Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEORETIC SFNTA MARIA GALAI CONSILIERE Analiza SWOT cls. a IX-a A an c la! "#$"-"#$% &UNCTE TARI 's(!

(!)n*+(s, Disponibilitatea pentru dialog. Colaborai cu familia elevului pentru cunoaterea, evolutia, evaluarea i adoptarea celor mai bune decizii. Documentele manageriale sunt realizate pe programe i proiecte . arteneriate !n plan comunitar, local, "udeean, inter"udeean. #ot$r%rea profesorului diriginte. articiparea la diverse concursuri si activitati e&trascolare 'ptimismul Desc(iderea c$tre nou &UNCTE SLA-E '.)a/n)ss)s, Resurse financiare i materiale insuficiente. +laba implicare a parintilor i a altor factori educaionali !n proiectearea, organizarea i desf$urarea unor activit$i e&tracolare i e&tracurriculare. Disfuncionalit$ile din realaia coal$) familie)comunitate genereaz$ comportamente deviante ale elevilor,renunarea la educaie, limba"ul vulgar, distugerea bunurilor, consum de tutun i alcool, violen$, lips$ de respect pentru cei din "ur. -bsenteism i un abandon colar ./0 procent de promovabilitate . elevi cu probleme de disciplin$ 1 elevi repeteni

I N T E R N E

) *ama

O&ORTUNIT0I ' 11 !(2ni(i)s, E 2 T E R N E Disponibilitatea autorit$ilor locale de a spri"ini unit$ile de !nv$$m%nt. +pri"inul conducerii liceului. -ccesul la Internet. rezena psi(ologului !n coal$. Nout$ile !n domeniu3 Diferite forme de colaborare, concursuri scolare,e&trascolare3 Colaborarea cu alte cadre didactice din scoala sau din afara scolii in cadrul relaiilor de parteneriat ,cu autorit$ile i comunitatea local$.

AMENIN0RI '(+!)a(s, Rata sc$zut$ a natalit$ii i reducerea populaiei colare. 4obilitatea familiilor !n c$utarea unui loc de munc$. ierderea tradiiilor i a obiceiurilor in demersul educativ. Timpul scurt alocat orelor de consiliere. Transform$rile sociale permanente lecarea p$rinilor !n str$in$tate +c$derea interesului fa$ de !nv$$tur$ 5ipsa de interes a parintilor3 Rutina.

&! 3. 4i!i*in() C25asa &a2la