Sunteți pe pagina 1din 6

Testul BENDER A Exploreaza functa perceptiv motrica si isi gaseste aplicabilitate in predictia reusitei scolare in cls.I.

Proba se aplica la copii prescolari cu varsta cuprinsa intre 4-6 ani. Proba consta in 9 figuri geometrice, prezentate succesiv, in ordinea din protocol, stimulii au complexitate diferita in sensul cresterii progresive a dificultatii. Instructiune Iti voi prezenta cateva desene pe care va trebui sa le complectezi pe aceasta foaie coala alba, format !4, in pozitie verticala", nu ai voie sa utilizezi radiera, liniarul sau alte instrumente a#utatoare.$u ai voie sa rotesti foaia de %artie.& Observatii : desenele trebuie realizate in ordinea prezentarii plansei stimul.'e utilizeaza numai un creion grafic.(igurile nu se concretizeaza si nu se fac asemanari cu alte obiecte. Criterii de cotare pe itemi : Itemul 1 se acorda cota daca cele ) linii se intretaie indiferent in ce pozitie. Itemul 2 se acorda cota daca cele doua linii se intersecteaza. Itemul - patrat".'e acorda cota daca cele 4 ung%iuri au 9* grade grd." sau aproximativ. Observatie + lungimea laturilor nu constituie un criteriu. Itemul ! cota se acorda daca locul de intersectie al celor ) cercuri este clar.$u este suficienta simpla lor tangenta atingere".Observatie: orientarea figurilor trebuie sa fie orizontala sau putin modificata abatere pana la ,- grd.". Itemul " cota se acorda daca figura este desc%isa in partea superioara, linia sa fie tangenta cu coltul din dreapta #os, tangenta sa se realizeze aproximativ la nivelul liniei. Itemul # cota se acorda daca figurile sunt aproximativ perpendiculare se accepta o inclinare de pana la .* grd.".Observatie : se accepta o bresa sau o intersectie minima. Itemul $ cota se acorda daca patratul sta pe unul din ung%iuri, cele 4 ung%iuri sunt clar conturate. Itemul % cota se acorda daca cele ) linii orizontale sunt mai lungi decat cele verticale, structura din interior este clar conturata, daca o singura axa lipseste din interior cota nu se acorda. Itemul & cota se acorda daca figura de #os este un triung%i, figura de sus este un patrat, ung%iurile sunt usor de distins, punctul de insertie este clar.Observatie : se accepta o mica intersectie. 'ateriale : plansa cu itemii testului, o coala alba format !4 si un creion bine ascutit. (roba bender B contine 9 figuri geometrice, ordonate in functie de dificultate. Instructiuni : ) Iti voi prezenta cateva desene pe care va trebui sa le copiezi pe aceasta foaie coala alba format !4, in pozitie verticala", nu ai voie sa utilizezi radiera, liniarul sau alte instrumente a#utatoare.$u ai voie sa rotesti foaia de %artie& * (roba se aplica la copii cu varsta cuprinsa intre #+1,-11 ani* 'aretiale : Plansele cu itemii testului, o coala alba format !4 si un creion. Observatie : In realizarea productiilor grafice nu se utilizeaza radiera, liniarul sau alte instrumente a#utatoare. In cazul testului /ender / nu se vor expune toti itemii deodata pe masa de lucru, ci se vor prezenta pe rand subiectului. Proba se va executa fara limita de timp, dar examinatorul poate cronometra durata de executie a desenelor pentru a surprinde ritmul de lucru caracteristic fiecarui subiect. I se interzice subiectului sa modifice pozitia modelului si pozitia %artiei pe care executa desenele. Examinatorul trebuie sa observe comportamentul copilului si sa soteze procedeul sau de lucru.!plicarea testului individuala este obligatorie. 0arsta 4 ani - ani 6 ani sex / ( / ( / ( (oarte slab * * ,4 ,4 slab . , 2 1 )) )* mediu 4 . ,. ,. )2 )6 bun ,, 1 ), ,2 .* )9 (oarte bun ,1 ,. )6 )) .4 .4

Testul Bender B
Itemul 1* a* un./iuri : b* orientarea : pct*+ daca axa este orizontala. 2 pct*- daca axa este deviata oblic sau nu trece prin varfurile patratului. 1 pct*-daca ung%iul format de axa orizontala este mai mare de 4- grd. c* po0itia relativa : pct*+daca tangenta este respectata. 2 pct*- situatie de cvasitangenta bresa minima", tangenta nu se face prin ung%iuri. 1 pct*- daca figurile se intretaie, tangenta masc%eaza o intretaiere. , pct*- daca figurile sunt net separate. Cotare calitativa : 1 1 pct*+ daca figurile au aceiasi dimensiune Itemul 2 a* un./iuri : , b* orientare : pct*+ daca sirul de puncte se afla pe o linie orizontala. 2 pct*- daca apar ung%iuri, apar sc%imbari de directie. 1 pct*- daca exista ung%iuri clare , sau )". , pct*- daca exista mai mult de . ung%iuri. d* po0itia relativa: Conditii : 1* distanta dintre puncte este aproximativ egala si corespunde modelului3 2* punctele au aceiasi dimensiune. pct*+ daca satisface ambele conditii. 2 pct*- daca satisface numai o conditie. 1 pct*- daca nu satisface nici o conditie (uncte calitative : 1 pct*+ daca deseneaza puncte si nu cerculete si linii. 1 pct*- daca numarul punctelor se afla intre ,, si ,.. Itemul a* un./iuri : , b* orientare : pct*+ daca toate elementele au orientarea corecta element4 . cercuri coliniare". 2 pct*- daca ,-. elemente nu-si mentin orientarea corecta. 1 pct*- daca mai mult de . elemente sunt nereusite. , pct+ nici un element nu-si mentine orientarea corecta. c* po0itia relativa : Conditii : 1* dispozitia orizontala a intregului ansamblu. 2* distanta egala intre elemente. * 5rupul de trei cerculete , element" sa fie dispus pe aceiasi axa. pct*+ daca toate cele . conditii se respecta. 2 pct*- daca se respecta ) conditii. 1 pct*-daca se respecta o conditie. , pct+ nici o conditie nu este respectata. (uncte calitative : 1 pct*+ daca deseneaza cercuri si nu puncte. ) pct*+ daca cele 4 ung%iuri au 9* grd. 2 pct*+ daca cele 4 ung%iuri nu sunt drepte. 1 pct*+ daca patratul este nereusit, apar ung%iuri suplimentare, apar laturi curbe. , pct*- daca patratul are o forma absurda.

a* un./iuri : b* orientarea :

1 pct*- daca sirul are intre 9 si ,. cerculete. Itemul ! pct*+daca cele . ung%iuri sunt reproduse. 2 pct*- daca ) ung%iuri sunt reproduse. 1 pct*- daca , ung%i este reprodus. , pct*-daca nici un ung%i nu este reprodus.

pct*+ axa ce leaga varfurile celor . ung%iuri este orizontala. 2 pct*- daca axa este oblica. 1 pct*- daca axa este deviata o singura data. , pct*- daca axa este deviata de ) ori. c* po0itia relativa : pct*+ daca avem distanta egala intre elemente, progresia crescanda a elementelor. 2 pct*- o singura conditie din cele enumerate la cota de . pct. este respectata. 1 pct*- daca nici o conditie nu este respectata. , pct*-daca exista inversari de elemente. Cotare calitativa: 1 pct*+ desenul este reprodus corect , nu in oglinda&. 1 pct*- daca deseneaza puncte nu cerculete. Itemul " a* un./iuri : b* orientare : pct*+ daca axa centrala a figurii a& se afla in prelungirea bisectoarei b&. 2 pct*- daca aceasta conditie nu este respectata. 1 pct*- daca orientarea figurilor este absurda. c* po0itia relativa : pct*+ tangenta este respectata. 2 pct*- situatie de cvasitangenta sau tangenta este fortata. 1 pct*- figurile se intretaie. , pct*- figurile sunt net separate. Cotarea calitativa : 1 pct*+ daca dimensiunile figurilor au aceiasi proportie. 1 pct*- daca orientarea buclelor este corecta. Itemul # a* un./iuri : b* orientarea : po0itia relativa : pct*+insertia liniei oblice este perfecta, proportia celor ) elemente este corecta. 2 pct*- in locul de insertie punctele sunt condensate, este modificat locul de insertie. pct*+ daca linia oblica se intersecteaza cu semicercul conform modelului, are ung%iul format de aceasta cu semicercul are 4- grd.". 2 pct*- orientarea unei figuri nu este corecta. 1 pct*- orientarea ambelor figuri este gresita. , pct*- desenul este irecognoscibil sau inversat. pct*+ daca desenul apare sub forma de semicerc sau potcoava, nu exista intreruperi, arcurile sunt simetrice. 2 pct*- daca un arc este accentuat, exsista un ung%i. 1 pct*- daca figura este asimetrica, are forma de patrat sau de triung%i. pct*+ ung%iurile sunt corecte, arcurile sunt corecte. 2 pct*-daca un arc de cerc sau un ung%i este nereusit. 1 pct*- daca ) ung%iuri sau ) arcuri sunt nereusite sau un ung%i si un arc". , pct*- daca un singur ung%i sau un singur arc este reusit.

c*

Cotare calitativa : a* un./iuri : b* orientarea :

1 pct*- intersectia celor ) elemente. , pct*- figurile sunt net separate. 1 pct*+ sunt desenate puncte si nu cerculete. 1 pct*- se respecta aproximativ densitatea punctelor si distanta dintre ele. Itemul $ pct*+buclele sinusoidelor sunt egale si respecta modelul. 2 pct*-sinusoidele sunt inegale. 1 pct.- sinusoidele exista dar sunt diferite de model. , pct*+ apar ) linii fara curburi*

pct*+ intretaierea se face la ung%i de 4- grd. 2 pct*- un singur element este orientat corect. 1 pct*- nici un element nu este orientat corect c* po0itia relativa : pct*+ sinusoidele se intersecteaza la bucla . orizontal si bucla ) oblic. 2 pct*- sinusoidele se intersecteaza dar nu in locul indicat. 1 pct*- sinusoidele se ating. , pct*- sinusoidele nu se ating sau se intersecteaza de mai multe ori. Cotare calitativa : 1 pct*+ numarul si forma sinusoidelor corespund modelului. 1 pct*- gradul de desc%idere al sinusoidelor corespund modelului. Itemul % a* un./iuri : b* orientare : pct*+ orientarea ambelor figuri este corecta ung%iul ,6a se afla in interiorul figurii b" 2 pct*+ o figura este orientata gresit. 1 pct*- sunt gresit orientate ambele figuri. c* po0itia relativa : pct*+ intretaiere corecta. 2 pct*- intretaiere incorecta. 1 pct*- figurile se ating. , pct*- figurile sunt net separate sau se intretaie de mai multe ori. Cotare calitativa : 1 pct*+ dimensiunile figurilor sunt egale. Itemul & a* un./iuri : pct*+ toate ung%iurile sunt prezente. 2 pct*- , sau ) ung%iuri sunt omise. 1 pct*- mai mult de ) ung%iuri sunt omise, laturile %exagonului prezinta neregularitati dar figura este recognoscibila per ansamblu. , pct*+figura este irecognoscibila. b* orientare : Conditii : 1* rombul se afla in interiorul %exagonului. 2* 7aturile %exagonului sunt paralele. * 8 linie trasata intre cele ) ung%iuri ascutite ale %exagonului trece prin mi#locul rombului. pct*+ toate conditiile sunt satisfacute. 2 pct*- ) conditii sunt satisfacute. 1 pct*- o conditie este satisfacuta. 4 pct*+ toate ung%iurile sunt respectate3 2 pct*- un ung%i este suprimat. 1 pct*- mai multe ung%iuri sunt suprimate, in locul liniilor drepte apar linii curbe. , pct*- forma absurda.

, pct*- nici o conditie nu este satisfacuta. po0itia relativa : pct*+ varfurile rombului impart %exagonul in ) parti egale. 2 pct*- rombul nu se afla la mi#locul %exagonului dar atinge laturile paralele ale acestuia. 1 pct*- rombul se afla in interiorul %exagonului dar nu atinge laturile paralele ale acestuia. , pct*- rombul se afla in afara %exagonului. Cotare calitativa : 1 pct*+ marimea desenului corespunde modelului. varsta sex (oarte slab slab mediu bun (oarte bun 6 ani / )1 )2-.. .4-446--, -) ( ..6-4, 4)--, -)--1 -2 1 ani / 4) 4.-41 -2--1 -2-6) 6. ( 44 4--49 -*--9 6*-64 62 ani / -4 ----2 -9-64 6--62 69 ( -6 -1--9 6*-666-62 69 9 ani / 6, 6)-666-1, 1)-116 ( -9 6*-6) 6.-62 69-1, 1) ,* ani / 6. 64-61 62-116-19 2* ( -9 6*-6. 64-1, 1)-116 ,, ani / 6. 64-62 69-16 11-2, 2) ( -9 6*-6. 64-1, 1)-116 c*

Analza calitativa in cazul testelor Bender


Indicatorii stabilitatii-instabilitatii emotionale in varianta '* 2oppit0
1* Neordonarea celor & 3i.uri cei 9 itemi sunt imprastiati aleator pe foaia de lucru fara a avea o ordine lgica.!cest indicator este corelat cu o slaba capacitate de planificare a activitatii si cu incapacitatea de organizare a materialului.9aca acest tip de eroare apare dupa varsta de 2 ani se poate pune problema existentei tulburarilor emotionale.!c:erman, ,91,indica faptul ca acest tip de eroare este intalnit si la copii cu tulburari de invatare. 4c/imbari in directia 3i.urilor devierea brusca de la pozitia orizontala de doua sau mai multe ori a liniei de puncte sau de cercuri reprezinta un indicator ce pare a fi relationat cu instabilitatea motrica si6sau instabilitatea emotionala. Desenarea de linii in locul cercurilor cel putin #umatate din cerculetele itemului . pot fi substituite prin linii, daca substituirea desemneaza puncte in loc de cerculete, inlocuirea nu va fi cotata ca indicator emotional si indicii nu vor constitui un semnal al existentei tulburarilor emotionale.Indicatorul este asociat cu existenta unor tulburari emotionale daca apare la adulti.In cazul copiilor mici, indicatorul este asociat cu impulsivitatea si cu o atentie deficitara.!cest indicator apare la copii preocupati de propriile lor probleme sau la cei care incearca sa evite efectuarea sarcinii care le-a fost data. Cresterea pro.resiva a marimii unei 3i.uri punctele si cercurile care intra in componenta uni item, cresc progresiv in marime pana cand ultimele elemente sunt de . ori mai mari decat primele.Indicatorul pare a fi corelat cu o capacitate scazuta de toleranta la frustrare si cu o personalitate exploziva. 'arimea e5cesiva a desenelor una sau mai multe figuri apar desenate cu cel putin o treime mai mari decat modelul prezentat.9aca dizainul este alcatuit din doua parti, cum este cazul itemului unu, atunci ambele parti trebuie sa fie desenate mai mari pentru a putea fi incluse in aceasta categorie .!cest tip de eroare este prezent la copii cu un comportament exploziv. 'icsorarea e5cesiva a desenelor una sau mai multe figuri sunt desenate de subiect doar la #umatate din marimea modelului, daca o figura este alcatuita din doua parti, atunci ambele parti trbuie desenate la #umatate din marimea stimulului prezentat.;icsorarea excesiva a marimii unei figuri, reprezinta un indicator corelat cu anxietatea , timiditatea si este prezent la copii retrasi. -

2*

!*

"*

#*

$* %*

Desenarea cu linii 3oarte subtiri6 abea perceptibile este un indicator asociat cu timiditatea si cu un comportament retras la copii. In.rosarea liniilor intregul desen sau o parte a acestuia apare intarit cu linii groase, figura apare de obicei redesenata pe desenul initial, indicatorul este corelat cu agresivitaea si impulsivitatea.8 alta teorie sustine ca un protocol care apare redesenat si lucrat cu gri#a poate indica o performanta scolara buna si c%iar o inteligenta bine dezvoltata. Redesenarea unor 3i.uri de mai multe ori anumite figuri sunt abandonate si apoi reluate pentru a fi redesenate.!cest indicator este punctat numai daca figura este redesenata in intregime, separat pe protocol.Indicatorul este relationat cu impulsivitatea sau anxietatea.! fost gasit ca diferentiator pentru copii mai mari de 2 ani, care in loc sa corecteze desenul initial pe care l-au realizat il reiau in alta parte.Indicatorul este caracteristic copiilor care incep simultan mai multe lucruri fara a le finaliza.7a copii de --1 ani indicatorul este mai putin intalnit, deoarece acestia sunt mai putin critici in ceea ce priveste desenele realizate si mai putin constienti de erorile pe care le fac.

&*

1,* a* E5pansiunea < in realizarea celor 9 figuri ale testului /ender, copilul utilizeaza ) sau mai multe pagini, indicatorul se puncteaza c%iar daca pe cea de-a ) pagina copilul realizeaza doar untimul item.Este singurul indicator emotional care diferentiaza copii cu probleme emotionale de cei fara probleme emotionale la orice varsta. b. Constrictia < utilizarea a mai putin de o #umatate de pagina in realizarea celor 9 itemi, nu a fost identificata ca indicator pentru copii cu tulburari emotionale. 11* Incadrarea 3i.urilor desenate acest indicator este relationat cu tendinta copilului de a-si controla impulsivitatea.=opii care incadreaza desenele realizate /ender /" simt o nevoie intrinseca de a <si controla activitatea, deoarece in viata de zi cu zi, se confrunta cu o slaba capacitate de control. 12* Adau.area unor desene suplimentare este caracteristica copiilor coplesiti de propriile temeri si a copiilor cu anxietate crescuta.9e asemenea apare la copii care nu fac distinctia intre realitate si propriile lor fantasme.

S-ar putea să vă placă și