Sunteți pe pagina 1din 18

Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare CAPITOLUL I Dispoziii generale Art.

1 - Prezentul regulament stabilete veniturile care se constituie ca surse proprii de finanare ale Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, denumit n continuare C.N.V.M., potrivit urmtoarelor acte normative: - Statutul Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 25/2002, aprobat i modificat prin Legea nr. 514/2002, modificat i completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, cu modificrile i completrile ulterioare; - Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, cu modificrile i completrile ulterioare, denumit n continuare Legea nr. 297/2004. Art. 2 - Constituirea veniturilor proprii se face n conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, denumit n continuare Statutul C.N.V.M. Art. 3 - (1) C.N.V.M. stabilete i modific nivelul cotelor prevzute n Statutul C.N.V.M. la art. 13 alin. (2) lit. a) - d), alin. (4) privind nivelul cotei percepute din valoarea tranzaciilor derulate n cadrul oricrui sistem alternativ de tranzacionare, precum i la alin. (5) al aceluiai articol, n cadrul limitei maxime. (2) Cuantumul tarifelor i comisioanelor prevzute la art. 13 alin. (2) lit. f), g) i j) din Statutul C.N.V.M. este stabilit prin prezentul regulament. (3) Cuantumul tarifelor, comisioanelor i veniturilor prevzute n Statutul C.N.V.M. la art. 13 alin. (2) lit. e) i k) i alin. (4) privind cuantumul tarifelor sau comisioanelor pentru tranzaciile cu instrumente financiare derivate derulate n cadrul oricrui sistem alternativ de tranzacionare se stabilete de C.N.V.M. ca anex la bugetul propriu de venituri i cheltuieli i se aprob de Parlamentul Romniei.

CAPITOLUL II Determinarea, ncasarea i gestionarea veniturilor C.N.V.M. Art. 4 - (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru tranzaciile derulate pe orice pia reglementat i n cadrul sistemelor alternative de tranzacionare, cu excepia pieelor reglementate de instrumente financiare derivate, este evideniat la pct. 1 din anexa care face parte integrant din prezentul regulament. (2) Sumele provenind din cota prevzut la alin. (1) se suport de cumprtor i se calculeaz zilnic de ctre: - operatorii de pia, pentru tranzaciile efectuate pe pieele reglementate administrate de acetia; - operatorii de sistem, pentru tranzaciile efectuate n cadrul sistemelor alternative

de tranzacionare administrate de acetia. (3) Entitile prevzute la alin. (2) au obligaia s ncaseze de la toi participanii care au acces la tranzacionare pe pieele reglementate i/sau care tranzacioneaz n cadrul sistemelor alternative de tranzacionare sumele reprezentnd cota prevzut la alin. (1) aplicat la valoarea tranzaciilor zilnice i s efectueze viramentele respective, conform alin. (4), n contul indicat de C.N.V.M. (4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel trziu pn la data de 25 a fiecrei luni calendaristice, corespunztor volumului tranzaciilor din luna precedent, fr deducerea comisioanelor bancare din obligaia de plat. Art. 5 - (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. din valoarea activului net nregistrat de organismele de plasament colectiv (O.P.C.V.M.) sau de ctre alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) al cror stat de origine este Romnia i care sunt nregistrate la C.N.V.M. este evideniat la pct. 2 din anex. (2) Baza de calcul la care se aplic cota prevzut la alin. (1) este reprezentat de valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv n valori mobiliare (O.P.C.V.M.) i a altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) nregistrate la C.N.V.M., calculat de societatea de administrare a investiiilor, de societatea de investiii autoadministrat sau de ctre A.O.P.C. autoadministrat, dup caz, i certificat de depozitar pentru ultima zi lucrtoare a fiecrei luni calendaristice. (3) Suma lunar datorat C.N.V.M. se calculeaz pe baza valorii activului net n conformitate cu prevederile alin. (2) i se determin conform formulei: Valoare activ net -------------------- x nivel cota (%) 12 (4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel mai trziu pn la data de 25 a fiecrei luni calendaristice pentru luna precedent. (5) Sumele provenite din cota prevzut la alin. (1) se vireaz de ctre societile de administrare a investiiilor (S.A.I.) pentru O.P.C.V.M. i A.O.P.C. aflate n administrarea sa i de ctre O.P.C.V.M. i A.O.P.C. autoadministrate. Art. 6 - (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vnzare este evideniat la pct. 3 din anex. (2) Sumele provenite din cota prevzut la alin. (1) se calculeaz la valoarea determinat pe baza subscrierilor realizate i se vireaz de ctre ofertant la data nchiderii derulrii ofertei, n contul indicat de C.N.V.M. (3) Dovada plii corecte a sumelor prevzute la alin. (2) se prezint la C.N.V.M. o dat cu raportul privind rezultatele ofertei. Art. 7 - (1) Nivelul cotelor percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de cumprare, respectiv de preluare, este evideniat la pct. 4 din anex. (2) Sumele provenite din aplicarea cotelor prevzute la alin. (1) se calculeaz la valoarea determinat pe baza subscrierilor realizate n ofertele publice de cumprare, respectiv de preluare, i se vireaz de ctre ofertant la data nchiderii derulrii ofertei, n contul indicat de C.N.V.M.
2

(3) Dovada plii corecte a sumelor prevzute la alin. (2) se prezint la C.N.V.M. o dat cu raportul privind rezultatele ofertei. Art. 8 - Sumele provenite din aplicarea tarifelor i comisioanelor stabilite n conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. e) din Statutul C.N.V.M, precum i din aplicarea tarifelor sau comisioanelor pentru tranzaciile derulate cu instrumente financiare derivate n cadrul oricrui sistem alternativ de tranzacionare se calculeaz i se rein lunar de ctre operatorii de pia i /sau operatorii de sistem de la fiecare parte contractant i se vireaz de ctre acetia n contul indicat de C.N.V.M., n prima decad a fiecrei luni calendaristice pentru luna precedent. Art. 9 (1) Tarifele i comisioanele, percepute n conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. f) din Statutul C.N.V.M., privind operaiunile efectuate de C.N.V.M. sunt evideniate la pct. 5.1 - 5.8 din anex. (2) Eliberarea actelor individuale se va face cu condiia prezentrii ctre C.N.V.M. a dovezii achitrii sumelor datorate, cu excepia cazului n care dovada achitrii este cerut ca document de autorizare/avizare/aprobare/nregistrare/atestare. Art. 10 - (1) Tarifele percepute n conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. g) i j) din Statutul C.N.V.M. sunt evideniate la pct. 6 i 8 din anex. (2) Sumele percepute pentru monitorizarea entitilor autorizate i supravegheate de C.N.V.M. se determin prin aplicarea cotei prevzute la pct. 6.1.1 - 6.1.15 din anex i au drept baz de calcul veniturile din exploatare obinute lunar din activitile autorizate de C.N.V.M. realizate de acestea, calculate conform reglementrilor contabile elaborate de C.N.V.M. (3) Sumele datorate conform alin. (2) se vireaz trimestrial, pn la data de 25 a primei luni din trimestrul urmtor celui pentru care se datoreaz, n contul indicat de C.N.V.M. n cazul n care aceste sume se pltesc anticipat astfel: - pentru trimestrul I pn la data de 25 martie, inclusiv, - pentru trimestrul II pn la data de 25 iunie, inclusiv, - pentru trimestrul III pn la data de 25 septembrie, inclusiv, - pentru trimestrul IV pn la data de 25 decembrie, inclusiv, se acord o reducere de 5%. (4) Sumele provenite din tarifele de examinare i de coordonare a activitii de formare profesional se calculeaz prin aplicarea la veniturile ncasate de la beneficiarii serviciilor, de ctre organismele de formare profesional atestate de C.N.V.M., a cotei evideniate la pct. 6.1.16 din anex. (5) Sumele datorate conform alin. (4) se vireaz n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data ncasrii tarifelor de la beneficiarii serviciilor respective, n contul indicat de C.N.V.M. (6) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operaiunile prevzute la pct. 6.3, 6.6, 6.8, precum i la pct. 8.1 i 8.2 din anex se achit de beneficiarii serviciilor la data efecturii operaiunilor respective, n contul indicat de C.N.V.M. (7) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operaiunile prevzute la pct. 6.5 din anex se pltesc de ctre emitenii de valori mobiliare cel mai trziu n ultima lun a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datoreaz.

(8) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operaiunile prevzute la pct. 6.4 i 6.7 din anex se achit de ctre beneficiarii serviciilor anticipat, n contul indicat de C.N.V.M. Art. 11 - (1) Veniturile proprii ale C.N.V.M. se utilizeaz potrivit destinaiei prevzute n bugetul de venituri i cheltuieli al C.N.V.M., aprobat anual de Parlamentul Romniei, potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din Statutul C.N.V.M. (2) Utilizarea veniturilor proprii ncasate de C.N.V.M. se face conform prevederilor Statutului C.N.V.M. i ale reglementrilor C.N.V.M. emise n aplicarea legii. (3) Veniturile proprii rmase neutilizate la nchiderea exerciiului bugetar rmn la dispoziia C.N.V.M., urmnd s fie folosite n anul urmtor, conform prevederilor art. 14 alin. (4) din Statutul C.N.V.M.

CAPITOLUL III ncasarea veniturilor proprii Art. 12 - (1) Entitile care datoreaz sumele prevzute la art. 4, 5, 8 i art. 10 alin. (2) i (4) au obligaia s informeze C.N.V.M. prin situaii lunare ntocmite n baza datelor prevzute la alin. (2). (2) Situaiile lunare se transmit n form scris i n format electronic pn la data de 25 a fiecrei luni calendaristice pentru luna precedent, i vor conine cel puin urmtoarele: a) datele de identificare a debitorului; b) categoria de venit; c) scadena plii; d) baza de calcul; e) nivelul cotei/comisionului; f) cuantumul sumei datorate, din care suma achitat, inclusiv data i numrul documentului de plat, dup caz; g) observaii; h) semnturile autorizate. (3) Entitile care datoreaz sumele prevzute la art. 10 alin. (2) au obligaia s transmit, cel trziu pn la data de 25 a lunii urmtoare, balana de verificare din care s rezulte distinct veniturile din exploatare. Art. 13 - (1) n cazul constatrii unor diferene ntre datele raportate i situaia rezultat n urma verificrilor efectuate, C.N.V.M. solicit n scris debitorului n cauz clarificrile i corecturile ce se impun. (2) Debitorul este obligat s rspund solicitrii n termen de 5 zile lucrtoare, iar C.N.V.M. va recalcula obligaia de plat, conform dispoziiilor legale n vigoare.

CAPITOLUL IV Penaliti i sanciuni Art. 14 - Pentru nevirarea sumelor prevzute n prezentul regulament la termenele stabilite, C.N.V.M. va calcula penaliti pe zi de ntrziere n conformitate cu legislaia aplicat veniturilor bugetare. Art. 15 - (1) n cazul neraportrii n termenele stabilite a datelor necesare pentru calcularea veniturilor C.N.V.M. se aplic urmtoarele penaliti: a) majorarea cu 10% a sumei datorate, pentru ntrzieri de cel mult 30 de zile calendaristice; b) majorarea cu 30% a sumei datorate, pentru ntrzieri cuprinse ntre 31 i 60 de zile calendaristice; c) majorarea cu 50% a sumei datorate, pentru ntrzieri de peste 60 de zile calendaristice. (2) n cazul raportrii eronate a bazei de calcul, C.N.V.M. aplic o penalitate de 50% la diferenele constatate, la care se adaug n mod corespunztor i penalitile prevzute la art. 14. Art. 16 - Pentru neplata sumelor datorate la termenele i n condiiile stabilite prin prezentul regulament sau pentru ntrzieri de peste 90 de zile n condiiile art. 15 alin. (1), C.N.V.M. va recurge la executarea silit a acestora, potrivit legii, i poate hotr, dup caz, sancionarea entitilor respective n conformitate cu prevederile art. 17 din Statutul C.N.V.M. Art. 17 - Sumele rezultate din penalitile aplicate corespunztor art. 14 i 15, precum i cele menionate la pct. 7 din anex se constituie ca venit al C.N.V.M. n conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. h) din Statutul C.N.V.M. CAPITOLUL V Dispoziii finale
Art. 18 - (1) Tarifele pentru tranzaciile cu obligaiuni, inclusiv cele convertibile n aciuni,

i pentru tranzaciile cu drepturi de preferin prevzute la pct. 1 din anex, precum i tarifele prevzute la pct. 3 i 5.1.21 din anex se aplic timp de 12 luni ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentului regulament. (2) C.N.V.M. poate actualiza semestrial nivelul tarifelor percepute n conformitate cu evoluia indicatorilor macroeconomici care stau la baza fundamentrii bugetului de stat. (3) Tarifele prevzute n anex se aplic pentru actele individuale emise ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentului regulament. Art. 19 - Tarifele achitate de entitile reglementate i supravegheate de C.N.V.M. nu se restituie acestora n cazul respingerii, prin decizie motivat, a cererii de autorizare/avizare/atestare/nregistrare.

Art. 20 - Cota prevzut la art. 4 alin. (1) se aplic tuturor tranzaciilor efectuate n cadrul sistemelor de tranzacionare administrate de S.C. BVB S.A., urmnd a fi ncasat de S.C. BVB S.A. i virat, conform art. 4 alin. (4), n contul indicat de C.N.V.M. Art. 21 - (1) Prezentul regulament intr n vigoare la data publicrii acestuia i a Ordinului de aprobare a acestuia n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I i va fi publicat n Buletinul C.N.V.M. i pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). (2) La data intrrii n vigoare a prezentului regulament se abrog Regulamentul nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare i Regulamentul nr. 12/2005 de modificare a Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare.

PREEDINTE, Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

Anex
Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.
Cot de cel mult 0,08% din valoarea tranzaciilor derulate pe orice pia reglementat, suportate de ctre cumprtor, cu pieelor excepia reglementate de instrumente financiare derivate Cota prevzut la alin.(2) lit. a) i e) din OUG nr. 25/2002 aprobat prin Legea nr. 514/2002 se aplic i sistemelor alternative de tranzacionare 2.

Nr. crt.
1.

Fel operaiune / entitate


Cot din valoarea tranzaciilor derulate pe pieele reglementate i n cadrul sistemelor alternative de tranzacionare;

Nivel tarif (lei)/ cot perceput


0,08%

Pentru tranzaciile cu obligaiuni, inclusiv cele convertibile n aciuni, se aplic cota: Pentru tranzaciile cu drepturi de preferin se aplic cota:

0,04%

0,04%
0,1%

Cot de cel mult 0,1% din valoarea activului net al Cota asupra activului net al O.P.C. organismelor de plasament colectiv n valori mobiliare Cota prevzut la alin.(2) lit. b) din OUG nr. 25/2002 aprobat prin Legea nr. 514/2002 se aplic i altor organisme de plasament colectiv, altele dect O.P.C.V.M.

3.

Cot de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vnzare*


*

Nu se aplic pentru cazurile prevzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 i 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 Cot din valoarea ofertelor publice de vnzare efectuate n vederea admiterii la tranzacionare pe o pia reglementat a valorilor mobiliare emise de societi comerciale care s-au aflat n proprietatea statului sau care se privatizeaz 0,15%

3.1

Nr. crt.
3.2.

Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.

Fel operaiune / entitate


Cot din valoarea ofertelor publice de vnzare efectuate n vederea admiterii valorilor mobiliare la pe o pia tranzacionare reglementat, altele dect cele prevzute la pct. 3.1. Cot din valoarea ofertelor publice de vnzare efectuate n vederea majorrii capitalului social al unui emitent ale crui aciuni sunt deja admise la tranzacionare pe o pia reglementat Cot din valoarea ofertelor publice de vnzare de obligaiuni emise de: a) autoriti ale administraiei publice centrale din Romnia i din alte state b) autoriti ale administraiei publice locale din Romnia i organisme internaionale Cot din valoarea ofertelor publice de vnzare, altele dect cele prevzute la pct. 3.1. - 3.4.

Nivel tarif (lei)/ cot perceput


0,25%

3.3.

0,4%

3.4.

0,3% 0,15%

3.5.

0,5%

4.

Cot de cel mult 2% din a) Cot achitat la nchiderea valoarea ofertelor publice de ofertei publice de cumprare cumprare-preluare b) Cot achitat la nchiderea ofertei publice de preluare Tarife i comisioane percepute la activitile pentru care se emite de ctre C.N.V.M. un act individual. Tarife percepute pentru emiterea deciziei de autorizare/ respingere a autorizaiei Autorizare/ respingere autorizare societi de servicii de investiii financiare/ sucursale intermediari din statele nemembre: - pentru societile de servicii de investiii financiare/ sucursalele

1,50%

2%

5.

5.1

5.1.1

Nr. crt.

Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.

Fel operaiune / entitate


intermediarilor din statele nemembre care presteaz serviciile de investiii financiare corespunztoare nivelurilor de capital iniial prevzute la art. 7 alin. (1) lit. a) i b) din Legea nr. 297/2004 pentru societile de servicii de investiii financiare / sucursalele intermediarilor din statele nemembre care presteaz serviciile de investiii financiare corespunztoare nivelului de capital iniial prevzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004

Nivel tarif (lei)/ cot perceput


10.000 lei

20.000 lei

5.1.2 5.1.3

Autorizare/ respingere autorizare traderi Autorizare/ respingere autorizare consultant de investiii - persoan fizic - persoan juridic

7.500 lei

2.500 lei 7.500 lei 500 lei

5.1.4

Autorizare/ respingere autorizare agent pentru servicii de investiii financiare Autorizare/ respingere autorizare reprezentant compartiment de control intern Aprobare/validare/ respingere aprobare/respingere validare conductor/ membru consiliu de administraie al operatorului de pia, depozitarului central, casei de compensare i contraprii centrale Autorizare/ respingere autorizare societate de administrare a investiiilor/ sucursal societate de administrare a investiiilor din statele nemembre

5.1.5

500 lei

5.1.6

500 lei

5.1.7

10.000 lei

Nr. crt.
5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12

Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.

Fel operaiune / entitate


Autorizare/ respingere autorizare fond deschis de investiii Autorizare/ respingere autorizare societate de investiii Autorizare/ respingere autorizare operator de pia Autorizare/ respingere autorizare pia reglementat Aprobare/respingere aprobare constituire i administrare a unui sistem alternativ de tranzacionare Autorizare/ respingere autorizare depozitar central Autorizare/ respingere autorizare casa de compensare/contraparte central pentru instrumente financiare derivate Autorizare/ respingere autorizare contraparte central pentru instrumente financiare, altele dect cele derivate, cu excepia celei care are calitatea de depozitar central Autorizare/ respingere autorizare modificri n modul de organizare a entitilor i funcionare autorizate Autorizare/ respingere autorizare ca investitor calificat a persoanelor fizice i juridice subiect al recunoaterii reciproce, prevzute la art. 2 alin. (1) pct. 15 lit. d) i e) din Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, cu modificrile i completrile ulterioare - persoan fizic - persoan juridic

Nivel tarif (lei)/ cot perceput


5.000 lei 10.000 lei 100.000 lei 25.000 lei 25.000 lei

5.1.13 5.1.14

200.000 lei 200.000 lei

5.1.15

100.000 lei

5.1.16

700 lei

5.1.17

2.500 lei 5.000 lei 1.000 lei

5.1.18

Aprobare/ respingere aprobare reglementare emis de entitile autorizate i supravegheate

10

Nr. crt.
5.1.19 5.1.20

Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.

Fel operaiune / entitate


Aprobare anun preliminar pentru ofertele publice Aprobare vederea prevzut la 297/2004 Aprobare vederea prevzut la 297/2004 anun ntocmit n exercitrii dreptului art. 206 din Legea nr. anun ntocmit n exercitrii dreptului art. 207 din Legea nr.

Nivel tarif (lei)/ cot perceput


1.000 lei 5.000 lei

100 lei

5.1.21

Aprobare prospect ntocmit n vederea admiterii la tranzacionare pe o pia reglementat, n condiiile n care admiterea nu este precedat de o ofert public. Aprobare prospect simplificat ntocmit pentru cazurile prevzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 i 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 Aprobare prospect simplificat ntocmit pentru cazul prevzut la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, pentru valorile mobiliare oferite, alocate sau care urmeaz s fie alocate: - cu titlu gratuit - cu titlu oneros

5.000 lei

5.1.22

3.000 lei

5.1.23

3.000 lei 0,5% din valoarea acestora 2.500 lei

5.1.24

Aprobare prospect preliminar n vederea evalurii succesului unei viitoare oferte Tarife percepute pentru emiterea avizului/ deciziei de respingere a cererii de avizare Avizare/respingere depozitar avizare

5.2

5.2.1 5.2.2

15.000 lei 10.000 lei

nregistrare/respingere nregistrare A.O.P.C./ O.P.C. nearmonizate din state membre/ O.P.C. din state nemembre

11

Nr. crt.
5.2.3

Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.

Fel operaiune / entitate


Avizare/ respingere avizare modificri n modul de organizare a entitilor i funcionare menionate la pct. 5.2.1 i 5.2.2

Nivel tarif (lei)/ cot perceput


700 lei

5.3

Tarife percepute pentru emiterea atestatului de nregistrare/ deciziei de respingere a nregistrrii grupurilor la C.N.V.M. Tarife percepute pentru emiterea actului individual/ deciziei de respingere de nscriere n Registrul C.N.V.M. Tarife percepute pentru emiterea actului individual de nscriere n Registrul C.N.V.M. a entitilor ce se autorizeaz/avizeaz de C.N.V.M. nscriere societate de servicii de investiii financiare/ sucursal a intermediarilor din statele nemembre: - pentru societile de servicii de investiii financiare / sucursalele intermediarilor din statele nemembre care presteaz serviciile de investiii financiare corespunztoare nivelurilor de capital iniial prevzute la art. 7 alin. (1) lit. a) i b) din Legea nr. 297/2004 - pentru societile de servicii de investiii financiare / sucursalele intermediarilor din statele nemembre care presteaz serviciile de investiii financiare corespunztoare nivelului de capital iniial prevzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 nscriere traderi

10.000 lei

5.4

5.4.1

5.4.1.1

1.000 lei

1.000 lei

5.4.1.2

1.000 lei

12

Nr. crt.
5.4.1.3

Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.

Fel operaiune / entitate


nscriere consultant de investiii - persoan fizic - persoan juridic

Nivel tarif (lei)/ cot perceput


100 lei 1.000 lei 100 lei 100 lei 1.000 lei

5.4.1.4 5.4.1.5 5.4.1.6

nscriere agent pentru servicii de investiii financiare nscriere reprezentant compartiment de control intern nscriere societate de administrare a investiiilor/ sucursal a societilor de administrare a investiiilor din statele nemembre nscriere fond deschis de investiii nscriere societate de investiii nscriere operator de pia nscriere sistem tranzacionare nscriere depozitar nscriere A.O.P.C./ O.P.C. nearmonizate din state membre/ O.P.C. din state nemembre nscriere ca investitori calificai a persoanelor fizice i juridice subiect al recunoaterii reciproce, prevzute la art. 2 alin. (1) pct. 15 lit. d) i e) din Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, cu modificrile i completrile ulterioare - persoan fizic - persoan juridic alternativ de

5.4.1.7 5.4.1.8 5.4.1.9 5.4.1.10 5.4.1.11 5.4.1.12

1.000 lei 1.000 lei 1.000 lei 1.000 lei 1.000 lei 1.000 lei

5.4.1.13

100 lei 1.000 lei

5.4.2

Tarife percepute pentru emiterea atestatului/ deciziei de respingere de nscriere n Registrul C.N.V.M. a entitilor care nu sunt subiect al autorizrii/avizrii C.N.V.M.

13

Nr. crt.
5.4.2.1 5.4.2.2

Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.

Fel operaiune / entitate


nscriere/respingere nscriere instituie de credit ca intermediar nscriere/ respingere nscriere intermediar/sucursal intermediar din statele membre: - pentru societile de servicii de investiii financiare / sucursalele intermediarilor din statele membre care presteaz serviciile de investiii financiare corespunztoare nivelurilor de capital iniial prevzute la art. 7 alin. (1) lit. a) i b) din Legea nr. 297/2004 - pentru societile de servicii de investiii financiare/ sucursalele intermediarilor din statele membre care presteaz serviciile de investiii financiare corespunztoare nivelului de capital iniial prevzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 nscriere/ respingere societate de administrare a investitiilor/sucursal din statele membre nscriere/respingere nscriere fond deschis de investiii din statele membre nscriere/respingere nscriere societate de investiii din statele membre nscriere/respingere nscriere administratori speciali: - persoan fizic - persoan juridic

Nivel tarif (lei)/ cot perceput


20.000 lei

10.000 lei

20.000 lei

5.4.2.3

10.000 lei

5.4.2.4

5.000 lei

5.4.2.5

10.000 lei

5.4.2.6

1.000 lei 3.000 lei

5.4.2.7

nscriere/respingere lichidatori: - persoan fizic

nscriere 1.000 lei

14

Nr. crt.

Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.

Fel operaiune / entitate


- persoan juridic

Nivel tarif (lei)/ cot perceput


3.000 lei

5.4.2.8

nscriere/respingere nscriere evaluatori/ experi independeni: - persoan fizic - persoan juridic

1. 000 lei 3.000 lei

5.4.2.9 5.4.2.10

nscriere/respingere investitori calificai:

nscriere

5.000 lei 500 lei

Operarea n Registrul C.N.V.M. a modificrilor n modul de a organizare i funcionare entitilor menionate la pct. 5.4.2.1 -5.4.2.9 Tarif perceput pentru emiterea atestatelor de formare profesional Atestare a calitii de organism de formare profesional Modificare atestat de organism de formare profesional Eliberare atestat persoan fizic profesional

5.5

5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6

10.000 lei 500 lei 100 lei 200 lei

Tarif perceput pentru Retragere autorizaii/avize/atestate emiterea deciziei de la solicitarea entitilor respective retragere a autorizaiei/avizului /atestatului la cererea entitii Tarif perceput pentru emiterea atestatului de radiere, la cererea entitii, a fiecruia dintre instrumentele financiare nregistrate la C.N.V.M. Tarif pentru emiterea avizului Emiterea avizelor la rspunsuri de interpretare oficial a oficiale la chestiuni privind reglementrilor aplicarea legii si a normelor reglementare Tarife percepute pentru prestarea de servicii ctre entitile supravegheate sau

5.7

500 lei

5.8

5.000 lei

6.

15

Nr. crt.

Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.


tere persoane Cot aplicat la veniturile de exploatare perceput pentru monitorizarea entitilor supravegheate

Fel operaiune / entitate

Nivel tarif (lei)/ cot perceput

6.1

6.1.1 6.1.2 6.1.3

Societi de servicii de investiii 1% din financiare cu activitile lor exploatare Instituii de credit

veniturile

de

1% din veniturile aferente serviciilor de investiii financiare Intermediari i societi de 1% din veniturile de administrare a investiiilor din exploatare realizate n statele membre sau nemembre Romnia nregistrate n Registrul C.N.V.M. Traderi 1% din exploatare veniturile de

6.1.4 6.1.5 Consultani de investiii 6.1.6 6.1.7 Societi de investiiilor administrare

1% din veniturile obinute din activitatea de consultan a 1% din exploatare veniturile veniturile de de

Societi de investiii i societi 1% din de investiii de tip nchis care se exploatare autoadministreaz Depozitari

6.1.8 6.1.9 6.1.10 Depozitar central 6.1.11 6.1.12 6.1.13 6.1.14 Casa de compensare/contraparte central

1% din veniturile obinute din activitatea de depozitare veniturile veniturile veniturile veniturile veniturile veniturile de de de de de de

1% din Operatori de pia/operatori de exploatare sistem 1% din exploatare 1% din exploatare

1% din S.C. Bursa de Valori Bucureti exploatare S.A. S.C. Bursa Monetar Financiar i de Mrfuri S.A. Sibiu Societatea Naional de Compensare Decontare i Depozitare a Valorilor Mobiliare 1% din exploatare 1% din exploatare

16

Nr. crt.
6.1.15

Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.

Fel operaiune / entitate


Societi de registru

Nivel tarif (lei)/ cot perceput


1% din exploatare formare veniturile de

6.1.16 6.2 Tarif pentru eliberarea de duplicate de pe actele individuale emise de C.N.V.M.

Organisme profesional

de

30% din veniturile ncasate de la beneficiarii cursurilor de formare 5 lei/pagin

6.3.

Tarif pentru eliberarea de Persoane fizice/juridice interesate copii ale documentelor cu caracter public referitoare la emitenii de valori mobiliare i la instrumentele financiare, aflate n - pe suport hrtie pstrarea i administrarea C.N.V.M. - pe suport magnetic

0,5 lei/pagin 0,5 lei/ pag. fiecrui fiier coninut, plus costul suportului 1.000 lei

6.4.

Tarif pentru nregistrarea la C.N.V.M. a fiecruia dintre instrumentele financiare prevzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) i pct. 12 din Legea nr. 297/2004 societile cu capital social/valoare emisiune de pn la 1 mil. lei, inclusiv societile cu capital social/valoare emisiune peste 1 Tarif de meninere a valorilor mil. pn la 5 mil. inclusiv mobiliare la C.N.V.M. pentru: societile cu capital social/valoare emisiune peste 5 mil. pn la 10 mil. inclusiv - societile cu cap. social/valoare emisiune peste 10 mil. Tarif pentru publicarea unor Persoane documente pe website-ul prevzute C.N.V.M. C.N.V.M.* Nu se aplic rapoartelor transmise n conformitate cu prevederile art. 112 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 de entitile ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia
*

1.000 lei/an 2.000 lei/an 3.000 lei/an 4.000 lei/an 60 lei /pagin dar nu mai puin de 200 lei

6.5.

6.6

fizice i juridice n reglementrile

17

Nr. crt.

Categorie de venituri conform art.13 din Statutul C.N.V.M.


reglementat Tarif pentru accesarea ale anumitor seciuni website-ului C.N.V.M. Tarif perceput pentru acordarea de consultan, la cerere, de ctre C.N.V.M. n vederea nfiinrii unei supuse entiti autorizrii/avizrii de ctre C.N.V.M. Penaliti stabilite reglementri proprii sanciuni patrimoniale

Fel operaiune / entitate

Nivel tarif (lei)/ cot perceput

6.7

35 lei/lun

6.8

1.000 lei

7.

prin Entitile ca C.N.V.M

supuse

supravegherii 0,15% pentru fiecare zi de ntrziere

8. 8.1.

Activiti de editur, publicitate, multiplicare Acte individuale ale entitilor, emise de C.N.V.M., convocatoare pentru AGA din cadrul societilor Tarif perceput pentru autorizate de de investiii publicarea n Buletinul Oficial C.N.V.M., declararea furtului de al C.N.V.M. valori mobiliare sau instrumente financiare a) Rapoarte cerute de C.N.V.M. privind operaiuni reclamate i rapoarte curente ale societilor admise la tranzacionare care conin pn la 2 pagini b) Rapoarte cerute de C.N.V.M. privind operaiuni reclamate i rapoarte curente ale societilor admise la tranzacionare care conin peste 2 pagini 20 lei/ pag.

8.2.

150 lei

60 lei/pagin

18