Sunteți pe pagina 1din 10

CUVNTUL DAR AL LUI ZADIG (E1)... Tot ce vezi n micul tom !

e c "e te# i n$%cut t"e&ui %$ 'ie l locul lui (i l tim!ul lui numit) *u!$ !o"uncile ne%t"$mut te le celui c "e cu!"in*e tot. (E +) , menii c"e* c$ co!ilul cel c "e mu"it c$zut n !$ *in nt-m!l "e (i c$ tot *in nt-m!l "e "% c % cee . (E/) * " nu e0i%t$ nt-m!l "e. totul e nce"c "e % u !e*e !%$) % u "$%!l t$) % u !"eve*e"e (...) (E 1) 2iet mu"ito" ce e(ti) nu m i ce"cet cee ce t"e&uie %$ *o"i. # (E 3) D "... %!une Z *i4. 5n%$ n tim! ce "o%te v$z*u6ului9 # (E:) I #8i c le c$t"e 2 &ilon.; (Volt i"e) <Z *i4; n C n*i* % u o!timi%mul) t" *. *e Al. 76illi!i*e) C6i(in$u) =i!e"ion) 1>>/) !. ::.) Conve"% 8i %e *e%c6i*e &"u%c cu int"o*uce"e temei ntici!-n*)m nt"e ce%t * ") n4e"ul (i lu z&o"ul c$t"e l zecele ce". Z *i4) n 4enunc6i) %e nc6in$ 7"ovi*en8ei (i %e %u!u%e. 5n4e"ul %t"i4$ c$t"e el *i n ltul

emi8$to" (i "ece!to") un con'lict %u!" v lo"ilo" *e & z$9c"e*in8 "eli4io %$. 5n4e"ul "ezolv$ con'lictul nt"#un mo* im!e"%on l9 'olo%e(te cuvinte !"ecum9 tot) o menii) totul. Cuv-ntul tot e%te o !"e%ecven8$ !ent"u %ecven8 *e & z$ (E/). C *"ul n c "e %e *e%'$(o "$ comunic "e e%te unul 'o"m l) "el 8i 'iin* %imet"ic$9 !"in %t tutul *e "e!"ezent nt l lui Dumnezeu) n4e"ul "e !ute"e ) "e com!o"t ment *omin to" (*$ o"*ine9 nu ce"cet ) i c le ). Atitu*ine lui e%te un *e !"e%iune) *ove*in* %u!e"io"it te (i "e%!on% &ilit te 9 (E1)) (E:). 5n4e"ul int"o*uce tem ) o co"ele z$ (E:)) * " nu i *$ *"e!tul l cuv-nt lui Z *i4 !ent"u c$ z&o "$. Alte"n n8 "e!licilo" e%te minim$ (<#D "...;)) n4e"ul nu viole z$ te"ito"iul tem!o" l l lui Z *i4. 7"in
?e'e" t.clo!otel."o 1

ce%t "e'uz *e

coo!e" ) !"in "e!lic ini8i l$ (i ce 'in l$) n4e"ul nt"e!"in*e un ct

menin8$to" ' 8$ *e ' 8 !ozitiv$ lui Z *i4) !"in o"*in (E 1) E:) i t c$ ' 8 ne4 tiv$. Nu e%te %cult "e *i lo4ic$) i " un "$%!un% t"unc6i t l lui Z *i4 (<#D "...;) nc lc$ m 0im c lit$8ii (i mo* lit$8ii. Z *i4 v"e %$ coo!e"eze) * " nu e0i%t$ %inc"oniz "e %e"t "e) l men8ine !"int"#un inte" c8ion l$. 5n4e"ul *e%c6i*e *i lo4ul !"int"#o "ece!to"ului. (E1) (i (E+) %unt !"e%ecven8e# "4umente l %ecven8 *e & z$9 <nu e0i%t$ nt-m!l "e) totul e nce"c "e % u !e*e !%$) % u !"eve*e"e.; (E+) e%te !"emi% ) (E1) e%te "4umentul) i " (E/) e%te concluzi . 7"in %u&iectul *ez& te"ii) n4e"ul "e lize z$ o comunic "e !e"%u %iv$) i " mo* lit te 'olo%it$ e%te et6o%ul9 n4e"ul u*ito"iul (i mo*ul n c "e v 'i !e"ce!ut) cu mult n inte c (i e0!e"ien8 !e"ce!ut %$ comunice.

"4ument *e ti! %e"t "e (i l nc6eie !"int"#un o"*in (E 1) neo'e"in* *"e!tul l cuv-nt

,"4 niz "e *i%cu"%ului in'luen8e z$ n mo* in*i"ect ! t6o%ul. @ cto"ii c "e o'e"$ c"e*i&ilit te n4e"ului %unt9 c li'ic "e n4e"ului) *in mi%mul %u&iectului (i *ev$"ul. 5n4e"ul 'olo%e(te un !"oce*eu %em ntic l *ev$"ului9 " t$ ce e ' l% (<o menii c"e*... (E/)) (i (i !"in conecto"ul * " " t$ ce e *ev$" t9 (E/)) (E1). A*ev$"ul e !e"ce!ut !"in %im8u"i9 <tot ce vezi...; . 7e l-n4$ "4umentele cu o %in4u"$ ' 8et$ (E1)) cu *u&l$ ' 8et$ (E+AE/)) n4e"ul *uce (i *ovezi9 co!ilul nec t) c % "%$. @olo%in*u#%e *e !"oce*eul in*uc8iei) !lec-n* *e l elemente ! "ticul "e (co!ilul) c % )) n4e"ul v"e c Z *i4 %$ Bun4$ l concluzi im!licit$9 Totul e%te *ete"min t *e Dumnezeu. Ace %t$ concluzie (E1) "e 'o"8$ "4ument tiv$) c6i " * c$ Z *i4 ! "e c$ut un cont" "4ument. (E /)) 8int "4ument tiv$ o"iente z$ %t$"ii "4ument "e 9 <nu e0i%t$ nt-m!l "e...;) in*ic-n* lui Z *i4 un !"inci!iu *e vi 8$) o titu*ine co4nitiv$ (cuno (te"e !%i6olo4ice inte"locuto"ului. ?eu(it !e"%u *$"ii e%te *ete"min t$ *e c lit te "4umentelo" (tot) totul) * ") (i *e !"e%ti4iul emi8$to"ului (n4e"). D " (E/) e%te un conecto" "4ument tiv c "e
?e'e" t.clo!otel."o +

lui Dumnezeu)) *ete"min-n* mo*i'ic "e

in*ic$ o"ient "e

"4ument tiv$) (E/) 'iin* un "4ument n ' vo "e unei concluzii !e"%u * ) n4e"ul 'olo%e(te < nco"e; !"ecum9 tot ce vezi) "%$) c "e vo" 'i

viz te *e n4e". 7ent"u

co!ilul) c % ) ev lu "e ne4 tiv$ *ou$ o&iecte (co!ilul nec t) c % (c"e*in8 ) (i in'o"m 8i *ecl n( to "e *e ! nic$ (c %

ev lu te !ozitiv (*o"in8 lui Dumnezeu)) *ezec6ili&"ul c"ee t nt"e !l$ce"e %im8it$ "%$) co!ilul nec t). L nivel %em ntic) %e "em "c$ c-m!ul le0ic l l *o4mei lui Dumnezeu9 tot) tom) locul) tim!ul) !o"uncile) celui c "e cu!"in*e tot) totul) nce"c "e) "$%!l t$) !"eve*e"e) mu"ito") %$ *o"i) n4e"ul) ce") n 4enunc6i) %e nc6in$) %e %u!une) v$z*u6ului) 2 &ilon. 7"in cuvintele m i !u8in 'olo%ite ( tom) %$ *o"i)) v lo "e %em ntic$ e m i m "e. 5n me% Bul n4e"ului un %in4u" cuv-nt %e "e!et$ *e%9 nt-m!l "e (*e / o"i)) * " ce%t "e!"ezint$ tocm i elementul#%u"!"iz$ c "e o'e"$ v lo "e !" 4m tic$ te0tului. Locuto"ul A (n4e"ul) im!une o le4e mo" l$ (c"e*in8 n Dumnezeu). Ace %t$ le4e e0!"im$ !"inci!iul !e"tinen8ei c "e " t$ inci*en8 lui E / %u!" lui E+. Acel * " l lui Z *i4 "$m % n %u%! n% 'ie %e o!une o"*inului in%tituit *e n4e") 'ie %e o!une tezei con'o"m c$"ei 7"ovi*en8 *ete"min$ totul. El !o te %$ conte%te 'ie inte"*ic8i n4e"ului) 'ie con8inutul tezei c "e " t$ c$ totul e%te im!u% *e 7"ovi*en8$. 7o te c$ ce%t * " "$m-ne %u%!en* t !ent"u c$ Z *i4 (2) nu "e nici un "4ument !e c "e %$#l o'e"e lui A) * " v"e %$#(i " te "e'uzul. A%t'el omul nu !o te %$ %e "e%emneze n ' 8 %o"8ii. c6i " * c$ motivul o'e"it *e el nu e%te %u'icient !ent"u teze cont" "e. Ce !une lt$ !"o&lem$9 * c$ n4e"ul !le c$ !ent"u c$ (i# te"min t mi%iune (i nu#l m i inte"e%e z$ Z *i4 % u * c$ v"e %$ %e e%c6iveze !ent"u o&iec8iilo" *u%e *e Z *i4. 5n4e"ul nu "$%!un*e nu "ecu"% l un "4ument *e uto"it te !ent"u "4ument ) totu(i *emnit te i im!une %$ m "c6eze *e%c6i*e"e c$t"e o "4ument "e n ' vo "e unei

' ce c *i%cu8i %$ *etu"neze n *ez v nt Bul 7"ovi*en8ei. Ge%tul *e %u!une"e l lui Z *i4 !o te 'i inte"!"et t n *ou$ mo*u"i9 Z *i4 l *o"$ !e Dumnezeu (i %e %u!une. n " to"ul *e%c"ie *o " 4e%tul lui Z *i4 '$"$ #i m "c (i %entimentele. 5n ce%t l
?e'e" t.clo!otel."o /

*oile c z *o " 4e%tu"ile m "c6e z$ %u!une"e (n 4enunc6i !"onun8$ 'o"mule ti! nt"#un c *"u in%titu8ion l). Vom nce"c %$ con%t"uim !"e%u!ozi8iile enun8ului lui Z *i4. L inte"*ic8i lui A) 2 !o te "$%!un*e m ni'e%t-n* o v "iet te *e com!o"t mente9 (1). (+). (/). (1). (3). (:). (E). (F). (>). <D ) %unt un &iet mu"ito".; D "eve"&e" "e *e ti! ecou. <Eu %unt un &iet mu"ito".; D ev lu "e ne4 tiv$. <Tim!u"ile %# u %c6im& t.; D in*ic 8ie <D ) (i i t$ "ezult tul9 o menii nu %unt m i c"e*incio(i.; D in*ic 8ie <, menii *uc cum o vi 8$ o&%cu"$.; D in*ic 8ie <Nu voi ce"cet !"e mult; D *ive"%iune <To8i o menii ce"cete z$.; D in*ic 8ie <E o oc zie unic$ *e ce"cet ; D *ive"%iune in'o"m tiv$ <D ) cu e0ce!8i c zului n c "e nu te# ( 'i !"evenit.; D *ive"%iune

coo!e" nt$ (1G). <7"eotul m$ v But n ce"cet "e.; D %u%8ine"e ce %t .; D %u%8ine"e (11). <7"eotul ' ce (i el ce"cet "e

(1+). <5mi ! "e "$u) *eB mi# m !"o!u% %t .; D *ive"%iune *e "e%!in4e"e (1/). <De co"*.; D ev lu "e !ozitiv$ (11). <Voi ce"cet totu(i. D c$ * u cu c !ul *e !e"e8i) cu t-t m i "$u !ent"u mine.; D *ive"%iune *e "e%!in4e"e (13). <Nu %$!t$m-n %t .; D *ive"%iune ev ziv$ (1:). <E o ce"cet "e !"ietene %c$.; D *ive"%iune in'o"m tiv$ (1E). <Nu e0i%t$ "i%cu"i.; D *ive"%iune in'o"m tiv$ (1F). <Tocm i.; D "evel "e ti! ecou (1>). <H tu"it te tocm i n %t con%t$.; D inte"!"et "e e0!lic tiv$ (+G). <He"eu ' ci *in 8-n8 " "m$% ".; D ev lu "e *u&it tiv$ (+1). <@ie) m$c " *e * t %t .; D "eve"&e" "e ti! o4lin*$
?e'e" t.clo!otel."o 1

(++). <E *ev$" t) i *"e!t te.; D "eve"&e" "e ti! o4lin*$ (+/). <Nu c"ezi c$ e0 4e"eziI; D nc6et$ %u!" "el 8iei. 5n c zu"ile (1)) (1+)) (+1)) 2 "e o titu*ine *e cont ct) l cce!t$ necon*i8ion t !e n4e") !e locuto". Nu %e n*oie(te *e el) m ni'e%t$ nc"e*e"e n 2. A"4ument 8i l convin4e !e 2. 2 e%te in'luen8 t !ent"u % u "4ument 8i . L (1+) 2 %e %u!une '$"$ o inte"*ic8ie ne "4ument t$. L (+) 2 t c$ <con*i8iile !"elimin "e; c "e " 'i *u% l n*e!lini"e inte"*ic8iei (Ce "le) . 5n !l n ve"& l) 2 i "e!"o(e z$ lui A c$ *i%t"u%$ "$t-n* c$ locuto"ul nu !"eci t 4"e(it ci"cum%t n8ele. A !"e'e"$ nem!lini"e lui E1 n *e' vo "e m!lini"ii inte"*ic8iei. Inte"*ic8i !o te 'i !"eci t co"ect v lo "e lui (E 1). E%te cee ce ' ce 2 l (1>) c-n* *i%t"u4e con*i8i !"e! " to"ie9 <He"eu ' ci *in 8-n8 " "m$% ".; , t ctic$ n lo 4$ 'oloe%(te n c zu"ile (:)) (11)) (13)) (1:) !ent"u c$ n 'iec "e c z minim lize z$ im!o"t n8 lui (E1)) n mo* ne*"e!t v lo"iz t$ *e A. 7e !l n ve"& l) 2 nu "e%!ect$ "olu"ile lin4vi%tice *i%t"i&uite *e A9 (1+) 29 <5mi ! "e "$u) * " *eB mi# m !"o!u% %t .; Enun8u"ile *e 'o"m <5mi ! "e "$u) *eB ...; %unt 'olo%ite *"e!t %cuz$ !ent"u un "$%!un% ne4 tiv l o ce"e"e !"e% nt$ unui inte"locuto" n !ozi8ie ie" "6ic$%u!e"io "$ !ute %$ (An%com&"e). 2 inten8ione z$ %$ violeze %t'el le4ile *i%cu"%ului !ent"u in%ult$to") !oi inve"%e z$ c *"ul lin4vi%tic im!licit t *e A. !ute 'i"m * c$ 'o%t convin% *e "4ument 8ie. D " l !"e%u!ozi8i (+1) 2 i n c lcul "4ument 8i . (+1) nu " !ute 'i un "$%!un% l *o!t o nou$ titu*ine. 2 cce!t$ inte"*ic8i ) * " nu (tim cu ce nume e *e co"*) cu inte"*ic8i

"e%!ecte conte0tul %c6im&ului !"e%u!u% *e inte"locuto". 2 'o"mule z$ un "$%!un%

?e'e" t.clo!otel."o 3

L (/) 2 "e%!in4e "4ument 8i lui A. 7ent"u A) %u!une"e celo"l l8i mu"ito"i nu e%te o ce"titu*ine) cee ce nu n%e mn$ c$ 2 nu !o te %$ conte%te cee ce e%te * t c inconte%t &il9 (1). <D ) cu e0ce!8i c zului n c "e nu te# ( 'i !"evenit.; L (+)) "4umentul e%te *i%t"u%) cee ce l %$ inte"*ic8i '$"$ 'un* ment. 5n c zu"ile (/) (i (E)) 2 "e%!ect$ le4e !e"tinen8ei9 (/). <Tim!u"ile %# u %c6im& t.; (E). <To8i o menii ce"cete z$.; L (1)) 2 "e%!in4e <4 " n8iile; (i (i conte%t$ "4ument 8i & z-n*u#%e !e conte%t "e n%$(i le4ii9 nu e%te t-t un !"inci!iu &%t" ct &%olut c-t un !"inci!iu e*uc tiv. Du!$ Toulmin) le4e nu "e %u%8ine"e. 2 !o te %$ "e%!in4$ !"int"#un "4ument ne vut n ve*e"e *e A9 (E). <To8i o menii ce"cete z$.; (1G). <7"eotul m$ v But n ce"cet "e.; ce %t .; (11). <7"eotul ' ce (i el ce"cet "e (1:). <E o ce"cet "e !"ietene %c$.; (1E). <Nu e0i%t$ "i%cu"i.; 2 nu i "$%!un*e lui A9 "e!lic % nu "e%!ect$ c *"ul "4ument tiv im!u% *e A) ini8i to"ul *i lo4ului. 2 "e lize z$ "4umentul lui A9 (1>) <H tu"it te tocm i n %t con%t$.; 5n c zul (/) 2 "ecu"4e l o e0! n%iune & z t$ !e o %t" te4ie *e ti! *itiv !"in c "e motive z$ "e%!in4e"e . @olo%in*u#%e *e "4ument "e 2 !o te ne4oci m i *e! "te %u!" o&iectului) utiliz-n* %t" te4ii "4ument tive & z te !e9 ) !"oce*ee %em ntice *e com!ozi8ie9 (/.1) <H i nt-i)tim!u"ile %# u %c6im& t) !e u"m$ eu %unt un om mo*e"n.; Du!$ un mo"'em *e *e&ut (m i nt-i) u"me z$ un mo"'em *e le4$tu"$ !"in c "e %e o"4 nize z$ c"onolo4i .
?e'e" t.clo!otel."o :

&) !"oce*ee le 6e*onicului9 (/.+) <Tim!ul %# %c6im& t (i mie mi !l ce %$ 'iu un om mo*e"n.; A !o te "ecu"4e l "eto"ic o&licit$8ii 'olo%in* %t" te4ii !"ecum9 ) nlocui"e unui o"*in cu o nt"e& "e9 (/./). <De ce nu ce"cetezi c6i " tuI; &) nlocui"e unui o"*in cu o !"omi%iune9 (/.1). <D c$ v 'i ultim * t$ c-n* vei ce"cet ) 8i !"omit c$ te l % %$ o ' ci.; c) nlocui"e o"*inului cu o "u4$minte9 (/.3). <Te "o4) ce"cete z$ c6i " tu.; L (1) 2 cont" "4umente z$. 2 "ecuno (te v lo "e *e A) t-t v"eme c-t nu nt"e!"in*e nimic !ent"u (i *in cont"$) o!une lui A !"o!"i % 2 "ecu"4e l un "4ument tiv !"e%u!u% *e A. (11). <Nu %$!t$m-n %t .; Decizi e%te o con%ecin8$ inte"*ic8iei) cee ce !e"mite lui 2 %$ " te c$ inte"*ic8i nu e%te un luc"u &un. E un 'el *e ( nt B. 2 !o te "4ument !"int"#o e0ce!8ie9 (F). <E o oc zie unic$.; Inte"locuto"ul "e %t'el l *i%!ozi8ie un %tocJ *e "e!lici o "ecum conven8ion le (i nu e0i%t$ !e"icolul *e c"ee un !"ece*ent. 2 !o te %$#i !un$ lui o nt"e& "e *i"ect$9 (+3). <Nu c"ezi c$ e0 4e"eziI; D " cele *ou$ cte menin8$to "e (c"itic$ l 2 'olo%e(te met 'o" *"e% lui A) "e'uz *in ! "te lui 2) leze z$ cele *ou$ 'e8e !ozitive le m&ilo" ! "tene"i *e conve"% 8ie. "4ument tiv$ %u&iective..... ((+)) (11)) (1/)) % u o titu*ine *e cont ct ((1)) (1+)) (+1)).
?e'e" t.clo!otel."o E

"4ument 8iei !"ezent te

o *i%t"u4e. Totu(i nu %e *$ &$tut ce%t *eme"% "e%!ect-n* c *"ul

"4ument "e.

"4ument *e 'o"8$)

?itu lul inte" c8iunii cu!"in*e o !e"ec6e *e *i cen8$ *e ti!ul ce"e"e# cce!t "e ((1)) (1+)) (1E)) (+1))) (i *e ti!ul ce"e"e#"e%!in4e"e (n celel lte c zu"i). L "e%!in4e"e *in (+)) (11)) (11) nu e "e%!ect t$ con*i8i *e con8inut !"o!ozi8ion l9 "e!lic lui 2 nu e%te n o!ozi8ie cu "e!lic lui A) i " n c zu"ile (+)) (11) nu e "e%!ect t$ con*i8i *e "4ument tivit te9 C zul (1/) "e%!ect$ ce %t$ con*i8ie !ent"u c$ "e%!in4e"e o'e"$ (i o motiv 8ie. 5n4e"ul nu motive z$ "e%!in4e"e "4ument tiv$ ci !"in com!letu*ine in'e"en8i l$ c$ci nu e0i%t$ %ecven8$ *e nc6i*e"e) A o'e"in* un nou o"*in9 <I #8i c le c$t"e 2 &ilon.; L "e!lic lui Z *i4 (E3)) o "e!lic$ enun8i tiv$ e nt"e"u!t$ *e o "e!lic$ enun8i tiv$Kinte"o4 tiv$) *e un enun8 incom!let con%tituit *int"#un element *e "el 8ie (* "). ? !o"tul *int"e cele *ou$ "e!lici (E1 (i E3) e%te *e *ive"4en8$. (E1) cu (E1)) (E+)) (E/) %unt com!lement "e) inte"ven8i celui *e# l *oile locuto" (2) "e 'unc8ie "e'le0iv$) *e e0te"io"iz "e unei "e c8ii !%i6ice. Cuit *e inte"ven8ii nt"e"u!te le c$"ei coeziune e%te 4e%tului *e %u!une"e (<n 4enunc6i %e nc6in$ n4e"ului 'o"me z$ o unit te %int ctic$) coe"ent$ %em ntic ) *e4" * t$ !"in inte"c l "e lui * " (i

7"ovi*en8ei (i %e %u!u%e.;) Di%cu"%ul n4e"ului e%te cent" t !e "ece!to" (i (te !t$ o emo8ie %!eci'ic$9 c"e*in8 . 5n4e"ul c ut$ "e4ul "iz "e comunic$"ii nu ve"i'ic$ l Z *i4 !o%i&ilit te *e #i co"* inte"e% (i ten8ie) nu %e %i4u"$ c$ *i'e"en8ele *e "olu"i %$ nu !"o*uc$ &loc Be) nu *ecve z$ me% Bul n " !o"t cu titu*ine celuil lt (i nu ' vo"ize z$ 'ee*#& cJ#ul. 7"in (E:) ve"i'ic$ 4" *ul *e com! ti&ilit te nt"e co*ul ve"& l (i nonve"& l l comunic$"ii lui Z *i4. (E:) te%t$ o i%to"ie inte" c8ion l$ (i "e e'ecte conte0tu le) nt$"e(te o i!otez$9 Dumnezeu in'luen8e z$ tot. A"4ument 8i !unctele *e ve*e"e *i'e"ite !ot *uce l n4e"ului e%te un ct inte" c8ion l9 ! "i8i unui con'lict) * " e (i ct *e lim& B9

nu ! "e un *i'e"ent !ent"u c$ *o " n4e"ul "4umente z$. 7lec-n* *e l o&%e"v "e "e lit$8ii) *e l lu "e unei *ecizii) m ni'e%t-n* 'e"mit te (i *et ( "e) n4e"ul e%te n %t "e *e *ult. 7"in coe"ci8ie (co!ilul) c % ))
?e'e" t.clo!otel."o F

!"in inte"*ic8ie) t"ece n %t "e *e !$"inte. Ctimulul t" nz c8ion l e o"ient t c$t"e o numit$ %t "e eului) i " "e!lic !o"ne(te *int"#o lt$ %t "e. T" nz c8i e%te un *e ti! nc"uci( t !ent"u c$ Z *i4 *ove*e(te %t tutul *e *ult (c-n* cce!t$) (i cel *e co!il (c-n* "e'uz$) o"*inul. 7"in 4e%tul *e %u!une"e) coo!e" "e e%te 'in liz t$. Z *i4) u*ito"iul v$zut c un <eu i*e l; e%te 'i4u" unui ! "tene" i*e l9 <un locuto" c "e !lic$ un *eme"% "4ument tiv %e !"e4$te(te %$ comunice im 4in-n*u#(i e0i%ten8 unui u*ito"iu c "e) !e l-n4$ ' !tul c$ e%te c ! &il %$#l u"m$"e %c$ (i %$#i "$%!un*$ %olicit$"ilo") !o te %$#l te%teze (i %$#l ev lueze. Un u*ito"iu c "e "e ce %t$ com!eten8$ e%te un ! "tene" i*e l l unei nt-lni"i *i lectice; (Gol*en).

2I2LI,G?A@IE 1. Cv %ni) H "i ) Un aspect al construciei dialogului- ntreruperea replicii, n <Lim& (i lite" tu" "om-n$;) 2ucu"e(ti) +K1>F) !!. 1FE#1>/. +. Goi ) Vi%ti n) Retoric i argumentaie, n <Lim& (i lite" tu" "om-n$;) 2ucu"e(ti) L L VII) 1K1>>F) !!. E#1G. /. Ione%cu#?u0$n*oiu) Lili n ) Conversaia-structuri i strategii, sugestii pentru o pragmatic a limbii vorbite, 2ucu"e(ti) E*itu" All) +GGG. 1. Ione%cu#?u0$n*oiu) Lili n ) Elemente de pragmatic a textului literar, 2ucu"e(ti) E*itu" Ac *emiei) 1>>1. 3. Ione%cu#?u0$n*oiu) Lili n ) rincipii de ba! ale comunicrii, n <Lim& (i lite" tu" "om-n$;) 2ucu"e(ti) LLIL) 1K+GGG) !!. F#1/. :. H n4uene u) DominiMue) ragmati"ue pour le discours litteraire, 7 "i%) 2o"* %) 1>>G.
?e'e" t.clo!otel."o >

E. L "t6om %) 7ie""e) #e #angage dramati"ue$ %a nature , ses procedes, :#e e*ition % n% co""ection) 7 "i%) 7"e%%e Unive"%it i"e *e @" nce) 1>>E. F. H "cu%) Colomon) &oduri de g'ndire, 2ucu"e(ti) E*itu" Ntiin8i'ic$ (i Enciclo!e*ic$) 1>FE. >. Coo"*on to" H "cu%) Colomon) %emni(icaie i comunicare n lumea contemporan, 2ucu"e(ti) E*itu" 7olitic$) 1>F3. 1G.Hi6 i) G6eo"46e) si)ologica argumentrii dialogale, 2ucu"e(ti) E*itu" Ac *emiei) 1>FE. 11.Hil () Con%t ntin) *ntroducere n stilistica oralitii, 2ucu"e(ti) E*itu" Ntiin8i'ic$ (i Enciclo!e*ic$) 1>FF. 1+.N$%t$(el) Eu4en (i U"%u) Io n ) Argumentul sau cuv'ntul bine g'ndit, !"e' 8$ *e Hi"ce m li8 ) 2ucu"e(ti) E*itu" Ntiin8i'ic$ (i Enciclo!e*ic$) 1>FG. 1/.,le"on) 7ie""e) #+argumentation, *eu0ieme e*ition mi%e Bou") 7 "i%) 7"e%%e Unive"%it i"e *e @" nce) 1>FE. 11.7l ntin) C"i%ti n) Essai sur l+argumentation, *ntroduction a l+etude linguisti"ue de la parole argumentative, 7 "i%) E*ition% Oime) 1>>G. 13.C$l$v$%t"u) Con%t ntin) Antinomiile receptivitii, ncercare de pragmatic logic, 2ucu"e(ti) E*itu" Di* ctic$ (i 7e* 4o4ic$) 1>>E. 1:.C$l$v$%t"u) Con%t ntin) Discursul puterii, ncercare de retoric aplicat, I (i) I%titutul Eu"o!e n !ent"u Coo!e" "e Cultu" l#Ntiin8i'ic$)1>>>. 1E.C$l$v$%t"u) Con%t ntin) &odele argumentative n discursul educaional, 2ucu"e(ti) E*itu" Ac *emiei ?om-ne) 1>>:. 1F.Cl m #C z cu) T ti n ) Dialogul la copii, 2ucu"e(ti) E*itu" Ac *emiei) 1>:1. 1>.Vi4n u0) Geo"4e%) #+Argumentation, Geneve#7 "i%) Li&" i"e D"oz) 1>E:. IULIANA CLIHA (2 c$u) +GG+)
?e'e" t.clo!otel."o 1G