Sunteți pe pagina 1din 1

www.euroconsultplus.

ro

Actualizarea Certificatelor pentru Auditorii Interni ISO 9001:2000


ISO 9001:20003 a patra editie si cea mai recenta editie a standardului ISO 9001, a substituit editia a treia ISO 9001:2000. Editia a fost modificata pentru a clarifica anumite puncte si pentru a imbunatati compatibilitatea cu ISO 14001:2004, referentialul pentru sisteme de management de mediu. Toate firmele certificate conform ISO 9001:2000 or trebui sa asigure tran!itia sistemului de management la cerintele noului standard ISO 9001:200". Aceasta tranzitie se face 4n ) pasi: 1. #e i!uirea manualului calitatii pentru adaptare la standardul ISO 9001:200" si re i!uirea tuturor documentelor sistemului de management al calitatii$ 2. Instruirea auditorilor interni conform ISO 9001:200"$ %. Efectuarea auditurilor interne si anali!a efectuata de management conform cerintelor noului standard. &cest curs este adresat tuturor auditorilor interni ce detin de'a un certificat de auditor intern pentru sisteme de management al calitatii conform ISO 9001:2000. (a sfarsitul cursului , participantii or primi un certificat din partea organismului de certificare & 5 Austria Ro%ania ce atesta ca au dob)ndit cunostinte si competente ca auditori interni pentru sisteme de management al calitatii conform noului standard ISO 9001:200". O,iecti6e si continut * +unoasterea e olutiei familiei de standarde internationale ISO 9000 pri ind sistemele de management al calitatii. * Efectuarea unei anali!e comparati e detaliate a cerintelor noului standard ,modificari, preci!ari, -mbunatatiri, scopul acestora. si impactul modificarilor asupra sistemului actual de management al calitatii si asupra efectuarii auditurilor interne$ * +larificarea modului de aplicare a celor opt principii de management al calitatii si a cerintelor standardului, inclu!)nd raspunsuri la solicitari ale participantilor si sc/imburi de e0perienta$ aplicarea modelului 12+&$ * +larificarea a ceea ce -nseamna audit intern cu aloare adaugata * +larificarea modului de tran!itie la noul standard, aplicat de organismele de certificare 7eneficii * Implementarea eficienta si rapida a cerintelor noului ISO 9001:200" * 3mbunatatirea -ntelegerii modului de aplicare a cerintelor standardului Conditie: (a curs pot participa doar persoanele care detin un un certificat de &uditor Intern -n conformitate cu cerintele ISO 9001:2000. 8Indiferent de or9anis%ul de certificare de care a fost e%is:

Solicitati FORM !AR ! "# I$SCRI#R# si infor%atii supli%entare la: &el ' Fa( : 02)2*2++009 Mo,il: 0-.2* /.0)1+1 0-.1* 9.+9./ #*%ail: euroconsult2euroconsultplus.ro

www.euroconsultplus.ro