Sunteți pe pagina 1din 2

Ramurile Sociologiei In cadrul sistemului, fiecarui element ii este rezervat un anumit rol sau functie si aceasta potrivit insusirilor

esentiale pe care le poseda elementele respective si relatiile pe care elementele le are cu celelalte elemente si cu sistemul in ansamblul sau. Prin corelarea cerintelor de a se tine seama atat de structura unui sistem, cat si de funtiile pe care le indeplinesc elementele ce alcatuieste sistemul, va rezulta o metoda specifica de cercetare si interpretare a sistemelor sub denumirea de analiza structurata functionala. Aceasta metoda se utilizeaza in toate stiintele, in deosebi in stiintele sociale. O alta problema asupra careia atrage atentia teoria generala a sistemelor este aceea ca elementul oricant de simplu ar parea, include alte elemente, prezentandu-se ca un sistem. De aici va rezulta o alta cerinta metodologica, aceea de a se continua cercetarea si la nivelul elementelor pentru a dezvalui componentele si functiile acesteia si respectiv structura subsistemului care se prezinta ca element al unui macrosistem. De pe pozitiile teoriei generale a sistemului se pot delimita sociologiile de ramura de cea generala, avand ca obiect de investigare societatea in ansamblul ei sau sistemul social global, sociologia generala se va axa pe identificarea legilor care stau la baza structurii si dinamicii societatii. Sociologia procedeaza la cercetarea relatiilor existente in interiorul societatii intre componentele de baza ale aesteia si rolul care-l primeste fiecare componenta in cadrul sistemului, o atentie deosebita fa vi acordata studierii corelatiilor functionale si echilibrelor ce trebuie sa existe in cadrul sistemului. In toate investigatiile intreprinse de sociologia generala, componentele care alcatuiesc societatea sunt abordate in calitatea de elemente ale sistemului social global si in aceea acre poseda o structura complexa si elemente care indeplinesc functii bine conturate. De aceea se impune continuarea efortului de cercetare sociologica la nivelul subsistemului si in cercetarea lor in sisteme la fel de complexe ca sistemul social global. Aceasta sarcina va fi preluata de sociologia de ramura, fiecare cercetand un anumit subsistem al sistemului global. Dezvoltarea sociologiei de ramura va avea ca rezultat extinderea investigatiilor la nivelul elementelor care alcatuiesc subsistemele si cercetarea acestora in calitate de subsisteme. In consecinta, in cadrul diverselor sociologii de ramura, se vor constitui treptat sociologii de subramura. Astfel in cadrul sociologiei economice, se va intalni o sociologie industriala, agrara, a comertului, etc. Delimitarea tot mai riguroasa a sarcinilor ce revin sociologiei generale de

sarcinile de care se ocupa sociologia de ramura a reprezentat conditie a progrresului intregii sociologii tehnologice. Astfel, sociologia generala pentru a elabora interpretare riguros stiintifica a intregii vieti sociale, are nevoie de informatii privitoare la modul incare se constituie si functioneaza fiecare subsistem social si la factorii ce permit functionarea lor optima. umai in masura incare ea dispune de asemenea informatii, poate sa realizeze o informatie specifica a socialului. Sociologia de ramura se va raporta la teoria sociologica generala, deoarece aceasta da seama de locul pe care il detine domeniul de care se ocupa o anumita sociologie de ramura in cadrul ansamblului social de relatii pe care subsistemul le are cu celelalte subsisteme si cu sistemul social global. !ara cunoasterea acestor conditionari externe ale subsistemului, nici o sociologie de ramura nu va reusi sa a"unga la o interpretare corecta, la modul cum functioneaza si constituie subsistemul de care se ocupa. #odul specific in care a evoluat sociologia pana in prezent evidentiaza ca nu a fost posibila constituirea unei sociologii generale cu adevarat specifice, in absenta cunoasterii temeinice a modului cum se constituie si functioneaza socialul in profunzimea componentelor sale asa se si explica deplasarea centrului de greutate dinspre cunoasterea societatii globale spre cunoasterea in detaliu a componentelor acestora. In prezent sunt inrudite functiipe pentru a se realiza o constructie cuprinzatoare asupra socialului, dar asa cum precizeaza unui dintre cei mai de seama sociologie contemporani, aceasta nu este din vina sociologilor ci datorita complexitatii deosebite a realitatii sociale. $tilitatea sociologiei generale pentru sociologii de ramura este vizibila si sub aspect metodologic in sensul ca sociologia generala este cea care elaboreaza bazele teoretice ale cercetarii teoretice care pune la punct metode ce cercetare sociologica aplicabile in orice investigare a socialului.