Sunteți pe pagina 1din 3

MASTER EXPERTIZA CRIMINALISTIC A SCRISULUI I DOCUMENTELOR Prof. dr.

Lucian IONESCU

TEME (Referate e a!en"

1. Examinarea criminalistic a nscrisurilor: expertiza grafic i expertiza tehnic. 2. Elemente de grafologie tiinific. Asemnri i deosebiri fa de expertiza criminalistic a scrisului. 3. Scrisul ca mi loc de identificare criminalistic. !. "azele tiinifice ale identificrii scriptorului: indi#idualitatea i stabilitatea scrisului. $. %aracteristicile generale i speciale ale scrisului. &. 'oiunea de identificare criminalistic cu aplicare la scrisul de m(n: identificarea generic i identificarea indi#idual. ). Examinarea intrinsec i examinarea comparati# a grafismelor *scris incriminat i scris original+. ,. Sisteme de cercetare ale scrisului n #ederea stabilirii autenticit ii sau falsitii. -. .odificarea intenionat a scrisului *deghizarea+. 1/. %ontrafacerea scrisului prin copiere i imitaie. 11. 0enomenul de #ariabilitate natural a semnturilor. %onsecine pentru expertiza de autentificare. 12. 1rocedee de falsificare a semnturilor. .odaliti i elemente specifice. 13. 1osibiliti de identificare ale autorului semnturilor false.

1!.

.etodologia

expertizei

grafice:

examinare

intrinsec2

examinare

comparati#2 formularea concluziei. 1$. %oncluziile expertizei criminalistice a documentelor: concluzii categorice2 de probabilitate i de imposibilitate a rezol#rii problemei. 1&. Aprecierea raportului de expertiz de ctre organul udiciar. 3alorificarea concluziei ca mi loc de prob. 1). .ateriale de comparaie n expertiza grafic *piese preconstituite i scris la cerere+. 1,. Expertiza tehnic a actelor. .odaliti de falsificare a unui document. 1-. Alterarea prin modificare a unui act existent. 2/. 0alsificarea prin adugare. .odaliti de realizare i metode de stabilire. 21. %ontrafacerea unui act prin confecionarea n ntregime. 22. Expertiza impresiunilor de tampil. 23. Expertiza bancnotelor. 2!. Alterarea prin modificarea unui act. 2$. Autentic 4 fals n opere de art sub aspect grafic. #I#LIO$RA%IE 1. 5onescu2 6ucian - Expertiza criminalistic a scrisului, Editura %.7. "ec82 "ucure9ti2 2/1/. 2. 5onescu2 6ucian: ;umitru2 Sandu < Identificarea criminalistic, Editura %.7. "ec82 "ucure9ti2 2/11. 3. ;umitru2 Sandu 4 Falsul n acte. Descoperire i combatere prin mijloace criminalistice, 6umina6ex2 "ucure9ti2 1--!. !. "oia2 Aurel 4 Introducere n grafologie i expertiza grafic, "ucure9ti2 1-!!. $. 0r=il2 Adrian: 19escu2 >heorghe 4 Expertiza criminalistic a semnturii, Editura 'aional2 "ucure9ti2 1--). &. 0r=il2 Adrian: %onstantin2 ?adu 4 Expertiza grafic i ra ionamentul prin analigie, Editura @ehnic2 "ucure9ti2 2///. ). %onstantin2 ?adu 4 !rafologie, Editura ASA"2 "ucure9ti2 2//&.

,. 6azr2 Augustin: Almoreanu2 Sorin 4 Expertiza criminalistic a documentelor " aspecte tactice i te#nice, Editura 6umina 6ex2 "ucure9ti2 2//,. -. 0r=il2 Adrian: 19escu2 >heorghe: 3asilescu2 Andreea ;iana 4 Expertiza criminalistic a cifrelor, Editura Ascar 1rint2 "ucure9ti2 2//3. 1/. Stancu2 Emilian 4 $ratat de %riminalistic, Editura Bni#ersul Curidic2 "ucure9ti2 2//,. 11. "uzatu2 'icoleta<Elena: 5onescu2 6ucian 4 Experimente i simulri n laboratorul de criminalistic, Editura %.7. "ec82 "ucure9ti2 2/1/. 12. %iopraga2 Aurel: 5acobu2 5oan 4 %riminalistica, Editura 0undaiei %hemarea2 5ai2 1--). 13. "uzatu2 'icolae: 1opa >heorghe 4 Expertiza bancnotelor i a altor instrumente de plat, Editura 6ittle Star2 "ucureti2 2//$. 1!. Almoreanu2 Sorin: 0ril2 Adrian 4 %omentarii metodologice la expertiza criminalistic a semnturii, Editura Alma .ater2 %lu <'apoca2 2/12.