Sunteți pe pagina 1din 15

COALA GIMNAZIAL ANTON PANN, RM. VLCEA Prof. de nv. pr !

"r# T$dor Ro%"n" &"n e'" C'"(" pre)*+ +o"re E

,n +"+e" de nv*-"re# ."'$+"re Pr !*v"r* Per o"d"# / !"r+ e0 12 !"r+ e 1345 6(*p+. 77I077IV8
16 ore TC + CDS (1 or opional+ 1 or CLR- aprofundare, 1 or MEM- aprofundare)

Auxiliare : Del a Car Edu!a ional (CLR, MEM, ES, D") #oo$le ( CLR, MEM)

Z $" L$n / !"r+.

Co!pe+en-e (pe9 f 9e &P < 4.4, 4.1, 1./ CLR - 1%&' &%&' A(- 1%1' &%)

A9+ v +*- n+e)r"+e:pe d (9 p' ne; *n +lnirea de di,inea- % Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. Ce /-a 0n +,pla 0n 1ee$end2 3ou -i, i,pre/ii, a4 ep ri- a! i5i a e indi5idual Eu i cei dragi mie Audi-ie: Eu i cei dragi mie, de Clara Ru/e- 6or,ulare de 0n re7ri 4i r/pun/uri de/pre !on-inu ul ,e/a8ului audia Legenda ghiocelului, de Eu9en =ianu audi-ie, di/!u-ii pe i,a9ini 6or,ulare de 0n re7ri 4i r/pun/uri de/pre !on-inu ul unui ,e/a8 audia : per/ona8e, preri% "o5e/ irea !u a8u orul i,a9inilor din auxiliar !e re7uie !olora e Exer!i-ii de 5o!a7ular% Electricitate- di/!u-ii: Ce e/ e ele! ri!i a ea pen ru ine2 C+nd folo/i, !uren l ele! ri!2 Cu, folo/i, o7ie! ele !are fun!-ioea. !u ele! ri!i a e, dar fra a ne ele! ro!u a2 De !e /e aprinde 7e!ul2 Ce /i,7ol ne a5er i.ea. ! exi/ !uren ele! ri!2 Ele! ri!ienii folo/e/! e!>ipa,en de pro e!-ie2 Care 4i de !e2 *n +lnirea de di,inea- @ #un di,inea-aB Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. Le9enda 9>io!elului- Repo5e/ ire :den ifi!area li erelor C 4i +%

&e+"' de 9on- n$+ Eu 4i !ei dra9i ,ie

Re($r(e "anoul !u 0n +lnirea de di,inea- :,a9ini Auxiliar D", Del a pa9 &;

Ev"'$"re <7/er5area /i/ e,a i!

CLR04.4; 1.1 A(- &%&

Le9enda 9>io!elului, de Eu9en =ianu

Auxiliar CLR, Del a pa9 )6 :,a9ini din po5e/ e

<7/er5area /i/ e,a i!

RELIGIE MEM 04.5; /.4; 5.4 CLR- &%) A(- &%&

Ele! ri!i a e

Auxiliar MEM, Del a pa9% )?

<7/er5area /i/ e,a i!

M"r5 !"r+.

D" @ A%1 CLR04.1, 1.1 A(- &%&

Le9enda 9>io!eluluiRepo5e/ ire

"anoul !u 0n +lnirea de di,inea- Auxiliar CLR, #oo$le pa9% )?

<7/er5area /i/ e,a i!

MEM 04.5; /.4; 5.4 CLR-1%&, &%& A(-1%A


MM0 4./

A(- &%A E&,CA=IE >IZIC 0 1.4; 1.1

Exer!i-ii pre!u, !olorarea !er!ule-elor 0n !are apar C 4i +' re!unoa4 erea li erelor C 4i + 0n !u5in ele !e denu,e/! i,a9inile' /!rierea li erei C' po ri5irea /ila7elor pen ru a o7-ine !u5in e din dou /ila7e% Adunarea i scderea n concentrul 0 10 cu 1-2/ 1-5 uniti prin numrare Exer!i-ii de re.ol5are a unor opera-ii de adunare 4i /!dere !u a8u orul i,a9inilor Ri ,ul 4i !orelarea !u ,i4!ri /pa-iale: Vine, ine prima ara! De/en: "ri,ul /e,n al pri,5erii *n5-area pri.ei la o7ie! (apu!area, -inerea, ran/,i erea 4i lan/area o7ie! ului)' =o!uri din,i!e

Adunarea 4i /!derea 0n !on!en rul D @ 1D (ine, 5ine pri,a5araB Exe!u area ,i4!rilor !onfor, indi!a-iilor%

Auxiliar MEM, Del a pa9% )6 C+n e! Sala de /por

<7/er5area /i/ e,a i! E5aluare /ele! i5 <7/er5area /i/ e,a i! <7/er5area /i/ e,a i!

M er9$r ? !"r+.

D"- &%&, A%1 CLR @ 1%&' &%& MEM 04.5; /.4; 5.4 A(- &%A

*n +lnirea de di,inea- @ #un di,inea-aB Co,ple area !alendarului na urii, pre.en- e !. Adunarea i scderea n concentrul 0 10 cu 1-2/ 1-5 uniti prin numrare Exer!i-ii de re.ol5are a unor opera-ii de adunare 4i /!dere !u a8u orul i,a9inilor C.L.R.0 4.1;4./; 4.5; Exer!i-ii de !on/olidare pre!u,: 5.1 exer!i-iu de !i ire a !u5in elor 4i de A(%- &%A% /u7linia li erele 4i @ a!olo unde /un pre.en e' de 0n!er!ui i,a9inea !ore/pun.E oare !u5in elor !are 0n!ep !u /une ul A 4i !olorarea i,a9inilor !ore/pun. oare !u5in elor !are !on-in /un e ul @' de reali.are a /!>e,ei 9rafi!e' de 9/i !u5in e noi prin 0nl urarea pri,ei /ila7e' de for,a !u5in e noi

Adunarea 4i /!derea 0n !on!en rul D @ 1D

"anoul !u 0n +lnirea de di,inea- 6i4 de lu!ru

<7/er5area /i/ e,a i!a Au oe5aluarea

6i4 de lu!ru- Con/olid,B

"anoul !u 0n +lnirea de di,inea- 6i4 de lu!ru

<7/er5area /i/ e,a i!a Au oe5aluarea

ur,rind ,odelul da ' dar 4i de unire a pun! elor 0n ordinea nu,erelor% AV0 4.4; 1.1 CLR- &%) MM- 1%1 MM < 1.4, /.4 A(- 1%A "ei/a8 de pri,5ar- pi! area pri,elor /e,ene ale 5enirii ano i,pului pri,5ara% Audi-ie: An onio (i5aldi- La pri,a5era Sune e 5o!al- in/ ru,en ale "e #iua ta mmico!- audi-ie, ,e,orare, in erpre are Exer!i-ii de !olorare *n +lnirea de di,inea- @ #un di,inea-aB Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. Exer!i-ii pre!u,: /!rie o propo.i-ie la /f+r4i ul !reia / pui /e,nul FBG ' /!rie li era * 4i !u5in ele for,a e !u a!ea/ a' !i e4 e li erele 4i !olorea. nu,ai li era *H0 -3u,r, !o,ple ea. !/u-ele 4i re.ol5% - Re.ol5 la7irin ulB - Colorea.B *n5-area pri.ei la o7ie! (apu!area, -inerea, ran/,i erea 4i lan/area o7ie! ului)' =o!: J afe aB "ei/a8 de pri,5ar #lo! de de/en :n/ ru,en e /pifi!e Cr-ile de !olora Expunerea lu!rrilor

De .iua a ,,i!oB

<7/er5area /i/ e,a i!

Bo C !"r+.

D" @ &%&, A%1 CLR0 4.1, 1.1 A(-&%A

Re!api ulare% E5aluare% A,eliorareHde.5ol are

"anoul !u 0n +lnirea de di,inea- Auxiliar de e5aluare in erdi/!iplinar 6i4a nr 1I

<7/er5area /i/ e,a i! Au oe5aluarea

LD. ENGELZ MEM0 1.1, /./ CLR- &%A

Re!api ulare% E5aluare% A,eliorareHde.5ol are

Auxiliar de e5aluare in erdi/!iplinar 6i4a nr 1I Sala de /por Min9i

<7/er5area /i/ e,a i! Au oe5aluarea <7/er5area /i/ e,a i!

E&,CA=IE >IZIC 0 1.4; 1.1

"re9 irea or9ani/,ului pen ru efor 4i exe!u area ,i4!rilor !onfor, indi!a-iilor

V ner E !"r+.

&P < 1./ CLR-1%&,&%&% A(-1%A

CLR0 /.4; 5.1 MEM- 1%)' A%& A(- 1%1

OP=. C*'*+or e n
'$!e" poveF+ 'or F " poeG 'or pen+r$ 9op

A(-&%& AVLM0 4.4; 1.1; 1.5 CLR- &%) MM- 1%1

*n +lnirea de di,inea- @ #un di,inea-aB Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. Eu i cei dragi mie- pre.en area unor i,a9iniH fo o9rafii !u fiin-e 4i o7ie! e 0ndr9i e' Eu i cei dragi mie, de Clara Ru/erepo5e/ ire Co,uni!are oral @ di/!u-ii li7ere de/pre ano i,pul pri,5ara (lunile ano i,pului, /u!!e/iunea lor, !ara! eri/ i!ile ano i,pului: feno,ene ale na urii, ,odifi!ri 0n lu,ea 5ie 4i a! i5i -i ale oa,enilor /pe!ifi!e fie!rui ano i,p) Reali.area unui pro9ra, pen ru /p ,+na A-; ,ar ie &D1) "o5e4 i din De/a9a !u 0n5- uri: - $otanul nclat, dup C>arle/ "erraul - predi!-ii, a4 ep ri, !on!lu.ii La muli ani mmic drag!Confe!-ionarea unei feli!i ri u ili.+nd e>ni!ile 0n5-a e ( e>ni!i de de!upare, !olorare, ,o o olire 4i lipire a >+r iei, ) Audi-ie: Mira7ela Dauer- Mul-u,e/! iu7i ,a,B A9+ v +*- n+e)r"+e:pe d (9 p' ne; *n +lnirea de di,inea- % Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. Ce /-a 0n +,pla 0n 1ee$end2 3ou -i, i,pre/ii, a4 ep ri- a! i5i a e indi5idual

Eu 4i !ei dra9i ,ie

"anoul !u 0n +lnirea de di,inea- Auxiliar D", Del a pa9 &;

Au oe5aluarea Apre!ieri 9lo7ale 4i indi5iduale

Co,uni!are oral

Auxiliar CLR, Del a pa9 )K

Au oe5aluarea Apre!ieri 9lo7ale 4i indi5iduale

A/!ul area unui ,e/a8 Co,uni!are oral La ,ul-i ani ,,i! dra9B

:,a9ini din po5e/ e 6oi !ar ona e L+r ie !repona 4i 9la/a CD !+n e!

<7/er5area /i/ e,a i! Expunerea lu!rrilor Turul 9aleriei

Z $" L$n 43 !"r+.

Co!pe+en-e (pe9 f 9e &P < 1./ CLR - &%&' &%) A(- 1%1' 1%)

&e+"' de 9on- n$+ 6a,ilia ,ea

Re($r(e "anoul !u 0n +lnirea de di,inea- :,a9ini

Ev"'$"re <7/er5area /i/ e,a i!

CLR04.4; 1.1 A(- &%&

Di/!u-ii le9a e de 9rupurile de apar enen-@ %amilia mea% Expli!area i,a9inior 4i !o,en area !o,por a,en elor oa,enilor 0n /i ua-iile da e% :den ifi!area a! i5i -ilor pe !are le fa!e fie!are ,e,7ru al fa,iliei% Cea ,ai fru,oa/ .i pe re!u 0n fa,ilie De ziua mamei de Elena 6ara9o audi-ie, di/!u-ii pe i,a9ini, ,e,orare% 6or,ulare de 0n re7ri 4i r/pun/uri de/pre !on-inu ul unui ,e/a8 audia : per/ona8e, preri% Di/!u are i,a9inilor din auxiliar !e re7uie !olora e Exer!i-ii de 5o!a7ular% &ni ersul- pre.en are "o1er "oin Di/!u-ii de/pre Mni5er/ 4i Si/ e,ul no/ ru Solar a5+nd !a /upor plan4ele edu!a i5e% =o!: :ndi! ",+n ul, Soarele i Lunare!unoa ere 0n ,odele /i,ple *n +lnirea de di,inea- @ #un di,inea-aB Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. :den ifi!area li erelor # 4i 7 de ipar% Exer!i-ii pre!u, iden ifi!area /une ului #% Colorarea /e,nului 9rafi! a /une ului # din denu,irea i,a9inilor% S!rierea li erei #% 6or,area !u5in elor din dou /ila7e da e% 6loarea Li erei #- de/en

Auxiliar D", Del a pa9 AD- A1

De .iua ,a,ei de Elena 6ara9o

Auxiliar CLR, Del a pa9 )I

E5aluare /ele! i5 <7/er5are /i/ e,a i!

RELIGIE MEM 04.5; /.4; C.4 CLR- &%) A(- &%&

Mni5er/ul

"re.en are ""T Mni5er/ul "lan4e

<7/er5area /i/ e,a i!

M"r44 !"r+.

D" @ A%1 CLR04.1, 1.1 A(- &%&

Sune ul 4i li erele 7 4i # de ipar- "anoul !u iden ifi!are 0n +lnirea de di,inea- Auxiliar CLR, #oo$le pa9% ?&

<7/er5area /i/ e,a i!

MEM%- 1%)' ?%&' C.4 CLR-1%&, &%& A(-1%A

M er9$r 41 !"r+.

&ni ersul- di/!u-ii 4i apli!a-ii Mnde /e afl Soarele 4i Luna2 Care /un plane ele Si/ e,ului no/ ru Solar2Colorea.BCu !e !l ori, 0n /pa-iu2 MM0 1./ 'tructuri ritmice CLR-1%&, A%& Iarn s te duci cu bine! A(- &%& - audi-ie, ,e,orare, in erpre are 4i ,i4!are !onfor, ,elodiei E&,CA=IE Arun!are 4i prindere de la piep !u dou >IZIC 0 1.4; 1.1 ,+ini (din au oarun!ri 4i de la par ener)% =o!: #o,7aB D"- &%&, A%1 *n +lnirea de di,inea- @ #un CLR @ 1%&' &%& di,inea-aB Co,ple area !alendarului MEM 04.5; /.4; C.4 na urii , pre.en- e !. A(- &%A Exer!i-ii pre!u,: ra/ea. 4i !on urea. !orpurile !ere4 i, !o,ple ea., /!rie nu,rul ,ai ,are !u &, ,ai ,i! !u 1, !al!ulea. 4i !olorea.% Modelarea pla/ elinei- Ra!>e a C.L.R.0 4.1;4./; 4.5; Sune ul # 4i li erele # 4i 7 5.1 Exer!i-ii de re!unoa4 ere a li erelor # 4i 7 A(%- &%A% din r-o propo.i-ie /!ri/, de / ailire a po.i-iei /une ului 7' de repre.en are 9rafi! a !u5in elor, de !olorare a i,a9inilor !onfor, !erin-elor' de !o,ple are !u li era !ore/pun. oare Exer!i-ii de ra/are a li erei #, dup ,odel 4i de unire a pun! elor !u /!opul de a for,a li erele # 4i 7 de ipar% AV0 4.4; 1.1 Co,po.iie li7er @ pa a pi! ural CLR- &%) Fluturaul- de!orarea !u pun! e !olora e MM < 1.4, /.4 Corelarea /une elor lun9iH/!ur e !u A(- 1%A ,i4!ri /pa-iale:

Mni5er/ul

Auxiliar MEM, Del a pa9% )K

<7/er5area /i/ e,a i!

:arn / e du!i !u 7ineB

C+n e!

<7/er5area /i/ e,a i! <7/er5area /i/ e,a i!a <7/er5area /i/ e,a i! Au oe5aluarea

Exe!u area ,i4!rilor !onfor, indi!a-iilor% Corpuri !ere4 i

Sala de /por ,in9i "anoul !u 0n +lnirea de di,inea- Auxiliar MEM, #oo$le pa9% ?1

Sune ul # 4i li erele # 4i 7 de ipar

Auxiliar CLR, Dela a pa9% );

<7/er5area /i/ e,a i!

6lu ura4ul 6lu ura4ul ,eu

:n/ ru,en e /pe!ifi!e CD

Expunerea lu!rrilor <7/er5area /i/ e,a i!

Bo 4/ !"r+.

D" @ &%&, A%1 CLR0 4.1, 1.1

Fluturaul meu- Audi-ie, ,e,orare, in erpre are *n +lnirea de di,inea- @ #un di,inea-aB Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. Exer!i-ii: de /!riere 4i de a4e.are 0n pa9in a propo.i-iilor% Exer!i-ii re!unoa4 ere 4i diferen-iere a propo.i-iilor afir,a i5e, in ero9a i5e 4i ex!la,a i5e% Exer!i-ii pre!u,: une4 e pun! ele !u !ifre 0n ordine !re/! oare 4i !olorea.' !olorea. dup !odul de !uloare: Aal7a/ ru, ?- ro4u, K- 5erde, I- 9al7en Arun!are 4i prindere de la piep !u dou ,+ini (!u par ener)% =o!: "a/e, pa/e, !o4B *n +lnirea de di,inea- @ #un di,inea-aB Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. (e mi place mie) Di/!u-ii de/pre a! i5i -ile pe re!u e !u fa,ilia, pre!u, 4i /ele! area a! i5i -ilor prefera e' Exer!i ii re!api ula i5e in erdi/!iplinare pre!u,: Eu /pun una, u /pui ,ai ,ul e' !i e/ e !u5in ele apoi !i e/ e-le de la /far/i la in!epu , !e o7/er5i2 Re.ol5 adunarile, /!rie 5e!inii nu,erelor, 0n!er!uie4 e 5e/ i orii pri,5erii, !o,ple ea., !olorea.

Con/olid,B

"anoul !u 0n +lnirea de di,inea- Caie e 4i in/ ru,en e de /!ri/

<7/er5area /i/ e,a i!

LD. ENGLEZ MEM0 1.1, /./ CLR- &%A E&,CA=IE >IZIC 0 1.4; 1.1 V ner 45 !"r+. &P < 1./, /.4 CLR-1%&,&%&% A(-1%A

Corpuri !ere4 i

Auxiliar MEM, #oo$le pa9% ?&?A Sala de /por Min9i, !o4 "anoul !u 0n +lnirea de di,inea- Auxiliar D", Del a pa9 A& Auxiliar de e5aluare in erdi/!iplinar 6i4a nr 1;

<7/er5area /i/ e,a i! <7/er5area /i/ e,a i! Apre!ieri 9lo7ale 4i indi5iduale Au oe5aluarea

"re9 irea or9ani/,ului pen ru efor 4i exe!u area ,i4!rilor !onfor, indi!a-iilor Ce 0,i pla!e ,ieN

CLR0 /.4; 5.1 MEM- &%1' 6%1 A(- 1%1

Re!api ulare% E5aluare A,eliorareHde.5ol are

Apre!ieri 9lo7ale 4i indi5iduale Au oe5aluarea

OP=. C*'*+or e n
'$!e" poveF+ 'or F " poeG 'or pen+r$ 9op

D"- &%A AV0 1./ CLR @ &%& Z $" L$n 4E !"r+. Co!pe+en-e (pe9 f 9e &P < 4.4, 4.1, 1./ CLR - &%&' &%) A(- 1%A' 1%) CLR04.4; 1.1 A(- &%&

"o5e4 i din De/a9a !u 0n5- uri: - $otanul nclat, dup C>arle/ "erraul - repo5e/ ire, !on!lu.ii =o!uri pu..le Exer!-ii de !olora A9+ v +*- n+e)r"+e:pe d (9 p' ne;

A/!ul area unui ,e/a8 Co,uni!are oral Con/ ru!-ie li7er

Cr-i de !olora

<7/er5area /i/ e,a i! <7/er5area /i/ e,a i! Ev"'$"re <7/er5area /i/ e,a i!

:n/ ru,en e /pe!ifi!e Re($r(e "anoul !u 0n +lnirea de di,inea- :,a9ini Auxiliar D", Del a pa9 AA Auxiliar CLR, Del a pa9 ?D :,a9ini din po5e/ e

&e+"' de 9on- n$+ Eu 4i !ei dra9i ,ie

*n +lnirea de di,inea- % Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. Ce /-a 0n +,pla 0n 1ee$end2 3ou -i, i,pre/ii, a4 ep ri- a! i5i a e indi5idual Eu i cei dragi mie @ pre.en area fo o9rafiei la diferi e 5+r/ e' apar enen-a la fa,ilie A enit !rim ara- de E,ilia "lu9aru - audi-ie, di/!u-ii pe i,a9ini 6or,ulare de 0n re7ri 4i r/pun/uri de/pre !on-inu ul unui ,e/a8 audia : per/ona8e, preri% "o5e/ irea !u a8u orul i,a9inilor din auxiliar !e re7uie !olora e Exer!i-ii de 5o!a7ular% Adunarea i scderea n concentrul 0 *1 prin numrare Exer!i-ii de !o,ple areH eli,inare a ele,en elor din ,ul-i,i pen ru a re/pe! a nu,rul indi!a % Exer!i-ii de !al!ul prin nu,rare% *n +lnirea de di,inea- @ #un di,inea-aB Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. :den ifi!area li erelor O 4i -% Exer!i-ii pre!u, !olorarea !er!ule-elor 0n !are apar O 4i -%' re!unoa4 erea O 4i - 0n !u5in ele !e

A 5eni pri,5ara- de E,ilia "lu9aru

E5aluare /ele! i5 <7/er5are /i/ e,a i!

RELIGIE MEM 04.5; /.4; 5.4 CLR- &%) M"r42 !"r+. D" @ A%1 CLR04.1, 1.1 A(- &%&

Adunarea 4i /!derea 0n !on!en rul D @ A1

Auxiliar MEM, Del a pa9% )I

<7/er5area /i/ e,a i!

Sune ul 4i li erele O 4i - de ipar

"anoul !u 0n +lnirea de di,inea- Auxiliar CLR, #oo$le pa9% );

<7/er5area /i/ e,a i!

denu,e/! i,a9inile' /!rierea li erei O' re.ol5area pu..le-lui% De/en: 6loarea li erei O% MEM%- 1%)' ?%&' Di/!u-ii le9a e de +erra- ,laneta noastr6%1 !on inen ele (po.i-ionarea lor pe >ar )' !olorarea CLR-1%&, &%& dup !odul de !uloare' A(-1%A De/en: #o9-iile plane ei noa/ re MM0 1./ "n#loresc grdinile CLR-1%&, A%& - audi-ie, ,e,orare, in erpre are 4i ,i4!are A(- &%& !onfor, ,elodiei E&,CA=IE Exer!i-ii 4i 8o!uri, 4 afe e 4i par!ur/uri exer/a e 0n >IZIC 0 1.4; nu,ar ,ai ,are de repe ri !u ,rirea dura ei de 1.1 exe!u-ie 4i a di/ an-ei de par!ur/' M er9$r 4H !"r+. D"- &%&, A%1 CLR @ 1%&' &%& MEM 04.5; /.4; 5.4 A(- &%A *n +lnirea de di,inea- @ #un di,inea-aB Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. ,ro.leme de adunare i scdere n concentrul 0 *1 Exer!i-ii de !o,ple are 4i re.ol5are 4i !o,unere de pro7le,e folo/ind da ele exi/ en e C.L.R.0 4.1; 4./; 'unetul + i literele i / de tipar 4.5; 5.1 Exer!i-ii de re!unoa4 ere a li erelor - 4i O A(%- &%A% din r-o propo.i-ie /!ri/, de / ailire a po.i-iei /une ului O' de repre.en are 9rafi! a !u5in elor, de !olorare a li erelor 4i i,a9inilor !onfor, !erin-elor Exer!i-ii de ra/are a li erei O, dup ,odel% AV0 4.4; 1.1; 1.5 A enit !rim ara!- Confe!-ionarea unui !opa! CLR- &%) 0nflori u ili.+nd e>ni!ile 0n5-a e, de!ora-ii MM- 1%1 /i,ple ( e>ni!i de de!upare, !olorare, ,o o olire 4i lipire a >+r iei, ) Audi-ie: (al/ul pri,5erii > p:HH111%Pou u7e%!o,H1a !>25QdTAx; =R!aS

Terra- "lane a noa/ r

Auxiliar MEM, Del a pa9% ); Lar a lu,ii !+n e! Sala de /por

<7/er5area /i/ e,a i! <7/er5area /i/ e,a i! <7/er5area /i/ e,a i!

*nflore/! 9rdinile Exe!u area ,i4!rilor !onfor, indi!a-iilor%

"ro7le,e de adunare 4i "anoul !u /!dere 0n !on!en rul D @ A1 0n +lnirea de di,inea- Auxiliar MEM, Del a pa9% ?D Sune ul T 4i li erele - 4i O de ipar Auxiliar CLR, Dela a pa9% ?1

<7/er5area /i/ e,a i! Au oe5aluarea

<7/er5area /i/ e,a i!

Copa!ul 0nflori

6oi !ar ona e L+r ie !repona 4i 9la/a C+n e!

Expunerea lu!rrilor

MM < 1.4, /.4 A(- 1%A

Bo 13 !"r+.

D" @ &%&, A%1 CLR0 4.1, 1.1 A(-&%A

Dura e ,u.i!ale Cop!elul din 9rdin- Audi-ie, ,e,orare 4i in erpre are > p:HH111%Pou u7e%!o,H1a !>2 5QLAL MpAeT"A Exer!i-ii de !olorare *n +lnirea de di,inea- @ #un di,inea-aB Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. Exer!i-ii de !i ire a unui /!ur ex a/ fel 0n!+ ele5ii / poa r/punde 0n /!ri/ la 0n re7rile pe 7a.a ex ului % Exer!i-ii /!riere a denu,irii i,a9inilor 4i !olorare lor% ,rote0m +erra Exer!i-ii pre!u,: U <7/er5 o7ie! ele 4i inden ifi! ipurile de de4euri% U Tra/ea. dru,ul pe !are !opilul re7uie / ,ear9 pen ru a aduna oa e re/ urile re!i!la7ile% Exer!i-ii 4i 8o!uri, 4 afe e 4i par!ur/uri exer/a e 0n nu,ar ,ai ,are de repe ri !u ,rirea dura ei de exe!u-ie 4i a di/ an-ei de par!ur/' =o!uri dina,i!e- Tra/eu apli!a i5 *n +lnirea de di,inea- @ #un di,inea-aB Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. 1mpreun cu alii - di/!u-ii de e!>ip' exer!i-ii de !unoa4 ere 4i in er!unoa4 ere Exer!i-ii in erdi/!ipli7are pre!u,: repre.in 9rafi! denu,irile i,a9inilor' pune la /f+r4i ul propo.i-iei /e,nul po ri5i ' /!rie li era # 4i !u5in ele for,a e !u a!ea/ a' !i e4 e !u5in ele 4i !olorea. in/!rip-ia !are indi! .iua ,a,ei%

Cop!elul din 9rdin

Cr-ile de !olora C+n e!

<7/er5area /i/ e,a i!

6i4 de lu!ru

"anoul !u 0n +lnirea de di,inea- 6i4 de lu!ru

<7/er5area /i/ e,a i!

LD. ENGLEZ MEM0 1.1, /./, C.4 CLR- &%A

"ro e8, Terra

Auxiliar MEM, Del a pa9% ?1

<7/er5area /i/ e,a i!

E&,CA=IE >IZIC 0 1.4; 1.1 V ner 14 !"r+. &P < 1./, /.4 CLR-1%&,&%&% A(-1%A

"re9 irea or9ani/,ului pen ru efor 4i exe!u area ,i4!rilor !onfor, indi!a-iilor *,preun !u al-ii

Sala de /por

<7/er5area /i/ e,a i!

"anoul !u 0n +lnirea de di,inea- Auxiliar D", Del a pa9 A) Auxiliar de e5aluare in erdi/!iplinar 6i4a nr &D

Apre!ieri 9lo7ale 4i indi5iduale Au oe5aluarea Apre!ieri 9lo7ale 4i indi5iduale Au oe5aluarea

CLR0 /.4; 5.1 MEM- &%1' 6%1 A(- 1%1

Re!api ulare% E5aluare A,eliorareHde.5ol are

OP=. C*'*+or e
n '$!e" poveF+ 'or F " poeG 'or pen+r$ 9op

D"- &%A AV0 4.4; 1.1; 1.5 CLR @ &%& Z $" L$n 15 !"r+. Co!pe+en-e (pe9 f 9e &P < 1./ CLR - &%&' &%)

Re.ol5 4i !o,ple ea. !/u-ele%Co,ple ea. /pa-iile !u 5e!inii nu,erlor%Colorea.B "o5e4 i din De/a9a !u 0n5- uri: Lupul la / +n, de :on Crean9 - predi!-ii, a4 ep ri, !on!lu.ii =o! de rol 3e 7u!ur, de pri,5arB Modelare- 6lori de pri,5ar A9+ v +*- n+e)r"+e:pe d (9 p' ne; *n +lnirea de di,inea- % Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. Ce /-a 0n +,pla 0n 1ee$end2 3ou -i, i,pre/ii, a4 ep ri- a! i5i a e indi5idual 1mpreun cu alii - di/!u-ii de !unoa4 ere 4i in er!unoa4 ere: ,+n!are prefera ' 8u!ria prefera ' $atele %n sat - de R% 3i9er - audi-ie, di/!u-ii pe i,a9ini 6or,ulare de 0n re7ri 4i r/pun/uri de/pre !on-inu ul unui ,e/a8 audia : per/ona8e, preri% Me,orarea poe.iei Exer!i-ii de 5o!a7ular%

A/!ul area unui ,e/a8 Co,uni!are oral

:,a9ini

<7/er5area /i/ e,a i!

6lori de pri,5ar

:n/ ru,en e /pe!ifi!e Re($r(e "anoul !u 0n +lnirea de di,inea- :,a9ini Auxiliar D", Del a pa9 A? Auxiliar CLR, Del a pa9 ?& :,a9ini

Apre!ieri 9lo7ale Ev"'$"re <7/er5area /i/ e,a i!

&e+"' de 9on- n$+ *,preun !u al-ii

CLR04.4; 1.1 A(- &%&

"a4 ele 0n /a - de R% 3i9er

E5aluare /ele! i5 <7/er5are /i/ e,a i!

RELIGIE MEM 04.5; /.4; 5.4 CLR- &%) A(- 1%1

6i4 de lu!ru

<7/er5area /i/ e,a i!

M"r1? !"r+.

D" @ A%1 CLR04.1, 1.1 A(- &%&

MEM%- 1%)' ?%& CLR-1%&, &%& A(-1%A


MM

*n +lnirea de di,inea- @ #un di,inea-aB Sune ul 4i li erele V 4i 9 de Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. ipar :den ifi!area li erelor V 4i 9% Exer!i-ii pre!u, !olorarea oulor 0n !are apar V 4i 9' re!unoa4 erea V 4i 9 0n !u5in ele !e denu,e/! i,a9inile' /!rierea li erei V' for,area !u5in elor !u dou /ila7e% De/en: 6loarea li erei V% Exer!i-ii: de /!riere a opera-iilor de adunare 4i Exer!i-ii /!dere, re.ol5area a!e/ ora 4i 5erifi!area opera-iilor efe! ua e prin nu,rare de o7ie! eHprin de/ene%

"anoul !u 0n +lnirea de di,inea- Auxiliar CLR, #oo$le pa9% ?)

<7/er5area /i/ e,a i!

Caie :n/ ru,en e de /!ri/

<7/er5area /i/ e,a i!

M er9$r 1C !"r+.

E&,CA=IE >IZIC 0 1.4; 1.1 D"- &%&, A%1 CLR @ 1%&' &%& MEM 04.5; /.4; 5.4 A(- &%A

Aler9are de re.i/ en pe eren 5aria ' =o!uri dina,i!e

Exe!u area ,i4!rilor !onfor, indi!a-iilor% Cal!ul,B

Terenul de /por

<7/er5area /i/ e,a i! Au oe5aluarea <7/er5area /i/ e,a i! <7/er5area /i/ e,a i! Au oe5aluarea

*n +lnirea de di,inea- @ #un di,inea-aB Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. Adunarea i scderea n concentrul 0 *1 prin numrare Exer!i-ii de /!riere 4i ordonare 0n pa9in a opera-iilor de adunare 4i /!dere% Exer!i-ii de !al!ul a opera-iilor !u rei /au ,ai ,ul-i er,eni% CLR0 4.1; 4./; Sune ul 4i li erele V 4i 9 4.5; 5.1 Exer!i-ii de re!unoa4 ere a li erelor V 4i 9 A(%- &%A% din r-o propo.i-ie /!ri/' de / ailire a po.i-iei /une ului V' de repre.en are 9rafi! a !u5in elor' de !o,ple are a /pa-iului li7er !u li era !ore/pun. oare% Exer!i-ii de ra/are a li erei 9 4i V, dup ,odel%

"anoul !u 0n +lnirea de di,inea- Caie e 4i in/ ru,en e de /!ri/ Auxiliar CLR, Dela a pa9% ?A

Sune ul 4i li erele V 4i 9

<7/er5area /i/ e,a i! Au oe5aluarea

AV0 4.4; 1.1; 1.5 CLR- &%) MM- 1%1 MM < 1.4, /.4 A(- 1%A D" @ &%&, A%1 CLR0 4.1, 1.1 MEM- 1%& A(-&%A LD. ENGLEZ MEM0 1.1, /./ CLR- &%A A(-&%& E&,CA=IE >IZIC 0 1.4; 1.1 D" @ &%&, A%1 CLR-1%&,&%&% A(-1%A

Bo 1E !"r+.

3e pre9 i, de /r7 oareB 3e pre9 i, de /r7 oareB - Confe!-ionarea /upor urilor de ou pen ru Sf+n a Sr7 oare a *n5ierii lui Lri/ o/ Audi-ie: Serenada pri5i9>e orii > p:HH111%Pou u7e%!o,H1a !>25QWI=:.V7"AdE S ru! uri ri ,i!e "ui4orul !afeniu $uiorul ca#eniu-Audi-ie, ,e,orare, in erpre are *n +lnirea de di,inea- @ #un di,inea-aB 6i4 de lu!ru Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. Exer!i-ii de repre.en are 9rafi! a denu,irii i,a9inilor, de !olorare a li erelor !eru e%Exer!i-ii in e9ra e% Exer!i-ii: de /!riere a opera-iilor de adunare 4i Exer!i-ii /!dere, re.ol5area a!e/ ora 4i 5erifi!area opera-iilor efe! ua e prin nu,rare de o7ie! eHprin de/ene% Aler9are de re.i/ en pe eren 5aria ' Exe!u area ,i4!rilor =o!uri dina,i!e !onfor, indi!a-iilor *,preun !u al-ii

6oi !ar ona e L+r ie !repona 4i 9la/a C+n e! Cr-ile de !olora C+n e! "anoul !u 0n +lnirea de di,inea- 6i4 de lu!ru

Expunerea lu!rrilor

<7/er5area /i/ e,a i! <7/er5area /i/ e,a i!

Caie e :n/ ru,en e de /!ri/ Terenul de /por

<7/er5area /i/ e,a i! <7/er5area /i/ e,a i! Apre!ieri 9lo7ale 4i indi5iduale Au oe5aluarea Apre!ieri 9lo7ale 4i indi5iduale Au oe5aluarea <7/er5area /i/ e,a i!

V ner 12 !"r+.

*n +lnirea de di,inea- @ #un di,inea-aB Co,ple area !alendarului na urii , pre.en- e !. 1mpreun cu alii "ragii mei-audi-ie 4i di/!u-ii de/pre ,e/a8ul ran/,i/ de 5er/urile poe,ului CLR0 /.4; 5.1 Exer!i-ii in erdi/!iplinare pre!u,: !o,ple ea. MEM- &%&, A%A pen ru a o7-ine un !u5+n , /!rie rei !u5in e !are A(- 1%1 / !on-in /une ul O, /!rie dup ,odel li era O 4i !u5in e !u a!ea/ a% 3u,r, !o,ple ea. !/u-ele 4i re.ol5% Cal!ulea.B Colorea.B OP=. C*'*+or e n "o5e4 i din De/a9a !u 0n5- uri: '$!e" poveF+ 'or F $otanul ncl-a , dup C>arle/ "erraul -

"anoul !u 0n +lnirea de di,inea- Auxiliar de e5aluare in erdi/!iplinar 6i4a nr &1 :,a9ini

Re!api ulare% E5aluare A,eliorareHde.5ol are

A/!ul area unui ,e/a8 Co,uni!are oral

" poeG 'or pen+r$ 9op

!on!lu.ii Culorile "ri,5erii - Cur!u7eul, pi! ur Cur!u7eul :n/ ru,en e /pe!ifi!e Apre!ieri 9lo7ale

AV0 4.4; 1.1; 1.5 CLR @ &%&