Sunteți pe pagina 1din 8

Rolul omotiilor n corcotaroa

comportamontului prosocial.
Vorita sa-i ajuti po altii!
Loredana Ivan
SNSPA
The ar/lcle compares ra/lonal cholce, evolu/lon and empa/hy paradlgm ln rela/lon wl/h
prosoclal behavlour explana/lon. I/ brlngs ln/o dlscusslon personal aspec/s /ha/ ln/erjere
wl/h /he emergency oj helplng behavlour, especlally /he soclal value orlen/a/lon. The
role oj emo/lons ln predlc/lng /he ou/pu/ oj human ln/erac/lons ls /he dlscusslons and
also /he comml/men/ model sugges/ed by R. Fran/ (1988).
proseljs) ,i orientarea vaIoric de tip com-
petitiv (compe/l/ors). Cei orienta(i spre ceiIaI(i
(prosoclals) ncearc s maximizeze beneIiciiIe
pentru to(i participan(ii Ia interac(iune ,i s
minimizeze diIeren(eIe. Cei orienta(i spre
sine (lndlvldualls/s) ncearc s ob(in maxi-
mum de beneIicii, Ir a (ine seama de ceiIaI(i.
Competitorii sunt cei care ncerc s ob(in
ntotdeauna mai muIte beneIicii dect aI(ii,
care devin punctuI de reper n evaIuarea
propriiIor rezuItate n interac(iuniIe coti-
diene. Mai muIt, aceste orientri vaIorice
aIe subiec(iIor s-au dovedit stabiIe n timp ,i
de-a IunguI diIeriteIor situa(iiIe de interac(iu-
nie anaIizate (P. Van Lange, E. De Bruin,
W. Otten, J. Joireman, 1997).
Prosoclalll sunt cei care arat un niveI
ridicat de cooperare ,i a,teapt, Ia rnduI
Ior, parteneri care s aib un comportament
simiIar, sunt anima(i de o ra(ionaIitate coIec-
tiv (,to(i pentru unuI ,i unuI pentru to(i`),
Iiind ,i cea mai numeroas categorie, cu o
Irecven( aproape de trei ori mai ridicat
dect ceIeIaIte dou categorii. Indlvldualll ,i
compe/l/orll interpreteaz situa(iiIe de interac-
(iune n termeni de inteIigen( ,i competen(,
sunt anima(i de o ra(ionaIitate individuaI
Este acest cIient, din magazinuI meu, onest,
astIeI nct s-mi returneze banii n cazuI
n care caIcuIez gre,it restuI" Dar acest
coIeg se va dovedi destuI de corect nct
s-mi mprt,easc inIorma(ii despre noua
sIujb" $i aceast persoan, care tocmai
mi-a spus c nu se poate ntIni cu mine,
pentru c e Ioarte ocupat, poate Ii con-
siderat de ncredere" Era sincer sau doar
cuta un motiv pentru a m reIuza" Iat
ntrebri care ne-ar putea Iramnta n situa(ii
de interac(iune cu ceIIaIt, atunci cnd niveIuI
de intercunoa,tere e minim, iar rezuItateIe
interac(iunii nu sunt n totaIitate n miniIe
noastre.
PauI Van Lange ,i aI(ii (1997, 1998)
sus(in c exist caracteristici Iegate de per-
sonaIitatea indiviziIor, care determin, ntr-o
mai mic sau mai mare msur, ajutorarea
ceIorIaI(i. PsihosocioIoguI oIandez se reIer
Ia ,orientarea sociaI vaIoric a subiec(iIor,
aspect care inIIuen(eaz moduI n care ace,tia
evaIueaz rezuItateIe interac(iuniIor coti-
diene reIativ Ia ceiIaI(i, sus(innd o tipoIogie
Iormat din trei categorii de persoane. orien-
tare vaIoric prosociaI (prosoclals), orien-
tarea vaIoric individuaIist (lndlvldualls/s,
1O1 RoIuI emo(iiIor n cercetarea comportamentuIui prosociaI...
(,ceI mai bun s c,tige`) ,i acord o
aten(ie sporit inIorma(iei despre inteIigen(a
,i competen(a parteneruIui de interac(iune,
mai pu(in despre moraIitatea sau graduI de
cooperare aIe acestuia.
PsihoIogia evoIu(ionist sus(ine c indivizii
sunt, n principaI, egoi,ti ,i c acord ajutor
ceIorIaI(i simiIari sau consangvini, cu scopuI
perpeturii geneIor comune (J.P. Rushton,
1989). n mod simiIar, sociobioIogii iden-
tiIic o ierarhie, n cazuI comportamenteIor
de ajutorare, bazat pe niveIuI reIa(iiIor de
rudenie dintre soIicitant ,i posibiIuI bineI-
ctor. OIerim ntietate ajutorrii prin(iIor,
Ira(iIor, apoi veriIor, rudeIor de graduI
aI II-Iea, prieteniIor etc. Restrngerea dimen-
siuniIor IamiIiei moderne, pn Ia Iorma sa
nucIear, este nso(it de scderea obIiga-
tivit(ii acordrii ajutoruIui, ctre un numr
mare de consangvini cu care men(inem Iegturi
sIabe, ocazionaIe ,i Iipsite de intensitate aIec-
tiv. Modernizarea societ(ii a generat o
reducere continu a numruIui de soIicitan(i
(conecta(i prin Iegturi de rudenie) Ia( de
care individuI se simte obIigat s acorde
ajutor. PsihoIogii evoIu(ioni,ti ,i sociobio-
Iogii dezvoIt, astIeI, o viziune pesimist
asupra comportamenteIor prosociaIe, sus(ind
c ajutorarea ceIuiIaIt nu este n interesuI
individuIui ,i c seIec(ia naturaI Iavorireaz
un comportament egoist, diminund pe ter-
men Iung presiunea de acordare a ajutoruIui
(E. Burnstein, C. CrandaII, S. Kitayma,
1994). A,adar, inciden(a comportamenteIor
sociaIe va scdea n timp pe scaIa evoIu(iei
speciei umane.
Pe de aIt parte, teoria aIegerii ra(ionaIe
(ra/lonal chloce /heory) sus(ine c ajutorarea
ceIuiIaIt este, de muIte ori, n Iavoarea bine-
IctoruIui, ,i nu numai n Iavoarea soIici-
tantuIui (de exempIu J. CoIeman, 199O).
indivizii ncerc s-,i maximizeze proIituriIe
(expec/ed u/lll/y) ca urmare a ac(iuniIor pe
care Ie desI,oar, ac(ioneaz ra(ionaI ,i nu
vor ezita s-I ajute pe un aItuI, atunci cnd
percep c aceasta poate Ii n interesuI propriu.
Teoria aIegerii ra(ionaIe a deschis discu(ia
asupra raportuIui cost-beneIiciu n predic(ia
apari(iei comportamenteIor prosociaIe ,i a
necesit(ii pstrrii echit(ii n reIa(iiIe inter-
umane. ceea ce d o persoan trebuie s Iie
comparabiI cu ceea ce prime,te (S. CheIcea,
2OO6). Aceasta nseamn c indivizii vor
tinde s renun(e Ia perIorman(a unui com-
portament prosociaI, atunci cnd percep c
exist o discrepan( ntre costuriIe ac(iunii
soIicitate ,i posibiIeIe beneIicii asociate ei.
$i, totu,i, teoria cost-beneIiciu, n evaIuarea
comportamenteIor de ntrajutorare, inspirat
de viziunea economic asupra sociaIuIui a
Iui Adam Smith (1759/1963) ,i continuat
de George C. Homans (1961) sau Peter
M. BIau (1964) ,i, mai recent, de Siegwart
Lindenberg (2OO1), n studiuI interac(iuniIor
din grupuriIe mici, necesit o reconsiderare
dintr-o perspectiv reIativist. raportarea nu
doar Ia costuriIe ,i beneIiciiIe reaIe, ci mai
aIes Ia ceIe percepute de ctre actorii sociaIi
impIica(i. Cu aIte cuvinte, aspecte situa(io-
naIe ,i emo(ionaIe marcheaz evaIuriIe indi-
viduaIe aIe costuriIor ,i beneIiciiIor, asociate
comportamenteIor de ajutorare.
Dac abordm comportamenteIe proso-
ciaIe n viziunea teoriei aIegerii ra(ionaIe ,i,
respectiv, a variantei cost-beneIiciu, incIu-
znd eIementeIe de context, putem intui c
probabiIitatea cea mai mare de inciden( a
ac(iunii de ajutorare este ntnit n contextuI
n care costuI perceput aI ac(iunii de aju-
torare este mic ,i, respectiv, costuI perceput
aI nonac(iunii este mare (reprezentat n
Iigura 1 prin situa(ia 3) ,i c probabiIitatea
CostuI perceput aI ac(iunii de ajutorare
Mic Mare
Mic (1) (2)
CostuI perceput aI nonac(iunii
(reIuzuI ajutoruIui)
Mare (3) (4)
Iigura 1. Modelul cos/-benejlclu de acordare a aju/orulul, avnd la baz cos/ul percepu/
1O2 Loredana Ivan
cea mai mic de inciden( a acteIor de ajutorare
se ntIne,te n situa(ia 2, atunci cnd costuI
perceput aI perIormrii ac(iunii este mare,
iar ceI aI nonac(iunii este mic. Din situa(iiIe
1 ,i 4 nu putem prevede rezuItatuI interac(iunii,
pe baza modeIuIui de mai sus indivizii aIIa(i
ntr-o situa(ie de disonan( tind, prin evaIuri
succesive, s revin Ia una dintre ceIeIaIte
dou situa(ii considerate de echiIibru. n aceIa,i
timp, un modeI tridimensionaI, care s ia n
considerare ,i beneIiciiIe percepute aIe ac-
(iunii ,i, respectiv, aIe nonac(iunii n spirituI
teoriei aIegerii ra(ionaIe , poate Ii exprimat
n Iigura 2. n acest caz, chiar atunci cnd
costuI perceput aI ac(iunii ,i aI nonac(iunii
este ridicat, subiectuI poate da curs ac(iunii
de ntrajutorare datorit unui beneIiciu per-
ceput, de asemenea ridicat (situa(ia 4), modeIuI
subIiniind cum ac(ioneaz individuI ntr-o
situa(iei de disonan(.
Iigura 2. Modelul cos/-benejlclu de acordare a aju/orulul,
avnd la baz cos/ul percepu/ l benejlclul percepu/

CostuI perceput aI ac(iunii de ajutorare ,i costuI
perceput aI nonac(iunii
Mic Mare
Mic (1) (2)
BeneIiciuI perceput
aI ac(iunii de ajutorare
Mare (3) (4)
Dac ne raportm Ia costuriIe ,i beneIiciiIe
percepute, ,i nu Ia ceIe reaIe aIe compor-
tamentuIui prosociaI, trebuie s Ium n con-
siderare dimensiunea emo(ionaI a acestuia,
tririIe aIective spontane care i determin
pe oameni s dea curs soIicitriIor unui semen.
DanieI Batson (1988, 1991, 1992) este sus-
(intoruI unei abordri emo(ionaIe a com-
portamentuIui prosociaI
1
, criticnd abordarea
sociobioIogic pentru IaptuI c se concen-
treaz excIusiv pe rezuItatuI ac(iunii de
ajutorare, igornd motiveIe care stau Ia baza
ei. n concep(ia autoruIui american, proIesor
Ia Universitatea din Kansas, ajutorarea ceIor-
IaI(i poate Ii determinat de motive aItruiste,
egoiste sau de motive aItruiste ,i egoiste.
ntre motiveIe egoiste distinge. cutarea unei
recompense Iinanciare, sociaIe sau chiar de
conIort personaI evitarea unei pedepse de
aceea,i natur sau reducerea strii dispozi-
(ionaIe negative datorate prezen(ei unei
persoane aIIate n nevoie. AItruismuI este
astIeI situa(ia n care beneIiciuI acordat
ceIuiIaIt este motivuI principaI aI ac(iunii,
iar recompensa c,tigat-doar o consecin(
ntmpItoare egoismuI reprezint situa(ia
invers, n care recompensa devine mobiIuI
principaI aI ac(iunii de ajutorare (D. Batson,
1992, 71). ModeIuI su aduce n prim-pIan
roIuI empatiei (empa/hlc emo/lon) n apari(ia
comportamenteIor prosociaIe, sus(innd c
empatia (care incIude sentimente ca sim-
patia, compasiunea, tandre(ea ,i, n generaI,
sentimente care duc Ia bunstarea ,i prote-
jarea ceIuiIaIt) genereaz ntotdeauna motive
aItruiste ca principaIe mobiIuri aIe ac(iunii
de ajutorare sau transIorm motiveIe egoiste
n situa(ii aItruiste.
DanieI Batson a cercetat experimentaI
moduI n care empatia modiIic rezuItatuI
interac(iuniIor, ntr-o situa(ie de ajutorare
animat de motive egoiste. Spre exempIu, n
situa(ia n care ajutoruI acordat este animat
de nevoia de a reduce starea dispozi(ionaI
negativ datorat prezen(ei unei persone aIIate
n nevoie (unuI dintre motiveIe egoiste expuse
anterior), empatia genereaz comportamente
prosociaIe, chiar ,i atunci cnd cea mai u,oar
caIe de reducere a strii dispozi(ionaIe ar Ii
evitarea ceIui care soIicit ajutoruI. O situa(ie
experimentaI de acest tip este aceea a unor
participan(i naivi care observ un compIice
maniIestndu-,i durerea Ia apIicarea unor
,ocuri eIectrice (dup modeIuI experimentuIui
1O3 RoIuI emo(iiIor n cercetarea comportamentuIui prosociaI...
Iui StanIey MiIgram, 1974). Subiec(ii naivi
pot aIege s se impIice (s comande ei n,i,i
apIicarea ,ocuriIor eIectrice) sau nu. Posibi-
Iitatea evitrii situa(iei care genereaz o
stare dispozi(ionaI negativ era manipuIat,
ntr-una dintre situa(iiIe experimentaIe subiec-
tuI naiv putnd prsi ncperea, iar n cea
de-a doua Iiind obIigat s asiste Ia experien(a
chinuitoare a compIiceIui. Putem reduce
schema experimentaI Ia Iigura 3.
Iigura 3. Predlcjla acordrll aju/orulul n/r-o sl/uajle de /lp Impllcare-Evl/are,
cu manlpularera cos/ulul asocla/ compor/amen/ulul de evl/are


AIegerea subiec(iIor naivi.
impIicare/nonimpIicare
Mic (pot prsi camera) NonimpIicare
CostuI nonimpIicrii
Mare (nu pot prsi camera) ImpIicare
Subiec(ii naivi, constrn,i s asiste Ia
apIicarea ,ocuriIor eIectrice, triesc o situa(ie
de empatie ridicat Ia( de compIiceIe expe-
rimentatoruIui, aIIat n suIerin(, ,i, pentru
a reduce starea dispozi(ionaI negativ, vor
aIege s intervin. Nu aceIa,i Iucru se poate
spune despre cei care au posibiIitatea s pr-
seasc ncperea, aIegnd, potrivit ipotezei
motiveIor egoiste, evitarea, prsirea IocuIui
ac(iunii.
DanieI Batson modiIic schema ini(iaI
(prezentat n Iigura 3) prin manipuIarea
niveIuIui empatiei (subiec(ii naivi ncearc
ei n,i,i eIectuI ,ocuriIor eIectrice sau Ii se
induce empatia prin mesaje de tipuI. ,gn-
di(i-v cum v-a(i sim(i dac.. n acest caz,
schema experimentaI arat superioritatea
variabiIei empa/le n Ia(a abordrii egoiste a
situa(iei experimentaIe (Iigura 4).
Iigura 4. Predlcjla acordrll aju/orulul n/r-o sl/uajle de /lp Impllcare-Evl/are, cu
manlpularera cos/ulul asocla/ compor/amen/ulul de evl/are l nlvelulul empa/lel
Empatie
Sczut Ridicat
Mic (pot prsi camera) NonimpIicare ImpIicare CostuI non-
impIicrii
Mare (nu pot prsi camera) ImpIicare ImpIicare
Empatia ridicat determin prezen(a com-
portamenteIor prosociaIe, chiar n condi(iiIe
n care costuI nonimpIicrii este sczut, Iiind
practic superioar unui ra(ionament de tip
cost-beneIiciu.
n situa(ia n care ajutoruI este animat de
dorin(a de a evita pedeapsa (motiv egoist
expus anterior), empatia este sursa com-
portamenteIor prosociaIe, chiar ,i atunci cnd
justiIicarea ar Ii cea mai u,oar modaIitate
de a evita pedepseIe asociate unei neimpIicri.
De obicei, indivizii pot Ii sus(inu(i n ac(iuniIe
de ntrajutorare de motive egoiste. teama
de ,ce vor zice ceiIaI(i despre ei sau chiar
de eventuaIe remu,cri uIterioare, temeri
care se diminueaz ns cnd subiec(ii au un
motiv ntemeiat ca justiIicare pentru nonac-
(iune (de exempIu. ,preau c sunt so( ,i
so(ie, n situa(ia noninterven(iei Ia( de un
act de agresiune sexuaI). DanieI Batson ,i
aI(ii (1988) au condus experimente n care
subiec(ii erau inIorma(i despre neimpIicarea
aItor poten(iaIi bineIctori, manipuInd graduI
de accesibiIitate aI justiIicrii (cinci din ,apte
persoane au dat curs soIicitrii posibiIitate
redus de justiIicare a nonac(iunii-sau dou
din ,apte persoane au dat curs soIicitrii posi-
biIitate de sus(inere a justiIicrii nonac(iunii).
1O4 Loredana Ivan
ModiIicarea schemei experimentaIe pre-
zentate n Iigura 5, prin introducerea empatiei
ca variabiI experimentaI, prezice apari(ia
comportamenteIor prosociaIe chiar ,i atunci
cnd justiIicarea nonac(iuniii este accesibiI
subiectuIui soIicitat s acorde ajutoruI.
Poate ceIe mai evidente motive egoiste
care pot anima comportamente prosociaIe
sunt ceIe Iegate de cutarea unei recompense
Iinanciare, sociaIe sau de conIort personaI.
EIe se nscriu modeIuIui ra(ionaI de anaIiz
a costuIui ,i beneIiciuIui ac(iunii de ntraju-
torare, cu renun(area impIicrii, atunci cnd
bineIctoruI nu ntrevede o posibiI recom-
pens Iinanciar, sociaI etc. DanieI Batson
,i aI(ii (1988) au condus o serie de experimente
n care subiec(ii puteau aIege s petreac
sptmnaI un timp cu un coIeg aIIat n nevoie,
n situa(ia n care urmau s-I ntIneasc,
indiIerent de aIegerea Icut (recompens
ridicat a impIicrii ,i, respectiv, disconIort
sporit n cazuI neacordrii ajutoruIui) ,i n
situa(ia n care nonac(iunea nu era urmat
de ntInirea cu persoana aIIat n nevoie.
Iigura 7 red schema experimentaI a unei
asemenea situa(ii.
Din nou, prezen(a empatiei (prin stimu-
Iarea subiec(iIor participan(i Ia experiment
s ncerce s se pun n IocuI victimei) modi-
Iic rezuItatuI experimenteIor ini(iaIe, ge-
nernd impIicare ,i n situa(ia cu recompens
sczut (Iigura 8).
SubIinierea roIuIui empatiei n emergen(a
comportamenteIor prosociaIe ,i mai aIes
maniera de tratare din perspectiva teoriei
aIegerii ra(ionaIe este insuIicient expIorat.
Iigura 5. Predlcjla acordrll aju/orulul n/r-o sl/uajle de /lp Impllcare-Evl/are,
cu manlpularea acceslblll/jll jus/ljlcrll nonacjlunll


AIegerea subiec(iIor naivi.
impIicare/nonimpIicare
Ridicat (muI(i au reIuzat) NonimpIicare
AccesibiIitatea justiIicrii
Sczut (pu(ini au reIuzat) ImpIicare
Iigura 6. Predlcjla acordrll aju/orulul n/r-o sl/uajle de /lp Impllcare-Evl/are,
cu manlpularera acceslblll/jll jus/ljlcrll nonacjlunll l a nlvelulul empa/lel
Empatie


Sczut Ridicat
Sczut (pu(ini au reIuzat) ImpIicare (moderat) ImpIicare
AccesibiIitatea justiIicrii
Ridicat (muI(i au reIuzat) NonimpIicare ImpIicare
Iigura 7. Predlcjla acordrll aju/orulul n/r-o sl/uajle de /lp Impllcare-Evl/are,
cu manlpularea recompensel percepu/e de c/re poslbllul blnejc/or


AIegerea subiec(iIor naivi.
impIicare/nonimpIicare
Mare (urmeaz s ntIneasc persoana
care soIicit ajutoruI)
ImpIicare Recompensa
asociat
ac(iunii
Mic (nu urmeaz s ntIneasc persoana
care soIicit ajutoruI)
NonimpIicare
1O5 RoIuI emo(iiIor n cercetarea comportamentuIui prosociaI...
De aItIeI, roIuI emo(iiIor n expIicarea ,i
prezicerea unor comportamente individuaIe
,i de grup a Iost negIijat n psihoIogia sociaI
,i reaIirmat atunci cnd paradigmeIe cogni-
tiviste au nregistrat un decIin (D.S. Massey,
2OO2).
Una dintre IucrriIe care accentueaz roIuI
emo(iiIor n expIicarea comportamenteIor
prosociaIe, de asemenea n viziunea teoriei
aIegerii ra(ionaIe, este cea a autoruIui ame-
rican Robert H. Irank. Passlons wl/h Reason,
teorie care dezvoIt un modeI aI angajrii
(comml/men/) n expIicarea comportamen-
teIor umane, opus ceIui de tip cost-beneIiciu,
conIorm cruia. ,comportamenteIe ira(ionaIe
aIe indiviziIor se pot expIica prin predispo-
zi(iiIe emo(ionaIe aIe acestora, care apar
din necesitatea rezoIvrii probIemeIor de
angajament (1988, 11). AutoruI american,
proIesor Ia Universitatea CorneII, sus(ine c
emo(iiIe ne angajeaz n perIormarea unor
comportamente care pot Ii contrare intere-
seIor nostre individuaIe. O persoan poate
avea un comportament prosociaI pentru c
,s-ar slmjl ru aItIeI. Atunci cnd ceiIaI(i
reaIizeaz c trie,te o asemenea stare emo-
(ionaI, o vor aIege ca partener de inter-
ac(iune n situa(ii care presupun ncredere
reciproc, miznd pe anjagarea ei. AstIeI,
Robert H. Irank sus(ine c ,merit s-i aju-
tm pe ceiIaI(i, pentru c ace,tia ne vor
aIege ca parteneri de interac(iune, miznd
pe angajamentuI nostru, cu rezuItate pozi-
tive, pe care nu Ie pot ob(ine singuri, pentru
c se aII ntr-o situa(ie de interdependen(.
Mai muIt, R.H. Irank su(ine c indivizii
sunt capabiIi s decodiIice mesaje subtiIe
(incIusiv nonverbaIe) pe baza crora inIereaz
graduI de angajare a ceIuiIaIt ,i, impIicit,
dac s i acorde sau nu ncredere n inter-
ac(iuniIe viitoare. Se reIev roIuI intui(iei ,i
vaIorea sa Iunc(ionaI. ,sim(im c putem
proIita de anumi(i indivizi ,i, de aI(ii, instinc-
tiv, ,tim c trebuie s ne Ierim (1988, 8).
Dac ntr-adevr onestitatea sau aItruismuI
sunt caracterisrtici observabiIe prin expunerea
Iimitat Ia o persoan-stimuI, atunci persoana
n cauz devine vaIorizat n interac(iuni
care recIam ncrederea reciproc ,i va Ii
avantajos s transmit semnaIeIe corespun-
ztoare despre sine.
Urmnd Ian(uI argumentativ aI Iui Robert
H. Irank, am distins patru situa(ii, care stau
Ia baza experimenteIor pe care Ie voi descrie
n continuare.
1) Indivizi care au comportament prosociaI
,i sunt percepu(i ca ,avnd un comportament
prosociaI. ConIorm viziunii Iui Robert Irank,
aceasta se traduce n beneIicii pentru cei care
sunt de ncredere ,i pot semnaIa n mod
corespunztor acest Iucru despre ei n,i,i.
2) Indivizi care nu au comportament pro-
sociaI (Robert H. Irank i nume,te an/l-
soclals), dar care sunt percepu(i ca Iiind
,de ncredere
2
. ,ntotdeauna exist o ni,
pentru cei care sunt abiIi n a predinde c au
anumite sentimente (1988, 11). Totu,i, nu
este n interesuI indiviziIor, n interac(iuniIe
cotidiene, s-i perceap ca Iiind ,cinsti(i,
,de ncredere pe ceiIaI(i, care dovedesc
Iigura 8. Predlcjla acordrll aju/orulul n/r-o sl/uajle de /lp Impllcare-Evl/are,
cu manlpularea recompensel percepu/e de c/re poslbllul blnejc/or
l a nlvelulul empa/lel aces/ula
Empatie


Sczut Ridicat
Mare (urmeaz s ntIneasc persoana
care soIicit ajutoruI)
ImpIicare ImpIicare Recompensa asociat
ac(iunii
Mic (nu urmeaz s ntIneasc persoana
care soIicit ajutoruI)
NonimpIicare ImpIicare
1O6 Loredana Ivan
uIterior a nu avea aceste caracteristici. De
aceea, indivizii ,i-au adaptat modaIit(i intui-
tive de a-i decodiIica pe ace,tia rapid, IoIosind
eIemente subtiIe de comportament ,i de a
restabiIi echiIibruI. Pe de aIt parte, este
destuI de diIiciI pentru cei care disimuIeaz
s-,i men(in credibiIitatea pentru muIt timp.
EIemente nonverbaIe pot scpa controIuIui
voIuntar ceea ce PauI Ekman ,i WaIIace
Iriesen (1969) numesc nonverbal lea/age
(scprl nonverbale) , ntInind indivizi
capabiIi s Ie decodiIice. Din punct de vedere
ecoIogic, dac aceste eIemente nonverbaIe
subtiIe nu ar avea nici o vaIoare Iunc(ionaI,
indivizii ar Ii nv(at s nu mai aib ncredere
n eIe.
3) Indivizi care au comportament pro-
sociaI, dar nu sunt percepu(i ca atare. n
acest caz, persoane ,de ncredere nu reu,esc
cumva s transmit semnaIeIe corespunztoare
despre eIe ,i, din punct de vedere evoIu(ionist,
avem de-a Iace cu o situa(ie de inadaptare.
PauI van Lange ,i aI(ii (1997, 733) sus(in c
orientarea sociaI-vaIoric a indiviziIor ,se
nrdcineaz par(iaI n interac(iuniIe sociaIe
experimentate de-a IunguI nceputuIui matu-
rizrii, perioadei de mijIoc a maturizrii ,i
continu Ia vrsta a treia. n pIus, cerce-
ttoruI oIandez, proIesor Ia Universitatea
Amsterdam, sus(ine c persoaneIe orientate
spre vaIoriIe de tip prosociaI (prosoclals) se
ata,eaz mai puternic de ceiIaI(i ,i au, n
generaI, mai muI(i Ira(i, n speciaI surori.
4) Indivizi care nu sunt orienta(i ctre
vaIori prosociaIe ,i nici nu sunt percepu(i ca
atare. ConIorm terminoIogiei Iui PauI van
Lange (1997), ace,tia pot Ii individuaIi,ti
sau competitori (orienta(i spre sine sau spre
maximizarea beneIiciiIor reIativ Ia ceiIaI(i).
Teoretic, avem de-a Iace cu o situa(ie de
echiIibru, dar aceste persoane vor Ii evi-
tate n situa(ii de interac(iune care recIam
ncredere ,i vor pierde resurse pe termen
Iung. ConIorm concep(iei Iui Robert H.
Irank, ,pentru a prea de ncredere, este
necesar sau ceI pu(in utiI s Iii de ncredere
(1988, 18).
Lucrarea Passlons wl/h Reason este reIativ
pu(in cunoscut n Iiteratura psihosocioIogic
poate ,i din cauza IaptuIui c modeIuI propus
de Robert H. Irank nu a Iost testat expe-
rimentaI. Ne putem ntreba ce anume iau n
considerare indivizii cnd inIereaz c au
de-a Iace cu un partener de interac(iune care
va ac(iona onest pentru c se slm/e angajat
s Iac asta, chiar dac pierde din punct de
vedere economic, ra(ionaI. Robert Irank sus-
(ine c este vorba despre eIemente nonverbaIe,
care, decodiIicate corect, pot da seama despre
starea eIectiv a parteneruIui de interac(iune.
expresii IaciaIe, mi,cri aIe ochiIor, timbruI
vocii, postura. Cu Ioarte muIte persoane,
ns, ini(iem interac(iuni de scurt durat ,i
receptm aceste eIemente nonverbaIe n mod
seIectiv, de aceea este interesant de cercetat
dac, ntr-adevr, indivizii sunt capabiIi s
decodiIice orientarea sociaI-vaIoric a ceIor-
Ia(i (prosoclals, lndlvldualls/s ,i compe/l/ors)
atunci cnd au inIorma(ii reduse despre
ace,tia.
Iigura 9. Prezen/area grajlc a modelulul angajrll propus de Rober/ H. Fran/ (1988)

A Ii de ncredere
(prosoclal)
A nu Ii de ncredere
(an/lsoclal)
A Ii perceput ca Iiind de ncredere
(percelved prosoclal)
(1) (2)
A Ii perceput ca neIiind de ncredere
(percelved an/lsoclal)
(3) (4)
1O7 RoIuI emo(iiIor n cercetarea comportamentuIui prosociaI...
Note
1. DanieI Batson IoIose,te termenuI al/rulsm sinonim cu ceI de compor/amen/ prosoclal.
2. R.H. Irank (1988) nu Iace distinc(ie ntre /rus/wor/hy (de ncredere) ,i prosoclal.
Bibliografie
Batson, C. DanieI. (1991). The al/rulsm ques/lon. Toward a soclal-psychologlcal answer.
HiIIsdaIe, NJ. ErIbaum.
Batson, C. DanieI. (1992). ExperimentaI tests Ior the existence oI aItruism. PSA. Proceedlngs oj
Blnnlal Mee/lng oj /he Phllosophy oj Sclence Assocla/lon, 2, 69-78.
Batson, C. DanieI e/ al. (1988). Iive studies testing two new egoistic aIternatives to the
empathy-aItruism hypothesis. Journal oj Personall/y and Soclal Psychology, 55, 52-77.
BIau, Peter M. (1964). Exchange and Power ln Soclal llje. New York. WiIey.
Burnstein, E., CrandaII, C. ,i Kitayama, S. (1994). An evoIved heuristic Ior aItruism. Evidence
Ior a human propensity to caIcuIate incIusive Iitness. Journal oj Personall/y and Soclal
Psychology, 67, 773-789.
CheIcea, Septimiu, Ivan, Loredana, Jderu, GabrieI ,i MoIdoveanu, Andreea. (2OO6). Pslhosoclologle.
Teorle l apllcajll. Bucure,ti. Editura Economic.
CoIeman, S. James (199O). Founda/lons oj Soclal /heory. Cambridge, Massachusetts ,i Londra.
The BeIknap Press, Harvard University Press.
Ekman, PauI ,i Iriesen, WaIIace V. (1969). The repertoire oI nonverbaI behavior. categories,
origins, usage and coding. Semlo/lca, 1, 124-129.
Irank, Robert H. (1988). Passlons wl/hln Reason. Ontario. Penguin Books Canada.
Homans, George C. (1961). Soclal Behavlor. I/s Elemen/ary Forms. New York. Harcourt.
Massey, DougIas S. (2OO2). A brieI history oI human society. the origin and roIe oI emotion in
sociaI IiIe. 2OO1 presidentiaI address. Amerlcan Soclologlcal Revlew, 67, 1, 1-29.
Smith, Adam. 1759 (1963). The Theory oj Moral Sen/lmen/s. New York. The WorId PubIishing
Company, Meridian Books.
Rushton, J. PhiIippe. (1989). Genetic simiIarities, human aItruism and group seIection. Behavloral
and Braln Sclences, 12 , 5O3-559.
Lindenberg, Siegwart. (2OO1). SocioIogy oI groups. In/erna/lonal Encyclopedla oj /he Soclal and
Behavloral Sclences, voI. 9, 6434-6439. OxIord. Pergamon EIsevier.
Van Lange, PauI A.M., De Bruin, M.N. EIIen, Otten, WiIma, Joireman, A. JeIIrey. (1997).
DeveIopment oI prosociaI, individuaIistic, and competitive orientations. theory and preIiminary
evidence. Journal oj Personall/y and Soclal Psychology, 4, 733-73746.
Van Lange, PauI A.M. ,i Sedikides, Constantine (1998). Being more honest but not necessariIy
more inteIIigent than others. generaIity and expIanations Ior the Muhammad AIi eIIect.
European Journal oj Soclal Psychology, 28, 675-68O.
Primit Ia redac(ie. decembrie, 2OO7