Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

OBIECTUL DE STUDIU: Matematic


CLASA: a VII-a
TEMA: Asemnarea triunghiurilor
TITLUL LECIEI: Teorema !un"amental a asemnrii
TI#UL LECIEI: Lec$ie "e comunicare "e noi cuno%tin$e
STUDE&TI: #iciu Laura' Bo"ilca Ligia' Baila Catalin
U&ITATEA (COLA)*: (coala cu Clasele I -VIII &r+, -&icolae Iorga.
COMPETENE GENERALE:
C/ 0+ I"enti!icarea unor "ate %i rela$ii matematice %i corelarea lor 1n !unc$ie "e conte2tul 1n care au !ost "e!inite
COMPETENE SPECIFICE LECIEI:
C/ 1.6. Identfcarea perechor de trunghur asemenea n confgura geometrce date
C/ 2.6. Stabrea reae de asemnare ntre dou trunghur
C/ 3.6. Utzarea noun de paraesm pentru caracterzarea oca a une confgura geometrce date
C/ 4.6. Interpretarea asemnr trunghuror n coreae cu propret catatve / sau metrce
C/ 5.6. Apcarea asemnr trunghuror n rezovarea unor probeme matematce sau practce
Resurse:
a) materae:
- Matematca casa a VII-a, Partea I, Dana Radu, Eugen Radu, Cerasea Bocu, Constantn Bozdog, Dona Curta,Dea
Dancu, Densa Gaf, Luca Epure, Dea Iova, Monca Mrgnean, Mhaea Purcc, Ioana Pu%ca%' Daniela Sas' Marinela
Solomon' Alina Teo"orescu' Daniel Tocoian' &icoleta To"oran- E"itura Cam3ion' Bucure%ti' 4500
1

-Programu AEL
-Cacuator
- Taba Smart
b) umane: - cas omogen cu cunotne ce necest consodare
- actvt frontae, ndvduae;
c) tmp: 50 mn.
STRATEGII DIDACTICE

2
a) Metode procedee b) M|oace de reazare c) Forme de organzare
Conversaa
Expcaa
Expcaa
Probematzarea
nvarea prn descoperre
Taba Smart
Cacuatoru
Instrumente
geometrce
Fronta
Indvdua
SCENARIU DIDACTIC
Eta3ele
lec$iei
COM#E
TE&E
S#ECI6
ICE
LECIE
I7
O8iecti9
e
o3era$io
nale
CO&I&UTU)I (I SA)CI&I DE :&V*A)E ST)ATE/IA DIDACTIC*
Meto"e
%i
3roce"ee
Mi;loace
"e
reali<are
6orme
"e
organi
<are
Mo"alit
$i "e
e9aluare
Moment
organi<ator
ic
=0 min >
P Salut clasa+
Veri!ic 3re<en$a ele9ilor+
Crearea con"i$iilor organi<atorice %i 3sihologice 3entru
"es!%urarea e!icient a lec$iei
E Ele9ul "e ser9ici 3re<inta lista colegilor care li3sesc+
#regatesc caietele "e teme %i "e clasa+
Con9ersati
a
6ronta
l
3

Ca3tarea
aten$iei
=, min>
O#? P Veri!ic tema ele9ilor 3rin son"a; 'utili<@n" "ialogul
3ro!esor Aele9' ele9-ele9' 3rin con!runtarea re<ultatelor+ :n
ca<ul 1n care a3ar "i!eren$e mari la re<ultat se re<ol9
e2erci$iul la ta8lB
E Ele9ii 3re<int caietele "e tema 3entru 9eri!icare' iar cei
care au 1nt@m3inat "i!icult$i la re<ol9area temei o 9a corecta
su8 1n"rumarea 3ro!esorului %i cu a;utorul colegilor
Con9ersati
a
E23licatia
Demonstr
atia
Ta8la
Smart
Calculat
or
6ronta
l
O8ser9a
rea
sistemati
c a
com3ort
amentul
ui
ele9ului
)eactuali<a
rea
cuno%tin$el
or
"o8@n"ite
anterior
=? min>
OC0
OC4
P C@n" s3unem c 3atru segmente sunt 3ro3or$ionaleC7Ce se
numesc triunghiuri asemeneaC
E Ele9ii 9or
rs3un"e la
1ntre8ri+ Ele9ii
intr 1n 3rogramul
AEL+
Ele9ii 9or gsi
3erechile "e 3o<e
asemntoare
"in Momentul 0
AEL
gimna<iu4DmatematicaD5EDTriunghiuri
asemeneaDresurseFTriunghiuri asemeneaDM0Din"e2+html
Anun$area
temei %i a
o8iecti9elo
P In ca"rul orei "e ast<i 9om stu"ia o con!igura$ie care
con"uce la e2isten$a unor triunghiuri asemeneaB situa$ia
aceasta ne 9a 3ermite mai t@r<iu s "emonstrm %i ni%te criterii
"e asemnare+
E23unerea
Con9ersati
a
6ronta
l
4

r
=4 min >
E Ele9ii notea< titlul 3e caiete %i ascult cu aten$ie
o8iecti9ele
Do8@n"ire
"e noi
cuno%tin$e
=45 min>
C/ 4+G+
C/ H+G+
OC0
P #entru a 3re<enta %i e23lica teorema 9oi utili<a a3lica$ia "e
3e site-ul
htt3:77"mentrar"+!ree+!r7/EO/EB)A7Maths7/eometrie7/eom
etrie455I7Trihomo0+html
%i momentul H al a3lica$iei AEL
=DmatematicaD5EDTriunghiuri asemeneaDresurseFTriunghiuri
asemeneaDMH
#entru a e23lica si teorema >
E Ele9ii intr 1n 3rogramul AEL+ Vor 9i<uali<a triunghiurile
asemenea a3s@n" cu mouse-ul 3e unul "intre 9@r!urile
triunghiului ABC %i-l 9or mi%ca 1n 3o<i$ia "orit 3entru a
mo"i!ica "imensiunea celor "ouJ laturi la intersec$ia cJrora se
a!lJ
Con9ersa$i
a euristic
E23lica$ia
Demonstr
a$ia
#ro8lemat
i<area %i
1n9$area
3rin
"esco3erir
e
Ta8la
Smart
Calculat
or
Instrume
nte
geometri
ce
6ronta
l
In"i9i
"ual
O8ser9a
rea
sistemati
c a
com3ort
am
entului
ele9ului
Anali<a
)s3uns
u rilor
A3recier
i
9er8ale
5

C/ 4+G+
C/ H+G+
OC0
OCH
OC?
O#0
O#4
O#H
E Elee9ii 1%i notea< teorema' scriu i3ote<a %i conclu<ia
Teorema !un"amental a asemnrii
#e ta8le Smart 3re<int a3licatia Asemnarea triunghiurilor
=Ane2a 0> cu enun$ul T6A
O paralel la una din laturile unui triunghi, formeaz cu
celelalte dou laturi, sau cu prelungirile lor, un triunghi
asemenea cu cel dat.
E &otea< 1n caiet teorema' conclu<ia %i reali<ea< o !igur
cores3un<toare enun$ului
I3ote<: K ABC' MAB' & AC' M&LBC
Conclu<ie: K AM&K ABC
Demonstra$ie:
P Solicit ele9ilor s "emonstre<e teorema' 1n toate cele trei
ca<uri
E #artici3 acti9 cu i"ei la "emonstrarea teoremei
P Dicut cu ele9ii "emonstra$ia teoremei =Ane2a0>
6

E Urmresc cu aten$ie e23lica$iile 3ro!esorului ' 3artici3
acti9 cu i"ei la "emonstrarea teoremei %i 1%i notea<
"emonstra$ia
Asigurarea
!ee"8acM-
ului
=Nmin>
C/ 0+G+
C/ 4+G+
C/ H+G+
C/ ?+G+
O#0
O#4
O#H
O#?
O#,
P #ro3un ele9ilor s re<ol9e 3ro8lema
0+ 6ie MN AC P ' 1n triunghiul ( ) ( ) ' ' ABC M AB N BC +
(tiin" c 3erimetrul triunghiului
BMN este
,? cm
' iar
0
H
BM
MA
= '
calcula$i 3erimetrul triunghiului
ABC +
E Ele9ii lucrea< %i se "iscut
solu$ia 3ro8lemei+
Soluie
Din teorema !un"amental a asemnrii re<ult
K BM&K BAC+ Deci:
BM BN
BA BC
= =

BMN
BAC
P MN BM BN MN
AC BA BC AC P
+ +
= = =
+ +
+ )e<ult c
0 ,?
H
BAC
P
=
' "eci
H ,? 0G4
BAC
P cm = =
+
Con9ersa$i
a
E23lica$ia
#ro8lemat
i<area
Ta8la
Smart
Calculat
orul
Instrume
nte
geometri
ce
In"i9i
"ual
6ronta
l
O8ser9a
rea
sistemati
c a
com3ort
am
entului
ele9ului
Anali<a
)s3uns
u rilor
A3recier
i
Ver8ale
)eten$ia si
trans!erul
=Gmin>
C/ 0+G+
C/ 4+G+
C/ H+G+

C/ ?+G+
P #ro3un ele9ilor s "iscutm oral 3ro8lema ls@n"
re"actarea solu$iei 1n caiet ca tem 3entru acas
4+ (tiin" c 1n !igura urmtoare ABCD este
3aralelogram %i B6DE este tra3e<' se cere ele9ilor s 3reci<e<e
c@t mai multe 3erechi "e triunghiuri asemenea' utili<@n"
T+6+A+ %i tran<i ti9itatea rela$iei "e asemnare a triunghiurilor
Con9ersa$i
a
E23lica$ia
#ro8lemat
i<area
Ta8la
Smart
Calculat
orul
6ronta
l
Anali<a
)s3uns
u rilor
A3recier
i
Ver8ale
7

C/ ,+G+
OC0
OC?
O#H
O#?
O#,
3roiec$@n"u-le !igura 3e ta8la Smart
E Ele9ii re<ol9 3ro8lema utili<@n" "ialogul 3ro!esor Aele9'
ele9-ele9+
Tema %i
a3recierea
=? min>
O#H P #ro3un tema "e cas
Culegere "e 3ro8leme
#ro8lema 073agina 055
#ro8lema ,73agina I?
#ro8lema I73agina 054
E Ele9ii notea< 3e caiete tema
P 6ac a3recieri cu 3ri9ire la acti9itatea "e3us "e ele9i 3e
3arcursul orei+
Con9ersa$i
a
6ronta
l
8