Sunteți pe pagina 1din 1

ANGLIA

Cronologie:
Knut cel Mare (1016-1035) Eduard Confesorul (1042-1066) Wil el! Cuceritorul (l 066- i"#$) -dinastia %lantagenet &enric al '' lea (1154-11#() )ic ard I 'ni! de *eu (11#(-11(() loan eel +ara de ,adi(l1((-1216) 1215 - Magna C arta *i-ertatu! -dinastia *ancaster &enrie al . lea (1413-1422) 133$-1453-)a/-oiul de 0 suta de ani 1455-14#5-)--oiul celor doua )o/e -dinastia ,udor &enric al .'' lea (14#5-150() &enrie al .''' lea (150(-154$) 153$-0ctul de 1u2re!atie Elisa-eta 1(155#-1603) -d!astia1tuart 'aco- ' (1603-1625) 3 Carol ' (1625-164() 1642-164#-)a/-oiul Ci4il 1642-165#-)e4olutia 5urg e/a din 0nglia 6li4er Cro!7ell8 *ord %rotector (1653165#) -)estauratia 1tuart Carolal II lea (1660-16#5) 'aco- al '' lea (16#5-16##) 16##-16#(- 'nterregnu! -dinastia 6rania-1tuart 7nnet! al Ill lea (16#(-1$02) 16#(-5ill of )ig ts -dinastia de &ano4ra 9eorge ' (1$14-1$2$) 9eorge al 'll lea(1$60-1#20) .ictoria (1#3$-1(01) Elisa-eta a '' a (incoronata 2e 2 iunie1(53

:u2a 2ra-usirea '!2eriului )o!an (4$6); 0nglia a fost in4adata 'n seeolele V.' de tri-urile ger!anice ale anglilor; 2ictilor; iutilor <i sa=onilor 3'n fata in4a/iilor 4i>ingilor din seeolele .'''-'? regatele anglo-sa=one se 4or uni su- eonducerea lui Eg-ert de Wesse=; a2oi regale 0lfred eel Mare reuseste in seeolul al '? lea sa eree/e un stat 2e care il 2ute! denu!i @0nglia@; *a inee2utu' secolului al 3333 '? lea 0n/lia a fost cucerita de 4i>ingi 3'n ti!2ul regelui dane/ Knut eel Mare ; 0nglia facea 2arte din @!area :ane!arca@ alaturi de taril< din %eninsula 1candina4a 3 :u2a !oartea l"1

Knut > regale sa=on Eduard Confesonll reuseste sa recucereasca 0nglia 3 Aor!an/ii; fosti 4i>ingi dar du2a sta-ilirea in nordul +rantei adopts li!-a france/a fiind 4aseli ai regilor +rantei;
intre2rind 0 e=2editie de cucerire i!2otri4a 0ngliei 3'n anul 1066 ;in -atiilia de l< &astings 3engle/ii sunt in4<i de nor!an/n
@BBBBB'0neC1 VV.\.J.'\,oI.\,.Lti.l.

Aor!andiei ; regele Eduard fiind ucis; confor! dre2tului !edie4al; 2osesiunile sale re4in in4ingatorului3 B

A.. Wil el! 5astardul


"'""" 'f' L.l.L'-'J ... U . ..1. -----...-

ducele

Cu toate acestea ; cucerirea tntregului


teritoriu engle/ 4a dura 2este 10 ani ; fiecare 2ro4incie nou cucerita era i!2a'1ita to4arasilor de ln2ta ai lui Wil el!3 :e4enind clasa sta2anitoa3fe 'n 0nglia ; nonnan/ii introduc institutiile Dcultura; o-iceiurile <iEEE li!-a france/a; 2o2ulatia anglo-sa=ona fiind tinuta in stare de inferioritate3 6data eu instalarea dinastiei %lantagenet; 2rin regele &enrie al '' lea se organi/ea/a ad!inistratia; Fustitia si finantele statului <i este su2usa 'rlanda3 3 3 %lecarea in Cruciada a ill a; a regelui )ic ard 'ni!a de *eu ; sla-este conducerea statului; care este 2reluata cu aFutorul unor no-ili de catre fratele lui )ic ard; Gi anu!e 'on cel+ara de ,ara3 +iind un rege sla-; loan +ara de ,ara <ste ne4oit in anul 1215 sa se!ne/e Magna C arta *i-ertatu!; un act 2rin care !onar ia engle/a reounoaste 2ri4ilegiile no-ili!ii ;clerului si- orasenilor

-ogati3