Sunteți pe pagina 1din 7

CONTRACTUL DE SERVICII TURISTICE Articolul 1131.

Contractul de servicii turisitice (1) Prin contract de servicii turistice, o parte (organizatorul cltoriei, agentul turistic) se oblig s acorde celeilalte pri (turist) serviciile stipulate, iar aceasta se oblig s achite costul lor. (2) eclaraia c se inter!ediaz doar contracte cu persoane care vor realiza cltoria (prestator de serviciu) nu va "i luat #n considerare dac celelalte #!pre$urri con"ir! "aptul c autorul declaraiei e%ecut pe propria rspundere prestaiile contractuale ce in de cltorie. I. Contractul analizat a devenit un contract numit odat cu adoptarea noului cod civil al Repu licii !oldova. "iind un contract din cate#oria celor care mediaz pre$trile de $ervicii %n $&era turi$mului' datorit comple(it)ii raporturilor re#lementate' importan)ei lui *i nece$it)ii prote+rii c%t mai ample a drepturilor turi$tului a &o$t $co$ de $u inciden)a normelor cu privire la contractul de pre$tri $ervicii *i *i,a #$it o proprie re#lementare %n cap. -I-' titlul III al cr)ii a III,a' Cod civil. .n con&ormitate cu art./ a Le#ii turi$mului din //.01.1000' turi$mul reprezint domeniul economiei na)ionale' cu &unc)ii comple(e' ce reune*te un an$am lu de unuri *i $ervicii o&erite $pre con$um per$oanelor care cltore$c %n a&ara mediului lor o i*nuit pe o perioad mai mic de un an *i al cror motiv e$te altul dec2t e(ercitarea unei activit)i remunerate %n locul vizitat. Contractul de $ervicii turi$tice e$te con$en$ual or $e con$ider %nc3eiat din momentul c2nd pr)ile au convenit %n &orma cerut de le#e a$upra clauzelor e$en)iale ale lui. 4otrivit art. //56 Cod civil' pr)ile tre uie $ convin e(pre$ a$upra7 itinerarului' locul de de$tina)ie *i termenele de a&lare cu indicarea datelor8 data plecrii *i data $o$irii' ve3iculele cu care $e va e&ectua depla$area' caracteri$ticile *i cla$ele lor8 clauzelor cu privire la locul cazrii' nivelul de con&ort *i condi)iile de alimentare8 $erviciilor $uplimentare inclu$e %n co$tul cltoriei 9vizite' e(cur$ii etc:8 denumirea *i adre$a or#anizatorului *i a a$i#uratorului8 pre)ul cltoriei' co$tul $erviciilor $uplimentare neinclu$e %n pre)' po$i ilitatea de modi&icare a pre)ului' modul *i termenele de ac3itare a pre)ului *i a celorlalte co$turi. 4r)ile pot ne#ocia *i a$upra altor clauze e$en)iale ale contractului de $ervicii turi$tice. Am ele pr)i ale contractului $unt o li#ate reciproc *i corelativ' ceea ce determin caracterul $inala#matic al contractului de pre$tri $ervicii. Turi$tul ene&iciaz de $erviciile pre$tate %n $c3im ul unui pre). Din moment ce am ele pr)i urmre$c o )inerea de &oloa$e patrimoniale' contractul de $ervicii turi$tice are un caracter onero$. Serviciile turi$tice care reprezint o iectul contractului $e pre$teaz %n decur$ul unei perioade de timp' $ucce$iv. Datorit ace$tui &apt' de$&acerea contractului %n cazul nee(ecutrii $au e(ecutrii necore$punztoare a o li#a)iilor va opera prin reziliere. Suplimentar normelor din codul civil care re#lementeaz raporturile dintre pr)ile contractului' rela)iile ce apar %n $&era turi$mului $unt re#lementate de acte normative $peciale. E$te vor a de$pre Le#ea turi$mului din //.01.1000 9!O nr.;6,;< din 1000: =otr2rea >uvernului Repu licii !oldova cu privire la introducerea contractului turi$tic' vouc3erului turi$tic *i a &i*ei de eviden) $tati$tic a circula)iei turi*tilor la &rontiera Repu licii !oldova nr./6?0 din 1?./1.100/ 9!O nr./</@/6A6 din 5/./1.100/: *i Ordinul A#en)iei Na)ionale de Turi$m cu privire la apro area modului de aplicare a vouc3erului turi$tic nr.<1 din //.01.1001 9!O nr.6<,6A@//A din 06.06.1001:. O alt particularitate a contractului de $ervicii turi$tice e$te determinat de $tatutul $pecial al turi$tului' care' dup cum rezult din prevederile le#ale poate &i doar o per$oan &izic' ce con$um produ$ul turi$tic %n $copuri per$onale *i nu de %ntreprinztor $au pentru de$&*urarea activit)ii pro&e$ionale. Din ace$t con$iderent' contractului de $ervicii turi$tice i $e vor aplica %n mod core$punztor prevederile #enerale ale codului civil de$tinate raporturilor cu participarea con$umatorului' iar turi$tul va di$pune *i de mi+loacele de protec)ie +uridic $peci&ice. "iind un contract la care particip con$umatorul' contractul de $ervicii turi$tice e$te marcat de caracterele +uridice $peci&ice ace$tora B caracterul de contract de adeziune *i caracter pu lic. Ca re#ul' clauzele contractului de $ervicii turi$tice $unt redactate de a#entul turi$tic *i nu pot &i ne#ociate' iar potrivit alin.1' art.//51 Cod civil' condi)iile inclu$e %n anun)ul pu licitar' %n o&ert $au %n alt in&orma)ie prezentat clientului de ctre or#anizator $unt o li#atorii pentru ultimul. &&. Alin. 1 a normei comentate e(clude limitarea r$punderii a#entului turi$tic $au clauza de non, r$pundere %n $itua)iile c%nd ace$ta &ace o declar)ie c doar intermediaz %nc3eierea contractelor cu per$oane care vor realiza cltoria' dac celelalte %mpre+urri con&irm &aptul c autorul declara)iei e(ecut pe proprie r$pundere pre$ta)iile contractuale ce )in de cltorie. Aplic%nd norma dat $e va )ine cont de toate %mpre+urrile concrete' %n $pecial e$te %nc3eiat contractul %n nume propriu $au din numele unui ter)' care $unt drepturile *i o li#a)iile a#entului turi$tic' r$punderea $ta ilit' remunera)ia etc.

Articolul 1132. &n"or!aia preli!inar (1) 'rice anun publicitar, o"ert sau alt in"or!aie prezentat de organizator despre serviciile turistice trebuie #ntoc!ite ast"el #nc#t s se e%clud interpretarea lor eronat. (2)Condiiile incluse #n anunul publicitar, #n o"ert sau #n alt in"or!aie prezentat clientului de ctre organizator s#nt obligatorii pentru acesta din ur!, cu e%cepia cazurilor #n care clientul a "ost noti"icat, #nainte de #ncheierea contractului, despre !odi"icarea condiiilor. A#entul turi$tic are un *ir de o li#a)ii le#ale' care $e na$c anterior %nc3eierii contractului. 4otrivit articolului comentat' or#anizatorul cltoriei e$te o li#at $ prezinte in&orma)ia de$pre cltorie %n anun)urile pu licitare' o&ert $au %n alte in&orma)ii c%t mai e(act' pentru a e(clude interpretarea lor eronat. Din momentul prezentrii in&orma)iei clientului prin intermediul anun)urilor pu licitare' o&ertei $au %n alt mod' condi)iile anun)ate $unt o li#atorii pentru a#entul turi$tic' cu e(cep)ia cazurilor c2nd clientul a &o$t noti&icat de$pre modi&icarea condi)iilor cltoriei' anterior %nc3eierii contractului. Dac nu a noti&icat clientul de$pre $c3im area condi)iilor cltoriei' condi)iile anun)ate de a#entul turi$tic tre uie a$i#urate de ultimul' indi&erent dac au &o$t prevzute %n contract $au nu. O li#a)iile precontractuale ale or#anizatorului $e datoreaz calit)ii de con$umator' do 2ndit de turi$t din momentul c2nd inten)ioneaz $ ene&icieze de $ervicii turi$tice 9art./ al Le#ii nr./0; cu privire la protec)ia con$umatorilor din /5.05.1005: *i $unt %ndreptate $pre e(cluderea pu licit)ii neveridice %n $copul atra#erii clien)ilor. Articolul 1133. &n"or!aia obligatorie (1) P#n la !o!entul #ncheierii contractului, organizatorul este obligat s pun la dispoziia clientului, #n scris sau #n orice alt "or! adecvat, o in"or!aie despre regi!ul de vize (i pa(apoarte, precu! (i despre cerinele de asigurare a sntii pe durata cltoriei. (2))ntr*un ter!en rezonabil de p#n la #nceperea cltoriei, organizatorul este obligat s prezinte clientului, #n scris sau #n orice alt "or! adecvat, o in"or!aie despre+ a) ti!pul (i locul staionrilor inter!ediare (i al $onciunilor de transport, precu! (i detaliile a!plasrii clientului #n interiorul vehiculului (cabin pe nav, co!parti!ent #n tren etc.), b) nu!ele, adresa (i nu!rul de tele"on al reprezentanilor locali ai organizatorului su, #n absena acestora, datele de identi"icare ale ageniei locale crei i se va adresa clientul la necesitate. )n cazul absenei unor ast"el de reprezentani sau ageni, clientul ur!eaz s "ie in"or!at despre datele de contact cu organizatorul, c) #n cazul cltoriei unor !inori - datele de contact direct cu !inorul sau cu persoana responsabil de el la locul de destinaie, d) posibilitatea procurrii poliei de asigurare care s acopere, #n caz de accident sau boal, responsabilitatea clientului pentru "aptul c a renunat la cltorie, precu! (i alte cheltuieli.

I.

A#entul turi$tic e$te o li#at $ e(ecute o li#a)ii in&orma)ionale at2t p2n la %nc3eierea contractului c%t *i dup $emnarea lui' p2n la %nceputul cltoriei. Aliniatul / al articolului comentat $ta ile*te o li#ativitatea prezentrii p2n la %nc3eierea contractului a in&orma)iei re&eritor la re#imul de vize *i pa*apoarte' precum *i cerin)ele de a$i#urare a $nt)ii pe durata cltoriei. Nee(ecutarea ace$tei o li#a)ii va o li#a a#entul turi$tic $ repare daunele cauzate clientului. II. Alin.1 $e re&er la in&orma)ia o li#atorie de &urnizat clientului dup $emnarea contractului' dar %ntr,un termen rezona il p2n la %nceputul cltoriei. Suplimentar la cele prevzute de articolul comentat' potirvit art. 1/al Le#ii turi$mului a#entul turi$tic e$te dator $ &urnizeze in&orma)ii re&eritor la le#ile )rii de a&lare temporar' o iceiurile popula)iei auto3tone *i alte particularit)i a cror cunoa*tere e$te nece$ar pentru cultivarea re$pectului &a) de valorile culturale na)ionale. Dac din lip$a in&orma)iei re$pective clientul a $uportat anumite daune materiale *i@$au morale' a#entul turi$tic va &i o li#at $ le repare inte#ral. III. In&orma)ia o li#atorie tre uie prezentat clientului %n $cri$ $au %n orice alt &orm adecvat' pe un $uport care $ a$i#ure clientului po$i ilitatea recep)ionrii *i p$trrii in&orma)iei.

Articolul 113.. Coninutul contractului de servicii turistice (1) Contractul de servicii turistice trebuie s conin ur!toarele clauze+ a) itinerarul, locul(locurile) de destinaie (i ter!enele de a"lare, cu indicarea datelor, b) vehiculele, caracteristicile (i clasele lor, data (i locul plecrii (i sosirii,

in"or!aii despre cazare, categoria sau nivelul de con"ort, caracteristicile lui de baz, serviciile ali!entare, d) #n cazul stabilirii unui nu!r !ini! de persoane necesar pentru realizarea cltoriei, ter!enul li!it de noti"icare a clientului #n caz de contra!andare a acesteia, e) vizitele, e%cursiile (i alte servicii incluse #n preul unic al cltoriei, ") denu!irea (i adresa organizatorului (agentului turistic) (i a asigurtorului, dup caz, g) preul cltoriei, posibilitatea de !odi"icare a preului, costul anu!itor servicii supli!entare (ta%a de #!barcare (i debarcare #n porturi (i aeroporturi, ta%ele turistice) neincluse #n preul unic al cltoriei (i posibilitatea de !odi"icare a acestuia, h) ter!enele (i !odalitatea de plat a preului (i a celorlalte costuri, i) condiiile speci"ice, convenite de pri la cererea clientului, $) ter!enele de "or!ulare a preteniilor privind nee%ecutarea sau e%ecutarea necorespunztoare a contractului, /) alte condiii. (2) 0oate condiiile contractuale trebuie prezentate clientului #n scris, #nainte de #ncheierea contractului. (3) ispoziiile alin.(2) nu e%clud posibilitatea #ncheierii contractului #n ulti!ul !o!ent. Contractul de $ervicii turi$tice urmeaz $ &ie %nc3eiat %n &orm $cri$ 9art./? al Le#ii turi$mului: potrivit modelului apro at prin =otr2rea >uvernului Repu licii !oldova cu privire la introducerea contractului turi$tic' vouc3erului turi$tic *i a &i*ei de eviden) $tati$tic a circula)iei turi*tilor la &rontiera Repu licii !oldova. Clauzele o li#atorii ale contractului de $ervicii turi$tice $unt prevzute de art. //56 Cod civil' care urmeaz a &i prezentate turi$tului %n $cri$' p2n la %nc3eierea contractului. .n a&ar de clauzele o l#atori $ta ilite de le#e' pr)ile pot $ta ili *i alte condi)ii %n contract. Dac nu $,a convenit a$upra tuturor clauzelor o li#atorii' contractul de $ervicii turi$tice $e con$ider ne%nc3eiat. Art./A al Le#ii turi$mului o li# a#entul turi$tic $ %ntocmea$c *i $ eli ereze turi$tului vouc3erul turi$tic. .n con&ormitate cu p.< al Re#ulamentului cu privire la modul de aplicare a vouc3erului turi$tic' ace$ta reprezint o parte inte#rant a contractului care cuprinde %ntre#ul volum de in&orma)ii de$pre $erviciile turi$tice acordate' con&irm plata unor $ervicii concrete cum ar &i7 tran$portul' cazarea' 3rana' de$ervirea e(cur$ioni$t etc' *i $erve*te drept az pentru o )inerea ace$tor $ervicii. Articolul 1131. Cltoria unui ter (1) 0uristul are dreptul s cear, #nainte de #nceputul cltoriei, ca un ter s preia drepturile (i #ndatoririle sale din contractul de cltorie. 'rganizatorul poate re"uza cererea turistului #n cazul #n care terul nu corespunde condiiilor cltoriei. (2)'rganizatorul este #n drept s cear turistului co!pensarea cheltuielilor supli!entare suportate prin #nlocuirea cu terul. Normele ce $e con)in %n art. //5; Cod civil permit turi$tului' p2n la %nceputul cltoriei' $ tran$mit drepturile *i o li#a)iile ce decur# din contractul de $ervicii turi$tice unui ter). Turi$tul tre uie $ %n*tin)eze a#entul turi$tic %n termeni utili de$pre ce$iunea drepturilor' pentru a putea o&orma toate &ormalit)ile le#ate de $u $tituire. Or#anizatorul cltoriei e$te o li#at $ accepte $u $tituirea turi$tului' cu e(cep)ia cazurilor c2nd ter)ul nu core$punde condi)iilor cltoriei. Dac %nlocuirea turi$tului cu un ter) #enereaz c3eltuieli $uplimentare pentru a#entul turi$tic' ace$tea vor &i $uportate de turi$t.

c)

Articolul 1132. 3odi"icarea clauzelor eseniale ale contractului (1) ac, #nainte de #nceputul cltoriei, este nevoit s !odi"ice considerabil clauzele eseniale ale contractului, inclusiv preul, organizatorul este obligat s*l noti"ice i!ediat pe client despre acest "apt. (2) Preul !enionat #n contract nu poate "i !odi"icat, cu e%cepia cazului #n care contractul prevede o ast"el de posibilitate (i indic !odalitatea calculrii preului !odi"icat. Preul indicat #n contract poate "i !odi"icat #n !od e%cepional, #n cazul schi!brii preurilor pentru transport, a ta%elor pentru anu!ite servicii (ta%a de #!barcare (i debarcare #n porturi (i aeroporturi, alte ta%e). Preul nu poate "i !a$orat #n ter!en de 24 zile p#n la data #nceperii cltoriei.

(3) )n cazul prevzut la alin.(1), clientul poate renuna la contract sau accepta !odi"icarea lui, "iind obligat s*l noti"ice pe organizator #n cel !ai scurt ti!p despre decizia sa. 4re)ul e$te remunera)ia datorat de turi$t or#anizatorului cltoriei pentru $erviciile pre$tate *i reprezint una din clauzele o li#atorii ale contractului. 4re)ul $e determin la %n)ele#erea pr)ilor *i urmeaz a &i prevzut %n contract. Clauza cu privire la pre) urmeaz $ prevad at2t pre)ul unic al cltoriei' c%t *i co$tul $erviciilor $uplimentare 9ta(a de %m arcare *i de arcare %n porturi *i aeroporturi' ta(e turi$tice etc:. 4otrivit alin.1' art. //5< Cod civil clauza cu privire la pre) poate &i modi&icat %n urmtoarele cazuri7 a: dac contractul prevede po$i ilitatea de modi&icare a pre)ului *i indic parametrii de calculare a pre)ului modi&icat8 : %n mod e(cep)ional' %n caz de $c3im are a pre)ului pentru tran$port $au a ta(elor pentru di&erite $ervicii 9ta(a de %m arcare *i de arcare %n porturi *i aeroporturi' alte ta(e:. .n orice caz' pre)ul contractului de $ervicii turi$tice nu poate &i ma+orat %n ultimele douzeci zile p2n la %nceputul cltoriei. Turi$tul poate accepta modi&icarea clauzelor e$en)iale $au poate rezilia contractul' &iind o li#at la r2ndul $u $ %n*tiin)eze or#anizatorul cltoriei de$pre decizia adoptat %n cel mai $curt timp.

Articolul 1135. Acordarea de garanii (i #nlturarea nea$unsurilor (1) 'rganizatorul este obligat s organizeze ast"el cltoria #nc6t s aib calitile pro!ise (i s nu "ie a"ectat de lipsuri care i*ar di!inua valoarea sau utilitatea dedus din contract sau din practica obi(nuit. (2) )n cazul #n care depisteaz nea$unsuri #n ti!pul cltoriei, turistul are dreptul s cear #nlturarea lor i!ediat. 'rganizatorul poate re"uza #nlturarea nea$unsurilor dac aceasta cere cheltuieli disproporionate. (3) )n cazul #n care organizatorul nu #nltur nea$unsurile #n ter!enul stabilit de turist, acesta poate s le #nlture singur (i s cear organizatorului co!pensarea cheltuielilor suportate. 7u se stabile(te ter!en #n cazul #n care organizatorul re"uz s #nlture nea$unsurile sau turistul este interesat ca acestea s "ie #nlturate i!ediat. O li#a)iile a$umate de a#entul turi$tic urmeaz a &i e(ecutate core$punztor' %n modul *i termenii prevzu)i de contract. 4otrivit art. //5? Cod civil' or#anizatorul e$te o li#at $ or#anizeze a$t&el cltoria %nc2t $ ai calit)ile promi$e *i $ nu &ie a&ectat de lip$uri care i,ar diminua valoarea $au utilitatea dedu$ din contract $au din practica o i*nuit. Norma comentat $ta ile*te dreptul turi$tului care turi$tul depi$teaz nea+un$uri %n timpul cltoriei de a cere %nlturarea lor. Or#anizatorul e$te )inut $ %nlture nea+un$urile de$pre care a &o$t %n*tiin)at %n termenul $ta ilit de turi$t. Sta ilirea termenului nu e$te o condi)ie o li#atorie dac turi$tul e$te intere$at ca ace$tea $ &ie %nlturate imediat 9e(. cazarea %ntr,un 3otel de o cla$ in&erioar celei prevzute %n contract: $au dac a#entul turi$tic a re&uzat %nlturarea nea+un$urilor. .n cazurile %n care %nlturarea nea+un$urilor $olicit c3eltuieli di$propor)ionate' or#anizatorul poate re&uza $olicitarea clientului' rm2n2nd re$pon$a il pentru nee(ecutarea contractului. Dac or#anizatorul cltoriei nu %ndepline*te $olicitarea %n termenul $ta ilit' turi$tul poate $ %nlture $in#ur nea+un$urile *i $ cear or#anizatorului repararea daunelor cauzate prin $uportarea c3eltuielilor $uplimentare.

Articolul 1138. 9educerea preului pentru nea$unsurile cltorie (1) )n cazul #n care, pe parcursul cltoriei, se descoper nea$unsuri, preul ei se reduce, lu#ndu*se #n considerare !o!entul descoperirii. (2) Preul cltoriei nu se reduce dac turistul, din intenie sau din culp grav, nu l*a anunat pe organizator #ntr*un ter!en rezonabil despre nea$unsul depistat. Norma comentat in$tituie dreptul turi$tului de a $olicita reducerea core$punztoare a pre)ului cltoriei %n cazul depi$trii nea+un$urilor. 4re)ul urmeaz a &i redu$ )in2nd cont de momentul de$coperirii nea+un$urilor'

adic' lu%ndu,$e %n calcul perioada de timp %n care turi$tul a &o$t privat de po$i ilitatea de a ene&icia de ceea ce era %n drept $ $e a*tepte potrivit clauzelor contractuale. .n con&ormitate cu alin.1' art.//5A Cod civil' cererea turi$tului de reducere a pre)ului poate &i re$pin$ de or#anizatorul cltoriei dac turi$tul inten)ionat $au din culp #rav nu l,a %n*tiin)at %ntr,un termen rezona il de$pre nea+un$ul depi$tat. Acea$t prevedere e$te c3emat $ %nlture eventualele a uzuri din partea clien)ilor de rea,credin).

Articolul 113:. 9ezilierea contractului din cauza nea$unsurilor (1) )n cazul #n care cltoria este, ca ur!are a unor lipsuri de "elul celor !enionate la art.1138, pre$udiciat #n !od considerabil, turistul poate rezilia contractul. ;l poate rezilia contractul (i atunci, c6nd ca ur!are a unor ase!enea lipsuri, dintr*un !otiv i!portant care poate "i recunoscut de ctre organizator, nu i se poate pretinde s !ai "ac acea cltorie. (2) 9ezilierea contractului este ad!isibil doar dac organizatorul a lsat s e%pire un ter!en care i*a "ost stabilit de ctre turist, "r a e"ectua re!edierea. 7u este necesar stabilirea unui ter!en dac re!edierea este i!posibil sau este re"uzat de organizator ori dac rezilierea i!ediat a contractului este $usti"icat d un interes special al turistului. (3) )n cazul rezilierii contractului, organizatorul pierde dreptul asupra preului convenit. ;l poate cere totu(i o inde!nizaie corespunztoare pentru serviciile prestate de$a (i pentru cele necesare #n vederea #ncheierii cltoriei, cu e%cepia cazului #n care serviciile nu prezint interes pentru turist #n legtur cu rezilierea contractului. (.) 'rganizatorul cltoriei este obligat, #n ur!a #ncetrii prin reziliere a contractului, #n special #n cazul #n care contractul prevede #ntoarcerea, s ia !surile necesare pentru a*l transporta #napoi pe turist. Cheltuielile supli!entare s#nt suportate de organizator. Contractul de $ervicii turi$tice poate &i reziliat %n cazul nee(ecutrii e$en)iale' din ini)iativa turi$tului *i %n $itua)iile de &or) ma+or. 4otrivit prevederilor art. //5C Cod civil contractul de $ervicii turi$tice poate &i reziliat dac cltoria e$te pre+udiciat %n mod con$idera il %n rezultatul nea+un$urilor $ale. Cltoria $e va con$idera pre+udiciat %n mod con$idera il dac %n rezultatul nee(ecutrii $au e(ecutrii necore$punztoare e$en)iale din partea a#entului turi$tic $erviciile nu core$pund prevederilor contractuale' $tandardelor $au a*teptrilor turi$tului' care rezult din o&erta $au pu licitatea &cut. Nea+un$urile e$en)iale pot determina impo$i ilitatea utilizrii $erviciului 9$c3im area itinerarului turi$tic care priveaz turi$tul de po$i ilitatea vizitrii anumitor locuri: ' inadmi$i ilitatea utilizrii lui 9e(i$ten)a pericolului pentru via)a *i $au $ntatea turi$tului %n cazul nee(ecutrii o li#a)iei de in&ormare de$pre nece$itatea vaccinrii: $au c3eltuieli &inanciare con$idera ile pentru %nlturarea lor. .n orice caz' la determinarea caracterului de nee(ecutare e$en)ial vom aplica prevederile art.?5; Cod civil. 4entru a putea pretinde rezilierea contractului' turi$tul e$te )inut mai %nt2i $ o&ere or#anizatorului o perioad de timp pentru remedierea nea+un$urilor. La e(pirarea &r rezultat a perioadei de timp $ta ilite' turi$tul poate rezilia contractul' at2t %n timpul cltoriei' c%t *i p2n la %nceputul ei. .n con&ormitate cu alin.1' art.//5C Cod civil nu $e cere $ta ilirea unui termen dac remedierea e$te impo$i il $au re&uzat de or#anizator 9impo$i ilitatea $au re&uzul de a &i $c3im at %ntr,un 3otel de cla$a core$punztoare prevederilor contractului: $au dac rezilierea imediat a contractului e$te +u$ti&icat de un intere$ $pecial al turi$tului 9e(. pierderea intere$ului pentru cltorie %n cazul modi&icrii itinerarului turi$tic:. Drept con$ecin) a rezilierii contractului a#entul turi$tic pierde dreptul a$upra pre)ului convenit. .n po&ida &aptului %ncetrii contractului prin reziliere or#anizatorul e$te o li#at' %n $pecial %n cazul c2nd contractul prevedea %ntoarcerea' $ i,a m$urile nece$are pentru a,l tran$porta pe turi$t %napoi *i $ $uporte c3eltuielile $uplimentare.

Articolul 11.4. 9epararea pre$udiciului cauzat prin nea$uns 0uristul poate cere, indi"erent de "aptul dac a solicitat reducerea preului sau a reziliat contractul, despgubiri pentru ne#ndeplinirea contractului #n cazul #n care lipsurile se datoreaz unei #!pre$urri pentru care rspunde organizatorul.

.n con&ormitate cu art. //60 Cod civil turi$tul poate cere de$p#u iri pentru nee(ecutarea contractului dac nea+un$urile cltoriei $e datoreaz %mpre+urrilor pentru care e$te re$pon$a il or#anizatorul' indi&erent de &aptul dac a $olicitat reducerea pre)ului $au dac a reziliat contractul. Or#anizatorul va &i re$pon$a il *i de ac)iunile culpa ile ale ter)elor per$oane antrenate %n e(ecutarea contractului de $ervicii turi$tice. 4ornind de la $tatutul de con$umator al turi$tului' ace$ta poate pretinde at2t repararea pre+udiciului material' c%t *i a celui moral.

Articolul 11.1. 0er!enul de #naintare a preteniilor (i ter!enul de prescripie (1) Preteniile #nte!eiate pe prevederile art.1135*11.4 pot "i #naintate de ctre turist organizatorului #n decursul unei luni din !o!entul prevzut #n contract pentru #ncheierea cltoriei. Preteniile pot "i #naintate (i dup e%pirarea ter!enului de o lun dac ter!enul este o!is din !otive nei!putabile turistului. (2) 0er!enul de prescripie al aciunilor intentate de turist este de 2 luni, calculate din ziua care, con"or! contractului, este ulti!a zi a cltoriei. ac turistul #nainteaz pretenii, curgerea prescripiei se suspend p#n #n ziua #n care organizatorul respinge #n scris preteniile. 4entru recuperarea pre+udiciului cauzat prin nee(ecutare $au e(ecutare necore$punztoare a prevederilor contractuale' turi$tul poate %nainta preten)iile $ale or#anizatorului %n decur$ de / lun din momentul prevzut de contract pentru %nc3eierea cltoriei. Dac ace$t termen a &o$t omi$ din motive neimputa ile turi$tului' preten)iile pot &i %naintate *i dup e(pirarea termenului de o lun. Termenul de pre$crip)ie pentru ac)iunile ce decur# din nee(ecutarea contractului de $ervicii turi$tice e$te de < luni *i $e calculeaz de la ultima zi de cltorie' determinat potrivit prevederilor contractuale. Dac turi$tul a %naintat or#anizatorului preten)ii' $cur#erea pre$crip)iei $e $u$pend p2n %n ziua %n care turi$tul re$pin#e %n $cri$ cerin)ele &ormulate. Articolul 11.2. Ad!iterea li!itrii rspunderii )n baza unui acord cu turistul, organizatorul poate s*(i li!iteze rspunderea pentru pre$udicii, altele dec#t vt!area corporal la triplul pre al cltoriei dac+ a) pre$udiciul nu este cauzat din intenie sau culp grav, b) pre$udiciul este cauzat turistului doar din gre(eala unui prestator de servicii i!plicat #n derularea contractului. Norma comentat prevede dreptul or#anizatorului de a,*i limita r$punderea pentru eventualele pre+udicii cauzate turi$tului la triplul pre) al cltoriei. 4entru a,*i putea limita r$punderea tre uie $ $e %ntrunea$c urmtoarele condi)ii7 a: $ e(i$te un acord %n $cri$ re&eritor la limitarea r$punderii8 : pre+udiciul $ nu &ie cauzat din inten)ie $au culp #rav a or#anizatorului $au c: pre+udiciul $ &ie rezultatul doar a #re*elii unui pre$tator de $ervicii implicat %n derularea contractului. Dac pre+udiciul e$te rezultatul inten)iei $au culpei #rave a ter)ului implicat %n derularea contractului clauza de limitare a r$punderii nu $e va aplica. .n orice caz' or#anizatorul nu,*i va putea limita r$punderea pentru pre+udiciul cauzat prin vtmarea corporal a turi$tului' &iind o li#at $,l repare inte#ral' potrivit prevederilor le#ale.

Articolul 11.3. 9ezilierea contractului de ctre turist (1) )nainte de #nceputul cltoriei, turistul poate rezilia oric#nd contractul. (2) )n cazul #n care turistul reziliaz contractul, organizatorul pierde dreptul asupra preului cltoriei. ;l poate totu(i, s cear o despgubire corespunztoare. Cuantu!ul despgubirii se deter!in #n "uncie de preul cltoriei, scz#ndu*se cheltuielile nee"ectuate de organizator, precu! (i ceea ce organizatorul ar "i putut dob#ndi prin valori"icarea #n alt !od a prestaiilor sale.

Art.//65 Cod civil o&er dreptul turi$tului de a rezilia contractul oric2nd' p2n la %nceputul cltoriei. E$te unul din cazurile c2nd le#ea admite re&uzul unilateral de e(ecutare a o li#a)iilor. Acea$t $itua)ie nu pre$upune e(i$ten)a anumitor nea+un$uri a cltoriei *i $e datoreaz calit)ii de con$umator al turi$tului. A#entul turi$tic nu poate pretinde ac3itarea co$tului cltoriei &iind %n drept $ cear doar o de$p#u ire core$punztoare. !rimea de$p#u irii $e va determina pornind de la pre)ul cltoriei' $cz2ndu,$e c3eltuielile nee&ectuate de or#anizator' precum *i ceea ce or#anizatorul ar &i putut do 2ndi prin valori&icarea %n alt mod a pre$ta)iilor $ale 9 e(. pre$tarea $erviciului altei per$oane:. Articolul 11... 9ezilierea contractului din cauza unei "ore !a$ore (1) )n cazul #n care cltoria este #ngreuiat, periclitat sau pre$udiciat considerabil din cauza unei "ore !a$ore ce nu putea "i prevzut #n !o!entul #ncheierii contractului, at#t organizatorul, c#t (i turistul poate rezilia contractul "r nici o alt condiie. (2) ac se reziliaz contractul #n te!eiul alin.(1), se vor aplica dispoziiile art.113: alin.(3) (i pri!a dispoziie din alin.(.). Costurile supli!entare ale transportului la #ntoarcere se vor suporta, #n !od egal, de ctre pri. )n alte cazuri, costurile supli!entare se suport de ctre turist. Norma comentat o&er dreptul am elor pr)i $ rezilieze contractul necondi)ionat dac cltoria e$te %n#reuiat' periclitat $au pre+udiciat con$idera il din cauza unei &or)e ma+ore. 4otrivit art. //66 Cod civil' %n ace$t caz or#anizatorul va putea pretinde o indemniza)ie pentru $erviciile real pre$tate *i pentru cele nece$are %nc3eierii cltoriei' &iind dator $ %ntreprind toate m$urile nece$are pentru tran$portarea turi$tului %napoi. Co$turile de tran$portare vor &i %mpr)ite %ntre turi$t *i or#anizatorul cltoriei %n mod e#al.

Articolul 11.1.;%cluderea derogrilor 7u se poate deroga de la nor!ele prezentului capitol #n de"avoarea turistului . 4otrivit art.//6; nu $e permite dero#area de la prevederile le#ale care re#lementeaz contractul de $ervicii turi$tice %n de&avoarea turi$tului. Orice clauz contractual care %nrut)e*te $itua)ia turi$tului comparativ cu drepturile ace$tuia con$&in)ite de art. //5/,//6; va &i lovit de nulitate a $olut ca &iind contrar prevederilor le#ii.