Sunteți pe pagina 1din 9

Neinceperea urmariri penale - se constanta din actele premergatoare lipsa de pericol social concret al faptei (art.

10 lit b) ) Neinceperea UP se poate dispunde de procuror din oficiu sau la propunerea OCP prin ordonanta 1) in rem! in situatia in care faptuitorul nu este cunoscut! insa fapta nu pre"inta gradul de pericol social concret al unei infractiuni #) in personam! cand este cunoscut faptuitorul iar fapta nu pre"inta gradul de pericol social concret al unei infractiuni- nu este obligatorie aplicarea unei sanctiuni administrati$e faptuitorului %mpotri$a ordonantei procurorului prin care s-a dispus neinceperea UP se poate face plangere la procurorul ierar&ic superior' in ca"ul in care acesta respinge plangerea sau nu se pronunta asupra ei in termen de #0 de "ile de la inregistrare!se poate formula plangere la instanta. Dispunerea neinceperii UP . Motivare. Comunicare Procurorul din oficiu ori in urma anali"ei propunerii OCP de a nu incepe UP poate dispune prin re"olutie (sau prin ordonanta in ca"ul lipsei de pericol social)! neinceperea UP! in ca"ul in care constata e(istenta unui impediment la punerea in miscare a actiunii penale dintre cele pre$a"ute la art 10 Cpp legea pre$ede ca moti$area re"olutiei)ordonantei este facultati$a sau poate cuprinde doar argumente suplimentare in situatia in care procurorul isi insuseste argumentele cuprinse in propunerea OCP. *e"olutia)ordonanta prin care se dispune neinceperea UP trebuie sa cuprinda data! numele! functia! parc&etul din care face parte procurorul! referirea la modalitatea de sesi"are! la actele premergatoare si la informatiilor obtinute in urma efectuarii acestora! pre"entare pe scurt a situatiei de fapt! incadrarea +uridica! constatarea intrunirii conditiei negati$e pre$a"ute de art 10 Cpp. ,emeiul de drept! dispo"itia de neincepere a UP! indicarea persoanei faptuitorului cu toate datele de identificare. Copie de pe re"olutia)ordonanta prin care se dispune neinceperea UP si de pe propunerea OCP ( in ca"ul in care procurorul nu a moticat personal re"olutia sau a adus numai argumente suplimentare celor care se regasesc in referatul OCP) se comunica persoanei care a facut sesi"area! precum si dupa ca"! persoanei fata de care s-au efectuat acte premergatoare. -aca procurorul a redactat re"olutia)ordonanta prin care s-a dispus neinceperea UP! se $a comunica numai acest act! nu si copie de pe propunerea OCP.

Inceperea UP cand in cuprinsul actului de sesi"are sau al actelor premergatoare efectuate nu re"ulta $reunul din ca"urile de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale pre$ de art 10 Cpp! cu e(ceptia celui de la lit. b)! OUP sesi"at dispune prin re"olutie! inceperea UP. *e"olutia de incepere a UP $a cuprinde data si ora la care s-a dispus inceperea UP si $a fi intregistrat intr-un registru special *e"olutia de incepere a UP! emisa de OCP! se supune confirmarii moti$ate a procurorului care e(ercita supra$eg&erea acti$itatii de cercetare penala in termen de cel mult ./ d ore de la data inceperii UP! OCP fiind oblifate sa pre"inte totodata si dosarul cau"ei'

UP ar putea incepe c&iar prin ordonanta! in ipote"a in care procurorul solutionand un conflict de competenta! stabileste prin ordonanta si incepe prin acelasi act UP

%nceperea UP inseamna inceperea pp . -in acest moment! faptuitorul capata calitatea de in$inuit. - odata inceputa UP! situatia in$inuitului poate de$eni mai grea! in sensul ca a) daca OCP constata ca sunt intrunite conditiile legale pt luarea masurii pre$enti$e a retinerii! poate sa dispuna aceasta b) daca OCP considera ca sunt intrunite cond pre$ de lege pt luarea masurii arestarii pre$enti$e a in$inuitului! face propuneri in acest sens si le inaintea"a procurorului c) daca OCP considerea ca sunt temeiuri pt punerea in miscare a actiunii penale face propuneri in acest sens! pe care le inaintea"a procurorului Procurorul se pronunta asupra punerii in miscare a actiunii penale dupa e(aminarea dosarului si daca este de acord cu propunerea! pune in misacare actiunea penala prin ordonanta d) daca! dupa punerea in miscare a actiunii penale de catre procuror! OCP considera ca sunt intrunite si conditiile pre$ de lege pt luarea masurii arestarii pre$enti$e a inculpatului! face propuneri in acest sens! pe care le inaintea"a procurorului! care procedea"a la arestarea inculpatului e) daca! dupa inceperea UP sau dupa punerea in miscare a actiunii penale! OCP constata fapte noi in sarcina in$inuitului sau inculpatului ori impre+urari care pot duce la sc&imbarea incadrarii +uridice a faptei pt care s-a dispus inceperea UP ori s-a pus in miscare actiunea penala ori

constata date cu pri$ire la participarea si unei alte pers la sa$arsirea faptei pt care s-a dispus inceperea UP ori s-a pus in miscare actiunea penala! este obligat sa faca propuneri procurorului pt continuarea cercetarilot penale sau sc&imbarea incadrarii +uridice. Suspendarea UP Cand se constata printr-o e(perti"a medico-legala ca in$inuitul sau inculpatul sufera de o boala gra$a! care il impiedica sa ia parte la pp. Odata constatat acest fapt! OCP inaintea"a procurorului propunerea solutiei de suspendare a UP impreuna cu dosarul cau"ei! pt ca prin ordonanta! procurorul sa poata dispune acest fapt. ordonanta de suspendare a UP dispusa de procuror se comunica! in copie! in$inuitului sau inculpatului si pers $atamate! iar dupa comunicare dosarul se restituie OCP %n timpul cat UP este suspendata! OCP continua sa efectue"e toatae actele a caror indeplinire nu este impiedicata de situatia in$inuituluisau inculpatului! fiind totodata obligat sa se interese"e periodic daca mai sub"ista cau"a care a determinat suspendarea UP. %n ca"ul in care OCP constata a incetat cau"a de suspendare inaintea"a dosarul procurorului pt a dispune reluarea UP.

Solutii ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea UP Incetarea UP %ncetarea UP are loc cand se constata e(istenta cumulati$a a urm conditii a) din actele de UP re"ulta unul dintre ca"urile pre$ in art 10 alint 1 lit f)-&)! i) si +) CPP b) e(ista in$inuit sau inculpat in cau"a! cu preci"area ca! in aceeasi cau"a sunt mai multi in$inuiti ori daca mai multe fapte fac obiectul aceleasi cau"e! incetarea UP se face numai cu pricire la in$inuiti sau inculpati ori la faptele pt care e(ista ca"ul de incetare a UP. Procedura incetarii UP parcurge urmatorii pasi OCP! cand constata e(istenta $reunuia din ca"urile pre$ in art. 10 lint f)-&) ! i) si +) cpp inaintea"a procurorului dosarul impreuna cu prpunerile sale de incetare a UP Procurorul se pronunta asupra incetarii UP prin ordonanta! iar in ca"ul in care anterior nu s-a pus in miscare aciunea penala! incetarea UP se pronunta prin re"olutie moti$ata

0tunci cand ca"ul de incetare a UP pri$este un in$inuit sau inculpat arestat trebuie sa se pronunte asupra incetarii UP in aceeasi "i in care a primit propunerea de incetare d la OCP. -aca procurorul a dispus incetarea UP! trebuie sa ceara de indata instantei re$ocarea masurii arestarii pre$enti$e. in termen de #. de ore de la primirea de la procuror a dosarului impreuna cu un referat in care se mentionea"a ca"ul sau ca"urile de incetare a UP constatate! instanta dispune prin inc&eiere! re$ocarea masurii si punerea de inadata in liertate a in$inuitului sau inculpatului si restituie dosarul procurorului! in acelasi termen! impreuna cu o copie a inc&eierii.

%ncetarea UP se poate dispune si prin ordonanta. -aca este ca"ul! prin ordonanta de incetare a UP procurorul $a dispune si asupra re$ocarii masurilor asiguratorii luate in $ederea e(ecutarii pedepsei amen"ii confiscarii lucrurilor masurilor asiguratorii pri$ind reparatiile ce$ile si restabilirii situatiei anterioare sa$arsirii infractiunii sesi"arii instantei ci$ile cometenta cu pri$ire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris c&eltuieliile +udiciare! stabilind cuantumul acestora! cine trebuie sa le suporte ordonand incasarea lor restituirii cautiunii in ca"urile pre$a"ute de lege

Procurorul este obligat sa instiinte"e despre incetarea UP! sens in care copie de pe ordonanta sau re"olutia prin care s-a dispus incetarea UP se comunica persoanei care a facut sesi"area! in$inuitului sau inculpatului si dupa ca"! altor pers. %nteresate

daca procurorul constata ca nu este ca"ul sa dispuna! incetarea UP sau a dispus incetarea partial! restituie dosarul OCP! cu dispo"itia de a continua cercetare. -aca OCP nu a formulat in referatul inaintat procurorului propunerea de incetare a UP! dar din actele dosarului re"ulta temeinicia unei astfel de solutii! procurorul o poate dispune din oficiu.

Scoaterea de sub UP- are loc cand se constata e(istenta cumulati$a a urm. cond a) din actele de UP re"ulta unul din ca"urile pre$. %n art. 10 lit. a)-e) CPP b) e(ista in$inuit sau inculpat in cau"a! cu preci"area ca! daca in aceeasi cau"a sunt mai multi in$inuiti sau inculpati ori daca mai multe fapte fac obictul aceleasi cau"e! scoaterea de sub UP se face numai cu pri$ire la in$inuiti sau inculpati ori cu pri$ire la faptele pt care se constata ca"ul de scoatere de sub UP. 1olutia de scoatere de sub UP pe temeiul ine(istentei faptei sau a ne$ino$atiei inculpatului sau are putere de lucru +udecat a undei &otarari +udec. -ef. -e ac&itare. -e aceea nu se poate opune cu autoritate de lucru +udecat in fata instantei ci$ile sesi"ate cu +udecarea unei actiuni ci$ile de reparare a pre+udiciului pretins suferit din culpa inculpatului. procurorul poate oricand redesc&ide UP daca au inter$enit impre+urari noi ceea nu poate dea caracter ire$ocabil solutiei initiale

2(ista cate$a particularitari in ca"ul in care in urma actelor de UP se constata ca fapta nu pre"inta gradul de pericol social al unei infractiuni (art. 10 b) cpp ) . %n aceasta situatie! procedura stabileste urm pasi cand OCP constata ca din actele de UP re"ulta ca fapta sa$arsita nu pre"inta gradul de pericol social al unei infractiuni! inaintea"a procurorului intreg dosarul impreuna cu propunerea sa de aplicare a unei sanctiuni cu caracter adm procurorul se pronunta prin ordonanta in ca"ul in care procurorul a dispus scoaterea de sub UP in temeiul art. 10 lit b) cpp si aplicarea unei sanctiuni amd ca mustrarea sau mustrarea cu a$ertisment se e(ecuta de indata sau se fi(ea"a un termen

%mpotri$a ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub UP in temeiul art. 10 lit b) cpp se poate face plangere in termen de #0 de "ile de la data cand ordonanta i-a fost comunicata celui sanctionat. punerea in e(ecutare a ordonantei prin care s-a aplicat sanctiunea cu caracter adm a amen"ii se face dupa e(pirarea termenului de #0 de "ile! iar daca s-a facut plangere si a fost respinsa dupa respingerea acesteia.

Clasarea- cand se constata e(istenta $reunuia din ca" pre$ in art.10 si cand nu e(ista in$unuit in cau"a! in cursul UP se dispune clasarea. Pt a fi dispusa solutia clasarii! trebuie reali"ate cumulati$ cond. a) sa e(iste $reunul din ca". Pre$ la art. 10 Cpp b) sa nu e(iste in$unuit in cau"a

Prin 3ine(istenta in$inuitului4 trebuie sa se inteleaga - fie urmarea re"ultata nu se datorea"a faptei unei pers. Care ar putea fi trasa la raspundere - fie ca faptuitotul este necunoscut toata demersurilor facute de OCP in $ederea indentificarii fiind ramase fara re"ultat Prezentarea materialului de UP Obligatia acestei garantii se reflecta in oligatia OCP! cand UP s-a desfasurat cu actiunea penala pusa in miscare. -e a proceda la pre"entarea materialului de UP. Pre"entarea mat de UP inculpatului inseamna un nou contact direct al OCP cu acesta! dupa ascultarea sa ca inculpat. dupa punerea in misacre a actiunii penale! daca au fost efectuate toate actele de urmarire necesare ! OCP c&eama pe incu5pat in fata sa si

1. ii pune in $edere ca are dr de a lua la cunostinta de materialul de urmarire. 0ratandu-i si incadrarea +ur a faptei sa$arsite #. ii asigura posibilitatea de a lua de indata cunostinta de materialul de urmarie. -aca inculpatul nu stie sa citeasca! OCP ii citeste materialul 6. il intreaba! apoi! daca are de formulat cerei noi sau daca doreste sa faca declaratii suplimentare -upa aducerea la indeplinire a tuturor acestor dispo"itii! OCP intocmeste proces-$erbal! in care consemnea"a si declaratiile! cererile si raspunsurile inculpatului -aca inculpatul a formulat cereri noi in legatura cu UP! OCP este obligat sa le e(amine"e de indata si sa dispuna! prin ordonanta! admiterea sau respingerea lor. prin aceeasi ordonanta OCP este obligat sa disouna si completarea cercetarii penale! in ca"ul in care! din declaratille suplimentare sau din raspunsurile inculpatului re"ulta necesitatea completarii. Ulterior! OCP este obligat sa procede"e din nou la pre"entarea mat de UP! daca a efectuat acte de cercetare penala sau daca se constata ca trebuie sa fie sc&imbata incadrarea +ur a faptei.

Terminarea UP 1. UP desfasurata fara punerea in miscare a actiunii penale a) ascultarea in$inuitului inainte de terminarea cercetarii in cau"e in care nu a fost pusa in miscare actiunea penala! OCP! dupa efectuarea tuturor actelor de CP! daca e(ista in$inuit in cau"a si constata ca impotri$a acestuia sunt suficiente probe! procedea"a 5a o noua ascultare a in$inuitului! aducandu-i la cunostinta in$unuirea si intrebandu-l daca are noi mi+loace de aparare. -aca in$inuitul nu a propus noi probe sau propunerea sa nu a fost gasita temeinica ori daca cercetarea a fost completata potri$it propunerilor facute! cercetarea se considera terminata.

b) %naintarea dosarului pri$ind pe in$inuit de indata ce cercetarea penala este terminata! OCP inaintea"a procurorului cu un referat ce contine re"ultatul cercetarii si propunerea sa pri$ind solutionarea cau"ei *eferatul $a cuprinde metiuni pri$ind - fapta care a format obiectul in$inuirii - persoana in$inuitului - ultima incadrare +uridica data faptei - probele administrate *eferatul poate cuprinde si date suplimentare pri$itoare la - mi+loacele materiale de proba si masurile luate referitor la ele in cursul cercetarii penale! precum si locul unde se afla - masurile asiguratorii pri$ind reparatiile ci$ile sau e(ecutarea pedepsei amen"ii luate in cursul cercetarii penale - c&eltuielile +udiciare c) pre"entarea materialului de catre procuror procurorul primind dosarul! il c&eama pe in$inuit si ii pre"inta materialul de UP. . UP desfasurata cu actiunea penala pusa in miscare %n cau"ele in care actiunea penala a fost pusa in miscare! dupa completarea cercetarii si dupa indeplinirea dispo"itiilor pri$itoare la pre"entare materialului de UP! cercetarea se considera terminata. OCP inaintea"a de indata dosarul cau"ei insotit de un referat! care trebuie sa cuprinda mentiuni pri$ind - fapta care a format obiectul punerii in miscare a actiunii penale - persoana inculpatului - ultima incadrare +uridica data faptei - fapta retinuta in sarcina inculpatului - probele adm - incadrarea +ur Cand UP pri$este mai multe fapte sau mai multi inculpati! referatul trebuie sa cuprinda mentiunile aratate la toate faptele si la toti inculpatii si! daca este ca"ul! trebuie sa se arate pt care fapte ori faptuitori s-a incetat urmarirea! s-a dispus scoaterea de sub UP ori s-a suspendat UP. - de asemenea referatul trebuie sa cuprinsa si date suplimentare 77 Trimiterea in !udecata %ndiferent daca UP s-a desfacurat cu actiunea penala pusa in miscare sau nu! procurorul este obligat ca! in termen de cel mult 18 "ile de la primirea dosarului trimis de OCP! sa procede"e la $erfificarea lucrarilor de UP si sa se pronunte asupra acestora.*e"ol$area cau"elor in care sunt arestati se face de urgenta si cu precadere. -aca procurorul constata ca UP este completa! e(istand probele necesare si legal adm! procedea"a! dupa ca" a) cand din materialul de UP re"ulta ca fapta e(ista! cand a fost sa$arsita de in$inuit sau de inculpat si ca acesta raspunde penal

daca actiunea penala nu a fost pusa in miscare in cursul UP! da rec&i"itoriu prin care se pune in miscare actiunea penala si dispune trimiterea in +udecata - daca actiunea penala a fost pusa in miscare in cursul UP! da rec&i"itoriu prin care dispune trimiterea in +udecata b) da ordonanta prin care - clasarea ! scoaterea de sub UP sau incetea"a UP potri$it dispo"itiile art 11 Cpp -aca procurorul dispune scoaterea de sub UP in temeiul art 10 lit b) cpp! daca aplica una din sanctiunile cu caracter adm - suspenda UP! atunci cand constata e(istenta unei cau"e de suspendare a UP. "ec#izitoriul - actul procedural in care se consemnea"a dispo"itia de trimitere in +udecata a inculpatului! instanta de +udecata fiind sesi"ata cu +udecarea numai a faptei si persoanei cuprinse in actul de sesi"are. Uneori! rec&i"itoriul are o dubla functionalitate - este actul de sesi"are a instantei - este actul de inculpare! ( in ca"ul in care UP s-a desfasurat fara punerea in miscare a actiunii penale ) *ec&i"itoriul trebuie sa cuprinda - data si locul intocmirii - numele! prenumele si calitatea celui care il intocmeste - cau"a la care se refera - temeiul legal - semnatura celui care l-a intocmit - fapta pt care s-a efectuat UP - datele pri$itoare la persoana inculpatului - fapta retinuta in sarcina sa - incadrarea +urdica - probele pe care se intemeia"a in$inuirea - masura pre$enti$a luata si durata acesteia - dispo"itia de trimitere in +udecata - numele si prenumele persoanei care trebuie citate in instanta! cu indicarea calitatii lor in proces si locul unde urmea"a a fi citate %n ca"ul in care UP este efectuata de procuror! rec&i"itoriul trebuie sa cuprinda si datele suplimentare pri$itoare la - mi+loacele materiale de proba si masurile luate referitor la ele in cursul cercetarii penale! precum si locul unde se afla - masurile asiguratorii pri$ind reparatiile ci$ile sau e(ecutarea pedepsei amen"ii luate in cursul cercetarii penale - c&eltuilelile +udiciare Procurorul intocmeste un singur rec&i"itoriu c&iar daca lucrarile UP pri$esc mai multe fapte ori mai multi in$inuiti sau inculpati si c&iar daca se dau acestora re"ol$ari diferite. Ulterior intocmirii! rec&i"itoriul unui procuror este $erificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei de prim-procurorul parc&etului sau dupa ca"! de procurorul general al parc&etului de pe langa curtea de apel. Cand UP este facuta de acesta din urma! $erificare se face de procurorul superior.

cand UP este efectuata de un procuror de la Parc&etul de pe langa %CC9 ! rec&i"itoriul este $erificat de procurorul-sef de sectie! iar cand UP este efectuata de acesta! $erificarea se face de procurorul general al acestui parc&et. %n cau"ele cu arestati! $erificare se face de urgenta si ianinte de e(pirarea duratei arestarii pre$enti$e. -aca rec&i"itoriul nu a fost infirmat! procurorul ierar&ic care a efectuat $erificarea il inaintea"a instantei competente! impreuna cu dosarul cau"ei si cu un numar necesar de copii de pe rec&i"itoriu pt a fi comunicate inculpatilor aflati in stare de detinere. %n ceea ce pri$este cuprinsul rec&i"itoriului acesta trebuie sa contina! daca este ca"ul! dispo"itii pri$itoare la masurile pre$enti$e! de siguranta sau asiguratorii.

Incidente ivite in faza de UP 1$trimiterea la or%anul competent & cand procurorul constata ca pt $reuna din infractiunile sau infractorii aratati in lege ! Up s-a facut de un alt organ decat cel pre$ de lege! ia masuri ca UP sa fie facuta de organul competent. $"estituirea cauzei in vederea completarii sau refacerii urmaririi - 0) cand UP nu este completa - :) cand nu au fost respectate dispo"itiile legale care garantea"a aflarea ade$arului Ordonanta de restituire sau de trimitere cuprinde ( pe langa mentiunile pricind data si locul intocmirii! numele! prenumele si calitatea celui care o intocmeste! cau"a la care se refera! obiectul actului sau masurii procesuale! temeiul legal al acesteia! semnatura celui care a intocmit-o si - indicarea actele de cercetare penala ce trebuie efectuate ori refacute - indicarea faptelor ori impte+urarilor ce urmea"a a fi constatate - indicarea mi+loacelor de proba ce urmea"a a fi folosite '$ reluarea UP- Up este reluata in urm cazuri( a$ incetarea cauzei de suspendare ( OCP constata ca a incetat cau"a de suspendare inaintea"a dosarul procuror pt a dispune asupra reluarii! *eluarea se dispune prin ordonanta ) b$ restituirea cauzei de catre instanta de !udecata in vederea refacerii UP ( cand instanta de +udecata a dispus restituirea cau"ei in $ederea refacerii UP! Up se reia pe ba"a &otararii prin care instanta a dispus restituirea) c$ redesc#iderea UP- se dispune de procuror prin ordonanta si are loc urm situatii - in ca"ul in care s-a dispus incetarea UP sau scoatere de sub UP si ulterior se constata ca nu a e(istat in fapt ca"ul care a determinat luarea acestor masuro sau ca a disparut impre+urarea pe care se intemeia incetarea sau scoaterea de sub UP - cand +udecatorul a admis plangerea impotri$a prdonantei sau! dupa ca"! a re"olutiei procurorului de scoatere de sub UP sau de incetare aUP ori de clasare si a trimis cau"a procurorului in $ederea redec&iderii UP ( in ca"ul in care instanta a admis plangerea impotri$a re"olutiei de neincepere a UP si a trimis cau"a procurorului in $ederea inceperii UP! aceasta dispune incetarea urmaririi in cond pre$ de lege! si nu redesc&iderea UP) Niciunul din ca"urile de UP descrise mai sus nu poate a$ea loc daca se constata ca intre timp a inter$enit $reuna din sitoatiile pre$ in art. 10 Cpp

Plan%erea impotriva actelor procurorului 1e poate face plangere impotri$a urm tipuri de acte ale procurorului - orice masuri luate sau acte fectuate de procuror ori efectuate pe ba"a dispo"itiilor date de acesta - re"olutia de ineincepere a UP! ordonanta ori! dupa ca"! re"olutia de clasare! de scoatere de sub UP sau de incetare a UP. Plangerea impotri$a acestor tipuri de acte se face in termen de #0 de "ile de la comunicarea copiei de pe ordonanta sau re"olutie persoanelor interesate. - Plangerea se adresea"a procurorului ale carui acte sunt atacate sau procurorului abilitat sa re"ol$e plangerea. - plangerea se depune fie direct la procurorul ale caruie acte sunt atacate! fie la procurorul abilitat sa solutione"e plangerea - introducerea plangerii nu suspenda aducerea la indeplinire a masurii sau a actului care formea"a obiectul plangerii - cand plangerea a fost depusa la procurorul ale carui acte sunt atacate! acesta este obligat ca! in termen de ./ de ore de la primirea ei! sa o inainte"e procurorului abilitat sa o solutione"e! impreuna cu e(plicatiile sale! atunci cand acestea sunt necesare. - procurorul abilitat este obligat sa re"ol$e plangerea in termen de cel mult #0 de "ile de la primire si sa comunice de inadata persoanei care a facut plangerea modul in care a fost re"ol$ata. %ntroducerea plangerii impotri$a ordonantei de scoatere de sub UP prin care s-a aplicat o amenda cu caracter adm suspenda punerea in e(ecutare a sanctiunii. Pt contestarea amen"iimaplicate! legea pre$ede un termen de 10 "ile. %n afara posibilitatii oferite persoanelor nemultumite de actele procurorului de actele procurorului de a face plangere! in diferite alte dispo"itii s-a pre$a"ut si atacarea direct la instanta de +udecata a unor acte sau masuri ale procurorului . -e e(emplu - impotri$a ordonantei procurorului prin care se dispune luarea masurii obligarii de a nu parasi localitatea ori a masurii obligarii de a nu parasi tara! in$inuitul sau inculpatul poate face plangere in termen de 6 "ile de la luarea masurii la instanta careia i-ar re$eni competenta sa +udece cau"a in prima instanta. - %n contra masurii asiguratorii luate si a modului de aducere la indeplinire a acesteia! in$inuitul sau inculpatul! partea responsabila cicilmente! precum si orice alta oersoana interesata se poate plange procurorului sau instantei de +udecata! in orice fa"a a procesului.