PROBLEME PROPUSE PT CLASA A 7A

1. Picăturile de ploaie care cad vertical pe geamul unei maşini în mişcare
lasă urme înclinate cu α=60° faţă de verticală. Care este viteza picăturilor
de ploaie faţă de Pămnt dacă viteza maşinii e v=!" m#s.
2. $n avion z%oară cu viteza &0=!00 'm#( faţă de aer. )tiind că suflă vnt de
la est la vest cu &=*" m#s şi avionul tre%uie să înainteze spre nord+ să se
afle viteza avionului faţă de Pămnt şi ung(iul făcut de avion cu
meridianul.
3. Pentru a menţine în repaus pe un plan înclinat de ung(i α=,0° tre%uie
aplicată o forţă minimă în sus de-a lungul planului+ .!=/0+ iar pentru a-l
trage uniform în sus de-a lungul planului tre%uie o forţă în sus de-a lungul
planului .*=10.2ă se afle coeficientul de frecare la alunecare.
/. 3supra unui corp de masă m=!'g+ aşezat pe un plan orizontal acţionează
o forţă care face ung(iul α=,0° cu orizontala. Coeficientul de frecare corp
plan 4=0+!.3flaţi valoarea ma5imă . a forţei pentru care corpul rămne în
repaus.
5. 6istanţa 6=!00 'm dintre * corpuri fluviale e parcursă de o şalupă în
sensul cursului apei+în timpul t!=/( iar împotriva curentului apei în t*=!0(.
3flaţi viteza apei şi viteza şalupei faţă de apă.
6. 3flaţi lucrul mecanic necesar pentru alungi cu 7l=" mm o %ară cilindrică
din cauciuc avnd s=!00mm
*
şi lungimea iniţială l0=!00cm. 8odulul de
elasticitate a cauciucului 9=!00:0#m
*
.
;. $n plan înclinat de ung(i α=60° şi lungime l=10 cm este ridicat uniform
pe toată lungimea lui un corp cu m=*00g. Coeficientul de frecare dintre corp şi
plan este 4=0+,.6eterminaţi<
a= valoarea forţei de tracţiune ce acţionează paralel cu planul pentru ridicarea
corpului.
%= lucrul mecanic al greutăţii corpului al forţei de frecare şi al forţei de tracţiune.
c= puterea mecanică dacă ea îşi deplasează punctul de aplicaţie cu v=" cm#s.
1. $n corp cu masa m="00g este aruncat pe verticală în sus cu v0=,0m#s.
2ă se calculeze energia cinetică şi potenţială a corpului după un timp t=*s de la
lansare.
>. $n om deplasează pe o suprafaţă orizontală pe distanţa d=!0m un corp de
masă m=!00'g.Coeficientul de frecare dintre corp şi suprafaţa pe care se
deplasează este 4=0+/..orţa de tracţiune are direcţia orizontală.
I. 2e presupune viteza constantă. 2ă se calculeze<
a= ?ucrul mecanic efectuat de om asupra lăzii.
%= ?ucrul mecanic al forţei de frecare.
c= ?ucrul mecanic total efectuat asupra lăzii.
!0.. $n camion se deplasează uniform accelerat pe un drum orizontal la
momentul t! cu viteza v!=" m#s+ iar după intervalul de timp 7t ea devine v*=*0
m#s. @n intervalul 7t camionul e5ecută un lucru mecanic ?=,;" :A consumnd o
putere P=;" :B. 2ă se afle<
a= Creutatea camionului
%= 6istanţa parcursă în 7t
c= .orţa de tracţiune dezvoltată de motor.
!!. D %ară 3E+ de greutate negliFa%ilă şi de lungime l+ este aşezată pe un
suport într-un punct D aflat la distanţa l b
3
2
1
· de punctul 3. @n ce raport tre%uie
să se afle forţele+ care tre%uie aplicate la e5tremităţile %arei+ pentru ca aceasta să
fie în ec(ili%ruG
!*. D %ară omogenă de masă m şi lungime l se reazemă cu capătul ei
superior 3 de un perete neted. 6e capătul %arei E este prins un fir ine5tensi%il
EC+ fi5at de perete în punctul C. ?ungimea firului este 3 l . 2ă se determine
poziţia de ec(ili%ru a %arei pentru care reacţiunea
N
este perpendiculară pe
perete în 3.
!,. D maşină cu masa 8=!"00 'g se deplasează rectiliniu şi uniform pe un drum
orizontal tractnd un corp cu masa m=!00 'g prin intermediul unui ca%lu
ine5tensi%il şi cu masă negliFa%ilă orientat la un ung(i α=60H faţă de orizontală.
Coeficientul de frecare dintre corp şi şosea este 4*=0+1. Considernd g=!0 0#'g+
determinaţi<
a= modulul tensiunii din ca%lu. $tilizaţi un desen în care să
reprezentaţi toate forţele care sunt implicate în această acţiune.
b) &aloarea coeficientului minim de frecare 4! dintre roţile maşinii şi
asfalt considerate toate roţi motoare şi apăsnd la fel asupra
şoselei pentru a tracta lada
!/.$n copil vsleşte perpendicular către ţărm cu o viteză &0="+/ 'm#( faţă de
apă. Cursul apei deplasează %arca pe distanţa d=!00 m în Fosul rului. ?ăţimea
rului este ?=!"0 m. Care este viteza rului şi durata traversării luiG
Iezolvări<
!.

s
m
s
m
s
m
ctg V V
V
V
ctg
V V V
p
p
r p
65 , 8 3 5
3
3
15 · · ⋅ · ⋅ · ⇒ ·
+ ·
α α
  
*.
25 , 0 arcsi
25 , 0
!
1
100
25
si
82 , "6 625 10
0
2
2
2
2
! 2 2
0
2 2
0
2
2 2 2
0
0
·
· · · ·
· − · − ·
− ·
+ ·
+ ·
α
α
V
V
s
m
s
m
s
m
V V V
V V V
V V V
V V V
p
p
p
p
  
,.
a=

( )
n
t f
G N
G F F
·
· + 1
1
%=
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
¹
'
¹
+ ⋅ ·
− ⋅ ·
¹
'
¹
⋅ + ⋅ ·
⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ·
¹
'
¹
⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ·
⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ +
⋅ ⋅ · ⋅ ·
⋅ ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ · ⋅ · ⋅ ·
¹
¹
¹
'
¹
+ ·
· +


·
+ ·
α µ α
α µ α
α µ α
α µ α
α µ α
α α µ
α α
α µ α µ µ µ
c#s si
c#s si
c#s si
c#s si
c#s si
si c#s
si si
c#s c#s
2 1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
g m F
g m F
g m F
g m g m F
g m g m F
g m g m F
g m G G
g m G G N F
F G F
G F F
si Din
G N
F G F
t
n f
f t
t f
n
f t
µ α
µ α
α µ α
α µ α
+

·
+

·
tg
tg
F
F
F
F
2
1
2
1
c#s si
c#s si
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
1" . 0
"
3
3
1
3
3
12
!
3
3
12
! 8
3
3
2 1
1 2
1 2 2 1
1 2 2 1
2 2 1 1
2 1
· · ⋅ ·

·

·
+

·
− · +
− · +
− · +
− · +
N
N N
F F
F F tg
F F tg F F
tg F tg F F F
F tg F F tg F
tg F tg F
α
µ
α µ
α α µ µ
µ α µ α
µ α µ α
/.
Iezolvare
( ) ( )
( )
( )
0" . 1
2
1
1 . 0
2
3
10 1 1 . 0
si c#s
si c#s
si c#s
si c#s
si
si
c#s
·
⋅ +
⋅ ⋅
·
+
⋅ ⋅
·
⋅ ⋅ · +
⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ · ⋅
⋅ − ⋅ · ⋅
⋅ ·
⋅ − ⋅ · − · ⇒
¹
¹
¹
;
¹
− ·
⋅ ·
⋅ ·
α µ α
µ
µ α µ α
α µ µ α
α µ α
α
α µ µ
µ
α
g m
F
g m F
F g m F
F g m F
F F
F g m F G F
F G N
N F
F F
y
y f
y
f
x
".
a=
( ) ( )
( )
( )
( )
2
2 1
1 2
2 1
1 2
2 1
2
1 1
1 1
2 2
2 1 2
28 . !
7
2
3
2 . 0
2
1
3 !
10
c#s si
c#s si
c#s c#s
si si
s
m
m m
m m
g
m m
g m g m
m m
F G G
a
g m G G N F
g m G G
g m G
a m m F G G
a m F F
f t
n f
t
f t
s r t
·

,
_

¸
¸
⋅ − −
·
+
⋅ − −
⋅ ·
·
+
− −
·
+
+ −
·
⋅ ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ · ⋅ · ⋅ ·
⋅ ⋅ · ⋅ ·
⋅ ·
⋅ + · + −
⋅ · −
α µ α
α µ α
α µ α µ µ µ
α α
%=
( ) ( ) N a g m T
a m g m T
a m G T
a m T G
a m F F
r t
88 . 22 28 . ! 10 !
2
2 2
2 2
2 2
1
· − · − ·
⋅ − ⋅ ·
⋅ − ·
⋅ · −
⋅ · −
c=
( )
( )
58 . 3" 73 . 1 88 . 22 3 88 . 22
2
1
1 2 88 . 22
60
c#s 1 2
c#s 1 2
c#s 2 2
c#s 2
2 2
2 2 2
2 2 2 2
· ⋅ · ⋅ ·

,
_

¸
¸
+ ·
° ·
+ ·
+ ·
⋅ + ·
⋅ + + ·
F
F
T F
T F
T T F
T T T F
β
β
β
β
β
6.
( )
( )
( )
( )
( )
h
km
V
h
km
t t
t t D
V
t t D t t V
t t V t D t D
t t V t t V t D t D
t
t t V t t V t D
D
t V
t
t V D
D
t
t V D
V
t V V D
t V D t V
t V t V D
t V t V D
t V V D
t V V D
t V D
s
a
a
a
a a
a a
a
a
a
s
a s
a s
a s
s
a s
s a
5 . 17
!
70
!
30 100
!
! 5 . 7 100
5 . 7
8
6 10
10 ! 2
6 100
2
2
2
2 1
1 2
1 2 2 1
2 1 2 1
2 1 2 1 2 1
1
2 1 2 1 2
2
1
1
1
1
2
1 1
2 2
1 1 0
2
1
· ·

·
⋅ −
·
·

·
⋅ ⋅

·
⋅ ⋅

·
− · ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ · ⋅
⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ · ⋅

,
_

¸
¸ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅
·

,
_

¸
¸

⋅ −
·
⋅ −
·
¹
'
¹
⋅ − ·
⋅ − · ⋅
¹
'
¹
⋅ − ⋅ ·
⋅ + ⋅ ·
¹
'
¹
⋅ − ·
⋅ + ·
⋅ ·
;.
J
l
l S E
l
l
l S E
L
l F l k kx
L
l
l
E
S
F
l F L
µ 125 10 5 . 12
2
10 25 10
10 100 2
10 25 10 100 10 100
2 2
2 2 2
5
2 5
2
6 6 3
0
2
0
2 2
0
· ⋅ ·
⋅ ⋅
·
⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
·
∆ ⋅ ⋅
·
∆ ⋅
∆ ⋅ ⋅
·
∆ ⋅
·
∆ ⋅
· ·

⋅ ·
∆ ⋅ ·− −
1.
a=
%=
J l F L
J l g m l F l F L
J l g m l G l G F
t t
f f f
t t g
2 2
2
2
10 08 . 12 10 80 51 . 1
!1 . 0
3
3
10 80 10 2 . 0 3 . 0 c#s 180 c#s
8 . 0
2
1
10 80 10 2 . 0 si 180 c#s
− −


⋅ · ⋅ ⋅ · ⋅ ·
− · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − · ⋅ − · ° ⋅ ⋅ ·
− · ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − · ⋅ ⋅ ⋅ − · ⋅ − · ° ⋅ ⋅ ·
α µ
α
c=
W V F P
t
2 2
10 55 . 7 10 5 51 . 1
− −
⋅ · ⋅ ⋅ · ⋅ ·
>.
( ) N g m F
g m F
g m G G
F G F
F F
a
a m F F
t
f
t
f t t
r t
s r t
51 . 1 73 . 1 3 . 0 1
2
3
3 . 0
2
1
10 2 . 0 c#s si
c#s
si si
0
· ⋅ + ·

,
_

¸
¸
⋅ + ⋅ · ⋅ + ⋅ ·
⋅ ⋅ ⋅ ·
⋅ ⋅ · ⋅ ·
+ ·
· ⇒
·
⋅ · −
α µ α
α µ
α α
2
0
3
2
0
3
2
30 10 2 10
50 10 100
2, 5
2
10 !
30 2 60 20 !0
2 2
50 10 10 !0 20
c
c
p
p
m V
E
m
V V g t
s
E J
E m g h
gt
h V t m
E m g h J·
· − ⋅ · − ⋅ ·
⋅ ⋅
· ·
· ⋅ ⋅

· − · ⋅ − · − ·
· ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ ·
!0.
I. a=
J d g m L
a
F F
d F L
r t
t
!000 10 10 100 ! . 0
0
0
0
· ⋅ ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ ·
·
·
⋅ ·
µ
%=
J d F d F L
f f f
!000 180 c#s − · ⋅ − · ° ⋅ ⋅ ·
c=

0
0
· + ·
f
F L L

II. a=
( )
( ) ( ) J d a g m d F L
a g m a m g m a m F F
a m F F
t
f t
r t
!500 5 . ! 10 10 5 . 0 10 ! . 0 100
3
0
· ⋅ · ⋅ + ⋅ · ⋅ + ⋅ · ⋅ ·
+ ⋅ · ⋅ + ⋅ ⋅ · ⋅ + ·
⋅ · −
µ
µ µ
%=
J d F d F L
f f f
!000 180 c#s − · ⋅ − · ° ⋅ ⋅ ·
c=
J L L L
f
500 !000 !500
0
· − · − ·
!!.
a=
( )
( )
m a
g a
m
g m
a
g m N F
g m G G
m
F G
a
a m F G
a m F F
f
t
f t
f t
r t
5 . 2
!
1
2
1
10
2
3
3 2
1
2
1
10
c#s si
c#s si
c#s
si si
·
,
_

¸
¸
− ·

,
_

¸
¸
⋅ − ·
⋅ − ·
⋅ − ⋅
·
⋅ ⋅ ⋅ · ⋅ ·
⋅ ⋅ · ⋅ ·

·
⋅ · −
⋅ · −
α µ α
α µ α
α µ µ
α α
%=
( )
J l a m
l a m
E
l a V V
l a V V
V V
m V m V m
E
E E E
c
cf
c cf c
15 2 5 . 2 3
2
2
2
2
2 2 2
2
0
2
2
0
2
2
0
2
2
0
2
1
· ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ·
⋅ ⋅ ⋅
· ∆ ⇒
⋅ ⋅ · −
⋅ ⋅ + ·
− ··
− · ∆
c=
3
3
3
1
2
3
2
1
c#s
si
c#s si
0
· · · · ′
⋅ ⋅ ′ · ⋅

·
· ⇒ ·
α
α
µ
α µ α G G
F G
F F a
f t
r t
!*.
a=
N g m G
kg
V V
d F
m
d
m
F
V V
d a V V
m
F
a
a m F
t
t
t
t
3
3
3
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
10 20
2000 10 2
375
10 5 . 62 12
25 !00
5 . 62 6000 2 2
2
2
⋅ · ⋅ ·
· ⋅ ·
⋅ ⋅
·

⋅ ⋅
·

⋅ ⋅
·
⋅ ⋅ · −
⋅ ⋅ + ·
·
⋅ ·
%=
( )
( )
m
P
V V L
d
V V L P d
V V
d
L
P
V V
F V F
t
L
P
d F L
t m t
t
5 . 62
2
375
10 75 2
25 10 375
2
2
2
2
3
3
2 1
2 1
2 1
2 1
· ·
⋅ ⋅
⋅ ⋅
·
+
·
+ · ⋅ ⋅
+
⋅ ·
+
⋅ · ⋅ ·

·
⋅ ·
c=
N
d
L
F
t
6000
5 . 62
10 375
3
·

· ·
!,.
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )
1 2
2 3 1
2 1 3
1 2 3
1 2 1 2
1 1 2 2
2 2 2 2 0
1 1 1 1 0
3 0 2 0 1 0 0
2
0
3
2
0
0
2 0
3
2
3
1
0
3
1
3
2
0
F F
l F l F F
F F F
sau
F F F
F F F l F l
F b F b
F l F b F
F l F b F
F F F !
· ⇒
¹
¹
¹
'
¹
· ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅
+ ·
· − −
· ⇒ · ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
· ⋅ − ⋅
⋅ · ⋅ ·
⋅ − · ⋅ − ·
· + + ·
!/.
6in triung(iurile dreptung(ice C38 si 38D+ o%ţinem<

l d
d l
d l
d l
" #" #
d l #$ $ #
⋅ · ⇒ − · − ⇒

¹
¹
¹
¹
¹
;
¹
− · − ·
− · − ·
3
2
! ! !
3
! !
!
3
2 2
2 2
2 2
2 2 2
2 2 2 2 2
!".
a=
( )
( )
2
2 1
1 2
2 1
1 2
2 1
1 2
2 1 1 2
2
500
100
10
s
m
m m
m m g
m m
g m g m
m m
G G
a
a m m G G
a m F F
s r t
· ⋅ ·
+

·
+
⋅ − ⋅
·
+

·
⋅ + · −
⋅ · −
%=
( ) ( ) N a g m a m g m a m G T
a m T G
! . 2 2 10 3 . 0
2 2 2 2 2
2 2
· − ⋅ · − · ⋅ − ⋅ · ⋅ − ·
⋅ · −
c=
N T F 8 . ! ! . 2 2 2 · ⋅ · ⋅ ·
!,.Pentru corp<
a=
( )
N T
g m
T
g m T T
T g m T
N F
T g m N
g m T N
g m T N
F T
F T
f
y
f
f x
671
si c#s
si c#s
si c#s
si
0 si
c#s
2
2
2 2
2
2 2 2
2
2
2
2
2
·
⋅ +
⋅ ⋅
·
⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ + ⋅
⋅ − ⋅ · ⋅
⋅ ·
⋅ − ⋅ ·
· ⋅ − ⋅ +
⋅ · +
· ⋅
·
α µ α
µ
µ α µ α
α µ α
µ
α
α
α
Pentru maşină<
%=
( )
021 . 0
021 . 0
15000 06 . 577
5 . 335
10 1500
2
3
671
2
1
671
si
c#s
c#s si
c#s
si
1
1
1
1 1 1
1
1
·
·
+
·
⋅ + ⋅

·
⋅ + ⋅

·
⋅ · ⋅ + ⋅
⋅ ·
⋅ ·
⋅ + ⋅ ·
µ
α
α
µ
α α µ
µ
α
α
g T
T
T g T
N F
T F
g T N
f
f
!/.
s
V
L
T
s
m
L
V d
V
V
L
V
d
T
d L #$
100
15
1500
5 . 1
150
1
150
150
150
5 . 1 100
0
0
0
2 2 2
· · · ·
· ·

·

· ⇒ · ·
+ ·