Sunteți pe pagina 1din 2

SC ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Urmare convocarii publicate a AGOA i AGEA din !

"#$%# $$% pentru a &e lua de c'tre ac(ionari o deci)ie documentat' v' punem la di&po)i(ie documentul care con&tituie ba)a de di&cu(ii la punctul E" de pe ordinea de )i a AGEA din !"#$%# $$%! privind Aprobarea de c'tre AGA a *ro+ramului propu& de c'tre Con&iliul de Admini&tra(ie privind colaborarea ,n produc(ie cu -irma .arc/er din Germania# 0n ace&t &en& Conducerea SC ELECTROARGES SA a ,naintat repre)entantului -irmei .arc/er 1conducerea -irmei CER Cleanin+ E2uipment SRL3 urmatorul Act adi(ional la Contractul de -urni)are nr45$6 7568#$9# $$9 ,nc/eit ,ntre SC ELECTROARGES SA i -irma .arc/er din Germania# *entru preci)'ri ac(ionarii &e pot adre&a *reedintelui:Director +eneral al SC ELECTROARGES SA#