturi de la 9re"edin(ia 2onsiliului de Cini"tri l3a" fi luat de sus trat!ndu3l 'u un &0a as'ult-. ami'e;* /a,i "tie '-. din pun'tul de )edere al "'olii. nu eList- ni'i o deose,ire esen(ial- !ntre p-rin(i "i ele)i "i '- e fires' 'a "i eu s- tre' st!nga'i "i !n )!rful pi'ioarelor prin fa(a u"ilor !n'5ise ale 'lase3 lor. de unde se stre'oar- un zumzet 'ara'teristi'. Ba. m- "i d-s'-le"te< : St. t-ti'ule. ai'i se )or,e"te mai !n'et. n 'lasa a patra domne"te o atmosfer- de s-r,-3 toare. 9e mese. ,u'5ete de flori. 'opiii. !m,r-'a(i !n al,. stau 'umin(i la lo'urile lor. )or,ind !n "oapt-. 1omnul !n)-(-tor !n'- n3a intrat. 2!(i)a p-rin(i s3au a"ezat pe s'aunele r!nduite de3a lun3 gul pere(ilor. Stau a'olo lini"ti(i "i smeri(i. 2opiii m- m-soar- din o'5i "i fa' 'onstatarea '- (in de /a,i. 'a p-rinte sau tutore. "i astfel lo'ul meu e l!ng- u"-. /a,i !nainteaz- spre ,-n'i. dega4at "i familiar. $u r-m!n. sting5er. !n u"-. 'a un )alet 'are "i3a 'ondus st-p!nul la 'lu,. /a,i e !n'on4urat de 'eilal(i "i dintr3o dat- se !n)ioreaz-. C- uit mi3 rat la el '!t de dega4at )or,e"te 'u 'olegii lui "i3l

95

in)idiez )-z!nd '!t de familiar este primit de ei. #" )rea s- le pot )or,i "i eu a"a 'um le )or,e"te /a,i< intim "i dega4at. dar simt '- m3a" intimida. m3a" tul,ura. iar ei ar de)eni rigizi "i mi3ar r-s3 punde politi'os dar re'e. 1egea,a. #i'i e 'lasa ele)ilor dintr3a patra. iar eu fa' parte din 'lasa p-rin(ilor dintr3a patra... %u eList- fapt- re)olu(io3 nar- !n stare s- anuleze a'east- deose,ire de 'las-;... n'ep s- m- simt sting5er "i p-r-sit. 'a un orfan. C- apropii de /a,i 'are st- de )or,- 'u doi ,-ie(i. r!z!nd !n'et. i )or,es' pe "optite. el se !ntoar'e spre mine. de)ine serios "i !mi r-spunde tot !n "oapt-. : #s'ult-. /a,i : !i spun. sfor(!ndu3m- s- mar-t indiferent : unde poate fi la ora asta !n)-(-3 torul? C3a" du'e s-3i )or,es'. : %u se poate. t-ti'ule. 9-rin(ii n3au )oie sintre !n 'an'elarie. 6as> '- )ine el !ndat-. B-iatul meu !"i drege glasul. iar eu m- dau la o parte. $le)ii se uit- la mine !n'runta(i. 1ar iat-3l "i pe !n)-(-tor. 0ntr- gr-,it. Rumoare !n sal-. Toat- lumea se ridi'- !n pi'ioare. Speriat. fa' "i eu la fel. : Sta(i 4os; Urmeaz- rug-'iunea. 1up- rug-'iune e r!ndul domnului !n)-(-tor s-3"i dreag- glasul. apoi !"i rote"te o'5ii prin sal-. C- o,ser)-. !mi fa'e semn din 'ap. ama,il "i ,ine)oitor. i r-spund z!m,ind. apoi m- surprind uit!ndu3m- la /a,i. s- )-d da'a o,ser)at !n 'e rela(ii ,une s!nt 'u domnul !n3 )-(-tor. n'ep s-3mi redo,!ndes' !n'rederea !n mine !nsumi. : $le)ii so'otes'< : +pt plus patru... r-m!ne... : /a,i. 'ontinu-; /a,i iese sprinten la ta,l-. i urm-res' atent "i agitat fie'are mi"'are< 'um pune m!na pe 'ret-. 'um !"i !n'runt- spr!n'enele din 'auza aten(iei !n3 'ordate. 'um st- 'u ,ra(ul !ntins "i 'u 'reta !n m!n-. 'a un s'rimer 'are tre,uie s-3"i m-soare

96

puterile 'u marele ad)ersar 'e i se !nf-(i"eaz- su, forma unui p-trat. Cie !ns- nu3mi arun'- ni'i o singur- pri)ire. 1ar a'um inter)ine un e)eniment nea"teptat. U"a 'lasei se des'5ide !n'et "i intr- dire'torul. Urm-3 re"te '!te)a 'lipe s'ena. apoi se uit- !n dreapta. !n st!nga. m- re'unoa"te "i se apropie de mine. : #m a)ea o rug-minte. %u a)em 'ine s- prezi3 deze eLamenul... "i de )reme 'e s!nte(i ai'i... sonora(i "'oala... et'... et'... #di'- s- o'up s'aunul preziden(ial. Simt '- ro"es' tot. 1ar ai'i tre,uie s- inter'alez 'e)a 'e a" )rea s- 'uprind-. pe de o parte. toatgratitudinea mea "i mul(umirile mele 'a)alere"ti fa(- de eL'elentul dire'tor al "'olii din strada 7al@ pentru onoarea pe 'are mi3a f-'ut3o. iar pe de altparte o eLpli'a(ie "i o dis'iplin- fa(- de pu(in numero"ii mei aderen(i. Btiu foarte ,ine '- nu s!nt o autoritate ni'i !n materie de !n)-(-m!nt "i ni'i !n alte materii "i de'i nu am 'e '-uta !n s'aunul preziden(ial. 1a'- )- de'lar !ns- '- !ntru'!t a" fi in)itat s- o'up s'aunul de pre"edinte al repu,li'ii. nu din modestie a" de'lina a'east- in)ita(ie. )e(i !n(elege : poate : moti)ele pentru 'are mi3a fost imposi,il s- refuz a'east- in)ita(ie. ori'!t ar fi protestat sentimentul meu de pudoare "i de modes3 tie. Tre,uia neap-rat s- aflu. s- )-d 'u o'5ii mei 'e )a zi'e /a,i '!nd m- )a )edea !n s'aunul prezi3 den(ial !n so'ietatea !n)-(-torului. ,a '5iar a dire'3 torului< a"a se punea '5estiunea; Tre,uia s-3i de3 monstrez '- !n 'lasa mea. !n 'lasa a patra. a B'olii 7ie(ii. s nt *i eu cineva, s nt c t este el n clasa lui. 0erta(i3m-. )- rog. C- !ndrept prudent spre 'atedr-. /a,i 'ontinus- r-spund-. nu m- o,ser)-. #,ia dup- 'e s3a !n3 tors la lo' "i "i3a ridi'at o'5ii. r-m!ne !n'remenit )-z!ndu3m- a'olo. !n fa(a mesei. dega4at "i distins. 1ar mi3am f-'ut so'oteala gre"it. 2!t- )reme r-spund ele)ii. totul merge strun-. 1au din 'ap apro,ati) sau dezapro, 'l-tin!nd din

97

'ap. 6a eLamenul de geografie admir. !n tain-. dis're(ia diplomati'-. iste(imea f-r- pere'5e 'u 'are pedagogia rezol)- tristele pro,leme istori'o3 geografi'e "i de drept 'onstitu(ional ale s-rmanei Ungarii... S!nt gata3gata s- 'red '- totul se )a sf!r"i 'u ,ine. '- )oi is'-li pro'esul3)er,al. "i astfel )oi a)ea o'azia s- arun' o pri)ire !n 'atalogul 'lasei 'are za'e !n fa(a mea. n 'lipa a'easta : nu mai s!nt de'!t 'in'i minute p!n- se ispr-)e"te eLamenul : dire'torul se apropie de mine "i !mi "opte"te 'e)a la ure'5e. un am-3 nunt de 'are uitasem 'u des-)!r"ire< s- fiu ,un. srostes' la sf!r"itul ser,-rii '!te)a 'u)inte "'olarilor. !n '5ip de adio. 9aff; #dineauri ro"isem. a'um !ng-l,enes'. 6a a"a 'e)a nu m- a"teptam. %u m- a"teptam? S- )or,im sin'er< &%u eram preg-tit;* $ momentul s- fa' o alt- digresiune. adres!ndu3m- de data a'easta 'elor 'are apre'iaz- '!t de '!t talentul meu oratori'. 1a'- m3ar fi '5emat $L'elen(a sa Bet5len 0st)an !n persoan- "i mi3ar fi spus< &Uite 'e3i. am pu(intrea,-... fii ,un "i f- dumneata !n fa(a 9arlamentului o dare de seam- despre '-l-toria mea la 6ondra*. nu a" fi ezitat ni'i un moment de'!t 'el mult pentru a refle'ta da'- o astfel de sar'in- este 'ompati,il- 'u 'on)ingerile mele politi'e. dar ni'ide'um pentru a m- !ntre,a da'- din pun't de )edere oratori' s!nt sau nu la !n-l(imea a'estei sar'ini. #'um !ns- era 'u totul alt'e)a. 7- rog s- m- !n(elege(i< tre,uia s)or,es' (a'um imediat) peste 'in'i minute. S)or,es'? %u. s- r!spund> S- r-spund fa(- de /a,i. '-ruia i3am eLpli'at de at!tea ori '- tre,uie sr-spunzi frumos. 'u demnitate "i 'ura4. '!nd !(i )ine r!ndul. %i'iodat- nu am f-'ut eforturi intele'tuale mai mari 'a !n a'este 'in'i minute. 2e s- )or,es'. dumnezeule doamne? Alu)ii din psi5ologia 'opilu3 lui !mi tre' )!4!ind prin minte. 2r!mpeie de prin'ipii pedagogi'e !mi z,!rn!ie !n ure'5i "i nu mai "tiu

98

unde mi3e 'apul. 9atria... datoria... re'uno"tin(a... 'et-(eni ,ra)i... so'ietatea... eLemple )ii... tor(e f!lf!itoare... Kossut5 6a4os... Winetou... 5-rni'ie "i st-ruin(-... roadele mun'ii... )iitor de aur... pra"tie. Aruntea mi3e !m,ro,onit- de sudori re'i. Se fa'e lini"te. eLamenul s3a sf!r"it. 1ire'torul se uit- la mine 'omp-timitor. C- ridi'. C- !n'lin. : 1ragi 'opii; #ten(ie !n'ordat-. /a,i se uit- la mine 'u o'5i mari. : 1ragi 'opii; #m fost "i eu '!nd)a ele) !n 'lasa a patra primar-... de"i a'um s!nt om !n )!rst-. 'um )- da(i seama uit!ndu3)- la ,ar,a mare "i '-runt- pe 'are o port... 2!(i)a in"i r!d. C- opres' speriat. $i. fire"te 'r!d. de )reme 'e n3am ni'i urm- de ,ar,-. mi pierd 'ump-tul. : 2!nd se ispr-)ea eLamenul. nu a)eam de'!t o singur- dorin(-< 'a nenea a'ela 'are ne )or,ea la 'atedr- s-3"i !n'5eie '!t mai repede 'u)!ntarea. 'a sputem ple'a a'as-... #"adar. la re)edere. dragii mei;... ` n drum spre 'as- /a,i se m!ndre"te '- 1uda" i s3a adresat spun!ndu3i 'u admira(ie< : # )or,it tat-l t-u... 03a 'omuni'at a'est lu'ru lui /a,i. pentru e)en3 tualitatea '- a'esta n3ar fi ,-gat de seam-. 1ar pe urm- 1uda" i3a str!ns m!na ,-r,-te"te. iar eu simt '- !n'ep s- m- impun !n fa(a lui /a,i.

99

T0B+R

#m tre'ut azi pe strada a'eea... 2asa )e'5e st!n'- la lo'ul ei. n gang. la 'ap-tul de 4os al ,a3 lustradei 'are m-rgine"te s'-rile. mai str-4uie"te "i a'um "arpele de fier. 'u 'ap de femeie. la al '-rui sur!s straniu "i r-ut-'ios m- g!ndeam mereu '!nd m!ntor'eam a'as- de la "'oala primar- din strada Rigo. #)eam pe atun'i "apte sau opt ani "i lo'uiam !n a'east- 'as- la eta4ul al doilea. 9e Ti,or l3am 'unos'ut !n pia(a din fa(a ,iseri'ii. St-tea l!ng- gard "i se uita "i el la fetele 'e se 4u'au de3a &'er'ul* '!nt!nt 'u e)la)ie &Cari"ka "ade pe3o piatr-*. 6e pri)eam 'u gura '-s'at-. 2e n3a" fi dat s- m- pot 4u'a "i eu 'u ele; 1ar sim(eam '- ar fi fost su, demnitatea mea s- le rog s- mprimeas'- "i pe mine !n 4o'ul lor... de"i. 4ude'!nd dup- 'e '!ntau. ar fi a)ut ne)oie "i de un persona4 ,-r,-tes' numit &nenea 2arol*. 'are la sf!r"itul 4o'ului o !n4ung5ia pe Cari"ka. 'a apoi. !n aplau3 zele tuturor. s- se 'onstate '-. drept pedeaps-. ne3 nea 2arol a fost transformat !n dra'. 1in p-'ate !ns- "i rolul lui menea 2arol era 4u'at de o feti(-. a"a '- nu a)eam ni'i o "ans- s- fiu rugat de o delega(ie umil- s- iau "i eu parte la 4o'... 9e Ti,or nu l3am z-rit de'!t !n 'lipa '!nd. 'u inima !ndurerat-. dar resemnat. eram gata s- ple' de a'olo. St-tea l!ng- mine. se uita "i el la fete. Ci3am 'ompus o mas'- ironi'- "i dispre(uitoare. am str!m,at din gur-. manifest!ndu3mi astfel infinitul meu dispre(.

100

: 2e t!mpite : i3am spus lui. Ti,or. d!nd din 'ap 'u superioritatea melan'oli'- a !n(elep'iunii ,-r,-te"ti. 2um e 'u puitin(- s-3"i piard- )remea 'u un 4o' at!t de prostes'... Ti,or a dat din 'ap modest "i politi'os. %u m3a 'ontrazis. dar prin atitudinea lui distant- m3a l-sat s- !n(eleg '- e at!t de str-in de a'este feti"'ane. !n'!t nu le !n)redni'e"te ni'i m-'ar de 'riti'-. 1a'- s3a oprit a'olo. a f-'ut3o. dup- toate semnele. fiind'- a fost distrat "i 'ufundat !n g!nduri... 1in r-spunsurile lui pre)enitoare. dar rezer)ate. am aflat '- lo'uie"te la eta4ul al treilea al 'asei !n 'are lo'uiam "i noi. Ci3am eLprimat !n mod furtunos mirarea "i regretul fier,inte '-. 'u toate a'estea. nu ne3am 'unos'ut p!n- atun'i. Ci3a 'o3 muni'at z!m,ind 'u ta't "i e)azi) '- iese foarte rar de a'as-. iar !n gang nu are o,i'eiul s-3"i petrea'- )remea ni'iodat-... + singur- 'lip- mi3a fost de a4uns 'a s- simt pentru el un ata"ament entuziast. 2red '- 'eea 'e m3a impresionat mai mult a fost numele lui. %u "tiu de 'e. !n a'ea )reme numele de Ti,or !mi sugera 'e)a distins "i re'e. 'e)a serios "i solid. 'e)a 'e trezea !n'rederea. #m luat imediat 5ot-r!rea de a3mi fa'e un ideal din el. de a3l urma f-r- "o)-ire pe '-r-rile spinoase ale mun'ii aspre "i ,-r,-te"ti. ale demnit-(ii "i 5ot-r!ri3 lor ne'lintite. $l a primit apropierea mea 'u ama,i3 litate. dar "i 'u oare'are rezer)-. ntre,!ndu3l 'um se fa'e '- de"i lo'uim !n a'eea"i 'as- "i a)em. pe '!t se pare. a'eea"i )!rst-. el nu fre')enteaz- "'oala elementar- din strada Rigo. mi3a 'omuni'at. z!m3 ,ind indulgent. '- este ele) la o "'oal- militarparti'ular- din 'entrul ora"ului "i '- de"i s!ntem !ntr3ade)-r de a'eea"i )!rst-. el este &aproLimati)* 'u dou- 'lase !naintea mea. deoare'e anul tre'ut a f-'ut diferen(a &!n parti'ular*. tre'!nd "i eLame3 nele. Relati) la studii ni'i n3am !ndr-znit s-3i pun )reo !ntre,are. $ra e)ident '- nu poate fi de'!t "ef de promo(ie. a"a '- m3am mul(umit s- m- interesez doar de de'ora(ii. $l a dat din m!n- 'u o super,indiferen(-. spun!ndu3mi. !n trea'-t. '-. da'- m-

101

intereseaz-. !ntr3o zi o s-3mi arate 'aseta '-ptu"it'u 'atifea !n 'are familia lui are o,i'eiul s- adune nimi'urile a'estea. 6a a'east- de'lara(ie pe 'are eu am so'otit3o drept !n'ura4are. am prins a)!nt "i am !n'eput s- fa' umile aluzii la o e)entual- )izit-. ,ine!n(eles !ntr3un )iitor nedeterminat. %u mi3a dat un r-spuns 5ot-r!t. dat fiind'- dup- amiezile era foarte o'upat. &1esigur. le'(iile de pian "i de lim,i str-ine*. m- gr-,ii eu s- g5i'es' moti)ele. # dat din nou din m!n-< 'u pianul "i 'u 'ele trei3patru lim,i pe 'are omul tre,uie neap-rat s- le 'unoas'-. el a terminat !n'- de a'um doi ani... n prezent fa'e eLer'i(ii de s'rim- "i de pi'tur-8 !n afar- de a'easta : despre a'est lu'ru !ns- nu )or,e"te prea ,u'uros "i de'i m- roag- s- nu3l !mp-rt-"es' "i altora : lu'reaz- la un studiu. adi'- ni'i nu e studiu. 'i mai degra,- un eLperiment. relati) la o in)en(ie destul de interesant-. Aamilia lui i3a instalat !n s'opul a'esta un mi' atelier8 'ea mai mare parte a timpului li,er "i3o petre'e de o,i'ei a'olo. Bine!n(eles '- pentru un astfel de program tre,uie s- tr-ie"ti o )ia(- spartan-. $l se s'oal- la ora 'in'i diminea(a. fa'e o ,aie re'e. seara 'ite"te sau !"i &re)izuie"te planurile* : a"a mi3a spus el. %e3am desp-r(it. pe s'-ri. 'u o str!ngere de m!ngr-,it-. !n 'are din partea mea eu am 'on'entrat toat- sin'eritatea. gata de a3i oferi totul. iar el n3a dorit s- eLprime de'!t at!t '-3i pare foarte ,ine. dar '- nu este prietenul familiarit-(ilor eLagerate "i !n afar- de a'easta ni'i nu are )reme s- prelungeas's'enele de adio. 9e urm- s3a ur'at la eta4ul al treilea. iar eu. )is-tor. am sunat la u"a apartamen3 tului nostru. 6a mas-. n3am mai rezistat. !ndat- dup- supmi3am dat drumul. etal!nd tot 'e "tiam despre noua mea 'uno"tin(-. #m po)estit 'u !nfl-'-rare 'e personalitate deose,it- lo'uie"te ai'i. !ntr3o 'as- 'u noi. n leg-tur- 'u )irtu(ile lui : (in!nd seama mai ales de tat-l meu 'are nu era prea mul(umit de s!r3 guin(a mea : am su,liniat !n mod spe'ial '- este tipul ele)ului perfe't 'are. priatr3o 5-rni'ie f-r-

102

pere'5e. !"i )alorifi'a sut-3n sut- talentele !n3 n-s'ute. 7-z!nd '- spusele mele nu s!nt sufi'ient apre'iate (nimenea n3a rostit ni'i un 'u)!nt). am n-s'o'it 'e)a 'e m3a mirat "i pe mine< i3am atri,uit lui Ti,or '!te)a aforisme despre )irtu(i. despre rostul )ie(ii... 2red '- !n a'ele 'lipe eu !nsumi eram 'on)ins '- toate a'estea el le3a spus. $fe'tul a fost surprinz-tor. Tata s3a uitat uimit la mine. a dat apro,ati) din 'ap. iar pe urm-. !n maniera sa diale'3 ti'-. a de'larat '- dup- '!t se pare &a'est Ti,or e !ntr3ade)-r un ,-iat eL'ep(ional*. dar ar fi prefe3 ra,il s- !n'er' s-3l imit. !n lo' s- m- !nfl-'-rez. 1e altfel. s-3l poftes' !ntr3o dup- amiaz- la noi. la un 'eai8 ar )rea s-3l )ad- "i el. 2u timpul des'operirea mea a !n'eput s- le intereseze "i pe surorile mele. #s'ultau 'u pl-'ere 'omuni'atele mele prin 'are le ar-tam 'u 'e se mai o'up- a'est geniu eL'ep(ional. 'e se as'undea su, mas'a unui 'opil minune. 6a a'easta 'ontri,uia. desigur. "i misterul 'are plutea !n 4urul lui. $ra !ntr3ade)-r eLtrem de difi'il s- te !nt!lne"ti 'u Ti,or. 9rima noastr- !nt!lnire. dup- dou- zile. a fost 'u totul !nt!mpl-toare. St-team !n u"a ,u'-t-riei8 ,-3 tr!na Aani se preg-tea to'mai s- taie un pui< !i r-3 su'ise g!tul. apoi. plin- de ,un-)oin(-. ,-tu 'u latul 'u(itului !n spatele p-s-rii 'e d-dea speriat- din aripii. mustr!nd3o 'u glas matern< &di 'i ti temi. proasto*. la 'are puiul. !ntr3ade)-r. se lini"ti. d!n3 du3"i pro,a,il seama '- nu se 'u)ine s- te pr-p-3 de"ti 'u firea pentru un flea' de t-ietur- la g!t. mai ales '!nd e"ti pui. Ti,or 'o,ora s'-rile. iar eu m3am gr-,it s-3l !nt!mpin. %u m3a re'unos'ut din primul moment. dar pe urm- m3a asigurat : 'u mult- ama,ilitate : '- !"i adu'e aminte de mine. %emaiput!ndu3mi st-p!ni admira(ia "i ,u'uria. i3am 'omuni'at 'u sufletul la gur- '- tat-l meu "i !ntreaga mea familie am fi ,u'uro"i s-3l a)em 'a oaspe la un modest 'eai. #"teptam. sugrumat de emo(ie. r-spunsul.

103

Ti,or a de)enit serios. pe urm- mi3a adus la 'uno"tin(-. 'u mari ezit-ri "i 'u diplomati'e o'oluri. '- dup- p-rerea lui asta ar !nsemna s- ne pripim8 deo'amdat- s- ne !nt!lnim numai noi doi : !n. tain: din '!nd !n '!nd. 63am !ntre,at !n'!ntat< unde "i '!nd. 1up- o s'urt- ezitare el a indi'at drept lo' de !nt!lnire e2trateritorial!, 'asa s'-rilor de la eta4ul !nt!i. #i'i ne !nt!lneam. !ntr3ade)-r. 6a !n'eput din dou- !n dou- zile. apoi !n fie'are zi. R-zima(i de ,alustrad-. )or,eam !n penum,ra gangului despre planurile lui minunate "i despre "i mai minunatele3i opinii. 1in a'este 'on)ersa(ii am 'ules datele 'are mi3au permis s- !ntre(in a'as- la mine. !n 'er'ul familiar. legenda Ti,or. a'east- stranie legend- !n 'are am (esut !ntreaga lume taini'- a propriilor mele )isuri. lumea de g!nduri "i de fapte eroi'e... despre 'are !n numele meu propriu mi3ar fi fost ru"ine s)or,es'... Surorile mele !n'epur- s- fie tot mai 'urioase de Ti,or... 'u eL'ep(ia lui /iri. 'are de la ,un !n'eput... 1ar s- nu anti'ip-m... 7izita personal- a lui Ti,or a a)ut lo' !n 'ea din urm- zi a 'elor trei s-pt-m!ni '!t a durat magia a'estei legende. Ci3a 'omuni'at pe nea"teptate. a,ia 'u '!te)a 'easuri !nainte. '- ast-zi e dispus s- )in- la noi< are moti)e ,ine !ntemeiate pentru a fa'e a'est lu'ru. !ntru'!t !n apartamentul nostru se g-se"te o pisi'- pe 'are el de foarte mult- )reme o (ine su, o,ser)a(ie "i la 'are. !n timpul din urm-. a remar'at anumite s'5im,-ri 'u totul 'iudate. 2um de mai multe s-pt-m!ni fa'e studii medi'ale "i mai ales '5irurgi'ale. ar dori foarte mult s- o eLamineze mai de aproape. #,ia am a)ut )reme s- preg-tim 'ele ne'esare pentru &'eaiul* festi). Bi surorile mele erau agitate. #m instruit toat- lumea 'um s- se 'omporte fa(de !naltul oaspe. 9isi'a am '-utat3o eu !nsumi. "i. 'u mare greutate. am dat de ea. $ra !n lada de gunoi "i am 'onstatat 'u uimire '- !ntr3ade)-r era

104

,olna)-< a)ea g!tul su'it !ntr3o parte. par'- s3ar fi uitat o dat- str!m, "i ar fi !n'remenit a"a. 9e Ti,or l3am primit 'u sfial-. $l a fost ama,il "i politi'os. dar foarte rezer)at "i t-'ut. 1a'- a" fi a)ut )reo ,-nuial- !n 'lipa a'eea. a" fi o,ser)at numaide'!t '- e foarte tul,urat. dar a"a... #proape tot timpul a t-'ut m!l'. iar eu am atri,uit a'eastt-'ere g!ndurilor gra)e 'are !l preo'upau. "i sor,ea 'afeaua 'u lapte "i m!n'a rulourile 'u fri"'- !n 'ea mai perfe't- t-'ere. iar la !ntre,-rile mele r-spun3 dea at!t de !n'et. !n'!t a,ia !n(elegeam 'e spune. 2!nd am adus )or,a despre pisi'-. s3a !n)iorat pu(in. dar p-rea nelini"tit. 9e un ton ales. i3am po3 run'it mena4erei. 'are to'mai ne ser)ea la mas-. sadu'- pe ,olna)-. Aani a ie"it. dar tre'!nd spre u"-. o surprinsei f-'!nd 'u o'5iul sorei mele /izi. 'are s3a ridi'at "i ea. urm!nd3o !n ,u'-t-rie. Ti,or. 'are de minute !ntregi o o,ser)a !n mare tain- pe /izi. mi3a pus '!te)a !ntre,-ri 'iudate (pe 'are !n 'lipa a'eea nu le !n(elegeam) !n leg-tur- 'u pisi'a. apoi s3a ridi'at ,rus'. de'lar!nd '- tre,uie sple'e imediat. Speriat. am !n'er'at s-3l re(in. rug!ndu3l s-3l a"tepte m-'ar pe tat-l meu 'are do3 re"te de asemenea s-3l )ad-. Ti,or a r-mas !nsne!nduple'at. preteLt!nd '- !l a"teapt- profesorul s-u parti'ular. dar mi3a f-g-duit '- )a )eni alt-3 dat-. "i lu- "ap'a "i n-)-li spre anti'amer-. %oi dup- el. $ra '!t pe 'e s- smulg- u"a din (!(!ni. zorit s- dispar- '!t mai repede... dar... !n 'lipa a'eea dinspre ,u'-t-rie se i)i /izi. 'u pisi'a !n ,ra(e. a(in!ndu3i 'alea. 9isi'a. de 'um l3a z-rit. a !n'eput s- miaune 'u disperare. ag-(!ndu3se 'u toate 'ele dou-ze'i de g5eare de /izi. Ti,or se r-su'i din '-l'!ie. !"i )!r! m!inile !n ,uzunare. "i 'a "i 'um toat- a'east- trea,- nu l3ar pri)i '!tu"i de pu(in. porni 'u pa"i leg-na(i spre s'ar-. /izi. 'u pisi'a. dup- el. 9e urm- n3am mai )-zut de'!t at!t '- Ti,or a !n'eput s- fug-... !n timp 'e Aani st-tea 'u m!inile !n "olduri !n pragul ,u'-t-riei "i !n4ura 'u str-"3 ni'ie.

105

9!n- pe sear-. s3a aflat totul despre Ti,or. Ti,or nu numai '- nu a)ea dreptul s- se intituleze ele) al unei "'oli militare parti'ulare. dar nu um,la la ni'i o "'oal-. 2u un an !nainte fusese eliminat. iar a'um mai'-3sa. o ,iat- )-du)-. ,-tea 'u disperare s'-rile unui pensionar 'are a)ea un ,irou de plasare. dar 'are nu reu"ea s-3i g-seas'- un lo'. fiind',-iatul era 'unos'ut '- d- ,ir 'u fugi(ii de peste tot. Se )or,ea '- un'5iul s-u. un t!mplar din Conor. o s-3l ia la d!nsul peste )ar-. 9!n- atun'i !ns- taie frunze la '!ini "i teroriza toat- 'asa. 2-'i Ti,or s3a spe'ializat !n animalele de 'as-< luna tre'ut- do,or!se 'u pra"tia doi 'anari de Farz. !n timp 'e ,ietele p-s-rele mo(-iau lini"tite !n 'oli)ia lor. at!rnat- afar- !n gang. /izi. 'are de zile !ntregi !l urm-rea !mpreun- 'u Aani. a des'operit '-. !n urm- 'u dou- zile. a pus m!na pe pisi'a noastr- "i ur'!ndu3se 'u ea la eta4ul al patrulea i3a f-'ut )!nt peste ,alustrad-. 9isi'a n3a murit. dar "i3a s'r!ntit g!tul. Re)olta tuturor nu 'uno"tea margini. 7a s- zi'de asta i3a tre,uit lui pisi'a8 )oia s- termine defi3 niti) 'u ea; 7reme !ndelungat- nu l3am mai !nt!lnit. Se )ede '- nu3l l-sau s- ias- din 'as-. 9este o lun-. '!nd !n'epu s-3mi trea'- de'ep(ia. !ntr3o dup- amiaz- de toamn-. !n timp 'e )oiam s'o,or s'-rile. ni"te (ipete as'u(ite 'e )eneau de la eta4ul de sus m- f-'ur- s- m- opres'. Sus. lipit de grila4ul gangului. aple'at peste ,a3 lustrad- 'u dou- degete )!r!te !n gur-. ap-ru !n penum,ra !nser-rii Ti,or. #,ia a'uma !mi d-dui seama '!t era de murdar. de z,!rlit "i de po'it8 p!n- a'um nu o,ser)asem ni'iodat- lu'rul a'esta. Se uita la mine f-'!nd ni"te grimase ori,ile "i "uiera strident de par'- ar fi )rut s- m- fa'- atent la 'e)a. 9e urm- "i3a s'os lim,a. ne)erosimil de lung-. "i3a )!r!t 'apul printre gratiile grila4ului "i a !n'eput

106

s- urle. s'and!nd ,at4o'oritor "i 'u infinit- r-utate. urm-toarele )ersuri< /5i : /5izi /5i : /5izi /5i : 2opil &madiar* )iteaz; n 'lipa urm-toare s3a dat !napoi. "i nu i3am mai auzit de'!t r!sul s-l,ati'. Cai t!rziu am aflat. de la surorile mele. '- de '!te ori z-rea pe 'ine)a din familia noastr-. !i striga a'east- t!mpenie. n felul a'esta se r-z,una pe /izi. 'are !l demas'ase. 9e ea !ns- o l-sa !n pa'e. 1e ea se temea. Ci3am )-zut de drum 'u inima str!ns-< !n u"a ,u'-t-riei. pisi'a 'u g!tul str!m, a !n'eput s- miaune amarni'.

107

9+7$ST$ 1$S9R$ U% 2+906 9R+ST

#llo. 0an'si. 9i"ta... #llo. Ton'si. Klar'si... s- )spun o po)este... # fost odat- un dogar. iar dogarul a)ea un 'opil tare prost. ntr3o zi dogarul !"i trimite 'opilul !n lumea mare. s-3"i !n'er'e noro'ul. i d- un ,ulg-r de aur. mare '!t un pumn. porun'indu3i 'u str-"ni'ie s-3l p-zeas'- 'u gri4-. 2opilul 'el prost s3a dus. 1eodat- un om 'u un 'ar 'u ,oi !i iese !n 'ale. 2opilul 'el prost era o,osit "i3i sta 'apul s- se ur'e !n 'ar. dar omul 'u 'arul !i spune< &Btii 'e? 1-3mi mie aurul. "i3(i dau !n s'5im, 'arul*. 2opilul 'el prost : el "tie 'e fa'e. 'e nu fa'e : !i d- aurul. ia 'arul "i se 'am du'e ia)a"3ia)a". 1ar iat- '- din fa(- un om 'u dou- )a'i se apropie. +mul !i spune< &1-3mi mie 'arul "i3(i dau )a'ile*. 2opilul 'el prost !i d- 'arul "i plea'- mai departe 'u )a'ile. Cerge el 'e merge "i !n drum se !nt!l3 ne"te 'u un por'ar 'are m!na din urm- un por' gr-sun. &1-3mi )a'ile. !(i dau por'ul.* 2opilul 'el prost i le d-. apoi !"i )ede de drum "i nu peste mult !nt!lne"te un om 'are du'ea o g!s'- gras- su,su3 oar-. &1-3mi por'ul : !(i dau g!s'a.* Gis "i f-'ut. 9lea'- mai departe. 7ine o femeie 'u o g-in-< & (i dau g-ina. d-3mi g!s'a.* Urm!ndu3"i drumul. se iz,e"te de un om 'u ni"te ,lide sm-l(uite. &1-3mi g-ina "i3(i dau un ,lid.* Cai !n'olo d- de unul 'u un ,ri'eag. &1-3mi ,li3 dul. !(i dau ,ri'eagul.* 0a ,ri'eagul "i plea'-8 )ine altul 'u a'e< &d-3mi ,ri'eagul !"i dau un a'*.

108

#'um 'opilul 'el3prost nu mai a)ea !n s'5im,ul ,ulg-rului de aur de'!t un a'. #t!t era de prost; Bi 'um mergea. mergea !nainte. deodat- tres-ri auzind ni"te gemete 'e )eneau dintr3un "an(. Se apropie. se uit- "i 'e )ede? n "an(. un om d!rd!ia de3i 'l-n(-neau din(ii !n gur-. fiind'- ,-tea un )!nt t-ios "i ploua f-r- mil-. : 2ine e"ti tu? !l !ntre,- 'opilul 'el prost. : S!nt s'riitor mag5iar : r-spunse omul : "i mor de frig. fiind'- mi s3a rupt un nasture de la 5ain-. 1-3mi a'ul s- mi3l 'os. "i3(i dau !n s'5im, gloria mea. : #. nu. '5iar a"a de prost nu3s : !i r-spunse 'opilul 'el prost. l-s!ndu3l !n plata domnului... Bi tr-ies' "i a'um. da'- 'um)a inter)en(ia unei mor(i nu le3a 'urmat firul )ie(ii.

109

6$2E0$ 1$ /$+/R#A0$ % #%U6 MQNM

: B-ie(i. azi am s- )- as'ult. Blriot 9i"ta; : 9rezent; : Te3ai preg-tit pentru azi? : 1a. domnule profesor; : Bine. + s- )edem !ndat-. Faide. Ur'-3te repede; /ru5feld. 'e3i murd-ria asta iar? 0eri )3am dat un ,urete nou. Unde3i monitorul? %u (i3am spus '- aparatul tre,uie s- fie lun-? Bi )oi !l m!z3 g-li(i 'u 'ret-. ,a 'are)a l3a p-tat '5iar 'u 'er3 neal-. : 1omnule profesor. ,-ie(ii ,ag- gunoiul !n motor. : Ta'i din gur-; Blriot 9i"ta. a"az-3te !n aparat "i fii atent. 0ar )oi. l-sa(i g-l-gia. '- am lu3 neta 'u mine "i )ai de neferi'itul pe 'are3l prind '- se (ine de dr-'ii; $i. d-3i drumul. Blriot; Srrrrrrr. Brrr. Brsssssrrrr. : 9i"ta. 9i"ta. mi se pare '- e"ti 'am ner)os. Bi e"ti "i palid. Spune drept. 9i"ta. 9i"ta. ai !n)-(at? 9rea e"ti nelini"tit. : 1omnule profesor. )- rog. eu am !n)-(at. : Bine. + s- )edem. 6a 'e !n-l(ime s!ntem? : + mie opt sute. : 6a !n-l(imea asta !n'- nu te pot as'ulta. 7ezi de 'onta'tul ele'tri' "i stai lini"tit. nu te foi at!ta. Blriot. Bra(ele la piept; 6as- 'artea !n pa'e; #'uma te3ai g-sit s- 'ite"ti? 0eri era )remea. nu a'um. 6a '!(i metri s!ntem? : Base mii opt sute doi.

110

: Bun. Cai ur'-m opt mii "i po(i !n'epe. 2e a)em pentru azi? : Cun(ii "i apele $uropei. : 1a? Aoarte ,ine. 1e ai'i de sus se )-d ,ine. #ten(ie. )ireaz- pu(in la dreapta. s- nu3(i ,atsoarele !n o'5i. 7ezi toat- 5arta? : 1a. domnule profesor. : %u da din m!ini. #rat-3mi frontierele $uropei. : 6a r-s-rit. 2au'azul... : 2are3i? #rat-3mi3l; : 6inia a'eea ,run-3'enu"ie. de su, noi. : 9i"ta. tu n3ai !n)-(at nimi'. : 1a(i3mi )oie. domnule profesor. dar eu am 'itit... : 9i"ta. nu te o,r-zni'i. 6inia de 'are )or,e"ti tu nu este 2au'azul. p-'-tosule. 'i #peninii. 1ar pata a'eea al,astr-. la st!nga. ai'i. ai'i...? : #ia... aia e... 2!mpia Ungariei. : Fa,ar n3ai. #ia3i Carea 2aspi'-. #rat-3mi a'um 2!mpia Ungariei. : 6a st!nga. farfuria aia )erde. : Bi 1un-rea unde )ine? : Spre )est... : #rat-. arat-. nu )or,i. : #sta. ai'i. su, noi. : C-garule. su, noi este un nor. #'um s-3mi ar-(i unde )ine Budapesta? : Bu...da...pes...ta... : + 'au(i pe di,uite. 'um )-d. "i eu mai am de as'ultat !n'- 'in'i 'a tine. $i. "tii. sau nu "tii? Spune3mi )erde< ai !n)-(at. sau n3ai !n)-(at? Btii sau nu "tii unde )ine Budapesta? %3am )reme de pierdut. : Budapesta... e asta ai'i; : 2are? : 9un'tul -sta negru... : 9un'tul a'ela negru. dragul meu. e Cunte3 negru. %3ai !n)-(at nimi'; : #tun'i -sta ai'i... : + 'au(i !n 0talia? Bine. 9i"ta. dar tu nu "tii '5iar nimi'; #m s- te las 'origent.

111

: 1omnule profesor. )- rog. domnule pro3 fesor. eu... : Bi nu numai '- te las 'origent. der,edeule. dar te mai "i trimit pe lun- "i te las a'olo toat- noaptea. : Budapesta... Budapesta... e asta ai'i. l!ng1un-re. f-r!ma asta. : C-i. m-i. 'um de (i3a )enit a"a deodat- !n minte? %u 'um)a (i3a suflat 'ine)a? : 1a(i3mi )oie. domnule profesor. mie nu mi3a suflat nimeni. : + s- )edem !ndat-. 0a> d- luneta aia !n'oa'e... S- )edem... 2lasa a patra ,... Bigur... Tii. /runfeld; Bine!n(eles. tot el;... #re mar'onigraful !n m!n-. Uite a'um !l )!r- !n ,uzunar; 0a arat-3mi ,uzu3 narele. 9i"ta;... Se putea?... #paratul de re'ep(ie. ,ine!n(eles. e la tine. Stai. der,edeule... )ra s- zi'(ie (i se sufl-... $i ,ine. de data asta. (i s3a !nfundat. 1ar ni'i tu /runfeld n3ai s-3mi s'api. #m s- te !n)-( eu minte; %a. /runfeld. na. s- mai sufli "i altdat-;... %oro' '- am luat 'u mine aparatul de tras palme : Car'oni. 0ar tu. Blriot. )ii imediat 'u mine. te las !n lun-. p!n- la ora 'in'i... : 1omnule profesor. )- rog; 7ai. )ai. domnule profesor... : $i. 'e s3a !nt!mplat? S- "tii '- nu te iert... : 1a(i3mi )oie. domnule profesor... da(i3mi )oie s- 'o,or... tre,uie s- 'o,or... : 2e )or,e3s astea? 1-3i drumul !nainte; : 7ai... domnule profesor... )- rog... da(i3mi )oie... s- 'o,or... : 1er,edeule. a'um te treze"ti? %u mi3ai putut spune mai de)reme? 6a dou-ze'i de mii de metri !(i )ine !n minte a"a 'e)a? 1e data asta po(i s'o,ori. dar da'- se mai !nt!mpl- !n'- o dat- s- mi te prezin(i nepreg-tit. s- "tii '- te !n'5id : f-rmil- : !n lun-.

112

C0 C$10T$G 2+906U6

: 1a'- nou- so,e 'onsum- !n 'in'i zile "i 4um-3 tate doispreze'e metri 'u,i de lemne de fag. !n '!te zile 'onsum- dou-spreze'e so,e nou- metri 'u,i de lemne de fag? : 1a'- nou- so,e... Stau la ,irou 'itind un arti'ol oare'are. dar mi3e imposi,il s-3l urm-res' 'u aten(ie. 1in 'amera )e3 'in- aud pentru a treize'i "i 'in'ea oar- a'eea"i fraz-. 2e dra'u o fi 'u lemnele a'elea de fag? Tre,uie s- ies. s- )-d. /a,i st- g5emuit. 'u 'oatele pe mas- "i !"i roade to'ul. C- prefa' '- am ie"it pentru alte moti)e. 2o3 tro,-ies'. preo'upat. !n dulapul de '-r(i. /a,i se uit- la mine pe furi". C- !n'runt 'a un om 'ople"it de g!nduri. '-ruia ni'i prin minte nu3i tre'e s- ia 'uno"tin(- de prezen(a lui. Simt '- /a,i to'mai la a"a 'e)a se g!nde"te "i repet 'u !n'-p-(!nare !n si3 nea mea< &1a'- nou- fagi... doispreze'e metri 'u,i... atun'i !n '!te so,e...* $i dr-'ie; 2um )ine asta? Tre'. distrat. prin fa(a ,-iatului. 1eodat- mopres'. par'- numai !n 'lipa a'eea l3a" fi o,ser)at< : $i. dragul tatii. merge. merge? /a,i !"i las- ,uzele !n 4os. : T-ti'ule... : 2e este? : %u pri'ep '5estia asta ai'i... : %u pri'epi?;... Bine. /a,i. 'um po(i spune a"a 'e)a?... %u (i s3a eLpli'at la "'oal-? : Ba da. dar...

113

mi dreg )o'ea. apoi !i )or,es' aspru "i 'ontrariat. : $5. ia s- )edem. 'e nu pri'epi? /a,i !n'epe s- turuie repede. 'u l-'omie "i u"urat. 'a omul '-ruia i s3a luat o po)ar- de pe umeri. : Uite 'e3i t-ti'ule... 1a'- nou- so,e 'onsumtimp de 'in'i zile "i 4um-tate doispreze'e metri 'u,i de lemne de fag... 0nter)in furios< : Tara3tara. tara3tara... %u mai turui; #"a nu se poate g!ndi logi'. Fai. spune !n'- o dat-. de la !n'eput. frumos "i lini"tit< s- )ezi 'um ai s- !n(elegi. A-3mi pu(in lo'. /a,i se d- sprinten "i feri'it la o parte. $ ferm 'on)ins '- !n 'lipa a'easta toat- gri4a pro,lemei a tre'ut3o !n '!r'a mea "i 'rede '- eu nu3mi dau seama de a'est lu'ru. $l nu "tie. n3are de unde s"tie '- a'east- s'en- s3a petre'ut aidoma. a'um dou-ze'i "i 'e)a de ani. at!t numai '- atun'i 'el 'are se d-dea la o parte : tot a"a de feri'it "i de u"urat : eram eu. iar 'el 'are se a"eza l!ng- mine. tot a"a de important !"i de !n'iudat 'um s!nt eu a'um. era tat-l meu. 1ar. 'eea 'e e "i mai !nfior-tor. e '-. !n 'lipa a'easta !mi dau limpede seama '- "i atun'i. 'a "i a'um. era )or,a de eLa't a'eea"i pro3 ,lem-;... 1a. da... a"a e. f-r- ni'i o !ndoial-... lem3 nele de fag "i so,a;... Sfinte dumnezeule... atun'i eram '!t pe 'e s- o !n(eleg. dar a'um iat- '- am uitat3o;... Tre'utul de dou-ze'i "i '!(i)a de ani se 'ufund!ntr3o singur- 'lipit- !n neant. 2um a "i fost? : Uite 'e3i. /a,i : !i spun eu plin de r-,dare : omul nu se g!nde"te 'u gura. 'i 'u mintea. Spune3mi. 'e nu pri'epi?;... Totul e doar simplu "i 'lar. 'a lumina zilei8 '5estiile astea le pri'epe '5iar "i un ele) de 'lasa !nt!i primar-. da'-. ,ine!n(eles. e atent. Uite dragul meu< )a s- zi'-. ai'i e )or,a de nou- so,e 'are 'onsum-. !n r-stimp de 'in'i zile "i 4um-tate. at!tea "i at!tea lemne de fag. $i? 2e nu pri'epi ai'i? : T-ti'ule. asta o pri'ep... dar nu "tiu da'- prima propor(ie e in)ers- "i a doua e dire't- sau prima

114

este dire't- "i a doua in)ers-. sau am!ndou- s!nt dire'te sau am!ndou- in)erse. 6a r-d-'ina p-rului. pielea 'apului !n'epe s- mi se r-'eas'-. 2e tot )or,e"te ,-iatul -sta alandala despre propor(ii? 2e3or mai fi "i afurisitele alea de propor(ii?;... 2um a" putea s- le dau de rost la iu(eal-? 1e data a'easta m- r-stes' aspru la el< : /a,i;... 0ar a !n'eput s-3(i mearg- gura 'a o moar-; 2um )rei s- !n(elegi 'e)a?... +mul 'u gura se g!n... )reau s- zi'... !n definiti)... 'e3i aia in)erse "i dire'te. dire'te "i in)erse. tara3tara. tara3tara. par'- ai ,ate dara,ana pe perete; /a,i r!de. $u (ip< : %u r!de; 1e asta 'rezi tu '- te port la "'oal"i m- z,at pentru tine?;... Uite unde a4ungi. da'nu e"ti atent la le'(ii; 9-i tu nu "tii ni'i m-'ar... (C- uit la el uimit. m- prefa' '- mi3a tre'ut prin minte o ,-nuial- !nfior-toare.) Tu nu "tii ni'i m-'ar 'e este o propor(ie?;... : 7ai de mine. t-ti'ule... propor(ia este... propor3 (ia... propor(ia este... raportul dintre doi termeni !n 'are '!tul termenilor interni... respe'ti) produsul termenilor eLterni... 9lesnes' din palme< : $i. 'e spuneam eu? 2ogeamite fl-'-u de pai3 spreze'e ani "i nu "tie 'e este o propor(ie; /a,i !"i las- ,uza !n 4os. : Bine. dar 'e este? : 2e este; $i ,ine. p-'-tosule. s-3(i iei numai3 de'!t 'artea "i s- repe(i defini(ia de treize'i de ori... #ltfel... /a,i. intimidat. r-sfoie"te manualul. apoi !n'epe s- turuie< : 9ropor(ia este a'ea )aloare !n 'are 'ei doi termeni interni se raporteaz- la alte dou- )alori... 'a... da. t-ti'ule. dar 'are s!nt ai'i termenii interni? 2antitatea lemnelor de fag "i num-rul zilelor? Sau num-rul so,elor "i )olumul lemnelor de fag? : 0ar ai !n'eput s- turui?; 0a> d- 'artea !n'oa'e. 1e data a'easta !n'ep s- )or,es' eLtrem de gra).

115

: 0a uit-3te ai'i "i nu fi prost. Totul e doar 'lar 'a lumina zilei. Uite 'e simplu e. $i; Aii atent; 7a szi'- da'- nou- so,e 'onsum-. !n at!tea zile. at!tea "i at!tea lemne de fag. de'i. da'- at!tea "i at!tea lemne de fag se 'onsum- !n nou- zile. e 'lar. nu3i a"a. '- !n dou-spreze'e zile nu se )or mai 'onsuma numai at!tea "i at!tea. 'i... : 1a. t-ti'ule. p!n- ai'i !n(eleg "i eu. dar pro3 por(ia... 1e data a'easta m- !nfurii de3a ,inelea. : Ta'i din gur- "i nu m- tot !ntrerupe. a"a nu pot !n(e... )reau s- zi' '- a"a nu po(i !n(elege ni3 mi'... Aii atent; 1a'- !n nou- zile... at!tea "i at!tea. atun'i !n dou-spreze'e zile s- zi'em '- tot at!tea. plus 'u at!tea mai mult. 1ar !n s'5im,... nu. pardon... totu"i nu se 'onsum- mai mult. fiind'- nu e )or,a de nou- so,e. 'i de dou-spreze'e. de'i 'u at!tea )a fi mai pu(in. adi'- 'u at!tea mai mult. de'!t da'- ar fi fost mai pu(in 'u tot at!tea. de'!t 'u '!t a fost mai mult... Aiind'- )ezi tu. propor(ia... da. da. pro3 por(ia... ...1eodat- mi se fa'e lumin- !n 'ap. Carea 'u3 noa"tere m- str-,ate 'a o lo)itur- de tr-snet. 1ou-3 ze'i "i '!(i)a de ani a tr-it mo'nit-. as'uns- !n mine : da. da. "i a'um. a,ia a'um am des'operit3o. 1a. nu3i ni'i o !ndoial- '- atun'i. a'olo... e e)ident da. da e a,solut e)ident. '- nici tat!l meu n-a neles aceast! problem!... C- uit pe furi" la /a,i. B-iatul. !ntre timp a des3 '5is. pe neo,ser)ate. 'artea de istorie "i. topindu3se de pl-'ere. se uit- 'u un o'5i la ilustra(ia 'are !l !nf-(i"eaz- pe 9aul 25inezu) ,urdu"ind doi tur'i. l plesnes' peste '-p-(!n-. de r-sun- odaia. : %a;... 2rezi '-3s ne,un s- m- '-znes' 'u tine '!nd mintea ta 'olind- !n alt- parte? /a,i url-. 'a 'ei doi tur'i !mpreun-. 0ar eu m- ridi' u"urat. 9rin 'ea(a tre'utului o fa(de om prinde a se deslu"i< a tat-lui meu. !n 'lipa '!nd m3a plesnit peste 'ap. )esel "i u"urat. spun!n3
1

6upt-tor !mpotri)a tur'ilor. de o for(- legendar-. # tr-it !n se'. X7. (n. t.)

116

du3mi par'-< d-3o mai departe 'opilului t-u. mi3e mi3a fost de a4uns; Bi pornind apoi. f-r- gri4-. fluier!nd. 'u m!inile !n ,uzunar. spre morm!nt. unde este 'u totul indiferent !n '!te zile se 'onsumnou- metri 'u,i de lemne de fag "i... "aize'i3"apte3 ze'i de ani de )ia(-...

117

2$R SS C0 S$ R$ST0TU0$ T#X$6$ B2+6#R$

Directorul Profesorul de &eo&rafie PersoaneleA Profesorul de istorie Profesorul de matematici Profesorul de fi"ic! LasserMopf +(cena se petrece n cancelaria unui liceu./ 10R$2T+RU6 +*ade la birou, n faa lui pedelul/A 2e dore"ti? 9+RT#RU6< # )enit un domn. Gi'e '- )rea s)or,eas'- 'u domnul dire'tor. 10R$2T+RU6< #m dispus s- se 'omuni'e p-rin3 (ilor pre'um '- !n '5estiuni pri)ind !n)-(-m!ntul nu primes' de'!t mier'urea "i s!m,-ta. 'u eL'ep(ia du3 mini'ilor "i s-r,-torilor "i numai !n orele ofi'iale. 9+RT#RU6< #m !n(eles. s- tr-i(i. dar -sta nu3i p-rinte. 10R$2T+RU6< $ ele)? 9+RT#RU6< %3a" 'rede. s- tr-i(i. fiind'- are ,ar,-; 10R$2T+RU6 +sincer mirat/A %u e ni'i ele). ni'i p-rinte? 1ar atun'i 'e3i? 9+RT#RU6< # zis s- )- spun doar at!t '- el e Wasserkopf. 10R$2T+RU6 +nelini*tit/A 2um arat-? 9+RT#RU6< #re o mutr- 'am t!mpit-. 10R$2T+RU6 +s-a lini*tit/A #. da. !n(eleg. Sintre. 9+RT#RU6 +iese/

118

W#SS$RK+9A< +intr!, e mbr!cat ne&li'ent, poart! o barb! "burlit!, e foarte ener&ic *i $ot!r t/. Bun- ziua +se opre*te brusc/. 10R$2T+RU6< +se ridic!/ 2e dori(i? W#SS$RK+9A< S!nt Wasserkopff. +pau"!/ 1om3 nul dire'tor nu m- re'unoa"te? 10R$2T+RU6< +face semn c! nu/. W#SS$RK+9A< Se )ede trea,a '- m3am s'5im3 ,at. 1ar n3are a fa'e. 1repturile mele de a )eni ai'i se )or 'onstata din registre. 10R$2T+RU6< 1in registre? 2um adi'-? W#SS$RK+9A< 1omnule dire'tor : eu s!nt Wasserkopf; 10R$2T+RU6< %u m- !ndoies' pre'um '-... dar 'u toate a'estea... W#SS$RK+9A< %u )- mai adu'e(i aminte ni'i m-'ar de numele meu? +cu superioritate/. $i da. dda. dda. sau 'el pu(in )- prefa'e(i '- nu )- amin3 ti(i. #)e(i toate moti)ele s- m- repudia(i. 1ar nu fa'e nimi'. #"adar. eu a'um optspreze'e ani am fost ele)ul a'estei "'oli. 10R$2T+RU6< $L'lus nu3i : totul e posi,il; 2e dore"ti? #i ne)oie de o 'opie dup- 'ertifi'at? W#SS$RK+9A< +cu semnificaie/ %3am ne)oie de 'ertifi'atul dumnea)oastr-. 7i l3am adus !napoi "i pe 'el pe 'are mi l3a(i dat pe )remuri. #m )enit pentru alt'e)a. 10R$2T+RU6< 1ar !ns-... W#SS$RK+9A< + *i dre&e &lasul, solemn/ +no3 rat- 1ire'(iune; 10R$2T+RU6< +se uit! n dreapta, n st n&a, speriat/ W#SS$RK+9A< 2a fost ele) al a'estei "'oli am onoarea s- )- 'er restituirea sumelor pe 'are le3am pl-tit drept taLe "'olare a'um optspreze'e ani +se uit! cu m ndrie n 'urul s!u/. 10R$2T+RU6< +nu pricepe/ Restituirea taLelor? W#SS$RK+9A< 1a. restituirea taLelor "'olare. 1a'- a" fi ,ogat. nu zi'. )i le3a" l-sa d3)oastr-. sfi(i feri'i(i 'u ele. dra'u s- le ia a'olo unde s!nt...

119

1ar de dou- zile n3am ,-gat m!n'are 'ald- !n gur-. a"a '- am urgent- ne)oie de ,ani. 10R$2T+RU6< Bine. dar nu !n(eleg... pe 'e ,az-? W#SS$RK+9A< 9e 'e ,az-? 9e ,aza faptului 'm3a(i !n)-(at prostii. pe ,aza faptului '- mi3a(i eli,erat un 'ertifi'at !n 'are s'rie '- !n s'5im,ul ,anilor mei a" fi !n)-(at 'e)a. dar p!n- la uitm-. s3a do)edit '- n3am !n)-(at nimi'. 10R$2T+RU6< +contrariat/ 7ai de mine... nu pri'ep... 2e idee; W#SS$RK+9A< +cu m ndrie/ 1umneata s- msl-,e"ti 'u ideile. 0deea e foarte ,un-. e at!t de ,un-. !n'!t mie ni'i nu mi3a putut tre'e prin minte. deoare'e !n urma lu'rurilor !n)-(ate ai'i. am de)enit un m-gar "i un nepri'opsit. 0deea a'easta mi3a dat3o. a'um o 4um-tate de or-. ami'ul meu 2se3 to)i's. 10R$2T+RU6< +uluit/ 2seto)i's? W#SS$RK+9A< 25iar el. #'um o 4um-tate de or- m- plim,am pe ,ule)ard. fr-m!nt!ndu3m- 'um "i de unde s- fa' rost de ni"te ,ani. '- nu mai a)eam ni'i o para '5ioar-. C- !nt!lnes' 'u 2seto)i's. 2e fa'i. 2seto)i's? zi'. Cul(umes' : zi'e el. C- gr-3 ,es' la Ban'a de S'ont. s- !n'asez diferen(ele de )alut- pe 'are le3am '!"tigat. Gi'. 'e3i aia. diferen(de )alut-? %3am )reme s-3(i eLpli' : zi'e el. #m pierdut pe 5!rtie "apteze'i de pun'te. dar am '!"ti3 gat la diferen(- : nu !n(elegi? %u : zi' eu. 2e !nseamn- '- &am pierdut la pun'te "i am '!"tigat la diferen(-*? $i : zi'e el : da'- ni'i at!ta nu "tii. tu nu "tii nimi'. #i pl-tit degea,a taLele "'olare. 1u3te "i 'ere ,anii !napoi; Bi 'u asta m3a l-sat !n mi4lo'ul str-zii. iar eu mi3am zis< iote. domnule. o idee eL'elent-; #re dreptate omul. 'um de nu mi3a )enit p!n- a'um !n minte? #m f-'ut st!nga !mpre4ur "i am )enit !ntins ai'i. unde 'er respe'tuos 'a onorata dire'(iune s-3mi restituie taLele "'olare. fiind'- eu nu "tiu nimi'. +4*i rote*te cu m ndrie privirea prin sal!./

120

10R$2T+RU6< +abia &!sind cuvintele/ $i da... !ntr3ade)-r. pre'um '-... un astfel de 'az n3am a)ut de '!nd s!nt... Bi zi'i '- 2seto)i's (i3a spus?... W#SS$RK+9A 1a. Bunul meu ami' 2seto)i's. $l mi3a )!ndut : 'um se zi'e : poanta. + s-3i fiu re'unos'-tor. 1a'- iau ,anii. !i 'ump-r un 'adou. %eap-rat. 10R$2T+RU6< + n&ro"it/ Banii 2e fel de ,ani 7or,e"ti serios? W#SS$RK+9A< 1a'- )or,es' serios? Aoarte. foarte serios. 1e nu mi se fa'e dreptate. m- du' "i la minister "i la legiuitorul suprem. am s- dau !n 4ude'at- toat- "andramaua... Cama lor de pu"la3 male. Se fur- ,anii din ,uzunar "i o ,oa,- nu te !n)a(- nimenea. Uite. stau ai'i 'a un m-gar ,-tr!n. nu "tiu nimi'. de"i am f-'ut at!tea 'lase. 10R$2T+RU6< +aparte, speriat/ Ssta3i ne,un. 2-ut!nd s-3l potoleas'-. Bine. ,ine. drag-... dom3 nule Wassermann... 9ofti(i dumnea)oastr-. ple'a(i lini"tit a'as-. o s- eLamin-m 'azul... W#SS$RK+9A< + fi. dar eu nu m- mi"' de3ai'i p!n- '!nd nu se rezol)- '5estia asta. 1e aia am !n3 )-(at ai'i pe ,anii mei 'a s- "tiu 'e)a. +r. eu nu "tiu nimi'. de'i m3a(i !n)-(at prost. a"a '- am dreptul s-3mi 'er ,anii !napoi. 10R$2T+RU6< +de"n!d!'duit/ 1ar de unde "tii dumneata '- nu "tii nimi'? W#SS$RK+9A< 1e unde "tiu? $i )ezi. asta nu3i trea,a mea. 'i a dumnea)oastr-. %3a)e(i de'!t s- meLamina(i "i s-3mi spune(i 'e "tiu. 25ema(i3i pe domnii profesori. s- m- eLamineze. 10R$2T+RU6< 9eni,il- afa'ere. eLtrem de peni3 ,il-;... #"adar. dumneata )rei s- fii reeLaminat. W#SS$RK+9A< 1a. )reau s- fiu reeLaminat. C3a(i l-sat s- tre' eLamenele f-r- s- "tiu nimi'. de"i nu !n'ape !ndoial- '- tre,uia s- 'ad. 1a'- a" fi '-zut 'el pu(in "tiam '- nu "tiu nimi'. dar a"a m3a(i indus !n eroare. Rog s- fiu reeLaminat. fiind'- 'e3 l-lalt eLamen nu e )ala,il. de )reme 'e l3am tre'ut. 7- rog s- m- admite(i la 'origen(- 'a s- )ede(i '-

121

nu "tiu nimi'. "i )- rog s- m- tr!ntiti la eLamen !n toat- regula "i s-3mi restitui(i taLele "'olare. 10R$2T+RU6< #"adar pre'um '-... d3)oastrdori(i s- fi(i eLaminat? W#SS$RK+9A< $La't. #m tot dreptul. 10R$2T+RU6< 2azul este foarte difi'il +se scarpin! la urec$e/. %i'iodat- n3am mai a)ut un ase3 menea 'az. %u m- dumires' de lo'. tre,uie s- 'on3 sult 'orpul profesoral. 7oi 'on)o'a o 'onferin(-. Tre'e(i )- rog !n anti'amer- "i a"tepta(i a'olo. W#SS$RK+9A< Bine. dar )- rog s- )- gr-,i(i. %3am )reme de pierdut +iese/. 10R$2T+RU6< + *i e2prim! prin &esturi neputina, apoi sun!/. 9+RT#RU6< +intr!/. 10R$2T+RU6< 9ofte"te pe domnul profesor Forn@ak. pe domnul profesor 9emete. pe domnul profesor Kolmizo "i pe domnul profesor Re'zege la o 'onferin(- eLtraordinar-. 9+RT#RU6< #m !n(eles +iese/. 10R$2T+RU6< +sin&ur/ 9re'um '-... !ntru'!t... tre,uie s- lu-m !n 'onsiderare... + *i pre&!te*te cuv ntarea pe care urmea"! s-o in! la conferin!/. + afa'ere eLtrem de deli'at-... de a'eea mi3am !n3 g-duit s- )- poftes' ai'i. domnii mei... !ntru'!t... +intr! profesorul de fi"ic!, profesorul de istorie, profesorul de &eo&rafie, profesorul de matematici) toi stau n picioare n 'urul mesei/. 1R$2T+RU6< +solemn/ 1es'5id 'onferin(a. Ci3am !ng-duit s- )- poftes' ai'i. !ntru'!t... tre,uie s- supun 'orpului profesoral o afa'ere eLtrem de deli'at-... Bine)oi(i a lua lo'. 9R+A$S+R00< +iau loc/. 10R$2T+RU6< S3a prezentat !n fa(a mea un fost ele) al "'olii. unul Wasserkopf. 'are... mi3a supus o 'erere 'u totul neo,i"nuit- "i nepre)-zut- !n re3 gulamentul !n)-(-m!ntului. 'u rug-mintea pre'um '-. !ntru'!t... +se & nde*te puin, apoi i"bucne*te/. %emaipomenit. domnilor. e nemaipomenit; 9R+A$S+R00< 2e este? 1espre 'e e )or,a?... 2e s3a !nt!mplat?...

122

10R$2T+RU6< +mul a'esta 'ere s-3i restituim taLele "'olare. 9R+A$S+R00< S-3i restituim taLele "'olare? 10R$2T+RU6< 9e moti)ul '- nu "tie nimi'. Rog pe domnii profesori s-3"i dea p-rerea asupra a'estui 'az nemaipomenit... 9R+A$S+R00< +se uit! unii la alii/. 9R+A$S+RU6 1$ A0G02S< +dre& ndu-*i &lasul/ +norat- 'onferin(-; 1up- p-rerea mea pro,lema a'easta 'onstituie o imposi,ilitate fizi'-. n ,aza prin'ipiului 'onser)-rii energiei. fie'are ele) pierde 'u timpul din 'uno"tin(ele sale tot at!t '!t '!nt-re"te p-rerea profesorului !ndep-rtat din institut !n a'east- '5estiune. 9R+A$S+RU6 1$ 0ST+R0$< 0storia modernnu 'unoa"te ni'i o alt- !nt!mplare similar-. Se spune despre Bour,oni '- n3au !n)-(at "i ni'i n3au uitat nimi'a. 'u toate a'estea ei n3au dat !n 4ude'at- statul pe moti)ul '- din a'east- 'auz- a iz,u'nit re)olu(ia din JO\M. 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< ntre,area este da'- 'ere restituirea 'apitalului sau 'ere !ntreaga sum-. in'lusi) do,!nda 'ompus-. fiind'- !n a'est 'az... 9R+A$S+RU6 1$ /$+/R#A0$< Unde e situat a'est om? 10R$2T+RU6< #"teapt- !n antreu. 7rea s- fie admis la 'origen(-. 1ores' s- aflu p-rerea domniilor )oastre !n a'east- '5estiune. 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< +norat- 'on3 ferin(-; 1up- p-rerea mea noi nu pierdem nimi' da'- pe fostul ele) Wasserkopf !l admitem la re3 eLaminare. 2onsider '- este 'u totul imposi,il s'ad-. 're!ndu3ne astfel 'ine "tie 'e 'ompli'a(ii fi3 nan'iare. 1e '!nd a ple'at de la noi. desigur a !n3 )-(at multe. de toate. la "'oala )ie(ii. a"a '- noi tre3 ,uie s- fim aten(i doar la un singur lu'ru< s- nu3i punem !ntre,-ri prea grele. Cai ales '-. dup- '!te )-d. a)em de3a fa'e 'u un om eLtrem de "iret. 'are )rea s- ne 'ompromit- 'u ori'e pre( "i s- pun- m!na

123

pe ,ani. %3ar fi imposi,il s- fie unealta unui instituit 'on'urent. Tre,uie s- fim mai a,ili de'!t el. 9R+A$S+RU6 1$ A0G02S< 2um 'rede(i '- tre3 ,uie s- pro'ed-m. domnule 'oleg? 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< Aoarte sim3 plu. s- ne spri4inim unii pe al(ii. S'opul nostru este 'a domnul Wasserkopf su, ni'i un moti) s- nu 'adla eLamen. fiind'- da'- domnul Wasserkopf nu "tie s- r-spund-. p-gu,i(ii s!ntem noi. iar el '!"tig-. #'est lu'ru tre,uie !mpiedi'at 'u ori'e pre(; Sfim solidari. domnilor 'olegi. s- fim 'u o'5ii3n patru s- nu iz,u'neas'- un s'andal din a'est 'az peni,il. +ri'e ar r-spunde domnul Wasserkopf. noi tre,uie s-3i do)edim '- a r-spuns ,ine. 9R+A$S+RU6 1$ 0ST+R0$< $u. da'- a)e(i !n3 'redere !n mine. rog pe domnul dire'tor s- dispunintrodu'erea 'andidatului. 0ar noi s- ne purt-m 'u el '!t se poate de deli'at. 10R$2T+RU6< +nelini*tit/ %3o s- ias- 'e)a r-u? C- g!ndes' la ziare. la pres-... 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< 6-sa(i totul !n seama noastr-. 6ua(i lo'. 10R$2T+RU6< +sun nd/ S- intre domnul Was3 serkopf. 9+RT#RU6< +iese/. 9R+A$S+R00< +se a*a"! la locurile lor/. 9+RT#RU6< + l introduce pe LasserMopf/. W#SS$RK+9A< +intr! nep!s!tor, cu p!l!ria pe o urec$e, f!r! s! salute, cu m inile n bu"unar *i fluier nd cu insolen!/. 9R+A$S+R00< +se ridic!, afectuos/ Bi3ne a(i )e3nit; W#SS$RK+9A< +condescendent/ %oro'. ser)us; Sta(i 4os. mu'o"ilor +se uit! obra"nic la ei, a*teapt! s! fie dat afar!/. 10R$2T+RU6< +revoltat/ $i ,ine. dar... 9R+A$S+R00< +se uit! unii la alii. Profesorul de matematici i face semn directorului s! accepte orice. (e a*a"! cu toii/ 1a. )- rog; 10R$2T+RU6< 1ar maniera a'easta... +e foarte tulburat/.

124

9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< Caniera a'easta !nseamn- '- domnul Wasserkopf 'unoa"te foarte ,ine stilul patriar5al al a'estui )e'5i institut de !n)-(-m!nt. 1!nsul "tie prea ,ine '- "'oala noastr- a eListat !n a'east- form- "i !n 'lasi'ul e) mediu. '!nd profesorii "i ele)ii tr-iau !n perfe'tarmonie. iu,indu3se unii pe al(ii "i tutuindu3se... 13sa a )rut. desigur. s- ne atrag- luarea3aminte asupra a'estui lu'ru. 1eli'ata "i ama,ila domniei sale aten(iune ne !n'!nt- pe to(i "i 'red '- nimenea dintre dumnea)oastr- nu )a a)ea nimi' !mpotri)a propunerii pe 'are o fa'. 'a pe ele)ul Wasserkopf. 'are. dup- '!t ni s3a spus. dore"te s- fie reeLaminat. s-3l 'onsider-m !n'- de pe a'um la purtare. 'u nota foarte ,ine. 10R$2T+RU6< +a neles, cu vioiciune/ #"a3i. a"a3i< la purtare foarte ,ine; +scrie/. 9R+A$S+R00< +aprob nd/ #"a3i. ,ra)o. foarte ,ine; W#SS$RK+9A< +o clip! e uluit, apoi d! din umeri/ Bine. %u mai pot de onoratul 'orp profe3 soral... %ota la purtare n3are ni'i o importan(-. 2-3 de(i3m- la eLamen "i da(i3mi ,anii !napoi restul e flea'; 10R$2T+RU6< +cu afabilitate/ To'mai de a'easta ar fi )or,a. Tusta dumnea)oastr- 'erere am supus3o !n(eleptei 5ot-r!ri a 'orpului profesoral. 'are a g-sit '- e ne'esar s- efe'tu-m eLamenul "i '- de rezulta3 tul a'estui eLamen depinde da'- preten(iile dum3 nea)oastr- )or fi re'unos'ute 'a !ndrept-(ite. "i !ntru'!t da. !n 'e m-sur- pot fi ele satisf-'ute. Bine3 )oi(i a lua la 'uno"tin(- a'est lu'ru. W#SS$RK+9A< #sta s- i3o spui... altuia. "efule. 2u mine s- la"i )ra4a. $u am ne)oie de ,ani. +4*i scoate $aina *i *i suflec! m necile./ Faidem. n3 tre,a(i3m-. ,elferilor. s- )edem 'are s!nte(i mai tari. 'are s!nte(i mai m-gari. Cor s- )-d 'are )a iz3 ,uti s- s'oat- din mine un r-spuns 'a lumea. 10R$2T+RU6< 9rin a'easta de'lar eLamenul des3 '5is. 9rimul o,ie't istoria. Rog pe domnul profesor Re'zege s- !n'eap- eLaminarea 'andidatului.

125

9R+A$S+RU6 1$ 0ST+R0$< +se ridic!, ia un scaun *i i-l ofer!, politicos, lui LasserMopf/ 9ofti(i. domnule 'andidat. W#SS$RK+9A< +f!r! s! se uite la el, st! cu m inile n *olduri/ Una 'ald-. 9R+A$S+RU6 1$ 0ST+R0$< +se uit! nea'utorat la director. Pau"! de c teva clipe/. 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< Bra)o. urraa. eL'elent; 1omnul Wasserkopf dore"te s- ne spun'- e dispus s- stea tot timpul a'estui greu "i o,ositor eLamen !n pi'ioare. 'u m!inile !n "olduri. 'a s- ne s'uteas'- de a3l mai eLamina. la urm-. "i la gim3 nasti'-. 9ropun de'i s-3i d-m la gimnasti'- nota foarte ,ine. ,ine!n(eles 'u 'onsim(-m!ntul domnului dire'tor 'are e "i profesorul de spe'ialitate. 9R+A$S+R00< +r!sufl! u*urai/ Bra)o. ,ra)o. foarte ,ine; 6a gimnasti'- foarte ,ine. + ncep s! se antrene"e *i s! se nviore"e. 4ncepe lupta ntre LasserMopf *i profesori./ 10R$2T+RU6< +scrie/ 6a gimnasti'- foarte ,ine. W#SS$RK+9A< +ener&ic/ $i. ei... +se a*a"!/. Bun. de data a'easta m3a(i a)ut. S- "ti(i !ns- '- de a'um )oi fi mai atent. 9ofti(i. pune(i3mi !ntre,-ri. 9R+A$S+RU6 1$ 0ST+R0$< +se uit! mpre'ur, apoi r!m ne n& ndurat *i ncruntat. Profesorii s nt e2trem de a&itai/. W#SS$RK+9A< +ironic/ $i. 'e3i. domnule pro3 fesor? Ci se pare '- nu te3ai preg-tit? 9R+A$S+RU6 1$ 0ST+R0$< +speriat/ Ba da8 a)e(i pu(in- r-,dare. W#SS$RK+9A< Bine!n(eles. nu g-se"ti la repe3 zeal- o !ntre,are destul de u"oar-. Re'sege. Re'sege. toat- )ia(a ta ai fost un t!mpit. 9R+A$S+RU6 1$ 0ST+R0$< +se ndreapt! din spate, triumf!tor/ S- ne spun- domnul 'andidat. '!(i ani a durat r-z,oiul de treize'i de ani? W#SS$RK+9A< Treize... adi'-. )reau s- zi'... nu "tiu... 9R+A$S+RU6 1$ 0ST+R0$< 7- rog s- r-spun3 de(i. S!ntem siguri '- "ti(i. 7- rog s- r-spunde(i.

126

W#SS$RK+9A< +se & nde*te ncrunt ndu-se. Profesorul de fi"ic! se duce n spatele lui *i i sufl! cu voce tareA ;trei"eci6.=eilali profesori i fac semne n acela*i sens, ar!t nd pe de&ete *i pe m ini cifra de 1./. 9R+A$S+RU6 1$ 0ST+R0$< + ndemn ndu-l/ $i. ei? W#SS$RK+9A< +ridic! de&etele/ 1a(i3mi )oie. domnule dire'tor. !n felul a'esta nu se poate da un eLamen. 9emete nu se ast!mp-r-. mi sufl- tot timpul. 10R$2T+RU6< +ener&ic/ 1omnule profesor. am s- te elimin; 9R+A$S+RU6 1$ A0G02S< +dispare din dosul lui LasserMopf/. 9R+A$S+RU6 1$ 0ST+R0$< $i asta3i. dar dom3 nul 'andidat "tie foarte ,ine. R-spunde3(i. )- rog. W#SS$RK+9A< +dup! o lun&! & ndire/. 2!t a durat r-z,oiul de treize'i de ani? 9R+A$S+RU6 1$ 0ST+R0$< 1a. da. W#SS$RK+9A< +cu indiferen!/ #. da... "apte metri optze'i de grame. +(e uit! n 'urul s!u triumf!tor./ Fa. 5a. Bapte metri. $u "tiu '!t a durat< "apte metri; S3ar putea s- gre"es'. 1a'- am gre"it. n3am reu"it la eLamen. Bapte metri. Fe. 5e. # durat "apte metri +se uit! n 'urul s!u/. 2er restituirea taLelor. 9R+A$S+R00< +se uit! nedumerii unul la altul/. 9R+A$S+RU6 1$ 0ST+R0$< +prompt/ Bapte me3 tri? Aoarte 'ore't; 2andidatul a r-spuns foarte ,ine. W#SS$RK+9A< +n!ucit/ 2e... e... e...? 9R+A$S+RU6 1$ 0ST+R0$< + n&$ite n sec apoi se ntoarce spre director *i ncepe/ R-spunsul a fost foarte 'ore't. !ntru'!t domnul 'andidat ne3a do)edit '- nu se g!nde"te superfi'ial. 'i s3a o'upat de pro,lem- 'u toat- seriozitatea. fiind'- dup- ulti3 mele 'er'et-ri... 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< +l ntrerupe/ 1a. ai dreptate. !n(elegem. %u mai 'ontinua. $ foarte simplu. n 'onformitate 'u 'ele mai noi 'er'et-ri. timpul este o realitate la fel 'u spa(iul "i 'u mate3 ria8 se 'ompune din atomi "i

127

formeaz- un !ntreg 'ontinuu. de'i putem s-3l m-sur-m "i 'u m-suri de lungime. 1a'- unifi'-m sistemul de m-suri. se 'onstat- '- lungimea de un metru 'orespunde !n materie de timp unui an. Bapte ani : egal "apte metri. Bi. !ntr3ade)-r. r-z,oiul de treize'i de ani. !n sensul stri't al 'u)!ntului "i dup'on'luziile 'elor mai re'ente 'er'et-ri. nu a durat de'!t "apte ani. 'eea 'e se do)ede"te de !ndat-... 'e... 'e... 'e... 9R+A$S+RU6 1$ 0ST+R0$< 1e !ndat- 'e lu-m !n 'onsiderare '- o 4um-tate de zi. adi'- JM ore. tre,uie s'-zut- din durata total- a r-z,oiului. !ntru3 '!t !n a'est timp. fiind noapte. oamenii n3au putut lupta. 1e'i din 'ei treize'i de ani nu mai r-m!n de'!t 'in'ispreze'e. 1ar ni'i a'est timp nu l3au petre'ut !n lupte ne!ntrerupte fiind'- oamenii tre,uiau s- "i m-n!n'e. 'eea 'e ne'esita. !n medie. trei ore pe zi. %u3i greu de'i s- 'al'ul-m '- 'ei 'in'ispreze'e ani de)in nou- ani "i 4um-tate. din 'are da'- s'-dem timpul pe 'are 'om,atan(ii l3au petre'ut 'u odi5na "i 'u alte o'upa(iuni pa"ni'e. rezult- 'u pre'izie matemati'-... + *i *ter&e sudoarea de pe frunte/. 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< Rezult- '- a durat "apte ani. $La't durata indi'at- de domnul 'andidat pentru r-z,oiul de treize'i de ani. R-s3 punsul este de'i eL'elent. 9ropun 'a la istorie s-3i d-m nota foarte ,ine. Tiii... + *i *ter&e din nou fruntea/. 9R+A$S+R00< Ura. ura; # reu"it;; + l felicit! pe LasserMopf/. W#SS$RK+9A< +protest nd/ 1ar. domnilor... 10R$2T+RU6< +stri& nd/ #4unge. gata; 6a isto3 rie. nota foarte ,ine +scrie/. 9R+A$S+R00< + l ncon'oar! pe profesorul de istorie *i l felicit!/. 10R$2T+RU6< Urmeaz- eLamenul de fizi'-. 9R+A$S+RU6 1$ A0G02S< +sc$imb! locul cu profesorul de istorie, post ndu-se fa! n fa! ca LasserMopf/. W#SS$RK+9A< +se ndreapt! din *ale cu nd!r!tnicie/. #"tepta(i. a"tepta(i. es'ro'ilor;

128

9R+A$S+RU6 1$ A0G02S< +are trac/ 9-i... W#SS$RK+9A< +cu severitate/ $i? 9oftim !n3 trea,-3m-; Sau nu e"ti !n stare? %u prea am )reme s- m- 5-r(uies' 'u )oi. 1e altfel. a'um !mi adu' aminte '- tu e"ti 9emete. Btii 'um !(i zi'eam '!nd nu erai de fa(-? 9R+A$S+RU6 1$ A0G02S< +r n'e*te 'enat/. W#SS$RK+9A< Ure'5elni(-. a"a !(i zi'eam. fi3 ind'- tot timpul te s'o,eai !n ure'5i. a"a 'um fa'i "i a'uma. 9R+A$S+RU6 1$ A0G02S< + *i scoate de&etul din urec$e, ceilali r d/. W#SS$RK+9A< 6ini"te; %u r!de(i; 9R+A$S+R00< +tac/. W#SS$RK+9A< Btii tu 'ine (i3a lipit 'apa'ul '-lim-rii de pantaloni. '!nd te3ai !mpiedi'at "i ai '-zut !n nas? $u; 9R+A$S+RU6 1$ A0G02S< +sare n picioare nfuriat/ 1umneata? W#SS$RK+9A< +cu aere de superioritate/ %u3(i lua nasul la purtare #"tept !ntre,-rile. 7ezi s- fie grele. 9R+A$S+RU6 1$ A0G02S< +v!" nd c! LasserMopf vrea s!-*i bat! 'oc de el, se st!p ne*te, apoi mieros/ Aoarte dr-gu(. !ntr3ade)-r. s!nte(i foarte dr-gu(. Bine)oi(i a ne spune. domnule 'andidat. da'- turnul ,iseri'ii de)ine realmente mai mi' '!nd ne uit-m la el din dep-rtare. sau a)em de3a fa'e numai 'u o iluzie opti'-? W#SS$RK+9A< 2e fel de prostii s!nt astea? 1e unde s- "tiu eu a"a 'e)a? 1a'- m- du' l!ng- el s-3l eLaminez se fa'e mai mare. 2a s- 'onstat da'- s3a f-'ut sau nu mai mi'. ar tre,ui s- m- apropii de el. dar 'u '!t m- apropii 'u at!t se fa'e mai mare... 9R+A$S+RU6 1$ A0G02S< +c$inuindu-se/ #"adar... nu3i a"a... W#SS$RK+9A< #"adar. ai !ntre,at o prostie go3 gonat-. animalule. Ssta3i r-spunsul meu. 9R+A$S+RU6 1$ A0G02S< +furios/ Ssta3i r-s3 punsul? #tun'i totul e3n regul-; +spre profesori/ R-spunsul a fost foarte ,un. Un r-spuns eLe'elent.

129

1omnul 'andidat a spus 'u)!ntul animal. $i ,ine. domnilor +ambal ndu-se/. 1espre animale se spune !n general '-... 9R+A$S+R00< +cu trac/ 2-... '-... 9R+A$S+RU6 1$ A0G02S< 2- dau mereu din 'ap !n semn de m!5nire. de triste(e. deoare'e. prin )olumul lui. 'apul animalelor e mai indi'at s- eL3 prime triste(ea a"a '- +se & nde*te ndelun&, apoi i"bucne*te triumf!tor/. #m g-sit; W#SS$RK+9A< 2e3ai g-sit. m- nenoro'itule? 9R+A$S+RU6 1$ A0G02S< #m g-sit; #m g-sit r-spunsul 'ore't. 1e 'e s!nt triste animalele? 1e 'e s!ntem noi tri"ti? Aiind'- a)em nemul(umiri "i dez3 am-giri. 1ar 'e fel de dezam-giri poate a)ea o fiin(primiti)-. un animal? Bine!n(eles '- numai dezam-3 giri. numai deziluzii senzoriale. fiind'- un animal nu are 'on'epte. 0ar a'este iluzii "i deziluzii senzoriale nu pot fi de'!t iluzii "i deziluzii opti'e. !ntru'!t ani3 malul )ede "i el lu'rurile !ndep-rtate mai mi'i de'!t pe 'ele apropiate. 1omnul 'andidat ne3a dat prin urmare un r-spuns 'u totul 'ore't. 'onstat!ndu3se 'triste(ea. adi'- iluzia opti'- a animalului. este dire't propor(ional- 'u aparenta mi'"orare a o,ie'telor din natur-. 'u alte 'u)inte. !n spe(-. faptul '- turnul ,i3 seri'ii de)ine mai mi'. tre,uie 'ategorisit 'a o e)i3 dent- iluzie opti'-. R-spunsul a fost 'ore't "i eu propun 'a la fizi'- s-3i a'ord-m 'andidatului nota foarte ,ine. 10R$2T+RU6< +scriind/ 6a fizi'- foarte ,ine. 9R+A$S+R00< Ura. tr-ias'-; + l ncon'oar! pe profesorul care prime*te, m ndru, felicit!rile, apoi se a*a"! ia loc/. W#SS$RK+9A< 9rotestez; 10R$2T+RU6< #4unge. Urmeaz- geografia. 9R+A$S+RU6 1$ /$+/R#A0$< + *i ocup! locul, fa! n fa! cu LasserMopf/. W#SS$RK+9A< 0o3te3te la el.. 9i(eg5e pore( !n 'arne "i oase; 2e mai fa'i. 9i(eg5e pore(? 9R+A$S+RU6 1$ /$+/R#A0$< +uluit/ 9oftim?

130

W#SS$RK+9A< Tu m3ai tre'ut o dat- !n 'atalog. Tu. der,edeu ,-tr!n 'e e"ti; 1ar n3a)ea gri4-. de data asta am s-3(i fa' figura; 9R+A$S+RU6 1$ /$+/R#A0$< 1omnule 'andidat )- rog s- ,ine)oi(i a3mi spune... W#SS$RK+9A< (i spun. nepoate. n3a)ea gri4-; Uite. !(i spun< te3am detestat 'u to(ii... 9R+A$S+RU6 1$ /$+/R#A0$< +imperturbabil/ Bine)oi(i a3mi spune 'um se nume"te ora"ul re"e3 din(- al 4ude(ului #rad. ora"ul a)!nd a'ela"i nume? W#SS$RK+9A< 2e !ntre,are t!mpit-; 9-i r-s3 punsul e 'uprins !n !ntre,are. 9R+A$S+RU6 1$ /$+/R#A0$< +bucuros/ %u3i a"a? 7a s- zi'- 'um se nume"te? W#SS$RK+9A< 2um? #'ela"i; #"a se nu3 me"te. 1a'- numele e a'ela"i. atun'i se nume"te #'ela"i. Fe... 5e... 5e... %3am dreptate? 1a(i3mi ta3 Lele !napoi;; 9R+A$S+RU6 1$ /$+/R#A0$< Aoarte 'ore't. 6a origine ora"ul s3a numit !ntr3ade)-r #'ela"i... 2u timpul !ns- a inter)enit rota'ismul. ultima liters'5im,!ndu3se !n &r*. #stfel numele lo'alit-(ii a de)enit #'elar. 1a'- ad-ug-m a'estui 'u)!nt pre3 pozi(iunea latin- ad, do,!ndim a'elar ad. %umele fiind prea lung. !n 'ursul se'olelor tre'ute lumea a pres'urtat 'u)!ntul. zi'!nd pur "i simplu Arad. Uf; + *i *ter&e sudoarea de pe frunte/ 1e'i r-spunsul a fost foarte 'ore't. Rog s-3i da(i not- de tre'ere. +9stovit, *i p!r!se*te locul./ 10R$2T+RU6< 6a geografie a(i luat nota foarte ,ine. +scrie/ 2onstat-m '- domnul 'andidat a o,3 (inut p!n- a'um la "tiin(ele teoreti'e note str-lu'ite. %u mai are de r-spuns de'!t la "tiin(ele matemati'e. 1a'- tre'e "i a'est 5op. !l promo)-m. W#SS$RK+9A< +aparte/ Tre,uie s- fiu mai atent. 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020 + *i ocup! locul. =eilali profesori s nt e2trem de nervo*i. Profesorul de matematici le face semn s! fie lini*tii/. W#SS$RK+9A< +din ce n ce mai obra"nic/ $i. fal'- de por' : "tii '- (ie a"a !(i zi'eam &fal'- de por'* : adun-3(i puterile da'- )rei s- m- dai gata.

131

Aiind'- !n 'e pri)e"te matemati'a (i3o de'lar de pe a'um '- pentru mine de dou- ori doi fa' 'in'i. "i '- 'eea 'e m- !ntre,i tu n3are ni'i o importan(da'- e plus sau minus. totul fiind egal 'u zero. n afar- de asta. dup- p-rerea mea. regula de trei este egal- 'u o piuli(- "i opt mere plus dou- g!"te. 'are fa' !n total treize'i "i "ase "trudele 'u ma'. 1uptoate a'estea a" fi foarte 'urios s- )-d 'um )oi tre'e eLamenul de matemati'i. #zi e pro5odul ma3 temati'ilor. Fe... 5e... 5e... asta3i groza)-; #i fa'e mai ,ine s- de'lari '- nu te3ai preg-tit "i '- e"ti silit s- m- tr!nte"ti. 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< +cu severitate/ 7- rog s- respe'ta(i seriozitatea eLamenului. #m s- )- pun dou- !ntre,-ri< una mai u"oar- "i una mai grea. W#SS$RK+9A< +imit ndu-l/ Una mai u"oar- "i una mai grea... C-i fal'- de pur'el. ai r-mas tot 'el )e'5i; +dat- te3am desenat pe ta,l-. !n '5ilo(i de ,aie. oferindu3i lui 0osif al 003lea o sti'lu(de Alit. 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< ntre,area mai u"oar-< 1a'- prelungirea razei unui 'ilindru 'u a,uri de nou- kilometri "i un sfert se !nt!lne"te. la o distan(- de opt milioane "i dou- treimi de mile marine. 'u 'oefi'ientul distan(ei dintre Sirius "i Soare. se pune !ntre,area de '!te ori se 'uprinde 'ateta poliedrului 'u o sut- nou- de laturi. egal 'u pla'a de sus a 'ilindrului 'u a,uri. !n leafa lunar- a unui fun'(ionar 'adastral pe 'are !nainte 'u MN de ani l3a p-r-sit ne)asta din 'auza unui lo'otenent de 5usari? 9R+A$S+R00< +uluii/ 7ai. domnule 'oleg; 10R$2T+RU6< 1omnule profesor; W#SS$RK+9A< +ironic/ 6-sa(i3l. )- rog. 7re(i s-3mi repeta(i !ntre,area?... 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< +cu severitate/ #sta nu se poate. Sau ai fost atent. sau nu. sau "tii. sau nu. 9oftim. r-spunde. fiind'- altfel... 1a'nu "tii...

132

W#SS$RK+9A< S- nu "tiu? Bine!n(eles '- "tiu. 73o "i spun< dou- mii "ase sute dou-ze'i "i noude litri. $La't. $i. nu3i a"a '- am r-spuns ,ine?; +r de ironic *i satisf!cut/ Btiu '- pentru dumneata "i r-spunsul -sta e ,un. 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< +cu severitate/ %u; R-spunsul e gre"it. 1ou- mii "ase sute treize'i de litri. nu dou-ze'i "i nou- +se ridic! cu solemnitate/. 2andidatului nu3i pot da nota de tre'ere. S!nt silit s-3l de'lar 'origent. W#SS$RK+9A< +sare n sus/ $i. 'e )3am spus. 10R$2T+RU6< +contrariat/ 1ar. )- rog. domnule profesor... 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< +imperturbabil/ !mi pare foarte r-u. a gre"it 'u o !ntreag- fra'3 (iune ze'imal-. # '-zut. W#SS$RK+9A< 2er restituirea taLelor; 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< 9-rerea mea este '- 'ererea 'andidatului e !ndrept-(it-. 2on)in3 g!ndu3ne '- nu "tie at!t '!t ar tre,ui s- "tie. are. dreptul s- i se restituie taLele "'olare pe 'are le3a pl-tit. W#SS$RK+9A< + ncepe s! sar! de bucurie/ #"a3i. foarte 'ore't. #re dreptate; 1a(i3mi ,anii !napoi. 9R+A$S+R00< +se uit! unii la alii de"am!&ii/. 10R$2T+RU6< +acru/ 2rezi. '- !ntr3ade)-r... 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< %eap-rat; %oi s!ntem un institut parti'ular. Tre,uie s- fim foarte aten(i. nu putem 'ompromite prestigiul institutului +politicos c!tre LasserMopf/. 2!t )dator-m. domnule Wasserkopf? W#SS$RK+9A< +avid de bani, uit! de tot restul/ 9-i. s- )ede(i... $u am fre')entat a'est institut timp de "ase ani. n primii trei ani am pl-tit trimestrial JNR de 'oroane. 'eea 'e fa'e JQRR... apoi semestrial KRR. 'eea 'e. so'otind "i taLele de eLamen. fa'e WMKR 'oroane "i \N de filleri... taLele de ,a'alaureat. in'lusi) tim,rele. NK^... de'i !n total KNQ^ 'oroane !n 'ap.

133

9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< #(i 'al'ulat eLa't? +se preface c! socote*te *i el/ W#SS$RK+9A8 $La't; 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< 1a. e ade3 )-rat. 2al'ulul e eLa't + i ntinde m na/. 7- feli'it. #'easta a fost !ntre,area mai grea. W#SS$RK+9A< +nu nele&e/ 9oftim? 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< +c!tre director/ 7- rog s-3i da(i nota de tre'ere. 6a !ntre,area 'ea mai u"oar- a gre"it. dar la !ntre,area mai grea. 'are a 'onstat din 'al'ulul sumelor 'e i s3ar fi 'u)e3 nit da'- !nt!mpl-tor ar fi '-zut la eLamen. a r-spuns str-lu'it. 1omnul Wasserkopf e un 'al'ulator ge3 nial. W#SS$RK+9A< +se ia de cap/ #oleo. mi3a f-'ut3o; 10R$2T+RU6< +se ridic!/ 9rin a'easta adu' la 'uno"tin(- pu,li'- rezultatul eLamenului. 1omnul Wasserkopf a tre'ut eLamenul 'u deose,it su''es. o,(in!nd note eL'elente "i do)edind prin a'easta deplina )ala,ilitate a 'ertifi'atului pe 'are i l3am eli,erat odinioar-. l rug-m s- primeas'- feli'it-rile noastre "i s- ia a't de faptul '- ni'i unul din noi nu mai a)em ni'i un fel de preten(iuni fa(- de 'el-lalt. 0ar a'uma '- ne3am 'on)ins de 'apa'itatea "i 'uno"tin(ele domniei s3ale + *i ntinde braul/ mar" afar-. 5aimana o,razni'-; 9R+A$S+RU6 1$ 0ST+R0$< +t!b!r!*te asupra lui LasserMopf/ Stai. stai. der,edeule; Gi'eai '- nu "tii nimi'; Totdeauna ai fost un netre,ni'. mi adu' eu ,ine aminte de tine; 0e"i afar-; W#SS$RK+9A< +cu umilin!/ 1ar. domnule profesor. )- rog... 9R+A$S+RU6 1$ A0G02S< +scobindu-se n urec$e/ 9or'ule. mai !ndr-zne"ti s- spui '- nu "tii nimi'... Bi '- m- s'o,es' !n ure'5i... + s-3(i pl-tes' eu. n3a)ea gri4-. 'apa'ul de '-limar-; W#SS$RK+9A< 1omnule profesor. )- rog. da3 (i3mi )oie. 'apa'ul nu eu l3am lipit... 7- rog s- m'rede(i... %u eu. 'i Ca@er...

134

9R+A$S+RU6 1$ /$+/R#A0$< 9i(eg5e pore(? %a. na + i d! c iva pumni n spate/. #m s- te tre' !n 'atalog. 0e"i afar-; 9R+A$S+RU6 1$ C#T$C#T020< Aal'- de pur'el?; #i? $"ti un "anta4ist ordinar. Car" afar-; + l ia de &uler *i l duce p n! la u*!/ W#SS$RK+9A< +din u*!, umil/ 7- s-rut m!inile. domnule profesor; C- du' s- m- foloses' de 'alifi'area "i de 'ertifi'atul ,un pe 'are mi l3a(i dat< )oi !n'er'a s- o,(in un post de m-tur-tor de strad-. +iese, trist/.

135

ST06+U6

C- a"ez la mas- 'u inten(ia s- s'riu. mi preg-3 tes' stiloul. l iau !n m!n- 'u oare'are satisfa'(ie "i 'u o u"urin(- 'e se aso'iaz- nu 'on"tient. 'i mai degra,- in'on"tient. 'u o sumedenie de alte g!n3 duri agrea,ile. 'a a'estea< !n definiti) )ia(a nu e un lu'ru prea r-u : '5iar da'- nu este institu(ia 'ea mai feri'it- !n 'ea mai ,un- dintre lumile ima3 gina,ile : 'um a spus 6ei,nitz) : "i !n ori'e 'az nu este totdeauna "i !n '5ip ne'esar o ,u'urie nega3 ti)- sau o suferin(- poziti)-. 9e de alt- parte. de"i e ade)-rat '- spe'ia uman- a e)oluat foarte pu(in !n 'eea 'e pri)e"te )irtu(ile "i mora)urile. totu"i eListin'ontesta,il un oare'are progres. '5iar da'- el nu este general. 'i numai par(ial. 0ar de )reme 'e lu'rurile stau astfel. s- zi'em '- ne pare ,ine "i sne ,u'ur-m de a)anta4ele a'estui progres par(ial. Uite. n3ai de'!t s- r-su'e"ti dega4at "i u"or un "u3 ru,. !n timp 'e stiloul !l (ii drept !n sus. Drept, fiind'- e 'onstruit !n a"a fel. !n'!t da'- !l (ii drept 'erneala nu 'urge din el. "i sus pentru 'a. da'- to3 tu"i ar 'urge. s- nu mi se preling- pe )est-. Uite 'e u"or se !n)!rte "uru,ul. par'- s3ar !n)!rti !n ulei; $i. ei. nu se !n)!rte '5iar !n ulei. 'i !n 'erneal-. fiind'- !n "-n(ule(ele g5i)entului s3a stre'urat de din-untru pu(in- 'erneal-. Bu'lu'. ,u'lu' : nu zi'. dar !n definiti) nu putem s-3i lu-m !n nume de r-u ni'i 'ernelii '- a 'urs. '- unde)a tre,uie s'urg- "i ea. nu3i a"a? 2u m!na ,ine!n(eles nu3l po(i apu'a !n starea !n 'are se g-se"te8 nu fa'e nimi'.
1

J^K^:JOJ^. filozof idealist german. (n.r.)

136

o s-3l "tergem u"or. u"or : 'u 'e. doamne. 'u 'e? $i. 'u o ,u'-(i'- de 5!rtie. uite. 'u o ,u'-(i'- de sugati)-. a. nu. sugati)a nu e potri)it- pentru a"a 'e)a. e prea tare. iar g5i)enturile s!nt str!mte "i fine. un stilou 'a -sta e un lu'ru fin "i tare deli'at. a"adar s-3l "tergem 'u o ,atist-. mai degra,-. uite. 'u asta. '- tot nu3mi mai tre,uie. totdeauna mi3a fost s'!r,- de ,atistele de genul a'esta "i nu !n(eleg 'um se pot fa,ri'a astfel de '!rpe. $i ,ine. nu3(i )ine s- 'rezi '!t- 'erneal- poate intra !n g5i)enturile a'estea. dar a'uma3s 'urate. negre "i lu'ioase. ei da. a'um. nu3i a"a. pot s'oate din nou "uru,ul. Tiii... era s- uit s- 'ur-( mutel'a. adi'- piuli(a 'are de asemenea e plin- de 'erneal: fire"te. da'- "i "uru,ul a fost plin : pentru asta !ns- e ne)oie de un o,ie't !ngust. dar moale. pe 'are s-3l pot introdu'e !n ad!n'ituri f-r- s- zg!rii no,ilul material. /ata "i asta. #'um tre,uie s- s'oatem. nu3i a"a? ,u'-(i'a asta mo,il-... Foplala. dar 'e3i asta. 'e g!lg!ie a'olo?... sau poate 5alu'inez? Totu"i mi se pare '- aud 'e)a g!lg!dnd... 2e3i... 'ine3i a'olo?... 6a 'astel !n poart- oare 'ine ,ate? Sau suflete !nde3 p-rtate ofteaz- unde)a... se aud gemetele )ie(ilor 'e se sting?... 1a. da. se poate. o. rege $duard... 1ar pe legea mea. de data a'easta iar am auzit 'lar "i pre'is g!lg!itul... nu. asta nu mai este 5alu'ina(ie... ai'i 'urge 'e)a... pi'ur-... 5ei... 'ine)a... des'5ide(i u"a... 5a. 5a. 5a; nainte; fluier; to,-; fanfar-; Ssune tr!m,i(ele; /!lg!itul se fa'e tot mai puterni'... o mie de g!tle4e g!lg!ie... o mie de g!tle4e !"i url,lestemele !n ure'5ile mele... 5a. 5a. 5a; (!nne,u3 ne"te). 1ar de fapt 'e s3a !nt!mplat? S3a !nt!mplat '(um,uru"ul -sta s3a mi"'at din lo' d!nd drumul 'er3 nelii 'are a !n'eput s- 'urg- frumos "i lini"tit. Se pare '- au tre'ut minute !ntregi de '!nd 'urge f-rs- prind de )este. 4ude'!nd dup- faptul '- am!n3 dou- m!inile !mi s!nt pline de 'erneal-. 2erneal- neagr-. s!nge negru. 2erneala e 'a s!n3 gele. s!ngele e 'a 'erneala. 6umea nu3i de'!t )i,ra3

137

(ie. S!nt frumoase poeziile. "i frumoase s!nt "i me3 taforele. iar oamenii iu,es' metaforele. $u !n'- din 'opil-rie m- miram '!nd auzeam spun!ndu3se &sl-3 nina asta e 'a migdalele* "i m- !ntre,am. de 'e !n a'est 'az oamenii nu m-n!n'- mai ,ine migdale? 6a fel m- miram '!nd se spunea despre ,uzele fete3 lor '- s!nt dul'i 'a mierea. '!nd miere po(i s- 'um3 peri pentru '!(i)a gologani. iar guri(ele fetelor s!nt mult mai 'ostisitoare; Se )ede '- oamenilor nu le pla' anumite lu'ruri. "i pentru 'a totu"i s- le poatsa)ura. s!nt ne)oi(i s- le 'ompare 'u alte lu'ruri pe 'are nu le au la !ndem!n- !n a'el moment. #stfel !(i dai seama '- de fapt ni'i lu'rul respe'ti) n3are ni'i o )aloare. Aiind'-. de fapt. nimi' nu are ni'i o )aloare; #'esta este ade)-rul. %imi' nu ser)e"te s'opului pentru 'are a fost 'reat. S- nu fim !ns- pesimi"ti. s'-ut-m s- ne ,u'ur-m !n mod dezinteresat de tot 'e eList-. 'um ne ,u'ur-m de o mi'- floare 'are nu ser)e"te la nimi'. dar ne m!ng!ie o'5ii prin fr-gezi3 mea "i ging-"ia ei. 2um "i de 'e mi3am ,-gat oare !n 'ap '- m- )oi ,u'ura de a'est stilou fiind'- )oi putea s'rie 'u el? 1a'- a" fi fost mai modest "i m3a" fi mul(umit s-3l pri)es' a"a 'um pri)e"ti o flori'i'pe 'are o stri)e"ti da'- te repezi 'u l-'omie la ea. 'e metafor- minunat- a" fi fost !n stare s- n-s'o3 'es'. l3a" fi putut numi fluture negru. z)elt turn de filde" 'are pri)e"te spre 1amas'. da. a" fi putut a"3 terne pe 5!rtie ni"te metafore minunate... 1a. le3a" fi putut s'rie. dar... 5m... 'u 'e? #sta !mi aminte"te '- am eu o stra"ni'- in)en(ie pe 'are ar tre,ui s3o ,re)etez '!t mai urgent. 2elor 'ompeten(i !n mate3 rie le pot dest-inui '!te)a am-nunte< m- g!ndes' la un ,e(iga" 'are s- nu fie gol pe din-untru. 'i masi). "i 'are. la 'ap-tul de 4os s- ai,- o peni(- de o(el. 'u 'are s- se poat- s'rie. !nmuind3o !ntr3un rezer3 )or dinainte preg-tit "i !n 'are se afl- 'erneal-. 2!nd peni(a se usu'- o po(i !nmuia din nou !n 'er3 neal-. C- mir '- ideea asta nu i3a )enit !n'- !n minte nim-nui.

138

G#F#R02#6$

#m s- )- po)estes' 'u toat- sin'eritatea 'e fel de za5ari'ale am m!n'at eu !n 'opil-ria mea !n 'artierul Tozsef)aros. J. Ga$!rul de cartofi (glu'oz-) Ci'i ,u'-(ele de ro'- al,-3'enu"ie. 'are seam-n'u sa'!zul "i nu se pot t-ia 'u 'u(itul. %u se "tie din 'e 'arier- se eLtrag. 9isate se !ntre,uin(eaz- "i la 'onstru'(iile de 'ase su, denumirea de mortar. 9ro3 prietarii 'aselor de raport din Tozsef)aros !nfig !n p-m!nt la anumite distan(e ni"te "ip'i de lemn. iar aerul dintre ele !l ung 'u mortar. #'e"tia se numes' pere(i. M. Nalvia + materie gumoas-. al,- "i )!s'oas-. !n 'are se g-ses' tot felul de o,ie'te du,ioase. 7!nz-torul din tara,- o f-r!mi(eaz- 'u lopata. Se g-se"te "i !mpa3 '5etat- !n staniol. 'u o mi'- poz- deasupra. W. Acadele cu mac +,ie'te m-runte !n form- 'ilindri'-. 'u urme pie3 trifi'ate de ma'. tari 'a osul. %eput!nd fi zdro,ite !n din(i. e"ti ne)oit s- le (ii !n gur-. 1up- '!te)a zile de stat la '-ldur-. rigiditatea lor 'edeaz- "i. deodat-. !(i alune'- pe g!tle4. ntre timp po(i m!n'a "i ,ea ori'e. m!n'-rurile nu3i altereaz- gustul.

139

K. Un fel de bomboan! r!sucit! Be(i"oare lungi de )reo JM 'entimetri. pre)-zute 'u g5i)enturi. $List- ro"ii "i al,e. iar gustul lor se aseam-n- 'u a'ela al molozului pr-4it. N. P!pu*a ro*ie de &um! Un o,ie't mi' "i ro"u. #re dou- m!ini "i doupi'ioare "i se poate !ntinde. fiind'- e 'a guma. (i fa'e pl-'ere s3o m-n!n'i. a,ia dup- 'e a de)enit 'enu"ie3ro"'at- din 'auza pip-itului "i mai ales dup'e i s3au lipit de 'ap toate s'amele de )at- sp-l-'itde pe fundul ,uzunarelor. '!nd are !n ,urt- o pio3 nez- "i o ,u'at- de 'reion '5imi' "i e !n)elit- !n f-r!mituri de '5ifle. 'a "ni(elul pane. 9re(ul J 'rei(ar. ^. Nopa Kitic!> + figurin- de za5-r. prins- 'u elasti' de un ,-( de lemn. Tragi elasti'ul. figurina 'o,oar-8 da'-3i dai dru3 mul. sare !n sus< Fopa Citi'-;

140

BUGU%#R$6$ C$6$

#m ales a'est titlu !n mod 'u totul pro)izoriu. p!n- !mi )oi adu'e aminte de su,ie'tul eLtrem de interesant "i de mare importan(- despre 'are )reau s- s'riu. mai pre'is. p!n- 'e nu )oi g-si 'eea 'e am notat pe o ,u'-(i'- de 5!rtie... da. fire"te. !mi adu' foarte ,ine aminte. era o ,u'at- de 5!rtie 'u p-tr-3 (ele. !ndoit- la un 'ol(. iar eu. !n gra,-. mi3am notat tema !n 'ol(ul din st!nga. da. da. !mi adu' aminte. '- m3am "i g!ndit. da. da. m3am g!ndit< iat-. !n sf!r3 "it. un su,ie't magnifi'. o idee eL'elent-. 'are re3 zol)- o pro,lem-. un su,ie't din a'elea 'are3mi pla'... !n sf!r"it. 'e)a 'e )oi s'rie 'u pl-'ere... zi'. a"a m- g!ndeam "i mi3am notat imediat su,ie'tul. numai '- nu3mi )ine !n minte despre 'e era )or,a8 de altfel totul ar fi !n perfe't- ordine da'- a" "ti !n 'are dintre ,uzunare am pus ,u'-(i'a a'ea de 5!rtie8 ei. nu fa'e nimi'. a'u"i o s3o g-ses'. !n definiti) omul n3are de'!t 'el mult dou-spreze'e ,uzunare8 patru !n 5ain- dou- dinafar-. dou- din-untru : patru la )est-. trei la pantaloni. a"a '- nu3i 'ine "tie 'e s- le s'oto'es' !n mare )itez-. dar p!n- atun'i rog pe 'ititor s- fie 'u r-,dare. fiind'- 5!rtiu(a )oi g-si3o negre"it. !mi adu' doar pre'is aminte 'um arat- "i !mi adu' aminte "i la 'e m3am g!ndit '!nd !mi notam su,ie'tul. un singur lu'ru nu mai (in minte< 'e anume am s'ris pe 5!rtie... %u. asta de ai'i din ,uzunarul de din-untru. sus. pe dreapta. nu e 'e 'aut eu. e 'e)a... ni'i eu nu "tiu 'e. un g5emoto' de 5!rtie presat pe 'are !n fie3

141

'are seara !l s'ot frumu"el din ,uzunar. !l pun pe noptier-. iar diminea(a !l a"ez din nou la lo'. n de3 finiti). 'e o fi !n el? +dat- "i odat- tot ar tre,ui sm- uit. s- )-d 'e este. doar nu3l p-strez degea,a de mai ,ine de un an? tre,uie s- fi a)ut moti)e puterni'e pentru a nu3l arun'a. $i da. dou- 'oli !mp-turite... Tii. dar -sta e s'e3 nariul de film al ,ietului de... 'um !l "i '5eam-. frate?... pe 'are mi l3a !n'redin(at 'u rug-mintea si3l dau lui -la... 'um !i zi'e... !n'- !n a'eea"i zi da'se poate. fiind'- a)ea urgent- ne)oie de ,ani... Ai3 re"te. nu puteam s-3l arun'... 1ar restul? Uite. ,ro3 "ura asta mi'-... 'e3o mai fi "i asta?... Un 'atalog de piese de ma"ini... 2um a a4uns la mine? 2red 'e 'e)a important. )-d '- are filele t-iate. ,a s!nt "i ni"te !nsemn-ri pe margine. nu3s f-'ute de mine. e drept. dar m- !ntre,< '!nd am a)ut eu ne)oie de piese de ma"ini "i la 'e mai p-strez eu ,ro"ura asta? $5. nu3mi adu' aminte. s3o pun de'i !napoi !n ,uzu3 nar. 'u siguran(- am ne)oie de ea. o s-3mi )in- !n minte mai t!rziu... pentru 'e anume... #lt'e)a nu mai am ai'i. !n afar- de ,u'-(i'a asta de e,onit-. 2e3o mai fi "i asta? #5a. e ,u'-(i'a 'e s3a rupt a'um doi ani din stilou; 1umnezeule. '!t o mai '-u3 tasem; C- 'ertasem "i 'u ne)ast-3mea. zi'eam '3am pus3o !n po"eta ei. n 'ele din urm- mi3am 'omandat una nou-8 m3a 'ostat patru 'oroane. 2!tte)atur- pentru o nimi'a toat-. Biata femeie a)ea dreptate< sus(inea sus "i tare '- am pus3o !n ser3 tarul de 4os... 1ar ai'i. !n st!nga. eLterior. 4os. 'e am? Ssta3i 'u(ita"ul meu '-ruia i s3a rupt lama8 iar -sta e un "uru, destul de mare8 la 'e mi3o fi tre,uind? $i. pe -sta am s-3l arun'8 sfoara asta lung-. la fel. o arun' "i pe asta. dar nu '5iar a'um. deo'amdat- s3o )!r repede !napoi !n ,uzunar. a'um n3am timp. dar o s-3mi notez '- tre,uie s- m- des'otoroses' de ele. Bag de seam- '- mi3am "i notat8 pe 5!rtia asta mo3 totolit- e s'ris '- de sfoar- nu mai am ne)oie "i 'la prima o'azie tre,uie s3o arun'. Bi uite ai'i o alt-

142

,u'at- de 5!rtie... pe 'are mi3am !nsemnat sa nu mai port at!tea flea'uri !n ,uzunare. 1ar a'um nu e )or,a de asta : totul la timpul s-u; #'um 'aut 'e)a... 1ar asta 'e3o mai fi ai'i !n ,uzunarul eLte3 rior de 4os. pe dreapta? S'risori? S'risori nedes3 f-'ute? $i. pe astea !n'- ni'i nu le3am 'itit... Tii. dr-'ie. eu !nsumi le3am s'ris... s!nt "i tim,rate : (((; #'um pri'ep de 'e au tre'ut trei luni de zile "i Kul'sar tot nu3mi r-spunde la s'risoare; 2um era s- r-spund-. da'- ni'i n3o pusesem la 'utie? Bi '!nd m- g!ndes' 'um m3am sup-rat pe el "i '!t l3am !n3 4urat peste tot. f-'!ndu3l netre,ni' "i ti'-los. 'um mi3a )enit la gur-; + )!r repede la lo'8 !n'- azi am s- o pun la 'utie. Ssta e 'easorni'ul meu. iar -sta de ai'i. al doilea ,ri'eag. asta e o ,ri'5et- 'are nu mai fun'(ioneazde "ase luni... nu se g-ses' ni'-ieri pietre8 ai'i s!nt dou- peni(e ruginite. din'oa'e trei (ig-ri rupte8 uite "i un tu, gol : 'e o fi fost !n el? #i'i am un ,ilet de tram)ai. iar ai'i unul de teatru din J\RN8 asta e o 'arte de )izit-. iar ai'i o ,u'at- de staniol. !n 'are s!nt !nf-"urate ze'e pietri'ele mi'i. 2e rost au oare? #. tre,uie s- fie pietre de ,ri'5et-;... Sigur; 2ine "tie '!nd le3am 'ump-rat... 1ar 'e ne)oie am a)ut eu de pietre de ,ri'5et-? %u3mi mai amintes'; # tre'ut mult- )reme de atun'i... 0ar asta? #sta e o 'utie de '5i,rituri. Uite "i portmoneul. ,atista. un (igaret. !n'- un (i3 garet : oare de 'e nu le foloses'? #sta e o ,u'-(i'de sti'l-. iar astea3s o 'ole'(ie de... + 'ole'(ie de flea'uri... tiii. de asta nu m- ating. ai'i s!nt o mie de '5estii 'e tre,uies' rezol)ate. de 'are tre,uie s- m- interesez. dar a'um n3am )reme8 de'i. !napoi 'u ele. a'um am alt- trea,-... 'aut 'e)a... dar 'e dra'u 'aut? #5. da. '5estia aia. 'ar3 ne(elul. sau 5!rtia... ori 'e nai,a. ni'i nu mai (in minte 'e era. !ns- "tiu pre'is '- era 'e)a... pe 'are !mi notasem... 'e notasem. doamne?... #. da... uite '"tiu... da. !mi notasem '- de a'um !nainte s- nu mai

143

s'riu despre fel de fel de mofturi f-r- importan(-. despre '5estiuni personale 'are nu intereseaz- pe nimeni "i m- pri)es' numai pe mine. 'i s- m- g!n3 des' mai ad!n' "i s- ata' su,ie'te serioase. de in3 teres o,"tes'. $i ,ine. !n 'azul a'esta totul e !n ordine. n3am de 'e s-3mi mai s'oto'es' prin ,uzunare...

144

9#%T+A0

0. noiembrie #zi dup- amiaz- am 'ump-rat !n sf!r"it pantofii de la' pe 'are !i o'5isem de mult. S!nt frumo"i. ,ine 'roi(i. 'u ,om,euri "i3s at!t de str-lu'itori '- lumina soarelui a alune'at "i a '-zut de dou- ori (a,ia s3a putut 'ulege de pe 4os...). plim,!ndu3se pe lustrul lor... 03am !n'-l(at. am str!ns ,ine "ireturile. 6a !n'eput m- str!ngeau pu(in la degetul mare. dar mi3a tre'ut repede. C3au 'ostat. !n total. dou-ze'i de 'oroane. 0, noiembrie #zi diminea(- i3am !n'-l(at din nou. C- mai str!n3 geau pu(in. la fel 'a ieri. dar o s-3mi trea'-. 9an3 tofarul mi3a spus '- se a"az- de la sine. 7or,a 'eea< &2a s-3i por(i. tre,uie s-3i supor(i;* 00 noiembrie #oleu. r-u m- mai str!ng. i port. dar a,ia3i su3 port. 01 noiembrie Tiii. pa"tele "i gri4ania m-3si;... Bi azi. a treia zi? 1e purtat !i mai port : dar numai eu "tiu 'um !i mai suport... 01 noiembrie #oleo. m- dor 'umplit; #u3au3au. mor de durere; Tiii. da> r-u m- mai dor... C- dor groza) pantofii

145

-"tia. 1up- amiaz- am f-'ut "i pu(in- temperatur-. Tii. 'e 4ung5iuri... 0J noiembrie 0ii3ii3au3au3!i3!i3oa3oa3oa... 0O noiembrie n sf!r"it. m3am dumirit< pantofii -"tia. )- rog sm- 'rede(i. s!nt ,olna)i; Ci3au tre,uit 'in'i zile pentru a fa'e des'operirea asta. Trei zile la r!nd am 5oin-rit prin F=)Ps3)Plg@) 5r-nindu3m- de durere numai 'u l-'uste "i r-d-'ini "i dans!nd. a"a 'um mi3a pres'ris nenea pantofarul : "me'5erul de el... #m dansat tango. dar a'um s!nt pu(in ner)os. 0I noiembrie #"adar m3am dumirit< pantofii a'e"tia s!nt ,ol3 na)i. C- dor. de'i s!nt ,olna)i; 1a'- te dor din(ii. !nseamn- : nu3i a"a? '- din(ii s!nt ,olna)i. da'te doare ,urta. e ,olna)- ,urta< de'i da'- te dor pantofii : s!nt ,olna)i pantofii. %u spun '-3s gra) ,olna)i... 5m. au luat un guturai sau mai "tiu eu 'e. apoi au f-'ut ni(i'- grip-. fapt e '- a'um mdor. C- dor pu(intel. un strop. at!t '!t tre,uie pen3 tru a s'5el-l-i din '!nd !n '!nd. !ns- 'el mult o datla fie'are pas. da. da. "i pentru a urla ole'u(-. !n timp 'e o'5ii stau s-3mi sar- din or,ite. dar numai un pi'8 '!t pentru 'ele '!te)a stele )erzi pe 'are le )-d ziua !n amiaz- mare. doamne. dar astea s!nt un flea'. o nimi'a toat-. n drum spre 'as- o s- tre' pe la un do'tor de pantofi. 9!n- atun'i sper s- mai pot rezista.

2artier um,ros "i r-'oros la periferiile 'apitalei ungare. (n.t.)

146

0P noiembrie 1o'torul de pantofi. maestrul 'izmar. a eLaminat pantofii. i3a palpat. i3a as'ultat. pe urm- mi3a 'on3 firmat "i el '- nu3i nimi' gra)< o mi'- r-'eal-. at!ta tot. s- iau lo'. s-3i las !n gri4a lui. !i aran4eaz- el '!t ai zi'e pe"te. # eLaminat 'azul prin prisma medi'inii interne8 mi3a )or,it mult de rame prost 'usute. de ,om,euri 'are taie degetele. de riduri la '-put- "i de lim,,o(it-. dar z-u '- n3am !n(eles mai nimi' din ter3 menii a'e"tia medi'ali. n 'ele din urm- a ,-gat !n ei un tu, : pro,a,il a fost ne'esar- o sp-l-tur- de stoma'. #poi le3a pus pri"ni(e re'i. 0Q noiembrie S!nt tot ai'i. !n spitalul de pantofi. Um,lu !n 'io3 rapi. fiind'- pri"ni(ele re'i nu le3au fost de ni'i un folos. 2!nd i3am !n'-l(at m3au mai durut. nu prea tare. 'e3i drept. doar at!t '!t s- m- fa'- s- s'ot lim,a. ei. nu '5iar de un 'ot. 'i 'el mult de un sfert de metru. 2u toate a'estea me"terul mi i3a s'os din nou din pi'ioare. spun!ndu3mi '- o s- !n'er'e "i 'u pri"ni(e 'alde. 1a'- ni'i a'estea nu )or a)ea ni'i un efe't. )a tre,ui s- m- adresez : dar s- nu msperii : do'torului Ko,rak. un mare spe'ialist. fiind'- s3ar putea 'a pantofii mei s- ai,- leziuni organi'e 'are. ai'i. la 'lini'a de ,oli interne. nu pot fi tratate : "i s- fie ne)oie de un 'onsult. Ci3a luat ze'e 'oroane. 0- noiembrie #m fost ne)oit s- m- adresez unui spe'ialist. fiind'- !n mod ,rus'. seara pe la ora opt. s3au i)it ni"te zg!r'ituri 'umplite. iar partea dreapt- s3a um3 flat. Spe'ialistul a f-'ut un eLamen am-nun(it. a )or3 ,it pe larg de diagnoz-. eu !ns- n3am pri'eput nimi'. 147

7a fa'e o !n'er'are 'u o pres- spe'ial-. sistem mo3 dern. "i da'- ni'i a'easta nu )a a4uta : zi'e el : )a fi ne)oie de o inter)en(ie '5irurgi'al-. fiind'la mi4lo' s!nt serioase leziuni organi'e "i 'ompre3 sele n3au f-'ut de'!t s- agra)eze ,oala. 9!n- a'um tratamentul m- 'ost- treize'i de 'oroane.

148

BU6$T0%

1. noiembrie 9antofii au petre'ut o noapte lini"tit- (poate fiind'- nu i3am a)ut !n pi'ioaie). Temperatura nor3 mal-. pulsul ridi'at. 2-ptu"ala lipit- 'u un material 'leios. $Ltern s3au apli'at dou- linguri Arantz,rant3 Iein. Bolna)ii au fost 'ul'a(i !n 'alapoade "i !n patul meu. $u am dormit pe 'anapea. , decembrie #zi la amiaz- am s'os 'alapoadele "i am !n'er'at pantofii. 1ar de la primii pa"i i3au n-p-dit sudorile. Ci3a fost imposi,il s- ies !n ora". #m telefonat ime3 diat '5irurgului. # sosit 'u ma"ina. i3a eLaminat "i mi3a de'larat '- inter)en(ia tre,uie f-'ut- numai3 de'!t< peste o 4um-tate de or- s3ar putea s- fie prea t!rziu. 0 decembrie # fost 'e)a !nfior-tor; Cai !nt!i s3a f-'ut o in3 'izie !n '-ptu"eal-. S3a des'operit '- su, '-ptu"eallim,a pantofilor se ,o(ise pro)o'!nd inflama(ia. 'are la r!ndul ei a fost 'auza durerilor supraome3 ne"ti 'are i3au '5inuit pe ,ie(ii pantofi. S-rmanii; %u era nimi' de f-'ut< '5irurgul a eLtirpat lim,a. integral. f-'!nd o in'izie p!n- la eLtremitatea ,om3 ,eurilor. apoi a 'usut3o u"or de marginea '-putei. 9e urm- pantofii nar'otiza(i au fost din nou tra"i pe "anuri. Tre,uie s- a"tept-m. 149

1 decembrie 2u inima fr!nt- de durere anun(-m '- ,olna)ii nu au putut suporta opera(ia. #zi diminea(- '!nd am )rut s-3i !n'al(. 'us-tura s3a rupt. talpa s3a desprins. iar pantofii !n a'ea 'lip- au s'os un (ip-t "i au su3 'om,at (eLitus). +di5neas'- !n pa'e; J decembrie Aaptul 'el mai !ngrozitor !n toat- trea,a asta este '- p!n- dup- 'in'ispreze'e ale lunii nu pot ie"i din 'as-. 6eafa mi3am '5eltuit3o 'u tratamentul "i a,ia la 'in'ispreze'e )oi a)ea suma ne'esar- pentru a3mi putea 'ump-ra o pere'5e de pantofi noi...

150

BR02F$T#

#m o 'ole'(ie de ,ri'5ete. %u "tiu da'- mai au sau au mai a)ut. !nainte de mine. "i al(ii. 'um nu "tiu da'- )or a)ea pe urm- a'est arti'ol. amintit anume 'a s- le st!rnes' pofta. n ori'e 'az. pentru e)entualitatea '- mania 'ole't-rii de ,ri'5ete s3ar r-sp!ndi. de)enind o pasiune asem-n-toare 'u fila3 telia "i '- am a4unge s- a)em re)iste. lu'r-ri "i tratate interna(ionale de spe'ialitate 'e )or da la i)eal- istoria ,ri'5etelor. pre'izez '- pentru uzul meu propriu am des'operit singur frumuse(ile "i importan(a 'ole'(ion-rii lor. Un lu'ru e sigur< am fost !nt!ia persoan- !n 'are a'east- pasiune a de)e3 nit 'on"tient- "i prezenta lu'rare. 'are !"i propune s- aprind- to'mai pasiunea 'ole't-rii de ,ri'5ete "i s- 'ole'teze totalitatea argumentelor "i a sentimen3 telor aprinse ale 'ole'(ionarilor. este !nt!iul studiu !n a'est gen. %u !n'ape !ndoial- '- printre operele de )aloare pri)itoare la 'ole'tarea ,ri'5etelor. ea )a fi pre(uit- 'a o in'una,il-. 9e s'urt. s'5i(a sumar- a mi'ului !ndreptar al 'ole't-rii de ,ri'5ete. pe 'are fie'are 'ole'(ionar tre,uie s-3l 'unoas'-. se prezint- 'am !n felul ur3 m-tor< Bri'5eta. pe numele ei str-)e'5i s'-p-r-toare. iar pe numele 'omun &tomado'5* (&toma* !n 4ar3 gon [ poate. &do'5*. pe nem(e"te [ totu"i8 etimo3 logi'. de'i< &poate. totu"i*8 logi'< &poate totu"i se aprinde*) nu reprezint- un nou grad de dez)oltare !n te5ni'a fo'ului dup- ,e(i"oarele !m,i,ate la 'a3 pete 'u o materie eLplozi,il-. numite &'5i,rituri*.

151

'i o !ntoar'ere la solu(ia te5ni'- original-. 2u toatenorma lor r-sp!ndire. '5i,riturile. 'a in)en(ie. nu au fost de'!t o a,atere de o durat- relati) s'urt- de la a'east- te5ni'-. Tre'utul apar(ine s'-p-r-toarei. iar )iitorul urma"ului ei dire't< ,ri'5eta. Sursa de fo' 'unos'ut- su, numele de '5i,rit !"i datore"te marele su''es a)anta4ului relati) pe 'are !l are fa(- de )e'5ile instrumente< amnarul "i 're3 menea. prin faptul '- se mane)reaz- u"or "i se aprinde !ntr3o 'lipit-. n s'5im,. '5i,riturile s!nt ni"te unelte din 'ele mai pu(in e'onomi'e. folosirea lor !nseamn- o risip- uria"- de material< ,e(i"orul de lemn : din 'are de 'ele mai multe ori nu se utilizeaz- de'!t )!rful : se pierde. 'a s- nu mai )or,im de 'utia 'omplet inutil-. n fie'are an. ome3 nirea arun'- la gunoi p-duri !ntregi de ,rad. pre3 f-'ute !n ,e(e "i 'utii de '5i,rituri. 1ar mai e 'e)a< 'utia o'up- un lo' prea mare !n ,uzunar. ,e(ele uzate fa' gunoi. iar da'- se ispr-)es'. tre,uie s- ne 'ump-r-m pro)izii noi. n s'5im,. o ,ri'5et- ,un- !ntrune"te toate a)an3 ta4ele )e'5ilor s'-p-r-toare "i ale '5i,riturilor. (i este tot timpul la !ndem!n-. o'up- lo' pu(in. e mi'-. ro,ust-. se aprinde u"or. utilizeaz- integral mate3 rialele ne'esare fun'(ion-rii ei. piatra "i ,enzina. "i nu fa'e ni'i o murd-rie. 1in pun't de )edere esteti'. ea !ntre'e 'u mult 'utia de '5i,rituri8 dreptung5iular-. uniform- "i de o dezolant- monotonie. 6a 'rearea ,ri'5etei fante3 zia artisti'- poate a)ea o 'ontri,u(ie !nsemnat-. n forma ei !"i poate g-si eLpresia sim,oli'- esen(a fiin(ei ei interioare. minunata semnifi'a(ie a fo'ului. !n totala armonie 'u apli'area prin'ipiului pra'ti3 'it-(ii. 0 se potri)e"te integral aLioma perfe't- a lui 6eonardo da 7in'i despre perfe'(iune< U$ frumoasfiind'- e util-. e pl-'ut- la !nf-(i"are fiind potri)its'opului pentru 'are a fost 'reat-;* 7arietatea aspe'telor su, 'are ni se !nf-(i"eaz- e asigurat- de a'ela"i prin'ipiu al pra'ti'it-(ii 'are determin- unitatea ei formal-.

152

Bri'5eta are stil. Una e ,ri'5eta indi'at- pentru femei "i alta 'ea indi'at- pentru ,-r,a(i. Bi iar-"i alta pentru 'ine o !ntre,uin(eaz- rar. mai mult 'a o,ie't de luL. Una e ,ri'5eta pentru (igarete "i alta ,ri'5eta pentru (ig-ri de foi. Bri'5eta poate fi parte integrant- a !m,r-'-mintei. 6a smo'king "i fra' merge o ,ri'5et- !ngust-. dis'ret-. ornamentat- 'u sidef. a '-rei fla'-r- minus'ul- aprinde !ntr3o 'lip(igara su,(ire 'u 'apul aurit8 la o 5ain- de piele. la pantofi ,ufan(i. la un 'ostum de )!n-toare se po3 tri)e"te o ,ri'5et- masi)-. 'u fla'-r- mare. o unealt- respe'ta,il-. ,un- "i pentru a aprinde o lulea sau un mald-r de )reas'uri. 9entru 'ole'(ionari este )ala,il un anumit pun't de )edere. a'tual !n zilele noastre. #matorul nu tre3 ,uie s- uite '- epo'a 'ontemporan- !i ofer- o o'azie uni'- pentru a pune ,azele unei 'ole'(ii !ntr3ade)-r )aloroase de ,ri'5ete. 2ole'(iile de ,ri'5ete !nte3 meiate a'um )or reprezenta '!nd)a o )aloare in'o3 mensura,il-. 9entru 'e? 9entru simplul moti) '- !n zilele noastre tr-im epo'a primiti)- a 'ultului ,ri3 '5etelor. anii 5aoti'i "i 'lo'otitori ai di,uirilor. ai '-ut-rilor. ai eLperien(elor indi)iduale. n 'iuda prin'ipiului )ariet-(ii. 'u timpul se )a ela,ora totu"i un format uni' de ,ri'5et- : 'el mai pra'ti' "i 'el mai simplu tip : 'are. din pun'tul de )edere al studiului e)olu(iei. nu )a mai prezenta ni'i un interes. #zi !ns- eList- sute de mii de feluri de ,ri'5ete "i di)erse sisteme "i forme 'are poart-. toate. am3 prenta epo'ii. 9rimele ,ri'5ete la mod- !n a4unul r-z,oiului mondial). nai)e. 'u de'lan"ator zgomo3 tos. !"i 'are pentru a lua fo' ne'esitau !ntr3ade)-r eforturi serioase. au fost urmate de uneltele siste3 mati'e fa,ri'ate !n 'ursul r-z,oiului< spe'ialit-(i 'reate de )ariate fantezii indi)iduale. din 'artu"e. tu,uri de "rapnele. gamele et'. + ade)-rat- eLpo3 zi(ie a e'5ipamentului de r-z,oi. Bri'5etele 'onfe'3 (ionate pe front au do,!ndit : 'a odinioar- 'iorapii
1

$ )or,a de primul r-z,oi mondial (J\JK:J\JQ). (n. t.)

153

mpletii !n !n'5isoare : un pretium affectionis). #u urmat numeroasele )ariet-(i ale ,ri'5etelor din timp de pa'e. fie'are adu'!nd '!te o mi'- ino)a(ie. o eLperien(-. o !n'er'are. Bri'5etele au "i un 'ara'3 ter na(ional8 fie'are (ar- fa,ri'- altfel de ,ri'5ete "i ele pot fi re'unos'ute dup- forma lor. dup- in3 )en(iozitatea spe'ifi'- 'u 'are au fost n-s'o'ite. !n3 'ep!nd 'u tipurile pre'ise dar greoaie 'reate de spi3 ritul german. tre'!nd peste modelele gra(ioase "i spirituale ale fran'ezilor "i termin!nd 'u produsele prin'ipiului ameri'an al ieftinit-(ii. Belgianul !"i fa'e ,ri'5etele din 'apse. englezul din stilouri. olan3 dezul din 'easorni'e. indigenul din %oua Geland"i le 'iople"te. pro,a,il. din os. 2e minunat lu'ru este o 'ole'(ie de ,ri'5ete< a,ia a'um !mi dau seama '- m3am am,alat de3a ,ine3 lea; $u !n'- nu am o asemenea 'ole'(ie "i da'- la !n'eput )3am min(it. spun!nd '- posed una. am f-3 'ut3o numai pentru a a)ea despre 'e s- s'riu. 1ar !n 'ur!nd )oi a)ea3o. fiind'- 'eea 'e am s'ris des3 pre a'este 'ole'(ii. m3au 'on)ins "i pe mine '!t de no,il- pasiune este 'ole'(ionarea de ,ri'5ete. Cereu ai de !n)-(at 'itind 'e ai s'ris.

9retium affe'tionis (lat.)< )aloare afe'ti)-. (n.t.)

154

2U70%T$ %2RU20B#T$

1iminea(a 'opilul a !nt!rziat de la "'oal-. "i pier3 duse ,retelele. de"i !i atr-sese aten(ia gu)ernantei !n'- din a4un. 6a ora unspreze'e. '!nd am )enit a'as-. Cari(a ,o'ea. gu)ernanta !"i f-'ea ,aga4ele gata s- ple'e. iar 'oni(a era !n'- !n pat. $i ,ine. e nemaipomenit 'e se petre'e !n 'asa asta; : 7- rog s- nu intra(i8 e a 'in'ea oar- '- sun'oni(a s- n3o deran4-m '- doarme ad!n'... : 2e fel de )or,- mai e "i asta? $i nu. e insu3 porta,il. 1es'5id u"a )i4elios. : 2e minunea lui dumnezeu s3a !nt!mplat 'u ,re3 telele alea?; 2oni(a se ridi'- alene. 'u fa(a de stafie. : Bretelele... #5. da... #sta o fi; 1ar. !n 'lipa urm-toare. d- din m!n-. dezam-git-< : %u... %u se potri)e"te. are nou- litere "i mie !mi tre,uie "apte... C- uit la ea !n'remenit; 9e urm- !n'ep s3o 'om3 p-times'. Aire"te. asta e 'u totul alt'e)a : "i eu 'are m- sup-rasem pe ea; Bine. dar ieri sear- nu a)ea !n'- nimi'a. 9rin minte !mi str-fulger- amin3 tirea unui arti'ol pe 'are l3am 'itit d-un-zi !n tram3 )ai "i !n 'are s'ria '- foarte adeseori gripa se lo'a3 lizeaz- la 'reier. n'5id u"a 'u gri4- "i !n'er' s- 'almez spiritele< : 1oamna nu se simte ,ine. tre,uie mena4at-. feti(o. 9i"tike. auzi? S- nu pl!ngi. 6a ora patru )ine

155

nenea do'tor s- )ad- pe m-mi'a. 1a'- plmgi. te eLamineaz- "i pe tine. C- las !n )oia g!ndurilor. Aire"te. distrat 'um s!nt... 2- da'- m3a" fi o'upat mai mult de ne)ast-3 mea. a" fi o,ser)at din )reme. ...2riza tre,uia doar s- fi !n'eput !n'- azi3noapte. 6a ora dou- a )enit la patul meu "i m3a trezit< : Se g-se"te !n Suedia. poate fi asasinat. patru litere. orizontal. #m 'rezut '- )iseaz- 'e)a ur!t. #m !n'er'at s3o lini"tes' "i am 'ul'at3o la lo'. !n pat. 9!n- s- adorm. m- g!ndeam. '-tr-nit< 2ine dra'u !i pune "i pe gaze3 tarii -"tia s- s'rie mereu despre 'rimele "i asasina3 tele astea stupide? Tre,uie s- !n"tiin(-m pe tanti Cal'si s- trea'dup- mas- pe la noi. 2e3i 'u dumneata. domni"oar-? %3auzi '- sun- telefonul de o 4um-tate de or-;? 2ine3i? 1oamna Can(i? 6a nai,a 'u at!tea prie3 tene; Bi eu 'are m- ,u'uram '- m- '5eam- la ,an'-; Spune3i '- ne)ast-3mea e ,olna)- "i a ple'at din ora". S- )iu eu la telefon? 2e )rea 'u mine? Ci3e le5amite de at!tea prietene; : #lo. da. s'ump- Can(i"or. !(i pupi'- m!nu(ele (asta3i Can(i. 'ea 'u m!inile mari). dispune de mine. draga mea; %e)ast-3mea? i pare nespus de r-u. dar nu poate )eni la telefon. # ple'at... !n Suedia. : 7ai 'e r-u !mi pare; nseamn-3(i pentru ea. )alut- "i instrument muzi'al e lir-... : 9oftim? : #"adar. la re)edere. pa; 7ai. pardon. nu 'um)a "tii. din !nt!mplare. se afl- su, apa m-rii. po(i "edea pe el. patru litere. )erti'al? Re'eptorul !mi tremur- !n m!n-. dar fa' un ultim efort "i m- re'uleg. $ 'lar; Bi !mi adu' ,ine aminte 'e spunea ne)ast-3mea< nu !n'ape !ndoial- '- gripa a luat3o de la Can(i. Tre,uie de'i s3o lini"tes'. sn3o ener)ez pentru nimi' !n lume... : Ba da. ,a da. o s- m- interesez. Bi o s-3(i tele3 fonez. #m destule 'uno"tin(e printre ofi(erii de ma3 rin-.

156

: 1ar s- nu uiti< )erti'al. : 1a. da. fire"te '- )erti'al. se !n(elege de la sine. dar )ezi de te 'ul'- "i ia ni"te aspirin-. %3a)ea ni'i o team-. o s-3(i trea'-. 9un re'eptorul !n fur'- 'u deose,it- gri4-. 1in 'amera 'opilului se aud ni"te urlete !nfior-toare. 2e se petre'e a'olo? 1omnule pre'eptor. nu (i3am spus de at!tea ori s-3l 'on)ingi f-'!nd apel la sim(ul lui moral? 1a'-3i )or,a de palme. eu 'e p-zes'? 9entru a"a 'e)a n3am ne)oie de pedagogi. : n 'azul a'esta. domnule pro'urist. nu3mi iau r-spunderea. 2opilul nu "i3a f-'ut le'(ia "i e 'u totul lipsit de respe't. Gi'e '- at!rn !n 'oridor "i miros ur!t. orizontal. 7- rog s- m- 'rede(i '- nu s!nt o,i"3 nuit 'u asemenea maniere. #"a? $i. a"teapt-. a"teapt-. puiule. '- am s-3(i ar-t eu (ie... Ei3ai pierdut min(ile? 2e !nseamn- aia orizontal? 2um !ndr-zne"ti s-3i spui domnului pro3 fesor '- miroase ur!t orizontal? 9i"ti (ip-< : ... 9-i. tanti Can(i toat- dup- amiaza m3a ,-3 tut la 'ap s-3i spun 'e3i aia< at!rn- !n 'oridor. miroa3 se ur!t. opt litere. orizontal... $i ,ine. profesor are opt litere... 2e? 2e? #sta nu mai e grip-; $ ne,unie 'ole'3 ti)-. # !nne,unit toat- 'asa. 1omnule do'tor. sosi(i to'mai la timp... Spune(i3mi )- rog 'e minune mai e "i asta< orizontal "i )erti'al? 9oftim? %3a(i fost atent? %u )re(i s- l-sa(i ziarul o 'lip-? 6a 'e )uita(i? 9oate la "tirile de ,urs- din ultima pagin-? : 1a> de unde; C- uit la dr-'ia asta de ai'i. 2e o fi. domnule. lua3o3ar nai,a? Toat- lumea o are. totu"i toat- lumea !i du'e lipsa. opt litere. dar la mi4lo' tre,uie s- ai,- un a fiind'- )erti'al. a treia la dreapta. e a. %u poate fi de'!t pas-re. : Sfinte dumnezeule. "i dumnea)oastr-. domnule do'tor? 2e s3a !nt!mplat 'u ora"ul -sta?;;? : 2e s- se !nt!mple? 9-i astea3s 'u)intele !n'ru3 'i"ate. #st-zi pe oameni nu3i mai intereseaz- ni'i ,ursa. ni'i tratatele de pa'e. ni'i 'rimele : 'i nu3 mai 'u)intele !n'ru'i"ate.

157

: #... #"a... !n(eleg. 7a s- zi'- petele a'estea pestri(e din ziare? : $La't; Coda 'u)intelor !n'ru'i"ate a )enit la noi din #meri'a. #'olo lumea nu are de '!t o sin3 gur- preo'upare< 'u)inte !n'ru'i"ate. Bi mai s!nt oameni 'are se mir- '- )ia(a familiar- s3a destr-3 mat;; %3ai de'!t s- o 'onsideri drept o nou- 'ru3 'iad- pe 'are #meri'a a pornit3o !mpotri)a $uro3 pei... : Bun. ,un. am s3o 'onsider. 1ar !n numele '-rei idei ta,-r- asupra noastr- 'u a'east- 'ru'iad-? : 2um !n numele '-rei idei? : $5ei. am g-sit; Uite '- "tiu. /!nde"te3te "i dumneata pu(in< patru litere )erti'al. nu se poate m!n'a. ni'i !ng5i(i. !n'epe 'u t mp "i se termin- 'u enie.

158

#10+. R$BUSUR0

0u,ite 'olega /ratzer. te rog s- 'onsideri pl!nge3 rea "i spo)edania de mai 4os : '-ruia i3a" fi putut da "i titlul< Eu *i literatura rebusist! : 'a adresatdumitale personal. #m fost de '!nd m- "tiu un !nfl-'-rat adept al literaturii re,usiste. C- g!ndeam 'u admira(ie la minuna(ii ,-r,a(i 'are !nto'meau re,usurile "i eram m!ndru '!nd figuram "i eu pe lista 'elor 'e reu"eau s- le dezlege. 1e '!nd ziarele 'ele mai populare din lume orga3 nizeaz- 'u duiumul 'on'ursuri : 'e zi'? ade)-rate der,@3uri re,usiste : !n #meri'a a a)ut lo' un 'on3 'urs de 'u)inte !n'ru'i"ate 'u premiu !n )aloare de 'in'ize'i de mii de dolari : preo'uparea a'easta a de)enit "i mai pasionant-. 7remea premiilor !n '-r(i sau !n Arantz,rantIein 1iana s3a dus8 azi '!"3 tig-torilor li se dau automo,ile. 'ase de lo'uit. ferme la (ar-. rente )iagere. Un om pre)-z-tor. '-3 ruia nu3i este indiferent )iitorul lui "i al familiei sale. tre,uie s- se o'upe 'u toat- seriozitatea de a'east- "tiin(-. 'are. !n 'azul '- noro'ul !l fa)ori3 zeaz-. et'.. et'... Cai ales '- 'elelalte profesii s!nt "i mai pu(in sigure... C3am pus pe lu'ru 'u toat- seriozitatea. #m !n'eput s- studiez re)istele de spe'ialitate. indigene "i str-ine "i re,usurile de prin toate ziarele pe 'are mi le puteam pro'ura. #m !n'er'at s- g-3 ses' un prin'ipiu unitar 'are s-3mi permit- s- pun m!na pe '5eia general-. )ala,il- at!t pentru !nto'3 mirea pro,lemelor '!t "i pentru dezlegarea lor8 s-

159

m- orientez 'u u"urin(- !n a'el la,irint unde 'u3 )!ntul !nseamn- imagine. iar imaginea 'u)!nt. #m a4uns s- rezol) 'u u"urin(- "i !ntr3o singuro'5ire 'ele mai difi'ile pro,leme. uimind pe 'ei grei de '-p-(!n- 'are te !ntrea,- dispera(i< &2e o fi aia< patru litere. e a"ezat- de o,i'ei !n mi4lo'ul 'amerei. se m-n!n'- pe ea "i se termin- 'u... as!6. 9!n- la urm- am do,!ndit o !ndem!nare at!t de mare. !n'!t a4unsesem s- dezleg "i figuri 'are nu erau re,usuri. ntr3o zi. reda'torul unei re)iste de spe'ialitate mi3a po)estit r!z!nd '-. !n lips- de material. la !n3 '5iderea edi(iei a dat la tipografie un desen oare3 'are. de'upat dintr3o re)ist- str-in-. 'are !nf-(i"a o 'as-. iar l!ng- 'as- se afla o ,u'at- de '-r-midspart- !n form- de i'. Se g!ndea '- o s- g-seas'- el mai t!rziu o &dezlegare*. 1ar n3a tre,uit s-3"i ,at'apul. deoare'e dintre miile de 'on'uren(i 'are au trimis r-spunsuri. )reo treize'i au des'operit '- edi3 fi'iul desenat nu a)ea 'o" "i au dezlegat pro,lema !n felul urm-tor< =asa =!r!midarului I0 C0 FARC'" 2!nd am aflat '5estia asta. instantaneu mi3a tre3 'ut prin minte ideea '- nu mai tre,uie n-s'o'ite re,usuri. fiind'- toate o,ie'tele. figurile "i desenele din lume de)in pro,leme misterioase. de3ndat- 'e nu le pri)im drept 'eea 'e s!nt. 'i le atri,uim 'ine "tie 'e sensuri taini'e. (#"a a pro'edat filozofia '!nd a f-'ut un mister din 'el mai minunat "i mai transparent fenomen al lumii< femeia : de"i rezol)area pro,lemei era foarte simpl-< patru litere )erti'ale. patru orizon3 tale "i e gata 'ru'ea pe 'are tre,uie s3o poarte ,-r3 ,a(ii.) 1a'- e ade)-rat- )or,a lui Famlet '- ,inele "i r-ul nu eList- de'!t !n g!ndul nostru. au dreptate

160

"i 'ei 'are sus(in '- nu eList- taine "i rezol)-ri de'!t pentru inteligen(ele analiti'e. 2redeam '- s!nt aproape de perfe'(iune. '!nd iat'e mi s3a !nt!mplat< 2ine)a mi3a pus urm-toarea pro,lem-< (.U.: =ADE =A(A Trei s-pt-m!ni mi3am ,-tut 'apul 'u ea. %3am fost !n stare s3o rezol). #m !n'er'at !n fel "i '5ip. am '-utat s- !nlo'uies' 'u)intele &'ade* "i &'asa* 'u e'5i)alentele lor fran'eze. engleze "i germane. %3a mers "i pa'e. S- !nne,unes'. nu alta. ntr3o zi. nepo(elul meu de 'in'i ani : 'are to'3 mai a'um !n)a(- s- 'iteas'- : a des'operit !ntre 5!rtiile mele !nsemnarea a'easta "i a !n'eput s- o sila,iseas'-. %3a tre'ut o 4um-tate de minut "i pu"tiul a 'itit urm-toarele< 1"UNC( DE CAS(2 1e atun'i nu mai dezleg ni'i un fel de pro,leme. #dio. re,usuri;

161

70#ES %+US

2u prietenul meu m3am !nt!lnit pe la orele trei dup- mas-. %u3l mai )-zusem de mult !n a'est lo3 'al. Bedea la lo'ul lui o,i"nuit... %u s'ria. nu 'i3 tea. "edea doar. pur "i simplu. pri)ind !n gol. Totu"i nu p-rea ni'i pli'tisit. ni'i o,osit. 2um m3am a"ezat l!ng- el. m3a salutat s'urt "i 5ot-r!t. 'a un om 'are !"i d- foarte ,ine seama de importan(a salutului. dar nu3i a'ord- de'!t timpul stri't ne'esar8 ni'i mai mult ni'i mai pu(in de'!t se 'u)ine. +'5ii lui m3au !n)-luit !ntr3o pri)ire limpede. 'urat- "i 5ot-r!t-. $ra !n a'east- pri)ire o eLpresie de superioritate 'e nu putea iz)or! de'!t dintr3o profund- sin'eritate "i onestitate. dintr3o 'on"tiin(- lini"tit- "i un suflet des'5is. 9entru o 'lipm3am tul,urat. : $i... 'e mai fa'i? : Cul(umes'. ,ine : !mi r-spunse prietenul meu pe un ton foarte ridi'at "i 5ot-r!t. #m r-mas uluit. : Fm. pari... s'5im,at. 9ar'- e"ti 'u totul altul. : Te 'red : !mi r-spunde el 'u a'eea"i )o'e tare "i 5ot-r!t-. 'u o nuan(- de ironie aproape ame3 nin(-toare. #poi se uit- drept !n o'5ii mei. dar at!t de p-trunz-tor. !n'!t m3am tul,urat "i mi3am !ntors pri)irea !n alt- parte. : Bi... 'um mai tr-ie"ti !n )remea din urm-? am 'ontinuat s-3l des'os. 'u la"itate. 1e data a'easta pri)irea lui era de3a dreptul ,at3 4o'oritoare.

162

: 2um mai tr-ies'...? 9-i. pu(in altfel de'!t tr-i(i )oi. de eLemplu. !n )remea din urm-; : 2e spui; 2um adi'-? # ezitat o 'lip-. 'ump-nind par'- da'- m- poate lua !n serios. n 'ele din urm- s3a aple'at pu(in !nainte "i a iz,it 'u pumnul !n mas-. n timp 'e )or,ea. !n o'5ii lui lu'ea o lumin- stranie. trium3 f-toare. : #s'ult-. ,-iete. da'-. dup- at!tea nop(i pier3 dute 'are (i3au mole"it inteligen(a. mai e"ti !n stare s- te 'on'entrezi pentru a putea :'um s- zi'; pen3 tru a putea apre'ia un lim,a4 !n'5egat... as'ult- "i g!nde"te3te ,ine la 'e )ei auzi... #m s-3(i spun 'um tr-ies' eu !n timpul din urm-... Sau nu8 mai ,ine am s-3(i po)estes' am-nun(it. de pild-. tot 'e fa' !ntr3o zi. 1e'i. !nt!i "i3nt!i< 6a ora opt diminea(a de"teptarea. Sar din pat. msp-l !n ap- re'e. m- !m,ra'. 2afenea nu mai eList-. $List-. !n s'5im,. !n strada mea. o l-pt-rie. Ci' de4un modest la a'east- l-pt-rie. Codest. dar s-3 n-tos "i simplu. 'are 5r-ne"te "i !n)ioreaz- !n a'e3 la"i timp. S3a f-'ut opt "i 4um-tate. $"ti atent? : +; S!nt numai ure'5i; : $ ora opt 4um-tate. !n'ep de'i mun'a. S'riu. 1a. !n'ep s- s'riu dis3de3diminea(-. 'u 'apul lim3 pede. proasp-t. 'u imagina(ia netul,urat-. #sta (ine p!n- la ora JJ. '!nd m- ridi' de la mas- "i tre' !n 'amera de al-turi. unde m- a"teapt- mi'ile mele 5altere. Urmeaz- un 'eas de gimnasti'-. s-n-toas-. !n)ior-toare. + 'ola,orare armonioas- !ntre trup "i suflet. : Cinunat;; : Te 'red '-3i minunat. #"a se poate fa'e 'e)a. nu 'ul'!ndu3te !n zori de zi. 1ar as'ult- mai departe. Urmeaz- pr!nzul. Un pr!nz u"or. proasp-t. !n)ior-3 tor. su,stan(ial. 'are dez)olt- trupul "i m-re"te elasti'itatea sufletului... adi'- )reau s- zi'... dar tot aia3i. #poi le'tura : p!n- la ora patru. 2on'en3 trare ad!n'it- !n ,i,liote'a mea !n 'urs de !nfiri3

163

pare< adun puteri pentru lu'rul 'e urmeaz-. 'a al,ina 'are adun- polen. 9rietenul meu d- din m!ini. : 9olen... Un moment. te rog8 s- iau note. : 9oftim. #"adar< de la patru la "ase mun'!n'ordat-. 6a "ase gimnasti'-. urmat- de o gustare. 6a "apte. plim,are !n par'. 6a opt. o 'in- s-n-toas-. proasp-t- "i !n)ior-toare. + 'in- frugal-. 9e urmo s'urt- plim,are. apoi iar le'tur-. 6a ora ze'e intru !n pat. 9este ze'e minute dorm somnul simplu. ad!n'. 'urat "i !n)ior-tor al oamenilor '-rora sen3 timentul unei zile !mplinite 'u 'on"tiin(a 'urat- "i !n deplin- s-n-tate le fa'e dul'e perna al,- 'a z-3 pada pe 'are3"i plea'- spre odi5n- 'apul;; n fraza de !n'5eiere glasul prietenului meu a de)enit de3a dreptul maiestuos. mi amintea de ma3 rele a'tor TPrzs) !n s'ena Wagram. din 6>#iglon*. C- uitam la el uluit. : Bi... "i... de '!nd tr-ie"ti tu !n felul a'esta? !ndr-znii s-3l !ntre,. 'u glasul tremur!nd de emo(ie. 9rietenul meu !"i l-s- 'apul !n p-m!nt. 6umina din o'5ii lui se stinse. Aa(a i se !n're(i. iar ,uzele !i at!rnau ,legite. 9ri)irea !n'epu s-3i "o)-ie. "i !ntoarse palmele< : 9-i... de m!ine diminea(- )reau s- !n'ep... #'um... a,ia a'um o 4um-tate de or- mi3a )enit ideea...

TPrzs TenP. a'tor dramati' mag5iar. 'ele,ru interpret al repertoriului 'lasi' "i romanti'. (n. t.) 2 9ies- de teatru de $. Rostand. 4u'at- la noi su, titlul &9ui de )ultur*. (n. t.)

164

T$C39+ $C3T$3K# +Reporta' sportiv/

1rag- domnule reda'tor. te3am prins 'u )or,a. Te3am f-'ut atent '- eu nu s!nt spe'ialist. nu s!nt de'!t un s'riitor oare'are. te3am rugat s- pui pe alt3 'ine)a s- s'rie reporta4ul de 'are ai ne)oie. pe unul 'are se pri'epe la d3al de astea 'a &tras la poart-*... "i &dispozi(ie de "ut*. 1umneata mi3ai spus 'to'mai de a"a 'e)a ai ne)oie. de un o'5i impar(ial 'are. pri)ind lu'rurile dintr3o perspe'ti)- inedit-. le )ede mai ,ine de'!t al(ii. le 'ategorise"te "i apre3 'iaz- la 4usta lor )aloare "i se eLprim- !ntr3un lim,a4 ales "i distins. $i ,ine. )or,ind des'5is "i sin'er. sin'er "i des3 '5is. ,a '5iar entuziast "i. !n ori'e 'az. ales. nu !n3 (eleg. nu !n(eleg de lo' de 'e se3ng5esuie ai'i trei3 ze'i de mii de oameni? #u alergat ai'i !n goana mare. g!f!ie "i transpir- su, ,olta azurie. uit!ndu3se 'u o'5ii ie"i(i din or,ite la elipsa a'eea mare "i )erde !n fa(a lor. iar !n mine o presim(ire sum,rse !n'ui,eaz- (nu m- mai 'onsola. domnule reda'3 tor. simt '- am dreptate)< '- da'- ar fi fost )or,a. da'- s3ar fi anun(at '- eu )oi ie"i !n mi4lo'ul pa4i"3 tei )erzi "i )oi re'ita. 'u m!na pe inim- "i )i,r!nd de sim(ire. poezia mea ;Duminic! de Pa*ti6, la a '-rei ultim- strof- lu'ram '!nd am fost t!r!t ai'i. da. da. m- !n'ear'- teri,ila ,-nuial- '- nu s3ar fi adunat ni'i m-'ar treize'i de mii de oameni... 2u toate '-. ori'um. azi e !ntr3ade)-r dumini'a pa"tilor. nu3i a"a? de'i 'eea 'e am promis eu pu3 ,li'ului se refer-. !n modul 'el mai stringent "i mai eL'lusi). la el. 9oezia se adreseaz- tuturor "i )or3

165

,e"te despre to(i "i despre toate. !n timp 'e a'e"ti dou-ze'i "i doi de oameni nu se o'up- de'!t de ei !n"i"i. nu s'ot o )or,-. se mul(umes' s- dea doar din pi'ioare. %u pot s'-pa de a'est g!nd. #r,itrul fluier-. "i par'- fluier-turile lui mi3ar fi adresate mie "i !ntregii literaturi. Ba '5iar "i pu,li'ului. 2iudat. %u eList- spe'ta3 'ol pu,li'. in'lusi) teatrul "i 'ir'ul. !n 'are inter3 pre(ii spe'ta'olului s- se sin'5iseas'- at!t de pu(in de pu,li' 'a 4u'-torii de fot,al. 2u toate a'estea fot,alul este sl-,i'iunea 'ea mare a pu,li'ului. el dezl-n(uie entuziasmul 'el mai masi). Bi da'- 4u3 '-torii ar dansa sau ar '!nta m-'ar !n timp 'e dau din pi'ioare; Sau 'el pu(in da'- ar '!nta muzi'a !n timpul 4o'ului. 'a s- auzim din '!nd !n '!nd '!te un foL3trot tip3top. ,un-oar-. Sau da'- 4u'-torii s3ar !n'lina m-'ar !n fa(a pu,li'ului. mul(ulmindu3i pen3 tru aplauzele la scen! desc$is! 'u 'are s!nt onorate "uturile la poart-. 1ar doamne fere"te; %u se uitni'i !n st!nga. ni'i !n dreapta. 'i stau s- se sf!"ie. nu alta. Bi nu au de'!t pi'ioare8 m!inile n3au )oie s- "i le foloseas'-. 1a'- )reunul uit- a'est lu'ru "i ridi'- m!na. e o ade)-rat- 'atastrof-. Treize'i de mii de oameni !n'ep s- (ipe 'a s'o"i din min(i< 5en(. 5en(. de par'- 'ine "tie 'e ne'u)iin(-. neru"i3 nare sau a't pornografi' s3ar fi 'omis; Bie(ii ,-ie(i. tre,uie s-3"i as'und- m!inile 'um odinioar- femeile !"i as'undeau pi'ioarele. 'a s- nu 'al'e pre)ederile poli(iei de mora)uri8 tre,uie sse ru"ineze de propriile lor m!ini. s- le 'amufleze "i s- nege '- le au. #m )-zut un 'et-(ean 'are !n 'lipa '!nd un 4u'-tor de fot,al a atins din !nt!m3 plare mingea 'u m!na. a a'operit fa(a ne)ino)atei sale feti"'ane 'are st-tea l!ng- el. 'a nu 'um)a 'opila s- )ad- a'east- oroare. $ de !n(eles '- s!nt at!t de moro'-no"i ,ie(ii oa3 meni. S- ai !n fa(- o frumuse(e de minge elasti'-. ,ine umflat-. 'are !(i fa'e 'u o'5iul z,ur!nd zglo3 ,ie de 'olo3'olo "i s- nu ai )oie s3o atingi de'!t 'u )!rful pi'iorului;;; 2ui i3ar )eni s- z,urde !n ase3 menea !mpre4ur-ri? Singur ar,itrul e ,ine dispus8

166

el are )oie s- prind- mingea 'u m!na;; 7ezi ,ine '- fluier-. )esel. 'a o mierl-. %umai 'e3l auzi fre3 don!nd< pitpala'; Tu'-torii se opres' mira(i. se uit!ntre,-tori unul la altul< 'e l3a g-sit de3i a"a de 5ai5ui? 9u,li'ul. !n s'5im,. este din 'e !n 'e mai agitat. %u3i mul(umit de nimi'. !i asmu(- pe ,-ie(i. pe unii !mpotri)a altora. pre'um pi'adorul : taurul. n general : lu'rul a'esta l3am o,ser)at de mult : pu,li'ul "tie totul mai ,ine. $La't 'a "i '5i,i(ii la '-r(i. Tos ar,itrul : url- oaimenii din r-sputeri : nu )ezi '-3i ofsaid? +pata. +pata) : strig- unii. Se )ede '- 'ine)a a f-'ut unde)a o pat-... + fi asta o figur- de 4o' pe 'are eu n3o 'unos' "i n3o !n(eleg. #r fi 'azul s- ni se dea l-muriri din )reme. 'a s"tim 'e atitudine s- lu-m '!nd se fa'e o pat-... 6a nai,a. nu3l sl-,i; url- lumea. %u dri,la. n3o tot potri)i; Cai repede... a"a... trage la poart-. la poart-... gol... gol; 9rea sus. idiotule; Uit-3te la el. 'e mai a"tep(i?; %emaipomenit; Re)olt-tor; 2e por'-rie; # pasat; Tre,uie s- des'5id- lateral; 2u 'apul. #"a nu se poate realiza nimi'. Tempo $m3te3ka; Tempo $m3te3ka; Toat- lumea !i d-s'-le"te pe ,-ie(i. !i !n)a(- s4oa'e. 'uim !"i !n)a(- r!nduni'a puii s- z,oare. Cmir '- nu se g-se"te un de"tept 'are s- intre pe teren. s- ia mingea din m!na : )reau s- zi' din pi'iorul : 4u'-torului. repezindu3l '!t 'olo< d-3te la o parte. nu )ezi '- 5a,ar n3ai de 4o'? Uite 'e tre,uie s- fa'i; Tu'-torii primes' 'u mutre a're urletele 'a 4u'-torul de '-r(i '-ruia !n toiul parti3 dei un ne'unos'ut i3a ars o palm- zdra)-n- 'ul3 '!ndu3l la p-m!nt "i 'are de a'olo. de su, mas-. n3a zis. furios. de'!t at!t< &%u era mai ,un )aletul de ro"u?* n rezumat. nu pri'ep nimi' din toat- trea,a asta; + fi un sport frumos. ,inef-'-tor. s-n-tos : asta nu se dis'ut- : dar treize'i de mii de oameni 'are nu 4oa'-. 'i numai pri)es'? +ri'e s3ar spune. a)em

+pata [ numele unui 'ele,ru 4u'-tor de fot,al din al doilea "i al treilea de'eniu al se'olului nostru. (n. t.)

167

de3a fa'e 'u o sugestie !n mas-. %u e pentru oamenii ale"i. pentru poe(i : 'a su,semnatul de pild- : a '-ror fantezie e soli'itat- de 'ele mai alese )i3 ziuni "i 'are plutes' mult deasupra maselor. 1e a'eea ple'. p-r-ses' terenul. $ ade)-rat. '- mai am de ispr-)it "i poezia mea intitulat-< ;Duminica de Pa*ti6. 1a. dar ai'i la 'afenea e imposi,il s- lu'rezi. Toat- lumea )or,e"te 'u ade)-rat- furie despre re3 zultatul me'iului. 1a. da. Sla)ia a fost mai ,un- : rezultatul de M< J e real. $i. asta3i. $m3te3ka a 4u'at su, posi,ilit-(i; Faidem a'as-... #'olo !n odaia lini"tit-. 'u per3 delele l-sate. 'ul'at !n pat... izolat de fot,al. departe de zgomotul a'estei lumi !nne,unite. )oi 'rea : !n 'ap : ultima strof- a poeziei mele... 6as perdelele. n'5id o'5ii. 9a"ti... 9a"ti... soare... !n)iere... !n)iere... da... de fapt $m3te3ka nu a ata'at 'u destul- )igoare... ei. 'e3i asta... nori. poarta ra3 iului... fire"te... !n ultimul moment a ri'o"at din ,ar-... Colnar trage totdeauna prea sus... am spus de at!tea ori '- nu3i ,ine... #. 'e i3a" mai ar-ta... n zori. ne)ast-3mea m- zg!l(!ie. somnoroas-. %u poate dormi din 'auza mea. Gi'e '- )or,es' !n somn. '- strig !ntr3una< &+pata; +pata;... Tem3po $m3te3ka. tem3po $m3te3ka;...

168

T#6$%T

St-team !n 'a,in- "i a"teptam sf!r"itul a'tului. 1eodat- un ropot de aplauze se auzi de afar-. : Coson@i a fost aplaudat la s'en- des'5is: o,ser)- 'u ironie 9allo. intrigantul. 0diotului -stuia. lipsit de talent. iar n3o s-3i mai po(i a4unge ni'i 'u pr-4ina la nas. %u3l pot suferi. : Arumos !(i "ade. !l fa'i idiot a'um '- nu3i de fa(-; n fond (i3e fri'- "i (ie de el 'a "i 'elorlal(i. fiind'- "tii '- e !nfumurat "i )iolent. Bi3i mai tare de'!t tine. 9allo z!m,i 'u modestie. #poi !mi spuse. simplu< : #s'ult-3m-. Aii atent la 'e se )a !nt!mpla. $u s!nt !ntr3ade)-r mai sla, "i mai la" de'!t Coson@i. re'unos'. $i ,ine. nu )or tre'e ni'i 'in'i minute "i am s-3l snopes' !n ,-taie. ai'i !n fa(a ta. de o s-3i mearg- fulgii. am s-3i 'ar la palme "i la pumni de r-m!ne 'u )!n-t-i. am s-3l insult. am s-3l fa' t!mpit. "i es'ro'. iar el nu numai '- nu se )a atinge de mine. 'i. dimpotri)-. )a fi feri'it. "i )a spune '- s!nt 'el mai ,un prieten al lui. %3am mai a)ut )reme s-3i r-spund. '-'i )uietul aplauzelor 'e mar'au sf!r"itul a'tului ne 'ople"i. 9este '!te)a 'lipe !n u"a 'a,inei ap-ru figura de atlet a lui Coson@i. : $ o ne,unie; g!f!ia el 'u fa(a aprins-. $ a treia oar- '- m- '5eam- la ramp-... n a'eea"i 'lip- 9allo s-ri la el "i !l iz,i din toatputerea 'u pumnul !n piept. #m !ng5e(at. Bi Coson@i se uita la 9allo uluit8 r-mase 'u gura '-s'at-.

169

9allo !n s'5im, !l pri)ea 'alm. r!n4ind 'u gura p!n- la ure'5i. #poi !"i ridi'- din nou pumnul< : C- por'ule : strig- )esel "i !nsufle(it. iz,in3 du3l !n'- o dat- !n piept. $"ti dat dra'ului; #sta 'um o mai f-'u"i? #i fost eLtraordinar; Coson@i !n'epu s- sur!d-< : %u3i a"a? %u3i a"a '- am fost ,ine? !ntre,feri'it. : 2e3i aia. ,ine? Te3am urm-rit din 'ulise... 2um ai n-s'o'it '!rligul -la de efe't? C-... m-. ti'-3 losule... ("i !l po'ni din nou. 'u toat- puterea !n um-r). 1e altfel am spus3o totdeauna. por'ule. '!ntr3o zi o s- ne ar-(i tu 'e "tii (nou- lo)itur- de ,oL). Coson@i se !mpleti'ea. ,eat de feri'ire. : ntr3ade)-r. e"ti foarte dr-gu( : zise radios : )a s- zi'- ai o,ser)at? : 1a'- am o,ser)at? 03auzi; Unde li'-re"te un strop de art-. eu o o,ser) imediat. ,-iete. a"a s"tii; : $"ti foarte dr-gu(. : %u m- !ntrerupe. animalule; #i talent. auzi ,-. ai talent "i pa'e; $"ti un talent por'es'. pun3 ga"ule. Bi tu un por'. un der,edeu. dar ai talent. m--... 'e3i drept. e drept. C-... m- der,edeule (lo3 )itur- !n ,urt-)... )it- !n'-l(at-... (lo)itur- 4oas-). Un singur lu'ru a" )rea s- "tiu... (dire't- !n ar'ade) de unde dra'u> ai mo"tenit. m-. talentul -sta t!mpit de mare. pe 'are3l ai? 2u )!n-t-i pe su, o'5i. Coson@i ,!l,!ia feri'it< : 1ragul meu 9allo... tu "tii '- totdeauna te3am iu,it... (i mul(umes' '- e"ti a"a de dr-gu( 'u mine... : 2e. m-? $u dr-gu(? 9e dra'u. S!nt dr-gu(; Bi adi'-. de 'e s- fiu dr-gu(. m-? 9o(i fi dr-gu( 'u o se'-tur- 'a tine?... 1ar. n3am 'e fa'e. da'- ai ta3 lent... #i "i gata; #sta nu (i3o poate lua nimeni... $"ti un do,ito'? $"ti; (o nou- lo)itur-). 1ar ai ta3 lent 'u 'arul; %i'i nu !n(eleg 'um e posi,il 'a un analfa,et. un prost 'a tine. m-... (palm- r-sun-toare peste 'eaf-) un 'ap se'. o '-p-(!n- de do)lea' 'a

170

asta... (o dire't- !n ure'5e. 'u 'ontuziuni imediate) o asemenea s'ursoare a spe'iei umane... #'i Coson@i a r-mas totu"i o 'lip- nedumerit< : 9oftim? !ntre,-. : ... de unde poate a)ea at!ta talent. at!ta spon3 taneitate. ade)-rat dar de la dumnezeu;... !"i 'on3 tinu- 9allo )or,a 'u un 'alm des-)!r"it. Aa(a lui Coson@i radia din nou. #r fi )rut sspun- 'e)a. dar !n 'lipa a'eea regizorul n-)-li pe u"- poftindu3l la ramp-. s- r-spund- la aplauze. 2um s3a !ntors. !l lu- la o parte pe 9allo "i !i spuse< : 1ragul meu. tu "tii '!(i du"mani am eu !n tea3 tru... dar azi s!nt feri'it... )-d '- am "i un prieten ade)-rat. 'are nu m- in)idiaz-. 'are !mi re'unoa"te talentul... ti mul(umes'. drag- 9allo... 9o(i 'onta ori'!nd pe prietenia mea... #i fost. !ntr3ade)-r. tare. tare dr-gu(...

171

%$ TUTU0C; +Pe promenad!. @rei scaune/ RaMacs *i @aMacs ocup! dou! din ele

T#K#2S< %u te uita. nu te uita. nu te uita !ntr3a'olo; +st! cu oc$ii aintii drept nainte/. B#K#2S< 1e 'e? +se uit! n dreapta *i n st n&a/. T#K#2S< Aiind'- lunganul -la s'!r,os : nu "tiu 'um !l '5eam- e !n stare s- )in- !n'oa'e "i s- o'upe s'aunul li,er. B#K#2S< +se uit! n direcia indicat!/. Sla lung? Bine. dar -la3i Ko)a's. 1e 'e s- nu3l o'upe. ai 'e)a 'u el? T#K#2S< %3am nimi'. dar nu3l pot suferi. %u te uita. nu te uita; %u s!nt !n stare s- s'5im, dou)or,e 'u el. tot timpul m- !ntrea,- &'e mai fa'i?* &'e mai fa'i?*8 nu te uita. nu te uita; +prive*te fi2 nainte/. B#K#2S< Bine. dar par'- data tre'ut- )3a(i !m3 prietenit la toart-. "tii. atun'i. !n noaptea a'eea. '!nd am fost in)ita(i la Karasz... T#K#2S< %e3am !mpietenit noi? B#K#2S< 9-i da. $ ade)-rat '- am!ndoi era(i ,e(i. dar )- a)ea(i tare ,ine. )3a(i "i s-rutat. iar la urm- a(i ,-ut &per3tu*. T#K#2S< %oi? #m ,-ut noi &per3tu*? $i ,ine. eu am uitat. Sper '- "i el. B#K#2S< Aii pe pa'e. n3a uitat de lo'. 7- tu3 tuia(i. T#K#2S< #sta o s- se )ad-... eu n3am s-3i zi' ni'i 'um. 1a'- a uitat. 'u at!t mai ,ine. da'- n3a uitat. o s- a"tept p!n- !mi )a )or,i el. +G!re*te pe

172

cineva/. S-rut m!inile... +se ridic!, *i aran'ea"! cra-vata/. 9ardon... o 'lip-. )in imediat. p-streaz-3 mi lo'ul... +pleac! &r!bit/. +pau"!/ K+7#2S< +vine din dreapta/. Ser)us. Baka's. !mi dai )oie? +se a*a"! pe scaunul din dreapta/. B#K#2S< 9ofte"te. 2e mai fa'i. 'um te sim(i? K+7#2S< Cul(umes'. ,ine. 1e a" a)ea un milion de lire sterline m3a" sim(i "i mai ,ine. +brusc, se uit! nainte/. %u te uita. nu te uita; B#K#2S< 1e 'e? K+7#2S< Aiind'- s'!r,a de 'olo. uite -la. 'are st- de )or,- 'u o femeie : nu "tiu 'um !l '5eam: e !n stare s- )in- "i s- se a"eze ai'i l!ng- noi. B#K#2S< +se ntoarce n direcia ar!tat!/ 2ine? Taka's? 1ar 'e ai 'u el? 1e 'e s- nu stea 'u noi? K+7#2S< %3am nimi' 'u el. dar nu pot s- respir a'ela"i aer 'u un astfel de tip8 nu te uita. nu te uita. te rog nu te uita8 '!nd !l !ntre,i 'e fa'e. !(i r-spunde mereu< mersi ,ine. mersi ,ine. %u te uita. nu te uita +prive*te fi2 nainte/. B#K#2S< 1ar. te rog. r!ndul tre'ut '!nd am pe3 tre'ut la familia Karasz )3a(i !mprietenit la 'ata3 ram-... K+7#2S< %e3am !mprietenit. noi? B#K#2S< $ ade)-rat. '- era(i afuma(i am!ndoi. dar )- !n(elegea(i de minune. )3a(i "i s-rutat "i a(i ,-ut &per3tu*. K+7#2S< #m ,-ut eu &per3tu* 'u -sta? 2u s'!r3 ,osul -sta? S- "tii '- am uitat. sper '- a uitat "i el. 1e altfel. da'- totu"i ar )eni s- stea 'u noi. eu am s- a"tept s- !n'eap- el... B#K#2S< +"!re*te pe cineva/ S-rut m!inile... +se ridic! repede, *i aran'ea"! dun&a pantalonilor/ 9ardon... un minut... +pleac! &r!bit/. K+7#2S< 1ra'u s-3i ia pe to(i; Cai ,ine ple'am "i eu... +se ridic!, d! s! plece, dar se i"be*te de @aMacs. (e opresc am ndoi uit ndu-se amical unul la altul/.

173

T#K#2S< #...a...a... + *i str n& m na c!lduros *i se uit!, radio*i, unul la altul/ 0a te uit-;... +continu! s!-*i str n&! m na/. K+7#2S< Uite. uite... 2e surpriz-;... $i. asta zi' "i eu pl-'ut-... !nt!lnire... pl-'ut-... +prive*te insistent pe @aMacs/. T#K#2S< Fm... + *i dre&e vocea/ n'otro te... adi'- ne... !n'otro ne... du'eam... !n'oa'e? K+7#2S< #. !n'otro m- du'eam? $u m- du' pu(in !n'oa'e. 'am pe ai'i. a"a... +continu! s!-i str n&! m na) aparte/ 1ra'u s- te ia. d-3mi drumul odat-... T#K#2S< +aparte/ 6ua3te3ar Kozarek). de 'e nu3mi )or,e"ti dire't? +c!tre #ovacs/ $i... "i... 'um ne mai merge? K+7#2S< +ascult! ncordat, apoi decepionat/ Cersi. ,ine. +Pau"! penibil!/ T#K#2S< +ca s! "ic! ceva/ %u sta... )reau s- zi'. nu st-m pu(in 4os? K+7#2S< + nveselit/ 2um s- nu. 'u pl-'ere; +aparte/ 6uate3ar nai,a... +(e a*a"!. Pau"! penibil!/ T#K#2S< 2e spu... 'e spune lumea despre asta... despre )reme? K+7#2S< $ o '-ldur- nesuferit-. +mul nu mai "tie 'e s- fa'- de '-ldur-. nu3i a"a? T#K#2S< +pripit/ $ o '-ldur- !nfior-toare +sforindu-se/. Bi unde mai pui '- soarele -sta p!r4ole"te de3a dreptul. K+7#2S< 1a. da. to'mai. %u3i destul '-3i a"a de 'ald. mai e "i soare. T#K#2S< #sta3i ade)-rat. 7ara e posi,il ori'e. +Pau"! penibil!. =ontinu! s! *ad! am ndoi/ K+7#2S< +aparte/. 1ra'u s- te ia. am trea,-. dar nu !ndr-znes' s- ple'. fiind'- ar tre,ui s-3l salut. "i nu "tiu 'um s-3i spun &ser)us* sau &am onoarea*. fiind'- nu "tiu da'- ne tutuim sau nu. T#K#2S< 9oftim? K+7#2S< %3am zis nimi'... Aredonam 'e)a...
1

2-l-u 'ele,ru !n )e'5ea Ungarie. (n. t.)

174

T#K#2S< +se sile*te s! r d!/. #. da... pardon. 'redeam '-... +aparte/ Umfla3te3ar zmeii;... 2um dra'u s-3mi iau r-mas ,un. s-3(i zis &ser)us* sau &am onoarea*? +Pau"! penibil!/ K+7#2S< 1ar... asta... familia. 'e mai fa'e? T#K#2S< +distrat/ 2are familie? K+7#2S< +&lume/ $i. 'are familie? Aamilia... stimata doamn-. 'opiii... T#K#2S< +"!p!cit/ #... 'opiii mei? +se uit! la #ovacs/. K+7#2S< 1esigur. desigur... 'opiii. de ei e )or,a. T#K#2S< +for nd nota/ #. da. )a s- zi'- 'opiii mei... +ar!t ndu-se pe sine nsu*i/ Sau poate... K+7#2S< + ncurcat/ $i da. am zis a"a. !n gene3 ral. familia... 'um se zi'e !n glum-... 5e. 5e. 5e... + *i *ter&e n!du*eala/ Tiii... T#K#2S< +r " nd/ 1a? n glum-? n(eleg. 5e. 5e. 5e... K+7#2S< Fi. 5i. 5i. T#K#2S< Fe. 5e. 5e. +R sete penibile. Pau"! lun&!/. K+7#2S< +se decide brusc *i se ridic! s! plece/ $u tre,uie s- ple'... T#K#2S< +se ridic! *i el, r!sufl! u*urat/ Bi eu... $i. atun'i... + i ntinde m na, se uit! st!ruitor la el/. K+7#2S< #tun'i... +e n a*teptare/. +Pau"!/ T#K#2S< 1e'i ple'-m? K+7#2S< +cu ndoial!/ Btiu "i eu?... + ncurcat/ S- mai st-m pu(in... +se a*a"!/. T#K#2S< %3am nimi' !mpotri)-... +se a*a"! *i el/. +Pau"! penibil!/ T#K#2S< +se uit! furios la #ovacs, care prive*te fi2 nainte) pe un ton amical/ 9ardon... aten(ie.* s- fim aten(i... + g!z- se ur'- !n sus... +arat! spre &ulerul lui #ovacs/. K+7#2S< Unde? T#K#2S< #i'i. pe 5ain-.

175

K+7#2S< +provocator/ 9e 'are 5ain-? +se uit! la @aMacs triumf!tor/. T#K#2S< +contrariat/ Uite. pe 5aina asta +&lume/. %u pe 5aina mea. 5e. 5e. 5e. K+7#2S< +se nfurie/ 1ar pe a 'ui? +se uit! fi2 la el/. T#K#2S< +&lumind penibil/ %u spun. nu spun... K+7#2S< 9e 5aina mea?... sau... T#K#2S< +dup! ce se & nde*te puin/ 1a. K+7#2S< +resemnat *i scutur! $aina/ Cul(u3 mes'. $ foarte dr-gu( '!nd... +ironic/ '!nd oamenii se fa' aten(i unul pe altul. T#K#2S< 7ai de mine. o nimi'a toat-. K+7#2S< %u. nu. Cul(umes' foarte mult. T#K#2S< %u3i de 'e8 a fost o nimi'a toat-. +Pau"!/ T#K#2S< +se ridic! brusc/ $i. dar a'um !ntr3ade3 )-r ple'. K+7#2S< +e r ndul lui s! se sperie/ 1e4a?... $ a"a de urgent? %u mai putem sta pu(in de )or,-? T#K#2S< +se rea*a"!/ Ba da. dar nu "tiu da'nu... inoportunez... de. omul are... K+7#2S< +mul?... #. da> de unde... Cai de3 gra,-... se ,u'ur- '- are o'azia... 'um se zi'e... om 'u om... T#K#2S< 1a. a"a3i. "i mie !mi pare ,ine... 'oamenii mai au o'azia s- se )ad- unul 'u altul. K+7#2S< +m 'u om? + l prive*te sumbru/. T#K#2S< 1a... unul 'u altul... K+7#2S< Un om 'u 'el-lalt om... T#K#2S< +amenii !ntre ei... +(e uit! ncruntai unul la altul *i tac am ndoi/. K+7#2S< +se ridic!/ 9le'. s!nt !n !nt!rziere. T#K#2S< +se ridic!/ $u la fel... #"adar... + *i ntind m na deodat!, se uit! unul la altul/. K+7#2S< %uuu... mer... mergem !mpreun-? T#K#2S< Ba da. 'u pl-'ere. K+7#2S< $u o iau !n sus pe ,ule)ard. T#K#2S< +aparte/ #m trea,- eLa't !n dire'(ia opus- +lui #ovacs/. Cergem !mpreun-. n'otro. asta... +" mbitor/ !n'otro... lo'uim?

176

K+7#2S< +furios/ 2ine. 'ine? T#K#2S< 9-i. 'ine... +resemnat/ 'ine altul... eu... K+7#2S< 9-i. eu. de unde s- "tiu? T#K#2S< +furios/ 1e unde? Fa,ar n3am; 1ar de o,i'ei omul "tie... K+7#2S< +mul? 2are om? T#K#2S< +vul&ar/ 9-i. oamenii + l calc! pe #ovacs pe picior/. K+7#2S< Ufff; T#K#2S< 2e s3a !nt!mplat? K+7#2S< %imi'... din !nt!mplare... 5e. 5e... pi3 'iorul mi3a fost '-l'at. T#K#2S< + n&!lbenit de furie/ 1e 'ine? +url nd/ 1e 'ine? K+7#2S< +vis!tor/ Fa,ar n3am... T#K#2S< Fa,ar n3ai? %a... + i arde o palm!/. %a... 'a s- ai 5a,ar. 'a s- "tii 'ine te3a '-l'at pe pi'ior. m- idiotule. der,edeule (s'oate re)ol)erul). #'um "tii 'ine te3a '-l'at pe pi'ior? K+7#2S< +fericit/ Sigur '- "tiu. sigur '- "tiu; Tu; Tu; Tu;... +se mbr!i*ea"!/. B#K#2S< +se re ntoarce, i vede/ $i. nu )3am spus eu '- )3a(i !mprietenit la toart-?... (2+RT0%#)

177

#6$/+R0$ 1$S9R$ S2R00T+R0

2e este un s'riitor. 9i"tike? #sta )rei s- "tii? 9-i... uite. 9i"tike. 'um s-3(i eLpli'?... e un om 'are s'rie mereu. n fa(a lui se afl- un mald-r mare de 5!rtie. S'riitorul las- s- 'urg- din el un fir su,(ire "i al,astru. 'are se lipe"te de 5!rtie. form!nd fel de fel de figuri "erpuitoare... "tii. ni"te desene dante3 late 'are se a"az- su, altele... Fm. da. #'estea se numes' r!nduri. 2um s-3(i eLpli'? $ 'a "i 'u )iermii de m-tase. "tii. )iermi din a'eea. pe 'are !i 're"ti "i tu. %u3i a"a '- dup- 'e s3a !ndopat ,ine 'u frunze de dud. !ntr3o ,un- zi )iermele !n'eteaz- s- mai m-n!n'e... iar din 'ap !n'epe s-3i 'urg- un fir lung de m-tase pe 'are !l r-su'e"te. !l str!nge. !l toar'e. !l !nf-"oar"i !l !nnoad- !n 4urul s-u. f-'!ndu3"i un fel de '-su3 lie !n 'are se pite"te "i doarme dus. 'a dup- un timp s- ias- din ea !n '5ip de fluture. Arunzele de dud pe 'are le3a m!n'at se transform- !n 'apul omidei !ntr3un fel de li'5id m-t-sos. iar li'5idul m-t-sos se prefa'e apoi !n fire de m-tase. 2am la fel se petre' lu'rurile "i 'u s'riitorul3 )ierme. 9i"tike. n tinere(ea lui nenea s'riitor m-3 n!n'- o mul(ime de foi. dar nu foi de dud. 'i foi de 5!rtie pe 'are au s'ris al(ii fel de fel de lu'ruri. foi de s'risori. foi de '-r(i. numite "i file... #'estea. 9i"tike. 'um s-3(i eLpli'?... !n 'apul s'riitorului se transform- !n 'erneal-... da. da. !n 'erneal-... Bi !ntr3o ,un- zi. '!nd 'apul i s3a umplut. s'riitorul !n3 'eteaz- s- mai m-n!n'e "i !n'epe s- dea drumul firelor de 'erneal- 'u 'are se )a !m,ro,odi. 'a pe

178

urm- s- se prefa'- !n fluture... 9e unde 'urge 'er3 neala din el? 9-i. din 'apul s'riitorului iese un tu,. 'are !i tre'e prin ,ra(. p!n- la m!n-. 0ar !n el (ine !n permanen(- un fel de ,-( a)!nd !n 'ap un mi' o,ie't as'u(it. numit peni(-... Airul de 'erneal- iese prin a'east- peni(-... Un lu'ru mi se pare mai ales 'iudat. 9i"tike< '- ori'e fel de foi ar m!n'a s'riito3 rul. ele se transform- toate !n fire de 'erneal-. 1e eLemplu. spe(a numit- &poet* nu m-n!n'- toatziuli'a de'!t s'risori de dragoste. Bi a'estea se pre3 fa' !n 'apul lui tot !n 'erneal-. iar 'erneala !n fire de 'erneal-... #"adar. s'riitorul las- s- i se s'urg- din 'ap firul de 'erneal- 'are se a"terne pe 5!rtie... Un 'ap-t al firului !l leag- de un 'iot numit editor. da. 9i"tike. apoi !i d- drumul 'ernelii. Bi 'erneala 'urge. 'urge ne'ontenit. firul se fa'e tot mai lung. tot mai !m,el"ugat (da. 9i"tike. fiind'- s'riitorul mai are !n'- mult- 'erneal- !n 'ap;). ies fire groase "i fru3 moase 'are a'oper- 5!rtia. $ o frumuse(e de fir. o minun-(ie. 'e mai : toat- lumea e !n'!ntat- de el. &7ai 'e frumos e. 'e frumos;* se entuziasmeaz'u to(ii. f-'!ndu3i lo' '!t mai mult. S'riitorul e ,u'uros "i el. de"i "tie '- 'erneala din 'ap i se !m3 pu(ineaz- mereu. )ede firele nenum-rate. "i se ,u'ur-. g!ndmdu3se 'u pl-'ere la )iitor. Se )a !n3 f-"ura zdra)-n 'u ele "i )a dormi 'a un pop-. iar mai t!rziu se )a transforma !n fluture... 0ar 'erneala din 'apul s'riitorului s'ade. s'ade mereu. Bi pe m-sur- 'e s'ade. firul se fa'e tot mai su,(ire. r!ndurile tot mai rare "i mai fira)e. n epo'a a'easta ia na"tere de o,i'ei 'eea 'e se nume"te &drama !n )ersuri*. 1ar s'riitorului nu3i pas-. se ,u'ur- de gogoa"a 'e3l a"teapt-. ntr3o ,un- zi 'erneala din 'apul s'riitorului se ispr-)e"te. S3a transformat toat- !n fire de 'erneal'are s3au a"ternut pe 5!rtie. S'riitorul se g!nde"te la a'ela"i lu'ru< 'e dul'e )a dormi el !ntre at!tea fire. p!n- !n momentul '!nd se )a trezi fluture. 1ar )ezi '- nu se !nt!mpl- !nto'mai. nu3i a"a. 9i"tike? 7iermii de m-tase nu se 'ulti)- de dragul

179

fluturilor. 'i de dragul m-t-sii. 1e a'eea oamenii arun'- gogoa"ele !n ap- 'lo'otit-8 )iermii se pr-3 p-des'. iar m-tasea e dep-nat- pe mosoare. 1in ea se fa' 'iorapi frumo"i. iar )iermii s!nt arun'a(i la gunoi. #"a se !nt!mpl- "i 'u gogoa"a de 'erneal-. 9i"tike. 2!nd i s3a s'urs toat- 'erneala din 'ap. s'riitorul e arun'at !n apele 'lo'otitoare ale 'riti'ii "i s'u3 turat din gogoa"a de 'erneal-. iar firul de 'erneal-... p-i da. se prefa'e "i el tot !n 'iorapi de m-tase... pentru ne)asta 'res'-torului de s'riitori. S!nt unii 'are se mir- de a'est lu'ru "i pli'tises' lumea 'u fel de fel de !ntre,-ri. 1espre a'e"tia se spune !n 'er'ul )iermilor mai tineri< : Uite3l "i pe mo"neagul 'utare... S3a epuizat 'omplet. S-rmanul...; Bi tinerii au dreptate.

180

F#63#%13#6#

0at- 'e mi s3a !nt!mplat la 'afenea. 2ine)a s3a a"ezat l!ng- mine. $ra un t!n-r mo3 dest "i politi'os. #m )or,it despre multe. '!te toate. 6a un moment dat 'on)ersa(ia s3a poti'nit. 1eodat-. proasp-ta mea 'uno"tin(- mi se adre3 seaz- din nou< : 7- rog s- m- ierta(i. !mi spuse 'u modestie. "i dumnea)oastr- a)e(i 'u'insera mera nin 'u '5elnerul? : 9ardon. !i r-spund. aple'!ndu3m- mai aproape de el. n3am !n(eles; 9re)enitor. t!n-rul repet-< : #m !ntre,at da'- "i dumne)oastr- a)e(i !ntot3 deauna 'u'insera mera nin 'u '5elnerul? #m ro"it. $i. 'e o fi 'u ure'5ile mele de nu aud 'e3mi spune omul a'esta. de"i )or,e"te 'lar "i r-spi'at? i spun de'i dup- o pauz- de o 'lip-< : 0erta(i3m-. )- rog. e un zgomot infernal !n 'a3 feneaua a'easta. Ci3e ru"ine. dar ni'i de data a'easta n3am !n(eles 'e mi3a(i spus. +mul meu pare !n'ur'at. Se uit- ,-nuitor la mine. nu 'um)a )reau s-3mi ,at 4o' de el? 9e urm-. pu(in ru"inat. repet- 'u glas "i mai tare. : #m )rut numai s- "tiu da'- "i !n a'east- 'a3 fenea '5elnerul e 'u'insera mera )aladat. da'- se poate. 2e s3a !nt!mplat 'u mine? mi (iuie ure'5ile? + 'lip- !mi str-fulger- prin minte o ipotez- !nfior-3 toare< te pomene"ti '- am !nne,unit;; 1e mult-

181

)reme am o,ser)at anumite semne 'iudate... 0eri. de eLemplu. '!nd ie"eam de la 'afenea. am )rut sarun' mu'ul aprins de (igar- !n ,azinul 'u pe"ti"ori de aur de l!ng- te4g5eaua 'asieri(ei. dar m3am r-z3 g!ndit repede. "i l3am arun'at 4os. #,ia mai t!rziu mi3am dat seama '- am f-'ut a'est gest. de mila pe"tilor. C3am temut s- nu ardla fo'ul (ig-rii mele. 1e data a'easta 'u)intele !mi r-sun- dogite !n ure'5i. 'a ni"te aglomer-ri de sunete ininteligi,ile. $ !ngrozitor; %u le mai per'ep sensul. %u s!nt !n stare s- aso'iez ideile; 2unoa"te(i starea '5inuitoare "i t!mp- '!nd omul repet- disperat !n sinea lui un 'u)!nt. s- zi'em &sup-*. "i nu reu"e"te s-3i aso'ieze ni'i un sens. ,a p!n- la urm- nu mai "tie ni'i m-'ar da'-3i )or,a de &sup-* ori de &sap-*. T!mplele !mi z)!'nes'. C- uit la prietenul meu. $l m- pri)e"te de'ep(ionat "i uimit. sigur. din 'auz'- nu i3am r-spuns !n'- la o !ntre,are at!t de ele3 mentar-. 9auz- goal-. peni,il-. 1e afar- se aud 'lopo(eii tram)aielor. C- !nfior "i m- g!ndes' la 'imitir. Tram)aiele )or (iui "i 'l-n(-ni la fel. iar eu m- )oi odi5ni !n 'imitir< su, mine "i peste mine )a fi (-r!n-. iar ,ietul meu 'reier idio(it "i paralizat se )a us'a printre 'ompartimentele '-p-(!nei mele. : 2e e 'u '5elnerul? !ntre, eu 'u o ultim- n-3 de4de. isto)it. : #" )rea s- "tiu da'- ai'i. !n 'afeneaua asta se poate s- 'u'insera mera ,ega)a p!n- la resti3 tuire? $i ,ine. asta nu mai poate merge a"a... : 1a. !i r-spund 'u 5ot-r!re. sigur '- se poate; : Bine. atun'i te rog s- mi3i dai. !i du' eu. : 2e s-3i du'i? Se uit- la mine nedumerit< : 9-i. ,anii. 'ele 'in'i 'oroane; : #5. da. desigur... pardon : ,ol,oroses' eu !n3 grozit "i !i !ntind tremur!nd o 5!rtie de 'in'i 'oroane. #poi !mi iau r-mas ,un de la el. "i 'o,or. 'l-tin!ndu3m- pe pi'ioare. la parter.

182

9oftim. m- g!ndes'. iat- '-3mi tremura pi'ioarele. /ata. S!nt un om sf!r"it. 6a )!rsta asta; 1oamne. s!nt !n'- at!t de t!n-r. Un prieten m- apu'- de ,ra(< : 2e3ai )or,it 'u omul 5alandalelor? : 2u 'ine? 1umnezeule sfinte; : 2u -la. 'u omul 5alandalelor. Te3a p-'-lit "i pe tine? 9rietenul meu se uit- lung la mine. # !n(eles tot. R!de 'u 5o5ote. : B-nuiam. Tipul -sta a n-s'o'it lim,a $al-andala. #meste'- !n fraze fel de fel de 'u)inte f-rsens. iar '!nd 'el 'are3l as'ult-. )-z!nd '- nu !n(e3 lege nimi'. st- s- !nne,uneas'-. !i 'ere !mprumut 'in'i 'oroane... #. )a s- zi'- asta e; C- !ndrept din "ale "i din genun'5i. l m-sor ironi' pe prietenul meu. : $i. asta3i. %u 'um)a !(i !n'5ipui '- pot fi &dus* !n 5alul -sta? Ci3am dat seama numaide'!t despre 'e e )or,a. 2rezi '- m- las p-'-lit a"a de u"or? mi pare r-u...

183

2#3% 7#6/UR#R

2e s3o fi ales de el? 9e unde l3o fi arun'at desti3 nul pe to)ar-"ul meu !ntru poezie. pe Toska. prie3 tenul meu drag. de 'are nu mai "tiu nimi' din ziua a'elei di)ergen(e de p-reri 'are l3a m!5nit at!t de mult : era doar nespus de sensi,il : !n'!t a dis3 p-rut 'u totul de la orizontul meu... 2-'i eram poe(i am!ndoi. +. da; "i !n'- 'e poe(i; $ra !n o mie nousute ze'e. a)eam dou-ze'i "i doi de ani "i ne f-'eam )ea'ul sus. la ,al'onul 'afenelei %eI bork. Bti(i )oi 'e !nseamn- asta? 9oe(ii de azi : 'e "tiu ei : au primit de3a gata 'u)intele din 'are !"i 'ompun poemul. 'um primes' 'opiii alinta(i 'u,urile de 'onstruit. 2e "tiu ei 'e era atun'i. !n a'ea epo'de rena"tere a 'ulturii. mai mult. la !n'eputurile. la iz)oarele ei. '!nd nu eLista de'!t 5aosul. nimi'ul din 'are noi. adi'- eu "i 'u Toska. eram ne)oi(i s're-m !ntregul uni)ers. %oi nu a)eam di'(ionare. n3a)eam ,i,liote'i. 'um au a'e"ti futuri"ti tradi(io3 nali"ti "i an'5iloza(i. sau a'e"ti azi3i"ti;). %oi am fost ne)oi(i s- ne 're-m singuri at!t lim,a. mate3 rialul poeti'. '!t "i )or,irea. materialul g!ndirii. !nsnu 'a Gamen5of. 'are. e drept. a fa,ri'at 'u)intele noi ale lim,ii esperanto. dar tot pentru determi3 narea no(iunilor )e'5i; %oi nu a)em ni'i m-'ar no(iuni fiLate. de )reme 'e la 'ele )e'5i renun(asem glo,al. %oi am 'reat mai !nt!i 'u)!ntul. apoi l3am l-sat s- se umple singur de 'on(inut< da. noi 5a,ar n3a)eam 'e fa'em. 'u toate a'estea am asistat la
1

1e la grupul poeti' modernist &#zi*. !n mare )og- la !n'eputul se'olului. (n. t.)

184

na"terea 'elei mai pure lim,i din uni)ers< lim,a 5al3and3ala. 'are nu 'unoa"te de'!t 'u)inte "i las-. la apre'ierea )or,itorului sau al 'elui 'e3l as'ult-. 'e s- !n(eleag- prin a'ele 'u)inte. Falandali"tii de azi greu !"i pot imagina 'e era atun'i a'olo. la masa noastr-. $po'a an'estral- a lim,ii. poezia "i 'ultura ei< totul. 0ntra Toska. se !ndrepta spre masa noastr-. alene "i distins. u"or posomorit. %u saluta pe nimenea (a saluta; : 'e )e'5itur- f-r- sens;) "i spre 'ea mai mare stupefa'(ie a str-inului neini(iat. 'are "edea l!ng- mine. m- !ntre,a< : 1e 'e n3ai fost de fa(- la 'ongelare? 0ar eu !n(elegeam f-r- ni'i o eLpli'a(ie '- noi am!ndoi s!ntem ni"te 'ada)re depuse !n 'elulele de la morga din strada Sz)etensk@. de unde nu putem e)ada de'!t uneori "i f-r- "tirea plutonierului. 1e'i !i r-spundeam lini"tit< : # tre,uit s- rea'ord-m "uru,urile. 6a 'are el. !n(eleg-tor. d-dea din 'ap. : Bine!n(eles la sf!r"itul a'tului patru; 03am spus idiotului a'ela s-3i pun- "tampila. #i primit. te rog. apa de ploaie? : %u. s3a ameste'at. #m fost ne)oit s3o periez. : Telegrafiaz- la ,an'-. : 1a'- n3o fi prea t!rziu. : #. nu. nu3i t!rziu; #,ia a'um monteaz- ,ot3 ni(ele pentru sal'!mi. 25iar adineauri tre'ui pe a'olo. 1e altfel. 'e mai fa'i? : A-'!nd a,stra'(ie de a'est mi' auz al am,elor ure'5i. ,ini"or. : 6as>'- "i mie3mi merge destul de prost... : 2e ai? : %u (i3am spus? 1e dou- zile am 'ir'ula(ia s!ngelui. 1up- o asemenea s'en- '5i,i(ul 'are la !n'eput se !n'-p-(!na s- r-m!n- pe lo'. sper!nd '- da'- )a fi foarte atent. !n 'ele din urm- tot )a reu"i s- !n3 (eleag- despre 'e )or,im. se ridi'a t-'ut. !"i 'erea s'uze "i ple'a !mpleti'indu3se "i pip-indu3"i 'apul

185

spre a se 'on)inge da'- mai e la lo'. R-ma"i noi de noi. ne puteam a,andona deli'iilor 'rea(iei. : #zi )om s'rie o poezie 5aidu'eas'-. : Falandal- pur- sau punem "i '!te)a 'u)inte? : Fal3and3al- pur-. Codel al genului. Bi !n'epu s- di'teze< Ca ran dale, la ran male Koinicii dopor al fale Koinicii *in r!reii Al r!runte mereii. $ra o strof- deose,it de reu"it-. plin- de fo' r-z3 ,oini'. 'u iz ar5ai'. din p-'ate n3o mai (in minte !n !ntregime. refrenul !mi st-ruie !ns- "i a'um !n ure'5i< :u sp n, nu sp n, mereii. 2!te poezii minunate n3am mai s'ris noi pe )re3 mea a'eea; n toate genurile "i !n toate manierele; Balade. serenade. '!nte'e populare. epopei 'lasi'e !n metru anti'; Uneori s'riam eu. iar el !mi di'ta. alteori rolurile se in)ersau. %e3am !n(eles perfe't. ni'iodat- nu s3a i)it !ntre noi )reo di)ergen(- de p-reri... 1oar atun'i. odat-. '!nd am s'ris a'el ,lestemat sonet. din 'auza '-ruia a rupt prietenia 'u mine. %i'i din sonetul a'ela nu mai (in minte de'!t '!te)a )ersuri de la !n'eput "i de la sf!r"it. $ra o poezie fin-. fragil-. lu'rat- 'u migal-. pu(in !n maniera de'aden(ilor fran'ezi. Titlul ei< &2!nta3 mer...*; sugera atmosfera !nnegurat-. 'ontemplati)a r!ndurilor de la !n'eput< Dorur valem de cin darat 9ri"e luminalt mabat. Urmau '!te)a refle'(iuni asem-n-toare. !n leg-3 tur- 'u a'el &dorur* sonor de la !n'eput %u ne mai

186

lipseau de'!t dou- )ersuri de !n'5eiere. Toska s'ria repede. era !n fe,ra inspira(iei. o'5ii !i str-lu'eau. ;...=!ci mienii c ndor matul =a-n v!l&urar contrabatur...6 1up- 'e le3a s'ris. mi le3a !ntins 'u un gest trium3 fal. 6e3am 'itit atent. le3am eLaminat. apoi am dat din 'ap. : 2e zi'i. s!nt reu"ite? !ntre,- el !nsufle(it. : 2red '- s!nt foarte reu"ite. i3am spus eu 'u modestie. dar uite ai'i. 'red '- ar tre,ui s'5im,at- o liter-. : Unde? : #i'i. la sf!r"it. !n r!ndul din urm-... #i s'ris matul, iar apoi la urm- contrabatur. 2e ar fi s- pu3 nem !n lo' de &'ontra,atur* : &'ontra,atul*? A-'u o'5i mari "i se uit- la mine !ntre,-tor< : 1e 'e? : 1e dragul rimei. 1a'- e matul. atun'i s- fie &'ontra,atul*. $ rim- mai ,ogat-. se termin- 'u a'eea"i liter-. %u puteam pre)ede efe'tul 'e3l )a produ'e mo3 desta mea sugestie. #mi'ul meu !nt!i a p-lit. apoi s3a aprins la fa(-. # s-rit !n pi'ioare. +'5ii !i s'!nteiau. : %u 'um)a !(i !n'5ipui. (ip- el pe un ton de eLtrem- indignare. '-. de dragul unui efe't ieftin de rim-. o s- sa'rifi' nelesul ntre&ii poe"ii7> 9fui;... ntotdeauna am ,-nuit '- pentru tine poezia nu3i de'!t un 4o' al formelor... # ple'at f-r- s-3mi dea ,un- ziua. 1e atun'i nu l3am mai )-zut.

187

#C 2SGUT 6# B#2#6#UR$#T

6a ora trei dup- amiaz- m3am ur'at !n a)ionul3 timp "i am dat drumul motorului. Buru,urile. ro(ile au !n'eput s- z,!rn!ie. indi'atoarele de zile. de luni "i de ani se !n)!rteau 'u iu(eala ame(itoare. 2!nd am oprit aparatul. 'easorni'ul meu ar-ta ora patru. C3am uitat !n 4urul meu. $ram !ntr3o pia(- mi'-. !ntre ni"te 'ase !nalte8 a)eam impresia )ag- '- maflu !n pia(a 2al)in. dar 'asele nu mai erau a'elea"i. C3am uitat la timpometru< ar-ta anul MRJN. luna aprilie. ziua a patra. 2easul 'ronostatului ar-ta orele trei dup- amiaz-. #m 'o,or!t din aparat "i am !n'eput s- 5oin-res' la !nt!mplare. Str-zile erau pline de oameni gr-,i(i. B-r,a(ii purtau fuste largi "i l-,-r(ate. femeile pan3 taloni str!m(i. Unii dintre tre'-tori se uitau la mine. pere'5ile se !ng5ionteau. ar-t!ndu3m- 'u 'oada o'5iului. n aer a)ioanele z,urau !n zigzaguri ful3 ger-toare. f-r- ni'i un zgomot. Unul a tre'ut a"a de aproape de 'apul meu. !n'!t. speriat. m3am pitit su, portalul unei 'ase. de unde ni"te s'-ri somptuoase de marmur- ur'au la eta4. Re'uleg!ndu3m- pu(in. !mi rotii pri)irile de 4ur !m3 pre4ur. +ameni tineri. !n'-r'a(i 'u '-r(i "i 'aiete. alergau !n 4os "i !n sus pe s'-ri. $rau at!t de agita(i "i de preo'upa(i !n'!t. dup- toate semnele. ni'i nu o,ser)ar- apari(ia mea 'iudat- "i ana'roni'-. 9e unul din ei l3am !n"f-'at de ,ra( !n 'lipa '!nd tre'ea pe l!ng- mine. 2!nd "i3a ridi'at o'5ii era s- 'ad de uimire< t!n-rul !mi sem-na leit. St-p!nindu3mi mi3

188

rarea. l3am !ntre,at 'u deose,it- polite(- unde "i !n 'e 'l-dire m- aflu. : #i'i e li'eul 'artierului al XX3lea : !mi r-s3 punse el gr-,it. gata s-3"i 'ontinue goana. : 0art-3m-. te rog : l3am re(inut : uit-3te pufin la .mine. nu (i se pare "i dumitale '- noi doi sem-3 n-m groza) unul eu altul? C- pri)i "i r-mase la fel de uluit. : Ba da : zise apoi. $ 'iudat. foarte 'iudat. #t!t '- dumnea)oastr- s!nte(i 'e)a mai !n )!rst- de'!t mine. : 1a. pu(in. 2!(i ani ai? : +ptspreze'e. 1e altfel m- numes' 9a'zka 9al. : $"ti sigur? $u to'mai m- g!ndeam '- poate am pl-'erea s- stau de )or,- 'u )reun str-nepot de al meu. T!n-rul se uita la mine 'u 'omp-timirea rezer)atde o,i'ei ,olna)ilor mintali. #poi d-du ner)os din umeri "i )ru s-3"i )ad- de drum. : Unde te gr-,e"ti? !l re(inui. : $i. asta3i. domnule : !mi r-spunse el. $u nu3mi )-d 'apul de ne'azuri "i dumnea)oastr- mpune(i s- dezleg re,usuri. C- du' s- m- sp!nzur. : $i. ei; 1ar 'e s3a !nt!mplat? : 2e s3a !nt!mplat? 9este 'in'i minute am eLa3 menul de ,a'alaureat la istorie. #m tras de4a ,iletul. dar 5a,ar n3am de materie. %3am a)ut )reme s- mpreg-tes'. Su,ie'tul meu este< R-z,oiul mondial din nou- sute patruspreze'e. $ singurul 'apitol pe oare nu l3am preg-tit. R-z,oiul mondial... nou- sute patruspreze'e (re3 petam eu !n sinea mea)... B-iatul -sta are noro'; %i'i nu ,-nuie"te '- st- de )or,- 'u un martor o'ular al a'elor )remuri; $ram gata3gata s-3i rezum !n '!te)a 'u)inte !ntreaga tem-. dar pe urm- mi3a )enit o idee mult mai ,un-. Bietul ,-iat. am s-3l sal)ez; Tre,uie s- fie un om de trea,- de )reme 'e seam-n- at!t de mult 'u mine. : Uite 'e este : !i spusei : s- intr-m !ntr3o sal- li,er-. s- ne s'5im,-m !m,r-'-mintea. %i'i o )or,-; #i !n'redere !n mine; %3o s- o,ser)e ni3

189

meni nimi'. prea sem-n-m unul 'u altul. n lo'ul dumitale m- )oi prezenta eu la ,a'alaureat. 1um3 neata ai s- m- a"tep(i ai'i8 n3a)ea ni'i o team-. dumnezeu m3a trimis 'a s- te sal)ez. 2u dumneata s3a petre'ut o minune. : Btiin(a nu 'unoa"te minuni : repli'- el 'u oare'are ezitare. : Bine : !i r-spunsei : da'- ai at!ta !n'redere !n "tiin(a dumitale. n3ai de'!t s- te prezin(i dum3 neata; 0nter)en(ia mea a a)ut efe't. %3au tre'ut ni'i 'in'i minute "i eu "edeam : tra)estit : !n 'las-. la lo'ul lui 9a'zka 9al. ,u'ur!ndu3m- 'u anti'ipa(ie de su''esul pe 'are3l )oi a)ea la eLamen... 0spr-)isem to'mai la timp8 peste un minut pro3 fesorul !l strig- pe 9a'zka 9al. C- !ndreptai seme( spre 'atedr-. : 1umneata "tii din 'e ai s- r-spunzi? m- !n3 tre,- 'u se)eritate profesorul. : Aire"te : !i r-spunsei 'ura4os. R-z,oiul mon3 dial din nou- sute patruspreze'e. #"teptam ner-,d-tor !ntre,-rile. ,u'ur!ndu3m- 'u anti'ipa(ie de r-spunsurile pre'ise "i perfe'te pe 'are le )oi da "i de surpriza pl-'ut- 'e )oi fa'e3o auditorilor prin )astele mele 'uno"tin(e. : #"adar. 9a'zka 9al : !n'epu profesorul : te rog s-3mi spui 'um a !n'er'at #nglia s- !nfometeze /ermania? Ci3am des'5is gura. dar imediat am !n'5is3o la lo'. $i dr-'ie. ,ine st-m;... 2um o fi )rut. frate? Tii. mam-. mam-;... "i '!nd te g!nde"ti '- to'mai s-pt-m!na tre'ut- era !n nu "tiu 'are ziar un arti'ol frumos "i mare despre '5estia asta;... C- preg-3 team '5iar s-3l 'ites'. dar !n 'lipa a'eea a intrat ne)asta mea s-3mi spun- '- are ne)oie de pantofi noi. '- 'elor )e'5i li s3a des'usut talpa... 9oftim. ne)asta mi3a m!n'at ,a'alaureatul... : 7-d '- nu 'uno"ti pro,lema : zise profesorul dup- '!te)a minute de a"teptare. S-3(i pun o alt!ntre,are... 2um s3a 'omportat 0talia !n r-z,oi?

190

: 2um s3a 'omportat... adi'- 'um s3a 'omportat 0talia... ei da. asta a" )rea s3o "tiu "i eu; #i'i !n3 tr3ade)-r n3am ni'i o )in-. ni'-ieri nu s3a s'ris despre a'est lu'ru 'lar "i pre'is. : 7- rog o alt- !ntre,are : ,ol,orosii. ro"ind. : 1up- '!te )-d. dumneata nu te3ai preg-tit. 9a'zka 9al. (i mai pun o ultim- !ntre,are< 2e a )or,it 'ontele Tisza 'u !mp-ratul /ermaniei? : 0n ianuarie. nu3i a"a? !ntre,ai. : Bine!n(eles. !n ianuarie; : $i. 'e3a )or,it? !ntre,ai 'urios. ie"ind din rolul meu (de 'andidat). : 2e3i asta? s-ri profesorul 'a ars. 1umneata m- eLaminezi pe mine. sau eu pe dumneata; 2ar-3te la lo'; 0suse Fristoase. 'e3o s- se !nt!mple 'u s-rmanul 9a'zka? #m !n'eput s-3l implor pe profesor. s-3mi mai pun- o !ntre,are. 1up- lungi st-ruin(e a 'on3 sim(it. : Unde a fost Finden,urg !n martie? m3a !ntre,at. : 7- rog s- m- ierta(i : !i r-spunsei 'u dem3 nitate : asta nu s!nt o,ligat s3o "tiu. !ntru'!t din moti)e ta'ti'e asemenea lu'ruri nu se d-deau pu3 ,li'it-(ii. : 7-d '- dumneata e"ti de3a dreptul idiot : zise profesorul. Tre'i la lo'; : Cai da(i3mi o singur- !ntre,are; strigai. : Aie : 'onsim(i profesorul. 1e istoria politi'5a,ar n3ai. 9oate '- "tii 'e)a despre )ia(a 'ulturala a'estei epo'i... Spune3mi... spune3mi. te rog. 'ine a fost 'el mai mare umorist al a'elor )remuri? #m r-suflat u"urat... 9a'zka 9al. e"ti sal)at; Triumf-tor. "i f-r- 'ea mai mi'- ezitare. !mi rostii numele. : Car" la lo'; r-'ni profesorul. ridi'!ndu3se. #sta3i 'ulmea o,r-zni'iei< n-s'o'e"ti un nume de 'are n3am auzit ni'iodat- !n )ia(a mea. da. asta3i o neo,r-zare f-r- pere'5e... 2e s- )- mai spun? 9a'zka 9al a '-zut la eLamen. Bine i3a f-'ut;

191

%T 6%0R$ 2U U% T %SR

$ram )esel. uitasem de toate. mi aprinsei ta'ti3 'os (igara de foi. apoi pornir-m pe 'alea #ndrass@. Arumoasa "i s'umpa mea so(ie !mi z!m,ea de su, )oal. Arumoasa mea adorat- m- iu,ea "i !mi !ng-3 duia s- o iu,es' "i eu. 9e t!n-rul a'ela l3am !nt!lmit pe '5eiul 1un-rii. $ra pe la orele "ase. # tre'ut pe l!ng- noi. dar 'um !n'epuse s- amurgeas'-. nu l3am o,ser)at. A-'use )reo dou-ze'i de pa"i '!nd l3am z-rit din spate. #m amu(it dintr3o dat-. "i o nelini"te tul,ur-toare a pus st-p!nire pe mine. Silueta lui z)elt- se desprindea 'lar din um,ra unui "lep. Totu"i 'red '- l3am re3 'unos'ut mai degra,- dup- felul 'um p-"ea. Fai3 nele !i erau 'am ponosite. n m!n- (inea un 'aiet )oluminos. S- tot fi a)ut optspreze'e sau poate nu3 mai "aptespreze'e ani... $zitam !n'-. nu3mi )enea s-3mi 'red o'5ilor. #m )rut s-3mi !ntor' 'apul !n alt- parte. dar deodat- sim(ii !n piept un 4ung5i as'u(it. iar inima !n'epu s-3mi ,at- at!t de puterni'. !n'!t am fost silit s- m- opres'. 03am re'unos'ut un gest. l3am )-zut 'um "i3a ridi'at m!na "i 'um "i3a !ntins3o !nainte< o. )ai. e !ngrozitor. era a'eea"i m!n-. am re'unos'ut p!n- "i 'i'atri'ea de pe ea. urma t-ieturii pe 'are !n sala de gimnasti'-... %e)asta mea s3a uitat la mine mirat-. #m !n'eput s- m- ,!l,!i< : S'uz-3m- un minut... Tre,uie s- )or,es' ne3 ap-rat 'u t!n-rul a'ela... #m l-sat3o singur- "i am tre'ut !nainte. %u peste mult mi3am !n'etinit pa"ii. Um,rele serii 'o,orau

192

tot mai dese. T!n-rul !nainta f-r- s- se uite !napoi. Btia '- s!nt !n spatele lui. dar !"i )edea lini"tit de drum. n dreptul unui de,ar'ader s3a oprit. s3a !ntors spre apele lini"tite ale 1un-rii "i a !n'eput spri)eas'- din'olo de ele. spre dealurile !ndep-rtate. $ram nespus de tul,urat. mi dregeam mereu glasul. par'- m- sufo'am. C3am apropiat de el. n-d-4duind '- m- )a o,ser)a. C- uitam pe furi" la gura lui 'are era mai !ngust- "i mai t!n-r- de'!t a mea. +'5ii !i erau mai mari "i mai limpezi. 1a. da. era el. Bi 'aietul pe 'are3l (inea !n m!n- era )e'5iul meu 'aiet pe 'are !l p-strasem !n fundul dulapului meu "i de 'are uitasem 'u totul... + emo(ie profund- "i sugrum-toare m- st-p!nea. : 2um?... %u m- re'uno"ti? !i spusei !n sf!r"it 'u glasul stins. : Ba da : !mi r-spunse. f-r- s- se !ntoar'- spre mine. T-'eam tul,urat. 9e urm- mi3a fost ru"ine. $ ri3 di'ol. Un t!n-r de optspreze'e ani; nt!lnirea e ne3 o,i"nuit-. desigur. dar ori'um. tre,uie s- fa' fa(situa(iei. S- m- ar-t dega4at. S-3i par- ,ine '- a a)ut o'azia s- m- )ad-. : Te3am re'unos'ut imediat : i3am spus 'u )o'e tare : te3am re'unos'ut !n 'lipa '!nd ai tre'ut pe l!ng- mine. : Btiu : !mi r-spunse el. : 1ar atun'i de 'e n3ai )enit la mine? %u erai 'urios s- m- )ezi? T!n-rul nu r-spunse "i asta m- ener)a. : Bine. Btiu '!t e"ti de rezer)at "i de orgolios. 1ar. )ezi tu. toate a'estea n3au ni'i un sens... 2re3 de3m-. m3am 'on)ins. '- n3au ni'i un !n(eles... + s-3(i eLpli' "i ai s- te 'on)ingi "i tu '- nu puteam r-m!ne rezer)at "i m!ndru 'a pe )remuri... 1ar de 'e nu te ui(i la mine?... %u )ezi. port must-(i. am dou-ze'i "i "ase de ani... C-i. da 'iudat te mai por(i; $"ti sup-rat pe mine? %u mi3a r-spuns. /ura i s3a str!ns !ntr3o grimasamar-.

193

: $5;... eL'lamai. din nou faimoasa t-'ere; 1a. da. !mi amintes'... "i pe urm-? 2- nu po(i t-'ea la infinit. Te pomene"ti '- )rei s-3mi fa'i "i re3 pro"uri? $i. dar !n definiti) t-'erea ta nu este un lu'ru to'mai at!t de mare... %u )-d la 'e (i3a folo3 sit... 2ostumul t-u. dragul meu. e !ntr3o stare de3 plora,il-. #i sl-,it. %u te sup-ra. dar eu n3a" putea purta o astfel de 5ain-... 2e? 2e ai? Fai. pl!ngi pu(in. o s-3(i dea nenea un ,an; #,ia a'um s3a uitat !nt!ia oar- la mine. C3a pri)it aspru. drept !n o'5i. #poi s3a !ntors. : 7or,e"ti prea mult : zise se'. C3am sup-rat. : +5. asta3i; Te 'rezi perfe'(iunea !ntru'5ipat-. #fl- '- )or,es' fiind'- )reau s- te !n)-( '!te 'e)a. n(elegi? 6a urma urmelor s!nt mai ,-tr!n de'!t tine... "i de atun'i am )-zut multe... am '-p-tat o eLperien(- mare... tu e"ti un 'opil... 'e "tii tu? 1intr3o dat- glasul mi s3a stins !ntr3un sug5i(. mi3am l-sat 'apul !n piept "i am z!m,it st!n4enit. z-p-'it. #poi mi3am ridi'at !n'et "i sfios m!inile "i i3am "optit z!m,ind !n'ur'at< : ...2e era s- fa'? 2rede3m-. nu s3a putut... Te rog s- m- 'rezi... # fost imposi,il... 'u totul im3 posi,il... S3a !ntors ,rus' spre mine. C3a pri)it du"m-nos str!m,!nd din gur-. : Unde3i a)ionul? m3a !ntre,at 'u )o'ea r-3 gu"it-. C3am ,!l,!it z-p-'it< : 9-i... 'e s- fa'?... 63au in)entat al(ii. Aarman. Ara(ii Wrig5t... n3am fost a'olo. 1ar. 'rede3m-. l3au 'onstruit destul de ,ine... $ ,un. relati) destul de ,un... Se poate z,ura 'u el... : Btiu : !mi r-spunse ,at4o'oritor. #poi m3a m-surat din nou din 'ap p!n-3n pi'ioare< : Bi polul %ord? Ci3am l-sat o'5ii !n p-m!nt< : Unul 9ear@ l3a atins... 2rede3m-. te rog. eu n3am a)ut )reme... Te3ai !n"elat... nu se poate fa'e totul deodat-... eram la Uni)ersitate pe )reme a'eea.

194

: 1a. da : zise el. apoi ad-ug-< 1ar Ungaria m!ndr- "i li,er- unde este? : Te rog... z-u '- e"ti 'iudat... 6u'r-m... ne str-3 duim... m- str-duies' "i eu... dar lu'rurile nu se fa' a"a. !n prip-... +mul tre,uie s- mai "i tr-ias'-... n'epui s- turui din gur-< : 1ar )ezi... 'u toate a'estea. m3am str-duit... s- realizez m-'ar 'e)a din 'eea 'e (i3am f-g-duit... #m s'ris... am pu,li'at... #m s'ris lu'ruri destul de ,une... %3ai de'!t s- te ui(i la )itrine... %umele meu e 'unos'ut... e apre'iat... a"a 'um ai dorit tu... S!nt un om respe'tat. #m s'ris "i '-r(i... a"a 'um r!)neai tu... uite. una din ele. e destul de reu"it-... #m s'os ner)os din ,uzunar un )olum de s'5i(e "i nu)ele umoristi'e "i i l3am ar-tat< : Uite3l. e destul de ,un... # arun'at o singur- pri)ire spre 'arte. f-r- spun- m!na pe ea. : 1a. l3am )-zut : mi3a r-spuns s'urt : e des3 tul de ,un. # f-'ut un gest larg. ar-t!nd 'u m!na spre dep-r3 t-rile 'e se 'ufundau !n !ntuneri' "i !nspre mun(ii 'e se topeau !n zare. : Unde este marea simfonie? Unde este teri,ila pies- de teatru despre orizonturile 'enu"ii ale eLis3 ten(ei "i despre zeii trufa"i 'are se z,at din'olo de a'este orizonturi? #m ro"it. : $i ,ine. a fost imposi,il... %u se putea realiza !n trei a'te... Te3ai !n"elat. +rizonturile 'enu"ii nu pot fi interpretate s'eni'... Bi pe urm- am des'operit '- genul dramati' nu mi se potri)e"te... '- nu a" putea du'e lu'rarea la ,un sf!r"it... 1ar !n s'5im, am s'ris un sonet dr-gu( 'u a'ela"i su,ie't... mi l3a pu,li'at o re)ist- de frunte... a pl-'ut tuturor... de atun'i mi s3a m-rit "i onorariul... %u mi3a r-spuns. S3a 'ufundat !ntr3o t-'ere sum3 ,r-. 9ri)irile i s3au pierdut !n dep-rt-ri. #" fi )rut s-3i mai spun 'e)a. s-3i eLpli' '!t este de t!n-r... dar mi3am adus )ag aminte '- !n 'lipele '!nd se uit-

195

a"a. nu tre,uie deran4at... 1eodat- !mi amintii de ne)ast-3mea "i am !n'eput s- m- nelini"tes'. : 7ino. te rog. 'u mine : i3am spus : )ino. ste prezint ne)este3mi. + s-3(i fa'- pl-'ere. $ o fe3 meie foarte frumoas-... distins-... o femeie minu3 nat-... "i eu am 'u'erit3o... m- iu,e"te... 7ezi. s!nt "i eu 'ine)a... a"a 'um ai dorit tu;... #'um s3a uitat la mine. n o'5ii lui li'-rea o in3 finit- ironie. : #i 'u'erit3o? zise el. 2e )or,e"ti? Bi 'e m!n3 dru e"ti de ispra)a asta; Te3ai dus tu la ea "i ai 'u'erit3o;... 2astelul a 'o,or!t din )!rful muntelui "i a luat )alea 'u asalt... Ste4arul a 'u'erit iedera "i se r-su'e"te dr-g-stos !n 4urul ei... 1e 'e nu )ine ne)asta ta !n'oa'e? C3am !n'runtat. : $"ti un prost : !i spusei : un 'opil. Toate a'estea s!nt !n'5ipuiri. iluzii. %3ai dreptate. 1rep3 tatea e de partea mea. $u s!nt om matur "i 'unos' )ia(a... 2e "tii tu despre )ia(-? 1e tine ar r!de toatlumea; n timp 'e3i )or,eam. se apropie de mine "i se uit- ad!n' !n o'5ii mei. #,ia a'um )-zui 'e p-r 'astaniu "i des are. : %3am )rut s- 'unos' )ia(a... mi3a spus. #m )rut 'a )ia(a s- m- 'unoas'- pe mine... $ ade)-rat. de mine ar r!de toat- lumea... Bi tu te3ai ferit s- te fa'i de r!s din pri'ina mea... 1ar tu "tii... : uit-3te !n o'5ii mei. 5aide. !ndr-zne"te :... tu "tii '- 'el ridi'ol. 'el mes'5in "i m-runt e"ti tu... "i '- eu am dreptate... Bi '- 'eea 'e spun eu nu3i ridi'ol de lo'... '- ade)-rul e de partea mea... 2e e"ti tu. !n defini3 ti)? + ,iat- f-ptur- m-runt-... un zero... Uit-3te !n o'5ii mei. 5aide. !ndr-zne"te;... # tre,uit s-3mi !ntor' pri)irea8 situa(ia era stupid"i peni,il-. T!n-rul s3a !ndep-rtat !n'et de mine. apoi. f-r- s- m- mai pri)eas'-. a pornit. !n'et "i !ng!ndurat... %u iz,utii s-3i )or,es' de'!t dup- '!te)a 'lipe<

196

: Unde te du'i? !l !ntre,ai 'u )o'ea stins-. R-m!i;... 1ar el nu s3a mai !ntors. 03am auzit doar. de departe. glasul< : S-3(i adu'i aminte '- (i3a fost dat s- m- mai )ezi o dat- !n )ia(-8 e ultima noastr- !nt!lnire... Bi da'- a mai r-mas !n tine o f-r!m- din eul meu. moaie3(i. te rog. pana !n fo'ul soarelui 'e apune "i s'rie despre a'east- !nt!lnire... 1es'rie3o. a"a 'um a fost. ...#rat-3le tuturor 'um te3am p-r-sit. 'um am disp-rut topindu3m- !n 'erul amurgit. !n plintinere(e. frumos "i infinit de li,er. 'a s- nu te mai )-d ni'iodat-... 2u)intele a'estea le3am auzit din mare dep-rtare. A-ptura z)elt- a t!n-rului se f-'ea tot mai su,(ire. se s'urgea "i se !n-l(a !n zare. C3am uitat lung !n urma lui... 2redeam '- !l mai )-d. dar deodat- mi3am dat seama '- nu era de'!t un noura" str-)eziu 'e plutea pe ,olta !nro"it-. %e)ast-3mea !"i pierdu r-,darea< : 2ine a fost t!n-rul a'ela? m- !ntre,-. : Un )e'5i 'unos'ut : i3am r-spuns !n'ur'at. Un ,-iat tare dr-gu(. : Se poate : mi3a r-spuns ne)asta 'am t-ios : dar e prost 'res'ut. 1e 'e nu s3a prezentat? 1e altfel sem-na surprinz-tor de mult 'u tine... 9e urm- am )enit ai'i !n 'afeneaua asta. Spasmul 'are !mi ap-sa sufletul se risipea 'u greu. : Su,ie'tul e frumos : mi3am zis. !n)ior!n3 du3m-. 2am lung pentru o poezie. 1ar ,un pentru o nu)el-. S'urt-. satiri'-. 1e altfel azi e mar(i. '5iar tre,uie s- trimit material la reda'(ie... #m 'erut 5!rtie "i dup- o s'urt- ezitare am s'ris titlul< & nt!lnire 'u un t!n-r...* Bi rana de3a'um m- durea !n-,u"it.

197

CU%RINS
PREFA N

Partea nt i IMAGINI DIN "C'AL(


0%TR+1U2$R$ +R# B#9T$ 10C0%$#E# #C %TlRG0#T C0 7 %1 2SRE06$ $6$7U6 $C0%$%T RSS9U%1$ $6$7U6 S6#B RSS9U%1$ U% BSRB#T 2SGUT 6# $X#C$% 6U2R#R$ 6# 60CB# C#/F0#RS 26#S# C+#R$ 1$ R S $X9$R0$%E$ C0 $X9602 2$RT0A02#TU6 A$T$6$ TUR%#6 #/SE#T 1$ B#RS #C %2$9UT SS C0%T JJ JK JQ MM M^ WR WN KR KW KO NR NW NO ^R ^^

Partea a doua C'%II "I NE/UNI


2+906U6 C$U... TST02U TU2SR0$ 9$%TRU A0U6 C$U OW O^ O\

198

2+9000 B0 %$BU%00... 6UC$# B#SC$6+R 2$6 C#0 T C90T 2+906 10% 6UC$ TR$0 E0/SR0 1$ 20+2+6#TS #C 9R$G01#T $X#C$%U6 T0B+R 9+7$ST$ 1$S9R$ U% 2+906 9R+ST 6$2E0$ 1$ /$+/R#A0$ 0% #%U6 MQNM C0 C$10T$G 2+906U6 2$R SS C0 S$ R$ST0TU0$ T#X$6$ B2+6#R$ ST06+U6 G#F#R02#6$ BUGU%#R$6$ C$6$ 9#%T+A0 BU6$T0% BR02F$T# 2U70%T$ %2RU20B#T$ #10+. R$BUSUR0 70#ES %+US T$C39+ $C3T$3K# T#6$%T %$ TUTU0C; #6$/+R0$ 1$S9R$ S2R00T+R0 F#63#%13#6# 2#3% 7#6/UR#R #C 2SGUT 6# B#2#6#UR$#T %T 6%0R$ 2U U% T %SR

QM QN QQ \R \K JRR JRQ JJR JJW JJQ JW^ JW\ JKJ JKN JK\ JNJ JNN JN\ l^M J^N J^\ JOM JOQ JQJ JQK JQQ J\M

Re3a tor re!po$!abi4: IULIU INDREI Te5$ore3a tor: 6ASILE /IRI" Dat la cules .O..-.,-I,. Run de tipar 0Q.,,.,-I,. Ap!rut ,-I,. =omanda nr. 1P.O. @ira' 0O.0,.. Rro*ate 01.,.. S Ce&ate 0,,.. N rtie semivelin! de IO &Tm0, QJU,.QT10. =oli editoriale Q,0. =oli tipar ,0,O. A. .PPO =.G. pentru bibliotecile mici Q +R/ Tiparu4 e8e utat !ub o9a$3a $r0 )) :;; 4a Co9bi$atu4 %o4i<ra#i Ca!a S =$teii. /u ure>ti. R0%0R0
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

199

200

S-ar putea să vă placă și