Sunteți pe pagina 1din 20

1

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT NIVEL: I TEMA: Cum a fost /este si va fi aici pe pamant? SUBTEMA: A fost odata si va mai fi TEMA ZILEI: Vine,vine Mos Craciun!

DURATA: 1 zi ACTIVITI DE NVARE: Activiti i !c"#i $% %$&'&#&(ALA D!)&*ii &+,&#i&*i%$&: DOS D C TIPUL ACTIVITII: Activitate inte!rat" #DOS $i D C% -ORMA DE ORGANIZARE: pe !rupuri, fronta& $i individua& LOC DE DES-.URARE: sa&a de !rup" SCOPUL ACTIVITII: Cunoa$terea o'iceiuri&or $i tradi(ii&or specifice poporu&ui rom)n &e!ate de venirea &ui Mo$ Craciun* formarea virtu(i&or cre$tine $i cu&tivarea unui
2

comportament 'azat pe !enerozitate $i dra!oste fa(" de semeni* stimu&area creativit"(ii, a inte&i!en(e&or mu&tip&e, a &ucru&ui +n ec,ip", a cooper"rii $i to&eran(ei* dezvo&tarea capacit"(ii de o'servare, descoperire, ana&iz" $i sintez"Cunoasterea $i p"strarea unor tradi(ii $i o'iceiuri specifice s"r'"tori&or de iarn"I/ ACTIVTI PE CENTRE DE INTERES: %0C!*1t#"cii: Casa si drumu& catre casa &ui Mo$ Craciun .s" comunice +ntre ei pentru rea&izarea unui p&an de construc(ie* .s" construiasc" o cas" uti&iz)nd toat" trusa de construc(ii* . s" construiasca drumu& c"tre casa &ui Mos Craciun * Materia&e/ trusa de construc(ii, 20 A#t 3 0&o'uri , ste&u(e , c&opo(ei pentru 'r"du( 1 decorarea/!,ir&anda 1r"sucirea ,)rtiei O'iective opera(iona&e/ . s" denumeasc" materia&e&e de &ucru* .s" rasuceasc" ,)rtia pentru a rea&iza !,ir&anda* .sa impodo'easca 'radutu& in miniatura din sa&a de !rupa

c0 Activit%ti 1i !c"#i #&c#&%tiv&: ,,2o$ta$u&. 3oc distractiv Mesa3 catre Mos Craciun.3oc &inistitor Audi4ie. ,,Co&inde rom)ne$ti .s" respecte re!u&i&e de 3oc* . s" interpreteze ro&uri&e propuse de educatoare* . s" a$tepte cu r"'dare ro&u& care i se cuvine +n 3oc* . s" manifeste atitudini de cooperare, spirit de ec,ip"* . s" audieze co&inde rom)ne$ti-

II/ACTIVITI DE DEZVOLTARE PERSONAL 4ADP0:

*t5$*i#&% 6& 6i)i*&%: 5una dimineata !reierasi&or ! R"ti*&/6n fiecare zi, o fapt" 'un".deprinderea de a oferi a3utoru& ce&or care i& so&icit" +n orice +mpre3urare* 7ranzi(ii/ 8'oru& fu&!i&or de nea

III/ ACTIVITI PE DOMENII E7PERIENIALE 4ADE0:

DOS( P!v&1t&% $"i M!1 C#%ci"*8( povestirea educatoarei DEC( B#%6"$8 ( dacti&opictura O2i&ctiv& !,&#%i!*%$&: DOS .s".$i e9prime emo(ii&e $i sentimente&e fa(" de Mos Craciun* .s" re(in" mesa3u& povestii, ace&a de a fi darnici $i 'uni asemenea &ui Mos Craciun* .s".$i +m'o!"(easc" voca'u&aru& cu anumite cuvinte $i e9presii, . s" +nve(e cuvinte noi, demonstr)nd c" &e.a +n(e&es *

DEC a% c!'*itiv(i*9!#)%tiv&/ .sa identifice materia&e&e primite pe masute* . s" recunoasc" cu&ori&e de 'az"/ ro$u, !a&'en $i a&'astru* .sa rea&izeze cu a3utoru& de!etu&ui aratator puncte pe suprafata de ,)rtie* .sa descrie p&ansa prezentata drept mode&'% ,1i:!()!t!#ii: .sa picteze 'radu& respect+nd indicatii&e date*
5

.sa m+nuiasca corect materia&e&ec% %9&ctiv&/ .sa participe activ, constient si afectiv +n activitatea desfasurata; .s" ana&izeze cu spirit critic &ucrarea persona&" $i a&e ce&or&a&(i co&e!i-

St#%t&'ii 6i6%ctic&: M&t!6& i ,#!c&6&&: +nv"(area prin cooperare, e9p&ica(ia, 'rainstormin!.u&, conversa(ia, e9erci(iu&, pro'&ematizarea, turu& !a&erieiMi $!%c& 6& <*v)5*t: CD.prezentare ppt a povesti i, foi de desen, acuare&e, panou, toate produse&e fina&e-

-i*%$it%t&% =i$&i: amena3area unui co&( dedicat &ui Mos Craciun cu &ucr"ri&e rea&izate +n aceast" zi -

DES-ASURAREA ACTIVITATII

EVENIMENT UL DIDACTIC I/M!)&*t c

CONINUTUL .TIINI-IC

STRATEGI I DIDACTIC E

EVALUAR E

2re!"tirea materia&u&ui Se creeaza conditii&e psi,o. peda!o!ic e necesare desfasurari i activitatii


7

!#'%*i=%t!#i pentru fiecare centru de activitate6nt)&nirea de diminea("/ sa&utu&, comp&etarea ca&endaru&ui naturii, a datei* $tirea zi&ei

in 'une conditii II/ C%,t%#&% i !#i&*t%#&% %t&*i&i S e rea&izeaza cu a3utoru& p&in cu podoa'e pentru 'rad- Ar"t copii&or co&etu&, se face intuirea materia&u&ui din co&et- 2entru c" se apropie s"r'"toarea Cr"ciunu&ui, Mos Craciun ne.a f"cut cadou un CD C: o poveste care se nume$te ; ;2ovestea &ui Mos Craciun III/A*"*%#& >i se propune copii&or sa % t&)&i i % !2i&ctiv&$!# ascu&te si sa vizioneze 2ovestea &ui Mos Craciun pentru a af&a cine este Mos Craciun 9punerea 9p&ica(ia Descoperir ea povestii din materia&u& intuit O'servatia 5rainstorm in!.u& CD.u& surpriza Conversa(i <nteresu& pentru activitate =eactii&e copii&or

unui co&et adus de po$ta$ a

IV/ Di#i %#&% i*v%t%#ii

Se va e9pune povestea cu a3utoru& videoproiectoru&ui ,respectand momente&e crono&o!ice a&e actiunii si fo&osind nuante&e vocii si mimica adecvata

2ovestirea Descoperir ea povestii din materia&u& prezentat

V /O2i*&#&% ,&#9!#)%* &i

Copii vor avea sarcina sa raspunda &a intre'ari formu&ate de educatoare despre poveste Conversa(i a 2ro'&emati zarea 2ro'a ora&a

Copiii sunt indrumati VI/A1i'"#%# &% 9&&6( 2%c>("$"i apoi &a masute sa rea&izeze prin dacti&opictura 'radutu& de Craciun su' care Mos Craciu va pune daruri&e Se intuiesc materia&e&e de 2ro'&emati &ucru Se o'serva p&ansa mode&Se demonstreazaSe e9ecuta cateva miscari zarea e9p&icatia Conversati a 2ro'a practica

pentru inca&zirea musc,i&or mici ai mainii Se e9ecuta dacti&opictura>a fina& fiecarea copi& isi va prezenta &ucrarea VII/Ev%$"%#& Copiii +mpreun" cu % ,&#9!#)%* &$!# educatoarea vor amena3a un co&( specia& dedicat &ui Mos Craciun cu toate &ucr"ri&e rea&izate +n cursu& zi&ei, pentru ca acesta s" vad" c)t de ,arnici $i cumin(i au fostVIII/*c:&i&# 6n timp ce se amena3eaz" &% %ctivit%tii co&(u& specia&, copiii audiaz" c)ntece de iarn"CD.p&a?er, CDConversati a Se rea&izeaza o e9pozitie

10

2=O< C7 D<DAC7<C

GRUPA: Mica CATEGORIA DE ACTIVITATE/ Activitati a&ese , 3ocuri si a&te activitati desfasurate cu copiii, activitati recreative TIPUL ACTIVITATII/ Mi9t -ORMA DE ORGANIZARE / individua&, in !rup D:=A7A/ 1@ min7 MA / AOC D<S7=AC7<V/,, 2ostasu& BB AOC ><C<S7<7O= ;Mesa3 catre Mos Craciun ;

SCO2/Dormarea unor deprinderi de conduita civi&izata care sa permita desfasurarea 3ocu&ui* Dezvo&tarea atentiei, a spiritu&ui de ec,ipa si competitiv-

11

O5< C7<V O2 =A7<OCA> /

.sa fie atenti &a e9p&icatia si demonstratia educatoarei* .sa respecte re!u&i&e 3ocu&ui* .sa manifeste spirit de ec,ipa, atitudini de cooperare, spirit de competitie si fair.p&a?* M 7OD S< 2=OC D conversatia , 3ocu& / e9p&icatia, demonstratia,

7<2:=< D <CVA7A= / receptiv.reproductiva ,operationa&aDO=M D O=0AC<8A= / fronta&a, individua&aM 7OD D VA>:A= / Aprecieri ver'a&e-

MA7 =<A> 5<5><O0=AD<C/ 1-2ro!rama activitati&or instructiv.educative in !radinita de copii, 5ucuresti , EFFG* E- u!enia 5arcau 7ica&iuc ,,1FF1 3ocuri pentru copiiBB H-,,H1 Aocuri in aer &i'er sau pe covorBB ditura Aramis EFFI-

12

Captarea $i orientare a aten(iei copii&or

Spiridu$u& Mo$u&ui este +nc)ntat de &ucruri&e minunate pe care &e.au rea&izat copiii $i &e propune acestora s" c)nte, s" danseze $i s" se 3oace-

9p&ica(ia

Anun(are a temei $i a o'iective &or

Voi anun(a 3ocuri&e pe care &e voi 9p&ica(ia desf"$uraConversa ,,2osta$u&. 3oc (ia distractiv ,,Mesa3 catre Mo$
13

Cr"ciun. 3oc &ini$titor 2rezentarea 3ocuri&or $i re!u&i&e de 3oc a&e acestora9p&ica(ia ?/P!t%"$ Copiii se vor a$eza &a m"su(e, iar unu& dintre ei va fi 2o$ta$ - & va primi o scrisoric" de &a ducatoare6n p&ic va fi introdus" o form" !eometric" +nv"(at"2o$ta$u& va veni +n fa(a copii&or, &au$" $i va cioc"ni-co&e!ii vor +ntre'a +n cor/Cine.i aco&o? 2o$ta$u& va r"spunde/O vr"'iu("- Ji ce ne.aduce? O scrisoric"2entru cine? 2entru un copi& cuminteS" pofteasc" $i s" intre! 2o$ta$u& va a&e!e un copi& cuminte, c"ruia +i

2rezenta rea optim" a con(inut u&ui

Antrenar ea copii&or +n 3oc* 2&ic* <ndividu a&a

Spiridu $u&

14

va +nm)na p&icu&Copi&u& va !"si forma !eometric" +n p&ic $i o va descrie/Am primit---#un cerc !a&'en%Aocu& va continua, cu copi&u& cuminte +n ro&u& po$ta$u&ui@/ ;;M&1% ct#& M! C#ci"*8 Copiii stau +n cercu&e( pe covora$,trec repede din m)n" +n m)n" spiridu$u&,iar &a semna&u&,,S7O2,c opi&u& &a care este spiridu$u& spune tare ce ar dori s".i aduc" Mo$ Cr"ciunO'(inere a performa n(ei Dup" e9p&icarea re!u&i&or 3ocu&ui se va trece &a rea&izarea 3ocu&ui de pro'"- 6n desf"$urarea 3ocuri&or de c"tre copii se va pune accent pe respectarea re!u&i&or de 3oc2resco&arii vor ascu&ta apoi Demonstr a(ia 6ncura3"r i, Aprecieri ver'a&e

15

co&inde romanesti -

va&uare a

Sunt emise Conversa aprecieri asupra (ia desf"$ur"rii activit"(ii $i asupra respect"rii re!u&i&or 3ocu&ui, asupra comportamentu&ui individua& $i co&ectiv a& pre$co&ari&or-

Aprecier ea ver'a&"

16

SCENARIUL ACTIVITATII

*t5$*i#&% 6& 6i)i*&% ducatoarea intr" +n c&as" +nso(it" +n sa&a de !rupa de copii -Ace$tia se aseaz" +n semicercS%$"t"$: . 5un" diminea(a, !rupa mic"1 !rupa 0reierasi&or ! . 5un" diminea(a, doamna educatoare!

17

ducatoarea sa&ut" un copi&, iar cei&a&(i se sa&ut" +ntre eiducatoarea anun(" tema zi&ei P#&=&*%: Se stri!" ;cata&o!u&- 6n fa(a copii&or sunt a$ezate dou" co$u&e(e/ unu& cu nori$ori a&'i pentru copiii prezen(i, ce&"&a&t cu nori$ori ne!ri pentru copiii a'sen(i- 6n momentu& +n care copiii prezen(i +$i aud nume&e, iau din co$u&e( un nori$or a&' $i +& pun pe panou& specia& amena3at- Dup" ce nori$orii a&'i au fost a$eza(i, c,em un copi& care va pune pe panou nori$orii ne!ri pentru copiii a'sen(i- A'sen(ii sunt sta'i&i(i de +ntrea!a !rup" de copiiC%$&*6%#"$ *%t"#ii: - 6n ce anotimp suntem? - Cum este vremea afar"?#cu soare,rece,p&ou",+nnorat"% - Cum v.a(i +m'r"cat c)nd a(i venit &a !r"dini("? ducatoarea prezint" caracteristici&e iernii),#ti#&% c" c&i$%$i este un a&t moment a& +nt)&nirii de diminea("- 2entru a nu se creea nemu&(umiri +ntre copii, voi numi eu pe cei care.$i vor +mp"rt"$i impresii&e, e9perien(e&e etc-

18

. ;Ast"zi, copiii cu nume&e Andrei $i Carina ne vor povestii dac" au +mpodo'it 'radu&- i pot +mp"rt"$ii co&e!i&or $i a&te evenimente din via(a &orCopiii &e pot pune +ntre'"ri etcN!"t%t&% =i$&i Anun( tema zi&ei /; Vine,vine Mos Craciun E$&)&*t"$ 1"#,#i=. un co&et adus de po$ta$ p&in cu podoa'e pentru 'rad- Ar"t copii&or co&etu&, se face intuirea materia&u&ui din co&et. Surpriz" ! Ce am mai !"sit eu +n co&et! K--un p&icDesc,id p&icu& $i !"sesc un CD de &a Mo$ Cr"ciun- 2entru c" se apropie s"r'"toarea Cr"ciunu&ui, acesta ne.a f"cut cadou o poveste care se nume$te ; 2ovestea &ui Mos Craciun Spun copii&or povestea- Do&osesc o mimic", !estic" $i o modu&a(ie a vocii adecvataAdresez intre'ari copii&or referitoare &a continutu& povestiiT#%*=iti&/ <mitand z'oru& fu&!i&or de nea copiii se +ndreapt" spre arii&e de stimu&are unde sunt fami&iariza(i cu materia&e&e $i sarcini&e de &ucru>a Art, se vor decora cu a3utoru& 'etisoru&ui podoa'e&e pentru pomu& de Cr"ciun # +n!era$i,!&o'u&e(e,ste&u(e,c&opo(ei% -

19

>e atra! aten(ia c" pentru fiecare cu&oare fo&osim c"te un 'e(isor cu care atin!em u$or suprafa(a o'iecte&or decupate-Aceste ornamente vor fi prinse +n 'rad>a Construcii 1vor construi, a3utandu.se +ntre ei, ;casa si drumu& catre casa &ui Mos Craciun Diecare copi& +$i a&e!e sectoru& unde doreste s" &ucrezeducatoarea trece pe &a fiecare centru $i a3ut" copiii &a nevoieDericit Spiridu$u& mo$u&ui &e propune copii&or s" se 3oace $i s" danseze cu e& pentru a se re&a9a- Atmosfera se destinde prin 3ocu& distractiv ,,2o$ta$u&$i 3ocu& &ini$titor ,, Mesa3 c"tre Mo$ Cr"ciun- 2re$co&arii vor ascu&ta apoi co&inde rom)ne$ti -

20

S-ar putea să vă placă și