Sunteți pe pagina 1din 17

Cole$iul Tehnic An$hel Sali$n%# Bacau

Plan de Afaceri
Bucataru Cosmin-Constantin Bucataru Corina Furdui Liviu

S.C. Golden Touch S.R.L.


De la noi leci SA!AT"S#

Cuprins
1. Imaginea Globala si Planul de Actiune................ 3 2. Descrierea firmei................................................. 4 3. Servicii................................................................. 4. Piata si strategii de mar!eting............................ " #. $eclama si promovare......................................... 12 . Procesul de productie...........................................12 %. Instalatii si ec&ipamente......................................14 ". 'orta de munca.....................................................1# (. )c&ipa de conducere.............................................1# 1*. Ane+e ,
Curiculum &itae Plan Financiar Pre'entare Po(er Point Plan Afaceri Re re'entarea in Po(er oint a site-ului

).*ma$inea Glo+ala si Planul de Actiune


Ca+inetul nostru de ,inetotera ie si masa- isi ro une satisfacerea tuturor clientilor ce a elea'a la serviciile noastre. Aici veti $asi ce ati cautat mereu la un astfel de ca+inet. servicii de inalta calitate. ersonal calificat si intotdeauna o atitudine o'itiva ce va va face 'iua. una erfecta. Firma Golden Touch# este intotdeauna a roa e atunci cand dumneavoastra aveti nevoie oferindu-va rintre cele mai diverse si eficiente tratamente e/istente si totul entru sanatatea dumneavoastra. Putem afirma ca orice ersoana ce hotaraste sa a ele'e la serviciile oferite de catre noi nu va leca de la ca+inetul nostru re$retand deci'ia luata. *dea noastr0 de afacere rovine de la fa tul c0 la ora actuala in Romania sunt foarte multi oameni ce sufera sau au suferit un accident in urma carora acestia au ramas cu reumatisme. ro+leme neurolo$ice sau diverse +oli ce nu au fost tratate cum tre+uie sau deloc si acum sunt ca un $him e in coasta ce ne deran-ea'a mereu. 1otive in lus din cau'a carora firma Golden Touch# este o necesitate e iata locala2 - a+senta serviciilor s eciali'ate 3n unit04ile s italice5ti6 +u$etele reduse ale s italelor entru an$a-area unui num0r su limentar de asisten4i ,inetotera eu4i6 erioad0 relative 3ndelun$at0 de recu erare du 0 interven4iile chirur$icale 7orto edie-traumatolo$ie86 diversitatea afec4iunilor care necesit0 recu erare osto eratorie. ost-s itali'are la toate se$mentele de v9rst0 dar mai ales entru intervalul :;-<; de ani6 num0rul mare de accidente de munc0 e se$mentul de v9rst0 =:->; de ani cu acienti rovenind din domeniul construc4iilor 5i e/ loat0rilor forestiere6
3

frecven4a mare a accidentelor de circula4ie6 solicitarea 3n cre5tere a serviciilor de 3ntre4inere 5i 3nfrumuse4are6 im actul crescut al stresului 3n activitatea cotidian0 5i nevoia de rela/are 5i recu erare.

?i +ine aici intervenim noi si oferim clientilor cele mai +une servicii entru a se trata si in acelasi tim entru a se rela/a. !u s unem ca vom vindeca intrea$a o ulatie a Romaniei. dar e lan local vom face tot ce ne sta in utinta. Cererea e iata entru astfel de servicii este ermanent0 chiar in crestere e o erioada de :-); ani.

=.Descrierea Firmei
Firma Golden Touch# a fost infiintata cu sco ul de a a-uta oamenii rin serviciile sale atunci cand acestia au nevoie. Serviciile oferite de firma noastra sunt de calitate si satisfactia este $arantata. Avand in vedere numarul mare de oameni ce au nevoie de acest ti de servicii si de numarul mic de firme de e iata +acauana ce ot oferi acest ti de servicii. calitatea acestora oate avea de suferit. 1isiunea nostra este sa de asim detasat concurenta rin servicii de inalta calitatea si o fia+ilitate cat se oate de mare. Activitatea firmei noastre se +a'ea'a e ,inetotera eutica si masa- entru tonifiere si rela/are. Pentru o timi'area afacerii si de a ne mari numarul de clienti am ales sa a elam la cola+orari cu medici din s italul -udetean si doua clinici articulare 1edic ediatru 7S ital -udetean8 1edic neurolo$ 7Clinica articulara8 1edic +alneofi'iotera eut 7Clinica articulara8 1edic chirur$ 7S ital -udetean8 Acestor medici li se va lati un onorariu lunar de @;; lei Pachetele de servicii oferite de firma noastra au $arantia calitatii. iar returile sunt accesi+ile entru toti oamenii ce au
4

nevoie de aceste servicii.Aceste achete sunt foarte fle/i+ile si sunt confi$urate in functie de nevoile clientului. Pentru centrul de desfacere al firmei am hotarat sa folosim un a artament ersonal situat in Bacau in 'ona Aim+ru. o 'ona semicentrala. accesi+ila clentilor. Acest s atiu va fi or$ani'at incat toate activitatile sa fie efectuate aici

Acest s atiu are o su rafata de ))= m Activitatile desfasurate in acest s atiu vor fi2 Sedinte de masa Sedinte de ,inetotera ie Rece tie Dusuri ?/ercitii fi'ice A artamentului i se va acorda o usoara renovare care consta in2 &aruirea eretilor si a tavanelor >B; lei Lacuirea archetului C: lei A artamentul va mai avea nevoie de o a doua intrare accesi+ila clientilor Aceasta a doua intrare va include urmatoarele chetuieli2 Dsa B;; lei 1ontarea usii :; lei
5

Ram a entru ersoane cu de'a+ilitati motorii

B:; lei

B.Serviciile oferite
Firma Golden Touch ofera servicii de un nivel calitativ inalt. avand mereu in vedere satisfacerea clientilor.

Serviciile oferite de firma noastra constau in,


F*A*"T?RAP*?7tim ul este in functie de lei rocedura8.................... )=

1asa- facial 7):min8...................................................................=; lei 1ASAE S"1AT*C 7R?LAFAR?82 Partial 7B; min.8 lei Partial 7:; min8 lei General 7:; min.8 lei e o 'ona........................................................B: e o 'ona ........................................................:: e tot cor ul .................................................>:

General 7) ora8 - e tot cor ulGca ilarGdis o'itiv rela/are ...........:: lei General G Refle/otera ie 7)HB;min8..............................................<: lei - artial- B; min G Refle/otera ie.7tim lei - artial - :; min G Refle/otera ie.7tim lei total )I ); min8................@: total )H B;min8 ..............C:

1ASAE de R?LAFAR? CD STAB*L"P"A* 7 artial- B;min8...........>; lei


6

1ASAE de R?LAFAR? CD STAB*L"P"A* 7$eneral- :; min8.........:; lei 1asa- de rela/are sta+ilo o'i 7 artial8G1asa- ca ilar ma$neti 7>; min8............................................................................................:; lei 1asa- rela/are sta+ilo o'i 7$eneral8G1asa- ca ilar ma$neti 7) ora8.............................................................................................@; lei 1ASAE CAP*LAR de R?LAFAR? CD 1AG!?T* 7):min8JJJ......=: lei 1asa- de rela/are 7 artial8 G 1asa- ca ilar cu ma$neti 7>; min8...>: lei 1asa- de rela/are 7$eneral8 G 1asa- ca ilar cu ma$neti 7) ora8J..:: lei

1ASAE D? R?LAFAR? 7SD?D?A8 - B; minK sedinta........................................................................=; lei - ) oraKsedinta .......................................................................... B; lei 1ASAE A!T*C?LDL*T*C - Partial 7B; min.8 - a+domen. coa se. fese........................>; lei - Partial 7:; min8 - a+domen. coa se. fese.........................@; lei - General 7:; min.8 lei 1ASAE A!T*C?LDL*T*C CD STAB*L"P"A* 7 artial-B;min8J......>: lei 1ASAE A!T*C?LDL*T*C CD STAB*L"P"A* 7 artial- :; min8J.....@: lei 1asa- anticelulitic G 1asa- de rela/are- sta+ilo o'i 7:; min8........@; lei 1asa- anticeluliticG1asa- rela/areG1asa- ca ilar 7) ora8.............@:
7

e tot cor ul ....................................:;

lei 1asa- anticelG1asa- rela/are-sta+ilo o'iG1asa- ca ilar 7) ora8....<; lei 1ASAE T?RAP?DT*C G?!?RAL 7= ore sedinta8 7include masathera eutic. de intretinere. refle/otera ie. auriculotera ie. cromotera ie8...................................@; lei anti-stress. deto/ifiere.

R?FL?F"T?RAP*? .....................................................................B: lei DR?!AE L*1FAT*C 7local - B; min8 ............................................B: lei DR?!AE L*1FAT*C 7$eneral - :;min8 .........................................:; lei 1ASAEDL GRA&*D?* 7>;min.8 ....................................................>; lei 1ASAEDL S* G*1!AST*CA SDGARDLD* SA!AT"S 7B; min8........B: lei 1ASAE C"1PL?1?!TAR 7$at. ca . alme. tal i8 7B; min.8 .........B: lei 1ASAE TRA!S&?RSAL PR"FD!D 7Tehnica C%ria/8 ....................=; lei PR?S"PD!CTDRA. SL*ATSD .....................................................B: lei 1ASAE A!T*-STR?SS 7PR?S"PD!CTDRA. MD1?*L". ADR*CDL"T?RAP*?. R?*N*87 B; min8...........................................=; lei ASAE MD1?*L" 7tera ie -a one'a verte+rale rin elon$atii ora8.........................................>: lei de indre tare a coloanei si reso unctura87)

1ASAE R?FL?F"G?! 7tera ie analitica lantara87>: min8..........B; lei 1ASAE ADR*CDL"T?RAP*? 7tratea'a o $ama lar$a de afectiuni. o+e'itatea. etc8 7B; min8..............................................................=; lei ?L?CTR"ST*1DLAR? 7) ora8......................................................B: lei *m achetare calda cu al$e...........................................................)O lei
8

*m achetare cu al$e lei

entru sla+ire.............................................=;

*m achetare cu al$e rela/anta....................................................)@ lei *m achetare cu al$e lei entru sla+ire eel off..................................=B

*m achetare cu al$e tonifianta lei

eel off........................................=:

*m achetare cu al$a Fucus microni'at........................................B; lei *m achetare cu al$a Lithotamnium microni'at............................=@ lei 1asca refrisanta cu namol marin................................................B= lei

>.Piata si strate$ia de mar,etin$


Pentru a identifica se$mentul de ia40 cel mai favora+il afacerii. am a licat un chestionar unui e5antion de );; de ersoane a ar4in9nd tuturor cate$oriilor de v9rst0. at9t din 'ona rural0 7localit04ile aflate 3n vecin0tatea munici iului Bac0u8 c9t 5i din 'ona ur+an0. Pn continuare v0 re'ent0m sinte'a r0s unsurilor la chestionar entru fiecare din 3ntre+0rile formulate ).Credeti ca este necesara e iata inca o firma de servicii ,inetotera euticeQ -rural 2@;Rau ras uns afirmativ -ur+an2<=.BRau ras uns afirmativ DA )C-B; ani B;->:ani >:-@;ani <;R >:.CR @C.:R
9

!D B;R :>R B).:R

este @; ani

:=R

>CR

=.*n ca'ul in care v-ati confrunta cu o astfel de situatie. ati a ela la serviciul unei firme de rofilQ DA )C-B;ani B;->: ani >:-@; ani este @; ani B:R >=R @>R @<R !D @:R :CR B@R BBR

B.Credeti ca costul entru serviciile oferite de firma noastra sunt acesi+ile oricarei ersoaneQ DA !D )C-B; ani @<.BR B=.<R B;->: ani >:.=R :>.CR >:-@; ani >@R :>R este @; ani <:.@R =>.>R Tinand cont de ras unsurile esantionului am ro us urmatoarea strate$ie de romovare.Firma noastra a creat un site a carui costuri sunt minime intrucat a fost creat de unul dintre asociati iar costul roviderul e o luna de 'ile este la retul de =>; lei . entru romovarea roduselor cate$oriei de varsta )C-B; ani intrucat aceasta cate$orie de varsta este cel mai utin interesata de astfel de roduseKservicii iar internetul este cel mai accesi+il mi-loc de informare entru acestia. Tot in acest sco am a elat si la serviciile media7reclama in resa locala.s ot la unul din osturile locale de radio. resa locala cu +ataie lun$a in toate localitatile limitrofe Bacaului8care ar a-uta romovarea firmei tuturor cate$oriilor de varsta .Costurile acestor reclame a-un$ la O) lei e o erioada de B; 'ile. Am ales dre t criteriu de anali'a intervalele de varsta din urmatoare motive2 ).identificare necesitatii serviciilor oferite de firma noastra e iata =.identificare se$mentului de iata vi'at6 B.identificarea e/istentei mi-loacelor de lata
10

Pentru intervalul de varsta )C-B; de ani s-a o+servat un interes mai sca'ut.dar o dis oni+ilitate entru lata mai mare. Pentru se$mentul B;->: ani e/ista un interes mai mare insa dis oni+ilitatea de lata este medie Pentru intervalul >:-@; ani si este @; ani interesul este cel mai mare insa dis oni+ilitatea de lata este mai sca'uta *ntervalele de varsta ot fi inter retate astefel2 -intervalul )C-B; ani este marcat de li sa dis oni+ilitatilor +anesti sau a interesului sca'ut fata de aceasta afacere . entru acest interval am ales ca strate$ie de mar,etin$ o u+licitate care sa fie accesi+ila acestui interval de varsta 7site-ul accesi+il oricarui utili'ator de internet8 -intervalul B;->: ani se caracteri'ea'a rin utere financiara medie dar si un interes mai ridicat.Pentru acest interval folosim ca strate$ie informarea clientilor de catre unul din asociati si re'entarea ofertei intr-un mod atractiv.Pu+licitatea din 'iarul local este in $eneral entru toate cate$oriile de varsta insa in s ecial face referire la aceasta cat$orie . -intervalul >:-@; ani sau este @; ani au re'entat un interes ridicat entru firma noastra cat si serviciile oferite. Dorim informarea com leta a osi+ililor clienti in vederea ofertei noastre. Concurenta este re re'entata de cele > firme de-a e/istente e iata locala care ofera roduse dar nu si servicii. Costurile de ornire fiind mici antici am o recu erare a acestora in a ro/imativ @ luni. Ar$umentele sunt 2 -cererea mare de e iata -concurenta sca'uta -activitate ermanenta indiferent de se'on sau sar+atori 7Pasti. Craciun8

Influente e+terne care afectea-a domeniu de activitate a firmei Po-itive - numarul in crestere a ersoanelor care au venituri este nivelul celui mediu e economie6 - cresterea cererii entru serviciile s ecifice firmei noastre - li sa de concurenta e iata locala6
11

- im o'itul e rofit de )@R. cu osi+ilitatea reinvestirii unei arti mai mari din rofitul o+tinut6 .egative rodusele si serviciile noastre nu re re'inta o rioritate entru cei cu venituri su+ media e economie6 - tendinta de crestere a cheltuielilor cu forta de munca calificata. "+iectivele firmei sunt2 -amorti'area investitiei in @ luni -aca ararea a =:R din iata locala -atra$erea clintilor rin aleta mare de roduse si servicii oferite 1. Piata tinta Firma noastra se adresea'a rin rodusele si serviciile sale tuturor cate$oriilor de clienti atat rin diversitate cat si rin returi. =.Politica de returi Preturile oferite de firma noastra sunt foarte diverse atra$and astfel orice cate$orie de clienti indiferent de veniturile acestora.Firma ofera achete de servicii ce sunt accesi+ile tuturor clientilor /etode de van-are Deoarece. initial. afacerea are e/tindere locala. tehnicile de van'are folosite vor fi2 - van'area directa la sediul firmei -van'area rin comanda de e siteul nostru (((.$oldentouch.com

:.Reclama si romovare

12

Reclama este un unct de s ri-in in orice afacere nu numai in afacerea noastra. noi vrem ca oamenii sa ne $aseasca cu usurinta fara efort. Pu+licitatea in ca'ul nostru este a+solut necesara avand in vedere ca suntem la ince ut si nimeni nu a mai +eneficiat de serviiciile care sunt oferite de firma noastra. Pentru romovarea firmei este nevoie de un ca ital de );: SKluna O: S K >;; lei entru anoul u+licitar din fata sediului =: S K O; lei entru u+licarea in 'iarul local a unei reclame informative entru romovarea roduselor si serviciilor firmei e o erioada de B; de 'ile. B: SK ):; lei entru anunturi u+licitare la radio e ostul Radio Au 7O=.: F18 De asemenea firma noastra va avea si un (e+site (((.$oldentouch.com cu a-utorul caruia vom utea fi contactati si e cale electronica. " data reali'ate aceste mi-loace. asociatii firmei vor utea fi contactati entru reluarea comen'ilor de la clienti.

@.Procesul de roductie
Avand in vedere fa tul ca acest domeniu de lucru de inde numai de mainile ,inetotera eutului si a aratele a-utatoare. rocesul de roductie nu este unul definit ci varia'a in functie de situatie

Costuri de productie
Avand in vedere rofilul firmei noastre costurile de roductie sunt foarte mici resumandu-se la anumite creme si solutii . Aceste roduse ne sunt furni'ate de firma ?covital# rintr-un contract de cola+orare.
13

Cost in lei Dlei +alsamic anticelulitic :: lei Crema entru im achetari anticelulita =;; lei al$e marine Concentrat rofesional sla+ire C; lei Dlei rofesional masa- drenant );; lei 1asca rofesionala anticelulitica =;; lei Crema activa tonifianta entru masa)=; lei Crema rofesionala sla+ire cu uleiuri )); lei esentiale aruri Saruri marine e/foliante rofesionale >; lei Crema cu cafeina entru sla+ire ):; lei Crema rofesionala anticelulitica C; lei termoactiva Gel antiinflamator Ben Ga% =: lei

Ca ital investit in materii rime2 Denumire

Cost in ?uro )B S >C S )O => >C =C =@ S S S S S

OS B@ S )O S @S

Capitalul 'i+ si Costurile 0ariabile


Ca italul fi/ re re'inta costurile lunare ce sunt constituite din facturi si materialele necesare entru rocesul de roductie. Aceste costuri raman neschim+ate e erioade scurte de tim . Denumirea Salariile An$a-atilor Cost lunar Cost lunar in lei in ?uro >:;; lei );<C S

Costurile varia+ile sunt2 Denumirea ?ner$ie A a Caldura Telefon

Cost lunar in lei =;; );; ):; );; lei lei lei lei

Cost lunar in ?uro >< S => S B: S => S

14

<.Dnelte si echi amente


Buc. ) = = ) ) = = ) = = = ) ) )= B ) ) ) ) Denumire Tunel infrarosii 1asa de masaS alier 1in$e medicinala 1in$e $imnastica Baston $imnastica Saltea Bare aralele cu inaltime re$la+ila entru reeducarea mersului Car-a cu s ri-in au/iliar Car-a canadiana Cadru entru reeducarea mersului Bicicleta medicinala Birou 7 entru rece tie8 Scaun Cor cu rafturi A arat electrostimulare A arat electrotera ie T?!S A arat ultrasunete Casa de marcat LeiK+uc. ):;; lei @O; lei >:; lei B; lei :; lei B; lei =:; lei =;;; lei <; lei >; lei )B; lei <:; lei =;; lei :; lei ):; lei >:;; lei )=;; lei :;; lei B:; lei ?uroK+uc. B:C S )@> S );< S <S )= S <S @; S ><C S )@ S ); S B) S )<O S >C S )= S B: S );<: S =C@ S )=; S C= S

C.Forta de munca
Am ales sa an$a-am maseur roas at a+solvit care. conform articlolui C; din le$ea <@K=;;= statul va lati salariul acestora e o erioada d )= luni.

15

!r. muncitori = ) ) )

"cu atie Ninetotera eut 1aseur Rela/are si Tonifiere "m entru curatenie Conta+il

Cerinte ?/ erienta in domeniu Cunostinte minime Cunostinte minime ?/ erienta in domeniu

Salariul lunar in lei ):;; lei C;; lei @;; lei );; lei

Salariul lunar in ?uro B:C S )O) S )>B S => S

O.?chi a de Conducere
Si *nte+uintarile Fiecaruia Bucataru Cosmin Constantin
A$ent &an'ari
Asi$ura a rovi'ionarea unctelor de desfacere 7de la centru de roductie la unctele de desfacere8 Tine evidenta actelor Se asi$ura ca totul este in conformitate cu le$ea Asi$ura evidenta intrari-iesiri Relatii directe cu Camera de Comert

?ste un +un or$ani'ator si evaluator. Se va ocu a in s ecial de munca de teren. a rovi'ionare. trans ort. mani ulare si de o'itare. Acesta va avea $ri-a ca serviciile restate sa fie +ine e/ecutate si +ine or$ani'ate. &a administra si or$ani'a centrul de desfacere toate activitatile le$ate de acest s atiu

16

Bucataru Corina
1ana$er si Rece tionera
Asi$ura rocurarea de creme si solutii necesare sedintelor de masasi ,inetotera ie Asi$ura ordine in desfasurarea activitatilor din centrul ,inetotera eutic Are rolul si de rece tionera 2 ro$ramea'a clientii incasea'a +anii Are a+ilitati de or$ani'ator. administrator si roiectea'a strate$ia firmei in rivinta o ortunitatilor de iata. le$islatie si resurse umane. Are s irit ractic. ia deci'iile ra id si rom t. ada tate la necesitatile momentului. Atri+utiile sale rivesc2 ne$ocierea contractelor. a rovi'ionarea. furni'orii. inre$istrarea comen'ilor. an$a-ari si activitati curente 7 intretinereKamena-are8.

Furdui Liviu
A$ent de Pu+licitate
Asi$ura u+licitatea mass-media a firmei - Pu+lica anuntul u+licitar al firmei in 'iar - *ntretine (e+site-ul firmei

&alorificandu-si a+ilitatile de comunicare. se va ocu a de romovarea ima$inii firmei. relatiei cu u+licul si cu furni'orii. &a ela+ora strate$ia de mar,etin$. va roiecta si reali'a materialele u+licitare si se va ocu a de romovare. s onsori'ari. Alaturi de ceilalti asociati va efectua activitatile curente 7 lucrari intretinereKamena-are. trans ort. mani ulare8.

17