Sunteți pe pagina 1din 1

Propunere teme de referat 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cum sa fii antreprenor de succes Management strategic i resurse umane Abiliti de comunicare i prezentare din pozitia de antreprenor eBusiness i IT. Suport pentru antreprenori Managementul vnzarii i negocierea-calitati esentiale ale antreprenorului

Intreprinzatorul si decizia de a deschide o afacere; motivatia 7. Comunicarea in afaceri: imagine si persuasiune 8. Managementul afacerii 9. Controlul si monitorizarea afacerii tipuri de rapoarte 10. Comunicarea in cadrul firmei si relatiile cu partenerii de afaceri 11. C u m s n c e p i o a f a c e r e 12. S c o p u l c o n s u l t a n t e i i n m a n a g e m e n t 13. P r o p u n e r e a f a c u t a b e n e f i c i a r u l u i d e c o n s u l t a n t a 14. O r g a n i z a r e a activitatilor de pregatire a consultantilor 15. T i p u r i s i f o r m e d e c o n s u l t a n t a 16. O n f i d e n t i a l i t a t e a i n c o n s u l t a n t a 17. I n d e p e n d e n t a i n p r o c e s u l d e c o n s u l t a n t a 18. C o n s u l t a n t a f o n d u r i e u r o p e n e p e n t r u a g r i c u l t u r a 19. C o n s u l t a n t a f o n d u r i e u r o p e n e p e n t r u d e z v o l t a r e regionala 20. CUM PRIMESC FINANARE FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURAL PENTRU INVESTIII PRIVATE?