Sunteți pe pagina 1din 1

SERIA ARHEOLOGIE

DUMITRU D. BOGHIAN

LES COMMUNAUTÉS CUCUTÉNIENNES DU BASSIN DE BAHLUI


COMUNITÃÞILE CUCUTENIENE DIN BAZINUL BAHLUIULUI
THE CUCUTENIAN COMMUNITIES/IN THE BAHLUI BASIN
COMUNITÃÞILE CUCUTENIENE
DIN BAZINUL BAHLUIULUI
*
THE CUCUTENIAN COMMUNITIES
IN THE BAHLUI BASIN
*
LES COMMUNAUTÉS CUCUTÉNIENNES
DU BASSIN DE BAHLUI

DUMITRU D. BOGHIAN

ISBN: 973-86043-9-9 EDITURA BUCOVINA ISTORICÃ


ISBN: 973-666-101-6 EDITURA UNIVERSITÃÞII “ªTEFAN CEL MARE”
SUCEAVA/2004