Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.2 la OMEN nr. 4923/29.08.

2013

PROGRAMA DE EXAMEN

PENTRU DISCIP INA IM!A I ITERATURA S O"AC# MATERN#

!ACA AUREAT

2014

Programa pentru disciplina Limba i literatura slovac matern Bacalaureat 2014

Anexa nr.2 la OMEN nr. 4923/29.08.2013

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIP INA IM!A I ITERATURA S O"AC# MATERN# IM!A I ITERATURA S O"AC# Pen$r% $&a$e 'r&()lele l)*eel&r *% l)+,a -e 're-are .l&/a*0 I. ITERATURA S O"AC# 1. Tex$%l. A.'e*$e 1enerale. - elemente de comunicare ( emitor, receptor, mesaj, cod, context); - funciile comunicrii - textul literar nonliterar - textul i contextul - teme i moti!e literare - literatura i alte specii ale artei 2. Pr&2a a3 pro"a epic # explicarea noiunilor, de"!oltarea i tipologia ( pro"a romantic, realist i fantastic); ,) genurile epice ( $asm, po!estire, nu!el% istoric, fantastic, psi&ologic; romanul clasic, romanul slo!ac); c) structura textului epic% - elementele textului epic (autorul, po!estitorul, personajele, cititorul) - tipuri de po!estitor din textul epic ( po!estitorul atottiutor, personajul # po!estitor, oc&iul camerei; po!estirea la persoana '( i a '''-a; - compo"iia operei epice; aciunea, conflictul, fa"ele aciunii, po!estirea cadru; - personajele; - tipuri de personaje ( principale, secundare, episodice; caractere, moduri, caracteri"area personajelor) -3 lim$ajul operei epice - modaliti de po!estire% po!estirea, dialogul, descrierea - lim$ajul personajelor, !or$irea direct i indirect, !or$irea semidirect 3. P&e2)a a3 explicarea noiunii, de"!oltarea (clasic, romantic, realist, sim$olismul, modernismul), tipologia (poe"ia liric i epic); ,3 structura operei lirice - comunicarea )n textul poetic ( su$iectul liric, relaia autorul # su$iectul liric) *3 lim$ajul operei lirice - caracteristicile lim$ajului artistic ( sugesti!itatea, expresi!itatea etc() - imaginaia poetic - mijloacele artistice ( enumerarea, antite"a, sincretismul, repetiia, refrenul, )ntre$area retoric, exclamaia retoric, epitetul, metafora) - !ersul, strofa, !ersul li$er, piciorul metric,rima, ritmul

Programa pentru disciplina Limba i literatura slovac matern Bacalaureat 2014

Anexa nr.2 la OMEN nr. 4923/29.08.2013

4. Dra+a a) explicarea noiunii $) genurile ( comedia, tragedia, drama) c) structura textului dramatic; compo"iia textului dramatic% act, scena, replica, indicaii scenice, personajul dramatic, modalitile de caracteri"are d) lim$ajul dramatic; expresi!itatea textului dramatic, specificiti, construcia dialogului )n textul dramatic; monologul; lim$ajul personajelor - mod de caracteri"are a operei dramatice 4. C%ren$e l)$erare - clasicismul - romantismul - realismul - perioada inter$elic 5. A%$&r)) *an&n)*) 67n 8&ll7r (*l+!, dc-ra)9 67n :&ll; (Svtopluk)9 An-re< Sl7-=&/)> (Marna, Detvan)9 Sa+& C?al%'=a (Mor ho!), 6an=& 8r7@ (Zakliata panna vo !hu a "ivn# $anko 39 67n C?al%'=a (%oc&rkovo)9 67n !&$$& (Smr' $!no(kova)9 Pa/&l Or.271? :/)e2-&.la/ ()!*nikova +ena), Mar$)n 8%=%>An (,eprebu"en#)9 !&Bena Slan>A=&/a T)+ra/a (-ap!kovci)9 6&2e( Gre1&r Ta<&/.=; (Do konca, Statk. /mtk.)9 I/an 8ra.=& (0tcova ro1a)9 6an=& 6e.en.=; ( .hnali ma)9 a-).la/ N7-aC) 6D1D (2"am 3an4ala)9 6&2e( CA1er :r&n.=; ($o/e5 Mak)9 M)l& Ur,an (6iv# bi7)9 Eran$)Ce= F/an$ner (Malka)9 D&,r&.la/ C?r&,7= (Drak sa vracia)9 Mar1)$a E)1%l) (8ri 4a(tanov9 kone)9 I/an S$&-&la ($o+ko :&7ik a *eho kari9ra)9 67n 8&.$ra (:enia+tek)9 Pe$er 6ar&C (8iscro7n! v7ela)9 M)lan RG(%. (Mre+ovnk)9 ")n*en$ F)=%la (S ;o/!rkou)9 Sl&/en.=7 l)$era$Gra / R%+%n.=% (2"am Such!nsk., 0n"re* 3te5anko, Da4mar M!ria 2noca, :avol <u*t!r)= II. IM!# I COMUNICARE - aplicare normelor ortografice, ortoepice, morfologice i de punctuaie - utili"area adec!at a unitilor lexicale i semantice - fonetic % - legea ritmic - clasificarea sunetelor - asimilare fonetic III. EXICO OGIE - cu!.ntul, formarea cu!intelor, sinonime, antonime, omonime - clasificarea !oca$ularului - fra"eologia i sensul cu!intelor I" STI ISTICA - stilurile funcionale - texte funcionale ". !I! IOGRAEIE /01234, 5iliam, De*in. slovenske* literat&r., ( >storia literaturii slovace) Bratisla!a, 2004( *67894, 'mric& i col(, De*in. slovenske* literat&r.,( >storia literaturii slovace) !olumul ' i '', /artin, Bratisla!a, 200:( 4/6;359, 6lena 7arina, /<;35*49, 0nna, 2ntol?4ia slovenske* literat&r.,( 0ntologia literaturii slo!ace) !olumele ', '', ''', '5, 6ditura >van %rasko, =dlac, 200>(

Programa pentru disciplina Limba i literatura slovac matern Bacalaureat 2014