Sunteți pe pagina 1din 2

Director: Mircea Martin Director-adjunct: prof. dr. Mircea Anghelescu Descriere: functii administrative si de reprezentare interna si internationala.

Consiliul stiintific: presedinte:conf. dr. Elena Ionescu; Membri: prof. dr. ilviu Angelescu! prof. dr. Andrei Cornea; managerii de proiect Descriere: structura cu functii de conducere si organizare a activitatii de cercetare; decide asupra primirii de noi mem"ri! organizarii concursurilor etc. ecretar stiintific: lector dr. #ana Du"alaru Descriere: centralizarea documentelor! redactarea rapoartelor de cercetare etc. $esponsa"il relatii e%terne: lector dr. Ale%andra &r'nceanu Descriere: schim"uri de e%perienta cu specialisti si institutii de cercetare europene; (ncheierea unor acorduri de cola"orare cu centre de cercetare similare din strainatate.

)rupuri de cercetare Componenta: varia"ila! (ncep'nd de la * mem"ri. +iecare grup de cercetare (si organizeaza activitatea (n jurul unui proiect conceput interdisciplinar. Manager de proiect Componenta: varia"ila! , pozitie pentru fiecare proiect- grup de cercetare din cadrul Centrului. Descriere: are (n atri"utii coordonarea unui proiect concret de cercetare! identificarea posi"ilitatilor de finantare! monitorizarea etapelor si a organizarii activitatilor din proiectul respectiv. .irou administrativ Componenta: conta"il! administrator financiar! secretar! responsa"il resurse umane! documentarist Descriere: administrarea resurselor financiare ale Centrului; activitati de secretariat si organizare