Sunteți pe pagina 1din 24

CONSTANTIN NOICA MATHESIS

SAU BUCURIILE SIMPLE Ediia a doua

HUMANITAS BUCURETI, 1992

Prefa De ce ne place ! pune" luc#u#i pe $u"!%a%e ade&!#a%e' M! ()nde c la %oa%e ac%ele de e#oi ", la "a#ile a(onii *i &ic%o#ii din planu#ile di+e#i%e ale &ieii, *i a" i"p#e ia c! le &!d decu#()nd din%#,o ne i(u#an!, din%#,o *o&!ial!, din%#,o $u"!%a%e de ade&!#- E ce&a ca#e nu ne in pi#! nici "!ca# nou! )nc#ede#e, la )ncepu%ul luc#u#ilo#. un #aiona"en% pe ca#e,l i"i" (#e*i% au o /o%!#)#e pe ca#e,o &ede" 0ine c! nu e cea 0un!i pe u#"!, +!#! ! *%ii cu", ce&a o0 cu# *i +!#! +o#"! &ine *i,i )"0#ac! ne i(u#ana, p#e+!c)nd din cen%#ul acela de nelini*%e *i pendula#e un )"0u#e de "i %ic! *i ade&!#- E de "ul%e o#i ine1plica0il +elul cu" de&in oa"enii apolo(ei, %#!ind *i pa%e%i2)nd pen%#u $u"!%!ile lo# de ade&!#- Sau, poa%e, au d#ep%a%e' Nu- Cu" a# pu%ea ! ai0!' Da# ne place %u%u#o# ! "i"!" %!#ile u+le%e*%i ale o"ului )nc/ipui% de noi c! pune ade&!#u#i- 3i +u#!" (e %iculaia *i #e%o#ica, )"0oln!&indu,ne de +#i(u#ile unei ince#i%!i )ndoielnice- De "ul%e o#i ne l! !" p#in*i, ui%)nd c! nu a&e" d#ep%a%eDa# c)%eoda%! nu ui%!"4 Au%o#ul ace %o# #)ndu#i n,a pie#du% din &ede#e +ap%ul c! nu a#e )n%o%deauna d#ep%a%e- A# +i &#oi% ! ai0! 5 *i i,a +o % ciud!- A c!2u% )n e1ce , a c!u %a% e1ce ul, ca o u*u#a#e- Da# )n% a%)% de "ul%e e1ce e )"p#e$u#ul no %#u, +o#"ele de &ia!, %oa%e, pa# a +i a%)% de ne+i#e*%i din punc%ul de &ede#e al ade&!#ului 5 )nc)% acea %! )nce#ca#e ne+i#ea c! de aci poa%e +i *i ea ie#%a%!De al%+el, cine&a punea oda%!6 7O#icine, #!%!ci% )n%#,o p!du#e, u#"!#e*%e cu neo %eni%! ene#(ie o di#ecie oa#eca#e, de cope#! un d#u" nou-8 E o in&i%aie la e1ce - C!ci nu e &o#0a de d#u"u#i noi, poa%e- Da# e &o#0a de %#ece#i, de &ieui#i, de d#u"u#i, pu# *i i"plu, 5 )n%#,o lu"e )n ca#e de i(u# ni"eni nu *%ie p#ea "a#e luc#uI

Despre culturile de tip geometric


E %e a %!2i un luc#u 0ine a i(u#a% )n *%iin! +ap%ul c!, din punc% de &ede#e al +o#"ei, %o% uni&e# ul, ca *i o#i*ice pa#%e a lui, po% +i )n(lo0a%e )n%#,o e1p#e ie de +o#"a f9x, y, z:- Ba un o" de *%iin! con%e"po#an e ()ndea c/ia# la po i0ili%a%ea de a c#ie ecuaia unei %a%ui, a %a%uii lui ;enu din Milo, de pild!- Ne(#e*i%, a# +i o ecuaie lun(! *i +oa#%e p#o0a0il c! a# +i #e pin(!%oa#e ca a pec%- A%)%ea ci+#e, )n%#,o +#u"u ee i"pl! *i di#ec%! ca %a%uia aceea< Da# ce i"po#%! luc#ul ace %a' A# +i o ecuaie, nu e %e a*a' A# +i o nou! +#u"u ee, cealalt +#u"u ee a ;enu ei din Milo- ;o" )n&!a &#eoda%! ! o &ede" *i pe ea' i %o%u*i )n%#ea(a cul%u#!, pe ca#e o a&e" )n pa%el e no %#u, nu +ace dec)% ! ne duc! p#e acea %! )nele(e#e a #eali%!ii, p#e acea %! nou! +#u"u ee a ei- Con %a%)nd c! o#ice pa#%e a lu"ii, ca *i lu"ea %oa%!, )n% *%iu%e, ne apa#in )n p#op#iu, e po% c#ie p#in calculul no %#u 5 cul%u#a acea %a eu#opean!, au (#eac!, au cu" i e &a "ai 2ice, pa#e a +i do&edi% %o% ce &#oia ! do&edea c! *i a +i +)#*i% cu p#op#iile ei )n%#e0!#i- Cul%u#a noa %#! a #! pun a %+el la )n%#e0!#ile pe ca#e *i le,a pu , d e cope#ind %o%deoda%! noua +#u"u ee, cea +o#"al!, cea linea#!, de ade&!# "a%e"a%ic, pe ca#e o c!u%a )n luc#u#i- De acu" )nain%e #!")n nu"ai anu"i%e calcule de +!cu%4 Bine)nele , %#e0uie ad!u(a% ce&a aci, pen%#u ince#i%a%ea di cuiei6 nu e poa%e pune )n +o#"ul! nici un luc#u dec)% dup! ce e &a +i op#i% "i*ca#ea- Apele nu e po% c#ie dec)% c)nd au )n(/ea%- Viul nu poa%e +i a%in 5 cel puin pe c!ile pe ca#e ,a an(a$a% de la )ncepu% cul%u#a noa %#!, p#in p#o0le"ele c!#o#a le,a c!u%a% o oluie- Da# )n a+a#! de o0iec%i&ul ace %a, de a u#p#inde &iul, o0iec%i& pe ca#e cul%u#a nu *i l,a p#opu , ea e %e pe cale ! le a%in(! pe %oa%e celelal%e pen%#u ca#e cu ade&!#a% *i )n "od e1plici% ,a %#!dui% ea- 3n cul%u#a noa %#! e (! e c, au )n% indicii c! e &o# (! i, )n%#,o +e#ici%! 2i *%iini+ic!, #! pun u#i la %oa%e )n%#e0!#ile 0ine pu e- Dac! cine&a &#ea #! pun u#i la al%e )n%#e0!#i, %#e0uie ! le cau%e )n%#,al%! pa#%e;#e" ! pune", cu al%e cu&in%e, c!, )n an a"0lul ei, au "!ca# )n%#,una din o#ien%!#ile ei p#ecu"p!ni%oa#e, cul%u#a noa %#! ni e pa#e de un anu"i% %ip, ca#e e ce#e "ai 0ine l!"u#i% de cu" a +o % p)n! acu"- 3n 0un! pa#%e, ca#%ea acea %a &#ea !,l #eali2e2e pe planul &ieii in%e#ioa#e- Da# %ipul no %#u de cul%u#! u+e#! *i o di cuie *%iini+ic!, pe ca#e a# %#e0ui oda%! ! o )n%#ep#inde"=!#! )ndoial! c! nici un %ip de cul%u#! nu %! in(u# *i nu e #eali2ea2! pe con% p#op#iuA %+el, %ipul de cul%u#! pe ca#e &#e" !,l de c#ie" aci a con&ieui% cu un al% %ip, au ele"en%e

de ale lo# au %a% )n%o%deauna )"p#eun! *i ,au $ena% #ecip#oc- 3n%#e0!#ile unuia ,au %#ecu% a up#a celuilal% *i "ul%e cu(e%e, o0o i%e de a%)%a ne)nele(e#e, au c!2u% )n cep%ici ", pu# *i i"plu pen%#u c! n,au *%iu% la ce po#i ! 0a%!A+i#"aia pe ca#e o )nain%!" e %e6 )n 0un! pa#%e %o%u*i cultura noastr e de tip matematic *i %ipul ace %a e opune cul%u#ii de tip istoricNi e pa#e, a*ada#, c! u#p#inde" ace % duali "6 (eo"e%#ie 5 i %o#ie, a c!#ui pole"ic!, %#an pu ! pe planul cul%u#ii, e opo2iia celo# dou! %ipu#i de cul%u#!>#op#iu &o#0ind, nu e )nele(e aci )n "od nece a# coninu%ul (eo"e%#iei, ci e &o#0a nu"ai de anu"i%e ca#ac%e#e ale ei- E &o#0a de a%"o +e#a ei- Cul%u#a noa %#! pa#e c! nu e poa%e #eali2a p)n! la cap!% dec)% )n acea %! a%"o +e#!- C!ci (eo"e%#ia nu e nu"ai de +!*u#a#e ilo(i %ic! pe 0a2a c)%o#&a p#incipii- Ea e *i6 idee de o#dine, un anu"i% %il, i"anen! *i o e#ie )n%#ea(! de p#o0le"e, de ca#e &a %#e0ui p)n! la cap!% ! d!" oco%eal!- Ia# cul%u#a noa %#! pa#e a c#ede )n c)%e&a din ace %e luc#u #iNu e &o#0a deci nici un "o"en% de coninu%ul p#op#iu,2i al (eo"e%#iei, de %eo#e"ele, p#o0le"ele *i de +!*u#!#ile ei )n %i"p lo(ic- De aceea *i pune" de eo#i (eo"e%#ie, )n loc de "a%e"a%ici6 pen%#u c! (eo"e%#ia e *%iin! ele"en%a#!, )n p#i"ul #)nd, *i aci nu e &o#0a dec)% de ele"en%e, de anu"i%e ele"en%e ca#e %au la 0a2a dialec%icii pi#i%ului. *i pen%#u c!, )n al doilea #)nd, %e#"enul de (eo"e%#ie a cali+ica% )n%o%deauna *i al%e luc#u#i dec)% luc#ul "a%e"a%ic 9 esprit de gometrie, opu lui esprit de finesse. au, de pild!, a+i#"aia lui >la%on c! 7Du"ne2eu (eo"e%#i2ea2!8:- A +o % )n%o%deauna puin! poe2ie, ce&a li#i ", al%ce&a dec)% i"pl! *%iin! u0 #u0#ica6 (eo"e%#ieCul%u#a noa %#! e %e a*ada# de %ip (eo"e%#ic 5 pe dea up#a "a%e#ialului ei, alc!%ui% din c#eaii pi#i%uale de di+e#i%e o#dine 5, )n $u %i+ic!#ile *i )nele u#ile ei- Bine)nele c! ace % coninu% cul%u#al poa%e +i "a%e"a%ic, *i e p#e+e#a0il, p)n! la un punc%, ! cape%e un a pec% "a%e"a%ic- N,a &#oi% o *coal! +ilo2o+ic!, a*a cu" e#a cea a po2i%i&i "ului +#ance2, ! "a%e"a%i2e2e %oa%e *%iinele' To%u*i n u a pec%ul decide de luc#u#i- E1i %! ce&a "ai ad)nc *i "ai nece a#, ca#e +ace ca %oa%e &alo#ile cul%u#ii noa %#e ! )ncap! )n%#,o in(u#! +a"ilie- E, poa%e, un de %in *i )n cul%u#i, ia# de %inul cul%u#ii noa %#e a# pu%ea +i ace %a de a (eo"e%#i2aA" &#oi ! pune" c!, )n%#,un anu"i% )nele , c#eaiile noa %#e )n o#dinea pi#i%ului duc nu"ai la (eo"e%#ie, de*i (eo"e%#ia nu e %e )n%o%deauna i"pl! (eo"e%#ie- C!ci e &o#0a de pi#i%ul luc#u#ilo# pe ca#e le )n%#ep#inde"- i de aceea e poa%e ca2ul ! pune"6 pi#i%ul #ec%o# e (eo"e%#ici e +oa#%e ade&!#a% c! a&e" d#ep%ul ! di cu%!" )n cul%u#! "ai "ul% dec)%6 ca#e e u"a un(/iu#ilo# unui %#iun(/i4 Da# o#ice &o" )n%#ep#inde, cu o#ic)%e li0e#%!i a" +i )n2e %#ai, &o" %a )n%#una u0 e"nul pu# al (eo"e%#iei- De %inul no %#u e de a de ena +i(u#i #e(ula%eCeea ce ca#ac%e#i2ea2! de la p#i"a &ede#e o cul%u#! de %ip (eo"e%#ic e %e idealul ei6 *%iina uni&e# al!, Mathesis universalisi %oa%! cul%u#a noa %#!, c!%#e ce %inde ea dec)% c!%#e o e1p#e ie +inal! i"pl!, c!%#e un i %e" ca#e ! dea oco%eal! de %o% ce e )n%)"pl! )n uni&e# , e&en%ual c!%#e o +o#"ul! a%oa%ecup#in2!%oa#e' Idealul cul%u#ii noa %#e e uni+icaia- Un >la%on, un De ca#%e , un ?ei0ni2, un Hu e#l o &o# )n "od e1plici%- Da# ce di ciplin! pa#%icula#!, ca#e e+o#% *%iini+ic u inu% *i con*%ien% de ine nu e la ! do"ina% de aceea*i po#ni#e uni+ica%oa#e' Toa%! cul%u#a noa %#! pa#e c! u+e#! dup! no %al(ia unului- S%!#uie ce&a din pi#i%ul "ono%ei % *i )n cul%u#!E de"n de o0 e#&a% cu ace % p#ile$ c! "ono%ei "ul, u0 +o#"a lui de+ini%i&!, n,a +o % %o%u*i a%in a%)%a &#e"e c)% o"ul a p#i&i% )n a+a#!, p#e lu"e. ci oc/ii au %#e0ui% ! e )n%oa#c! )n!un%#u, pen%#u a c!p!%a de acolo #e&elaia pe ca#e na%u#a e1%e#ioa#! nu &#oia ! le,o dea- i a %+el ,a pu%u% pune c! +ap%a cea "a#e a c#e*%ini "ului a +o % de a )nlocui Du"ne2eul ,na%u#! p#in Du"ne2eu, pi#i% *i #apo#%ul de %#an cenden! p#in cel de i"anen!Cul%u#a noa %#! pa#e ! nu +i +!cu% )n%#,al% +el- i e#a +i#e c ! +ie a*a, c!ci o#dinea #eli(ioa ! e olida#! cu o#dinea cul%u#al! )n (ene#e- >o eda%! de idealul ei de o#dine %#ic%!, cul%u#a l,a c!u%a% "ul%! &#e"e )n lu"e, pen%#u a,l (! i, la u#"!, )n o" )n u*i- Nu na%u#a e o#dine, nu lu"ile a %#ono"ice )n% "a#ile aco#du#i "a%e"a%ice, da# pi#i%ul e o#dine *i el #i%"ea2! #eali%!ile pe ca#e le ia )n con ide#aieDac! o Mathesis universalis poa%e +i )n+!p%ui%!, ele"en%ele ei %#e0uie ! 2ac! )n noi )n*ine, )n p#i"ul #)nd, *i ! +ie uni&e# al o"ene*%i, )n al doilea #)nd- @#upa%e *i con %i%ui%e, ace %e e#ii de ele"en%e %au u0 dou! di cipline &a %e6 lo(ica *i "a%e"a%ica- Ace %ea )n% idealul no %#u de o#dine. pe ele a" &#oi ! le in e#!" )n lu"e, pen%#u a o +ace "ai cla#! *i "ai u"an!. pen%#u ele ale#(!", pen%#u ace %e 0unu#i, ca#e de +ap% ne %au la )nde")n!, ale#(!" )n paii, pe %e u%e de "ii de ani lu"in!S,a )n%)"pla%, )n i %o#ia ()ndi#ii o"ene*%i, un p#oce ca#e nu poa%e +i p#ea 0ine u#"!#i%, )n%)i pen%#u c! e a ocia2! cu %o% +elul de al%e o#ien%!#i *i idealu#i u"ane, apoi pen%#u c! nu

luc#ea2! la up#a+a!, ci )n ad)ncul i %o#iei. da# ca#e p#oce e de p#inde ca unicul #e pon a0il, con*%ien% de ine, )n i %o#ia cul%u#ii6 ()ndi%o#ii, anu"e, au )ncepu% !,*i dea ea"a c! *%iina e a omului, cul%u#a e a a, le(ile uni&e# ului *i (eo"e%#iile ace %uia )n% %oa%e ale aleDac! e1pe#iena #eli(ioa ! a o"ului a de2(#opa% din el %oa%e #e2e#&ele de pi#i%uali%a%e, e1pe#iena a *%iini+ic! i,a co la i&eal! %oa%e #e2e#&ele de cul%u#ali%a%eCul%u#a e o"enea c!. e ade&!#ul no %#u, e o#dinea dup! c/ipul *i a e"!na#ea noa %#!Nu )n ea"n!, de aci, c! ade&!#ul e #ela%i& la con*%iina o"enea c! *i con %i%uie, ca a%a#e, o de(#ada#e a &#eunui ade&!# a0 olu%- Da# ade&!#ul pu# *i i"plu nu a#e en )n a+a#! de con*%iina noa %#!- %iina *i cul%u#a nu )n% dincolo de noi- O#ice ,a# +ace, un anu"i% an%#opolo(i " ne do"in! %oa%e c#eaiile- A &o#0i deci de o #ela%i&i2a#e a cul%u#ii )n ea"n! a o con ide#a pe acea %a d#ep% al%ce&a dec)% e %e- Cul%u#a nu e dec)% o"ul )n u*iDe aceea Aan% a pu%u% a+i#"a, )n%#,o 2i, un luc#u ca#e d! oco%eal! pen%#u %oa%! cul%u#a noa %#!6 7%iinele nu ,au con %i%ui%, c#ia el, dec)% )n clipa c)nd au de&eni% con*%ien%e c! #aiunea nu a+l! de la luc#u#i dec)% ceea ce pune ea )n ele-8 7Raiunea nu a+l! de la luc#u#i dec)% ceea ce pune ea )n ele84 A*ada# pi#i%ul e cau%! pe ine )n luc#u#i- Spi#i%ul a#e o ac%i&i%a%e p#op#ie, pe ca#e ne,o #e&elea2! lu"ea- C!ci lu"ea nu e %e 5 nu e %e pen%#u noi, nu e1i %! pen%#u *%iin! *i pen%#u cul%u#! 5 dac! nu e %e *i )n pi#i%?u"ea nu a#e nici un )nele , pen%#u noi, +!#! con*%iin!Da#, )n%#e0a cine&a, dac! e ade&!#a% c! lu"ea nu e con %i%uie dec)% p#in con*%iin!, a%unci ce e#a c)nd nu e1i %a nici o con*%iin!' Ce e#a )n lip a oa"enilo#' Ce e#a a%unci' Nu e#a *%iin!, a%)%a %o%- Dac! e ade&!#a% c! e1i %a lu" ea' Da# e1i %ena nu a#e nici un )nele )n a+a#! de *%iin!- E1i %ena e o p#e upo2iie a calculelo# noa %#e, o ipo%e2! da%! )n p#o0le"ele pe ca#e le di cu%!"- A, e1i %ena "ai a#e un )nele 6 de p#e2en!Da# cine ! pun! c! lu"ea e#a p#e2en%! a%unci c)nd nu e1i %au oa"eni. din "o"en% ce, %oc"ai, nu e1i %au oa"eni' Cine ! ne &o#0ea c! de o p#e2en!, dac! ni"eni nu e#a p#e2en%' A%unci, pi#i%ul e cau%! pe ine )n luc#u#i- A# pu%ea p!#ea u#p#in2!%o# +ap%ul c! e cau%! al%unde&a dec)% )n el. da# nu e ne&oie ! c#ede" c! luc#u#ile )n% a%)% de dep!#%a%e de pi#i%Spi#i%ul e cau%! )n luc#u#i, a*a cu" e cau%! )n%#,o +i(u#! (eo"e%#ic!, pe ca#e el in(u# *i,o con %#uie*%e, pen%#u a,*i e1plici%a p#op#iul !u ilo(i ", de"on %#aia pe ca#e &#ea ! o dea %eo#e"ei ale- Spi#i%ul e cau%! )n luc#u#i nu"ai pen%#u a%)%6 pen%#u a e e1plici%a- Na%u#a e un p#e%e1%- 7Na%u#a, c#ia un o" de *%iin! con%e"po#an, pune pi#i%ul la )nce#ca#e- El #! punde, con %i%uind "a%e"a%icile-8 Cu" poa%e da &alo#i o"ul ace %ui uni&e# i"en ' Toa%e lu"ile a %#ono"ice, di %anele )n +aa c!#o#a )n%e" a%)% de "ici 5 cu" pu%e" ! c#ede" c! ele nu e in dec)% p#in e"ni+icaiile da%e de pi#i%ul no %#u' ?a ca#e ,a pu%u% #! punde c! uni&e# ul le(al, uni&e# ul ace %a a#%icula%, de*i i"en , e )nc! o con %#ucie a "inii noa %#e- A%unci nu e dec)% +i#e c ca o"ul !,i dea &alo#iEu, p!#in%ele luc#u#ilo#4 Cu" de nu ,a &!2u% ce "ul% pi#i% (eo"e%#ic e %e )n %endina acea %a con %#uc%i&i %! a cul%u#ii noa %#e< >)n! acu", cul%u#a noa %#! e do&edi e a +i de %ip (eo"e%#ic p#in aceea c! n!2uia p#e o#dine6 Mathesis- Acu" ea e do&ede*%e de %ip (eo"e%#ic *i p#in aceea c! e con %#uc%i&!, nu i"plu in%e#p#e%a%i&! au de c#ip%i&!Cul%u#a noa %#! in%#oduce un p#i"a% al 7+!cu%ului8 a up#a da%ului- Oa"enii de *%iin! ,au )n%#e0a%, de pild!, ce cunoa*%e" noi a up#a e1i %enei luc#u#ilo#' Noi nu lu!" )n con ide#aie dec)% "i*ca#ea lo# 5 a#!%a )n%#,o 2i +ilo2o+ul He#"ann Co/en 5, *i "i*ca#ea nu e a luc#u#ilo#, ci e o ca%e(o#ie a "inii noa %#e- 3n loc ! con ide#!" luc#u#ile, con ide#!" "i*c!#ile, pe ca#e, de +ap%, %o% pi#i%ul no %#u le,a pu )n luc#u#i- C!ci "i*ca#ea 5 cea *%iini+ic! 5 noi nu o i"i", ci o ()ndi"6 o ()ndi" pun)nd )n ea depla !#i in+ini% de "ici, o ()ndi" (#aie "e%odei in+ini%e2i"ale>#in "e%oda in+ini%e2i"al! pi#i%ul #e+ace, )n planul *%iinei, %oa%! "i*ca#ea *i deci %oa%! na%u#aNa%u#a din *%iin! nu este, a*ada#- Na%u#a e +ace, o con %#uie*%e in%elec%ul, calcululCu %oa%e ace %ea, )n "od cu#en% e a+i#"! c! lu"ea e da%!- Ce )n ea"n! )n ! da%, )n *%iin!' Da%, #! pundea acela*i He#"ann Co/en, #ep#e2in%! ceea ce )"i pun eu pen%#u a con %#ui o %e"!- Da%ul e o "e%od! de luc#u- 3"i dau anu"i%e luc#u#i, anu"i%e ipo%e2e, *i p#in ele po% ! +ac lu"ea- C!ci lu"ea, lu"ea din *%iin!, e %e o lu"e +!cu%!- Dac! ipo%e2ele "ele n,au #eu*i% 0ine, d!#)" lu"ea *i #idic al%a )n loc- Nu ope#ea2! )n +elul ace %a %oa%! *%iina con%e"po#an!' i nu e %e, a%unci, 7+!cu%ul8 unul din ca#ac%e#ele do"inan%e ale cul%u#ii noa %#e' 3n +)#*i%, al!%u#i de ideea de o#dine *i de e+o#%ul con %#uc%i&, cul%u#a noa %#! )nc/ide )n ea un ul%i" )nele (eo"e%#ic6 i"anenaE %e un +ap% ca#ac%e#i %ic luc#ului (eo"e%#ic acela c! el nu %#an cende- Dac!,i dai un %#iun(/i *i con ide#i a up#a lui o p#o0le"!, nu %e ()nde*%i nici o clip! la o e1i %en! e1%e#ioa#! oa#eca#e *i la &#eo dep!*i#e po i0il! a cad#elo# pe ca#e i le,ai i"pu - =ap%ul (eo"e%#ic nu +ace in%elec%ul ! ia ! din ine- Nu,l ile*%e ! accep%e ce&a %#!in de ine- 3n%#,un anu"i% en , %oa%!

(eo"e%#ia e )n noi *i nicioda%! nu ie e din noi, o#ic)%e de ene pe /)#%ie a" +ace?a +el, +ap%ul cul%u#al )n (ene#e %inde ! #!")n! )nc/i &e*nic )n%#,un ce#c6 )n con*%iin!E1i %! o anu"i%! o#ien%a#e c!%#e u0iec%, ca#e poa%e +i u#"!#i%! )n %o% planul cul%u#ii, pe %e %oa%! )n%inde#ea lui- Tendina acea %a e %e )n ! cla#! )n +ilo2o+ie- A %+el, ,a con %a%a% de o 0un! 0uca%! de &#e"e c!, )n locul luc#u#ilo# din a+a#!, +ilo2o+ia a )ncepu% ! ce#ce%e2e in%elec%ul *i, )n locul na%u#ii, *%iina a up#a na%u#ii- i ,a pu , pe d#ep% cu&)n%, c! o0iec%ul +ilo2o+iei e %e "ai puin lu"ea dec)% *%iinele- =ilo2o+ia pa#e, "ai "ul% dec)% o#ice, o o#ien%a#e c!%#e u0iec%, c!%#e ceea ce e pe%#ece acolo, )n!un%#u- Da# %o% )n!un%#u e #eali2ea2! *i celelal%e +eno"ene de cul%u#!- De la Aan% )ncoace, "ai ale , u0iec%i&i%a%ea a de&eni% c/ia# %ea%#ul de ope#aii al %u%u#o# ac%i&i%!ilo# pi#i%uale- Nu nu"ai *%iina e )n con*%iin!, da# "o#ali%a%ea *i a#%a )n% *i ele )n con*%iin!. ia# cul%u#a )n%#ea(! nu e ine dec)% da%o#i%! uni%!ii pe ca#e o d! 7con*%iina de cul%u#!8Con*%iina nu e poa%e dep!*i, ap#oape- Cu" a# +ace,o, *i )nco%#o' Nici un +el de on%olo(ie nu "ai pa#e c! #! punde ace %ei &a %e u0iec%i&i%!i, dup! cu" nici un +el de on%olo(ie nu #! punde )n%#e0!#ilo# (eo"e%#iei- >o2i%i&i "ul &eacului al nou! p#e2ecelea c#edea c! de +iina e "e%a+i2ica +!c)ndu, e c! nu &#ea ! o ia )n con ide#aie- Da# a %!2i a#e loc cealal%! "oa#%e a "e%a+i2icii, ade&!#a%a "oa#%e a "e%a+i2icii6 "oa#%ea p#in pi#i% (eo"e%#icCa *i (eo"e%#ia, cul%u#a )ncepe ! e lip ea c! de ceea ce ,a nu"i% #eali%a%e- De ce ne&oia de a a+i#"a #eali%a%ea' ?uc#u#ile #!")n )n "ine, )"p#eun! cu %oa%e de +!*u#!#ile lo# po i0ile- ?u"ea e doa# p#e%e1%ul "eu de a le pune )n e&iden!- Da# nici o dep!*i#e nu e #eali2a%! pe acea %! cale- Spi#i%ul nu a$un(e la ni"ic, nu lo&e*%e )n ni"ic- Si %e"ele de cunoa*%e#e )n%, ca "onadele, i"ple punc%e de &ede#e- 3 nc/i e, +!#! +e#e %#e- Cu un i %e" de cunoa*%e#e nu a$un(i nic!ie#i 5 dec)% unde e*%i- Spi#i%ul nu e "i*c! din loc- Ia%! de ce, p#op#iu &o#0ind, e o i"po i0ili%a%e pen%#u con*%iina noa %#! ca ce&a e+ec%i& nou ! e1i %e )n lu"eCe )n ea"n!, de pild!, ace % luc#u nou, al%ul dec)% "ine6 #eali%a%ea' S,a# pu%ea ! )n e"ne ce&a, da# "e%odele "ele de luc#u nu "! duc c!%#e ea- ?u"ea ca p#e2en!, ca +ap% &iu, da%, e %e o p#e upo2iie a cul%u#ilo# i %o#ice, cul%u#ile acelea )n ca#e cu#(e#ea, de %inul *i ac%uali%a%ea p#i"ea2!- ?u"ea cul%u#ilo# de %ip (eo"e%#ic, )n !, e %e un ideal de o#dine, +!cu% de con*%iina o"enea c! *i p! %#a% )n con*%iina o"enea c!A*ada#, ace %ea )n% no%ele con %i%u%i&e ale unei cul%u#i de %ip (eo"e%#ic6 o#dine, con %#uc%i&i ", i"anen!E %e e1a(e#a%! a+i#"aia c! %oa%! cul%u#a noa %#! e do&ede*%e a +i de ace % %ip' >oa%e c! da- E1i %!, )n%#,ade&!#, a%)%ea i %e"e de +ilo2o+ie ca#e nu )n% ideali %e *i a%)%ea no %al(ii, )n %o% cup#in ul cul%u#ii noa %#e, dup! un 7dincolo84 Da# a" &oi% ! deo e0i" ca%e(o#ic ace % %ip de cul%u#! de cel!lal%, cu ca#e o0i*nui% con&ieuie*%e- 3n a"e %ecul lo#, p#o0le"ele ,au con+unda% *i %oa%e apele )n% acu" %ul0u#iTipu#ile noa %#e de cul%u#! %#e0uie c de +!cu%e din )"0#!i*a#ea lo# *i pu e ! %ea a*a cu" le e locul6 +a! )n +a!De&i2a cul%u#ii de %ip (eo"e%#ic a# pu%ea +i de&i2a aceea a c)%o#&a pi#i%e +ana%ice din e&ul "ediu6 multa habentes, nihil possidentes- @eo"e%#ia *%ie "ul%e luc#u#i, da# n,a#e nici o po e iune e+ec%i&!- Cul%u#ile de %ip (eo"e%#ic au le(i, au c)%e o Mathesis au %ind c!%#e una, au con %#ucii (#andioa e *i +ac necon%eni% al%ele noi. da# nu au, )n c/i"0, nici o #eali%a%e, nici un +el de conc#e%, al%ul dec)% conc#e%ul palid con %#ui% de pi#i%, pu de pi#i%, pen%#u )nal%a (lo#ie a pi#i%ului@eo"e%#iilo# pe ca#e *i le d! con*%iina nu li e opune dec)% i %o#ia ca#e e d! in(u#!Cul%u#a de %ip (eo"e%#ic +ace pa#%e din o#dinea pi#i%ului, cea de %ip i %o#ic +ace pa#%e din o#dinea na%u#iiDa# ce en a#e a%unci o cul%u#! de %ip i %o#ic' Spunea" c! e o cul%u#! )n ca#e p#i"ea2! de %inul- Ea e deci o cul%u#! oa#0!- >lin! de p#e2ene, e ade&!#a%- Da# a %#!i ne"i$loci% p#in%#e p#e2ene, a %e con+unda cu ele, a +iina o da%! cu ele 5 )n ea"n! a #enuna la o"enie, au a o dep!*iA %#!i ca o" al unei cul%u#i de %ip i %o#ic )n ea"n!, poa%e, a %#!i ca a#0o#ii, ca p! !#ile au 5 cine *%ie' 5 ca )n(e#ii- E alt &ia!, )n planul cul%u#ii &o#0ind, dec)% &iaa o"ului- E "ai puin, au "ul% p#ea "ul%- Cul%u#a de %ip i %o#ic e 0iolo(ic! au, a%unci, e an(elic!- Reli(ia ne,a +!(!dui% pe# pec%i&a cea de a doua- I %o#i "ul &#ea ! ne #e)n%oa#c! la pe# pec%i&ele 0iolo(iei' Da# 5 ni e #! punde la acea %! o0 e#&aie 5 nu e i"pl! 0iolo(ie- E o 0iolo(ie %#an +i(u#a%! cea ca#e ni e p#opuneBiolo(ie %#an +i(u#a%!' Ni e pa#e c! %o% #e pec% +a! de 0iolo(ie e a cunde )n do ul ace %ei %#an +i(u#!#i- Ia# cul%u#a ,a n! cu% din ne oco%i#ea 0iolo(iei, din%#,un e1ce +a! de eaCel puin $u"!%a%e din cul%u#a noa %#!, %o% ce e (eo"e%#ie *i (eo"e%#ic )n ea, %! dincolo de 0iolo(ieCul%u#a pa#e a e +i n! cu% )n%#e dou! 0!%!i de pul ale &ieii. )n%#,o pau2!- De unde nu

#e2ul%! c!, )n "od nece a#, cul%u#a nu "ai e %e &ia!- Cul%u#a e )nc! &ia! 5 *i anu"e ceea ce a#e "ai (ene#o &iaa )n ea, anu"e e1ce ul- E nepo%#i&i% ! e pun!6 cul%u#! *i &ia!- Cul%u#a c#e*%e din e1ce ul &ieii a up#a ei )n e*i, deci p#elun(e*%e &iaaE1i %! anu"i%e e1e"ple, )n i %o#ia cul%u#ii, ca#e a# %#e0ui a+i*a%e pe %e %o%, ca ! e *%ie ade&!#a%a o#i(ine a luc#u#ilo#- A %+el, pilda lui >a cal a# %#e0ui ! ne +ie &e*nic p#e2en%!- >e >a cal )l du#eau dinii, *i 0io(#a+ul pune c! u+e#ina lui e#a )n(#o2i%oa#e- Ce pu%ea ! +ac!' >u%ea ! %#i(e, ca noi %oi, pu%ea ! dea cu# u+e#inei ale +i2ice- Da# el a p#e+e#a% ! +ac! al%ce&a6 (eo"e%#ie- 3n o#ele acelea c)nd du#e#ea )l e1a pe#a, el de ena +i(u#i #e(ula%e *i, )n de2o#dinea u+e#inei lui, ()ndea luc#u#i #e(ula%eC)%! u"an! de"ni%a%e nu e#a )n (e %ul lui4 E nece a# c)%eoda%! ! uii &iaa- S)n% anu"i%e )"p#e$u#!#i c)nd %#e0uie ! %e dep!*e*%i pe %ine p#in cul%u#!- S! %e nstrinezi p#in cul%u#!- S! pui di %ane )nl!un%#ul %!u- Nu +ace acea %a, cul%u#a' C)i oa"eni, de pild!, nu ,au 7pie#du%8 )n *%iin!' i,au l! a% deopa#%e %o% ce au pu#%a% p)n! a%unci cu ei, %oa%! 2e %#ea lo# de 0ucu#ii au po&a#a lo# de de2a %#e- Coe+icien%ul no %#u pe# onal, au i %e"ul o0 cu# de luc#u#i "ici ca#e ne dau ne0unia noa %#! local!, %onul ace %a "o#al peci+ic, colo#i%ul no %#u 5 ce +#u"o ,au *%e# %oa%e din%#,o da%! u0 pa%a "a#e *i o"o(en! a *%iineiA" #eu*i% a %+el %#ece#ea de la local la uni&e# al, al%ul u+le%e c de la locul unic la locul co"un- 7Ma#ile locu#i co"une ale pi#i%ului-8 Toa%! cul%u#a, cu %eo#e"ele ei de (eo"e%#ie, cu le(ile ei na%u#ale, cu +e0#a ei e %e%ic! *i )nno0ila#ea #eli(ioa !, ce )n% luc#u#ile ace %ea dec)% locu#i co"une pen%#u %oa%e %#uc%u#ile indi&iduale, )n%)lni#ile cu ine ale pi#i%ului di&i2a% )n lu"e' Ne )n%)lni" %oi )n%#,o pia! "a#e, pa#c!- =ieca#e a a&u% ce&a de ui%a% *i, cu c)% a #eu*i% ! ui%e "ai 0ine ce a l! a% )n u#"a lui, cu a%)% a #eu*i% ! e ap#opie "ai 0ine de ceilali- 3n ace % en , a# %#e0ui ! ni e pa#! )n%o%deauna ce&a ne0une c )n %endina de a ne i %o#ici2a, de a ne di&ide- S! ne di&ide", )n%#u ce' E ne0une c ! nu &#e" a &edea c! luc#u#ile *i noi )n*ine )n%e" "ai "ul% au "ai puin aceia*i- S! ne di&ide", poa%e, nu"ai )n "icile noa %#e in(ula#i%!i de +ieca#e 2i- Da# nu a i"i% ni"eni c)%! %#i&iali%a%e e %e aci' Cu", noi )n%e" noi )n*ine pen%#u c! a&e" anu"i%e #e2onane pa#%icula#e, e"o%i&i%a%ea a %a, 0oala a %a ca# e ne +ace o a"eni #!i *i "ic i la u+le%. nu"ai pe n%#u a%)%' i c)nd e %e >a cal el )n u*i6 c)nd )l do# dinii au c)nd +ace (eo"e%#ie' Noi )n%e", poa%e, pi#i%- S)n%e" capaci%a%e uni&e# al e"o%i&!. noi, di&i2ai )n lu"e, a*a cu" %!", )n%e" %o%u*i #i%"u#i- S! l! !" #i%"u#ile ! ne olida#i2e2e- Dac! a&e" ce&a de a*%ep%a% de la cul%u#!, e ! ne cape de #u*inea de a %a )n a+a#! de #i%"u#iDa# de ce ! e c#ead! c! a %#!i #i%"ic )n ea"n! a nu %#!i din plin' De ce &iaa ! nu poa%! +i %#!i%! e+ec%i& *i cu )n%#e(u#ile ei, p#in%#e "a#ile locu#i co"une ale pi#i%ului' Ce idee u#p#in2!%oa#e acea %a 5 c!, dac! nu "ai e %#i&ial!, &iaa nu "ai e %e- ;iaa e %e, )n%#ea(!, pe %oa%e planu#ile pe ca#e o pune" )n $oc- Ea nu poa%e +i pa#ial!, da# e poa%e lep!da de anu"i%e coninu%u#i de hic et nunci %o%u*i e1i %! un +el de con&in(e#i o+iciale dup! ca#e, dac! nu e %#!i%! cu %oa%e coninu%u#ile ei i"edia%e, &iaa %#e0uie ! +ie neap!#a% pa#ial!- A*a ni e pune, de pild!, c! oa"enii )n%#ep#ind anu"i%e aciuni cul%u#ale nu din %o% plinul lo# u+le%e c, ci cu anu"i%e di po2iii, nu"ai- Se pune6 oa"enii +ac *%iin! pen%#u ade&!#, a%)%a %o%- Re %ul &ieii lo#, a%unci c)nd +ac *%iin!, e "o#%Da# nu e deloc a*a< Oa"enii nu c#ed a%)% de "ul% )n a0 %#aciuni cu" e pune c)%eoda%!Ei +ac *%iin! ca ! ui%e o d#a(o %e, pen%#u c! )i do# dinii, pen%#u c! )i )nc)n%! c)%e o "e%od! de luc#u- Dac! ade&!#ul e o "e%od! de luc#u, a%unci a +ace *%iin! pen%#u ade&!# a#e un en , c!ci +ace" *%iin! din %oa%! ini"a6 pu%e" iu0i o "e%od! *i pu%e" c#ede )n ea- Dac! ade&!#ul e o#dine, pune#e i %e"a%ic! de p#o0le"e *i #eu*i%! 5 a%unci )nc! a#e un en ! ne ()ndi" la ade&!#- Da# a*a, i"pl! a0 %#aciune' E nece a# ! p#o"o&!" a0 %#aciunile, 0ine)nele - Da# cine c#ede c! a0 %#aciunea e eac! de i"i#i, c! *%iina e ane"ie *i c!, )n la0o#a%oa#ele ei, cul%u#a e +ace 7la #ece8, acela n,a )n&!a% ni"ic din #o %u#ile cul%u#ii>en%#u c!, din i"p#uden!, oa"enii *%iinei *i ai cul%u#ii *i,au +!cu% un %i%lu de no0lee din acea %! apa#en! de cal" *i u c!ciune 5 de aceea au #eu*i% ! de2(u %e a%)ia oa"eni, cu p#i&i#e la cul%u#!, *i !,i +ac! ! c#ead! c! a p#o"o&a cul%u#a )n ea"n! a pie#de din &ia!- Sau, cu al%e cu&in%e6 pen%#u c! oa"enii ca#e au p#ac%ica% cul%u#a de %ip (eo"e%#ic au a0u2a% de +o#"ali "ul lo#, de aceea cul%u#a de %ip i %o#ic ,a +!cu% )n%o%deauna nece a#!Da# a p#o"o&a +o#"ele nu )n ea"n! a ucide &iaa- Nu %#e0uie c#e2ui oa"enii de *%iin! c)nd pun c! )n% cal"i *i ne%ul0u#ai- Nu %#e0uie c#e2u% >a cal c)nd pune c! e1e#ciiul luc#u#ilo# pu#e )i cal"ea2! du#e#ile- E al%! nelini*%e lini*%ea a apa#en%!, a%)%a %o%- E o depla a#e, e %#an laia de la 0iolo(ie *i d#a"ele ei la +o#"ali " *i d#a"ele +o#"ale- S%#i(!%ul de&ine c)n%ec *i de2ec/ili0#ul dan -

Cine a pu c! pie#de p#in acea %a &iaa' A+i#"aia nu a#e nici un en - Cu" ! pie#2i &iaa' Ea poa%e +i ui%a%!, a %a,i al%ce&a- O ui% *i "! pie#d )n +o#"e, )n +o#"ele ca#e nu "! de&i%ali2ea2! %o%u*i, ci "! &i%ali2ea2! pe al% plan- Nu )n% "ulu"i% cu c oninu%ul &ieii- Nu ,"i con&ine, pu# *i i"plu , ceea ce e )n%)"pl! *i de aceea cau% al% coninu%, c/ia# dac! el &a +i un coninu% de +o#"e- C!ci ce po% ! (! e c al%ce&a )n "ine dec)% +o#"e' Cine, #enun)nd la lu"e, a pu%u% ! pun! o al%! lu"e )n loc, o lu"e e+ec%i&!, de p#e2ene, *i nu una de +an%o"e' 3n de+ini%i&, %oa%! pole"ica din%#e cul%u#a de %ip (eo"e%#ic *i cea de %ip i %o#ic la acela*i luc#u e #educe- S!%u#a% de p#e2ene, de ac%uali%a%e, de coninu%ul i"edia% al &ieii lui, o"ul *i ,a )nce#ca% no#ocul )n inac%ual *i a )ncepu% ela0o#a#ea +o#"elo#- 3n locul %#!i#ilo# a pu c#e!#ile- Da# nu )n ea"n! c! ,a inuci p#in acea %a- E ade&!#a% c! (eo"e%#ul, )n (ene#al, e ce&a "ai palid la +a! dec)% o"ul din p!du#e- Da# de &iaa acea %a e#a &o#0a' De &iaa ele"en%a#! a e u%u#ilo#' Nu ,a ()ndi% ni"eni ! #e+u2e &iaa din%#,o 7pudoa#e "e%a+i2ic!8- Ceea ce )n ! a p!#u% )n%o%deauna e&iden% a +o % +ap%ul c! a%a*a#ea e1clu i&! de &ia! n,a du la nici un )nele nouConinu%ul i"edia% al &ieii nu in%e#e ea2!, pu# *i i"plu pen%#u c! nu e problematic- A#0o#ele din +aa "ea, du#e#ea din "ine, pu2a ce#ului )n %ela%, %oa%e ace %ea )n% indi cu%a0ile- Ceea ce a* &#ea e ! po% di cu%a ce&a, ! "! po% )"0o(!i cu un )nele nou- Moa#%ea e o p#e2en!' Bine- A%unci ! %!ce" *i ,o a*%ep%!"- Da#, dac! e *i o p#o0le"!, a%unci nu o pu%e" pune dec)% )n %e#"eni de p#o0le"!6 )n %e#"enii *%iinelo# na%u#ale, de pild!, au ,o ce#ce%!" )n +ilo2o+ia cul%u#ii *i )n +olclo#- Re %ul e indi cu%a0ilIa%! de ce, )n locul ace %o# luc#u#i indi cu%a0ile, c)i&a au )nce#ca% ! pun! )n $oc luc#u#i o cila%o#ii, +an%o"e )n%#e ca#e ! poi ale(e *i indi+e#ene pen%#u ca#e ! poi op%a- Ia# in(u#! cul%u#a de %ip (eo"e%#ic a pu%u% c#ea un "a%e#ial de di cuie indi+e#en%- De aceea dialec%ica ei nu e +)#*e*%e nicioda%!- Ea nu "e#(e cu nece i%a%e c!%#e ni"ic, c!ci )n locul nece i%!ilo# in%e#ioa#e ale du#a%ei i %o#ice, a pu li0e#%!ile +!#! du#a%! ale e%e#ni%!ii (eo"e%#iceDe aceea, )n locul coninu%ului i"edia% al &ieii, pe ca#e cul%u#a de %ip (eo"e%#ic )l #e pin(e de la )ncepu% ca nep#o0le"a%ic, ea *i,a c#ea% in(u#! "a%e#ialul ei de di cuie, p#o0le"a%ic, ince#%, da# de2in%e#e a%- i l,a c#ea%, cu"' E1 ni/ilo' Nu- Ci din%#,un ad)nc de &ia! ne*%iu%!. din &oina ne)n%#e#up%! a o"ului de a e dep!*iDe aceea a# %#e0ui oda%! p#o%e %a% )"po%#i&a unei ca%e(o#ii de oa"eni ca#e, )nc/in)ndu , e 0iolo(ie i i"edia%e, e c#ed in(u#ii dein!%o#i de &ia !Ho%!#)%, nu- Nu ace*%ia )n% in(u#ii dein!%o#i de &ia!- ;iaa pe ca#e o dein ei, de al%+el, e $oa ! *i %#i&ial!- Ace %ei &iei, )n%#,ade&!#, &#oi" !,i pune" un cap!%- Da# #!")ne &iaa cealal%!, &iaa omului- i acea %a e pe%#ece dincoace, p#in%#e c/e"eIa%! un in(u# e1e"plu6 o"ul "o#al al lui Aan%O"ul ace %a nu %#!ie*%e' O"ul ace %a n,a#e d#a"!, nu u+e#!, nu #)de, nu "oa#e' i, cu %oa%e a %ea, el pa#e "ul%o#a a%)% de a0 u#dCu" 5 ni e pune 5, un o" ca#e nu %#!ie*%e p#in in %inc%e, ca#e nu d! cu# li0e# po#ni#ilo# ale4 Un o" ca#e %#!ie*%e p#in i"pe#a%i&e- Ce a0 u#d< Ce a0 u#d ! )nco#po#e2i "a1i"e *i #e(uli, )n loc ! )nco#po#e2i ne#&i *i pa%i"i- Ce a0 u#d ! %e +o#"ali2e2i- S! #enuni la %oa%e "o0ilu#ile i"edia%e ale &ieii *i ! c#e2i )n 70inele u&e#an8- S! +ii le(e, ! +ii c/e"!4Da, ! +ii c/e"!- De ce nu' Cul%u#a noa %#!, o"enia noa %#! a*a ne &#ea6 c/e"a%i2ai, +o#"ali2ai, (eo"e%#i2aiE o in ani%a%e, e &a pune- Da# %oa%! cul%u#a noa %#! e in ani%a%e, a%unci- Se ()nde*%e cine&a la 0a#0a#ie au #e)n%oa#ce#e la na%u#!' Bine- Da# a%unci fii, nu punei. "u#ii, nu decla"ai- De ce ne +u#ai +elul no %#u de a pune p#o0le"ele, "e%odele noa %#e de e1pune#e, ars probandi a noa %#! 5 pen%#u a do&edi luc#u#i ca#e nu "ai %#e0uiau do&edi%e' Da#, o#ice ,a# pune de p#e o"ul "o#al al lui Aan%, c/ia# dac! nici un o" )n i %o#ie n,a +o % a*a p#o(#a"a%ic cu" )l &oia el 5 ace %a e %o%u*i o"ul #ep#e2en%a%i& al cul%u#ii noa %#e, *i &iaa lui e ade&!#a%ul no %#u de %inCu un adao , )n !- O"ul %#e0uie +o#"ali2a% nu nu"ai pe plan "o #al- Ci #e&oluia lui Aan% %#e0u ie (ene#ali2a%!- Aan%, #ep#e2en%an%ul le(i%i" al cul%u#ii de %ip (eo"e%#ic, I""anuel Aan%, ideali %ul *i +o#"ali %ul, %#e0uie du "ai depa#%e, "ai depa#%e pe planul &ieii, p)n! la e1ce Ia%! ca#e a# pu%ea +i, p)n! la un punc%, $u %i+ica#ea pa(inilo# de &ia! in%e#ioa#! ca#e u#"ea2!- Ele cau%! noul e1ce , noua a0 u#di%a%e, o"enea ca noa %#! a0 u#di%a%e cu pu%in!Ele de c#iu o &ia! in%e#ioa#! ade&!#a%!, o &ia! ca#e #i"ea2! cu p#e"i ele cul%u#ii noa %#e- Da# ele )n% doa# u(e %ia %#!i#ilo# (eo"e%#ice, #e%o#ica e1%e#ioa#! a noilo# (eo"e%#ii- C!ci, al%+el, cu" ,a# pu%ea de c#ie din%#,o da%! uni&e# ul )n%#e( de ac%e pu#e pe ca#e )l &i ea2! cul%u#a noa %#!, cu" ,a# pu%ea de c#ie, )n c)%e&a pa(ini nu"ai, "i#acolul o"ului ca#e e )n%)lne*%e cu oa#%a a' >a(inile ace %ea u(e#ea2!, nu"ai- O in(u#! p#e%eniune au6 ! +ac! uneo#i pe ceilali ! u#)d!- Dac! nu &o# +ace pe ni"eni ! u#)d!, a%unci au +o % c#i e de(ea0a- C!ci a&e"

con&in(e#ea acea %a c! ad e&!#a%ul en al cul%u#ii noa %#e 5 de p#e ca#e a# &#oi ! +ie &o#0a aci 5 *i ade &!#a%a oa#%! a o"ului %#e0uie ! +ie #idicole- O"ul "o#al al lui Aan% e #idicol- O"ul (ene#al +o#"ali2a% %#e0uie ! +ie *i el #idicol- E cea "ai )nal%! )nele(e#e a &ieii i %o#ice, poa%e, ! i"i %o% #idicolul ei, %o% #idicolul cul%u#ii, ! %e i"i %u )n ui #idicol, %u, ca#e )nce#ci ! %e +aci, ca#e %#e0uie ! )nce#ci in(u# +ace#ea %a 5 c)nd %o% #e %ul esteAl!%u#i de noi, )n lu"e, )n% luc#u#i "ul%e, )n u+lei%e *i ne)n u+lei%e- Ele nu &!d *i nu )nele(- Da# dac! )n%#,o 2i a# )nele(e, cu i(u#an! a# #)de puin de noi- Ia# dincolo de lu"e %! un 2eu &e el, ca#e )nele(e cu ade&!#a% luc#u#ile *i #)de cu ade&!#a%-

II Despre bucuriile simple


S! +ii o da%! au ! +ii de "ai "ul%e o#i' Ceea ce e %e a %!2i ! nu "ai +ie nicioda%!, au ! +ie )nc! o da%!, )nc! de dou! o#i' Biua de a2i *i cu 2iua de ")ine ! +ie ce&a *i al%ce&a, au ! +ie unu *i unu, unu plu unu' ;#eau ! )n%#e06 ! +ii )n i %o#ie au ! +ii )n ade&!#' Ceea ce e %#a(ic, )n )n%#e0!#ile ace %ea, e c! pun p#o0le"e &ii, p#o0le"e de co"po#%a#e 2ilnic!- Un o" plin de con*%iina i %o#ici%!ii e un o" ca#e e #i ipe*%e, ca#e %#!ie*%e de a2i pe ")ine, a*a cu" au %#!i% %oi oa"enii de a2i pe ")ine- Ce,i pa ! c! &iaa a nu do&ede*%e ni"ic' Nici o &ia! n,a do&edi% ni"ic- S! %#!i" +#ene%ic &iaa noa %#!, c!ci n,a&e" de da% oco%eal! ni"!nuii "! ()nde c la ceilali oa"eni, la cei c)i&a ca#e ,au %#udi% ! +ac! din &iaa lo# o do&ad! *i un ade&!#. ca#e *i,au %#!i%,o lini*%i%, +!#! e1a pe#!#i, o da%! a2i, )nc! o da%! ")ine, de a%)%ea o#i )n acela*i loc, de c)%e o#i le,a +o % cu enin! pu%in!4 Ade&!#' Ni"eni nu e ()nde*%e p#op#iu,2i la ade&!#- Un anu"i% ade&!# e1i %! *i )n i %o#ieDa# e %e &o#0a de ceea ce a#e, "ai ale , ade&!#ul *i nu a#e, "ai ale , i %o#ia6 de ideea de o#dine- E &o#0a ! adun!" &iaa acea %a din %oa%e p!#ile 5 disiecta membra 5 *i ,o upune" uno# #i%"u#i "a #i, uno# $ocu#i %#ic%e- E &o#0a ! +ace" ce&a cu &iaa, *i ! n,o l! !" pe ea ! e +ac! in(u#!%iu c! &iaa e 0o(a%!- E c/ia# "ai "ul% dec)% )"i %#e0uie- A* pu%ea %#!i a%)% de 0ine cu "ai puin4 @)ndu#ile ace %ea po#ne c din%#,o nece i%a%e de 7"ai puin8- Mi,a &eni% )n "in%e ! )n%#e0 *i pe ceilali6 lo# c)%! &ia! le %#e0uie' Da# )n%#e0!#ile nu +olo e c la ni"icE u#p#in2!%o# *i %o%u*i e1plica0il +ap%ul c! oa"enii nu *%iu cu" ! e poa#%e )n +aa 0o(!iei- Ai o0 e#&a% c! 0olna&ii, oa"enii !#aci, oa"enii cu &ia! puin! *i po i0ili%!i puine de &ia! )n ei *%iu ce &o#' Ei au un en al lo#, un ideali " al lo# *i *%iu )n ce Du"ne2eu ! c#ead!- >e c)nd oa"enii 0o(ai )n &ia!, oa"enii !n!%o*i, oa"enii pu%e#nici )n%)#2ie )n 0unu#ile lo# *i nu "ai dau ni"ic- C#eaia, en ul, ideea )n% ale o"ului !#acS! nu %e pie#2i )n +aa 0o(!iilo# &ieii- S! nu %e la*i +!cu%- S! nu c#e2i c! i %o#ia e %e in(u#a #eali%a%e *i ! %e la*i n! cu%, %#!i%, a a ina%, )n con ecin!- A# %#e0ui ! )nce#c!", oda%!, o #e2i %en! )"po%#i&a i %o#iei, )"po%#i&a cu#(e#ii, )"po%#i&a &ieii $oa e- >oa%e c! nu e a%)% &o#0a de ale )n%#e i %o#ie *i ade&!#, da# %#e0uie ale , )n o#ice ca2, )n%#e i %o#ie *i o#dine, )n%#e i %o#ie *i (eo"e%#ie;iaa e 0 o(a%!, 0ine- Toc"ai de aceea &oi c!u %a ,o i"pli+ic- De ce ! ap#opii ideile de &ia!, ! le "ul%iplic la in+ini%, ! le cali%a%i&i2e2, ! +ac din ele luc#u#i colo#a%e local 5 *i ! nu +ac cea %!lal%! #e&oluie6 ! ap#opii &iaa de idee, ,o "odi+ic pe ea )n en ul ideii' Si"pli+ic! &iaa- Ia din ea 0uc!i "a#i, concen%#!#i, %o%u#i 5 *i ope#ea2! cu ele- Ce ai ne&oie de #e %' Ni"eni nu pune c! nu e1i %! un #e % )n a+a#! de idee- Da#, cu au +!#! el, )nele ul lu"ii e %e acela*i- Re2i %!- C)nd &ine &iaa pe %e %ine, +ii (a%a p#e(!%i% cu c/e"eleN,o l! a nicioda%! ! %e acope#e- Ai )n%o%deauna cu ce ! ie*i la up#a+a!6 ideileIdeile4 Cu" e cu"ine c acu" luc#u#ile- Cu" e i"pli+ic! deoda%! %oa%e- >ie#du e" din &ede#e i"pli%a%e a luc#u#ilo# din cau2a i"a(inai ei- I"a(inaia 5 %#i %a +acul%a%e de a #enuna la un uni&e# ca#e e i"pluA# %#e0ui c#i )nc! o da%! un i"n pen%#u idei- >en%#u ideile de pe %e %o%, pen%#u idei, )n ca#e &iaa e poa%e #e+ace co"ple%, "ai 0ine c/ia# dec)% )n #o %u#ile i"edia%e- >en%#u ideile

%#i %e *i &e ele, ane"ice *i a%le%ice, (#a%ui%e *i e+icien%e, pon%ane au nece a#e. pen%#u idei 5 *i pen%#u %oa%e (eo"e%#iile ca#e e po% +ace cu eleS! a#unci ideile )n &ia! ca ni*%e poli "a(ne%ici, ca#e ! (#upe2e )n $u#ul lo# %o% ce a +o % di iden% p)n! acu"- S! di %#i0ui ideile ca cen%#e de o"o%e%ie, (#up)nd )n%#,o aceea*i o#dine #eali%!ile de acela*i +el- S! +ie +a cicule lu"inoa e pe %e %o%- S! +ie +)*ii de #eali%a%e, nu una in(u#!, i"en !, "on %#uoa !, p#odi(io de incalcula0il!- S! calcule2i4 E ade&!#a% c!, la p#i"a &ede#e, !#!ce c #eali%a%ea p#oced)nd )n +elul ace %a- E ade&!#a% c! #!")ne un #e %, c! p#i"a "ea aciune e de a pie#de ce&a, de a c!u%a 7"ai puin8- Da#, )n locul lu"ii #eale pe ca#e o pie#d, )"i apa# %oa%e lu"ile po i0ile- 3n locul 0ucu#iei de a &ieui &iaa acea %a, a" 0ucu#ia de a &ieui %oa%e &ieile ca#e nu au fost- >en%#u a +i p!#! i% o in(u#! #eali%a%e, p#i"e c %oa%e #eali%!ile cu pu%in!- Cine &#ea ! %#!ia c! o in(u#! da%!, n,a#e dec)% ,o +ac!- E1i %! %o%u*i un "i$loc de a %#!i de "ai "ul%e o#ii, pe u#"!, c)% du#ea2! luc#u#ile ace %ea 7&ii8' C)%e&a clipe au o 2i- M)ine &a +i al%ce&a=#uc%ul pe ca#e l,ai ")nca% a2i nu,l &ei "ai ")nca nicioda%!- ;ei ")nca un al%ul- Din acela*i po"' Nu, din%#,al%ul, c!ci *i po"ul %#!ie*%e- Aci &! %! (#e*eala6 ai &#oi% unici%a%e, da# ai ui%a% ! ce#ei *i e%e#ni%a%e- ?a &oi luc#u#ile e con u"!, a#d, "o#- Da#, )n c/i"0, ce idee a "u#i% de la +ace#ea lu"ii )ncoace' Nici una- Ideile, ace %e 7e%e#ni%!i ca#e u"0l! p#in%#e oa"eni8- Cine &o#0ea a*a' ?u"ea nu poa%e "! u#a e%e#ni%a%ea, c!ci in(u#a ei "! u#! e %e &iaa, ca#e e p#ea cu#%!- ?a ea nu e de (! i% ni"ic #e2i %en%, ni"ic +i1- Ia%!, uni&e# ul ideilo# e +i1 *i inco#up%i0il- 3n planul lui ni"ic nu e al%e#ea2!I %o#ia e nu"ai al%e#aie- Toa%e "a#ile ac%e, "a#ile 0ucu#ii, "a#ile )n%)"pl!#i, %oa%e e al%e#ea2! local- To%ul e %e aci *i nu e %e dincolo- Dincoac e *i dincolo de >i#inei- C u" e "ai po% )nele (e oa"enii )n%#e ei' 3"i )nc/ipui c! nu"ai p#in ap#o1i"aii, nicioda%! p#in acope#i#ea unui "o"en% din%#,o &ia! u+le%ea c! cu un "o"en% din%#,al%a, nicioda%! p#in%#,o &e#i%a 0il! coinciden!- Acea di ciplin! cla&! i %o#iei, +ilo2o+ia cul%u#ii, a a#!%a% )ndea$un c! ni"ic )n epoci au indi&i2i nu coincide, ci %oa%e ap#opie#ile ca#e e po% +ace )n%#e ei e da%o#e c uno# co#e pondene &a(i de &)# %!- Duc)nd "ai depa#%e i %e"ul ace %a de a da &)# %! luc#u#ilo#, a" pu%ea pune c! e1i %! *i o &)# %! a 2ilei- Ia%!, de pild!, a" acu" &)# %a +oa"ei de a2i. dac! o a#e *i &ecinul "eu, ne )nele(e"- Dac! nu, el nu &a a+la ni"ic din ce e pe%#ece )n "ineCu" ne pu%e" )nele(e, a%unci' Eu nu po% &edea cu" place al %cui&a un luc#u, )"i a"in%e c doa# cu" "i,a pl!cu% "ie- 3nele( a*ada# ce&a local, al !u, p#in al%ce&a local, al "euA" coinci , a%unci, noi doi' Da# cu"' To% ce *%iu e c! al%ul a a&u% o 0ucu#ie ca#e +!cea alu2ie la o 0ucu#ie de a "ea- Al%ce&a' i a %a poa%e +i coinciden!, in%e# ecie de &iei u+le%e*%i, co"unicaie' >en%#u c! oa"enii nu "ai po% co"unica, pen%#u c! )*i )nc/ipuie c! )n% p#ea "ul% )n i %o#ie, pen%#u c! aco#d! p#ea "ul%e d#ep%u#i &ieii i#aionale, indi&idualului, lui 7o da%!8, ne0uniei lor 5 de aceea p#opun acea %! enin!, acea %! deli0e#a%! )nc/ina#e c!%#e o Mathesis universalis a u+le%e cului- C! *%iinele de a2i nu *i,au (! i% )nc! 7*%iina lo# uni&e# al!8, uni%a%ea lo#, olida#i%a%ea lo# cu celelal%e *i cu ele )n ele 5 a %a nu )n ea"n! p#ea "ul%- ;iaa, ca#e de a%)%ea o#i a )n%#ecu% *%iina, )*i poa%e (! i o Mathesis a ei- S! #enune, doa#, la +o#"ele ei $oa e *i ! )nceap! e1e#ciiul ac%elo# pu#e- S! )nco#po#e2e ideile- S! +ac! din ele li"0a$ul uni&e# al, po i0ili%a%ea oa"enilo# de a e )nele(e unii cu alii, de a coincide unii cu alii, )n%#e ei *i, %oi )"p#eun!, cu e%e#ni%a%ea- 3n locul 0ucu#iilo# #e(ionale ! in %au#!" 0ucu#iile (ene#ale, "ai i"ple *i "ai &a %e- 3n locul pi#i%ului i %o#ic, )n ca#e p#i"ea2! de %inul, du#a%a peci+ic! *i "oa#%ea, ! aduce" pi#i%ul "a%e"a%ic, )n ca#e p#i"ea2! c#eaia li0e#!, (ene#ali%a%ea *i &e*nicia- 3n locul n! cu%ului ! pune" fcutul7C!ci %u e*%i ")n%ui#ea noa %#!, idee +!cu%! ia# nu n! cu%!, ca#e %e,ai po(o#)% din%#e ce#u#i, p#in%#e oa"eni, *i %e,ai +!cu% &ia!-8 C Acu" a*%ep% ! cad! pe %e luc#u#i noap%ea- A +o % o 2i a%)% de lu"inoa ! *i &edea" %o% )n(#o2i%o# de 0ine, a*a c! n,a" "ai )nele ni"ic>#ea "ul%e )n% culo#ile- Incalcula0ile, +o#"ele- Mon %#uo , #e pin(!%o#, p!ian$enul cu a%)%ea picioa#e 5 >!")n%ulA*%ep% noap%ea- Ea &ine )nce%, cu 7lini*%ea ei *%iini+ic!8, pe %e luc#u#i- %e#(e culo#ile, #educe +o#"ele, p! %#ea2! doa# #apo#%u#ile "a#i, ade&!#u#ile de con%u# ale #eali%!iiNoap%e a%oa%e i"pli+ica%oa#e<4 Acu" po% ! )nele(- Acu" vd, pen%#u c! e )n%une#icU#"!#e c con%u#u#i, +)#*e c con%u#ul +o#"elo# a0ia c/ia%e, ope#e2 )n paiul o"o(en *i ap#oape ne(#u, #o%un$e c olidele p#ea a cui%e. *%iu, )ncep ! *%iu, &a(, *%e# , e %o"pa%, a%)%a c)% )"i %#e0uie- Si"u#ile e li0e#ea2! de o0 e ii, nici o culoa#e nu "ai e in i %en%!, nici un ip!% p#ea a u#2i%o#- Spi#i%ul e li0e# *i dialec%ica lui poa%e )ncepeSu , pe ce#ul lui >la%on, pe ce#ul acela de p#e ca#e el punea c! a +o % cel "ai "a#e

p#o+e o# de calcul al o"eni#ii 5 %elele au )ncepu% ! e no%e2e una c)%e una, ca ni*%e punc%e lua%e la )n%)"pla#e )n (eo"e%#ia )n%une#icului4

III Despre istorie


Se pa#e c! o#i(inea (eo"e%#iei e le(a%! de unul din e&eni"en%ele pe ca#e i %o#ia le,a p#o l!&i% cel "ai "ul%6 #e&!# !#ile Nilului- E(ip%ul, un da# al Nilului4 Da# dac! *i (eo"e%#ia a# +i un da# al apelo# ale, de c)%e o#i "ai "ul% a%unci n,a# %#e0ui ! +ie (lo#i+ica% Nilul- i cu" a# %#e0ui ui%a% da#ul cel!lal%, p#i"ul, da#ul de ap! !#ac!6 E(ip%ul< C!ci ce a "ai #!"a pen%#u noi din cul%u#a aceea, din %ilul ei, din )nele u#ile ei de &ia!' Ce "ai e %e )n noi E(ip%' Da#, )n c/i"0, ce nu "ai e %e )n noi (eo"e%#ie' @eo"e%#ia, un da# al Nilului4 C!ci Nilul 5 ni e pune 5 e #e&!# a pe %e c)"pu#ile &ec/ilo# e(ipieni, acope#ea /o%a#ele, +!cea una %o% locul, ia# oa"enii nu "ai *%iau 0ine, a%unci c)nd e #e%#!(eau apele, c)% loc le "ai apa#ine lo# *i c)% &ecinului- i a%unci au )ncepu% ! "! oa#e *i ! de ene2e- A*a ,a n! cu%, poa%e, ade&!#ul linea#, ac%ul pu#, ideeaDac! (eo"e%#ia ,a n! cu% )n%#,al% +el *i nu a%)% de acciden%al, cu a%)% "ai 0ine- Da#, ade&!# au i"pl! le(end!, &e# iunea acea %a a up#a o#i(inii (eo"e%#iei e capa0il! ! o+e#e o e"ni+icaie nea*%ep%a%! pen%#u de %inul o"uluiT#e0uia ! &in! Nilul, ! *%ea#(! %oa%e u#"ele, %oa%e /o%a#ele oa"enilo#. %#e0uia ! alun(e %oa%! i %o#ia "a%e#iei di"p#e$u#, ca ! poa%! ap!#ea ideeaE a%)% de (#eu ! ()nde*%i &iaa, ! o #idici p)n! la planul ade&!#ului' Nu- T#e0uie doa# ! cu#ei %e#enul &ieii %ale- S! la*i apele ! e #e&e# e pe %e %ine, pe %e %oa%e "o"en%ele neo#(ani2a%e ale &ieii %ale, pe %e %oa%! i %o#ia %a- @eo"e%#ia 5 adic! i %e"ul, adic! &iaa o#dona%!, lucid! 5 &ine pe u#"!, ca #e+lu1ul- @eo"e%#ia e #! pun ul "eu c!%#e apeT#e0uie, a%unci, ! )n&!!" ui%a#ea- O"ul ca#e nu *%ie ! ui%e nu poa%e +i lucid nicioda%!D#a"a o"ului con%e"po#an ni e pa#e c! nu e al%a dec)% acea %a6 nu *%ie ! ui%e- Nu a0andonea2! ni"ic- Nu a#unc! )n u#"! ni"ic- ;#ea ! poa#%e %o% )n 0#aele lui, %oa%e p!ca%ele lui *i ale lu"ii- A*a l,a )n&!a% i %o#ia, pi#i%ul i %o#ic, "aladia i %o#ic!- Acea %a a +o % "o#ala ei6 +ieca#e ! cau%e o"ul )n%#,al%! pa#%e, c)nd )l a&ea )n elDe aceea %#e0uie ! +)#*i", )n%#,un +el, cu i %o#ia- Ni"eni nu e de+ine*%e "ai 0ine dec)% p#in a%i%udinea pe ca#e o ia +a! de ea- De aci )ncep %oa%e6 din &oina de a %e )n(#opa )n lu"e au &oina de a,i )n%oa#ce pa%eleC)nd )ncep ! con ide# "ai a%en% i %o#ia, "i e pa#e, nu *%iu cu", c! o a" )n!un%#u, )n "ine, *i c! ea ci#cul! de la stnga la dreapta- De i(u# pen%#u c! o ci%e c, pen%#u c! o (! e c )n c!#i, *i +oile ci%i%e #!")n %oa%e la %)n(a- C)nd +)#*e*%i o ca#%e, %oa%! ca#%ea, cu )n%#e( coninu%ul ei, a #!"a la %)n(a- E up!#!%o#, poa%e, da# a*a e %e- A" ne&oie de un en unic, pen%#u c! a*a ce#e i %o#ia- Sen ul unic %#e0uie ! +ie p i/olo(ice*%e ce&a pen%#u "ine6 e %e, a%unci, en ul de la %)n(a la d#eap%aA*ada#, c)nd ne )n%oa#ce" oc/ii )n!un%#u *i p#i&i" ecolul al D;III,lea, nu +ace", cel puin )n p#i"ul "o"en%, dec)% !,l &ede" "ai la %)n(a ecolului al DID,lea - C! ace %a din u#"! #e2ul%!, ie e, e de +ace din cel din%)i' Da# cu"' A*a cu" e de +ace un ade&!# din al%ul' Da# ace %ea nu au loc )n paiu *i nici nu au 7 en 8- 3n %i"p ce i %o#ia e pe%#ece )n%#,un anu"i% paiu )nc/i *i a#e un en unic- E1ac% en ul de la %)n(a la d#eap%a- C#ede cine&a "ai "ul%' Ce e "ai "ul%, a %a &ine pe u#"!- i &ine dup! le(ile ade&!#ului, acela*i pe %e %o%, )n i %o#ie ca *i )n (eo"e%#ie>la%on &ine "ai la %)n(a lui A#i %o%el, nicioda%! "ai la d#eap%a- Cau2ele unui #!20oi &in "ai la %)n(a lui, nicioda%! al%+el- Aci %! %oa%! i#e&e# i0ili%a%ea i %o#iei- =ap%ul unic, acel 7o in(u#! da%!8 ,a# pu%ea ! nu +ie dec)% a%)%a %o%- Sen ul de la %)n(a la d#eap%a, acea %a e e1%#ao#dina#a lecie pe ca#e ne,o d! i %o#ia- Re %ul' Re %ul )l (! e*%i )n o#ice al% c)"p de ce#ce%!#iA, i %o#ia< Cu" ! n,o u#! c, cu" ! n,o #e+u2 cu %oa%! i"i#ea #e(ula%! ca#e "ai e )n "ine< I %o#ia acea %a ne#e(ula%!- I %o#ia a i"e%#ic!. +ap%a acea %a ca#e a%)#n! "ai "ul% la %)n(a dec)% la d#eap%a. ca#e o ia )n%#,o pa#%e, de2ec/ili0#a%!- Acea %! non,(eo"e%#ie4 De ce a%#a(e a%)% de "ul% pe oa"eni pe# pec%i&a i %o#ic!' Ce a#e +ap%ul i %o#ic )nc)% ! +ie a%)% de con&in(!%o#' A" a#!%a% c! unici%a%ea lui e ilu2o#ie- C! e &iu, uplu, +luen%' S! )nce#c!" a%unci ! a#!%!" c! nu e nici &iu, nici uplu *i nici +luen%E1i %! )n *%iin! un anu"i% p#incipiu, nu"i% p#incipiul olidi+ic!#ii- Dac! a&e" o +uncie ca#e depinde de "ai "ul%e &a#ia0ile, pu%e" pa#%icula#i2a unele din%#e &a#ia0ile, d)ndu,le &alo#i

anu"i%e, olidi+ic)ndu,le adic!, *i ce#ce%)nd apoi &a#iaia +unciei- 3n u#"! e libereaz, #)nd pe #)nd, +ieca#e din ele"en%ele olidi+ica%e *i e o0ine a %+el &a#iaia +unciei p#in #apo#% cu %oa%e &a#ia0ilele aleCon+#un%ai acu" +ap%ul i %o#ic, de p#e ca#e e pune c! e &iu, uplu, +luen%, cu p#incipiul ace %a al olidi+ic!#ii- E %e &iu +ap%ul i %o#ic' E %e el a0unden% *i 0o(a% )n &alo#i' Di"po%#i&!, el #ep#e2in%! una in(u#! din%#e %oa%e &alo#ile po i0ile. e "oa#%ea e(al! *i o"o(en! a %u%u#o# &ieilo# po i0ileE %e el "!ca# uplu' Di"po%#i&!, cel "ai puin din%#e %oa%e- Cu" poa%e +i uplu *i c)% poa%e +i de uplu, din "o"en% ce e "i*c! )n%#,un paiu )nc/i , din "o"en% ce de %inul lui e de a +i )n%#,un anu"i% %i"p *i loc' =luen%' 3n%#,un anu"i% en , +ap%ul ace %a e +luen%, e cu#(!%o#. da# cu#(e ca un "e%al %opi%, ca o la&! ca#e e &a )"pie%#i c)nd&a, pen%#u c! a +o % c#ea%! u0 2odia olidi+ic!#iiCu#(e#ea i %o#iei e cu#(e#ea (#ea, cu#(e#ea $oa !M,a" )n%#e0a% )n%o%deauna de ce ! ad"i%, pen%#u e1plica#ea i %o#iei, o +a%ali%a%e oa#0! *i nu un Du"ne2eu (eo"e%#u- C!ci %!#uie*%e, pa#c!, )n %oa%! i %o#ia, un +el de calcul, o &a %! aplicaie a p#incipiului olidi+ic!#ii- I %o#ia apa#e ca olidi+ica#ea pe ca#e un pi#i% ope#a%o# *i,a i"pu ,o, pen%#u c! nu &edea, din%#,o da%!, &a#iaia unei +uncii depin2)nd de "ai "ul%e &a#ia0ile- I %o#ia e, a%unci, o &aloa#e pa#%icula#!, lua%! la )n%)"pla#e, un 7de e1e"plu8 al lui Du"ne2eu- ;,ai ()ndi% &#eoda%! c! noi %oi, cu i %o#ia no a %#! )n%#ea(! )n pa%e, ,a# pu%ea ! nu +i" al%ce&a dec)% un 7de e1e"plu8' A%unci, de ce a%)%ea %i%lu#i de e1p#e i&i%a%e aco#da%e i %o#iei' I %o# ia e un luc#u )n%)"pla%, deci un in(u# en , un "o"en% +i1a%- Nu (! i" )n i %o#ie dec)% olide- >en%#u a +i &ie, upl!, +luen%!, i %o#ia a# %#e0ui li0e#a%!, )n )nele ul p#incipiului olidi+ic!#ii, de %oa%e &alo#ile ca#e i ,au da%- A# %#e0ui, cu al%e cu&in%e, ! p#oced!" %oc"ai pe do de cu" e p#ocedea2! de o0icei6 ! #enun!" la uni&e# ul no %#u olidi+ica% *i ! )nele(e" lu"ile ca#e )n% p#in lu"ile ca#e nu )n%. ! ()ndi" lu"ile ac%uale p#in lu"ile po i0ile- I %o#ia &a +i a%unci ntmplare a unui +ap% &iu *i nu +ap%ul &iu )n u*iIa%! o e#ie de a#(u"en%e pen%#u ca#e p#oce ul i %o#iei nu a# %#e0ui con ide#a% )nc/i Ne,a" (#!0i% cu %oii ! a0dic!" )n +aa ei- %iina ,a u"ili%, decla#)nd c! pa#%icip! la #ela%i&i "ul i %o#ic. +ilo2o+ia cul%u#ii a decla#a% i %o#ia in(u#a co"pe%en%! ! dea oco%eal! de i %e"ele noa %#e de &ia!. ia# o"ul con%e"po#an pa#e a +i c)*%i(a% )n i %o#ie o nou! di"en iune a e1i %enei ale, c/ia#S,a a$un a%)% de depa#%e, )nc)% o"ul nu nu"ai c! e i"%e olida# cu i %o#ia, da# a#e con*%iina cla#! c! el +ace i %o#ie, c! (e %ul lui a#e pe# pec%i&!, c! ceea ce +ace a %!2i du#ea2! *i "odi+ic! #eali%a%ea- Nu"ai c! e1i %! o )n%#e0a#e, un +el de )n%#e0a#e de a lui >ila% 5 cel ca#e nu *%ia ce e %e ade&!#ul 5, o )n%#e0a#e )n +aa c!#eia i %o#i "ul n,a# %#e0ui ! #e2i %e3n%#,ade&!#, +ie )n )nele ul c! o con*%iin! o"enea c! e i"%e %#!ind )n%#,o cul%u#! oa#eca#e, deci )n%#,o pe#ioad! de i %o#ie oa#eca#e, +ie )n )nele ul c! o al%! con*%iin!, "ai o#(olioa !, una de o" poli%ic, !,i pune", oco%e*%e c! (#aie ie e c#ie o pa(in! de i %o#ie 5 )n%#e0 a#ea6 ca#e e % e anu"e ade&!#ul i %o#ic' poa%e +i deci i&!Ca#e e %e ade&!#ul i %o#ic' 3n plin! ac%uali%a%e, e pe%#ec o e#ie de +ap%e ca#e e &o# p#elun(i, con %i%uind ca a%a#e i %o#ia. pe de al%! pa#%e )n ! e pe%#ec *i o e#ie de +ap%e epi odice, +ap%e ca#e nu &o# #e2i %a cu#(e#ii %i"pului *i ca#e nu &o# a&ea nici un +el de +iliaieDa# nu pu%e" &edea ce deo e0e*%e astzi un +ap% ca#e e &a p#elun(i de un +ap% ca#e &a da )n%#,o linie "oa#%!. un +ap% ca#e &a +i i %o#ic, de al%ul ca#e nu &a +i- C!ci +ap%ul ca#e a#e cali%a%ea de a +i i %o#ic nu e nicidecu" de un #an( deo e0i%, ie#a#/ice*%e di %inc% de celelal%e +ap%e- ;iaa e %e e(al! pe %e %o%- Din%#e dou! +ap%e &ii, nu e deloc ade&!#a% c! cel "ai ono# au cel cu apa#en! "ai 0o(a%! a#e "ai "ul%e *an e de #eu*i%! i %o#ic!- Toa%e apele cu#( la )ncepu%Unde&a, "ai $o , unele din ele e &o# op#i )n%#,o co%i%u#! a "alului *i ele &o# +i apele "oa#%eAl%ele &o# cu#(e ne)nce%a%, *i ele &o# +i apele &ii- Apele &ii *i apele "oa#%e ale i %o#iei, cine le poa%e deo e0i a %!2i, c)nd )nc! %oa%e luc#u#ile cu#(' Ca#e )n% +ap%ele ca#e e &o# p#elun(i, ca#e )n% +ap%ele in%#a%e pe +ilonul ade&!#a% al cu#(e#ii' i ca#e e %e, a%unci, ade&!#ul i %o#ic de a %!2i, din "o"en% ce %oa%e luc#u#ile )n% ade&!#a%e acum *i nu"ai c)%e&a &o# +i ade&!#a%e ")ine' Nu *%i" ce e %e 7ade&!#a%8 acu"- Da# c#edei c! *%i" "ai "ul% ce a +o % ade&!#a% al%!da%!' Sau, *i "ai 0ine, c#edei c! *%i" cele ce ,au )n%)"pla% al%!da%!' C!ci ade&!# *i )n%)"pla#e nu )n ea"n! acela*i luc#uS)n% con&in c! dac! nu pu%e" +ace lucid i %o#ia, o pu%e" "!ca# de +ace, 0uca%! cu 0uca%!, ca pe un cea %#ica%, ale c!#ui pie e ! le pune" pe u#"! )n%#,o "ai 0un! o#dine- 9Da# "i e pa#e c! a*a e *i +ace, de cele "ai "ul%e o#i-: De ce n,a# con&eni oa"enii, i %o#ici au i"pli *%iu%o#i ai unui +ap%, ! +ac! o con pi#aie a %!ce#ii )"po%#i&!,i' Nu pune" ! "in%!, da# pune" ! %ac!- S! a cund! +ap%ul acela, !,l

eli"ine, ca *i cu" n,a# +i +o %- >#e upunei c! a# +i un #!20oi, de pild!, ce&a c#ucial )n e1i %ena uno# popoa#e- >e %e cinci2eci de ani nu ,a# "ai *%i ni"ic- i a%unci, &! )n%#e0, c#edei c! ,a# i"i aci un gol' C#edei c! i %o#icii din &#e"u#ile acelea n,a# a#unca puni au n,a# u"ple, cu ce "a%e#ial a# (! i ei, p#!pa %ia' A# +ace )n%oc"ai cu" p#oceda e Cellini cu %a%uia lui >e# eu, (oal! pe din!un%#u, )n ca#e &)#) e %o% +elul de "a%e#iale, nu"ai ca ! in!- C#edei c! &i2iunea i %o#icilo# ,a# ine "ai puin' A, de c)%e o#i a# pu%ea +i "ai +#u"oa ! dec)% a %a, de c)%e o#i "ai $u %! i %o#ia lo# +!cu%! a*a< I %o#ia acea %a, o #epe%, e %e unul in(u# din%#e %oa%e i %e"ele po i0ile, una in(u#! din%#e %oa%e lu"ile po i0ile- i a%unci de ce ! #e+u2!" di cuia lu"ilo# po i0ile *i ! o di cu%!" "ai ale pe acea %a, ca#e nu e "ai 0un!, ca#e nu e ine "ai 0ine dec)% al%ele *i ca#e nu e dec)% "ai )n%)"pla%!' Oa"eni 0uni, "a%e"a%ica n,a# +i +o % cu pu%in! dac! ne,a" +i "ulu"i% ! nu"!#!" "iile de pie%#e, u%ele de "ii ca#e )n% pe p!")n%, *i nu ne, a" +i ()ndi% ! nu"!#!" in+ini% de "ul%ele ca#e nu )n%De aceea i %o#ia ni e pa#e nu nu"ai ne*%iini+ic!, d a# *i i#ele&an%! pen%#u o"- C!ci i %o#ia acea %a nu e %e i %o#ia o "ului, nu e %e i %o#ia oa"eni lo#, nu e %e nici 7()ndul lui Du"ne2eu pe p!")n%ul oa"enilo#8- Nu #ep#e2in%! pe ni"eni *i ni"ic- E o +a0ul! ca#e a# +i pu%u% ! nu +ie in&en%a%!Ia# i %o#ia ca#e nu e %e 5 ea e, "ai ale , i %o#ia o"ului?ep!dai,&! de i %o#ie- N,ai )n&!a% ni"ic de la ea, nu *%ii p#in ea dec)% c)%e&a le(ende )n plu , "ai p#oa %e dec)% ale poeilo#- Ui%ai- Ado#"ii- >#ac%icai o"nul acela pa#%icula# de ca#e &o#0ea ?ei0ni2, o"n p#in #apo#% la c)%e un luc#u, ui%a#e pecial! a lui- Da# p#ac%icai "ai ale o"nul (ene#al, o"nul ca#e o"i%e %o%- Toa%! lu"ea %#e0uie p!#! i%!, %oa%e ac%ele op#i%e, c!ci +ieca#e ac% e o e#oa#e *i d#u"ul ca#e %e duce la ade&!# e %e6 i"po i0ili%a%ea de a +ace ce&a, i"po i0ili%a%ea de a c#ede, &oi *i ope#aS! op#i" o#ice "i*ca#e, ! o"i%e" %o%, ! ne do#"i" o"nul (ene#al 5 *i pe u#"! ! &i !"- >oa%e, ca e(ipienii din le(end!, ! &i !" de p#e +o#"ele pu#e-

IV Despre imposibilitatea de a face orice


A*ada# ! )n%o#c lu"ii pa%ele- De ce ! nu )nce#c' A" &!2u% a%)ia oa"eni ca#e au in%#a% )n lu"e *i ,au pie#du% acoloI"po i0ili%a%ea de a +ace o#iceNu &,a +o % nicioda%! +#ic!' N,ai a&u% nicioda%! o +#ic!, a*a, +!#! coninu%, o +#ic! +o#"al!, +#ic! de %o%, (#oa2! de a )nce#ca cel "ai "ic luc#u' Nu )n%inde ")na- Nu +! pa ul ace %a- Nu %e du, ! nu %e duci acolo< ;a +i #!u- Ce' Nu *%iu- ;a +i #!u, a%)%a )i punNu e &o#0a de cea "ai "ic! upe# %iie, )n de+ini%i&- Nu o +ac din o0 cu#an%i " ci, di"po%#i&!, din%#,un e1ce de lucidi%a%e- A" %a% *i ",a" ()ndi% 0ine6 ce e poa%e +ace' i a" &!2u% c! nu e poa%e +ace ni"ic- A" c)n%!#i% p#ea "ul% )n 0alana "ea *i acu" 5 nu *%iu ce a#e 5 nu "ai a%)#n! nici )n%#,o pa#%e, nici )n%#,al%aA" #!"a u penda% dea up#a ace %ei (#opi "a#i6 &iaa- Da# de ce un! a%)% de #e%o#ic luc#u#ile pe ca#e le #o %e c acu"' C!ci nu "! ()nde c la ni"ic #e%o#ic- Nu e &o#0a de ;iaa aceea cu "a$u cul!, ci de luc#u#ile ca#e au loc 2ilnic, de aceea ce e )n%)"pl!, de "a%e#ialul nein%e#p#e%a% al &ieii co"une- S! +ie ade&!#a% c! &iaa de %oa%e 2ilele e %e a%)% de u*o# po i0il!' S)n% unele e1pe#iene cu#ioa e, ca#e a# %#e0ui ! ne dea de ()ndi%- Sau, "ai de(#a0!, ()ndind ne d!" ea"a ce cu#ioa e )n% unele din e1pe#ienele noa %#e- Ia%!, de pild!, )n%)lne*%i un o" pe ca#e l,ai "ai )n%)lni% o da%!- R)ndul %#ecu% a p!#u% c! e i"i e 0ine )n %o&!#!*ia %aDa# ce,l +!cu e ! e i"%! a*a' 3i a"in%e*%i pe#+ec% de 0ine %o% ce i,ai pu *i %o% ce ai +!cu% a%unci- Ca#e din%#e luc#u#ile acelea, lip i%e a2i de o#ice #elie+, a +o % deci i&' Ca#e anu"e i,a pl!cu%' Cel puin, de c)nd )ncolo )ncepu e ! e i"%! 0ine' T#e0uie c! e pe%#ece, cu &iaa u+le%ea c!, ce&a a e"!n!%o# cu apele ca#e e colo#ea2! din%#,o da%!- E ce&a ca#e cade )n ap!, %! puin acolo *i pe u#"!, a*a, +!#! nici un %#a eu anu"i%, e de +ace )n%#,o #i ipi#e de culoa#e- E o di+u2iune, e o culoa#e ca#e c#e*%e )n ap!. e o culoa#e ca#e c#e*%e )n u+le%Da# ce anu"e a c#e cu% deoda%! )n u+le%ul %o&a#!*ului %!u, ce i,a %#an +i(u#a% %oa%e "i*c!#ile u+le%e*%i' >oa%e, c)nd %e,ai #idica% a%unci *i l,ai p#i&i% d#ep% )n +a!. au c)nd ai +!cu% (e %ul acela a p#u. au, cine *%ie, +aa %a, ce&a de al %!u i,a a"in%i% deoda%! de al%cine&a- S!,i +i pl!cu% ce i,ai pu de p#e 7in %a0ili%a%ea o"o(enului u+le%e c8' Sau poa%e4 Dac,ai *%i' Dac,a" *%i cu %oii ce a /o%!#)% )n anu"i%e i%uaii< Ce i(u#i a" +i pe &iaa

noa %#!, a%unci. cu" a" *%i ! #elu!", ! #e+ace" %e"ele pe ca#e le *%i" %e"ele noa %#e %a#iNu pun c! &iaa a# +i "ai u*oa#! a%unci- Di"po%#i&!, a" +i #e pon a0ili +a! de noi )n*ine dac! ni ,a# )n%)"pla ce&a #!u. a" *%i c! din &ina noa %#! nu e )n%)"pl! ce&a- Da# pun6 ce p#eci ! a# +i &iaa a%unci< Cu" a" pu%ea ! ope#!" cu ea, ! *%i" ce ! +ace" cu ea4 3n %i"p ce acu" %#!i" &iaa a %a pe (/ici%e- Cine %#!ie*%e )n locul "eu, pen%#u "ine' Cine e la pa%ele "eu' Da# e #idicol- E &iaa mea %o%u*i- A* &#ea ! pun ce&a )n ea, n,o po% l! a a*a, ne#e2ol&a%!A* &#ea ca deci2iile !,"i apa#in!, )n+#)n(e#ile *i &ic%o#iile !,"i apa#in!De o0icei oa"enii nu #! pund de ni"ic- To% ce e )n%)"pl! )n lu"e e +!#! pa#%icipaia lo#Dac! lu"ea cu#(e, dac! lu"ea c)n%!, dac! lu"ea "oa#e, ei cu#(, ei c)n%!, ei "o# cu %oa%e la un loc- Da# a*a nu e poa%e- Cine nu pune idei )n luc#u#i, cine nu le ()nde*%e, acela nu #! punde de ele- Eu &#eau ! pun idei )n luc#u#i *i de aceea #! pund6 de o#dinea, de cu"inenia, de e+iciena lo#;#eau #! punde#e, ceea ce )n ea"n! c! &#eau li0e#%a%e- C!ci li0e#%a%ea e #educe la calcul, li0e#%a%ea e de o#din lo(ic, ia%! un luc#u ca#e n,a +o % accep%a% p)n! acu"- ?i0e# e ac%ul deli0e#a%M! ()nde c ce !n!%o a# +i dac! a" deli0e#a %o% %i"pul, +!#! c#ua#e- Oa"enii c#ed p#ea "ul% )n in pi#aie, )n%#,un anu"i% no#oc al "o"en%ului, *i, de cele "ai "ul%e o#i, nu,l au- A# %#e0ui ! ()ndi" "ai "ul% i%uaiile )n ca#e ne a+l!", ! ()ndi" e&en%ual a%)% de "ul% )nc)% ! nu "ai *%i" de unde )ncepe", pe ce ! pune" accen%ul, unde ! lo&i"- A# %#e0ui ! deli0e#!" a%)% de "ul% )nc)% ! nu "ai +ace" ni"ic3n%#,o a*a e#ioa ! "! u#! "i e pa#e de ne()ndi%! &iaa, )nc)% dac! ",a* ()ndi e+ec%i& ce ! #! pund la o )n% #e0a#e u2ual! ca6 ce "ai +aci' a* con %a%a c! )n%#e0a#ea acea %a e p#in%#e cele "ai (#ele cu pu%in!- C!ci 7+ac8 o "ie de luc#u#i6 a* pu%ea ! pun c! ()nde c, c! )n% 0ine, c! ()nde c ce&a, c! ()nde c al%ce&a, c! a" +o % pe %#ad!, c! nu +ac ni"icCe ! pun' Ca#e e luc#ul pe ca#e %#e0uie !,l pun celui ca#e "! )n%#ea0!' i nu nu"ai a%)%- Ca#e e luc#ul pe ca#e %#e0uie ! i,l pun lui, acum? i "ai "ul%6 ce %#e0uie !,i pun lui, acu", de p#e mine? A*ada# a# %#e0ui ! #e pec% "ai "ul%e e#ii de ade&!#u#i6 a ade&!#ul luc#ului, ! ale(, adic!, un luc#u din%#e cele o "ie pe ca#e le,a" +!cu% #eal"en%e. b ! ale( ade&!#a% pen%#u cel ca#e "! )n%#ea0!, adic! ! ale( unul din%#e luc#u#ile acelea ca#e p#i&e c #apo#%u#ile "ele cu el. c ! ale( un luc#u ade&!#a% pen%#u clipa de +a!, pen%#u ceea ce e )n%)"pl! acu" )n%#e el *i "ine. d ! +ie %o%u*i un luc#u al "eui c#edei c! a %ea )n% in(u#ele ade&!#u#i de #e pec%a%' A%unci ce !,i #! pund' M! cup#inde o panic!, panica "ea +o#"al!4 Ce po% ! +ac' A" o po+%! (#o2a&! c)%eoda%! ! +iu i"edia% p#oduc%i&, di#ec% e+icien%6 ! +ac un caun, un &a de p!")n%, ! a cu% un le"n- Da#, al%! da%!, nu a" po+%! dec)% ! calcule2, adic! ! nu +ac ni"ic- 3n%#e ace %e dou! po i0ili%!i de &ia!, in(u#ele ince#e, "i e pa#e c! a# %#e0ui, noi %oi ace*%ia, ! ale(e"T#e0uie c de2ap#o0ai %o%u*i oa"enii ca#e nu +ac ni"ic dinain%e, +!#! calcul- Calculul e in(u#a noa %#! &i#%u%e- Si"% p#eci c! %oi oa"enii "a#i au +o % calcula%o#i "a#i *i n,au +!cu%, ca a%a#e, ni"ic- Nu,"i ce#ei e1e"ple, c!ci a# %#e0ui ! le (! e c )n i %o#ie, *i i %o#ia pune %oc"ai ceea ce au +!cu% oa"enii, nu ceea ce nu au +!cu% ei;oi da %o%u*i de e1e"plu pe Du"ne2eu, in%eli(ena up#e"!, calcula%o#ul cel "a#e, ca#e nu a "ai +!cu% ni"ic de o 0un! 0uca%! de &#e"eS! &o#0i" a%unci de p#e di&e# ele i"po i0ili%!iS! lu!", de pild!, i"po i0ili%a%ea de a +ace 0ine- C!ci ce po% +ace pen%#u &ecinul "eu' 3i po% da o 0uca%! de p)ine- A %a e %o%' A* &#ea !,i pun c! &iaa e +#u"oa !, c! nu %#e0uie ! e inucid!, c! *i alii au u+e#i%, %o% a*a ca el, da# la u#"!, aci au )n )"p!#!ia ce#u#ilo#, au +o % "ulu"ii- 3ncep !,i po&e %e c de p#e un %)n!# ca#e iu0ea o +a%! ne pu de +#u"oa ! *i ca#e e#a iu0i% de ea- i %ine#ii nu pu%eau +i +e#icii, c!ci &iaa le punea %o% +elul de piedici- Da# o"ul ca#e *%ie ! )n+#un%e (#eu%!ile %#ece p#in %oa%e *i %ine#ii au )n&in %oa%e *i la u#"! au +o % +e#icii;ecinul "eu a cul%!, a*a cu" a a cul%a% +ieca#e din noi aceea*i #idicol! po&e %e, din a%)%ea (u#i, din a%)%ea u+le%e- M! ui% la el- E ce&a cu#io , ce&a nea*%ep%a%- De ce n ,a#e el capaci%a%ea de a )nele(e, de a #eali2a 0ucu#iile din po&e %ea "ea, *i )nele(e a%)% de 0ine u+e#inele de acolo' De ce %oa%e 0ucu#iile al%o# oa"eni nu )n% *i ale noa %#e *i de ce, )n c/i"0, u+e#inele lo# )n% a%)% de "ul% ale noa %#e' Dac! e#oul unei c!#i +u"ea2! o i(a#! 0un!, eu nu i"% ni"ic- Da# dac! #a0d! de +oa"e, "! doa#e, "! doa#e )n(#o2i%o#, o#ic)% a* +i eu de !%ul- =iindc! )"i dau ea"a c! aci %! o u+e#in! o"enea c!- O )nele( pe#+ec%, )i *%iu pe# pec%i&ele, *%iu c)%! "i2e#ie )nc/ide )n ea- Ba )"i &ine ! pun c/ia# c! eu, !%ulul, u+!# "ai "ul% dec)% +l!")ndul de aie&ea- Cel de acolo u+e#! de o in(u#! +oa"e, cea a lui, pe c)nd eu u+!# )"p#eun! cu %oi cei ca#e au +o %

)n+o"e%ai &#eoda%!, u+!# cu %o% ce e u+e#in! pe p!")n%De ce du#e#ea al%o#a e ec/i&alea2!, dac! nu c/ia# e a"pli+ic! )n noi, )n %i"p ce 0ucu#ia lo# e ne#eali2a0il! pen%#u noi' Ce,"i pa ! de +e#ici#ea al%o#a' M! *i doa#e, )"i d! un (u % a"a# )n (u#!- Da# cu" ! nu,"i pe e de u+e#ina al%o#a' E )n "ine- S%! aci, (a%a ! )*nea c!- M! p)nde*%e, pe "ine ca *i pe ceilali;#oia" ! +ac 0ine- Da# dac! a* +i *%iu% c)% #!u )i +ac &ecinului "eu, nu i,a* "ai +i pu ni"ic- =!#! ! *%iu, l,a" )n&!a% acu" "ai "ul%e de p#e &ia!- I,a" de c/i oc/ii a up#a uno# noi p#i"e$dii- Da# i,a" da% &#eo 0ucu#ie nou!, &#eun coninu% nou de +e#ici#e' Ni"ic- Bucu#iile nu e )n&a!. le *%i" cu %oii de la )ncepu%- Ceea ce nu *%i" de la )ncepu% e c! )n% a%)%ea du#e#i, a%)%ea de2a %#e )n lu"ea acea %a pe ca#e noi o c#edea" "ai 0un!Binele nu e poa%e +ace- Cine &#ea, ! po&e %ea c! )nain%e )n%)"pl!#ile ale de d#a(o %e, )n%)"pl!#ile cu +inalu#i +e#ici%e- Da# o#ice +e#ici#e &ine p#ea %)#2iu )n c!#i. al%+el ca#%ea n ,a# pu%ea +i c#i !, c!ci nu e poa%e )ncepe cu +e#ici#e, nu e poa%e c!l!%o#i )n &ia! cu +e#ici#e, nu e poa%e dec)% +)#*i cu +e#ici#e- A*a c! +e#ici#ea %#e0uie ! &in! p#ea %)#2iu )n c!#i- >)n! la ea a +o % o u+e#in!, *i eu ",a" #!%!ci% )n u+e#ina acea %a *i n,a" "ai *%iu% cu" ! ie la cap!%Da# ce ! &o#0i" de p#e i"po i0ili%a%ea de a +ace 0inele, c)nd )n% a%)%ea al%e i"po i0ili%!i e&iden%e- Ia%!, i"po i0ili%a%ea acea %a &ul(a#!, de*i pa#e plin! de #e2onane "e%a+i2ice6 i"po i0ili%a%ea de a ad!u(a ce&a la c#eaiuneCu" a" pu%ea ad!u(a ce&a' i %o%u*i oa"enii c#ed c! po% )n%#e(i na%u#a- De pild!, au ideea acea %a +i1! c! po% 7a$u%a na%u#a8- ;edei, ni e pune, un o" e %e 0olna& *i *%iina )l &indec!- Nu )n ea"n! un ade&!#a% a$u%o# ca#e e d! na%u#ii )n ca2ul de +a!' Na%u#a e i"pe#+ec%!6 ne c#eea2! 0olna&i, au u cep%i0ili de a +i 0olna&i- Ia# o"ul, p#in *%iin!, o pe#+ecionea2!. &indec! 0olile, "!#e*%e lon(e&i%a%ea *i )n%#e(e*%e a %+el ope#a na%u#iiDa# a%unci ! )n%#e0!" un luc#u6 de ce )n%e" 0olna&i' Cine&a #! pundea, poa%e nu %oc"ai +!#! d#ep%a%e, c! )n%e" 0olna&i +iindc! ne,a" dep!#%a% de na%u#!- 7O"ul e %e cea "ai 0oln!&icioa ! din%#e +iine, +iindc! ,a )ndep!#%a% cel "ai "ul% de in %inc%e8, c#ia ()ndi%o#ul acela- 3n ace % ca2 )n ! 0olile nu )n% a%)% de "ul% ale na%u#ii, c)% )n% ale noa %#e, ntruct nu mai sntem natur! Ia# a %e &indeca nu )n ea"n! a a$u%a na%u#a, ci a %e )n%oa#ce la ea, da# pe cale a#%i+icial!>e cale a#%i+icial!, a %a e ce&a (#a&- 3nc/ipuii,&! c! %#upul no %#u nu "ai poa%e +i 7na%u#!8 dec)% pe cale a#%i+icial!- 3nc/ipuii,&!, cu" au "ai a#!%a% *i alii, c! nu "ai pu%e" +i !n!%o*i dec)% cu p#epa#a%ele *%iinei noa %#e- Da# nu a$un(e" acolo' Din "o"en% ce &indec!" )n +elul ace %a 0olile, nu e +i#e c ! ne c#e!" acea %! nou! na%u#!' E a0 u#d, poa%e, da# "! ()nde c c!, de +ieca#e o" ca#e %#!ie*%e, a*a cu" %#!i" noi a2i, cu *%iina noa %#! (lo#ioa !, de +ieca#e o" !n!%o de a2i e un o" pe "oa#%e, )n &ii%o#- M! ()nde c c!, )n%#,o 2i, oa"enii nu &o# "ai pu%ea u"0la +!#! c)#$e, de o#ice +el a# +i ele- i acea %a pen%#u c! noi, cei de a %!2i, n,a" &#u% ! ne ac#i+ic!", ! "u#i" dac! na%u#a &#oia, ! c!p!" cu &ia! dac! na%u#a &#oia 5 )n o#ice ca2 , o l! !" !,*i &ad! in(u#! de %#ea0!- Ci a" 7a$u%a%,o8E a0 u#d, da# ace %a "i e pa#e %o%u*i p!ca%ul o#i(ina#6 nu *%iina, cu" pune %eolo(ia, da# *%iina ca#e nu "ai e de2in%e#e a%!Ada" a &#u% ! %#!ia c! p#ea "ul%- Nu ,a "ulu"i% ! *%ie ce&a, ci a &#u% ! ope#e2e cu *%iina lui- Da# nu &edei nici acu" c! nu e poa%e +ace ni"ic' Dac! +aci pen%#u indi&id, "oa#e pea- Dac! +aci pen%#u 2iua de a2i, co"p#o"ii 2iua de ")ine- A%)%a %o% )n ea"n! a 7a$u%a na%u#a8- A# %#e0ui ! #enun!" *i la p#e$udeca%a acea %aC)nd "! ()nde c la nu"!#ul "a#e de luc#u#i p#e$udeca%e ca#e co"pun &iaa noa %#! 2ilnic!, nu "! "i# c! oa"enii )n% a%)% de activi- 3i &!d cu" %#!ie c, iau deci2ii, pleac!, e )n%o#cCe le pa ! dac! luc#u#ile nu #! pund nici unei c/e"!#i e+ec%i&e' A" i"p#e ia, c)%eoda%!, c! &o# ! u"ple un (ol- Ce (ol' Nu *%iu- E %o%u*i ce&a ca#e %#e0uie u"plu% *i a%unci pune" acolo %o% ce e )n%)"pl! )n lu"e- C)nd ,a +!cu% o (#!"ad! "ai "a#e, c/e %iunea )ncepe ! e nu"ea c! 6 i %o#ie- I %o#ia ne %o%ali2ea2!- Ca *i cu" deci2iile, a0 u#di%!ile, e&ad!#ile, plic%i elile, nopile *i 2ilele noa %#e ,a# pu%ea %o%ali2a4 C)nd "! ()nde c, ia#!*i, c)% de puin e poa%e +ace )n lu"e, "! )n(# o2e c c! ,a +!cu% a%)% de "u l%- Aceea*i i %o#ie e cea ca#e a*a2! )n a*a +el +ap%ele unele l)n(! al%ele, )nc)% ele ! pa#! le(a%e- Da#, dac! a" ce#ce%a luc#u#ile +!#! in%e#e ul de a do&edi ce&a p#in ele, a" pu%ea &edea )n%#,o 2i ce oceane de +ap%e inu%ile, de +ap%e lene*e, au +o % )n lu"e- Toa%! lenea lu"ii ni ,a a cun A %+el, c)i oa"eni n,au pleca%, )n %oa%e %i"pu#ile, )n lu"e' S,au d u ! &ad! ce&a nouDa# ce, au &!2u%' Al%e o#a*e, al%e pei a$e, al%e luc#u#i 5 da# e#a ce&a nou )n ele' Se c/i"0! doa# p#opo#iile, c#e c, e %ili2ea2!, con&e#( )n%#,al% +el e+ec%ele- ?uc#u#ile de&in "ai pu%e#nice *i "ai ac%uale- Da# 5 noi' Toa%! lu"ea acea %a, cu o#a*ele, cu "aca#alele *i cu d#a"ele ei, o *%ia" de la )ncepu%- O pu#%a" cu "ine- N,a c#i ni"eni no%e de d#u" ince#e- N,a &#u% ! #ecunoa c! ni"eni c! ,a p!c!li%- A# +i %#e0ui% ! c#ie a%unci6 O#a*ul ace %a' %u#nu#ile lui'

%ia"- Mo#ala din a#a aceea' %ia"- %ia" %o%ul- Dac! a# +i ce&a nou, n,a* "ai )nele(e- Dac! )nele(, ce "ai e nou' 3"i dau ea"a c! luc#u#ile un! #idicol- i cu %oa%e ace %ea, ele nu )n% dec)% e1ce i&eC!ci e1i %! nou%!i i"edia%e, u#p#i2e, #eali%!i pe ca#e nici nu le 0!nuiai 5 e ade&!#a%- Da#, )n%#,un anu"i% plan al ade&!#ului, e %e o i"po i0ili%a%e ca ce&a nou ! e1i %e%iu c! lu"ea c#ede )ndeo0*%e al%+el- S! #!")n!, a%unci, cel ca#e c#ede al%+el, cu luc#u#ile ale noi- ?a +)#*i%ul lu"ii ne &o" )n%)lni cu %oii, *i +ieca#e &a pune a%unci ce a &!2u%>! %#e2 pen%#u acu" ul%i"a i"po i0ili%a%e, ca#e )nc/ide )n ea i"po i0ili%a%ea )n !*i a &ieii a ocia%e- ;#eau ! pun6 i"po i0ili%a%ea dialo(ului- Nu *%iu 0ine dac! oa"enii po% ! &o#0ea c! )n%#e ei, da# *%iu i(u# c! ei nu e po% au2i &o#0ind- Dialo(ul nu poa%e +i )nele - Nu e poa%e )nele(e o pie ! de %ea%#u, cu a%)% "ai puin e poa%e ea c#ie. nu e poa%e ()ndi &iaa cenic!. &iaa )n !*i nu e ine pe plan lo(ic- Dac! pui doi oa"eni ! &o#0ea c!, o da%! i"i )"p#eun! cu unul, o da%! e*%i cel!lal%- C)nd e*%i unul, cel!lal% %!- C)nd %#eci la ace %a, %#e0uie !,l uii pe p#i"ul- Dac! #e&ii la p#i"ul, al doilea e %e op#i% ia#!*i- De c)%e o#i' De o "ie de o#i- N,ai ! poi +i nicioda%! a")ndoi, a")ndoi deoda%!- Dac! &iaa e %ea%#u, dialo(, ea nu a#e en *i eu n ,o )nele(>oa%e e i"+onie' Da# nu )nele( nici i"+onia- O da%! )n% &ioa#!, o da%! )n% pian- Nu *%iu 0ine ce e )nele(e p#in "u2ic!Da# nu,i a0 u#d' Oa"enii c)n%!, oa"enii )*i &o#0e c, oa"enii 7a$u%! na%u#a8, +ac 0inele, e decid, e )nele(, %#!ie c, +ac- De ce ! "! opun la +ace#ea de +ieca#e 2i a lu"ii' De ce' >en%#u c! %#e0uia oda%! ! e &o#0ea c! de p#e de +ace#ea ei;#eau ! a#!%, nu"ai, c! a do#"i% p#ea "ul% )n noi &i#%u%ea de a )n%#e#upe &iaa, de a pau2a &iaa- ;#eau ! a#!% c! noi pu%e" #e2i %a c#eaiei, c! pu%e" +i du*"anii ei, du*"anii lui Du"ne2euOa"eni 0uni, de ce ! nu )nce#c!"' >oa%e c! Du"ne2eu ne,a +!cu% )nadin a*a, !,l du*"!ni"- >oa%e a&ea ne&oie ! ec/ili0#e2e lu"ea, ca#e a# +i +o % p#ea 0un! +!#! de #!u%a%ea noa %#!- >oa%e i,a +o % +#ic! ! n,o ia lu"ea p#ea #epede la &ale, *i a%unci ne,a +!cu% pe noi, ca ,o "ai )nce%ini" puin- Sau poa%e, de unde *%ii' 5 poa%e el in(u# a a&u% ne&oie de du*"ani, ca ! e ie &e*nic %#ea2De ce ! nu )nce#c!"' De ce ! p!#! i" ceea ce a&e" "ai o "ene c )n noi, pen%#u a %#!i )n c/i "0 ca a#0o#ii )n%#e a#0o#ii p!du#ilo#, ca apele )n%#e &)n%u#ile ce#ului' O"ul e in(u#a +iin! ca#e poa%e ! stea- Toa%e cu#(, o"ul poa%e ! nu cu#(!- Acea %a e de"ni%a%ea lui, acea %a e o"enia lui- De ce &#ei ! i,o luai' O"ul poa%e ! %ea- >oa%e ! op#ea c!, puin, 0!%!ile &ieii *i ! )nce#ce )n #! %i"pul ace %a al%ce&a dec)% &iaa- S)n% c)%e&a $ocu#i de $uca%, de ce nu &#ei ! %!" puin pe loc' 4A" )n%o# lu"ii pa%ele- A" &!2u% c! ea e i"po i0il! *i acu" %auCe &!d c)nd %au' ;!d c! %oa%e luc#u#ile ca#e +u(eau p#e "ine c)nd +u(ea" eu p#e ele nu e "ai )n*i#!, nu e "ai nu"!#!, e )"pie%#e c- ;!d un olid "a#e, o lu"e +i1!, %!%!%oa#e;!d unul-

V Despre Dumnezeu
=ie, de pild!6 2ab D EaE+ec%u)nd ace % p#odu , o0ine"6 Fa"b-

A" (! i% a*ada# #e2ul%a%ul- >u%e" pleca "ai depa#%e- Da# de ce ! plec!" "ai depa#%e' @#a0a noa %#! )n %oa%e e %e cu de !&)#*i#e nec#i%ic!- A# %#e0ui ! &ede" dac! nu e ce&a de c)*%i(a% *i din )n%)#2ie#iMai )n%)i, ! ce#ce%!" "ai cu (#i$! cu" a" a$un la ace % #e2ul%a%- A" a&u% de )n"uli% dou! e1p#e ii al(e0#ice i"ple, dou! "onoa"e- De c/id un %#a%a% (#o de al(e0#! *i ci%e c6 7Ca ! )n"uli" dou! "onoa"e, )n"uli" coe+icienii, c#ie" o da%! +ieca#e li%e#! *i )i d!" de e1ponen% u"a e1ponenilo# ce a a&u% ea )n "onoa"ele da%e-8 E ade&!#a% c!, dac! u#"e2 pa cu pa #e(ula, a$un( la #e2ul%a%ul de "ai u - Da# #e(ula acea %a nu pa#e "ulu"i%oa#e7Ca ! )n"uli" dou! "onoa"e, )n"uli" coe+icienii48 Nu"ai coe+icienii' Re %ul nu e )n"ule*%e, e c#ie )n%#,un +el anu"i%, nu"ai' Re(ula acea %a pa#e )n%#,ade&!# "ai "ul% un +el de a c#ie #e2ul%a%ul dec)% de a opera- i noi a" &#oi ! *%i", )n p#i"ul #)nd, cu" ope#!"E ia#!*i ade&!#a% c!, de "ul%e o#i, )n al(e0#! a ope#a e #educe la a c#ie- C!ci, de pild!, a

e+ec%ua )n"uli#ea din%#e a *i b )n ea"n! a c#ie ab- Da#, dac! n,a" +!cu% dec)% ! c#ie", a%unci nu ,a )n%)"pla% p#op#iu,2i ni"ic- Sc#iu aDb au ab, cu con*%iina c! n,a" +!cu% ni"ic e+ec%i&A%unci, c)nd e ope#ea2! cu ade&!#a%' Ma%e"a%icile au un #! pun i(u# la acea %! )n%#e0a#e6 c)nd e &o#0a de can%i%!i de acela*i +el- Ia%!, 2 *i E )n% de acela*i +el, +ac pa#%e din aceea*i +a"ilie #e %#)n !, +a"ilia a#i%"e%ic!, *i anu"e din e#ia o0i*nui%! a nu"e#elo# a#i%"e%ice- A )n"uli pe 2 cu E nu e %e un i"plu +el de a c#ie, ci un ade&!#a% +el de a ope#a, c!ci o0ine" F- ?a +el, a )n"uli pe a cu a nu )n ea"n! a c#ie un a al!%u#i de cel!lal%, ci a calcula, )n ade&!#, o0in)nd a la pu%e#ea a doua- Bine)nele c! cine&a a# pu%ea ! pun!6 a" e

un +el de a c#ie aDa- Da# +ace o "e%a+o#!, nu pune un ade&!# #i(u#o - C!ci pen%#u a o0ine a" a" +!cu% un ade&!#a% calcul6 a" aduna% 1G1, e1ponenii +iec!#ui a, ca ! o0in e1ponen%ul lui a"! Deci a" fcut ce&a, a" calcula%, n,a" c#i pu# *i i"plu, n,a" up#i"a% doa# un e"nDe unde #e2ul%! c! nu e ope#ea2! e+ec%i& dec)% cu ele"en%e de acela*i +el, din aceea*i +a"ilieA*ada# pen%#u a o0ine e+ec%i&, nu li%e#al, ,Fa 20, a" )n"uli% ele"en%ele de acela*i +el din e1p#e iile6 ,2ab *i Ea- A" )n"uli%, "ai )n%)i, e"nul6 "inu , al coe+icien%ului p#i"ei e1p#e ii, )n"uli% cu plu , de la coe+icien%ul celei de a doua, a da%, dup! #e(ula e"nelo#, "inu . 2 )n"uli% cu E a da%, dup! %a0la )n"uli#ii, F. a din p#i"a e1p#e ie )n"uli% cu a din a doua, +!c)nd pa#%e din aceea*i +a"ilie al(e0#ic! a lui a, a da%, con+o#" #e(ulii de )n"uli#e a pu%e#ilo# aceleia*i c)%i"i, #e2ul%a%ul de a"! ?a #)ndul !u, b din p#i"a e1p#e ie4 Da, ce +ace b' S! nu ne (#!0i"- 3n %#a%a%ul "eu cel (#o de al(e0#!, au%o#ul e (#!0ea ! pun!6 b #!")ne ne c/i"0a%- Da# ce en a#e ! #!")n! ne c/i"0a%' Noi )n%e" acu" )n plin! ope#aie- E1p#e iile ,2ab *i Ea )n% )n "i*ca#e- A" &!2u% c!, pen%#u ca ele ! +ie )n "i*ca#e, ele"en%ele lo# %#e0uie ! +ie )n "i*ca#e- 3n e1p#e ia ,2ab, "inu e "i*c!, 2 e "i*c!, a e "i*c!- >#in ce "i#acol ! #!")n! b ne c/i"0a%' Cu" e poa%e ca %o%ul ! e depla e2e p#in depla a#ea p!#ilo# *i o pa#%e %o%u*i ! nu e depla e2e' Cu" e poa%e ca %oa%! e1p#e ia ,2ab ! u+e#e o dila%aie, +!#! ca un ele"en% al ei ! e dila%e' C!, a%unci c)nd c#ie" #e2ul%a%ul, b e scrie ca *i cu" nu ,a# +i "i*ca%, a %a e al%ce&a- Da# cu ade&!#a% nu ,a )n%)"pla% ni"ic cu el' S! $udec!"- Ele"en%ul b e (! e*%e )n e1p#e ia ,2ab *i lip e*%e )n e1p#e ia E a. cel puin nu e (! e*%e acolo u0 o +o#"! e1plici%!- Nu ,a# pu%ea %o%u*i ! e1i %e ce&a din +a"ilia lui b )n e1p#e ia #"a' A# +i nece a#, )n o#ice ca2, c!ci al%+el b ,a# conda"na la i"o0ili%a%e *i a# +i inope#an%, )n %i"p ce noi ope#!" %o%u*i cu el- Ace %e +iine &ii ca#e )n% e1p#e iile al(e0#ice, "i*c!%oa#e, c/i"0!%oa#e, c#e a%oa#e, cu" po% ele pu#%a un o "o#% )n +iina lo#' Ni e pa#e, a%unci, c! Ea %#e0uie ! conin! un +el de b )n el- Ia# ace % b %#e0uie ! +ie de a*a na%u#!, )nc)% )n"uli% cu b, din e1p#e ia ,2ab, ! dea %o% b- A*ada# %#e0uie ! +ie un +ac%o# de e+ec% nulDa# cine cunoa*%e al% +ac%o# de e+ec% nul, )n uni&e# ul al(e0#ic, dec)% unu' Unu e %e a%unci un +el de b ca#e e (! e*%e )n Ea- Ca ! o0ine" ,Fa2b din p#odu ul lui ,2ab cu Ea, %#e0uie ! #ecunoa*%e" c! Ea, )n "od e1plici%, e c#ie E a1, )n ca#e 1 e %e un +el de b- Al%+el nu ope#!" co"ple%- Al%+el c#ie" nu"aiA%unci unu e %e un +el de a +i al lui b- E din +a"ilia ace %uia- i luc#ul e %e "ai cla# dac! )l &e#i+ic p#in%#,o )"p!#i#e oa#eca#e- De pild!, - Ia%!,l, u , +elul acela al lui b- Da, unu e %e un +el de a +i al lui bDa# nu e %e unu, )n aceea*i "! u#!, un +el de a +i al lui a' Nu e %e el, de a e"enea, un +el de a +i al lui x' i nu e %e el un +el de a +i al %u%u#o# luc#u#ilo# al(e0#ice' De unde6 unu este felul de a fi al tuturor lucrurilor algebrice, atunci cnd ele nu snt Acea %a e %e p#e upo2iia al(e0#ei- Al%+el ea nu ope#ea2!, ci doa# no%ea2!, c#ieA*ada#, pen%#u a +i po i0il! al(e0#a ade&!#a%!, cea ope#a%o#ie, %#e0uie con e"na% +ap%ul c! +ieca#e can%i%a%e al(e0#ic! e %e p#e2en%! )n %o% locul- Acolo unde e (! e*%e o in(u#! can%i%a%e, ea le %#a(e dup! ine pe %oa%e celelal%e- De pild!, a nu %! in(u#6 el duce dup! ine o in+ini%a%e de unu#i, +ieca#e )n e"n)nd c)%e un luc#u al(e0#ic pa#%icula#- Deci a a# %#e0ui ! e c#ie6 a11111114 =ieca#e luc#u poa#%! cu ine %oa%! lu"ea3n en ul ace %a, nu +ace" doa# ! c#ie", a%un ci c)nd )n"uli" pe a cu b- C!ci b e )n a *i a e )n b- A&e"6 a1D1b- A*a c!, la d#ep% &o#0ind, al(e0#a nu c#ie nicioda%!, ci ope#ea2! )n%o%deaunaCu"' >#in unu- Dac! n,a# +i unu, c)%eoda%! luc#u#ile a# %#e0ui ! %ea pe loc- C#ede cine&a

c! )n%#,o ope#aie poa%e ! %ea un in(u# luc#u, "!ca#, pe loc' Ni"ic nu %!, %o%ul e "i*c! p#in unuDac! un luc#u nu e %e, unu e %e )nc! *i cu el %oa%! lu"ea- Ni"ic nu di pa#e, %o%ul e )n%oa#ce la unu- El e %e a, el e b *i %o% el z- El e %e al+a *i o"e(a- O lu"e )n%#ea(! e )n el, %oa%! lu"ea can%i%!ilo# e )n el- C!ci %oa%e )n% )n unu, *i unu e %e pe %e %o%E ne)nce%a% nou, c!ci e %e c)nd din +a"ilia lui a, c)nd din +a"ilia lui b, c)nd din%#,a lui z- i e %o%u*i acela*i- Unule nou, unule "e#eu acela*i, unule din ce )n ce "ai "a#e da# "e#eu e(al cu %ine )n ui 5 cu" nu %e,au ado#a% "ai "ul% (eo"e%#ii p)n! acu"' =!#! el calculul n,a# +i +o % cu pu%in!- Ce )nele a# a&ea lu"ea *i can%i%!ile, dac! n,a# e1i %a un unu ca#e ! le pun! )n "i*ca#e, pen%#u ca apoi %o% el ! le adune pe %oa%e la un loc' A# %#e0ui ! ne op#i" cu %oii din calculele noa %#e (#!0i%e *i ! c)n%!"- S! c)n%!" pen%#u (lo#ia unului, "a#elui, ne"i*ca%ului- Toa%e cu#(, el nu cu#(e- Toa%e )ncep, el e#a- Toa%e +)#*e c, el &a +iC)%eoda%! e a cunde oc/ilo#- Da# nu e depa#%e- =ieca#e calcul pe el )l conine- =ieca#e nu"!#!%oa#e pe el )l nu"!#!?uc#u#ile nu )n% ele )n ele dec)% da%o#i%! ie 6 aD1$a- Dac! n,a# +i el, a n,a# "ai +i a- Toa%! lu"ea ,a# al%e#a- C!ci %oa%e )n% )n elSea"!n! cu u+e#ina lui O i#i #i ipi% )n lu"e, ca#e &#ea ! e #e)n%#e(ea c!- >a#e %#i(!%ul lui DionH o , ca#e,*i c/ea"! p!#ile plu%ind pe apeNu pun c! e Du"ne2eu- Ce a# c!u%a Du"ne2eu )n6 ,2abDEa' Da# ea"!n! cu el- Spun c!, dac! Du"ne2eu e %e, el nu poa%e +i )n%#,al% +elNu, unu nu e %e Du"ne2eu- Da# e %e +elul lui de a +i- 3n%#,al% +el nu )nele( lu"ea- C!ci a*a e %e +!cu% ()ndul "eu, a%)%a lu"in! %! )n "ineDac! ceilali )l )nele( cu ini"a pe Du"ne2eu, cu a%)% "ai 0ine- =e#icii cei ce po% &edea din%#,o da%! luc#u#ile, +e#icii cei ca#e le &!d din %#eac!%, din "e# - Eu %#e0uie ! "! op#e c pen%#u a &edea ce&aDe al%+el, "i e pa#e c! *i &ede" al%e luc#u#i- Ceilali cuno c e1i %ena lui Du"ne2eu, au o p#e2en!, un u+lu, )n (oana lo# c!%#e el- ;ocile lo# l!un%#ice )n% do&e2i pen%#u ce&a ca#e esteAci, )n c/i"0, nu e nici o do&ad!- N,a" )n"uli% pe a cu b ca ! a#!% c! Du"ne2eu e1i %!- Ci a" )n"uli% pe a cu b ca ! a#!% c!, dac Du"ne2eu a# e1i %a, el a# %#e0ui ! +ie a*aAdic!, ! +ie a*a cu" )l pun eu- C)nd "i,a" +!cu% al(e0#a "ea, l, a" pu )n%)i pe unu- Nu c#ed )n al(e0#a "ea. nu pun c! e ade&!#a%!- Da#, dac! ea a#e &#eun )nele , a%unci unu e %e in(u#ul ei d!%!%o# de )nele To% a*a )l pun *i pe Du"ne2eu- 7S!,i +aci ie un idol d#ep%8, "i,a" 2i , *i "i,a" +!cu% a%unci ca idol pe Du"ne2eu- Nu c#ed )n lu"e, nu pun nici de p#e ea c! e %e ade&!#a%!- Da#, dac! o ()nde c uneo#i, n,o po% ()ndi dec)% a*a6 cu Du"ne2eu, acolo, la )ncepu%ul ei, cu Du"ne2eu, aci, la p#e+ace#ea eiIa# dac! pe lu"ea acea %a o p)nde*%e +)#*i%ul, dac! "i,e +#ic! ! nu e pia#d! luc#u#ile din ea unul c)%e unul, a%unci &oi pune c!, dincolo de o#ice pie#de#e, e1i %! un 7apoi8- S)n% 2ilele 5 nu 2iua 5 de apoi- i a +)#*ea, *i z +)#*ea- Da# unul e#a +elul lo# de a +i a%unci c)nd ele nu "ai e#auTo% a*a, la +)#*i%ul +iec!#ei p!#i din lu"e *i al lu"ii )n%#e(i %! &e*nicia lui Du"ne2euC)nd &!d lu"ea, o &!d ca *i cu" ea a# +i- C)nd n,o "ai &!d, "i e pa#e c! ea e %e )nc!, )n Du"ne2euIa# Du"ne2eu 5 el e %e ca %i cum cu ade&!#a% a# +i-

VI Despre omul care nu este


C)%eoda%! nu nu"ai Du"ne2eu, da# %oa%e luc#u#ile )"i pa# ca %i cum a# +i- ?a ce 0un "ai "ul%' Dac! po% ! %#!ie c 0ine )n%#e +an%o"e ale#%e, de ce ! "! )n(#op )n%#e #eali%!i de plu"0'

Iinei "in%e po&e %ea celo# %#ei 2)ne' O n! coci e un poe% 1, )n%#,o 2iE#a oda%! un o" ca#e po&e %ea +#u"o - Sea#a, c)nd e )n%o#ceau oa"enii de la "unc!, %oi e adunau )"p#e$u#ul lui, *i el le po&e %ea- Ce ai &!2u% a2i' 5 )l )n%#e0au ei- A" &!2u% acolo, )n p!du#e, un "o*nea( ca#e c)n%a din +luie#. *i %oa%e &ie%!ile p!du#ii e aduna e#! )"p#e$u#ul lui *i $ucau- i ce ai "ai &!2u%' Jo , la "alul apei, a" &!2u% %#ei 2)ne ca#e,*i de ple%i e#! p!#ul *i ca#e *i,l piep%enau )n o(linda apei4 Da#, )n%#,o 2i, o"ul ca#e po&e %ea a au2i% cu ade&!#a% c)n%ecul "o*nea(ului, a &!2u% $ocul &ie%!ilo# p!du#ii *i, "ai la &ale ce&a, a )n%)lni% %#ei 2)ne ca#e,*i $ucau p!#ul )n o(linda apei- i, )n ea#a aceea, c)nd oa"enii )i ce#u#! ! le pun! ce &!2u e, el le,a #! pun 6 7N,a" &!2u% ni"ic-8 Cine a &!2u% ce&a *i n,a o#0i%' Cine *%ie cu ade&!#a% un luc#u *i "ai poa%e !,l pun!' Cine a )n%)lni% ade&!#ul, un ade&!# oa#eca#e, *i n,a +o % %#i&i% de el' O, ce 0ine c! Du"ne2eu nu e1i %! cu nece i%a%e- Toa%e c)n%ecele lu"ii, %oa%! )nc/ina#ea ei ,a# op#i a%unci- Du"ne2eu a# +i un "un%e ca#e ! %ea )n +aa noa %#!- Ui%e "un%ele< 5 a# pune c)i&a din%#e noi- i pe u#"! a" %!ceaNu a" ne&oie, nu a" ce +ace cu lu"ea ca#e este- M! apa !, "! )n!0u*!, "! acope#!- E o lu"e +!#! c!pa#e- Nu e poa%e %#!i dec)% cu lu"ea ca#e a# pu%ea +i- i a%unci %#!ie*%i ca *i cu" lu"ea acea %a a# +i cu ade&!#a%, ca *i cu" ai iu0i,o *i ai +i iu0i% de ea, ca *i cu" ,a# )n%)"pla ce&a )n eaNe $uc!"- Nu %#e0uie ! e )n%)"ple ni"ic cu ade&!#a%- S! ne $uc!" nu"ai- Cine nu *%ie ! e $oace, acela nu,*i %#!ie*%e o"enia3n%#,un anu"i% en , nu &#eau ! pun dec)% c! &iaa nu %#e0uie e+ec%ua%! p)n! la cap!%- O pu%e" %#!i )n &i#%uali%a%e. de ce ,o ac%uali2!"' Ea e poa%e )ncepe, nu"ai. de ce ,o *i +)#*i"' ?uc#u#ile ca#e e +)#*e c, %e +)#*e c *i pe %ine- Dac! %e p#edai lo# 5 c)nd au )nce%a% ele de a "ai +i, )nce%e2i *i %u de a "ai +iNu e ne&oie ! &e2i %#ei 2)ne pe "alul apei- E de %ul ! )ncepi ! le &e2i, ! poi, ! poi u+le%e*%e ! le &e2i- >e u#"!, )n%o#ci capul *i +u(i c)% poi de #epede- Dac! de c/i2i oc/ii "a#i *i,i ain%e*%i acolo, dac! )n%in2i ")na ! apuci, a%unci, )n loc ! p#in2i ce&a, %e p#in2i %u in(u#Toa%e luc#u#ile )n%)"pla%e, ac%uali2a%e )n% ap! !#ile &ieii %ale- ;iaa %#e0uie ! nu e )n%)"ple ca ! ai c)%e&a li0e#%!i )n ea- C)nd +aci ce&a, %e la*i +!cu% o da%! cu aciunea %a- Cel "ai "ic luc#u e o pia%#! pe ca#e i,o le(i de ()%- C)nd o a#unci, apoi, ea %e %#a(e dup! ea *i a*a %e #i ipe c pie%#ele a %ea %oa%e pe d#u"u#ile a %ea %oa%eA" i"p#e ia c! oa"enii nu )n% dec)% ceea ce pun au +ac- S)n%e" co*i din noi *i p#oiec%ai al%unde&a, cu +ieca#e (e % pe ca#e,l )n%#ep#inde"- E un al%, )n% "ii de al%u#i ca#e ne con %i%uie a*a cu" )n%e"- S!#i" o da%! cu +ieca#e (e %- 9Ca#%ea a %a e *i ea un al%, *%iu6 un al% )n necuno cu%ul lucid-: De aceea nu )n%e", )n lu"e, dec)% ceea ce e )n%)"pl! ! +i"- Un p#ie%en, o d#a(o %e, c!#ile, luna de ie#i,noap%e, a %ea %oa%e ne con %#uie c- Noi ne +ace" din p#op#ia noa %#! #i ipi#e- =ieca#e o" e %e de2o#dinea aCu" ! ne p! %#!"' A %a a# %#e0ui *%iu%M! ()nde c c)%eoda%! la oluia pe ca#e ne,o o+e#! a%a*a#ea de "a#ile p#o0le"e- >#e2ena lo# nu %e con u"! nicioda%!- S)n% a%)% de &a %e, )nc)% %e uii pe %ine, )n ele- =e0#a %a du#e#oa ! de p)n! a %unci, au +e0#a %a pl!cu%!, du#e#oa ! )nc! , cedea2!- Ma#ile p#o0le"e e di cu%! cu pa%i"ile )n!0u*i%eNi"ic nu %e an(a$ea2! )n ele- Moa#%ea &ecinului %!u %e doa#e- Moa#%ea co "ic! a#e ce&a (#andio , )n +aa c!#uia +iina %a )nce%ea2! de a "ai a&ea o#ice &elei%a%e- Ia%!, a%unci, c! po% ! "! p! %#e2- Ia%! un "i$loc de a ne can%ona )n &i#%uali%a%e- Cine nu &#ea ! e #i ipea c!, cine nu &#ea ! e la e a#unca% )n %oa%e p!#ile, de %oa%e &)n%u#ile 5 ! e a cund! u0 "a#ile p#o0le"eE locul ! %#an c#iu aci acea %! o0 e#&aie #idicol!6 dac! u+l! &)n%ul "ai cu pu%e#e, %e "i*c! din loc- Da# "i*ca#ea (#andioa ! a p!")n%ului %e la ! )n pace- Ni"eni n ,a c!2u% $o din cau2a #o%aiei p!")n%ului 5 a con %a%a% oda%! un o" ne e#io Ma#ile p#o0le"e au, a%unci, "icile a&en%u#i- Dac! &#ei ca &iaa ! nu %e o0o ea c! *i ! nu %e doa#! nicioda%!, dac! &#ei ,o ocole*%i, ca ! +ii li0e#, ca ! +ii %u 5 pie#de,%e )n "a#ile p#o0le"e au c/el%uie*%e,%e )n "icile a&en%u#i- C!ci ele %e co %! a%)% de puin4 Micile a&en%u#i )n% "ai ale ac%ele (#a%ui%e- @#a%ui%a%ea e p#in%#e in(u#ele &alo#i de &ia! upo#%a0ile, #eali2a0ile +!#! du#e#e, p#ac%ica0ile +!#! con u"aie e+ec%i&!- Ac%ul (#a%ui% e ac%ul, pu# *i i"plu, c!#uia nu,i lip e*%e dec)% )nc#ede#ea %a- Ac%i&e2i ca *i cu" ai o0ine ce&a, da# *%ii 0ine c! n,ai ! o0ii ni"ic- i, de aceea, de*i (e %ul %!u e la +el de +e#", de*i c/el%uiala e1%e#ioa#! e aceea*i, e+ec%i& %o%u*i nu %e c/el%uie*%i cu ni"ic>en%#u c! e o &aloa#e ca#e nu con u"!, (#a%ui%a%ea a# %#e0ui p#ac%ica%! pe o ca#! )n%in !1E

vorba de Oscar Wilde . (N. ed.)

E1i %!, de pild!, un +el de inucide#e inu%il!, inucide#ea )n ca#e nu pui nici un de2a %#u, nici o panic!, o inucide#e )n ca#e ap#oape c! nici nu "o#i- Co#pul cade, da# u+le%ul a #!"a ne%ul0u#a%, cu con*%iina inu%ili%!ii luc#u#ilo# )n el- Ni"eni nu ,a inuci pen%#u c! p#in%#,un punc% da% nu e poa%e duce dec)% o in(u#! pe#pendicula#! la o d#eap%! da%!- >!ca%Da# c#eaia inu%il!' To% ceea ce e 0un, odi/ni%o#, enin, lucid, )n a#%!, a +o % c#ea% a*aOa"enii ca#e, dep!*ind ca%e(o#ia (#a%ui%!ii, &o# ! pun! neap!#a% ce&a, ! do&edea c! ce&a 5 oa"enii aceia )n% %#i*%i *i #!iA&en%u#a inu%il!- E1ce ul inu%il- M,a" ()ndi% )n%#,o 2i la o &i$elioa ! #e&oluie popula#! )"po%#i&a le(ii (#a&i%aiei- N,a# +i +#u"o ' A" ie*i cu %oii pe %#ad!, cu placa#de "a#i pe ca#e ! %ea c#i 6 7Jo "ecanica lui NeK%on<8 au 7Nu "ai &#e" ! a%)#n!"<8- i lu"ea a# ie*i la 0alcoane, e"oiona%!- S,a# &!# a poa%e *i )n(e- Da#, punei,"i6 cine ,a# c/el%ui )n %oa%! a+ace#ea acea %a' Toi a" pleca in%aci de acolo 5 c/ia# dac! a" +)#*i pe %!#(iDa# de ce ! ie*i" in%aci, de ce ! ne p! %#!"' 5 &a )n%#e0a cine&a- A%unci, de ce ! ne c/el%ui"' Ce en a#e ! d!#ui" cele ce a&e" )n noi, "ai de(#a0! dec)% ! le p! %#!" cu p#uden!' E un %il nou de &ia!, un %il cu %o%ul nou c)nd %#!ie*%i a*a, p#uden%- Cu puin! %#a%e(ie, &iaa poa%e +i %#an +i(u#a%!- A" pu%ea ,o %#!i" pe un plan "ai &a %, pe un plan uni&e# al 5 cine *%ie' Dac! lu"ea nu e %e, nu e )n%)"pl!, dac! nu e e+ec%uea2! )n ca2u#i pa#%icula#e, )n aciuni pa#%icula#e, a%unci )ncepi ! p#in2i anu"i%e #o %u#i "a #i *i cal"e ale &ieiiN,a# %#e0ui )n%o%deauna ! *%i" cine )n% oa"enii di"p#e$u#ul no %#u- Dac! i,a" l! a +!#! nici un nu"e *i +!#! nici o +i*!, a%unci a" a&ea un en%i"en% de &a(! uni&e# ali%a%e )n #apo#%u#ile noa %#e cu ei- E1i %! ce&a de +iin! )n (ene#e )n noi, un &a % * i no0il an o ni"a%, ca#e con %i%uie de"ni%a%ea noa %#! de a +i- Da# luc#u#ile ace %ea le pie#de" a%)% de u*o# din &ede#eNe a#unc!" )n &ia!, ne ad)nci" p)n! la ()% )n +ap%e pa#%icula#e *i ui%!", )n c/i"0ul unui de %in p#o&i2o#iu, de %inul no %#u cel &a %C)nd &#e" ! #e(! i" uni&e# alul pie#du%, ac%i&!" )nc!, )n loc ! i %!"- >#oced!" a*a cu" +!ceau c!lu(!#ii aceia %i0e%ani ca#e ineau +e"ei pe l)n(! ")n! %i#ile lo# *i )*i )nc/ipuiau c!, )n ac%ul po e iunii, iau con%ac% cu e%e#ni%a%ea, #e(! ind peaDa# pea nu %#e0uie c!u%a%! )n al%! pa#%e *i nu e #e(! i%! nicioda%!- Spe! e*%i, pe! )n%e" cu %oii- Dac! e#a ince#, ()ndul acela al c!lu(!#ilo# %i0e%ani ca#e n!2uiau p#e e%e#ni%a%e e#a un ()nd +#u"o - Da# a%unci c)nd nu (! e*%i e%e#ni%a%ea )n %ine, n,o "ai (! e*%i nic!ie#i- Cu" )i poa%e da (u %ul e%e#ni%!ii un luc#u ca#e du#ea2!, un luc#u ca#e +)#*e*%e' i, )n (ene#e6 o#ice ac% +)#*e*%e, non,ac%ul nu +)#*e*%e nicioda%!- Cine nu *%ie ade&!#u#ile a %ea nu %#e0uie ! %#!ia c! p#in%#e oa"eniDa# %ilul cel nou de &ia! 5 pe ca#e )l ()nde c pa(inile ace %ea 5 nu,l #eali2e2i in%e#2ic)ndu,i cu de !&)#*i#e ac%ul, ne+!c)nd ni"ic, adic!- Nu pun i"edia% ! %!" )n%#u %o%ul, de*i u in c! nu %#e0uie ! ac%i&!" deo e0i%- 3n%#e a %a *i a ac%i&a e1i %! un %e#"en "ediu6 a %#!i luc#u#ile ca %i cum le,ai p#ac%icaA# %#e0ui )nce#ca%! #ea0ili%a#ea lui 7ca *i cu"8- 3n 7ca *i cu"8, la +el ca )n ac%ul (#a%ui% 5 ca#e e %o% un +el de ca %i cum 5, ac%i&e2i, da# nu %e c/el%uie*%i- Toa%e "i*c!#ile e +ac, da# )n!un%#ul %!u %ai pe loc- T#e0uie ! +ii )n%o%deauna di poni0il pen%#u co"en%a#iul uno# ac%e pe ca#e %o%u*i nu le, ai +!cu%- C!ci +e#ici#ea nu poa%e +i dec)% co"en%a%!- Cine )ncea#c! ac%uali2a#ea ei, acela *i,o +u#! in(u#Cea "ai "a#e )nelepciune nu %! )n ac%, ci )n co"en%a#iul ac%ului- >a#adi ul nu e %e pie#du%, cu" pun poeii *i oa"enii Bi e#icii, *i nici nu poa%e +i (! i% &#eoda%!- >#o0le"a +e#ici#ii, de aci au de dincolo, e %e poa%e o p#o0le"! p#o % pu !- Nu e poa%e dec)% &o#0i de p#e ea ca %i cum a# +i +o %, au ca *i cu" &a +i, au ca *i cu" e %eCe in+i"! *i ce ele"en%a#! a# +i +e#i ci#ea d#a(o %ei, de pild!, dac! a" +i lip ii de %oa%e co"en%a#iile a up#a ei- Ceea ce ne,o +ace +#u"oa ! nu )n% ac%ele, ac%ele acelea i"ple, di#ec%e, ale +i#ii- S)n% %oa%e c!ile noa %#e indi#ec%e, %oa%e #o"anele, %oa%e pe#i+#a2ele noa %#e, )n%#e( i %e"ul ace %a peci+ic o"ene c de a e lip i de conc#e%, de a &o#0i de p#e ce&a, +!#! ceva- ;iaa n,a# %#e0ui %#!i%! dec)% al!%u#i de ea )n !*iDe al%"in%#elea, o a %+el de &ia! e %e ap#oape cu nepu%in!6 i,a# %#e0ui p#ea "ul% u"o# cui&a ca ,o %#!ia c!- 7S! &o#0e*%i de p#e ce&a, +!#! ce&a-8 Ho%!#)%, e &o#0a de p#e 0io(#a+ia unui o" ca#e nu e %e<

VII Despre singurtate


3n c)%e&a #)ndu#i, +ieca#e o" e op#e*%e *i con%e"pl!- ;e2i, )*i pune in(u#, asta e &iaa

"ea- A%)%a %o%' A" %#!i% +ieca#e din%#e noi c)%e&a 2ile +e#ici%e, cu %!#i de co#p pl!cu%e, cu oa#e *i na%u#!Mica noa %#! lucidi%a%e ne,a ap!#u% deoda%!- E*%i +e#ici%' Da- i nu "ai &#ei ni"ic' A%unci a %a e li"i%a upe#ioa#! a +e#ici#ii' Dincolo, "ai depa#%e, al% unde&a ni"ic' Nu, a" (#e*i% d#u"ul- Nu )n% ace %ea c!ile &ieii- Soa#ele ca#e u#c! *i co0oa#!, po+%a ca#e ce#e *i e a%i +ace, en2aia ca#e )ncepe *i o0o e*%e, 0ucu#ia ca#e %#i(! *i deoda%! %ace 5 nu luc#u#ile a %ea ca#e e con u"! #e2ol&! &iaa noa %#!, dac! &iaa noa %#! %#e0uie ! ai0! &#eun )nele Ci luc#u#ile ca#e n u e con u"!, ca#e nu +)#*e c nicioda%!. luc#u#ile acelea ca#e du#ea2! c)% d#ep%ele pa#alele de "ul%- Ade&!#u#ile ca#e )"i p#ee1i %! *i "! la ! )n u#"!. ideea ca#e nu o0o e*%e nicioda%!. 0ucu#ia ca#e st- E%e#ni%a%ea- C!ci luc#u#ile ace %ea nu )ncep de nic!ie#i *i au +o % de %o%deaunaDac! cine&a cau%! pl!ce#i ca#e ! e"ene cu +e#ici#ea, aci le,a# pu%ea a+la- 3n ace % en , poa%e, punea un poe% )n%#,o 2i c! 7(eo"e%#ii )n% +e#icii, deoa#ece c#eaiile lo# du#ea2!8- Da# +e#ici#ea de +ap% nu p#i&e*%e dec)% luc#u#ile ca#e )n% a2i *i nu "ai )n% ")ine- Bucu#iile du#a0ile dep!*e c )n%o%deauna a %+el de )n%#e0!#iA%unci, %oa%! %#uda noa %#! %#e0uie ! duc! la eli"ina#ea "a%e#ialului ca#e e %e a2i *i nu e %e ") ine- A p#i&i luc#u#ile u0 specie durationis )n ea"n! a %e #!%!ci in(u# )n du#a%!- ;iaa noa %#! %#e0uie e"ni+ica%! cu luc#u#i ca#e ! nu du#e2eBucu#ia ca#e %!- Ce $u % +i1ea2! &e#0ul 7 %!8, a*a cu#% *i ca%e(o#ic cu" e %e, %oa%! aciunea de a %e 0ucu#a< 7Bucu#ia ca#e %!8 e +o#"ula po%#i&i%! a e%e#ni%!ii noa %#eDa# ca#e )n% 0ucu#iile %!%!%oa#e' Ele e a+l! la )nde")na o#icui- De pild!, un %#iun(/i oa#eca#e- Nu %! el' Nici nu c#e*%e, nici nu cade, nici nu ,a n! cu% *i, ia#!*i, nu &a "u#i- Nu e nici un p#o(#e )n el *i nici o p#e+ace#e- >#o(#e ul *i p#e+ace#ea )n% &alo#i i %o#ice, nu lo(iceA%unci, con%e"pl)nd %#iun(/iul %!%!%o#, o"ul poa%e de&eni *i el +iin! %!%!%oa#e- Din punc%ul de &ede#e al ideii )n (ene#al, o"ul 5 a" "ai pu ,o 5 e %e in(u#a +iin! ca#e poa%e ! %ea- Ia%!, )n ace % ca2, de ce 0io(#a+ia n,a#e en , de ce i %o#ia e %e al!%u#i de #eali%a%ea pi#i%ual!6 pen%#u c! ea e )n planul du#a%ei, *i nu al ade&!#uluiS! pune" din nou c! nu e &o#0a de cine *%ie ce ade&!# a %#ono"ic, ci de ade&!#ul no %#u o"ene c- O"ene*%e &o#0ind, noi pu%e" %#!i )n e%e#ni%a%e- Noi %#!i" c/ia# )n e%e#ni%a%e- E cea "ai ine1plica0il! ne0unie a oa"enilo# acea %a de a e #e+u(ia )n 0iolo(ie *i deci de a c!u%a cu &oin! in(u#a du#e#e ca#e nu le e %e da%!6 aceea de a +i "u#i%o#i- C!ci nu )n%e" "u#i%o#i, e cla#- Da# )n%e" ni*%e 2ei p#o*%i, ni*%e ne"u#i%o#i ca#e ne,a" ui%a% de %inul- C)% de inu%il )nce#c!" ! ne inucide"< C ;o#0ind de p#e %ele, Nie%2 c/e, poe%ul, c#ia &e# ul ace %a6 &ur ein 'ebot gilt dir( sei rein2, ca#e &#oia ! #e2u"e "o#ala %elelo#- Da# de ce ! +ie &o#0a nu"ai de p#e %ele, nu *i de p#e oa"eni' E %e un luc#u cu#io c! oa"enii nu &o# ! *%ie unde e pu#i%a%ea lo#, de cnd )ncep ei ! +ie pu#i- Da# *%ii de c)nd' De la in(u#!%a%e )nain%eM! ()nde c ia#!*i la acel >a cal, ca#e a da% a%)%ea lecii de o"enie lu"ii- =ap%ele )n% *%iu%e, da# ! le po&e %i" )nc! o da%!, ! le po&e %ea c! %oi de nenu"!#a%e o#i?ui >a cal i e in%e#2ice %udiul (eo"e%#iei- Ta%!l !u 5 ca#e &#ea ca %)n!#ul Blai e, )n &)# %! +#a(ed! )nc!, ! e cul%i&e i %e"a%ic, a i"il)nd )n%)i li%e#a%u#a la%in! *i (#eac! 5 e %e acela ca#e de c/ide lui >a cal d#u"ul c!%#e c#eaia li0e#!- T)n!#ul e cu#io ! a+le ce e a cunde )n do"eniul acel a ca#e,i e in%e#2i - >une )n%#una )n%#e0!#i, ia# %a%!l !u nu,i #! punde dec)% c! (eo"e%#ia e %e %udiul +i(u#ilo# #e(ula%e- Blai e >a cal #!")ne in(u#, cu de+iniia acea %a, )n odaia lui de luc#u- 3ncepe ! de ene2e +i(u#i #e(ula%e, pe $o - ?e 0o%ea2! a*a cu" e )n%)"pl!, nu"e*%e ce#cul un rond *i ope#ea2!, pe con% p#op#iu, "ai depa#%eC)nd, pe %e c)%!&a &#e"e, %a%!l !u )l u#p#inde, >a cal #e+!cu e (eo"e%#ia euclidian! p)n! la p#opo2iiunea %#ei2eci *i ce&a, )nce#c)nd ! do&edea c! %eo#e"a c! u"a un(/iu#ilo# unui %#iun(/i e %e e(al! cu dou! un(/iu#i d#ep%eToa%! lu"ea *%ie e1e"plul ace %a *i %u%u#o# ne place !,l #epe%!"- De ce )n ! nu e coa%e ade&!#a%a e"ni+icaie din el' C!ci, )n de+ini%i&, cine e %e Blai e >a cal ope#)nd' E pi#i%ul, e pi#i%ul uni&e# al, e Ada". e omul singurIa%!, )n +ieca#e din noi %! un Ada" ca#e a*%eap%! ! +ie ia#!*i in(u#- Nu %#e0uie ! &in! luc#u#ile p#e noi, pe %e noi, c!ci luc#u#ile ade&!#a%e )n% )n!un%#u- ?u"ile %oa%e )n% (eo"e%#iile ca#e a*%eap%!, nede +!*u#a%e, )n pi#i%ul no %#u- De ce %o%u*i e de +!*oa#! ele a%)% de (#eu' >oa%e pen%#u c! nu )n%e" %oi >a cal- Da#, "ai ale , pen%#u c! lu"ea nu &#ea ! ne la e
2

Doar o porunc pentru tine: fii pur germ. (N. ed.)

in(u#iNe,a" )n&!a%, a*a, ! ne +ie +#ic! de in(u#!%a%e- Toa%! educaia noa %#! e +!cu%! din aceea*i (#oa2! de in(u#!%a%e- S)n%e" c#e cui pen%#u a %#!i )n%#e oa"eni, *i a" pu%ea %#!i a%)% de 0ine in(u#i4 Cad#ele ociale, *coala, le(ile, p#e$udec!ile 5 %oa%e ne )nca#ce#ea2! pi#i%ul;o# ! ne +ac! (#e(a#i- Se c/el%uie c ! pe#+ec%e2e ceea ce a&e" "ai p#o % )n noi au ceea ce, poa%e, nu a&e" delocNu"ai M)n%ui%o#ul a *%iu% c! de %inul no %#u e#a de a +i in(u#i 5 *i de aceea ")n%ui#ea lui &ine p#in con*%iin!, *i nu p#in %u#"!Ne e +#ic! de in(u#!%a%e- C)nd #!")ne" in(u#i, lu!" o ca#%e, au c#ie" o ca#%e, au +luie#!"- De ce ! ne +ie +#ic!' >oa%e de la in(u#!%a%e )nco lo )ncepe" noi )n*ineE en%i"en%ul cel "ai ca#ac%e#i %ic al o"ului con%e"po#an nece i%a%ea acea %a de a e popula- A" c#e2u% *i eu c! %#e0uie ! %#!i" p#in%#e +an%o"e, da# n,a" p#opu nicioda%! +an%o"ele i"a(inaiei, ci +an%o"ele %#ic%e ale pi#i%ului- Ui%ai,&! la +ieca#e o" ca#e #!")ne a %!2i in(u#, &edei panica de ca#e e %e deoda%! cup#in *i apoi de2o#dinea )n ca#e cade, de2o#dine pe %e ca#e %!p)ne*%e, #e(in!, i"a(inaia con+u2!>!ca%ul +a! de o"enia noa %#!, ca#e a# +i %#e0ui% ! +ie o"enie p#in e1ce de lucidi%a%e, e do&ede*%e a +i a %!2i e1ce de i"a(inaie- Ni"eni, de i(u#, nu a#e d#ep%ul ! conda"ne a#%a *i no0ilele ei +unciuni. da# a0u2ul ace %a de +iciuni *i de +an%a %ic, c/inui#ea pi#i%ului cu 0alau#i *i cu %oi "on*%#ii apocalip ului n,au e#&i%, poa%e, la ni"ic- Ne,a# e#&i de in+ini% "ai "ul%e o#i in(u#!%a%ea *i ie*i#ea din %u#"!- ;aloa#ea cea "ai )nal%! de ca#e a" a&u% pa#%e )n %u#"! a +o % pi#i%ul cine"a%o(#a+ic, &i2iona# *i +icionali %- 3n%#e a%)%ea i"a(ini, o"ul de&ine *i el o i"a(ine, *i e )neac!S! concedie" o da%! %oa%! acea %! lu"e de2(u %!%oa#e *i "i#iapodic!- T#e0uie ! )n%oa#ce" /o%!#)% pa%ele celo#lali- T#e0uie ! ne p!#! i" *i pe noi, ! ne lep!d!" de %oa%! +al a 0o(!ie a &ieii noa %#e i"a(ina%i&e *i de coninu%u#ile noa %#e %ul0u#!%oa#e- Aci e o pi ic! "oa#%!6 &iaa "eaDecan%a#e, pe#+ec%! decan%a#e c/i"ic!- ?i"pe2i#ea (ene#al! a apelo#- A0andona#ea %u%u#o# coninu%u#ilo#- Ceea ce )i &a #!")ne de pu c)nd nu &ei "ai a&ea ni"ic, aceea e %e al %!uAle %ale din%#u ale %ale 5 *i nu"ai din eleSin(u#!%a%e *i (eo"e%#ie- Nu e un %i%lu +#u"o ' >en%#u ce' Nu *%iu- >oa%e un %i%lu pen%#u &iaa o"ului pe p!")n%Sin(u#!%a%e *i (eo"e%#ie- A# %#e0ui ! pun nu"ai in(u#!%a%e- C!ci ce +ace al%ce&a o"ul in(u#, ce +ace al%ce&a >a cal, dec)% (eo"e%#ie' Sau poa%e a# %#e0ui ! pun nu"ai (eo"e%#ieC!ci unde e na c +o#"ele, de unde )ncep ela0o#!#ile pu#e ale pi#i%ului, dac! nu din pu %iu#ile u+le%ului, din nopile ale o"o(ene *i al0e' Da# %#e0uie ! pune" )"p#eun!6 (eo"e%#ie %i in(u#!%a%e, pen%#u c! a0ia a*a, c)nd )n% pu e )"p#eun!, oa"enii po% )nele(e ce&a din en ul lo# apa#%eSin(u#!%a%e, (eo"e%#ie *i e%e#ni%a%e- E1i %! o dialec%ic! a pi#i%ului pe ca#e ni"eni n,o poa%e )n+#)n(e, c!#eia ni"eni nu,i &a pune cap!% nicioda%!- De aci, din acea %! linie a pi#i%ului e de +ac d#u"u#ile ade&!#a%ei &iei- Bucu#iile ei )n% 0ucu#iile i"ple, 0ucu#iile +o#"ale, ac%e pu#e- Re(a%ul &e*nic al &ieii noa %#e pi#i%uale nu e )n%)lne*%e dec)% )n 2onele in(u#!%!ii, noap%ea, c)nd )ncep ! $oace ielele4i a0ia acu" )nele( de ce punea >la%on c! Du"ne2eu (eo"e%#i2ea2!- C!ci Di&ini%a%ea e in(u#!, nu,i a*a' >#in e1celen! in(u#!- i ce poa%e +ace +iina in(u#!, in%eli(ena in(u#!, pu#!, dec)% (eo"e%#ie' Nu din +#ic!- ?ui Du"ne2eu nu,i e +#ic! de in(u#!%a%e, ca nou!- Nici din nece i%a%e- >en%#u Du"ne2eu nu e1i %! nece i%a%eCi din &oina de a %#!i, )n%#, un +el, &e*nicia din !un%#ul lui-

VIII Despre problema totului i a prilor


C)nd %#ecea" pe l)n(! ca a aceea ca#e e d!#)"a, +u"e()nd de p#a+, *i din ca#e nu "ai #!"! e e )n%#e( dec)% (olul unei u*i 5 "i,a" adu a"in%e de p#o0le"a %o%ului *i a p!#ilo#, de )n%#e0a#ea (lo#ioa ! a lui ?ei0ni26 poa%e ca a +u(i p#in%#,o u*!' 5 pe ca#e nu #eu*ea ni"eni ,o )nl!%u#e- Ia# ca a, ca#e nu "ai e#a un %o%, +u(ea acu", 0uca%! cu 0uca%!, p#in u*a ca#e nu "ai e#a o pa#%e, )n %i"p ce luc#!%o#ii d!#)"au, enini, c)%e&a 2idu#i *i un )ncepu% de p#o0le"!-

De ce %!#uie %o%u*i p#o0le"a' S)n% oa"eni ca#e c#ed c! p#o0le"ele %au )n 2idu#i *i, dac! ace %ea din u#"! e d!#)"!, acope#! u0 ele *i p#o0le"ele- S)n% alii ca#e c#ed c! oluia 2idu#ilo# /o%!#!*%e de oluia p#o0le"elo# *i, dac! o ca ! nu poa%e +u(i p#in%#,o u*!, a%unci p#o0le"a %o%ului *i a p!#ilo# e %e +)#*i%!- Nu "ai &o#0i" de p#e cei ca#e c#ed c! p#o0le"ele nici nu e1i %!, ci doa# 2idu#ileE o pecial! )nc!p!)na#e a oa"enilo# acea %a de a e a%a*a de du#a%! *i luc#u#i du#a0ile?i e pa#e c! %o%ul e p#e+ace#e, piei#e, c/ia# p#o0le"ele *i e"ni+icaiile luc#u#ilo#- 3n loc ! %#!ia c! ei &iaa +!#! de +)#*i% a e"ni+icaiilo#, le pun pe ace %ea din u#"! ! %#!ia c!, ! )nco#po#e2e du#a%a o"enea c!- De cele "ai "ul%e o#i nu ()ndi". da# )n%o%deauna c)nd ()ndi", le(!" ()ndul de noi )n*ine, de alii *i de luc#u#iNici "!ca# cu&)n%ul, lo(o ul, +ap%ul pu# al ideii, nu %! pen%#u noi dincolo de luc#u#i- A*a, de pild!, oa"enii nu ()nde c nicioda%! cu&in%ele- Ei nu *%iu sensul lo# *i nu le &!d, poa%e, i"plicaiile- Ei nu *%iu nici "!ca# +ilolo(ie, ace % #e(#e ad finitum, ca#e e %o%u*i un #e(#e , al luc#u#ilo# cu&)n%a%e- De cele "ai "ul%e o#i cu&in%ele noa %#e, ca *i luc#u#ile noa %#e, nu au nici un #e(#e - De aceea ne,a" ()ndi% )n%#,o 2i c! oa"enii a# %#e0ui ! c)n%e )n loc ! &o#0ea c!- Cel puin )n +elul ace %a &iaa a# +i "ai di#ec%!, "ai pon%an! *i "ai ne"i$loci% &ieDa# nu &,a du#u% nicioda%! &iaa' N,ai i"i% cu" e )nc/ea(! ce&a )n!un%#u, cu" e )n%#e(e*%e )n %#up o e"ni+icaie *i ce#e ! ia ! la lu"in!' C!ci, )n%#,o 2i, %oa%e luc#u#ile ace %ea di pa#a%e, %#!i#ile, c!#ile ci%i%e, e"oiile #e(ionale au (ene#ale, %#i %eile au ne)nele(e#ile, %oa%e e o#(ani2ea2! )n%#,o 0 uca%!, i"+onic- Ce a +o % "ai o0 c u# *i "ai ine1plica0il )n noi p#inde deoda%! &ia!, )nele *i uni%a%e- E ade&!#ul ca#e a %a% a cun )n luc#u#i, ca#e a u+e#i% de pa#(e#ea lo#, ca#e ,a c!u%a% pe ine *i ,a #e)n%#e(i%- E ade&!#ul din noi ca#e e adun!De aceea &iaa a# %#e0ui ! ne doa#! c)%eoda%!- Nici nu *%i" c)% ade&!# a&e" )n noi *i unde e- Da# )n%#,o 2i i"i" o du#e#e unde&a, )n piep%, *i a%un ci a0ia )nele(e" de ce punea "i %icul acela c! i"%e pe Du"ne2eu )n piep%ul luiA" o0 e#&a% ce&a cu#io 6 nu e ne&oie ! ai d#ep%a%e pen%#u a pu%ea %#!i- Da#, di"po%#i&!, a# %#e0ui ! nu pu%e" %#!i )n 2iua )n ca#e nu a&e" d#ep%a%e< E#o#ile lo(ice a# %#e0ui ! ne dea #!u#i +i2ice. e1e#ciiul (#e*i% al ideii a# %#e0ui ! p!(u0ea c! &ieii noa %#e- Nu e ad"i i0il ! +i" a*a ne i"i%o#i +a! de de +!*u#a#ea ilo(i "elo# *i de e+iciena lo# lo(ic!- Ideea )n !*i, cea $u %! c/ia#, a# %#e0ui ! +ie u+e#in!, pa iune ad)nc #e i"i%! de +iina %#upului no %#uDe al%+el +ace" necon%eni% i"p#udena acea %a de a ()ndi "ai depa#%e dec)% en i0ili%a%ea noa %#!. au, *i "ai 0ine, de a nu u#"!#i cu en i0ili%a%ea pa#cu# u#ile )nal%e ale ()ndului- Ne de +ace" )n p!#i *i %#i"i%e" o pa#%e, )n2e %#a%! cu an%ene u0%ile, ! in pec%e2e #e(iunile dep!#%a%e ale uni&e# ului lo(ic, )n %i"p ce &iaa din noi cu#(e pe al0ia ei- De ce ! nu +i" )n%#e(i pe %e %o%' S)n% unele de2&ol%!#i ne+i#e*%i )n +iina noa %#!, a%)% de ne+i#e*%i )nc)% au +!cu% din noi o di2a#"onie- De pild!, noi *%i", cunoa*%e" "in%al "ul% "ai "ul%e luc#u#i dec)% ni ,au )n%)"pla% a+ec%i&- Ia%! un luc#u ca#e a# %#e0ui ! ne pun! pe ()ndu#iMi e pa#e, c)%eoda%!, c! nu )n%e" noi oa"enii ade&!#ai- S)n%e" un +el de c/i!, o )nce#ca#e pen%#u u"ani%a%ea ca#e a# +i %#e0ui% ! +ie au ca#e &a +i, poa%e, &#eoda%!- Cel ca#e ne,a +!cu% ,a ()ndi% la al%! u"ani%a%e *i a pu p)n! *i )n ini"ile noa %#e no %al(ia al%o# +o#"e de &ia!, "ai #eu*i%e dec)% cele de a2i- E 0ine ! ne a"in%i" c! nu )n%e" dec)% d#u"ul c!%#e al%ce&aDa# ,a# pu%ea na*%e din noi o al%! u"ani%a%e' N,a" (#e*i% noi p#ea "ul%, p#ea ad)nc' Cine *%ie, poa%e c! %o% "ai e ce&a 0un )n noi- A# %#e0ui, nu"ai, c!u%a% cu )n(#i$i#e, ia# oc/iul ca#e p#i&e(/ea2! a# %#e0ui ! *%ie cu" ! #ecunoa c!E odi/ni%o# ! con %ai c!, )n de e #)ndu#i, oa"enii ,au ()ndi% la al%! u"ani%a%e, la al%e +o#"e uni&e# ale de &ia!- S)n% oa"eni ca#e au p#opu c/ia# c#ea#ea unei u"ani%!i a#%i+iciale, a unei u"ani%!i a0 u#de, poa%e, nu"ai din ()ndul ace %a le(i%i" al )nnoi#ii- Mon%ai(ne p#opunea, )n%#,o 2i, ! e c#ee2e a%e )n ca#e oa"enii ! &o#0ea c! la%ine*%e- Nu a&ea d#ep%a%e ,o cea#!' Re pec%!" p#ea "ul% o"ul, +ace" p#ea puine e1pe#iene cu el *i de aceea nu a$un(e" la nici un #e2ul%a% nou de a%)%ea ecole- @)ndii,&! c!, )n%#e %i"p, ,au #eali2a% c)%e&a #a e noi de ani"ale- Onoa#ea de a +i o" e %e ea a%)% de ina%aca0il!' A" )nc/ipui%, de pild!, o pla$! cu ni ip +in, cu oa#e *i copii $uc)ndu, e )n%#u (eo"e%#ieJocu#ile lo# a# +i $ocu#i #e(ula%e, $ocu#i de "! u#! *i o#dine, i"e%#ie *i le(e- >oa%e a# a*e2a pie%#icelele )n nu"!# de%e#"ina%, cu o +o#"! de%e#"ina%!, ca#e ! #! pund! uno# ad)nci )nele u#i a#i%"e%ice, *i a# c!u%a a %+el, ca Eu#H%o pi%a(o#eicul, nu"!#ul con %i%u%i& al calului *i al celo#lal%e &ieui%oa#e- >#i&ind pe %e )n%in ul "!#ii inu%ile, a# i"i 2ilnic p#e2ena p#o0le"ei %o%ului *i a p!#ilo#, *i de20a%e#ea ei a# +i de20a%e#ea lo# l!un%#ic!- De ce ! nu +ie cu pu%in! o a %+el de &ia!, )n ca#e en i0ili%a%ea *i i"a(inaia *i,a# lua d#ep% ali"en% c/e"ele pi#i%ului *i, pe de al%! pa#%e, pi#i%ul ,a# e#&i necon%eni% de in%e#e ele *i +e#&oa#ea i"a(inaiei' Ce %ip nou de u"ani%a%e a# ie*i din acea %! &ia! e1ce i&!< Ceea ce pen%#u noi a %!2i e %e ade&!# (#eu do0)ndi%, p#o0le"! %ul0u#!%oa#e *i de eo#i ne)nelea !, pen%#u oa"enii %ipului nou

a# +i ade&!# i"edia% "ane&#a0il, %o% a%)% de i"edia% ca un #e+le1- >eni0ila noa %#! ad)nci#e )n de +!*u#!#ile ade&!#ului a# +i pen%#u ei $oc u*o# *i pon%anei%a%e- >#o0le"ele ,a# na*%e de la ine, a# e1i %a pe %oa%e c!ile *i )n %oa%e pi#i%ele- Ele a# con %i%ui &iaa de %oa%e 2ilele a oa"enilo#- Nu "e#i%! oda%! oa"enii o a %+el de &ia! 2ilnic!' i %)#2iu, "u#ind, oa"enii aceia )"0!%#)nii )n c/e"e *i a&en%u#i pu#e a# con%e"pla )nc! "a#ea )n%in ! *i inu%il!, p#in ca#e &o# +i dep#in , )n +)#*i%, lu"ina ca#e 2ace )n p#o0le"a %o%ului *i a p!#ilo#S! nu punei c! a p#o"o&a +o#"ele, a )nco#po#a ideile, a ()ndi *i a &ieui (eo"e%#ic nu )n ea"n! %#!i#e- E cu pu%in! *i o a %+el de %#!i#e- E pa iune *i +e0#! *i aci- E"oia )ndele%nici#ilo# %#ic%e u pend! p#o&i2o#iu e1e#ciiul &i%al, pen%#u a,l #elua apoi pe al% plan de e1i %en!, "ai cu#a%, "ai u"an- Ia# dac! e1e#ciiul +o#"elo# pa#e a +)#*i la cal" *i ne%ul0u#a#e, ! *%ii c! ace %ea )n% nu"ai "a c!, a*a cu" e#a "a c! +aa lini*%i%! a 2eului "!#ii din an%ic/i%a%e, a*a cu" e apa#en! up#a+aa ne%ed! a "!#ii a(i%a%e )n ad)ncu#iE a0 u#d ! e c#ead! c! &ieui#ea )n +o#"e nu e %e )nc! &ieui#e- C!, lip i%! de ca#ac%e#ul i#aional, de ceea ce e %ul0u#!%o# *i in e i2a0il )n ea, &iaa nu este- =o#"ele po% + i +oa#%e 0ine )nele e d#e p% coninu%u#i de &ia!, dup! cu", pe al% plan, +o#"ele au pu%u% +i )nele e d#ep% coninu%u#i de cunoa*%e#e- A %!2i ne e %e )n(!dui% ! ()ndi" +elul no %#u de a ()ndi, ! cunoa*%e" +elul no %#u de a cunoa*%e, ! #e+lec%!", )n%o#c)ndu,ne p#i&i#ile ) n!un%#u, a up #a in%elec%ului )n u*i, a up#a p#op#iului no %#u in%elec%- De ce ()ndi#ea ! e poa%! #! +#)n(e a up#a ei, *i &iaa ! nu e #! +#)n(! *i ea )n!un%#u' A" %#!i% p#ea "ul% )n a+a#!, )n#)u#ii de luc#u#i %#!ine nou!- ?uc#u#ile din a+a#! ne c/ea"! )n %oa%e p!#ile *i ne a"!(e c- S)n% p#ea "ul%e, *i +iina noa %#! e %e una- A# %#e0ui ! le "ai )"puin!", au "!ca# ! nu a cul%!" de c/e"a#ea lo#, pen%#u a nu &edea c)% )n% de "ul%e)ntia non sunt multiplicanda-L%a%ul co"ple%, din M- Occa", e %e6 )ntia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, adic!6 7Cele ce )n% nu %#e0uie po#i%e dincolo de nece i%a%e-8 9N- ed-:N Sin(u#ul luc#u de )nce#ca%, )n acea %! "onadolo(ic! lu"e, e %e ! pune" +e#e %#e pe %e %o%- S! pune" +e#e %#e nu pen%#u a p#i&i )n luc#u#i, c!ci a*a ne,a" dep!#%a *i "ai "ul% de noi )n*ine. ci pen%#u a +ace luc#u#ile ! ne &ad!S)n%e" noi, pe %e %o%, *i nic!ie#i nu %#e0uie ! (! i" al%ce&a dec)% p#op#ia noa %#! u0 %an!- S! nu ne "ai 7pie#de" )n lu"e8- S! ne %#)n(e" 0ine )"p#e$u#ul )nele u#ilo# noa %#e, ! le )nco#po#!" *i ! +ace" din ele /#ana 2ilnic! a &ieii noa %#e l!un%#icei a*a p#ecu", p#i&i%o# la %o%ul o#(anic, du#e#ea p!#ii e %e o0 e ia %o%ului 5 a*a ! +ie *i la noi e1e#ciiul ideii6 o o0 e ie a )n%#e(ului, o po e iune o#(anic!, %o%ali2a%oa#e- C!ci de ce ")na "ea %)n(! ! *%ie de du#e#ea picio#ului "eu d#ep% 5 *i coap ele "ele ! nu *%ie ni"ic de p#e &olup%a%ea ideii de co"pune#e a +o#"elo#'

IX Despre pcat
M,a" ()ndi% "ul%! &#e"e cu" a" pu%ea +ace ca ideile noa %#e ! de&in! %!#ile noa %#e de co#p- Da# nu"ai "i %icii cuno c %ainele co#pului *i i"nu#ile p#in ca#e !,l )n u+leea c!- Ei in(u#i *%iu !,*i %#eac! &oina )n )n(e- Cu" a* &#oi ! le +u# a#%a lo# de a p!%i"i< Mi,a# +i pl!cu% ! )"0oln!&e c #eali%a%ea cu idei 5 *i a%unci cel din%)i u+e#ind a* +i +o % eu )n u"i- De ce nu e %e )n%o%deauna ade&!#ul o e"oie au o pa%i"!' >oa%e pen%#u c! )n% p#ea "ul%e #eine#i )n co#pul no %#u- Ade&!#ul nu poa%e )nc! %ul0u#a &iaa, pen%#u c! &iaa e !l0a%ic!. nu a cul%! de ni"eni- Ne,a# %#e0ui o p#e(!%i#e 0iolo(ic! anu"i%!, a# %#e0ui poa%e c/i"0a% %o%ul, de $o )n u , ca ! pu%e" +ace co#pul ! #! pund! la %oa%e c/e"!#ile ()ndului3n%#e %i"p, &iaa %ul0u#! ade&!#ul- To% ceea ce e #e+e#! la )n%)"pl!#ile p#op#iu,2i e de &ia! e ne i(u# *i ne*%iini+ic- Un ()ndi%o# punea oda%!6 dac! "o#ala n,a# p#i&i pa iunile o"ene*%i *i &iaa noa %#! u+le%ea c! )n (ene#e, a%unci ea a# pu%ea +i %o% a%)% de #i(u#oa ! *i i(u#! ca o#ica#e *%iin! deduc%i&!- i ad!u(a6 7ia# dac! (eo"e%#ia ,a# opune a%)% de "ul% pa%i"ilo# noa %#e pe c)% o +ace "o#ala, a%unci a" con%e %a,o *i &iola,o *i pe ea %o% a%)% de "ul%8C! ade&!#ul e ince#% din cau2a &ieii *i &iaa, la #)ndul ei, nu poa%e de&eni ce#%! p#in ade&!# 5 ia%! un luc#u pe ca#e nicioda%! nu,l #e(#e%!" )ndea$un E co"un %u%u#o# oa"enilo# cu ad)nc! &ia! in%e#ioa#! idealul de a +ace pi#i%ul ! p!%#und! )n ca#ne- E una din con %an%ele &oinei de a +i o" acea %a de a &oi ! dai e"ni+icaii "a%e#iei 0#u%e din %ine- i )n%#,ade&!#, dac! pi#i%ul nu #eu*e*%e ! p!%#und! )n ca#ne, dac! &oina "ea li0e#! nu e poa%e in e#a )n 0iolo(ie, dac! a0 u#di%!ile *i e1ce ele o"ului nu po% de&eni

e#edi%a%e 5 a%unci luc#u#ile nu e#&e c la ni"icC!ci la ce e#&e c luc#u#ile' ?a ce e#&e c a#0o#ii din +aa noa %#! *i )n%in u#ile *i apele, a%)%a &#e"e c)% nu le o#(ani2!"' Ele )n% %o% a%)%ea o0 %acole pen%#u noi, )n% 2idu#ile (#ele *i )nal%e ale lu"ii- Da# c)% de u*oa#e de&in %oa%e c)nd ini"a i e de c/ide *i c#e2i , de pild!, )n Du"ne2eu *i,l &e2i pe %e %o% )n lu"e4 Nu, lu"ea nu e (#ea- Nu"ai, noi nu *%i" )n%o%deauna ce ! +ace" cu d)n aCu" a" pu%u% a$un(e ! +i" %#!ini de p#op#iul no %#u co#p' S! ()ndi" una *i ! ne +ie +oa"e de al%ce&a' Ci co#pul %#e0uie pu *i el )n lu$0a ()ndului. %#e0uie ! +ie copilul lui, +!p%u#! dup! c/ipul *i a e"!na#ea luiDa# pen%#u acea %a e poa%e ne&oie de o nou! de+iniie a ideii de e1pe#ien!- Nu,"i dau ea"a p#in ce ne)nele(e#e poa%e +i cali+ica% d#ep% e1pe#ien! de &ia! un ce#c de )n%)"pl!#i aduna%e din %oa%e colu#ile lu"ii, #! !#i%e )n d#u"ul no %#u c!%#e luc#u#i *i c!2u%e deoda%! aci, )n 2onele noa %#e +elu#i%e de &ia!- Oa"enii c#ed c! e1pe#iena e nu"!# de +ap%e *i c! e "! oa#! cu anii- Da# anii )n% p#o*%i *i )n%)"plai. ia# nu"ai ne)n%)"pla#ea poa%e da un # ! pun )n%#e0!#ilo# noa %#e- De ace ea %#e0uie ! o#(ani2!" e1pe#iena &ieii- T#e0uie ! c#e!" a#%i+icial, a" "ai pu ,o, ca )n%#,un la0o#a%o#- S! +ace" din &ia! un la0o#a%o# unde ! e1pe#i"en%!" deli0e#a% ipo%e2ele noa %#eIa%! de ce, de,a lun(ul ace %o# #)ndu#i, a" ()ndi% %o% %i"pul o ipo%e2! a c!#ei e1pe#i"en%a#e o )nce#ca"- E#a ipo%e2a c! ideile nu au o in(u#! di"en iune, ci "ai "ul%e- C! ele nu %#!ie c nu"ai )n planul lo(ic, da# #! pund )n%#e(ului no %#u u+le%e c6 )n% *i nece i%a%e de ade&!#, da# *i e"oie. )n% c/e"! *i 0ucu#ie- Ideea nu e %e linea#!, au a%unci, e %e p#in (#e*eal!- A" )nce#ca% aci ! de +ace" 0#aele unui un(/i p#ea "ul%! &#e"e lipi%e unul de al%ul. a" %#an +o#"a% o +al ! linie )n%#,o cup#inde#e, pe un nou plan, a &ieiii %o%u*i i"% acu", la cap!%, c! &iaa nu e la ! cup#in !- T#e0uie ! )nce#ci o da%!, %#e0uie ! )n ce#ci de dou! o#i- >e %e %o% )n %ine )n% #e2i %en e, pe %e %o% e"pi#ia %e )n%)#2ie- Nu e ni"ic de +!cu%, dec)% ! iei %#uda de la cap!%- De c)%e o#i' Nu, nu pu%e" "u#i a*a- T#e0uie ! %#ece" cui &a ade&!#ul no %#u, ceea ce a +o % 0un *i d#ep% )n noi- A l%+el nici noi n,a" e#&i% la ni"ic- T#e0uie ! p#elun(i" "odul no %#u de a +i, &oina noa %#! de a +iCe cu#ioa ! e acea %! nece i%a%e de a %e p#elun(i )n %oa%e, )n ca#ne ca *i )n pi#i%. de a p#elun(i p)n! *i lo(icul< Da# p#elun(i" lo(icul p#in ca#ne, deci ne con%#a2ice"- Ie*i" din ce#cul ac%elo# pu#e ale (eo"e%#i2!#ii *i ideaiei, p!%#unde" )n ce#cul ac%elo# &i%ale, pen%#u a pu%ea #e+ace al%! da%! &iaa pu#! pe ca#e o &#oi e"- Ie*i" 5 pen%#u a c!dea a %+el )n p!ca%- E un p!ca% lucid, &olun%a#, calcula%, da# e %e o ie*i#e din le(ile $ocului no %#u, deci e )nc! p!ca%- C!ci p!ca%ul e ac%i&i%a%e, e non,(eo"e%#ie4Da# acu" ,a +)#*i%- T#e0uie ! %e pleci- T#e0uie ! #e+aci &iaa cu de !&)#*i#e, de la 0iolo(ie )n u - T#e0uie ! pui calculul %!u c)% "ai ad)nc )n de%#i"en%ul +i#ii, a*a ca ni"ic din o"ul ca#e e &a na*%e ! nu "ai +ie #eine#eTu ai a&u% p#ea "ul%e #eine#i 5 e ade&!#a%- De aceea &iaa %a n,a +o % cu pu%in!- Da# cel!lal% &a +i li0e#, c!ci &a (! i pe %e %o% 5 )n po#ni#i, )n in %inc%e, )n +i#e 5 a#"onii- A*a %e,a* +i &#oi% pe %ine- Da# ela0o#!#ile %ale e#au p#ea %)#2ii- ;eneau dup! ce 0iolo(ia )*i +)#*i e con pi#aiaNu e ni"ic, acu" )ncepi din nou- i ia%! i %o#ia ca#e e #e+ace, neo0o i%a i %o#ie a en ului unic4