Sunteți pe pagina 1din 5

1)Fortele Van der Waals : a)forte de orientare(Keesom)intre molecule polare :UK=-Ck.1/(k .!).

r" UK-potential Keesom#Ck $constanta#k -constanta lui olt%man#!-temperatura(K)#r-distanta dintre molecule. &)forta de polari%are(inductie)-forte 'e&(e-se manifesta intre o molecula polara si una nepolaramolecula polara=induce un moment de dipol temporar in molecula nepolara. c)forte de dispersie()ondon)-forte cu caracter uni*ersal+se manifesta intre toate tipurile de molecule.,unt sin-urele forte care se manifesta intre molecule nepolare. U)=-C) . 1/r" U*.=UK/U'/U) # U*.-potential atracti*(ne-ati*) Fortele Van der Waals sunt sla&e de cate*a %eci de Kcal/mol si se manifesta la distante mici. U!=U0/U1=U0/U*. U!=C0/0":12 - C*./r". 2)3odelul -a%ului ideal-s-a definit pe &a%a urmatoarelor ipote%e: -a%ul este format din molecule considerate sferice+distri&uite in mod de%ordonat# moleculele sunt considerate punctiforme(fara *olum) moleculele de dim.mult mai mici in raport cu distanta dintre ele de aceea se considera ca intre molecule nu se manifesta nici un tip de interactiune. starea de -a% ideal corespunde la presiuni mici si foarte mici(tind catre 4) )e-i:a)Comportarea -a%ului in conditii i%oterme:!=ct#p=f(*)t#*1p1=*2p2=ct. &)Comportarea -a%ului in conditii i%o&are:p=ct#*=f(!)p #V1/!1=*2/!2=ct Volumul este o proprietate spatiala a materiei.,emasoara in m5 si su&unitati#,e mai masoara in ).m)+etc. c)comportarea -a%ului in conditii i%ocore:*=ct. 6resiunea este re%ultatul e7ercitarii fortei pentru unitatea de suprafata#8n ca%ul -a%elor presiunea este e7presia ciocnirii moleculelor pe suprafata peretelui *asului # in ,8+presiunea se masoara in 6a(6ascal). 9a%ul ideal este o stare ipotetica +un model de studiu al starii de a-re-are -a%oase.6rincipala caracteristica a unui -a% ideal o repre%inta presiunea sca%uta a -a%ului lipsa totala de interactiuni dintre moleculele -a%ului. 5)9a%ele reale-sunt studiate in conditii de presiune medii +mari si f mari.8n aceste comditii moleculele sunt in continua a-itare intre ele se e7ercita forte de interactiune (atractie sau repulsie).'e asemenea pentru -a%ele reale moleculele au *olume proprii diferite de 4. ,tudiind compresi*itatea -a%elor reale 1ndre.s a o&ser*at o&tinerea unor i%oterme diferite fata de cele ale -a%ului ideal. Van der Waals a incercat sa e7plice i%otermele 1ndre.s ale -a%ului real tinand seama de 2 fenomene care au loc: 1)fiecare molecula are un *olum propriu ceea ce inseamna ca ea nu se poate misca intr-un spatiu+decat intr-un minus *olum propriu. )deoarece intre moleculele -a%ului real se manifesta forte de interactiune (atracti*e)+intensitatea ciocnirilor+pe suprafata peretelui *asului este diferita fata de cea a -a%ului ideal.

:);cuatia Van der Waals-(6/a/Vm2)(<m-&)=0! 6Vm=0! / (&-a/0!)# 64(-a% ideal) +&=a/0!=4#! =!emperatura o(le $ temperatura la care un -a% real se comporta ca un -a% ideal.! =a/0&.

=),tarea lic>ida-su&stanta are forma nedeterminata si *olum propriu # -intre particulele su&stantei se manifesta interactiuni mai puternice decat in -a%e dar mai sla&e decat la solide# -moleculele se deplasea%a conferindu-i su&stantei proprietatea de cur-ere# -su&stantele lic>ide sunt mai putin com&usti&il decat -a%ele# -moleculele sunt aran?ate ordonat decat la -a%e +a*and o ordine locala pe distante mici. ") !ensiunea la care sunt supuse moleculele din stratul 1 se numeste tensiune superficiala. !ensiunea superficiala se poate defini in 2 moduri : a)Consumul de lucru mecanic necesar maririi suprafetei interfa%ice cu o unitate +asadar aceasta tensiune superficiala:='./1 *ariatia de lucru mecanic#1-aria suprafetei interfa%ice:@Asi=B/m# &)0epre%inta forta care se manifesta pe unitatea de lun-ime a unui perimetru interfa%ic: =F/l#Fforta#l-lun-imea #CD/mE# -este influentata de urmatorii factori : 1)fortele intermoleculare (tensiunea superficiala creste cu cresterea intensitatii fortelor atracti*e dintre moleculele lic>idului . )temperatura scade cu cresterea temperaturii datorita scaderii intensitatii fortelor intermoleculare. F)Caracteristicile starii solide $ su&stantele in stare solida au forma si *olum propriu particulele au po%itie relati* fi7a # -au numai miscare de *i&ratie# -sunt f putin compresi&ile -pot fi ordonate sau mai putin ordonate(din punct de *edere al ordinii particolelor unei su&stante in stare solida se impart in solide cristaline si solide amorfe). G),istem termodinamic $o portiune din Uni*ers limitata ima-inar sau real in interiorul caruia se petrec diferite fenomene fi%ico-c>imice. Clasificare:1)dupa sc>im&ul de ener-ie si masa :a)desc>ise-are loc atat sc>im& de masa cat si sc>im& de ener-ie#&)i%olat-numai sc>im& de ener-ie :'; diferit de 4+'m=4#c)inc>is-nu sc>im&a nici masa nici ener-ie#d)adia&ate-nu sc>im&a ener-ie dar sc>im&a masa . 2)'upa compo%itie:-monocompetente#dicompetente si policompetente. 5)'upa numarul de fa%e:a)monofa%ice(omo-ene)o sin-ura fa%a $monocompetente si policompetente#&)polifa%ice(>etero-ene)-2 sau mai multe fa%e in contact separate prin suprafete interfa%ice la ni*elul carora marimile termodinamice inre-istrea%a salturi cantitati*e.

H)6roces termodinamic $ repre%inta o transformare sau un ansam&lu de transformari pe care le suporta sistemul in trecerea sa de la o stare initiala la o stare finala. Clasificare:a)proc.re*ersi&ile $trecerea dintr-o stare initiala intr-o stare finala se poate face prin stari de ec>ili&ru +fara modificarea su&stantiala a parametrilor si fara aportul mediului e7terior#6rocese ideale definite cu scopul fundamentarii teoretice a unor fenomene. &)proc.ire*ersi&ile-procesele reale-trecerea din stare initiala in stare finala are loc spontan cu modificarea parametrilor de stare .0e*enirea sistemului in stare initiala nu mai are loc spontan ci este ne*oie de contri&utia mediului $consum de ener-ie din mediu.

14)Varia&ile de stare independente:(parametri termodinamici de stare)acele *aria&ile care se pot masura direct in diferite instrumente de masura(manometru+termometru+&alanta). Varia&ile de stare dependente(functii de stare)-*aria&ilele care nu se pot masura direct dar se pot calcula cu a?utorul *aria&ilelor independente pe &a%a unor relatii matematice numite ecuatii de stare. pV=n0!# V+!+n-parametri de stare(*aria&ile independente)#p-*aria&ila dependenta#p=n0t/V. 8n functie de cantitatea de su&stanta care le influentea%a *aria&ilele de stare pot fi: a)e7tensi*e- a caror *ariatie depinde cantitatea de su&stanta (*++entalpia) &)intensi*e- a caror *ariatie nu depinde de cantitatea de su&stanta $marimile partiale. 11)8ntre lucrul mecanic si caldura Boule sta&ileste un raport numit ec>i*alentul mecanic al caloriei .8ntr-un proces raportul dintre lucru mecanic produs si caldura consumata = const. =B=:41G B/cal.)a consumarea unei cantitati de caldura e-ala cu o calorie se produce un lucru mecanic e-al cu :.1G B. 12);ner-ia interna-suma ener-iilor corespun%atoare tuturor tipurilor de miscare a particulelor din sistem# -3arimea termodinamica de stare $*ariatia nu depinde de drumul parcurs. @UAsi-ener-ia interna ca marime e7tensi*a=B(K?). 15);ntalpie-*ariatia caldurii in conditii i%o&are. -marime termodinamica de stare +a carei *ariatie nu depinde de drumul parcurs. I(entalpia)=U(ener-ia interna)/pV(lucru mecanic). dI='U/'p*/d*p+p=const.:dp=4. dIp='u/pd* d>p(p=const)=JK 'I(p=const)=K I=marime e7tensi*a+se masoara in B(?oule). 1:)Capacitatea calorica $cantitatea de caldura necesara ridicarii temperaturii unui corp cu un -rad#se poate e7prima su& urmatoarele marimi intensi*e . 1=)Caldura specifica-cantitatea de caldura necesara ridicarii temp.cu un -rad a unui corp de 1 -ram. @cAsi=CB/-ramL-radE=Ccal/-L-radE #pentru apa c=1 cal/-ramL-rad 1")Caloria $cantitatea de caldura necesara ridicarii temp.cu 1 -rad a unui -ram de apa de la 1:+= la 1=+= in conditii de presiune constanta. 1F)Caldura de reactie-se intele-e caldura consumata sau eli&erata la formarea unui mol de su&stanta. 1G);ntropia-defineste starea de de%ordine a unui sistem respecti* -radul de ire*ersi&ilitate al procesului.Un sistem cu entropie mare are si o stare de de%*olatare mare.'efinirea entropiei ca marime termodinamica s a facut atat din punct de *edere e7perimental folosindu-se randamentul unui motor termic cat si teoretic folosindu-se teoriilestatistice pri*ind pro&a&ilitatea de e7istenta a sist.in anumite stari.C,E=B/K-marime termodinamica de stare e7tensi*a.proc.re*:d,=JK/!#'sre*=K/!#(',1)=-(',2)+*ariatia =4.

1H)6rocesele termodinamice ire*ersi&ile au loc cu producere de entropie si e*oluea%a spre stari de ec>ili&ru:d,ire*-JK/!E4 d,ire*=JK/!/,KM/!-caldura necompensata(ire*.) !d,=JK/JKM 24);ntalpia li&era 9i&&s-este o marime care caracteri%ea%a spontaneitatea unei reactii c>imice in conditii i%oterme/i%o&are. 21)d/d!('9/!)=-'I/!2 e7prima influenta temperaturii asupra entalpiei li&ere 98 , in functie de efectul termic al reactiei. a)reactii endoterme('>E4)d/d!('9/!)C4react.endoterme sunt fa*ori%ate de cresterea temperaturii care determina scaderea entalpiei 9i&&s. &)reactii e7oterme-('>C4)d/dt('9/!)E4react e7oterme sunt fa*ori%ate de scaderea temperaturii deoarece aceast scadere determina o scadere a 9. c)reactii 4 termice $neinfluentate de temperatura. 22)1finitatea c>imica $deri*ata unui potential termodinamic cu -radul de a*ansare N+cu semn nesc>im&at# -este o marime care e7prima -radul de spontanietate +de reacti*itate a componentilor. 25)6otential c>imic-marime intensi*a +este entalpia 9.molara partiala:9i=(J9/d!)p+n dt / (J9/J!)t+n dp / d9t+p= 9= !+p+n? (diferit) i dni# d9t+p=

au e7presii diferite in functie de starea de a-re-are si de

puritate pe un -a% pur in conditii de temperatura si presiune. 2:)Fa%a-este o portiune din sistem(un *olum)in care proprietatile nu *aria%a(e7.un pa>ar cu apa este un sistem monocomponent+monofa%ic) 2=)0elatia dintre numarul de fa%e in ec>ili&ru +numarul de componenti si parametri macroscopici (p+!)se numeste le-ea fa%elor su& forma ecuatiilor lui 9i&&s. V=c-f/2 *-*ariatia sistemului si e7prima numarul de *aria&ile care se poate modifica simultan fara ca sistemul sa suporte o transformare de fa%a# c-numarul de componenti din sistem#f=numarul defa%e in ec>ili&ru. 2-repre%inta cei doi parametri a caror *ariatie determina o transformare de fa%a. 2")desen-e7plicare =ECe contine o dia-rama de fa%a:a)domenii in care su&stanta se afla intr-o stare de a-re-are#*ariatia unui domeniu+adica se pot modifica ,83U)!1D 2 parametri intre anumite *alori limitafara a a*ea loc o transformare de fa%a#&)frontiere=cur&e ale caror puncte repre%inta stari de ec>ili&ru intre 2 fa%e.,-E9=su&limare#*=1-2/2=1-adica se poate modifica un s- parametru pt ca sistemul sa nu suporte o transformare de fa%a+punctul O se numeste punct triplu+*-1-5/2=4#adica la modificare e7ista parametru starea de ec>ili&ru se modifica si are loc transformare de fa%a.6unctul C este punct critic+el corespunde presiunii si temp critice la care su&stantele se afla intr-o stare critica intermediara intre starea lic>ida si -a%oasa.peste aceste *alori e7ista un domeniu numit domeniul fluidelor starii critica.

2F);c>ili&ru-E(su&limare)-'6/'!='>/! L'*#'*-* -a%-* solid.6otri*it ecuatiei lui C-C in procesul de su&limare presiunea de *apori creste proportional cu temperatura.;c>ili&ruF-E)topire.'6/'!-panta drepteiE4 .)a apa presiunea de *apori creste in*ers proportional cu temperatura. 2G),olutii ideale:solutii in care intre particulele lor manifesta acelasi tip de interactiuni.!ot solutii ideale sunt considerate solutii cu dilutie infinita+adica cantitatea de su&stanta di%ol*ata este infinit mica fata de cantitatea de sol*ent. 2H),olutiile reale-sunt solutii intre particulele carora se manifesta interactiuni diferite pe intensitati diferite. 54)61=614 61=presiunea de *apori deasupra solutiei este o fractiune din presiunea de *apori a lic>idului pur .614=este o presiune de *apori a componentului 1+71=fractie molara.)e-ea Ienr( se refera la presiunea de *apori a sol*entilor#se aplica solutiilor ideale de dilutie infinita. 51),olu&ilitatea -a%elor lic>ide creste cu cresterea presiunii si scade cu cresterea temperaturii. 52);&uliosco&ia-cresterea !;36.'; F8;0 ;0; 1 ,O)U!8;8.0elatie matematica:'!f=Ke m#Constanta:'f!=K m1/1444m.3olalitatea repre%inta nr de -rame de sol*it e7istent in 1444 de -rame de sol*ent. 55)Crioscopia-inseamna scaderea punctului de con-elare a unei solutii in raport cu punctul de con-elare al sol*entului . 5:)6resiunea osmotica $prin osmo%a se intele-e trecerea selecti*a a moleculelor sol*entului pntr-o mem&rana semipermia&ila. 5=))a cresterea concentratiei reactantilor ec>ili&rul se deplasea%a in sensul o&tinerii produsilor de reactie . 5")!emperatura influentea%a ec>ili&rul c>imic tinand seama de influenta temperaturii asupra entalpiei li&ere 9i&&s:
.

) = - 'I/!2. cresterea temperaturii fa*ori%ea%a reactiile

e7oterme iar scaderea temperaturii deplasea%a ec>ili&rul in sensul reactiilor endoterme. 5F)6resiunea influentea%a reactiile c>imice in fa%a -a%oasa care au loc cu modificarea numarului de moli.1stfel cresterea presiunii deplasea%a ec>ili&rul c>imic in sensul micsorarii numarului de moli : '=c/d-(a/&) C 4 #'=delta#-n(u '=4