Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20 !

Investete n oameni!
Axa prioritar 1: "Educaia i formarea profesional# $n spri%inul creterii economice i dezvolt#rii societ# ii &azate pe cunoa tere' Domeniul major de intervenie 1.4: (alitate $n formarea profesional# continu#' Titlul proiectului: (onstrucia instituiei ')ucr#torul de tineret' pentru integrarea tinerilor $n societate Cod contract: POSDRU*+* ,+*S*-. /D0 2222 ene!iciar: 1utoritatea 2aional# pentru Sport i 3ineret

(#tre0 444444444444444 5n atenia0 ,4444444444444

I"#ITAI$
%timate Domnule& %timat Doamn
Autoritatea "aional pentru %port i Tineret' n parteneriat cu Convenia "aional a (undaiilor pentru Tineret i %c)ult* Consultin+ %.,.-.' desf#oar# pe o perioad# de 26 luni 7$ncep8nd cu noiem&rie 20069 proiectul "(onstrucia instituiei ")ucr#torul de tineret' pentru integrarea tinerilor $n societate', O&iectivul principal al proiectului este creterea competitivit#ii sistemului de resurse umane din domeniul tineretului, (a urmare a activit#ilor realizate p8n# $n prezent. respectiv a rezultatelor o&inute $n urma unei cercet#ri de anvergur# at8t la nivel internaional c8t i la nivel naional cu privire la domeniul tineretului. $n cadrul proiectului vor fi organizate : $nt8lniri consultative la nivelul celor ; regiuni de dezvoltare ale Rom8niei, ./iectivul principal al nt0lnirilor este de a cule+e in!ormaiile necesare at0t pentru validarea aplica/ilitii standardului ocupaional propus pentru lucrtorul de tineret' c0t i pentru revi*uirea acestuia. )a aceste consult#ri sunt ateptai s# participe reprezentani ai tuturor actorilor direct interesai de domeniu0 reprezentani ai autorit#ilor pu&lice. reprezentani ai organizaiilor neguvernamentale de i pentru tineret. parteneri sociali. persoane care lucreaz# direct cu tinerii precum i poteniali &eneficiari ai rezultatelor proiectului,

(a re*ultat direct al acestor consult#ri ne atept#m s# putem sta&ili principalele competene. a&ilit#i i aptitudini necesare $n profesionalizare persoanelor din cadrul structurilor neguvernamentale de*pentru tineret i a autorit#ilor pu&lice locale. ce lucreaz# cu tinerii i pentru tineri. reieite din nevoile reale e<istente la nivel local. $n vederea mai &unei implement#ri a politicilor pu&lice pentru tineret la nivel local prin utilizarea unor astfel de specialiti. fiind astfel unul din elementele care asigur# sustena&ilitatea proiectului, (onsider8nd rolul instituiei pe care o reprezentai $n dezvoltarea domeniului de tineret la nivel local*regional. v invitm s luai parte la consultrile din Regiunea ,,,. aferente %udeului dvs,. ce se vor desf#ura $n localitatea ,,, sau s# nominalizai o persoan# care este direct responsa&il# pentru activitatea de tineret din cadrul instituiei pe care o reprezentai, Evenimentul se va desf#ura $n perioada ,,, la ,,, din str, ,,, . nr, ,,, , De asemenea. menion#m c# facilit#ile de cazare i mas# sunt asigurate de c#tre organizatori iar transportul $ntre localit#i este decontat integral $n &aza documentelor %ustificative ,

Pentru alte detalii i con!irmarea participrii v# rug#m s# ne contactai la nr, de telefon 4. nr, de fa< 4sau adresa de e-mail ,,, p0n la data de 1 . 1taat acestei invitai putei consulta programul evenimentului,

Cu deose/it consideraie'

=on de &enzin# tampilat. respectiv factur# fiscal# $n cazul ac>iuziion#rii unor &ilet de tren sau autocar, 1lte informaii urmeaz# a fi comunicate dup# confirmarea particip#rii,