Sunteți pe pagina 1din 4

eTwinning-parteneriate scolare in Europa LET'S MAKE EARTH DAY EVERYDAY

Autor prof. SEREA NICOLETA Liceul tehnologic Ion Banescu Mangalia

Programul eT!inning" a fost lansat la #$ ianuarie %&&'( ca parte a Programului )e *n+,-are permanent, al Comisiei Europene .i se a)resea/, tuturor .colilor )in *n+,-,m0ntul preuni+ersitar. eT!inning facilitea/, accesul profesorilor la un me)iu +irtual )e cola1orare .i )e schim1 )e e2perien-,( la parteneriate cu al-i profesori .i la acti+it,-i )e formare profesional,( al,turi )e colegi )in -,rile europene. Prin participarea la proiecte )e eT!inning 3*nfr,-ire online *ntre .coli4( ele+ii au posi1ilitatea s, comunice cu al-i ele+i )in -,rile participante( s, afle elemente )e specific cultural sau )e specific al e)uca-iei *n -,rile partenere( s, *n+e-e utili/0n) noile tehnologii .i s, *.i perfec-ione/e competen-ele )e comunicare *n lim1i str,ine. Participarea ele+ilor la proiecte cola1orati+e )e tip eT!inning fa+ori/ea/, )e/+oltarea competen-elor sociale .i ci+ice .i +alorific, a+anta5ele folosirii TIC6 sistemul perfec-ionat )e procesare .i )e pre/entare a informa-iei )i)actice7 efectul )e multiplicare a acesteia 3sporirea +olumului informa-ional47 c,utarea( prelucrarea( stocarea .i retransmiterea informa-iei. 8n plus( )erularea unui proiect european implic, participarea la acti+it,-i )esf,.urate *n grupuri )e lucru( care promo+ea/, )ialogul i)eilor( cola1orarea pentru re/ol+area unor pro1leme( manifestarea capacit,-ii ac-ionale. Toto)at, au loc interac-iuni *ntre .coli .i schim1uri )e e2perien-, pe teme )e interes comun( finali/ate cu reali/area unui pro)us al acti+it,-ii care reflect, acti+it,-ile ele+ilor .i ca)relor )i)actice( constituin)u9se *n elemente ale portofoliului )e e)uca-ie permanent,. Competen-ele sociale .i ci+ice sunt trans+ersale .i se )e/+olt, crosscurricular( prin proiecte eT!inning cola1orati+e prin Internet. :e/+oltarea competentelor sociale presupune6 *n-elegerea co)urilor )e comportament; 1une maniere specifice pentru )iferite me)ii6 comunitate( spa-iul +irtual7 con.tienti/area non9)iscrimin,rii7 *n-elegerea )imensiunilor multi9culturale europene7 interac-iunea )intre i)entitatea cultural, na-ional, .i cea european,7 cola1orare7 comunicare intercultural,7 +alori/area )i+ersit,-ii7 copetenele ci+ice )e/+oltate prin proiecte6 cunoa.terea conceptelor )e )emocra-ie( )reptate( egalitate( cet,-enie( )repturi ci+ice7 con.tienti/area )i+ersit,-ii .i a i)entit,-ilor culturale *n Europa7 participarea la acti+it,-ile comunit,-ii7 atitu)ine )e respect pentru )repturile omului .i *n-elegere a )iferen-elor religioase .i etnice7 sentimentul responsa1ilit,-ii7 respectul pentru principii )emocratice

Proiectul eT!inning )e fa-,( LET'S MAKE EARTH DAY EVERYDAY( a a+ut *n +e)ere e)ucarea .i sensi1ili/area ele+ilor fa-, )e pro1lemele cu care se confrunt, ecosistemul .i *n acela. timp )e a e2ersa a1ilit,i TIC( )e a )e/+olta a1ilit,ile )e cooperare pentru a atinge acelai scop6 crearea )e )ocumente *n cola1orare cu partenerii. <rana i Rom0nia au fost ,rile fon)atoare . Apoi s9au alaturat 6 =recia( Spania( Repu1lica Ceh,( Polonia( Italia( Lituania( Slo+acia i Estonia Derularea acti it!ilor " PAS>L #. Crearea unei liste cu cu+inte legate )e ecologie *n toate lim1ile europene6 Cu+intele alese sunt scrise *n lim1a engle/,( lim1a comuna partenerilor )e proiect. Partenerii notri tre1uie s, g,seasc, o tra)ucere *n propria lor lim1,( s, complete/e o )iagram, i s, o *mp,rt,easc, cu toat, lumea. PAS>L %. Crearea )e afie legate )e ?iua P,m0ntului6 PAS>L @. Compunerea i ilustrarea unor po+eti i poe/ii. PAS>L $. Crearea unui test pentru ele+i. PAS>L '. Crearea )e o pre/entari Po!erPoint cu pri+ire la importana prote5,rii planetei noastre folosin) noiuni( cum ar fi o1ligaie( inter)ictie( sfaturi. A# $nceput prin a ne pre%enta &ele+ii au reali/at fotografii i pre/ent,ri cu tara( oraul i scoala lor

Apoi s-au reali%at postere i #ac'ete pe te#e ecologice

S-a reali%at Voca(ularul ecologic european

Au )esfaurat acti+it,i )e ecologi/are i au reali/at pre/ent,ri )e informare i sensi1ili/are a cetatenilor.

Rom0nia

Slo+enia

Cehia

<rana

Lituania

Estonia

Pre/ent,rile au fost postate pe 1logul http6;;grammarfortheearthinppts.1logspot.ro; Pentru )istrac-ie s9au re/ol+at pu//eluri !!!.5igsa!planet.com; !!!.5igsa!planet.com; S9au 5ucat 5ocuri on line .i s9au +i/ionat filme http6;;resources.Aa1oose.com;games;michael9recBcle.html

+i)eo.nationalgeographic.com;+i)eo;plaBer;en+ironment;going9green9 en+ironment;conser+ation9in9action;norton91ag9en+.html http6;;!!!.Boutu1e.com;!atchC+DEFGHRiG%I>g http6;;!!!.Boutu1e.com;!atchC+D1r)2JFerhHA http6;;!!!.Boutu1e.com;!atchC+D#9gG@tBK+&$ http6;;!!!.Boutu1e.com;!atchC+D$%LLO2E?AMo S9au compus .i completat re1usuri earth)aBcross!or)s.htm Pentru acti+it,-ile )esfa.urate *n proiect Centrele Na-ionale eT!inning )in Rom0nia( <ran-a si Repu1lica Ceha au acor)at certificate na-ionale )e calitate ( astfel o1-in0n)u9se Certificatul European )e calitate pentru ele+i si profesori.