Sunteți pe pagina 1din 8

Studiu caz

Septembrie 2011

Concediul de risc maternal, concediul de sarcina si lauzie si concediul pentru ingrijirea copilului bolnav in cazul CIM.

Concediul si indemnizatia de risc maternal - Cod 15

Concediul de risc maternal reprezinta concediul medical de care pot beneficia salariatele insarcinate, cele care au nascut recent sau cele care alapteaza pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori a copilului lor in conditiile prevazute OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004. Pe perioada concediului de risc maternal salariatele beneficiaza de indemnizatia de risc maternal. Cuantumul indemnizatiei de risc maternal reprezinta 75% din baza de calcul stabilita ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii. Important! Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda si fara conditie de stagiu de cotizare.(alin.3 art.31 din OUG158/2006). Indemnizatia de risc maternal se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Atentie! Daca incapacitatea temporara de munca intervine in prima luna de munca neexistand o baza de calcul anterioara baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia cf.alin.4 art.10 din OUG158/2005. In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea prevederilor alin. (2) al art.10 din OUG158/2005.

Pentru situatiile in care in perioada celor 6 luni salariatul beneficiaza de indemnizatie pentru concedii medicale, la alcatuirea bazei de calcul se are in vedere valoarea acesteia care se va raporta la numarul de zilele (lucratoare) pentru care s-a platit indemnizatia;

1 82/B2 Clucerului Street, 11368, Bucharest 1, Romania / Phone: 021 222 13 03, Fax: 021 222 13 04

Daca in baza de calcul intra perioade in care asiguratul a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului de pana la 2 ani sau in cazul copilului cu handicap de pana la 3 ani, de pensie de invaliditate sau a urmat la zi si a absolvit cursurile unei facultati, veniturile luate in considerare pentru aceasta perioada sunt la nivelul salariului minim brut garantat in plata (in prezent 670 lei); Atentie!

Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare. (alin.5 art.10 din OUG158/2005) Cf.alin.2 art.10 din OUG 96/2003 concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest sens si nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. Salariatele au obligatia de a informa in scris angajatorul despre starea in care se afla. In acest sens se vor prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea.

Mod de calcul indemnizatie risc maternal-Exemplu

Baza de calcul CM risc maternal:


N Nr. Crt. Luna Aug-10 1 Sep-10 2 Oct-10 3 Nov-10 4 Dec-10 5 Jan-11 6 Salariul brut 3,586.00 3,586.00 3,586.00 3,586.00 3,586.00 3,586.00 21,516.00 Salariul net 2,545.00 2,545.00 2,545.00 2,545.00 2,545.00 2,545.00 15,270.00 Nr zile lucratoare 22 22 21 22 22 21 130 Nr zile calend. 31 30 31 30 31 31 N

2 82/B2 Clucerului Street, 11368, Bucharest 1, Romania / Phone: 021 222 13 03, Fax: 021 222 13 04

CM Risc maternal de la 18 feb.2011 - 20 Mai 2011


Venit baza calcul Media zilnica a ultimelor 6 luni Media zilnica x 75% 21,516.00 lei 165,508 lei (21.516/130) 124,13 lei (165,508*75%)

Cod CM 5 5 5 5

C Luna 1 Feb-11 1 Mar-11 1 Apr-11 1 May-11

INDEMNIZATIA BRUTA 869 (124,13*7zile) 2,855 (124,13*23zile) 2,483 (124,13*20zile) 1,862 (124,13*15zile)

CAS 10.5% 26 (708/20*7*10,5%) 74 (708*10,5%) 74 (708*10,5%) 51 (708/22*15*10,5%)

Indemnizatia NETA 843 2,781 2.409 1,811

Nr zile lucrat. 7 23 20 15

Nr zile calend. 11 31 30 20

CONTRIBUTII ANGAJAT Contributia individuala la SOMAJ (0.5%) - Salariata NU datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj in cazul concediului medical de risc maternal conform alin.2 art.27 din Legea 76/2002, avand in vedere ca indemnizatia de risc maternal se suporta integral din bugetul FNUASS si conform art. Art. 29616 alin (4) litera e) din Codul Fiscal; Contributia individuala de asigurari sociale- CAS (10.5%) Salariata datoreaza CAS iar baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut (actual 2.022lei- cf.art.15 din Legea 287/2010) conform art. 29611 din Codul Fiscal, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical; Contributia individuala la Sanatate - CASS (5,5%)- Nu se datoreaza conform art.213 alin.(1) lif.f) si art.44 alin.(1) din OUG 158/2005 Impozitul pe venit 16% - Indemnizatia de risc maternal NU este venit impozabil conform art.42 lit.a) din Codul Fiscal; CONTRIBUTII ANGAJATOR Contributia angajatorului la SOMAJ (0.5%)- Angajatorul NU datoreaza contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj cf.art.27 alin.(2) din Legea 76/2002 si conform art. 29616 alin.(4) din Codul Fiscal Contributia de asigurari sociale CAS (20,8%-30,8%) Angajatorul datoreaza CAS iar baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut (actual 2.022lei- cf.art.15 din Legea 287/2010) conform art. 29611 din Codul Fiscal, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical; Contributia de asigurari sociale de sanatate CASS (5,2%) Angajatorul NU datoreaza CASS art.213 alin.(1) lif.f) si art.44 alin.(1) din OUG 158/2005 Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate FNUASS (0,85%) - Angajatorul NU datoreaza contributia la FNUASS conform art.44 alin.(2) din OUG 158/2005

3 82/B2 Clucerului Street, 11368, Bucharest 1, Romania / Phone: 021 222 13 03, Fax: 021 222 13 04

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (0,15%-0,85%) Angajatorul are obligatia platii acestei contributii, conform art.2965 alin.(5) din Codul Fiscal baza lunara de calcul a contributiei de asigurare de accidente de munca si boli profesionale reprezinta salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (in prezent 670lei) corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. Contributia la Fondul de Garantare pentru plata creantelor salariala 0,25% - Angajatorul NU datoreaza contributia la Fondul de Garantare conform Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal referitoare la art.29616-pct.24 lit.c). Atentie!

In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege sau in cazul in care termenul contractului individual de munca a expirat, indemnizatia de risc maternal care s-a nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate. (Art.32 alin.1 si alin.2- OUG15/2005)

Concediul si indemnizatia de maternitate (sarcina si lauzie) - Cod 08

Concediul de maternitate reprezinta concediul medical de care pot beneficia asiguratele pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatia de maternitate (Cap.IV OUG 158/2005) Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice. Cuantumul indemnizatiei de maternitate reprezinta 85% din baza de calcul stabilita ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

Important! Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Stagiul de cotizare necesar este de minim o luna in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical conform Art.7 din OUG 158/2005 De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) OUG 158/2005 , daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora.

4 82/B2 Clucerului Street, 11368, Bucharest 1, Romania / Phone: 021 222 13 03, Fax: 021 222 13 04

Modul de calcul indemnizatie de maternitate-Exemplu


Baza de calcul CM sarcina si lauzie:
Nr. Crt. N Luna Salariul brut 3,586.00 3,586.00 3,586.00 3,586.00 3,586.00 3,586.00 21,516.00 Salariul net Nr zile lucratoare 22 22 21 22 22 21 130 N Nr zile calend. 31 30 31 30 31 31

Aug-10 1 Sep-10 2 Oct-10 3 Nov-10 4 Dec-10 5 Jan-11 6

2,545.00 2,545.00 2,545.00 2,545.00 2,545.00 2,545.00 15,270.00

CM sarcina si lauzie de la 18 feb.2011 - 23 Iunie 2011


Venit baza calcul Media zilnica a ultimelor 6 luni Media zilnica x 85% C Luna 0 Feb-11 0 Mar-11 0 Apr-11 0 May-11 0 Jun-11 TOTAL 21,516.00 lei 165,508 lei (21.516/130) 140,682 lei (165,508*85%)

Cod CM 8 8 8 8 8

INDEMNIZATIA BRUTA 985 (140,682*7zile) 3.236 (140,682*23zile) 2,814 (140,682*20zile) 3.095 (140,682*22zile) 2.251 (140,682*16zile) 12.381

CAS 10.5% 26 (708/20*7*10,5%) 74 (708*10,5%) 74 (708*10,5%) 74 (708*10,5%) 57 (708/21*16*10,5%) 305

Indemnizatia NETA 959 3.162 2.740 3.021 2.194 12.076

Nr zile lucrat. 7 23 20 22 16 88

Nr zile calend. 11 31 30 31 23 126

CONTRIBUTII ANGAJAT Contributia individuala la SOMAJ 0.5% - Salariata NU datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj in cazul concediului de maternitate conform alin.2 art.27 din Legea 76/2002, avand in vedere ca indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul FNUASS si conform art. Art. 29616 alin (4) litera e) din Codul Fiscal; Contributia individuala de asigurari sociale- CAS 10.5% - Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut (actual 2.022lei-cf.art.15 din Legea 287/2010) conform art. 29611 din Codul Fiscal, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical;

5 82/B2 Clucerului Street, 11368, Bucharest 1, Romania / Phone: 021 222 13 03, Fax: 021 222 13 04

Contributia individuala la Sanatate 5,5% - NU se datoreaza conform lit.f) art.213 alin.(1) si art.44 din OUG 158/2005 Impozitul pe venit 16% - Indemnizatia de maternitate NU este venit impozabil conform art.42 lit.a) din Codul Fiscal; CONTRIBUTII ANGAJATOR

Contributia angajatorului la SOMAJ (0.5%)- Angajatorul NU datoreaza contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj cf.art.27 alin.(2) din Legea 76/2002 si conform art. 29616 alin.(4) din Codul Fiscal Contributia de asigurari sociale CAS (20,8%-30,8%) Angajatorul datoreaza CAS iar baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut (actual 2.022lei- cf.art.15 din Legea 287/2010) conform art. 29611 din Codul Fiscal, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical; Contributia de asigurari sociale de sanatate CASS (5,2%) Angajatorul NU datoreaza CASS art.213 alin.(1) lif.f) si art.44 alin.(1) din OUG 158/2005 Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate FNUASS (0,85%) - Angajatorul NU datoreaza contributia la FNUASS conform art.44 alin.(2) din OUG 158/2005 Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (0,15%-0,85%) Angajatorul are obligatia platii acestei contributii, conform art.2965 alin.(5) din Codul Fiscal baza lunara de calcul a contributiei de asigurare de accidente de munca si boli profesionale reprezinta salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (in prezent 670lei) corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. Contributia la Fondul de Garantare pentru plata creantelor salariala 0,25% - Angajatorul NU datoreaza contributia la Fondul de Garantare conform Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal referitoare la art.29616-pct.24 lit.c).

Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav Cod 09

Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

Important! Indemnizatia de pentru ingrijirea copilului bolnav se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, dupa caz, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare, de minim o luna in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. Durata de acordare a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptiile prevazute de art.29 din OUG 158/2005 cand aceasta poate depasi 45 de zile. Cuantumul indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav reprezinta 85% din baza de calcul stabilita ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

6 82/B2 Clucerului Street, 11368, Bucharest 1, Romania / Phone: 021 222 13 03, Fax: 021 222 13 04

CONTRIBUTII ANGAJAT Contributia individuala la SOMAJ 0.5% - Salariata NU datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj in cazul concediului pentru ingrijire copil bolnav conform alin.2 art.27 din Legea 76/2002, avand in vedere ca indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul FNUASS si conform art. Art. 29616 alin (4) litera e) din Codul Fiscal; Contributia individuala de asigurari sociale- CAS 10.5% - Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut (actual 2.022lei-cf.art.15 din Legea 287/2010) conform art. 29611 din Codul Fiscal, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical; Contributia individuala la Sanatate 5,5% - NU se datoreaza conform lit.f) art.213 alin.(1) si art.44 din OUG 158/2005 Impozitul pe venit 16% - Indemnizatia de maternitate NU este venit impozabil conform art.42 lit.a) din Codul Fiscal; CONTRIBUTII ANGAJATOR Contributia angajatorului la SOMAJ (0.5%)- Angajatorul NU datoreaza contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj cf.art.27 alin.(2) din Legea 76/2002 si conform art. 29616 alin.(4) din Codul Fiscal Contributia de asigurari sociale CAS (20,8%-30,8%) Angajatorul datoreaza CAS iar baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut (actual 2.022lei- cf.art.15 din Legea 287/2010) conform art. 29611 din Codul Fiscal, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical; Contributia de asigurari sociale de sanatate CASS (5,2%) Angajatorul NU datoreaza CASS art.213 alin.(1) lif.f) si art.44 alin.(1) din OUG 158/2005 Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate FNUASS (0,85%) - Angajatorul NU datoreaza contributia la FNUASS conform art.44 alin.(2) din OUG 158/2005 Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (0,15%-0,85%) Angajatorul are obligatia platii acestei contributii, conform art.2965 alin.(5) din Codul Fiscal baza lunara de calcul a contributiei de asigurare de accidente de munca si boli profesionale reprezinta salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (in prezent 670lei) corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. Contributia la Fondul de Garantare pentru plata creantelor salariala 0,25% - Angajatorul NU datoreaza contributia la Fondul de Garantare conform Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal referitoare la art.29616-pct.24 lit.c). Centralizator taxe
Taxe si contributii angajat Tip concediu medical Concediul de risc maternal Concediul maternitate(sarcina si lauzie) Concediul pentru ingrijire copil bolnav Cod 15 8 9 Somaj nu nu nu CASS nu nu nu CAS da da da Impozit nu nu nu Somaj nu nu nu Taxe si contributii angajator CASS nu nu nu CAS da da da FNUASS nu nu nu Fd.gar. nu nu nu Fd. accid. da da da

7 82/B2 Clucerului Street, 11368, Bucharest 1, Romania / Phone: 021 222 13 03, Fax: 021 222 13 04

Aspecte generale Cuantumul indemnizatiilor acordate pe o perioada mai mare de 90 de zile se poate indexa, n conditiile stabilite prin Hotarare a Guvernului conform Art.37 din OUG158/2005 Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care se suporta din bugetul FNUASS, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva. Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia n luna respectiva, se recupereaza din bugetul FNUASS din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate. Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era in drept sa le solicite. Perioadele n care asiguratii beneficiaza de indemnizatiile prevazute mai sus constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii conform art.45 din OUG 158/2005

8 82/B2 Clucerului Street, 11368, Bucharest 1, Romania / Phone: 021 222 13 03, Fax: 021 222 13 04

S-ar putea să vă placă și