Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrarea nr.6.

TRADUCTOARE DE PROXIMITATE

1. Scopul lucrrii Studiul structurii traductorului de proximitate inductiv, determinarea histerezei, dependena distanei de acionare de tensiunea de alimentare. Studiul traductorului integrat de proximitate TCA105, scheme de conexiuni, moduri de acionare, vizualizarea semnalului pe bobina olosit! ca senzor. Studiul senzorului de proximitate tip S" bazat pe e ectul #all, moduri de utilizare $i de acionare. 2. Consi era!ii "eore"ice %roximitatea &nseamn! gradul de apropiere dintre dou! obiecte, dintre care unul este obiectul de re erin!. %rin acesta se poate controla poziia unui obiect !r! contact, interstiiul dintre supra ee, prezena unui obiect metalic &n c'mpul de lucru. Caracteristica lor este de tip releu, av'nd dou! valori extreme, nivelul (0) respectiv nivelul (1) nivele &ntre care trecerea se ace brusc. Speci icul acestor traductoare este histereza *+,, adic! trecerea de la un nivel la altul a m!rimii de ie$ire depinde de sensul *direcia, de variaie a m!rimii de intrare * igura 1,. -orma constructiv! este compact!, conin'nd $i circuite de prelucrare.

-ig.1. Caracteristica traductoarelor de proximitate Schema bloc a unui sen#or e pro$i%i"a"e in uc"i& se prezint! &n igura ./

-ig. .. Schema bloc a senzorului de proximitate inductiv

0lementul sensibil 0S este o bobin! care ace parte dintr1un oscilator 2SC. 3n 4urul bobinei se &ntreine ast el un c'mp magnetic alternativ. 5a apariia unui obiect metalic se induc &n acesta cureni turbionari, care se re lect! asupra c'mpului magnetic al bobinei, cre'nd luxuri de sens opus. Ast el se modi ic! recvena de oscilaie al oscilatorului. 6locul electronic sesizeaz! aceast! variaie $i comut! starea elementului de ie$ire dintr1o stare &n alta. 6locul inal const! dintr1un tranzistor de putere cu colector &n gol. Cu acest tip de traductor se pot sesiza prezena obiectelor metalice, de exemplu starea &nchis! a unui ecran protector. 7ar se poate olosi $i la realizarea traductoarelor de vitez!. Tra uc"orul in uc"i& e "ip TCA1'() este un senzor de proximitate realizat sub orma unui circuit integrat cu opt terminale. %rin conectarea &n exterior la pinii ., 8, 9 a unui condensator $i a unei bobine se realizeaz! un oscilator cu o recven! cuprins! &ntre 1 $i 5"#z. Are dou! ie$iri complementare, ambele iind tranzistoare cu colector &n gol. 5a ie$iri *pinul : sau ;, se conecteaz! o rezisten! de sarcin! < S. 5a apropierea unui obiect metalic eromagnetic oscilaiile se amortizeaz! ceea ce duce la cuplarea la mas! a rezistenei de sarcin!. Structura intern! a acestui traductor se prezint! pe igura 8/

-ig. 8. Schema intern! a senzorului TCA105 0xist! dou! variante constructive &n uncie de modul de conectare a bobinei $i a condensatorului. 3n igura 9a este prezentat! schema de uncionare a traductorului de proximitate cu ant!. Circuitul de intrare este &n con iguraie de oscilator, oscilaiile iind &ntreinute de cupla4ul inductiv &ntre bobinele 51 $i 5. realizate pe oale de erit! $i poziionate pe aceea$i ax!, la o distan! de c'iva mm una de alta. 7atorit! recvenei de lucru mai mari de 1"#z, oscilaiile &n eta4ul de intrare menin ie$irile circuitului &n starea (acionat!). %rin introducerea unei piese de ier &n ant! cupla4ul magnetic se &ntrerupe, oscilaiile se amorseaz!, iar ie$irile trec &n starea (blocat).

-ig. 9. "oduri de conectare a bobinei sesizoare

Sen#orul e "ip *SM 2+( este un traductor magnetic integrat de proximitate al c!rei uncionare se bazeaz! pe e ectul #all. Sesizeaz! prezena unui c'mp magnetic de intensitate relativ redus, &n 4ur de 6=50mT. Scoate la ie$ire un semnal electric cu valoare cuprins! &ntre 1 $i 10m>. Aceste circuite conin &n acela$i cristal de siliciu at't senzorul #all c't $i blocurile de prelucrare a semnalelor o erite de acesta $i poart! denumirea comercial! de senzor magnetic comutator. %entru uncionarea lui este nevoie de prezena c'mpului magnetic *prezena unui mic magnet permanent,. %rincipiul de uncionare/ la sesizarea prezenei unui c'mp magnetic de inducie 6, senzorul #all urnizeaz! o tensiune di erenial!, proporional! cu inducia. Aceast! tensiune este preluat! de ampli icatorul di erenial, care o aplic! unui comparator cu histerezis ce lucreaz! ca un comutator. 7ac! circuitul este plasat &ntr1un c'mp magnetic a c!rui inducie dep!$e$te valoarea corespunz!toare a pragului de deschidere, comparatorul comand! prin intermediul unui ampli icator in4ecia unui curent &n baza tranzistorului de ie$ire, care este adus &n saturaie, iar colectorul s!u poate absorbi un curent important. 7ac! inducia magnetic! scade sub valoarea corespunz!toare pragului de blocare, ie$irea comparatorului revine &n starea iniial!, iar tranzistorul de ie$ire va i blocat. 3ntre pragul de ie$ire $i cel de blocare exist! un histerezis, necesar pentru a asigura imunizarea circuitului a! de zgomote. Comutarea dintr1o stare &n alta se poate obine prin/ deplasarea unui magnet ? se poate olosi ca traductor de prezen! sau de rotaie. 7eplasarea magnetului se poate ace rontal sau transversal. Cursa magnetului trebuie s! dep!$easc! dou! distane de prag, una pentru deschidere, cealalt! pentru blocare. ecranarea c'mpului magnetic ? se poate realiza prin intercalarea unui material eromagnetic *band! de l!ime peste 1mm, &ntre surs! $i senzor. concentrarea c'mpului magnetic ? se realizeaz! prin apropierea unui material eromagnetic &n spatele senzorului, amplasat &ntr1un c'mp insu icient de intens pentru a produce bascularea. %rezena obiectului eromagnetic permite bascularea prin cre$terea induciei. Structura intern! a senzorului se prezint! &n igura 5/

-ig. 5. Schema bloc intern a senzorului @S" .85 Se prezint! sub orma unui tranzistor de tip 67 av'nd o a! sensibil!. Tensiunea de alimentare este redus. Are multiple modalit!i de utilizare, ca senzor de orizontalitate *magnetul inclus &n pendul,, de nivel *magnetul pe lotor,, limitator de curs! la roboi, traductor numeric rotativ incremental pentru vitez! sau poziie unghiular!, traductor de curent *dep!$irea unei valori maxime,, senzor de intensitate de c'mp magnetic.

+. Mo ul e lucru %e placa de prob! este ixat un "ra uc"or in uc"i& e pro$i%i"a"e av'nd tranzistorul inal de ie$ire tip npn cu colector &n gol. Alimentarea traductorului se ace con orm igurii A. 3ntre ie$ire $i B>cc se leag! elementul care va i comandat de traductor *bobina unui releu,. Trebuie avut gri4! ca curentul absorbit de bobin! *sau alt element, s! nu dep!$easc! valoarea maxim! care poate s! treac! prin tranzistorul inal al traductorului *se d! &n catalog,.

-ig. A. "odul de alimentare a traductorului inductiv %entru sesizarea cupl!rii traductorului se leag! pe un contact normal deschis al releului un ohm1metru, acesta va indica rezisten! in init! sau rezisten! zero corespunz!tor celor dou! st!ri al traductorului. Se ac urm!toarele determin!ri/ Se apropie $i se &ndep!rteaz! lent un obiect metalic de supra aa activ! a traductorului. Se determin! distanele la care traductorul cupleaz! $i decupleaz! $i se calculeaz! histereza. Se apropie $i se &ndep!rteaz! lent obiectul metalic din partea lateral! determin'nd gradul de acoperire la care traductorul cupleaz! $i decupleaz!. Se calculeaz! histereza. Se veri ic! in luena tensiunii de alimentare asupra distanelor de acionare modi ic'nd tensiunea la valorile .0> apoi la 15>. 7etermin!rile se pun &n eviden! prin desenarea caracteristici &n di erite situaiiC Traductorul integrat de proximitate tip TCA1'( se va studia &n conexiunea realizat! con orm igurii 9a. 5a ie$irile complementare *pinii : $i ;, sunt legate 5071uri pentru sesizarea cupl!rilor * igura :,.

-ig. :. Conexiune pentru traductorul TCA105 Se ac urm!toarele determin!ri/ %e pinul 8 *borna comun! a bobinelor, se vizualizeaz! cu osciloscop oscilaiile din bobine $i variaiile de amplitudine a acestora la introducerea piesei de ier &n ant!.

Se determin! amplitudinea la care ie$irile se cupleaz! $i decupleaz!. Se determin! perioada respectiv recvena oscilaiilor. 7atele obinute se noteaz!C Senzorul magnetic comutator de tip *SM 2+( se alimenteaz! con orm igurii ;a.

-ig. ;. "onta4ul utilizat pentru m!sur!tori cu @S" .85 Se ac urm!toarele m!sur!ri/ Se m!soar! cu a4utorul unui teslametru *domeniul 0,1T, inducia c'mpului magnetic din &ntre ier la care cupleaz! respectiv decupleaz! comutatorul magnetic *bobina de pe miez se alimenteaz! cu un curent p'na la 1A,. Cu a4utorul celor dou! valori ale induciei magnetice se determin! histereza senzorului. Se determin! distana minim! de siguran! la care se poate ixa senzorul pentru a utiliza ca traductor de turaie. Se veri ic! uncionarea senzorului la ecranarea c'mpului magnetic introduc'nd &ntre senzor $i sursa de c'mp un obiect metalic respectiv nemetalic. Se veri ic! uncionarea senzorului prin concentrarea c'mpului. %entru acesta se plaseaz! senzorul &ntr1un c'mp slab apoi se apropie un material eromagnetic &n spatele senzorului. 7atele obinute $i observaiile !cute se vor notaC ,. -n"re.ri Senzorul inductiv de proximitate este mai sensibil la apropierea rontal! sau la apropierea lateral! a obiectului metalicD Traductorul integrat TCA105 este sensibil la deplasarea axial! a obiectului metalic &n ant!D %entru concentrarea c'mpului magnetic &n loc de material eromagnetic se poate apropia de senzorul magnetic @S" .85 $i un alt magnet. Acesta se va apropia prima dat! cu polul sud apoi cu polul nord de senzor. Ce se poate observaD C!utai $i alte tipuri de senzori de proximitateC