Sunteți pe pagina 1din 1

M8 1. Definitia apei uzate. 2. Epurarea apei uzate. 1.

Ape uzate menajere - apele rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii publice si servicii, care provin cu precadere din metabolismul uman si din activitati menajere si igienico-sanitare; Ape uzate provenite din activitatile economice - toate deversarile de ape folosite in activitatile economicoindustriale sau corespunzatoare unei alte utilizari a apei decat cea menajera; 2. Epurarea apelor proces complex de reinere !i neutralizare a substan"elor nocive dizolvate, #n stare coloidal$

sau de suspensii, prezente #n apele uzate industriale !i or$!ene!ti, care nu sunt acceptate #n mediul acvatic #n care se face deversarea apelor tratate !i care permite refacerea propriet$"ilor fizico-c%imice ale apei #nainte de utilizare. Epurarea apelor uzate cuprinde dou$ mari grupe de opera"ii succesive& - reinerea sau neutralizarea substan"elor nocive sau valorificabile prezente #n apele uzate; - prelucrarea materialului rezultat din prima opera"ie. 'stfel, epurarea are ca rezultate finale& - ape epurate, #n diferite grade, v$rsate #n emisar sau care pot fi valorificate #n iriga"ii sau alte scopuri; - nmoluri, care sunt prelucrate, depozitate, descompuse sau valorificate. Metodele principale de epurare a apelor reziduale difer$ #n func"ie de poluan"ii prezen"i .(e pot clasifica, #n primul r)nd, n funcie de mecanismul care conduce la reducerea poluantului prin metode *conven"ionale+& - fizico-mecanice; - fizico-chimice; - biochimice sau biologice. Combinarea acestor metode permite o purificare avansat, efluen"ii epura"i put)nd fi reintrodu!i #n circuitul economic. doptarea unui anumit procedeu depinde de& - cantitatea efluentului; - con"inutul #n poluan"i; - condi"iile de calitate impuse la evacuarea apei epurate #n emisar; - mijloacele finaciare ale agentului economic respectiv.