Sunteți pe pagina 1din 10

CAPITOLUL IV CAPITOLUL IV

Limite de funcii. Funcii continue


IV.1 Limite de funcii
Fie f : E

i a un punct de acumulare al domeniului E de definiie al

funciei.
Definiia 1 Spunem c l
xa

este limita funciei f n punctul a (i notm aceasta cu

lim f ( x ) = l sau cu f ( x ) x l ), dac oricare ar fi irul ( x n )n E , x n a , irul a

( f (nn ))n

al valorilor funciei are limita l. o funcie i a un punct de acumulare pentru E, a .

Teorema 1 Fie f : E

Atunci urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (1) (2) funcia f are limita l n a; (Criteriul lui Cauchy pentru limite de funcii) pentru orice > 0, exist un

numr real > 0 astfel nct

()x E

cu 0 < x a | <

s rezulte

f ( X ) l < ; (3) (Criteriul cu vecinti) ()V V(l), ()U V(a) astfel nct pentru

orice x U E; x a s rezulte f ( x ) V .
Teorema 2 (Unicitatea limitei unei funcii) Dac f : E R are limit n punctul de

acumulare a al domeniului E, atunci limita este unic.


Teorema 3 (Criterii de existen a limitei unei funcii ) Fie f : E
a

o funcie i

un punct de acumulare pentru E cu Propoziia c funcia f are limite laterale n


xa x<a xa x>a

punctul a (notate cu f (a 0 ) = lim f ( x) i respectiv cu f (a + 0 ) = lim f ( x) ). Atunci f are limit n punctul a dac i numai dac lim f (x ) = f (a 0 ) = f (a + 0 )
xa

f (a 0 ) = f (a + 0 ) n aceste condiii

Aplicaie: S se determine a i b astfel nct funcia f :


x 2 + ax + b ; x 1 ; x (1,2) f(x) = 2 + x x2 a ; x2 s admit limit n x 0 =1 i x 0 =2

dat de

x 0 =1 ; x 0 =2

80

Elemente de algebr liniar i analiz matematic Soluie:

ls (1) = lim f ( x) = lim( x 2 + ax + b) = 1+a+b,


x 1 x <1

x 1 x <1

ld (1) = lim f ( x) = lim(2 + x) = 3


x 1 x >1 x 1 x >1

Functia are limit n x 0 =1 rezulta ca ls (1) = ld (1) a + b = 2 (1) ls (2) = lim f ( x) = lim(2 + x) = 4 ld (2) = lim( x 2 a) = 4 a
x2 x<2 x2 x <1

x2 x>2

Functia are limita in x 0 =2 rezulta ca ls (2) = ld (2) a = 0 (2) Din (1) si (2) rezult b=2.
Teorema 4 (Criteriul majorrii) Fie f , g : E

dou funcii i a un punct de

acumulare pentru E, iar V o vecintate a lui a. (1)


x a

Dac f (x ) l g ( x ), ()x V E; x a i lim g ( x ) = 0, atunci


xa

lim f ( x ) = l.
(2) Dac f (x ) g ( x ) pentru ()x V E , x a si lim g ( X ) = +, atunci
xa

lim f ( X ) = +.
xa

(3)

Dac f (x ) g ( x ) pentru ()x V E , x a si lim g ( X ) = , atunci


xa

lim f ( X ) = .
xa

Teorema 5 (Trecerea la limit n inegaliti) Fie f, g : E


xa

; a punct de acumulare
xa

al domeniului de definiie al funciilor E. Dac lim f ( x )= l 1 , lim g ( x) = l2 i f(x) g(x) pentru orice x E V {x0 } atunci lim f ( x) lim g ( x)
x x0 x x0

Teorema 6 (Criteriul cletelui) Fie funciile f, g, h : E

, a punct de acumulare al

domeniului de definiie al funciilor E. Dac f(x) g(x) h(x), () x E V {x0 } i


x x0

lim f ( x ) = lim h( x ) = l lim g ( x ) = l .


x x0 x x0

Teorema 7 (Operaii cu limite de funcii) Considerm f , g : E


xa

i a un punct de
xa

acumulare al domeniului de definiie al funciilor E. Fie lim f ( x) = l1 i lim g ( x) = l2 (cu l1 , l2 ). atunci lim( f ( x) + g ( x)) = lim f ( x) + lim g ( x) = l1 + l2 .
xa xa xa

(1) Dac exist l1 + l2 n

(Cazuri de nedeterminare + + () sau + ) (2) Dac exist l1 l2 n atunci lim( f ( x) g ( x)) = lim f ( x) lim g ( x) = l1 l2
xa xa xa

81

CAPITOLUL IV (Cazuri de nedeterminare 0 () sau 0 ). (3) Dac exist


l1 n l2

i g(x) 0 oricare ar fi x E atunci


f ( x) l f ( x) lim = xa = 1 g ( x) lim g ( x) l2
xa

lim
xa

(Cazuri de nedeterminare (4) Dac exist l1 2 n


l

0 , ) 0 atunci lim f ( x) g ( x ) = lim f ( x) xa


xa xa

lim g ( x )

= l1 2 .

(Cazuri de nedeterminare 1 ,00 , 0 )


Aplicaii:

(1) a). lim(5 x 3 + 13x + 12) = 5 13 + 13 1 + 12 = 20


x 1

b) lim (5 x 3 + 13 x + 12) = lim x 3 (5 +


x + x +

13 12 + ) = + (5) = x 2 x3

c) lim ( x 3 + 3x + 1) = lim x 3 (1 +
x

3 1 + ) = () (1) = + x 2 x3

(2) Fie funciile polinomale f, g [ X ] , f ( x) = a p x p + a p 1 x p 1 + .... + ao cu a p 0

i g ( x) = bq x q + bq 1 x q 1 + .... + bo cu bq 0 i 1 , 2 ,...., s ( s q) rdcinile reale ale

polinomului g. Pentru x R { 1 , 2 ,...., s } considerm funcia raional h( x) =


Daca x 0 , exist situaiile :
f ( x) f ( x0 ) , pentru x 0 R { 1 , 2 ,...., s } = g ( x) g ( x0 )
p>q p=q p<q

f ( x) g ( x)

(i) lim

x x0

ap b (+) = , daca q ap f ( x) (ii) lim , daca = x + g ( x ) bq 0, daca

sau

ap pq b (1) = , daca q ap f ( x) (iii) lim = , daca x g ( x ) bq 0, daca

p>q p=q p<q

82

Elemente de algebr liniar i analiz matematic (3) Fie n N , n 2 i funcia radical f : E , f(x) =
n x x0 n

x,
n

(i) dac n este numr par i xo 0 , atunci lim


x x0

x =
n

x0 i lim
x
x

x = +

(ii) dac n este impar, atunci lim n x = n x o , lim ar fi x .

x = , lim n x = + , oricare

(4) Fie funcia exponenial f:


x x0

(0 , + ), f(x) = a x , a>0, a 1 . Atunci:


;

(i) lim a x = a xo oricare ar fi x0

+ , a (0,1) ; (ii) lim a x = x a >1 0,


0, a (0,1) . (iii) lim a x = x + a >1 + , (5) Fie funcia logaritmic f: Atunci: (i) lim log a x = log a x0 oricare ar fi x 0 (0, ) ,
x x0

(0 , + ), f(x) = log a x, pentru a > 0 ; i a 1 .

+ , a (0,1) (ii) lim log a x = ; x 0 , a 1 > x >0 , a (0,1) (iii) lim log a x = x a >1 + ,
(6) Limite remarcabie 1. lim
x 0

sin x tgx = 1 ; lim =1 x 0 x x arcsin x arctgx = 1 ; lim =1 x 0 x x (1 + x) r 1 = r oricare ar fi r x


1

2. lim
x 0

3. lim
x 0

1 4. lim (1 + ) x = e ; lim (1+x) x = e . x x 0 x 5. lim


ax 1 = ln a . x 0 x

6. lim

ln(1 + x) =1 x 0 x si u: A E dou funcii reale de funcia compus a acestora (h = f u ). Dac x 0 A este


83

Teorema 8 (Limita funciei compuse) Fie f: E

argument real, iar h: A

CAPITOLUL IV un punct de acumulare pentru multimea A, i u(x 0 )=u 0 E este punct de acumulare pentru mulimea E astfel nct lim u ( x) = u 0 , u(x) u 0 , pentru oricare x A {x0 } i
x x0 y u 0

lim f ( y ) = l , atunci exist lim h( x ) = lim f (u ( x)) = lim f ( y ) .


x x0 x x0 y u0

Observaie: Teorema anterioara permite inlocuirea calculului limitei f u in x0 cu

calculul limitei functiei f in u 0 . Astfel, dac avem lim u ( x) = u 0 i dac


x x0 u u 0

lim f (u ) = f (u 0 ) , atunci lim f (u ( x)) = f ( lim u ( x)) . Se spune ca limita functiei


x x0 x x0

comut cu valoarea functiei.


Aplicaii:

(1) Dac lim u(x) = 0 si u(x) 0 , oricare ar fi x A , atunci:


x xo

x xo

lim
lim

sin u ( x) = 1; u ( x)

x xo

lim

tgu ( x) =1 ; u ( x)
x xo

x xo

lim (1+u(x)) u ( x ) = e ;

x xo

ln(1 + u ( x)) = 1; u ( x)

lim

au ( x) 1 = ln a , pentru a (0, ) {1} . u ( x)

(2) Dac lim u ( x) = atunci:


x xo

sin u ( x) lim = 0; x xo u ( x)

1 lim 1+ x xo u ( x)

u ( x)

=e

IV. 2 Funcii continue


Fie f:D ,D , x0 D .

Definiia 1 Spunem c funcia f este continu n punctul x 0 , dac pentru

()V ( f ( xo )), ()U ( xo )


Teorema 1 Fie f:D

astfel nct pentru ( ) x U ( xo ) D f ( x ) V ( f ( x0 )).


o funcie i x0 D. Dac limita funciei f n x0 exist i este

egal cu f (x0 ) atunci funcia este continu.

Definiia 2 Spunem c funcia f : D

, este continu pe mulimea A D dac f

este continu n fiecare punct al mulimii A.


Observaii:

(1) Problema continuitii unei funcii se pune doar n punctele din domeniul de definiie al funciei, deci nu are sens s vorbim de continuitatea unei funcii n punctele n care funcia nu este definit i nici n (deoarece D ). 84

Elemente de algebr liniar i analiz matematic (2) Dac f este continu n punctul x 0 atunci x 0 se numete punct de continuitate pentru f (3) Dac punctul x 0 este izolat (nu este de acumulare), atunci f este continu n x0 .
Teorema 3 (Teorema de caracterizare a continuitii unei funcii ntr-un punct)
Fie f : D , D , x0 D. Urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (1) f este continu n x 0 ; (2) pentru () > 0, () > 0 , astfel nct ()x D, x x 0 < f ( x ) f ( x0 ) < ; (3) pentru ()(an )n 1 , an D()n 1, astfel nct lim an = x0 exist limita irului
n

f (an )n 1 i lim f ( xn ) = f ( x0 ).
n

Teorema 4 (caracterizarea continuitii cu ajutorul limitelor laterale)


Fie f:D , D , x 0 D, x0 punct de acumulare pentru D. Funcia f este continu f ( x0 0 ) = f ( x0 + 0 ) = f ( x 0 )

n x 0 dac i numai dac limitele laterale n xo i are loc egalitatea

Definiia 3 Fie f : D , D , x0 D, x0 punct de acumulare pentru D.

(1) dac () f ( x0 0 ) = f ( x0 ) , atunci f este continu la stnga n punctul x 0 . (2) dac () f (x0 + 0 ) = f ( x0 ), atunci f este continu la dreapta n punctul x 0 .
Observaii: Fie f : [ a, b ] , a, b

(1) Dac () f (a + 0 ) = f (a ) , atunci f este continu n punctul a. (2) Dac () f (b 0 ) = f (b ), atunci f este continu n punctul b.
Definiia 4 Fie f : D , D , x0 D, x0 punct de acumulare pentru D. Dac funcia
f nu este continu n punctul x 0 , acesta se numete punct de discontinuitate pentru f.

Definiia 5 Discontinuitile unei funcii pot fi de 2 tipuri:

(1) Discontinuitate de spea I, dac ambele limite laterale exist, sunt finite, dar funcia
f nu este continu n punctul x 0 .

(2) Discontinuitate de spea II, dac cel puin una dintre limitele laterale nu exist sau este infinit.
Teorema 5 Fie f : D , D , x0 D o funcie continu n x 0 :
(1) Dac f ( x0 ) > 0, atunci exist o vecintate U a lui xo astfel nct f (x ) > 0 pentru orice x U D .

85

CAPITOLUL IV
(2) Dac f ( x0 ) < 0, atunci exist o vecintate U a lui xo astfel nct f (x ) < 0 pentru orice x U D.

Teorema 6 (Operaii cu funcii continue) Fie f , g : D ; f , g continue n x 0

(respectiv continue pe D), D , x0 D , atunci sunt continue n x 0 (respectiv continue pe D) urmtoarele funcii: f+g, fg, orice xR), max(f,g)=
f (dac g ( x0 ) 0 ), f , f g (dac f (x)> 0, pentru g

f +g+ f g 2

, min(f,g)=

f +g f g 2

Teorema 7 (Teorema de continuitate a funciilor compuse) Fie g : E D,

f : D , cu E , D , x0 E dou funcii cu proprietile: g continu n x 0


(respectiv g continu pe E) i f continu n g ( x0 ) (respectiv f continu pe g(E)). Atunci funcia compus f g este continu n x 0 (respectiv este continu pe E).
Observaie: Fie g : E D, f : D , cu E , D , g ( E ) D, x0 E ' (xo punct de

acumulare pentru mulimea E) dou funcii cu proprietile: exist lim g ( x) = yo D i


x xo

f este continu n yo . Atunci exist lim f(g(x)) i are loc relaia


x x0 x x0

lim f(g(x)) = f( lim g(x))=f(yo).


x x0

Teorema 8 (Propoziia de marginire local a unei funcii continue)

Dac f : D

este o funcie continu ntr-un punct xo D, atunci exist o vecintate

a punctului xo pe care f este marginit.


Definiia 6 Fie I un interval de numere reale (I D). Spunem c funcia f : D

are

Propoziia lui Darboux pe intervalul I dac, pentru orice < (, I) i pentru oricare ar fi un numr real situat ntre f() i f(), exist cel puin un punct x (, ) astfel nct f( x )= . Funciile continue au Propoziia remarcabil de a transforma un interval oarecare tot ntr-un interval. Aceast proprietate este cunoscut sub numele de Propoziia lui Darboux.
Teorema 9 (Propoziia valorilor intermediare sau Propoziia lui Darboux)

O funcie f : D

este o funcie continu pe un interval I de numere reale (I D)

are Propoziia lui Darbouxpe acest interval.

86

Elemente de algebr liniar i analiz matematic


Consecina 1 Mulimea imaginilor punctelor unui interval printr-o funie continu este

tot un interval.
Consecina 2 Fie f : D

o funcie continu i [a, b]D. Dac f (a) i f (b) au valori ,

de semne contrare, atunci exist cel puin un punct c (a, b) astfel nct f (c) = 0.
Consecina 3 Fie I un interval de numere reale (I D) i o funcie f : D

continu pe I. Dac f nu se anuleaz pe intervalul I atunci f are acelai semn pe tot intervalul.
Teorema 10 (teorema de prelungire a unei funcii prin continuitate) Fie f:D

D un punct de acumulare al mulimii D care nu aparine lui D, astfel nct exist lim f ( x) i este finit. Atunci funcia f : D { }
x

definit prin:

x D f ( x ), pentru f (x) = f ( x ), pentru x = lim x

este funcie continu pe D { } (funcia f se numete prelungirea prin continuitate a funciei f n punctul ).
Teorema 12 ( Continuitatea funciei inverse) Fie I un interva deschis de numere reale

(respectiv nchis si mrginit neredus la un singur element) i funcia f : IF, ( F un interval oarecare de numere reale) cu proprietile f surjectiv i strict monoton pe I. Atunci f este continu i inversabil pe I i inversa sa f 1 : F I este continu i strict monoton pe intervalul F.
Aplicaii:

1. S se arate c funcia f: reale. Soluie: Pentru a

, f(x)=x2-2x este continu pe mulimea numerelor

avem lim ( x 2 2 x + 5 ) = a 2 2a + 5 = f (a) deci f este continu pe


xa

mulimea numerelor reale. 2. S se arate c funcia f: Soluie: Pentru a


x 3a avem: lim + [x ] = 1 i 2 xa 2
x<a

, f ( x) =

x + [ x ] , nu este continu n punctele intregi. 2


x 3a , deci n aceste puncte 2

+ [x ] = lim 2
xa x>a

limitele laterale nu sunt egale. Aceasta arat c limita funciei n aceste puncte nu exist, iar punctele intregi sunt puncte de discontinuitate de spea I.

87

CAPITOLUL IV 3. S se studieze continuitatea funciilor de mai jos: a) f: [0,3]


Soluie:
1} , fiind funcii elementare. Studiem continuitatea a)Funcia f este continu pe [0,3] - {

3 x, x [0,1] , f(x)= b) f: 4 x, x [1,3]

e x (1 x ), x < 0 , f(x)= 1 x, x [0,1] x, x > 1

funciei f n 1. l s (1) = l d (1) = f (1) f continu n punctul 1. Prin urmare f este continu pe [0,3] . b) Pe ( ,0 ) f este continu, fiind produs de funcii continue, iar pe (0,1), (1, ) f este continu fiind definite cu ajutorul unor funcii elementare (polinomiale). Studiem continuitatea n punctele 0 i 1. l s (0 ) = l d (0 ) = f (0 ) f continu n punctul 0. l s (1) l d (1) f nu este continu n punctul 1. Deci f este continu pe -{ 1} .

4. S se determine parametrii reali a,b astfel nct pentru funcia urmtoare s aib loc condiiile precizate: x 2 1, x 2 f: RR, f(x)= , f continu pe ax + b, x > 2 Soluie: Funcia f este continu pe ( ,2) (2, ) deoarece este definit cu ajutorul unor funcii elementare (polinomiale). Deoarece f este continu n x=2 lim f ( x ) = lim f (x ) = f (2 ) 3 = 2a + b b = 3 2a
x 2 x< 2 x 2 x >2

i exist lim
x2

f (x ) f (2 ) x2

Deoarece exist exist lim


x2

f (x ) f (2 ) avem x2

lim

x2 1 3 ax + b 3 ax + 3 2a 3 = lim lim( x + 2 ) = lim deci a = 4 i b = -5. 2 2 2 x2 x x x x2 x2 x2 x<2 x>2 x<2 x>2

5. S se precizeze punctele de discontinuitate i tipul lor pentru funciile: a) f :


1, x > 0 , f ( x ) = 0, x = 0 1, x < 0

b) f :

1 ,x 0 , f ( x) = x 0, x = 0

88

Elemente de algebr liniar i analiz matematic a). l s (0 ) l d (0 ) f (0) punctul 0 este punct de discontinuitate de prima spe deoarece exist limitele laterale, dar nu sunt verificate egalitile. b). ls (0) = lim
x 0 x <0

1 1 1 1 = = ; ld (0 ) = lim = = + ; f (0) = 0 x 0 x 0 x 0+ x>0

0 este punct de discontinuitate de spea a doua, deoarece limitele la dreapta, respectiv stnga sunt infinite. 6. S se studieze continuitatea lateral pentru funcia: f : x1 1 , f ( x) = e , x = 1 ; 1, x = 1

Soluie: x0 = 1 este punct de discontinuitate de spea a II-a deoarece ls (1) = lim f ( x) = lim e = 0 ; ld (1) = lim f ( x) = lim e = ; f(1)=1 deci funcia nu
x =1 x <1 x =1 x <1 x =1 x >1 x =1 x >1

este continu nici la dreapta i nici la stnga n x0 = 1 .

89