Sunteți pe pagina 1din 218

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

MARC LEVY

PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE


Traducere din limba francez de Marie-Jeanne Vasiloiu

- MARC LEVY -

Lui Louis, Lui Emily

Paris Tu ! mai ii min"e #e Car!line Lebl!nd$ %in a II-a A, care &""ea mereu 'n fundul cla&ei( Primul "u &ru"( Au "recu" ce)a ani de a"unci* Era al naibii de frum!a& Car!line Lebl!nd( %a+ ce-i )eni de "e ,-nde."i la ea "aman acum$ Ui"e, ac!l!, l-n, clu.ei/ Mi &e #are c femeia aia &eamn cu ea( An"!ine &e ui"a cu a"enie la mmica "-nr care ci"ea &"-nd #e un &caun .i arunca #ri)iri fu,are, 'n "im# ce ddea #a,ina, &#re bieelul ei( Ace&"a r-dea, in-ndu-&e bine de &"-l#ul cluului de lemn( 0emeia aia de l-n, clu.ei "rebuie & fie "recu" de "reizeci .i cinci de ani( Pi, .i n!i &un"em "recui de "reizeci .i cinci de ani, #reciz Ma"1ia&( Crezi c e ea$ Ai dre#"a"e, #arc ar aduce niel cu Car!line Lebl!nd( %!amne, c "are am mai f!&" 'ndr,!&"i" de ea/ 2i "u 'i fceai "emele la ma"e, ca & "e #u#e du# aia$ Ce &c-rb!.enie &#ui/ %e ce &c-rb!.enie$ Ea 'i #u#a #e "!i bieii care a)eau #e&"e 34 #unc"e din 25( Eu 'i &#uneam c m 'ndr,!&"i&em de ea ca un nebun/ Ei bine, acum #!i lua 1!"r-rea & "reci mai de#ar"e( A.ezai unul l-n, cellal" #e ! banc din #rea6ma clu.eil!r, An"!ine .i Ma"1ia& 'l urmreau din !c1i #e un brba" 'n c!&"um bleumarin, care #u&e&e un &ac mare .i r!z la #ici!arele unui &caun .i '.i 'n&!ea fe"ia &#re clu.ei( &"a e de .a&e luni, &#u&e An"!ine( Ma"1ia& #ri)i in" ,ean"a( Prin ferm!arul 'n"rede&c1i& ie.eau un
7

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

#ac1e" de bi&cuii, ! &"icl de !ran6ad .i braul unui ur& de #lu.( Cel mul" "rei luni/ Pariezi$ Ma"1ia& 'n"in&e m-na( An"!ine b"u #alma( 8-a fcu"/ 0e"ia de #e cluul cu c!am aurie #rea c e ,a"a &-.i #iard ec1ilibrul( Ta"l &ri, dar !mul care &u#ra)e,1ea in&"alaia ! .i a.eza&e la l!c, 'n .a( Ai #ierdu"*, )!rbi din n!u Ma"1ia&( 8e du&e &#re brba"ul 'n c!&"um bleumarin .i &e a.ez l-n, el( E ,reu la 'nce#u" nu$ 'l 'n"reb Ma"1ia& cu un aer c!nde&cenden"( 91, da/ r&#un&e brba"ul !f"-nd( Cu )remea, ! & )edei, "reaba de)ine .i mai c!m#lica"( Ma"1ia& #ri)i #e furi. biber!nul fr &uze", care ie.ea din &ac( V-ai de&#ri" de mul"$ %e "rei luni* Ma"1ia& 'l b"u #e umr .i #lec, 'ndre#"-ndu-&e "riumf"!r &#re An"!ine( :i fcu &emn #rie"enului &au &-l urmeze( :mi da"!rezi d!uzeci de eur!/ Cei d!i brbai &e 'nde#r"ar #e ! alee din ;radina Lu<emb!ur,( M-ine "e 'n"!rci la L!ndra$ 'n"reb Ma"1ia&( %i&ear( A"unci, nu lum cina 'm#reun$ %!ar dac iei "renul cu mine( M-ine lucrez/ Vin! & lucrezi ac!l!( Nu 'nce#e iar( Ce )rei & fac la L!ndra$ 8 fii ferici"/

I
Londra, dup cteva zile A.eza" 'n faa bir!ului, An"!ine redac"a ul"imele r-nduri din"r-! &cri&!are( 9 reci"i .i, mulumi", ! 'nd!i cu ,ri6, du# care ! &"recur 'n buzunar( =aluzelele de la fere&"rele ce ddeau 'n Bu"e 8"ree" l&au lumina unei frum!a&e zile de "!amn & &e &"rec!are &#re #arc1e"ul din
4

- MARC LEVY -

lemn auriu al cabine"ului de ar1i"ec"ur( An"!ine '.i #u&e )e&"!nul a,a" de &#"arul &caunului, '.i aran6 m-necile #ul!)erului .i &e 'ndre#" cu #a.i ,rbii &#re )e&"ibul( :n drum, &e !#ri .i &e a#lec #e&"e umrul .efului &u de a,enie, ca & &"udieze #lanul #e care 'l "ra&a ace&"a( An"!ine de#la& ec1erul .i c!rec" linia unei &eciuni( Mc>enzie 'i mulumi, d-nd din ca#, An"!ine 'l &alu" cu un z-mbe" .i ! #!rni din n!u &#re rece#ie, #ri)indu-.i cea&ul( Pe #erei, erau a,a"e f!"!,rafiile .i de&enele un!r #r!iec"e realiza"e de a,enia lui, de la 'nce#u"uri .i #-n 'n #rezen"( :n &eara a&"a #leci 'n c!ncediu$ ! 'n"reb #e fa"a de la rece#ie( Pi, da, a )eni" "im#ul &-mi aduc #e lume bebelu.ul( Bia" &au fa"$ T-nra femeie fcu ! &"r-mb"ur .i '.i #u&e m-na #e #-n"ecele r!"und( 0!"bali&"/ An"!ine "recu 'n &#a"ele #u#i"rului, ! lu 'n brae .i ! &"r-n&e la #ie#"( 8 "e 'n"!rci re#ede( Nu #rea re#ede 'n&, !ricum, re#ede/ :n fine, 'n"!arce-"e c-nd d!re."i( El &e 'nde#r", fc-ndu-i un mic &emn cu m-na .i 'm#in&e u.ile de &"icl ce ddeau #e #alierul a&cen&!rului( Paris, n aceeai zi U.ile de &"icl ale unei librrii #ariziene &e de&c1i&er 'n faa unui clien" )izibil ,rbi"( Cu #lria #e ca#, cu fularul 'nn!da" la ,-", &e 'ndre#" &#re rai!nul de cri .c!lare( C!c!a" #e ! &car, ! )-nz"!are r!&"ea cu ,la& "are "i"lurile .i numrul de e<em#lare din lucrrile aran6a"e #e raf"uri, 'n "im# ce Ma"1ia& &cria 'n"r-un caie" cifrele referi"!are la ele( 0r nici ! in"r!ducere, clien"ul 'l 'n"reb, #e un "!n li#&i" de bun)!in, unde &e ,&eau !#erele c!m#le"e ale lui Vic"!r ?u,!, din ediia Pliade. Ce )!lum$ 'n"reb Ma"1ia&, ridic-ndu-.i !c1ii din caie"( Primul, r&#un&e brba"ul, #e un "!n .i mai &ec( T-nra )-nz"!are &e c!n"!r&i!n .i a#uc )!lumul cu )-rful de,e"el!r( 8e a#lec & i-l dea lui Ma"1ia&( Brba"ul cu #lrie 'l 'n1 la iueal .i &e du&e &#re ca&( V-nz"!area &c1imb ! #ri)ire cu Ma"1ia&( Ace&"a '.i #u&e caie"ul #e "e6,1ea .i, &"r-n,-nd
@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

din dini, aler, du# clien"( Bun ziua, ) r!,, mulume&c, la re)edere/ &e r&"i el, bar-ndu-i "recerea &#re ca&( Ului", clien"ul 'ncerc &-l !c!lea&cA Ma"1ia& 'i &mul&e car"ea din m-n, du# care &e 'n"!ar&e la "reburile lui, re#e"-nd 'n ,ura mareB CBun ziua, ) r!,, mulume&c, la re)edere/D C-i)a clieni a&i&"au nucii la &cen( Brba"ul cu #lrie #r&i furi!& ma,azinul, ca&iera ddu din umeri, "-nra )-nz"!are, c!c!a" 'n c!n"inuare #e &car, nu ."ia cum &-.i &"#-nea&c r-&ul, iar #r!#rie"arul librriei 'l ru, #e Ma"1ia& & "reac #e la el 'nain"e de a "ermina lucrul( Londra An"!ine ! lu #e Bu"e 8"ree"A c-nd #.i #e #a&a6ul #en"ru #ie"!ni, un black cab 'nce"ini .i &e !#ri( An"!ine 'i fcu .!ferului un &emn de mulumire .i &e du&e &#re #iaa circular din faa Liceului 0rancez( 8e auzi un &une" de cl!#!el .i cur"ea .c!lii fu n#di" de un r!i de c!#ii( EmilE .i L!ui&, cu ,1i!zdanele 'n &#a"e, mer,eau unul l-n, cellal"( Bieelul &ri 'n braele "a"lui &u( EmilE z-mbi .i '.i c!n"inu drumul &#re #!ar"( Valen"ine n-a )eni" & "e ia$ ! 'n"reb An"!ine( Mami a &una"-! #e d!amna c 'n"-rzie( Vrea & m duc &-! a."e#" la re&"auran"ul Y)!nnei( A"unci, )in! cu n!i, "e duc euA ! & lum "!i "rei ,u&"area ac!l!( Paris 9 #l!aie mrun" &e a."ernea #e "r!"uarele &"rluci"!are( Ma"1ia& '.i &"r-n&e #e l-n, ,-" ,ulerul #arde&iului .i #.i #e #a&a6ul #en"ru #ie"!ni( Un "a<i 'l cla<!n .i 'l ." er&e u.!r din mer&( 2!ferul &c!a&e #e ,eam ! m-n cu de,e"ul mi6l!ciu ridica" 'n"r-un ,e&" c-"u.i de #uin ec1i)!c( Ma"1ia& "ra)er& &"rada .i in"r 'n"run ma,azin alimen"ar cu au"!&er)ire( 8"rlucirile )ii ale ne!anel!r 'l luar 'n #rimire, du# lumina cenu.ie a cerului #arizian( Ma"1ia& cu" ! cu"ie de cafea, .!)i 'n faa c-"!r)a #un,i cu m-ncare c!n,ela" .i ale&e un #ac1eel de .unc &ub )id( 8e du&e cu c!.ul la ca&( Ne,u&"!rul 'i ddu re&"ul, dar nu-i r&#un&e la bun &eara(
F

- MARC LEVY -

C-nd a6un&e la &#l"!rie, !bl!nul de fier era de6a "ra&( Ma"1ia& ! lu &#re ca&( Londra A.ezai la ma&, 'n &ala ,!al a re&"auran"ului, L!ui& .i EmilE de&enau 'n caie"e, delec"-ndu-&e cu ! crem caramel al crei &ecre" d!ar Y)!nne, #a"r!ana, 'l cun!."ea( Acum, ea &e 'n"!rcea din #i)ni, cu An"!ine #e urmeA ace&"a cra ! lad cu &"icle de )in, d!u ldie cu le,ume .i "rei b!rcane cu &m-n"-n( Cum faci de ridici a&emenea c1e&"ii$ ! 'n"reb An"!ine( 0ac .i ,a"a/ r&#un&e Y)!nne, ar"-ndu-i cu un ,e&" & #un "!"ul #e "e6,1ea( Ar "rebui & iei #e cine)a care & "e a6u"e( 2i cu ce &-i #l"e&c cine)aul$ 2i a.a, de-abia m de&curc de una &in,ur/ %uminic, ! & )in cu L!ui&, &-i dm ! m-n de a6u"!r( 9 &-i facem !rdine 'n cmarA 6!& e un ade)ra" "alme.-balme.( La&-mi cmara 'n #ace .i du-l mai bine #e fii-"u & clrea&c un #!nei 'n ?Ede ParG &au & )izi"eze Turnul L!ndrei, c, de luni de zile, numai la a&"a )i&eaz( El )i&eaz mai de,rab & )izi"eze muzeul 9r!ril!r, ceea ce nu-i c1iar aceea.i c1e&"ie( 2i e 'nc #rea "-nr #en"ru a.a ce)a( 9ri e."i "u #rea b"r-n, 'i ri#!&" Y)!nne, aran6-ndu-.i &"iclele de b!rdeau<( An"!ine '.i b, ca#ul #e u.a buc"riei .i #ri)i cu #!f" la cele d!u #la"!uri mari, #u&e #e ma.ina de ,"i"( Y)!nne 'l b"u #e umr( 8 ) #un d!u "ac-muri 'n &eara a&"a$ 'n"reb ea( P!a"e "rei, r&#un&e An"!ine, ui"-ndu-&e la EmilE, care de&ena cu r-)n 'n fundul &lii( %ar nici nu-.i i&#r)i bine fraza, .i mmica lui EmilE in"r cu &ufle"ul la ,ur 'n bi&"r!u( 8e du&e &#re fiica ei, ! &ru", &cuz-ndu-&e #en"ru 'n"-rziereB fu&e&e reinu" la c!n&ula", 'n"r-! .edin( 9 'n"reb dac .i-a fcu" leciileA fe"ia r&#un&e afirma"i), #lin de m-ndrie( An"!ine .i Y)!nne ! #ri)eau de du# "e6,1ea( Mulume&c, &#u&e Valen"ine( Pen"ru nimic, r&#un&er 'n c!r Y)!nne .i An"!ine( EmilE '.i #u&e ,1i!zdanul .i '.i lu mama de m-n( %in #ra,, fe"ia .i mmica &e 'n"!ar&er .i 'i &alu"ar #e
H

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

am-nd!i( Paris Ma"1ia& #u&e la l!c, #e ma&a din buc"rie, #!za 'nrma"( :i a"in&e ,eamul cu )-rful de,e"el!r, #arc #en"ru a m-n,-ia #rul fiicei &ale( :n #!z, EmilE '.i inea mama de m-n, iar cu cealal" 'i fcea un &emn de la re)edere( Erau 'n ,rdina Lu<emb!ur,, cu "rei ani 'n urm( :n a6unul zilei 'n care Valen"ine, &!ia lui, 'l #r&i&e #en"ru a &e mu"a la L!ndra, 'm#reun cu fa"a( 8"-nd 'n #ici!are, l-n, ma&a de clca", Ma"1ia& '.i a#r!#ie m-na de "al#a fierului, ca & &e a&i,ure c "em#era"ura era bun( Prin"re cm.ile #e care le ne"ezea 'n ri"m de una #e !r &"recur .i un #ac1eel 'nf.ura" 'n 1-r"ie de aluminiu, #e care 'l clc .i mai a"en"( A.ez fierul #e &u#!r", 'i &c!a&e firul din #riz .i de&#ac1e" f!lia de aluminiu, &c!-nd la i)eal un &and)ici aburind( :l aran6 #e ! farfurie .i '.i du&e cina &#re cana#eaua din &al!n, lu-ndu-.i din mer& .i 6urnalul #u& #e ! m&u 6!a&( Londra %ac acum, la cderea &erii, barul re&"auran"ului era anima", 'n &c1imb &ala era de#ar"e de a-.i fi c!m#le"a" l!curile( 8!#1ie, "-nra fl!rrea& care '.i a)ea #r)lia al"uri de re&"auran", in"r #ur"-nd 'n brae un buc1e" en!rm( :nc-n""!are 'n 1ala"ul ei alb, aran6 crinii 'n"r-! )az #u& #e "e6,1ea( Pa"r!ana 'i ar" cu un &emn di&cre" #e An"!ine .i #e L!ui&( 8!#1ie &e 'ndre#" &#re ma&a l!r( :l &ru" #e L!ui& .i refuz in)i"aia lui An"!ine de a &e a.eza la ma&a l!rB 'nc mai a)ea de "reblui" #rin #r)lie, iar a d!ua zi "rebuia & #lece di&-de-diminea la #iaa ele fl!ri de #e C!lumbia R!ad( Y)!nne 'l c1em #e L!ui& &-.i alea, ! 'n,1ea" din c!n,ela"!r( Bieelul &e fcu ne)zu"( An"!ine lu &cri&!area din 1ain .i i-! 'nm-n di&cre" lui 8!#1ie( Ea ! de&fcu .i 'nce#u &-! ci"ea&c, )izibil mulumi"( C!n"inu-ndu-.i lec"ura, "ra&e un &caun .i &e a.ez( :i 'na#!ie lui An"!ine #rima f!aie( P!i 'nce#e cuB C%ra,!&"ea meaD$ Vrei &-i &#un Cdra,!&"ea meaD$ r&#un&e, dubi"a"i), An"!ine( %aA de ce$
I

- MARC LEVY -

%e-aia( Ce "e deran6eaz$ 'l i&c!di 8!#1ie( Cred c e cam #rea-#rea( Cum #rea-#rea$ Prea-#rea/ Nu 'nele,( :l iube&c cu "!a" dra,!&"ea, #rin urmare 'i &#un Cdra,!&"ea meaD/ in&i&", ne&#u& de c!n)in&, 8!#1ie( An"!ine '.i lu &"il!ul .i 'i de.urub ca#acul( Tu iube."i, "u decizi/ %ar, m r!,* Ce m r!,i$ %ac ar fi aici, #!a"e c l-ai iubi mai #uin( An"!ine, m calci #e ner)i( %e ce &#ui mereu c1e&"ii dea&"ea$ 0iindc a.a e/ C-nd !amenii "e )d 'n fiecare zi, "e #ri)e&c mai #uin* .i c1iar del!c, du# ! buca" de )reme( 8!#1ie 'l fi< cu #ri)irea, c-" &e #!a"e de a,a&a"( An"!ine lu 1-r"ia .i &e e<ecu"( 0!ar"e bine( Care)a&zic, ! & &#unemB C%ra,!&"ea meaD* El flu"ur 1-r"ia, ca & &e u&uce cerneala, .i i-! ddu 'na#!i lui 8!#1ie( Ea 'l &ru" #e An"!ine #e !braz .i 'i "rimi&e ! bezea lui Y)!nne, care "rebluia 'n &#a"ele barului( C-nd era ,a"a & "reac #ra,ul, An"!ine ! &"ri,( :mi cer &cuze #en"ru adineauri( 8!#1ie z-mbi .i ie.i( Telef!nul lui An"!ine &unA #e ecran a#ru numrul lui Ma"1ia&( Unde e."i$ 'n"reb An"!ine( Pe cana#eaua mea( Ai ,la&ul cam #ieri" !ri m 'n.el eu$ Nu, nu, r&#un&e Ma"1ia&, 6uc-ndu-&e cu urec1ile unei ,irafe de #lu.( Adineauri, am f!&" la .c!al .i am lua"-! #e fie-"a( 2"iu, mi-a &#u&, "!cmai am 'nc1i& "elef!nul( %e al"fel, "rebuie &-! &un din n!u( A.a de ru i-e d!r de ea$ 'n"reb An"!ine( Mi-e .i mai ru du# ce )!rbe&c cu ea la "elef!n, r&#un&e Ma"1ia&, cu ! und de "ri&"ee 'n ,la&( ;-nde."e-"e c, mai "-rziu, )a a)ea .an&a de a fi #erfec" bilin,) .i felici"-"e( E&"e minuna" .i ferici"( A&"a ."iu euA d!ar c* "aic-&u e mai #uin ferici"( Ai #r!bleme$
J

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Cred c, #-n la urm, ! & reu.e&c & fiu m"r.i"( :nc un m!"i) ca & "e mui aici, l-n, ea( 2i din ce ! & "rie&c$ E<i&" .i la L!ndra librrii, iar de lucru nu &e duce li#&( Librriile a&"ea ale "ale n-!r fi cam #rea en,leze."i$ Vecinul meu &e re"ra,e din ac"i)i"a"e( Are librria 'n mi6l!cul car"ierului francez .i e "!cmai 'n cu"area cui)a care &-l 'nl!cuia&c la c!nducerea ei( An"!ine recun!."ea c l!cul era mul" mai m!de&" dec-" cel 'n care lucra Ma"1ia& la Pari&, dar aici ar fi de)eni" #r!#riul &u #a"r!n, ceea ce, 'n An,lia, nu era ! crim* L!calul era 'nc-n""!r, c1iar dac a)ea ne)!ie de ce)a 'nn!iri( Ar fi mul" de lucru$ &"a nu-i d!meniul meu, r&#un&e An"!ine( 2i ce &um a. a)ea de #l"i"$ Pr!#rie"arul ar fi )ru", 'nain"e de "!a"e, & e)i"e "ran&f!rmarea librriei lui 'n"r-un l!cal unde &e #re#ar &and)iciuri( 8-ar mulumi cu un mic #r!cen" din )-nzri( Cum ai defini "u, mai e<ac", "ermenul CmicD$ &e in"ere& Ma"1ia&( Mic/ Mic c-"* di&"ana din"re l!cul "u de munc .i .c!ala fe"ei( N-a. #u"ea "ri nici!da" 'n &"rin"a"e( %e ce$ Crezi c la Pari& )iaa )a fi mai frum!a& du# ce "ram)aiul )a fi "ermina"$ Aici, ,az!nul nu cre."e numai 'n"re .ine, ai #arcuri #e&"e "!"* Ui"e, 'n dimineaa a&"a, le-am da" & mn-nce )e)eriel!r c1iar la mine 'n ,rdin( Ai zile 'ncrca"e/ Ai & "e !bi.nuie."i f!ar"e bine la L!ndra( E aici ! ener,ie f!rmidabil, !amenii &un" amabili .i, dac e )!rba de car"ierul francez, #!i & 6uri c e."i c1iar la Pari&* dar fr #arizieni( 2i An"!ine fcu ! li&" e<1au&"i) a "u"ur!r ma,azinel!r in&"ala"e 'n 6urul liceului( P!i &-i cum#eri #-n .i LEquipe .i &-i bei cafeaua cu fri.c #e ! "era&, fr & #leci din Bu"e 8"ree"( E<a,erezi/ %u# #rerea "a, de ce !r fi b!"eza" l!nd!nezii &"rada a&"a Frog Alley1? Ma"1ia&, fiic-"a "rie."e aici, ca .i cel mai bun
0r!, AlleE Ken,l(L Aleea Br!a."el!r KBr!&caril!rL c francezii mn-nc br!a."e( 35
1

aluzie la fa#"ul

- MARC LEVY -

#rie"en al "u( 2i, #e urm, nu zici "u 'n&ui c )iaa de la Pari& e &"re&an"$ %eran6a" de z,!m!"ul )eni" din &"rad, Ma"1ia& &e du&e la ferea&"rA un au"!m!bili&" "una .i ful,era 'm#!"ri)a ,un!ieril!r( Rm-i ! &ecund la "elef!n, 'l ru, Ma"1ia&, &c!-ndu-.i ca#ul afar( 2i 'nce#u & zbiere la .!fer, cum c, dac nu-.i re&#ec" )ecinii, ar #u"ea a)ea mcar #uin c!n&ideraie fa de ni."e !ameni care au ! munc a"-" de ,rea( %e la ,eamul #!r"ierei, .!ferul 'l fcu albie de #!rci( :n cele din urm, ma.ina &alubri"ii "ra&e #e drea#"a, iar au"!m!bilul #!rni &cr-.nind din #neuri( Ce &-a 'n"-m#la"$ 'n"reb An"!ine( Nimic( Ce ziceai de L!ndra$

II
Londra, dup cteva luni Prim)ara )eni&e la 'n"-lnire( 2i, dac &!arele &e mai a&cundea 'nc du# n!ri, 'n #rimele zile ale lui a#rilie, "em#era"ura nu l&a l!c nici unei 'nd!ieli 'n #ri)ina &!&irii an!"im#ului( Car"ierul 8!u"1 >en&in,"!n era 'n mare fierbere( Tarabele zarza)a,iil!r ,emeau de fruc"e .i de le,ume aran6a"e 'mbie"!r, fl!rria lui 8!#1ie nu &e mai ,!lea de clieni, iar "era&a re&"auran"ului lui Y)!nne a)ea & &e de&c1id din n!u, c-" de cur-nd( An"!ine muncea #e br-nci( :n acea&" du#-amiaz, am-na&e d!u 'n"re)ederi #en"ru a #u"ea &u#ra)e,1ea mer&ul lucrril!r care a6un&e&er la zu,r)eal din"r-! mic .i 'nc-n""!are librrie de la c!lul lui Bu"e 8"ree"( Raf"urile din Fre c! "ooks!op erau #r!"e6a"e cu f!lii de #la&"ic, iar zu,ra)ii "!cmai i&#r)eau ul"imele fini&a6e( An"!ine '.i c!n&ul" cea&ul de m-n .i, 'n,ri6!ra", &e 'n"!ar&e &#re c!lab!ra"!rii lui( Nici )!rb & fie ,a"a 'n &eara a&"a/ 8!#1ie in"r 'n librrie( 9 & "rec mai "-rziu, & la& un buc1e" de fl!ri( Mu,r)eala mer,e cu fl!rile, dar reci#r!ca nu e )alabil( %u# cum mer, lucrurile, "reci mai bine m-ine, r&#un&e An"!ine( 8!#1ie &e a#r!#ie de el(
33

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

9 & fie nebun de bucurie( A.a c nu-i nici ! nen!r!cire dac mai rm-n #e ici, #e c!l! ! &car .i d!u b!rcane de )!#&ea/ N-! & fie frum!& dec-" du# ce &e "ermin "!"ul( E."i un maniac( Bun, m duc & 'nc1id fl!rria .i m 'n"!rc &i dau ! m-n de a6u"!r( La ce !r )ine$ ?abar n-am/ %!ar 'l ."iiB #-n acum, .i-a &c1imba" de #a"ru !ri !rarul( * A.eza" #e banc1e"a din &#a"e a "a<iului, cu )aliza la #ici!are .i cu un #ac1e" &ub bra, Ma"1ia& nu 'nele,ea nimic din &#!r!)iala .!ferului( %in #!li"ee, 'i r&#undea cu c-"e ! &erie de da-uri .i nuuri, la 'n"-m#lare, 'ncerc-nd &-i in"er#re"eze #ri)irea din re"r!)iz!r( Urc-nd 'n ma.in, n!"a&e adre&a de de&"inaie #e d!&ul bile"ului de "ren .i &e l&a&e cu "!"ul 'n m-inile ace&"ui !m, care 'n ciuda fla,ran"ei #r!bleme de c!municare .i a )!lanului #la&a" ana#!da 'i #rea de "!a" 'ncrederea( 8!arele &"r#un&e, 'n &f-r.i", n!rii, iar razele lui &e r&#-ndir #e&"e Tami&a, "ran&f!rm-nd a#ele flu)iului 'n"r-! lun, #an,lic ar,in"ie( Tra)er&-nd #!dul Ne&"min&"er, Ma"1ia& de&c!#erea c!n"ururile abaiei de #e malul !#u&( Pe "r!"uar, ! "-nr femeie &""ea rezema" de #ara#e" cu micr!f!nul 'n m-n, reci"-ndu-.i "e<"ul 'n faa unei camere( Pare-&e c a#r!a#e #a"ru &u"e de mii de c!m#a"ri!i de-ai n!."ri au "recu" #e&"e Canalul M-necii .i &-au &"abili" 'n An,lia( Ta<iul "recu de ziari&" .i &e #ierdu 'n inima !ra.ului( * :n &#a"ele "e6,1elei, un d!mn b"r-n en,lez aran6a c-"e)a 1-r"ii 'n"r-! &er)ie" de #iele cr#a" de )reme( 8e ui" 'n 6ur .i !f" din rrunc1i, du# care &e a#uc iar de "reab( Aci!n di&cre" mecani&mul de de&c1idere al ca&ei de marca" .i a&cul" clinc1e"ul delica" al cl!#!elului ce 'n&!ea mi.carea &er"ra.ului cu bani( %!amne, c-" ! &-mi li#&ea&c &une"ul &"a*, &#u&e el( M-na 'i b-6b-i #e &ub )ec1ea ma.in .i a#& un re&!r" care fcu &er"ra.ul & ia& de #e .inele lui( %!mnul &e a#lec & ia din lca.ul &er"arului ,!li" ! crulie cu c!#er"e r!.ii, #!n!&i"e(
32

- MARC LEVY -

R!manul era &emna" P(;( N!de1!u&e( B"r-nul en,lez, care r&#undea la numele de =!1n ;l!)er, adulmec )!luma.ul .i-l &"r-n&e la #ie#"( R&f!i c-"e)a #a,ini, #lin de ! a"enie )ecin cu dui!.ia( A#!i, 'l a.ez la )edere, #e &in,urul raf" neac!#eri" cu #la&"ic, du# care &e 'n"!ar&e 'n &#a"ele "e6,1elei, '.i 'nc1i&e &er)ie"a .i 'nce#u & a."e#"e cu braele 'ncruci.a"e( T!a"e bune, d!mnule ;l!)er$ 'l 'n"reb An"!ine, cu !c1ii la cea&( Mai bine de-a"-" ar fi ! indecen, r&#un&e b"r-nul librar( Cred c nu mai 'n"-rzie mul"( La anii mei, 'n"-rzierea la ! 'n"-lnire de)eni" ine)i"abil nu #!a"e fi dec-" ! )e&"e bun, '.i c!n"inu )!rba, #e un "!n a.eza", ;l!)er( Un "a<i !#ri l-n, "r!"uar( U.a librriei &e de&c1i&e .i Ma"1ia& &e arunc 'n braele #rie"enului &u( An"!ine "u.i u.!r .i i-l ar", #ri)ind cu 'nele&, #e b"r-nul d!mn care 'l a."e#"a 'n fundul librriei, la zece #a.i de el( Mda, acum 'nele, mai bine &en&ul #e care 'l dai "u cu)-n"ului CmicD, .!#"i Ma"1ia&, #ri)ind 'n 6urul lui( B"r-nul librar &e ridic .i 'i 'n"in&e m-na, cu c!rdiali"a"e, lui Ma"1ia&( %!mnul P!#in!", #re&u#un, &#u&e el 'n"r-! francez a#r!a#e #erfec"( 8#unei-mi Ma"1ia&( 8un" ferici" & ) #rime&c aici, d!mnule P!#in!"( Pr!babil c ) )ei de&curca #uin mai ,reu la 'nce#u"A l!cul #!a"e #rea mic, dar &ufle"ul ace&"ei librrii e&"e imen&( %!mnule ;l!)er, nu m c1eam del!c P!#in!"( =!1n ;l!)er 'i 'n"in&e lui Ma"1ia& )ec1ea &er)ie" .i ! de&c1i&e 'n faa lui( :n buzunarul de la mi6l!c )ei ,&i "!a"e ac"ele &emna"e de n!"ar( Tra,ei ferm!arul cu #uin b,are de &eamB de c-nd a 'm#lini" .a#"ezeci de ani, ea a de)eni" ciuda" de ca#rici!a&( Ma"1ia& lu &er)ie"a .i 'i mulumi ,azdei &ale( %!mnule P!#in!", )-a. #u"ea cere ! fa)!are$ 9 fa)!are mi"i"ic de "!", dar care m-ar um#le de bucurie/ Cu mare #lcere, d!mnule ;l!)er, r&#un&e, .!)ind, Ma"1ia&( %ar #ermi"ei-mi & in&i&"B numele meu nu e&"e P!#in!"( Cum d!rii, c!n"inu librarul, #e un "!n #rie"en!&( M-ai #u"ea 'n"reba dac, #rin cea mai nea."e#"a" 'n"-m#lare, nu am cum)a
37

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

#e raf"urile mele )reun e<em#lar din # imi$abilul %ee&es? Ma"1ia& &e 'n"!ar&e &#re An"!ine, cu"-nd, c-" de c-", ! e<#licaie 'n #ri)irea #rie"enului &u( An"!ine &e mulumi & dea din umeri( Ma"1ia& "u.i u.!r .i 'l #ri)i #e =!1n ;l!)er cu cea mai mare &eri!zi"a"e din lume( %!mnule ;l!)er, a)ei cum)a, #rin cea mai nea."e#"a" 'n"-m#lare, ! car"e al crei "i"lu e&"e # imi$abilul %ee&es, ) r!,$ Librarul &e 'ndre#" cu #a& 1!"r-" &#re raf"ul neac!#eri" cu #la&"ic, lu &in,urul e<em#lar care &e afla #e el .i i-l 'n"in&e cu m-ndrie lui Ma"1ia&( %u# cum )ei c!n&"a"a, #reul indica" #e c!#er" e&"e de ! 6um"a"e de c!r!an .i, #en"ru ca acea&" "ranzacie & &e fac 'n"re ,en"lemeni, am calcula" c &uma ac"ual, de cincizeci de #ence, ar fi #erfec", dac &un"ei de ac!rd, bine'nele&/ %e&cum#ni", Ma"1ia& acce#" #r!#unerea, ;l!)er 'i 'nm-n car"ea, An"!ine 'i 'm#rumu" #rie"enului &u cincizeci de #ence, iar librarul 1!"r' c era "im#ul &-i ara"e n!ului admini&"ra"!r l!calul( %e.i librria nu !cu#a mai mul" de .aizeci .i d!i de me"ri #"rai dac #uneai la &!c!"eal, de&i,ur, &u#rafaa bibli!"ecil!r, ca .i micua 'nc#ere din d!&ul #r)liei )izi"a dur "reizeci de minu"e 'n ca#( :n ace&" "im#, An"!ine "rebui &-i &ufle celui mai bun #rie"en al &u r&#un&urile la 'n"rebrile #e care i le #unea din c-nd 'n c-nd Mr( ;l!)er, c-nd l&a bal" franceza, #en"ru a i &e adre&a 'n limba ma"ern( %u# ce 'i ar" cum funci!neaz ca&a de marca" .i mai ale& cum & debl!c1eze &er"ra.ul, c-nd re&!r"ul '.i fcea de ca# b"r-nul librar 'i ceru lui Ma"1ia& &-l c!nduc, 'n )ir"u"ea "radiiei, #-n la u.( Ace&"a &e c!nf!rm cu dra, inim( :n #ra,, nu fr & la&e & i &e )ad ! !arecare em!ie, Mr( ;l!)er 'l lu #e Ma"1ia& 'n brae ! da" mer,ea/ .i 'l &"r-n&e la #ie#"( Mi-am #e"recu" "!a" )iaa 'n l!cul &"a, &#u&e librarul( V!i a)ea mare ,ri6 de el, ) dau cu)-n"ul meu de !m, r&#un&e Ma"1ia&, &!lemn .i &incer( B"r-nul librar &e a#r!#ie de urec1ea lui( T!cmai 'm#lineam d!uzeci .i cinci de ani* 'n& nu i-am #u"u" &rb"!ri, cci "a"lui meu 'i )eni&e re,re"abila idee de a muri c1iar de ziua mea( Trebuie & ) mr"uri&e&c c nu i-am #u"u" 'nele,e nici!da" um!rul( A d!ua zi, a "rebui" &-i iau 'n #rimire librriaB #e )remea aia, era Cen,lezD( Car"ea #e care !
34

- MARC LEVY -

inei 'n m-n a f!&" #rima #e care am )-ndu"-!( A)eam #e raf" d!u e<em#lare( L-am #&"ra" #e ace&"a, 6ur-ndu-mi & nu m de&#ar" de el dec-" 'n ul"ima mea zi de lucru ca librar( C-" am iubi" me&eria a&"a/ 8 fiu 'n mi6l!cul cril!r, & &"au zi de zi l-n, #er&!na6ele care "rie&c 'n #a,inile l!r* A)ei ,ri6 de ele( Mr( ;l!)er #ri)i #en"ru ul"ima !ar )!lumul de cul!are r!.ie, #e care Ma"1ia& 'l inea 'n m-n, .i 'i &#u&e, cu z-mbe"ul #e buzeB 8un" &i,ur c =ee)e& ! & )e,1eze a&u#ra dumnea)!a&"r( :l &alu" #e Ma"1ia& .i &e fcu ne)zu"( Ce i-a &#u&$ 'n"reb An"!ine( Nimic( Ai "u ,ri6 de #r)lie ! cli#$ 'l ru, Ma"1ia&( 2i, #-n &-i r&#und An"!ine, Ma"1ia& &e re#ezi 'n &"rad, #e urmele lui Mr( ;l!)er( :l a6un&e #e b"r-nul librar la ca#"ul lui Bu"e 8"ree"( Cu ce ) #!" a6u"a$ 'n"reb ace&"a din urm( %e ce mi-ai &#u& P!#in!"$ ;l!)er 'l #ri)i cu bl-ndee #e Ma"1ia&( Ar "rebui & ) !bi.nuii c-" mai re#ede & nu ie.ii nici!da" fr umbrel, 'n an!"im#ul &"a( Vremea nu e a"-" de a&#r #e c-" &e &#une, dar 'n !ra.ul n!&"ru, &e 'n"-m#l & #l!u #e ne#u& ma&( Mr( ;l!)er '.i de&c1i&e umbrela .i &e 'nde#r"( Mi-ar fi #lcu" & ) cun!&c mai bine, d!mnule ;l!)er( M m-ndre&c c &un" &ucce&!rul dumnea)!a&"r, &"ri, Ma"1ia&( Brba"ul cu umbrel &e 'n"!ar&e .i 'i z-mbi in"erl!cu"!rului &u( %ac &e i)e."e )re! #r!blem, ,&ii 'n fundul &er"ra.ului de la ca& numrul de "elef!n al )ili.!arei din >en", unde m )!i re"ra,e( 8ilue"a ele,an" a b"r-nului librar di&#ru la c!lul &"rzii( :nce#u & #l!u( Ma"1ia& ridic !c1ii .i &e ui" la cerul 'nn!ra"( Auzi 'n &#a"ele lui #a.ii lui An"!ine( Ce )!iai de la el$ 'n"reb ace&"a( Nimic, r&#un&e Ma"1ia&, lu-ndu-i umbrela din m-n( 8e 'n"!ar&e la librrie, An"!ine &e du&e la bir!ul lui, iar la &f-r.i"ul du#-amiezii cei d!i #rie"eni &e re'n"-lnir 'n faa .c!lii( * 8"-nd &ub c!#acul care umbrea #iae"a, An"!ine .i Ma"1ia& #-ndeau cl!#!elul care anuna &f-r.i"ul !rel!r de cla&(
3@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Valen"ine m-a ru,a" &-! iau .i #e EmilE( Ea mai 'n"-rzie la c!n&ula", &#u&e An"!ine( %e ce l-! fi &un-nd f!&"a mea ne)a&" #e #rie"enul meu cel mai bun, ru,-ndu-l &-! duc aca& #e fiic-mea$ Pen"ru c nimeni nu ."ia la ce !r ! & a6un,i( :n"-rzie de& c-nd )ine &-! ia #e EmilE de la .c!al$ :i aduc amin"e c, a"unci c-nd erai 'm#reun, "u nu "e 'n"!rceai nici!da" 'nain"e de !#" &eara/ Tu e."i cel mai bun #rie"en al meu &au al ei$ C-nd &#ui c1e&"ii de-a&"ea, m 'n"reb dac nu )in & "e iau #e "ine de la .c!al( Ma"1ia& nu-l mai a&cul"a #e An"!ine( %in fundul curii de recreaie, ! fe"i 'i "rimi"ea cel mai frum!& z-mbe" din lume( Cu inima "icind, el &e ridic . i c1i#ul 'i fu lumina" de acela.i &ur-&( Pri)indu-i, An"!ine '.i &#u&e c numai )iaa #u"u&e ima,ina ! a&emnare a"-" de reu.i"( E ade)ra" c rm-i$ 'n"reb fe"ia, &uf!ca" de &ru"ri( Te-am mini" eu )re!da"$ Nu, dar "!a"e au un 'nce#u"( %ar "u e."i &i,ur c nu mini 'n #ri)ina )-r&"ei #e care ! ai$ An"!ine .i L!ui& 'i l&ar &in,uri( EmilE 1!"r' &-l fac #e "aic&u & rede&c!#ere car"ierul( C-nd in"rar in-ndu-&e de m-n 'n re&"auran"ul lui Y)!nne, Valen"ine 'i a."e#"a, a.eza" la bar( Ma"1ia& &e a#r!#ie de ea .i ! &ru" #e !braz, 'n "im# ce EmilE &e in&"ala la ma&a unde a)ea !biceiul &-.i fac "emele( E."i 'nc!rda"$ 'n"reb Ma"1ia&, a.ez-ndu-&e #e un "abure"( Nu, r&#un&e Valen"ine( Ba da, )d eu #rea bineA #ari 'nc!rda"( :nain"e de 'n"rebarea "a, nu eramA dar #!" de)eni, dac )rei( Vezi c e."i$ EmilE )!ia "are mul" & d!arm la "ine 'n &eara a&"a( Nici mcar n-am a)u" r,azul & )d a ce &eamn ca&a mea( M!bila )ine abia m-ine( N-ai )zu" a#ar"amen"ul 'nain"e de a "e mu"a$ N-am a)u" "im#A "!"ul &e #reci#i"a&e( A "rebui" & #un mul"e lucruri la #unc" 'nain"e de a #leca de la Pari&( Ce ai de z-mbe."i$ Nimic, r&#un&e Valen"ine( :mi #laci "are mul" c-nd z-mbe."i a.a, din nimic( Valen"ine 'nl din &#r-ncene( 2i "e ad!r c-nd buzele i &e mi.c 'n felul &"a(
3F

- MARC LEVY -

;a"a, &#u&e Valen"ine, cu ! )!ce bl-nd( Ai ne)!ie de ! m-n de a6u"!r ca & "e in&"alezi$ Nu, m de&curc( Vrei & lum ma&a 'm#reun, m-ine$ M r!,, dac ai "im#( Valen"ine !f" ad-nc .i 'i ceru lui Y)!nne un &uc de c#.uni( %ac nu e."i 'nc!rda", 'n !rice caz e."i c!n"raria"( %in cauz c m in&"alez la L!ndra$ c!n"inu Ma"1ia&( Ab&!lu" del!c, &#u&e Valen"ine, "rec-ndu-. i de,e"ele #e&"e !brazul lui Ma"1ia&( %im#!"ri)( C1i#ul lui Ma"1ia& &e lumin( %e ce dim#!"ri)$ 'n"reb el cu ,la&ul #ieri"( Trebuie &-i &#un ce)a, .!#"i Valen"ine( EmilE 'nc nu ."ie( :n,ri6!ra", Ma"1ia& '.i a#r!#ie "abure"ul( 9 & m 'n"!rc la Pari&, Ma"1ia&( C!n&ulul 'mi #r!#une & c!nduc un &er)iciu( E&"e a "reia !ar c-nd mi &e !fer un #!&" im#!r"an" la Ouai d+9r&aE( Am &#u& 'n"!"deauna nu, #en"ru c nu )!iam &-! fac #e EmilE & #iard )reun an .c!lar( Ea &-a in"e,ra" aici, iar L!ui& i-a de)eni" a#r!a#e ca un fra"e( 2i a.a e&"e c!n)in& c am l&a"-! fr "a"l ei, nu )reau &-mi re#r!.eze c am 'nde#r"a"-! .i de #rie"eni( %ac nu "e-ai fi mu"a" "u la L!ndra #r!babil c a. fi refuza" din n!u, dar, de )reme ce e."i aici "!"ul &e aran6eaz( Ai acce#"a"$ Nu #!i refuza de #a"ru !ri la r-nd ! #r!m!)are( N-ar fi f!&" dec-" de "rei !ri, dac &!c!"e&c bine/ ri#!&" Ma"1ia&( Nd6duiam & m 'nele,i, r!&"i, cu calm, Valen"ine( :nele, c eu )in .i "u #leci( :i )ei 'nde#lini )i&ul, )ei "ri al"uri de fiica "a, &#u&e Valen"ine, ui"-ndu-&e la EmilE, care de&ena 'n caie"( 9 & m!r de d!rul ei( 2i fiica "a ce crezi c )a ,-ndi de&#re "!a"e a&"ea$ Te iube."e mai #re&u& de !rice #e lume .i, #e urm, a ! a)ea 'n ,ri6 al"erna"i) nu 'n&eamn mu&ai ! &#"m-n "u .i ! &#"m-n eu( Vrei & zici c e mai bine "rei ani "u, "rei ani eu/ 9 & in)er&m, #ur .i &im#lu, r!lurile/ %e da"a a&"a, ! & mi-! "rimii "u 'n )acan( Y)!nne ie.i din buc"rie( Ei, ce facei )!i d!i, bine$ 'n"reb ea, #un-nd #a1arul cu &uc
3H

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

de c#.uni 'n faa lui Valen"ine( 0!rmidabil/ r&#un&e, fr & &"ea #e ,-nduri, Ma"1ia&( Y)!nne 'i #ri)i r-nd #e r-nd, cu 'nd!ial, a#!i &e 'n"!ar&e la "in,irile ei( 9 & fii fericii 'm#reun, nu$ 'l i&c!di Valen"ine, &!rbindu-.i bu"ura #rin #ai( Ma"1ia& '.i "!" fcea de lucru cu ! a.c1ie de lemn de&#rin& din "e6,1ea( %ac mi-ai fi &#u& acum ! lun, am fi f!&" fericii "!i* la Pari&/ 9 & mear,$ 'n"reb iar Valen"ine( 0!rmidabil/ m!rmi Ma"1ia&, &mul,-nd a.c1ia din "e6,1ea( Mam .i 'ndr,!&"i" de car"ierul &"a( 2i fe"ei "ale c-nd ! &-i &#ui$ %i&ear( 0!rmidabil/ 2i c-nd #leci$ La &f-r.i"ul &#"m-nii( 0!rmidabil/ Valen"ine '.i #u&e m-na #e&"e buzele lui Ma"1ia&( T!"ul ! & fie bine, ai & )ezi( An"!ine in"r 'n re&"auran" .i !b&er) #e da" e<#re&ia r).i" a #rie"enului &u( Mer,e "reaba$ 'n"reb el( 0!rmidabil/ Eu ) la&, &#u&e imedia" Valen"ine, d-ndu-&e 6!& de #e "abure"( Am de fcu" ! dr!aie de lucruri( EmilE, )ii$ 0e"ia &e &cul, '.i &ru" "a"l, a#!i #e An"!ine, .i &e du&e la maic-&a( U.a l!calului &e 'nc1i&e 'n urma l!r( An"!ine .i Ma"1ia& &""eau unul l-n, cellal"( Y)!nne ru#&e "cerea, #un-nd un #a1ar de c!niac #e "e6,1ea( ine, bea a&"a, e&"e un 'n"ri"!r* f!rmidabil( Ma"1ia& &e ui"a la An"!ine, a#!i la Y)!nne( V!i de c-nd ."iai$ Y)!nne &e &cuz, a)ea "reab 'n buc"rie( %e c-"e)a zile/ r&#un&e An"!ine( 2i nu "e mai ui"a a.a la mine, nu eu eram la care "rebuia &-i &#un* .i* nici nu era ce)a &i,ur* Ei bine, acum e&"e/ &#u&e Ma"1ia& .i ddu #e&"e ca# c!niacul( Vrei & "e duc &-i )ezi n!ua ca&$
3I

- MARC LEVY -

Cred c, 'n ace&" m!men", nu e mare lucru de )zu"( P-n 'i )ine m!bila, i-am in&"ala" un #a" de cam#anie 'n d!rmi"!r( Vin! &a lum cina ca 'n"re )ecini, #r!#u&e An"!ine( L!ui& ! &a fie 'nc-n"a"( Ma"1ia& rm-ne cu mine, le 'n"reru#&e c!n)er&aia Y)!nne( Nu l-am )zu" de luni de zile, a)em de #!)e&"i" ! mulime de c1e&"ii( ?ai, An"!ine, ."er,e-!/ 0iul "u .i-a #ierdu" rbdarea( An"!ine .!)ia( Nu )!ia &-.i #r&ea&c #rie"enul, dar Y)!nne &e ui"a cu 'nele& la el, a.a ca &e re&emn .i 'i murmur la urec1e, 'n "im# ce &e #re,"ea de #lecare, c "!"ul a)ea & fie* *f!rmidabil/ c!nc1i&e Ma"1ia&( Lu-nd-!, 'm#reun cu fiul &u, #e Bu"e 8"ree", An"!ine z,re#n 'n )i"rina lui 8!#1ie( Ea ie.i imedia" afar( Vrei &a )ii la n!i, la cin$ 'n"reb An"!ine( Nu, e."i ! dulcea, dar mai am de "ermina" ni."e #ac1e"e( Ai ne)!ie de a6u"!r$ C!"ul #e care L!ui& i-l "ra&e "a"lui &u nu-i &c# "inerei fl!rre&e, care '.i "recu m-na #rin #rul bieelului( 2"er,ei-!, e "-rziu( 2i ."iu eu #e cine)a care #e&emne c are mai de,rab c1ef & &e ui"e la de&ene anima"e, dec-" & fac #e fl!rarul( 8!#1ie &e a#r!#ie .i-l &ru" #e An"!ineA ace&"a 'i &"recur 'n m-n un #lic( Am #u& "!" ce mi-ai ceru"A nu mai ai al"ce)a de fcu" dec-" &! c!#iezi( Mulume&c, An"!ine( Ai &a ni-l #rezini .i n!u, 'n"r-! zi cu &!are, #e "i#ul &"a, cruia 'i &criu*$ :n"r-! zi cu &!are, #r!mi"/ :n ca#"ul &"rzii, L!ui& '.i "ra&e "a"l de bra( Auzi, "a"i, dac "e #lic"i&e."e & iei cina d!ar cu mine, & ."ii c #!i &-mi &#ui/ 2i, cum fiul &u '.i iuea #a&ul, ca & &e di&"aneze, An"!ine &"ri,B Am #lnui" #en"ru n!i ! cin de-! & m #!mene."iB cr!c1e"e de ca& .i &ufleu de ci!c!la", "!"ul buc"ri" de "a"l "u( Mda, bine*, b!d!,ni L!ui&, urc-nd 'n ma.ina Au&"in ?ealeE( %a+ ."ii c ai un carac"er afuri&i"$ Pe bune/ c!n"inu An"!ine, #un-ndu-i cen"ura de &i,uran(
3J

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

%e la "ine 'l am/ 2i niel de la maic-"aA nu cum)a & crezi c* Mami mi-a "rimi& un e-mail a&ear, &#u&e L!ui&, 'n "im# ce ma.ina &e 'nde#r"a #e 9ld Br!m#"!n R!ad( Cum ! duce$ E bine$ %u# c-"e &#une ea, ia care n-! duc #rea bine &un" !amenii din 6urul ei( Acum, e la %arf!ur( Unde )ine a&"a, mai e<ac", "a"i$ T!" 'n Africa( * 8!#1ie adun frunzele #e care le m"ura&e de #e )ec1ile "!ne"e ale ma,azinului( A.ez din n!u buc1e"ul de "randafiri r!z #al 'n )aza mare din )i"rin 'i fcu #uin !rdine #rin"re mnunc1iurile de rafie a"-rna"e dea&u#ra "e6,1elei( :.i &c!a&e 1ala"ul alb .i 'l a"-rn 'n cuierul din fier f!r6a"( %in buzunarul ace&"uia &e )edeau ie.ind "rei f!i de 1-r"ie( Lu &cri&!area redac"a" de An"!ine, &e a.ez #e un "abure" din &#a"ele ca&ei de marca" .i 'nce#u & c!#ieze #rimele r-nduri( * :n &al, c-i)a clieni '.i "erminau ma&a( Ma"1ia& m-nca &in,ur, la bar( Treaba era #e &f-r.i"e, a.a c Y)!nne '.i lu ! cafea .i &e a.ez #e un "abure", al"uri de el( A f!&" bun m-ncarea$ 2i, dac 'mi r&#unzi Cf!rmidabilD, ai & 'nca&ezi ! &ca"!alc( Tu 'l cun!."i #e un !arecare P!#in!"$ N-am auzi" nici!da" de el( %e ce$ ( A.a, r&#un&e Ma"1ia&, b"-nd darabana 'n "e6,1ea( %a+ #e ;l!)er l-ai cun!&cu"$ E ! fi,ur din car"ier( Un brba" di&cre" .i ele,an", n!nc!nf!rmi&"( :ndr,!&"i" de li"era"ura francezA nu ."iu de unde i &e "ra,e( P!a"e de la )re! femeie$ L-am )zu" mereu &in,ur, r&#un&e Y)!nne, la iueal( 2i, #e urm, "u m ."iiB nu #un nici!da" 'n"rebri( A"unci, cum faci de ai "!a"e r&#un&urile$ A&cul" mul" .i )!rbe&c #uin( Y)!nne '.i #u&e m-na #e&"e cea a lui Ma"1ia& .i i-! &"r-n&e cu "andree(
25

- MARC LEVY -

Ai & "e ada#"ezi, nu-i face ,ri6i( Cred c e."i "u !#"imi&"( Cum #r!nun d!u )!rbe en,leze."i, fiic-mea &e &"ric de r-&/ 0ii #e #aceA 'n car"ierul &"a, nimeni nu )!rbe."e en,leze."e/ Va&zic, ."iai "reaba cu Valen"ine$ 'n"reb Ma"1ia&, b-ndu-.i ul"ima ,ur de )in din #a1ar( Tu ai )eni" aici #en"ru fa"/ :i fcu&e.i cum)a calculul c, in&"al-ndu-"e 'n car"ier, ai &-! recu#erezi #e Valen"ine$ C-nd iube."i, nu &"ai & faci calcule, c1iar "u mi-ai re#e"a" a&"a de &u"e de !ri( :nc nu "e-ai )indeca", nu-i a.a$ Nu ."iu, Y)!nne, de mul"e !ri 'i &im" li#&a( A&"a-i "!"( A"unci, de ce ai 'n.ela"-!$ A&"a a f!&" demul"( Am fcu" ! "-m#enie( Ei, da, dar #en"ru ,enul &"a de "-m#enii #l"e."i "!a" )iaa( Bucur-"e de acea&" a)en"ur l!nd!nez, ca & dai #a,ina( E."i un brba" de&"ul de frum!&( 8 fi a)u" eu cu "reizeci de ani mai #uin, zu c m-a. fi da" la "ine( %ac ai !cazia & 'n"-lne."i fericirea, n-! l&a & "reac( 0ericirea a&"a a "a nu #rea cred c-mi ."ie n!ua adre&* C-"e 'n"-lniri n-ai ra"a" 'n ul"imii "rei ani d!ar fiindc iubeai &"-nd cu un #ici!r 'n #rezen" .i cu cellal" 'n "recu"$ Ce ."ii "u de&#re c1e&"ia a&"a$ Eu nu i-am ceru" &-mi dai un r&#un&, 'i cer d!ar & "e ,-nde."i( C-" de&#re ceea ce ."iu eu cu #ri)ire la c1e&"ia a&"a, iam mai &#u&B am cu "reizeci de ani mai mul"( Vrei ! cafea$ Nu( E "-rziu, m duc la culcare( 2"ii drumul$ 'n"reb Y)!nne( Nu-i #rima !ar c-nd )inB ca&a mea e li#i" de a lui An"!ine( Ma"1ia& in&i&" & #l"ea&c n!"a, '.i lu lucrurile, ! &alu" #e Y)!nne .i ie.i 'n &"rad( * N!a#"ea &e furi.a&e la )i"rina lui 8!#1ie fr ca ea &-.i dea &eama( :m#"uri &cri&!area, de&c1i&e dula#ul de &ub ca&a de marca" .i ! #u&e 'n"r-! cu"ie de lemn, dea&u#ra "eancului de e#i&"!le redac"a"e de An"!ine( 9 arunc #e cea c!#ia" adineauri 'n"r-! #un, mare de #la&"ic ne,ru, #rin"re ,rm6!arele de frunze .i de "ul#ini "ia"e .i ie.ind din fl!rrie, ! l& #e "r!"uar, l-n,
23

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

#ubele( * Pe cer, #lu"eau c-i)a n!ri cirru&( Cu )aliza 'n m-n .i cu #ac1e"ul &ub bra, Ma"1ia& mer,ea #e 9ld Br!m#"!n 8"ree"( 8e !#ri ! cli#, 'n"reb-ndu-&e dac nu "recu&e de ca&( 0!rmidabil/ m!rmi, #!rnind din n!u( La in"er&ecie, recun!&cu )i"rina unei a,enii im!biliare .i ! c!"i #e Clare)ille ;r!)e( 8"rdua era mr,ini" de ca&e 'n "!a"e cul!rile( Pe "r!"uare, mi,dalii .i cire.ii &e le,nau 'n b"aia )-n"ului( La L!ndra, c!#acii cre&c 'n dez!rdine, cum au ei c1ef, .i nu rare!ri )ezi, ici-c!l!, c-"e un #ie"!n &ili" & c!b!are #e #ar"ea car!&abil, #en"ru a !c!li ! crean, &u)eran ce-i bareaz "recerea( Pa.ii lui Ma"1ia& r&unau 'n 'n&erarea calm( 8e !#ri 'n faa ca&ei cu numrul 4( Cldirea fu&e&e 'm#ri", la 'nce#u"ul &ec!lului "recu", 'n d!u #ri ine,ale, dar '.i #&"ra&e "!" farmecul( Crmizile r!.ii ale faadei erau ac!#eri"e de ! ,licin b!,a", ce urca #-n #e ac!#eri.( Pe #er!n, 'n ca#ul cel!r c-"!r)a "re#"e, &""eau al"uri d!u in"rri, c-"e una #en"ru fiecare )ecin( Pa"ru fere&"re l&au & in"re lumina 'n 'nc#eriB una #en"ru #ar"ea mai mic, unde, cu ! &#"m-n 'n urm, 'nc mai l!cuia Mr( ;l!)er, .i "rei #en"ru cea mare, unde &""ea An"!ine( * An"!ine &e ui" la cea& .i &"in&e lumina din buc"rie( 9 )ec1e ma& de ferm, din lemn alb, ! de&#rea de &al!nul m!bila" cu d!u cana#ele crem .i ! m&u 6!a&( Ce)a mai de#ar"e, 'n &#a"ele unui #ere"e de &"icl, An"!ine aran6a&e un c!l #en"ru bir!ul #e care 'l 'm#rea cu fiul &u, c-nd ace&"a '.i fcea "emele, .i 'n care L!ui& )enea de&e!ri & &e 6!ace #e a&cun& la calcula"!rul "a"lui( T!" #ar"erul ddea &#re ,rdina din &#a"ele ca&ei( An"!ine urc &cara .i in"r 'n d!rmi"!rul bia"ului, care d!rmea de mul"( :i ridic cu)er"ura #-n la umr, '.i cufund na&ul #e du# ceafa lui, ca &-i &im" mir!&ul de c!#il, .i ie.i din camer, 'nc1iz-nd u.urel u.a(
22

- MARC LEVY -

* 0ere&"rele lui An"!ine "!cmai &e 'n"uneca&er( Ma"1ia& urc "re#"ele #er!nului, b, c1eia 'n br!a&ca u.ii lui .i in"r 'n l!cuin( Par"erul din #ar"ea &a de ca& era ab&!lu" ,!l( Un bec a"-rna" de "a)an &e le,na #e un fir r&uci", r&#-ndind ! lumin "ri&"( Ma"1ia& '.i l& #ac1e"ul #e #!dea .i urc & )ad e"a6ul( %!u camere, care ddeau 'n"r-un du.( :.i #u&e )aliza #e #a"ul de cam#anie in&"ala" de An"!ine( Pe ! lad, #u& 'n c1i# de n!#"ier, ,&i un bileel de la #rie"enul &u, care 'i ura bun-)eni" 'n ca& n!u( 8e du&e la ferea&"rA 6!&, #ar"ea lui de ,rdin &e 'n"indea #e ! band 'n,u&", f!rma" din c-i)a me"ri de ,az!n( Pl!aia 'nce#u & .ir!ia&c #e ,eamuri( Ma"1ia& ,1em!"!ci 'n m-n bile"ul de la An"!ine .i 'l l& & cad #e 6!&( Tre#"ele &crii 'i "r!&nir din n!u &ub #a.i( :.i recu#er #ac1e"ul l&a" la u., ie.i .i ! lu #e &"rad, 'n &en& !#u&( :n urma &a, la ferea&"ra lui An"!ine, #erdeaua &e l& 'n 6!&( :n"!r& 'n Bu"e 8"ree", Ma"1ia& 'n"rede&c1i&e u.a librriei( L!cul 'nc mai mir!&ea a )!#&ea( :nce#u & &c!a", una c-"e una, f!liile care #r!"e6au raf"urile( 0r nici ! 'nd!ial, &#aiul nu era mare, dar bibli!"ecile f!l!&eau din #lin 'nlimea 'nc#erii( Ma"1ia& zri ! )ec1e &car, care culi&a #e .ina ei de cu#ru( %a" fiind c &uferea, 'nc din ad!le&cen, de ! ameeal #r!nuna" .i incurabil, lu 1!"r-rea ca !rice lucrare care nu &e afla la 'ndem-na lui adic #la&a" mai &u& de al "reilea raf" & fac #ar"e din dec!r, .i nu din &"!c( Ie.i .i 'n,enunc1e #e "r!"uar ca &-.i de&fac #ac1e"ul( Pri)i 'ndelun, #laca emaila" #e care ! &c!a&e din el .i a"in&e cu de,e"ul in&cri#ia CLibrria 0rancezD( 8#aiul de dea&u#ra u.ii era numai bun #en"ru a a,a ac!l! mica firm( 8c!a&e din buzunar #a"ru .uruburi lun,i, la fel de )ec1i ca .i #lcua, .i '.i de&fcu bricea,ul el)eian( 9 m-n i &e a.ez #e umr( P!f"im, &#u&e An"!ine, 'n"inz-ndu-i ! .urubelni( :i "rebuie una mai mare( 2i, 'n "im# ce An"!ine inea #laca, Ma"1ia& r&uci din r&#u"eri .urubelnia, fc-nd .uruburile & mu."e lemnul( Bunicu-meu a)ea ! librrie la 8mirna( :n ziua 'n care a ar& !ra.ul, #laca a&"a a f!&" &in,urul lucru #e care l-a #u"u" lua cu el(
27

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

C-nd eram mic, ! &c!"ea din c-nd 'n c-nd din"r-un &er"ar al bufe"ului, ! #unea #e ma&a din &ufra,erie .i 'mi #!)e&"ea cum ! 'n"-lni&e #e bunic-mea, cum &e 'ndr,!&"i&e de ea, cum, 'n ciuda rzb!iului, nu 'nce"a&er nici!da" & &e iubea&c( Eu n-am cun!&cu"-! #e bunicaB nu &-a mai 'n"!r& din la,r( %u# ce #laca fu fi<a", cei d!i #rie"eni &e a.ezar #e #ara#e"ul librriei( 8ub lumina #alid a felinarului din Bu"e 8"ree", fiecare a&cul"a "cerea celuilal"(

III
Par"erul ca&ei era &clda" 'n &!are( An"!ine lu la#"ele din fri,ider .i-l "urn, din bel.u,, #e&"e cerealele lui L!ui&( Nu #rea mul", "a"i, al"fel &e 'nm!aie de "!", &#u&e L!ui&, 'm#in,-nd braul "a"lui &u( &"a nu-i un m!"i) ca & )er.i re&"ul de la#"e #e ma&/ 'l lu la r!&" An"!ine, 'n1-nd bure"ele de #e mar,inea c1iu)e"ei( Cine)a b"u darabana 'n u.( An"!ine "ra)er& &al!nul( Nici nu de&c1i&e bine, .i Ma"1ia&, 'n #i6ama, in"r cu #a& 1!"r-"( Ai cafea$ Bun dimineaa/ Bun dimineaa, r&#un&e Ma"1ia&, a.ez-ndu-&e l-n, L!ui&( Bieelul '.i )-r' na&ul 'n b!l( Ai d!rmi" bine$ 'n"reb An"!ine( Par"ea mea drea#" a d!rmi" bine, dar &"-n,a n-a)ea de&"ul l!c( Ma"1ia& lu ! felie de #-ine #r6i" din c!.ule .i ! un&e din ,r!& cu un" .i dulcea( Ce "e aduce a.a de de)reme$ 'n"reb An"!ine, #un-nd ! can cu cafea 'n faa #rie"enului &u( Tu m-ai #u& & imi,rez 'n Re,a"ul Uni" &au 'n Re,a"ul lui ;ulli)er$ %ar ce &-a 'n"-m#la"$ 8-a 'n"-m#la" c ! raz de &!are a in"ra" 'n buc"ria mea .i, cum nu 'nc#eam am-nd!i ac!l!, am )eni" &-mi iau micul de6un aici, la "ine/ Ai miere$ :n faa "a( %e fa#", cred c am 'nele&, c!n"inu Ma"1ia&, mu.c-nd din "ar"in( Aici, Gil!me"rii de)in mile, ,radele Cel&iu&, ,rade
24

- MARC LEVY -

0a1ren1ei", iar ceea ce e&"e CmicD &e "ran&f!rm 'n Cminu&culD( Am f!&" de )re! d!u-"rei !ri & iau ceaiul cu )ecinul meu .i mi &-a #ru" c l!cul e&"e de&"ul de c!&E2/ Ei bine, nu e c!&E, e minu&cul/ L!ui& &e ridic de la ma& .i urc 'n camera lui, &-.i ia ,1i!zdanul( %u# c-"e)a cli#e, c!b!r' din n!u( %ac nu )ezi nici un inc!n)enien", ! &-mi duc bia"ul la .c!al( Tu nu "e duci la librrie$ A."e#" cami!nul cu m!bil( N-ai ne)!ie de a6u"!r$ 91, nu( 9 &-mi ia d!u &ecunde, d!ar c-" & de&carc d!u &caune .i un "abure" de #iele, .i c!.melia mea ! & fie #lin !c1i/ Cum )rei/ r&#un&e An"!ine, #e un "!n &ec( C-nd #leci, "r-n"e."e u.a( Ma"1ia& 'l #rin&e din urm #e An"!ine, care a6un&e&e #e #er!n, l-n, L!ui&( Ai #e unde)a ni."e #r!&!a#e cura"e$ 9 & fac du. aici, fiindc la mine "rebuie & &"au 'n"r-un #ici!r, ca & 'nca#( M freci la mel!die/ r&#un&e An"!ine, 'nde#r"-ndu-&e( L!ui& &e a.ez #e l!cul #a&a,erului din ma.ina Au&"in ?ealeE .i '.i #u&e &in,ur cen"ura de &i,uran( Mu c m freac, b!d!,ni An"!ine, lu-nd-!, 'n mar.arier, &#re ca#"ul &"rzii( :n faa ca&ei lui, un cami!n de la %ela1aEe M!)in, 'nce#u & fac mane)re de #arcare( * Mece minu"e mai "-rziu, Ma"1ia& 'l c1em #e An"!ine 'n a6u"!r( Tr-n"i&e, ce-i dre#", u.a, 'n"!cmai cum 'i &#u&e&e el, dar 'i rm&e&er c1eile #e ma&a din &ufra,erie( 9amenii de la mu"ri a."e#"au 'n faa ca&ei, iar el era 'n #i6ama, 'n mi6l!cul &"rzii( An"!ine "!cmai 'l l&a&e #e L!ui& la .c!al, a.a c &e 'n"!ar&e din drum( 2eful de la %ela1aEe M!)in, reu.i&e &-l c!n)in, #e Ma"1ia& &-i la&e !amenii & lucreze 'n #aceA ,e&"icul-nd 'n felul la, #rin"re 1amali, nu fcea dec-" &-i 'n"-rzie( 2i 'i f,dui c la cderea &erii, c-nd &e )a 'n"!arce aca&, "!a"e lucrurile )!r fi la
2

C!&E Ken,l(L

#lcu", in"imA c!nf!r"abil( 2@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

l!cul l!r( An"!ine 'l a."e#" #e Ma"1ia& &-.i fac du.ul .i, c-nd ace&"a fu ,a"a, #lecar am-nd!i 'n )ec1ea ma.in deca#!"abil( Te la& .i ! ."er,A am 'n"-rzia" .i a.a de&"ul, &#u&e An"!ine, ie.ind din Clare)ille ;r!)e( Te duci la bir!u$ 'n"reb Ma"1ia&( Nu, "rebuie & fac un drum #e .an"ier( Nu-i ne)!ie & faci un !c!l #-n la librrie( Ac!l! mir!a&e 'nc #rea "are a )!#&ea( Vin cu "ine( Te iau, dar & &"ai 'n banca "a/ %e ce &#ui a&"a$ Ma.ina Au&"in ?ealeE ! #!rni iu"e #e 9ld Br!m#"!n( U.urel/ e<clam Ma"1ia&( An"!ine &e ui" la el, a,a&a"( Mai 'nce"/ in&i&" Ma"1ia&( An"!ine #r!fi" de !cazie c &e afla la &"!#, ca &-.i ia &er)ie"a #u& la #ici!arele lui Ma"1ia&( Ai #u"ea & nu mai fr-nezi 'n l!cul meu/ &#u&e el, ridic-ndu&e( %e ce mi-ai #u& c1e&"ia a&"a #e ,enunc1i$ 'n"reb Ma"1ia&( %e&c1ide-! .i ui"-"e 'nun"ru( Cu ! e<#re&ie 'n"reb"!are, Ma"1ia& &c!a&e un d!cumen"( %e&f-l/ %e 'nda" ce ma.ina #!rni din n!u, #lanul ar1i"ec"urii &e li#i de faa lui Ma"1ia&, care, c-" dur drumul, 'ncerc zadarnic & &ca#e de el( Ce)a mai "-rziu, An"!ine !#ri la mar,inea "r!"uarului, 'n faa unei #!ri im#un"!are, din #ia"r( Un ,ard de fier f!r6a" ddea 'n"r-! fund"ur( :.i recu#er #lanul .i c!b!r' din Au&"in( %e fiecare #ar"e a drumului #a)a" cu #ie"re di&#u&e #iezi., &e 'n.irau cldirile un!r me)s f!&"e ,ra6duri de cai reabili"a"e .i "ran&f!rma"e 'n )ili.!are( 0aadele c!l!ra"e di&#reau &ub "randafirii a,"!ri( Ac!#eri.urile !ndula"e erau fie de .indril, fie de ardezie( :n fundul &"rduei, ! cldire mai 'nal" dec-" "!a"e celelal"e d!mina l!cul( C-"e)a "re#"e duceau la ! u. ma&i) de &"e6ar( An"!ine '.i 'ndemn #rie"enul, care mer,ea a,ale, & )in l-n, el( 8#er c nu &un" .!b!lani/ &#u&e Ma"1ia&, a#r!#iindu-&e( In"r/ Ma"1ia& de&c!#eri un &#aiu imen&, lumina" de fere&"re mari,
2F

- MARC LEVY -

unele lucrau c-i)a munci"!ri( :n cen"ru, ! &car ducea la e"a6( Un "i# 'nal", cu un mer& 'm#r."ia", &e a#r!#ie de An"!ine, in-nd un #lan 'n m-n( T!a" lumea ) a."e#"a/ Trecu" de "reizeci de ani, &c!ian du# "a", n!rmand du# mam, Mc>enzie )!rbea ! francez al crei accen" nu l&a nici ! 'nd!ial a&u#ra !ri,inii &ale mi<"e( Brba"ul urc la mezanin .i 'l 'n"reb #e An"!ineB Ai lua" )re! 1!"r-re$ :nc nu, r&#un&e An"!ine( N-! & am la "im# ar"ic!lele &ani"are( %i&ear, cel mai "-rziu, "rebuie & fac c!manda( Ma"1ia& &e a#r!#ie de ei( 8cuzai-m, &#u&e el, a,a&a"( Tu m-ai #u& & "ai L!ndra-n curmezi. ca & "e a6u" &-i rez!l)i #r!blema cc&"!arei$ :mi dai )!ie ! cli#/ r&#un&e An"!ine, du# care &e 'n"!ar&e &#re .eful de #r!iec"( Mc>enzie, furniz!rii dumi"ale m calc #e ner)i( 2i #e mine m calc #e ner)i furniz!rii dumi"ale, re#e" Ma"1ia&, c&c-nd( An"!ine &e ui" ur-" la #rie"enul lui( Ma"1ia& #ufni 'n r-&( Bun, 'i iau ma.ina, iar "u 'i ceri .efului "u de a,enie & "e duc aca& cu ma.ina lui( 8e #!a"e, d!mnule Mc>enzie$ An"!ine 'l a#uc #e Ma"1ia& de bra .i 'l "ra&e &#re el( Am ne)!ie de #rerea "a( %!u &au #a"ru$ Cc&"!ri$ A&"a e ! f!&" ma,azie #en"ru "r&uri, #e care a,enia a r&cum#ra"-! anul "recu"( Nu ."iu dac &-! 'm#ar" 'n d!u &au 'n #a"ru a#ar"amen"e( Ma"1ia& &e ui" #rim#re6ur, ridic #ri)irea &#re mezanin, &e r&uci 'n 6urul #r!#riei a<e .i '.i #u&e m-inile 'n .!lduri( Unul &in,ur/ Bine, de ac!rd, ia ma.ina/ M-ai 'n"reba", i-am r&#un&/ An"!ine 'l #r&i .i &e du&e la zidarii care &e czneau & dem!leze un )ec1i .emineu( Ma"1ia&, care c!n"inua & e<amineze l!cul, urc la e"a6, &e a#r!#ie de un #lan #u& #e #ere"e, &e 'n"!ar&e &#re balu&"rada mezaninului, de&c1i&e lar, braele .i e<clam cu ,la& "un"!rB Un &in,ur a#ar"amen", d!u cc&"!ri, .i "!a" lumea e
2H

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

ferici"/ Uluii, munci"!rii '.i ridicar #ri)irile, 'n "im# ce An"!ine, e<a&#era", &e lua cu m-inile de ca#( Ma"1ia&, eu lucrez/ &"ri, An"!ine( 2i eu lucrez/ An"!ine urc "re#"ele #a"ru c-"e #a"ru .i &e du&e la Ma"1ia&( :i faci de 6!ac$ Am ! idee/ =!&, amena6ezi ! 'nc#ere mare, iar aici 'm#ari e"a6ul 'n d!u #ri* #e )er"ical, adu, Ma"1ia&, "ra&-nd cu m-na ! linie de demarcaie ima,inar( Pe )er"ical$ 'n"reb An"!ine, #ierz-ndu-.i rbdarea( %e c-"e !ri n-am )!rbi" n!i, 'nc de #e c-nd eram #u."i, c ! & 'm#rim acela.i ac!#eri.$ Tu e."i celiba"ar, eu la fel*, a&"a-i !cazia mul" )i&a"( Ma"1ia& 'n"in&e braele 'n cruce .i re#e" C'm#rire #e )er"icalD( %ar nu mai &un"em #u."i/ 2i, dac ar )eni unul din"re n!i aca& cu ! femeie, cum am 'm#ri-!$ .!#"i An"!ine, r-z-nd( Ei bine, dac unul din"re n!i ar )eni aca& cu ! femeie, ar )eni* #e dinafar/ Vrei & ziciB fr femei 'n ca&$ A&"a e/ &#u&e Ma"1ia&, 'nde#r"-ndu-.i 'nc #uin braele( Ui"e/ adu, el, flu"ur-nd #lanul( C1iar .i eu, care nu-& ar1i"ec", #!" &-mi ima,inez ce l!c de )i& ar de)eni &"a/ Ei bine, )i&eaz, eu am de lucru/ r&#un&e An"!ine, &mul,-ndu-i #lanul din m-n( C!b!r-nd, An"!ine &e 'n"!ar&e, cu un aer m-1ni", &#re Ma"1ia&( Rume,-i di)!rul ! da" #en"ru "!"deauna .i la&-m & munce&c 'n #ace/ Ma"1ia& &e re#ezi &#re balu&"rad ca &-l ia la r!&" #e An"!ine, care "!cmai &e du&e&e l-n, Mc>enzie( Tu "e-ai 'nele& )re!da", 'n c&nicie, a.a cum ne 'nele,em n!i de cinci&#rezece ani 'nc!ace$ Iar c!#iii n!."ri nu &un" fericii c-nd #lecm 'm#reun 'n c!ncediu$ 2"ii f!ar"e bine c am duce-! de minune n!i 'n"re n!i/ ar,umen" Ma"1ia&( :nmrmurii, munci"!rii '.i l&a&er bal" lucrul 'nc de la 'nce#u"ul di&cuiei( Unul m"ura, al"ul &e ad-nci&e 'n lec"ura unei n!"e "e1nice, al "reilea '.i cura &culele( 0uri!&, An"!ine 'l #r&i #e .eful de a,enie .i ie.i 'n ulici!ar( Ma"1ia& c!b!r' &cara, 'l lini."i #e Mc>enzie, fc-ndu-i #rie"ene."e
2I

- MARC LEVY -

cu !c1iul, .i &e du&e du# amicul lui( 8e !#ri l-n, ma.in( Nu )d de ce "e ener)ezi a.a/ C!n&ider c e&"e ! idee bun( 2i, a#!i, #en"ru "ine e u.!r, nu e."i "u la care "e-ai mu"a" 'n"r-un dula#( Urc !ri "e la& aici/ r&#un&e An"!ine, de&c1iz-ndu-i #!r"iera( Mc>enzie )enea du# ei, fc-nd ,e&"uri lar,i( Cu &ufle"ul la ,ur, 'i 'n"reb dac #!a"e )eni cu ei, #en"ru c la a,enie 'l a."e#"au ! dr!aie de lucrri( Ma"1ia& ie.i din ma.in ca &-l la&e & urce( :n ciuda 'nlimii lui, Mc>enzie &e ,1emui cum #u"u mai bine #e a.a-zi&a banc1e" din &#a"ele cabri!le"ei( Ma.ina Au&"in ?ealeE ! #!rni 'n )i"ez #e &"rzile L!ndrei( %e c-nd #leca&er de #e ulici!ar, An"!ine nu &c!&e&e ! )!rb( Au&"inul &e !#ri #e Bu"e 8"ree", 'n faa CLibrriei 0rancezeD( Ma"1ia& 'nclin &#"arul &caunului ca &-l elibereze #e Mc>enzie, dar ace&"a din urm, #ierdu" 'n ,-nduri, nici nu &e clin"ea( Ace&"ea fiind zi&e, murmur Mc>enzie, dac ! & ) mu"ai 'm#reun, ca #erec1e, e numai bine #en"ru c!manda mea( Pe di&ear, &cum#ule/ &"ri, Ma"1ia&, r-z-nd, 'n "im# ce &e 'nde#r"a( An"!ine 'l a6un&e imedia"( Termin imedia" cu c1e&"ia a&"a( 2i a.a &un"em )ecini( E de6a din cale-afar, nu$ A&"a n-are nici ! le,"ur( 9 & l!cuia&c fiecare la el aca&/ r&#un&e Ma"1ia&( Ce "e-a a#uca"$ 'n"reb An"!ine, #re!cu#a"( Pr!blema nu e celiba"ul, ci "raiul de unul &in,ur( Pi, cam &"a e #rinci#iul celiba"ului( 2i, #e urm, n!i nu "rim &in,uri, &"m cu c!#iii( 8in,uri/ Ai de ,-nd & re#ei a&"a la fiecare fraz$ Am c1ef de ! ca& cu c!#ii care r-dA c-nd m 'n"!rc aca&, )reau )ia, nu mai )reau duminici &ini&"re, )reau PeeGenduri cu c!#ii care r-d( Ai &#u& a&"a de d!u !ri/ Ei .i, ai )re! #r!blem dac r-d c!#iii de d!u !ri$ 8in,ur"a"ea "e-a c!#le.i" #-n 'n"r-a"-"$ 'n"reb An"!ine( %u-"e la lucru, Mc>enzie e #e cale & ai#ea&c 'n ma.in, &#u&e Ma"1ia&, in"r-nd 'n librrie( An"!ine 'l urm 'nun"ru .i 'i inu calea( 2i ce a. a)ea eu de c-."i,a" dac am "ri &ub acela.i
2J

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

ac!#eri.$ Ma"1ia& &e a#lec & ia c!re&#!ndena &"recura" de #!."a. #e &ub u.( 2"iu .i eu$ Ai #u"ea & m 'n)ei, 'n &f-r.i", & ,"e&c( Ce &#uneam$ Tu n-! & "e &c1imbi nici!da"/ &#u&e An"!ine, #lec-nd( Lum ! babE&i""er/ Ce ri&cm, 'n afar de fa#"ul c ! & ne di&"rm/$ 8un" 'm#!"ri)a babE&i""erel!r/ m!rmi An"!ine, duc-ndu-&e &#re ma.in( 2i a.a am #ierdu"-! #e mama bia"ului( Nu )reau ca, 'n"r-! zi, fiul meu & m #r&ea&c fiindc nu m-am !cu#a" de el( 8e a.ez la )!lan .i r&uci c1eia de c!n"ac"( Al"uri, Mc>enzie &f!ria cu na&ul 'n"r-! f!aie de &er)iciu( 8"-nd 'n #ra,, cu braele 'ncruci.a"e, Ma"1ia& 'l &"ri, #e An"!ineB Bir!ul "u e c1iar 'n fa/ An"!ine 'l z,-l-i #e Mc>enzie .i 'i de&c1i&e #!r"iera( %ar dumnea"a ce ai de mai e."i 'nc aici$ Credeam c "e duci & munce."i #e br-nci/ %in fl!rria ei, 8!#1ie c!n"em#la &cena( %du din ca#, a#!i &e 'n"!ar&e 'n !dia din &#a"ele #r)liei(

IV
Ma"1ia& era 'nc-n"a" c librria fu&e&e a"-" de frec)en"a" 'n acea zi( %ac 'n cli#a 'n care in"rau, !amenii &e mirau c nu-l )d #e Mr( ;l!)er, du# aceea 'l "ra"au cu cldur( V-nzrile zilei c1iar 'l &ur#rin&e&er( Cin-nd de)reme, la barul lui Y)!nne, Ma"1ia& &e ,-ndea c, de acum, )a a)ea #!&ibili"a"ea & #un #e #ici!are ! mic afacere #r!&#er .i acea&"a 'i )a 'n,dui, #!a"e, 'n"r-! zi, &-i !fere fiicei &ale &"udiile la 9<f!rd #e care le )i&a #en"ru ea( La cderea &erii, &e 'n"!ar&e aca& #e 6!&( 0rQdQric %ela1aEe 'i 'nm-n c1eile, iar cami!nul di&#ru la c!lul &"rzii( 2eful &e inu&e de cu)-n"( Munci"!rii in&"ala&er cana#eaua .i m&ua 6!a& la #ar"er, iar #a"urile, a."ernu"urile .i n!#"ierele, 'n cele d!u cmrue de la e"a6( %ula#urile de 1aine erau 'n !rdine, )e&ela '.i ,&i&e l!cul cu)eni" 'n c1icine"a amena6a" &ub &car( 9amenii &e f!l!&i&er de "!" "alen"ul l!r, cci l!cul nu era del!c &#ai!&B de acum, fiecare cen"ime"ru #"ra" era !cu#a"(
75

- MARC LEVY -

:nain"e de a &e #rbu.i 'n #a", Ma"1ia& aran6 camera fiicei &ale, a#r!a#e iden"ic aceleia 'n care &""ea la Pari&, 'n "im#ul )acanel!r( * %e cealal" #ar"e a #ere"elui, An"!ine 'nc1idea u.a camerei lui L!ui&( P!)e&"ea din acea &ear birui&e neli#&i"ele 'n"rebri #e care bieelul i le #unea cu miile/ 'nain"e de culcare( %ac "a"l &e bucura c-.i )edea c!#ilul d!rmind, 'n &c1imb, #!)e&"i"!rul &e 'n"reba, c!b!r-nd &cara 'n )-rful #ici!arel!r, care & fi f!&" m!men"ul 'n care fiului &u i &e ru#&e&e filmul( :n"rebarea era f!ar"e im#!r"an", cci "!" de ac!l! "rebuia & reia firul #!)e."ii( A.eza" la ma&a din &ufra,erie, An"!ine 'n"in&e #lanul f!&"ei ma,azii #en"ru "r&uri .i m!dific liniile( N!a#"ea "-rziu, du# ce aran6 buc"ria, 'i "rimi&e un me&a6 lui Mc>enzie, 'n care 'i fi<a ! 'n"-lnire #e .an"ier, a d!ua zi, la !ra zece( * 2eful de a,enie fu #unc"ual( An"!ine 'i ar" lui Mc>enzie n!ul #lan( 8 l&m de!#ar"e, #en"ru d!u &ecunde, #r!blemele dumi"ale cu furniz!rii( 8#une-mi ceea ce crezi cu ade)ra", 'l ru, An"!ine( Verdic"ul c!lab!ra"!rului &u fu imedia"( Tran&f!rmarea acelui l!c 'n"r-un unic .i mare &#aiu de l!cui" ar fi 'n"-rzia" cu "rei luni e<ecuia( Trebuia & !bin a)izele nece&are, & re)izuia&c "!a"e de)izele, iar c1iria #en"ru am!r"izarea lucrril!r de #e ! &u#rafa a"-" de mare ar fi f!&" !ribil de &cum#( Ce 'nele,i #rin !ribil$ 'n"reb An"!ine( Mc>enzie 'i murmur ! cifr care 'l fcu & "re&ar( An"!ine &mul&e calcul #e care .eful de a,enie m!difica&e #r!iec"ul iniial .i 'l arunc 'n"r-! #ubel de #e .an"ier( Te duc la bir!u$ 'l 'n"reb #e Mc>enzie( Am mul" "reab aici, ! & )in .i eu &#re &f-r.i"ul dimineii( Prin urmare, d!u &au #a"ru a#ar"amen"e$ Pa"ru, r&#un&e An"!ine, #lec-nd( Ma.ina Au&"in ?ealeE di&#ru la ca#"ul fund"urii( Vremea era bl-nd, a.a c An"!ine 1!"r' &-! ia #rin ?Ede ParG( La &"!#ul de la
73

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

ie.irea ace&"uia, a."e#", l&-ndu-l & &e fac r!.u de "rei !ri( 2irul de ma.ini care &""eau la c!ad, 'n &#a"ele Au&"inului, &e lun,ea 'n"r-una( Un #!lii&" clare "!cmai )enea la #a& #e aleea #en"ru clrei ce mr,inea drumul( Ace&"a &e !#ri 'n dre#"ul cabri!le"ei .i &e ui" la An"!ine, care era #ierdu" 'n ,-nduri( 0rum!a& zi, nu-i a.a$ 'n"reb #!lii&"ul( Minuna"/ r&#un&e An"!ine, cu !c1ii la cer( P!lii&"ul ar" cu de,e"ul &#re &"!#, care &e fcea din n!u ,alben, .i 'l 'n"reb #e An"!ineB C9are, #rin cea mai nea."e#"a" 'n"-m#lare, )reuna din"re ace&"e cul!ri ) in&#ir ce)a anume$D An"!ine arunc ! #ri)ire 'n re"r!)iz!r .i de&c!#eri, 'n,r!zi", ambu"eia6ul #e care 'l #r!)!ca&e( 8e &cuz, in"r imedia" 'n )i"ez .i demar &ub !c1ii #!lii&"ului amuza" care "rebui & de&calece .i & diri6eze alaiul de ma.ini( Ce m-! fi a#uca" &-i &#un & &e mu"e aici$ b!d!,ni An"!ine, lu-nd-! &#re Oueen+& ;a"e( 9#ri 'n faa #r)liei lui 8!#1ie( T-nra fl!rrea& cu 1ala" alb a)ea aerul unui bi!l!,( Pr!fi"-nd de )remea bun, ea '.i aran6a fl!rile( Buc1e"ele de crini, bu6!ri, "randafiri albi .i r!.ii, #u&e 'n ,lei, &""eau alinia"e #e "r!"uar, unele mai frum!a&e ca al"ele( E."i &u#ra"$ 'l 'n"reb de 'nda" ce-l )zu( Ai a)u" lume 'n dimineaa a&"a$ Te-am 'n"reba" ce)a/ Nu, nu-& del!c &u#ra", r&#un&e An"!ine, b!&umfla"( 8!#1ie 'i 'n"!ar&e &#a"ele .i in"r 'n ma,azinA An"!ine ! urm( 2"ii, An"!ine, &#u&e ea, "rec-nd du# "e6,1ea, dac "e #lic"i&e."e & &crii &cri&!rile a&"ea, ! & m de&curc al"fel( Nu, nu, n-are nici ! le,"ur( Ma"1ia& e la care m #re!cu#A i &-a fcu" le1ami"e & "ria&c &in,ur/ %ar n-! & mai fie &in,ur, de )reme ce ! & &"ea cu EmilE( Vrea & l!cuim 'm#reun( ;lume."i$ Mice c, #en"ru c!#ii, ar fi ce)a f!rmidabil( 8!#1ie &e 'n"!ar&e, ca & &e a&cund de An"!ine, .i ! zbu,1i &#re !dia din &#a"ele #r)liei( A)ea cel mai frum!& .i mai m!li#&i"!r r-& din lume( A1, da, #en"ru c!#iii )!."ri e c-" &e #!a"e de n!rmal & aib d!i "ai, &#u&e, ."er,-ndu-.i lacrimile( %!ar n-! &-mi faci acum a#!l!,ia n!rmali"ii/ :n urm cu "rei luni, 'mi &#uneai c ai )rea & faci un c!#il c1iar .i cu un
72

- MARC LEVY -

necun!&cu"/ 8!#1ie &e &c1imb, in&"an"aneu, la fa( 0!ar"e mulume&c c-mi aduci amin"e de acel m!men" de ad-nc &!li"udine/ An"!ine &e a#r!#ie de ea .i ! lu de m-n( Ceea ce nu e n!rmal e c, 'n"r-un !ra. cu .a#"e mili!ane .i 6um"a"e de l!cui"!ri, !ameni ca Ma"1ia& .i ca "ine &un"ei, 'n c!n"inuare, celiba"ari( Ma"1ia& abia a )eni" 'n !ra.*, iar "u* "e #!mene."i c n-!i fi celiba"ar/$ %e mine mi &e f-lf-ie, murmur An"!ine( %ar nu mi-am da" &eama c el &e &im"e c1iar a.a de &in,ur( T!i &un"em &in,uri, An"!ine, aici, la Pari& &au 'n al" #ar"e( Pu"em 'ncerca & fu,im de &in,ur"a"e, & ne mu"m, & facem #e dracu-n #a"ru ca & 'n"-lnim !ameni, dar a&"a nu &c1imb nimic( La &f-r.i"ul zilei, fiecare &e 'n"!arce aca&( Cei care "rie&c 'n cu#lu nu-.i dau &eama ce n!r!c au( Au ui"a" de &erile c-nd &"ai &in,ur la ma&, de an,!a&a PeeGenduril!r care &e a#r!#ie, de duminicile c-nd &#eri c "elef!nul ! & &une( 8un"em mili!ane de a&"fel de !ameni 'n "!a"e ca#i"alele lumii( 8in,ura )e&"e bun e&"e c na)em de ce & ne &imim a"-" de diferii de ceilali( An"!ine '.i "recu m-na #rin #rul bunei &ale #rie"ene( Ea &e feri( %u-"e la munc, 'i &#unA am ! dr!aie de lucruri de fcu"( Vii di&ear$ N-am c1ef, r&#un&e 8!#1ie( 9r,anizez cina a&"a #en"ru Ma"1ia&( Valen"ine #leac la &f-r.i"ul &#"m-niiA "rebuie & )ii, nu )reau & fiu &in,ur, la ma&, cu ei d!i( 2i, #e urm, ! &-i #re,"e&c m-ncarea "a #refera"( 8!#1ie 'i z-mbi lui An"!ine( CMelci.!riD cu .unc$ 9#" .i 6um"a"e/ C!#iii )!r lua ma&a cu n!i$ C!n"ez #e "ine, r&#un&e An"!ine, 'nde#r"-ndu-&e( * A.eza" 'n d!&ul "e6,1elei din librrie, Ma"1ia& '.i ci"ea c!re&#!ndena( C-"e)a fac"uri, un #r!&#ec" .i ! &cri&!are de la .c!al, care 'i c!munica da"a )ii"!arei .edine cu #rinii( Un #lic 'i era adre&a" lui Mr( ;l!)er( Ma"1ia& &c!a&e din &er"arul ca&ei de
77

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

marca" 1-r"iua cu adre&a din >en" a #r!#rie"arului &u .i ! c!#ie #e #lic( :.i f,dui &-! e<#edieze la #r-nz( 9 &un #e Y)!nne .i '.i rezer) un l!c( CNu m deran6ezi cu nimic, 'i r&#un&e eaA de acum, al "reilea "abure" de la bar e al "u(D Cl!#!elul u.ii &e fcu auzi"( :n librrie "!cmai in"ra&e ! "-nr 'nc-n""!are( Ma"1ia& '.i l& de!#ar"e c!re&#!ndena( A)ei #re& francez$ 'n"reb ea( Ma"1ia& 'i ar" raf"ul de #rezen"are de l-n, in"rare( T-nra lu c-"e un e<em#lar din fiecare c!"idian .i )eni la ca&( V e d!r de ar$ 'n"reb Ma"1ia&( Nu, nu 'nc, r&#un&e, 'n)e&eli", "-nra femeie( 8e &c!"!ci #rin buzunar du# mruni. .i 'l felici" #e Ma"1ia& #en"ru librrie, #e care ! ,&ea ad!rabil( El 'i mulumi .i 'i lu ziarele din m-n( AudreE &e ui"a 'n 6urul ei( 9 car"e de #e un raf" de &u& 'i a"ra&e a"enia( 8e ridic #e )-rfuri( Car"ea #e care ! )d ac!l! e&"e Li$era$ura secolului al *+###, lea de La,arde .i Mic1ard$ Ma"1ia& &e a#r!#ie de raf" .i ddu din ca# afirma"i)( ( A. #u"ea-! cum#ra$ Am un e<em#lar 'n"r-! &"are mul" mai bun, c1iar 'n faa dumnea)!a&"r, &#u&e Ma"1ia&, &c!-nd ! al" car"e( AudreE &"udie )!lumul #e care i-l 'n"indea Ma"1ia& .i i-l ddu imedia" 'na#!i( &"a e&"e &ec!lul RR/ E ade)ra", dar e a#r!a#e n!u( Trei &ec!le diferen/ E n!rmal & &e &im"( Ui"ai-) c1iar dumnea)!a&"r, nici ! cu", nici cea mai mic #a"( Ea r-&e cu #!f" .i ar" car"ea de #e raf"ul de &u&( :mi dai car"ea mea$ V-! #!" "rimi"e aca&, dac )rei( E f!ar"e ,rea, r&#un&e Ma"1ia&( AudreE 'l #ri)i, ului"( M duc la Liceul 0rancez, c1iar 'n ca#"ul &"rzii( Prefer &-! iau cu mine( Cum d!rii, &e re&emn Ma"1ia&( Lu )ec1ea &car de lemn .i ! fcu & culi&eze #e .ina de cu#ru, #-n c-nd a6un&e 'n dre#"ul rai!nului 'n care &e afla La,arde .i Mic1ard( Tra&e aer 'n #ie#", '.i #u&e #ici!rul #e #rima &"in,1ie, 'nc1i&e
74

- MARC LEVY -

!c1ii .i urc, &"#-nindu-.i ,e&"urile c-" mai bine cu #u"in( A6un& la 'nlimea c!n)enabil, m-na 'i b-6b-i du# car"e( Cum nu ,&ea nimic, Ma"1ia& 'n"rede&c1i&e !c1ii, re#er c!#er"a, 'n1 car"ea .i* 'i fu im#!&ibil & mai c!b!are( Inima 'i b"ea & &e ru#( 8e a, de &car cu "!a"e #u"erile, ab&!lu" #araliza"( V &imii bine$ V!cea lui AudreE 'i a6un,ea, 'nfunda", la urec1i( Nu, murmur el( A)ei ne)!ie de a6u"!r$ C%aD-ul lui era a.a de &lab, 'nc-" abia &e auzea( AudreE urc #-n la el( :i lu, cu delica"ee, car"ea .i ! arunc 6!&( A#!i, #un-ndu-.i m-inile #e&"e ale lui, 'l ,1id, lini."indu-l( Cu mul" rbdare, reu.i &-l fac & c!b!are "rei "re#"e( Pr!"e6-ndu-l cu "ru#ul ei, izbu"i &-l c!n)in, c nu mai era mul" #-n la #!dea( El .!#"i c mai a)ea ne)!ie de #uin r,az( C-nd An"!ine in"r 'n librrie, Ma"1ia&, inu" 'n brae de AudreE, &e afla #e ul"ima "rea#"( Ea 'i ddu drumul( :ncerc-nd &-.i re,&ea&c 'n"ruc-")a demni"a"ea, Ma"1ia& lu car"ea de 6!&, ! #u&e 'n"r-! #un, de #la&"ic .i i-! 'n"in&e( Nu acce#" &-i fie #l"i"A #en"ru el, era ! #lcere & i-! !fere( Ea 'i mulumi .i ie.i din librrie, &ub #ri)irea in"ri,a" a lui An"!ine( P!" & ."iu .i eu ce fceai, de fa#"$ :mi fceam me&eria/ An"!ine 'l m&ur, #er#le<( P!" & "e a6u" cu ce)a$ 'n"reb Ma"1ia&( Trebuia & ne 'n"-lnim Ca & mer,em la ma&( Ma"1ia& !b&er) ziarele #u&e l-n, ca&( Le adun la iueal, 'l ru, #e An"!ine &-l a."e#"e ! cli# .i &e n#u&"i #e "r!"uar( Aler,-nd cu &ufle"ul la ,ur, ! lu #e Bu"e 8"ree", c!"i #e ?arrin,"!n R!ad .i reu.i &-! a6un, #e AudreE 'n mica #ia din faa c!m#le<ului .c!lar( ;-f-ind, 'i 'n"in&e ziarele ui"a"e( Nu "rebuia, &#u&e AudreE, mulumindu-i( M-am fcu" de r-&, nu-i a.a$ Nu, ab&!lu" del!c( Ameeala &e #!a"e )indeca, adu, ea, "rec-nd de #!ar"a liceului( Ma"1ia& ! urmri 'n "im# ce "ra)er&a cur"eaA #!rnind &#re librrie, &e 'n"!ar&e .i ! )zu cum &e 'ndre#"a &#re "erenul de recreaie al .c!lii( %u# c-"e)a &ecunde, AudreE &e 'n"!ar&e, la r-ndul ei, .i 'l )zu di&#r-nd la c!lul &"rzii(
7@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Ai un a&cui" &im al c!merului, 'l 'n"-m#in An"!ine( Mi-a ceru" un La,arde .i Mic1ard, &e ducea la liceu, #rin urmare e&"e cadru didac"ic, a.a c nu-mi re#r!.a c 'mi dau !&"eneala #en"ru educaia c!#iil!r n!."ri( Cadru, necadru, nici mcar nu i-a #l"i" ziarele/ Mer,em la ma&$ &#u&e Ma"1ia&, de&c1iz-nd u.a 'n faa lui An"!ine( * 8!#1ie in"r 'n re&"auran" .i &e du&e l-n, An"!ine .i Ma"1ia&( Ener,ic .i #r!m#", Y)!nne le adu&e un #la"!u ,ra"ina"( Aici, la "ine, e #lin !c1i, &#u&e Ma"1ia&( 8e )ede c mer,e "reaba/ An"!ine 'i "ra&e un #ici!r #e &ub ma&( Y)!nne #lec fr & &c!a" ! )!rb( Ce e$ Iar am zi& ce)a ce nu "rebuia/ 8e de&curc "are ,reu( 8eara, nu e a#r!a#e nimeni, &#u&e 8!#1ie, &er)indu-l #e An"!ine( %ec!rul e #uin cam b"r-nici!&( Ar "rebui & fac ni."e ren!)ri( Mai n!u, ai de)eni" e<#er" 'n dec!raiuni in"eri!are$ 'l 'n"reb An"!ine( Am zi& .i eu a.a, ca & a6u"( Trebuie & fii de ac!rdB cadrul &"a nu e c1iar de ieri, de alal"ieri/ %ar "u de c-nd e."i$ i-! 'n"!ar&e An"!ine, d-nd din umeri( Mu c &un"ei ni."e #u."i ne&uferii/ Ai #u"ea & "e !cu#i "u de ren!)are, d!ar a&"a i-e me&eria, nu$ c!n"inu Ma"1ia&( Y)!nne n-are #!&ibili"i( 2i de"e&" credi"eleB C.c!ala )ec1eD nu &e dezmin"e, r&#un&e 8!#1ie( %e al"fel, are dre#"a"eA ce n-a. da & m #!" de&c!"!r!&i .i eu de credi"ele mele/ A"unci, nu facem nimic$ in&i&" Ma"1ia&( Ce-ar fi & mn-nci .i & "aci cinci minu"e$ &#u&e An"!ine( * A6un& la bir!u, An"!ine &e 'n1m la munc, #en"ru a recu#era 'n"-rzierile acumula"e 'n cur&ul &#"m-nii( 8!&irea lui Ma"1ia& #er"urba&e 'n"ruc-")a mer&ul lucruril!r( %u#-amiaza "recuA 'n
7F

- MARC LEVY -

&#a"ele fere&"rel!r 'nal"e, &!arele &e 'ndre#"a &#re a&fini"( An"!ine &e ui" la cea&B era "im#ul &-.i ia fiul de la .c!al( %u# ce fcur ni."e cum#r"uri, &e 'n"!ar&er aca& .i 'nce#ur & #re,"ea&c cina( L!ui& #u&e ma&a .i &e du&e 'n c!lul rezer)a" bir!ului, ca &-.i fac leciile, 'n )reme ce An"!ine "rebluia #rin buc"rie, a&cul"-nd cu ! urec1e di&"ra" re#!r"a6ul difuza" de TV@ Eur!#e, la "ele)iz!rul din &al!n( %ac ar fi ridica" !c1ii, #r!babil c ar fi recun!&cu"-! #e "-nr a femeie 'n"-lni" cu c-"e)a !re 'nain"e, 'n librria lui Ma"1ia&( Valen"ine &!&i #rima, 'n&!i" de fiica eiA du# c-"e)a minu"e, &un 8!#1ie, iar Ma"1ia&, ca bun )ecin ce era, a6un&e ul"imul( 8e a.ezar 'n 6urul me&ei, cu e<ce#ia lui An"!ine, care nu &e mai )edea din"re cra"ie( Cu .!rul dinain"e, &c!a&e din cu#"!r un #la"!u 'ncin& .i 'l #u&e #e ma&a de lucru( 8!#1ie )eni &-l a6u"e( An"!ine 'i 'n"in&e d!u farfurii( C!"le"ul cu fa&!le )erde #en"ru EmilE, cel cu #iure #en"ru L!ui&/ CMelci.!riiD "i &un" ,a"a 'n d!u minu"e, iar "!c"ura #armen"ier #en"ru Valen"ine )ine acum/ Iar la felul .a#"e ce ! & a)em$ 'n"reb ea, 'n)e&eli"( Aceea.i c1e&"ie ca #en"ru L!ui&, r&#un&e An"!ine, c!ncen"ra"( Ai de ,-nd & &"ai .i "u la ma& cu n!i$ 'l c1e&"i!n 8!#1ie, a#r!#iindu-&e de el( %a, da, f,dui An"!ine( 8!#1ie 'l #ri)i c-"e)a cli#e, dar An"!ine ! c1em la !rdineB #iureul lui L!ui& &e rcea( El &e 1!"r' & #r&ea&c "ea"rul de !#eraiuni .i du&e la ma& farfuria lui Ma"1ia& .i #e cea a lui Valen"ine( Le #u&e 'n faa ace&"!ra .i a."e#" reaciile l!r( Valen"ine &e e<"azie, #ri)ind m-ncarea( C-nd ! & fii la Pari&, n-! & mai ai #ar"e de ce)a a.a de bun, &#u&e An"!ine .i &e du&e din n!u 'n buc"rie, de unde &e 'n"!ar&e imedia" cu Cmelci.!riiD lui 8!#1ie( 9 a."e#" &-i ,u&"e, a#!i &e 'na#!ie la "in,irile lui( Vin! la ma&, An"!ine, 'l ru, 8!#1ie( Vin acum, r&#un&e el, cu un bure"e 'n m-n( M-ncrurile lui An"!ine erau &a)ura"e de "!i me&enii, dar farfuria lui rm-nea "!" ,!al( Trebluind 'n"r-una #rin buc"rie, abia dac #ar"ici#a la c!n)er&aia #lin de animaie( C!#iii c&cau de acum ,ura la cei mari, a.a c 8!#1ie &e fcu ne)zu", c-"e)a
7H

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

cli#e, ca &-i duc la culcare( L!ui& ad!rmi 'n braele na.ei lui, mai 'nain"e ca ea &-i aran6eze a."ernu"ul( 8!#1ie #lec 'n )-rful #ici!arel!r, dar &e 'n"!ar&e din drum, cci nu-.i #u"ea &")ili d!rina de a-i da ! n!u &erie de #u#"uri( :n &!mn, bieelul 'n"rede&c1i&e !c1ii .i b-i,ui ce)a ce aducea a C%arf!urD( 8!#1ie 'i r&#un&e C&!mn u.!r, iubi"uleD .i ie.i, l&-nd u.a 'n"rede&c1i&( :n &al!n, ea arunc ! #ri)ire di&cre" &#re An"!ine, care ."er,ea )a&ele, l&-ndu-i #e Valen"ine .i #e Ma"1ia& & &"ea de )!rb( 8!#1ie ezi" & &e a.eze la l!cul ei, dar An"!ine adu&e #e ma& un b!l mare cu &#um de ci!c!la"( Ai &-mi dai .i mie ree"a, 'n"r-! bun zi$ :n"r-! bun zi, r&#un&e An"!ine .i #lec imedia"( Ma&a &e "ermina&e( An"!ine #r!#u&e ca EmilE & d!arm la ei( A d!ua zi, a)ea &-i duc el #e c!#ii la .c!al( Valen"ine #rimi bucur!a&B n-a)ea r!&" &-.i "rezea&c fiica( Era miezul n!#ii, #rea "-rziu #en"ru ca Y)!nne & le mai fac &ur#riza unei )izi"e, a.a c "!a" lumea #lec( An"!ine de&c1i&e fri,iderul, lu ! buca" de br-nz de #e ! farfurie .i #uin #-ine, a#!i &e a.ez, 'n &f-r.i", la ma&, ca &-.i ia .i el cina( Pe #er!n r&unar ni."e #a.i( Cred c mi-am ui"a" celularul aici/ &#u&e 8!#1ie, in"r-nd( i l-am #u& #e ma&a din buc"rie, r&#un&e An"!ine( 8!#1ie ,&i "elef!nul .i 'l b, 'n buzunar( 8e ui" cu a"enie la bure"ele de #e c1iu)e", .!)i ! cli# .i 'l lu 'n m-n( Ce ai$ 'n"reb An"!ine( E."i cam ciuda"( 2"ii c-" "im# i-ai #e"recu" cu el, 'n &eara a&"a$ &#u&e 8!#1ie cu ! )!ce ."ear&, a,i"-nd bure"ele( An"!ine &e 'ncrun"( E."i 'n,ri6!ra" de &in,ur"a"ea lui Ma"1ia&, c!n"inu ea( %ar la a "a "e ,-nde."i )re!da"$ :i arunc bure"ele, care a"eriz dre#" 'n mi6l!cul me&ei, .i ie.i din ca&( * 8!#1ie #leca&e de mai bine de ! !r( An"!ine &e "!" 'n)-r"ea 'n 6urul c!zii, #rin &al!n( 8e a#r!#ie de #ere"ele 'n &#a"ele cruia "ria Ma"1ia&( R-c-i cu un,1ia, dar nu-i r&#un&e nici un &une"B #e&emne c #rie"enul &u cel mai bun ad!rmi&e de mul"(
7I

- MARC LEVY -

* :n"r-! zi, EmilE )a mr"uri&i 'n 6urnalul ei in"im c influena lui 8!#1ie a&u#ra "a"lui &u a f!&" de"erminan"( L!ui& )a adu,a, #e mar,ine, c e&"e 'n"ru "!"ul de ac!rd cu ea(

V
Valen"ine '.i 'nf.ur mi6l!cul 'n cear.af .i &e a.ez clare #e&"e Ma"1ia&( Ai i,ri$ Nu mai fumez( Eu da, &#u&e ea, c!"r!bind #rin ,ean"a l&a" la #ici!arele #a"ului( 8e du&e la ferea&"r( 0lacra bric1e"ei 'i lumin c1i#ul( Ma"1ia& n-! #ierdea din !c1i( :i #lcea mi.carea buzel!r ei, c-nd fuma, ca .i )-r"e6ul )!lu"el!r de fum( La ce "e uii$ 'n"reb ea, cu faa li#i" de ,eam( La "ine( M-am &c1imba"$ Nu( EmilE ! &-mi li#&ea&c 'n,r!zi"!r( El &e ridic .i &e du&e l-n, Valen"ine( Ea '.i #u&e m-na #e !brazul lui Ma"1ia&, m-n,-indu-i barba care 'nce#ea din n!u & crea&c( Rm-i, murmur el( Ea "ra&e un fum( Tu"unul incande&cen" &f-r-i( :mi mai #!ri #ic$ Termin/ Ui" ce-am &#u&( Ui" ce-am &#u&, ."er,e cu bure"ele ce-am fcu"/ Ce e )iaa, #en"ru "ine$ Un de&en cu crei!nul$ 0cu" cu ni."e cul!ri, n-ar fi c1iar a.a de ru/ Ma"urizeaz-"e .i "u, amice/ %ac m-a. fi ma"uriza", "u nu "e-ai fi 'ndr,!&"i" nici!da" de mine( %ac, du# aia, "e-ai fi ma"uriza", am fi f!&" .i azi 'm#reun( Rm-i, Valen"ine, mai d-ne ! .an&( A&"a ne e #edea#&aB 'i mai #!" fi une!ri aman", dar nu-i
7J

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

mai #!" fi ne)a&"( Ma"1ia& a#uc #ac1e"ul de i,ri, .!)i .i 'i ddu drumul( Nu a#rinde lumina, .u.!"i Valen"ine( %e&c1i&e ferea&"ra .i "ra&e 'n #ie#" aerul #r!a&#" al n!#ii( M-ine iau "renul, murmur ea( Ai zi& c duminic( Te a."ea#" cine)a la Pari&$ Ce #!a"e &c1imba a&"a$ :l cun!&c$ Termin, Ma"1ia&( Ne faci ru am-ndur!ra( ?a/ mai de,rab "u 'mi faci mie( Acum, 'nele,i .i "u ce am &imi" eu( 2i, #e )remea aia, nici mcar nu eram de&#rii( Cu ce &e !cu#$ Ce im#!r"an are$ 2i, c-nd "e culci cu el, e bine$ Valen"ine nu-i r&#un&e( Arunc i,ara 'n &"rad .i 'nc1i&e ferea&"ra( Iar"-m, murmur Ma"1ia&( M 'mbrac .i m duc aca&( Cine)a b"u 'n u.. Am-nd!i "re&rir( Cine e$ 'n"reb Valen"ine( Ma"1ia& &e ui" la de."e#""!rul #u& #e n!#"ier( ?abar n-am( 8"ai aici( C!b!r & )d cine e .i 'i aduc lucrurile( :.i #u&e un #r!&!# 'n 6urul mi6l!cului .i ie.i din camer( Ci!cni"urile din u.a de la in"rare de)eneau "!" mai in&i&"en"e( Vin/ zbier el, c!b!r-nd &cara( Cu braele 'ncruci.a"e, An"!ine '.i #ri)ea cu 1!"r-re #rie"enul( A&cul" bine aici/ E ! c1e&"ie de la care n-am & m aba" nici!da"B & nu #rind #ici!r de babE&i""er 'n ca&/ 9 & ne !cu#m n!i &in,uri de c!#ii( Ce "!" &#ui$ Vrei, 'n c!n"inuare, & l!cuim &ub acela.i ac!#eri.$ %a, dar nu c1iar la ! !r ca a&"a/ Cum adic Cnu c1iar la ! !r ca a&"aD/$ Vrei numai #arial$ Vreau & &#un c am #u"ea )!rbi de&#re c1e&"ia a&"a mai "-rziu/ Nu, nu, )!rbim imedia"/ Va "rebui & &"abilim ni."e re,uli .i & ne inem de ele( V!rbim imedia", 'n& m-ine/
45

- MARC LEVY -

Nu 'nce#e/ Bine, An"!ine( 8un" de ac!rd cu "!a"e re,ulile #e care le )rei( Cum adic e."i de ac!rd cu "!a"e re,ulile #e care le )reau$ A"unci, dac 'i &#un c "u e."i la care #limb celul 'n fiecare &ear, e."i de ac!rd$ , #i nu, nu 'n fiecare &ear/ A"unci, )ezi c nu e."i de ac!rd cu "!a"e$ An"!ine, n-a)em cel/ Nu 'nce#e & m z#ce."i/ Valen"ine, 'nf.ura" 'n cear.af, &e a#lec #e&"e balu&"rad( T!a"e bune$ 'n"reb ea, nelini."i"( An"!ine ridic !c1ii .i ! a&i,ur cu un &emn din ca#( Ea &e 'n"!ar&e 'n camer( A1, da( %u# c-"e )d, c1iar c e."i &in,ur cuc, b!mbni An"!ine, 'n "im# ce ie.ea( Ma"1ia& 'nc1i&e u.a ca&ei( Nici nu fcu bine un #a& &#re &al!n, c An"!ine b"u din n!u( Ma"1ia& de&c1i&e( Rm-ne$ Nu, #leac m-ine( Pi, dac acum i-ai mai lua" ! mic d!z, nu care cum)a & )ii la mine 'n urm"!arele .a&e luni &-mi b-z-i de d!rul ei( An"!ine c!b!r' "re#"ele #er!nului .i le urc iar #en"ru a in"ra 'n ca&a lui( Lumina din faa u.ii &e &"in&e( Ma"1ia& &"r-n&e lucrurile lui Valen"ine .i &e du&e 'n camer( Ce )!ia$ 'n"reb ea( Nimic( 9 &-i e<#lic eu( * :n cur&ul dimineii, #l!aia '.i relu le,"urile cu )remea l!nd!nez( Ma"1ia& &""ea de6a la barul lui Y)!nne( Valen"ine in"r( A)ea #rul ud( 9 &-! aduc #e EmilE la #r-nz, "renul meu #leac di&ear( Mi-ai &#u& de ieri( 9 & "e de&curci$ Lunea are en,leza, marea 6ud!, miercurea ! duc la cinema, 6!ia e c1i"ara, iar )inerea* Valen"ine nu-l mai a&cul"aA 'l zri&e #rin )i"rin #e An"!ine, care in"ra 'n bir!ul lui de #e&"e drum( Ce )!ia de la "ine 'n "!iul n!#ii$
43

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Bei ! cafea$ Ma"1ia& 'i e<#lic 'n ce c!n&"a ideea lui de a &e mu"a 'm#reun, de"aliind "!a"e a)an"a6ele ce rezul"au de aici( L!ui& .i EmilE &e 'nele,eau ca un fra"e .i ! &!rA "raiul &ub acela.i ac!#eri. ar fi f!&" mai u.!r de !r,aniza", 'n &#ecial #en"ru el( Y)!nne, &f-r.i", #refer &-i la&e &in,uri( Valen"ine r-&e de c-"e)a !ri .i c!b!r' de #e "abure"( Nu &#ui nimic$ Ce )rei &-i &#un$ %ac )!i &un"ei &i,uri c )ei fi fericii* Valen"ine &e du&e du# Y)!nne la buc"rie .i ! lu 'n brae( 9 & )in & "e )d 'n cur-nd( ( A.a &#un "!i c-nd #leac, r&#un&e Y)!nne( Valen"ine &e 'n"!ar&e 'n &al, 'l &ru" #e Ma"1ia& .i ie.i din re&"auran"( * An"!ine a."e#" #-n c-nd Valen"ine di&#ru la c!lul &"rzii( A#!i, '.i #r&i #!&"ul de !b&er)aie de la ferea&"ra bir!ului, c!b!r' &cara, "ra)er& .i ddu buzna la Y)!nne( Pe "e6,1ea, 'l a."e#"a de6a ! can de cafea( Cum a f!&"$ 'l 'n"reb #e Ma"1ia&( 0!ar"e bine( I-am "rimi& a&ear un mail mamei lui L!ui&( Ai #rimi" )reun r&#un&$ :n dimineaa a&"a, la bir!u( 2i$ >arine m-a 'n"reba" dac, la anul, L!ui& )a "rebui & #un numele "u 'n c&ua C&!D din fi.a .c!lar( Y)!nne lu cele d!u cni de #e "e6,1ea( %ar c!#iil!r le-ai &#u& ce)a$ * Tran&f!rmarea acel!r me)s era im#!&ibil din #unc" de )edere ec!n!mic, dar An"!ine 'i e<#lic lui Ma"1ia&, cu #lanul 'n m-n, ce idee 'i )eni&e #e&"e n!a#"e( Pere"ele care le de&#rea ca&a 'n d!u nu era unul de rezi&"en( N-a)eau dec-" &-l dr-me, #en"ru a-i reda l!cuinei a&#ec"ul iniial, cre-nd a&"fel un mare &#aiu c!mun la #ar"er( Erau
42

- MARC LEVY -

nece&are c-"e)a re#araii la #arc1e" .i la #laf!ane, dar lucrrile nar fi dura" mai mul" de ! &#"m-n( %!u &cri ar duce la d!rmi"!are, ceea ce, la urma urmei, i-ar !feri fiecruia &enzaia c are, la e"a6, #r!#ria Cca&D( Mc>enzie urma & &e #rezin"e la faa l!cului, #en"ru a c!nfirma )alabili"a"ea #r!iec"ului( An"!ine &e 'n"!ar&e la bir!u, iar Ma"1ia& la librrie( * Valen"ine &e du&e &-! ia #e EmilE de la .c!al( 8e 1!"r-&e &-.i in)i"e fa"a la ma& 'n"r-unul din"re cele mai bune re&"auran"e i"aliene."i din !ra.B -edi$erra eo. Un au"!buz cu im#erial le c!ndu&e 'n >en&in,"!n ParG R!ad( 8"rzile din N!""in, ?ill erau &clda"e 'n &!are( 8e in&"alar #e "era&, iar Valen"ine c!mand d!u #izze( :.i f,duir & )!rbea&c la "elef!n 'n fiecare &ear, ca &-.i &#un "!" ce fcu&er #e&"e zi, .i &-.i "rimi" "!ne de e-mailuri( Valen"ine 'nce#ea & lucreze 'n"r-un #!&" n!u .i nu-.i #u"ea lua c!ncediu de Pa."i, dar, la )ar, )!r face d!ar ele, fe"ele, ! cl"!rie lun,( EmilE '.i lini."i mamaB "!"ul )a fi bine, ea ! & aib ,ri6 de "a"a, ! & c!n"r!leze 'nain"e de culcare dac u.a de la in"rare e&"e 'nc1i& .i dac "!a"e luminile din ca& &un" &"in&e( :i #r!mi&e c ! &-.i #un 'n"!"deauna cen"ura de &i,uran, c1iar .i 'n "a<iuri, c ! & &e 'mbrace bine 'n dimineile reci, c n-! &-.i #iard "im#ul #rin librrie, c n-! & la&e bal" c1i"ara cel #uin #-n 'n )ii"!rul an .c!lar .i, 'n &f-r.i"* :n &f-r.i", c-nd ! 'n&!i 'na#!i la .c!al, Valen"ine '.i inu #r!#ria #r!mi&iune( Nu #l-n&e, 'n !rice caz nu 'nain"e de a in"ra EmilE 'n cla&( :n aceea.i &ear, un "ren Eur!&"ar ! du&e la Pari&( Un "a<i lua" de la ;ara de N!rd ! l& la micul a#ar"amen" de &er)iciu din ar!ndi&men"ul IR, unde a)ea & l!cuia&c( * Mc>enzie fcu d!u ,uri 'n #ere"ele de&#ri"!r .i le c!nfirm, 'nc-n"a", lui Ma"1ia& .i lui An"!ine, c nu era un zid de rezi&"en( Ce m ener)eaz c-nd face c1e&"ia a&"a/ B!d!,ni An"!ine, duc-ndu-&e &-.i ia un #a1ar cu a# din buc"rie( %a+ ce a fcu"$ 'n"reab Ma"1ia&, #er#le<, in-ndu-&e du# #rie"enul lui(
47

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Numrul &"a al lui, cu bur,1iul, ca &-mi )erifice &#u&ele/ :nc mai ."iu & recun!&c un zid de rezi&"en, ce mama dracu+, d!ar .i eu &un" ar1i"ec" la fel ca el, nu$ 8i,ur, r&#un&e Ma"1ia&, cu un ,l&ci!r mi"i"el( Nu #rea #ari c!n)in&/ 8un" .i mai #uin c!n)in& de )-r&"a "a min"al( %e ce-mi &#ui mie "!a"e a&"ea$ 8#une-i-le direc" lui/ An"!ine &e 'n"!ar&e #lin de 1!"r-re la .eful &u de a,enie( Mc>enzie '.i #u&e !c1elarii 'n buzunarul de la #ie#"ul )e&"!nului .i nu-i l& lui An"!ine r,azul & )!rbea&c cel din"-i( Cred c "!"ul ar #u"ea fi ,a"a 'n "rei luni .i ) #r!mi" c l!cuina '.i )a re,&i a&#ec"ul iniial( Pu"em c1iar & facem un mula6 al c!rniel!r* #en"ru rac!rduri( Trei luni$ Ai de ,-nd & dem!lezi #ere"ele cu lin,uria$ 'n"reb Ma"1ia&, al crui in"ere& fa de c!n)er&aie &#!ri&e( Mc>enzie 'l lmuri c, #en"ru !rice .an"ier din acel car"ier, era ne)!ie de au"!rizaii #realabile( %emer&urile ar dura !#" &#"m-ni, du# care a,enia #u"ea cere &er)iciil!r de &alubri"a"e & le a#r!be ! ben #en"ru ridicarea m!l!zului( %em!larea 'n &ine n-ar lua dec-" d!u-"rei zile( 2i dac ne li#&im de au"!rizaie$ &u,er Ma"1ia&, la urec1ea lui Mc>enzie( 2eful a,eniei nici mcar nu &e !&"eni &-i r&#und( :.i lu )e&"!nul .i 'i #r!mi&e lui An"!ine c )a #re,"i cererile #en"ru #ermi& c1iar 'n PeeGend( An"!ine &e ui" la cea&( 8!#1ie acce#"a&e &-.i 'nc1id #r)lia .i & &e duc la .c!al, & ia c!#iii, iar acum "rebuiau &-! &c1imbe din C"urD( Cei d!i #rie"eni a6un&er cu ! 6um"a"e de !r mai "-rziu( 8"-nd "urce."e, c1iar #e #!dea, EmilE ! a6u"a #e 8!#1ie & curee de frunze "randafirii, 'n "im# ce L!ui& "ria 'n &#a"ele "e6,1elei, du# mrime, le,"urile de rafie( Pen"ru a fi ier"ai, cei d!i "ai ! in)i"ar #e 8!#1ie la cin( Ea acce#" d!ar cu ! c!ndiieB & mear, la Y)!nne( :n felul ace&"a, #!a"e ca )a m-nca .i An"!ine cu ei ! da"( El nu fcu nici un c!men"ariu( Pe la mi6l!cul cinei, Y)!nne )eni la ma&a l!r( M-ine ! & am 'nc1i&, &#u&e ea, "urn-ndu-.i un #a1ar de )in( :n"r-! &-mb"$ ! 'n"reb An"!ine( Am ne)!ie de !di1n* Ma"1ia& '.i r!dea un,1iile( An"!ine 'i "ra&e un b!b-rnac #e&"e de,e"e(
44

- MARC LEVY -

Termin/ La ce "e referi$ 'n"reb, in!cen", An"!ine( 2"ii #rea bine la ce m refer/ 2i c-nd "e ,-nde."i c ! & &"ai 'm#reun/ &#u&e Y)!nne, cu un z-mbe" 'n c!lul ,urii, %r-mm .i n!i un #ere"e( Ce a"-"a di&cuie/ * 8-mb" diminea, An"!ine 'i du&e #e c!#ii la C1el&ea 0armer& MarGe"( Plimb-ndu-&e #e aleile unei #e#iniere, EmilE ale&e d!u rdcini de "randafiri, #e care &-i #lan"eze cu 8!#1ie, 'n ,rdin( 0ur"una &""ea & 'ncea#, a.a c luar 1!"r-rea & &e duc la Turnul L!ndrei( L!ui& 'i ,1id "!" "im#ul )izi"ei la Muzeul 9r!ril!r, fc-ndu-.i da"!ria de a-i lini."i #e "a"l &u la in"rarea 'n fiecare &al( N-a)ea nici un m!"i) & &e &#erieB #er&!na6ele erau din cear( C-" de&#re Ma"1ia&, ace&"a #r!fi" de !cazie ca &-.i #re,"ea&c li&"ele de c!menzi( C!n&ul" "abelul cu crile )-ndu"e 'n cur&ul ace&"ei #rime &#"m-ni, &a"i&fcu" de rezul"a"( :n "im# ce bifa #e mar,inea caie"ului "i"lurile lucrril!r care "rebuiau cum#ra"e, mina crei!nului &e !#ri #e r-ndul unde fi,ura un e<em#lar din La,arde .i Mic1ard, &ec!lul al RVIII-lea( :.i ridic !c1ii de #e f!aie .i &e ui" la )ec1ea &car fi<a" #e .ina ei de cu#ru( * 8!#1ie &c!a&e un i#"( Tie"ura &e 'n"indea #e "!a" lun,imea falan,ei( 8eca"!rul aluneca&e de #e "i6a fl!rii( Ea ddu fu,a 'n &#a"ele #r)liei( Ar&ura alc!!lului de J5 de ,rade fu a&cui", 8!#1ie re&#ir ad-nc, '.i &"r!#i din n!u "ie"ura .i a."e#" &-.i mai )in 'n fire( U.a ma,azinului &e de&c1i&eA ea lu din mer& ! cu"ie cu #an&amen"e de #e e"a6era dul#i!rului cu medicamen"e, 'nc1i&e u.ia de &"icl .i &e 'n"!ar&e la clienii &i( * Y)!nne 'nc1i&e u.ia dul#i!rului cu #r!du&e de frumu&ee de dea&u#ra c1iu)e"ei( :.i ddu cu #uin fard #e !bra6i, '.i aran6 #rul .i 1!"r' c "!ale"a ei cerea mu&ai ! e.arf( Tra)er& camera, '.i
4@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

lu ,ean"a, '.i #u&e !c1elarii de &!are .i c!b!r' &cria ce ducea 'n re&"auran"( 9bl!nul de fier era c!b!r-"A ea 'n"rede&c1i&e u.a care ddea 'n cur"e, )erific dac a)ea cale liber .i ! lu #e l-n, )i"rinele din Bu"e 8"ree", ferindu-&e & zb!)ea&c 'n faa #r)liei lui 8!#1ie( 8e urc 'n"r-un au"!buz care a)ea "ra&eul #e 9ld Br!m#"!n R!ad, cum#r un bile" de la c!n"r!l!r .i &e urc la e"a6( %ac circulaia era fluid, a)ea & a6un, 'n"r-! !r( Au"!buzul cu im#erial ! l& 'n faa ,rila6ului de la cimi"irul 9ld Br!m#"!n( L!cul era #lin de farmec( :n "im#ul PeeGendului, c!#iii mer,eau cu bicicle"a #e aleile 'n)erzi"e, 'ncruci.-ndu-&e cu cei ce fceau 6!,,in,( Pe #ie"rele m!rmin"el!r )ec1i de &ec!le, )e)eriele a."e#"au, fr & &e "eam de "rec"!ri( 8"-nd #e #ici!arele din &#a"e, micile r!z"!are a#ucau alunele !feri"e .i le r!niau &#re marea #lcere a #erec1il!r de 'ndr,!&"ii "!lnii #e &ub c!#aci( Y)!nne ! lu #e aleea cen"ral, #-n la in"rarea din&#re 0ul1am R!ad( Era drumul ei #refera", c-nd &e ducea la &"adi!n( 8"amf!rd Brid,e 8"adium 'nce#ea & &e um#le( Ca 'n fiecare &-mb", &"ri,"ele ce &e 'nlau din ,radene a)eau & 'n)e&elea&c )re! c-"e)a !re a"m!&fera #a.nic a cimi"irului( Y)!nne '.i &c!a&e bile"ul din fundul ,enii, '.i le, e.arfa .i '.i #!"ri)i !c1elarii de &!are( * Pe P!r"!bell! R!ad, ! "-nr ziari&" lua un ceai #e "era&a bra&eriei Elec$ric, 'n "!)r.ia cameramanului( C1iar 'n aceea.i diminea, )izi!na&e, 'n ca&a 'nc1iria" #e BricG Lane de c"re canalul de "ele)iziune unde lucra, "!a"e 'nre,i&"rrile realiza"e 'n cur&ul &#"m-nii( Munca &e de&f.ura&e mulumi"!r( :n ace&" ri"m, AudreE a)ea &-.i "ermine cur-nd re#!r"a6ul( A#!i, &e #u"ea 'n"!arce la Pari&, #en"ru m!n"a6( Pl"i n!"a #rezen"a" de c1elner .i &e de&#ri de c!ec1i#ierul ei, 1!"r-" & #r!fi"e de re&"ul du#amiezii #en"ru a umbla #rin ma,azinele de care car"ierul nu era li#&i"( Ridic-ndu-&e de la ma&, 'i ced "recerea unui brba" cu d!i c!#ii 'nf!me"ai .i i&"!)ii du# ! diminea #lin de a,i"aie( * 8u#!r"erii lui Manc1e&"er Uni"ed &e ridicar "!i ! da"( Bal!nul
4F

- MARC LEVY -

&ri&e #e bara #!rii ec1i#ei C1el&ea( Y)!nne &e a.ez din n!u, #le&nind din #alme( Ei, nu/ Ce !cazie ra"a"/ Mai mare ru.inea/ Brba"ul de l-n, ea z-mbi( Crede-m, #e )remea lui Can"!na a.a ce)a nu &-ar fi 'n"-m#la", c!n"inu ea, furi!a&( %!ar n-ai &-mi &#ui c imbecilii ."ia n-ar fi marca" cu ce)a mai mul" c!ncen"rare/ N-am &-i &#un nimic, r&#un&e brba"ul, cu un ,la& "andru( 9ricum, nu "e #rice#i del!c la f!"bal( :mi #lace cricGe"ul( Y)!nne '.i #u&e ca#ul #e umrul lui( Nu "e #rice#i del!c la f!"bal*, 'n& 'mi #lace & fiu cu "ine( :i dai &eama$ %ac &-ar auzi 'n car"ierul "u c ii cu Manc1e&"er Uni"ed$ 'i .!#"i brba"ul la urec1e( %ar "u de ce crezi c-mi iau a"-"ea #recauii c-nd )in aici$ Brba"ul &e ui"a la Y)!nneA ea nu-.i dezli#ea !c1ii de la #eluz( El r&f!i #lian"ul #e care 'l a)ea #e ,enunc1i( E &f-r.i"ul &ez!nului, nu$ Y)!nne nu-i r&#un&e, fiind #rea ab&!rbi" de meci( A"unci, #!a"e c )!i a)ea n!r!c & )ii la mine 'n PeeGendul urm"!r, adau, el( 9 & )edem, &#u&e ea, urmrindu-l #e a"acan"ul lui C1el&ea, care 'nain"a 'n m!d #ericul!& #e "eren( Y)!nne '.i #u&e de,e"ul #e ,ura 'n&!i"!rului &u .i c!n"inuB Nu #!" face d!u lucruri 'n acela.i "im#, .i, dac nu &e 1!"r."e care)a &-i bareze calea b!ului luia, &eara mea &-a du& naibii .i a "a la fel/ =!1n ;l!)er lu m-na lui Y)!nne .i 'i m-n,-ie #e"ele mar!nii #e care )iaa i le de&ena&e ac!l!( Y)!nne ddu din umeri( C-nd eram "-nr, m-inile mele erau frum!a&e( Y)!nne &e ridic din"r-! &ri"ur, cu c1i#ul cri&#a", cu re&#iraia "ia"( Bal!nul fu de)ia" 'n ul"ima cli# .i "rimi& 'n cealal" #ar"e a "erenului( Ea re&#ir .i &e a.ez( 2"ii, mi-ai li#&i" &#"m-na a&"a, &#u&e, 'mbl-nzi"( A"unci, )in! 'n PeeGendul urm"!r/ la care a ie.i" la #en&ie e."i "u, nu eu/ Arbi"rul "!cmai fluiera&e &f-r.i"ul re#rizei( 8e ridicar .i &e du&er la bufe", & ia ni."e rc!ri"!are( Urc-nd "re#"ele ,radenel!r =!1n 'i ceru ul"imele n!u"i de la librrie( E #rima lui &#"m-n( P!#in!" al "u &e ada#"eaz, dac
4H

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

a&"a )!iai & afli, r&#un&e Y)!nne( E<ac" a&"a )!iam & aflu, re#e" =!1n( * :n"!r.i aca& de)reme, c!#iii &e 6ucau 'n camera l!r, a."e#"-nd ! ,u&"are demn de ace&" nume( An"!ine, cu un .!r 'n #"rele dinain"e, ci"ea cu a"enie ! n!u ree" de cl"i"e, &#ri6inindu-&e de ma&a din buc"rie( Cine)a &un la u.( Ma"1ia& a."e#"a #e #er!n, #r!#i" ca un &"-l#( In"ri,a" de a#ariia lui, An"!ine 'l #ri)i in"( A. #u"ea ."i de ce #!ri !c1elari de &c1i$ 'l 'n"reb( Ma"1ia& 'l 'm#in&e ca & in"re( T!" mai #er#le<, An"!ine nu-l &lbea din !c1i( Ma"1ia& l& &-i cad la #ici!are ! #rela" 'm#"uri"( Unde i-e ma.ina de "un& iarba$ 'l de&cu&u el( %a+ ce )rei & faci cu ma.ina de "un& iarba, la mine 'n &al!n$ %!amne, ce de 'n"rebri mai #ui/ E."i !b!&i"!r/ Ma"1ia& "ra)er& 'nc#erea .i ie.i 'n ,rdina din &#a"ele ca&ei, cu An"!ine #e urmele lui( %e&c1i&e u.a ma,azi!arei, &c!a&e ma.ina de "un& iarba .i, cznindu-&e din r&#u"eri, ! #u&e #e d!u buci de &c-ndur arunca"e #e ac!l!( 8e a&i,ur c r!ile nu mai a"in,eau &!lul .i c ma.ina &""ea bine 'n ec1ilibru( %u# ce #u&e mane"a ambreia6ului 'n #unc" m!r", "ra&e de c!rd!nul demar!rului( M!"!rul 'n d!i "im#i 'nce#u & funci!neze cu un 1urui" a&urzi"!r( M duc du# un d!c"!r, zbier An"!ine( Ma"1ia& &e 'n"!ar&e, "ra)er& din n!u ca&a, de&fcu #rela"a .i &e du&e 'n a#ar"amen"ul lui( An"!ine rma&e &in,ur, 'n mi6l!cul &al!nului, cu braele a"-rn-nd, 'n"reb-ndu-&e ce l-! fi a#uca" #e #rie"enul lui( 9 l!)i"ur "eribil z,udui #ere"ele de&#ri"!r( Urm ! a d!ua l!)i"ur de bar!&, .i ! ,aur de dimen&iuni c-" &e #!a"e de !n!rabile l& & &e )ad c1i#ul 'n)e&eli" al lui Ma"1ia&( ( .elcome /ome/ e<clam Ma"1ia&, radi!&, 'n "im# ce mrea &#r"ura din zid( E."i c!m#le" icni"/ url An"!ine( 9r & ne reclame )ecinii/ Cu z,!m!"ul din ,rdin, m-ar mira/ mai bine a6u"-m, 'n l!c & m b!mbni( :n d!i, #u"em "ermina #-n di&ear/ 2i du# aia$ &e zb!r.i An"!ine, ui"-ndu-&e la m!l!zul care 'i #l!ua&e #e #arc1e"( %u# aia, ! & #unem #ere"ele 'n d!i &aci #en"ru ,un!i, #e
4I

- MARC LEVY -

care ! &-i a&cundem 'n ma,azia "a, .i, 'n c-"e)a &#"m-ni, 'i facem & di&#ar( 9 al" buca" de #ere"e &e #rbu.i&e( 2i, 'n "im# ce Ma"1ia& '.i de&)-r.ea !#era, An"!ine &e ,-ndea de6a la fini&rile nece&are #en"ru ca &al!nul &-.i re,&ea&c, 'n"r-! bun zi, a&#ec"ul n!rmal( :n camera de la e"a6, EmilE .i L!ui& de&c1i&e&er "ele)iz!rul, c!n)in.i c bule"inul de ."iri )a rela"a ne'n"-rzia" de&#re &ei&mul ce l!)i&e car"ierul 8!u"1 >en&in,"!n( La cderea &erii, dezam,ii fiindc Terra nu &e cu"remura&e, dar m-ndri c le fu&e&e de&"inui" un anumi" &ecre" .i 'nc-n"ai, "!"!da", c erau "re6i la ! !r a"-" de "-rzie, a6u"ar la um#lerea &acil!r cu m!l!z, #e care An"!ine 'i ducea 'n fundul ,rdinii( A d!ua zi, Mc>enzie fu c1ema" de ur,en( %u# "!nul lui An"!ine, 'nele&e ,ra)i"a"ea &i"uaiei( %a"!ria !bli,, a.a c el acce#" & )in, c1iar .i 'n"r-! zi de duminic( 8!&i la )!lanul cami!ne"ei ce a#arinea bir!ului( La &f-r.i"ul PeeGendului, 'n ciuda c-"!r)a rac!rduri care mai rm&e&er de fcu" Ia zu,r)eala #laf!nului, Ma"1ia& .i An"!ine &e mu"a&er o0icial 'm#reun( T!a" ,a.ca fu in)i"a" la &rb"!rirea e)enimen"ului .i, c-nd Mc>enzie afl c Y)!nne #rimi&e & ia& din ca& #en"ru acea&" !cazie, &e 1!"r' & rm-n cu ei( Prima di&cuie din"re #rie"eni a)u ca &ubiec" dec!rarea ca&ei( M!bila lui An"!ine .i cea a lui Ma"1ia& c!abi"au 'n"r-un m!d ciuda" 'n aceea.i 'nc#ere( %u# &#u&ele lui Ma"1ia&, #ar"erul era de ! &!brie"a"e a#r!a#e m-n&"irea&c( Ba dim#!"ri), declara An"!ine, l!cul era f!ar"e #rimi"!r( T!a" lumea a6u" la cra"ul m!bilei( Un ,1erid!n ce-i a#arinea lui Ma"1ia& '.i ,&i l!cul 'n"re d!u f!"!lii club, care 'i a#arineau lui An"!ine( %u# un )!" ne,a"i) de cinci la unu KMa"1ia& fiind &in,urul care )!"a&e #en"ru, cci An"!ine a)u&e&e ele,ana de a &e abineL un c!)!r de !ri,ine #er&an, du# Ma"1ia&, dar de !ri,ine mai de,rab 'nd!ielnic, du# An"!ine, fu rula", le,a" .i de#!zi"a" 'n ma,azia din ,rdin( Pen"ru a a&i,ura #acea mena6ului, Mc>enzie lu c!manda !#eraiunil!r ul"eri!are, Y)!nne fiind &in,ura care a)ea dre#" de )e"! 'n faa deciziil!r lui( 2i nu #en"ru c ea 1!"r-&e a&"fel, ci #en"ru c, de 'nda" ce '.i enuna )re! #rere, !bra6ii .efului de a,enie a)eau ! anumi" "endin de a &e face ca f!cul, iar )!cabularul lui, de a &e reduce laB CA)ei #erfec" dre#"a"e, Y)!nneD(
4J

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

La &f-r.i"ul &erii, #ar"erul fu&e&e re!r,aniza" 'n 'n"re,ime( Nu mai rm-nea de rez!l)a" dec-" #r!blema e"a6ului( Ma"1ia& c!n&idera c d!rmi"!rul lui nu era la fel de frum!& ca al celui mai bun #rie"en al &u( An"!ine nu )edea 'n ce m&ur era ade)ra", dar #r!mi&e c &e )a !cu#a de a&"a c-" mai re#ede cu #u"in(

VI
%u# euf!ria duminicii, urm #rima &#"m-n de )ia 'n c!mun, care 'nce#u, 'n m!d na"ural, cu un mic de6un en,leze&c #re,"i" de An"!ine( :nain"e ca "!a" familia & c!b!are, ace&"a &"recur, di&cre", un bileel &ub farfuria lui Ma"1ia&, '.i ."er&e m-inile #e .!r .i &"ri, cui a)ea urec1i de auzi" c &e rce&c !ule( %e ce )!rbe."i a.a de "are$ An"!ine "re&riA nu-l auzi&e #e Ma"1ia& )enind( N-am mai )zu" #e nimeni care & fie a"-" de ab&!rbi" c-nd #r6e."e d!u felii de #-ine( %a"a )ii"!are ai & i le #r6e."i "u &in,ur/ r&#un&e An"!ine, d-ndu-i farfuria( Ma"1ia& &e ridic &-.i "!arne ! can de cafea .i !b&er) bileelul lui An"!ine( Ce-i a&"a$ 'n"reb el( Ai & ci"e."i du# aia, &"ai 6!& .i mn-nc #-n nu &e rce."e m-ncarea( C!#iii &!&ir )al-)-r"e6 .i le 'n"reru#&er c!n)er&aia( EmilE ar" cu un ,e&" au"!ri"ar #endulaB 'n"-rziau la .c!al( Cu ,ura #lin, Ma"1ia& &e ridic din"r-! &ri"ur, '.i #u&e #arde&iul, '.i lu fa"a de m-n .i ! "ra&e du# el &#re u.( EmilE abia dac a)u "im# & a#uce ba"!nul de cereale #e care An"!ine i-l arunca din buc"rie, c &e .i #!meni aler,-nd cu ,1i!zdanul 'n &#a"e #e Clare)ille ;r!)e( :n "im# ce "ra)er&au 9ld Br!m#"!n R!ad, Ma"1ia& ci"i bile"ul, #e care 'l lua&e cu el, .i &e !#ri bru&c( :.i lu imedia" celularul .i f!rm numrul de aca&( E<#lic-mi .i mie cum e cu c1e&"ia a&"aB & m 'n"!rc cel "-rziu la miezul n!#ii$ Care)a&zic, 'nce# din n!uB re,ula nr( 3, fr babE&i""erA
@5

- MARC LEVY -

re,ula nr( 2, fr femei 'n ca&, .i re,ula nr( 7, #u"em &#une d!u.#e 6uma"e, dac #referi, dar a&"a-i ul"ima &"ri,are/ Am cum)a fa de Cenu.rea&$ 8crile "r!&ne&c .i n-am c1ef & ne &c!li din &!mn 'n fiecare n!a#"e( 9 &-mi &c!" #an"!fii( 9ricum, a. #refera &-i &c!i de c-nd in"ri( 2i An"!ine 'nc1i&e "elef!nul( Ce-a )ru"$ 'n"reb EmilE, "r,-ndu-l cu #u"ere de bra( Nimic, m!rmi Ma"1ia&( %a+ ie cum i &e #are c 'nce#e )iaa 'n cu#lu$ '.i 'n"reb, la r-ndul lui, fiica, "ra)er&-nd 'n c!n"inuare &"rada( * Luni, c!#iii fur luai de la .c!al de c"re Ma"1ia&( Mari, 'i )eni r-ndul lui An"!ine( Miercuri, la #r-nz, Ma"1ia& 'nc1i&e librria .i &e du&e cu cla&a lui EmilE, 'n cali"a"e de #rin"e 'n&!i"!r, la Muzeul de 2"iine Na"urale( 0e"ia "rebui & fie a6u"a" de d!u #rie"ene ca &-l &c!a" din &ala 'n care erau e<#u&e re#r!ducerile la &car real du# animalele din era 6ura&ic( Taic-&u refuza & &e mi."e din l!c a"-" "im# c-" "Eran!zaurul mecanic nu-i ddea drumul din ,ur "rac1!d!nului #e care 'l &cu"ura( %e.i 'n)"!area &e !#unea cu "rie, Ma"1ia& in&i&", #-n !binu c-."i, de cauz, ca fiecare ele) & 'ncerce ! da", 'm#reun cu el, &imula"!rul de cu"remure( Ce)a mai "-rziu, ."iind c Mr&( Nallace a)ea & refuze .i )izi!narea na."erii uni)er&ului, #r!iec"a" #e b!l"a #lane"ariului la !ra d!u&#rezece .i cinci&#rezece, Ma"1ia& fcu ce fcu .i &e #ierdur, 'n m!men"ul 'n care ea &e du&e la "!ale", #e la !ra d!u&#rezece .i un&#rezece( C-nd .eful #azei ! 'n"reb cum izbu"i&e & #iard d!uzeci .i #a"ru de c!#ii din"r-!da", Mr&( Nallace 'nele&e bru&c unde 'i erau ele)ii( Ie.ind din muzeu, Ma"1ia& le fcu cin&"e "u"ur!r cu ,!fre, ca & fie ier"a"( :n)"!area fiicei &ale acce#" & ,u&"e una, iar Ma"1ia& in&i&" & ! ia .i #e a d!ua, de da"a a&"a cu crem de ca&"ane( =!i, An"!ine era de &er)iciu la cum#r"uri( Ma"1ia& &e !cu# de ele )ineri( La &u#erma,azin, )-nz"!rii nu 'nele&er nici ! )!rb din ceea ce &e cznea & le cear, a.a c el ceru a6u"!r de la ! ca&ier care &e d!)edi a fi &#ani!l( 9 clien" )!i &-l de&curce, dar "rebuie & fi f!&" &uedez !ri danez Ma"1ia& nu afl
@3

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

nici!da" .i a&"a nu &c1imb cu nimic da"ele #r!blemei( La ca#"ul #u"eril!r .i al &ec"!rului de #r!du&e c!n,ela"e, ! c1em #e 8!#1ie 'n faa rai!anel!r cu &!, .i #e Y)!nne 'n faa cel!r fr &!( :n cele din urm, 1!"r' c, #e li&"a lui, cu)-n"ul Cc!"le"eD m-z,li" de An"!ine &e #u"ea ci"i la fel de bine C#uiDA 'n f!nd, n-a)ea dec-" & &crie .i el mai clar( 8-mb" #l!u .i "!a" lumea rma&e aca&, &"udi!a&( %uminic &eara, 'n &al!nul unde &e 6ucau Ma"1ia& .i c!#iii, &e 'ncin&e un r-& nebun( An"!ine ridic !c1ii de #e &c1iele lui, )zu c1i#ul radi!& al celui mai bun #rie"en al &u .i, 'n acel m!men", &e ,-ndi c 'n )iaa l!r &e in&"ala&e fericirea( * Luni diminea, AudreE &e #rezen" 'n faa in"rrii liceului 0rancez( :n "im# ce di&cu"a cu direc"!rul de &"udii, cameramanul filma cur"ea de recreaie( %in &#a"ele ace&"ei fere&"re, a lan&a" ,eneralul de ;aulle a#elul din 3I iunie, &#u&e d!mnul BQc1erand, ar"-nd &#re faada alb a cldirii #rinci#ale( Liceul 0rancez CC1arle& de ;aulleD era ! in&"i"uie renumi", care a)ea #e&"e d!u mii de ele)i, de la .c!ala #rimar #-n la bacalaurea"( %irec"!rul ! du&e & )izi"eze c-"e)a &li de cla& .i ! in)i", dac d!rea, & #ar"ici#e la c!n&iliul #r!fe&!ral care a)ea l!c c1iar 'n du#-amiaza acelei zile( AudreE #rimi cu en"uzia&m( :n cadrul re#!r"a6ului ei, mr"uriile #r!fe&!ril!r ar fi f!&" c-" &e #!a"e de #rei!a&e( :i ceru d!mnului BQc1erand #ermi&iunea de a le lua #r!fe&!ril!r c-"e)a in"er)iuri, iar ace&"a 'i r&#un&e c &e #u"ea 'nele,e direc" cu fiecare din"re ei( * Ca 'n fiecare diminea, Bu"e 8"ree" era 'n #lin fierbere( Cami!ne"ele de li)rri )eneau unele du# al"ele, a#r!)izi!n-nd numer!a&ele ma,azine de #e &"rad( La "era&a unui c!ffee &1!# li#i" de librria lui, Ma"1ia& &!rbea un ca##uccin! .i '.i ci"ea ziarul, di&"!n-nd !arecum 'n mi6l!cul "u"ur!r mmicil!r care &e 'n"-lneau ac!l!, du# ce '.i du&e&er c!#iii la .c!al( C-" de&#re An"!ine, era la bir!ul lui de #e&"e drum( Nu mai a)ea dec-" c-"e)a !re #en"ru a 'nc1eia un &"udiu #e care a)ea &-l #rezin"e, la &f-r.i"ul
@2

- MARC LEVY -

du#-amiezii, unuia din"re cei mai ,rei clieni ai a,enieiA unde mai #ui c-i #r!mi&e&e .i lui 8!#1ie c ! &-i redac"eze ! n!u &cri&!are( %u# ! diminea de lucru ne'n"reru#", )eni&e de6a du#amiaza, a.a c '.i in)i" .eful de a,enie & fac ! binemeri"a" #auz de #r-nz( Tra)er&ar &"rada .i &e du&er la Y)!nne( R,azul fu de &cur" dura"( Clienii l!r "rebuiau & )in 'n"r-! !r, iar #lanurile 'nc nu erau c!#ia"e( %u# ce '.i 'n,1ii ul"ima 'mbuc"ur, Mc>enzie &e fcu ne)zu"( %in #ra,, &u&ur un CLa re)edere, Y)!nneD, cruia acea&"a 'i r&#un&e, cu !c1ii in" la re,i&"rul c!n"abil, #rin"r-unB C%a, da, c1iar a.a, la re)edere, Mc>enzieD( N-ai )rea &-i &#ui .efului "u de a,enie & m mai &lbea&c un #ic$ E 'ndr,!&"i" de "ine( Ce &-i fac eu$ 2"ii c-i ani am$ %a, dar el e bri"anic( A&"a nu &cuz "!"ul( Ea 'nc1i&e re,i&"rul .i !f"( %e&c1id un b!rdeau< ,r!za), )rei un #a1ar$ Nu, dar )reau & )ii &-l bei l-n, mine( Prefer & rm-n aici, e mai c!n)enabil #en"ru clieni( Pri)irea lui An"!ine m&ur &ala #u&"ieA 'n)in&, Y)!nne de&"u# &"icla .i, cu #a1arul 'n m-n, &e du&e l-n, el( Ce nu mer,e$ ! 'n"reb An"!ine( N-am & mai #!" c!n"inua mul" )reme a.a( 8un" #rea !b!&i"( Ia-i ! a6u"!are( N-am #rea muli clieni( %ac an,a6ez #e cine)a, "ra, !bl!anele( 2i i-a. #u"ea &#une c nu mai am mul" #-n a"unci( Ar "rebui &-i 'n"inere."i &ala( Pe #a"r!an ar "rebui &-! 'n"inere&c, !f" Y)!nne( Pe urm, cu ce bani$ An"!ine &c!a&e un #i< din buzunarul )e&"!nului .i 'nce#u & fac ! &c1i #e faa de ma& din 1-r"ie( Ui"e, m ,-nde&c de mul" la c1e&"ia a&"a( Cred c #u"em ,&i ! &!luie( Y)!nne '.i l& !c1elarii &-i alunece #e )-rful na&ului .i !c1ii i &e luminar de un z-mbe" #lin de dui!.ie( Te ,-nde."i de mul" la &ala mea$
@7

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

An"!ine ridic rece#"!rul "elef!nului de #e "e6,1ea .i 'i ceru lui Mc>enzie & 'ncea# .edina fr el, #en"ru c a)ea & 'n"-rzie #uin( :nc1i&e .i &e 'n"!ar&e &#re Y)!nne( Bun, acum #!" &-i e<#lic$ * Pr!fi"-nd de un m!men" de acalmie, 8!#1ie 'l )izi" #e Ma"1ia&, ca &-i aduc un buc1e" de "randafiri de ,rdin( 9 mic n!" de femini"a"e n-! & &"rice, 'i &#u&e ea, #un-nd )aza l-n, ca&( Telef!nul &un( Ma"1ia& '.i ceru &cuze .i ridic rece#"!rul( Bine'nele& c #!" & m duc la .edina cu #rinii( %a, nu m culc #-n nu "e 'n"!rci( A"unci, iei "u c!#iii$ %a, .i eu "e #u#/ Ma"1ia& #u&e "elef!nul 'n furc( 8!#1ie 'l #ri)i cu a"enie, a#!i &e du&e la "reburile ei( Ui" "!" ce i-am &#u&/ adu,, r-z-nd( 2i 'nc1i&e u.a librriei( * Ma"1ia& a6un&e la .edin cu 'n"-rziere( A)ea "!a"e &cuzeleB librria nu &e ,!li&e nici ! cli#( C-nd in"r 'n .c!al, cur"ea de recreaie era #u&"ie( Trei 'n)"!are, care &""u&er de )!rb &ub c!#er"in, "!cmai &e 'n"!rceau 'n cla&ele l!r( Ma"1ia& mer&e #e l-n, zid .i &e 'nl #e )-rful #ici!arel!r, ca & &e ui"e #e ferea&"r( 8#ec"ac!lul era de&"ul de ciuda"( Adulii 'i 'nl!cui&er #e ele)i 'n bnci( :n r-ndul 'n"-i, ! mmic ridica m-na #en"ru a #une ! 'n"rebare, un "a" .i-! flu"ura #e a lui, ca &-l )ad 'n)"!area( Ca"e,!ric, #rimii din cla& )!r rm-ne a.a "!a" )iaa l!r( Ma"1ia& n-a)ea nici ! idee de&#re l!cul 'n care "rebuia & &e ducA dac nu .i-ar re&#ec"a #r!mi&iunea de a-l 'nl!cui #e An"!ine la .edina cu #rinii din cla&a lui L!ui&, numai urec1ile lui ar ."i ce ar auzi luni de zile du# aceea( 8#re marea lui u.urare, ! "-nr femeie "ra)er&a cur"ea( Ma"1ia& aler, du# ea( %!mni.!ar, cla&a a II-a A, ) r!,/ Ai a6un& #rea "-rziu, .edina "!cmai &-a "ermina"( C1iar acum am ie.i" de ac!l!( Recun!&c-ndu-.i bru&c in"erl!cu"!area, Ma"1ia& &e felici" #en"ru .an&a care i &e !ferea( Lua" #e ne#re,"i"e, AudreE
@4

- MARC LEVY -

&"r-n&e m-na #e care i-! 'n"indea el( V-a #lcu" car"ea$ La,arde .i Mic1ard$ Am ne)!ie de un imen& &er)iciu( Eu &un" 'n cla&a a II-a B, dar "a"l lui L!ui& a f!&" reinu" la bir!u, a.a c m-a ru,a" &* AudreE a)ea un farmec inc!n"e&"abil, iar Ma"1ia&, unele dificul"i 'n a-.i c!n"r!la &#u&ele( Cla&a, ni)elul adec)a"$ murmur el( %a, a.a cred* %ar c!n)er&aia le fu 'n"reru#" de cl!#!elul .c!lii, care &un c1iar a"unci( C!#iii um#lur cur"ea( AudreE 'i &#u&e lui Ma"1ia& c 'i fcu&e #lcere &-l re)ad( Ea 'nce#u&e & &e 'nde#r"eze, c-nd, la rdcina unui #la"an, &e f!rm un ,ru# de c!#ii( Ridicar am-nd!i ca#ulB un bieel &e cra&e 'n c!#ac .i acum rm&e&e #e una din"re ramurile de &u&( Micuul &e afla 'n"r-un ec1ilibru #recar( Ma"1ia& &e re#ezi fr & &"ea #e ,-nduri, &e a, de "runc1i .i di&#ru #rin"re frunze( AudreE auzi )!cea librarului, care )!ia &-! lini."ea&c( ;a"a, am a6un& la el/ Cu c1i#ul #alid, a,a" 'n )-rful c!#acului, Ma"1ia& 'l fi<a #e #u."iul a.eza" #e ! crac, 'n faa lui( Bun/ Ei bine, acum &"m am-nd!i ca d!i n"ri, 'i &#u&e bieelului( 9 & m cer"e$ 'n"reb c!#ilul( Pi, n-ar fi de,eaba, dac )rei & ."ii #rerea mea( %u# c-"e)a &ecunde, frunzele 'nce#ur & f!.nea&c .i un &u#ra)e,1e"!r a#ru 'n )-rful unei &cri( Cum "e c1eam$ 'n"reb !mul( Ma"1ia&/ :l 'n"rebam #e la mic* C!#ilul &e numea Vic"!r( 8u#ra)e,1e"!rul 'l cu#rin&e cu braul( Acum, a&cul"-m bine, Vic"!r( 8cara are #a"ruzeci .i .a#"e de "re#"e( 9 & le numrm 'm#reun, iar "u nu "e uii 'n 6!&, de ac!rd$ Ma"1ia& 'i )zu #e am-nd!i di&#r-nd #rin"re frunze( V!cile &e #ierdur( 8in,ur, 'nlemni", fi<a !riz!n"ul( C-nd &u#ra)e,1e"!rul 'l in)i" & c!b!are, Ma"1ia& 'i mulumi din inim( %ac "!" &e urca&e a"-" de &u&, mcar & &e bucure #uin de #ri)eli."e( :l ru, "!"u.i #e brba", dac nu )ede )reun inc!n)enien", &-i la&e &cara(
@@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

* 2edina &e 'nc1eia&e( Mc>enzie 'i 'n&!i #e clieni #-n #e #alier( An"!ine "ra)er& a,enia .i de&c1i&e u.a bir!ului &u( Ac!l!, 'i ,&i #e EmilE .i #e L!ui&, care 'l a."e#"au #e cana#eaua din 1!l( :n &f-r.i", li &e "ermina cal)arul( Veni&e cli#a 'n"!arcerii aca&( :n &eara aceea, Clued! .i car"!fii #r6ii a)eau &-i r&#l"ea&c #en"ru !ra #ierdu"( EmilE acce#" "-r,ul .i '.i #u&e lucrurile 'n ,1i!zdan( L!ui& aler,a de6a &#re lif", fc-nd &lal!m #rin"re #lan.e"ele de de&en( Bieelul a#& #e "!a"e bu"!anele .i, du# ! )izi" in!#ina" la &ub&!l, a6un&er, 'n &f-r.i", 'n 1!lul cldirii( %in &#a"ele )i"rinei &ale, 8!#1ie 'i urmrea 'n "im# ce )eneau #e Bu"e 8"ree"( C!#iii 'l "r,eau #e An"!ine de #!alele )e&"!nului( El 'i "rimi&e ! &ru"are de #e "r!"uarul din fa( Unde e "a"a$ 'n"reb EmilE, )z-nd librria 'nc1i&( La .edina cu #rinii, r&#un&e L!ui&, d-nd din umeri( * C1i#ul lui AudreE a#ru din frunzi.( :nce#em ca da"a "recu"$ 'i &#u&e, cu ! )!ce lini."i"!are, lui Ma"1ia&( E mul" mai &u&, nu$ Me"!da e aceea.i, un #ici!r du# al"ul .i i nu ) ui"ai del!c 'n 6!&, 'mi #r!mi"ei$ :n acea cli# a )ieii &ale, Ma"1ia& i-ar fi #r!mi& .i luna de #e cer celui care i-ar fi ceru"-!( AudreE adu,B %a"a )ii"!are, c-nd )ei d!ri & ne )edem, nu )a fi ne)!ie & ) dai a"-"a !&"eneal( 0cur ! #auz la a d!uzecea "rea#", a#!i al"a, la a zecea( C-nd "l#ile lui Ma"1ia& a"in&er #m-n"ul, cur"ea rm&e&e #u&"ie( Era a#r!a#e !ra !#"( AudreE 'i #r!#u&e &-l 'n&!ea&c #-n 'n mica #ia din faa .c!lii( Paznicul 'nc1i&e #!ar"a 'n urma l!r( %e da"a a&"a, am f!&" de-a dre#"ul cara,1i!&, nu-i a.a$ Ba nu, ai f!&" cura6!&* C-nd a)eam cinci ani, am czu" de #e un ac!#eri.( Ade)ra"$ 'n"reb AudreE( Nu* nu-i ade)ra"(
@F

- MARC LEVY -

9bra6ii lui 'nce#eau &-.i reca#e"e cul!rile( Ea 'l #ri)i lun,, fr & &#un nimic( Nici nu ."iu cum & ) mulume&c( T!cmai ai fcu"-!, r&#un&e ea( V-n"ul ! fcea & "remure( %ucei-) aca&, ! &a rcii, murmur Ma"1ia&( 2i dumnea)!a&"r ! & rcii, 'i r&#un&e ea( Pe c-nd AudreE &e 'nde#r"a, Ma"1ia& ar fi )ru" ca "im#ul & &e !#rea&c 'n l!c( :n mi6l!cul acelui "r!"uar #u&"iu, fr & ."ie de ce, ea 'nce#ea de6a &-i li#&ea&c( A"unci c-nd ! &"ri,, AudreE fcu&e d!i&#rezece #a.i .i, de.i n-ar fi recun!&cu" nici!da" 'n faa lui, 'l numra&e #e fiecare( Cred c am un La,arde .i Mic1ard, &ec!lul al RIR-lea( AudreE &e 'n"!ar&e( Iar eu cred c mi-e f!ame, 'i r&#un&e ea( * Pre"indeau c &un" 'nf!me"ai, "!"u.i, c-nd le debara& ma&a, Y)!nne &e 'n,ri6!r )z-ndu-le farfuriile abia a"in&e( Urmrind de la "e6,1ea #ri)irea #e care Ma"1ia& ! arunca a&u#ra buzel!r lui AudreE, 'nele&e c nu era de )in m-ncarea ei( C-" fu &eara de lun,, '.i mr"uri&ir #a&iunileB AudreE #en"ru f!"!,rafie, Ma"1ia& #en"ru )ec1ile manu&cri&e( Anul "recu", ac1izii!na&e ! &cri&!are redac"a" de m-na lui 8ain"-E<u#QrE( Nu era dec-" un bileel &cri& 'n fu, de #il!"ul ce &e #re,"ea de zb!r, 'n&, #en"ru c!leci!narul care era Ma"1ia&, fa#"ul c 'l inea 'n m-n 'i !ferea ! #lcere de ne&#u&( Mr"uri&i cum une!ri, &eara, 'n &in,ur"a"ea lui de la Pari&, &c!"ea n!"a din #licul ei, de&fcea 1-r"ia cu infini"e #recauii, a#!i 'nc1idea !c1ii, iar ima,inaia 'l "ran&#!r"a #e "erenul unei #i&"e din Africa( Auzea )!cea mecanicului, &"ri,-nd Cc!n"ac"D, .i &e 'n"indea &#re #ala elicei, ca & #un 'n funciune m!"!rul( Pi&"!anele 'nce#eau & zumzie, iar lui 'i era de a6un& &.i dea ca#ul #e &#a"e ca & &im" )-n"ul de.er"ului z,-riindu-i !bra6ii( AudreE 'nele,ea em!iile lui Ma"1ia&( C-nd ea #ri)ea #!ze )ec1i, i &e 'n"-m#la & &e #!menea&c 'n anii 3J25, mer,-nd #e &"rduele din C1ica,!( :n fundul unui bar, bea alc!!l 'n "!)r.ia unui "-nr "r!m#e"i&", muzician de ,eniu, #e care amicii 'l

@H

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

b!"eza&er 8a"c1m!7( 2i, c-nd n!a#"ea era calm, a&cul"a un di&c, iar 8a"c1m! ! fcea & &e #limbe #e liniile #ar"i"uril!r( :n al"e &eri, al"e f!"!,rafii ! in"r!duceau 'n febra cluburil!r de 6azz, unde dan&a #e ri"mul unui ra,"ime 'ndrci" .i &e a&cundea c-nd #!liia fcea )re! razie( A#leca" !re 'n .ir a&u#ra unei f!"!,rafii fcu"e de Nilliam Cla<"!n, re,&i&e #!)e&"ea unui muzician a"-" de frum!&, a"-" de #a&i!na", 'nc-" 'i czu&e cu "r!nc( 8imind ! und de ,el!zie 'n )!cea lui Ma"1ia&, adu, c C1e" BaGer muri&e 'n 3JII, la )-r&"a de cincizeci .i n!u de ani, cz-nd de la ferea&"ra camerei &ale afla"e la e"a6ul al d!ilea, 'n"r-un 1!"el din Am&"erdam( Y)!nne "u.i u.!r 'n &#a"ele "e6,1eleiB re&"auran"ul &e 'nc1idea( 8ala era ,!al( Ma"1ia& #l"i n!"a .i ie.ir am-nd!i 'n Bu"e 8"ree"( :n &#a"ele l!r, luminile )i"rinei &e &"in&er( El ar )ru" & &e #limbe de-a lun,ul flu)iului( :n& ea "rebuia & #lece, era "-rziu( A d!ua zi ! a."e#"au mul"e "reburi( :.i ddur &eama c, 'n cur&ul &erii, nu )!rbi&er nici de&#re )iaa l!r, nici de&#re "recu" .i nici mcar de&#re #r!fe&ie( %ar '.i 'm#r".i&er c-"e)a )i&e .i m!men"e ima,inareA la urma urmei, #en"ru acea&" #rim 'n"-lnire era ! c!n)er&aie frum!a&( :.i ddur numerele de "elef!n( C!nduc-nd! #-n 'n 8!u"1 >en&in,"!n, Ma"1ia& ridic 'n &l)i me&eria de 'n)"!areB &-i dedici )iaa c!#iil!r era ce)a de ! ,ener!zi"a"e fr &eamn( C-" de&#re .edina cu #rinii, &e de&curc el, ! &-i 'ndru,e ce)a lui An"!ine, c-nd l-a lua la 'n"rebri( AudreE nu #rice#ea del!c de&#re ce "!" )!rbea, dar m!men"ul era #lcu", a.a c fu de ac!rd( El 'i 'n"in&e ! m-n &"-n,ace, ea 'l &ru" u.!r #e buze( 2i, c-nd "a<iul #!rni &#re car"ierul BricG Lane, Ma"1ia& ! lu, cu inima u.!ar, #e 9ld Br!m#"!n( C-nd #.i #e Clare)ille ;r!)e, ar fi #u"u" & 6ure c arb!rii care &e #lecau &ub b"aia )-n"ului 'l &alu"au #e el( 9ric-" de #r!&"e&c ar #rea, ne&i,ur .i, 'n acela.i "im# ferici", le r&#un&e cu un &emn din ca#( Urc "i#"il "re#"ele #er!nului .i 'n)-r"i u.urel c1eia 'n br!a&c( U.a abia dac &c-r-i( Ma"1ia& in"r 'n &al!n( Ecranul c!m#u"erului lumina bir!ul 'n care lucra An"!ine( Cu ne&f-r.i"e #recauii, Ma"1ia& '.i &c!a&e #arde&iul( 8e 'ndre#", in-ndu-.i #an"!fii 'n m-n, &#re &car( %e!da", )!cea
3

8a"c1m! #!recla K8uc1 a Sbi,T m!u"1 U ,ur mareL #ur"a" de "r!m#e"i&"ul L!ui& Arm&"r!n,( @I

- MARC LEVY -

c!l!ca"arului &u 'l fcu & "re&ar( Ai )zu" c-" e cea&ul$ An"!ine 'l mu&"ra din #ri)iri( Ma"1ia& fcu &"-n,a-m#re6ur .i &e du&e la bir!u( Lu &"icla cu a# mineral de #e el, ! ,!li din"r-! &!rbi"ur .i ! #u&e la l!c, cznindu-&e & ca."e( Bun, m duc, zi&e el, 'n"inz-ndu-&e( 8un" ab&!lu" &"!r&( Unde "e duci, mai #reci&$ 'n"reb An"!ine( Pi, la mine, r&#un&e Ma"1ia&, ar"-ndu-i e"a6ul( :.i 'mbrc din n!u #arde&iul .i &e 'ndre#" &#re &car, dar An"!ine 'i ddu 'nain"e cu 'n"rebrile( Cum a f!&"$ Bine( M r!,, a.a cred, r&#un&e Ma"1ia&, cu aerul luia care 1abar n-are de&#re ceea ce i &e )!rbe."e( Ai )zu"-! #e d!amna M!rel$ Cu c1i#ul 'nc!rda", Ma"1ia& '.i &"r-n&e #e l-n, ,-" ,ulerul #arde&iului( %e unde ."i$ Ai f!&" &au n-ai f!&" la .edina cu #rinii$ E)iden", r&#un&e Ma"1ia&, &i,ur #e el( Prin urmare, ai )zu"-! #e d!amna M!rel$ Bine'nele& c am )zu"-! #e d!amna* M!rel/ Perfec"/ 2i de )reme ce 'i #ui 'n"rebarea a&"a ."iu #en"ru c eu i-am &#u& & "e duci &-! )ezi, c!n"inu An"!ine, cu ! )!ce )!i" calm( Pi, &i,ur/ C1iar a.a .i e, "u mi-ai &#u&/ e<clam Ma"1ia&, u.ura" & )ad a#r-nd un licr de lumin la ca#"ul unui "unel lun, .i 'n"unec!&( An"!ine &e ridic, .i 'nce#u & &e #limbe de c!l!-c!l!, #rin bir!u( M-inile 'ncruci.a"e la &#a"e 'i ddeau un aer #r!fe&!ral, care 'l cam in"imida #e #rie"enul &u( Va&zic, ai )zu"-! #e 'n)"!area fiului meu, ceea ce e&"e bine( Acum, & ne c!ncen"rmA 'ncearc & faci un mic ef!r"* miai #u"ea #rezen"a ! dare de &eam a .edinei cu #rinii$ A1* de-aia m a."e#"ai$ 'n"reb, cu un aer ne)in!)a", Ma"1ia&( %u# #ri)irea #e care i-! arunc An"!ine, Ma"1ia& 'nele&e c liber"a"ea lui de a im#r!)iza &e re&"r-n,ea cu fiecare &ecundA calmul #rie"enului &u n-a)ea & mai dureze mul"A a"acul era &in,ura a#rare #!&ibil( Mi & fie, da+ ce "e b.ici a.a$ Am f!&" ac!l! 'n mi&iune
@J

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

c!manda"( Ce-!i fi )r-nd &-i &#un$ Ce i-a #!)e&"i" 'n)"!area/ Ar fi un 'nce#u" bun* .i c1iar un &f-r.i" bun* la !ra a&"a( E #erfec"/ 0ii-"u e ab&!lu" #erfec", la "!a"e ma"eriile( La 'nce#u"ul anului, 'n)"!area c1iar &-a "emu" niel & nu fie cum)a &u#rad!"a"( Pen"ru #rini e un m!"i) de m-ndrie, c1iar dac un a&"fel de c!#il e mai ,reu de &"#-ni"( %ar fii #e #ace, L!ui& e&"e d!ar un ele) e<celen"( A&"a e, i-am &#u& "!"( Acum, ."ii a"-" c-" ."iu .i eu( Eram a.a de 'nc-n"a", 'nc-" am l&a"-! & cread c &un" unc1iul lui( E."i mulumi"$ Nu-mi mai 'nca# 'n #iele/ &#u&e An"!ine furi!& .i &e a.ez din n!u la bir!u( E."i nemai#!meni"/ Eu 'i &#un c fii-"u e&"e 'n "!#ul carierei lui de .c!lar .i "u 'mi faci mu"re( Mi, dar nu e."i del!c u.!r de mulumi", m!.ule/ An"!ine de&c1i&e un &er"ar .i &c!a&e ! f!aie de 1-r"ie #e care ! flu"ur, in-nd-! cu )-rful de,e"el!r( 8un" nebun de fericire/ Ca #rin"e al unui c!#il care nu are nici mcar un califica"i) CmediuD la i&"!rie .i ,e!,rafie, care are abia un C&uficien"D la francez .i d!ar un Cmedi!cruD la ari"me"ic, &un" de-a dre#"ul &ur#rin& .i fla"a" de c!men"ariul 'n)"!arei( An"!ine #u&e carne"ul de ele) al lui L!ui& #e bir!u .i 'l 'm#in&e &#re Ma"1ia&, care &e a#r!#ie 'n"reb"!r, 'l ci"i .i 'l #u&e imedia" la l!c( Pi, e )!rba de ! er!are admini&"ra"i)A &e 'n"-m#l ! dr!aie de c1e&"ii de a&"ea 'n cazul cel!r mari, a.a c nu )d de ce ar fi &cu"ii de ele cei mici/ c!men" el, cu ! rea-credin )ecin cu indecena( Bun, m duc & m culc( Te &im" 'nc!rda" .i nu-mi #lace del!c c-nd e."i 'nc!rda", &!mn u.!r/ %e da"a a&"a, Ma"1ia& &e 'ndre#" cu #a.i 1!"r-i &#re &car( An"!ine 'l c1em 'na#!i #en"ru a "reia !ar( El '.i ridic !c1ii &#re cer .i &e 'n"!ar&e 'n &il( Ce mai e$ Cum ! c1eam$ Pe cine$ A&"a ai &-mi &#ui "u* #e cea care "e-a fcu" & li#&e."i de la .edina cu #rinii, de e<em#lu( Mcar e dr,u$ 0!ar"e/ mr"uri&i, 'n cele din urm, Ma"1ia&, 'ncurca"( A1a/ A&"a era/ Cum &e nume."e$ in&i&" An"!ine( AudreE(
F5

- MARC LEVY -

2i nume dr,u* AudreE .i mai cum$ M!rel*, &ufl Ma"1ia&, cu ! )!ce abia auzi"( An"!ine ciuli urec1ea, cu infima &#eran c nu auzi&e bine numele r!&"i" de Ma"1ia&( Pe c1i# i &e ci"ea, de-acum, nelini."ea( M!rel$ Cam ca* d!amna M!rel$ Cam a.a ce)a*, &#u&e Ma"1ia&, ne&#u& de 'ncurca", de da"a a&"a( An"!ine &e ridic .i '.i #ri)i #rie"enul, &alu"-nd, cu &arca&m, i&#ra)a ace&"uia( C-nd i-am ceru" & mer,i la ! C'n"-lnireD la .c!al, "u c1iar ai lua"-! de bun/ Pi, ."iam eu, n-ar fi "rebui" &-i &#un nimic/ zi&e Ma"1ia&, 'nde#r"-ndu-&e( P!f"im$ zbier An"!ine( Adic "u )!rbe."i c1iar de&#re a.a ce)a$ 8ca#-m .i #e mine de ! 'nd!ialB din li&"a de "-m#enii #e care nu "rebuie & le faci nici!da", crezi c i-a &c#a" )reuna &au le-ai e#uiza" #e "!a"e$ A&cul", An"!ine, 1ai & nu e<a,ermB m-am 'n"!r& &in,ur&in,urel, ba c1iar 'nain"e de miezul n!#ii( Adic, du# "!a"e a&"ea, "e mai .i felicii c n-ai adu&-! #e 'n)"!area fiului meu aca&$ 0!rmidabil/ Mulam fain/ Mcar a.a n-! &-! )ad .i el #uin"el la nudul ,!l, c-nd ! &-.i ia micul de6un( Nemai,&ind al" &c#are dec-" fu,a, Ma"1ia& urc la e"a6( Pa.ii lui #reau & &candeze, #e fiecare "rea#", re#r!.urile fcu"e de An"!ine( E."i 6alnic/ mai &"ri, ace&"a 'n urma lui( Ma"1ia& ridic m-na, ca &emn c &e #red( ?ai, ,a"a, bine, ! & ,&e&c eu ! &!luie/ C-nd Ma"1ia& in"r 'n camera lui, 'l auzi #e An"!ine, de la #ar"er, care 'l acuza c, du# "!a"e a&"ea, mai a)ea .i un ,u&" c-" &e #!a"e de #r!&"( :.i 'nc1i&e u.a, &e lun,i 'n #a" .i !f", de&c1eindu-.i #arde&iul la ,-"( :n bir!u, An"!ine a#& #e "a&"a"ura c!m#u"erului( Pe ecran, ! ma.in de 0!rmula 3 "recu n#ra&nic #e&"e bariera de #r!"ecie( La !ra "rei dimineaa, Ma"1ia& 'nc &e mai #limba de la un ca#" al camerei la cellal"( La !ra #a"ru, 'n izmene, &e a.ez 'n faa unui &ecre"aire #u& l-n, ferea&"r .i 'nce#u &-.i r!ad &"il!ul( Puin mai "-rziu, a."ernu #rimele cu)in"e ale unei &cri&!ri c"re d!amna M!rel( La !ra .a&e, c!.ul de 1-r"ii #rimea a un&#rezecea ci!rn #e
F3

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

care Ma"1ia& ! arunca 'n el( La !ra .a#"e, cu #rul )-l)!i, reci"i #en"ru ul"ima !ar "e<"ul &cri&!rii .i 'l &"recur 'n #lic( Tre#"ele &crii "r!&neauB EmilE .i L!ui& c!b!rau 'n buc"rie( Cu urec1ea li#i" de u.a, urmri z,!m!"ele din "im#ul micului de6un .i, c-nd 'l auzi #e An"!ine c1em-ndu-i #e c!#ii ca &-i duc la .c!al, '.i #u&e 'n ,rab un 1ala" de baie .i &e n#u&"i la #ar"er( Ma"1ia& 'l a6un&e #e L!ui& #e #er!n( :i 'nm-n e#i&"!la, dar, #-n &-i #!a" e<#lica ce)a c!#ilului, An"!ine ! 'n1 .i le &#u&e lui EmilE .i lui L!ui& &-l a."e#"e niel mai 'nc!l!, #e "r!"uar( Un bile" de de&#rireA a&"a )!iai, nu$ Adic, nu e."i 'n &"are &-i faci "u &in,ur c!mi&i!anele$ Ai ne)!ie &-i ame&"eci #e c!#ii 'n c1e&"ia a&"a$ .!#"i An"!ine, "r,-ndu-l #e Ma"1ia& ce)a mai la ! #ar"e( Credeam c e mai bine a.a, b-i,ui ace&"a din urm( Pe dea&u#ra, mai e."i .i la./ #ufni 'n r-& An"!ine .i &e du&e la c!#ii( Urc-nd 'n ma.in, b, "!"u.i bile"ul 'n ,1i!zdanul fiului &u( Cabri!le"a &e 'nde#r"( Ma"1ia& 'nc1i&e u.a ca&ei .i urc 'n baie, ca & &e #re,"ea&c( Pe buze, #ur"a un z-mbe" ciuda"( * U.a fl!rriei &e de&c1i&e( %in !dia afla" 'n &#a"ele #r)liei, 8!#1ie recun!&cu #a.ii lui An"!ine( Te iau & bei ! cafea$ 'n"reb el( A1, "u ai mina aia de zile rele, 'i r&#un&e ea, ."er,-ndu-.i d!&ul m-inii #e 1ala"( Ce-ai #i"$ &e in"ere& An"!ine, )z-nd "if!nul #"a" de &-n,e de #e de,e"ul lui 8!#1ie( Nimic( E d!ar ! "ie"ur, dar nu &e 'nc1ide( Nici nu &-ar #u"ea, cu "!a" a#a a&"a( An"!ine 'i lu mana, 'nde#r" leuc!#la&"ul .i fcu ! &"r-mb"ur( 0r &-! la&e #e 8!#1ie & di&cu"e, ! du&e la dul#i!rul cu medicamen"e, 'i cur rana .i-i refcu #an&amen"ul( %ac nu-i "rece 'n d!u zile, "e duc la d!c"!r, m!rmi el( Bun, 1ai & bem cafeaua aia, 'i r&#un&e 8!#1ie, &cu"ur-ndu.i de,e"ul 'nf.a" ca ! ##u.( 2i 'mi &#ui ce "e &u#r/ Ea #u&e z)!rul, '.i ba, c1eia 'n buzunar .i '.i "ra&e de bra #rie"enul(
F2

- MARC LEVY -

* :n faa librriei, a."e#"a un clien" nerbd"!r( Ma"1ia& mer,ea #e 6!& #e Bu"e 8"ree", An"!ine .i 8!#1ie )eneau din &en& !#u&( Prie"enul &u nu-i arunc nici mcar ! #ri)ire .i in"r 'n bi&"r!ul lui Y)!nne( * Ce e cu )!i d!i$ 'n"reb 8!#1ie, #un-nd 6!& cea.ca de cafea cu fri.c( Ti-ai fcu" mu&"i/ Mulume&c, e."i f!ar"e dr,u/ An"!ine '.i lu .er)eelul .i ."er&e buzele lui 8!#1ie( Ne-am ci!r!)i" niel 'n dimineaa a&"a( Ei, amice, )iaa de cu#lu nu #!a"e fi #erfec" 'n fiecare zi/ Tu r-zi de mine$ 'n"reb An"!ine, #ri)ind-! #e 8!#1ie, care abia '.i &"#-nea r-&ul( 2i din ce )-ai lua"$ %in nimic, la&-! 'ncurca"( Tu ar "rebui &-! la.i 'ncurca"* dac ai )edea ce mu"r ai* C1iar nu )rei &-mi &#ui de&#re ce e )!rba$ Un &fa" de la ! fa" #!a"e fi 'n"!"deauna de f!l!&, nu$ An"!ine '.i #ri)i #rie"ena, l&-ndu-&e .i el m!li#&i" de z-mbe"ul #e care ea 'l afi.a, acum, fr nici ! reinere( :.i &c!"!ci #rin buzunarele )e&"!nului .i 'i 'n"in&e un #lic( P!f"im, &#er &-i #lac( :n"!"deauna 'mi #lac( Eu nu fac dec-" & #un #e 1-r"ie ce 'mi ceri "u & &criu, ! a&i,ur An"!ine, reci"ind "e<"ul( %a, dar ! faci cu )!rbele "ale .i, mulumi" ie, ale mele ca#" un &en& #e care eu nu reu.e&c &-l e<#rim( E."i &i,ur c "i#ul &"a "e meri" cu ade)ra"$ Pen"ru c 'i #!" &#une un lucru .i nu fiindc le &criu eu da, dac a. #rimi ni."e &cri&!ri ca a&"ea, !ric-"e !bli,aii #er&!nale !ri #r!fe&i!nale a. fi a)u", 'i 6ur c, #-n acum, a. fi )eni" & "e r#e&c( 8!#1ie '.i 'n"!ar&e #ri)irea( N-am )ru" & &#un a&"a, &e &cuz An"!ine, m-1ni", lu-nd-! 'n brae( Vezi, din c-nd 'n c-nd ar "rebui & fii a"en" la ceea ce &#ui(
F7

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Nu ."iu ce m!"i) ai a)u" de )-ai cer"a", dar a&"a e&"e, ca"e,!ric, ! #ierdere de )reme, a.a c ia-i "elef!nul .i &un-l( An"!ine '.i #u&e cea.ca de cafea #e ma&( %e ce & fiu eu la care "rebuie & fac #rimul #a&$ B!d!,ni el( 0iindc ) #unei am-nd!i aceea.i 'n"rebare, ! & ) amr-i ziua fr nici un r!&"( P!a"e, dar acum de )in e&"e el( 2i ce lucru a.a de ,ra) a #u"u" face$ Am dre#"ul &-i &#un c a fcu" ! "-m#enie, dar a&"a nu 'n&eamn c ! &-l "!rn( %!i -nci* 2i nici unul nu e mai breaz dec-" cellal"( 2i-a ceru" ier"are$ :n"r-un anumi" fel, da* r&#un&e An"!ine, ,-ndindu-&e din n!u la bileelul #e care Ma"1ia& i-l 'ncredina&e lui L!ui&( 8!#1ie ridic rece#"!rul "elef!nului de #e "e6,1ea .i 'l 'm#in&e &#re el( C1eam-l/ An"!ine #u&e rece#"!rul la l!c, 'n furc( Mai bine m duc #e la el, &-l )d, &#u&e, ridic-ndu-&e( Pl"i cafelele, du# care ie.ir am-nd!i 'n Bu"e 8"ree"( 8!#1ie nu in"r 'n fl!rrie #-n nu-l )zu #e An"!ine "rec-nd #ra,ul librriei( Cu ce "e #!" a6u"a$ 'n"reb Ma"1ia&, ridic-ndu-.i !c1ii din car"ea #e care ! ci"ea( Cu nimic, am "recu" .i eu a.a, ca & )d dac "!a"e-& bune( T!a"e-& bune, mulume&c, &#u&e Ma"1ia&, d-nd #a,ina( Ai lume$ Nici i#enie, de ce$ M #lic"i&e&c, .!#"i An"!ine( 2i 'n"!ar&e #lcua a"-rna" la u., cu #ar"ea #e care &cria C:nc1i&D 'n afar( ?ai, )in! & dm ! rai"( Credeam c ai de lucru de dai 'n br-nci/ Mai "ermin !da" cu di&cuiile/ An"!ine ie.i din librrie, &e a.ez la )!lanul ma.inii #e care ! #arca&e 'n faa )i"rinei .i cla<!n de d!u !ri( Ma"1ia& #u&e car"ea de!#ar"e, b!d!,nind, .i ie.i du# el 'n &"rad( Unde mer,em$ 'n"reb, urc-nd 'n ma.in(
F4

- MARC LEVY -

Tra,em c1iulul de la librrie/ Ma.ina Au&"in ?ealeE ! lua #e Oueen+& ;a"e, "ra)er& ?Ede ParG .i mer&e &#re N!""in, ?ill( Ma"1ia& !c1i un l!c la in"rarea 'n #iaa P!r"!bell!( Tr!"uarele erau #line de "arabele c!mercianil!r ce )indeau lucruri de !cazie( C!b!r-r .i &e !#rir 'n faa fiecrui &"and( La ! ne,u&"!rea& de 1aine )ec1i, Ma"1ia& 'ncerc un )e&"!n cu dun,i la"e .i ! .a#c a)-nd m!"i)e a&!r"a"e, a#!i &e 'n"!ar&e &#re An"!ine, ca &-i cear #rerea( Ace&"a &e 'nde#r"a&e, #rea 6ena" ca & rm-n l-n, el( Ma"1ia& #u&e 1aina la l!c, #e umera., .i 'i declar )-nz"!arei c An"!ine n-a)ea del!c ,u&"( 8e a.ezar #e "era&a bra&eriei Elec$ric. %!u "inere dr,ue, 'n r!c1ii de )ar, mer,eau #e &"rad( Pri)irile li &e 'n"-lnirA fe"ele le z-mbir, )z-ndu-.i de drum( Am ui"a", zi&e An"!ine( %ac e )!rba de #!r"!fel, nu fi 'n,ri6!ra", fac eu cin&"e, &#u&e Ma"1ia& .i lu n!"a de #la" de #e farfuri!ar( 8un" .a&e ani de c-nd "rie&c 'n c!&"umul &"a de ""ic-cl!.c .i 'mi dau &eama el nici mcar nu mai ."iu cum & in"ru 'n )!rb cu ! femeie( :n"r-! zi, bia"ul meu ! &a-mi cear &-l 'n) cum & a,ae fe"ele, iar eu n-am & ."iu ce &-i &#un( Am ne)!ie de "ine, ar "rebui & m 'n)ei din n!u "!"ul, de la 'nce#u"( Ma"1ia& '.i bu &ucul de r!.ii din"r-! &!rbi"ur .i #u&e #a1arul #e ma&( Ar "rebui & ."ii ce )rei( Tu nici mcar nu-i dai )!ie )reunei femei & ne in"re 'n ca&/ N-are nici ! le,"ur/ Eu 'i )!rbeam de&#re &educie( Bun, la&-! bal"/ Vrei & ."ii "!" ade)rul$ 2i eu am ui"a", m!.ule/ %e fa#", nici nu cred ca am ."iu" )re!da"/ !f" An"!ine( Cu >arine ai ."iu" de&"ul de bine, nu$ >arine mi-a fcu" un c!#il .i, du# aia, a #leca" & &e !cu#e de c!#iii al"!ra( :n #ri)ina reu.i"ei &en"imen"ale, cred ca e l!c .i de mai bine, nu$ ?ai, )in!/ La munc/ Pr&ir "era&a .i ! #!rnir #e &"rada, #.ind unul l-n, al"ul( Te deran6eaz dac 'ncerc din n!u )e&"!nul la$ 2i, de da"a a&"a, )reau &-mi &#ui cu ade)ra" ce #rere ai/ %ac-mi 6uri c 'l #!ri 'n faa c!#iil!r, i-l cum#r c1iar eu/ :n"!r.i 'n 8!u"1 >en&in,"!n, An"!ine '.i l& Au&"inul 'n faa bir!ului( 9#ri m!"!rul .i a."e#" c-"e)a minu"e 'nain"e de a c!b!r' din ma.in(
F@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

:mi #are f!ar"e ru #en"ru a&ear, #!a"e c am mer& #rea de#ar"e( Nu, nu, fii #e #ace, 'i 'nele, reacia, &#u&e Ma"1ia&, #uin 'ne#a"( Nu e."i &incer/ Pi, nu, nu &un" &incer/ E c1iar a.a cum mi-am 'nc1i#ui", 'nc 'mi #!ri #ic/ Bun, a&cul", An"!ine( %ac ai ce)a de &#u& 'n acea&" #ri)in, &#une( Eu c1iar am de lucru/ 2i eu, r&#un&e An"!ine, c!b!r-nd din ma.in( 2i, 'n "im# ce in"ra 'n cldirea unde &e afla bir!ul &u, auzi )!cea lui Ma"1ia& din &#a"e( Mulam c ai "recu" #e la mine, m-a im#re&i!na" f!ar"e mul" ,e&"ul "u/ 2"ii, nu-mi #lace c-nd ne lum la 1ar, r&#un&e An"!ine, 'n"!rc-ndu-&e &#re el( Nici mie( ?ai & nu mai )!rbim de&#re a&"aA ,a"a, a "recu"( %a, a "recu", re#e" Ma"1ia&( Te 'n"!rci "-rziu di&ear$ %e ce$ I-am #r!mi& lui Mc>enzie c-l duc & ia cina la Y)!nne* ca &-i mulume&c c a )eni" aca& & ne a6u"e, a.a c, dac ai #u"ea & &"ai cu c!#iii, ar fi f!ar"e bine( :n"!r& 'n librrie, Ma"1ia& ridic rece#"!rul .i 'i "elef!n lui 8!#1ie( * Telef!nul &un( 8!#1ie 'i ceru &cuze clien"ei &ale( Bine'nele& c #!", &#u&e ea( Nu "e deran6eaz$ in&i&" Ma"1ia&, la cellal" ca#" al firului( T!"u.i, nu-i a&cund c nu-mi #lace del!c ideea de a-l mini #e An"!ine( Nu-i cer &-l mini, ci d!ar & nu-i &#ui nimic( Pen"ru 8!#1ie, fr!n"iera din"re minciun .i !mi&iune era f!ar"e &ubire, dar acce#" "!"u.i &-i fac lui Ma"1ia& &er)iciul ceru"( A)ea & 'nc1id #r)lia ce)a mai de)reme, ca & a6un, la el, a.a cum #r!mi&e&e, #e la !ra .a#"e( Ma"1ia& 'nc1i&e "elef!nul(
FF

- MARC LEVY -

VII
Y)!nne #r!fi"a de calmul du#-amiezii #en"ru a-.i mai #une #uin 'n !rdine de#!zi"ul de la &ub&!l( Pri)i lada din faa eiB )inul de C1-"eau-Labe,!rce-MQdQ era #refera"ul ei, a.a c #&"ra cu &finenie ne&#u& de rarele &"icle #e care le a)ea, #en"ru !cazii e<ce#i!nale( %ar !cazii e<ce#i!nale nu #rea mai a)u&e&e de muli ani( :.i "recu m-na #e&"e &"ra"ul &ubire de #raf care ac!#erea lemnul, amin"indu-.i cu em!ie acea &ear de mai c-nd Manc1e&"er Uni"ed c-."i,a&e Cu#a An,liei( %urerea de &ub &-n ! a#uc #e ne#u& ma&( Y)!nne &e 'nc!)ri,, cu"-nd aerul de care, din"r-!da", ducea li#&( 8e rezem de &cara ce urca 'n re&"auran" .i '.i cu" medicamen"ul 'n buzunarul .!rului( %e,e"ele 'ne#eni"e &e czneau & in flac!nul( Izbu"i cu ,reu &-i ridice ca#acul, '.i #u&e "rei c!m#rima"e 'n #alm .i le arunc #e ,-", d-ndu-.i ca#ul #e &#a"e ca & le 'n,1i" mai u.!r( 8lei" de durere, &e a.ez c1iar #e 6!& .i a."e#" ca ."iina c1imiei &-.i 'nde#linea&c !#era( %ac %umnezeu n-! c1ema la el a&"zi, '.i &#u&e ea, inima a)ea & i &e #!"!lea&c 'n c-"e)a minu"e .i "!"ul )a fi bineA mai a)ea 'nc a"-"ea lucruri de fcu"/ :.i f,dui & acce#"e )ii"!area in)i"aie a lui =!1n ;l!)er 'n >en", m r!,, dac a)ea &-! re'nn!ia&c, fiindc ea 'i &#u&e&e de a"-"ea !ri nu( :n ciuda #ud!rii, 'n ciuda refuzuril!r ei, ace&" brba" 'i li#&ea( Trebuie !are ca !amenii & &e 'nde#r"eze, #en"ru ca n!i & ne dm &eama ce r!l !cu#au 'n )iaa n!a&"r$ =!1n &e a.eza 'n &al zilnic, dar ! fi !b&er)a" !are c farfuria lui era diferi" de a cel!rlali clieni$ Trebuie & fi ,1ici"B =!1n era un !m di&cre", la fel de #udic ca ea, dar in"ui"i)( Y)!nne &e bucura c Ma"1ia& 'i #relua&e librria( C-nd =!1n ! anuna&e c &e )a re"ra,e, ea fu&e&e aceea care #!meni&e de un &ucce&!r, ca & nu i &e ir!&ea&c munca de ! )ia 'n"rea,( 2i, a#!i, )zu&e aici ! !cazie #erfec" #en"ru ca Ma"1ia& & fie l-n, ai luiA de aceea, 'i &u,era&e ideea .i lui An"!ine, ca & &e familiarizeze cu ea, ca & .i-! a&ume, a&"fel 'nc-", #-n la urm, & cread c lui 'i ddu&e #rin min"e( C-nd Valen"ine 'i 'm#r".i&e d!rina ei de a &e 'n"!arce la Pari&, Y)!nne '.i ima,ina&e imedia" care ar fi f!&" c!n&ecinele #en"ru EmilE( Nu-i #lcea & &e ame&"ece 'n "reburile al"!ra, 'n&, de da"a a&"a, bine fcu&e c in"er)eni&e #uin"el 'n de&"inul cel!r #e care-i iubea( Cu "!a"e
FH

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

a&"ea, fr =!1n, nimic nu mai era la fel( :n"r-! zi, de bun &eam c a)ea &a i-! &#un( Y)!nne '.i ridic #ri)irea( Becul a"-rna" 'n "a)an 'nce#u & &e 'n)-r"ea&c, lu-nd cu el, ca 'n"r-un bale", fiecare !biec" din 'nc#ere( Pereii &e !ndulauA a&u#ra ei a#&a ! f!ra "eribil, 'm#in,-nd-! 'na#!i( Balu&"rada 'i &c#a din m-n( Ea re&#ir ad-nc .i 'nc1i&e !c1ii, 'nain"e ca "ru#ul &-i cad 'n"r-! #ar"e( Ca#ul i &e a.ez u.!r #e #m-n"ul m!ale( :.i auzi b"ile inimii 'n urec1i, a#!i nimic( Pur"a ! fu&"i 'nfl!ra" .i ! bluzi de bumbac( Era ziua eiB 'm#linea .a#"e ani( Ta"a ! inea de m-n( Ca &-i fac ! #lcere, el cum#ra&e d!u bile"e la r!a"a mare .i, c-nd bara de #r!"ecie &e a.eza&e 'n dre#"ul nacelei l!r, &e &imi&e mai ferici" ca nici!da"( 8u& de "!", "a"l ei 'i ar"a&e cu de,e"ele &#re de#r"ri( M-inile lui erau minuna"e( M-n,-ind cu un &in,ur ,e&" ac!#eri.urile !ra.ului, el r!&"i&e ni."e cu)in"e ma,iceB 1e acum, ora'ul 2i apari e3 pe $ru $i e, imic u &a 0i imposibil, dac &rei ce&a cu ade&ra$. Ea era m-ndria lui, raiunea lui de a fi, cel mai frum!& lucru #e care 'l fcu&e 'n )iaa lui de brba"( 2i ! #u&e &-i #r!mi" c n-! &-i &#un nimic mamei, care #!a"e c ar fi f!&" niel ,el!a&( Y)!nne r-&e&e, cci ."ia c "a"a ! iubea #e mama la fel de mul" ca #e ea( :n"r-! diminea 'n,1ea" din #rim)ara urm"!are, aler,a&e du# el, #e &"rad( %!i brbai 'n c!&"ume de cul!are 'nc1i& )eni&er &a-l ia de aca&( %e-abia c-nd a 'm#lini" zece ani, mama i-a mr"uri&i" ade)rulB "a"a nu #leca&e 'n cl"!rie de afaceri( 0u&e&e are&"a" de miliia francez .i nu &e mai 'n"!r&e&e nici!da"( :n "im#ul 9cu#aiei, 'n c1iimia de &ub &car, care 'i &er)ea dre#" camer, fe"ia '.i ima,ina&e ca ""icul ei e)ada&e( C-nd "i#ii ia "icl!.i &e 'n"!r&e&er cu &#a"ele, el '.i de&fcu&e le,"urile .i di&"ru&e&e &caunul #e care 'i "!r"urau( Adun-ndu-.i #u"erile, fu,i&e #rin &ub"eranele c!mi&aria"ului .i &e fcu&e ne)zu", #e ! u. care rm&e&e de&c1i&( %u# ce a6un&e&e la !amenii din rezi&"en, #leca&e 'n An,lia( 2i, 'n "im# ce mama .i ea &e de&curcau cum #u"eau 'n 0rana aceea "ri&", el lucra 'm#reun cu un ,eneral care nu &e ddu&e b"u"( 2i, 'n fiecare diminea, la &culare, .i-l ima,ina #e "a"a cum )i&eaz &-! cau"e la "elef!n( %ar, 'n !dia unde &e a&cundea 'm#reun cu maic-&a nu e<i&"a a.a ce)a(
FI

- MARC LEVY -

C-nd a a6un& la )-r&"a de d!uzeci de ani, un !fier de #!liie i-a &una", 'n"r-! zi, la u.( Pe )remea aceea, Y)!nne l!cuia 'n"r-! ,ar&!nier, dea&u#ra &#l"!riei unde era an,a6a"( :n"r-! ,r!a# din mi6l!cul #durii Ramb!uille" fu&e&er ,&i "e rm.iele #m-n"e."i ale "a"lui ei( T-nrul era &incer m-1ni" c 'i aducea ! )e&"e a"-" de "ri&", cu a"-" mai mul" cu c-" au"!#&ia c!nfirma&e c ,l!anele care 'i ,uri&er ea&"a ie.i&er din ea)a unui #i&"!l franuze&c( M-mbind, Y)!nne 'l lini."i&eB &e 'n.ela, "a"l ei #r!babil c era m!r", cci, de la &f-r.i"ul rzb!iului, nu mai afla&e nimic de&#re el, 'n& era 'n,r!#a" unde)a 'n An,lia( Are&"a" de miliie, reu.i&e & &ca#e .i a6un&e&e la L!ndra( P!lii&"ul '.i lua&e inima 'n dini( :n buzunarul celui m!r" fu&e&er ,&i"e ni."e ac"e care 'i a"e&"au, fr nici! 'nd!ial, iden"i"a"ea( Y)!nne lu #!r")izi"ul #e care i-l 'n"indea #!lii&"ul( %e&c1i&e ac"ul de iden"i"a"e 'n,lbeni" .i #"a" de &-n,e, m-n,-ie f!"!,rafia, fr & 'nce"eze & z-mbea&c( 2i, 'nc1iz-nd u.a, &e mulumi & &#un, cu ! )!ce bl-nd, c "a"l ei "rebuie & le fi arunca" 'n "im#ul e)adrii( Cine)a le fura&e, nimic mai &im#lu( A."e#"a&e #-n &eara ca & de&fac &cri&!area a&cun& &ub a#r"!area de #iele( 9 ci"i&e .i 'n)-r"i&e 'n"re de,e"e c1eia unei ca&e"e de de#unere, #e care "a"l ei ! #u&e&e 'n #lic( %u# m!ar"ea #rimului ei brba", Y)!nne a )-ndu" &#l"!ria #e care ! cum#ra&e cu #reul un!r !re de munc &#"m-nal #e care nici un membru al &eciei &indicale din care fcea #ar"e nu lear fi crezu" #!&ibile( 8-a 'mbarca" la Calai&, #e un ferib!" care "ra)er&a Marea M-necii, .i a &!&i" la L!ndra 'n"r-! du#-amiaz de )ar, a)-nd ca unic ba,a6 ! )aliz( 8-a !#ri" 'n faa unei cldiri albe .i mari, din car"ierul 8!u"1 >en&in,"!n( :n,enunc1ea" la rdcina unui c!#ac care umbrea ! mic #ia circular, a fcu" cu m-na ei ! ,r!#i 'n #m-n"( A a.eza" 'nun"ru un carne" de iden"i"a"e 'n,lbeni", #"a" cu &-n,e 'nc1e,a", .i a murmura"B CAm a6un&D( C-nd a 'n"reba"-! un #!lii&" ce face ac!l!, ea &-a ridica" .i a r&#un& #l-n,-ndB Am )eni" &-i aduc "a"ei ac"ele( Nu ne-am mai )zu" din "im#ul rzb!iului( Y)!nne 'nce#ea &-.i re)in( 8e ridic 'nce"( Inima ei '.i re,&i&e ri"mul n!rmal( Urc &cara .i, a6un,-nd 'n &al, &e 1!"r' &-.i &c1imbe .!rul( :n "im# ce '.i 'nn!da c!rd!nul la &#a"e, in"r !
FJ

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

"-nr, care &e in&"al la bar( C!mand un alc!!l, cel mai "are( Y)!nne ! m&ur, 'i "urn un #a1ar de a# mineral .i )eni & &e a.eze l-n, ea( EnEa emi,ra&e anul "recu"( :.i ,&i&e de lucru 'n"r-un bar din 8!1!( Aici, )iaa era a"-" de &cum#, 'nc-" "rebui&e &-.i 'm#ar" ,ar&!niera cu "rei &"udeni care &e 'ndele"niceau, ca .i ea, cu mici &lu6be #e ici, #e c!l!( EnEa nu mai &"udia de mul" )reme( Re&"aura"!rului &ud-african care ! an,a6a&e i &e fcu&e d!r de ar .i 'nc1i&e&e #r)lia( %e a"unci, ea reu.i&e &-.i duc zilele muncind dimineaa la ! bru"rie, &"-nd la ca&a unui fa&"-f!!d la !ra #r-nzului .i di&"ribuind #lian"e la &f-r.i"ul zilei( 0r ac"e, e<i&"ena 'i era #recar( :n d!u &#"m-ni, #ierdu&e "!a"e &lu6bele( 9 'n"reb #e Y)!nne dac nu a)ea ce)a #en"ru eaB ."ia cum & &er)ea&c 'n &al .i nu &e "emea de munc( 2i a.a, cer-nd de bu" la bar, 'i caui "u ! &lu6b de c1elneri$ 'n"reb #a"r!ana( Y)!nne nu a)ea nici cea mai mic #!&ibili"a"e & an,a6eze #e cine)a, dar 'i f,dui fe"ei c-i )a 'n"reba #e c!mercianii din car"ier( %ac a)ea & &e i)ea&c ce)a, ! &-i dea de )e&"e( EnEa nu a)ea dec-" & mai "reac #e ac!l! din c-nd 'n c-nd( V!ind & c!m#le"eze li&"a cali"il!r #e care le a)ea, EnEa adu, c lucra&e 'n"r-! &#l"!rie( Y)!nne &e 'n"!ar&e .i &e ui" la ea( Rma&e "cu" c-"e)a cli#e .i ! anun #e EnEa c, #-n )!r &!&i )remuri mai bune, #u"ea )eni aici din c-nd 'n c-nd & ia ma&a( Nu )a a)ea nimic de #l"i", cu c!ndiia & nu &#un nimnui( T-nra nu ."ia cum &-i mai mulumea&c, dar Y)!nne 'i &#u&e ca nu care cum)a &-! fac .i &e 'n"!ar&e la "in,irile ei( * La cderea &erii, An"!ine era la ma& 'n "!)r.ia lui Mc>enzie, care ! m-nca #e Y)!nne din !c1i( El '.i &c!a&e celularul .i 'i "rimi&e un me&a6 lui Ma"1ia&B 4i mulumesc c $e ocupi de copii. 5oa$e,s bu e? Imedia", #rimi un r&#un&B 5o$ul e 6.7. 8opiii au m9 ca$3 spla$ pe di i 2 curs, culcare 2 1: mi u$e. %u# c-"e)a cli#e, An"!nie #rimi un al d!ilea me&a6B Lucrea; c9$ de $9r;iu &rei, m ocup eu de $oa$e. :n &ala unui cinema"!,raf din 0ul1am, "!cmai &e &"in&e&e lumina( :nce#ea filmul( Ma"1ia& '.i 'nc1i&e celularul .i '.i b,
H5

- MARC LEVY -

m-na 'n #un,a de #!#-c!rn #e care i-! 'n"indea AudreE( * 8!#1ie de&c1i&e u.a fri,iderului .i 'i e<amin c!ninu"ul( Pe raf"ul de &u&, ,&i ni."e r!.ii c-" &e #!a"e de 'mbu6!ra"e, alinia"e 'n"r-! !rdine a"-" de #erfec", 'nc-" #reau un ba"ali!n de &!ldai din arma"a Im#eriului( Ni."e felii de carne rece, &"i)ui"e im#ecabil 'n"r-un cel!fan, &""eau al"uri de un #la"!u cu br-nze"uri, un b!rcan cu ca&"ra)ei acri .i un ca&"r!na. cu mai!nez( C!#iii d!rmeau la e"a6( 0iecare a)u&e&e #ar"e de ! #!)e&"e .i de ! ,iu,iuleal( La !ra un&#rezece, ! c1eie &e r&uci 'n br!a&c( 8!#1ie &e 'n"!ar&e .i-l )zu #e Ma"1ia& 'n #ra,, cu un z-mbe" n"-n, 'n"i#ri" #e c1i#( Ai &c#a" cu faa cura", An"!ine 'nc nu a )eni", 'l 'n"-m#in 8!#1ie( Ma"1ia& '.i #u&e #!r")izi"ul 'n )a&ul a.eza" anume #en"ru a&"a l-n, u.( 8e du&e la 8!#1ie, ! #u# #e !braz .i ! 'n"reb cum a #e"recu" &eara( 8"in,erea cu ! 6um"a"e de !r mai "-rziu dec-" #r!,ramul !bi.nui", dar &"a-i dre#"ul babE&i""erel!r inc!,ni"!( Cu L!ui& e ce)a 'n nere,ul, #rea f!ar"e c!n"raria", dar n-am #u"u" afla nimic( M !cu# eu de a&"a, &#u&e Ma"1ia&( 8!#1ie '.i lu e.arfa a,a" 'n cuier( 2i-! #u&e la ,-" .i ar" &#re buc"rie( I-am #re,"i" un #la"!u cu de-ale ,urii lui An"!ineA 'l ."iu euB ! & &e 'n"!arc cu bur"a ,!al( Ma"1ia& &e a#r!#ie .i r!ni un ca&"ra)eci!r( 8!#1ie 'i ddu #e&"e m-n( i-am &#u& c e #en"ru An"!ine/ N-ai m-nca"$ N-am a)u" "im#, r&#un&e Ma"1ia&A am )eni" 'n ,!ana mare de la cinema( Nu ."iam c filmul dureaz a"-"a( Mcar a meri"a"$ 'n"reb 8!#1ie, 'n zeflemea( Ma"1ia& &e ui" la farfuria cu fri#"ur rece( Ce n!r!c au unii/ i-e f!ame$ Nu, ."er,e-!, #refer & nu "e ,&ea&c aici c-nd &e 'n"!arce, al"fel ! & bnuia&c ce)a(
H3

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Ma"1ia& ddu de!#ar"e ca#acul 'n f!rm de cl!#!" #u& #e&"e br-nze"uri .i lu ! buca" de ca.ca)al, #e care ! m-nc fr #rea mare #!f"( Ai )zu" e"a6ul$ An"!ine a refcu" "!a" #ar"ea mea( Cum i &e #are n!ul aran6amen"$ 'n"reb el, cu ,ura #lin( 8ime"rie/ r&#un&e 8!#1ie( Cum adic C&ime"rieD$ Adic d!rmi"!arele )!a&"re &un" a&emenea, #-n .i )ei!zele &un" iden"ice( E ridic!l/ Nu )d ce e&"e ridic!l/ ri#!&" Ma"1ia&, !fen&a"( Ar fi bine ca, #e unde)a, 'n ca&a a&"a, Cla mine aca&D & 'n&emne Cla mine aca&D, nu Cl!cuie&c la un amicD/ 8!#1ie '.i #u&e #al"!nul .i ie.i 'n &"rad( Rceala n!#ii ! lu imedia" 'n #rimireA ea &e 'nfi!r .i 'nce#u & mear,( :n 9ld Br!m#"!n R!ad, b"ea )-n"ul( 9 )ul#e !ra.ul a)ea de&"ule ! 'n&!i c-i)a me"ri, la ad#!&"ul ,rilei ce 'm#re6muia #arcul 9n&l!P ;arden&( Pe Bu"e 8"ree", 8!#1ie )zu Au&"inul lui An"!ine #arca" 'n faa bir!ului( M-na ei m-n,-ie car!&eriaA ridic-ndu-.i #ri)irea, &e ui" c-"e)a cli#e la fere&"rele lumina"e( :.i &"r-n&e e.arfa #e l-n, ,-" .i '.i )zu de drum( C-nd in"r 'n ,ar&!niera #e care ! a)ea la c-"e)a &"rzi de ac!l!, nu a#rin&e lumina( Blu,ii 'i alunecar de-a lun,ul c!a#&el!rA ea 'i l& & cad, m!"!"!l, #e 6!&, '.i arunc c-" c!l! #ul!)erul .i &e &"recur #e da" 'n a."ernu"( :n b"aia lunii, frunzele #la"anului #e care 'l )edea #rin mica lucarn de dea&u#ra #a"ului c#"a&er cul!area ar,in"ie( Ea &e 'n"!ar&e #e ! #ar"e, &"r-n,-nd #erna 'n brae, .i a."e#" &-! fure &!mnul( * Ma"1ia& urc &cara .i '.i li#i urec1ea de u.a camerei lui L!ui&( %!rmi$ .!#"i el( %a/ r&#un&e bieelul( Ma"1ia& a#& #e clanA ! raz de lumin &e 'n"in&e #-n la #a"( In"r 'n )-rful #ici!arel!r .i &e lun,i l-n, c!#il( Vrei & &"m de )!rb$ 'n"reb el( L!ui& nu r&#un&e( Ma"1ia& 'ncerc & ridice un c!l al cu)er"urii, dar c!#ilul a&cun& &ub ea ! inea zdra)n( 2"ii, nu e."i 'n"!"deauna n!&"imA une!ri e."i c1iar cam ne&ra"/ Trebuie &-mi &#ui ce)a mai mul", m!.ule, in&i&" Ma"1ia&, cu ,la&ul bl-nd(
H2

- MARC LEVY -

Am f!&" #ede#&i" din cauza "a( %a+ ce-am fcu"$ Tu ce crezi$ E din cauza bileelului #en"ru d!amna M!rel$ Le-ai mai &cri& .i al"!r 'n)"!are$ A. #u"ea & ."iu .i eu de ce-i &#ui c ,ura ei "e 'nnebune."e$ i-a &#u& ea a&"a$ E na.#a/ Pi c1iar ea e na.#a/ A1, nu, nu #!i & &#ui a.a ce)a/ &e rz)r"i Ma"1ia&( A1, nu$ Nu e na.#a 8e)erina-#in,uina$ %a+ cine-i 8e)erina a&"a$ 'n"reb Ma"1ia&, nelini."i"( E."i amnezic la mem!rie &au ce ai$ 8e 'nfurie L!ui&, ie.ind de &ub cear.afuri( E 2 &$oarea mea/ zbier el( Ba nu* ! c1eam AudreE, ri#!&" Ma"1ia&, cu c!n)in,ere( :mi dai )!ie "!"u.i & ."iu ce)a mai bine dec-" "ine cum ! c1eam #e 'n)"!area mea/ Ma"1ia& era di&"ru&( C-" de&#re L!ui&, ca#ul 'i )uia de 'n"rebri cu #ri)ire la iden"i"a"ea ace&"ei faim!a&e AudreE( A"unci, na.ul lui i-! de&cri&e cu mul"e amnun"e #e "-nra femeie al crei "imbru )!cal "e 'n)luia 'n"r-un m!d a"-" de 'nc-n""!r( L!ui& 'l #ri)i 'nlemni"( Cred c mai de,rab e."i "u 'mbr!b!di", fiindc a&"a e ziari&"a care face un re#!r"a6 de&#re .c!ala n!a&"r( 2i, cum L!ui& nu mai &#unea nimic, Ma"1ia& adu,B A!leu, ce mai ra1a"/ Mda, .i fii a"en" c "u e."i la care ne-ai )-r-" 'n el/ adu, L!ui&( Ma"1ia& '.i #r!#u&e & c!#ieze el 'n&u.i, de ! &u" de !ri, CN-am &-i mai dau nici!da" &cri&!ri neru.ina"e 'n)"!arei meleD .i & #la&"!,rafieze &emn"ura lui An"!ine de &ub r-ndurile &cri&e ca #edea#&A 'n &c1imb, L!ui& a)ea & "reac &ub "cere inciden"ul( %u# ce &""u #e ,-nduri, bieelul a6un&e la c!ncluzia c "-r,ul nu era de&"ul de a)an"a6!&( %ar, dac na.ul lui mai adu,a .i ul"imele d!u albume CCal)in .i ?!bbe&D, el ar fi di&#u& e)en"ual & rec!n&idere !fer"a( Ac!rdul fu 'nc1eia" la !ra un&#rezece .i "reizeci .i cinci, iar Ma"1ia& #r&i camera( Abia a)u "im# & &e &"rec!are &ub cu)er"ur, c An"!ine, care &e 'n"!r&e&e, &e .i afla #e &car( 9b&er)-nd lumin #e &ub u.a lui, b"u .i in"r imedia"( Mulume&c #en"ru #la"!u, &#u&e An"!ine, )izibil im#re&i!na"(
H7

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Cu #lcere, r&#un&e Ma"1ia&, c&c-nd( Nu "rebuia & "e !&"ene."i c1iar a.a de mul", i-am &#u& c iau ma&a cu Mc>enzie( Am ui"a"( Te &imi bine$ 'n"reb An"!ine, ui"-ndu-&e in" la #rie"enul lui( 0!rmidabil( Ai un aer ne!bi.nui"( 8un" e#uiza", a&"a-i "!"( Te a."e#"am .i m lu#"am cu &!mnul( An"!ine 'l 'n"reb dac &e de&curca&e bine cu c!#iii( Ma"1ia& 'i &#u&e c 8!#1ie )eni&e 'n )izi" .i #e"recu&er &eara 'm#reun( A1, da$ 'n"reb An"!ine( Nu "e deran6eaz$ Nu, de ce & m deran6eze$ Nu ."iu, #arc nu e."i ca de !bicei( Prin urmare, "!"ul a f!&" bine$ in&i&" An"!ine( Ma"1ia& 'l &f"ui & )!rbea&c mai 'nce", c d!rmeau c!#iii( An"!ine 'i &#u&e n!a#"e bun .i #lec( %u# "reizeci de &ecunde, de&c1i&e din n!u u.a .i 'i &u,er #rie"enului &u &-.i &c!a" im#ermeabilul, fiindc #e&"e n!a#"e nu a)ea & #l!u( C-nd Ma"1ia& 'l #ri)i cu uimire, adu, c i &e )edea ,ulerul #e &ub cear.af .i 'nc1i&e u.a fr al" c!men"ariu(

VIII
An"!ine in"r 'n re&"auran" cu ! ma# mare de de&en, &ub bra( :l urma Mc>enzie, "-r-nd un .e)ale" de lemn, #e care 'l in&"al 'n mi6l!cul &lii( Y)!nne fu in)i"a" & &e a.eze la ! ma&, #en"ru a de&c!#eri #r!iec"ul de ren!)are a re&"auran"ului .i a barului( 2eful de a,enie #u&e &c1iele #e .e)ale" .i An"!ine 'nce#u & le #rezin"e cu de-amnun"ul( 0erici" c ,&i&e, 'n &f-r.i", mi6l!cul de a ca#"a a"enia lui Y)!nne, Mc>enzie 'i 'nfi.a ! #lan.a du# al"a, d-nd fu,a & &e a.eze l-n, ea c-nd &e i)ea !cazia, #rezen"-ndu-i ba ca"al!a,e cu c!r#uri de ilumina", ba m!&"re de cul!ri( Y)!nne era 'nc-n"a" .i, cu "!a"e c An"!ine &e feri&e &-i ara"e )reun de)iz, ea ,1icea de6a c !#eraia 'i de#.ea #!&ibili"ile
H4

- MARC LEVY -

financiare( C-nd #rezen"area fu 'nc1eia", ea le mulumi #en"ru !&"eneal .i 'l ru, #e inefabilul Mc>enzie &-! la&e &in,ur, 'm#reun cu An"!ine( A)ea ne)!ie & &"ea de )!rb cu el "V"e-W"V"e( Mc>enzie, 'nze&"ra" cu un &im al reali"ii care le &c#a de&e!ri cel!r din 6ur, "ra&e c!ncluzia c Y)!nne, im#re&i!na" de a"-"a crea"i)i"a"e, )!ia & di&cu"e cu #a"r!nul de&#re "ulburarea ce ! cu#rindea din #ricina lui( 2"iind c #rie"enia ei cu An"!ine era de neclin"i" .i mai #re&u& de !rice ambi,ui"a"e, Mc>enzie #lec, lu-nd .e)ale"ul .i ma#a cu de&ene, dar nu fr & &e izbea&c mai 'n"-i de c!lul "e6,1elei .i, a#!i, de "!cul u.ii( C-nd lini."ea &e re&"abili 'n &al, Y)!nne '.i l& m-inile 'n #almele lui An"!ine( Mc>enzie, care #-ndea &cena #rin )i"rin, 'nla" #e )-rful #ici!arel!r, 'n,enunc1e bru&c, c-nd )zu em!ia din #ri)irea lui Y)!nne* Afacerea era #e calea cea bun/ E minuna" ce-ai fcu" )!i, nici mcar nu . "iu ce &-i &#un( E de-a6un& &-mi &#ui ce PeeGend i-ar c!n)eni, r&#un&e An"!ine( Am fcu" 'n a.a fel 'nc-" & nu fii ne)!i" & 'nc1izi re&"auran"ul 'n "im#ul &#"m-nii( Munci"!rii )!r lua &ala 'n #rimire 'n"r-! &-mb" diminea .i "!"ul &e )a "ermina duminic &ear( An"!ine, dra,ule, eu n-am nici mcar #rimul bnu cu care &-i #l"e&c fie .i zu,r)eala unui #ere"e, &#u&e ea, cu ,la&ul &"in&( An"!ine &e mu" #e al" &caun, ca & &"ea mai a#r!a#e de ea( 9 lmuri c &ub&!lul &ediului &u era "ic&i" de cu"ii de )!#&ea .i de acce&!rii recu#era"e de #e .an"iere( Mc>enzie elab!ra&e #r!iec"ul de ren!)are a re&"auran"ului baz-ndu-&e #e ace&"e &"!curi care 'ncurcau l!cul( %e al"fel, "!cmai a&"a fcea ca firma lui & aib ! u.!ar "r&"ur bar!c, dar f!ar"e la m!d( 2i, c-nd mai adu, c ea nici nu-.i ddea &eama ce &er)iciu 'i face &c#-ndu-l de "!" ace&" calabal-c, !c1ii lui Y)!nne &e 'nr!urar( An"!ine ! lu 'n brae( ;a"a, Y)!nne, c m faci .i #e mine & #l-n,( 2i, 'n afar de a&"a, banii n-au nici un ame&"ec aiciA e )!rba d!ar de fericire, 'n #rimul r-nd a "a .i a#!i a n!a&"r, a "u"ur!r( Primii care &e )!r bucura de &ala "a ren!)a" )!m fi n!i, cei ce lum ma&a aici 'n fiecare zi( Ea '.i ."er&e !bra6ii .i 'l d!6eni c ! face & #l-n, ca ! fe"i( 9 &-mi &#ui .i c a#licele &cli#i"!are #e care mi le-a ar"a" Mc>enzie 'n ca"al!,ul la n!u &un" "!" ma"eriale recu#era"e( 8un" m!&"re !feri"e de furniz!ri/ r&#un&e An"!ine(
H@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Ce #r!&" ."ii & mini/ Y)!nne 'i #r!mi&e c &e )a ,-ndi la #r!iec"( An"!ine in&i&"B &e ,-ndi&e el #en"ru ea( Lucrrile )!r 'nce#e #e&"e c-"e)a &#"m-ni( An"!ine, de ce faci "!a"e a&"ea$ Pen"ru c 'mi face #lcere( Y)!nne 'l #ri)i 'n ad-ncul !c1il!r, a#!i !f"( Nu "e-ai &"ura" & ai ,ri6 de "!a" lumea$ C-nd ai & "e 1!"r."i &-i dai !da" 6!& bu"!ia.ul la de 8ain"-Bernard #e care 'l #!ri la ,-"$ C-nd ! &-l beau #e "!"( Y)!nne &e a#r!#ie .i lu m-na lui An"!ine 'n m-inile &ale( Ce crezi "u, An"!ine, dra,ule, c !amenii "e a#reciaz #en"ru c le faci &er)icii$ Eu, una, n-am & "e iube&c mai #uin dac ! &mi ceri bani #en"ru lucrrile "ale( :i ."iu eu #e unii care mer, la cellal" ca#" al lumii ca & fac fa#"e buneA 'n ceea ce m #ri)e."e, 'ncerc & fac ce #!" #en"ru !amenii #e care 'i iube&c( E."i un "i# #e cin&"e, An"!ine, nu "e mai #ede#&i #en"ru c a #leca" >arine( Y)!nne &e ridic( Prin urmare, dac 'i acce#" #r!iec"ul, )reau un de)iz/ E clar$ Ie.ind #e "r!"uar ca & )er&e ! ,lea" de a# la ri,!l, 8!#1ie &e mir, )z-ndu-l #e Mc>enzie 'n,enunc1ea" l-n, )i"rina re&"auran"ului lui Y)!nne .i 'l 'n"reb dac are ne)!ie de a6u"!r( 2eful de a,enie "re&ri .i ! lini."i imedia"B i &e dezle,a&e un .ire", dar "!cmai 'l le,a&e la l!c( 8!#1ie arunc ! #ri)ire la )ec1ea #erec1e de m!ca&ini din #ici!arele lui, ddu din umeri .i &e 'n"!ar&e 'n ma,azin( Mc>enzie in"r 'n &al( A)ea ! mic 'nd!ial 'n #ri)ina a#licel!r #e care i le #rezen"a&e lui Y)!nne .i a&"a 'l #re!cu#a mul"( Ea ridic !c1ii &#re cer .i in"r 'n buc"rie( * Brba"ul a)ea un,1iile ne,re, iar r&uflarea 'i du1nea a ulei r-nced, de la 0is! a d c!ips-urile cu care &e 'nd!#a c-" era ziua de lun,( 8""ea la rece#ia acelui 1!"el &!rdid .i &e 1!lba, cu #ri)irea lui libidin!a&, la #a,ina a d!ua din <u , unde ! #in-u# an!nim &e ar"a, ca 'n fiecare zi, a#r!a#e ,!al, 'n"r-! a"i"udine fr ec1i)!c( EnEa 'm#in&e u.a .i &e du&e &#re el( Brba"ul nu ridic !c1ii de
HF

- MARC LEVY -

la lec"ura lui, ci &e mr,ini & 'n"rebe, cu ! )!ce )ul,ar, #en"ru c-"e !re d!rea & di&#un de camer( 0a"a 'n"reb #reul #e ! &#"m-nA n-a)ea muli bani, dar f,duia & &e ac1i"e de ceea ce a)ea de #l"i" 'n fiecare zi( 9mul #u&e ziarul de!#ar"e .i ! #ri)i( 0a"a ar"a bine( V!rbindu-i din )-rful buzel!r, ! lmuri c &"abilimen"ul &u nu !ferea acel ,en de #re&"aii, dar #u"ea &-! a6u"e el* 'n"r-un fel &au 'n al"ul, ar ,&i ei ! cale & &e 'n)!ia&c( :n cli#a c-nd 'i #u&e m-na #e ceaf, ea 'l #le&ni( Cu umerii 'ne#enii, EnEa mer,ea #e &"rad ur-nd !ra.ul &"a, 'n care era li#&i" de "!a"e cele( %e diminea, #r!#rie"arul ! ddu&e afar #en"ru c nu-.i #l"i&e c1iria de ! lun( :n &erile #line de &in,ur"a"e care erau mul"e EnEa '.i amin"ea de "e<"ura ni&i#ului fin .i cald cur,-nd #rin"re de,e"e fe"iei ce fu&e&e c-nd)a( Ciuda" mai fu&e&e &!ar"a EnEei/ C-nd era ad!le&cen", ea, care nu a)u&e&e nimic, )i&a & cun!a&c, fie .i ! &in,ur zi, ! &in,ur da", &en&ul cu)-n"ului C#rea mul"DA iar a&"zi era #rea mul"( :nain" &#re mar,inea "r!"uarului .i &e ui" la au"!buzul cu im#erial care )enea cu mare )i"ez #e bule)ard( Car!&abilul era umed, ar fi f!&" de-a6un& & fac un #a&, un #a& mic de "!"( Re&#ir ad-nc .i &e a)-n"( 9 m-n #u"ernic ! 'n1 de umr .i ! "ra&e 'na#!i, fc-nd-! & &e cla"ine( Un brba" cu aer de ,en"leman ! #rin&e&e 'n brae( EnEa "remura din "!" c!r#ul, ca a"unci c-nd a)ea febr mare( Brba"ul '.i &c!a&e #arde&iul .i i-l #u&e #e umeri( Au"!buzul &e !#ri 'n &"aieA .!ferul nu )zu&e nimic( Brba"ul urc 'n )e1icul 'm#reun cu ea( Tra)er&ar !ra.ul fr &-.i &#un nimic( El ! in)i" la ma& .i la ceai( 8"-nd l-n, .emineul din"r-un )ec1i #ub en,leze&c, el 'i a&cul" cu ne&#u& rbdare #!)e&"ea( C-nd &e de&#rir, el nu-i 'n,dui &-i mulumea&c( :n ace&" !ra., e<i&"a !biceiul de a )e,1ea a&u#ra #ie"!nil!r care "ra)er&au &"rada( 8en&ul circulaiei era diferi" de cel din re&"ul Eur!#ei .i mul"e acciden"e fu&e&er e)i"a"e cu un mic ,e&" de ci)i&m( EnEa '.i re,&i&e z-mbe"ul( :l 'n"reb cum &e nume."eA el r&#un&e c 'i ,&e."e car"ea de )izi" 'n #arde&iul #e care i-l l&a cu mul" #lcere( Ea refuz 'n& el &e 6ur c-i fcea un imen& &er)iciu( Nu #u"ea & &ufere ace&" #arde&iu .i, cum #rie"ena lui 'l ad!ra, a)ea &-l ier"e la iueal #en"ru c-l* ui"a&e, #r!&"e."e, 'n"r-un cuier( 2i 'i ceru fe"ei & #&"reze &ecre"ul( Brba"ul di&#ru la fel de di&cre"
HH

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

cum a#ru&e( Ce)a mai "-rziu, c-nd '.i b, m-inile 'n buzunarele #arde&iului, EnEa nu ,&i nici ! car"e de )izi", ci c-"e)a bancn!"e care a)eau &-i dea #!&ibili"a"ea de a d!rmi 'n"r-un l!c cald, #-n c-nd )a reu.i & &e de&curce( * Ma"1ia&, care c!nducea la u. un clien", aler, 'na#!i &#re bir!u, ca & ridice rece#"!rul "elef!nului( 0renc1 B!!G&1!#, ) a&cul"/ Ma"1ia& '.i ru, in"erl!cu"!rul & fie a"-" de amabil .i & )!rbea&c mai rar, #en"ru c 'l 'nele,ea cu mare ,reu"a"e( Brba"ul &e ener) #uin, dar re#e", ar"icul-nd c-" #u"ea de bine( V!ia & c!mande .a#"e&#rezece &e"uri c!m#le"e din Encicl!#edia Lar!u&&e( %!rina lui era & !fere acela.i cad!u fiecruia din"re ne#!ii &i, ca & 'n)ee franuze."e( Ma"1ia& 'l felici"( Era ! idee frum!a& .i ,ener!a&( Clien"ul 'n"reb dac #u"ea face #e l!c c!manda, #en"ru care ar #l"i #rin #!.", c1iar 'n aceea.i du#-amiaz( Nebun de bucurie, Ma"1ia& lu un &"il!u .i un carne", du# care 'nce#u & n!"eze adre&a celui ce #rea c )a fi, ca"e,!ric, cel mai &eri!& clien" al anului( 2i era mu&ai ca )-nzarea & fie im#!r"an", #en"ru a meri"a cazna cu care Ma"1ia& de&cifra #&rea&ca aia de ne'nele&( El #rice#ea, 'n cel mai bun caz, ! fraz din d!u, cci in"erl!cu"!rul a)ea un accen" ciuda" .i ! #r!nunie cu ne#u"in de iden"ifica"( 2i unde d!rii & ) li)rm c!leciile$ 'n"reb el, cu ! in"!naie meni" & !n!reze un clien" de ! a&emenea im#!r"an( La "ine-n cur/ #ufni, 'n culmea )e&eliei, An"!ine( :nc!)ri,-ndu-&e de r-& la ferea&"ra bir!ului, An"!ine abia dac reu.ea &-.i &"#-nea&c, 'n faa c!lab!ra"!ril!r, 1!1!"ele care 'l z,-l-iau .i lacrimile care 'i cur,eau #e !bra6i( T!a" ec1i#a &e ui"a la el( Pe&"e drum, ,1emui" 'n &#a"ele "e6,1elei, Ma"1ia&, care fu&e&e cu#rin& de acela.i r-& nebun, 'ncerca & re&#ire c-"e ! ,ur de aer( :i ducem #e c!#ii la re&"auran" di&ear$ 'n"reb An"!ine, &u,1i-nd de r-&( Ma"1ia& &e ridic .i &e ."er&e la !c1i( In"eni!nam & m 'n"!rc "-rziu, am de lucru de nu m )d( La&+ c "e )d eu, din bir!u( Nu "e mai ine de ,!an,e, c nu-i nici i#enie 'n librrie( Bun, m duc &-i iau #e c!#ii de la .c!al(
HI

- MARC LEVY -

%i&ear fac ni."e cr!c1e"e .i, du# aia, ne ui"m la un film( U.a librriei &e de&c1i&e( Ma"1ia& 'l recun!&cu de 'nda" #e Mr( ;l!)er( Pr!#rie"arul &e ui" de 6ur 'm#re6ur( Raf"urile erau #erfec" !r-ndui"e, lemnul )ec1ii &cri era cerui"( Bra)!, P!#in!", &#u&e el, &alu"-nd( Eram d!ar 'n "recere, nu )reau 'n nici un caz & "e deran6ez( Acum, a&"a-i librria dumi"ale( Veni&em 'n !ra.A #en"ru ni."e "reburi curen"e( M-a cu#rin& un )al de n!&"al,ie .i, a"unci, am )eni" 'n )izi"( %!mnule ;l!)er, in&i&" Ma"1ia&, nu-mi mai &#unei P!#in!"/ B"r-nul librar &e ui" la &u#!r"ul #en"ru umbrele dez!lan" de ,!l( Cu un ,e&" #erfec" &"#-ni", .i-! arunc ac!l! #e a lui( i-! fac cad!u( :i d!re&c ! zi frum!a&, P!#in!"( Mr( ;l!)er ie.i din librrie( In"ui&e bineA &!arele &"r#un,ea n!rii, iar "r!"uarele ude, 'n care &e reflec"au cldirile din Bu"e 8"ree", luceau &ub razele lui( Era ! zi frum!a&( Ma"1ia& auzi )!cea lui An"!ine url-nd la "elef!n( Lu din n!u rece#"!rul( %e ac!rd cu cr!c1e"eleA 'n re&", )d eu cum aran6ez( %u-"e du# c!#ii, ne 'n"-lnim aca&( Ma"1ia& 'nc1i&e "elef!nul, &e ui" la cea& .i ridic din n!u rece#"!rul, ca & f!rmeze numrul unei ziari&"e care #r!babil c-l a."e#"a de6a( * AudreE &""ea 'n faa in"rrii de la R!Eal Alber" ?all, unde, 'n acea &ear, a)ea l!c un c!ncer" de ,!&#el( Reu.i&e & fac r!&" de d!u bile"e la &"alurile din aren, l!cul cel mai cu"a" din marele 1emiciclu( 8ub im#ermeabilul &"r-n& #e "alie, #ur"a ! r!c1ie nea,r, dec!l"a", &im#l .i ele,an"( * An"!ine "recu #rin faa )i"rinei 'n&!i" de cei d!i c!#ii( Ma"1ia& &e #refcu ab&!rbi" de cifrele din re,i&"rul c!n"abil, a."e#" #-n &e 'nde#r"ar 'n 6!&ul &"rzii, &e du&e #-n-n #ra,, ca & )erifice dac a)ea cale liber, .i 'n"!ar&e #e #ar"ea cealal" #lcua #u& #e u.( :ncuie librria .i ddu fu,a 'n direcie !#u&( 8ri 'n"r-un "a<i !#ri" la in"rarea &"aiei de me"r!u 8!u"1 >en&in,"!n .i-i 'n"in&e .!ferului 1-r"ia #e care n!"a&e adre&a unde a)ea 'n"-lnire( :ncerca
HJ

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

&-! &une #e AudreE, dar zadarnic, ea nu-i r&#un&e( Pe >en&in,"!n ?i,1 8"ree", circulaia era a"-" de den&, 'nc-" ma.inile mer,eau la #a& 'nc de #e Oueen+& ;a"e( 2!ferul '.i inf!rm cu #!li"ee #a&a,erul c, du# "!a"e &emnele, a)ea l!c un c!ncer" la R!Eal Alber" ?allA cu &i,uran, a&"a era cauza unui a&emenea ambu"eia6( Ma"1ia& 'i r&#un&e c bnuia el, fiindc mer,ea e<ac" ac!l!( Pierz-ndu-.i rbdarea, #l"i cur&a .i &e 1!"r' & fac re&"ul drumului #e 6!&( :nce#u & aler,e c-" 'l ineau #ici!arele .i a6un&e ,-f-ind 'n faa in"rrii #rinci#ale( ?!lul marelui "ea"ru era #u&"iu( Mai rm&e&er d!ar ni."e c!n"r!l!ri de bile"e( Unul din"re ei 'l inf!rm c &#ec"ac!lul 'nce#u&e( A6u"-ndu-&e din #lin de ,e&"uri, Ma"1ia& 'ncerc &-i e<#lice c #er&!ana care 'l 'n&!ea era 'n &al( %e,eaba( Nu-l #u"eau l&a 'nun"ru fr bile"( 9 )-nz"!are de #r!,rame, care )!rbea franuze."e, 'i &ri 'n a6u"!r( EnEa, care 'nl!cuia #e cine)a, 'i &#u&e c, 'n #rinci#iu, c!r"ina &e l&a #e la miezul n!#ii( Ma"1ia& cum#r un #r!,ram .i 'i mulumi( Ne#u"inci!&, lu 1!"r-rea & &e 'n"!arc( Pe &"rad, recun!&cu "a<iul care 'l adu&e&e .i ridic m-na, dar ma.ina '.i )zu de drum( :i l& un me&a6 lui AudreE #e celular, b-i,uind c-"e)a &cuze &"-n,ace, iar c-nd 'nce#u din n!u & #l!u, '.i #ierdu .i #uinul &-n,e rece care-i mai rm&e&e( Mura", a6un&e cu 'n"-rziere aca&( EmilE &e ridic de #e cana#ea ca &-.i 'mbri.eze "a"l( Ai #u"ea &-i &c!i im#ermeabilul, faci numai .ir!aie #e #arc1e"/ 'i &"ri, An"!ine din buc"rie( Bun &eara, r&#un&e Ma"1ia&, #!&!m!r-"( Lu ! c-r# .i &e ."er&e cu ea #e ca#( An"!ine '.i ridic !c1ii &#re cer( A)-nd #rea #uin c1ef & &u#!r"e ! &cen de mena6, Ma"1ia& &e du&e la c!#ii( La ma&/ &#u&e An"!ine( T!a" lumea &e a.ez & cineze( Ma"1ia& &e ui" la cra"ia cu #ilaf( N-a f!&" )!rba de ni."e cr!c1e"e$ Ba da, la !ra !#" .i un &fer" a f!&" )!rba de cr!c1e"e, dar, la n!u .i un &fer", &-au ar&( L!ui& &e a#lec la urec1ea lui Ma"1ia& .i-l 'n"reb dac nu #u"ea 'n"-rzia mai de&, a"unci c-nd "a"l lui fcea cr!c1e"e, fiindc nu le #u"ea &uferi( Ma"1ia& '.i mu.c limba, ca & nu r-d( Ce mai e 'n fri,ider$ Un &!m!n 'n"re,, dar "rebuie #re#ara"(
I5

- MARC LEVY -

Ma"1ia& de&c1i&e, fluier-nd, fri,iderul( Ai ni."e #un,i #en"ru c!n,ela"$ Per#le<, An"!ine 'i ar" raf"ul de dea&u#ra lui( Ma"1ia& #u&e &!m!nul #e ma&a din buc"rie, 'l c!ndimen" .i 'l b, 'n #un,a de #la&"ic #e care ! 'nc1i&e la ,ur( %e&c1i&e ma.ina de &#la" )a&e, #u&e #e."ele a&"fel ambala" 'n mi6l!cul c!.ului #en"ru #a1are .i "r-n"i u.a( :n"!ar&e bu"!nul .i &e du&e & &e &#ele #e m-ini( Ciclu &cur", e ,a"a 'n zece minu"e/ 2i, zece minu"e mai "-rziu, &ub #ri)irile ului"e ale lui An"!ine, de&c1i&e iar ma.ina de &#la" )a&e .i &c!a&e, 'n"r-un n!r de aburi, &!m!nul #erfec" #re#ara"( TV@ Eur!#e difuza 'n reluare -area !oi real. Ma"1ia& '.i 'n"!ar&e &caunul ca & )ad mai bine( An"!ine lu "elec!manda .i 'nc1i&e "ele)iz!rul( C-nd &"m la ma&, nu ne ui"m la "ele)iz!r( Al"fel, ! & a6un,em & nu mai )!rbim del!c( Ma"1ia& '.i 'ncruci. braele .i '.i fi< cu #ri)irea #rie"enul( Te a&cul"/ Pre de c-"e)a minu"e, d!mni "cerea( Cu un aer de mulumire, #e care nu 'ncerc &-l a&cund, Ma"1ia& lu iar "elec!manda .i de&c1i&e "ele)iz!rul( %u# ce "erminar de m-nca", "!a" lumea &e in&"al #e cana#ea, cu e<ce#ia lui An"!ine*, care fcea !rdine 'n buc"rie( Culci c!#iii$ 'n"reb el, ."er,-nd ! farfurie( Ne ui"m la &f-r.i"ul filmului .i du# aia ne ducem &u&, r&#un&e Ma"1ia&( Am )zu" filmul &"a de ! &u" "reizeci .i d!u de !riA mai dureaz ! !r, e "-rziu, n-a)eai dec-" & )ii mai de)reme( Tu faci cum )rei, dar L!ui& &e duce la culcare( EmilE, care ddea ade&e!ri d!)ad de mai mul" ma"uri"a"e dec-" cei d!i aduli ce &e .icana&er "!a" &eara, 1!"r' c a"m!&fera ambian" im#unea mer&ul la culcare 'n acela.i "im# cu L!ui&( 8!lidari"a"ea !bli,, a.a c '.i lu de m-n amicul .i ! #!rnir #e &cri( %a+ a,a&an" mai e."i, zu a.a/ &#u&e Ma"1ia&, ui"-ndu-&e du# c!#iii care di&#reau 'n camerele l!r( Urc .i el, l&-ndu-l #e An"!ine 'n #la"a %!mnului( %ar c!b!r' din n!u, du# zece minu"e( %inii &un" &#lai, m-inile &un" cura"e, la urec1i nu m-am ui"a", dar )!m a."e#"a in&#ecia cu numrul 3@555/
I3

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

An"!ine )eni l-n, el( E f!ar"e im#!r"an" & &#unem acela.i lucru c-nd &un" c!#iii de fa, zi&e el #e un "!n 'm#ciui"!r( Ma"1ia& nu r&#un&eA lu un "rabuc din buzunarul )e&"!nului .i '.i a#rin&e bric1e"a( Ce faci$ 'n"reb An"!ine( M!n"e Cri&"! 8#ecial nr( 2A 'mi #are ne&#u& de ru c n-am dec-" unul( An"!ine i-l lu din"re buze( Re,ula nr( 4B nu fumezi 'n ca&/ &#u&e An"!ine, adulmec-nd "rabucul( Ma"1ia& lu 'na#!i 1a)ana din m-na lui An"!ine .i ie.i, e<a&#era", 'n ,rdin( An"!ine ! lu 'n direcie !#u& .i &e a.ez la bir!u, de&c1i&e calcula"!rul, !f"* .i &e du&e du# Ma"1ia&( C-nd &e a.ez #e bncu, al"uri de Ma"1ia& fu ,a"a-,a"a &-i &#un c 'nele,e de ce a #leca" mama lui L!ui& "!cmai 'n Africa, dar #rie"enia care 'i le,a #e cei d!i brbai 'i #r!"e6a .i #e unul, .i #e cellal" de l!)i"urile &ub cen"ur( Ai dre#"a"e, cred c &un" a,a&an", &#u&e An"!ine( %ar e ce)a mai #u"ernic dec-" mine( Mi-ai ceru" & "e 'n) & "rie."i din n!u, i-aduci amin"e$ A.a c, #en"ru 'nce#u", nu mai fi a"-" de 'nc!rda"( Prea dai mul" im#!r"an un!r lucruri care n-au del!c( Ce era dac L!ui& &e culca mai "-rziu 'n &eara a&"a$ M-ine, la .c!al, ar fi muri" de &!mn/ Ei .i$ Nu crezi c, din c-nd 'n c-nd, amin"irea unei &eri frum!a&e, din c!#ilrie, face c-" "!a"e cur&urile de i&"!rie din lume$ An"!ine &e ui"a la Ma"1ia& cu un aer c!m#lice( :i lu 1a)ana din m-n, ! a#rin&e .i "ra&e din ea 'ndelun,( Ai c1eile de la ma.in$ 'n"reb Ma"1ia&( %e ce$ Ai #arca"-! #r!&"A ! & "e 'n)-r"e."i de un #r!ce&-)erbal( M-ine diminea #lec de)reme( %-mi-le, &#u&e Ma"1ia&, 'n"inz-nd m-na( 9 &-i ,&e&c un l!c bun( %ac-i &#un c nu #e."e nimic #e&"e n!a#"e* Iar eu 'i &#un c i-ai de#.i" c!"a de CnuD-uri din &eara a&"a( An"!ine 'i 'n"in&e #rie"enului &u mnunc1iul de c1ei( Ma"1ia& 'l b"u #e umr .i #lec(
I2

- MARC LEVY -

Cum rma&e &in,ur, An"!ine "ra&e din n!u un fum, dar ca#"ul incande&cen" al "rabucului &e &"in&e, cci ! a)er& #e c-" de &ubi", #e a"-" de )i!len" &e ab"u a&u#ra ,rdinii( * R-ndurile de f!"!lii 'nce#eau & &e ,!lea&c( AudreE ! lu #e c!)!rul cen"ral .i &e #rezen" la ,ardianul care #zea in"rarea 'n culi&e( :.i &c!a&e le,i"imaia de #re&, iar !mul 'i )erific iden"i"a"ea 'n"r-un re,i&"ru .i &e ddu de!#ar"e, l&-nd-! & "reacA era a."e#"a"( * 2"er,"!arele de #arbriz ale Au&"inului 'nde#r"au #ic"urile fine de #l!aie( Amin"indu-.i "ra&eul #arcur& de "a<i, Ma"1ia& ! lu #e Oueen+& ;a"e, urmrind celelal"e ma.ini, ca & nu ,re.ea&c &en&ul de circulaie( 8e !#ri l-n, "r!"uarul din faa lui R!Eal Alber" ?all .i urc "re#"ele 'n ,!an( * An"!ine &e a#lec #e&"e ferea&"r( :n &"rad, erau d!u l!curi de &"ai!nare ne!cu#a"e, unul 'n faa ca&ei, al"ul ce)a mai de#ar"e( 0r &-.i cread !c1il!r, &"in&e lumina .i &e du&e la culcare( * 8"rzile din 6urul "ea"rului erau #u&"ii, mulimea &e 'm#r."ia&e( 9 #erec1e 'i c!nfirm lui Ma"1ia& c &#ec"ac!lul &e "ermina&e de ! 6um"a"e de !r( El &e du&e 'na#!i la ma.in .i de&c!#eri un #r!ce&-)erbal de c!n"ra)enie li#i" de ,eam( Auzi ,la&ul lui AudreE .i &e 'n"!ar&e( Ea era &u#erb 'n r!c1ia de &ear( Brba"ul cu 'nfi.are frum!a& care ! 'n&!ea a)ea )re! cincizeci de ani( AudreE i-l #rezen" #e Alfred lui Ma"1ia& .i 'i &#u&e c am-nd!i erau 'nc-n"ai &-l aib al"uri, la ! cin "-rzie( 8e duceau la bra&eria Aubai e, care &er)ea .i n!a#"ea( 2i, cum AudreE a)ea #!f" & mear, #e 6!&, 'i &u,er lui Ma"1ia& &-! ia 'nain"e, cu ma.ina( Me&ele erau f!ar"e cu"a"e la acea&" !r, a.a c "rebuia & &"ea
I7

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

la c!ad( 0iecare la r-ndul lui/ Ea fcu&e de6a ! c!ad la ,1i.eul de bile"e* La &f-r.i"ul me&ei, Ma"1ia& #r!babil c ."ia de&#reA ,!&#el .i de&#re cariera lui Alfred mai mul"e dec-" im#re&arul ace&"uia( C-n"reul 'i mulumi lui Ma"1ia& #en"ru in)i"aie( Era un ,e&" de minim #!li"ee, r&#un&e AudreE 'n l!cul lui, Ma"1ia& fu&e&e ne&#u& de 'nc-n"a" de c!ncer"* Alfred 'i &alu", "rebuia &-i #r&ea&c, a d!ua zi c-n"a la %ublin( * Ma"1ia& a."e#" #-n ce "a<iul &e fcu ne)zu" la c!lul &"rzii( 9 #ri)i #e AudreE, care rm&e&e "cu"( 8un" !b!&i", Ma"1ia&, .i am de "ra)er&a" "!a" L!ndra( Mulume&c #en"ru cin( Mcar #!" & "e duc aca&$ :n BricG Lane* cu ma.ina$ 2i, c-" inu drumul, c!n)er&aia &e rezum la indicaiile #e care i le ddea AudreE( :n )ec1ea ma.in, "cerile l!r erau #unc"a"e de c-"e un Cdrea#"aD, C&"-n,aD, Cdre#" 'nain"eD .i une!ri de un Ccirculi #e #ar"ea ,re.i"D( Ma"1ia& ! l& #e AudreE 'n faa unei c&ue numai .i numai din crmid r!.ie( :mi #are ne&#u& de ru #en"ru &#ec"ac!l, am f!&" #rin& 'n"run ambu"eia6, &e &cuz el !#rind m!"!rul( Nu i-am fcu" nici un re#r!., &#u&e AudreE( 9ricum, 'n &eara a&"a, unul 'n #lu&, unul 'n minu&*, c!n"inu Ma"1ia& z-mbind( A#r!a#e c nici nu mi-ai )!rbi" 'n "im#ul cinei( Pu"eam & 6ur c )iaa ace&"ui "en!r narci&i&" e mai in"ere&an" dec-" )iaa lui M!i&e, a"-" erai de #a&i!na" de "!" ceea ce #!)e&"ea el/ :i &!rbeai cu)in"ele( C-" de&#re mine, am a)u" im#re&ia c &un" un .c!lar de #ai&#rezece ani, #ede#&i" & &"ea la c!l "!a" &eara( Vai, e."i ,el!&/ &#u&e AudreE, 'n)e&eli"( 8e #ri)ir in"( :nce"ul cu 'nce"ul, feele li &e a#r!#iar, dar c-nd buzele l!r &c1iar ! #rere de &ru", ea '.i 'nclin ca#ul .i 'l #u&e #e umrul lui Ma"1ia&( El ! m-n,-ie #e !braz .i ! &"r-n&e 'n brae( 9 & nimere."i drumul$ 'l 'n"reb ea, cu ! )!ce de ca"ifea( Pr!mi"e-mi c )ii & m iei de la #!liie dac m 'n1a( 2"er,e-!/ 9 & "e &un m-ine(
I4

- MARC LEVY -

Nu #!" &-! ."er,, e."i 'nc 'n ma.in, r&#un&e Ma"1ia&, rein-nd m-na lui AudreE 'n m-na lui( Ea de&c1i&e #!r"iera .i &e 'nde#r", "!a" numai z-mbe"( 8ilue"a 'i di&#ru 'n ,rdina ce 'm#re6muia ca&a( Ma"1ia& ! lu 'na#!i, &#re cen"ru( Pl!aia 'nce#u&e din n!u( %u# ce "ra)er& L!ndra 'n cruci. .i-n curmezi., &e #!meni de d!u !ri 'n PiccadillE Circu&, fcu ! 'n"!arcere la Marble Arc1, du# care, ce)a mai "-rziu, &e 'n"reb de ce ! fi mer,-nd din n!u de-a lun,ul Tami&ei( :n cele din urm, la !ra d!u .i 6um"a"e "recu"e, 'i f,dui unui .!fer de "a<i d!uzeci de lire &"erline, ca &-l duc #-n 'n 8!u"1 >en&in,"!n( E&c!r"a" cum &e cu)ine, a6un&e, 'n fine, la de&"inaie, #e la !ra "rei n!a#"ea(

IX
Pe ma& &e aflau de6a cerealele .i b!rcanele cu dulcea #re,"i"e #en"ru micul de6un( Imi"-nd a"i"udinea "a"lui &u, L!ui& ci"ea ziarul, 'n "im# ce EmilE '.i re#e"a lecia la i&"!rie( :n dimineaa a&"a, a)ea ! lucrare de c!n"r!l( :.i ridic !c1ii de #e car"e .i 'l )zu #e L!ui&, care '.i #u&e&e #e na& !c1elarii f!l!&ii une!ri de Ma"1ia&( Cu un b!b-rnac, ea 'i arunc un c!c!l!. de #-ine( La e"a6, &e auzi ! u.( EmilE &ri de #e &caun, de&c1i&e fri,iderul .i lu &"icla cu &uc de #!r"!cale( Um#lu un #a1ar mare .i 'l #u&e l-n, "ac-mul lui An"!ineA imedia" du# aceea, lu cafe"iera .i "urn cafea 'n cea.c( L!ui& l& bal" 6urnalul, #en"ru a-i &ri 'n a6u"!rB #u&e d!u felii de #-ine 'n "!a&"er, a#& #e bu"!n, a#!i &e 'n"!ar&er am-nd!i la l!curile l!r, ca .i cum nu &-ar fi 'n"-m#la" nimic( An"!ine c!b!ra &cara cu faa 'nc &!mn!r!a&A &e ui" 'n 6urul lui .i le mulumi c!#iil!r #en"ru c #re,"i&er micul de6un( Nu n!i, &#u&e EmilE, "a"i l-a #re,"i"A &-a du& din n!u &u&, ca &-.i fac du.ul( Ului", An"!ine lu feliile de #-ine #r6i" .i &e a.ez #e l!cul lui( Ma"1ia& c!b!r' du# zece minu"e .i ! 'ndemn #e EmilE & &e ,rbea&c( 0e"ia 'l #u# #e An"!ine .i '.i lu ,1i!zdanul de la in"rare( Vrei &-l iau .i #e L!ui&$ 'n"reb Ma"1ia&( %ac e."i dr,u/ Eu n-am nici cea mai mic idee #e ce c!clauri ! fi #arca" ma.ina mea/
I@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Ma"1ia& &e &c!"!ci #rin buzunarul )e&"!nului .i #u&e #e ma& c1eile .i un #r!ce&-)erbal de c!n"ra)enie( :mi #are ne&#u& de ru, ieri am a6un& #rea "-rziuB fu&e&e.i de6a "a<a"/ :i fcu &emn lui L!ui& & &e ,rbea&c .i ie.i 'm#reun cu c!#iii( An"!ine lu amenda .i ! &"udie cu a"enie( Infraciunea de &"ai!nare 'n"r-! z!n de acce& #ermi& numai #!m#ieril!r fu&e&e c!mi& 'n >en&in,"!n ?i,1 8"ree", la !ra zer! .i d!uzeci .i cinci( 8e ridic &-.i mai "!arne ! cafea, &e ui" la cea&ul cu#"!rului .i urc 'n fu,, ca & &e #re,"ea&c( * 8#er & n-ai #rea mul" "rac la lucrarea de c!n"r!l/ 'i &#u&e Ma"1ia& fiicei lui, in"r-nd 'n cur"ea .c!lii( V!rbe."i de&#re ea &au de&#re "ine$ 'l lu 'n zeflemea L!ui&( EmilE '.i lini."i "a"l cu un &emn din ca#( 8e !#ri la linia "ra&a" #e &!l #en"ru a delimi"a "erenul de ba&c1e"( Acea&"a nu mai re#rezen"a z!na c!.ului ci ,rania de la care "a"l &u "rebuia &-i redea liber"a"ea( C!le,ii de cla& ! a."e#"au &ub umbrar( Ma"1ia& ! zri #e ade)ra"a d!amn M!rel &#ri6ini" de un c!#ac( Bine am fcu" c am re#e"a" ecuaiile 'n PeeGend( Ai &-mi fii 'n #!le #!&i"i!n, &#u&e Ma"1ia& #e un "!n #a&mi"e 'ncura6a"!r( EmilE &e 'nfi#&e 'n faa lui "aic-&u( A&"a nu-i cur& de 0!rmula 3, "a"i/ 2"iu eu* "!"u.i )izm un l!c.!r #e #!dium, nu$ 0e"ia &e 'nde#r" 'n"!)r.i" de L!ui&, l&-ndu-.i "a"l de unul &in,ur 'n mi6l!cul curii( El ! urmri #-n di&#ru #e u.a &lii de cla& .i #lec, nelini."i"( C-nd in"r #e Bu"e 8"ree" 'l zri #e An"!ine, care &e in&"ala&e #e "era&, la C!ffee 81!#, .i &e du&e & &e a.eze l-n, el( Crezi c EmilE ar "rebui & &e #rezin"e la ale,erile #en"ru .efia cla&ei$ 'n"reb Ma"1ia&, ,u&"-nd din cea.ca de ca##uccin! a lui An"!ine( %e#inde( %ac ai de ,-nd &-! 'n&crii .i #e li&"a c!n&iliului munici#al, eu nu &un" #en"ru un cumul de manda"e( N-ai )rea .i )!i & a."e#"ai )acana, ca & ) ci!ndnii mai bine$/ &#u&e 8!#1ie, bine di&#u&, )enind &#re ei( %ar nu &e ci!ndne."e nimeni, 'i r&#un&e #e da" An"!ine( Bu"e 8"ree" &e "rezea la )ia" .i "!i "rei &e bucurau din #lin,
IF

- MARC LEVY -

'm#n-ndu-.i micul de6un cu c!men"arii zeflemi"!are la adre&a "rec"!ril!r iar mi."!creala c!n"inua cu "!a" )er)a( 8!#1ie "rebuia & #lece, ! a."e#"au d!u clien"e la u.a fl!rriei( 2i eu ! & m duc, e "im#ul & de&c1id librria, &#u&e Ma"1ia&, ridic-ndu-&e( 8 nu "e a"in,i de n!"a aia, fac eu cin&"e( Ai #e al"cine)a$ 'n"reb An"!ine( Ai #u"ea #reciza ce 'nele,i, mai e<ac", #rin Cal"cine)aD$ Pen"ru c, &incer & fiu, m 'n,ri6!rezi/ An"!ine lu n!"a de #la" din m-na lui Ma"1ia& .i ! 'nl!cui cu c!n"ra)enia #e care ace&"a i-! 'nm-na&e 'n buc"rie( Nu c!n"eaz, ui"A era un cara,1i!&l-c, &#u&e An"!ine, cu ,la&ul "ri&"( A&ear, &imeam ne)!ia de #uin aer cura"A a"m!&fera din ca& era cam a#&"!are( An"!ine, care-i "reaba$ %e ieri, ai un b!" lun, de ! &u" de me"ri( Am #rimi" un mail de la >arine( Nu-.i #!a"e lua bia"ul 'n )acana de Pa."i( Cel mai ru e c )rea &-i e<#lic lui L!ui& de ce 'i e&"e im#!&ibil, iar eu nici mcar nu ."iu cum &-i dau de )e&"e c!#ilului( %ar ei ce i-ai &#u&$ >arine e &al)a"!are a !menirii, ce-ai )rea &-i &#un$ L!ui& )a fi di&"ru&, .i eu &un" la care )a "rebui & &e de&curce cu "!a"e a&"ea, c!n"inu An"!ine, cu )!cea "remur-nd( Ma"1ia& &e a.ez iar l-n, An"!ine( :.i 'nc!n6ur #rie"enul cu braul .i-l &"r-n&e l-n, el( Am ! idee, &#u&e( %ac i-am duce #e c!#ii de Pa."i 'n 8c!ia, & )-neze fan"!me$ Am ci"i" un ar"ic!l de&#re ! e<cur&ie !r,aniza", cu )izi"e la )ec1ile ca&"ele b-n"ui"e( Nu crezi c &un" 'nc #rea mici$ 8-ar #u"ea &#eria, nu$ Ba "u e."i la care ! & fac #e el de fric( N-! & uii c-"e zile !i a)ea( 2i "u, cu librria, ! &-i #!i lua liber$ :n "im#ul )acanel!r .c!lare, clien"ela &e rre."e( 9 & 'nc1id .i eu cinci zile, c d!ar nu &-! &f-r.i lumea/ Ce ."ii "u de&#re clien"el$ N-ai f!&" nici!da" aici 'n #eri!ada a&"a( 2"iu, .i ,a"a( 9 & m !cu# de bile"e .i de rezer)rile la 1!"el( 2i, #e urm, 'n &eara a&"a, "u ! & le dai )e&"ea c!#iil!r( 2i Ma"1ia& &e ui" la An"!ine, ca & &e a&i,ure c #rie"enul lui '.i re,&i&e z-mbe"ul(
IH

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

A1/ Ui"am un amnun" im#!r"an"( %ac ne 'n"-lnim deade)ra"elea cu ! fan"!m, "e !cu#i "u de ea, en,leza mea 'nc nu e #rea bine #u& la #unc"( Pe cur-nd/ Ma"1ia& #u&e la l!c #e ma& #r!ce&ul-)erbal .i #lec de da"a a&"a, #e bune &#re librrie( * :n "im#ul cinei, c-nd An"!ine dez)lui &ub #ri)irile c!m#lice ale lui Ma"1ia& de&"inaia alea& #en"ru )acan, EmilE .i L!ui& fur a"-" de fericii, 'nc-" 'nce#ur #e da" & fac in)en"arul ec1i#amen"ului ce "rebuia lua", #en"ru a face fa "u"ur!r #eric!lel!r #!&ibile .i im#!&ibile( A#!,eul ace&"ui m!men" de fericire fu a"in& c-nd An"!ine le 'nfi. d!u a#ara"e de f!"!,rafia", ec1i#a" fiecare cu un fla&1 &#ecial, #en"ru luminarea lin!liil!r( %u# ce &e culcar c!#iii, An"!ine in"r 'n d!rmi"!rul fiului &u .i &e lun,i #e #a", l-n, el( Era f!ar"e &"-n6eni"A "rebuia &-i 'm#r".ea&c lui L!ui& #r!blema care 'l #re!cu#aB mmica nu #u"ea )eni cu ei 'n 8c!ia( =ura&e & nu &#un nimic, dar n-a)ea 'nc!"r!B ade)rul e c ea &e "emea 'n,r!zi"!r de fan"!me .i n-ar fi f!&" #rea dr,u din #ar"ea l!r &-i im#un ! a&emenea cl"!rie( L!ui& &e ,-ndi ! cli# la ace&" &ubiec" .i czu de ac!rd c, 'n"r-ade)r, n-ar fi f!&" #rea dr,u( A"unci #en"ru a fi ier"ai c, de da"a a&"a, ! aband!nau f,duir c L!ui& )a #e"rece "!a" luna au,u&" la mare, 'm#reun cu ea( An"!ine &#u&e #!)e&"ea de dinain"ea culcrii .i, c-nd re&#iraia lini."i" a bieelului 'i ddu "!a"e m!"i)ele & cread c ace&"a ad!rmi&e, ""icul lui ie.i 'n )-rful #ici!arel!r( :n "im# ce 'nc1idea u.a, An"!ine '.i auzi fiul, care 'n"reba, cu un ,la& abia auzi", dac 'n luna au,u&" mmica lui a)ea & &e 'n"!arc de-ade)ra"elea din Africa( * Pen"ru Ma"1ia& .i An"!ine &#"m-na "recu 'n cea mai mare )i"ez( %ar #en"ru cei d!i c!#ii care numrau c-"e zile 'i mai de&#reau de ca&"elele din 8c!ia, "im#ul &e &cur&e mul" mai ,reu( :n ca& )iaa '.i &"abili&e de acum, #r!#riile re#ere( 2i, c1iar dac Ma"1ia& ie.ea de&e!ri &eara 'n ,rdin ca &a ia ! ,ur de aer
II

- MARC LEVY -

cu "elef!nul m!bil li#i" de urec1e, An"!ine &e abinea &-i #un fie .i cea mai mic 'n"rebare( 8-mb" fu ! ade)ra" zi de #rim)ar .i "!i 1!"r-r & dea ! rai" 'n 6urul lacului din ?Ede ParG( 8!#1ie, care 'i 'n&!ea, 'ncerc fr &ucce& & 'mbl-nzea&c un b-"lan( 8#re marea fericire a c!#iil!r, zbur"!area &e 'nde#r"a de 'nda" ce 8!#1ie &e a#r!#ia .i &e 'n"!rcea de 'nda" ce ea &e 'nde#r"a( :n "im# ce EmilE '.i 'm#rea cu ,ener!zi"a"e #ac1e"ul de bi&cuii fr-miai 'n"r-un &c!# n!bil, cu ,-."ele de Canada, L!ui& a)ea mi&iunea de a &al)a r!ii mandarini de ! indi,e&"ie &i,ur, fu,rindu-i( C-" de&#re 8!#1ie .i An"!ine, mer&er "!" drumul unul l-n, cellal", cu Ma"1ia& la c-i)a #a.i 'n urma l!r( Ei, cum mai &" cu &en"imen"ele "i#ul la cu &cri&!rile$ 'n"reb An"!ine( E c!m#lica", r&#un&e 8!#1ie( 2"ii "u )re! #!)e&"e de dra,!&"e care & fie &im#l$ ?ai, mie #!i &-mi mr"uri&e."i( %!ar ."ii c e."i #rie"ena mea cea mai bun .i n-am & "e 6udec( E 'n&ura"$ %i)!ra"( ( 2i a"unci/ Ce-l !#re."e$ Bnuie&c c amin"irile( A&"a-i ! la.i"a"e, ca a"-"ea al"ele( Un #a& 'nain"e, un #a& 'na#!i, &cuze ame&"eca"e cu #re"e<"e .i, ui"e-a.a, ,&e."e ni."e m!"i)e c-" &e #!a"e de bune #en"ru a-.i in"erzice & "ria&c 'n #rezen"( Venind din #ar"ea "a, a&"a e ! #rere cam a&#r, nu crezi$ 'i ri#!&" 8!#1ie( C!n&ider c e."i nedrea#"( Eu fac ! me&erie care-mi #lace, 'mi cre&c bia"ul( Maic-&a a #leca" acum cinci ani .i &!c!"e&c c am fcu" ceea ce "rebuia & fac #en"ru a l&a "recu"ul 'n urm( L!cuind 'm#reun cu #rie"enul "u cel mai bun .i 'ndr,!&"indu-"e de un bure"e$ r-&e 8!#1ie( ?ai, ,a"a/ Nu face din a&"a ! le,end/ Tu e."i cel mai bun #rie"en al meu, a.a c am dre#"ul &-i &#un "!"ul( Ui"-"e dre#" 'n !c1ii mei .i 'ndrzne."e &-mi &#ui dac "e #!i culca lini."i" #-n nu-i faci cura" 'n buc"rie( An"!ine ciufuli #rul lui 8!#1ie( E."i ! ade)ra" &c!r#ie( Nu, "u 'n& e."i un ade)ra" maniac/ Ma"1ia& '.i 'nce"ini #a.ii( 8!c!"ind c era &uficien" de de#ar"e,
IJ

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

'.i a&cun&e celularul 'n #alm .i "rimi&e la iueal un me&a6( 8!#1ie &e a, de braul lui An"!ine( Ai & )ezi c, 'n "reizeci de &ecunde, Ma"1ia& )ine zbur-nd( Ce "!" &#ui$ E ,el!&$ Pe #rie"enia n!a&"r$ Bine'nele&, 'i ddu 'nain"e 8!#1ie, "u nai )zu"$ C-nd era la Pari& .i m &una &eara ca & )ad ce mai fac* Te &una &eara ca & )ad ce mai faci$ 'i "ie )!rba An"!ine( %a, de d!u-"rei !ri #e &#"m-n( Cum 'i ziceamB c-nd m &una ca & )ad ce mai fac* C1iar "e &una ! da" la d!u zile$ ! 'n"reru#&e din n!u An"!ine( P!" & "ermin fraza$ An"!ine a#r!b din ca#( 8!#1ie c!n"inu( %ac 'i &#uneam c nu #!" )!rbi fiindc e."i "u #e cealal" linie, &una din zece 'n zece minu"e, ca & )ad dac am 'nc1i&( %ar e ab&urd, e."i &i,ur de ceea ce &#ui$ Nu m crezi$ %ac 'mi #un ca#ul #e umrul "u, #ariez c e l-n, n!i 'n mai #uin de d!u &ecunde/ %ar ce %umnezeu$ E ridic!l/ .!#"i An"!ine( %e ce & fie ,el!& #e #rie"enia n!a&"r$ Pen"ru c .i 'n #rie"enie #!i fi e<clu&i)i&"( 2i ai 'n"ru "!"ul dre#"a"e, e ab&!lu" ridic!l/ An"!ine r-c-i #m-n"ul cu )-rful #an"!fului( Crezi c are #e cine)a cu care &e )ede aici, la L!ndra$ Vrei & &#ui un #&i1anali&"$ Nu* ! femeie/ Nu mi-a &#u& nimic/ Nu i-a &#u& nimic &au nu )rei & mr"uri&e."i c i-a &#u& ce)a$ :n !rice caz, dac ar fi 'n"-lni" #e cine)a, ar fi ! )e&"e bun, nu$ Bine'nele&/ A. fi nebun de bucurie #en"ru el, declar An"!ine( 8!#1ie 'l #ri)i c!n&"erna"( 8e !#rir 'n faa unui )-nz"!r ambulan"( L!ui& .i EmilE !#"ar #en"ru 'n,1ea", An"!ine #en"ru ! cl"i", iar 8!#1ie c!mand ! ,!fr( An"!ine 'l cu" #e Ma"1ia&, care mer,ea ce)a mai 'n urm, cu !c1ii li#ii de ecranul celularului( Pune-i ca#ul #e umrul meu, & )edem/ &#u&e An"!ine,
J5

- MARC LEVY -

'n"!rc-ndu-&e &#re 8!#1ie( Ea z-mbi .i fcu ce-i ceru&e el( Ma"1ia& li &e #r!#i dinain"e( Bun/ Pi, de!arece )d c )i &e f-lf-ie "u"ur!r dac &un" &au nu aici, am & ) la& #e am-nd!i/ %ac ) deran6eaz cum)a c!#iii, nu ezi"ai &-i aruncai 'n lac/ Eu m duc la munc, cel #uin a.a ! & am im#re&ia c e<i&"/ Te duci la munc( 8-mb" du#-amiaza$ Librria e 'nc1i&, 'i r&#un&e An"!ine( 8e )-nd la lici"aie ni."e cri )ec1i( Am ci"i" azi-diminea 'n ziar( Acum, "e-ai a#uca" .i de c!merul cu cri )ec1i$ Bun/ A&cul" aici, An"!ine/ %ac, 'n"r-! bun zi, 8!ris$ies ar #une 'n )-nzare ec1ere &au c!m#a&uri )ec1i$ M 'nele,i &au ai ne)!ie de un de&en$ 2i dac #rin cea mai nea."e#"a" 'n"-m#lare di&ear ! & ) dai &eama c nu &un" la ma&, a&"a )a 'n&emna, cu &i,uran, c am rma& la lici"aia 'n n!c"urn( Ma"1ia& '.i &ru" fiica, 'i fcu un &emn lui L!ui& .i ! lu din l!c fr ca mcar &-! fi &alu"a" #e 8!#1ie( Paria&em #e ce)a$ 'n"reb ea, "riumf"!are( * Ma"1ia& "ra)er& #arcul 'n ,!an( Ie.i #rin ?Ede ParG C!rner, c1em un "a<i .i r!&"i adre&a de de&"inaie 'n"r-! en,lez ce )dea mari ef!r"uri( :n cur"ea Pala"ului BucGin,1am &e &c1imba ,arda( Ca 'n fiecare PeeGend, circulaia din 6urul #ala"ului era #er"urba" de numer!.ii "rec"!ri care #-ndeau defilarea &!ldail!r re,inei( 9 c!l!an de clrei mer,ea la #a& #e Birdca,e NalG( Nerbd"!r, Ma"1ia&, care '.i rezema&e braul de ferea&"r, b"u cu m-na 'n #!r"ier( &"a e "a<i, d!mnule, nu e cal, &#u&e .!ferul, arunc-nd ! #ri)ire 'n"uneca" 'n re"r!)iz!r( :n de#r"are, ac!#eri.urile 'nal"e ale Parlamen"ului &e #r!filau #e cer( 8!c!"ind du# lun,imea .irului de ma.ini ce &e 'n"indea #-n #e #!dul Ne&"min&"er, n-a)ea & a6un, la "im#( C-nd AudreE 'i r&#un&e&e la me&a6ul #rin care ! ru,a & )in la 'n"-lnire l-n, Bi, Ben, ea 'i #reciza&e c nu-l )a a."e#"a mai mul" de ! 6um"a"e de !r( A&"a e &in,urul drum$ 'n"reb, ru,"!r Ma"1ia&(
J3

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

&"a e&"e, cu &i,uran, cel mai frum!&, 'i r&#un&e .!ferul, ar"-nd cu de,e"ul &#re aleile 'nfl!ri"e din 8ain" =ame& ParG( 0iindc "!" )eni&e )!rba de fl!ri, Ma"1ia& mr"uri&i c a)ea ! 'n"-lnire de dra,!&"e, c fiecare &ecund c!n"a .i c, dac 'n"-rzia, #en"ru el "!"ul era #ierdu"( 2!ferul 'n"!ar&e imedia" ma.ina( 8"recur-ndu-&e #e &"rduele 'n,u&"e din car"ierul mini&"erel!r "a<iul a6un&e cu bine la l!cul de 'n"-lnire( Bi, Ben b"ea de !ra "rei, Ma"1ia& nu 'n"-rzia&e dec-" cinci minu"e( :i mulumi cu un bac.i. ,ener!& .!ferului .i c!b!r', #a"ru c-"e #a"ru, "re#"ele ce duceau &#re c1ei( AudreE care 'l a."e#"a #e ! banc, &e ridic .i &e arunc 'n braele lui( Un cu#lu ce "recea "!cmai a"unci z-mbi c-nd 'i )zu 'mbri.-ndu-&e( Nu "rebuia &a-i #e"reci ziua cu #rie"enii "i$ Ba da, dar nu mai #u"eam, )!iam & "e )d/ T!a" du#amiaza am a)u" cinci&#rezece ani( E ! )-r&" care nu-i &" del!c ru, &#u&e ea, 'mbri.-ndu-l( %ar "u nu "rebuia & lucrezi a&"zi$ Ba da, din #ca"e* N-a)em #en"ru n!i dec-" ! bia" 6um"a"e de !r( Pen"ru c &e afla la L!ndra, canalul de "ele)iziune la care lucra 'i ceru&e & fac un al d!ilea re#!r"a6 de&#re cele mai im#!r"an"e cen"re de in"ere& "uri&"ic din !ra.( Cameramanul meu a #leca" de ur,en la )ii"!rul l!c de de&f.urare a =!curil!r 9lim#ice .i eu "rebuie & m de&curc de una &in,ur( Am de filma" cel #uin zece !biec"i)e, nu ."iu nici mcar de unde & 'nce#, iar ma"erialul "rebuie "rimi& la Pari& luni diminea( Ma"1ia& 'i .u.!"i la urec1e ideea ,enial care 'i )eni&e c1iar a"unci( Lu camera #u& la #ici!are .i ! a#uc #e AudreE de m-n( =uri c ."ii cu ade)ra" & cadrezi$ %ac ai )edea filmele #e care le-am fcu" 'n c!ncedii, ai rm-ne cu ,ura c&ca"( 2i cun!."i &uficien" de bine !ra.ul$ %!ar "rie&c de a"-"a )reme 'n el/ C!n)in& c &e #u"ea baza, 'n #ar"e, #e c!m#e"ena c!nduc"!ril!r de black cabs l!nd!nezi, Ma"1ia& nu &e "emea &-.i a&ume "!" re&"ul du#-amiezii, r!lul de ,1id-re#!r"er-cameraman( Vecin"a"ea !bli,, a.a c "rebuia & 'ncea# filmarea cu
J2

- MARC LEVY -

maie&"u!a&ele c!"uri ale Tami&ei .i cu #er&#ec"i)ele c!l!ra"e ale #!duril!r care ! "ra)er&eaz( Era fa&cinan" & )ezi c-" de #erfec" &e in"e,ra&er 'n #ei&a6ul urban de #e malurile flu)iului imen&ele cldiri, r!d al ar1i"ec"urii m!derne( :n"rec-ndu-le #e "!a"e mezinele &ale eur!#ene, L!ndra '.i re,&i&e, 'n mai #uin de d!ua decenii, ! indi&cu"abil "ineree( AudreE )!ia & "ra, c-"e)a cadre cu #ala"ul re,inei, 'n& Ma"1ia& ! ru, in&i&"en" & &e 'ncread 'n e<#eriena luiB &-mb"a, nu "e #u"eai a#r!#ia de BucGin,1am( Nu de#ar"e de ei, c-i)a "uri."i francezi ezi"au 'n"re )izi"a la NeP Ta"e ;allerE .i cea 'n z!na cen"ralei elec"rice din Ba""er&ea, ale crei #a"ru c!.uri fi,urau #e c!#er"a emblema"ic a unui album PinG 0l!Ed( Cel mai )-r&"nic din"re ei '.i de&c1i&e ,1idul .i ci"i #e lar,, cu )!ce "are, de&#re "!a"e a"raciile #e care le !ferea l!cul( Ma"1ia& ciuli urec1ea .i &e a#r!#ie, di&cre" de ,ru#( :n "im# ce AudreE &e "r&e&e #uin mai la ! #ar"e, ca & )!rbea&c la "elef!n cu #r!duc"!rul ei, "uri."ii de)enir f!ar"e 'n,ri6!rai de #rezena acelui brba" ciuda", care &e li#i&e de ei( Teama de #icG#!cGe"&4 'i fcu & &e 'nde#r"eze e<ac" 'n m!men"ul c-nd AudreE '.i b,a "elef!nul 'n buzunar( Vreau &-i #un ! 'n"rebare im#!r"an" #en"ru )ii"!rul n!&"ru, ! anun Ma"1ia&( :i #lace PinG 0l!Ed$ %a, r&#un&e AudreE( 2i de ce e&"e im#!r"an" #en"ru )ii"!rul n!&"ru$ Ma"1ia& lu din n!u camera .i ! inf!rm c urm"!area l!r e"a# &e &i"ua #uin mai 'n am!n"ele flu)iului( Mer,-nd #e 6!& &#re !biec"i), Ma"1ia& 'i re#e" lui AudreE, cu)-n" cu cu)-n", ceea ce auzi&eB c 8ir ;ilber" 8c!", ar1i"ec"ul care c!nce#u&e cen"rala, era .i de&i,nerul faim!a&el!r cabine "elef!nice r!.ii( Cu camera #e umr, 'i &#u&e c lucrrile de c!n&"rucie de la P!Per 8"a"i!n din Ba""er&ea 'nce#u&er 'n 3J2J .i &e "ermina&er du# zece ani( AudreE era im#re&i!na" de cun!."inele lui Ma"1ia&A el ! 'ncredin c n!ua de&"inaie #e care ! ale&e&e 'i )a #lcea .i mai mul"( Tra)er&-nd e&#lanada, Ma"1ia& &alu" ,ru#ul de "uri."i francezi ce mer,eau 'n direcia lui .i 'i fcu a#&a" cu !c1iul celui mai )-r&"nic din"re ei( C-"e)a m!men"e mai "-rziu, un "a<i 'i ducea la Ta"e M!dern(
4

PicG#!cGe" Ken,l(L

1! de buzunare( J7

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Ma"1ia& fcu&e ! ale,ere f!ar"e bunA AudreE )izi"a #en"ru a cincea !ar muzeul care ad#!&"ea cea mai mare c!lecie de ar" m!dern din Marea Bri"anie .i nu &e &"ura nici!da" de ea( :i cun!."ea a#r!a#e fiecare un,1er( La in"rare, ,ardianul 'i ru, &-.i de#un ec1i#amen"ul )ide! la )e&"iar( Renun-nd #en"ru c-"e)a cli#e la re#!r"a6, AudreE 'l lu #e Ma"1ia& de m-n .i &e 'ndre#" &#re e"a6( 9 &car rulan" 'i du&e 'n &#aiul unde era e<#u& ! re"r!&#ec"i) a !#erei realiza"e de f!"!,raful canadian =eff Nall( AudreE in"r direc" 'n &ala nr( H .i &e !#ri 'n faa unei ima,ini de a#r!a#e "rei me"ri #e #a"ru( Ui"e, 'i &#u&e, 'nc-n"a", lui Ma"1ia&( Pe f!"!,rafia m!numen"al, un brba" #ri)ea cum ni."e f!i de 1-r"ie &mul&e de )-n" din m-inile unui "rec"!r &e 'n)-r"eau #e dea&u#ra ca#ului &u( Pa,inile din"r-un manu&cri& #ierdu" 'nc1i#uiau curba unui zb!r de #&ri( AudreE )zu em!ia din !c1ii lui Ma"1ia& .i &e &imi ferici" c #u"ea 'm#r".i cu el acea cli#( T!"u.i, #e ea nu ! mi.ca f!"!,raful, ci #ri)i"!rul( :.i f,dui&e & nu 'n"-rzie #rea mul" la muzeu, dar, c-nd ie.ir, ziua era a#r!a#e #e &f-r.i"e( P!rnir iar la drum, mer,-nd m-n 'n m-n, de-a lun,ul flu)iului, &#re Turnul 9<!( * Rm-i la cin$ 'n"reb An"!ine, 'n u.a ca&ei( 8un" !b!&i", e "-rziu, r&#un&e 8!#1ie( 2i "u "rebuie & "e duci la ! lici"aie de fl!ri u&ca"e* %ac ar fi ! cale de a &c#a de ur&uzl-cul "u, a. #u"ea c1iar & de&c1id din n!u #r)lia .i & )-nd 'n n!c"urn* An"!ine '.i #lec !c1ii .i in"r 'n &al!n( Ce ai$ %e c-nd am ie.i" din #arc, nu i-ai mai de&cle."a" dinii( P!" &-i cer un &er)iciu$ .!#"i An"!ine( Ai fi a.a de dr,u & nu m la.i &in,ur cu c!#iii, 'n &eara a&"a$ 8!#1ie fu &ur#rin& de "ri&"eea #e care i-! ci"ea 'n #ri)ire( Cu ! &in,ur c!ndiieB & nu #ui #ici!rul 'n buc"rie .i & m la.i & ) duc #e "!i la re&"auran"( Mer,em la Y)!nne$ Ca"e,!ric, nu/ Ai & ie.i niel din ru"ina "a( 2"iu eu un l!c 'n C1ina"!Pn, un bir" 'n"r-! &al !ribil, dar care #re#ar cea mai
J4

- MARC LEVY -

bun ra lcui" din lume( 2i e cura" bir"ul la al "u$ 8!#1ie nici mcar nu-i r&#un&e, 'i c1em #e c!#ii .i 'i inf!rm c #r!,ramul l!r de &ear a"-" de na.#a "!cmai fu&e&e &c1imba" din iniia"i)a ei( Nici nu a#uca&e bine &-.i "ermine fraza, c L!ui& .i EmilE &e .i a.eza&er #e l!cul l!r de #e banc1e"a din &#a"e a Au&"inului( C!b!r-nd din n!u "re#"ele #er!nului, ea m!rmi, maimurindul #e An"!ineB C2i e cura" bir"ul la al "u$D Ma.ina mer,ea #e 9ld Br!m#"!n, c-nd An"!ine a#& bru&c #e fr-n( Ar fi "rebui" &a-i l&m )!rb lui Ma"1ia& unde &un"em( Nu nea &#u& c )-nzarea aia 'n n!c"urn &e ine cu cer"i"udine( E n!&"im, .!#"i 8!#1ie( C-nd am )!rbi" de #r!iec"ul "u de a-l aduce la L!ndra, i-era "eam c Ma"1ia& n-! & &e mai dezli#ea&c de "ine( Crezi c ai & fi 'n &"are &a #e"reci ! &ear 'n"rea, fr el$ N!i ne cam 'nd!im, r&#un&er 'n c!r L!ui& .i EmilE( * E&#lanada care 'nc!n6ura c!m#le<ul 9<! &e 'n"indea #-n la r-u( %e ! #ar"e .i de cealal" a 'nal"ului "urn de &"icl, ! dr!aie de mici ma,azine .i a"eliere '.i #rezen"au 'n )i"rine ul"imele c!lecii de e&"uri, !biec"e de ceramica, m!bil .i acce&!rii #en"ru dec!raiuni in"eri!are( 8"-nd cu &#a"ele la AudreE, Ma"1ia& lu "elef!nul m!bil .i a#& ma.inal #e bu"!anele ace&"uia( Ma"1ia&/ Te im#l!r, ia camera aia .i filmeaz-m, c acum &e la& n!a#"ea/ El l& "elef!nul &-i alunece 'n buzunar .i &e 'n"!ar&e, z-mbind cu ,ura #-n la urec1i( E."i bine$ 'n"reab ea( %a, da, "!"u-i bine( Va&zic, unde rm&e&em$ Prinzi 'n cadru malul !#u& .i c-nd 'nce# & )!rbe&c, 'l re&"r-n,i .i m filmezi #e mine( 0ii f!ar"e a"en"B 'n"-i m filmezi 'n 'n"re,ime .i du# aia re)ii a&u#ra feei( Ma"1ia& a#& #e bu"!nul de 'nre,i&"rare( M!"!rul camerei #!rni&e de6a( AudreE '.i &#unea "e<"ulA )!cea i &e &c1imba&e .i frazarea ei ad!#"a&e acel ri"m &acada" #e care "ele)iziunea #rea &-l im#un "u"ur!r cel!r care &e e<#rimau 'n faa !biec"i)ului(
J@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

%e!da", &e 'n"reru#&eB E."i &i,ur c ."ii & filmezi$ E)iden" c ."iu, r&#un&e Ma"1ia&, 'nde#r"-ndu-.i !c1iul de a#ara"( %e ce m 'n"rebi$ Pen"ru c "!cmai faci un z!!m, aci!n-nd r!ndela #ara&!larului( Ma"1ia& #ri)i !biec"i)ul .i '.i #u&e camera la l!c #e umr( Bun, rm-i cu !biec"i)ul #e mine, relum de la ul"ima fraz( %ar de da"a a&"a, Ma"1ia& 'n"reru#&e filmarea( M deran6eaz e.arfa "aA din cauza )-n"ului, 'i ac!#er faa( 8e a#r!#ie de AudreE, 'i 'nn!d m"a&ea 'n 6urul ,-"ului, ! &ru" .i &e 'n"!ar&e la l!cul lui( AudreE ridic frun"eaA lumina 'n&errii c#"a&e ! nuan #!r"!calie, 'n "im# ce, &#re a#u&, cerul de)enea r!.u( La&-! bal", e #rea "-rziu, &#u&e ea, cu )!cea 'n"ri&"a"( %ar "e )d 'nc f!ar"e bine 'n !biec"i)/ AudreE )eni la el .i 'i lu ec1i#amen"ul ,re!i, care 'l 'ncurca( P!a"e, dar la "ele)iz!rul "u ai & )ezi d!ar ! #a" mare .i 'n"uneca"( Ea 'l "ra&e &#re ! banc de l-n, mal( %u# ce '.i aran6 a#ara"ele, &e ridic .i 'i ceru &cuze lui Ma"1ia&( Ai f!&" un ,1id #erfec"( Mulumiri din #ar"ea lui, r&#un&e, lac!nic, Ma"1ia&( E."i bine$ %a, zi&e el, cu 6um"a"e de ,ur( Ea '.i #u&e ca#ul #e umrul lui .i am-nd!i #ri)ir, "cui, un )a#!r care #lu"ea 'nce" 'n &u&ul flu)iului( 2"ii, .i eu m ,-nde&c la a&"a, murmur Ma"1ia&( La ce "e ,-nde."i$ 8e ineau de m-n, 6uc-ndu-&e cu de,e"ele( 2i mie mi-e "eam, c!n"inu Ma"1ia&( %ar nu-i nimic ru dac ne e "eam( :n n!a#"ea a&"a, )!m d!rmi 'm#reun .i )a fi un fia&c!( Cel #uin, acum, ."im c .i cellal" ."ie( %e al"fel, acum, c-nd ."iu c "u ."ii* AudreE '.i li#i buzele de ,ura lui, ca &-l fac & "ac( Cred ca mi-e f!ame, &#u&e ea, ridic-ndu-&e( 8e a, de braul lui .i 'l ,1id c"re "urn( La ul"imul e"a6, fere&"rele lar,i ale re&"auran"ului le !fereau ! nemai#!meni" #ri)eli."e a !ra.ului* AudreE a#& #e un bu"!n .i cabina de &"icl a lif"ului &e ridic
JF

- MARC LEVY -

'n #uul &u "ran&#aren"( Ea 'i ar" ! r!a" mare 'n de#r"are( La di&"ana aceea, a)eai im#re&ia c "e afli a#r!a#e mai &u& dec-" ea( 2i, c-nd &e 'n"!ar&e &-l #ri)ea&c #e Ma"1ia&, de&c!#eri c el a)ea faa mai alb ca 1-r"ia( Te &imi bine$ 'l 'n"reb 'n,ri6!ra"( %el!c/ r&#un&e Ma"1ia&, cu un ,la& abia auzi"( :ncremeni", #u&e 6!& camera, l&-ndu-&e & alunece l-n, #ere"ele lif"ului( Mai 'nain"e ca Ma"1ia& & le.ine, AudreE 'l li#i de ea, in-ndu-i ca#ul &"r-n&, #e umrul &u, #en"ru a-l 'm#iedica & )ad ,!lul de &ub #ici!arele l!r( :l 'nc!n6ur cu braele ei #r!"ec"!are( Cl!#!elul &un .i u.ile &e de&c1i&er la ul"imul e"a6, 'n faa rece#iei re&"auran"ului( Un ma6!rd!m ele,an" #ri)i, cu mare uimire, #erec1ea 'nlnui" 'n"r-! 'mbri.are a"-" de #a&i!nal .i, 'n acela.i "im#, a"-" de "andr, 'nc-" &ru"ul l!r f,duia c1iar .i el &in,ur un )ii"!r #lin de frumu&ee( 2eful de &al &e 'ncrun", cl!#!elul &un .i cabina c!b!r' din n!u( %u# c-"e)a cli#e, un "a<i ,!nea &#re BricG Lane, duc-nd cu el d!i 'ndr,!&"ii 'nlnuii 'n aceea.i ne&f-r.i" 'mbri.are( * Cear.aful ! ac!#erea #-n la .!lduri( AudreE '.i #u&e&e ca#ul #e #ie#"ul lui Ma"1ia&, care &e 6uca cu #le"ele ei( Ai i,ri$ 'l 'n"reb( Nu fumez( Ea &e a#lec, 'l &ru" #e ceaf .i de&c1i&e &er"arul n!#"ierei( B, mana 'nun"ru .i lu, cu )-rful de,e"el!r, un #ac1e" )ec1i, m!"!"!li" .i ! bric1e"( Eram &i,ur c mincin!&ul &"a #ufie( Care mincin!&$ Un amic f!"!,raf #en"ru care &"udi!ul de "ele)iziune a 'nc1iria" a#ar"amen"ul &"a( E #leca" .a&e luni 'n A&ia, & fac un re#!r"a6( 2i, c-nd nu e 'n A&ia 'l )ezi de& #e amicu+ &"a$ E un c!le,, Ma"1ia&/ &#u&e ea, d-ndu-&e 6!& din #a"( 8ilue"a 'nal" a lui AudreE 'nain" #-n la ferea&"r( :.i du&e i,ara la ,ur, iar flacra bric1e"ei #-l#-i( La ce "e uii$ 'n"reb ea, cu faa li#i" de ,eam( La r!"!c!alele de fum(
JH

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

%e ce$ Ui"e-a.a, r&#un&e Ma"1ia&( AudreE &e 'n"!ar&e 'n #a", &e lun,i li#indu-&e de Ma"1ia&, .i 'i m-n,-ie cu de,e"ul mare c!n"urul buzel!r( Ai ! lacrim la mar,inea #le!a#ei, 'i &#u&e ea, cule,-nd-! cu )-rful limbii( C-" e."i de frum!a&, murmur Ma"1ia&( * An"!ine "remura( :.i "ra&e cu)er"ura #e&"e el, de&c!#erindu-.i, 'n acela.i "im#, #ici!arele( %e&c1i&e !c1ii, d-rd-ind( :n &al!n era #enumbrA 8!#1ie nu mai era ac!l!( :.i lu #ledulA a6un& #e #alier 'n"rede&c1i&e u.a lui Ma"1ia& .i )zu c #a"ul era nea"in&( In"r 'n camera fiului &u .i &e &"recur &ub #la#um( :.i #u&e ca#ul #e #ern( L!ui& &e r&uci .i, fr & de&c1id !c1i '.i lu ""icul 'n brae( A.a "recu n!a#"ea( * Lumina zilei um#lea 'nc#erea( Ma"1ia& '.i mi6i !c1ii &e 'n"in&e( M-na lui b-6b-i #rin #a"( %e&c!#eri un bileel l&a" #e #erne( 8e ridic 'n ca#ul !a&el!r .i de&fcu 1-r"ia( Am pleca$ s cau$ case$e oi. 5u dormeai ca u 2 ger. - 2 $orc c9$ po$ de repede. 8u drag, Audrey. P.<. Pa$ul e doar la ci ci;eci de ce $ime$ri de sol, a'a c $reaba e sigur= Pu&e bileelul #e n!#"ier .i c&c 'ndelun,( %u# ce recu#er blu,ii "r-n"ii la #ici!arele #a"ului, '.i lu cma.a din )e&"ibul, indi&#en&abilii de #e un &caun afla" nu de#ar"e de ac!l!, .i 'nce#u &-.i cau"e re&"ul lucruril!r( :n baie, &e ui" &u&#ici!& la #eriuele de dini care &e 'ncruci.au 'n"r-un #a1ar( Lu "ubul cu #a&" de dini, l& #rima #ic"ur de #a&" care ie.ea din el & &e &cur, 'n c1iu)e", a#!i .i-! 'n"in&e #e )-rful ar""!rului #e urm"!area( 8c!"!ci #rin buc"rie, dar nu ,&i dec-" d!u cu"ii de ceai #e 6um"a"e ,!ale, 'n"r-un dula#, un )ec1i #ac1e" de bi&cuii, #e un c!l de e"a6er, ! bucic de un" &ra" #e un raf" de fri,ider, .i #r!#riile .i .!&e"e, &ub ma&( ;rbi" & a6un, 'n"r-un l!c unele & i &e &er)ea&c un mic
JI

- MARC LEVY -

de6un demn de ace&" nume, &e 'mbrc 'n ,!ana mare( AudreE l&a&e un mnunc1i de c1ei la )edere, #e ,1erid!n( =udec-nd du# mrimea l!r, nu erau "!a"e #en"ru br!a&ca ace&"ui a#ar"amen"( Pr!babil c de&cuiau ,ar&!niera 'n care l!cuia AudreE, la Pari&, .i #e care ea i-! de&cri&e&e n!a#"ea "recu"( :.i "recu #rin"re de,e"e c!rdeluele #!m#!nului a,a" de )eri,a #e care erau #rin&e c1eile( Ui"-ndu-&e la el, 'nce#u & &e ,-ndea&c la .an&a #e care ! a)ea ace&" !biec"( 2i-l ima,ina 'n m-na lui AudreE, #&"ra" mereu a#r!a#e de ea, 'n ,ean"( 8e ,-ndea la "!a"e dile c-nd AudreE )!rbea la "elef!n 6uc-ndu-&e cu el, care ! a&cul"a fc-nd c!nfidene unei #rie"ene( C-nd '.i ddu &eama c e #e cale & #izmuia&c #!m#!nul unui #!r"c1ei, &e &"#-ni( C1iar c era "im#ul & mn-nce ce)a/ * Tr!"uarele erau mr,ini"e de c&ue din .indril r!.ie( Cu m-inile 'n buzunare, Ma"1ia& 'nce#u & mear, fluier-nd &#re in"er&ecia care &e )edea #uin mai de#ar"e( %u# ce "recu de c-"e)a &"rzi, &e bucur, 'n &f-r.i", c '.i ,&i&e limanul fericirii( Ca 'n fiecare duminic dimineaa, #iaa de la 8#i"alfield& era 'n #lin ac"i)i"a"e( Tarabele ,emeau de fruc"e u&ca"e 'i de mir!denii )eni"e din "!a"e #r!)inciile Indiei( Ce)a mai la ! #ar"e, ne,u&"!rii de &"!fe im#!r"a"e '.i e<#uneau e&"urile de Madra&, Ca.mir &au Pa&1mina( Ma"1ia& &e a.ez #e "era&a #rimei cafenele ie.i"e 'n cale .i 'l 'n"-m#in cu braele de&c1i&e #e c1elnerul care &e 'nfi.( Bia"ul, !ri,inar din Calcu""a, iden"ific imedia" accen"ul lui Ma"1ia& .i 'i &#u&e c-" de mul" iubea 0rana( Pe "!a" dura"a &"udiil!r, '.i ale&e&e franceza ca #rim limb &"rin, c1iar 'nain"ea en,lezei( 0rec)en"a un cur& de ec!n!mie in"ernai!nal, Bri"i&1 8c1!!l AcademE( I-ar fi #lcu" & 'n)ee la Pari&, dar )iaa nu-i ddea 'n"!"deauna de ale&( Ma"1ia& 'l felici" #en"ru )!cabularul lui, #e care 'l c!n&idera remarcabil( Pr!fi"-nd de .an&a de a &e e<#rima, 'n &f-r.i", fr dificul"i, c!mand un mic de6un c!m#le" .i un ziar, dac &e afla )reunul, din 'n"-m#lare, la ca&( Bia"ul &e 'nclin ad-nc, mulumind a&"fel #en"ru c!manda lui, care 'l !n!ra( Cu #!f"a de m-ncare a-a", Ma"1ia& '.i freca m-inile, ferici" de "!a"e ace&"e m!men"e ne#re)zu"e !feri"e de )ia, ferici" c &""ea ac!l!, #e "era&a 'n&!ri", ferici" la ,-ndul c
JJ

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

&e )a 'n"-lni 'n cur-nd cu AudreE .i c1iar dac, la urma urmei, nu era c!n."ien" de ace&" lucru ferici" c era ferici"( Trebuia &a-l anune #e An"!ine c nu &e 'n"!arce #-n di&earA 'nce#u & &e ,-ndea&c la ! &cuz #rin care &-.i 6u&"ifice ab&ena, 'n "im# ce &e &c!"!cea 'n buzunar, cu"-ndu-.i "elef!nul, dar #e&emne c-l l&a&e 'n )e&"!n( %e al"fel, '.i )izualiza 1aina c-" &e #!a"e de clar, ,1em!"!ci" #e cana#eaua din a#ar"amen"ul lui AudreE( 9 & "rimi" me&a6ul mai "-rziuA c1elnerul &e 'n"!rcea de6a, #ur"-nd #e umr ! "a) imen&( Ace&"a 'i #u&e #e ma& ! &erie 'n"rea, de m-nc"uri, #recum .i un e<em#lar din a6un al lui 8alcu$$a E>press .i un al"ul, )ec1i de d!u zile, din 5imes o0 # dia. Miarele erau "i#ri"e 'n ben,ali .i 'n 1indi( Ce-i a&"a$ 8e &#erie Ma"1ia&, ar"-nd cu de,e"ul &#re &u#a de lin"e ce aburea 'n faa lui( ( 1!al .i !al)a suri, e ce)a f!ar"e bun/ r&#un&e c1elnerul( Pa1arul de iaur" &ra" e&"e lassi, adu, el( Un ade)ra" mic de6un c!m#le"* indian( 9 & ) delec"ai( 2i c1elnerul &e 'n"!ar&e 'n &al, 'nc-n"a" c-.i mulumi&e clien"ul( * Am-nd!u a)u&e&er, fr & &e c!n&ul"e, aceea.i idee( Miua era minuna", a.a c a)ea & a"ra, numer!.i "uri."i 'n Bu"e 8"ree"( :n "im# ce una '.i de&c1idea "era&a re&"auran"ului, cealal" '.i aran6a fl!rile din )i"rin( 2i "u munce."i duminica$ ! in"er#el Y)!nne #e 8!#1ie( :mi #lace mai mul" & fiu aici, dec-" & "-ndle&c #rin ca&( 2i eu mi-am &#u& e<ac" acela.i lucru( Y)!nne &e a#r!#ie de 8!#1ie( Ce-i cu mu"ra a&"a .if!na"$ 'i &#u&e ea, "rec-ndu-.i m-na #e&"e !bra6ii "inerei femei( 9 n!a#"e dificilA #e&emne c a f!&" lun #lin( %!ar dac nu cum)a &-! fi 1!"r-" & fie #lin de d!u !ri 'n aceea.i &#"m-n, luna "a( Ar "rebui & caui al" e<#licaie( A"unci, & zicem c am d!rmi" #r!&"( A&"zi nu "e )ezi cu bieii$ Azi )!r & rm-n 'n familie( 8!#1ie ridic ! )az mare, Y)!nne ! a6u" &-! duc 'n #r)lie( C-nd reci#ien"ul fu #u& la l!cul lui, ea ! lu de bra .i ! "ra&e
355

- MARC LEVY -

afar( ?ai, la&-i fl!rile ! cli#, c nu &e !file&c( Vin! & bei ! cafea #e "era&a meaA am im#re&ia c n!i d!u a)em & ne &#unem ni."e c1e&"ii( 8 "ai "randafirul &"a .i )in imedia", r&#un&e 8!#1ie, care '.i re,&i&e z-mbe"ul( * 8eca"!rul &eci!n "i6a( =!1n ;l!)er #ri)i cu a"enie fl!area( C!r!la ei era a#r!a#e la fel de mare ca aceea a unui bu6!r, #e"alele 'i erau 'nc-n""!r de b!i"e, d-ndu-i "randafirului a&#ec"ul &lba"ic #e care 'l )i&a&e ,rdinarul( Ce-i dre#", rezul"a"ul !#eraiei de al"!ire realiza"e anul "recu" 'n #r!#ria-i &er de#.ea "!a"e &#eranele( C-nd '.i )a #rezen"a "randafirul 'n &ez!nul )ii"!r, la marea e<#!ziie fl!ral din C1el&ea, #r!babil c )a c-."i,a #remiul de e<celen( Pen"ru =!1n ;l!)er, acea&" fl!are nu era d!ar un &im#lu "randafir, ci de)eni&e cel mai &"raniu #arad!< cu care &e c!nfrun"a&e )re!da"( La ace&" brba", ie.i" din"r-! familie en,lez de )az, m!de&"ia era a#r!a#e ! reli,ie( Ta"l &u, czu" er!ic 'n rzb!i, 'i l&a&e ! a)ere #e care ! admini&"ra #rin 'm#u"ernicii( 2i nici un clien" al micii librrii 'n care lucra&e ani la r-nd, nici un )ecin nu .i-ar fi #u"u" ima,ina )re!da" c ace&" !m &!li"ar, care "ria 'n cea mai mic #ar"e din"r-! ca& care, de al"fel, 'i a#arinea, era a"-" de b!,a"( C-"e #a)ili!ane &#i"alice."i nu i-ar fi #ur"a" numele ,ra)a" #e fr!n"i&#iciu, c-"e fundaii nu l-ar fi #u"u" !n!ra, dac el n-ar fi im#u& mereu, ca &in,ur c!ndiie a ,ener!zi"ii &ale, an!nima"ul( 2i "!"u.i, la )-r&"a de .a#"ezeci de ani, 'n faa unei &im#le fl!ri, nu #u"ea rezi&"a "en"aiei de-a ! b!"eza cu numele lui( Trandafirul cu #e"ale #ale a)ea & &e numea&c ;l!)er( 8in,ura &cuz #e care .i-! ,&ea =!1n era aceea c nu a)ea c!#ii( La urma urmei, era &in,ura cale #e care ! ,&i&e #en"ru a-.i face numele & "ria&c( Pu&e "randafirul 'n"r-! )az fcu" anume #en"ru ! &in,ur fl!are .i 'l du&e 'n &er( Pri)i faada alb a ca&ei &ale de ar, ferici" du# ! ac"i)i"a"e a"-" de 'ndelun,a" &-.i "ria&c binemeri"aii ani de #en&ie( ;rdina )a&" 'n"-m#ina, 'n "!a" &#lend!area ei, #rim)ara( %ar, 'n mi6l!cul ace&"ei frumu&ei, 'i li#&ea &in,ura femeie #e care ! iubi&e, la fel de #udic cum "ri&e(
353

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

:n"r-! bun zi, Y)!nne a)ea & )in la el, 'n >en"( * Pe An"!ine 'l "rezir c!#iii( A#leca" #e&"e balu&"rada &crii, &e ui" la &al!nul de 6!&( L!ui& .i EmilE '.i #re,"i&er micul de6un, #e care 'l 'nfulecau &"-nd #e 6!&, la #ici!arele cana#elei( Pr!,ramul de de&ene anima"e abia 'nce#u&e, ceea ce, #en"ru An"!ine, 'n&emna c )a a)ea "!" a"-"ea minu"e de lini."e( E)i"-nd & &e fac re#era", &e "ra&e cu un #a& 'na#!i, )i&-nd de6a la #!ria &u#limen"ar de &!mn care i &e !ferea( :nain"e de a &e cuibri din n!u 'n #a", in"r 'n camera lui Ma"1ia& .i #ri)i #a"ul nea"in&( %in &al!n, r-&ul lui EmilE urca #-n la e"a6( An"!ine de&fcu a."ernu"ul, a#!i lu #i6amaua a,a" 'n cuierul din baie .i ! #u&e la )edere, #e &caun( :nc1i&e u.a cu di&creie .i &e 'n"!ar&e 'n a#ar"amen"ul &u( * 0r )e&"!n, Ma"1ia& n-a)ea nici #!r"!felul, nici "elef!nulA nelini."i", &c!"!ci #rin buzunarele #an"al!nil!r, cu"-nd ni."e bani cu care & #l"ea&c n!"a #rezen"a" de c1elner( 8imi, cu )-rful de,e"el!r, ! bancn!"( U.ura", 'i 'n"in&e bia"ului cele d!uzeci de lire &"erline .i a."e#" re&"ul( T-nrul 'i re&"i"ui cinci&#rezece m!nede .i recu#er 6urnalul, 'n"reb-ndu-l #e Ma"1ia& dac n!u"ile erau bune( Ridic-ndu-&e, ace&"a 'i r&#un&e c nu ci"ea dec-" 'n limba "amil, 'n 1indi 'i era ce)a mai ,reu( Trebuia nea#ra" & &e 'n"!arc, #r!babil c AudreE 'l a."e#"a aca&( 9 lu 'na#!i, #e unde )eni&e, #-n la #rima in"er&ecie, unde 'nele&e c &e #ierdu&e cu de&)-r.ire( 0c-nd &"-n,am#re6ur, 'n cu"area unei "blie cu un nume de &"rad &au a unei cldiri #e care &-! recun!a&c, '.i ddu &eama c #rima !ar c-nd )eni&e la AudreE era 'n "im#ul n!#ii .i 'l ,1ida&e c1iar ea, iar a d!ua !ar fu&e&e adu& de "a<i, a.a c nu era c1i# &-i re,&ea&c adre&a( 8imi c-l cu#rinde #anica .i 'i ceru a6u"!r unui "rec"!r( Brba"ul, ele,an", a)ea barb alb .i #ur"a un "urban e<"ra!rdinar de bine le,a" #e frun"e( %ac, 'n Par$y, Pe"er 8eller& ar fi a)u" un fra"e, cu &i,uran c ace&"a ar fi f!&" c1iar brba"ul din faa lui( Ma"1ia& cu"a ! ca& cu "rei e"a6e, care a)ea faada din
352

- MARC LEVY -

crmid r!.ieA brba"ul 'l 'ndemn & &e ui"e 'n 6ur( Pe "!a"e &"rzile din #rea6m erau 'n.irui"e ca&e din crmid r!.ie .i, ca 'n mul"e !ra.e en,leze."i, #erfec" iden"ice( ( # am &! los$?, declar Ma"1ia&, buimci"( ( 6!, yes sir, r&#un&e brba"ul, 'n,1iind CrD-urile, do $ )orry so muc!, )e are all los$ i $!is big )orld@A A#!i, 'l b"u amical #e umr .i '.i )zu de drum( * An"!ine d!rmea lini."i"* cel #uin #-n c-nd d!u ,1iulele de "un a"erizar 'n #a"ul lui( L!ui& 'l "r,ea de braul &"-n,, EmilE de cel dre#"( Ta"i nu-i aici$ 'n"reb fe"ia( Nu, r&#un&e An"!ine, ridic-ndu-&e 'n ca#ul !a&el!rA 'n dimineaa a&"a, a #leca" f!ar"e de)reme la munc( A&"zi, eu m !cu# de m!n."ri( 2"iu, 'i lu )!rba din ,ur EmilE, m-am du& & m ui" 'n camera luiA nici mcar nu .i-a fcu" #a"ul( EmilE .i L!ui& 'i cerur )!ie & &e #limbe cu bicicle"a #e "r!"uar, 6ur-nd c n-!r & c!b!are de #e el .i c !r & fie f!ar"e #rudeni( Ma.inile "receau rare!ri #e &"rdua l!r, a.a c An"!ine le ac!rd #ermi&iunea( 2i, 'n "im# ce ei c!b!rau 'n ,!an &cara, el '.i #u&e #i6amaua .i &e du&e &-.i #re,"ea&c micul de6un( Pe ferea&"ra buc"riei #u"ea &-i &u#ra)e,1eze .i #e c!#ii( * 8in,ur 'n mi6l!cul car"ierului BricG Lane, cu #uinul mruni. care 'i rm&e&e #e fundul buzunarului, Ma"1ia& &e &imea cu ade)ra" #ierdu"( :n c!lul &"rzii, ! cabin "elef!nic 'i 'n"indea braele( 8e n#u&"i 'nun"ru, #u&e m!nedele #e a#ara" .i, 'nfri,ura", in"r!du&e una 'n fan"( %i&#era", f!rm &in,urul numr de "elef!n l!nd!nez #e care 'l 'n)a&e #e dinafar(
5 6

I am &! l!&" Ken,l(L &un" a.a de dez!rien"a"Xm-am r"ci"( 91, Ee& &ir S*T, d!n+" P!rrE &! muc1, Pe are al l!&" 'n "1i& bi, P!rld Ken,l(L 91, da, d!mnule S*T, dar nu fii a.a de 'n,ri6!ra", "!i &un"em r"cii 'n lumea a&"a mare( 357

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

* 8cuz-m ! cli#, #!i &-mi e<#lici mai e<ac" ce caui 'n BricG Lane$ 'n"reb An"!ine, "urn-ndu-.i ! cea.c de cafea( A&cul" aici, m!.ule, nu-i del!c m!men"ul &-mi #ui ,enul &"a de 'n"rebri( Te &un din"r-! cabin care n-a mai f!&" 1rni" de )re! .a&e luni .i care mi-a 'nfuleca" "rei m!nede din"r-un f!c, d!ar ca &-i &#un bun dimineaa, a.a c nu mi-au mai rma& mul"e( Nu mi-ai &#u& nici un bun dimineaa, mi-ai &#u& CAm ne)!ie de "ineD, c!n"inu An"!ine, un,-ndu-.i "ac"ic!&, cu un", ! felie de #-ine( Bun, "e a&cul"* Ne."iind ce &-i &#un, Ma"1ia& 'l ru,, re&emna", & i-! dea #e fie-&a la "elef!n( Nu, nu #!", e afar( 8e #limb cu bicicle"a 'm#reun cu L!ui&( Nu ."ii #e unde ! fi dulceaa de )i.ine$ An"!ine, &un" 'n ra1a", mr"uri&i Ma"1ia&( Cu ce "e #!" a6u"a$ Ma"1ia& &e 'n"!ar&e #e l!c, 'n cabin, #en"ru a c!n&"a"a c, 'n faa u.ii, &e f!rma&e un ade)ra" .ir indian( Cu nimic, nu m #!i a6u"a cu nimic, murmur el d-ndu-.i &eama 'n ce &i"uaie &e afla( A"unci, de ce m-ai &una"$ %e-aia, din"r-un refle<* 8#une-i lui EmilE c &un" la munc .i #u#-! din #ar"ea mea( Ma"1ia& #u&e "elef!nul 'n furc( * 8"-nd 6!&, #e "r!"uar, EmilE &e inea de ,enunc1iul 6uli" .i lacrimi mari 'i cur,eau de6a #e !bra6i( 9 femeie "ra)er& &"rada ca &-i dea a6u"!r( L!ui& ! lu la fu, &#re ca&( 8e re#ezi la "aic-&u .i 'l "ra&e cu "!a"e #u"erile de #an"al!nii #i6amalei( ?ai, )in! !da", EmilE a czu"/ Re#ede/ An"!ine n)li #e urmele feci!rului &u .i 'nce#u & aler,e #e &"rad( Ce)a mai de#ar"e, femeia &e a,i"a #e l-n, EmilE, ridic-nd braele .i adre&-ndu-&e, &candaliza", cui )!ia &-! a&cul"e( %ar, la urma urmei, unde e&"e mama ei$
354

- MARC LEVY -

Mama ei e aici/ &#u&e An"!ine, a6un& l-n, ele( 0emeia &e ui", #er#le<, la #i6amaua ec!&ez a lui An"!ine, ridic !c1ii &#re cer .i #lec fr & mai zic nimic( Pe&"e cinci&#rezece zile #lecm la )-n"!area de fan"!me/ zbier An"!ine, 'n urma femeii care &e 'nde#r"a( A.a c am .i eu dre#"ul la ! inu" adec)a", nu$ * Ma"1ia& .edea #e ! banc, b"-ndu-i u.!r &#"arul( 9 m-n 'i a"in&e ceafa( Ce faci aici$ 'n"reb AudreE( A."e#i de mul"$ Nu, m #limbam, r&#un&e Ma"1ia&( 8in,ur-&in,urel$ Pi, da, &in,ur-&in,urel( %e ce$ M-am 'n"!r& 'n a#ar"amen"( 2i, cum nu r&#undeai, cum na)eam nici c1eile ca & in"ru, am f!&" 'n,ri6!ra"( C1iar c nu 'nele, de ce/ Amicul "u, re#!r"erul, #leac f!ar"e bine de unul &in,ur 'n Tad6iGi&"an, a.a c #!" .i eu & dau "!"u.i ! rai" #rin BricG Lane fr & fie ne)!ie & alarmezi Eur!#e A&&i&"ance( AudreE 'l #ri)i z-mbind( %e c-nd "e-ai r"ci"$

X
%u# ce ,enunc1iul lui EmilE fu banda6a" .i du# ce fe"ia ui" de lacrimi 'n &c1imbul f,duielii c )a a)ea )!ie & mn-nce la #r-nz "!a"e de&er"urile la care #!f"ea, An"!ine urc &-.i fac du.ul .i & &e 'mbrace( A#ar"amen"ul din #ar"ea cealal" a &crii era cufunda" 'n lini."e( :n baie, An"!ine &e a.ez #e mar,inea czii .i '.i #ri)i ima,inea din !,lind( Balamalele u.ii &c-r-ir .i mu"ri.!ara lui L!ui& &e i)i 'n de&c1iz"ur( Ce-i cu b!"icul &"a$ 'l de&cu&u An"!ine( A&"a )!iam & "e 'n"reb .i eu, 'i r&#un&e L!ui&( 8 nu-mi &#ui c ai )eni" & faci un du. din #r!#rie iniia"i)/ Am )eni" &-i &#un c, dac "e &imi "ri&", #!i & &"ai de )!rb cu mine( Nu Ma"1ia& e #rie"enul "u cel mai bun, ci eu( Nu &un" "ri&", &cum#ule, &un" d!ar #uin !b!&i"( 2i mami zice c e !b!&i" c-nd #leac 'n cl"!rie(
35@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

An"!ine '.i #ri)i fiul, care 'l urmrea din u.( In"r, )in! 'nc!ace, murmur An"!ine( L!ui& &e a#r!#ie .i "a"l lui 'l lu 'n brae( Vrei &-i faci "a"ei, cu ade)ra", un &er)iciu$ 2i, cum L!ui& fcu CdaD din ca#, An"!ine 'i .!#"i la urec1eB 8 nu cre."i #rea re#ede( * Pen"ru a c!m#le"a re#!r"a6ul lui AudreE, "rebuiau & "ra)er&eze !ra.ul .i & &e duc la P!r"!bell!( La iniia"i)a lui Ma"1ia&, care "!" nu-.i ,&i&e #!r"!felul 'n buzunarul )e&"!nului, &e 1!"r-r & ia au"!buzul( %uminica, "-r,ul era 'nc1i& .i d!ar an"icarii din &u&ul &"rzii '.i de&c1i&e&er du,1enele( AudreE nu l&a camera din m-nA Ma"1ia& &e inea du# ea .i nu &c#a nici ! !cazie de-a ! f!"!,rafia cu micul a#ara" di,i"al #e care 'l lua&e din ar&enalul ei )ide!( La 'nce#u"ul du#-amiezii, &e a.ezar #e "era&a re&"auran"ului -edi$erra eo. * An"!ine mer,ea #e 6!& #e Bu"e 8"ree"( In"r 'n ma,azinul lui 8!#1ie .i ! 'n"reb dac )!ia &-.i #e"reac du#-amiaza cu ei( T-nra fl!rrea& refuz in)i"aiaB &"rada era f!ar"e anima", iar ea mai a)ea de fcu" c-"e)a buc1e"e( Y)!nne aler,a de la buc"rie la me&ele de #e "era&, unde a#r!a#e "!a"e l!curile fu&e&er !cu#a"e( Unii clieni erau nerbd"!ri & dea c!manda( E 'n !rdine$ 'n"reb An"!ine( Nu, nu-i del!c 'n !rdine, r&#un&e Y)!nne( Ai )zu" ce de lume am afarA 'n"r-! 6um"a"e de !r, n-ai & mai #!i arunca un ac( M-am &cula" de la .a&e dimineaa ca & cum#r &!m!n #r!a&#"( V!iam & fie &#eciali"a"ea zilei, dar nu-l #!" #re#ara, fiindc m-a l&a" cu#"!rul( Ma.ina de &#la" )a&e funci!neaz$ 'n"reb An"!ine( Y)!nne 'l #ri)i cu ! e<#re&ie ciuda"( Ai 'ncredere 'n mine, ! lini."i An"!ine( :n zece minu"e, ai & le #!i &er)i &#eciali"a"e a zilei( 2i, c-nd ! mai 'n"reb dac are #un,i Mi#l!c, Y)!nne de&c1i&e, fr &-.i mai #iard )remea, un &er"ar .i 'i ddu ceea ce 'i ceru&e(
35F

- MARC LEVY -

An"!ine &e du&e la c!#ii, care 'l a."e#"au 'n faa barului( 8e a.ez 'n ,enunc1i .i 'i c!n&ul"A EmilE 'i acce#" imedia" #r!#unerea, dar L!ui& 'i ceru ! de&#,ubire 'n bani de buzunar( An"!ine 'i a"ra&e a"enia c era cam "-nr #en"ru a &e ine de .an"a6e, dar fiul &u 'i r&#un&e c aici era )!rba de un "-r,( 0,duiala unei c1elfneli 'i #u&e, #-n la urm, de ac!rd( Cei d!i c!#ii &e a.ezar la ! ma&, iar An"!ine in"r 'n buc"rie, '.i #u&e un .!r .i ie.i imedia" cu un carne" 'n m-n, ca & ia c!menzile de #e "era&( C-nd Y)!nne 'l 'n"reb ce fcea, de fa#", el 'i &u,er, #e un "!n ce nu l&a l!c nici unei re#lici, &-.i )ad de "reburile din buc"rie, 'n "im# ce &e !cu# el de re&"ul( Adu, c a)u&e&e #ar"e de de&"ule ne,!cieri 'n acea zi( 8!m!nul urma, & fie ,a"a 'n zece minu"e( * Ma"1ia& #u&e #e ma& a#ara"ul di,i"al .i a#& #e bu"!nul de "em#!rizare( A#!i, ! in)i" #e AudreE & )in mai &#re el, ca & 'nca# am-nd!i 'n cadru( :n)e&eli" de ,imna&"ica l!r, c1elnerul le #r!#u&e &-i f!"!,rafieze el( Ma"1ia& #rimi bucur!&( N!i d!i ar"m c1iar ca ni."e "uri."i, &#u&e AudreE, du# ce 'i mulumi bia"ului( Vizi"m !ra.ul, nu$ E un m!d de a )edea lucrurile, r&#un&e ea, "urn-ndu-.i 'nc #uin )in( Ma"1ia& 'i lu &"icla din m-n .i ! &er)i( Un brba" ,alan" e lucru rar( Tu nu mi-ai )!rbi" nici!da" de&#re fiica "a( Nu, 'n"r-ade)r, r&#un&e Ma"1ia&, c!b!r-nd )!cea( AudreE !b&er) c e<#re&ia lui Ma"1ia& &e &c1imba&e( E 'n ,ri6a "a$ 8" cu mine( EmilE e un nume frum!&( Unde e 'n ace&" m!men"$ Cu An"!ine, #rie"enul meu cel mai bun( L-ai 'n"-lni" 'n librrie, dar #r!babil c nu-i mai amin"e."i de el( An"!ine a c!n"ribui" 'n"r! !arecare m&ur la re'n"-lnirea n!a&"r din cur"ea .c!lii( C1elnerul adu&e de&er"ul c!manda" de AudreE .i ! cafea &im#l #en"ru Ma"1ia&( Ea '.i 'n"in&e crema de ca&"ane #e&"e ,!fr( Tu nu ."ii nici c, la 'nce#u", am crezu" c e."i 'n)"!area lui L!ui&, c!n"inu Ma"1ia&(
35H

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

P!f"im$ :n)"!area fiului lui An"!ine( Ce idee aiurea/ %e ce$ E cam c!m#lica" &-i e<#lic, r&#un&e Ma"1ia&, b,-ndu-.i de,e"ul 'n crem( 2i 'n)"!area e mai dr,u ca mine$ &e in"ere& AudreE, cu un aer #i.ic1er( 91, nu/ 0iica "a .i L!ui& &e 'nele, bine$ Ca un fra"e .i ! &!r( C-nd ! &-! )ezi$ 'n"reb AudreE( %i&ear, r&#un&e Ma"1ia&( Pic bine, &#u&e ea, cu"-nd ! i,ar 'n ,ena"A 'n &eara a&"a "rebuie &-mi #un niel la #unc" "reburile( 8#ui a&"a de #arc ai a)ea de ,-nd & "e arunci m-ine diminea 'n faa "renului( 9 & m arunc, dar nu 'n faa lui, ci 'n el( Ea &e 'n"!ar&e &#re c1elner .i 'i c!mand ! cafea( Pleci$ 'n"reb Ma"1ia&, cu ! )!ce din care di&#ru&e cu "!"ul &i,urana( Nu #lec, m 'n"!rc( M r!,, 'mi 'nc1i#ui c-i acela.i lucru( 2i c-nd a)eai de ,-nd &-mi &#ui$ Acum( AudreE 'n)-r"ea lin,uria 'n cea.ca de cafea cu un ,e&" mecanic( Ma"1ia& ! !#ri( N-ai #u& za1r, &#u&e el lu-ndu-i lin,uria din m-n( Pari&ul e&"e d!ar la d!u !re .i #a"ruzeci de minu"e( 2i, #e urm, #!i )eni .i "u & m )ezi, nu$ :n fine, dac ai acea&" d!rin( Bine'nele& c am( %ar a. a)ea mai ale& d!rina & nu #leci, & ne #u"em )edea 'n cur&ul &#"m-nii( Nu i-a. fi #r!#u& & iei cina cu mine luni, da"a ar fi f!&" #rea a#r!#ia" .i n-a. )rea & "e &#erii &au &-i im#un #rea mul" #rezena mea, 'n& "e-a. fi in)i"a" mari, iar "u mi-ai fi r&#un& c, din #ca"e, mari e."i !cu#a"A a"unci am fi &"abili" & ne 'n"-lnim miercuri( Miercuri ar fi f!&" #erfec" #en"ru am-nd!i( Prima #ar"e a &#"m-nii ni &-ar fi #ru", bine'nele&, fr &f-r.i", a d!ua ce)a mai #uin, fiindc ne-am fi 'n"-lni" 'n PeeGend( %e al"fel, duminica urm"!are am fi lua" brunc1H-ul la aceea.i ma&, care ar fi de)eni" ma&a n!a&"r(
7

Brunc1 Ken,l(L

ma& 'n"re micul de6un .i #r-nz( 35I

- MARC LEVY -

AudreE '.i li#i buzele de ,ura lui Ma"1ia&( 2"ii ce ar "rebui & facem acum$ murmur ea( 8 ne bucurm de acea&" duminic, dac "!" &"m la ma&a n!a&"r .i mai a)em 'nc ! du#-amiaz 'n"rea, numai #en"ru n!i( %ar Ma"1ia& nu mai era del!c 'n &"are & a&cul"e ce-i #r!#unea AudreE( 2"ia elB du#-amiaza a&"a a)ea & aib cul!area aleanului( 8e #refcu 'n)e&eli" de alura unui "rec"!r( %e,eaba &""ea AudreE l-n, elA de c-nd 'l anuna&e c #leac, 'nce#u&e &-i duc d!rul( Ma"1ia& &e ui" la n!rii de dea&u#ra l!r( Crezi c ! & #l!u$ Nu ."iu, r&#un&e AudreE( El &e 'n"!ar&e .i 'i fcu un &emn c1elnerului( * Ai ceru" n!"a$ 'n"reb An"!ine( Aici, r&#un&e un clien" care '.i flu"ura m-na la cellal" ca#" al "era&ei( An"!ine, care #ur"a #e bra "rei farfurii 'n ec1ilibru, adun "ac-murile 'n dez!rdine .i ."er&e ma&a cu bure"ele, d-nd d!)ad de ! im#re&i!nan" de<"eri"a"e( :n &#a"ele lui, 8!#1ie a."e#"a & !cu#e l!cul cel!r care #lecau( Pare-&e c-i iube."i me&eria, &#u&e ea, a.ez-ndu-&e( 8un" 'n al n!ulea cer/ e<clam An"!ine, #rezen"-ndu-i, radi!&, un meniu( Nu le &#ui c!#iil!r & )in l-n, mine$ 0elul zilei e&"e un f!ar"e frum!& &!m!n ,"i" la abur( %ac-mi 'n,duii & ) dau un &fa", mai #&"rai-) un l!c.!r .i #en"ru de&er", crema n!a&"r caramel e&"e de neui"a"( 2i An"!ine &e 'n"!ar&e 'n &al( * Ma"1ia& &e &c!"!cea #rin )e&"!n, du# #!r")izi", dar, de,eaba, nu-l ,&ea( AudreE 'l lini."iB cu &i,uran, 'l ui"a&e aca&( %e al"fel, ea nu-l )zu&e nici!da" &c!-ndu-lA #l"i&e n!"ele 'n numerar( T!"u.i, Ma"1ia& era 'n,ri6!ra" .i "eribil de 'ncurca" din cauza ace&"ei &i"uaii( %e c-nd &e cun!."eau, nu ! l&a&e nici!da" & #l"ea&c, a.a c AudreE &e bucura c #u"ea, 'n &f-r.i", &-! fac ea, de.i re,re"a
35J

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

c d!ar #en"ru ! &im#l ,!fr .i c-"e)a cafele( Cun!&cu&e ! mulime de brbai care 'm#reau #la"a #e din d!u( Ai cun!&cu" c1iar a.a de muli$ &e in"ere& Ma"1ia&( 8ca#-m .i #e mine de ! 'nd!ial, nu cum)a e."i un #ic ,el!&$ Nici!da"( 2i, #e urm, An"!ine &#une "!" "im#ulB ;el!zia nu-i dec-" li#& de 'ncredere 'n cellal", adic un lucru ridic!l .i de,radan"( A&"a &#une An"!ine &au a&"a ,-nde."i "u$ M r!,, &un" #uin"el ,el!&, acce#" el( %ar numai a"-" c-" "rebuie( %ac nu e."i del!c, 'n&eamn c nu #rea e."i 'ndr,!&"i"( 9 luar #e 6!&, #e P!r"!bell! R!ad( AudreE 'l inea #e Ma"1ia& de bra( Pen"ru el, fiecare #a& care 'i a#r!#ia de &"aia de au"!buz era un #a& care 'i 'nde#r"a #e unul de cellal"( Am ! idee, &#u&e Ma"1ia&( 8 ne a.ezm #e banca a&"a( Car"ierul e dr,u, iar n!i n-a)em ne)!ie de mare lucruA & nu ne mai mi.cm de aici/ Adic & rm-nem aici neclin"ii$ E<ac" a&"a )reau & &#un( C-" "im#$ 'n"reb AudreE, a.ez-ndu-&e( C-" "im# ! & )rem( :nce#u & ba" )-n"ulA ea &e 'nfi!r( 2i c-nd ! & )in iarna$ 'n"reb AudreE( 9 & "e &"r-n, mai "are 'n brae( Ea &e a#lec &#re Ma"1ia& .i 'i .!#"i ! idee mul" mai bun( %ac ar lua-! la fu, ca & #rind au"!buzul care &e )edea 'n de#r"are, ar a6un,e 'n camera din BricG Lane 'n cel mul" ! 6um"a"e de !r( El ! #ri)i, z-mbi .i ! lu din l!c( Au"!buzul cu im#erial !#ri 'n &"aie( AudreE urc #e #la"f!rma din &#a"e, Ma"1ia& rma&e #e "r!"uar( C-nd 'n"-lni #ri)irea ei, 'nele&e .i 'i fcu &emn c!n"r!l!rului & nu dea 'nc &emnalul de #!rnire( Ea #u&e un #ici!r #e car!&abil( 2"ii, 'i mr"uri&i AudreE, la urec1e, ieri a f!&" "!" ce )rei, numai fia&c! nu( Ma"1ia& nu r&#un&e nimicA ea 'i #u&e ! m-n #e !braz .i 'i m-n,-ie buzele( Pari&ul nu-i dec-" la d!u !re .i #a"ruzeci de minu"e, &#u&e ea( Urc, ai 'nce#u" & "remuri( C-nd au"!buzul &e 'nde#r", Ma"1ia& fcu &emne cu m-na .i
335

- MARC LEVY -

a."e#" #-n c-nd AudreE di&#ru( 8e 'n"!ar&e .i &e a.ez #e banca din mica #ia Ne&"b!urne ;r!)e, ui"-ndu-&e la #erec1ile de 'ndr,!&"ii care "receau #rin faa lui( C-nd cu" 'n buzunar m!nedele rma&e #en"ru a &e 'n"!arce aca&, ddu de ! 1-r"iu( Bi mie mi,a 0os$ dor de $i e $oa$ dup,amia;a. Audrey

XI
Miua era #e &f-r.i"e( 8!#1ie 'i 'n&!i #e An"!ine .i #e c!#ii #-n 'n u.a ca&ei( L!ui& ar fi )ru" ca ea &-l a6u"e la lecii, dar 8!#1ie 'i &#u&e c .i ea a)ea "eme de fcu"( Nu )rei & rm-i$ in&i&" An"!ine( Nu, m duc aca&, &un" !b!&i"( E c1iar a.a de u"il & de&c1izi duminica$ Am c-."i,a" ce)a 'n a)an&, a.a c )!i #u"ea 'nc1ide #en"ru c-"e)a zile( Pleci 'n )acan$ :n PeeGend( Unde$ :nc nu ."iu, e &ur#riz( 9mul cu &cri&!rile$ %a, !mul cu &cri&!rile, cum zici "uA ne 'n"-lnim la Pari& .i, du# aia, m duce unde)a( 2i nu ."ii unde$ &"rui An"!ine( %ac a. ."i, n-ar mai fi ! &ur#riz( 9 &-mi #!)e&"e."i la 'n"!arcere$ P!a"e( Mi &e #are c ai de)eni", din"r-!da", f!ar"e curi!&( 8cuz-mi indi&creia, &e #!rni An"!ine( La urma urmei, de ce & m ame&"ec$ 0ac #e CEran!, &criind )!rbe de am!r 'n l!cul "u, d!ar de .a&e luni 'nc!ace, a.a c nu )d de ce mi-ar da c1e&"ia a&"a dre#"ul de a 'm#r".i cu "ine )e."ile bune/* A.a, dar c-nd #lecm 'n PeeGend, nu care cum)a & ne 'n"rebi ce)a, An"!ine/ Tu ai ,ri6 d!ar &-i um#li &"il!ul cu cerneal, c-" &un" eu #leca", #en"ru c, la 'n"!arcere, 'n caz c ! & m ia cum)a cu ic"i&-#lic"i&, ! &-i fiu recun!&c"!are dac ! & bine)!ie."i &-mi aduci iar din c!ndei ! e#i&"!l n!u, care &-l fac #e El & &e 'ndr,!&"ea&c mai "are de mine .i i & m in)i"e 'n"r-un PeeGend de&#re care ie
333

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

n-! &-i #!)e&"e&c nimic/ Cu braele 'ncruci.a"e, 8!#1ie &e ui"a in" la An"!ine( ;a"a$ Ai "ermina"$ An"!ine nu r&#un&eA '.i fi<a cu #ri)irea )-rful #an"!fil!r, iar e<#re&ia c1i#ului 'l fcea & &emene, #-n la cea mai mic "r&"ur, cu fiul &u( 8!#1ie, care &e cznea & rm-n &eri!a&, 'l &ru" #e frun"e .i i &e 'nde#r"( * N!a#"ea &e l&a #e&"e Ne&"b!urne ;r!)e( 9 "-nr 'mbrca" 'n"r-un #arde&iu mul" #rea mare #en"ru ea &e a.ez #e banca din faa &"aiei de au"!buz( V e fri,$ 'n"reb ea( Nu, mer,e, r&#un&e Ma"1ia&( Parc nu &un"ei 'n a#ele dumnea)!a&"r( Mai &un" .i duminici din a&"ea( Am cun!&cu" .i eu de&"ule, &#u&e "-nra, ridic-ndu-&e( Bun &eara, &#u&e Ma"1ia&( Bun &eara, &#u&e "-nra( El ! &alu" cu un &emn din ca#, ea fcu la fel .i &e urc 'n au"!buzul care &!&i&e( Ma"1ia& ! #ri)i #lec-nd .i &e 'n"reb unde %umnezeu ! mai 'n"-lni&e( * %u# cin, c!#iii ad!rmir #e cana#ea, e#uizai de du#-amiaza #e"recu" 'n #arc( An"!ine "rebui &-i duc 'n #a" #ur"-ndu-i 'n brae( :n"!r& 'n &al!n, &a)ura acel m!men" de lini."e, c-nd !b&er) #!r")izi"ul lui Ma"1ia&, ui"a" 'n cu#a #e care ! f!l!&eau #en"ru a-.i ,!li 'n ea buzunarele( :l de&c1i&e .i "ra&e u.!r de c!lul unei f!"!,rafii care ie.ea 'n afar( %in #!r"re"ul b!i" de ani, Valen"ine z-mbea cu m-inile #u&e #e&"e #-n"ecul r!"un6i", mr"urie din al"e )remuri( An"!ine #u&e f!"!,rafia la l!c( * Y)!nne in"r &ub du. .i de&c1i&e r!bine"ul( A#a 'i .ir!i #e c!r#( An"!ine ! &al)a&e, a6u"-nd-! la &er)i"A une!ri, &e 'n"reba ce ar fi fcu" dac !mul &"a n-ar fi f!&" ac!l!( ;-ndul 'i zbur la &!m!nul
332

- MARC LEVY -

,"i" la abur 'n ma.ina de &#la" )a&e .i 'nce#u & r-d de una &in,ur( Un acce& de "u&e 'i calm la iueal 1!1!"ele de r-& nebune( E#uiza", dar binedi&#u&, !#ri a#a, '.i #u&e un 1ala" .i &e 'n"in&e #e #a"( Auzi u.a din ca#"ul c!rid!rului 'nc1iz-ndu-&e( Pr!babil c &e 'n"!r&e&e fa"a #e care ! ,zduia 'n !daia din fundul #alierului( Y)!nne nu ."ia mul"e de&#re ea, dar era !bi.nui" & &e 'ncread 'n #r!#riul in&"inc"( Micua a&"a a)ea ne)!ie d!ar de un mic a6u"!r ca & &e de&curce( :n f!nd, Y)!nne era mulumi"( Prezena fe"ei 'i fcea bineA de c-nd renuna&e =!1n la librrie, ea &imea "!" mai de& #!)ara &in,ur"ii( * EnEa &e dezbrc de #arde&iu .i &e lun,i 'n #a"( 8c!a&e bancn!"ele #e care le a)ea 'n buzunarul blu,il!r .i le numr( A)u&e&e ! zi bunA bac.i.urile clienil!r de la re&"auran"ul din Ne&"b!urne ;r!)e, unde 'nl!cui&e #e cine)a, 'i a&i,urau "raiul #e ! &#"m-n( Pa"r!nul era mulumi" de ea .i 'i #r!#u&e&e & )in la lucru .i 'n PeeGendul )ii"!r( Ciuda" &!ar" mai a)ea .i EnEa/ Cu zece ani 'n urm, familia ei nu &c#a&e din f!ame"ea care urma&e du# ! )ar fr rec!l"( 9 "-nr d!c"!ri ! lua&e din"r-! "abr de refu,iai im#r!)iza"( :n"r-! n!a#"e, a6u"a" de d!c"!ria franuz!aic, &-a a&cun& 'n"run cami!n care #leca la drum( A"unci 'nce#u&e lun,ul e<!d care dura &e luni de zile al fe"ei ce fu,ea din &ud, 'ndre#"-ndu-&e c"re n!rd( Cei ce ! 'n&!eau nu-i erau "!)ar.i de nefericire, ci de &#eran, &#erana de a de&c!#eri, 'n"r-! bun zi, ce 'n&emna bel.u,ul( Tra)er&a&e marea #!rnind din Tan,er( A#!i, al"e melea,uri, al"e )i, Pirineii( 9 cluz care ! "recu&e #e&"e muni 'i dez)lui&e c, #e )remuri, bunicul lui era #l"i" ca & "reac !amenii 'n &en& in)er&( I&"!ria &e &c1imba, dar nu .i &!ar"a !amenil!r( Un #rie"en 'i &#u&e&e c de cealal" #ar"e a Canalului M-necii )a ,&i ceea ce cu"a&e din"!"deaunaB dre#"ul de a fi liber .i de a fi ea 'n&.i( Pe #m-n"ul Albi!nului, "riau 'n #ace, re&#ec"-ndu-&e unii #e alii, !ameni de "!a"e e"niile .i de "!a"e reli,iile( A.a c #!rni&e, de da"a a&"a din Calai&, a&cun& &ub b!,1iurile unui "ren( 2i, c-nd &e l&a&e & lunece, &f-r.i", #e "ra)er&ele cii fera"e en,leze."i, ."iu&e c e<!dul ei &e 'nc1eia&e( :n &eara a&"a, #ri)ea ferici" 'n 6ur( Un #a" 'n,u&", dar cu
337

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

cear.afuri cura"eA un bir!ua. cu un frum!& buc1e" de alb&"rele, care 'n)e&eleau !diaA ! lucarn #rin care, dac &e a#leca #uin, )edea ac!#eri.urile din car"ier( Camera era dr,u, ,azda di&cre", iar )remurile #e care le "ria c#"a&er de c-"e)a zile un aer #rim)ra"ic( * AudreE 'ncerc & a.eze benzile )ide! 'n"re d!u #ul!)ere .i "rei "ee&1ir"-uri #e care le ,1em!"!ci&e( Cum#r"urile fcu"e icic!l!, 'n decur&ul ace&"ei luni #e"recu"e la L!ndra, '.i ,&i&er "are ,reu un l!c 'n )aliz( 8e ridic .i &e ui" 'n 6ur, )erific-nd #en"ru ul"ima !ar dac nu ui"a&e ce)a( N-a)ea c1ef & cineze, un ceai 'i era de a6un& .i, c1iar dac &imea c in&!mnia 'i ddea "-rc!ale, "rebuia & 'ncerce & d!arm( M-ine, du# ce )a c!b!r' din "ren 'n ;ara de N!rd, ziua ei de lucru )a 'nce#e fr 'n"-rziere( Trebuia & de#un 'nre,i&"rrile la re,ie, & ia #ar"e la .edina c!lec"i)ului de redacie 'n cur&ul du#-amiezii .i dac re#!r"a6ul 'i )a fi #r!,rama" re#ede & )izi!neze c1iar a"unci benzile, 'n &ala de m!n"a6( In"r-nd 'n buc"rie, '.i arunc !c1ii la i,ara &"ri)i" 'n &crumier( Pri)irea 'i alunec a#!i &#re cele d!u #a1are care c#"a&er ! nuan r!zalie, din #ricina )inului r!.u u&ca" 'n ele( AudreE lu 'n m-n cea.ca rma& 'n c1iu)e" .i 'i e<amin mar,inea, 'n"reb-ndu-&e unde .i-! fi #u& buzele Ma"1ia&( A#!i, &e 'n"!ar&e cu ea 'n camer .i ! b, 'n fundul )alizei( * 8al!nul era 'n #enumbr( Ma"1ia& 'nc1i&e u.a de la in"rare c-" mai 'nce" cu #u"in .i &e du&e "i#"il &#re &car( Cum #u&e #ici!rul #e #rima "rea#", lam#a de #e ,1erid!n &e a#rin&e( 8e 'n"!ar&e .i 'l de&c!#eri #e An"!ine &"-nd 'n f!"!liu( 8e du&e &#re el, lu &"icla cu a# #u& #e me&ci!ar .i ! ,!li din"r-! &!rbi"ur( %ac-i mu&ai ca unul din"re n!i & &e 'ndr,!&"ea&c din n!u, #rimul ! & fiu eu/ &#u&e An"!ine( %ar faci cum )rei, m!.ule/ r&#un&e Ma"1ia&, #un-nd 6!& &"icla( 0uri!&, An"!ine &e ridic( Nu, nu fac cum )reau eu, .i nu m mai z#ci/ %ac m-a.
334

- MARC LEVY -

'ndr,!&"i eu, ar fi de6a ! "rdare, a.a c nu-i mai &#un cum ar fi dac ai face-! "u/ P!"!le."e-"e/ Crezi c, du# ce am fcu" #e dracu-n #a"ru ca & dr-m zidul &"a, du# ce, 'n &f-r.i", 'mi 'm#ar" "raiul zilnic cu fie-mea, du# ce a&i&" Ia fericirea c!#iil!r n!."ri, #e care, de al"fel, nu i-am )zu" nici!da" a"-" de bucur!.i* crezi cu ade)ra" c a. ri&ca & &"ric "!"ul$ Ca"e,!ric/ r&#un&e, cu "!a" c!n)in,erea, An"!ine, a#!i 'nce#u & &e #limbe 'n lun, .i-n la", ar"-nd, cu un ,e&" circular, 'nc#erea( Vezi$ :n 6urul "u, "!"ul e a.a cum ai )ru" "u( Ai )ru" c!#ii care r-d, ai c!#ii care r-dA ai )ru" z,!m!" 'n ca&, ai z,!m!" de nici nu ne mai auzim/ i-am de&c1i& #-n .i "ele)iz!rul 'n "im#ul cinei/ A.a c, a&cul" bine aiciB ai & renuni la e,!i&mul "u .i ai &-i a&umi #r!#riile !#iuni mcar ! da" ! da" mic de "!" 'n )ia( Prin urmare, dac e."i #e cale & "e 'ndr,!&"e."i de ! femeie, la.i "!"ul bal" imedia"/ i &e #are c &un" e,!i&"$ 'n"reb Ma"1ia&, cu ,la&ul 'n"ri&"a"( E."i mai mul" dec-" mine/ r&#un&e An"!ine( Ma"1ia& &e ui" lun, la el .i, fr & mai &c!a" ! )!rb, &e du&e &#re &car( 0ii a"en", c!n"inu An"!ine din &#a"ele lui, & nu zici c nu iam &#u&* dar nu m !#un, dac ai de ,-nd & i-! "ra,i/ A6un& la e"a6, Ma"1ia& &e !#ri bru&c .i &e 'n"!ar&e( %a, dar eu m !#un dac ai de ,-nd & )!rbe."i 'n felul &"a de&#re ea/ %in 6!&ul &cril!r, An"!ine 'n"in&e &#re el un de,e" acuza"!r( Te-am #rin&/ E."i :ndr,!&"i"/ Am d!)ada/ A.a c ! la.i imedia"/ U.a camerei lui Ma"1ia& &e "r-n"i cu #u"ere 'n urma lui( U.ile de la camerele lui EmilE .i L!ui& &e 'nc1i&er mul" mai di&cre"( * Trenul era im!biliza" de "reizeci de minu"e 'n ,ara A&1f!rd( V!cea c!n"r!l!rului '.i fcu da"!ria de a-i "rezi #e cl"!rii care 'nc nu-.i ddu&er &eama, #en"ru a-i inf!rma c "renul* era im!biliza" 'n ,ara A&1f!rd( Me&a6ul era cu a"-" mai )i"al, cu c-" acela.i .ef de "ren adu, c 'i era im#!&ibil & &#un c-nd )a #!rni din n!u ,arni"ura, da"
33@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

fiind c, 'n "unel, in"er)eni&e ! #r!blem de circulaie( Am #reda" fizica )reme de "reizeci de ani .i a. d!ri "are mul" & mi &e e<#lice cum #!a"e in"er)eni ! #r!blem de circulaie #e linii #aralele .i cu &en& unic( %!ar dac nu cum)a &-! fi !#ri" mecanicul "renului dinain"ea n!a&"r 'n mi6l!cul "unelului ca & fac #i#i* b!mbni ! d!amn 'n )-r&", care &""ea 'n faa lui AudreE( AudreE &"udia&e li"era"ura, a.a c &c# cu faa cura" mulumi" "elef!nului m!bil, care 'nce#u & -r-ie( 9 &una #rie"ena ei cea mai bun, bucur!a& de )e&"ea 'n"!arcerii( AudreE 'i #!)e&"i de&#re cl"!ria la L!ndra .i, mai ale&, de&#re e)enimen"ele din ul"imele zile, care 'i m!difica&er cur&ul )ieii* %ar El!die cum de ,1ici&e$* %a/* A 'n"-lni" un brba"* f!ar"e diferi" de "!i ceilali( %u# luni de zile de la de&#rirea de cel care '.i fcu&e 'n"r-! diminea )aliza, lu-nd .i inima ei, era #en"ru #rima !ar c-nd )!ia din n!u & iubea&c( Lun,ile an!"im#uri de d!liu am!r!& a#r!a#e c &e e)a#!ra&er 'n"r-un &in,ur PeeGend( El!die a)ea dre#"a"e* ma,ia a&"a 'i era #r!#rie )ieii* "rebuia d!ar & ai &uficien" rbdare, fiindc, #-n la urm, #rim)ara &e 'n"!rcea 'n"!"deauna( C-nd &e )!r 'n"-lni am-nd!u* din #ca"e, #!a"e c nu di&ear, &-ar #u"ea 'n"-m#la & lucreze #-n "-rziu* da ! &-i #!)e&"ea&c "!"* 0iecare m!men" #e"recu" cu Ma"1ia& e un nume frum!&, nu-i a.a$ %a, era un brba" c1i#e.( %a, El!die ! &-l ad!re, cul"i)a", cur"eni"!r* Nu, nu era 'n&ura"* %a, di)!ra"* dar, 'n zilele n!a&"re, la brbaii celiba"ari, fa#"ul c nu mai &un" 'n&urai era de6a un mare a)an"a6* Cum de ,1ici&e$ %aaaa, 'n ul"imele d!u zile nici nu &e mai dezli#i&er unul de cellal"* l-a 'n"-lni" 'n cur"ea unei .c!li, ba nu, 'n"r-! librrie, 'n fine, 'n am-nd!u* 'i #r!mi"ea c ! &-i #!)e&"ea&c "!"ul, dar "renul &e #unea 'n mi.care .i &e )edea de6a in"rarea 'n "unel* Al!/* Al!/ Em!i!na", AudreE &e ui" la "elef!nul din m-na ei, 'i m-n,-ie ecranul .i 'l #u&e, z-mbi"!are, 'n buzunar( Pr!fe&!ara de fizic !f" .i #u"u, 'n &f-r.i", & dea #a,ina crii #e care ! inea 'n m-n( Ci"i&e de )re! d!uzeci .i .a#"e de !ri acela.i r-nd( * Ma"1ia& 'm#in&e u.a bi&"r!ului lui Y)!nne .i ! 'n"reb dac &e #!a"e a.eza #e "era& ca & bea ! cafea(
33F

- MARC LEVY -

i-! aduc imedia", &#u&e Y)!nne, a#&-nd mane"a #erc!la"!rului( 8caunele &""eau 'nc unele #e&"e al"eleA Ma"1ia& lu unul .i &e in&"al c!nf!r"abil 'n b"aia &!arelui( Y)!nne #u&e cea.ca #e ma&a din faa lui( Vrei un c!rn$ %!u, &#u&e Ma"1ia&( Ai ne)!ie de ! m-n de a6u"!r ca & aran6ezi "era&a$ Nu, dac aran6ez &caunele de acum, clienii )!r face ca "ine .i n-am & #!" &"a lini."i" la buc"rie( An"!ine nu e cu "ine$ Ma"1ia& '.i bu cafeaua din"r-! &!rbi"ur( :mi mai faci una$ Te &imi bine$ 'l 'n"reb Y)!nne( * A.eza" la bir!u, An"!ine '.i c!n&ul"a e-mailul( :n 6!&ul ecranului, "!cmai a#ru&e un #licule( #ar$,m c $e,am lsa$ bal$ 2 )eeke dul s$a. /ai s lum masa la C&o e, la ora $reispre;ece. Prie$e ul $u, -a$!ias. :i r&#un&e cu "e<"ul urm"!rB #ar$,m 'i $u pe $ru asear. De &edem la ora $reispre;ece, la C&o e. %u# ce in"r 'n librrie, Ma"1ia& '.i de&c1i&e )ec1iul Macin"!&1, ci"i me&a6ul lui An"!ine .i r&#un&eB 1e acord cu ora $reispre;ece, dar de ce spui 'i $u? :n acela.i m!men", 'n &ala de inf!rma"ic a Liceului 0rancez, EmilE .i L!ui& &"in,eau calcula"!rul de la care "rimi&e&er ace&"e me&a6e( * rmul de la Calai& rm&e&e 'n urm, Eur!&"arul ,!nea cu "rei &u"e cincizeci de Gil!me"ri la !r #e .inele franuze."i( Telef!nul lui AudreE 'nce#u & &une .i, cum r&#un&e, d!amna 'n )-r&" din faa ei '.i l& car"ea din m-n( Mama lui AudreE era a.a de ferici" c i &e 'n"!rcea fa"a* AudreE a)ea ! )!ce diferi"* nu era cea #e care i-! ."ia de !bicei* n-a)ea r!&" & &e a&cund, fa"a ei "rebuie & fi 'n"-lni" #e
33H

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

cine)a, "!nul &"a i l-a mai auzi" c-nd AudreE a anuna"-! de&#re idila ei cu R!main* %a, AudreE '.i amin"ea f!ar"e bine cum &-a "ermina" #!)e&"ea cu R!main .i cum &""ea &eara, #l-n,-nd, la "elef!n( %a "!i brbaii erau la fel* Cine era brba"ul &"a n!u$ Bine'nele& c ."ia c era un bia" n!u* d!ar ea a fcu"-!* :n"r-ade)r, 'n"-lni&e #e cine)a, dar nu, nu &e ambala&e* !ricum, n-a)ea nimic de-a face cu R!main, .i mul"e mulumiri c-i mai r&ucea ! da" cui"ul 'n ran, 'n caz c 'nc nu era cica"riza"* Ba da, rana &e 'nc1i&e&e* Nu )!i&e & &#un a&"a, era d!ar 'n cazul c-nd* Nu, nu mai )!rbi&e de .a&e luni cu R!main* d!ar ! &in,ur da", luna "recu", #en"ru ! #!)e&"e cu ! )aliz ui"a", la care &e #are c inea mai mul" dec-" la demni"a"ea lui* Bun, 'n !rice caz, nu era )!rba de R!main, ci de Ma"1ia&* %a, era un nume frum!&* Librar* %a, era .i ! me&erie frum!a&* Nu, nu ."ia dac un librar c-."i, bine, dar banii nu &un" im#!r"ani, nici ea nu c-."i,a bine .i 'n afar de a&"a nu era r&#un&ul #e care 'l a."e#"a de la mama ei* 2i, #e urm, dac "!" nu &e #u"eau bucura 'm#reun, mai bine &c1imb au &ubiec"ul* %a, l!cuia la L!ndra .i, da, AudreE ."ia c ac!l! )iaa e &cum#, "!cmai &""u&e ! lun 'n"rea, 'n !ra.ul la* %a, ! lun era de a6un&, mami, m !b!&e."i* Nuuu, n-a)ea de ,-nd & &e mu"e 'n An,lia, 'l cun!."ea de d!u zile* de cinci zile* Nu, nu &e culca&e cu el din #rima &ear( %a, e ade)ra" c d!ri&e & #lece la Madrid, ca & &"ea cu R!main, la #a"ruzeci .i !#" de !re du# ce-l cun!&cu&e, dar Ma"1ia& nu era nea#ra" brba"ul )ieii ei* #en"ru m!men", era d!ar un !m f!rmidabil* %a, ! & )ad 'n "im#, .i nu, nu "rebuia &-.i fac ,ri6i #en"ru munca ei, nu &e zb"u&e cinci ani #en"ru a a)ea #r!#ria emi&iune ca & &"rice "!"ul acum, numai fiindc 'n"-lni&e un librar la L!ndra/ %a, ! &-! &une cum a6un,e la Pari&, .i ea ! #u#a( AudreE '.i #u&e "elef!nul 'n buzunar .i !f" din rrunc1i( B"r-na d!amn din faa ei '.i lu din n!u car"ea, dar ! l& imedia"( 8cuzai-m c m ame&"ec 'n lucruri care nu m #ri)e&c, &#u&e ea, c!b!r-ndu-.i !c1elarii #e )-rful na&ului( V!rbeai de&#re acela.i brba" 'n am-nd!u c!n)er&aiile$ 2i, cum AudreE, ului", nu-i r&#undea nimic, ea b!mbniB 2i & nu-mi mai )in mie ."ia cu bra.!a)e, cum c "recerea #rin "unel nu are nici un efec" a&u#ra !r,ani&mului/
33I

- MARC LEVY -

* %e c-nd &e a.eza&er #e "era&, nu &c1imba&er nici ! )!rb( Te ,-nde."i la ea$ 'n"reb An"!ine( Ma"1ia& lu ! buca" de #-ine din c!.ule .i ! 'nmuie 'n b!rcanul cu mu."ar( 9 cun!&c$ Ma"1ia& mu.c din #-ine .i me&"ec 'nce"( Unde ai 'n"-lni"-!$ %e da"a a&"a, Ma"1ia& '.i lu #a1arul .i-l ddu #e&"e ca#( 2"ii$ P!i &-mi )!rbe."i de&#re ea, c!n"inu An"!ine( Ma"1ia& #u&e #a1arul #e ma&( :nain"e, 'mi &#uneai "!"ul*, adu, An"!ine( :nain"e, cum zici "u, nu &"abili&erm re,ulile "ale "-m#i"e( Tu e."i la care a zi& & nu aducem femei aca&, eu &#u&e&em d!ar de&#re babE&i""ere( Era ! idi!enie, An"!ine/ A&cul", di&ear m 'n"!rc aca&, dac a&"a )!iai & ."ii( T!"u.i, & nu facem ! dram din fa#"ul c ne-am im#u& c-"e)a re,uli de )ia( 0ii dr,u, f un mic ef!r", #en"ru mine e im#!r"an"( Y)!nne le adu&e d!u &ala"e .i &e 'n"!ar&e 'n buc"rie, ridic-nd !c1ii &#re cer( Mcar e."i ferici"$ c!n"inu & 'n"rebe An"!ine( V!rbim de&#re al"ce)a$ 8i,ur, cu #lcere, dar de&#re ce$ Ma"1ia& &e &c!"!ci 'n buzunarul )e&"!nului .i &c!a&e #a"ru bile"e de a)i!n( Te-ai du& & le iei$ &e lumin la fa An"!ine( Pi, )ezi bine c nu/ Pe&"e cinci zile, du# ce )!r ie.i c!#iii de la .c!al, '.i )!r lua "l#.ia &#re aer!#!r" .i, c1iar 'n aceea.i &ear, )!r d!rmi 'n 8c!ia( La &f-r.i"ul me&ei, cei d!i erau din n!u amici la "!ar"( Cu "!a"e c* Ma"1ia& 'i #reciz lui An"!ine c n-a)ea nici un c1ic1irez & fi<ezi re,uli, dac nu 'ncercai & le 'ncalci( Ura #rima zi a &#"m-nii, #rin urmare, An"!ine "rebuia &-i ia #e EmilE .i #e L!ui& de la .c!al, Ma"1ia& fcea cum#r"urile, du# ce #leca de la librrie, a#!i #re,"ea cina, iar An"!ine 'i culca #e c!#ii( :n ciuda un!r mici frecu.uri, )iaa din ca&a l!r era #erfec"
33J

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

!r,aniza"* * :n cur&ul &erii, An"!ine #rimi un "elef!n ur,en" de la Mc>enzie( T!cmai &!&i&e la bir!u #r!"!"i#ul de ma& #e care 'l de&ena&e #en"ru re&"auran"( 2eful de a,enie c!n&idera & m!delul &e #!"ri)ea de minune cu &"ilul lui Y)!nne, dar #refera & cun!a&c "!"u.i .i al" #rere( An"!ine #r!mi&e c ! &-l )ad a d!ua zi cum a6un,e la bir!u, 'n& Mc>enzie in&i&"B furniz!rul #u"ea realiza can"i"ile ceru"e, 'n "ermenul d!ri" .i la #reul #e care 'l &#era&er, cu c!ndiia & #rimea&c 'n aceea.i &ear c!manda* %rumul #-n la bir!u .i 'na#!i i-ar lua lui An"!ine cel mul" ! 6um"a"e de !r( Ma"1ia& 'nc nu &e 'n"!r&e&e, a.a c An"!ine 'i #u&e #e c!#ii &-i #r!mi" c )!r fi cu b,are de &eam 'n li#&a lui( Le era cu de&)-r.ire in"erzi& & de&c1id u.a, dac &una cine)a, & r&#und la "elef!n, dac nu-i c1ema el ceea ce ! fcu #e EmilE & &e "!#ea&c de r-&* #arc #u"eai & ."ii cine era la "elef!n, #-n nu ridicai rece#"!rul le era in"erzi&, de a&emenea, & &e a#r!#ie de buc"rie, & #un 'n #riz &au & &c!a" din #riz !rice a#ara" elec"ric, & &e a#lece #e&"e balu&"rada &crii, & &e a"in, de ce)a* .i "rebui ca EmilE 'i L!ui& & ca."e 'n c!r #en"ru a 'n"reru#e #!l!l!,1ia unui "a" care '.i ddu&e "!"u.i cu)-n"ul de !n!are c, de felul lui, nu era un "i# #r#&"i!&( %e 'nda" ce #lec "aic-&u, L!ui& ddu buzna 'n buc"rie, &e urc #e un "abure", lu de #e e"a6er d!u #a1are mari .i i le ddu lui EmilE, du# care c!b!r'( A#!i, de&c1i&e fri,iderul, ale&e d!u &ucuri, alinie din n!u &"iclele a.a cum le a.eza An"!ine 'n"!"deauna Kcele r!.ii, de C!ca, la &"-n,a, cele #!r"!calii, de 0an"a, .i cele )erzi, de Perrier, la drea#"aL( Paiele &e ,&eau 'n &er"arul de &ub c1iu)e", "ar"ele cu cai&e erau aran6a"e 'n cu"ia de bi&cuii, iar "a)a #en"ru du& "!a"e a&"ea 'n faa "ele)iz!rului era #e ma&( T!"ul ar fi f!&" #erfec" dac ecranul ar fi bine)!i" & &e a#rind( %u# ! e<aminare minui!a& a cabluril!r, fur incrimina"e ba"eriile "elec!menzii( EmilE ."ia unde & ,&ea&c unele la fel( :n cea&ul de."e#""!r cu radi! al "a"lui ei( Urc &cara 'n ,!ana mare, abia 'ndrznind & #un m-na #e balu&"rad( C-nd in"r 'n camer, fu a"ra& de un mic a#ara" f!"! di,i"al #u& #e n!#"iera(
325

- MARC LEVY -

0u&e&e cum#ra", de bun &eam, #en"ru )acana din 8c!ia( Curi!a&, 'l lu .i a#& #e "!a"e bu"!anele( Pe ecran defilar #rimele #!ze #e care le fcu&e "a"l ei, #r!babil ca & "e&"eze a#ara"ul( Pe cea din"-i nu &e )edeau dec-" d!u #ici!are .i ! #!riune de "r!"uar, #e a d!ua, c!lul unei "arabe din #iaa P!r"!bell!, #e a "reia "rebuia & 'nclini ima,inea, #en"ru ca felinarul & &"ea dre#"* Ceea ce a#rea #e ecran nu #rezen"a, la urma urmei, mare in"ere&, cel #uin #-n la ima,inea cu numrul "reizeci .i d!i, &in,ura, de al"fel, cadra" n!rmal* Unde &e )edea ! #erec1e &"-nd #e "era&a unui re&"auran" .i &ru"-ndu-&e 'n faa !biec"i)ului( * %u# cin 'n "im#ul creia EmilE nu &c!&e&e nici un cu)-n" L!ui& urc 'n camera bunei &ale #rie"ene .i &cri&e 'n 6urnalul in"im c de&c!#erirea a#ara"ului f!"! fu&e&e un .!c al naibii de mare #en"ru eaA "!"u.i, era #rima !ar c-nd "aic-&au ! minea( C1iar 'nain"e de-a ad!rmi, EmilE adu, #e mar,ine c era a d!ua* du# fi,ura cu M!. Crciun(

XII
Y)!nne 'nc1i&e u.a ,ar&!nierei .i &e ui" la cea&( Mer,-nd #e cul!ar auzi #a.ii EnEei, care ie.ea din !dia ei( E."i "are dr,u 'n dimineaa a&"a, &#u&e ea, 'n"!rc-ndu-&e( EnEa ! &ru" #e !braz( Am ! )e&"e bun( Nu )rei &-mi &#ui ce)a mai mul"$ Ieri am f!&" c1ema" la bir!ul de imi,rri( A1/ 2i a&"a e ! )e&"e bun$ 'n"reb Y)!nne, 'n,ri6!ra"( A#!i, &e ui" la #ermi&ul de munc #e care EnEa i-l ar"a cu m-ndrie( Y)!nne ! lu #e "-nra femeie 'n brae .i ! &"r-n&e la #ie#"( %ac am &rb"!ri c1e&"ia a&"a la ! cea.c de cafea$ 'i &#u&e EnEei( 9 luar #e &cara 'n &#iral ce c!b!ra 'n &al( A6un& 6!&, Y)!nne ! #ri)i cu a"enie( %e unde ai cum#ra" #arde&iul &"a$ ! 'n"reb, #er#le<(
323

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

%e ce$ V!i & ."ie EnEa( Pen"ru c un #rie"en de-al meu a)ea unul la fel( Era #arde&iul lui #refera"( C-nd mi-a &#u& c l-a #ierdu", am )ru" &-i cum#r acela.i m!del, dar nu &e mai fabric de ani de zile( EnEa z-mbi, '.i &c!a&e #arde&iul .i i-l 'n"in&e lui Y)!nne( ;azda ei ! 'n"reb c-" )!ia &-i #l"ea&c, dar EnEa 'i r&#un&e c era un cad!u #e care i-l !ferea cu mare #lcere( :l ,&i&e 'n"r-un cuier, 'n"r-! zi c-nd n!r!cul 'i z-mbi&e( Y)!nne in"r 'n buc"rie .i de&c1i&e u.a dula#ului ce &lu6ea ca )e&"iar( Ce ferici" ! & fie/ &#u&e Y)!nne, bucur!a&, #un-nd 1aina #e un umera.( Nu &e de&#rea nici!da" de el( A#!i, lu d!u b!luri mari de #e e"a6era de dea&u#ra c1iu)e"ei, "urn d!u m&uri de cafea 'n #ar"ea &u#eri!ar a cafe"ierei i"aliene."i .i a#rin&e un c1ibri"( Arz"!rul ara,azului de)eni imedia" alba&"ru( 8imi #arfumul &"a minuna"$ &#u&e Y)!nne, adulmec-nd ar!ma care um#lu&e buc"ria( * %u# "reaba cu a#ara"ul f!"!, EmilE 'i &u,er lui L!ui& ca, miercurea, fiecare & ia ma&a "V"e-W-"V"e cu "a"l lui( Cum L!ui& era nebun du# nemI, bieii &-ar #u"ea duce la re&"auran"ul "1ailandez din ca#"ul lui Bu"e 8"ree", #e #ar"ea cu numere #are, iar EmilE .i "aic-&u &-ar duce la Y)!nne, #e #ar"ea cu numere im#are, #en"ru c ea &e ddea 'n )-n" du# crema caramel( Y)!nne ."er,ea #a1arele 'n &#a"ele "e6,1elei, urmrindu-l cu c!ada !c1iului #e Ma"1ia&( EmilE &e a#lec #e&"e farfurie, ca &-i a"ra, a"enia "a"lui ei( :n 8c!ia, ar fi mai bine & d!rmim 'n c!r"uri( Ne-am #u"ea in&"ala #rin"re ruine .i am fi &i,uri c ! & )edem fan"!mele( 0!ar"e bine, murmur Ma"1ia&, b"-nd un me&a6 #e "a&"ele m!bilului &u( N!a#"ea, ! & facem f!curi de "abr .i "u ! & &"ai de #az( %a, da, &#u&e Ma"1ia&, cu !c1ii #ir!nii #e ecranul "elef!nului( Ac!l!, -narii c-n"re&c d!u Gile, c!n"inu EmilE, b"-nd
8

Nem cl"i" de !rez cu di)er&e um#lu"uri, rula" .i #r6i" K&#eciali"a"e )ie"namezL( 322

- MARC LEVY -

darabana 'n ma&, .i, cum "e ad!r, &un" de a6un& d!u 'ne#"uri .i "e la& fr &-n,e/ Y)!nne )eni la ma&a l!r ca &-i &er)ea&c( Cum )rei "u, &cum#!, r&#un&e Ma"1ia&( 2i, 'n "im# ce #a"r!ana &e 'n"!rcea fr ! )!rb Ia buc"rie, EmilE c!n"inu c-" &e #!a"e de &eri!a& c!n)er&aia( 2i, #e urm, ! & fac #rimul meu &al" cu ela&"icul, din )-rful unui "urn( %!u &ecunde, inimi!ara mea, & r&#und la me&a6ul &"a, .i m !cu# de "ine( %e,e"ele lui Ma"1ia& zburau #e "a&"a"ur( E marf, ne arunc .i, du# aia, ne "aie c!arda, c!n"inu EmilE( Care e felul zilei$ 'n"reb Ma"1ia&, ab&!rbi" de lec"ura me&a6ului ce &e afi.a&e #e ecranul m!bil ului( 8ala" de r-me( Ma"1ia& #u&e, 'n &f-r.i", "elef!nul #e ma&( 8cuz-m ! &ecund, m duc & m &#l #e m-ini, &#u&e el, ridic-ndu-&e( Ma"1ia& '.i &ru" fa"a #e frun"e .i &e du&e &#re fundul &lii( %e la "e6,1ea, Y)!nne nu #ierdu&e nimic din &cen( 8e a#r!#ie de EmilE .i #ri)i, cu ! e<#re&ie 'n care &e ci"ea re#r!.ul, #iureul de car"!fi #e care Ma"1ia& 'nc nici nu-l a"in&e&e( 0cu un &emn din !c1i &#re &"rad, #e dea&u#ra )i"rinei, .i 'i z-mbi fe"iei( EmilE 'nele&e ce-i &u,era .i z-mbi la r-ndul ei, a#!i &e ridic, '.i lu farfuria .i, &ub #ri)irea )i,ilen" a lui Y)!nne, "ra)er& &"rada( * Ma"1ia& &e #ri)ea 'n !,linda de dea&u#ra c1iu)e"ei( Nu-l #re!cu#a fa#"ul c AudreE ! &cur"a&e cu &c1imbul de me&a6e, era 'n &ala de m!n"a6 .i el 'nele,ea f!ar"e bine c a)ea de lucru* %!ar .i eu &un" !cu#a", iau ma&a cu fa"a mea, "!i &un"em f!ar"e !cu#ai* !ricum, dac lucreaz la ima,inile din L!ndra, fr d!ar .i #!a"e c &e ,-nde."e la mine*, "rebuie c "e1nicianul i-! fi zi& ce)a de dulce, #arc 'l .i )d #e "i#, ,enul la ciufu" .i #izma.* Azi am ! fa de bid!n "ur"i"* E bine c AudreE a &cri& c 'i e d!r & m )ad* nu e ea aia care & &#un lucruri 'n care nu crede* P!a"e c ar "rebui & m duc &-mi "und #rul*
327

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

A.ezai 'n"r-! b!<, An"!ine .i L!ui& a"acau a d!ua "a) de nem( U.a re&"auran"ului &e de&c1i&e, EmilE in"r .i &e du&e l-n, ei( L!ui& nu fcu nici un c!men"ariuA &e mulumi d!ar & ,u&"e din #iureul celei mai bune #rie"ene( E "!" la "elef!n$ 'n"reb An"!ine( 2i, du# cum 'i era !biceiul, EmilE r&#un&e CdaD d-nd din ca#( 2"ii, .i mie mi &e #are c e dez!rien"a", 'n m!men"ul &"a( Nu fi 'n,ri6!ra"( E ce)a care li &e 'n"-m#l cel!r mari, dar le "rece 'n"!"deauna, &#u&e An"!ine, cu un ,la& care )!ia &-! lini."ea&c( Adic, "u crezi c n!i nu &un"em nici!da" #re!cu#ai$ i-! 'n"!ar&e EmilE, ."er#elind un nem din "a)( * Ma"1ia& ie.i de la "!ale" fluier-nd( EmilE nu mai era la l!cul ei( :n faa lui, #e ma&, "elef!nul celular era 'nfi#" dre#" 'n mi6l!cul farfuriei cu #iure( Buimci", &e 'n"!ar&e .i 'n"-lni #ri)irea acuza"!are a lui Y)!nne, care 'i ar"a )i"rina re&"auran"ului "1ailandez( * :n drum &#re c!n&er)a"!rul de muzic, EmilE mer,ea cu #a.i mari, fr &-i adre&eze un cu)-n" "a"lui ei, care nu ."ia cum &-.i mai cear &cuze( Recun!."ea c nu #rea fu&e&e cu min"ea ac!l!, 'n "im#ul #r-nzului, .i f,duia c n-! & mai fac a.a ce)a( 2i, #e urm, .i lui i &e 'n"-m#la &-i &#un ce)a lui EmilE .i ea & nu-l a&cul"e, de e<em#lu c-nd de&ena( Pu"ea & &e r&"!arne #m-n"ul, .i ea nu-.i lua !c1ii de #e f!aie( :n faa #ri)irii incendiare #e care i-! arunc EmilE, Ma"1ia& "rebui & admi" c nu fcu&e del!c ! c!m#araie ,enial( Pen"ru a fi ier"a", 'n &eara aia rm-nea 'n camera ei #-n c-nd a)ea &-! fure &!mnul( In"r-nd la cur&ul de c1i"ar, EmilE &e ridic #e )-rful #ici!arel!r .i '.i &ru" "a"l( :l 'n"reb dac mmica ei ! & )in &-! )ad 'n cur-nd .i 'nc1i&e u.a( :n"!r& la librrie, Ma"1ia& &e !cu# de d!i clieni, du# care &e a.ez 'n faa calcula"!rului .i in"r #e &i"e-ul in"erne" al Eur!&"arului( *
324

- MARC LEVY -

A d!ua zi, c-nd An"!ine a6un&e la bir!u, Mc>enzie 'i ddu d!&arul ren!)rii re&"auran"ului, la care lucra&e "!a" n!a#"ea( An"!ine de&fcu #lan.ele .i le 'n"in&e 'n faa lui( E<amin de&enele #r!iec"ului, #lcu" &ur#rin& de rezul"a"ele muncii c!lab!ra"!rului &u( 0r &-.i #iard iden"i"a"ea, bi&"r!ul m!derniza" a)ea & fie f!ar"e ele,an"( C!n&ul"-nd caie"ul ele &arcini .i de)izul a&cun& 'n fundul ma#ei, An"!ine fu ,a"a-,a"a & &e a&fi<ieze( :.i c!n)!c imedia" .eful de a,enie( Mc>enzie, cu c!ada 'n"re #ici!are, fu de ac!rd c #!a"e &e 'n"recu&e #uin cu ,luma( Tu 'i 'nc1i#ui cum)a c, dac-i "ran&f!rmm re&"auran"ul 'n #ala", Y)!nne c1iar ! & cread c am f!l!&i" ma"eriale recu#era"e$ zbier An"!ine( %u# Mc>enzie, nimic nu era #rea frum!& c-nd era )!rba de Y)!nne( 2i 'i mai amin"e."i !are c "rebuie &-i realizezi ca#!d!#era 'n d!u zile$ Am #re)zu" "!"ul, r&#un&e Mc>enzie, #lin de en"uzia&m( Elemen"ele )!r fi a&ambla"e 'n a"elier, iar ! ec1i# de d!i&#rezece in&"ala"!ri, zu,ra)i .i elec"ricieni )!r fi la faa l!cului &-mb", #en"ru ca "!"ul & fie "ermina" duminic( 2i a,enia ! & fie "ermina" "!" duminic, #u&e ca#" di&cuiei An"!ine, #lin de "ri&"ee( C!&"ul unei a&emenea lucrri era ului"!r( Cei d!i brbai nu-.i )!rbir "!" re&"ul zilei( An"!ine fi<a&e #lanurile re&"auran"ului, 'n #iuneze, #e #ereii bir!ului &u( Cu crei!nul 'n m-n, &e #limba 'n lun, .i-n la", de la ferea&"r la &c1ie .i de la &c1ie la calcula"!r( C-nd nu de&ena, calcula cum & mai reduc din bu,e"ul lucrril!r( C-" de&#re Mc>enzie, &""ea la l!cul de munc, arunc-nd #rin #ere"ele de &"icl ni."e #ri)iri a.a de m-ni!a&e &#re An"!ine, 'nc-" ai fi zi& c .eful lui ! in&ul"a&e #e re,ina An,liei( La &f-r.i"ul du#-amiezii, An"!ine 'l c1em 'n a6u"!r #e Ma"1ia&( Ace&"a "rebuia &-i ia #e c!#ii de la .c!al .i & &e !cu#e de ei "!a" &eara, #en"ru c el a)ea & &e 'n"!arc f!ar"e "-rziu( 9 & mn-nci unde)a &au )rei &-i #re,"e&c ce)a #en"ru c-nd "e 'n"!rci$ Acela.i #la"!u cu 1ran rece, ca ul"ima !ar, ar fi f!rmidabil( Vezi c, une!ri, )iaa 'n d!i are .i #rile ei bune$ c!nc1i&e Ma"1ia& .i 'nc1i&e "elef!nul( An"!ine "ermin #e la miezul n!#ii #lanurile #r!iec"ului, care
32@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

de)eni&e mai reali&"( Nu-i mai rm-nea dec-" &-l c!n)in, #e "-m#larul cu care lucra de !bicei & aib a"-"a bun)!in 'nc-" & acce#"e "!a"e m!dificrile, .i & &#ere c ace&"a )a #rimi &-l &#ri6ine 'n"r-! a&emenea a)en"ur( 2an"ierul "rebuia & &e de&c1id 'n d!u, cel mul" "rei &#"m-niA &-mb", la #rima !r, &e )a duce la el cu #lanurile de e<ecuie( A"elierul era la "rei !re de L!ndra, #-n &eara ar fi 'na#!i( Ma"1ia& )a a)ea ,ri6 de L!ui& .i de EmilE( 0erici" c ,&i&e ! &!luie, An"!ine #lec &#re ca&( Prea !b!&i" ca & mai #!a" 'n,1ii ce)a, in"r 'n camera lui .i &e #rbu.i #e #a"( Nici nu a#uc & &e dezbrace, .i &!mnul #u&e &"#-nire #e el( * %imineaa era fri,ur!a&, c!#acii &e 'nd!iau &ub a&al"ul )-n"ului( Pal"!anele, l&a"e 'n #r&ire de la #rimele &emne de #rim)ar, fu&e&er lua"e din n!uA 'n "im# ce calcula c-."i,urile din cur&ul &#"m-nii, Ma"1ia& &e ,-ndea la c-" de rece )a fi 'n 8c!ia( Plecarea 'n )acan &e a#r!#ia, iar nerbdarea c!#iil!r era din zi 'n zi mai )izibil( 9 clien" in"r, frunzri "rei lucrri lua"e din raf"uri .i ie.i, du# ce le l& #e ! ma&( C%e ce-!i fi #leca" de la Pari&, ca & m a.ez 'n ace&" car"ier francez$D, b!d!,ni Ma"1ia&, #un-nd crile la l!cul l!r( * An"!ine a)ea ne)!ie de ! cafea "are, de ce)a care &-l in cu !c1ii de&c1i.i( N!a#"ea fu&e&e f!ar"e &cur", iar "reaba care 'l a."e#"a la a,enie nu-i l&a nici un r,az #en"ru !di1n( 9 lu #e 6!& #e Bu"e 8"ree" .i in"r iu"e 'n librria lui Ma"1ia&( :l inf!rm c &-mb" e ne)!i" & #lece 'n #r!)incie .i c )a "rebui & &e !cu#e el de L!ui&( CIm#!&ibilD, #r!"e&" Ma"1ia&( Nu #u"ea 'nc1ide librria( 0iecare la r-ndul luiA c-nd ai c!#ii, nu ."ii ce-i aia Crela.D, r&#un&e An"!ine, e#uiza", ie.ind din ma,azin( La C!ffee 81!#, ! 'n"-lni #e 8!#1ie( Cum ) mer,e cu )iaa 'n d!i$ 'l 'n"reb ea( Cu &ui.uri .i c!b!r-.uri, ca 'n "!a"e cu#lurile( :i reamin"e&c c )!i nu &un"ei un cu#lu* Trim &ub acela.i ac!#eri.A #-n la urm, fiecare '.i ,&e."e
32F

- MARC LEVY -

l!cul( Cred c din cauza frazel!r de ,enul &"a #refer eu & fiu celiba"ar, re#lic 8!#1ie( %a, dar "u nu e."i* Ari cam dr-ma", An"!ine( Am lucra" "!a" n!a#"ea la #r!iec"ul lui Y)!nne( 2i mer,e bine$ 9 & 'nce# lucrrile 'n PeeGendul urm"!r, du# ce ne 'n"!arcem din 8c!ia( C!#iii nu mai )!rbe&c dec-" de&#re )acana a&"a( 9 & fie cam #u&"iu #e aici, c-nd ! & #lecai( La&+ c 'l ai #e !mul cu &cri&!rile, "im#ul ! & "reac re#ede( 8!#1ie &c1i un z-mbe"( 8-ar #rea c e."i f!ar"e deran6a" de #lecarea mea/ &#u&e ea, &ufl-nd 'n ceaiul fierbin"e( Ba nu, de ce crezi a.a ce)a$ %ac "u e."i ferici", &un" .i eu ferici"( Celularul lui 8!#1ie )ibra #e ma&( Ea lu a#ara"ul .i recun!&cu numrul afi.a" #e ecranB era cel de la librrie( Te deran6ez$ 'n"reb )!cea lui Ma"1ia&( Nici!da"* A. )rea &-i cer un &er)iciu imen&, dar "rebuie &-mi #r!mii c nu-i &#ui nimic lui An"!ine( Bine'nele&/ V!rbe."i cam ciuda"( 8i,ur c da, &un" 'nc-n"a"( %e ce e."i 'nc-n"a"$ 9 & iau "renul de !ra n!u .i ! & a6un, la #r-nz( E l-n, "ine$ 'n"reb Ma"1ia&( E<ac"/ Uf/ B,a-mi-a.+* Mi-ai lua" )!rba din ,ur/ 2i eu la fel( An"!ine ! urmrea in"ri,a" #e 8!#1ie( P!i & ai ,ri6 de c!#ii &-mb"$ c!n"inu Ma"1ia&( An"!ine "rebuie & #lece 'n #r!)incie, iar eu am de fcu" ce)a ab&!lu" )i"al( :mi #are ruA a"unci )a fi im#!&ibil, dar 'n al" zi, cu #lcere( Tu #leci c1iar 'n PeeGendul &"a$ A.a e( Bun, )d c "e &"-n6ene&c, ! & "e la&, .!#"i An"!ine,
32H

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

ridic-ndu-&e( 8!#1ie 'l a#uc de 'nc1eie"ura m-inii .i 'l !bli, & &e a.eze( Ac!#eri micr!f!nul cu m-na .i 'i #r!mi&e c 'nc1ide 'n"r-! cli#( Vd c "e deran6ez, m!rmi Ma"1ia&( 9 & m de&curc de unul &in,ur( ;&e&c eu ! &!luie( Nu-i &#ui nimic, #r!mii$ =ur/ Vezi la )ecina "a, nu &e ."ie nici!da"( Ma"1ia& 'nc1i&e( 8!#1ie mai inu a#ara"ul la urec1e )re! c-"e)a &ecunde( 2i eu "e #u# mul"( Pe f!ar"e cur-nd/ Era !mul cu &cri&!rile$ 'n"reb An"!ine( Mai )rei ! cafea$ Nu )d de ce nu-mi &#ui( Am 'nele& f!ar"e bine c era el( %ar ce c!n"eaz$ An"!ine '.i lu un aer 'ne#a"( Nu c!n"eaz, dar, 'nain"e, ne &#uneam "!"ul( E."i c!n."ien" c aceea.i remarc i-ai fcu"-! .i c!l!ca"arului "u$ Ce remarc$ C:nain"e ne &#uneam "!"ulD* .i e ce)a ridic!l( Adic, el 'i #!)e&"e."e de&#re n!i$ Pi, a&"a c1iar c e #rea de "!"/ Credeam c )!iai & ne &#unem "!"ul, nu$ 8!#1ie 'l &ru" #e !braz .i #lec la munc( :n cli#a 'n care &e #re,"ea & "reac #ra,ul a,eniei, An"!ine 'l )zu #e Ma"1ia& d-nd buzna la Y)!nne( * Am ne)!ie de "ine/ %ac i-e f!ame, ai )eni" #uin cam de)reme, r&#un&e #a"r!ana, ie.ind din buc"rie( V!rbe&c &eri!&( Te a&cul", &#u&e ea, &c!-ndu-.i .!rul( P!i & ai ,ri6 de c!#ii &-mb"$ 8#une da, "e im#l!r/ :mi #are ne&#u& de ru, dar 'mi iau ziua liber( :nc1izi re&"auran"ul$ Nu, am ce)a de fcu" .i i ! &-! r!, #e f"ua aia, #e care ! ,zduie&c, & &e !cu#e de el( 8 nu &#ui nimic, e ! &ur#riz( %ar, mai 'n"-i, ! &-! #un la 'ncercare di&ear .i m-ine( Trebuie & fie ce)a al naibii de im#!r"an" dac-i la.i "u
32I

- MARC LEVY -

"in,irile/ Unde "e duci$ Eu "e 'n"reb #e "ine, cum)a, de ce )rei & am ,ri6 de c!#ii$ A&"a-i baf"a mea/ 8!#1ie #leac, An"!ine &e duce 'n #r!)incie, "u nu ."iu #e unde, iar de mine "u"ur!r li &e f-lf-ie( 8un" ferici" c-nd )d c-" de mul" ai a6un& &-i a#reciezi m!dul de )ia l!nd!nez( %e fa#", nu )d care e le,"ura, b!mbni Ma"1ia&( Ei bine, 'nain"e 'i #e"receai PeeGendurile &in,ur-&in,urel .i nu "e #l-n,eai nici un #ic( Acum, c!n&"a" cu #lcere c, dac li#&im, ne duci d!rul( Vd c "e &c1imbi* Y)!nne, "rebuie & m a6ui, e ! c1e&"iune de )ia .i i de m!ar"e( %ac "u crezi c ,&e."i 'n"r-! 6!i ! babE&i""er care & fie liber &-mb", 'n&eamn c e."i !#"imi&"* Bun, 'n"inde-! de aici, c am "reab( 9 & )d eu dac 'i #!" ,&i ! &!luie( Ma"1ia& ! &ru"( 8 nu-i &#ui nimic lui An"!ine* M bazez #e "ine/ Ai ne)!ie de cine)a care & aib ,ri6 de ia mici, ca & "e duci din n!u la ! lici"aie de cri )ec1i$ %a, cam a.a ce)a* A"unci, #!a"e c m-am 'n.ela"( Nu "e-ai &c1imba" c1iar a.a de mul"( La &f-r.i"ul du#-amiezii, Ma"1ia& #rimi un "elef!n de la Y)!nneB #are-&e c dibui&e ! #erl rar( 0!&" direc"!are de .c!al, %aniYle a)ea fi<urile ei, 'n& era de "!a" 'ncrederea( %e al"fel, d!rea nea#ra" &-l )ad #e "a", 'nain"e de a acce#"a &-i ia c!#iii 'n ,ri6( A)ea & )in a d!ua zi 'n"r-! )izi" la librrie .i, dac &e 'nele,eau, #rimea & )ad de c!#ii 'n PeeGend( Ma"1ia& 'n"reb dac %aniYle era di&cre"( Y)!nne nici mcar nu ca"adic&i &-i r&#und( %aniYle, una din cele "rei #rie"ene la ca"aram #e care le a)ea, nu era ,enul de "urn"!are* Crezi c &e #rice#e la fan"!me$ 'n"reb Ma"1ia&( P!f"im$ Nu* nimic, d!ar, a.a, ! idee( :n faa .c!lii, Ma"1ia& era a"-" de bucur!&, 'nc-", c-nd &un cl!#!elul, "rebui &-.i ia mu"ra lui cea mai &eri!a&( La librrie, EmilE !b&er) cea din"-i c ce)a nu era 'n !rdine( :n #rimul r-nd, "aic-&u nu &c!&e&e ! )!rb de c-nd &e 'n"!r&e&er( Pe urm, !ric-" de cufunda" 'n lec"ur ar fi #ru", ea ."ia #rea bine c &e #refaceA ca d!)ad, ci"ea de zece minu"e aceea.i #a,in( :n
32J

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

"im# ce L!ui& r&f!ia ! re)i&" cu benzi de&ena"e, &"-nd #e un "abure", ea !c!li ca&a de marca" .i &e a.ez #e ,enunc1ii lui Ma"1ia&( E."i !cu#a"$ Ma"1ia& #u&e 6!& car"ea .i '.i #ri)i, cu un aer 'ncurca", fiica( Nu #rea ."iu cum & ) &#un c1e&"ia a&"a( L!ui& l& ci"i"ul .i '.i ciuli, c-" &e #!a"e de a"en", urec1ea( Cred c ! & fim ne)!ii & renunm la 8c!ia, anun, cu ,ra)i"a"e, Ma"1ia&( %ar de ce$ 'n"rebar 'n c!r c!#iii, di&"ru.i( :n"r-un fel, e )ina meaA c-nd am fcu" rezer)rile, n-am #reciza" c ! & ne lum .i c!#iii cu n!i( Ei .i$ T!"u.i, a&"a nu-i ! crim/ re#lic, &candaliza", EmilE( %e ce & nu ne )rea$ Erau unele re,lemen"ri cr!ra nu le-am da" a"enie, ,emu Ma"1ia&( Care$ 'n"reb, de da"a a&"a, L!ui&( Ei acce#" c!#iii, dar numai dac au unele cun!."ine de fan"!m!l!,ieA al"fel, nu 'nde#line&c c!ndiiile de &ecuri"a"e( 9r,aniza"!rii nu )!r &-.i a&ume ri&curi( Pi, n-a)em dec-" & ci"im ni."e cri*, r&#un&e EmilE( Trebuie & ai a.a ce)a #e aici, nu$ Plecarea e #e&"e "rei zileA mi-e "eam c n-! & a)ei de&"ul "im# & )S #unei la #unc"( Ta"i/ Trebuie & ,&e."i ! &!luie/ &e burzului fe"ia( %a+ ."ii c e."i bine$/ %e azi-diminea, numai la a&"a m ,-nde&c/ Crezi c am &"a" cu m-inile 'n &-n$ T!a" dimineaa nam fcu" al"ce)a dec-" & m czne&c &-i ,&e&c &!luia aia/ Bun/ 2i ai ,&i"-! &au nu$ 'l 'n"reb L!ui&, care nu-.i mai ,&ea l!cul( P!a"e c ar fi una, 'n& nu ."iu* 8#une-!, ce mai &"ai$ %ac a. reu.i & dau de un #r!fe&!r de fan"!me, ai fi de ac!rd & urmai un cur& in"en&i) &-mb", #e "!a" dura"a zilei$ R&#un&ul fu CdaD 'n unanimi"a"e( L!ui& .i EmilE ddur fu,a & ia d!u caie"e cu &#iral .i cu f!aia 'n #"rele, #recum .i cari!ci, .i cul!ri, 'n e)en"uali"a"ea c )!r a)ea de fcu" lucrri #rac"ice( A1/ 9 ul"im c1e&"ie, &#u&e Ma"1ia&, #e un "!n f!ar"e &!lemn( An"!ine ) iube."e a"-" de mul", 'nc-" &e 'n,ri6!reaz din !rice nimicA a.a c nu "rebuie &-i a6un, la urec1i nici ! )!rbuli
375

- MARC LEVY -

de&#re "!a"e a&"ea( 9#eraiunea CCucle& .i m!cu+ mic/DJ( %ac afl cum)a c !r,aniza"!rii au rezer)e 'n #ri)ina &i,uranei, ! & anuleze "!"( Treaba "rebuie & rm-n &"ric" 'n"re n!i( %ar e."i &i,ur c, du# cur&ul de fan"!me, ne la& .i #e n!i & )enim$ &e 'n,ri6!r L!ui&( :n"reab-! #e fie-mea de c-" eficien am da" d!)ad c-nd am f!&" & )edem din!zaurii/ 8un"em 'n m-ini bune, zu/ &#u&e EmilE #e un "!n c-" &e #!a"e de afirma"i)( %e c-nd cu fi,ura aia de la #lane"ariu, "!a" lunea )rea & fiu .efa cla&ei( :n &eara aceea, An"!ine nu )zu nimic din !c1eadele c!m#lice #e care .i le aruncau Ma"1ia& .i c!#iii( :n ca&, ei !cu#a&er de "!a"e cele( An"!ine c!n&idera c )iaa de familie era "!" mai #lcu"( C-" de&#re Ma"1ia&, nu auzea nici unul din c!m#limen"ele #e care i le fcea An"!ine( ;-ndurile 'i erau 'n al" #ar"e( Mai a)ea un ul"im de"aliu, f!ar"e im#!r"an", de #u& la #unc" cu #rie"ena lui Y)!nne( Abia a"unci a)ea &-.i #!a" !r,aniza .i el ziua de &-mb"( * 8"-nd la bar, EnEa #arcur,ea, cu &"il!ul 'n m-n, #a,inile cu !fer"e de lucru( Y)!nne ! &er)i cu ! cafea .i ! ru, & fie a"en" c-"e)a cli#e( T-nra '.i &"r-n&e ziarul( Y)!nne a)ea ne)!ie de EnEa, &-i fac un &er)iciu( Ai )rea &-mi dai ! m-n de a6u"!r a&"zi, 'n re&"auran"$ 9 & "e #l"e&c, bine'nele&( EnEa &e 'ndre#" &#re buc"rie( %umnea)!a&"r &un"ei cea care 'mi facei un &er)iciu, &#u&e ea( Cun!&c-nd )e&"iarul, EnEa '.i lu imedia" de ac!l! un .!r .i 'nce#u & aran6eze me&ele din &al( Pen"ru #rima !ar, du# muli ani, Y)!nne #u"u, 'n &f-r.i", & &"ea "!a" dimineaa 'n buc"rie( Cum &e de&c1idea u.a re&"auran"ului, ea '.i l&a buca"ele, #en"ru a de&c!#eri c EnEa n!"a&e, ba c1iar .i &er)i&e c!menzile( T-nra m-nuia #erc!la"!rul cu de<"eri"a"e, de&c1idea .i 'nc1idea la iueal, ca ! ade)ra" #r!fe&i!ni&", fri,iderele barului( La &f-r.i"ul zilei, Y)!nne &e 1!"r-&e( EnEa a)ea "!a"e a#"i"udinile de
9

Ana,ram de laB Mulce& .i ci!cu+ mic/ 373

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

care era ne)!ie #en"ru a ! 'nl!cui &-mb"( Amabil cu clienii, ."ia &-i #un la l!cul l!r, fr ,l,ie, #e cei cer"ai cu #!li"eea .i, culmea u.urrii, reu.i&e #-n .i minunea de a-i ca#"a a"enia lui Mc>enzie, care, de al"fel, nu #rea 'n cea mai bun f!rm( Ma"1ia&, )eni" & ia ! cafea, c!n)er&a&e cu n!ua c1elneri( Era &i,ur c ! mai 'n"-lni&e unde)a( %ac a&"a era me"!da lui de a a,a, rm&e&e cam 'n urm cu #!li"ica, 'i &#u&e Y)!nne, 'n"re #a"ru !c1i( Brbaii f!l!&eau #re"e<"ele a&"ea &"u#ide, #en"ru a in"ra 'n )!rb cu fe"ele, 'nc de #e )remea ei( Ma"1ia& 6ur #e !n!area lui c nici #!meneal de a.a ce)aA era &i,ur c ! mai )zu&e #e EnEa 'nain"e( Y)!nne 'l 'n"reru#&e ca &-i ara"e c-" era cea&ulA "rebuia & &e 'n"-lnea&c, 'n cur-nd, cu %aniYle( Ma"1ia& #lec la librrie( %aniYle #&"ra&e, de #e )remea c-nd era direc"!are de .c!al, ! a"i"udine au"!ri"ar .i ! di&"incie de ne",dui"( In"r 'n librrie, '.i &cu"ur #e #re. umbrela, lu ! re)i&" de #e &u#!r"ul #en"ru ziare .i 1!"r' &-l !b&er)e #e Ma"1ia& 'nain"e de a &e #rezen"a( T!a" cariera, a#lica&e aceea.i me"!d( La 'nce#u"ul anului .c!lar, &"udia a"i"udinile #rinil!r adunai 'n cur"ea .c!lii .i, de&e!ri, afla mai mul" mai mul"e de&#re ei dec-" a"unci c-nd 'i a&cul"a la .edine( %aniYle &#unea mereuB CViaa nu-i !fer nici!da" ! a d!ua .an& de a face ! #rim im#re&ieD( C-nd e&"im c afla&e de&"ul, i &e #rezen" lui Ma"1ia& .i anun c era "rimi& de Y)!nne( El ! du&e 'n camera din &#a"ele #r)liei, #en"ru a r&#unde la "!a"e 'n"rebrile #e care ea )!ia & i le #un( %a, EmilE .i L!ui& erau am-nd!i ad!rabili .i f!ar"e binecre&cui* Nu, nici unul nu a)ea )re! #r!blem cu au"!ri"a"ea #aren"al( %a, era #rima !ar c-nd a#ela la ! babE&i""er* An"!ine era 'm#!"ri)* Cine era An"!ine$ Cel mai bun #rie"en al lui* .i na.ul lui EmilE/ %a* mama ei lucra la Pari&* 2i, da, era re,re"abil c erau de&#rii* #en"ru c!#ii, bine'nele& dar im#!r"an" era c nu duceau li#& de dra,!&"e( Nu, nu erau #rea r&fai* %a, erau ele)i buni, f!ar"e &"udi!.i( :n)"!area lui EmilE ! c!n&idera 'nze&"ra" mai ale& #en"ru ma"e* Cea a lui L!ui&$ %in #ca"e, nu reu.i&e & a6un, la ul"ima .edin cu #rinii* Nu, nu 'n"-rzia&eA "rebui&e & a6u"e un c!#ila. care &e cra&e 'n"r-un c!#ac* %a, ciuda" #!)e&"e, dar nu &-a rni" nimeni, .i &"a era e&enialul* Nu, c!#iii nu ineau re,imuri &#ecialeA da, m-ncau dulciuri* dar 'n"r-! can"i"a"e ab&!lu" rez!nabil/ EmilE urma un cur& de
372

- MARC LEVY -

c1i"ar* nici ! ,ri6, nu re#e"a nici!da" &-mb"a* Vz-ndu-l #e Ma"1ia& c '.i r!ade un,1iile, %aniYle nu mai #u"u &-.i #&"reze aerul &eri!&( :l "!r"ura&e de&"ulA ! & aib de ce face 1az cu Y)!nne, c-nd ! &-i #!)e&"ea&c de&#re acea&" 'n"-lnire, a.a cum '.i #r!mi&e&er am-nd!u( %e ce r-dei$ 'n"reb Ma"1ia&( Nu ."iu dac m-a a#uca" c-nd ai 'ncerca" & ) 6u&"ificai 'n #ri)ina dulciuril!r &au c-nd mi-ai #!)e&"i" "r.enia cu c!#acul( Bun, ,a"a cu .!"iileA L!ui& fiind bieelul lui An"!ine, #re&u#un c EmilE e&"e fiica dumnea)!a&"r( Cred c nu m 'n.el, nu$ ( :l cun!a."ei #e An"!ine$ 'n"reb Ma"1ia&, 'n,r!zi"( 8un" una din"re cele mai bune #rie"ene ale lui Y)!nneA din c-nd 'n c-nd, n!i #a"ru mai )!rbim de&#re )!i( A.a c, da, 'l cun!&c #e An"!ine( 0ii #e #ace, &un" mu" ca m!rm-n"ul/ Ma"1ia& ab!rd #r!blema !n!rariului, dar lui %aniYle( :i era de a6un& #lcerea de a-.i #e"rece ziua cu EmilE .i cu L!ui&( Pen"ru f!&"a direc"!are de .c!al, fa#"ul c nu a)ea ne#!i era ! m,rie #e care nu i-! ier"a cu una, cu d!u fiului ei( Ma"1ia& &e #u"ea bucura lini."i" de &-mb"a lui( 9 & ,&ea&c ea ! cale #en"ru a-i face #e c!#ii & #e"reac ! zi #al#i"an"( Pal#i"an"$* P!a"e c Ma"1ia& a)ea #!&ibili"a"ea de-a ! face de neui"a"/ * 0!&"a direc"!are de .c!al ,&ea c ideea era e#a"an"/ 8-i 'n)ei #e c!#ii c-"e ce)a de&#re i&"!ria l!curil!r #e care a)eau & le )izi"eze 'n )acan i &e #rea un lucru 'nele#"( Ea cun!."ea bine Marea Bri"anie .i fu&e&e ele mai mul"e !ri 'n ?i,1land&, dar ce 'nele,ea, mai e<ac", Ma"1ia& #rin Ccur& de fan"!meD$ Ma"1ia& &e du&e la ! e"a6er, de unde lu mai mul"e cri ,r!a&e, car"!na"eB Lege da $ar$a elor1:, Loc!11,urile b9 $ui$e, 5i y -ac5imid, -icile 0a $ome cl$oresc pri <coia. Cu "!a"e lucrrile a&"ea, nimeni nu ) #!a"e b,a 'n c!f/ &#u&e el, #un-ndu-i 'n fa "!" "eancul( 9 'n&!i #-n la u.a librriei(
10 11

Tar"an Ken,l(L &"!f 'n car!uri de di)er&e cul!ri, fabrica" 'n 8c!ia( L!c1 Ken,l(L lac f!ar"e alun,i", #e fundul unei )i, 'n 8c!ia( 377

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Cad!u din #ar"ea ca&ei/ 2i & nu ui"ai cum)a mica lucrare &cri&, la &f-r.i"ul zilei* %aniYle ie.i cu braele 'ncrca"e( Pe &"rad, &e 'n"-lni cu An"!ine( 8"ra.nic )-nzare/ fluier ace&"a, in"r-nd 'n librrie( Cu ce "e #!" a6u"a$ 'n"reb Ma"1ia&, cu un aer ne)in!)a"( M-ine, 'n z!ri, ! & #lec( Ai un #r!,ram #en"ru c!#ii$ T!"ul e 'n !rdine, r&#un&e Ma"1ia&( * La cin, Ma"1ia& nu-.i #u"u ,&i l!cul #e &caun( 8ub #re"e<" c '.i cau" un #ul!)er 'n ca& era fri,, nu$ &e du&e & ci"ea&c un me&a6 de la AudreE( 9 s lucre; $o$ )eeke dul 2 sala de mo $aE. Mai "-rziu, 'n"!rc-ndu-&e 'n camer ce &e auzea &u&, de."e#""!rul lui cu radi!$ mai afl c ea "rebuia & m!n"eze din n!u "!a"e &ec)enele din cur&ul e&ca#adei l!r l!nd!nezeB 5e! icia ul meu 2'i smulge prul di cap, $oa$e imagi ile su $ pros$ cadra$e. 2i, du# zece minu"e, 'nc1i& 'n baie, 'i mr"uri&i lui AudreE uimirea &aB 4i Eur c, 2 &i;orul camerei, $o$ul era per0ec$=== * 8eara &e 'nc1eia( Y)!nne !f" din rrunc1i .i 'nc1i&e u.a du# ul"imii clieni( :n &#a"ele "e6,1elei, EnEa &#la #a1arele( Am a)u" ! &ear bun, nu$ 'n"reb "-nra c1elneri( Treizeci de "ac-muriA nu-i ru #en"ru ! )ineri &eara( A mai rma& ce)a din felul zilei$ T!"ul &-a )-ndu"( A"unci, e ! &ear bun( M-ine ai & "e de&curci f!ar"e bine, &#u&e Y)!nne, &"r-n,-nd me&ele din &al( M-ine$ :mi iau liber .i 'i la& ie #e m-n re&"auran"ul( Ade)ra"$ Nu #une #a1arele cu #ici!r #e e"a6era aia, #en"ru c )ibreaz c-nd mer,e #erc!la"!rul* Mruni., ca & dai re&"ul, ,&e."i 'n &er"arul ca&ei( M-ine &ear, ai ,ri6 & duci &u&, la "ine 'n camer, "!" ce 'nca&ezi( Nu-mi #lace & la& banii aici, c nu &e ."ie nici!da"( %e ce a)ei a"-"a 'ncredere 'n mine$
374

- MARC LEVY -

%e ce n-a. a)ea$ 'n"reb Y)!nne, m"ur-nd #!delele( T-nra c1elneri &e a#r!#ie .i 'i lu m"ura din m-n( :n"reru#"!arele &un" 'n dul#i!rul din &#a"ele "u( M duc la culcare( Y)!nne urc &cara .i in"r 'n camera ei( :.i fcu "!ale"a la iueal .i &e b, 'n #a"( :n"in& &ub cear.af, a&cul"a z,!m!"ele din &al( EnEa "!cmai &#r&e&e un #a1ar( Y)!nne z-mbi .i &"in&e lumina( * An"!ine &e culc ! da" cu c!#iiiB n!a#"ea lui a)ea & fie &cur"( C-" de&#re Ma"1ia&, &e 'nc1i&e 'n d!rmi"!r .i c!n"inu & &c1imbe me&a6e cu AudreE( Pe la !ra un&#rezece, ea 'l #re)eni c ! & c!b!are la bufe"( 8ala era la &ub&!l .i nu ! mai #u"ea &una( :i mai &#u&e .i c a)ea un c1ef nebun & &"ea 'n braele lui( Ma"1ia& de&c1i&e .if!nierul .i '.i 'n"in&e #e #a" "!a"e cm.ile( %u# c-"e)a 'ncercri, ale&e una aib, cu ,uler i"alian, care 'i &""ea mai bine( * 8!#1ie 'nc1i&e )ali6!ara a.eza" #e &caun( :.i lu bile"ul de "ren, )erific !ra de #lecare .i &e du&e la baie( 8e a#r!#ie de !,lind, ca &-.i &"udieze "enul, &c!a&e limba .i fcu ! &"r-mb"ur( A#!i, '.i lu un "ee&1ir" a,a" 'n"r-un cuier din &#a"ele u.ii .i &e 'n"!ar&e 'n camer( %u# ce #!"ri)i de."e#""!rul, &e lun,i 'n #a", &"in&e lumina .i &e ru, & nu ad!arm #rea "-rziu( A d!ua zi, )!ia & ara"e bine .i, mai ale&, & nu aib cearcne 'n 6urul !c1il!r( * Cu !c1elarii #e )-rful na&ului, %aniYle &""ea a#leca" #e&"e caie"ul mare, cu &#iral( Lu ri,la .i &ublinie cu un marGer ,alben "i"lul ca#i"!lului #e care "!cmai 'l c!#ia&e( V!lumul al II-lea din Lege dele <coiei &""ea #u& la )edere, #e bir!u( R!&"i cu ,la& "are #ara,raful al "reilea de #e #a,ina de&c1i& 'n faa ei( *
37@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

EmilE de&c1i&e 'nce" de "!" u.a( Tra)er& #alierul, #.ind 'n )-rful #ici!arel!r, .i r-c-i la u.a lui L!ui&( Bieelul a#ru 'n #i6ama( Ea 'l "ra&e, "i#"il, #e &car( A6un.i 'n buc"rie, L!ui& 'n"rede&c1i&e u.a fri,iderului, ca & aib #uin lumin( Cu infini"e #recauii, c!#iii #re,"ir micul de6un( :n "im# ce EmilE um#lea cu &uc de #!r"!cale un #a1ar .i alinia cu"iile de cereale 'n faa "ac-mului, L!ui& &e in&"al la bir!ul "a"lui &u .i '.i #u&e de,e"ele #e "a&"a"ur( 8e a#r!#ia cel mai #ericul!& m!men" al mi&iuniiA 'nc1i&e !c1ii .i a#& #e "a&"a C#rin"D, ru,-ndu-&e c-" #u"ea de fierbin"e ca im#riman"a & nu le &c!ale "aii din &!mn( A."e#" c-"e)a cli#e .i a#uc f!aia care ie.ea( Te<"ul i &e #rea #erfec"( :nd!i 1-r"ia 'n a.a fel 'nc-" & &"ea c-" mai dre#" #e ma& .i i-! 'n"in&e lui EmilE( 9 ul"im #ri)ire, #en"ru a )erifica dac "!a"e erau la l!cul l!r, .i cei d!i c!#ii urcar imedia", & &e culce(

XIII
9ra cinci .i "reizeci( Cerul de #e&"e 8!u"1 >en&in,"!n era de un r!z #al( 8e cr#a de ziu( EnEa 'nc1i&e ferea&"ra .i &e b, din n!u 'n #a"( * %e."e#""!rul afi.a !ra cinci .i #a"ruzeci .i cinci( An"!ine lu din .if!nier un #ul!)er ,r!& .i 'l #u&e #e umeri( :.i ridic &acul de la #ici!arele &ecrQ"aire-ului .i 'l de&c1i&e #en"ru a )erifica dac d!&arul era 'n !rdine( Planurile de e<ecuie &e aflau la l!cul l!r, #lan.ele de a&emenea, a.a c 'nc1i&e din n!u &acul .i c!b!r'( A6un,-nd 'n buc"rie, de&c!#eri micul de6un, care 'l a."e#"a( %e&fcu 1-r"ia din faa farfuriei .i ci"i bileelul #u& ac!l!, cu a"-"a dr,l.enie, anume #en"ru el( Fi 0oar$e prude $ 'i u dep'i limi$a de &i$e;. Pu ei bi e ce $ura Fc!iar dac s$ai pe ba c!e$a di spa$eG. am preg$i$ u $ermos, ca sl ei la drum. 5ea'$ep$m la ci . Ai griE s leaduci copiilor u mic cadou di cl$orie, 0i c le 0ace 2 $odeau a plcere. 5e 2mbri'e;, -a$!ias. 0!ar"e em!i!na", An"!ine lu "erm!&ul, '.i recu#er c1eile din cu#a de la in"rare .i ie.i din ca&( Au&"inul era #arca" 'n ca#"ul &"rzii( Aerul mir!&ea frum!&, a #rim)ar, cerul era li#&i" de n!riA drumul a)ea
37F

- MARC LEVY -

& fie #lcu"( * 8!#1ie &e 'n"in&e, 'n "im# ce in"ra 'n buc"ria micului ei a#ar"amen"( :.i #re,"i ! cea.c de cafea .i &e ui" la cea&ul cu#"!rului cu micr!unde( Era !ra .a&e, "rebuia & &e ,rbea&c niel, dac nu )!ia & #iard "renul( 2!)i 'n faa r!c1iil!r a"-rna"e 'n dre&&in, .i 1!"r' c ni."e blu,i .i ! cma. ar mer,e de minune( * 9ra .a&e .i "reizeci( Y)!nne 'nc1i&e u.a care ddea 'n cur"ea din &#a"e( :.i #u&e !c1elarii de &!are .i, cu ! )ali6!ar 'n m-n, #!rni #e Bu"e 8"ree", c"re &"aia de me"r!u 8!u"1 >en&in,"!n( La ferea&"ra EnEei era lumin( Pu"ea #leca lini."i", fa"a &e "rezi&e( :n felul &"a, a)ea .i mi"i"ica de lucru( 9ricum, era mul" mai bine a.a, dec-" & in re&"auran"ul 'nc1i& "!a" ziua( * Lui %aniYle 'i #lcea #unc"uali"a"eaA &e ui" la cea&ul de m-nB era .a#"e fi<( A#& #e bu"!nul &!neriei( Ma"1ia& ! c!ndu&e 'n ca& .i 'i #r!#u&e ! cea.c de cafea( Cafe"iera era #e ma&a din buc"rie, cnile &""eau la &cur&, 'n c!m#ar"imen"ul l!r, za1rul era 'n dula#ul de dea&u#ra c1iu)e"ei( C!#iii d!rmeau( 8-mb"a &e "rezeau, 'n ,eneral, #e la !ra n!uA mai a)ea de a."e#"a" d!u !re( El '.i #u&e un "renci, '.i aran6 ,ulerul cm.ii 'n !,linda de la in"rare, '.i "recu #uin m-na #rin #r, ca & .i i-l aran6eze, .i-i mulumi lui %aniYle de ! mie de !ri( Va fi aca& cel "-rziu #e la !ra n!u&#rezece( R!b!"ul "elef!nic era #u& 'n funciune( %ac &una An"!ine, nu care cum)a &-i r&#und( %ac el ! & aib ne)!ie &-i )!rbea&c, ! &-! &une de d!u !ri, du# care ! & 'nc1id .i, a#!i, ! & &une din n!u( Ma"1ia& ie.i din ca&, ! lu la fu, #e &"rad .i, c-nd a6un&e 'n 9ld Br!m#"!n, c1em un "a<i( 8in,ur 'n &al!nul &#ai!&, %aniYle '.i de&c1i&e &er)ie"a .i &c!a&e din ea d!u caie"e Clairef!n"aine( Pe c!#er"a unuia, era !
37H

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

mic fan"!m de&ena" cu crei!nul alba&"ruA #e a celuilal", de&enul era fcu" cu crei!nul r!.u( * Tra)er&-nd 8l!ane 8Zuare, unde nu era nici i#enie la acea&" !r ma"inal, Ma"1ia& '.i #ri)i cea&ulB a)ea & a6un, la "im# 'n ,ara Na"erl!!( * %e la ,ura me"r!ului, ie.eai 'n ca#"ul #!dului Na"erl!!( Y)!nne ! lu &#re &cara rulan"( :n &"rad, "ra)er& .i &e ui" la fere&"rele lar,i ale 8#i"alului 8"( Vincen"( Era !ra .a#"e .i "reizeci, mai a)ea niel "im#( Pe car!&abil, un "a<i ne,ru mer,ea 'n )i"ez c"re ,ar( * 9ra !#"( Cu )ali6!ara 'n m-n, 8!#1ie c1em un "a<i care "recea #e l-n, ea( CNa"erl!! In"erna"i!nalD, &#u&e ea, 'nc1iz-nd #!r"iera( "lack cab-ul ! lu #e 8l!ane A)enue( 9ra.ul era &"rluci"!rA de 6ur 'm#re6urul lui Ea"!n 8Zuare, ma,n!liile, mi,dalii .i cire.ii erau 'n fl!are( Marea e&#lanad a #ala"ului re,inei &e um#lea de "uri."ii care #-ndeau &c1imbarea ,rzii( Cea mai frum!a& #ar"e a "ra&eului 'nce#ea c-nd in"rai #e Birdca,e NalG( Era de-a6un& & 'n"!rci ca#ul, #en"ru a )edea b-"lanii cenu.ii care ciu,uleau, la c-i)a me"ri, #eluzele !rd!na"e din 8"( =ame& ParG( %!i "ineri #rini mer,eau de6a #e ! alee, in-nd-! fiecare, de m-n, #e fe"ia du& din"r-un &al" 'n al"ul, #en"ru a face #a.i de uria.( 8!#1ie &e #lec &#re ,eamul de&#ri"!r, ca &-i &#un c-"e)a cu)in"e .!feruluiA la urm"!rul &"!#, ma.ina '.i &c1imb direcia( * 2i meciul "u de cricGe"$ N-ai azi finala$ 'n"reb Y)!nne( Nu i-am ceru" )!ie & "e 'n&!e&c, #en"ru c m-ai fi refuza", r&#un&e =!1n, ridic-ndu-&e( Nu )d ce in"ere& ai a)ea &-i #e"reci dimineaa a."e#"-nd( Pacienii n-au dre#"ul & fie 'n&!ii(
37I

- MARC LEVY -

%e 'nda" ce )!m #rimi rezul"a"ele analizel!r "ale .i n-am nici ! 'nd!ial c )!r fi &a"i&fc"!are "e duc & iei ma&a 'n #arc, iar du# aceea, dac mai e&"e "im#, mer,em & )edem #ar"ida care &e 6!ac du#-ma&( Era !ra !#" .i cinci&#rezece( Y)!nne '.i #rezen" c!n)!carea la ,1i.eul de #r!,ramri( 9 infirmier 'i ie.i 'n 'n"-m#inare, 'm#in,-nd un &caun cu r!"ile( %ac facei "!"ul ca & a)em im#re&ia c &un"em b!lna)i, cum !i fi )r-nd & ne mear, mai bine$ b!mbni Y)!nne, care refuza & &e a.eze #e &caunul cu r!"ile( Infirmierei 'i #rea ne&#u& de ru, dar &#i"alul nu 'n,duia nici ! aba"ere de la re,ulile &"abili"e( C!m#aniile de a&i,urri erau cele care cereau ca #acienii & circule a&"fel( 0uri!a&, Y)!nne ced( %e ce z-mbe."i$ 'l 'n"reb #e =!1n( 0iindc 'mi dau &eama c, #en"ru #rima !ar 'n )iaa "a, ! & fii !bli,a" & faci ce i &e &#une* ace&" &#ec"ac!l face c-" "!a"e finalele de cricGe"( Tu e."i c!n."ien" c ! &-mi #l"e."i 'n&u"i" )e&elia a&"a$ C1iar .i 'nmii", .i "!" ! & fie ! afacere bun, &#u&e =!1n, r-z-nd( Infirmiera ! lu cu ea #e Y)!nne( C-nd =!1n rma&e &in,ur, z-mbe"ul i &e ."er&e( El !f" ad-nc .i '.i "-r' &ilue"a 'nal" &#re bncile din &ala de a."e#"are( Cea&ul de #e #ere"e ar"a !ra n!u( %imineaa a)ea & fie "are lun,( * :n"!ar& aca&, 8!#1ie '.i de&c1i&e )aliza .i '.i aran6 lucrurile 'n dula#( :.i #u&e 1ala"ul alb .i ie.i din camer( Mer,-nd &#re fl!rrie, "rimi&e un me&a6 de #e "elef!nul m!bil( -i,e imposibil s &i 2 )eeke dul s$a. Pup,i pe pri i di par$ea mea. <ora $a, care $e iube'$e. 2i a#& #e "a&"a C&endD( * 9ra n!u .i "reizeci( A.eza" l-n, ,eam, Ma"1ia& #ri)ea la c-m#ia en,lezea&c ce &e de&f.ura &ub !c1ii lui( :n difuz!r, ! )!ce anun in"rarea iminen" 'n "unel( %umnea)!a&"r nu &imii nimic 'n urec1i c-nd "recem #e &ub mare$ ! 'n"reb Ma"1ia& #e #a&a,era din faa lui(
37J

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Ba da, un mic zumze"( 0ac drumul &"a du& .i 'n"!r& ! da" #e &#"m-n .i cun!&c anumi"e #er&!ane #en"ru care efec"ele &ecundare &un" mul" mai &eri!a&e/ r&#un&e b"r-na d!amn, relu-ndu-.i lec"ura( * An"!ine &emnaliz .i #r&i au"!&"rada M3A #en"ru el #ar"ea cea mai #lcu" a cl"!riei 'nce#ea c-nd in"ra #e drumul ce mer,ea de-a lun,ul c!a&"ei( C!nduc-nd cu )i"eza a&"a, a)ea & a6un, la a"elierul de "-m#lrie cu ! 6um"a"e de !r mai de)reme( Lu "erm!&ul cu cafea de #e &caunul #a&a,erului, 'l #rin&e 'n"re ,enunc1i .i, cu ! m-n, 'i de.urub ca#acul iar cu cealal" inu bine )!lanul( :l du&e la ,ur .i !f"B Ce b!u/ &"a-i &uc de #!r"!cale/ :n de#r"are, ,!nea un Eur!&"ar( Trenul a)ea & di&#ar, 'n mai #uin de un minu", 'n "unelul ce "recea #e &ub Canalul M-necii( * :n Bu"e 8"ree" era 'nc lini."e( 8!#1ie de&c1i&e ,rila6ul din faa )i"rinei( La c-i)a me"ri de ea, EnEa a.eza me&ele #e "era&a re&"auran"ului( 8!#1ie 'i z-mbi( EnEa di&#ru 'n &al .i ie.i, du# c-"e)a cli#e, cu ! cea.c 'n m-n( 0ii a"en" c fri,e, &#u&e ea, 'n"inz-ndu-i lui 8!#1ie un ca##uccin!( Mulume&c, e."i f!ar"e dr,u( Y)!nne nu e aici$ 2i-a lua" ziua liber, r&#un&e EnEa( Mi-a #!meni" ea ce)a, dar eram cu min"ea 'n al" #ar"e( 8 nu-i &#ui c m-ai )zu" a&"zi( N-are nici un r!&"( N-am #u& za1r, nu ."iam dac "rebuie, &#u&e EnEa, 'n"!rc-ndu-&e la munc( :n #r)lie, 8!#1ie '.i "recu #alma #e&"e ma&a #e care "ia fl!rile( 9 !c!li .i &e a#lec & ia cu"ia cu &cri&!ri( Ale&e una din mi6l!cul "eancului .i #u&e cu"ia la l!c( 8"-nd #e #!dea, la ad#!&"ul "e6,1elei, 'nce#u & ci"ea&c &cri&!area cu ,la& "are, .i !c1ii i &e 'm#ien6enir de lacrimi( Mare "-m#i"/ Ce 'nclinaie a)ea &-.i fac ru de una &in,ur/ 2i c-nd "e ,-nde."i c era abia &-mb"* %uminica era, de !bicei, ziua ei cea mai rea( Une!ri, i &e 'n"-m#la & fie a"-" de "are c!#le.i" de &in,ur"a"e, 'nc-"
345

- MARC LEVY -

&"raniu #arad!</ nu a)ea nici #u"erea, nici cura6ul de a cu"a #uin c!n&!lare l-n, ai ei( Bine'nele& c ar fi #u"u" r&#unde la in)i"aia fra"elui &u( Ar fi #u"u" & nu renune 'nc ! da"( El ar fi lua"-! de la ,ar, a.a cum &"abili&er( Cumna"a .i ne#!"ul i-ar fi #u& mii de 'n"rebri, #e "!a" dura"a drumului( 2i, a6un,-nd 'n ca&a #rin"ea&c, 'n m!men"ul 'n care "a"l &au mama ar fi 'n"reba"-! cum 'i mer,e, #r!babil c ar fi izbucni" 'n lacrimi, cum & le &#un c nu mai d!rmi&e de "rei ani 'n braele unui brba"$ Cum & le e<#lice c dimineaa, la micul de6un, i &e "ia re&#iraia c-nd '.i #ri)ea cea.ca$ 2i cum & le de&crie c-" de ,rei 'i erau #a.ii, c-nd &e 'n"!rcea &eara aca&$ 8in,urul m!men" 'n care ui"a de "!a"e a&"ea era c!ncediul, c-nd #leca &-.i 'n"-lnea&c #rie"eniiA dar c!ncediile &e "erminau 'n"!"deauna .i &in,ur"a"ea '.i in"ra din n!u 'n dre#"uri( A.a c, dac "!" a)ea & #l-n,, mcar &-! fac aici, unde n-! )edea nimeni( 2i c1iar dac ,l&ci!rul din min"ea ei 'i &#unea c #u"ea & ia !ric-nd "renul, la ce bun$ :n &eara urm"!are, la 'n"!arcere, ar fi f!&" .i mai ru( %e aceea, #refera&e &-.i de&fac )aliza( 2i era mai bine a.a( * 2irul de cl"!ri care a."e#"au #e "r!"uarul din faa ;rii de N!rd &e lun,ea 'n"runa( %u# "rei &fer"uri de !r de la c!b!r-rea din Eur!&"ar, &e urc, 'n &f-r.i", .i Ma"1ia& 'n"r-un "a<i( %e c-nd 'nce#u&er lucrrile de re#araii 'n z!na din 6urul ,rii, c!le,ii lui nici nu mai )!iau & )in, 'i e<#lic .!ferul( Ca & a6un,i .i ca & #leci de aici, era ! 'n"rea, #eri#eie, un #eri#lu &u#rareali&"( Am-nd!i erau de ac!rd c au"!rul #lanului de !r,anizare a circulaiei din Pari& !ri nu l!cuia 'n !ra., !ri era )reun #er&!na6 &c#a" din"r-un r!man de 9rPell( 2!ferul &e in"ere& de felul 'n care &e de&f.ura circulaia 'n cen"rul L!ndrei, de c-nd &e #l"ea "a<, dar Ma"1ia& nu era in"ere&a" dec-" de !ra afi.a" #e "abl!ul de b!rd( 8!c!"ind du# 'mbulzeala de #e bule)ardul Ma,en"a, na)ea & a6un, #rea cur-nd #e e&#lanada de l-n, Turnul M!n"#arna&&e( *
343

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Infirmiera !#ri f!"!liul 'n faa marca6ului de #e #ard!&eal( Y)!nne &e inea an!.( ;a"a, acum #!" & m ridic$ %u# "!a"e &emnele, #er&!nalul &#i"alice&c n-a)ea &-i duc d!rul, &e ,-ndi =!1n( %ar &e 'n.elaB "-nra femeie ! &ru" #e Y)!nne #e am-nd!i !bra6ii( Nu mai r-&e&e a"-"a de ani de zile, declar ea( M!men"ul 'n care Y)!nne l-a #u& la l!cul lui #e .eful de &er)iciu ;i&ber" )a rm-ne ,ra)a" #en"ru "!"deauna 'n mem!ria ei, ca .i 'n cea a c!le,el!r( C1iar .i du# ce ! & ia& la #en&ie, ! & r-d #!)e&"ind ce mu"r a fcu" .eful ei c-nd Y)!nne l-a 'n"reba" dac e d!c"!r 'n medicin &au 'n "-m#enie( Ce i-au &#u&$ 'n"reb, cu ,la&ul &czu", =!1n( C ! & "rebuia&c & m mai &u#!ri 'nc )re! c-i)a ani( Y)!nne '.i #u&e !c1elarii ca & &"udieze n!"a de #la" #e care funci!narul &#i"alului i-! &"recura&e #e &ub ,eamul ,1i.eului( Lmurii-m, &uma a&"a )a in"ra 'n buzunarul felcerului care &-a !cu#a" de mine$ Ca&ierul ! lini."i 'n acea&" #ri)in .i refuz cecul #e care i-l 'n"indea ea( 9ne&"i"a"ea 'i in"erzicea & 'nca&eze, a d!ua !ar c!n"rac!&"ul analizel!r( %!mnul din &#a"ele ei ac1i"a&e de6a &uma da"!ra"( %e ce ai fcu" a&"a$ 'n"reb Y)!nne, c-nd ie.ir din &#i"al( Pen"ru c n-ai a&i,urare, iar analizele a&"ea "e ruineaz( 8cum#a mea Y)!nne, fac .i eu ce #!"A "u nu m la.i del!c & m !cu# de "ine, a.a c, mcar de da"a a&"a, c-nd &""eai cu &#a"ele, am #r!fi"a" de !cazie, ca un la./ Ea &e 'nl 'n )-rful #ici!arel!r .i 'l &ru" cu dui!.ie #e frun"e( %ac-i a.a, d-i 'nain"e 'nc niel .i du-m & mn-nc, fiindc mi-e ! f!ame de lu#/ * Primii clieni ai EnEei &e in&"alar #e "era&( Perec1ea c!n&ul" meniul .i 'n"reb dac felul #e care 'l m-nca&er &#"m-na "recu" &e mai ,&ea #e li&"( Era )!rba de&#re un &!m!n delici!&, #re#ara" la abur .i &er)i" #e un #a" de &ala"( * La d!u &u"e de Gil!me"ri de ac!l!, ! ma.in Au&"in ?ealeE
342

- MARC LEVY -

"recea #e &ub #!r"alul de crmid r!.ie al unei mari "-m#lrii( An"!ine !#ri 'n cur"e .i &e du&e #e 6!& &#re bir!uri( Pa"r!nul 'l 'n"-m#in cu braele de&c1i&e .i 'l c!ndu&e 'nun"ru( * ?!"r-" lucru, a&"zi, zeii nu erau de #ar"ea lui( %u# ce 'ndura&e c1inurile circulaiei, Ma"1ia& &e #ierdu&e 'n mi6l!cul imen&ei e&#lanade din dre#"ul ,rii M!n"#arna&&e( Un ,ardian bine)!i"!r, ce fcea de #az la "urn, 'i ara" #e unde &-! ia( 8"udi!urile de "ele)iziune erau e<ac" 'n #ar"ea !#u& l!cului 'n care &e a1a( Trebuia &-! ia 'na#!i #e Rue de l+Arri)Qe .i #e bule)ardul Vau,irard, &-! fac la &"-n,a, #e bule)ardul Pa&"eur, .i &a in"re #e AllQe de la 2e %i)i&i!n BlindQe, care &e afla "!" 'n &"-n,a lui( :n #a& aler,"!r, a)ea & a6un, ac!l! cam 'n zece minu"e( Ma"1ia& fcu ! !#rire &cur", ca & cum#ere un bra de "randafiri de la un )-nz"!r ambulan", .i a6un&e, 'n &f-r.i", la in"rarea 'n &"udi!uri( Un a,en" de #az 'l le,i"im .i cu" 'n"r-un caie" numrul de in"eri!r de la re,ia de ima,ine( C-nd i &e r&#un&e la "elef!n, 'l inf!rm #e un "e1nician c AudreE era a."e#"a" la rece#ie( Ea #ur"a blu,i .i ! bluz care 'i &ublinia 'nc-n""!area curb a &-nil!r( C-nd 'l )zu #e Ma"1ia&, !bra6ii i &e 'mbu6!rar( Ce-i cu "ine aici$ 'n"reb ea( M #limbam( E ! &ur#riz #lcu", dar, "e im#l!r, a&cunde fl!rile alea( Nu aici, "!a" lumea &e ui" la n!i, .!#"i ea( Nu )d dec-" d!i-"rei "i#i, 'n &#a"ele ,eamului( ia d!i-"rei "i#i 'n c1e&"iune &un" direc"!rul redaciei, .eful de la de#ar"amen"ul de inf!rmaii .i ! ziari&" care e cea mai mare farfara din PA032, a.a c "e r!, & fii di&cre"( Al"fel, ! & am #ar"e de cinci&#rezece zile de ,lume ne&ra"e( Ai ! cli# liber$ 'n"reb Ma"1ia&, a&cunz-nd la &#a"e buc1e"ul de "randafiri( M duc &-i anun c li#&e&c )re! !r, a."ea#"-m la cafenea, )in .i eu imedia"( Ma"1ia& ! #ri)i in"r-nd( %inc!l! de #ere"ele de &"icl &e )edea
12

PA0 K#aE&a,e aud!)i&uel fran[ai&L "!"ali"a"ea canalel!r TV .i radi! au"!riza"e & emi" #e "eri"!riul francez( 347

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

#la"!ul, unde &e de&f.ura 'n direc" ediia de la !ra "rei&#rezece a "ele6urnalului( 8e a#r!#ie #uinA c1i#ul #rezen"a"!rului 'i #rea cun!&cu"( AudreE &e 'n"!ar&e .i &e ui" a#&a" la el, ar"-ndu-i cu de,e"ul drumul c"re ie.ire( Re&emna", Ma"1ia& &e &u#u&e .i fcu &"-n,a-m#re6ur( Ea a6un&e la ca#"ul aleii unde ! a."e#"a Ma"1ia&, &"-nd #e ! banc( :n &#a"ele lui, #e un "eren al Primriei Pari&ului, &e 6ucau "rei #ar"ide de "eni&( AudreE lu "randafirii .i &e a.ez al"uri de el( 8un" f!ar"e frum!.i, &#u&e ea, &ru"-ndu-l( 0ii a"en", a)em 'n &#a"e "rei a,eni de la 8%EC, care di&#u" ! #ar"id de "eni& ama"!r cu "rei fr-ni de-ai l!r, de la %;8E( :mi #are ne&#u& de ru #en"ru adineauri, dar n-ai idee ce e ac!l!( Un #la"!u de "ele)iziune, cum)a$ Nu )reau &-mi ame&"ec )iaa #ar"icular cu munca( :nele,, m!rmi Ma"1ia&, #ri)ind fl!rile #e care AudreE .i le #u&e&e #e ,enunc1i( 0aci b!"$ Nu, di&-de-diminea am lua" "renul 'nc!ace .i nu ."iu dac 'i dai &eama c-" &un" de ferici" c "e )d( 2i eu &un" la fel de mul", &#u&e ea, &ru"-ndu-l din n!u( Nu-mi #lac #!)e."ile de dra,!&"e 'n care "rebuie & "e #i"e."i( %ac am ni."e &en"imen"e #en"ru "ine, )reau & #!" &#une a&"a 'n"re,ii lumi, )reau ca !amenii care &un" l-n, mine &-mi 'm#r".ea&c fericirea( 2i e&"e cazul$ 'n"reb AudreE, z-mbind( Nu 'nc* dar )a fi( 2i, #e urm, nu )d ce-! fi a.a de n!&"im( %e ce r-zi$ Pen"ru c ai &#u& C#!)e&"e de dra,!&"eD .i #en"ru c a&"a 'mi face, cu ade)ra", #lcere( Va&zic, e."i "!"u.i #uin"el ferici" c m )ezi$ Pr!&"!)ane/ ?ai, de,eaba lucrez la ! "ele)iziune liber, cum zici "u, #en"ru c nu-& c1iar a.a de liber c-nd e )!rba de "im#ul meu( Ma"1ia& ! lu #e AudreE de m-n .i ! "ra&e &#re "era&a unei cafenele( Am l&a" fl!rile #e banc/ &#u&e AudreE, 'nce"inindu-.i #a.ii( La&-le ac!l!, &un" na&!ale, le-am cum#ra" 'n #iaa din faa "urnului( A. fi )ru" &-i !fer un buc1e" ade)ra", dar am #leca" mul" mai 'nain"e ca 8!#1ie &-.i de&c1id #r)lia(
344

- MARC LEVY -

2i, cum AudreE nu &#unea nimic, Ma"1ia& adu,B 9 #rie"en fl!rrea&, de #e Bu"e 8"ree"A )ezi c .i "u e."i #uin"el ,el!a&/ * Un clien" in"r 'n ma,azin( 8!#1ie '.i aran6 1ala"ul( Bun ziua, am )eni" #en"ru camer, &#u&e brba"ul, &"r-n,-ndu-i m-na( Ce camer$ 'n"reb 8!#1ie, in"ri,a"( El a)ea aerul unui e<#l!ra"!r ceea ce nu 'n&emna c era mai #uin r"ci"( :i &#u&e c "!cmai &!&i&e 'n acea diminea din Au&"ralia .i fcea ! e&cal Ia L!ndra, du# care, a d!ua zi, #leca #e c!a&"a de e&" a Me<icului( :.i fcu&e rezer)area #rin in"erne", #l"i&e c1iar .i un ac!n" .i &e afla la aceea.i adre& care fi,ura 'n c1i"ana lui de rezer)are( 8!#1ie #u"ea c!n&"a"a ea 'n&.i( Am "randafiri &lba"ici, 1Qlian"1Yme37, bu6!ri de al"fel, &ez!nul abia a 'nce#u" .i &un" &u#erbi dar 'nc nu am camere de !a&#ei, r&#un&e ea, r-z-nd din "!a" inima( Cred c ai f!&" e&cr!ca"( :ncurca", brba"ul '.i #u&e 6!& )aliza, al"uri de ! 1u& care dac "e luai du# f!rma ei #r!"e6a ! #lan. de &urf( 2"ii cum)a un l!c acce&ibil, unde & #!" d!rmi 'n &eara a&"a$ 'n"reb el, cu un accen" care 'i "rda !ri,inea au&"ralian( E&"e un 1!"el f!ar"e dr,u, c1iar a#r!a#e de aici( Lu-nd-! 'na#!i, #e &"rad, ! &-l ,&ii 'n 9ld Br!m#"!n R!ad, #e #ar"ea cealal", la numrul 3F( Brba"ul 'i mulumi cu cldur .i '.i lu lucrurile( E ade)ra" c bu6!rii dumnea)!a&"r &un" &u#erbi, &#u&e el, ie.ind( * Pa"r!nul "-m#lriei &"udia #lanurile( 9ricum, #r!iec"ul lui Mc>enzie ar fi f!&" ,reu de realiza" 'n "ermenul #re)zu"( %e&enele lui An"!ine &im#lificau 'n m!d c!n&iderabil lucrul 'n a"elierA lemnul 'nc nu fu&e&e "ia", #rin urmare, nu ar fi f!&" nici ! #r!blem & &e re)in a&u#ra c!menzii an"eri!are( Ac!rdul fu #ece"lui" #rin"r-!
13

?Qlian"1YmeKfr(L

#lan" )i)ace cu fl!ri ,alben-aurii( 34@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

&"r-n,ere de m-n( An"!ine #u"ea #leca ab&!lu" lini."i" & )izi"eze 8c!ia( 8-mb"a urm"!are, du# 'n"!arcerea lui, un cami!n a)ea & "ran&#!r"e m!bila la re&"auran"ul lui Y)!nne( M!n"!rii, care 'n&!eau cami!nul, a)eau & &e #e "reab, iar duminic &eara "!"ul a)ea &a fie ,a"a( Acum, )eni&e "im#ul & )!rbea&c de&#re celelal"e #r!iec"e 'n cur&A 'n"r-un 1an &i"ua" la nici zece Gil!me"ri de ac!l!, 'i a."e#"a ! ma& cu d!u "ac-muri( * Ma"1ia& &e ui" la cea&( 8e fcu&e de6a !ra d!ua/ %ac am mai rm-ne niel #e "era&a a&"a$ &#u&e el, )!i!&( Am ! idee mai buna, r&#un&e AudreE, "r,-ndu-l de m-n( Ea &""ea 'n"r-! mic ,ar&!nier c!c!a" 'n"r-un "urn din faa #!r"ului =a)el( %ac luau me"r!ul, a6un,eau 'n mai #uin de un &fer" de !r( :n "im# ce ea &una la redacie, ca &a anune c 'n"-rzie, Ma"1ia& "elef!na ca &-.i &c1imbe bile"ul de "ren( Me"r!ul aerian ,!nea #e .ine( ;arni"ura &e !#ri la #er!nul &"aiei Bir?aGeim( C!b!r-r 'n fu,a &crile 'nal"e, me"alice, .i mrir #a&ul #e c1eiul ;renelle( C-nd a6un&er #e e&#lanada din faa "urnului, Ma"1ia& &e !#ri, cu r&uflarea "ia", .i &e a#lec 'nain"e, cu m-inile #e ,enunc1i( 8e ridic .i #ri)i cldirea( Ce e"a6$ 'n"reb el, ,-f-ind( Lif"ul urc la e"a6ul d!uzeci .i !#"( Cabina era !#ac, iar Ma"1ia& era a"en" numai la AudreE( In"r-nd 'n ,ar&!nier, ea &e du&e la ferea&"ra lar, ce ddea &#re 8ena .i "ra&e #erdeaua, ca &-l crue #e Ma"1ia& de ameelile lui( A#!i, 'i ddu al"ele, &c!-ndu-.i bluza .i l&-ndu-.i blu,ii &-i alunece de-a lun,ul c!a#&el!r( * Tera&a nu &e mai ,!lea( EnEa aler,a de la ! ma& la al"a( :nca&a n!"a unui &urfer au&"ralian .i acce#"a cu #lcere &-i #&"reze #lan.a( N-a)ea dec-" &-! rezeme de #ere"ele !ficiului( Re&"auran"ul era de&c1i& 'n cur&ul &eriiA #-n la !ra d!uzeci .i d!u, .i-! #u"ea recu#era( Ea 'i ar"a drumul .i &e 'n"!ar&e imedia" & &er)ea&c(
34F

- MARC LEVY -

* =!1n &ru" m-na lui Y)!nne( C-" "im#$ 'n"reb el, m-n,-ind-! #e !braz( i-am &#u&B ! & fiu cen"enar( %ar d!c"!rii ce i-au &#u&$ Acelea.i #r!&"ii ca 'n"!"deauna( %e e<em#lu, c ar "rebui & "e mena6ezi$ %a, cam a.a ce)a( 2"ii, ca &-i #rice#, cu accen"ul la al l!r* Re"ra,e-"e .i )in! la mine, 'n >en"( A#i, dac "e-a. a&cul"a #e "ine, c1iar c mi-a. &cur"a )iaa/ 2"ii #rea bine c nu-mi #!" l&a re&"auran"ul( Azi, l-ai l&a" f!ar"e bine* =!1n, dac bi&"r!ul ar "rebui & &e 'nc1id du# m!ar"ea mea, a&"a m-ar !m!r' a d!ua !ar( 2i, #e urm, "u m iube."i a.a cum &un", .i de-aia "e iube&c .i eu( %!ar de-aia$ 'n"reb =!1n, cu un aer .ire"( Nu, .i #en"ru urec1ile alea mari ale "ale( ?ai 'n #arc, ! & #ierdem finala( %ar, a&"zi, #e =!1n 'l durea 'n c!" de cricGe"( Lu #uin #-ine din c!.ule, #l"i n!"a .i ! lu #e Y)!nne de bra( 9 "ra&e &#re lac, ca & 1rnea&c 'm#reuna ,-."ele, care .i 'nce#u&er & ,-,-ie, )z-ndu-i c &e a#r!#ie( * An"!ine 'i mulumi ,azdei &ale( 8e 'n"!ar&er am-nd!i la "-m#lrie, unde a)eau & di&cu"e 'n de"aliu, cu .eful de a"elier, #lanurile de e<ecuie( :n d!u !re, #u"ea &-! #!rnea&c iar la drum( :n !rice caz, nu a)ea nici un m!"i) de ,rab, c!#iii erau cu Ma"1ia&( * AudreE '.i a#rin&e ! i,ar .i )eni & &e culce iar l-n, Ma"1ia&( :mi #lace ,u&"ul #ielii "ale, &#u&e ea, m-n,-indu-i #ie#"ul( C-nd "e 'n"!rci$ 'n"reb el, "r,-nd fumul #e na&( Tu fumezi$ M-am l&a", &#u&e el, "u.ind u.!r( 9 & #ierzi "renul(
34H

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

A&"a 'n&eamn c "rebuie & "e 'n"!rci la &"udi!$ %ac )rei & )in 'n )izi" la L!ndra, "rebuie & "ermin m!n"a6ul ace&"ui re#!r"a6, care e de#ar"e de a fi ,a"a( Ima,inile erau c1iar a"-" de #r!a&"e$ Mai ruB &un" ne)!i" & &c!"!ce&c #rin ar1i)e( M 'n"reb de ce "e-!r !b&eda a"-"a ,enunc1ii meiA #rac"ic, nu i-ai filma" dec-" #e ei( E&"e )ina !biec"i)ului, nu a mea, r&#un&e Ma"1ia&, 'mbrc-ndu-&e( AudreE 'i &#u&e & n-! a."e#"e, fiindc ea a)ea & #r!fi"e de !cazie, c "!" e aca&, #en"ru a &e &c1imba .i a lua ce)a de r!ni" #en"ru di&ear( In"eni!na & lucreze "!a" n!a#"ea, ca & recu#ereze "im#ul #ierdu"( &"a e c1iar "im# #ierdu"$ 'n"reb Ma"1ia&( NuA 'n &c1imb, "u c1iar e."i n"-n,, r&#un&e ea, &ru"-ndu-l( Ma"1ia& era de6a #e #alier( AudreE &e ui" lun, la el( %e ce "e uii a.a la mine$ ! i&c!di el, a#&-nd #e bu"!nul lif"ului( Tu n-ai #e al"cine)a 'n )iaa "a$ Ba da, #e fie-mea * A"unci, ."er,e-!/ 2i u.a ,ar&!nierei &e 'nc1i&e, du# ce AudreE 'i "rimi&e un &ru"( * La ce !r ai "ren$ 'n"reb Y)!nne( %ac "!" nu )rei & mer,em la "ine, iar >en"ul 'i e&"e 'nc #rea de#ar"e, ce-ai zice & d!rmim 'n"r-un 1!"el de lu<$ Tu .i cu mine 'n"r-un 1!"el$ =!1n, da+ "u ai )zu" ce )-r&" a)em$ :n !c1ii mei, "u n-ai )-r&" .i, c-nd &un" cu "ine, nu mai am nici eu( N-am & "e )d nici!da" dec-" cu c1i#ul acelei "inere femei care a in"ra" 'n"r-! zi 'n librria mea( Tu e."i &in,urul/ :i mai amin"e."i de #rima n!a&"r n!a#"e$ :mi amin"e&c c ai #l-n& de &rea cma.a de #e "ine( Am #l-n& #en"ru c nu m-ai a"in&( N-am fcu"-! #en"ru c i-era "eam( T!cmai #en"ru c ai 'nele& a&"a am #l-n&, ,!,!mane( Am rezer)a" un a#ar"amen"( ?ai & mer,em & lum cina 'n 1!"elul "u de lu< .i, du# aia,
34I

- MARC LEVY -

mai )edem( 9are )!i a)ea dre#"ul de a 'ncerca & "e 'mb"$ Cred c ! "!" faci de c-nd "e-am 'n"-lni", &#u&e Y)!nne, &"r-n,-ndu-l de m-n( * 9ra .a#"e&#rezece .i "reizeci( Ma.ina Au&"in ?ealeE ,!nea #e drumuri l"uralnice( 8u&&e< era ! re,iune ma,nific( An"!ine z-mbiA 'n de#r"are, "renul Eur!&"ar &e !#ri&e 'n mi6l!cul c-m#iei( Pa&a,erii din el nu )!r a6un,e #rea cur-nd la de&"inaie, 'n "im# ce el )a fi la L!ndra cam 'n d!u !re* * 9ra .a#"e&#rezece 'i "reizeci .i d!u( C!n"r!l!rul anuna&e ! 'n"-rziere de ! !r fa de !rarul #re)zu"( Ma"1ia& ar fi )ru" &-! &une #e %aniYle, ca &-! #re)in( An"!ine n-a)ea de ce & a6un, 'nain"ea lui, dar era de #refera" &-.i #re,"ea&c un alibi &eri!&( C-m#ia era ma,nific, dar, din nefericire #en"ru el, "elef!nul na)ea &emnal de-a lun,ul cii fera"e( Ur&c )acile, &#u&e el, #ri)ind #e ,eam( * Miua &e a#r!#ia de &f-r.i"( 8!#1ie b, #e"alele ri&i#i"e 'n"r-un &er"ar de&"ina" ace&"ui &c!#( C-nd fcea buc1e"ele, 'i cdeau 'n"!"deauna c-i)a #umni( Tra&e !bl!anele ma,azinului, '.i &c!a&e 1ala"ul .i ie.i #e u.a din &#a"ele #r)liei( Era rc!are, dar lumina &"rlucea #rea frum!& ca & &e duc aca&( EnEa ! in)i" &-.i alea, una din"re me&ele libere, care erau de&"ule( :n &ala re&"auran"ului, un brba" cu aer de e<#l!ra"!r cina de unul &in,ur( Ea r&#un&e z-mbe"ului &u, .!)i ! cli# .i, a#!i, 'i fcu &emn EnEei c &e duce & cineze al"uri de "-nrul acela( Vi&a&e din"!"deauna & cl"!rea&c 'n Au&"ralia, a.a c a)ea de #u& mii de 'n"rebri( * 9ra d!uzeci( Trenul in"ra, 'n &f-r.i", 'n ,ara Na"erl!!( Ma"1ia&
34J

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

&e n#u&"i #e #er!n .i urc #e &cara rulan", 'mbr-ncindu-i #e "!i care 'i &"-n6eneau "recerea( A6un&e #rimul 'n ca#"ul .irului de "a<iuri din &"aie i 'i f,dui .!ferului un bac.i. &ub&"anial dac-l la&, 'n"r-! 6um"a"e de !r, 'n 8!u"1 >en&in,"!n( * Cea&ul de #e "abl!ul de b!rd ar"a !ra d!uzeci .i zece( An"!ine ezi" .i ! c!"i #e Bu"e 8"ree"( 9bl!nul fl!rriei era "ra&, &e 'nele,e, cci 8!#1ie era #leca" 'n PeeGendul &"a( Cu braul #u& #e &caunul ,!l a. #a&a,erului, fcu mar.arier .i #!rni iar #e drumul &#re Clare)ille ;r!)e( C1iar 'n faa ca&ei era un l!c de #arca"( :l !cu# .i lu din "!r#ed!ul ma.inii cele d!u minia"uri c!nfeci!na"e de .eful a"elierului de "-m#lrieB ! #a&re de lemn #en"ru EmilE .i un a)i!n #en"ru L!ui&( Ma"1ia& nu-i )a #u"ea re#r!.a c ui"a&e de micile cad!uri #en"ru c!#ii( C-nd in"r 'n &al!n, L!ui& 'i &ri 'n brae( EmilE abia dac '.i ridic !c1iiA "!cmai "ermina de fcu" un de&en 'm#reun cu "an"i %aniYle( * 8!#1ie '.i 'nce#u&e an"reul la 8EdneE, '.i decu#a&e limba de mare la Per"1, iar, acum, &a)ura ! crem caramel la Bri&bane( ?!"r-" lucru, 'n"r-! zi, &e )a duce 'n Au&"ralia( %in #ca"e, B!b NalleE nu-i )a #u"ea fi ,1id mul" )reme de aici 'nain"e( C1iar de a d!ua zi, '.i c!n"inua !c!lul lumii, #!rnind &#re Me<ic( Un cen"ru de )acan de #e malul !ceanului 'i #r!mi&e&e ! &lu6b de in&"ruc"!r de &urf "im# de .a&e luni( A#!i$ ?abar n-a)ea, )iaa a)ea &-i 'ndrume #a.ii( El )i&a & mear, 'n Ar,en"inaA du# aceea, 'n funcie de #!&ibili"i, &e )a duce 'n Brazilia, 'n Panama( C!a&"a de )e&" a 8"a"el!r Uni"e ar fi #rima e"a# a #eri#lului #e care 'l )a face anul )ii"!r( A)ea 'n"-lnire cu ni."e #rie"eni, 'n #rim)ar, ca & #-ndea&c marele )al( Unde, mai e<ac", #e c!a&"a de )e&"$ 'n"reb 8!#1ie( Pe unde)a 'n"re 8an %ie,! .i L!& An,ele&( A)ei #unc"e de 'n"-lnire fi<e, &#u&e 8!#1ie, r-z-nd din "!a" inima( Cum facei & ) ,&ii #rie"enii$ %in !m 'n !mA #-n la urm, aflm 'n"!"deauna unde & dm unii de alii( Lumea &urferil!r e&"e ! mic familie( 2i du# aceea$
3@5

- MARC LEVY -

8an 0ranci&c!( Trecere !bli,a"!rie #e &ub ;!lden ;a"e, #e #lan.a cu #-nzA a#!i, ! & cau" un car,!u care & m #rimea&c la b!rd .i ! ."er, &#re In&ulele ?aPaii( B!b NalleE &!c!"ea c ! & rm-n cel #uin d!i ani 'n Pacific, a)ea a"-"ea a"!luri de de&c!#eri"* C-nd "-nrul &urfer ceru n!"a de #la", EnEa 'i amin"i de #lan.a #e care i-! 'ncredina&e( :l a."e#"a rezema" de #ere"e, la in"rarea 'n !ficiu( La 1!"el nu au )ru" &-! #&"reze$ 'n"reb 8!#1ie( Eu )!rbi&em de ! camer la un #re acce&ibil* r&#un&e B!b, 6ena"( Pen"ru a-.i c!n"inua #eri#lul, "rebuia & in cu dinii de bierile #un,ii( Nu #u"ea & c1el"uia&c #e un #a" de ! n!a#"e ! &um care i-ar #ermi"e & "ria&c a#r!a#e ! lun 'n America de 8ud( %ar 8!#1ie n-a)ea de ce & fie 'n,ri6!ra"( Vremea era bl-nd, #arcurile din L!ndra minuna"e, iar el era 'nc-n"a" & d!arm &ub cerul liber( Era !bi.nui"( 8!#1ie c!mand d!u cafele( Un e<#l!ra"!r au&"ralian, care #leca 'n Me<ic .i care nu a)ea & &e 'n"!arc din cl"!rie dec-" 'n &ec!lul )ii"!r* 8 nu fie 'n,ri6!ra" c el '.i #e"rece n!a#"ea afar$ * A&"a 'n&emna c n-! cun!a."e/ %e!da", &e &imi f!ar"e )in!)a" c nu-l 'ndruma&e cum "rebuie, de dimineaA era "!"u.i ,re.eala ei, dac frum!&ul &urfer nu #u"u&e ,&i un l!c de cazare la un #re rez!nabil* Ce dr,la. era ,r!#ia aia mic #e care ! fcea 'n brbie* Ca & &ca# de #!)ara )in!)iei, .i numai ca & &ca# de #!)ara )in!)iei* E ! nebunie cum &e ad-nce."e ,r!#ia aia, c-nd z-mbe."e* ce m-ini frum!a&e are* %ac ar mai #u"ea z-mbi ! da", d!ar ! da", #uin de "!"* Trebuie d!ar &-mi fac cura6* La urma urmei, n-! fi c1iar a.a de ,reu & &#ui* %umnea)!a&"r nu cun!a."ei re,iunea, .i e n!rmal( :n&, la L!ndra, #!a"e #l!ua 'n !rice m!men"* mai ale& n!a#"ea* .i, c-nd #l!u, #i #l!u, nu &e-ncurc* 8!#1ie &"recur n!"a de #la" 'n #!al, ! ,1em!"!ci .i ! arunc &ub ma&( A#!i, 'i fcu &emn EnEei c ! & "reac a d!ua zi ca & #l"ea&c( * Ce)a mai "-rziu, in"r-nd 'n ca&, B!b NalleE ! l& #e 8!#1ie & "reac 'nain"ea lui( =!1n ;l!)er fcu acela.i lucru cu Y)!nne, 'n #ra,ul a#ar"amen"ului #e care 'l rezer)a&e la 8arl$o . Iar, c-nd
3@3

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Ma"1ia& b, c1eia 'n br!a&c, 'i de&c1i&e 'n&u.i An"!ine( T!cmai ! c!ndu&e &e #e %aniYle la "a<i( * Ima,inile de filau cu "!a" )i"eza 'na#!i( AudreE a#& ! "a&" de #e #u#i"rul de m!n"a6, 'n"reru#-nd derularea benzii( Pe ecran, recun!&cu )ec1ea uzin elec"ric, 'm#reun cu cele #a"ru c!.uri ,i,an"ice( :n faa ace&"eia, z-mbea ea, cu micr!f!nul 'n m-nA c1i#ul 'i era "!"almen"e fl!u34, dar '.i amin"ea f!ar"e bine c z-mbea( Plec de l-n, #u#i"ru .i 1!"r' c era "im#ul & c!b!are ca &-.i ia de la bufe" ! cafea c-" &e #!a"e de fierbin"e( N!a#"ea a)ea & fie lun,( * Ma"1ia& ."er,ea )a&ele, &"-nd 'n faa c1iu)e"ei( Al"uri de el, An"!ine, cu .!rul la br-u .i cu mnu.ile de cauciuc 'n m-ini, freca a#&a", cu bure"ele, un #!l!nic( Nu &e rzuie lemnul dac-l freci cu #ar"ea a&#r$ 'n"reb Ma"1ia&( An"!ine 'l i,n!r( Nu &c!&e&e ! )!rb "!a" &eara( %u# cin, EmilE .i L!ui&, &imind fur"una care #lu"ea 'n aer, #refera&er & &e a.eze mai la ! #ar"e, ca &-.i re#e"e cur&urile din acea zi( :nain"e de a #leca, %aniYle le ddu&e de fcu" ni."e "eme( E."i #&i1!ri,id/ &e #!rni Ma"1ia&, a.ez-nd ! farfurie la &cur&( An"!ine a#& #edala #ubelei .i arunc 'n ea #!l!nicul, a#!i bure"ele( 8e a#lec & ia un bure"e n!u din dula#( %e ac!rd, i-am 'nclca" re,ula aia &acr!&anc"/ c!n"inu Ma"1ia&, ridic-nd braele &#re cer( Am a)u" ne)!ie & #lec d!u !re &#re &f-r.i"ul zilei, d!u !re mici-mi"i"ele, .i mi-am 'n,dui" & a#elez la ! #rie"en de-a lui Y)!nne, ca & aib ,ri6 de c!#ii( Care e drama$* 2i, 'n afar de a&"a, ei ! ad!r( 9 babE&i""er/ b!d!,ni An"!ine( Te-ai a#uca" & &#eli un #1rel de #la&"ic/ zbier Ma"1ia&( An"!ine '.i de&fcu .!rul .i 'l arunc, ,1em!"!ci", #e 6!&( :i reamin"e&c c am &#u& am-nd!i* Am &#u& am-nd!i c ! & ne di&"rm, nu c ! & facem
14

0l!u Kfr(L

."er&A e&"!m#a"( 3@2

- MARC LEVY -

c!ncuren &"andului cu #r!du&e Mi&"er Pr!#er, de la T-r,ul din Pari&( Tu nu re&#eci nimic/ r&#un&e An"!ine( Ne-am fi<a" "rei re,uli, "rei re,uli mici-mi"i"ele* Pa"ru/ re#lic, fr & #iard "im#ul, Ma"1ia&( 2i n-am a#rin& nici mcar ! i,ar 'n ca&, a.a c, "e r!,, da$ %a+ ."ii ce)a, m !b!&e."i/ 9 & m duc .i eu la culcare( A1, frum!a& )acan ! & mai a)em/ A&"a n-are nimic de-a face cu )acana( Ma"1ia&, care urca #e &car, &e !#ri la ul"ima "rea#"( A&cul"-m bine, An"!ine( %in cli#a a&"a, eu &c1imb re,ulile( 9 & ne #ur"m ca un cu#lu n!rmalB dac ! & mai a)em ne)!ie, ! & c1emm din n!u ! babE&i""er, "ra&e el c!ncluzia .i in"r 'n camer( 8in,ur, 'n &#a"ele me&ei din buc"rie, An"!ine '.i &c!a&e mnu.ile .i &e ui" la c!#iii a.ezai "urce."e #e 6!&( EmilE inea ! f!arfec, L!ui& lua&e un "ub de li#ici( Cu ,ri6, a#lica&er #!zele decu#a"e .i '.i c!m#arau c!la6ele din caie"e( %e fa#", ce facei )!i$ 'n"reb An"!ine( 9 lucrare de&#re )iaa de familie/ r&#un&er EmilE .i L!ui&, a&cunz-ndu-.i !#era( An"!ine a)u un m!men" de ezi"are( E "im#ul & mer,ei la culcare( M-ine, &cularea di&-dediminea, ca & #lecm 'n 8c!ia( ?ai, "!a" lumea 'n #a"/ EmilE .i L!ui& nu &e l&ar ru,ai .i '.i &"r-n&er lucrurile( %u# ce aran6 a."ernu"ul fiului &u, An"!ine &"in&e lumina .i a."e#" c-"e)a cli#e 'n 'n"uneric( Lucrarea aia de&#re )iaa de familie* & mi-! ci"ii "!"u.i .i mie 'nain"e de-a i-! da 'n)"!arei( In"r-nd 'n baie, ddu na& 'n na& cu Ma"1ia& 'mbrca" de6a 'n #i6ama, care &e &#la #e dini( 2i, 'n afar de a&"a, "e fac a"en" c eu am #l"i"-! #e babE&i""er/ adu, ace&"a, #un-nd #a1arul la l!c, #e e"a6er( Ma"1ia& 'i &#u&e n!a#"e bun lui An"!ine, de&c1i&e u.a .i &"ri, #e cul!arB %a"a )ii"!are, #l"e."e-i mai bine ni."e lecii de francez, #en"ru c bile"ul #e care mi l-ai l&a" azi-diminea era #lin de ,re.eli de !r"!,rafie/ %ar Ma"1ia& in"ra&e de6a 'n camera lui(
3@7

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

* Ul"imii clieni #leca&er( EnEa 'nc1i&e u.a .i &"in&e ne!nul din )i"rin( Cur &ala, &e a&i,ur c &caunele erau alinia"e l-n, me&e .i &e 'n"!ar&e 'n !ficiu( Verific 'nc ! da" dac "!a"e erau 'n !rdine, &e#ar bac.i.urile de 'nca&ri .i #u&e bancn!"ele 'n"r-un #lic #e care a)ea de ,-nd &-l a&cund &ub &al"ea .i & i-l dea lui Y)!nne c-nd &e )a 'n"!arce( V!i & 'm#in, &er"arul ca&ei, dar ace&"a era bl!ca"( :.i &"recur m-na .i &imi, 'n fundul lui, ce)a care !#unea rezi&"en( Era un #!r")izi" f!ar"e )ec1i, cu #ielea #a"ina" de )reme( :m#in& de curi!zi"a"e, EnEa 'l de&c1i&e( :nun"ru, ,&i ! f!aie de 1-r"ie 'n,lbeni", #e care ! de&fcu( H augus$ 1IJK Fe$ia mea, iubirea mea scump, As$a e ul$ima scrisoare pe care i,o scriu. 4 $r,o or, m &or 2mpu'ca. +oi p'i spre moar$e cu 0ru $ea sus, m9 dru c u am &orbi$. Du 0i m9! i$ pe $ru aceas$ mare e orocire care e lo&e'$e, eu u &oi muri dec9$ o da$, 2 s $iclo'ii care &or $rage 2 mi e &or muri de 0iecare da$ c9 d is$oria 2i &a pome i. 4i las mo'$e ire u ume de care &ei 0i m9 dr. +oiam s plec 2 A glia3 2 sc!imb, &oi s9 gera 2 cur$ea u ei 2 c!isori di Fra a. 1ar, pe $ru mi e, liber$a$ea $a 'i a ei preuiesc c9$ &iaa. -,am lup$a$ pe $ru ca lumea s 0ie mai bu 'i am mare 2 credere c $u 2mi &ei reali;a &isul, c9 d u &oi mai 0i. 6rice ai 0ace, u $e da b$u$ icioda$, cci aces$a e preul liber$ii oame ilor. -icua mea C&o e, m g9 desc mereu la ;iua 2 cere $e,am da$ 2 roa$a mare de la 5er es. 8e drgu erai 2 roc!ia $a 2 0lora$= Ar$ai cu dege$ul spre acoperi'urile Parisului. 4mi ami $esc de dori a pe care i,ai pus,o. 1e aceea, 2 ai $e de,a 0i ares$a$, am ascu s, 2 $r,u sei0 de ba c, ce&a ba i pu'i deopar$e pe $ru $i e3 2i &or 0i de 0olos. Acum, '$iu c &isele u au pre, dar poa$e c ace'$i ba i $e &or aEu$a $o$u'i s i,l reali;e;i pe al $u, a$u ci c9 d eu u &oi mai 0i. 4i pu c!eia 2 por$&i;i$, mama $a &a '$i s $e clu;easc acolo u de $rebuie. Aud i'$e pa'i care se apropie, dar u mi,e $eam dec9$ pe $ru
3@4

- MARC LEVY -

$i e. +e;i $u, aud c!eia care se rsuce'$e 2 broasca celulei mele 'i e de,aEu s s m g9 desc la $i e ca s ;9mbesc. %os, 2 cur$e, lega$ de s$9lp, &oi ros$i umele $u. 8!iar dac mor, u $e &oi prsi icioda$. 4 e$er i$a$ea mea, $u &ei 0i u ica raiu e pe $ru care am e>is$a$ pe aces$ pm9 $. Leali;ea;,$e, $u e'$i spera a 'i m9 dria mea. 5$icul $u care $e iube'$e Tulbura", EnEa 'm#"uri &cri&!area .i ! #u&e la l!c, 'n #!r")izi"( :m#in&e &er"arul ca&ei .i &"in&e luminile din &al( C-nd urc #e &car, i &e #ru c, 'n &#a"ele ei, "re#"ele de lemn "r!&neau &ub #a.ii unui "a" care nu-.i #r&i&e nici!da" fiica(

XIV
0iecare '.i lua&e !bli,aia de a-l "rezi #e "a"l celuilal"( L!ui& !#ia 'n #a"ul lui Ma"1ia&, 'n "im# ce EmilE "r,ea, fr mena6amen"e, #la#uma de #e An"!ine( 9 !r mai "-rziul du# ! mulime de i#e"e .i de 'ncurc"uri Ma"1ia& nu mai ,&ea bile"ele, An"!ine nu era &i,ur c 'nc1i&e&e r!bine"ul ,azel!r "a<iul 'i du&e 'n &f-r.i", la aer!#!r"ul ;a"PicG( Trebuir & "ra)er&eze 'n fu, "erminalul, #en"ru a reu.i & &e 'mbarce ul"imii 'nain"e ca #a&arela & fie ridica"( B!ein,ul H7H al c!m#aniei Bri"i&1 Midland a"eriz 'n 8c!ia la !ra #r-nzului( %ac, a6un,-nd la L!ndra, Ma"1ia& crezu&e c #en"ru el #rac"ica limbii en,leze )a fi un infern, 'n"-lnirea cu funci!narul de la bir!ul de 'nc1iriere a ma.inil!r, de #e aer!#!r"ul din Edinbur,1, 'i ar" c, #-n a"unci, nu cun!&cu&e dec-" #ur,a"!riul( Nu 'nele, ! )!rb din ce zice "i#ul &"a( 9 ma.in e ! ma.in, nu$ Pe cu)-n" dac n-are #rune 'n ,ur/ &e burzului Ma"1ia&( La&-m #e mine, m !cu# eu de c1e&"ia a&"a, 'l 'm#in&e de!#ar"e An"!ine( %u# ! 6um"a"e de !r, un >an,!! de cul!area mrului )erde ! lua #e au"!&"rada MJ, 'n&#re n!rd( C-nd "recur de !ra.ul Lilin"1,!P, Ma"1ia& 'i #r!mi&e ! 'n,1ea" cu .a&e bul,ra.i #rimului din cei "rei care )a izbu"i & #r!nune acel nume( %u# ce
3@@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

&e r"ci" c-nd !c!lir 0alGirG, a6un&er la cderea n!#ii 'n frum!&ul !ra. Air"1, al crui ca&"el &"r6uia, de #e ! 'nlime, r-ul 0!r"1( :n &eara aceea, a)eau & d!arm ac!l!( Ma6!rd!mul care 'i 'n"-m#in era #e c-" de 'nc-n""!r, #e a"-" de 1id!&( C1i#ul 'i era brzda" de cica"rice, iar #e&"e !c1iul &"-n, a)ea ! le,"ur( V!cea #ii,ia" nu &e #!"ri)ea del!c cu alura lui de b"r-n c!r&ar( La cererea &"rui"!are a c!#iil!r .i 'n #!fida !rei "-rzii, el, acce#" cu #lcere &-i duc & )izi"eze cldirile-ane<( EmilE .i L!ui& frem"ar de bucurie c-nd le de&c1i&e u.ile a d!u #a&a6e &ecre"e ce #lecau din &al!nul mare( Unul le #ermi"ea & a6un, 'n bibli!"ec, iar cellal", 'n buc"rie( C!nduc-ndu-i &#re ul"imul e"a6 al d!n6!nului, le &#u&e cu cel mai &eri!& aer din lume c, 'n "im#ul n!#ii, a#ar"amen"ele 7, J .i 27 erau mai reci dec-" celelal"e, ceea ce era #erfec" n!rmal, da" fiind c erau b-n"ui"e( C!nf!rm rezer)rii 'nre,i&"ra"e, !#ri&e #en"ru ei ul"imele d!u a#ar"amen"e, fiecare 'nze&"ra" cu d!u #a"uri( An"!ine &e a#lec &#re urec1ea lui Ma"1ia&B A"in,e-l/ Ce "!" &#ui$ :i &#un &-l a"in,iA )reau d!ar & ne c!n)in,em c e real/ Tu ai bu"$ Ui"-"e ce fa are* Cine "e #!a"e a&i,ura c nu e un &"ri,!i$ Tu e."i la care a )ru" & )enim aici, a.a c de&curc-"e cum ."iiA a"in,e-l u.!r de "!", dac #referi, dar eu, unul, )reau & )d cu !c1ii mei c m-na "a nu-i "ra)er&eaz c!r#ul( E."i ridic!l An"!ine( Ba, de &eam c eu nu m mi.c de aici dac nu faci ce iam &#u&( Cum )rei* 2i, #r!fi"-nd de #enumbra care d!mnea 'n fundul c!rid!rului, Ma"1ia& 'l ciu#i la iueal de fund #e ma6!rd!m( Ace&"a "re&ri( P!f"im, acum e."i mulumi"$ .!#"i Ma"1ia&( Ului", !mul &e 'n"!ar&e .i-i #ri)i lun, #e cei d!i f-r"ai, cu &in,urul !c1i care-i rm&e&e( P!a"e #referai &-i in&"alm #e cei mici 'n aceea.i camer, iar #e dumnea)!a&"r 'm#reun, 'n cealal"$ 8imind ! !arecare ir!nie 'n "!nul ace&"uia, Ma"1ia& '.i 'n,r!. )!cea .i c!nfirm imedia" c fiecare "a" )a d!rmi f!ar"e bine cu c!#ilul lui( :n"!r.i 'n 1!l, An"!ine &e a#r!#ie de Ma"1ia&(
3@F

- MARC LEVY -

P!" & )!rbe&c cu "ine ! cli#$ .!#"i el "r,-ndu-l mai la ! #ar"e( Ce mai e$ Te r!, & m lini."e."iB #!)e."ile a&"ea cu fan"!me &un" d!ar ca & r-dem$ Nu crezi c l!cul e&"e cu ade)ra" b-n"ui"$ Tu ai & m 'n"rebi .i #e un "ele&caun din )-rful unei #i&"e dac #e mun"e e cu ade)ra" z#ad$ An"!ine "u.i u.!r .i &e 'n"!ar&e &-l #ri)ea&c #e rece#i!ner( La urma urmei, ! & &"m "!i 'n aceea.i camerA un #a" mare #en"ru c!#ii .i un al"ul #en"ru #rini* ! & ne 'n,1e&uim( 2i, dac, a.a cum &#unei e&"e fri,, a&"a ! & ne &cu"ea&c de ! rceal/ EmilE .i L!ui& erau 'n al n!ulea cer, )acana 'nce#ea &"ra.nic de bine( %u# cina lua" 'n faa .emineului din &ufra,erie, unde lemnele #u&e #e f!c "r!&neau cu #u"ere, "!a" lumea 1!"r' & &e duc la culcare( Ma"1ia& de&c1i&e mar.ul #e &cara d!n6!nului( A#ar"amen"ul #e care 'l !cu#au era ma,nific( %!u #a"uri mari, din lemn &cul#"a", cu baldac1ine r!.ii, &""eau 'n faa fere&"rel!r ce ddeau &#re r-u( EmilE .i L!ui& ad!rmir de 'nda" ce &"in&er lumina( Ma"1ia& &e #u&e #e &f!ri" 'n mi6l!cul unei fraze( La #rimul i#" &c!& de ! cucu)aie, An"!ine &e li#i de el .i nu &e mai clin"i c-" fu n!a#"ea de lun,( * A d!ua zi, de diminea, fur &er)ii cu un mic de6un c!#i!&, 'nain"e de #lecare( Ma.ina 'nce#u & ,!nea&c &#re )ii"!area e"a#( T!a" du#-amiaza )izi"ar ca&"elul 8"irlin,( Im#re&i!nan"ul edificiu fu&e&e ridica" #e ni."e &"-nci )ulcanice( ;1idul le i&"!ri&i #!)e&"ea lui LadE R!&e( P!recla ace&"ei frum!a&e .i "ulbur"!are femei )enea de la cul!area r!c1iei de m"a&e #e care ! #ur"a 'n"!"deauna fan"!ma ei c-nd era zri"( Unii ziceau c era MarE, re,ina 8c!iei, 'nc!r!na" 'n 3@@7 'n )ec1ea ca#elA alii #referau & cread c era ! )du) di&#era", cu"-nd umbra unui &! uci& 'n lu#"ele "eribile du&e 'n "im#ul a&edierii ca&"elului de c"re Eduard I, 'n 3754( L!curile erau b-n"ui"e .i de &#ec"rul lui LadE ;reE, in"enden"a Mariei 8"uar", care '.i &al)a&e re,ina de la ! m!ar"e &i,ur, &mul,-ndu-i cear.afurile ce lua&er f!c( %in #ca"e, du# fiecare a#ariie a lui LadE ;reE, 'n ca&"el &e #e"recea ! dram(
3@H

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

C-nd m ,-nde&c c ne-am fi #u"u" face )acana la Club Med/ m!rmi An"!ine 'n "im#ul )izi"ei( EmilE 'i &#u&e & "ac, fiindc nu auzea ce &#unea ,1idul( %e al"fel, 'n acea &ear, "rebuiau &-.i ciulea&c urec1ile, #en"ru a auzi #a.ii mi&"eri!.i ce r&unau #e l-n, c!n"raf!r"uri( Erau ai lui Mar,are" Tud!r, care a."e#"a n!a#"e de n!a#"e & i &e 'n"!arc &!ul, =ame& al IV-lea, #ierdu" #e )ecie 'n lu#"ele 'm#!"ri)a fra"elui &u )i"re,, ?enric al VIII-lea( Price# eu c l-a #ierdu", dar cum !i fi )r-nd & ne de&curcm cu a"-"ea cifre$ e<clam Ma"1ia&( %e da"a a&"a, L!ui& fu cel care 'l c1em la !rdine( * :n dimineaa urm"!are, L!ui& .i EmilE de)enir mai nerbd"!ri ca nici!da"B a)eau & )izi"eze ca&"elul ;lami&, de&#re care &e ."ia c era unul din"re cele mai frum!a&e .i mai b-n"ui"e din 8c!ia( Paznicul era 'nc-n"a" &-i 'n"-m#ineA ,1idul !bi.nui" era b!lna), dar el ."ia mul" mai mul"e dec-" ace&"a( C!nduc-ndu-i din 'nc#eri #e c!rid!are, .i de #e cul!are 'n d!n6!ane, b"r-nul ,-rb!) le &#u&e c re,ina-mam l!cui&e 'n ca&"el, #e c-nd era c!#il( A#!i, &e 'n"!r&e&e aici ca &-! aduc #e lume #e 'nc-n""!area #rine& Mar,are"( %ar i&"!ria ca&"elului &e #ierdea 'n n!a#"ea "im#uril!rA aici fu&e&e .i l!cuina celui mai infam din"re re,ii 8c!ieiB Macbe"1/ Ace&"e #ie"re ad#!&"eau ! c!1!r" de fan"!me( Pr!fi"-nd de ! #auz &cara din "urnul !r!l!,iu lui !&"eni&e #ici!arele ,1idului Ma"1ia& &e 'nde#r" de ,ru#( 8#re marea lui di&#erare, "elef!nul celular n-a)ea del!c &emnal( Ul"ima !ar c-nd 'i "rimi&e&e un me&a6 lui AudreE fu&e&e 'n urm cu d!u zile( Mer,-nd &#re al"e 'nc#eri, aflar c ac!l! #u"eau )edea &#ec"rul unui "-nr &er)i"!r, m!r" de fri, 'n .anul cu a#, .i #e cel al unei femei fr limb, care &e "-ra #e c!rid!are, la cderea n!#ii( %ar cel mai mare mi&"er era cel al camerei di&#ru"e( %in afara ca&"elului, i &e )edea #erfec" ferea&"ra, iar, 'n in"eri!r, nimeni nu #u"ea ,&i drumul &#re ea( Le,enda #!)e&"ea cum c!n"ele de ;lami&, care 6uca ! #ar"id de cri cu ni."e #rie"eni, a refuza" &-! 'n"reru# c-nd !r!l!,iul a anuna" c )eni&e duminica( A"unci, li &a al"ura" un &"rin cu ! ca# nea,r( C-nd un &er)i"!r a )eni" & le aduc de m-ncare, .i-a de&c!#eri" &"#-nul 6uc-nd cri cu dia)!lul, 'n mi6l!cul unui cerc de f!c( %e a"unci, 'nc#erea a f!&"
3@I

- MARC LEVY -

zidi", iar in"rarea i &-a #ierdu" #en"ru "!"deauna( %ar ,1idul adu, c, du# ce )!r "ermina )izi"a din acea &ear, 'i )!r #u"ea auzi din camerele l!r #e 6uc"!rii care '.i 'm#reau crile( :n"!r.i #e aleile #arcului, An"!ine mr"uri&i c i &e fcu&e le1ami"e de "!a"e #!)e."ile alea cu &"ri,!i .i c nici nu #u"ea fi )!rba ca )reun "-nr &er)i"!r 'n,1ea" b!cn &-i aduc "a)a dac l-ar #une #ca"ul & &une la room,ser&ice 'n "!iul n!#ii .i, cu a"-" mai #uin, &-! aib ca )ecin de #alier #e )re! femeie fr limb( 0uri!&, L!ui& !biec" lui "aic-&u c nu &e #rice#ea del!c la fan"!me .i, cum ace&"a din urm nu #rice#ea c-"u.i de #uin unde )!ia bia"ul & a6un,, EmilE &e ,rbi &-i &ar 'n a6u"!r( 8#ec"rele .i &"ri,!ii n-au nimic 'n c!mun( %ac "e-ai fi inf!rma" #uin"el, ai fi ."iu" c e<i&" "rei feluri de fan"!me cele lumin!a&e, cele &ubiec"i)e .i cele !biec"i)e .i c, de.i "e #!" b,a zdra)n 'n rc!ri, &un" ab&!lu" in!fen&i)eA 'n "im# ce &"ri,!ii, cum zici "u, care c!nfunzi "!"ul, ei bine, ."ia &un" m!ri )ii .i &un" ri( Prin urmare, )ezi c n-au nimic 'n c!mun, #en"ru c nu-& la fel/ Ei bine, #uin 'mi #a& dac &un" ec"!#la&me &au ca"a#la&me, eu, unul, m culc di&ear 'n"r-un ?!lidaE Inn/ 2i, #e urm, a. #u"ea &a ."iu .i eu de c-nd &un"ei )!i d!i a.a de e<#eri 'n fan"!me$ r&#un&e An"!ine, ui"-ndu-&e la c!#ii( Ma"1ia& in"er)eni imedia"( T!"u.i, &#er c acum n-ai & "e #l-n,i c a)em c!#ii cul"i)ai/ Ma"1ia& '.i 'n)-r"ea 'n"runa celularul 'n buzunarul im#ermeabilului( :n"r-un 1!"el m!dern ar fi a)u" mai mul"e .an&e & dea un "elef!n( Acum !ri nici!da"/ Trebuia & &ar 'n a6u"!rul #rie"enului &u( :i anun #e cei d!i c!#ii c, 'n n!a#"ea aceea, fiecare )a a)ea camera lui( %e.i #a"urile din ca&"elele &c!iene erau imen&e, de c-nd 'l 'm#rea #e al lui cu An"!ine, nu mai d!rmea #rea bine* %e,eaba "!" &#uneau ,1izii c 'nc#erile erau 'n,1ea"eA 'n ul"imele n!#i, lui 'i fu&e&e din cale-afar de cald( 2i, c-nd &e 'ndre#"ar &#re ma.in, mer,-nd 'nain"ea lui L!ui& .i a lui EmilE, care nu-i &lbeau nici ! cli#, ciuda"a l!r c!n)er&aie le-ar fi ului" #e fan"!mele acel!r l!curi* Ba da, 'i 6ur c "e-ai li#i"* Mai 'n"-i, "e f!ie."i 'n"runa .i, #e urm, "e li#e."i/ Ba nu m li#e&c del!c/* :n &c1imb, "u &f!ri/ A&"a m-ar mira, 'nc nu mi-a &#u& nici ! femeie c &f!ri( A1, da$ 2i, m r!,, c-nd i-ai #e"recu" "u ul"ima n!a#"e cu !
3@J

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

femeie$ C1iar .i Car!line Lebl!nd &#unea c &f!ri/ Ia mai "ac-i fleanca/ * 8eara, c-nd '.i !cu#ar camerele de Ia ?!lidaE Inn, EmilE ! &un #e maic-&a, ca &-i #!)e&"ea&c ziua #e"recu" la ca&"el( Valen"ine &e bucura &-i aud )!cea( Bine'nele& c 'i era d!r de eaA 'n fiecare &ear, 'nain"e de-a ad!rmi, 'i &ru"a f!"!,rafia, iar la bir!u #ri)ea "!" "im#ul micul de&en #e care EmilE i-l &"recura&e 'n #!r")izi"( %a, .i #en"ru ea )remea "recea ,reu, ! & )in 'n cur-nd, #!a"e c1iar 'n PeeGendul &"a, du# ce &e 'n"!arce( N-a)ea dec-" & i-l dea #e ""icu+, ."ia c e l-n, ea, ! & !r,anizeze "!"ul cu el( 8-mb" "rebuia & mear, la un &eminar, dar )a lua "renul imedia" du# aceea( A)ea &-! cau"e duminic dimineaa, & #e"reac "!a" ziua 'm#reun, ca d!u 'ndr,!&"i"e, 'i #r!mi"ea* %a, ca a"unci c-nd &""eau am-nd!u( Acum, nu "rebuia & &e ,-ndea&c dec-" la ca&"elele alea frum!a&e .i & &e bucure din #lin de )acana minuna" #e care i-! !ferea "a"l ei* 2i An"!ine* da* bine'nele&/ Ma"1ia& )!rbi cu Valen"ine, a#!i 'i ddu fiicei &ale din n!u rece#"!rul( C-nd EmilE 'nc1i&e, el 'i fcu lui Ma"1ia& un &emn di&cre" & &e ui"e la L!ui&( Bieelul &""ea &in,ur, fi<-nd ecranul "ele)iz!rului* dar ace&"a era &"in&( An"!ine '.i &"r-n&e fiul la #ie#" .i 'l ac!#eri cu m-n,-ieri, m-n,-ieri care cu#rindeau 'n"rea,a dra,!&"e aduna" 'n"re braele l!r uni"e* * Pr!fi"-nd de fa#"ul c An"!ine le fcea baie c!#iil!r, Ma"1ia& &e 'n"!ar&e la rece#ie, #re"e<"-nd c-.i ui"a&e #ul!)erul 'n >an,!!( :n 1!l, izbu"i a6u"-ndu-&e de ! &umedenie de mi.cri .i &"ri,ri & &e fac 'nele& de #!r"ar( %in #ca"e, 1!"elul nu a)ea dec-" un &in,ur calcula"!r, 'n bir!ul c!n"abili"ii, iar clienil!r nu li &e #ermi"ea & "rimi" e-mailuri de #e el( :n &c1imb, brba"ul 'i #r!#u&e cu mul" amabili"a"e, &-l "rimi" el, de 'nda" ce #a"r!nul nu )a fi a"en"( %u# c-"e)a minu"e, Ma"1ia& 'i 'nm-n un "e<" &cri& 'n ,rab #e ! bucic de 1-r"ie( La !ra unu n!a#"ea, AudreE #rimea urm"!rul e-mailB
3F5

- MARC LEVY -

<u $ plecu$ 2 <cuia cu cupiii, me i $roc s9mba$a &ui$oare3 a 0os$ impasibil s dau de $i e. -i,e dur $eribel de $i e. -a$$!ie). A d!ua zi, de diminea, c-nd An"!ine &e .i in&"ala&e la )!lan, cu c!#iii #rin.i 'n cen"uri, #e banc1e"a din &#a"e, "elef!ni&"ul "ra)er& 'n fu, #arcarea 1!"elului .i 'i ddu lui Ma"1ia& un #lic( -a$$!ie) dragule, Eram 2 griEora$ c u pu$eam i $ra 2 leg$ur cu $i e3 sper s 0aci ! cl$orie 0rumoas. -ie,mi place a'a de mul$ <cu$ia 'i scu$ierii ei= +oi &e i 2 cur a d s $e &d. Bi mie mi,e dur de $i e@ 'i, ccum= A $a, /epbur 0erici", Ma"1ia& 'nd!i f!aia .i ! b, 'n buzunar( Ce era aia$ 'n"reb An"!ine( Un du#lica" du# n!"a de #la" a 1!"elului( Eu #l"e&c cazarea .i ei 'i dau fac"ura ie/ Tu n-! #!i "rece #e n!"a de c1el"uieli, eu 'n& #!"/ 2i, la urma urmei, la& )!rba .i fii a"en" la drum( %ac e & m iau du# 1ar", "rebuie & faci imedia" la drea#"a* La drea#"a am zi&, de ce ai fcu" la &"-n,a$ Pen"ru c ii 1ar"a #e d!&, ad!rmi"ule/ * Ma.ina mer,ea &#re n!rd, 'n direcia ?i,1land&( Urmau & !#rea&c 'n 'nc-n""!rul &"uc 8#eE&ide, celebru #en"ru di&"ileriile lui de P1i&GE .i, du# ma&a de #r-nz, a)eau & )izi"eze faim!&ul ca&"el CaPd!r( EmilE #!)e&"i c era de "rei !ri b-n"ui"B mai 'n"-i de ! ec"!#la&m mi&"eri!a&, 'mbrca" "!a" 'n m"a&e )i!le", a#!i de celebrul =!1n Cam#bell din CaPd!r .i, 'n &f-r.i", de ! f!ar"e "ri&" femeie fr m-ini( Afl-nd cine era la "reilea l!cui"!r al ca&"elului, An"!ine clc #edala de fr-n, iar ma.ina alunec mai bine de cincizeci de me"ri( Ce "e-a a#uca"$ V #!f"e&c & ale,ei min"ena./ 9ri m-ncm, !ri mer,em &-! )edem #e femeia ciun,A eu #e am-nd!u nu le fac/ E #rea din cale-afar/
3F3

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

C!#iii cl"inar din ca#, abin-ndu-&e de la !rice c!men"ariu( %ecizia fu lua" de 'n"rea,a adunare( An"!ine era &cu"i" de )izi" .i 'i a."e#"a la 1an( Cum a6un&er, EmilE .i L!ui& ! ."er&er &#re c1i!.cul cu &u)enire, l&-ndu-i #e An"!ine .i #e Ma"1ia& &in,uri la ma&( Ce m fa&cineaz #e mine e c, de "rei zile 'nc!ace, d!rmim 'n l!curi care mai de care mai an,!a&an"e, iar "u #ari & le fi da" de ,u&"/ :n dimineaa a&"a, 'n "im#ul )izi"ei la ca&"el, )-r&"a "a min"al era de #a"ru ani, &#u&e An"!ine( A#r!#! de ,u&"/ r&#un&e Ma"1ia&, ci"ind meniul( Nu )rei & iei &#eciali"a"ea zilei$ E bine & ,u."i 'n"!"deauna din m-ncrurile l!cale( %e#inde/ Ce e&"e$ ?a,,i&( N-am idee ce-! fi aia, dar 1a,,i& & fie, 'i &#u&e An"!ine c1elneriei care lua c!manda( Mece minu"e mai "-rziu, c-nd ea le #u&e dinain"e un #ra#ure de !aie um#lu", An"!ine '.i &c1imb #rerea( %!u !c1iuri l-ar fi mulumi" #e de#lin, nu-i mai era a.a de "are f!ame( La &f-r.i"ul me&ei, Ma"1ia& .i c!#iii #lecar &-.i fac )izi"a .i-l l&ar #e An"!ine la re&"auran"( La ma&a al"ura", un "-nr .i 'n&!i"!area lui )!rbeau de&#re #r!iec"ele l!r de )ii"!r( Ciulind urec1ea, An"!ine 'nele&e c )ecinul lui era "!" ar1i"ec"A &in,ur la ma&, &e #lic"i&ea de m!ar"e, a.a c a)ea d!u m!"i)e cum nu &e #!a"e mai bune #en"ru a in"ra 'n )!rb( An"!ine &e #rezen", iar brba"ul 'l 'n"reb dac e francez, a.a cum bnuia el( An"!ine nu "rebuia & &e !fen&eze, en,leza lui era #erfec", dar, cum el 'n&u.i "ri&e c-i)a ani la Pari&, 'i era u.!r & iden"ifice acel )a, accen"( An"!ine ad!ra 8"a"ele Uni"e .i ar fi )ru" & ."ie din ce !ra. )eneauA le recun!&cu&e .i el accen"ul( Perec1e a era !ri,inar din 8an 0ranci&c! .i &e afla 'n"r-! binemeri"a" )acan( Ai )eni" 'n 8c!ia ca & )edei fan"!mele$ &e in"ere&a An"!ine( NuA 'n #ri)ina a&"a, am aca& "!" ce-mi "rebuie( E de-a6un& & de&c1id dula#urile, &#u&e "-nrul, #ri)indu-.i 'n&!i"!area( T-nra 'i "ra&e un #ici!r #e &ub ma&( El &e numea Ar"1ur, ea Lauren, .i am-nd!i &"rb"eau Eur!#a,
3F2

- MARC LEVY -

urm-nd a#r!a#e cu &finenie i"inerarul rec!manda" de ni."e )ec1i #rie"eni, ;e!r,e& Pil,uez .i &!ia care &e 'n"!r&e&er 'nc-n"ai de #eri#lul fcu" anul "recu"( %e al"fel, 'n cur&ul acelei cl"!rii, &e c&"!ri&er 'n I"alia( 2i dumnea)!a&"r ai )eni" aici "!" ca & ) c&"!rii$ 'n"reb An"!ine, 'mb!ldi" de curi!zi"a"e( Nu, nu 'nc, r&#un&e 'nc-n""!area "-nr( N!i &rb"!rim un al" e)enimen" ferici", c!n"inu )ecinul de ma&( Lauren e&"e 'n&rcina", ne a."e#"m bebelu.ul la &f-r.i"ul )erii( %ar & nu &#unei la nimeniA #en"ru m!men", e &ecre"( Nu )reau & &e afle la Mem!rial ?!&#i"al, Ar"1ur/ &#u&e Lauren( 8e 'n"!ar&e &#re An"!ine .i 'l lu, cu dr,l.enie, de-! #ar"e( T!cmai am f!&" "i"ulariza" .i nu )reau & &e )!rbea&c #e cul!are c a. fi ! ab&en"ei&"( E n!rmal, nu$ A f!&" numi" .ef de &er)iciu )ara "recu", iar me&eria ! cam !b&edeaz, c!n"inu Ar"1ur( C!n)er&aia &e lun,iB "-nra d!c"!ri a)ea ! re#lic fr e,al( An"!ine era fermeca" de 'nele,erea care d!mnea 'n"re cei d!i( C-nd &e &cuzar "rebuiau & #!rnea&c la drum An"!ine 'i felici" #e am-nd!i #en"ru bebelu. .i le f,dui c )a fi di&cre"( %ac )a )eni c-nd)a 'n )izi" la 8an 0ranci&c!, &#era & nu aib nici un m!"i) #en"ru a a6un,e la Mem!rial ?!&#i"al( Nu zicei )!rb mare/* Credei-m, )iaa are mul" mai mul" ima,inaie dec-" n!i/ La #lecare, Ar"1ur 'i ddu lui An"!ine car"ea &a de )izi", #un-ndu-l & #r!mi" c, dac )a )eni 'n"r-! zi 'n Calif!rnia, 'i )a cu"a( * Ma"1ia& .i c!#iii &e 'n"!ar&er nebuni de bucurie #en"ru felul 'n care-.i #e"recu&er du#-amiaza( Ar fi "rebui" & )in .i An"!ine cu ei, ca&"elul CaPd!r era ma,nific( Ce-ai zice dac am face ! incur&iune la 8an 0ranci&c! anul )ii"!r$ 'n"reb An"!ine, #!rnind iar la drum( Nu le am cu 1ambur,erii, r&#un&e Ma"1ia&( Ei bine, nici eu nu le am cu 1a,,i&ul, .i "!"u.i &un" aici( Bun, #i, !m )edea la anul( %a+ nu )rei & mai ba,i ce)a )i"ez$ Abia ne "-r-im/
3F7

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

A d!ua zi, #!rnir &#re &ud .i fcur ! !#rire 'ndelun,a" #e malul lacului L!cG Ne&&( Ma"1ia& #arie #e ! &u" de lire c An"!ine n-! & fie Cca#D SabilT &-.i m!aie nici mcar un #ici!r 'n lac .i c-."i, #ariul( Vineri diminea, )acana era de6a #e "ermina"e( La aer!#!r"ul din Edinbur,1, Ma"1ia& ! b!mbard #e AudreE cu me&a6e( :i "rimi&e unul &"-nd a&cun& du# un &u#!r" de ziare, al"ele d!u de la "!ale", unde C"rebui&eD & &e 'n"!arc du# un &ac ui"a" l-n, ! c1iu)e", un al #a"rulea 'n "im# ce An"!ine "recea #e &ub #!r"icul de &ecuri"a"e, un al cincilea din &#a"ele ace&"uia, c-nd c!b!ra &#re #a&arela ce ducea la a)i!n, .i ul"imul 'n "im# ce An"!ine #unea 'n c!m#ar"imen"ele de ba,a6e bluz!anele c!#iil!r( AudreE era ferici" c Ma"1ia& &e 'n"!arce, a)ea un c1ef nebun &-l )ad .i, 'n cur-nd, )a )eni la el( :n a)i!nul care-i ducea aca&, An"!ine .i Ma"1ia& &e luar la cear" 'n"!cmai ca la )enire ca & nu &e a.eze l-n, 1ubl!u( Lui An"!ine nu-i #lcea & fie 'n,1e&ui" la ca#"ul r-ndului, iar Ma"1ia& 'i reamin"i c #e el 'l lua ameeala( 8e ."ie #rea bine c nimeni nu are ameeal 'n a)i!n/ V!rbe."i #r!&"ii, b!d!,ni An"!ine, a.ez-ndu-&e l-n, 1ubl!u, 'n #!fida )!inei &ale( Ei bine, c-nd m ui" la ca#"ul ari#ii, eu am/ Ei bine, n-ai dec-" & nu "e uii la ea( 2i, !ricum, #!i &-mi &#ui ce in"ere& ai a)ea & "e uii la ca#"ul unei ari#i$ i-e "eam & nu &e de&#rind$ Nu mi-e "eam de nimic/ Tu e."i la care &e "eme & nu &e de&#rind ari#a, de-aia nu )rei & &"ai l-n, 1ubl!u/ Cine &"r-n,e din #umni c-nd &un" "urbulene$ * Aca&, la L!ndra, EmilE rezum la #erfecie #rie"enia care-i le,a #e cei d!i brbai( :i de&"inui 6urnalului ei in"im c An"!ine .i Ma"1ia& erau e<ac" la fel*, dar 'n"r-un fel f!ar"e diferi"A .i, de da"a a&"a, L!ui& nu mai a)u nimic de adu,a" #e mar,ine/

XV
:n bir!ul direc"!rului &eciei de ."iri, AudreE afl, 'n acea
3F4

- MARC LEVY -

diminea de )ineri, ! )e&"e care ! fcu & &ar 'n &u&, nebun de bucurie( Redacia canalului, mulumi" de munca ei, 1!"r-&e & ac!rde mai mul" im#!r"an &ubiec"ului de care &e !cu#a( Pen"ru a-.i c!m#le"a re#!r"a6ul, "rebuia & &e duc la A&1f!rd, unde &e in&"ala&e ! #ar"e a c!muni"ii franceze( Ca &-.i realizeze in"er)iurile, ar fi f!&" cel mai bine & 'n"-lnea&c di)er&e familii &-mb"a, la #r-nz, c-nd ie.eau c!#iii de la .c!al( AudreE ar fi #r!fi"a" de !cazie #en"ru a reface unele ima,ini inu"ilizabile din #ricina unei #!)e."i din care direc"!rul &eciei de ."iri n-ar #rice#e nimic( El nu auzi&e #e&emne nici!da", 'n "!a" cariera lui, de )reun C!biec"i) de camer care cadra defec"u!& #lanurileD, dar e<i&"a un 'nce#u" 'n "!a"e* La L!ndra urma & )in .i un cameraman #r!fe&i!ni&"( AudreE abia a)ea "im# & &e 'n"!arc aca& ca &-.i fac )alizaB "renul ei #leca #e&"e "rei !re( * U.a era de&c1i&, dar Ma"1ia& nu ,&i&e cu cale & ia& din camera din &#a"ele librriei( La acea&" !r din zi, ma6!ri"a"ea clienil!r care a."e#"au & le ia& c!#iii de la .c!al in"rau la el d!ar ca & r&f!ia&c #a,inile unei re)i&"e .i #lecau du# c-"e)a minu"e, fr & cum#ere nimic( Abia c-nd auzi ! )!ce u.!r )!ala" 'n"reb-nd dac a)ea un La,arde .i Mic1ard, &ec!lul al RVIII-lea, l& car"ea din m-n .i &e re#ezi 'n librrie( 8e #ri)eau, ului" fiecare c 'l re)ede #e cellal"A #en"ru Ma"1ia&, &ur#riza era "!"al( 9 lu 'n brae #e AudreE .i, de da"a a&"a, a#r!a#e c ei 'i )eni ameeala( C-" a)ea & &"ea$* %e ce & )!rbea&c de6a de&#re #lecare, c-nd abia &!&i&e$* Pen"ru c lui "im#ul i &e #ru&e f!ar"e lun,* Pa"ru zile aici era #uin* Pielea ei era ca m"a&ea, .i el ! d!rea* Ea a)ea 'n buzunarul im#ermeabilului c1eia de la a#ar"amen"ul din BricG Lane* %a, ! & ,&ea&c el #e cine)a care & &"ea cu EmilEA ! & &e !cu#e An"!ine de c1e&"ia a&"a( An"!ine$* Un #rie"en cu care fu&e&e 'n )acan* dar ,a"a cu )!rba/ Era a"-" de ferici" c ! )ede, )!ia &-i aud )!cea* Ea "rebuia &-i mr"uri&ea&c ce)a, era niel cam ru.ina"* dar, #en"ru c 'i fu&e&e a"-" de ,reu & dea de el c-nd #leca&e 'n 8c!ia* era dificil de &#u&* 91, dar, la urma urmei, era mai bine & mr"uri&ea&cB a6un&e&e & cread c e 'n&ura", c ! min"e* "!a"e me&a6ele alea, care &!&eau 'n"!"deauna
3F@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

'nain"e de cin, .i a#!i "cerea din fiecare &ear* era dez!la", dar a&"a i &e 'n"-m#la din cauza rnil!r "recu"ului* Bine'nele& c nu era &u#ra" #e ea* dim#!"ri)A acum, "!"ul era clar, era mul" mai bine c-nd lucrurile &e lim#ezeau( E)iden" c An"!ine ."ia de ei d!i, ac!l! )!rbi&e 'n"runa de&#re ea* 2i el murea de d!rina de-a &e 'n"-lni cu ea* #!a"e c nu 'n ace&" PeeGend, fiindc "im#ul le era drmui" * nu )!ia & fie dec-" cu ea( Ea a)ea & &e 'n"!arc la 'nce#u"ul &erii, acum a)ea 'n"-lnire cu cameramanul la Pimlic! .i &e ducea la A&1f!rd( %in #ca"e, da, a d!ua zi a)ea & li#&ea&c, #!a"e c .i duminicA e ade)ra", dac le ddeai de!#ar"e #e a&"ea, nu le mai rm-ne au dec-" d!u zile* Trebuia nea#ra" &-! ia din l!c, era de6a 'n 'n"-rziere( Nu, nu ! #u"ea 'n&!i la A&1f!rd, canalul ceru&e un #r!fe&i!ni&" &#ecializa" 'n cadra6e* N-a)ea nici un r!&" & fac mu"ra a&"a, c!le,ul ei era c&"!ri" .i a."e#"a un c!#il* Trebuia &-! la&e & #lece, al"fel nu a)ea & a6un, la 'n"-lnire* 2i ea )!ia &-l mai &ru"e( 9 & &e re)ad la barul lui Y)!nne* #e la !ra !#"( * AudreE urc 'n"r-un "a<i, iar Ma"1ia& &e re#ezi la "elef!n( An"!ine era 'n .edinA Mc>enzie nu "rebuia dec-" &-l anune & le dea c!#iil!r de m-ncare .i, mai ale&, & nu-l a."e#"e( Nimic ,ra), un #rie"en de la Pari&, 'n "recere #rin L!ndra, 'i fcu&e &ur#riza & in"re 'n librrie( 8!ia lui "!cmai 'l #r&i&e .i ceru&e & #&"reze ea c!#iii( Amicului &u 'i era cum nu &e #!a"e mai ,reu, a.a c a)ea & &e !cu#e de el 'n &eara a&"a( 8e ,-ndi&e el &-l aduc aca&, dar nu era ! idee bun* din cauza c!#iil!r( Mc>enzie era 'n"ru "!"ul de ac!rd cu Ma"1ia&, era ! idee f!ar"e #r!a&"/ :i #rea &incer ru #en"ru #rie"enul lui Ma"1ia&, ce "ri&"ee* 2i, 'n le,"ur cu c!#iii, cum &u#!r"au &i"uaia !dra&lele #rie"enului &u$ Ei bine, a&cul", Mc>enzie, 'n"rebarea a&"a ! & i-! #un di&ear, iar m-ine "e &un ca &-i #!)e&"e&c/ Mc>enzie "u.i u.!r 'n rece#"!r .i f,dui & "ran&mi" me&a6ul( Ma"1ia& 'nc1i&e cel din"-i( * AudreE a6un&e cu 'n"-rziere la 'n"-lnire( :i &#u&e cameramanului ce anume a."e#"a de la el, iar ace&"a ! 'n"reb dac #u"ea
3FF

- MARC LEVY -

nd6dui & &e 'n"!arc aca& 'n aceea.i &ear( Nici AudreE n-a)ea c1ef & d!arm la A&1f!rd, dar munca era #e #rimul #lan( :.i ddur 'n"-lnire, #en"ru a d!ua zi, #e #er!nul ,rii, la #rimul "ren( Re)enind 'n car"ier, &e du&e &-l ia #e Ma"1ia&( :n librrie erau "rei clieniA din &"rad, ea 'i fcu &emn c 'l a."ea#" la Y)!nne( AudreE &e in&"al la bar( 8 ) #&"rez ! ma&$ 'n"reb #a"r!ana( AudreE nu ."ia dac ! & ia cina ac!l!( Prefera & a."e#"e la bar( :.i c!mand ce)a de bu"( Re&"auran"ul era ,!lA Y)!nne &e a#r!#ie & &"ea de )!rb cu ea .i &-.i mai !m!are #lic"i&eala( 8un"ei 'n"r-ade)r ziari&"a care face emi&iuni de&#re n!i$ &#u&e Y)!nne, ridic-ndu-&e( %e da"a a&"a, c-" ! & rm-nei$ Numai c-"e)a zile( A"unci, 'n PeeGendul &"a, nu care cum)a & #ierdei marea &rb"!are a fl!ril!r, din C1el&ea, &#u&e 8!#1ie, care &e a.ez l-n, ele( E)enimen"ul, care nu a)ea l!c dec-" ! da" #e an, #rezen"a creaiile cel!r mai mari 1!r"icul"!ri .i #!&e&!ri de #e#iniere din ar( Aici, #u"eai )edea .i cum#ra n!i )arie"i de "randafiri .i de !r1idee( Viaa #are cu ade)ra" dulce de #ar"ea a&"a a Canalului M-necii, &#u&e AudreE( %e#inde #en"ru cine, r&#un&e Y)!nne( %ar "rebuie & mr"uri&e&c c, a"unci c-nd i-ai fcu" un r!&" 'n car"ier, nu #rea mai ai c1ef & #leci de aici( Y)!nne adu,, &#re marea fericire a lui 8!#1ie, c !amenii din Bu"e 8"ree" de)eni&er, ! da" cu )remea, a#r!a#e ! familie( :n !rice caz, a)ei aerul c f!rmai ! ,a.c de #rie"eni "are frum!a&, r&#un&e AudreE, ui"-ndu-&e la 8!#1ie( L!cuii cu "!ii de mul" 'n car"ier$ La )-r&"a mea, nu mai &"ai & numeri( An"!ine .i-a de&c1i& a,enia la un an du# ce i &-a n&cu" bia"ul, iar 8!#1ie &-a mu"a" aici #uin du# aceea, dac nu m 'n.al mem!ria( 9#" ani/ 'i lu )!rba din ,ur 8!#1ie, &!rbind din #a1ar cu #aiul( Iar Ma"1ia& e&"e ul"imul &!&i", 'nc1eie ea( Y)!nne &e nec6i #en"ru c a#r!a#e .i ui"a&e de el( Ce-i dre#", nu e&"e aici dec-" de #uin )reme, ! &cuz 8!#1ie( AudreE r!.i(
3FH

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

A)ei ! e<#re&ie ciuda", am &#u& eu ce)a$ 'n"reb Y)!nne( Nu, nimic de!&ebi"( %e fa#", am a)u" !cazia &-i iau .i lui un in"er)iu( Mi &-a #ru" c &" 'n An,lia din"!"deauna( A debarca" la 2 februarie, mai e<ac", afirm Y)!nne( Ea nu a)ea & ui"e nicic-nd acea da"( Era ziua 'n care &e #en&i!na&e =!1n( Tim#ul e&"e rela"i), adu, ea( Pr!babil c Ma"1ia& ! a)ea im#re&ia c &-a mu"a" aici mai de mul"( C-nd &-a in&"ala" aici, a a)u" #ar"e de ce)a ne#lceri( Ce fel de ne#lceri$ 'n"reb, di&cre", AudreE( %ac a. )!rbi de&#re a&"a, m-ar !m!r'( A1, dar, la urma urmei, el e&"e &in,urul care nici nu are 1abar de ceea ce ."ie "!a" lumea( Cred c ai dre#"a"e, Y)!nne( Ma"1ia& "e-ar !m!r'/ ! 'n"reru#&e 8!#1ie( P!a"e, dar "!a"e ace&"e &ecre"e ale lui P!lic1inelle m calc #e ner)i .i, #e urm, azi am c1ef & m e<#rim, c!n"inu &"#-na l!cului, "urn-ndu-.i 'nc un #a1ar de b!rdeau<( Ma"1ia& nu .i-a re)eni" nici!da" du# de&#rirea de Valen"ine* mama fe"ei lui( 2i, cu "!a"e c el e ,a"a & 6ure c nu-i a.a, &-a mu"a" aici, 'n mare #ar"e, .i ca &-! recucerea&c( %ar n-a a)u" n!r!cB c1iar 'n m!men"ul c-nd )enea el 'n !ra., ea a f!&" mu"a" la Pari&( 2i cred c ar fi .i mai furi!& #e mine #en"ru c &#un a&"a, dar cred c )iaa i-a fcu" un &"ra.nic &er)iciu( Valen"ine nu &e mai 'n"!arce( Acum, c1iar c ! & "e ura&c, re#e" 8!#1ie, 'ncerc-nd &-i "aie )!rba lui Y)!nne( Pe d!mni.!ara nu ! in"ere&eaz "!a"e #!)e."ile a&"ea( Y)!nne &e ui" la cele d!u femei a.eza"e la barul ei .i ddu din umeri( Pr!babil c ai dre#"a"e( 2i, #e urm, am "reab( :.i lu #a1arul .i &e 'ndre#" &#re !ficiu( 8ucul de r!.ii e din #ar"ea ca&ei, &#u&e ea, #lec-nd de la bar( :mi #are ne&#u& de ru, &#u&e 8!#1ie, 6ena"( %e !bicei, Y)!nne nu #rea e )!rbrea* cu e<ce#ia cazuril!r c-nd e "ri&"( 2i, dac m ui" #rin &al, &eara nu #are a fi &"rluci"( AudreE rma&e "cu"( Pu&e #a1arul la l!c #e "e6,1ea( Nu ) &imii bine$ 'n"reb 8!#1ie( 8un"ei ab&!lu" #alid( Mie 'mi #are ru/ E din cauza "renului, mi-a f!&" ,rea "!" drumul, &#u&e AudreE( AudreE "rebui &-.i m!bilizeze "!a"e f!rele #en"ru a &u#!r"a
3FI

- MARC LEVY -

,reu"a"ea care-i a#&a #ie#"ul( Nu #en"ru c Y)!nne 'i &#u&e&e de ce #r&i&e Ma"1ia& Pari&ul( Ci #en"ru c, auzind numele lui Valen"ine, &e &imi&e #r!iec"a" 'n &-nul unei in"imi"i care nu-i a#arinea, iar durerea era &f-.ie"!are( Trebuie & am ! mu"r 'n&#im-n""!are, &#u&e AudreE( Nu, )-ai rec#"a" cul!rile, r&#un&e 8!#1ie( Venii cu mine, 1ai & facem c-i)a #a.i( 9 in)i" 'n &#a"ele #r)liei ei ca & &e rc!rea&c( Ui"e, acum nu &e mai cun!a."e nimic, &#u&e 8!#1ie( Trebuie & fie )reun )iru& #rin aerA de azi-diminea .i mie mi-e cam ,rea( AudreE nu mai ."ia cum &-i mulumea&c( Ma"1ia& in"r 'n fl!rrie( E."i ac!l!$ Te-am cu"a" #e&"e "!"( Ar fi "rebui" & 'nce#i de aici, unde &un" 'n"!"deauna, r&#un&e 8!#1ie( %ar Ma"1ia& &e ui"a la AudreE( Te a."e#"am .i am )eni" & admir fl!rile, 'i &#u&e ea( Mer,em$ 'n"reb Ma"1ia&( Am 'nc1i& librria( 8!#1ie "cea( Pri)irea i &e #limba de la AudreE la Ma"1ia& .i de la Ma"1ia& la AudreE( 2i, c-nd ei d!i #lecar, nu #u"u & nu &e ,-ndea&c la c-" dre#"a"e a)u&e&e Y)!nne( %ac Ma"1ia& ! & aud )re!da" de di&cuia aceea, cu &i,uran c ! &-i )in &-! !m!are( Ta<iul mer,ea #e 9ld Br!m#"!n R!ad( La in"er&ecia cu Clare)ille ;r!)e, Ma"1ia& ar" cu de,e"ul &#re ca&a lui( Are un aer im#!zan", &#u&e AudreE( Are farmec( 9 & m #rime."i 'n )izi", 'n"r-! zi$ %a, 'n"r-! zi*, r&#un&e Ma"1ia&( AudreE '.i li#i ca#ul de ,eam( Ma"1ia& 'i m-n,-ie m-naA ea "cea( E."i &i,ur c nu )rei & mer,em & lum cina$ 'n"reb el( Ai un aer ciuda"( Ma"1ia& 'i #r!#u&e & &e #limbe #uin #e 6!&, aerul &erii a)ea &i fac bine( Ta<iul 'i l& #e c1eiul Tami&ei( 8e a.ezar #e banc, la ca#"ul di,ului( :n faa l!r, luminile Turnului 9<! &e !,lindeau 'n flu)iu( %e ce ai )ru" & )ii aici$ 'n"reb AudreE(
3FJ

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Pen"ru c, du# PeeGendul #e"recu" 'm#reun, m-am 'n"!r& aici de mai mul"e !ri( :n"ru c-")a, &"a e l!cul n!&"ru( Nu a&"a "e-am 'n"reba" eu, dar nu mai are im#!r"an( Ce "e nec6e."e$ Nimic, "e a&i,urA mi-au "recu" #rin min"e ni."e "-m#enii, dar le-am alun,a"( A"unci, i-a re)eni" #!f"a de m-ncare$ AudreE z-mbi( Crezi c, 'n"r-! zi, ai & #!i urca ac!l!$ 'n"reb ea, ridic-nd ca#ul( La ul"imul e"a6, fere&"rele re&"auran"ului erau lumina"e( P!a"e, 'n"r-! zi, r&#un&e Ma"1ia&, )i&"!r( 9 du&e #e AudreE &#re #r!menada din lun,ul malului( Care era 'n"rebarea #e care )!iai & mi-! #ui$ M 'n"reb am de ce ai )eni" & &"ai la L!ndra( Pre&u#un c #en"ru a "e 'n"-lni #e "ine, r&#un&e Ma"1ia&( In"rar 'n a#ar"amen"ul din BricG Lane( Ma"1ia& ! "ra&e #e AudreE 'n camer( Rma&er "!" re&"ul &erii 'mbri.ai 'n #a"ul fcu" 'n ,rab( Pe m&ur ce "im#ul "recea, amin"irea m!men"ului ne#lcu" #e"recu" 'n barul lui Y)!nne &e ."er,ea din mem!ria lui AudreE( La miezul n!#ii, i &e fcu f!ame( 0ri,iderul era ,!l, a.a c &e 'mbrcar la iueal .i c!b!r-r 'n fu, &#re 8#i"alfield&( 8e in&"alar 'n fundul unuia din"re acele re&"auran"e de&c1i&e "!a" n!a#"ea( Clien"ela era e"er!cli"( A.ezai al"uri de ma&a un!r muzicieni, &e ame&"ecar 'n c!n)er&aia l!r( 2i, 'n "im# ce AudreE &e 'nflcra, &u&in-nd 'm#!"ri)a #rerii cel!rlali c C1e" BaGer fu&e&e un "r!m#e"i&" mul" mai mare dec-" Mile& %a)i&, Ma"1ia& ! &!rbea din !c1i( 8"rduele L!ndrei erau frum!a&e c-nd ea mer,ea la braul lui( :.i a&cul"au z,!m!"ul #a.il!rA &e 6ucau cu #r!#ria umbr, care &e 'n"indea #e a&fal", 'n lumina unui felinar( Ma"1ia& ! c!ndu&e #e AudreE 'na#!i la ca&a de crmid r!.ie, &e l& "ra& din n!u 'n a#ar"amen" .i #lec n!a#"ea, f!ar"e "-rziu, c-nd ea 'l u.uiB #e&"e c-"e)a !re, lua "renul .i ! a."e#"a ! lun, zi de munc( Nu ."ia c-nd a)ea & &e 'n"!arc de la A&1f!rd( :i f,dui c-l &un a d!ua zi( :n"!r& aca&, Ma"1ia& ddu #e&"e An"!ine, care lucra la bir!ul lui( Ce faci aici, 'nc "reaz$
3H5

- MARC LEVY -

EmilE a a)u" un c!.mar, m-am &cula" ca &-! lini."e&c .i n-am mai #u"u" & ad!rm( 2i, a"unci, m-am a#uca" &-mi #un la zi lucrrile 'n"-rzia"e( Acum 'i e bine$ 'n"reb Ma"1ia& 'n,ri6!ra"( Eu nu i-am &#u& c e b!lna), i-am &#u& c a a)u" un c!.mar( V-ai fcu" de lucru cu #!)e."ile alea, ale )!a&"re, cu fan"!me( Ia zi, nu cum)a ai ui"a" de ce am f!&" 'n 8c!ia$ NeeGendul )ii"!r, 'nce# lucrrile la Y)!nne( Cu a&"a "e !cu#ai$ Prin"re al"ele/ Mi-ari .i mie$ &#u&e Ma"1ia&, &c!-ndu-.i )e&"!nul( An"!ine de&c1i&e ma#a cu #lan.e .i le 'n"in&e 'n faa #rie"enului &u( Ma"1ia& &e e<"azieB 9 & fie f!rmidabilA ce bine ! &-i #ar/ P!a"e/ T!" "u #l"e."i e<ecuia$ Nu )reau & ."ie eaA ne-am 'nele&$ 9 & c!&"e mul" #r!iec"ul$ %ac la& de!#ar"e !n!rariile a,eniei, & &#unem c ! & #ierd ec1i)alen"ul c-."i,ului de #e d!u .an"iere( 2i 'i #ermii$ Nu( A"unci, de ce faci a&"a$ An"!ine 'l #ri)i lun, #e Ma"1ia&( E&"e e<ac" ce ai fcu" "u 'n &eara a&"aB i-ai ridica" m!ralul unui #rie"en cruia ne)a&"-&a i-a da" #a#ucii, c-nd "u 'n&ui &uferi a"-"a du# de&#rirea de Valen"ine( Ma"1ia& nu r&#un&e nimic( 8e a#lec a&u#ra de&enel!r lui An"!ine .i &e ui" 'nc ! da" la n!ul a&#ec" #e care a)ea &-l ca#e"e, 'n cur-nd, re&"auran"ul( C-"e &caune &un" cu "!"ul$ 'n"reb el( T!" a"-"ea c-" numrul de l!curi, .a#"ezeci .i .a&e/ 2i c-" c!&" un &caun$ %e ce$ 'n"reb An"!ine( Pen"ru c ! & i le !fer eu* N-ai )rea & mer,i 'n ,rdin, & fumezi un "rabuc bun$ &#u&e An"!ine, lu-ndu-l #e Ma"1ia& de umr( Ai )zu" c-" e cea&ul$ %!ar n-! & "e a#uci, acum, & 'mi iei re#licile/ E cea mai
3H3

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

bun !r, )in z!rii( Mer,em$ A.eza" #e mar,inea micului zid de&#ri"!r, An"!ine &c!a&e d!u M!n"e Cri&"! din buzunar( Le adulmec, 'nain"e de a le 'nclzi la flacra unui c1ibri"( C-nd &!c!"i c "rabucul lui Ma"1ia& era ,a"a, 'l "ie, i-l 'n"in&e .i 'nce#u & .i-l #re,"ea&c #e al lui( Cine e "!)ar.ul "u de &uferin$ Un !arecare %a)id( N-am auzi" nici!da" de el/ r&#un&e An"!ine( E."i &i,ur$ M mir* Nu i-am )!rbi" nici!da" de %a)id$ Ma"1ia&* ai ,l!&& #e buze/ %ac m mai abure."i mul", ! & ridic 'na#!i #ere"ele de&#ri"!r( * AudreE d!rmi "!" drumul( C-nd &!&ir la A&1f!rd, cameramanul "rebui &-! z,-l-ie ca &-! "rezea&c #-n & in"re "renul 'n ,ar( T!a" ziua muncir fr #re,e", dar &e 'nele&er de minune( C-nd el 'i ceru &-.i &c!a" e.arfa, care 'l 'm#iedica la cadra6, #e AudreE ! cu#rin&e ! d!rin nebun de a 'n"reru#e filmarea, #en"ru a &e re#ezi la "elef!nul m!bil( %ar la librrie &una mereu !cu#a"B L!ui& #e"recea ! mare #ar"e a du#-amiezii 'n faa calcula"!rului in&"ala" 'n 'nc#erea din d!&ul #r)liei( 8c1imba e-mail uri cu Africa, iar EmilE 'i c!rec"a ,re.elile de !r"!,rafie( Pen"ru ea, ace&"a era cel mai bun m!d de a-.i #!"!li nerbdarea care ! cu#rindea "!" mai mul", .i nu fr m!"i)* * *8eara, c-nd &""eau la ma&, ea le ddu )e&"ea( 9 &una&e mama .i-i &#u&e&e c ! & )in la n!a#"e, "-rziu, .i ! & &"ea la 1!"elul de #e Bu"e 8"ree", #e&"e drum de ei( A d!ua zi, ! &-! ia, & #e"reac ! duminic ,enialB d!ar ele d!u( La &f-r.i"ul cinei, 8!#1ie 'l lu de!#ar"e #e An"!ine .i &e !feri &-l duc #e L!ui& la &rb"!area fl!ril!r din C1el&ea( 0iul lui a)ea mare ne)!ie de #uin 'nele,ere feminin( C-nd "aic-&u era de fa, c!#ilul era mai #uin de&c1i&( 8!#1ie ci"ea 'n !c1ii bieelului ca 'n"r-! car"e de&c1i&( Em!i!na", An"!ine 'i mulumi( 2i, #e urm, #r!#unerea #ica numai bineB a)ea & #r!fi"e de !cazie #en"ru a-.i #e"rece ziua la a,enie( :n felul &"a, '.i mai aducea la zi lucrrile 'n"-rzia"e(
3H2

- MARC LEVY -

Ma"1ia& nu &#unea nimic( La urma urmei, &-.i !r,anizeze fiecare ziua .i &-l la&e #e el 'n #la"a %!mnului/ :n f!nd, .i el a)ea un #r!,ram/* Cu c!ndiia ca AudreE & &e 'n"!arc "!"u.i de la A&1f!rd( Ul"imul me&a6 #rimi" de la ea &#uneaB 4 cel mai ru ca;, m9i e, la s09r'i$ul dup,amie;ii. * An"!ine #leca&e de aca& 'n z!ri( C-nd in"r 'n a,enie, Bu"e 8"ree" 'nc mai d!rmea( Pu&e de cafea, de&c1i&e lar, fere&"rele bir!ului .i 'nce#u & lucreze( A.a cum #r!mi&e&e, 8!#1ie "recu &-l ia #e L!ui& la !ra .a#"e( Bieelul in&i&"a&e &-.i #un blazerul, iar Ma"1ia&, 'nc buimac de &!mn, &e czni&e & fac bine n!dul micuei lui cra)a"e( 8rb"!area fl!ril!r din C1el&ea a)ea "radiiile ei .i uzana cerea & fii f!ar"e ele,an"( 8!#1ie ! fcu #e EmilE & r-d 'n 1!1!"e, c-nd in"r 'n &al!n #ur"-ndu-.i #lria c-" r!a"a carului( %e 'nda" ce 8!#1ie .i L!ui& #lecar, EmilE urc & &e #re,"ea&c( 2i ea )!ia & fie frum!a&( :.i )a #une &al!#e"a bleu, ba&c1eii .i "ric!ul r!zA c-nd era 'mbrca" a.a, mama 'i &#unea 'n"!"deauna c e dr,u de-i )ine &-! mn-nce( 8!neria -r-iA fe"ia )!ia & &e mai #ie#"ene #uin, a"-"a #a,ub dac ! )a face #e mami & a."e#"e( La urma urmei, .i ea ! a."e#"a de d!u luni/ Ma"1ia& ! #rimi #e Valen"ine ciufuli" .i 'mbrca" 'n 1ala"( 8e<E/ &#u&e ea, in"r-nd( Credeam c ! & a6un,i mai "-rziu( Am f!&" 'n #ici!are de la .a&e dimineaa .i, du# aia, la 1!"el m-am "!" 'n)-r"i" #rin camer( EmilE &-a &cula"$ 8e #une la #a"ru ace, dar ...", eu nu i-am &#u& nimic/ Cred c &e &c1imb a zecea !ar, 'i ima,inezi 'n ce 1al ! fi baia/ C!#ilul &"a a m!."eni" "!"u.i )re! d!u-"rei c1e&"ii .i de la "aic-&u, r-&e Valen"ine( :mi faci ! cafea$ Ma"1ia& "recu 'n buc"rie( E frum!& la )!i, e<clam Valen"ine, ui"-ndu-&e 'n 6ur( An"!ine are ,u&"* %e ce r-zi$ Pen"ru c "!" a.a &#uneai .i de&#re mine, c-nd )eneau #rie"enii & cineze la n!i, zi&e Valen"ine, a.ez-ndu-&e #e un "abure"( Ma"1ia& um#lu cana .i ! #u&e 'n faa lui Valen"ine( Ai za1r$ 'l 'n"reb ea(
3H7

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

%ar "u nu-i #ui za1r, r&#un&e Ma"1ia&( Valen"ine '.i arunc #ri)irea #rin buc"rie( Pe raf"uri, fiecare lucru era #u& la l!cul lui( E f!rmidabil ce-ai c!n&"rui" )!i 'm#reun( Tu m iei #e&"e #ici!r$ 'n"reb Ma"1ia&, "urn-ndu-.i, la r-ndul lui, ! cafea( Nu, &un" &incer im#re&i!na"( i-am &#u&, An"!ine are ! mare c!n"ribuie( P!a"e, dar aici re&#iri fericireA .i, de da"a a&"a, marea c!n"ribuie e, de bun &eam, a "a( 8 &#unem c 'mi dau !&"eneala( %ar, &ca#-m, "e r!,, de ! 'nd!ial/ T!"u.i, ) mai ci!ndnii .i )!i din c-nd 'n c-nd, nu$ An"!ine .i cu mine$ Nici!da"/ i-am ceru" & m &ca#i de ! 'nd!ial/ Bun, de ac!rd, #uin de "!", 'n fiecare zi/ Crezi c EmilE &e mai #re,"e."e mul"$ Ce )rei &-i &#un$* C!#ilul &"a a m!."eni" "!"u.i .i )re! d!u-"rei c1e&"ii de la maic-&a/ Nici n-ai idee c-" 'mi li#&e."e/ Ba da( Mie mi-a li#&i" "rei ani( E ferici"$ %!ar ."ii f!ar"e bine, ! &uni 'n fiecare zi( Valen"ine c&c .i &e 'n"in&e( Mai )rei ! cafea$ 'n"reb Ma"1ia&, 'n"!rc-ndu-&e &#re cafe"iera elec"ric( A. a)ea mare ne)!ie, n!a#"ea mea a f!&" &cur"( Ieri ai a6un& "-rziu$ Nu cine ."ie ce, dar am d!rmi" f!ar"e #uin* nerbd"!are &-mi )d fa"a( E."i &i,ur c nu #!" urca la ea, ca &-! #u#$ A."e#"area a&"a e ! "!r"ur( %ac )rei &-i &"rici #lcerea, du-"eA dac nu, rabd .i la&-! & c!b!are( 2i-a #re,"i" 1ainele #en"ru azi c1iar dinain"e de culcare( :n !rice caz, "e ,&e&c f!ar"e 'n f!rm, c1iar .i 'n 1ala", &#u&e Valen"ine, #un-ndu-.i m-na #e !brazul lui Ma"1ia&( 9 duc bine, Valen"ine, ! duc bine( Valen"ine &e 6uca, r!&"!,!lind #e ma& ! bucic de za1r( 2"ii, m-am a#uca" iar de c1i"ar/ E bine, d!ar i-am &#u& mereu c nu "rebuia & "e la.i de ea( Ieri, credeam c ! & )ii la 1!"el, camera mi-! ."iai*
3H4

- MARC LEVY -

N-am & mai fac a&"a, Valen"ine* Ai #e cine)a$ Ma"1ia& ddu din ca#( E ce)a a"-" de &eri!& 'nc-" "e face fidel$ A&"a 'n&eamn c "eai &c1imba" cu ade)ra"* E ! n!r!c!a&( EmilE n)li #e &car, "ra)er& &al!nul .i &ri 'n braele lui Valen"ine( Mam .i fiic &e 'mbri.au, 'n"r-un )-r"e6 de &ru"riA Ma"1ia& le #ri)ea, iar z-mbe"ul ce-i 'nfl!rea #e buze ar"a c anii care "rec nu ."er, 'n"!"deauna cli#ele &cri&e 'n d!i( Valen"ine '.i lu fiica de m-n( Ma"1ia& le 'n&!i( %e&c1i&e u.a ca&ei, dar EmilE '.i ui"a&e ruc&acul 'n d!rmi"!r( Valen"ine rma&e afar, &-! a."e#"e, 'n "im# ce ea urc & .i-l cau"e( i-! aduc #e la .a&e( E bine$ Pe"rece cum )rei #icnicul cu fa"a "a, dar eu 'i "ai c!a6a de #e feliile de #-ine( Bun, acum, c-nd e."i "u cu ea, faci cum )rei* dar 'i #lace mai mul" fr c!a6( %ui!a&, Valen"ine '.i "recu m-na #e&"e !brazul lui Ma"1ia&( 0ii #e #ace, ne de&curcm n!i( 2i, a#lec-ndu-&e #e&"e umrul lui, 'i &"ri, lui EmilE & &e ,rbea&c( %-i z!r, &cum#!, #ierdem "im#ul( %ar fe"ia ! .i lua&e de m-n .i ! "r,ea &#re "r!"uar( Valen"ine &e 'n"!ar&e c"re Ma"1ia& .i 'i .!#"i la urec1eB 8un" ferici" #en"ru "ine( Merii a&"a, #en"ru c e."i un !m f!rmidabil( Ma"1ia& rma&e c-"e)a cli#e #e #er!n, #ri)ind du# EmilE .i Valen"ine, care &e 'nde#r"au #e Clare)ille ;r!)e( * C-nd in"r 'n ca&, celularul &una( :l cu" #e&"e "!", dar nu-l ,&i( :n &f-r.i", 'l )zu, #u& #e #er)azul fere&"rei( 2i r&#un&e la anc( Imedia", recun!&cu ,la&ul lui AudreE( :n "im#ul zilei, &#u&e ea cu "ri&"ee, faada e .i mai frum!a&, iar ne)a&"a "a e de-a dre#"ul 'nc-n""!are( T-nra ziari&", care #leca&e de la A&1f!rd 'n z!ri, #en"ru a-i face ! &ur#riz #lcu" brba"ului de care &e 'ndr,!&"i&e, 'nc1i&e "elef!nul .i #r&i, la r-ndul ei, Clare)ille ;r!)e(

3H@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

XVI
:n "a<iul care ! ducea 'na#!i 'n BricG Lane, AudreE '.i &#unea c, cine ."ie, cel mai bun lucru ar fi & nu mai iubea&c nici!da"( 8 #!a" ."er,e "!"ul, & ui"e f,duielile, & &cui#e !"ra)a cu ,u&" de "rdare care ! amra( %e da"a a&"a, de c-"e zile .i n!#i )a a)ea ne)!ie ca &-.i cica"rizeze rana$ Acum, nu "rebuia 'n nici un caz & &e ,-ndea&c la PeeGendurile care )!r )eni( Va fi ne)!i" & 'n)ee din n!u &-.i &"#-nea&c b"ile inimii c-nd i &e )a #rea c-l )ede #e el la un c!l de &"rad( 8 nu-.i #lece !c1ii fiindc ! #erec1e &e &ru" #e ! banc, 'n faa ei( 2i & nu mai a."e#"e nici!da", nici!da", &-i &une "elef!nul( 8 &e cznea&c & nu-.i 'nc1i#uie )iaa celui #e care l-a iubi"( A1, %!amne, fie-i mil/ 8 nu-l )ad c-nd '.i 'nc1ide !c1ii, & nu &e ,-ndea&c la el, la felul 'n care '.i #e"rece zilele/ 8 nu urle, #lin de furie, #en"ru c a f!&" 'n.ela"/ Ce &e )a ale,e de cli#ele de iubire, de m!men"ele 'n care, m-n 'n m-n, mer,eau unul l-n, cellal"$ :n re"r!)iz!r, .!ferul &e ui"a la #a&a,era lui, care #l-n,ea( V &imii bine, d!amn$ Nu, r&#un&e AudreE &u,1i-nd de #l-n&( Ea 'l ru, & fie a"-" de bun .i & !#rea&cA "a<iul "ra&e #e mar,inea drumului( AudreE de&c1i&e #!r"iera .i &e arunc, 'nc!)ri,a", &#re ! balu&"rad( 2i, 'n "im# ce ea '.i de.er"a "!a" amrciunea, brba"ul !#ri m!"!rul .i, fr & &c!a" ! )!rb, )eni .i 'i #u&e #e umr un bra &"-n,aci, mulumindu-&e &-i !fere ! #rezen( C-nd i &e #ru c ,r!&ul fur"unii "recu&e, .!ferul &e a.ez din n!u la )!lan, !#ri c!n"!rul .i ! du&e 'n BricG Lane( * Ma"1ia& '.i "r&e&e #e el ni."e #an"al!ni, '.i #u&e&e ! cma. .i #rima #erec1e de ba&c1ei #e care 'i ,&i&e( Aler,a&e #-n 'n 9ld Br!m#"!n, dar era #rea "-rziu( Trecu&er de-acum d!u !re de c-nd &e "!" 'n)-r"ea #e &"rzile din BricG Lane, dar "!a"e &emnau 'n"re ele( Nu era a&"a, nici a&"lal", #e care "!cmai &e 'n"!r&e&e, iar fund"ura de aici, nici a"-"a( La fiecare r&#-n"ie, &"ri,a numele lui AudreE, dar nimeni nu &e a#leca la ferea&"r( Pierdu", &e 'na#!ie 'n &in,urul l!c #e care 'l recun!."eaB #iaa( Un c1elner de #e "era&a unei cafenele 'l &alu"A aleile erau 'nc
3HF

- MARC LEVY -

ne,re de lume( Ma"1ia& b"ea car"ierul de mai bine de d!u !re( %i&#era", &e 'n"!ar&e .i &e a.ez #e ! banc( I &e #rea cun!&cu"( %e!da", &imi ! #rezen 'n &#a"ele lui( C-nd R!main m-a #r&i", mi-a &#u& c m iube."e, dar c ne)a&"a lui era cea cu care "rebuia & "ria&c( Crezi c e<i&" )re! limi" a cini&mului$ &#u&e AudreE, a.ez-ndu-&e l-n, el( Eu nu &un" R!main( Eu, una, i-am f!&" aman" )reme de "rei ani, "reizeci .i .a&e de luni 'n a."e#"area unei #r!mi&iuni #e care nu .i-a inu"-! nici!da"( Ce-i a.a de ana#!da 'n ca#ul meu, de m 'ndr,!&"e&c din n!u de un brba" care ! iube."e #e al"a$ Nu mai am #u"ere, Ma"1ia&( Nu )reau & m mai ui" nici!da" la cea&, &#un-ndu-mi c !mul iubi" &-a 'n"!r& aca&, c &e a.az la ma&a al"eia, c 'i &#une acelea.i cu)in"e, c &e #!ar" ca .i cum eu n-a. e<i&"a* Nu )reau &-mi mai &#un nici!da" c n-am f!&" dec-" un e#i&!d, ! a)en"ur care i-a a#r!#ia" din n!u, c mulumi" mie a 'nele& c ea era cea #e care ! iubea* Mi-am #ierdu" #-n 'n"r-a"-" demni"a"ea, 'nc-", #-n la urm, am &imi" c!m#a&iune #en"ru eaA 'i 6ur, 'n"r-! zi, am f!&" &ur#rin& & )d c eram furi!a& #e el #en"ru minciunile #e care "rebuie & i le fi &#u&( %ac l-ar fi auzi" ea, dac i-ar fi )zu" !c1ii, d!rina, c-nd ne 'n"-lneam #e a&cun&/ Mi-e necaz #e mine de nu mai #!", c am f!&" 'n 1alul &"a de "-m#i"/ Nu )reau & mai aud nici!da" )!cea acelei #rie"ene care, crez-nd c m #r!"e6eaz, 'mi &#unea c .i el &-! fi 'n.ela", c #!a"e ! fi f!&" &incerA .i, mai ale&, mai ale& & n-aud c e mai bine a.a/ Nu mai )reau nici!da" ! )ia #e 6um"a"e( Mi-au "rebui" luni de zile ca & #!" crede din n!u c .i eu meri" ! )ia de#lin( Eu nu "rie&c cu Valen"ine, ea a )eni" d!ar ca & ia fa"a( Cel mai ru, Ma"1ia&, nu e c am )zu"-! &ru"-ndu-"e #e &car, "u 'n 1ala", iar ea frum!a& cum eu n-am & fiu nici!da"* Nu m &ru"a, 'mi &#unea un &ecre" #e care nu )!ia &-l aud EmilE, ! 'n"reru#&e Ma"1ia&( %ac ai ."i* Nu, Ma"1ia&, cel mai ru e felul 'n care ! #ri)eai( 2i, cum el "cea, 'l #lmui( A"unci, Ma"1ia& 'i #!)e&"i, "!a" du#-amiaza, de&#re n!ua lui )ia, de&#re #rie"enia care 'l le,a de An"!ine, de&#re "!a"e acele diferene #e care am-nd!i reu.i&er & c!n&"ruia&c ! a&emenea 'nele,ere( AudreE 'l a&cul"a fr ! )!rb .i, mai "-rziu, c-nd el 'i i&"!ri&i )acana #e"recu" 'n 8c!ia, a#r!a#e c '.i re,&i&e z-mbe"ul(
3HH

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

:n &eara aceea, #refera & rm-n &in,ur, era &f-r.i"( Ma"1ia& ! 'nele,ea( :i #r!#u&e & ! ia a d!ua zi & cineze 'm#reun la re&"auran"( AudreE acce#" in)i"aia, dar a)ea al" idee* * C-nd a6un&e 'n Clare)ille ;r!)e, )zu "a<iul lui Valen"ine d-nd c!lul( An"!ine .i c!#iii 'l a."e#"au 'n &al!n( L!ui& #e"recu&e ! zi ,enial cu 8!#1ie( EmilE era niel cam nec6i", dar re,&i "!a" dui!.ia din lume 'n braele "a"lui ei( 8eara fu c!n&acra" #!zel!r din )acan, #e care le li#ir 'n albume( Ma"1ia& a."e#" #-n ce An"!ine &e b, 'n #a", b"u la u.a lui .i in"r( ( A. )rea &-i cer ! mic der!,are e<ce#i!nal de la re,ula nr( 2, n-ai &-mi #ui nici ! 'n"rebare .i ai & &#ui da(

XVII
:n ca& d!mnea ! "cere ne!bi.nui"( C!#iii '.i re#e"au leciile, Ma"1ia& #unea ma&a, An"!ine buc"rea( EmilE '.i a.ez car"ea #e ma& .i &#u&e #e dinafar, cu ,la&ul &czu", #a,ina de i&"!rie #e care "!cmai ! 'n)a&e( 2!)ind la un #ara,raf, 'l b"u #e umr #e L!ui&, #rbu.i" #e&"e caie"( Imedia" du# ?enric al IV-lea, cine a f!&"$ .!#"i ea( Ra)aillac/ r&#un&e An"!ine, de&c1iz-nd fri,iderul( ?a, )ezi & nu/ &#u&e L!ui&( :n"reab-l #e Ma"1ia& .i ai & )ezi/ Cei d!i c!#ii &c1imbar ! #ri)ire cu 'nele& .i &e cufundar imedia" 'n lec"ura l!r( Ma"1ia& l& &"icla de )in #e care ! de&"u#a&e .i &e a#r!#ie de An"!ine( Ce bun"i ne-ai fcu" la cin$ 'n"reb el, cu ! )!ce mier!a&( Cerul "un, ! #l!aie ,rea 'nce#u & r#ie la fere&"rele ca&ei( Pauz de fur"un/ &#u&e An"!ine( * Mai "-rziu, EmilE )a mr"uri&i 'n 6urnalul ei in"im c, #en"ru "a"l ei, cea mai !ribil m-ncare din lume erau d!)leceii ,ra"inaiA iar L!ui& )a adu,a #e mar,ine c, 'n &eara aceea, ""icul lui fcu&e
3HI

- MARC LEVY -

d!)lecei ,ra"inai( * 8e auzi &!neria( Ma"1ia& '.i )erific #en"ru ul"ima !ar 'nfi.area, 'n"r-! !,lin6!ar de la in"rare, .i 'i de&c1i&e lui AudreE( In"r re#ede, e."i le!arc( Ea '.i &c!a&e "renciul .i i-l 'n"in&e lui Ma"1ia&( An"!ine '.i #!"ri)i 'nc ! da" .!rul .i )eni &-! 'n"-m#ine, la r-ndul lui( Ea era irezi&"ibil 'n r!c1ia nea,r( Ma&a ele,an" era #u& #en"ru "rei #er&!ane( Ma"1ia& &er)i d!)leceii ,ra"inai .i c!n)er&ar #e 'n"recu"e( Miari&" #-n-n mdu)a !a&el!r, AudreE era !bi.nui" & c!nduc dezba"erileA ca & nu )!rbea&c de&#re &ine, cel mai bun mi6l!c era & le #un cel!rlali mul"e 'n"rebri, &"ra"e,ie cu a"-" mai eficace a"unci c-nd in"erl!cu"!rul nu-.i ddea &eama( La &f-r.i"ul me&ei, dac AudreE afla&e mul"e .i mrun"e de&#re ar1i"ec"ur, An"!ine, 'n &c1imb, cu ,reu ar fi reu.i" & definea&c me&eria de re#!r"er inde#enden"( C-nd AudreE 'l 'n"reb de&#re )acana din 8c!ia, An"!ine fu 'nc-n"a" &-i ara"e #!zele( 8e ridic .i lu din bibli!"ec un album, a#!i d!u, a#!i "rei, du# care &e a.ez din n!u l-n, ea, a#r!#iindu-.i &caunele( 2i, #a,in du# #a,in, "!a"e #eri#eiile #e care le i&"!ri&ea &e 'nc1eiau cu ! #ri)ire a#&a" c"re #rie"enul &u cel mai bun .i cu un in)ariabilB \Nu, Ma"1ia&$D 2i, c1iar dac ace&"a din urm &e cznea &-.i &"#-nea&c iri"area, #refera & &"ea re"ra&, ca & nu "ulbure c!m#lici"a"ea ce &e 'nfiri#a 'n"re An"!ine .i AudreE( La &f-r.i"ul cinei, EmilE .i L!ui& c!b!r-r din n!u, 'n #i6ama, & &#un n!a#"e bun, iar cei mari nu a)ur inima & le refuze #rezena la ma&( EmilE &e a.ez l-n, AudreE .i #relu imedia" ."afe"a de la An"!ine( :.i ddu !&"eneala & c!men"eze "!a"e #!zele fcu"e, de da"a a&"a, la &#!r"urile de iarn de anul "recu"( Pe )remea aia, 'i e<#licar, r-nd #e r-nd, EmilE .i L!ui&, Ta"i .i Ta"i 'nc nu &""eau 'm#reun, dar "!a" lumea &e 'n"-lnea 'n )acane, cu e<ce#ia celei de Crciun, c-nd &e 'n"-lneau din d!i 'n d!i ani, adu, fe"ia( AudreE r&f!ia al "reilea albumA din buc"rie, Ma"1ia& n-! #ierdea din !c1i( C-nd fiica lui '.i #u&e ! m-n #e braul lui AudreE, c1i#ul ei fu lumina" de un z-mbe", era &i,ur de a&"a(
3HJ

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Cina )!a&"r a f!&" delici!a&, 'i &#u&e AudreE lui An"!ine( El 'i mulumi .i 'i ar" imedia" ! #!z li#i" 'n dia,!nal( A&"a a f!&" e<ac" mai 'nain"e ca Ma"1ia& & fie c!b!r-" cu "ar,a de #e #i&"( Ac!l!, cu ,lu,a r!.ie, &un" euA c!#iii nu erau 'n cadru( %e fa#", Ma"1ia& n-a)ea ab&!lu" nimic, 'nca&a&e d!ar ! cz"ur zdra)n( 2i, cum Ma"1ia& 'nce#u&e &-.i r!ad un,1iile, 'i ddu ! #alm u.!ar #e&"e m-n( Bun, #!a"e c n-! & ne 'n"!arcem #-n la )acanele de la ,rdini, &#u&e Ma"1ia&, e<a&#era", .i 'nce#u &-.i r!ad din n!u un,1iile( %e da"a a&"a, AudreE 'l "ra&e de m-nec( 8#um din "rei feluri de ci!c!la", cu c!a6 de #!r"!cale, anun An"!ine cu 6um"a"e de ,ur( %e !bicei, #lace a"-" de mul", 'nc-" mi &e cere ree"a, dar, acum, nu ."iu ce &-! fi 'n"-m#la" de &a l&a", adu, el, 'n)-r"ind lin,ura 'n ca&"r!n( A)ea un aer a"-" de c!n"raria", #ri)indu-.i #re#ara"ul, 'nc-" AudreE in"er)eni( A)ei ni."e ,1ea #i&a"$ 'n"reb ea( Ma"1ia& &e ridic .i um#lu un b!l cu cubulee( A&"a-i "!" ce a)em( AudreE 'nf.ur cuburile 'n"r-un .er)e" .i le l!)i cu #u"ere de ma&( C-nd de&fcu .er)e"ul, lu imedia" bucelele de ,1ea .i le 'nc!r#!r 'n &#um, #e care ! ame&"ec de c-"e)a !riB de&er"ul '.i rec#"a&e c!n&i&"ena( Ia", &#u&e ea, &er)indu-i #e c!#ii, &ub #ri)irile ului"e ale lui An"!ine( %e&er"ul .i la culcare/ 'i &#u&e Ma"1ia& lui EmilE( Le #r!mi&e&e.i un film/ &e b, 'n"re ei An"!ine( EmilE .i L!ui& ! .i ."er&e&er &#re cana#eaua din &al!n( AudreE c!n"inu & #un &#um de ci!c!la" 'n farfurii( Pen"ru el nu #rea mul", &#u&e An"!ine( 8eara, nu di,er #rea bine( An"!ine nici nu &e &inc1i&i de #ri)irea 'n"uneca" #e care i-! arunc Ma"1ia&( :.i "ra&e &caunul 'na#!i, ca &-! la&e #e AudreE & "reac( L&ai-m & ) a6u", in&i&" ea, c-nd An"!ine )!i &-i ia farfuriile din m-n( Va&zic, ai f!&" 'n"!"deauna ziari&"$ c!n"inu el, amabil, de&c1iz-nd r!bine"ul c1iu)e"ei din buc"rie(
3I5

- MARC LEVY -

%e la )-r&"a de cinci ani, r&#un&e AudreE, r-z-nd( Ma"1ia& &e ridic, lu c-r#a din m-na lui AudreE .i 'i &u,er & &e duc 'n &al!n( Ea &e du&e l-n, c!#ii, #e cana#ea( Cum &e 'nde#r", Ma"1ia& &e a#lec &#re An"!ine( %a+ "u, cre"inule, ai f!&" 'n"!"deauna ar1i"ec"$ C!n"inu-nd &-l i,n!re, An"!ine &e 'n"!ar&e .i ! !b&er) #e AudreE( EmilE .i L!ui& &e li#i&er de eaA du# felul 'n care li &e 'nclina&e ca#ul, &e )edea c &!mnul le ddea "-rc!ale( An"!ine .i Ma"1ia& l&ar imedia" )e&ela .i c-r#a .i &e du&er &-i culce( AudreE 'i urmri 'n "im# ce urcau &cara, #ur"-ndu-.i fiecare 'n brae 'n,era.ul ad!rmi"( C-nd a6un&er #e #alier, nici un adul" nu )zu !c1eada c!m#lice le care ! &c1imbar L!ui& .i EmilE( C-nd cei d!i "ai c!b!r-r din n!u, du# c-"e)a minu"e, AudreE '.i #u&e&e de6a im#ermeabi3ul .i a."e#"a 'n #ici!are, 'n mi6l!cul &al!nului( 8-a fcu" "-rziu, ! & #lecA mulume&c mul" #en"ru acea&" &ear, &#u&e ea( Ma"1ia& '.i lu #arde&iul din cuier .i 'i &#u&e lui An"!ine c ! c!nduce( ( A. fi ferici" dac mi-ai da, 'n"r-! zi, ree"a &#umei, zi&e AudreE .i 'l &ru" #e An"!ine #e !braz( C!b!r' "re#"ele #er!nului la braul lui Ma"1ia&, iar An"!ine 'nc1i&e u.a ca&ei( 9 & ,&im un "a<i #e 9ld Br!m#"!n, &#u&e Ma"1ia&( A f!&" bine, nu$ AudreE "cea, a&cul"-nd z,!m!"ul fcu" de #a.ii l!r &"rada #u&"ie( EmilE "e ad!r( AudreE &c1i ! u.!ar mi.care din ca#( Vreau & &#un adu, Ma"1ia& c, dac "u .i cu mine* Am 'nele& ce-ai )ru" & &#ui, 'l 'n"reru#&e AudreE( Ea &e !#ri .i 'l #ri)i 'n fa( Am #rimi" un "elef!n de la redacie, 'n du#-ma&a a&"a( 8un" "i"ulariza"( 2i e ! )e&"e bun$ 'n"reb Ma"1ia&( 0!ar"e/ :n &f-r.i", )!i a)ea emi&iunea mea &#"m-nal* la Pari&, adu, ea, l&-ndu-.i !c1ii 'n 6!&( Ma"1ia& ! #ri)i, 'ndui!.a"( 2i 'mi ima,inez c "e lu#i #en"ru a&"a de mul" )reme( %e la )-r&"a de cinci ani*, r&#un&e AudreE, cu un z-mbe"
3I3

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

&fi!&(

C!m#lica" mai e )iaa, nu$ !f" Ma"1ia&( Ale,erile #e care "rebuie & le facem &un" c!m#lica"e, r&#un&e AudreE( Te-ai 'n"!arce & &"ai 'n 0rana$ V!rbe."i &eri!&$ Acum cinci minu"e, ac!l!, #e "r!"uar, 'ncercai &-mi &#ui c m iube."i( V!rbeai &eri!&$ Bine'nele& c &un" &eri!&, dar e )!rba de EmilE* Pe EmilE, nu cer dec-" &-! iube&c*, dar la Pari&( AudreE ridic m-naA un "a<i &e !#ri l-n, ei( 2i, #e urm, e librria*, murmur Ma"1ia&( Ea '.i #u&e m-na #e !brazul lui .i &e du&e &#re ma.in( E minuna" ceea ce ai c!n&"rui" 'm#reun cu An"!ineA e."i "are n!r!c!&, "u i-ai ,&i" ec1ilibrul( 8e urc 'n ma.in .i 'nc1i&e imedia" #!r"iera( 8e a#lec #e ,eam .i 'l #ri)i #e Ma"1ia&B a)ea un aer a"-" de #ierdu", cum &""ea ac!l!, #e "r!"uar( Nu m &unaA mi-e .i a.a de&"ul de ,reu, &#u&e ea, cu ,la&ul "ri&"( Am )!cea "a #e r!b!"ul "elef!nicA ! &-a mai a&cul" c-"e)a zile .i, a#!i, ! &-! ."er,, 'i #r!mi"( Ma"1ia& &e du&e &#re ea, 'i lu m-na .i ! &ru"( A"unci, nu )!i mai a)ea dre#"ul & "e )d$ Ba da, r&#un&e AudreE* m )ei )edea la "ele)iz!r( Ea 'i fcu &emn .!ferului, iar Ma"1ia& rma&e & &e ui"e du# "a<iul care di&#rea 'n n!a#"e( 8e 'n"!ar&e #e &"rada #u&"ie( I &e #rea c 'nc mai )ede urma #a.il!r lui AudreE #e "r!"uarul ud( 8e rezem de un c!#ac, '.i lu ca#ul 'n m-ini .i &e l& & alunece 'n 6!&, #e l-n, "runc1i( 8al!nul era lumina" d!ar de ! )ei!z mic, #u& #e ,1erid!n( An"!ine a."e#"a, &"-nd 'n"r-un f!"!liu de #iele( Ma"1ia& in"r( Mr"uri&e&c c eram 'm#!"ri), dar acum*, e<clam An"!ine( A1, da, acum*, r&#un&e Ma"1ia&, l&-ndu-&e & cad 'n f!"!liul din faa lui( A1, nu/ Acum, zu* e de-a dre#"ul f!rmidabil/ Bun/ Pi, dac e."i c!n)in& de a&"a, cu a"-" mai bine/ r&#un&e Ma"1ia&, &"r-n,-nd din dini( 8e ridic .i &e 'ndre#" &#re &car( M 'n"reb dac nu cum)a &-! fi &#eria" niel, &#u&e An"!ine(
3I2

- MARC LEVY -

Nu "e mai 'n"reba/ T!"u.i, &#er c n-am ar"a" c1iar ca un cu#lu/ Nu, de ce$ 'n"reb Ma"1ia&, ridic-nd "!nul( 8e a#r!#ie de An"!ine .i 'l lu de m-n( Nici )!rb/ 2i, #e urm, "u n-ai fcu" ab&!lu" nimic #en"ru a&"a* Ara" a&"a a cu#lu$ &#u&e el .i "ra&e ! l!)i"ur 'n #alma lui An"!ine( 0ii #e #ace, a&"a nu ara" a cu#lu, re#e" .i 'l l!)i din n!u( E a.a de f!rmidabil, c "!cmai m-a #r&i"/ 8"ai #uin, nu-mi #une mie "!"ul 'n c-rc( 2i c!#iii au a)u" ! c!n"ribuie( ;ura, An"!ine/ &#u&e Ma"1ia& .i &e du&e &#re u.( An"!ine 'l a6un&e din urm .i 'l a#uc de bra( %a+ "u ce credeai$ C #en"ru ea n-! & fie ,reu$ C-nd ! & )ezi .i "u )iaa al"fel dec-" #rin !c1i.!rii "i$ 2i, 'n "im# ce-i )!rbea de&#re !c1ii lui, 'i )zu um#l-ndu-&e de lacrimi( 0uria i &e #!"!li #e l!c( An"!ine 'l lu #e Ma"1ia& de umr .i 'l l& &-.i )er&e nduful( :mi #are ne&#u& de ru, m!.ule/ ?ai, lini."e."e-"e, 'i &#u&e, &"r-n,-ndu-l la #ie#"( P!a"e c nu e "!"ul #ierdu"/ Ba da, &-a ale& #raful, &#u&e Ma"1ia&, ie.ind din ca&( An"!ine 'l l& & #lece #e &"rad( Ma"1ia& a)ea ne)!ie & fie &in,ur( Ace&"a &e !#ri la in"er&ecia cu 9ld Br!m#"!nA de ac!l! lua&e ul"ima !ar "a<iul, cu AudreE( Ce)a mai de#ar"e, "recu #rin faa unui c!n&"ruc"!r de #ianeA AudreE 'i mr"uri&i&e c, din c-nd 'n c-nd, .i ea c-n"a la #ian .i c )i&a & reia cur&urile( %ar, 'n )i"rin, &e reflec"a d!ar #r!#ria lui ima,ine, #e care ! de"e&"a( Pa.ii 'l du&er #-n 'n Bu"e 8"ree"( Vzu ,eana de lumin ce ie.ea de &ub !bl!nul de fier de la re&"auran"ul lui Y)!nne( In"r 'n fund"ur .i b"u la u.a de &er)iciu( * Y)!nne '.i #u&e 6!& crile .i &e ridic( 8cuzai-m ! cli#, le &#u&e cel!r "rei #rie"ene( %aniYle, C!le""e .i Mar"ine #r!"e&"ar 'n"r-un ,la&( %ac Y)!nne &e ridica de la ma&, ele #ierdeau l!)i"ura din !ficiu( Ai mu&afiri$ &#u&e Ma"1ia&, in"r-nd 'n buc"rie( %ac )rei, #!i 6uca .i "u cu n!i* Pe %aniYle ! ."ii de6a, e dur, dar blufeaz "!" "im#ul, C!le""e e niel abi,ui", iar Mar"ine
3I7

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

e u.!r de 'n)in&( Ma"1ia& de&c1i&e fri,iderul( Ai ce)a de r!&$ Ni."e fri#"urA ce a mai rma& din &eara a&"a, r&#un&e Y)!nne, urmrindu-l #e Ma"1ia&( Parc mi-ar &ur-de, mai de,rab, ce)a dulce* Mi-ar #ica bine ni."e dulciuri( %ar "u du-"e, ,&e&c eu, 'nun"ru, ce)a care & m fericea&c( %u# mu"ra "a, m 'nd!ie&c & ,&e."i a.a ce)a 'n fri,iderul meu/ Y)!nne &e 'n"!ar&e 'n &al, la amicele ei( Ai #ierdu" 6!cul, fa", &#u&e %aniYle, adun-nd crile( A "ri.a", anun C!le""e, "urn-ndu-.i 'nc un #a1ar de )in alb( 2i eu$ '.i 'n"in&e #a1arul Mar"ine( i-a &#u& cine)a c mie nu mi-e &e"e$ C!le""e &e ui" la &"icl, lini."i" c mai a)ea ce &-i "!arne .i lui Mar"ine( Y)!nne lu crile din m-na lui %aniYle( :n "im# ce le ame&"eca, cele "rei amice '.i 'n"!ar&er ca#ul &#re buc"rie( 2i, #en"ru c ,azda nici nu cli#ea, ddur din umeri .i '.i )zur 'n c!n"inuare de 6!c( C!le""e "u.i u.!r( Ma"1ia& in"ra&e 'n &al( %u# ce le &alu", &e a.ez la ma&a l!r( %aniYle 'l b, 'n #ar"id din !ficiu( C-" "rebuie & #un$ 'n"reb Ma"1ia&, )z-nd banii de #e ma&( 9 &u" .i "aci din ,ur/ r&#un&e %aniYle, la iueal( Pa&, anun imedia" Ma"1ia&, #un-nd crile #e ma&( Cele "rei #rie"ene, care nici mcar nu a)u&e&er "im# & &e ui"e la crile l!r, 'i aruncar ! #ri)ire uci,"!are .i le #u&er 6!&( %aniYle ddu din n!u crile( Ma"1ia& .i le fil #e ale lui .i &#u&e iar #a&( P!a"e )rei & )!rbe."i$ &u,er Y)!nne( A1, nu/ ri#!&" imedia" %aniYle( 9 da" '.i inea .i ea ,ura/ Ia, ,a"a, fr "rncneal/ Nu )!rbea cu Mar"ine, ci cu el/ i-! 'n"!ar&e C!le""e, ar"-nd cu de,e"ul &#re Ma"1ia&( Ei bine, nici el & nu )!rbea&c/ &#u&e Mar"ine( Pe mine &rii "!a"e c-nd &c!" .i eu un cu)inel( E a "reia !ar c-nd zice #a&, a.a c el & )!rbea&c numai cu miza lui .i &-.i in ,ura/ Ma"1ia& lu crile .i le 'm#ri( Ur-" mai 'mb"r-ne."i, fa", 'i &#u&e %aniYle lui Mar"ine( Nu
3I4

- MARC LEVY -

zice nimeni & )!rbim 'n "im#ul #ar"idei, ci &-l l&m #e el & )!rbea&c/ Tu nu-l )ezi ce c"rni" e$ Mar"ine '.i #u&e crile 'n !rdine .i cl"in din ca#( A1, #i a&"a e al"ce)aA dac "rebuie & )!rbea&c, a"unci & )!rbea&cA ce )rei &-i &#un$ E"al un brelan de a.i .i &e adun miza( Ma"1ia& '.i lu #a1arul .i-l bu din"r-! &!rbi"ur( 8un" !ameni care fac, 'n fiecare zi, d!u !re cu mi6l!acele de "ran&#!r" 'n c!mun, ca & &e duc la munc/ )!rbi Ma"1ia& de unul &in,ur( Cele #a"ru #rie"ene &e ui"ar una la al"a, fr & &c!a" un cu)-n"( Pari&ul nu e dec-" la d!u !re .i #a"ruzeci de minu"e, adu, Ma"1ia&( Ce facem$ Trecem 'n re)i&" dura"a drumului c"re "!a"e ca#i"alele eur!#ene &au 6ucm #!Ger$ "un C!le""e( %aniYle 'i "ra&e un c!", ca & "ac din ,ur( Ma"1ia& le #ri)i #e r-nd, a#!i 'i ddu 'nain"e cu li"ania lui( T!"u.i, e c!m#lica" & &c1imbi !ra.ul .i & "e 'n"!rci la Pari&* E mai #uin c!m#lica" dec-" & emi,rezi din P!l!nia, 'n 3J74, dac )rei &-mi cun!."i #rerea/ m!rmi C!le""e, arunc-nd ! car"e( %e da"a a&"a, Mar"ine 'i "ra&e un c!"( Y)!nne 'l d!6eni #e Ma"1ia& cu #ri)irea( Nu #rea c1iar a.a de c!m#lica", la 'nce#u"ul #rim)erii/ i-! "r-n"i ea( %e ce &#ui a&"a$ 'n"reb Ma"1ia&( M-ai 'nele& f!ar"e bine/ :n !rice caz, n!i n-am 'nele& nimic din "!a"e a&"ea, r!&"ir 'n c!r cele "rei amice( Nu di&"ana fizic e cea care di&"ru,e un cu#lu, ci di&"ana care &e in&"aleaz 'n )iaa l!r( %e-aia ai #ierdu"-! #e Valen"ine, nu #en"ru c ai 'n.ela"-!( Ea "e iubea #rea mul" ca & nu "e ier"e !da" .i !da"( %ar "e 'nde#r"a&e.i de ea( Ar fi "im#ul & "e 1!"r."i & cre."i .i "u un #icA mcar 'ncearc &-! faci mai 'nain"e ca fiica "a & fie mai ma"ur dec-" "ine/ 2i, acum, "aci .i 6!ac/ * Ma"1ia& '.i 'neca&e durerea 'n c!m#ania cel!r #a"ru 8ur!ri
3I@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

%al"!n( :n &eara aceea, urc-nd #e &cara ca&ei, &e &imi, cu ade)ra", cu#rin& de ameeal( * A d!ua zi, An"!ine 'i du&e #e c!#ii la .c!al .i #lec imedia"( A)ea mul" de lucru la a,enie, din #ricina .an"ierului de la Y)!nne( 2i, #en"ru c Ma"1ia& aler,a #rin #arc, ca &-.i mai &c1imbe ,-ndurile, 8!#1ie )eni & aib ,ri6 de EmilE .i de L!ui& )re! d!u !re( 0e"ia '.i &#u&e c, dac "a"l ei )!ia &-.i &c1imbe ideile, ar fi "rebui" & alea, ! &!luie mai bunA & aler,e #rin #arc nu #rea era ! c1e&"ie de."ea#", 'n &"area lui( %e c-nd ""icul ei m-nca&e d!)lecei ,ra"inai, a)ea ! mu"r de-a dre#"ul 'n&#im-n""!are .i &uferea "!" mai ru de ameeal( 2i, cum a&"a &e 'n"-m#la&e acum d!u zile, #e&emne c "!"u.i cl!cea )re! b!al( %u# ce &e &f"ui cu L!ui&, 1!"r-r & nu fac nici un c!men"ariu( Cu #uin n!r!c, 8!#1ie a)ea & rm-n la cinA .i, c-nd ea era ac!l!, 'i a."e#"au numai lucruri buneB 1ran rece, 'n faa "ele)iz!rului, .i culca"ul "-rziu( * C1iar 'n &eara aceea, EmilE 'i de&"inui 6urnalului ei in"im ceea ce !b&er)a&eB ce)a nu era 'n !rdine( :n cli#a c-nd auzi&e z,!m!"ul unei cderi #e &car, 'i &#u&e&e lui L!ui& & c1eme imedia" a6u"!areA L!ui& adu,a&e, #e mar,ine, c a6u"!arele 'n c1e&"iune erau "a"l lui( * An"!ine umbla de c!l!-c!l!, #e cul!arul cen"rului medical( 8ala de a."e#"are era #lin de n-a)eai unde arunca un ac( 0iecare '.i a."e#"a r-ndul, r&f!ind c-"e ! re)i&" cu c!lurile 'nd!i"e, din )raful care zcea arunca" #e ! m&u 6!a&( :n,ri6!ra" cum era, An"!ine n-a)ea nici un c1ef de lec"ur( :n &f-r.i", medicul ie.i din &ala de c!n&ul"aii .i )eni &#re el, a#!i 'l lu de bra .i 'l "ra&e mai la ! #ar"e( Nu e<i&" nici ! c!n"uzie cerebral, d!ar un 1ema"!m mare, #e frun"e( Radi!,rafiile &un" c-" &e #!a"e de lini."i"!areA cu "i"lu #re)en"i), i-am fcu" ! ec!,rafie( Nu &e )ede mare lucru, dar cea
3IF

- MARC LEVY -

mai bun )e&"e #e care )-! #!" da e c bebelu.ul n-are nimic(

XVIII
U.a b!<ei &e 'n"rede&c1i&e( 8!#1ie #ur"a un 1ala" bleu .i ni."e #a#uci cu care fu&e&e 'ncla" 'nain"e de c!n&ul"aie( %u-"e .i a."ea#"-m afar, 'i &#u&e ea lui An"!ine( El &e 'n"!ar&e .i &e a.ez #e un &caun din faa bir!ului de #rimire( C-nd )eni l-n, el, 8!#1ie a)ea c1i#ul "ra&( Ce a."e#"ai de nu mi-ai &#u&$ 'n"reb An"!ine( Ce &-i &#un$* a&"a nu-i ! b!al( Ta"l e "i#ul la #en"ru care 'i &criu &cri&!rile$ Ca&iera di&#en&arului 'i fcu un &emn lui 8!#1ie( Rezul"a"ul c!n&ul"aiei fu&e&e b"u" la ma.in, #u"ea )eni & #l"ea&c( 8un" !b!&i", An"!ine( Pl"e&c .i m duci aca&/ * C1eia &e 'n)-r"i 'n br!a&c( Ma"1ia& '.i #u&e #!r")izi"ul 'n cu#a de la in"rare( In&"ala" 'n f!"!liul de #iele, An"!ine ci"ea la lumina lm#ii de #e ,1erid!n( Iar"-mA e "-rziu, dar am r!b!"i" ca nebunul( Mmm * Ce$ Nimic, "u r!b!"e."i ca nebunul 'n fiecare &ear( Pi, c1iar a.a, r!b!"e&c ca nebunul/ V!rbe."e mai 'nce", 8!#1ie d!arme 'n bir!u( Ai ie.i" 'n !ra.$ Ce "!" &#ui$* i &-a fcu" ru( Ei drcie, e ,ra)$ A )!mi"a" .i a le.ina"( A m-nca" din &#uma "a de ci!c!la"$ Tu )rei &-i fac ! &c1i$* 9 femeie care )!mi" .i le.in * 91, fir-a. al naibii/ &#u&e Ma"1ia&, l&-ndu-&e & cad 'n f!"!liul din #ar"ea cealal" a ,1erid!nului( * N!a#"ea, "-rziu, An"!ine .i Ma"1ia& &""eau fa 'n fa, la ma&a
3IH

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

din buc"rie( Ma"1ia& "!" nu m-nca&eA An"!ine &c!a&e ! &"icl de )in r!.u, un c!. cu #-ine .i ! farfurie cu br-nze"uri( 8ec!lul RRI e f!rmidabil, &#u&e Ma"1ia&( %i)!rezi din "e miri ce, femeile '.i fac c!#iii cu &urferi aflai 'n "recere .i, du# aia, ne c!n&ider mai #uin &i,uri de n!i dec-" 'nain"e* %aA .i, a#!i, e<i&" unii brbai care "rie&c 'n d!i, &ub acela.i ac!#eri.* Ai de ,-nd &-i 'ndru,i "!a"e "-m#eniile din &"!c$ Ia d-mi un"ul, ceru Ma"1ia&, fc-ndu-.i ! "ar"in( An"!ine de&"u# &"icla( Trebuie &-! a6u"m, &#u&e el, "urn-ndu-.i un #a1ar( Ma"1ia& lu &"icla din m-na lui An"!ine .i '.i "urn la r-ndul lui( Ce ai de ,-nd & faci$ 'n"reb el( Ta" nu e<i&"* ! & recun!&c eu c!#ilul( 2i de ce "u$ %in da"!rie .i, #e urm, fiindc eu am zi& #rimul( A1, da( A&"ea-& d!u m!"i)e bune, 'n"r-ade)r( Ma"1ia& rma&e #e ,-nduri c-"e)a cli#eA a#!i, bu din"r-! &!rbi"ur #a1arul lui An"!ine( 9ricum, n-! & #!i fi "u( 8!#1ie n-! & )rea 'n ru#"ul ca#ului un "a" !rb, zi&e el, cu z-mbe"ul #e buze( Cei d!i #rie"eni &e #ri)ir 'n "cere .i, cum An"!ine nu-i 'nele,ea aluzia, Ma"1ia& c!n"inuB %e c-" "im# 'i &crii &cri&!ri ie 'n&ui$ U.a bir!ului &e de&c1i&e .i 8!#1ie a#ru 'n #i6ama, cu !c1ii 'nr!.iiA &e ui" la cei d!i f-r"ai( C!n)er&aia )!a&"r e &c-rb!a&, &#u&e, #ri)indu-i fi<( :.i adun lucrurile, le ,1em!"!ci &ub bra .i ie.i 'n &"rad( Vezi$ E<ac" ce-i &#uneam, e."i c!m#le" !rb/ re#e" Ma"1ia&( An"!ine &e re#ezi( 8!#1ie era de6a de#ar"eA el 'nce#u & aler,e .i reu.i, 'n &f-r.i", &-! a6un,( Ea c!n"inua & mear, &#re bule)ard( 8"ai/ &#u&e el, lu-nd-! 'n brae( Buzele li &e a#r!#iar, &e a"in&er .i, #en"ru #rima !ar, &e unir 'n"r-! lun, &ru"are( A#!i, 8!#1ie ridic frun"ea .i-l #ri)i #e An"!ine( An"!ine, nu mai )reau & "e )d( Nici!da"( 2i nici #e el( Nu mai &#une nimic, .!#"i An"!ine( Pre,"e."i !&#ee #en"ru zece !ameni, dar "u nu "e a.ezi nici!da" la ma&A abia reu.e."i & le,i d!u-n "ei, dar m!dernizezi
3II

- MARC LEVY -

re&"auran"ul lui Y)!nneA "e-ai mu"a" 'm#reun cu #rie"enul "u cel mai bun #en"ru c &e &imea &in,ur, de.i, de fa#", nu #rea d!reai a&"aA "u c1iar 'i ima,inezi c ! & "e la& &-mi cre."i c!#ilul$ 2i ."ii care e lucrul cel mai "eribil$ C "!cmai din ace&"e m!"i)e &un" 'ndr,!&"i" din"!"deauna de "ine( Acum, du-"e .i )ezi-i de "reburi( 2i la&-m naibii 'n #ace/ Cu braele a"-rn-nd, An"!ine &e ui" du# 8!#1ie, care &e 'nde#r"a, &in,ur, 'n #i6ama, #e 9ld Br!m#"!n( * :n"!r& aca&, ddu de Ma"1ia&, &"-nd #e #ara#e"ul ,rdinii( Ar "rebui & ne !ferim am-nd!i ! a d!ua .an&( Treaba a&"a, cu a d!ua .an&, nu mer,e nici!da", m!rmi An"!ine( Ma"1ia& '.i &c!a&e un "rabuc din buzunar, 'l r&uci 'n"re de,e"e .i 'l a#rin&e( E ade)ra", r&#un&e el, dar n!i nu &un"em 'n aceea.i &i"uaie, nu ne culcm 'm#reun/ Ai dre#"a"e, &"a c1iar c e un a)an"a6, r&#un&e An"!ine, ir!nic( Ce-am a)ea de #ierdu"$ 'n"reb Ma"1ia&, ui"-ndu-&e la r!"!c!alele de fum( An"!ine &e ridic .i lu "rabucul de la Ma"1ia&( 8e 'ndre#" &#re ca&, dar, 'n #ra,, &e 'n"!ar&e( NimicA 'n &c1imb, ne-am di&"ra/ 2i in"r 'n &al!n, "r,-nd un fum en!rm din 1a)an( * 2i, c1iar de a d!ua zi, 1!"r-rile 'nele#"e fur #u&e 'n #rac"ic( Cu #rul #lin de clbuc, Ma"1ia& c-n"a c-" 'l inea ,ura, 'n baie, aria din 5ra&ia$a, cu "!a"e c ! fcea cam 'n d!rul lelii( R&uci, cu de,e"ul mare de la #ici!r, r!bine"ul de a# cald, ca &-.i mai 'nclzea&c &cld"!area( 0iri.!rul de a# care cur&e era ,lacial( %e cealal" #ar"e a #ere"elui, An"!ine, cu b!ne"a 'n ca#, &e freca #e &#a"e cu ! #erie din #r de cal, &ub un du. arz"!r( Ma"1ia& in"r 'n baia lui An"!ine, de&c1i&e u.a cabinei de du., !#ri a#a cald .i &e 'n"!ar&e 'n cada lui, l&-nd 'n urm, #e #arc1e", un alai de n!ri.!ri de &#um(
3IJ

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

%u# ! !r, cei d!i #rie"eni &e 'n"-lnir #e #alier, 'mbrcai cu 1ala"e iden"ice, 'nc1i&e #-n 'n ,-"( 0iecare in"r 'n camera c!#ilului &u, ca &-l culce( :n"!r.i 'n ca#ul &cril!r, '.i le#dar 1ala"ele #e #!dea .i c!b!r-r "re#"ele 'n #a& &incr!n, de da"a a&"a 'n izmene, .!&e"e, cma. alb .i #a#i!n( :.i "ra&er #e ei #an"al!nii, #u.i #e braele unui f!"!liu mare, '.i 'nn!dar .ire"urile #an"!fil!r .i &e a.ezar #e cana#eaua din &al!n, al"uri de babE&i""era c1ema" #en"ru acea&" !cazie( Cufunda" 'n cu)in"ele 'ncruci.a"e, %aniYle '.i l& !c1elarii #e )-rful na&ului .i-i #ri)i #e r-nd( Nu mai "-rziu de !ra unu n!a#"ea/ Cei d!i brbai &e ridicar din"r-! &ri"ur .i &e 'ndre#"ar &#re u.( C1iar c-nd &e #re,"eau & ia&, %aniYle !c1i 1ala"ele, care aluneca&er #e "re#"e, .i 'i 'n"reb dac Ca face !rdineD 'n .a&e li"ere le &#unea ce)a( %i&c!"eca ,emea de !ameni( Ma"1ia& &e #!meni &"ri)i" de bar, unde &e cznea &-l a6un, An"!ine( 9 crea"ur ce #rea ie.i" din #a,inile unei re)i&"e ridica&e m-na #en"ru a a"ra,e a"enia unui c1elner( Ma"1ia& .i An"!ine &c1imbar ! #ri)ire, dar ce f!l!&$/ %ac unul &au cellal" .i-ar fi lua" inima 'n dini ca &-i )!rbea&c, )!lumul muzicii ar fi fcu" im#!&ibil !rice 'ncercare de c!n)er&aie( Barmanul ! 'n"reb, 'n &f-r.i", #e "-nra femeie ce d!rea & bea( 9rice, numai & fie ! umbrelu 'n #a1ar, r&#un&e ea( Mer,em$ zbiera An"!ine 'n urec1ea lui Ma"1ia&( Ul"imul care a6un,e la )e&"iar 'l in)i" #e cellal" la cin, r&#un&e Ma"1ia&, 'ncerc-nd cu di&#erare & ac!#ere )!cea lui Puff %addE( Le "rebui a#r!a#e ! 6um"a"e de !ra ca & "ra)er&eze &ala( Pe &"rad, An"!ine &e 'n"reb 'n c-" "im# a)ea & di&#ar acufena care 'i iuia 'n ca#( C-" de&#re Ma"1ia&, rm&e&e a#r!a#e af!n( 8e aruncar 'n"r-un "a<i, #!rnind &#re clubul abia de&c1i& 'n car"ierul MaEfair( La u.a ace&"uia, &e 'n"indea ! c!ad lun,( C!#iii de bani ,a"a ai &!cie"ii l!nd!neze &e 'mbr-nceau ca & in"re( 9 ,!ril 'l zri #e An"!ine .i 'i fcu &emn & "reac 'nain"ea "u"ur!r( 0udul ne)!ie mare, ace&"a 'l "ra&e #e Ma"1ia& du# el, cr!indu-.i drum #rin mulime( C-nd a6un&er la in"rare, aceea.i ,!ril le ceru &-i ara"e care erau ad!le&cenii #e care 'i 'n&!eau( Clubul le ddea 'n"!"deauna
3J5

- MARC LEVY -

'n"-ie"a"e c-nd #rinii )eneau cu ei( Mer,em/ 'i &#u&e imedia" Ma"1ia& lui An"!ine( Al" "a<i, 'n direcia 8!1!( Un %= 1!u&e ddea un c!ncer" #e la !ra un&#rezece, 'n"r-un Cl!un,e "endanceD( Ma"1ia& &e #!meni .ez-nd #e ! b!<, An"!ine #e un &fer" de &"ra#!n"inA nu le "rebui mai mul" de ! #ri)ire, c ! .i luar din l!c, &#re ie.ire( Acum, &e aflau 'n"r-un black cab, mer,-nd c"re Ea&" End Ri)er, unul din"re car"ierele cele mai la m!d ale m!men"ului( Mi-e f!ame, &#u&e Ma"1ia&( 2"iu eu un re&"auran" 6a#!nez nu #rea de#ar"e de aici( Mer,em unde )rei, dar inem "a<iul* #en"ru !rice e)en"uali"a"e( Ma"1ia& ,&i c l!cul era e#a"an"( T!a" lumea &""ea 'n 6urul unui bar imen&, #e care circulau, #ur"a"e de un c!)!r rulan", farfurii cu &u&1i .i &a&1imi( Nu c!mandai, ci era de a6un& & ale,i minifarfuri!arele care "receau .i "e 'mbiau( %u# ce ,u&" ni."e "!n crud, Ma"1ia& 'n"reb dac #u"ea fi &er)i" cu ni."e #-ine .i cu ! buca" de br-nzA r&#un&ul fu acela.i #e care 'l !binu&e .i c-nd ceru&e ! furculi( :.i #u&e .er)e"ul #e c!)!rul rulan" .i &e 'n"!ar&e la "a<iul care a."e#"a #e banda a d!ua( Parc i-era f!ame/ 'i &#u&e An"!ine, #rinz-ndu-l din urm 'n dre#"ul b!rdurii( Nu a"-" de "are 'nc-" & mn-nc #e."ele cu m-na/ La &fa"ul .!ferului, ! luar &#re un Cla# dance clubD( %e da"a a&"a, Ma"1ia& .i An"!ine &e in&"alar c!nf!r"abil 'n f!"!lii .i "!" &!rbir la c!c"eiluri, #-n a6un&er la al #a"rulea, nu fr & &im" #rimele &emne de beie( Nu &"m de )!rb 'ndea6un&, zi&e An"!ine, #un-ndu-.i 6!& #a1arul( Cinm &ear de &ear 'm#reun, dar nu ne mai &#unem nimic( Pen"ru fraze de ,enul &"a mi-am l&a" ne)a&"a, r&#un&e Ma"1ia&( Ne)a&"-"a e aia care "e-a l&a"( E a "reia !ar c-nd "e uii la cea&, An"!ineA nu "rebuie & "e &imi !bli,a" d!ar #en"ru c ne-am 1!"r-" & mai facem ! 'ncercare( Te mai ,-nde."i la ea$ Vezi$ &"a e."i "u/ Eu 'i #un ! 'n"rebare .i "u 'mi r&#unzi cu al"a(
3J3

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Ca & c-."i,m "im#( Ma"1ia&, "e cun!&c de "reizeci de ani .i, de "reizeci de ani, &ubiec"ul fiecreia din"re c!n)er&aiile n!a&"re &e 'n"!arce mereu la "ine( %e ce ar fi al"fel 'n &eara a&"a$ Pen"ru c "u e."i la care refuz mereu &-.i de&c1id &ufle"ul( ?ai, "e #r!)!c, &#une-mi un lucru f!ar"e #er&!nal, d!ar unul &in,ur( 8ub na&ul l!r, ! dan&a"!are #rea & &e fi 'ndr,!&"i" lulea de bara me"alic #e care &e b--ia( An"!ine lu 'n m-n un #umn de mi,dale .i !f"( Nu mai am d!rin, Ma"1ia&( %ac "e referi la ceea ce &e #e"rece #e &cen, "e a&i,ur c nici eu( Mer,em$ &e ru, An"!ine( :n cli#a urm"!are, Ma"1ia& &e .i afla 'n #ici!are .i 'l a."e#"a la )e&"iar( C!n)er&aia re'nce#u 'n "a<iul care 'i ducea aca&( Cred c ideea a,a"ului m-a #lic"i&i" din"!"deauna( Te-ai #lic"i&i" cu Car!line Lebl!nd$ NuA cu Car!line Lebl!nd, #e "ine "e-am #lic"i&i"( E )reun lucru #e care ! femeie & i-l fac 'n #a" .i care & "e 'nnebunea&c$ %a, & a&cund "elec!manda "ele)iz!rului( E."i "u !b!&i", a&"a-i "!"( A"unci, "rebuie & fie ! buca" de "im# al naibii de lun, de c-nd &un" !b!&i"( M ui"am adineauri la "i#ii ia din l!calul de n!a#"e, #arc erau ni."e lu#i 1me&ii( A&"a nu m mai amuz, nu m-a amuza" nici!da"( %ac ! femeie m #ri)e."e de la cellal" ca#" al barului, mie 'mi "rebuie .a&e luni ca &-mi iau inima-n dini .i & "ra)er&ez &ala( 2i, #e urm, ideea de a m "rezi l-n, cine)a, dar 'n"r-un #a" 'n care nu e nici un &en"imen", #ur .i &im#lu n-! mai &u#!r"( Te in)idiezA 'i dai &eama ce fericire e & ."ii c cine)a "e iube."e 'nain"e de-a "e d!ri$ Acce#"-"e a.a cum e."i, #r!blema "a n-are nimic de-a face cu d!rina( E )!rba de la"ura mecanic, Ma"1ia&( %e "rei luni, nici mcar dimineaa nu mai mer,e "reaba( A&cul" mcar ! da" ce-i &#unB nu mai am d!rin/ 9c1ii lui Ma"1ia& &e um#lur de lacrimi( Ce ai$ 'n"reb An"!ine( E din cauza mea$ &#u&e Ma"1ia&, #l-n,-nd(
3J2

- MARC LEVY -

%ar e."i ab&!lu" "-m#i"A ce-i "rece #rin min"e$ N-are nimic de-a face cu "ine, eu 'i &#un c a&"a )ine din mine( Pen"ru c "e &uf!c, nu-i a.a$ %a+ "ermin !da", e."i de-a dre#"ul nebun/ Pi, cum & nu fiu, dac "e 'm#iedic & i &e &c!ale* Vezi$ Iar 'nce#i/ :mi ceri &-i )!rbe&c de&#re mine .i, !rice a. face, !rice a. &#une, c!n)er&aia "!" la "ine &e 'n"!arce( A&"a-i b!al fr leac( ?ai, d-i drumul, & nu mai #ierdem )remea, &#une-mi ce "e munce."e/ zbier An"!ine( C1iar )rei$ Tu e."i la care #l"e."e "a<iul/ Crezi c am f!&" li#&i" de cura6 cu AudreE$ :n"reb Ma"1ia&( %-mi #!r")izi"ul/ %e ce$ Ne-am 'nele& c "u #l"e."i "a<iul, nu$ A.a c d-mi #!r")izi"ul/ Ma"1ia& &e e<ecu"A An"!ine de&c1i&e #!r")izi"ul .i lu din el mica #!z din care z-mbea Valen"ine( Nu cura6ul i-a li#&i", ci di&cernm-n"ul/ :n"!arce !da" #en"ru "!"deauna #a,ina, &#u&e An"!ine, #l"indu-l #e .!fer cu banii lui Ma"1ia&( A#!i, #u&e #!za la l!cul ei .i c!b!r' din "a<iul a6un& la de&"inaie( * C-nd An"!ine .i Ma"1ia& in"rar 'n ca&, auzir un &f!ri" re#e"a"( An"!ine, care nu &"udia&e ar1i"ec"ura )reme de zece ani de,eaba, iden"ific imedia" z,!m!"ul &c!& de ! ea) &#ar", din care ie.ea aer cald( %u# dia,n!&"icul lui, cazanul de aburi era #e cale &-.i dea &ufle"ul( Ma"1ia& 'i a"ra&e a"enia c z,!m!"ul nu )enea de la &ub&!l, ci din &al!n( %e#.ind mar,inea cana#elei, ! #erec1e de .!&e"e &e mi.ca 'n #erfec" &incr!nie cu &f!ri"ul care-i 'n,ri6!ra&eB "!lni" c-" era de lun,, %aniYle d!rmea lini."i"( %u# ce #lec %aniYle, cei d!i amici de&"u#ar ! &"icl de b!rdeau< .i, a#!i, &e in&"alar, la r-ndul l!r, #e cana#ea( Ce bine e aca&/ e<ul" Ma"1ia&, 'n"inz-ndu-&e c!m!d( 2i, cum An"!ine &e ui"a la #ici!arele lui, #u&e #e m&ua 6!a&, adu,B Re,ula 324B facem ce )rem/
3J7

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

* 8#"m-na care &e 'nc1eia fu&e&e #lin de ef!r"uri( Ma"1ia& fcu&e "!" ce #u"u&e ca & &e c!ncen"reze numai .i numai a&u#ra muncii &ale( C-nd ,&i&e 'n c!re&#!ndena librriei un #r!&#ec" care anuna a#ariia n!ii c!lecii La,arde .i Mic1ard, nu #u"u&e & nu &im" ! mic &"r-n,ere de inim( Arunca&e ca"al!,ul la c!., dar &eara, c-nd 'l ,!li&e de 1-r"ii, recu#era&e #r!&#ec"ul .i-l #u&e&e &ub ca&a de marca"( * :n fiecare zi, duc-ndu-&e &#re bir!u, An"!ine "recea #rin faa #r)liei lui 8!#1ie( %e ce 'l c!nduceau #a.ii #e ace&" "r!"uar, c-nd bir!ul 'i era #e&"e drum$ N-a)ea idee .i c1iar ar fi #u"u" 6ura c nu-.i d &eama( 2i, c-nd 'l de&c!#erea #e An"!ine 'ncremeni" 'n faa )i"rinei &ale, 8!#1ie '.i 'n"!rcea !c1ii( * Lucrrile "rebuiau & 'ncea# 'n cur-nd( A6u"a" de EnEa, Y)!nne &e a#uca&e de curenie #rin re&"auran" .i, de aceea, fcea zeci de drumuri, du& .i 'n"!r&, 'n"re bar .i #i)ni( :n"r-! diminea, EnEa )!i & mu"e din l!c ! lad de )in C1-"eauLabe,!rce-MQdQ, dar Y)!nne ! im#l!r &-! la&e 6!&( 8"iclele acelea erau cu "!"ul de!&ebi"e( * :n"r-una din zile, 'n)"!area &cri&e&e cu cre" #e "abla din cla& enunul "emei la ,e!,rafie( EmilE 'l c!#ia&e #e caie"ul lui L!ui&, care, cu #ri)irile #ierdu"e #e ferea&"r, )i&a la #m-n"urile Africii( * :n"r-! diminea, mer,-nd &#re banc, lui Ma"1ia& i &e #ru c recun!a."e &ilue"a lui An"!ine, care "ra)er&a in"er&ecia( Mri #a&ul, ca &-l a6un,, a#!i 'nce"ini( An"!ine &e !#ri 'n faa unui ma,azin cu ar"ic!le #en"ru n!u-n&cui, .!)i, &e ui" 'n drea#"a
3J4

- MARC LEVY -

.i-n &"-n,a, a#!i 'm#in&e u.a #r)liei( A&cun& du# un felinar, Ma"1ia& 'l urmrea #rin )i"rin( 2i 'l )zu #e An"!ine "rec-nd din rai!n 'n rai!n, a"in,-nd cu m-na )rafuri de 1inue #en"ru bebelu.i( C-nd i &e adre&a )re! )-nz"!are, el ! fcea & 'nelea,, cu un &emn al m-inii, c &e mr,inea & #ri)ea&c( %!i b!"!.ei micui 'i a"ra&er a"enia( :i lu de #e raf" .i 'i #ri)i #e "!a"e #rile( A#!i, .i-l #u&e #e unul #e de,e"ul ar""!r, iar #e cellal" #e de,e"ul mi6l!ciu( :nc!n6ura" de animale de #lu., An"!ine 'i 6uca 'n #alma m-inii &"-n,i, imi"-nd dan&ul #-ini.!arel!r( C-nd &ur#rin&e #ri)irea amuza" a )-nz"!arei, r!.i .i #u&e b!"!.eii la l!c, #e raf"( Ma"1ia& '.i #r&i felinarul .i &e 'nde#r", #e &"rad( * La !ra #r-nzului, Mc>enzie ie.i di&cre" din a,enie .i ddu fu,a la &"aia 8!u"1 >en&in,"!n( 8ri 'n"r-un "a<i .i 'i ceru .!ferului &-l duc 'n 8"( =ame& 8"ree"( Pl"i cur&a, )erific dac 'l urmri&e cine)a .i in"r, binedi&#u&, 'n a"elierul lui Arc1ibald Le<in,"!n, cr!i"!r al Ma6e&"ii 8ale( 0cu ! &cur" !#rire 'n cabina de #r!b, a#!i urc #e ! mic e&"rad, f!l!&i" 'n ace&" &c!#, .i 'l l& #e 8ir Arc1ibald & fac re"u.urile nece&are c!&"umului #e care 'l c!manda&e( Pri)indu-&e 'n !,linda mare, '.i &#u&e c #r!ceda&e cum &e cu)ine( 8#"m-na )ii"!are, c-nd )a a)ea l!c inau,urarea &lii m!derniza"e a re&"auran"ului lui Y)!nne, ! & ara"e .i mai &educ"!r dec-" de !bicei, ba c1iar irezi&"ibil( * Pe la mi6l!cul du#-amiezii, =!1n ;l!)er '.i #r&i )ila .i &e du&e 'n &a"( 9 lu #e &"rada #rinci#al, 'm#in&e u.a mai&"rului &"iclar .i '.i #rezen" b!nul( C!manda lui era ,a"a( Ucenicul care 'l #rimi&e di&#ru ! cli# .i &e 'n"!ar&e cu un #ac1e" 'n m-n( =!1n de&fcu ,ri6uliu 1-r"ia 'n care era 'nf.ura" #ac1e"ul .i &c!a&e la i)eal ! f!"!,rafie 'nrma"( Pe ea, &e #u"ea ci"i ! dedicaieB CPen"ru dra,a mea Y)!nne, cu "!a" #rie"enia, Eric Can"!naD( =!1n le mulumi, cu un &emn din m-n, me."eril!r care lucrau 'n a"elier .i lu f!"!,rafia( :n &eara a&"a, a)ea &-! a,ae 'n d!rmi"!rul mare, de la #rimul e"a6(
3J@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

* :n aceea.i &ear, 'n "im# ce Ma"1ia& #re,"ea cina, An"!ine &e ui"a la "ele)iz!r 'm#reun cu c!#iii( EmilE lu "elec!manda .i 'nce#u & &c1imbe canalele( 2"er,-nd un #a1ar, Ma"1ia& recun!&cu )!cea ziari&"ei care )!rbea de&#re c!muni"a"ea francezil!r in&"alai 'n An,lia( Ridic !c1ii .i )zu lini!arele de )!lum, 'n.ir-ndu-&e 'n &"-n,a feei lui AudreE( An"!ine recu#era&e "elec!manda din m-inile lui EmilE( * La Pari&, 'n"r-un &"udi! de "ele)iziune, direc"!rul de la ."iri ie.i&e din"r-! .edin de 'nc1idere .i di&cu"a cu ! "-nr ziari&"( %u# #lecarea lui, un "e1nician in"r 'n 'nc#ere( Ei/ &#u&e Na"1an( 8-a fcu"$ Emi&iunea "a a f!&" a#r!ba" !ficial$ AudreE c!nfirm, d-nd din ca#( Te c!nduc$ 2i AudreE 'i r&#un&e CdaD 'n acela.i m!d( * :n "!iul n!#ii, #e c-nd 8!#1ie '.i reci"ea &cri&!rile &in,ur, 'n &#a"ele #r)liei, Y)!nne 'i de&"inuia EnEei, care .edea la #ici!arele #a"ului, c-"e)a &ecre"e din )iaa ei .i ree"a cremei caramel(

XIX
Cu #ri)irea #ierdu" 'n ,!l, Ma"1ia& '.i 'n)-r"ea lin,uria 'n b!lul de cafea( An"!ine &e a.ez l-n, el .i i-! lu din m-n( Ai d!rmi" #r!&"$ 'l 'n"reb( L!ui& c!b!r' din camera lui .i )eni la ma&( Ce-! fi fc-nd iar fie-mea$ 9 & 'n"-rziem la .c!al( Vine acu+, r&#un&e L!ui&( Nu &e &#une Cacu+D, ci CacumD, 'l lu la r!&" Ma"1ia&, 'n&#rindu-.i )!cea( Ridic !c1ii .i ! )zu #e EmilE, care '.i ddu&e drumul & lunece
3JF

- MARC LEVY -

#e balu&"rada &crii( C!b!ar imedia" de ac!l!/ zbier Ma"1ia&, ridic-ndu-&e din"r! &ri"ur( Cu c1i#ul #!&!m!r-", fe"ia &e refu,ie #e cana#eaua din &al!n( Mi-e le1ami"e de "ine/ c!n"inu & i#e "aic-&u( Vin! imedia" la ma&/ Cu buzele "remur-nde, EmilE &e &u#u&e .i &e a.ez #e &caunul ei( E."i rz,-ia" de nu &e mai #!a"e/ Trebuie &-i re#e" lucrurile de ! &u" de !ri/ 0razele mele nu mai a6un, la creierul "u$ c!n"inu Ma"1ia&( :nmrmuri", L!ui& &e ui" la "aic-&u, care 'i fcu &emn & fie c-" mai di&cre" cu #u"in( 2i nu "e ui"a la mine #e "!nul &"a/ nu &e l& Ma"1ia&( E."i #ede#&i"/ %i&ear, c-nd "e 'n"!rci aca&* leciile, cina .i "e duci la culcare fr "ele)iz!r, e clar$ 0e"ia nu r&#un&e( E&"e clar$ in&i&" Ma"1ia&, ridic-nd .i mai mul" "!nul( %a, "a"i, b-i,ui EmilE, cu !c1ii #lini de lacrimi( L!ui& '.i lu ,1i!zdanul, 'l ful,er #e Ma"1ia& cu #ri)irea .i '.i "ra&e #rie"ena &#re u.( An"!ine nu &c!a&e ! )!rb .i lu c1eile ma.inii din cu#a de la in"rare( %u# ce 'i du&e #e c!#ii, An"!ine #arc Au&"inul 'n faa librriei( C-nd Ma"1ia& &e ddu 6!& din ma.in, 'l a#uc de bra( Eu 'nele, #rea bine c 'n m!men"ul de fa nu e."i 'n a#ele "ale, dar ai cam e<a,era" azi-diminea cu fie-"a( C-nd am )zu"-! clare #e balu&"rad, mi &-a fcu" fric, ! fric nebun, dac )rei & ."ii( %ac "u &uferi de ameeli, nu 'n&eamn c "rebuie &-! 'm#iedici .i #e ea & mear,/ Bine-i mai .ade & &#ui a&"a, "u, care #ui un #ul!)er #e fii-"u cum i &e face fri,* Am i#a" c1iar a.a de ru$ Nu, ai zbiera" c1iar a.a de ru/ Pr!mi"e-mi c "e duci & iei aer, #limb-"e #rin #arc du#-amiaz, c ai ne)!ie/ An"!ine 'l b"u #rie"ene."e #e umr .i i &e 'ndre#" &#re bir!u( * La !ra "rei&#rezece, An"!ine 'l in)i" #e Mc>enzie la ma& 'n re&"auran"ul lui Y)!nne( Pen"ru 'nce#u", declar el, )!r lua
3JH

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

#lanurile de e<ecuie #e care Mc>enzie le "ermina&e .i )!r #r!fi"a de !cazie ca & )erifice la faa l!cului ul"imele de"alii( 8e in&"alar 'n &al( Y)!nne )eni &-l anune #e An"!ine c era cu"a" la "elef!n( An"!ine '.i ceru &cuze de la c!lab!ra"!rul &u .i lu rece#"!rul de #e "e6,1ea( 8#une-mi ade)ra", crezi c EmilE ar #u"ea & nu m mai iubea&c$ An"!ine #ri)i rece#"!rul .i 'l #u&e 'n furc, fr & r&#und( Rma&e l-n, a#ara"A ,1ici&e, &!neria 'nce#u & -r-ie din n!u( R&#un&e imedia"( Ma"1ia&, m freci la mel!die* P!f"im$ Nu, nu facem rezer)ri #en"ru #r-nz* %a, ) mulume&c( 2i, &ub #ri)irea in"ri,a" a lui Y)!nne, #u&e 'nce"i.!r, la l!c, rece#"!rul( 8e 'n"!ar&e c"re ma&a lui .i fcu imedia" &"-n,am#re6urA "elef!nul &una din n!u( Y)!nne 'i 'n"in&e rece#"!rul( Nu &#une nimic .i a&cul"-m/ 'l im#l!r Ma"1ia&, care umbla de c!l!-c!l! #rin librrie( %i&ear, 'i ridici "u #edea#&a( Eu am & )in du# "ine .i ! & im#r!)izez ce)a( Ma"1ia& 'nc1i&e imedia"( Cu rece#"!rul 'n c!n"inuare la urec1e, An"!ine fcea "!" ce #u"ea #en"ru a rm-ne calm( 2i, cum Y)!nne nu-l #ierdea din !c1i, im#r!)iz .i el( 8 fie ul"ima !ar c-nd m mai deran6ezi din"r-! .edin/ &#u&e .i 'nc1i&e, la r-ndul lui( * 8"-nd #e banc, %aniYle '.i l&a&e de!#ar"e cu)in"ele 'ncruci.a"e .i "ric!"a un .#il1!zen, "r,-nd de firul de l-n .i l&-ndu-.i !c1elarii #e )-rful na&ului( :n faa ei, 8!#1ie &""ea "urce."e #e iarb .i 'ncin&e&e ! #ar"id de cri cu EmilE .i cu L!ui&A de!da", le ceru &cuze c!#iil!r .i 'i l& #uin, ca & fac ! &cur" #limbare, #en"ru c ! durea &#a"ele( Ce are "aic-"u 'n ul"ima )reme$ ! 'n"reb L!ui& #e EmilE( Cred c e a.a din #ricina ziari&"ei care a )eni" & ia cina la n!i aca&( %ar, mai e<ac", ce e 'n"re ei$ 'n"reb bieelul arunc-nd ! car"e( Taic-"u* .i maic-mea, r&#un&e ea, #un-nd "!a"e crile 6!&(
3JI

- MARC LEVY -

* Ma"1ia& #.ea ,rbi" #e ! alee a #arcului( %e&fcu #un,a de la bru"rie, b, m-na 'nun"ru .i &c!a&e ! bri!. cu &"afide, #e care ! r!ni cu #!f"( %e!da", 'nce"ini .i i &e &c1imb e<#re&ia( 8e a&cun&e du# un &"e6ar, ca & #-ndea&c &cena din faa lui( EmilE .i L!ui& r-deau din "!a" inima( 8"-nd 'n #a"ru labe, #e iarb, 8!#1ie 'l ,-dila c-nd #e unul c-nd #e cellal"( A#!i, &e 'ndre#" .i le #u&e ! 'n"rebare( 9 &ur#riz 'n .a#"e li"ere$ Clu.ei/ e<clam L!ui&( Ca #rin minune, din m-na lui 8!#1ie a#rur d!u bile"e( 8e &cul .i 'i c1em #e c!#ii &-! urmeze la caru&el( L!ui& era ul"imul din c!ad( Auzi un fluiera" .i &e 'n"!ar&e( Ca#ul lui Ma"1ia& &e )edea #e du# "runc1iul unui c!#ac( Ace&"a 'i fcu &emn & )in, di&cre", &#re el( L!ui& arunc re#ede ! #ri)ire &#re fe"ele care mer,eau de#ar"e, 'n fa, .i aler, c"re banca #e care 'l a."e#"a, de acum, Ma"1ia&( Ce faci aici$ 'n"reb bieelul( %ar 8!#1ie ce face aici$ r&#un&e Ma"1ia&( Nu #!" &-i &#un, e &ecre"/ Ia zi, c-nd am afla" c un anumi" bieel a &mul& un &!lz de-al din!zaurului de la muzeu, am &#u& eu ce)a$ Pi, acum nu e acela.i lucru, din!zaurul era m!r"( 2i de ce "rebuie & fie &ecre" fa#"ul c 8!#1ie e aici$ in&i&" Ma"1ia&( La 'nce#u" c-nd "e-ai de&#ri" "u de Valen"ine .i )eneai & "e 'n"-lne."i cu EmilE #e a&cun&, 'n ,rdina Lu<emb!ur,, era "!" un &ecre", nu$ A1a, #rice#*, murmur Ma"1ia&( Ba nu, nu #rice#i del!c/ %e c-nd )-ai lua" )!i la 1ar cu 8!#1ie, ei 'i e&"e d!r de n!i .i .i mie mi-e d!r de ea( Bieelul &e ridic din"r-! &ri"ur( Bun/ Tre+ & #lec, ! & !b&er)e c nu-& ac!l!( L!ui& &e 'nde#r" c-i)a #a.i, dar Ma"1ia& 'l c1em imedia" 'na#!i( 2i c!n)er&aia n!a&"r e &ecre", de ac!rd$ L!ui& fcu CdaD din ca# .i '.i 'n"ri 6urm-n"ul cu ! m-n #u&, &!lemn, #e inim( Ma"1ia& z-mbi .i 'i arunc #un,a cu #r6i"uri(
3JJ

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Au mai rma& d!u bri!.e cu &"afide, 'i dai una .i fe"ei mele$ Bieelul &e ui", c!n&"erna", la Ma"1ia&( 2i ce )rei &-i &#un lui EmilE$ C bri!.ele "ale cu &"afide au cre&cu" 'n #!m$ Mu a.a, m!.ule, e."i ab&!lu" nul la minciuni/ 2i 'i arunc 'na#!i #un,a, du# care ! lu din l!c, cl"in-nd din ca#( * 8eara, c-nd &e 'n"!ar&e aca&, Ma"1ia& 'i ,&i #e EmilE .i #e L!ui& ui"-ndu-&e la de&ene anima"e( An"!ine #re,"ea ma&a 'n buc"rie( Ma"1ia& &e du&e la el .i '.i 'ncruci. braele( Nu #rea 'nele,/ &#u&e, ar"-nd &#re "ele)iz!rul de&c1i&( Ce i-am &#u& eu$ Ului", An"!ine '.i ridic frun"ea( 0r* "e-le-)i-z!r/ Va&zic, ceea ce &#un eu e&"e e,al cu zer!$ A&"a-i culmea/ &"ri, Ma"1ia&, ridic-nd braele &#re cer( EmilE .i L!ui& urmreau, de #e cana#ea, "!a" &cena( Tare a. )rea &-mi fie re&#ec"a" .i mie #uin au"!ri"a"ea 'n ca&a a&"a( C-nd 1!"r&c ce)a 'n #ri)ina c!#iil!r, mi-ar #lcea & m &#ri6ini .i "u( Prea e &im#lu & fie 'n"!"deauna acela.i care #ede#&e."e .i cellal" care r&#l"e."e/ An"!ine, care nu-.i lua&e !c1ii de la Ma"1ia&, &e !#ri&e din ame&"eca"ul 'n cra"ia cu "!can( E ! c1e&"iune de c!eren familial/ c!nc1i&e Ma"1ia&, 'nmuindu-.i un de,e" 'n cra"i .i fc-ndu-i cu !c1iul amicului &u( An"!ine 'i "ra&e una #e&"e m-n cu lin,ur!iul( Inciden"ul fiind 'nc1i&, "!a" lumea "recu la ma&( %u# ce "erminar de m-nca", Ma"1ia& ! du&e #e EmilE la culcare( :n"in& l-n, ea, 'i i&"!ri&i cea mai lun, #!)e&"e #e care ! cun!."ea( 2i, c-nd, 'n cele din urm, T1Q!d!re, ie#urele cu #u"eri ma,ice, )zu #e cer cum &e 'n)-r"ea 'n cerc )ul"urul Kbia"a #a&re a)ea, din na."ere, ! ari# mai &cur" dec-" cealal"* cu c-"e)a #eneL, EmilE '.i b, de,e"ul mare 'n ,ur .i &e ,1emui l-n, "aic-&u( %!rmi, #rine&a mea$ .!#"i Ma"1ia&( 8e r&uci, u.!r, #e ! #ar"e( :n,enunc1ea" l-n, #a", m-n,-ie #rul fe"iei .i ! #ri)i mul" )reme d!rmind( EmilE a)ea ! m-n #e frun"e, iar cu cealal" c!n"inua & in
255

- MARC LEVY -

m-na "a"lui ei( %in c-nd 'n c-nd, buzele 'i frem"au, ca .i cum &ar fi #re,"i" & &#un ce)a( %!amne, c-" de bine 'i &emeni, murmur Ma"1ia&( 9 &ru" #e !braz, 'i &#u&e c ! iube."e mai mul" dec-" !rice #e lume .i ie.i fr z,!m!" din camer( * :mbrca" 'n #i6ama, An"!ine ci"ea lini."i", 'n #a"( 8e auzi un ci!cni" 'n u.( Am ui"a" &-mi iau c!&"umul de la cura", &#u&e Ma"1ia&, &"recur-ndu-.i ca#ul #rin cr#"ura u.ii( Am "recu" eu #e-ac!l!A e&"e 'n .if!nier, r&#un&e An"!ine, 'nce#-nd & ci"ea&c din n!u #a,ina( Ma"1ia& &e a#r!#ie de #a" .i &e lun,i #e&"e cu)er"ur( Lu "elec!manda .i de&c1i&e "ele)iz!rul( E bun &al"eaua "a/ E&"e e<ac" la fel ca a "a/ Ma"1ia& &e ridic .i b"u #erna, ca & &"ea mai c!m!d( Nu "e deran6ez$ 'n"reb Ma"1ia&( Ba da/ Vezi$ 2i, du# aia, "e #l-n,i c nu &"m nici!da" de )!rb( An"!ine 'i 'n.fc "elec!manda .i 'nc1i&e "ele)iz!rul( 2"ii$ M-am mai ,-ndi" la ameelile "ale( A&"a nu e ! #r!blem !arecare( %e fa#", ie i-e "eam & cre."i, & "e #r!iec"ezi 'nain"e( A&"a "e #aralizeaz, inclu&i) 'n relaiile "ale cu ceilali( Cu ne)a&""a i-era "eam & fii &! .i, une!ri, cu fie-"a, i-e "eam & fii "a"( %e c-nd n-ai mai fcu" .i "u ce)a #en"ru al"ul, nu d!ar #en"ru "ine$ An"!ine a#& #e 'n"reru#"!rul )ei!zei .i &e r&uci( C-"e)a cli#e, Ma"1ia& rma&e "cu", #e 'n"unericA 'n cele din urm, &e &cul .i, 'nain"e de a ie.i, &e ui" in" la #rie"enul lui( A"unci, ."ii ce)a$ La &fa"ul "u, 'i r&#und "!" cu un &fa"( Am unul care "e #ri)e."e, An"!ineB dac )rei & la.i #e cine)a & in"re 'n )iaa "a, "rebuie & dr-mi zidurile #e care le-ai ridica" ca & "e #r!"e6ezi, nu & a."e#i & le dem!leze cellal"/ 2i de ce 'mi &#ui a&"a$ Te #!mene."i c n-am dr-ma" zidul/ i# An"!ine( Nu, eu am fcu"-!, .i nu )!rbeam de&#re a&"a$ Ce numr a)eau b!"!.eii din ma,azinul #en"ru n!u-n&cui$ 2i u.a &e 'nc1i&e(
253

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

* An"!ine nu d!rmi "!a" n!a#"ea* &au ce)a cam #e-ac!l!( A#rin&e lumina, de&c1i&e &er"arul n!#"ierei, lu ! f!aie de 1-r"ie .i 'nce#u & &crie( 8!mnul 'l fur abia 'n z!ri, du# ce '.i "ermin &cri&!area( Nici Ma"1ia& nu d!rmi "!a" n!a#"ea* &au ce)a cam #e-ac!l!( 2i el a#rin&e luminaA ca .i #e An"!ine, &!mnul 'l fur abia 'n z!ri, du# ce lu c-"e)a 1!"r-ri(

XX
:n )inerea aceea, EmilE .i L!ui& c1iar c 'n"-rziar la .c!al( %e,eaba '.i z,-l-i&er "aii, ca &-i dea 6!& din #a", c nu izbu"i&er( 2i, 'n "im# ce &e ui"au la ni."e de&ene anima "e Kcu ,1i!zdanele 'n &#a"e, #en"ru cazul 'n care ar fi a)u" cine)a "u#eul & le fac )reun re#r!.L, Ma"1ia& &e rdea 'n baie, iar An"!ine, #arc l!)i" cu leuca, 'l &una #e Mc>enzie, ca &-l #re)in c a6un,e la a,enie 'n"r-! 6um"a"e de !r( * Ma"1ia& in"r 'n librrie, &cri&e cu marGerul, #e ! f!aie de 1-r"ie Can&!n, CA&"zi 'nc1i&D, ! li#i #e ,eamul u.ii .i #lec imedia"( Trecu #e la a,enie, 'l deran6 #e An"!ine 'n #lin .edin .i 'l &ili &-i 'm#rumu"e ma.ina( Prima e"a# a #eri#lului &u 'l du&e dea lun,ul Tami&ei( %u# ce #arc 'n faa "urnului 9<!, &e a.ez #e banca din dre#"ul di,ului .i 'nce#u & reflec"eze( * Y)!nne &e a&i,ur c nu ui"a&e nimic .i '.i )erific din n!u bile"ul( :n &eara aceea, a)ea & urce 'n "renul care #leca la !ra !#"&#rezece din ,ara Vic"!ria, #en"ru a a6un,e la C1a"1am du# cincizeci .i cinci de minu"e( :.i 'nc1i&e )ali6!ara nea,r, ! l& #e #a" .i ie.i din ,ar&!nier( Cu inima &"r-n&, c!b!r' &cara ce ducea 'n &ala re&"auran"ului,
252

- MARC LEVY -

unde a)ea 'n"-lnire cu An"!ine( Ideea #lecrii 'n PeeGend fu&e&e numai bun( N-ar fi #u"u" &u#!r"a &-.i )ad bi&"r!ul 'n"!r& cu fundul 'n &u&( %ar ade)ra"ul m!"i) al cl"!riei c1iar dac, din #ricina carac"erului ei afuri&i", nu 'ndrznea & .i-l mr"uri&ea&c )enea mai ale& din inim( :n n!a#"ea aceea, a)ea & d!arm #en"ru #rima !ar 'n >en"( * Ie.ind de la .edin, An"!ine &e ui" la cea&( Pe&emne c Y)!nne 'l a."e#"a de mai bine de un &fer" de !r( 8e &c!"!ci #rin buzunarul )e&"!nului, )erific dac a)ea ac!l! un anume #lic .i aler, la 'n"-lnire( * 8"-nd 'n #r!fil, 8!#1ie &e #ri)i 'n !,linda de #e #ere"ele 'nc#erii din d!&ul #r)liei, '.i m-n,-ie #-n"ecele .i z-mbi( * Ma"1ia& &e ui" #en"ru ul"ima !ar la )lurelele flu)iului( 9f" .i &e ridic de #e banc( :nain" cu #a& 1!"r-" c"re Turnul 9<!, "ra)er& 1!lul .i i &e du&e & di&cu"e cu lif"ierul( 9mul 'l a&cul" cu a"enie .i acce#" ,ener!&ul bac.i. #e care i-l !ferea Ma"1ia& 'n &c1imbul unui &er)iciu #e care 'l c!n&idera de&"ul de ciuda"( A#!i, le ceru cel!rlali #a&a,eri & fie a"-" de buni .i & &e &"r-n, &#re #ere"ele din fundul lif"ului( Ma"1ia& in"r 'n cabin, &e a.ez cu faa &#re u. .i 'l anun c era ,a"a( Lif"ierul a#& #e bu"!n( * EnEa 'i f,dui lui Y)!nne c ! & &"ea ac!l! #e "!a" dura"a lucrril!r( 9 & aib ,ri6 ca munci"!rii & nu &"rice ca&a de marca"( Lui Y)!nne 'i era, .i a.a, de&"ul de ,reu &-.i ima,ineze c, la 'n"!arcere, nimic n-! & mai &emene cu ceea ce fu&e&e 'nain"e/ %ac 'i mai &"ricau .i b"r-na ma.in de marca", 'n&u.i &ufle"ul bi&"r!ului &-ar face ne)zu"( Refuz & &e ui"e la ul"imele de&ene #e care i le #rezen"a An"!ine( A)ea 'ncredere 'n el( Trecu 'n &#a"ele "e6,1elei, de&c1i&e
257

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

un &er"ar .i 'i 'n"in&e lui An"!ine un #lic( Ce-i a&"a$ 9 & )ezi c-nd 'l de&c1izi/ &#u&e Y)!nne( %ac e )reun cec, n-! &-l 'nca&ez/ %ac nu-l 'nca&ezi, la 'n"!arcere iau d!u ,lei de )!#&ea .i 'i m-n6e&c "!a" !#era/ M-am fcu" bine 'nelea&$ An"!ine )!i &-! 'ndu#lece, dar Y)!nne 'i lu #licul .i i-l 'nde& cu de-a &ila 'n )e&"!n( Le iei &au nu le iei$ &#u&e ea, a,i"-nd un mnunc1i de c1ei( %e bun &eam c )reau &-mi 'n"inere&c &ala, dar m-ndria n-! &mi m!ar dec-" ! da" cu mine, fiindc eu &un" de m!d )ec1e( 2"iu #rea bine c n-! & )rei nici!da" &-i #l"e&c !n!rariul/ :n !rice caz, eu, una, ! &-mi #l"e&c lucrrile/ An"!ine lu c1eile din m-na lui Y)!nne .i ! anun c, #-n duminic &eara, re&"auran"ul era al lui, iar ea n-a)ea dre#"ul & calce #e ac!l! 'nain"e de luni dimineaa( * %!mnu+/ Trebuie & ) luai #ici!rul din u./ Mu, !amenii '.i #ierd rbdarea/ &e ru,a lif"ierul din Turnul 9<!( Cabina 'nc nu #leca&e de la #ar"er .i, de.i bia"ul din lif" 'ncerca&e & le e<#lice "u"ur!r clienil!r &i"uaia, unii nu mai #u"eau 'ndura, cu ,-ndul la ma&a care 'i a."e#"a la ul"imul e"a6( 8un" a#r!a#e ,a"a, &#u&e Ma"1ia&, a#r!a#e ,a"a/ Tra&e aer 'n #ie#" .i '.i &"r-n&e de,e"ele mari 'n #an"!fi( 0emeia de afaceri de l-n, el 'l l!)i zdra)n, cu umbrela, #e&"e #ici!r, Ma"1ia& .i-l "ra&e 'na#!i .i cabina &e ridic, 'n &f-r.i", &#re cerul L!ndrei( * Y)!nne #lec de la re&"auran"( A)ea !r la c!af!rA mai "-rziu, )a "rece &-.i ia )aliza( EnEa a#r!a#e c "rebui &-! 'm#in, afarA Y)!nne &e #u"ea baza #e ea( Acea&"a ! &"r-n&e 'n brae, ! &ru" .i urc 'n "a<i( An"!ine, care ! lua&e 'n 6!&ul &"rzii, &e !#ri 'n faa ma,azinului lui 8!#1ie, b"u la u. .i in"r( *
254

- MARC LEVY -

U.ile lif"ului &e de&c1i&er la ul"imul e"a6( Clienii re&"auran"ului &e re#ezir afar( A,a" de balu&"rad, 'n fundul cabinei de &"icl, Ma"1ia& de&c1i&e !c1ii( 0ermeca", de&c!#erea !ra.ul a.a cum nu-l mai )zu&e nici!da"( Lif"ierul b"u din #alme ! da", 'nc ! da", a#!i a#laud din "!a" inima( Mai facem un "ur d!ar #en"ru n!i d!i$ 'n"reb brba"ul( Ma"1ia& 'l #ri)i .i z-mbi( Unu+ mic, fiindc, du# aia, "rebuie & #lec la drum, r&#un&e Ma"1ia&( P!"$ adu, el #un-nd de,e"ul #e bu"!n( 8un"ei in)i"a"ul meu/ r&#un&e, fudul, lif"ierul( * Ai )eni" & cum#eri fl!ri$ 'n"reb 8!#1ie, #ri)indu-l #e An"!ine care &e a#r!#ia de ea( El &c!a&e #licul din buzunar .i i-l 'n"in&e( Ce-i a&"a$ 2"ii$ B!ul la #en"ru care m #uneai & &criu* cred c i-a r&#un& 'n &f-r.i"( A.a c am )ru" &-i aduc eu 'n&umi &cri&!area lui( 8!#1ie nu &#u&e nimic, &e a#lec & de&c1id ca&e"a .i #u&e &cri&!area #e&"e celelal"e( N-! &-! de&c1izi$ Ba da, #!a"e mai "-rziu( 2i, #e urm, cred c lui nu i-ar #lcea &-! ci"e&c de fa cu "ine( An"!ine &e a#r!#ie 'nce" de ea, ! lu 'n brae .i ! &ru" #e !braz, du# care ie.i di ma,azin( * Ma.ina Au&"in ?ealE ,!nea #e M2@( Ma"1ia& &e a#lec &#re "!r#ed!u .i lu ! 1ar" ru"ier( %u# d!u mile, "rebuia &-! ia #e M2( :n dimineaa a&"a, '.i du&e&e la 'nde#linire #rima 1!"r-re( 2i, dac mer,ea 'n c!n"inuare cu aceea.i )i"ez, #!a"e c ! )a 'nde#lini .i #e a d!ua, 'n mai #uin de ! !r( * An"!ine '.i #e"recu re&"ul zilei 'n re&"auran", al"uri de
25@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Mc>enzie( :m#reun cu EnEa, #u&e&er )ec1ile me&e unele #e&"e al"ele, 'n fundul &lii( A d!ua zi, cami!nul "-m#lriei a)ea & le ia de ac!l!( Acum, "ra&au linii cu cre"a alba&"r #e #erei, marc-nd limi"ele lambriuril!r de lemn, #en"ru "-m#larii care a)eau & )in la munc &-mb", .i &emnele #en"ru zu,ra)ii care a)eau & in"er)in duminic( * La &f-r.i"ul du#-amiezii, 8!#1ie #rimi un "elef!n de la Ma"1ia&( 2"ia #rea bine c ea nu mai )!ia &-i )!rbea&c, dar ! im#l!r &-l a&cul"e( :n "!iul c!n)er&aiei, 8!#1ie #u&e 6!& rece#"!rul .i &e du&e & 'nc1id ma,azinul, ca & n-! deran6eze nimeni( Nu-l 'n"reru#&e #e Ma"1ia& nici mcar ! da"( C-nd ace&"a 'nc1i&e, 8!#1ie '.i de&c1i&e ca&e"a( %e&fcu #licul .i ci"i cu)in"ele #e care le )i&a&e 'n "!i acei ani, c-" dura&e #rie"enia care, #-n la urm, nici nu era a.a ce)a( <op!ie, Am cre;u$ c urm$oarea dragos$e &a 0i 2 c ! 2 0r9 gere, 'i, a$u ci, cum pu$eam s,mi asum riscul de a $e pierde, c9 d u $e a&eam dec9$ pe $i e? Bi, cu $oa$e as$ea, ls9 du,m s$p9 i$ de $emerile mele, $e,am pierdu$. 5oi a ii '$ia, scrii d scrisorile, &isam dar 0r s,i mr$urisesc &reoda$ s 0iu eu cel care a&ea s le primeasc. Dici 2 seara as$a ,am 0os$ 2 s$are s,i spu @ 4i &oi iubi copilul mai mul$ dec9$ ar 0ace,o u $a$, pe $ru c es$e al $u3 mai mul$ dec9$ ar 0ace,o u iubi$, c!iar dac es$e al al$uia. 1ac e mai &rei, 2i &oi alu ga si gur$a$ea, $e &oi lua de m9 'i $e &oi duce pe u drum pe care &om p'i 2mpreu . +reau s 2mb$r9 esc sub pri&irile $ale, &reau s,i 2 0rumusee; opile p9 la s09r'i$ul ;ilelor mele.
25F

- MARC LEVY -

8u&i $ele as$ea i le scriu umai 'i umai ie, iubirea mea. A $oi e * Ma"1ia& !#ri la ! benzinrie( 0cu #linul .i ! #!rni din n!u #e M2@, 'n direcia L!ndrei( Ce)a mai de)reme, 'n"r-un &"uc din >en", '.i du&e&e la 'nde#linire a d!ua 1!"r-re( C!nduc-ndu-l la ma.in, Mr( ;l!)er 'i mr"uri&i&e c &#era&e acea&" )izi", dar de&#re iden"i"a"ea lui P!#in!" nu )!i &-i &#un ab&!lu" nimic( Lu-nd-! #e au"!&"rad, Ma"1ia& &un #e celularul lui An"!ine( Aran6a&e cu cine)a & aib ,ri6 de c!#ii .i 'l in)i"a & cineze "V"eW-"V"e( An"!ine 'l 'n"reb ce &rb"!reau( Ma"1ia& nu-i r&#un&e, dar 'i #r!#u&e & alea, el l!calul( Y)!nne e #leca"A a)em re&"auran"ul d!ar #en"ru n!i d!i, dac-i &ur-de( 9 'n"reb re#ede #e EnEa, care fu 'n"ru "!"ul de ac!rd & le #re,"ea&c ! mic cin( Le l&a "!"ul 'n buc"rieA ei n-ar mai fi a)u" al"ce)a de fcu" dec-" & 'nclzea&c m-ncarea( Perfec", &#u&e Ma"1ia&( La !#" fi<( Vinul ! &-l aduc eu/ * EnEa le aran6a&e ma&a f!ar"e frum!&( 0c-nd cura" #rin #i)ni, ,&i&e un &fe.nic .i-l a.eza&e 'n mi6l!c( M-nc"urile erau 'n cu#"!r, nu "rebuiau dec-" & le &c!a"( C-nd &!&i Ma"1ia&, ea le &#u&e n!a#"e bun .i urc 'n camer( An"!ine de&"u# &"icla adu& de Ma"1ia& .i "urn )inul 'n #a1are( 9 & fie frum!& aici( %uminic &ear, n-ai & mai recun!."i nimic( %ac e du# cum m-am ,-ndi" eu, l!cul nu &e )a &c1imba, )a fi "!" Cla Y)!nneD, dar ce)a mai m!dern( 2i, cum Ma"1ia& nu &#unea nimic, An"!ine '.i ridic #a1arul( Prin urmare, ce &rb"!rim$ Pe n!i, r&#un&e Ma"1ia&( %e ce$ Pen"ru "!" ceea ce am fcu" unul #en"ru cellal", 'n fine, mai ale& #en"ru ce ai fcu" "u( Vezi, ! #rie"enie nu-i im#une & "reci #e
25H

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

la #rimar K.i, de aceea, nici nu are da" ani)er&arL( %ar e ! le,"ur ce #!a"e dura "!"u.i ! )ia, #en"ru c #rie"enii i-i ale,i( Mai ii min"e c-nd ne-am 'n"-lni" #rima !ar$ &#u&e An"!ine, ci!cnind cu Ma"1ia&( La Car!line Lebl!nd, r&#un&e Ma"1ia&( An"!ine )!i & &e duc & ia m-ncarea din buc"rie, dar Ma"1ia& nu-l l&( 8"ai 6!&, )reau &-i &#un ce)a im#!r"an"( Te a&cul"( Te iube&c( Tu re#ei "e<"ul ace&"a #en"ru )re! 'n"-lnire$ 'n"reb An"!ine( Nu, "e iube&c cu ade)ra"( Iar ai lua"-! razna$ Termin imedia", c, de da"a a&"a, c1iar m-ai b,a" 'n &#eriei/ Te la&, An"!ine( An"!ine #u&e 6!& #a1arul .i 'l #ri)i in" #e Ma"1ia&( Ai #e al"cine)a$ %e da"a a&"a, "u e."i la care a lua"-! razna( Pen"ru ce faci a&"a$ Pen"ru n!i d!i( M-ai 'n"reba" de c-nd n-am mai fcu" ce)a .i #en"ru al"ul, nu d!ar #en"ru mine( Acum, 'i )!i #u"ea r&#unde( An"!ine &e ridic( 2"ii, mi-a cam "recu" f!amea( Vrei & facem c-i)a #a.i$ Ma"1ia& '.i ddu &caunul de!#ar"e( L&ar bal" ma&a .i 'nc1i&er u.a de &er)iciu 'n urma l!r( P!rnir & &e #limbe #e c1ei, re&#ec"-nd fiecare "cerea celuilal"( 8#ri6ini" 'n c!a"e de balu&"rada unui #!d ce "ra)er&a Tami&a, An"!ine '.i &c!a&e din buzunar ul"imul "rabuc care-i mai rm&e&e( :l rul 'n"re de,e"e .i a#rin&e un c1ibri"( 9ricum, eu, unul, nu mai )!iam 'nc un c!#il, &#u&e Ma"1ia&, z-mbind( Ba, eu, unul, cred a. mai )rea/ r&#un&e An"!ine, 'n"inz-ndu-i "rabucul( ?ai & "ra)er&mA de #e #ar"ea cealal", #ri)eli."ea e mai frum!a&, 'l 'ndemn Ma"1ia&( Vii m-ine$ Nu, cred c e mai bine & nu ne )edem ! )reme, dar "e &un duminic, &-mi &#ui cum &-au "ermina" lucrrile( :nele,, &#u&e An"!ine(
25I

- MARC LEVY -

9 &-! iau #e EmilE 'n cl"!rie( Nu-i nici ! nen!r!cire dac #ierde ! &#"m-n de .c!al( Am ne)!ie & &"au cu ea un "im#, "rebuie &-i &#un unele lucruri( Ai )reun #r!iec"$ 'n"reb An"!ine( %a, "!cmai de&#re a&"a )reau & )!rbe&c cu ea( 2i cu mine nu )rei & )!rbe."i$ Ba da, r&#un&e Ma"1ia&, dar mai 'n"-i cu ea( Pe #!d, "!cmai "recea un "a<i, Ma"1ia& 'i fcu &emn( An"!ine urc( Ma"1ia& 'nc1i&e #!r"iera .i &e a#lec la ,eam( %u-"e aca&, eu ! & mai fac c-i)a #a.i( %e ac!rd, r&#un&e An"!ine( Ai )zu" c-" e cea&ul$/ 2"iu eu ! babE&i""er care ! & &ar cu ,ura la mine cum a6un, aca&( Nu-i face ,ri6i #en"ru CMr&( %!ub"fireD, m-am !cu#a" eu de "!a"e( Ma"1ia& a."e#" & &e 'nde#r"eze "a<iul( :.i )-r' m-inile 'n buzunarele #arde&iului .i 'nce#u din n!u & mear,( Era !ra d!u .i d!uzeci( :.i inu #umnii &"r-n&, ca & i &e 'nde#linea&c .i cea de-a "reia 1!"r-re( * An"!ine in"r 'n ca& .i &e ui" la cu#a 'n care '.i ,!leau buzunarele( 8al!nul era 'n #enumbr, lumina" d!ar de licririle "ele)iz!rului( %!u #ici!are unul #ur"-nd ! .!&e" r!z, iar cellal" una bleu &e 'n"in&e&er dinc!l! de ca#"ul cana#elei( 8e du&e 'n buc"rie .i de&c1i&e fri,iderul( Pe raf", &ucurile &""eau alinia"e !rd!na", du# cul!are( Le &c1imb l!cul, a.ez-ndu-le 'n dez!rdine, .i 'nc1i&e u.a( :.i um#lu un #a1ar mare cu a# de la r!bine" .i-l ddu #e&"e ca#( Abia c-nd &e 'n"!ar&e 'n &al!n, ! de&c!#eri #e 8!#1ie, care d!rmea ad-nc( An"!ine '.i &c!a&e )e&"!nul .i 'i ac!#eri cu el umerii( 8e a#lec &#re ea, 'i m-n,-ie #rul, a#!i 'i de#u&e #e frun"e un &ru", care alunec #-n #e buze( 8"in&e "ele)iz!rul .i &e du&e la cellal" ca#" al cana#elei( Ridic cu ,ri6 #ici!arele lui 8!#1ie, &e a.ez fr z,!m!" .i 'i #u&e #ici!arele la l!c, #e ,enunc1ii lui( :n &f-r.i", &e l& 'n #erne, cu"-ndu-.i ! #!ziie #en"ru d!rmi"( C-nd 'nce" & &e mai mi."e, 8!#1ie de&c1i&e un !c1i, z-mbi .i 'l 'nc1i&e la iueal(
25J

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

XXI
An"!ine #leca&e de la #rimele !re ale dimineii( V!ia & fie de fa c-nd a)ea & a6un, cami!nul a"elierului de "-m#lrie( 8!#1ie #re,"i&e )ali6!ara lui EmilE .i aduna&e, 'n"r-un &ac mare, c-"e)a lucruri #en"ru "aic-&u( Ma"1ia& "recu &-! ia #e la !ra n!u( 8e duceau 'n C!rnPall .i a)eau & #r!fi"e de ace&" m!men" #e"recu" 'n d!i, ca & di&cu"e de&#re )ii"!r( EmilE 'l &ru" #e L!ui& .i-i #r!mi&e c ! &-i "rimi" 'n fiecare zi c-"e ! car"e #!."al( 8!#1ie 'i c!ndu&e #-n la u.( :i mulume&c #en"ru &ac, &#u&e Ma"1ia&( Iar eu 'i mulume&c ie, r&#un&e 8!#1ie, 'mbri.-ndu-l( 9 & "e de&curci$ 'l 'n"reb ea( Bine'nele&, d!ar 'l am al"uri #e 'n,era.ul meu #zi"!r/ C-nd "e 'n"!rci$ :nc nu ."iu( Pe&"e )re! c-"e)a zile( Ma"1ia& '.i lu fa"a de m-n .i c!b!r' "re#"ele #er!nului, a#!i &e 'n"!ar&e .i c!n"em#l faada ca&ei( ;licina &e 'n"indea de fiecare #ar"e a u.il!r de la in"rare( 8!#1ie 'l #ri)eaA el 'i z-mbi em!i!na"( Ai mare ,ri6 de el, murmur Ma"1ia&( Te #!i bizui #e mine( Ma"1ia& urc din n!u "re#"ele, 'l ridic 'n brae #e L!ui& .i 'l #u# cu ! ne&#u& dulcea( Iar "u ai mare ,ri6 de 8!#1ie, fiindc e."i brba"ul ca&ei c-" "im# li#&e&c eu( 2i "a"a$ r&#un&e L!ui&, c-nd a"in&e din n!u #m-n"ul( Ma"1ia& 'i "rimi&e ! !c1ead c!m#lice .i &e 'nde#r" #e &"rad( * An"!ine in"r 'n re&"auran"ul #u&"iu( :n fundul &lii, un &fe.nic "r!na #e ! ma& ac!#eri" cu ! fa de ma& alb( T!"ul era imacula"A numai d!u #a1are fu&e&er um#lu"e cu )in( 8e a#r!#ie .i &e a.ez #e &caunul unde &""u&e Ma"1ia& 'n a6un( L&ai, ! & &"r-n, eu ma&a, &#u&e EnEa, de l-n, #ici!rul &crii( Nu )-am auzi"( Eu da, &#u&e ea, a#r!#iindu-&e( A f!&" ! #rim)ar frum!a&, nu$
235

- MARC LEVY -

Cu c-"e)a fur"uni, ca !rice #rim)ar, &#u&e ea, ui"-ndu-&e 'n &ala ,!al( Cred c aud cami!nul #e &"rad( EnEa &e ui" #rin )i"rin( Am "rac, &#u&e An"!ine( Y)!nne ! & fie ne&#u& de 'nc-n"a"( 8#unei a&"a ca & m lini."ii$ Nu, &#un a&"a #en"ru c ieri, du# ce ai #leca", ea a "recu" din n!u .i &-a ui"a" la "!a"e de&enele dumnea)!a&"r( 2i, credeim, 'i r-deau !c1ii 'n ca# ca nici!da" #-n a"unci( N-a fcu" nici un c!men"ariu$ Ba da( A zi&B \Vezi, "a"i, am reu.i"D( Acum, m duc & ) fac ! cafea( ?aidei, #lecai de ac!l!, c "rebuie & &"r-n, ma&a( %ai-i z!r/ :n"re "im#, "-m#larii lua&er 'n &"#-nire &ala re&"auran"ului( * %uminic diminea, =!1n 'i ar" lui Y)!nne &a"ul lui( Ea &e 'ndr,!&"i #e da" de ace&" l!c( %e-a lun,ul &"rzii #rinci#ale, "!a"e faadele ca&el!r a)eau cul!ri diferi"e r!z, bleu, une!ri alb, ba c1iar .i )i!le" iar balc!anele ,emeau de fl!ri( Luar ma&a la #ub, in&"i"uie l!cal( 8!arele &"rlucea #e cerul >en"ului, a.a c #a"r!nul 'i in&"al afar( Lucru ciuda", #e&emne c "!i !amenii din #ar"ea l!cului a)eau cum#r"uri de fcu" "aman 'n aceea.i zi, #en"ru c "receau &au &e 'n"!rceau #rin faa "era&ei, &alu"-ndu-i #e =!1n ;l!)er .i #e #rie"ena lui franuz!aic( 9 luar &#re ca&, "ind #e&"e c-m#uri( C-m#ia en,lezea&c era una din"re cele mai frum!a&e din lume, iar du#-amiaza era la fel de 'nc-n""!are( Pe =!1n 'l a."e#"a lucrul 'n &erA 'n"re "im#, Y)!nne a)ea &-.i fac &ie&"a 'n ,rdin( El ! in&"al 'n"r-un .ezl!n,, ! &ru" .i &e du&e &-.i cau"e &culele 'n ma,azie( * T-m#larii '.i inu&er f,duiala( T!a" lemnria era m!n"a"( An"!ine .i Mc>enzie &e a#lecau, fiecare la c-"e ! e<"remi"a"e a barului, ca & )erifice 'mbinrile( Erau #erfec"e, nu &e )edea nici urm de a.c1ie( Lacul realiza" 'n a"elier fu&e&e a#lica" de .a&e !ri, cel #uin, #en"ru a !bine ! a&emenea &"rlucire( Cu mii de
233

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

#recauii, &ub !c1iul )i,ilen" .i nemil!& al EnEei, b"r-na ca& de marca" '.i re,&i&e l!cul( L!ui& ! lu&"ruia( :n &al, zu,ra)ii '.i "erminau "reaba, li#ind "a#e"ele #e care le l&a&er 'n"in&e #e&"e n!a#"e, du# ce le ddu&er cu adezi)( An"!ine &e ui" la cea&A mai a)eau de #u& 1u&ele de #r!"ecie, de m"ura" bine #e 6!& .i de #u& n!ile me&e .i &caune la l!cul l!r( Elec"ricienii fi<au de6a a#licele #e #erei( 8!#1ie in"r in-nd ! )az mare 'n brae( :n ea, bu6!rii abia '.i de&fceau c!r!leleA m-ine, c-nd &e )a 'n"!arce Y)!nne, )!r fi #erfeci( * La &ud de 0alm!u"1, un "a" e<#l!ra cu fiica &a falezele din C!rnPall( C-nd &e a#r!#ie de mar,ine ca &-i ara"e 'n de#r"are c!a&"ele 0ranei, fe"ei nu-i )eni &-.i cread !c1il!r .i ddu fu,a &-l ia :n brae, &#un-ndu-i c era m-ndr de el( :n"!rc-ndu-&e la ma.in, #r!fi" de !cazie .i '.i 'n"reb "a"l dac acum, c-nd el nu mai a)ea ameeli, )a #u"ea .i ea & &e la&e 'n 6!& #e balu&"rada &crii fr & mai fie cer"a"( * 8e a#r!#ia !ra #a"ru .i "!"ul era ,a"a( 8"-nd 'n #ici!are, l-n, u., An"!ine, 8!#1ie, L!ui& .i EnEa #ri)eau rezul"a"ele muncii care &e 'nc1eia&e( Nu-mi )ine & cred, &#u&e 8!#1ie, admir-nd &ala( Nici mie, r&#un&e An"!ine, lu-nd-! de m-n( 8!#1ie &e a#lec &#re L!ui& ca &-i fac numai lui ! c!nfiden( :n urm"!arele d!u &ecunde, "a"l "u ! & m 'n"rebe dac ! &-i #lac lui Y)!nne, 'i .u.!"i ea la urec1e( Telef!nul &un( EnEa r&#un&e .i 'i fcu &emn lui An"!ineB a#elul era #en"ru el( Ea eA )rea & ."ie dac am "ermina", &#u&e An"!ine, duc-ndu&e &#re "e6,1ea( 2i &e 'n"!ar&e &#re 8!#1ie, ca &-! 'n"rebe ce credeB lui Y)!nne ! &-i #lac n!ua &al$ A#!i lu rece#"!rul .i &e &c1imb la fa( La ca#"ul firului nu era Y)!nne, ci =!1n ;l!)er( *
232

- MARC LEVY -

Pe la 'nce#u"ul du#-amiezii, &imi&e ni."e dureri( %ar nu )!i&e &-l &#erie #e =!1n, care a."e#"a&e a"-" de mul" ace&"e m!men"e( :n 6urul ei, c-m#ia &"rlucea de lumin, frunzi.ul c!#acil!r &e le,na u.!r, 'n )-n"( Ce &ua)e erau #arfumurile )erii n&c-nde/ Era a"-" de !b!&i", cea.ca 'i aluneca din"re de,e"e, de ce & &e cznea&c &-i in "!ar"a, nu era dec-" un #!relanA =!1n era 'n &er, n-a)ea & aud z,!m!"ul( :i #lcea felul 'n care =!1n "undea "randafirii a,"!ri( Ce n!&"im, &e ,-ndea la el .i ia"-l 'n ca#"ul aleii( Ce mul" &eamn cu "a"l ei, e la fel de bl-nd, la fel de reinu", are ! ele,an na"ural( Cine e fe"ia care 'l ine de m-n$ Nu e&"e EmilE( 0e"ia flu"ur e.arfa #e care ! #ur"a ea 'n ziua c-nd "a"a ! urca&e 'n r!a"a mare( :i face &emn & )in( Razele &!arelui &un" calde, le &im"e #e #iele( Nu "rebuie & &e "eam, &#u&e&e e&enialul( 9 ul"im ,ur de cafea, #!a"e$ Cea.ca e&"e #e ,1erid!n, a"-" de a#r!a#e .i de6a a"-" de de#ar"e de ea( 9 #a&re "rece #e cerA di&ear, )a zbura #e dea&u#ra 0ranei( =!1n )enea c"re ea( %e &-ar duce &#re b!&c1e"e/ E mai bine & fie &in,ur( Ca#ul 'i era ne&#u& de ,reu( :l l& &-i alunece #e umr( Ar "rebui &-.i in #le!a#ele 'nc #uin de&c1i&e, & &e #"rund de "!" ce era ac!l!, a. )rea & )d ma,n!liile, & m a#lec a&u#ra "randafiril!rA lumina &"rluce."e mai &lab, &!arele e mai #uin fierbin"e, #a&rea a #leca"A fe"ia 'mi face &emne, "a"a 'mi z-mbe."e( %!amne, c frum!a& mai e )iaa, c-nd &e duce* .i cea.ca &e r!&"!,!li 'n iarb( 8""ea #e &caun, drea#", cu ca#ul #leca", a)-nd c-"e)a ci!buri de #!relan la #ici!are( =!1n '.i l& bal" unel"ele .i aler, #e alee, url-ndu-i numele* Y)!nne "!cmai muri&e 'n"r-! ,rdin din >en"(

XXII

237

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Lui Y)!nne i-ar fi #lcu" cerul #e care &e "-rau n!rii de dea&u#ra cimi"irului din 9ld Br!m#"!n( =!1n de&c1idea c!r"e,iul( Urmau, #e un &in,ur r-nd, %aniYle, C!le""e, Mar"ine( 8!#1ie, An"!ine, EnEa .i L!ui& 'l &u&ineau #e Mc>enzie, nec!n&!la", 'n c!&"umul lui cel n!u( %u# ei, c!merciani, clieni, "!i !amenii din Bu"e 8"ree" f!rmau un .ir lun,( C-nd ! c!b!r-r 'n #m-n", un nemai#!meni" &"ri," &e auzi de #e marele &"adi!n( :n acea miercuri, Manc1e&"er Uni"ed c-."i,a&e #ar"ida( 2i cine ar fi #u"u" &#une al"fel, c-nd &ilue"a ce #.ea #e alee .i 'i z-mbea lui =!1n era cea a unui mare 6uc"!r$/ Nu &-a inu" nici ! &lu6b, Y)!nne nu )!iaA d!ar c-"e)a cu)in"e, #en"ru a d!)edi c, de.i m!ar", ea era 'nc ac!l!( Cerem!nia fu &cur", du# d!rina lui Y)!nne( A#!i, "!a" lumea urma & &e adune aca& la ea, a&"a era d!rina lui =!1n( Prerile erau unanime .i, c1iar dac An"!ine #l-n,ea, "rebuiau & &e bucure, re&"auran"ul era .i mai frum!& dec-" .i-l ima,ina&e Y)!nne( Bine'nele& c i-ar fi #lcu"/ T!a" lumea &e in&"al la me&e .i #a1arele &e ridicar 'n amin"irea ei( La #r-nz, 'n &al in"rar ni."e clieni 'n"-m#l"!ri( EnEa nu ."ia ce & fac( %aniYle 'i fcu un &emnB "rebuia &-i &er)ea&c( C-nd ei )!ir & #l"ea&c, fa"a &e du&e &#re ca&a de marca", fr & ."ie dac "rebuia & 'nre,i&"reze &au nu acea n!"( =!1n, care &e a#r!#ia&e din &#a"e, a#& #e ! "a&"A a"unci, 'n &al &e fcu auzi" cl!#!elul ca&ei( Vedei$ Ea e aici, #rin"re n!i, &#u&e el( Re&"auran"ul &e de&c1i&e&e( %e al"fel .u.!"i =!1n, a#ar"e , Y)!nne 'i &#u&e&e, 'n"r-! zi, c, dac &-ar 'nc1ide, ea ar muri a d!ua !ar( EnEa nu "rebuia & fie 'n,ri6!ra"A 'n cur&ul dimineii, el, =!1n, ! )zu&e la munc, mi.c-ndu-&e #rin"re me&e fr & &e ara"e ,rbi", .i era &i,ur c ea )a ."i ce are de fcu"( Pe EnEa nimic n-ar fi fcu"-! mai ferici", dar n-a)ea #!&ibili"a"ea & #reia afacerea( =!1n ! lini."iA nu a)ea ne)!ie, &e #u"eau 'n)!i ca ea & admini&"reze re&"auran"ul( Cum fcea .i Ma"1ia& cu librria, 'i e<#lic el( 2i, a#!i, dac ea ar a)ea ne)!ie de ! m-n de a6u"!r, el n-ar fi de#ar"e( =!1n nu )!ia dec-" un &in,ur lucru( :i 'n"in&e ! f!"!,rafie #u& 'n"r-! ram fin, de lemn,
234

- MARC LEVY -

cer-ndu-i & fie bun .i &-! a,ae dea&u#ra barului( 2i &-! la&e #en"ru "!"deauna ac!l!( :nain"e de a #leca mai a)ea de #u& la #unc" ce)a =!1n 'i ar" #arde&iul lui, din cuier, .i i-l drui #en"ru a d!ua !ar( Trebuia &-l #&"reze ea, d!ar 'i #ur"a n!r!c, nu$ 8!#1ie &e ui" la An"!ineA "!cmai in"ra&e Ma"1ia&( Ai )eni"$ &#u&e An"!ine .i &e du&e &#re el( Pi, nu, d!ar )ezi/ Credeam c ! & fii la cimi"ir( N-am afla" dec-" 'n dimineaa a&"a, c-nd l-am &una" #e ;l!)er( Am )eni" c-" am #u"u" de re#ede, dar, ."ii "u, cu "!a"e ma.inile a&"ea en,leze."i, care circul ana#!da* Rm-i$ Nu, "rebuie & #lec( :nele,( ( P!i & ai ,ri6 de EmilE c-"e)a zile$ Bine'nele&/ ( 2i cu ca&a ce )rei & faci$ An"!ine &e ui" la 8!#1ie, care-i ducea un "eanc de ba"i&"e lui Mc>enzie( 9ricum, a. fi a)u" ne)!ie de camera "a, &#u&e An"!ine, )z-nd-! c &e ine de bur"( Ma"1ia& &e 'ndre#" &#re u., a#!i &e 'n"!ar&e din drum .i '.i &"r-n&e 'n brae #rie"enul( =ur-mi un lucruB a&"zi & nu "e uii la ceea ce .c1i!a#", ui"-"e la "!" ce ai realiza", #en"ru c e&"e minuna"( :i #r!mi", &#u&e An"!ine( * Ma"1ia& in"r 'n librrie, unde 'l a."e#"a =!1n ;l!)er( =!1n &emn "!a"e ac"ele de&#re care di&cu"a&er 'n >en"( :nain"e de a #leca, Ma"1ia& &e urc #e "abure"( Lu ! car"e de #e cel mai 'nal" raf" .i &e du&e la ca&( :i re#ara&e &er"arul .i, acum, nu mai &c!"ea acel mic z,!m!", c-nd 'i de&c1ideai( :i mai mulumi ! da" b"r-nului librar #en"ru "!" a6u"!rul lui .i 'i re&"i"ui unicul e<em#lar din a)en"urile lui =ee)e& #e care 'l deinea librria(
23@

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

:nain"e de a #leca, Ma"1ia& mai )!ia &-i #un ! ul"im 'n"rebareB cine %umnezeu mai era .i P!#in!" &"a$ ;l!)er z-mbi .i 'l in)i" #e Ma"1ia& & ia d!u #ac1e"e #e care le #u&e&e #en"ru el la in"rare( Ma"1ia& le de&fcu din ambala6ulcad!u( Primul c!ninea ! #lcu emaila", iar al d!ilea, ! minuna" umbrel 'm#!d!bi" cu un m-ner &cul#"a" 'n lemn de cire.* 9riunde &-ar duce, !riunde ar "ri, "!" mai #l!ua c-"e!da" &eara, &#u&e =!1n, &alu"-ndu-l( %e 'nda" ce Ma"1ia& ie.i din librrie, =!1n b, m-na 'n &er"arul ca&ei .i #u&e micul re&!r" la l!c, e<ac" a.a cum fu&e&e 'nain"e( Trenul in"r 'n ,ar( Ma"1ia& ! lu la fu, #e #er!n, de#.i "!a" c!ada de #a&a,eri .i urc 'n #rimul "a<i( A)ea ! 'n"-lnire de care de#indea 'n"rea,a lui )ia, le &"ri, #rin ,eam !amenil!r care 'l blcreauA dar ma.ina ! .i lua&e #e bule)ardul Ma,en"a, unde circulaia era e<"rem de fluid 'n acea zi( :.i iui #a.ii la in"rarea #e aleea #ie"!nal .i ! lu la ,!an( :n &#a"ele unei fere&"re lar,i, &e #u"ea )edea un #la"!u de "ele)iziune, unde &e #re,"ea de6a ediia 6urnalului de ."iri de la !ra d!uzeci( Un a,en" de #az 'l le,i"im .i 'i ceru numele #er&!anei la care )eni&e( ;ardianul &un la re,ie( Ea li#&ea #en"ru c-"e)a zile, iar re,ulamen"ul nu #ermi"ea & i &e c!munice nimnui l!cul 'n care &e afla( Cel #uin, era 'n 0rana$ 'n"reba&e Ma"1ia&, cu )!cea "remur-nd( Nu ) #u"em &#une nimic*, re,ulamen"ul, re#e"a&e ,ardianulA !ricum, nici mcar nu era c!n&emna" l!cul, adu,a&e el, c!n&ul"-ndu-.i re,i&"rulA "!" ce ."ia era c &e 'n"!rcea &#"m-na )ii"!are( Mcar 'i #u"ea &#une c )eni&e &-! )ad Ma"1ia&$ Un "e1nician care "!cmai "recea de #!r"ic ciuli urec1ea, auzind un nume care 'i era familiar( %a, 'n"r-ade)r, 'l c1ema Ma"1ia&, de ce$ Cum &e face c-i ."ia numele$* Ea 'l de&cri&e&e a"-"a, )!rbi&e a"-"a de&#re el, 'nc-" 'l recun!&cu&e, r&#un&e "-nrul( 0u&e&e ne)!i" &-! a&cul"e .i ! c!n&!la&e c-nd &e 'n"!r&e&e de la L!ndra( %a+ mai d-l naibii de re,ulamen", &#u&e&e Na"1an, lu-ndu-l cu el( Ea era #rie"ena lui, iar
23F

- MARC LEVY -

re,ulile !r fi f!&" ele bune, dar ce f!l!&, dac nu le #u"eai 'nclca a"unci c-nd &i"uaia ! im#unea$ %ac Ma"1ia& &e ,rbea, #!a"e c ! ,&ea la C1am#-de-Mar&A 'n #rinci#iu, ac!l! filma ea( Pneurile "a<iului &cr-.nir c-nd ma.ina ! c!"i #e c1eiul V!l"aire( %e #e maluri, #!durile care &e 'n.irau !fereau ! #er&#ec"i) unicA la drea#"a, )i"raliile alb&"rui de la ;rand Palai& "!cmai &e lumina&er( :n fa"a lui, Turnul Eiffel &c-n"eia( Pari&ul era, cu ade)ra", cel mai frum!& !ra. din lume, ba c1iar .i mai .i, c-nd #lecai de#ar"e de el( Trecu&e de !ra !#"A un ul"im !c!l, 'n dre#"ul #!dului Alma, .i "a<iul !#ri l-n, b!rdur( Ma"1ia& '.i aran6 )e&"!nul, )erific 'n re"r!)iz!r dac #rul nu-i era #rea ciufuli"( Iar .!ferul, b,-nd 'n buzunar bac.i.ul, 'l a&i,ur c inu"a 'i era im#ecabil(

XXIII
Ea era cu re#!r"a6ul #e "ermina"e .i )!rbea cu c-i)a c!le,i( C-nd 'l zri #e e&#lanad, c1i#ul 'i 'nmrmuri( Tra)er& #iaa 'n ,!an, ie.indu-i 'nain"e( Ma"1ia& #ur"a un c!&"um ele,an"( AudreE &e ui" la m-inile lui, care "remurau u.!rA !b&er) c ui"a&e &-.i #un bu"!nii la man.e"e( Nu ."iu unde i-am #u&, &#u&e el, #ri)indu-.i m-necile( i-am lua" cea.ca de ceai, dar bu"!nii de man.e" nu( 2"ii$ Nu mai am ameeli/ Ma"1ia&, ce )rei$ El ! #ri)i dre#" 'n !c1i( Am cre&cu", mai d-ne ! .an&( Treaba a&"a cu a d!ua .an& nu #rea mer,e de mul"e !ri( %a, ."iu, dar n!i ne culcam 'm#reun( :mi amin"e&c( Crezi .i acum c mi-ai #u"ea iubi fa"a, dac ar "ri la Pari&$ Ea 'l #ri)i lun,, 'l lu de m-n .i 'nce#u & z-mbea&c( Vin!, a. )rea & )erific ce)a( 2i AudreE 'l "ra&e, 'n fu,, &#re ul"ima #la"f!rm a Turnului Eiffel(

23H

- PRIETENII MEI, IUBIRILE MELE -

Epilog
:n #rim)ara urm"!are, un "randafir c-."i, marele #remiu la &erbarea din C1el&ea( 0u&e&e b!"eza" Y)!nne .i 'nfl!rea de6a #e m!rm-n"ul ace&"eia, din cimi"irul 9ld Br!m#"!n( * %u# ani .i ani, un "-nr .i #rie"ena lui cea mai bun &e 'n"-lnir, a.a cum !bi.nuiau de 'nda" ce le-! 'n,duia #r!,ramul( Iar"-m, "renul meu a a)u" 'n"-rziere( E."i de mul" aici$ 'n"reb EmilE, a.ez-ndu-&e #e banc( Abia am )eni", am f!&" &-! iau #e mama de la aer!#!r", &-a 'n"!r& din mi&iune( Plec cu ea 'n PeeGend, r&#un&e L!ui&( Ei, cemi &#ui de&#re 9<f!rd$ Cum a f!&" cu e<amenele$ Ta"i ! & fie mulumi"( Am a)u" un mic l!c #e #!dium* A.ezai unul l-n, cellal", #e ! banc din #rea6ma clu.eil!r din #arc, !c1ir un brba" 'n c!&"um bleumarin, care lua&e l!c 'n faa l!r( Ace&"a #u&e un &ac mare la #ici!arele unui &caun .i '.i 'n&!i fe"ia &#re clu.ei( 2a&e luni, &#u&e L!ui&( Cel mul" "rei luni/ r&#un&e EmilE( Ea 'n"in&e m-na( L!ui& b"u #alma( 8-a fcu"/ *.i Ma"1ia& "!" nu ."ie cine e P!#in!"(

23I