Sunteți pe pagina 1din 10

MATRICI.

Continut tematic Matrici dreptunghiulare. Matrici patrate. Produse de matrici Tranformari elementare. Inversa unei matrici. Determinanti. Reguli de calcul. Rangul unei matrici. Rezolvari de sisteme liniare compatibile. Spatiul solutiilor. Fie ai ! i " #!$ . . .m! " #!$! . . .n! m%n numere reale.Se numeste matrice dreptunghiulara! tabloul dreptunghiular&

a## a#$ a#n a $#a $$ a $ n


' "

a m# a m $ a mn

"

a ij

" (ai ) ! evident i " #!$ . . .m! " #!$! . . .n!

cu m linii si n coloane.* ai se numesc elementele matricei. Se noteaza ' Mmn(R)! adica ' apartine multimii matricelor cu m linii si n coloane. Fie + Mmn(R)! + " (bi ) 'vem& ' " + ai " bi pentru i " #!$ . . .m! si " #!$! . . .n! Suma va fi matricea C " ' , + cu ci " ai , bi ! reprezentand adunarea a doua matrici. In plus se poate defini inmultirea cu un scalar R * ' este matricea de elemente ai . Cele doua operatii adunarea respectiv inmultirea cu un scalar confera multimii Mmn(R) o structura de spatiu vectorial. -om defini produsul a doua matrici ' + sau '.+ Fie ' " (ai ) cu i " #!$ . . .m! " #!$! . . .n! si + " (bh.) cu h " #!$ . . .p! . " #!$! . . ./! Produsul este posibil numai daca n " p! adica daca numarul de coloane al matricii ' este egal cu numarul de linii al matricii +. 0vident + ' nu este posibil.(n p) Matricea C " ' + are drept elemente pe ci "

a
k =#

ik

bkj ! cu ! i " #!$ . . .m! " #!$! . . ./! 0vident C Mm/(R)

1 matrice in care numarul de linii este egal cu numarul de coloane ( m " n) este o matrice patrata. ' " (ai ) cu i! " #!$ . . .n. ' Mn(R) Produsul C " '. + este intotdeauna posibil si C Mn(R). 2umai ca de cele mai multe ori & '+ +'. In multimea Mn(R) un rol important il oaca matricea In definita de&

#3 3 3 # 3
In "

3 3#

In "(i ) cu i " # daca i " si i " 3 cand i

evident i! " #!$ . . .n. 4nei matrici patrate i se ataseaza un determinant " det (') ce reprezinta un numar ce se obtine dupa anumite reguli de calcul.Fie ' M5(R) matrice de ordinul 5. 'tunci&

a## a#$ a#5


5 "

a$# a$$ a$5 a5# a5$ a55

'cest determinant se poate calcula cu regula lui Sarrus . -om avea dupa dezvoltare& " a## a$$ a55 , a#$ a5$ a#5 , a#$ a$5 a5# 6 a#5 a$$ a5# 6 a#$ a$# a55 6 a## a5$ a$5 Daca este undetrminant de ordinul $ avem* " a## a$$ 7 a#$ a$#. Pentru determinanti de ordin mai mare ( inclusiv 5 ) se aplica regula dezvoltarii dupa minori. Fie ai un element al matrcii patrate de ordin n! situat pe linia i! respectiv coloana .Suprimand linia i si coloana se obtine o matrice patrata de ordin (n7#).2otam aceasta matrice cu Mi . Determinantul notat cu& 'i "(7#)i, det(Mi ) se numeste complementul algebric al lui ai .Daca n " det(') vom avea dezvotari dupa o linie sau coloana. Dezvoltare dupa linia i& n "

a
k =#

ik

Aik * dezvoltare dupa coloana & n "

a
k =#

kj

Akj

a$$ a$5
0%emplu& Dezvoltare dupa linia # a lui 5 & 5 " a##'## , a#$'#$ , a#5'#5 " a##

a5$ a55
7

a#$

a$# a$5 a5# a55

, a#5

a$# a$$ a5# a5$

" a##(a$$a55 7 a$5a5$) 6 a#$ (a$#a55 7 a$5a5#) , a#5 (a$#a5$ 7 a$$a5#)

Pentru solutionarea rapida a valorii unui determinant se incearca ca pe o lionie sau coloana sa avem cat mai multi de zero.'stfel daca intr7un determinant adunam la elementele unei linii (coloane) elementele unei alte linii (coloane) imultite cu un numar oarecare (poate fi si negativ)! determinantul nu isi schimba valoarea.Mai retinem si proprietatea diferita de cea de la matrici ca numar (scalar) multiplicat cu elementele unei linii (coloane) inmulteste valoarea determinantului. Fie matricea patrata ' Mn(R). Daca det(') 3! matricea ' este inversabila.Deci '7# asa incat '.'7# " '7#.' " In. Consideram sistemul & $%# , 5%$ 6 %5 " 7# %# 6 $%$ " 5 (#) 7 %# , % $ , %5 " 3

'cest sistem se scrie matricial& '8 " + unde&

$5# '" # $ 3 # # #

x# 8" x $ x 5

# +" 5 3

De aici scoatem 8 " '7#+. Cum det(') " 79 3 ! inversa lui ' va fi data de&

'7# "

A## A$# A5# # A#$ A$$ A5$ det(A) A#5 A$5 A55

unde 'i este complementul algebric al lui ai .

T0M' :asiti pe '7#! apoi pe 8! determinand solutiile sistemului. Fie ' Mmn(R). Se spune ca + Mmn(R) a fost obtinuta din ' printr7o transfomata elementara pe linii (coloane) daca + a rezultat din ' prin& a) schimbarea a $ linii (coloane)!

b) inmultirii cu un scalar 3 a elementelor unei linii (coloane)! c) adunarea la elementelor unei linii (coloane) a elementelor unei alte linii (coloane) inmultita cu un scalar. In acest mod daca asupra lui ' Mn(R) cu det(') 3 operam succesiv prin tranformarile T#! T$! . . . Tr asa incat se obtine In si in acelasi timp se aplica transformarile T#! T$! . . . Tr lui In se a unge la '7#. Exemplu Fie matricea ' I5! adica&

$5# '" # $ 3 # # #

# 3 3 I " 3#3 3 3 #
5

$ 5 # #3 3 ' I " # $ 3 3 # 3 # # # 3 ##
5

data mai sus.'dunam la linia # linia5 ( l# , l5)Rezulta&

# $ 3 #3# 'I " # $ 3 3 # 3 # # #3 3#


5

# $ 3# 3 # " ' Facem l 6 l si l , l . 1btinem ' " 3 9 3 # # # 3 # ## 3 $


# $ # 5 # #

# $ 3 # 3 # # # # # 3 # 3 (l imultita cu 9 ) In ultima matrice facem l 9 9 9 3 # ## 3 $


$

7$l$ si l5 6l$. Finalmente&

'I5

# # #3 3 $ $ # # 3#3 9 9 3 3# 5 # 9 9

# $ # 9 ; 9

Deci '7#

3!< 3!< 3!< " 3!$< 3!$< 3!$< 3!;< 3.$< #!;<

# In final ' .+ " # 3


7#

Pentru sistemul (#) solutia va fi %# " #! %$ " 7#! %5 " 3

=a acelasi rezultat se a unge aplicand metoda :auss7>ordan pentru rezolvarea sistemelor algebrice lineare care consta in aducerea sistemului la o forma triunghiulara aplicand tranformarile elementare matricii '+ .

$ 5 # # # $ 3 # # $ 3 # # 'vem& # $ 3 5 ?l , l @ # $ 3 5 ? l 6 l si l , l @ 3 9 3 9 ?7 l @ 9 # # #3 # # #3 3 # # #
5 # $ # 5 # $

# $ 3 # # $ 3 # 3 # 3 # ? l 6 l @ 3 # 3 # 3 # # # 33 #3
5 $

Sistemul devine %# , $ %$ %$

" 7# " 7# %5 " 3

(#A) %# " #

Consideram sistemul de 5 ecuatii cu 9 necunoscute& %# , %$ 7 %5 , %9 " # $ %$ , %9 " # ($) 7$ %# ,$ %57 %9 " 7#

Se obtine succesiv

# # # ## 3 $ 3 ## $ 3 $ # #

?l5 , $l#@

# # # 3 $ 3 3 $ 3

## # # # #

?l5 6 l$@

# # # 3 $ 3 3 3 3

## ## 3 3

Sistemul ($) devine&

%# , %$ 7 %5 , %9 " # $ %$ , %9 " # 3 %5 ,3%9 " 3

($A)
# ! $

Sistemul este compatibil dublu nederminat& se ia %5 " ! %9 " de unde %$ " %# "

# + $ cu ! R. Multimea solutiilor se poate scrie sub forma& $

# + $ # ! ! ! ) $ $

Remarcam ca metoda prezentata se aplica la inversarea matricilor patrate!rezolvarea de ecuatii.Ideia principala in aplicarea ei consta in obtinerea elementului pivot ("#) incepand cu prima linie. Deci in locul lui a## se obtine #.( daca a## " 3! se schimba cu alta linie).Se poate proceda si impartind direct cu a##! dar se obtin elemente fractionare.'poi se scade din celelalte linii prima inmultita corespunzator. -om pe pozitiile a$#! a5#! . . . am# elemente "3. Se reia acelasi

procedeu pentru linia $! s.a.m.d. 'celasi procedeu permite sa se puna in evidenta si rangul unei matrici. Recapitulam pe scurt cateva chestiuni privind rangul matricilor. Fie matricea ' Mmn(R). ' ete o matrice dreptunghiulara cu m linii si n coloane. Fie p un numar natural B .min(m!n). Forman un determinant minor cu p linii si coloane! surimand respectiv (m7p) linii si (n7p) colone.
p p In acest mod se pot forma& C m C n =

mC nC pC( m p )C pC(n p )C

matrici patrate (determinanti) de

ordin p. Se arata ca daca toti determinantii de ordin s sunt nuli! atunci cei de ordin (s,#) sunt nuli Daca un determinant de ordin r 3! si toti de ordin (r , #) " 3! r este rangul matricii '. (r" rang') Determinarea rangului este destul de laborioasa asa ca vom aplica metoda :auss7>ordan. In plus pentru solutionarea sistemelor lineare de m ecuatii cu n necunoscute studiul compatibilitatii sistemelor se face cu a utorul teoremei lui Dronec.er7Capelii pe care o enuntam mai os. 4n sistem de m ecuatii liniare si n necunoscute& a##%# , a#$ , . . ., a#n %n " b# a$#%# , a$$ , . . . ,a$n %n " b$ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... am#%# , am$ , . . ., amn %n " bm este compatibil ( are solutii) daca si numai daca matricele&

a## a#$ a#n a $#a $$ a $ n


M "

a## a#$ a#n b# a $# a $$ a $ n b$


M

a m# a m $ a mn

"

a m#a m $ a mn bm

au acelasi rang p. Sistemul este determinat daca p " n si nedeterminat daca p B n ( se spune de (n7p) ori nedeterminat). Daca matricele de mai sus nu au acelasi rang sistemul este incompatibil Sistemul de mai sus se scrie matricial astfel& '8 " + unde ' Mmn(R)! + Mm#(R)! 8 Mn#(R) Prima matrice de sus este matricea '! iar a doua am notat7o anterior cu ' +. Exemplu Sa se discute si daca este cazul sa se rezolve sisemul& $%,E6 z"# 5 % , $E 6 z " 9 % , E ,z " F

% , 5E 7$z " #

0vident

$ # 5$ '" # # # 5

# # # $

x 8" y z

# 9 +" F #

# # # 5 $ # Determinam rangul lui '. Schimbam in linia # cu 5. ? # 5@. Se obtine ' " $ # # # 5 $
#

0fectuam operatile& ? l$ 75l#* l5 6 $l#* l9 6 l#@

# # 3 # ' 3 # 3 $
#

# # # # 9 3 # 9 ?(7#)l @ 3 # 5 5 # 3 $ #
$

# # # 3 # 9 ? l ,l * l 7$l @ 3 3 # 3 3 G
5 $ 9 $

Rang (') "5 . Reluand acelasi operatii pentru '+ " 'A se a unge la&

# # # F 3 # 9 #9 'A 3 3 # 5 3 3 G $; # # # F 3 # 9 #9 Se va obtine 'A 3 3 # 5 3 3 3 3

(TemaC) 'poi linia 9 , (G)linia5 ?l9 ,Gl5@

Rang ('A) " 5. Sistem compatibil determinat 575"3

4ltimul rezultat permite obtinerea solutiei dearece avem& % , E , z " F E ,9z " #9 z " 5 * E " #97#$"$* %"#. Aplicatie Consideram sistemul '8 " + unde ' Mmn(R)! + Mm#(R)! 8 Mn#(R) Presupunem ca + " 3 . 4n astfel de sistem se numeste sistem omogen . 0vident admite solutia banala! adica& %# " %$ " . . . " %n " 3. In unele probleme ne intereseaza ca sistemul sa admita solutii nebanale ( 3) . Daca m "n este necesar ca rang(') B n Det(A) = 0 'cest lucru se aplica deseori in geometria analitica. In final amintim ca daca unde ' Mmn(R)! matricea in care ai " a i ( am shimbat intre ele liniile cu coloanele) se numeste matricea transpusa si se noteaza cu t'. Exercitii #. Sa se inverseze matricea&

# # $ ' " # # 5 folosind metoda directa (complementi algebrici)! $ 5 <


precum si metoda :auss7>ordan ( m.:.>.) $. Folosind m.:.> sa se inverseze matricile&

a)

# # 3 ' " 3 # # # # a

a3

# 3 b) ' " # $

3 # # # 3 #

$ 3 3 # # $

Sa verifice care din sistemele urmatoare sunt compatibile si sa determine solutiile& $%# 7 %$ , %5 , $ %9 " 3 5 %# , %5 , 5 %9 " 7$ a) %$ , 5 %5 7F %9 " F %# , %$ 7 %5 , %9 " 3 % # , %$ , % 5 " 3 b) $ %#, 5 %$ 7 $ %5 " # %# 7 %5 " 7#