Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Tehnologic Ion Bnescu Mangalia Str.Negru-Vod, nr. 19 Telefon !"#1$%&.'".!& ( )a* !"#1$%&.'".!&, !"#1$%&.''.!' +-M,IL -anescu.is/cta.

ro

COMISIA PENTRU OLIMPIADE, SESIUNI DE COMUNICARI I CONCURSURI RECUNOSCUTE DE M.E.N. AN COLAR 2013-2014
RESPONSABIL: Serea Nico e!a- "irec!or a"#$%c! MEMBRI: Pro&. Teo"ore'c$ Nico e!a Pro&. Pre%!$ A%(e ica Pro&. A%!o% Da%ie a Pro&. Tic$ Mire a Pro&. Baia'$ A i%a ATRIBUTII )ENERALE: 0entrali1ea12 la ni3el de 4coal2 datele 5ri3ind 5artici5area ele3ilor la oli65adele 4colare, sesiuni de co6unic2ri sau la alte concursuri recunoscute de M+0TS( ,sigur2 5artici5area ele3ilor la acti3it27i co65eti7ionale 4colare si e*tra4colare. Se asigur2 de i65licarea 4i 5artici5area li-er2, de6ocratic2 a ele3ilor $claselor$ 4colii 8n derularea acti3it27ilor 4i cercurilor e*tra4colare ,sigur2 de13oltarea de cola-or2ri eficiente cu institu7ii, 9N:-uri, clu-uri ;locale, na7ionale, interna7ionale< 8n 3ederea cre4terii atracti3it27ii 4i calit27ii acti3it27ilor e*tra4colare 4i co6unitare. 9rgani1ea12 4i consolidea12 echi5e 6i*te ;ele3i 4i 5rofesori<, 5entru ela-orarea $ 5artici5area la 5roiecte e*tra4colare ;locale, nationale, interna7ionale< +la-orea12 4i coordonea12 5roiectele $ 5rogra6ele de educa7ie 5rin acti3it27i, co65eti7ii 4i cercuri 4colare< 4i de 5ro6o3are a i6aginii 4colii ;si65o1ioane, concursuri, oli65iade cu s5ecific 4colar< etc. Sta-ile4te 4i i65le6entea12 ;8n cola-orare cu co6isiile 6etodice<, ac7iunile concrete de sti6ulare a co65eti7iei 4i o-7inere a 5erfor6an7ei la acti3it27ile, co65eti7iile 4i cercurile 4colare

Liceul Tehnologic Ion Bnescu Mangalia Str.Negru-Vod, nr. 19 Telefon !"#1$%&.'".!& ( )a* !"#1$%&.'".!&, !"#1$%&.''.!' +-M,IL -anescu.is/cta.ro

COMISIA PENTRU OLIMPIADE, SESIUNI DE COMUNICARI I CONCURSURI RECUNOSCUTE DE M.E.N. AN COLAR 2013-2014