Sunteți pe pagina 1din 21

S.C.Good Chicken S.R.L.

CUPRINS
Cap 1 Informaii despre firm Cap 2 Strategia personal i de afaceri Cap 3 Descrierea produsului sau a ser iciului oferit Cap ! "nali#a de pia Cap $ %lanul de marketing Cap & %ersonalul Cap ' %roducia i li rarea Cap ( %lanul financiar

Capitolul 1 Informaii despre firm


Denumirea firmei)S.C.Good Chicken S.R.L. *irma a fost infinat +n data de 3,.,&.2,,, i +nregistrat +n Registrul Comerului cu numrul (-.3''.2,,,/cod unic de identificare R0 ,-,-1-(-. "dresa firmei)Strada 1ihai 2minescu /3r.121/45rlu /Iai 1anager firm)Gin 1ihaela Ro6ana Istoricul firmei) 7ntreprinderea S.C. Good Chicken S.R.L. infinat in iunie 2,,, i a fost iniiata de Stoleru Cristina la 1$.,'.2,,, /iar domeniul su de acti itate a fost producerea produselor tip *ast8*ood.Deoarece nu a a ut un mare succes pe pia/s8a mai alturat un nou asociat +n anul 2,,!/ Gin 1ihaela Ro6ana. *irma a fost moderni#at cu noi utila9e.Societatea nu are filiale sau sucursale in ara sau strintate. Repartiia capitalului statutar al Good Chicken S.R.L. +ntre asociai) "S0CI"I Gin 1ihaela Ro6ana Stoleru Cristina S:1" ;2< ',,,,euro (,,,,euro C0=" > !,> !,>

0?iecti ul principal de acti itate) *a?ricarea produselor tip *ast8*ood si li rarea acestora la domiciliul clientului.

Capitolul 2 Strategia personal i de afaceri


Scopul +ntreprinderii este satisfacerea necesit@ilor popula@iei oraului 45rlu cu produse alimentare ;fast8food< Ai prestarea de ser icii prin acti itatea de antreprenoriat pentru reali#area intereselor sociale Ai economice ale mem?rilor asocia@i pe ?a#a ?eneficiului o?@inut. %entru o?iecti elor propuse/+ntreprinderea a practica urmtoarelor genuri de acti itai) 8reali#area la comand a produselor tip *ast8*ood 8li rarea la domiciliul clientului 8preul produselor/precum i preul li rri a fi accepta?il "facerea are anse mari de reuit/deoarece cererea este +n cretere pentru produsele pe care le oferim/po#iia geografic . %entru a atinge o?iecti ele propuse/intreprinderea a adopta o strategie +ndreptat spre) 8reali#area poduselor de o calitate superioar concurentilor 8in functie de cererea clienilor or fi introduse produse noi 8in momentul lansrii unui sortiment nou/preul a fi su? cel al concurenei i cu noi oferte 8calitatea ct mai ?un a produsului 8ridicarea ni elului de deser ire post8 5n#areB 8sta?ilirea unui pre@ con ena?il pentru toate pturile sociale. Intenionm s moderni#m spaiul de producie conform standardelor europene. Reclama produselor Ai ser iciilor prestate a fi efectuat prin intermediul re@elei mass8media/ foi olante/ standuri luminescente Ai pe automo?ilele care li rea# produsele firmei. 7ntreprinderea preconi#ea# s foloseasc un am?ala9 original/ +n care a fi li rat gama de produselor tip *ast8*ood . "cesta a consta din foaie de carton presat/ a 5nd imprimate pe fa@ em?lema +ntreprinderii Ai date ce caracteri#ea# +ntreprinderea/ adresa 9uridic/ numerele de telefon. Dup ce produsele au fost fa?ricate la comanda clientului/ +n o?liga@iile firmei intr li rarea produsului p5n la locul de destina@ie. Clien@ilor care comand peste un numr sta?ilit de produse/ li se a acorda un mic cadou.

Capitolul 3 Descrierea produsului sau a serviciului oferit


%rodusul care a fi fa?ricat este "ngusCCiuperci Snack 2l eian ;CrispD< cald a satisface cele mai rafinate gusturi. %rodusul firmei noastre este orientat spre satisfacerea ne oilor #i de #i/ fie #i de lucru/ fie #i de sr?toare. "ngusCCiuperci Snack 2l eian ;CrispD< propus de firma a a ea gusturi diferite Ai specifice. "cest gust se a datora condimentelor proaspete Ai neo?iAnuite. Denumirea "ngusCCiuperci Snack 2l eian ;CrispD< a fi la fel diferit/ aceasta depin#5nd de materia prim Ai condimentele i sosurile folosite la fa?ricarea produsului finit. Eor e6ista urmtoarele produse) FGurgersCSandHich IGig 1ac ILi r trimestru cu ?r5n# I4am?urger ICheese?urger I Cheese?urger du?lu I1c Dou?le I SandHich cu Ca?anos ISandHich cu salam si casca al ISandHich cu sunca si casca al ISandHich cu piept de pui si casca alB F%ui I1cGites picante de pui I%ui ti ita I%remium CrispD Chicken FSalate ISalat de pui CrispD ISalat de sunc cu pui la grtar ISalat de la sud8 est cu pui la grtar ISalat Ranch F1ic De9un $

IGig 1ic de9un IScorioara se topete I%5ine cald i c5rnai FCartofi I%orie mare pr9ii I%orie mic pr9ii IJedges FGuturi I*riptur de cafea ICeai dulce ICiocolat cu lapte ICoca8Cola ISprite I"pa plata La Dorna Se preconi#ea# de a produce sandHich de diferite mrimi Ai/ respecti / de diferite greut@i. %rodusul original al firmei a satisface gusturile fiecrei persoane/ gra@ie posi?ilit@ilor pe care le oferim clien@ilor. Eiitorii clien@i ai firmei or putea comanda "ngusCCiuperci Snack 2l eian ;CrispD< con@in5nd diferite produse Ai condimente specifice.

&

Capitolul 4 !nali"a de pia


%rodusul fa?ricat Ai oferit de firm fiind un produs final/ a fi reali#at pe pia@ consumatorului Ai este orientat persoanelor de toate 5rstele. %ia@a aleas de +ntreprindere este o pia@ +n creAtere.*irma este unica firm care prestea# asemenea ser icii +n ra#a oraului 45rlu. In iitorul apropiat/ dac eniturile de la acti itatea or spori/ se aAteapt deschiderea noilor filiale Ai +n alte oraAe. Dat fiind faptul c +n ora nu e6ist concuren@i reali ai +ntreprinderii/ cota pe pia@ a fi ma9or ;se aAteapt la 3,8!$>/ aceasta mrindu8se respecti odat cu po#i@ionarea Ai pe alte pie@e<. Clien#ii poten#iali ai +ntreprinderii sunt persoanele de toate 5rstele/ +ncep5nd cu copiii de la 1, ani p5n la oamenii +n 5rst. =otuAi pia@a @int a +ntreprinderii constituie persoanele 5rsta crora este +ntre 1$8$, ani studen@ii Ai e l e i i d e l i c e u . 7ntreprinderea a acti a pentru +nceput +n oraul 45rlu . In urma unor studii Ai cercetri s8a a9uns la conclu#ia c sectorul cel mai potri it pentru acest tip de acti itate este Centru. "lte a anta9e) 8condi@ii de lucru normale ;electricitate/ canali#are/ +ncl#ire/ ga#/ telefon<B 8e6isten@a sta@iilor de alimentare cu petrol +n apropiereB 8e6isten@a unui numr mare de oficii/ institu@ii de +n @m5nt/ tinerii or fi clien@ii principali 8 pionerii ser iciului +ntreprinderii. %entru ai determina pe clien@ii s cumpere produsele fa?ricate de +ntreprindere/ conducerea a pune accentul/ +n primul r5nd/ pe calitatea deose?it a ser iciilor prestate/ pre@ul con ena?il/ ama?ilitatea la +ndeplinirea comen#ii/ noutatea ser iciului Ai produsului. Cam &,> din 5n#ri repre#int clenii regulai. %entru +nceput frec en@a sunetelor de comand a produsului a fi mic/ aceasta din urm ma9or5ndu8se odat cu ridicarea image8ului firmei Ai afirmarea pe pia@a. De asemenea frec en@a cumprrii se a deose?i de la o perioad a #ilei la alta/ fiind mai mic +n perioada #ilei/ apoi mrindu8se la sf5rAitul #ilei.

'

%rodusele firmei or fi distri?uite direct consumatorului/ +n urma unui sunet de comand. Distri?uirea +n ra#a pie@ei alese a fi efectuat timp de 1$82, min./ produsele fiind li rate +n condi@ii speciale/ pstr5ndu8se calit@ile specifice. 0dat cu lrgirea acti it@ii Ai pie@ei de desfacere/ se preconi#ea# de a desface produsele Ai prin intermediul unei re@ele de maga#ine de firm. %re@urile la produsele li rate or fi constituite din elementele proprii lor/ reieAind din costurile de produc@ie Ai din alte cheltuieli. Se preconi#ea# de a sta?ili pre@urile la un ni el mai 9os CLI $8(> +n #ilele de sr?tori. C03C:R23K" 7n ra#a oraul 45rlu mai e6ist doi productori de produse tip *ast8*ood ;LG00D8*00DL i Dopo %oco<. G00D8*00DL propune un asortiment foarte limitat Ai nu li rea# produsul la domiciliu. Dopo %oco produce un sortiment destul de ariat/ de asemenea li rea# la domiciliu/ dar de9a este renumit +n oraA pentru calitatea +n permanent scdere/ Ai timp +ndelungat de pregtire. G00D8*00D propune sandHishul la un pre@ con ena?il de !8 $ R03 +ns aspectul Ai ingrediente fiind foarte primiti e. Dopo %oco propune "ngus la pre@uri mult mai ridicate $8' R03. %rin com?ina@ia pre&calitate, asortiment&noutate sperm s cucerim un segment mai mare de pia@. 7n urma apari@iei +ntreprinderii M Good ChickenN SRL pe pia@ se presupune o reac@ie ne+nt5r#iat din partea G00D8*00D / care ar putea +ncepe prestarea ser iciului de li rare. "nali#5nd sectoarele date putem afirma c acestea ) sunt relati compacteB enitul mediu la locuitorilor +n general e destul de +naltB infrastructura de# oltatB ine6isten@a unei oferte largi de m5ncturi calde. Concuren@ii de asemenea se afl +n sectorul Centru/ +ns la M G00D8*00DN nu +ntotdeauna po@i gsi un loc li?er/ iar la M Dopo %ocoN/ pe care locuitorii o pot comanda Ai de acas/ sunt pu@ine locuri si prepararea "ngus8ului este foarte +ndelungat.

Caracteristici

MG00D8*00D S.R.L.N

%re $ Calitate ! "spectul ! produselor "mplasament ! 2 $ Ser icii ctre 3 3 ! client 1arc ! 3 ! %u?licitate $ 3 ! Imaginea $ ! $ firmei 26perien +n 3 3 3 domeniu =0="L 3& 23Fig.1 Comparaia cu principali concureni Scara pentru e aluare s8a fcut de la 18$ /1 repre#inta criteriu sla?/iar $ un criteriu foarte ?un. 7n funcie de pre/ MG00D8*00D S.R.L. i M Good ChickenN S.R.L. au o?tinut un puncta9 de $ puncte/urmata de M Dopo %oco S.R.L.N cu ! puncte. 7n funcie de calitate / M Good ChickenN S.R.L are puncta9ul ma6im de $ puncte ceea ce inseamn o calitate ?un a produselor /urmata de MG00D8 *00D S.R.L. cu ! puncte/cu puncta9ul cel mai mic este M Dopo %oco S.R.L.N cu 3 puncte/o calitate mai sla?a. "spectul produselor au acumulat acelai puncta9. "mplasamentul cel mai ?un il are firma M Good ChickenN S.R.L. cu $ puncte. 26pieriena in domeniu fiind pus estimati . !nali"a S$%& %uncte tari) I amplasarea este intr8un loc foarte des circulat I pre@ atracti Ire@ea de comerciali#are Isortiment di ersificat de produse -

M Dopo %oco S.R.L.N ! 3 !

M Good ChickenN S.R.L. $ $ !

Iechili?rul financiar solid Iidei de produse noi i originale Ipersonal pregatit/dedicat i serios %uncte sla?e) Icapaciti de producie si transport mai greu de adaptat Ie6perien puin in domeniu Icunoaterea ine6acta a cererii cantitati pe produse

1,

Capitolul ' Planul de mar(eting


Strategia de produs S.C.Good Chicken S.R.L. a oferi o arietate de produse de fast food/ i a pune accent pe gradul de inoire a produselor/ pe structura gamei de produse i ni elul calitati al acestora dar i pe imaginea produselor . *irma S.C.Good Chicken S.R.L.. a lansa +n cur5nd pe pia@ un nou produs care a satisface papilele gustati e oricrei persoan care a +ncerca acest produs se a numi "ngusCCiuperci Snack 2l eian ;CrispD< Strategia de pre %reurile practicate or +ncadra firma S.C.Good Chicken S.R.L. / +ntr8o categorei medie. 7n funcie de produs/ firma a practica un adaos comercial de 2,>. "stfel un "ngusCCiuperci Snack 2l eian ;CrispD< a costa +ntre !/$8$ lei i o porie de cartofi intre 38!lei. 7n Heekend/ +ntre orele 1,),,812)3,/ firma a practica reduceri cu 2,> la clieni fideli i 1,> pentru restul clienilor deoarece dorete s atrag c5 i mai multi consumatori. Clieni fideli or primi un talon de reduceri pe care +l pot utili#a la fiecare achi#iionare de produse in aloare de $, lei iar dup acumularea sumei de 3,, lei/ or primi un cadou din partea firmei. Strategia de promovare Reclama produselor i ser icilor prestate a fi efectuate prin intermediul re@elei mass8media/ foi olante Ai pe automo?ilele care li rea# produsele firmei. Cu a9utorul unor persoane/ or fi rasp5ndite aceste reclame ;pliante< / +n cutiile potale ale locuitorilor/ pe strad/ la mall/etc. "cti itatea de 5n#are se a desfura +n principal +n sediul curent /+n contact direct cu consumatorul final. %rodusele firmei or fi e6puse +n maga#inele de specialitate/+n supermarket/ mall. =oate produsele or fi am?alate in pungi de hartie/ cutii i +n caserole din plastic am?alarea produselor a fi personali#ata cu insigna firmei. Strategia de distribuie 11

%rodusele or fi 5ndute direct +n +ncinta firmei/ dar si +n supermarket8uri unde e6ist un loc special amena9at pentru consumarea acestor produse. Programul de lucru) Luni8Eineri) (),,823),, S5m?t) nonstop Duminic) nonstop

12

Capitolul ) Personalul
*irma a fi condus de) director general/ director tehnic/ manager Ai administratorul. 1anagerul/ directorul general Ai directorul tehnic or anga9a Ai or controla personalul/ or coordona +ntreaga acti itate/ se or ocupa direct de pro?lemele de produc@ie precum Ai de contractare pentru apro i#ionare i desfacere. Director general) Stoleru Cristina 26perien@ +n specialitate) - ani 26perien@ pe post) ! ani %uncte tari )capacitate de a e alua Ai a lua deci#ii/capacitate de a lucra cu oameni/g5ndire strategic/spontanietate. %uncte sla?e) nepunctualitatea. 1anager) Gin 1ihaela8Ro6ana 26peren) studii superioare de profil economic 26perien@ pe post) 3 ani %uncte tari) aptitudine de comunicare/ oca?ular ?ogat/ capacitate de coordonare/ a?ilitate de negociere/ capacitate de planificare i organi#are/ spirit de echip. %uncte sla?e) ne+ncrederea +n sine. Director tehnic) Gin Iulian 26perien@) studii superioare tehnice 26perien@ pe post) 2 ani %uncte tari) planificare ordonat a acti it@ii de produc@ie/apro? instruc@iunile tehnice pentru fiecare fa# de produciie. %uncte sla?e) inadopti?ilitate la condi@iile de stres. "dministratorul a @ine e iden@ele conta?ile Ai a supra eghea acti itatea de achi#iie i desfacere. 26perien@) studii superioare 26perien@ pe post) 1 an %uncte tari) g5ndire strategic/am?i@ie/anergie/spontaneitate %uncte sla?e) ne+ncredere +n sine

13

Restul personalului este alctuit din) de 2 ?uctari e6perimenta@i Ai 2 a9utoare ale ?uctarului. %rocesul de li rare a fi efectuat de 2 persoane anga9ate. %ersonalul a fost selectat/ instruit i testat la locul de munc/ cu fiecare anga9at a fost +ncheiat un contract de munc indi idual.

Capitolul * Producia i livrarea

%rocesul de producie const +n urmatoarele etape) I"pro i#ionarea cu materii a +ntreprinderi I%regtirea ciupercilor I%regtirea "ngusCCiuperci Snack 2l eian ;CrispD< ILi rarea la domiciliu 1ateriile prime or fi procurate de la productori autohtoni .Condimentele si alte de care nu dispunem or fi aduse din Italia /o relaie de prietenie /de la un fast8food din Li orno cu reete originale. %entru pregatirea "ngusCCiuperci Snack 2l eian ;CrispD< a em ne oie de friteu# du?la 12/+ncl#itor cartofi/grtar grill electric/aparat ke?a? fara motor/grill de ?anc/ itrin cald pentru e6punere/crepiera. Reali#area "ngusCCiuperci Snack 2l eian ;CrispD< la comand a fi efectuat de c5te a persoane cu a9utorul a ! autoturisme +nchiriate timp de 2,83, min. =oate produsele or fi am?alate/ ce a permite pstrarea gustului Ai calit@ii. Li rarea a fi efectuat de c5tre 2 din asocia@i Ai 2 persoane anga9ate. In ca# c automo?ilul este ocupat cu o comand/ sau clientul se gseAte nu departe de fast food comanda a putea fi +nfptuit pe 9os sau cu ?icicleta. Se preconi#ea# c +ntreprinderea a lucra +ntre (812 ore +n fiecare #i a sptm5nii. 7nc un element cheie a acti it@ii este faptul c clientul a putea comanda orice com?ina@ie de componente constituitoare ale pi##ei/ pre@ul depin#5nd de ele. Oilnic se produc 3,, de "ngusCCiuperci Snack 2l eian ;CrispD< /lunar ',,/anual (2,,,. 7ngrediente necesare pentru prepararea "ngusCCiuperci Snack 2l eian ;CrispD<) 8chifle 1!

8ciuperci 8cartofi 8salata de ar#a 8castra ei 8roii 8sos de maione# 8sos de roii

Capitolul + Planul financiar

Cheltuieli cu in esti@ia ini@ial 1oderni#rile au fost reali#ate de firma Cast Grup cheltuielile fiind fcute cu) moderni#area instala@iei electrice i instalaiei sanitare) 2$,, P moderni#area instalaiei de +ncl#ire.rcire care asigur confortul prin temperatur/ umiditate constant i aer purificat) 2,,,P achi#i@ia de utila9e moderne) 3, ,,, P amena9ri interioare) #ugr it pere@i cu opsea la a?il) !,, P gresie pe toat suprafaa unitii $,, P organi#area interioar) 1 itrin cald pentru e6punere &,, P 2 +ncl#itor cartofi $,, P rafturi pentru e6punerea produselor 2,,P cuptor cu microunde 1$, P cass de marcat 1',,P estiar pentru salariate !,,P ?irouri amena9ate cu calculatoare/ imprimante/ fa6/ di erse lucruri pentru ?irotic ;dosare/ hrtie/ pi6uri etc.< !$,, P Ealoarea cldirii +n momentul achi#iionri a fost de ', ,,, P Camera de depo#itare a materiilor prime i au6iliare a fost moderni#at/ iar cheltuielile au fost de 3,,,, P =otalul cheltuielilor i in estiiilor 1!3!$,P

1$

%o#i@ie 1anager

3umr 1

Salar indi idual net8 Cost total R03 firm8R03 !,,, 3(,, 2,,, 3,,, 3,,, 1,,, 1,,, ',, ',, 1(,, 2(,, 2'$, 3($, !&$, 1$13 12&,

pentru

Director 1 general Director 1 tethnic "dministrator 1 Guctar %ersonal li rare %ersonal curenie E5n#tor ! de ! de 2 3

=0="L 1' 2'',, 22!23 Fig.2 Cheltuieli cu personalul "?onamentul lunar de telefon mo?il este de 2$, 2uro.lun. Cheltuielile cu utilitatile ;medie.lun< $,, 2uro. Cheltuielile cu apro i#ionarea) apro i#ionarea cu matrii prime se face la o lun/ iar cu materii au6iliare la fiecare 9umtate de lun ',,, 2uro.lun. :n client cumpr +n 9ur de 28 ! produse. %entru 1$, de clien@i pe #i Q3, de #ile R !$,, clien@i lunar. Dac a em !$,, clien@i lunar care cumpara +n medie 3 produse/ om inde 13$,, produse.lun. Fond iniial necesar In esti@ia ini@ial +n amena9are) &$ -$, 2uro Salarii pe & luni) 13!$3( 2uro :tilit@i pe & luni) 3,,, 2uro "pro i#ionare pe & luni) !2,,, 2uro Salariile calculate la un curs alutar al 2uro de !/$ lei/ repre#int &,$!21 2uro pe & luni.

1&

=otal) '1&3'1 2uro Profit lunar Salarii) !-(3 2uro calculate la un curs alutar de !.$ lei :tilit@i) $,, 2uro "pro i#ionare) ',,, 2uro Cheltuieli lunare) 12!(2 2uroR $&2&- Ron 7ncasri lunare) 1-,,, 2uroR (3',, Ron %rofit lunar) &$1' 2uroR 2-32&$ Ron In esti@ia ini@iat de 1$,,,, 2uro se amorti#ea# +n 11 luni. Condiii de creditare Credit Do?5nda 3umr rate.an %erioada de graie 3umr an pentru credit Rata de ram?ursare 1,,,,,R03 2$> & ! ! $,,,R03

Ealoarea creditului este de 1,, ,,, R03. Deoarece numrul anilor +n care creditul a fi +napoiat este de ! ani/ numrul de rate pre a#ut pentru este de &/ iar perioada +n care imprumutatul nu platete nici o rat ctre ?anc este de ! rate/ rata de ram?ursare a fi de $,,, R03. Rata de ram?ursare) 1,,,,,.;!Q&<8!R$,,, R03

1'

&a,el de creditare i ram,ursare 3r. ram?. 1. 2. 3. !. $. &. '. (. -. 1,. 11. 12. 13. 1!. 1$. 1&. 1'. 1(. 1-. 2,. 21. 22. 23. 2!. Sold cred. 1,,,,, 1,,,,, 1,,,,, 1,,,,, 1,,,,, -$,,, -,,,, ($,,, (,,,, '$,,, ',,,, &$,,, &,,,, $$,,, $,,,, !$,,, !,,,, 3$,,, 3,,,, 2$,,, 2,,,, 1$,,, 1,,,, $,,, Do?. scad. Rata ram?. &2$, , &2$, , &2$, , &2$, , &2$, $,,, $-3'/$ $,,, $&2$ $,,, $312/$ $,,, $,,, $,,, !&('/$ $,,, !3'$ $,,, !,&2/$ $,,, 3'$, $,,, 3!3'/$ $,,, 312$ $,,, 2(12/$ $,,, 2$,, $,,, 21('/$ $,,, 1('$ $,,, 1$&2/$ $,,, 12$, $,,, -3'/$ $,,, &2$ $,,, 312/$ $,,, de Rest ram?. 1,,,,, 1,,,,, 1,,,,, 1,,,,, -$,,, -,,,, ($,,, (,,,, '$,,, ',,,, &$,,, &,,,, $$,,, $,,,, !$,,, !,,,, 3$,,, 3,,,, 2$,,, 2,,,, 1$,,, 1,,,, $,,, , de Do?. acumulat &2$, 12$,, 1('$, 2$,,, 312$, 3'1('/$ !2(12/$ !2(12$ $312$ $'(12/$ &21('/$ &&2$, ',,,, '3!3'/$ '&$&2/$ '-3'$ (1('$ (!,&2/$ ($-3'/$ ('$,, (('$, (-&('/$ -,312/$ -,&2$

1(

Situaia veniturilor i c-eltuielilor


"n I Specificare Eenituri. Ch. de prod. %rofit ?rut Impo#it Do?. scad. %rofit disp. %rofit acumulat I (3', , $&2& 2'!3 1 !3((/ -& &2$, !,$2 1$ !,$2 1$ II (3', , $&2& 2'!3 1 !3((/ -& &2$, !,$2 1$ (1,! 3, III (3', , $&2& 2'!3 1 !3((/ -& &2$, !,$2 1$ 121$ &!$ IE (3', , $&2& 2'!3 1 !3((/ -& &2$, !,$2 1$ 1&2, (&, "n I 33!(, , 22$,' & 1,',2 ! 1'$$$/ (! 2$,,, &'1&(/ 1& 1&((, 2(/2 "n II 33!(, , 22$,' & 1,',2 ! 1'$$$/ (! 2312$ &-,!3/ 1& 1'$', '1/! "n III 33!(, , 22$,' & 1,',2 ! 1'$$$/ (! 1(12$ '!,!3/ 1& 1(311 1!/& "n IE 33!(, , 22$,' & 1,',2 ! 1'$$$/ (! 1312$ '-,!3/ 1& 1-1,1 $'/( "n E 33!(, , 22$,' & 1,',2 ! 1'$$$/ (! (12$ (!,!3/ 1& 1--!2 ,1 "n EI 33!(, , 22$,' & 1,',2 ! 1'$$$ /(! 312$ (-,!3 /1& 2,(32 !!/2

1-

.lu/ul de numeral
Specificar e Resurse financiare propri Credite E5n#ri =otal intrri numerar In estii Cheltuieli operaiona le Cheltuieli financiare Rata cred. =otal ieiri numeral Surplus numeral "n I I 2,,,, , 1,,,, , (3',, 3(3', , 1-&'' $ &&1&"n I II 11!$, & , (3',, 1-(2, & , &&1&III IE 312(3 12$'( ' ' 0 0 '$313, "n II $,31!( "n III $$,1!' "n IE &,21!& "n E &$-1!$ "n EI '!&$1-

1,,,,, 33!(,, 11('-3 , 1-&''$ 2&!&'&

, 33!(,, (3'-!( , 2&!&'&

, 33!(,, ((!-!' , 2&!&'&

, 33!(,, -3&-!& , 2&!&'&

, 33!(,, --3-!$ , 2&!&'&

, 33!(,, 1,(131, 2&!&'&

(3',, (3',, 3-&$3 2,-!( ' ' , ,

&&1&- &&1&-

&2$, , 2&-1! 11!$, &

&2$, , '2!112$'( '

&2$, ,

&2$, ,

2$,,, , !(&!$1 $,31!(

2312$ , 2('(,1 $$,1!'

1(12$ , 2(2(,1 &,21!&

1312$ , 2''(,1 &$-1!$

(12$ , 2!'!2& '!&$1-

312$ , 2&'(,1 (13$1(

'2!1- '2!112$'( 13',& ' (

2,

0I01I%2R!.I3
1.Gre#uleanu S./2,,!81anagement agricol8teorie i practic.2ditura %2R*0R1"3=ICS /Iai. 2.=ofan /"./1--$80rgani#area unitilor agricole.2ditura 2co "rt/Iai. 3.3ica/%.i cola?./1--!81anagementul firmei. S.R.L. Condor Chiinu.

21