Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie " Nicolae Testemianu" Catedra: Boli infectioase la copii.

Sef catedra conf. Univ. dr. . !usu Conducatorul "rupei conf.univ.#dr. $opovici. $.

Foaie de o%servatie clinica


$acientul: Co&ocaru 'le(andru )ia"nosticul: 'mi"dalita lacunara.*!'.!inofarin"ita acuta.$ielonefrita acuta

+fectuat: Soltan Valerica Grupa 1605

C,iinu -./0
1

. )'T+

+N+!'1+

Numele si prenumele: Cojocaru Alexandru Virsta:3 ani Data naterii: 1 !1"!"00# Sexul: masculin Domiciliu: or!C$isinau%str!&!Sado'eanu Data si ora intern(rii: 1#!11!"013 ora 11:"5 Dia)nosticul cu care a *ost indrumat: *ara indreptare Dia)nosticul in sectia de internare: Ami)dalita lacunara!+nce*alopatie toxiin*ectioasa Dia)nosticul clinic: Ami)dalita lacunara!,-A!-ino*arin)ita acuta%.ielone*rita acuta! **. )'T+ SUB*+CT*2+ 'cu3ele /.Sindromul to(ico4infectios4*e/ra 3# C% ce*alee% sla/iciune% apatie!rinoree%dureri la de)lutitie -.Sindromul dispeptic4)returi%re*u0a mincarea%'oma 1 data! 0!Sindromul dolor1dureri la de)lutitie *storicul actualei %oli: .acientul se considera /olna' de pe 1"!11!"013!2oala s1a instalat /rusc cu *e/ra 3 C%dureri in )it%rinoree%'oma!&ama se adresea0a la pediatru care i1a administrat Au)mentin!.e 1 !11!13 mer)e repetat la consultatia pediatrului %care le prescrie ce*triaxon!.e 1#!11!13 *e/ra se mentine si mama cu copilul se adresea0a la spitalu SC&2CC%unde se si internea0a ! 'namne3a epidemiolo"ica4 .acientul a *ost 'accinat con*orm calendarului de imuni0ari! -ecent a *ost in contact cu pacienti cu ,-A! Deasemenea nea)a contactul cu /olna'ii de 32C i /oli 'enerice! 2olna'ul nea)a c(l(toriile peste $otarele 4(rii precum i 5n 0onele endemice sau epidemice! *storicul vietii S1a n(scut 5n or!C$isinau! )e3voltare :S1a nascut la termen% a tipat imediat dupa nastere!De0'oltarea *i0ic( si psi$ic( normal(%corespun0(toare '5rstei!Condi4ii de 'ia4( satis*(c(toare!Alimenta4ia 6la domiciliu de 715 ori pe 0i%5n cantitate su*icient( i 'ariat(! 'ntecedente patolo"ice:nu a suportat inter'entii c$irur)icale sau care'a traumatisme! 3u/erculo0a1nea)(! 'namne3a aler"olo"ic : nu pre0inta aler)ii la produse alimentare%medicamente%polen%pra*! 'ntecedente eredo4colaterale1nea)ra'at
"

***. )'T+ 5 B * + C T * 2+ *nspectia "enerala : Starea )eneral( a /olna'ului1satis*acatoare%constiinta clar(!.o0itia /olna'ului pasi'a! 8a4a o/isnuit(!3ipul constitutional 6normostenic!3e)umentele si mucoasele de culoare pala1)al/uie!.ielea moderat umed(%elastic(%tur)orul este p(strat! +ruptii%depi)menta4ii%ulceratii%cicatrice nu s1au depistat! 3ipul de pilo0itate1p(rul elastic%lucios%*(r( c(dere!9n)$iile au *orma o/inuit(%supra*a4a neted(%lucioas(%*(r( stria4ii lon)itudinale si trans'ersale! :esutul adipos1reparti0are uni*orm(%*ocare de depunere exa)erat( a 4esutului adipos nu s1au depistat! Sistemul )an)lionar lim*atic1la palparea )an)lionilor lim*atici occipitali%auriculari anteriori%posteriori%su/mandi/ulari%cer'icali anteriori%posteriori%supra1 si su/cla'iculari%axilari%cu/itali%poplitei 6nu sunt mariti in dimensiuni%durere la palpare nu pre0int(! Capul1propor4ional% simetric%puncte dureroase in re)iunea *rontal(%maxilar(%sinusurilor si apo*i0ei mastoidiene nu s1au depistat! G5tul1proportional simetric!.ulsa4ia patolo)ic( a arterelor carotide si tur)escen4a 'enelor ju)ulare nu s1au mani*estat! &uc$ii1)radul de de0'oltare satis*acator%tonusul /un% atro*ii locale%indura4ii%durere in timpul palp(rii nu sunt! ;asele1*ara de*ormatii%*ara durere la apasare sau percutie! Sistemul articular1con*i)uratia articulatiilor o/isnuita%*ara dere)lari!Durere%crepitatie%limitarea mo/ilitatii la miscari pasi'e si acti'e nu s1au depistat! lnspectia pe sisteme: 'paratul respirator 'cu3e din partea sistemului respirator nu pre0int( 1Secre4ii na0ale nu se determin(% puncte dureroase in re)iune *e4ei lipsesc! <n actul respirator aripele na0ale nu participa% 'ocea este nesc$im/at(= 13ipul respira4iei este mixt cu o amplitudine ritmic(! 1Cutia toracic( este normostenic(% simetric(! 8osele supra1 si in*racla'iculare nu sunt /om/ate! 1Am/ele $emitorace particip( simetric la actul respirator! Spatiile intercostale ni'elate%in respiratie nu participa%retractia spatiilor intercostale in inspiratie nu este pre0ent(!
3

13ipul respira4iei mixt!-espira4ii moderat pro*unde%ritmice%cu *rec'enta 1# mic(ri respiratorii pe minut! $alpaia: Cutia toracic( moderat elastic(! Vi/ra4iile 'ocale s5nt uni*orme pe ariile simetrice ale toracelui! .uncte dureroase palpator nu se determin(! $ercuia comparativ: Deasupra pl(m5nului st5n)1sunet clar pulmonar !Deasupra pl(m5nului drept sunet clar pulmonar. Auscultaia plmnilor: - Auscultativ, pe toat aria pulmonar se determin murmur vezicular. Zgomote respiratorii supraadugate nu prezint. 'paratul cardiovascular 'cu3ele: nu pre0inta= *nspecie: 13ur)escen4a 'enelor )>tului 6 a/sent(= 1.ulsa4ia patolo)ic( a arterelor carotide 6 nu e pre0ent(= 1.ulsa4ia 5n epi)astru 6 ne)ati'(= 4 ?a inspectia re)iunii precordiale nu se determina /om/are sau retractie $alpaie: @ocul apexian: locali0area 6 1%5 cm medial de linia mediocla'icular( st5n)( 5n spa4iul intercostal 5= puterea 6 puternic% 5n(l4imea 6 5nalt= aria 6 " cm!p = modi*ic(ri e'entuale 6 nu se decelea0(= @ocul cardiac nu se determin(!8reamat sistolic si diastolic la palpa4ie nu se determin(! 1 1 1 1 1 .ulsul pe artera radial(: *rec'en4a 6A0/Bmin= ritmul 6ritmic= plenitudine 6 plin= re0isten4( 6 moderat(= *orma 6 5nalt= $ercuia: 1imitele matitii cardiace relative St5n)a

Dreapta

Cu 0%5cm lateral de l! .arasternal( Cu 1 cm medial de l! dreapt( 5n sp! intercostal 5 mediocla'icular( st5n)( 5n sp! intercostal 5
7

'uscultaia: 1 C)omotele cardiace sunt ritmice% cu o *rec'en4( de A0 /(t(iBminut% *(r( modi*ic(ri de natur( patolo)ic(! 1 Su*luri cardiace i extracardiace lipsesc! 1 8rota4ie pleuro1pericardic( i cardio1pulmonar( la ausculta4ie nu s 1 au determinat! ?a ausculta4ia arterelor carotide nu se percepe nici un su*lu! ?a ausculta4ia 'enelor ju)ulare nu se determin( 0)omot Dde dr5m/(E! 3ensiunea arterial(: la am/ele /ra4e F 130B 0 mm G)! !

'paratul di"estiv Sindromul dispeptic4)returi%'oma 1% re*u0a mincarea Sindrom dolor 1 dureri la de)lutitie *nspecia: &ucoasa ca'it(4ii /ucale e de culoare pal(% umed(% curat( ! &ucoasa palatului dur i moale are culoare ro01pal(% curat(! 8arin)ele $iperemiat .roieminarea ami)dalelor palatine 5n a*ara arcului palato)los 6 se decelea0(%$ipertro*iate de )radul ,,,%$iperemiate%cu depuneri al/1surii pe am/ele ami)dale ?im/a este umed(% curat(% de culoare ro0(= cr(p(turi 6 nu se o/ser'(! A/domenul este pu4in supradeni'elat% mo/il! .articip( la actul de respira4ie! 3ul/ur(ri circulatorii nu se decelea0(= om/ilicul nu proiemin(! Semne de ascit( i $ipertensiune portal( nu sunt pre0ente! $alpaia superficiala:A/domenul la palpare e sensi/il in re)iunea epi)astrica!,n*iltrate%tumori%di'er)enta musc$ilor drepti ai a/domenului%incordarea musc$ilor a/dominali nu se determin(!Semne de iritare a peritoneului a/sente! $alpaia profund dup 5%ra3ov 6 Stra&esco Colonul si)moid la palpare cilindric% moale% mo/il% cu supra*a4a neted(% dureros! Cecul cilindric% indolor% moale% cu supra*a4( neted(! Sectorul teminal al ileonului cilindric% indolor% moale% cu supra*a4( neted(! Colonul ascendent cilindric% indolor% moale% cu supra*a4( neted(% pu4in mo/il! Colonul descendent cilindric% indolor% moale% cu supra*a4( neted(% pu4in mo/il. $ercuia: .rin percu4ie se e'iden4ia0( sensi/ilitatea dureroas( a a/domenului in re)iunea epi)astrica ! ?ipsa lic$idului ascitic!
5

'uscultaia: Se auscult( 0)omote caracteristice tran0itului intestinal HDsilen4iu a/dominal 6 semnul &ondor1ne)ati'EI! 8rota4ie peritoneal( nu se determin(! Deasupra *icatului i splinei *rota4ie nu se auscult(! 8icatul: .ercutie limita , 6 #cm limita ,, 6 cm limita ,,, 6 Acm cm! /ordul in*erior nu dep(ete re/ordul costal "! .alpare1 consistenta moale% supra*ata neteda% mar)inea rotun)ita! Splina Nu se palapea0(! Dimensiunile dup( percu4ie : diametrul trans'ersal 1 7cm% lon)itudinal 1 6cm pe re/ordul costal! .ancreasul1indolor la palpare! 'paratul uro"enital

'cu3ele :acu0e din partea sistemului uro1)enital nu pre0int(! $iperemiei% tume*ierii i a edemelor!

*nspecia re"iunii lom%are:?a inspec4ia re)iunii lom/are se constat( lipsa $alpaia: la palpa4ia /imanual( a rinic$ilor lipsete sen0a4ia tactil( ce ar decela sc$im/area po0i4iei rinic$ilor Hnu se palpea0(I $ercuia: 1 Semnul de topotament Giordano 6 .asterna4Ji 1 ne)ati'! Miciunea este li/er(% indolor(! 3ul/ur(ri de mic4iune ca: reten4ie% mic4iuni imperati'e% incontenen4( de urin( 6 nu acu0(! Sistemul endocrin 'cu3ele 2olna'ul nu pre0int( acu0e din partea sistemului endocrin ! *nspecia Ver)eturi% anomalii de pi)menta4ie 1 a/sente! De0'oltarea *i0ica e completa! Acrome)alia% *a4a Kin luna plinaE% exo*talmie 1 a/sente! Simptomele Groe*e% &oe/ius% SteleLa) 1 ne)ati'e!
6

Giperpi)menta4ii% $ipertri$o0a sau caderea parului nu se determina! $alpare Glanda tiroid( nu e m(rit(! Supra*a4a neted(% consisten4a moale% noduli nu se determina palpator! 'uscultaie Deasupra )landei tiroide nu se auscult( 0)omote% su*luri!

Sistemul nervos Sistemul nervos: Dispo0i4ie : linitit! Contii4a: clar(! Somnul : linitit! .o*ta de m>ncare: a/senta &odi*ic(ri din partea ner'ilor cranieni nu se decelea0( .acientul nu acu0( dere)l(ri 5n *orm( de dureri % pareste0ii% 5n4ep(turi% *urnic(turi% $iperpatii% $ipoeste0ii% aneste0ii! .acientul nu are dere)l(ri de sensi/ilitate% lipsind aneste0ia% $ipoeste0ia% $ipereste0ia% $iperpatia% durerile talamice% dureri *antome% etc! &emoria este /un(! .acientul nu acu0( con'ulsii% mic(ri in'oluntare! S*era sen0iti'(: toate tipurile de sensi/ilitate: tactil(% al)ic(% termic(% dolor( sunt *(r( modi*ic(ri! Sensi/ilitatea auditi'( i ol*acti'( este satis*(c(toare! Vor/irea este clar(! )*' N5ST*C $!+7UMT*2: Din : 'cu3ele /.Sindromul to(ico4infectios4*e/ra 3# C% ce*alee% sla/iciune% apatie!rinoree%dureri la de)lutitie -.Sindromul dispeptic4)returi%re*u0a mincarea%'oma 1 data! 0!Sindromul dolor1dureri la de)lutitie *storicul actualei %oli: .acientul se considera /olna' de pe 1"!11!"013!2oala s1a instalat /rusc cu *e/ra 3 C%dureri in )it%rinoree%'oma!&ama se adresea0a la pediatru care i1a administrat Au)mentin!.e 1 !11!13 mer)e repetat la consultatia pediatrului %care le prescrie ce*triaxon!.e 1#!11!13 *e/ra se mentine si mama cu copilul se adresea0a la spitalu SC&2CC%unde se si internea0a !
A

'namne3a epidemiolo"ica4 .acientul a *ost 'accinata con*orm calendarului de imuni0ari! -ecent a *ost in contact cu pacient cu ,-A ! Deasemenea nea)a contactul cu /olna'ii de 32C i /oli 'enerice! 2olna'ul nea)a c(l(toriile peste $otarele 4(rii precum i 5n 0onele endemice sau epidemice! .utem presupune dia)nosticul: 'mi"dalita lacunara.*!'.!inofarin"ita acuta *2.$lanul de investi"atii Investigatii de laborator:
1.Analiza bacteriologica a materialului colectat din faringe.

2.Analiza generala a singelui 3. Analiza generala a urinei .!eciporenco ". #oprograma $ oua la %elminti &.Analiza bioc%imica a singelui '.(S) abdomen si rinic%i 2. )'T+1+ *N2+ST* 'T**15! )+ 1'B5!'T5!

1.Analiza generala a sngelui 8B9:; "r<l +ritrociteF3%5 M10 1" ,ndicele de culoareF1%0# 1eucocite9/.#; =/.: Neutro*ile Se)mentateF35 N +o0ino*ileF"N ?im*ociteF30N &onociteF11N VSGF#mmB$ Conclu3ie:<n anali0a )eneral( a s5n)elui se constat( o usoara anemie%leucocito0a 2.Analiza bioc%imic a sngelui A?A3F30%A uBl ASA3F7" uBl 8ierulF1"%A mmolBl SodiuF13#! mmolBl CalciuF"%3 mmolBl .otasiuF7%6# mmolBl

ClorulF103%7 mmolBl &a)ne0iulF0% 7mmolBl 2iliru/ina totalaF1 %"mcmolBl 2iliru/ina li/eraF1 %"mcmolBl Conclu3ie:Anali0a /ioc$imica *(r( modi*ic(ri patolo)ice! 3. Analiza general a urinei CantitateF30 ml CuloareaF)al/en( -eaciaF acid( DensitateaF 10"3 .roteineF0%165)Bl Corpi cetoniciFOOOO +piteliuF"17 5n c5mp de 'edere ?eucociteF151"0 5n c5mp de 'edere +ritrociteF"13 5n c5mp de 'edere &uco0itatiFOOOO Conclu3ie: Anali0a )eneral( a urinei cu proteine%corpi cetonici po0iti'i%cu leucocito0a%eritrocite pre0ente%cu muco0itati%si epiteliu pre0ent 3.!eciporenco ?eucociteF0%"x1000000Bl +ritrociteF0%"x1000000Bl CilindriF0 -eactiaFacida .*+amenul coprologic 8ormaFpastrata 8i/re musculareFOOO Celulo0( di)era/il(FOOO ?eucociteF 110 +ritrociteF0 ;u( de $elminiFa/seni ".#oprocultura ?a in'esti)aia micro/iolo)ic( a maselor *ecale *lora pato)ena nu s1a depistat! 6!(S) a abdomenului Conclu0ie:Gepatoslenome)alie%.ielone*rita /ilaterala! 2*. )*' N5ST*C )*F+!+NT*'1

Semne de %a3a

'mi"dalita lacunara

Mononucleo3a infectioasa

)ifteria farin"oami"daliana locali3ata

10

Calea de transmitere

.e cale aeriana

Aerian1prin picaturi% secre4iile na0ale= prin contact intim= indirect1 prin o/iecte de u0% jucarii

Aerian1prin picaturi% secre4iile na0ale= indirect1 prin o/iecte de u0= alimentara!

)e%ut

3reptat% pro)resi'

2rusc sau insidios% cu 3reptat% pro)resi'%! o durata de 715 0ile

Fe%ra

Su/*e/rila pana la 3#C

Su/*e/ril(% *e/ril(% 3A!5170C de la A la " 0ile


Gipertro*iata si $iperemiata% acoperita cu exudat! .ot *i depuneri in *oliculi sau lacune! 9neori mem/rane *alse! +nantem1petesii pe palatul moale si lueta

Su/*e/ril pana la 3 C

Mucoasa ami"dalelor

Amigdalele marite in volum acoperite cu exudat pultaceu albicios ce se extinde pe toata suprafata

Con)estionata% cu depuneri *alse de culoare al/a1side*ie% *ine% cu 'al usor detasa/il% la detasarea *ortata lasa mucoasa sin)erinda! &em/ranele nu se stri'esc intre " lame

Farin"e

Giperemiat% dureri la de)lutitie%

usor $iperemiat

8ara edem Giperemiat! Dureri la de)lutitie Gan)lionii lim*atici ami)dalieni sunt duri% tume*iati% durerosi

an"lionii limfatici

Gangliionii submaxilari mariti

.oliadenopatie% )an)lionii duri% nedurerosi% neaderenti% nesupurati'i

'nali3a "enerala a sin"elui

?eucocito0(% neutro*ilie% VSG accelerat(

?eucocito0( 101"0 ?eucocito0a M10!#% lim*o1 moderata% VSG monocito0a% lim*ocite crescut atipice%

11

2**. )*' N5ST*CU1 C1*N*C: ,n /a0a acuzelor pacientului: /.Sindromul to(ico4infectios4*e/ra 3# C% ce*alee% sla/iciune% apatie!rinoree%dureri la de)lutitie -.Sindromul dispeptic4)returi%re*u0a mincarea%'oma 1 data! 0!Sindromul dolor1dureri la de)lutitie ,storicul actualei /oli: .acientul se considera /olna' de pe 1"!11!"013!2oala s1a instalat /rusc cu *e/ra 3 C%dureri in )it%rinoree%'oma!&ama se adresea0a la pediatru care i1a administrat Au)mentin!.e 1 !11!13 mer)e repetat la consultatia pediatrului %care le prescrie ce*triaxon!.e 1#!11!13 *e/ra se mentine si mama cu copilul se adresea0a la spitalu SC&2CC%unde se si internea0a ! 'namne3a epidemiolo"ica4 .acientul a *ost 'accinata con*orm calendarului de imuni0ari! -ecent a *ost in contact cu /olna' ,-A! Deasemenea nea)a contactul cu /olna'ii de 32C i /oli 'enerice! 2olna'ul nea)a c(l(toriile peste $otarele 4(rii precum i 5n 0onele endemice sau epidemice! *+amenelor de laborator: Analiza generala a sngelui: <n anali0a )eneral( a s5n)elui se constat( o usoara anemie%leucocito0a Analiza bioc%imic a sngelui: Conclu3ie:Anali0a /ioc$imica *(r( modi*ic(ri patolo)ice! Analiza general a urinei: -eaciaF acid( DensitateaF 10"3 .roteineF0%165)Bl Corpi cetoniciFOOOO +piteliuF"17 5n c5mp de 'edere ?eucociteF151"0 5n c5mp de 'edere +ritrociteF"13 5n c5mp de 'edere &uco0itatiFOOOO Conclu3ie: Anali0a )eneral( a urinei cu proteine%corpi cetonici po0iti'i%cu leucocito0a%eritrocite pre0ente%cu muco0itati%si epiteliu pre0ent *+amenul coprologic: 8ormaFpastrata 8i/re musculareFOOO Celulo0( di)era/il(FOOO
1"

?eucociteF 110 +ritrociteF0 ;u( de $elminiFa/seni #oprocultura ?a in'esti)aia micro/iolo)ic( a maselor *ecale *lora pato)ena nu s1a depistat! (S) a abdomenului Conclu0ie:Gepatoslenome)alie%.ielone*rita /ilaterala Sta%ilim dia"nosticul clinic: : 'mi"dalita lacunara.*!'.!inofarin"ita acuta.$ielonefrita acuta

2**. T!'T'M+NT SC5$U!*: ;prirea e'oluiei &eninerea st(rii de compensare i inacti'itate a /olii .re'enirea decompens(rii i complicaiilor 3ratamentul complicaiilor 5n ca0 de apariie a acestora! T!'T'M+NT N+M+)*C'M+NT5S 3oaleta nasului cu solutii saline : marimer% tonimer!

Gar)arisme cu in*u0ie de )al/enele


-e)im alimentar *ar( particulatitati% cu un consum sporit de lic$ide si *ructe! 1Se 'or e'ita solicitarile ner'oase! 1 ?uarea meselor de 7 6 5 ori pe 0i in cantitati mici! 1-e$idratare per os 1.lim/ari 0ilnice la aer li/er! 1+'identa la medicul de *amilie! 1-e)im de 'iata sanatos cu o dieta adec'ata! T!'T'M+NT M+)*C'M+NT5S:

Sol! Ce*a0olin 1) M " oriB0i iBm .aracetamol 500m) in ca0 de *e/r( 3 !5 C Su/tPl 6 1p M " oriB0i per os Vit C 0!3 )M3 ori per os Gar)arisme cu in*u0ie de )al/enele
13

,ilnicele: -..//.-./0 Acu0e : Dureri in )it % sla/iciune! Starea pacientului de )ra'itate medie! .o0i4ia este acti'(% contiin4a clar(% *acies o/inuit! 3e)umentele ro01pale% calde% umede% elastice!
Ami)alele $iperemiate% cu depuneri al/icioase!

8rec'en4a mic(rilor respiratorii 1 resp!Bmin! &urmur 'e0icular pe intrea)a arie pulmonara! Auscultati'1 su*lu sistolic la apex!8CC1#0/Bmin% 3A1 110BA0 mmG)! ?im/a umeda%curata! &ic4iunea li/er(% indolor(!Scaunul o*ormat%*ara modi*icari patolo)ice! -/.//.-./0 Acu0e 6Dureri la de)lutitie% sla/iciune% scaderea po*tei de mincare! Starea pacientului de )ra'itate medie! .o0i4ia acti'(% contiin4a clar(% *acies o/inuit! 3e)umentele ro01pale% calde% umede% elastice! Ami)dalele $iperemiate% cu depuneri al/icioase moderate! 8rec'en4a mic(rilor respiratorii 1# resp!Bmin! &urmur 'e0icular pe intrea)a arie pulmonara! Auscultati'1 su*lu sistolic la apex!8CC1 /Bmin% 3A1 1"0B 0 mmG)! ?im/a umeda%curata! De*eca4ia *i0iolo)ic(% *(r( particularit(4i! >**. +$*C!*7' .acientul Cojocaru Alexandru% 3 ani% internat pe data de 1#!11!"013 cu urmatoarele acu0e : 'cu3ele /.Sindromul to(ico4infectios4*e/ra 3# C% ce*alee% sla/iciune% apatie!rinoree%dureri la de)lutitie -.Sindromul dispeptic4)returi%re*u0a mincarea%'oma 1 data! 0!Sindromul dolor1dureri la de)lutitie *storicul actualei %oli:

.acientul se considera /olna' de pe 1"!11!"013!2oala s1a instalat /rusc cu *e/ra 3 C%dureri in )it%rinoree%'oma!&ama se adresea0a la pediatru care i1a administrat Au)mentin!.e 1 !11!13 mer)e repetat la consultatia pediatrului %care le prescrie ce*triaxon!.e 1#!11!13 *e/ra se mentine si mama cu copilul se adresea0a la spitalu SC&2CC%unde se si internea0a !
Anamnezei epidemiologice . .acientul a *ost in contact cu /alna' ,-A! .acientul a *ost 'accinat con*orm calendarului de imuni0ari! *+amenelor de laborator: Analiza generala a sngelui: Conclu3ie:8B9:; "r<l# 1:/..; =/..:
17

<n anali0a )eneral( a s5n)elui se constat( o usoara anemie% leucocito0a! Analiza bioc%imic a sngelui: Conclu3ie:Anali0a /ioc$imica *(r( modi*ic(ri patolo)ice! Analiza general a urinei: Analiza general a urinei: -eaciaF acid( DensitateaF 10"3 .roteineF0%165)Bl Corpi cetoniciFOOOO +piteliuF"17 5n c5mp de 'edere ?eucociteF151"0 5n c5mp de 'edere +ritrociteF"13 5n c5mp de 'edere &uco0itatiFOOOO Conclu3ie: Anali0a )eneral( a urinei cu proteine%corpi cetonici po0iti'i%cu leucocito0a%eritrocite pre0ente%cu muco0itati%si epiteliu pre0ent *+amenul coprologic: 8ormaFpastrata 8i/re musculareFOOO Celulo0( di)era/il(FOOO ?eucociteF 110 +ritrociteF0 ;u( de $elminiFa/seni #oprocultura ?a in'esti)aia micro/iolo)ic( a maselor *ecale *lora pato)ena nu s1a depistat!
-ratamentul urmat :

Sol! Ce*a0olin 1) M " oriB0i iBm .aracetamol 500m) in ca0 de *e/r( 3 !5 C Su/tPl 6 1p M " oriB0i per os Vit C 0!3 )M3 ori per os
>***.$!5N5ST*CU1: <n condiiile respect(rii indicaiilor medicului curant i urm(rii tratamentului din staionar pro)nosticul este *a'ora/il!

15