Sunteți pe pagina 1din 22

DOCUME TE S!M!

"#$E
S%are on &ace'oo(S%are on t)itterS%are on emailS%are on *rintMore S%arin+ Services0 DO,#$E# C#$-O U"U! D! FO TE S! OTE"U$! Ec%i*amente &olosite la *revenirea si com'aterea mani&estarilor eru*tive T$#S#$E# CU$-E"O$ ! ./ ! 0 &1!e2 3E T$U U MOTO$ S! C$O ! 4ECTO$U"5 T!3U$! CO ST$UCT!.E/ E"EME TE COM3O E TE/ DOME !! DE UT!"!,#$E5 F!"T$E"E/ SE3#$#TO#$E"E S! 3$E! C#",!TO#$E"E DE COM-UST!-!"5 6ra*area 3relucrarea *rin recti&icare "e+ea lui e)ton5 Coe&icientul de convectie E"#-O$#$E# S! 3$O!ECT#$E# TE7 O"O8!E! DE MO T#4 SE8ME TU" #le+erea unei !nstalatii 3etoliere

TE$ME ! im*ortanti *entru acest document


caracteristica de tractiune a tractorului 9 cum este calculata *uterea de tractiune in (n3F 9 caracteristica te%nica a tractorului t-:5; 9

Sa se traseze caracteristica de tractiune a tractorului Universal 453DT Tehnica mecanica


+ Font mai mare | - Font mai mic

Sa se traseze caracteristica de tractiune a tractorului Universal 453DT cunoscand urmatoarele date: Puterea nominala : Turatia nominala : Cuplul maxim : Turatia de cuplu maxim : Roti motoare : 13, R !" Consum speci#ic minim :

$asa de exploatare : %iteza de deplasare : v1 & !, 'm() v! & 3,*"'m() v3 & +1! 'm() v4 & *+4 'm() v5 & 14+4 'm() v & !! 'm() $emorial de calcul 1+ $omentul nominal

!+ Puterea de moment maxim:

3+ Turatia de mers in ,ol :

4+Consumul maxim :

Ridicam pe ,ra#ic considerand in cadranul -% Scara momentelor : 1cm &.+5/m

Scara turatiei : 1cm & 1!0rpm

Scara consumului : 1cm & 0+."',

Scara puterilor : 1cm & "12

Scara vitezelor : 1cm & !'m()

-n cadranul -- se ridica vitezele teoretice #ata de turatie -n cadranul - :

13 !3

dupa putere dupa aderenta dupa aderenta

13 4a treptele superioare , #ortele sunt mari , de aceea se calculeaza , se deseneaza ast#el : mai intai in cadranul - cur5a patinarii : se stie ca : : pentru a calcula

vom apela la urmatoare #ormula

depinde numai de 6 maxima pt

Se ia pasul 1+5cm & 1+5'/

7vand calculate

se poate calcula

corespunzator #iecarui

Datele ast#el o5tinute se trec in ta5elul de mai 8os:


1 ! 3 4 5 . " * 10 11 1! 13 14 15

0+04! 0+0"4 0+1!

0+1 " 0+!1

0+!5! 0+!*4 0+33

0+3." 0+4!

0+4 ! 0+504 0+54

0+5"" 0+ 3

0+010 0+0!0 0+031 0+041 0+053 0+0 5 0+0." 0+0*3 0+111 0+133 0+150 0+!03 0+! . 0+3"! 0+ 5*

Se iau scarile :

Cu datele din ta5le se ridica cur5a patinarii+ Se calculeaza in continuare +

Se dau # & 0+1! , Se considera Se stiu vitezele

& 0+* in '/ , in m(s , in '/

7st#el avem:

Se ia scara 1+5cm & 1'/ si con#orm datelor calculate se sta5ileste punctul decalat spre stan,a #ata de ori,ine cu Se ridica in continuare dreptele corespunzatoare adica 3+5 cm pe ,ra#ic+ , in cadranul -%+

#iind

Se vor ridica mai apoi cur5ele vitezelor reale corespunzatoare celor sase viteze teoretice prin metoda ,ra#o6analitica , ast#el : de pe axa 9: se alle,e punctul in care dreapta intersecteaza axa

se duce orizontala pan ace intalnim cur5a turatiei intr6un punct de intersectie se ridica apoi o verticala pana ce intalnim dreapta vitezei teoretice Se duce orizontala pana la intersectia cu axa verticala si se noteaza punctual de intersectie ;<i3 acesta #iind viteza teoretica

Se calculeaza

dupa relatia

, citindu6se de pe ,ra#ic

Pentru a simpli#ica lucrurile , nu se ia valoarea calculate ci se ia de pe ,ra#ic distanta in mm de la axa 9x la punctul <i si se da rezultatul tot in mm + avand ast#el viteza reala corespunzatoare vitezei teoretice

Se repeat pasii anteriori din zona in care cur5a patinarii se accentueaza marcandu6 se punctele #inale <i Se traseaza apo cur5a vitezei reale , unind aceste puncte +

7st#el avem :
:5 *entru viteza teoretica

!+Pt viteza teoretica

35

3t viteza teoretica

45

3t5 viteza teoretica

5+ Pt viteza teoretica

<5

3t viteza teoretica

Se calculeaza puterile corespunzatoare #ortelor de tractiune parte

pentru #iecare viteza in

corespunzatoare unei trepte de viteza =i> si se trec in ta5ele+ pt in m(s si in '/+

Relatia de calcul este :

Se o5serva ca cea mai mare putere este dezvoltata in treapta a --- a si se ia scara puterilor ast#el : 1cm & 4 '/+ Se ridica cur5ele puterilor pentru cele sase trepte de viteza+Se deseneaza apoi in#asuratoare cur5elor rezultate avand ca rezultat cur5a randamentului+ Se trece la calculul consumului speci#ic si la reprezentarea ,ra#ica a acestuia se va #olosi in calcule #ormula:

C?',()@ ?'2@ c?,('2A)@ se masoara mai intai pe ,ra#ic consumul orar e##erent #iecarei #orte de tractiune

se trec in ta5el se trans#orma distantele ,asite in consum orar , a8utandu6ne de scara consumului se calculeaza cu #ormula de mai sus consumul speci#ic se introduce in ta5le se deseneaza apoi cur5ele de consum a#erente #iecarei trepte de viteza

Pentru treapta -

Pentru treapta a -- a

Pentru treapta a ---a

Pentru treapta a -% a

Pentru trepteapta a % a

Pentru treapta a %- a