Sunteți pe pagina 1din 16

21O Marius Strmbeanu

Vodolo do participaro civica


a tinorilor din Romnia
Marius Strmbeanu
InstitutuI de Cercetare a CaIit(ii Vie(ii
Putem vorbi de un model al participrii tinerilor romni la viaja public sau mai
degrab ar trebui s ne rejerim la o diversitate de modele (alternative) ale
participrii i implicrii civice Articolul i propune conturarea unui model
explicativ al participrii civice a populajiei de tineri din Romnia, cu vrste
cuprinse ntre 15 i 29 de ani, recurgnd la un stoc de dimensiuni potenjialitji,
expectanje, resurse, valori asupra crora vom insista ulterior, angrenate de
relajionarea dimensiunilor sociodemograjice considerate. Spajiul social al
participrii civice a jost delimitat att n juncjie de rajiuni de ordin practic (accesul
la un set restrns de indicatori ai participrii populajiei tinere), ct i de consta-
trile analizelor cauzale exterioare i interioare acestui studiu, rejeritoare la inter-
sectarea ctorva dimensiuni contingente tipurilor de capital, resurselor, ateptrilor,
opjiunilor valorice i de status. Considerm c un exercijiu de instrumentare i
validare a unui model teoretic, asemntor celui pe care ncercm s l cristalizm
aici, reprezint un instrument util (i) pentru c analizeaz un stoc de variabile
ce pot ji de maxim utilitate n identijicarea jacil i pertinent a liniilor ce
permit constituirea unui reliej social al spajiului de interacjiune, relevant pentru
dimensiunea conturat de activismul civic.
SocioIogie Romneasc, VoIumuI II, Nr. 4, 2OO4
Argument
ProbIematica modeIeIor n ntreaga evoIu-
(ie a istoriei ,tiin(eIor, a cuIturii ,i a socio-
Iogiei este pe ct de des ntInit, pe att de
variat sus(inut ,i dezbtut. n generaI,
demersuI ,tiin(iIic sus(ine c procesuI teore-
tizrii ncepe cu modeIe simpIe care sunt
apoi mbunt(ite, sporind n compIexitate
pentru a se putea adecva mai bine dateIor
,i a oIeri o viziune ct mai bine deIinit.
n(eIesuI Iingvistic aI cuvntuIui model
circumscrie o ,orientare pentru ac(iuni,
reproduceri sau imita(ii ,i/sau care prin
vaIori sau caIit(i poate servi ca exempIu
(Batr, 2OOO, 5). Privind din acest punct de
vedere, n(eIegem modeIuI ca pe un exem-
pIu ideaI, asemntor ideaI-tipuIui webe-
rian, adic ceva spre care se tinde ,i care
merit ntr-adevr imitat, dar care nu se
regse,te ca atare Ia niveIuI reaIit(ii
sui-generis. Uneori, modeIuI cuIturaI ideaI
nu concord nici cu modeIuI cuIturaI con-
struit ,i nici cu ceI reaI promovat ntr-un
spa(iu sociaI bine deIimitat. $i asta pentru
c modeIuI cuIturaI ideaI nu a reu,it s (in
pasuI cu reaIit(iIe unei cuIturi n evoIu(ie,
maniIestndu-se mai muIt normativ dect
anticipativ ,i descurajnd abateriIe de Ia
standardeIe dezirabiIe, sociaI stabiIite.
211 ModeIe de participare civic a tineriIor din Romnia
De ce tinerii"
Prin speciIicuI ei, tinere(ea reprezint o
perioad de tranzi(ie de Ia copiIrie Ia pre-
Iuarea treptat a unor roIuri sociaIe ,i
cristaIizarea unui status n ierarhia sociaI.
DeIinim tinere(ea ca Iiind un ,stadiu spe-
ciIic n dezvoItarea uman de Ia copiIrie
Ia maturitate, n Iormarea personaIit(ii ,i
achizi(ia caracteristiciIor semniIicative pentru
viitoarea integrare sociaI n societate
(Mrginean, 1996, 35). SchimbriIe inter-
venite n timpuI tinere(ii (considerat, din
punct de vedere statistic, ca Iiind cuprins
ntre 16 ,i 29 de ani) au o natur compIex,
presupunnd o abordare muItidimensio-
naI. SentimenteIe ncercate n aceast
perioad cunosc o Iarg variabiIitate, spe-
ciIic vrstei. de Ia stres ,i anxietate n
Iegtur cu perspectiveIe personaIe ,i
socioproIesionaIe pn Ia o Iips de grij
sau chiar ignorare n Iegtur cu prezentuI
,i con,tientizarea status-roIuIui dobndit,
stri care uneori se conjug cu aIienarea (n
sensuI durkheimian aI termenuIui) ,i Irus-
trarea. A,a stnd IucruriIe, ne putem Iesne
expIica de ce n toate (riIe dezvoItate, n
anumite perioade de timp, tineretuI (mai
aIes studen(imea) s-a aIIat n Iruntea mi,-
criIor sociaIe ,i poIitice. Privind din
perspectiva situa(iei ,i a contextuIui socio-
proIesionaI ,i economic aIe tineretuIui, care
genereaz de obicei o serie de particuIa-
rit(i ,i modeIe comportamentaIe, ne pro-
punem descrierea unui modeI empiric de
anaIiz a proIiIuIui de participare civic Ia
niveIuI unui segment de vrst (15-29 de ani)
care ar trebui s constituie piIonuI societ(ii
civiIe romne,ti de mine.
Participare civic
Prin participare n generaI n(eIegem o
ac(iune de impIicare (subiectiv, prin aspira-
(ii, atitudini ,i cuno,tin(e, convingeri) ,i
de integrare (de Iactur obiectiv, prin
dinamica proceseIor de interac(iune) ntr-un
sistem de reIa(ii sociaIe. Participarea repre-
zint o vaIoare, n msura n care satisIace
nevoia uman de impIicare ,i integrare,
asigur necesitatea aIectiv ,i de aparte-
nen( ,i un mod de a Ii sau de identiIicare
cu aceI univers de via( care conIer sens
,i orientare existen(ei individuaIe ,i sociaIe.
Romnia n care trim ne surprinde prin
muItitudinea de aspecte eterogene cu care
ne ,ntmpin n cvasitotaIitatea aspecte-
Ior saIe de zi cu zi, segmenteIe tradi(ionaIe
mbinndu-se cu ceIe moderne ,i post-
moderne. institu(ionaI ,i tehnoIogic,
societatea romneasc a dep,it Iaza de tra-
di(ionaIism ,i osciIeaz ntre orientri
moderne ,i postmoderne (Voicu, 2OO1,
35-69). Ezitarea permanent ntre partici-
pare ,i nonparticipare Ia ac(iuniIe de interes
pubIic reprezint doar o mostr a mo,teni-
rii ,cuIturaI-axioIogice a statuIui comunist
totaIitar (paternaIist) care controIa via(a
ntregii societ(i ,i promova inhibarea vaIo-
riIor situate Ia originea participrii civice
,i a interesuIui generaI pentru via(a pubIic
,i poIitic a cet(ii. Societatea pseudomo-
dern este societatea n care actorii sociaIi
(cet(enii n caIitate de membri) se aII
permanent n Ia(a diIemei aIegerii ntre
comportamente de participare sociopoIitic
versus atitudini de a,teptare, de adaptare Ia
schimbriIe mediuIui sociaI (participarea
Ia aIirmarea proceseIor sociopoIitice repre-
zint, n esen(, o modaIitate de controI aI
evoIu(iei mediuIui sociaI, chiar ,i prin
simpIa activitate de dobndire de inIor-
ma(ii).
RevoIu(ia ,i perioada de tranzi(ie post-
decembrist au creat premiseIe eIiminrii
controIuIui poIitic rigid care apsa asupra
maseIor ,i au IaciIitat posibiIitatea dezvoI-
trii unei societ(i civiIe ,i a participrii
sociopoIitice a cet(eniIor, dnd Iru Iiber
IenomeneIor de inova(ie ,i experimentare
sociaI. Totu,i, se pare c proceseIe de
dezvoItare
1
,i de impIementare Ia niveIuI
212 Marius Strmbeanu
comunit(ii a programeIor proactive depind
n continuare de natura (esutuIui sociaI de
pornire n procesuI de tranzi(ie, Iapt ce
constituie un impediment considerabiI.
Aceast deIicien( se reIer Ia Iipsa sau sIaba
prezen( a societ(ii civiIe, Ia care se adaug
absen(a unui sistem institu(ionaI eIicient.
cu aIte cuvinte, asistm Ia Iipsa unui modeI
cuIturaI care s vaIoriIice asocierea ,i parti-
ciparea pubIic. n ciuda proIiIerrii unui
impresionant contingent de institu(ii de tip
democratic, Iunc(ionaIitatea ,i apIicabiIi-
tatea acestora rmn deIicitare n contextuI
n care organiza(iiIe nonguvernamentaIe
sunt Iie inexistente, Iie sIab dezvoItate pe
IonduI unei impIicri nesus(inute a cet-
(eniIor privind noiIe regIementri sau aI
moduIui de Iunc(ionare a institu(iiIor pubIice.
Putem vorbi de o triad a poten(iaIuIui de
expIicare a strii de Iapt. IucruriIe nu se
desI,oar eIicient pentru c nu exist
insititu(iiIe adecvate, pentru c ,(esutuI
asociativ aI societ(ii este sIab sau pentru
c nu exist o cuItur participativ Ia niveIuI
cet(eniIor. ,ModeIuI mentaI aI societ(ii
supuse de statuI dominator sau paternaIist
este diIiciI de nvins Ir asocia(i ,i Ir o
cuItur a participrii ,i protestuIui pentru
bineIe pubIic (Sandu, 2OO3, 35). Lucrarea
antropoIoguIui american R. Linton
Fundamentul cultural al personalitjii ne
oIer o perspectiv comprehensiv adia-
cent cu cea conturat aici. ,n societ(iIe
n care modeIuI cuIturaI prescrie o ascuI-
tare absoIut a printeIui de ctre copiI, ca
premis a oricrei recompense, aduItuI
normaI va tinde s Iie un individ supus,
dependent ,i Iipsit de ini(iativ. De,i eI ,i-a
uitat ntr-o mare msur experien(eIe din
copiIrie care I-au adus Ia eIaborarea aces-
tor atitudini, prima Iui reac(ie Ia orice
situa(ie nou va Ii s caute pe cineva cu
autoritate care s-I sprijine ,i s-I ndrume
(Linton, 1968, 166). Oare ct de muIt se
muIeaz aceast caracterizare pe proIiIuI
societ(ii romne,ti contemporane"
Societatea civil i cultura
politic participativ
Privit ca o condi(ie de cpti a aIirmrii
unei societ(i democratice, societatea civiI
trebuie s ,i pun amprenta pe orice deci-
zie cu miz poIitic ce vizeaz interesuI
pubIic, s controIeze puterea adminis-
trativ sau poIitic ,i s estompeze com-
promisuriIe nedemocratice sau abuzuriIe.
ReIerindu-se Ia ,cet(eanuI mediu ,i Ia
reprezentriIe acestuia asupra vaIoriIor
prioritare aIe spa(iuIui romnesc, autorii
Iucrrii Tineret, norme, valori ajung Ia
concIuzia c ,n Romnia de astzi menta-
Iit(iIe ,i maniIestriIe autentice de civism
,i de moraIitate sunt minoritare, apar(inn-
du-Ie doar aceIora care au o op(iune cIar
pentru Iibera ini(iativ, pentru pIuraIism
poIitic, pentru respectarea drepturiIor omuIui
etc. (Banciu, Petre ,i BaIica, 2OO2, 66).
Societatea civiI a devenit n uItimeIe
decenii un modeI ,i un simboI european
chiar ,i pentru aceIe societ(i din Europa
postcomunist care au mbr(i,at modeIuI
pIuraIismuIui (pIuripartitismuIui). Existen(a
unei societ(i civiIe redutabiIe capabiI
s exercite o presiune constant asupra
instan(eIor administrative ,i poIitice, pro-
punndu-,i desIiin(area capcaneIor nedemo-
cratice ,i a abuzuriIor de orice IeI , care s
sus(in reu,ita ecua(iei democra(iei ntr-o
(ar, constituie un truism.
Varietatea ,i impIica(iiIe angajamen-
tuIui/participrii civice sunt descrise ,i
expIicate de unii socioIogi (,i) prin concep-
tuI de capital social. Acesta presupune
existen(a unei serii de caracteristici aIe
organizrii sociaIe, cum ar Ii re(eIeIe, nor-
meIe, ncrederea sociaI ce nIesnesc coope-
rarea n beneIiciu reciproc. ,Cu ct este
mai mare numruI de structuri pe care Ie
po(i accesa pentru a aduce beneIicii ,i cu
ct e mai mare poten(iaIuI Ior de a aduce
beneIicii, cu att e mai bogat stocuI de
213 ModeIe de participare civic a tineriIor din Romnia
reIa(ii sau capitaIuI sociaI de care dispui
(Sandu, 2OO3, 21). Emergen(a unei societ(i
civiIe dinamice ,i ambi(ioase depinde n
mare msur de Iun(ionarea eIicient ,i
coreIat a eIementeIor descrise de capitaIuI
sociaI. n(eIes ca o Iorm de angajament
civic care sus(ine via(a comunit(ii, expre-
sia unor vaIori, mentaIit(i, norme sociaIe,
obi,nuin(e de comportament ,i ac(iune,
capitaIuI sociaI inIIuen(eaz decisiv perIor-
man(eIe institu(iiIor democratice. TeoriiIe
despre capitaIuI, sociaI intr n categoria
orientriIor ce expIic anumite aspecte aIe
comportamentuIui poIitic ,i economic pe
baza IonduIui cuIturaI aI unei anumite
societ(i. Pornind de Ia ideea conIorm
creia re(eIeIe sociaIe au vaIori (vaIoare)
contacteIe sociaIe aIectnd ,producti-
vitatea individuaI sau de grup ,
R.D. Putnam (2OOO) examineaz, ntr-o
Iucrare de reIerin( pentru aIirmarea
capitaIuIui sociaI, ce s-a ntmpIat cu via(a
sociaI ,i civic a comunit(iIor americane
din uItimeIe decenii aIe secoIuIui trecut.
sIbirea continu a IegturiIor de ncredere,
reciprocitate, participare ,i soIidaritate ntre
actorii sociaIi din comunit(iIe americane
studiate, impactuI acestei stri de Iapt asupra
societ(ii privite ca ntreg, precum ,i eviden-
(ierea cauzeIor probabiIe (presiunea timpuIui
,i a baniIor incIuznd concentrarea ambiIor
membri ai cupIuIui ctre o via( proIesio-
naI, suburbanizarea ,i navetismuI, inIIuen(a
neIast a expIoziei industriei eIectronice
teIeviziune ,i teIecomunica(ii Iixe sau
mobiIe , schimbriIe de genera(ie repre-
zint tot at(ia Iactori expIicativi ai decIi-
nuIui angajamentuIui civic ,i ai scderii
poten(iaIuIui de impIicare n activit(i cu
IinaIit(i civice n comunit(iIe americane
n decursuI uItimeIor decade aIe secoIuIui
recent ncheiat) aIe degradrii stocuIui de
vaIori prosociaIe reprezint substan(a
acestei Iucrri.
Participarea Ia aIirmarea proceseIor
sociopoIitice reprezint n esen( o
modaIitate de a controIa evoIu(ia mediuIui
sociaI, chiar ,i prin simpIa inIormare. Dup
unii poIitoIogi, civismuI/cuItura civic
reprezint miezuI democra(iei moderne
ntruct presupune existen(a unei cuIturi ce
se bazeaz pe inIorma(ie, persuasiune,
diaIog, consens, diversitate, toIeran( ,i
respectuI aIterit(ii (incIusiv aIteritatea
etnic). ComportamentuI democratic pre-
supune mai muIt dect o mentaIitate ,i o
atitudine civice, reIa(ionnd puternic cu
impIicarea eIectiv n aprarea bineIui
pubIic, cu aIte cuvinte, cu participarea civic.
G. AImond ,i S. Verba (1996), prin(ii
abordriIor pe teme de cuItur poIitic,
propun o tipoIogie a subcuIturiIor poIitice
n Iunc(ie de tipuriIe de orientri poIitice
existente n diverseIe (ri Ia( de ,obiecteIe
poIitice (de Ia sistemuI poIitic n generaI
pn Ia individ ca actor poIitic). cuItura
parohiaI (ntInit n comunit(iIe cu struc-
tur poIitic inexistent ,i reIa(ii sociaIe
regIementate prin instrumentuI vaIoriIor
tradi(ionaIe nonpoIitice), cuItura depen-
dent (corespunde regiuniIor cu o Irecven(
naIt a orientriIor actoriIor sociaIi Ia( de
sistemuI poIitic generaI cum ar Ii
patriotismuI ,i Ia( de punerea n practic
a poIiticiIor n Iorma IIuxuIui ,de sus n
jos) ,i cuItura participativ (rspunde
necesit(iIor de participare ,i impIicare
civic activ ntr-o comunitate, actorii sociaIi
con,tien(i de drepturiIe ,i de responsa-
biIit(iIe Ior poIitice se impIic n sIera
poIitic n mod activ ,i ra(ionaI, Icnd
dovada unui stoc de capitaI poIitic, precum
,i de disponibiIit(i de comunicare ,i reIa(io-
nare), atrgnd aten(ia asupra caracteruIui
mixt aI cuIturii poIitice ,reaIe n generaI.
n majoritatea democra(iiIor moderne
,Iunc(ionabiIe, cuItura poIitic partici-
pativ ocup un Ioc priviIegiat, de,i este
unanim recunoscut ,i dovedit IaptuI c ceIe
trei tipuri de subcuIturi poIitice descrise
coexist n snuI aceIuia,i mediu poIitic,
ntreptrunderea armonioas a ceIor trei
214 Marius Strmbeanu
componente constituind o condi(ie esen(iaI
a dezvoItrii democratice ,i a stabiIit(ii
sistemuIui poIitic. n aceIa,i timp ns, cu
ct dimensiunea participativ are un carac-
ter preponderent, cu att sentimentuI com-
peten(ei civice aspect asupra cruia vom
strui uIterior apare mai Irecvent deopo-
triv Ia niveI individuaI ,i coIectiv. Prog-
noza asupra evoIu(iei poIitice viitoare a
stateIor este c ,noua cuItur poIitic mon-
diaI va Ii o cuItur poIitic a participrii
(AImond ,i Verba, 1996, 44).
Desigur c participarea activ sau
pasiv a cet(eniIor Ia via(a poIitic, IocaI
sau na(ionaI, depinde (,i) de proIiIuI struc-
turii guvernamentaIe, de graduI n care ea
ncurajeaz sau nu impIicarea cu toate
acestea ns, variabiIeIe ce dau seam de
caracteruI ,i de resurseIe de status indivi-
duaIe dobndite sau acumuIate , Ia care
se pot aduga trsturi speciIice ce (in de
starea de spirit optimist sau pesimist a
indiviziIor, sunt n msur s oIere un spor
expIicativ important pentru conIigurarea
dimensiunii participrii/activismuIui civic.
R.A. DahI descrie ntr-un mod succint, dar
esen(iaI ,portretuI cet(eanuIui demo-
cratic. ,BunuI cet(ean este interesat n
ceI mai naIt grad de chestiuniIe pubIice ,i
de via(a poIitic e bine inIormat despre
temeIe n dezbatere, despre candida(i ,i
partide este angajat cu concet(enii si n
deIiberri asupra chestiuniIor pubIice e
un participant activ Ia eIorturiIe de a
inIIuen(a deciziiIe guvernamentaIe prin
vot, comunicndu-,i impresiiIe oIiciaIiIor,
participnd Ia ntIniriIe poIitice n toate
aceste activit(i Iiind motivat de dorin(a de
a contribui Ia bunstarea generaI (DahI,
1996, 3O).
n ce msur popuIa(ia tnr este
sensibiI Ia probIemeIe societ(ii sau aIe
comunit(ii de apartenen(" Ct de muIt
cred tinerii romni c au acces Ia decizia
guvernamentaI IocaI" ncearc ei s se
impIice sau se muI(umesc cu roIuI de
obedient, mai muIt sau mai pu(in mpcat
cu situa(ia n care se aII"
Model de analiz empiric
a participrii civice
Este dezvoItarea purttoare de capitaI n
sensuI participrii civice" Sunt persoaneIe
din IocaIit(iIe mai dezvoItate ncIinate
ctre o participare mai pronun(at Ia deci-
zia pubIic" Ce Iegtur este ntre ,IocaIi-
zarea sursei de ntrire a propriiIor atitudini/
comportamente ,i intensitatea impIicrii n
activit(i civice" Depinde poten(iaIuI de
exprimare civic de niveIuI ,investi(iiIor
Icute de actorii sociaIi n educa(ia, cunoa,-
terea ,i reIa(ionarea cu cei din jur"
IdentiIicarea ,modeIuIui axioIogic aI
societ(ii romne,ti n perioada postdecem-
brist reprezint un aspect deosebit de
important pentru inIIuen(eIe sociaIizatoare
,i normative cu care se conIrunt tinerii
romni n momentuI de Ia(. Aderarea Ia
un set de vaIori depinde att de mecanisme
interioare, ct ,i de condi(ii socioistorice ,i
cuIturaIe. AItIeI spus, op(iunea pentru o
vaIoare sau aIta depinde n mod esen(iaI de
moduI de via( aI tineriIor (compIex de
Iactori psihosociaIi, economici, poIitici ,i
spirituaIi), precum ,i de mediuI exterior,
opera(ionaIizat ceI mai adesea prin toIeran(a
Ia diIeren(, toIeran(a primuI pas ctre
democra(ia civic ,i pIuripartitism ntr-o
societate constituind un indicator reIevant
aI autenticit(ii ,i coeren(ei unui regim
democratic.
PrincipaIeIe dimensiuni aIe structurii
sociaIe a Romniei n perioada de tranzi(ie
sunt niveIuI resurseIor de status disponibiIe,
Ia care se adaug ideoIogiiIe modernizrii
(dimensiune exprimat ndeosebi prin
stocuI de capitaI simboIic), astIeI nct noua
structur sociaI a (rii, cu cIas de mijIoc,
capitaIi,ti, grupuri marginaIe/deIavorizate,
215 ModeIe de participare civic a tineriIor din Romnia
se constituie deci nu numai n Iunc(ie de
resurse, ci ,i de credin(e, vaIori, modeIe
cuIturaIe (Sandu, 1999).
Natura premiseIor anaIitice pe care Ie
vom propune (anaIiza) reprezint o viziune
preIiminar teoretic (de vaIidare a unui
modeI teoretic) de conIigurare a spa(iiIor
(contexteIor) sociaIe ce nIesnesc sau
incumb maniIestarea activismuIui civic ,i,
n spe(, a participrii civice. DemersuI de
conturare a proIiIuriIor sau modeIeIor de
participare civic a tineriIor se subsumeaz
anaIizei statistice secundare pe baza dateIor
oIerite de cercetarea Tinerii i decizia la
dijerite niveluri (pentru detaIii n acest sens
vezi Anexa 2).
TabeIuI 1. Domenii teoretice expIicative aIe participrii civice
*
CapitaI
**
uman
,Ceea ce ,tiu
Educa(ie
Cunoa,tere
Activit(i Iiterare
Consum mass-media
CapitaI materiaI
,Ceea ce posed
Venituri individuaIe
Resurse
de
status
CapitaI sociaI
***
,Ceea ce sunt
ncredere
ToIeran(
ReIa(ii
CapitaI simboIic
****
(modernitate individuaI)
,IeIuI n care sunt
Orientare antreprenoriaI
Comportament de migra(ie
Acces Ia Internet
IdeoIogii aIe
modernizrii
(vaIori)
LocuI controIuIui
*****
(locus oj control)
EvaIuarea
internaIit(ii/externaIit(ii
,IocaIizrii surseIor
capacit(ii de autocontroI ,i
persuadare a
comportamentuIui
D
I
M
E
N
S
I
U
N
I

S
O
C
I
O
D
E
M
O
G
R
A
I
I
C
E
M
e
d
i
u
I

r
e
z
i
d
e
n
(
i
a
I

(
u
r
b
a
n
/
r
u
r
a
I
)
A
p
a
r
t
e
n
e
n
(
a

I
a

g
e
n

(
m
a
s
c
u
I
i
n
/
I
e
m
i
n
i
n
)
EvaIuare
reIeren(iaI a
spa(iuIui vitaI
Categorii de reIerin(
SatisIac(ia Ia( de via(a de zi
cu zi
Competen(a civic
ImpIicarea civic
*
ConIigura(iiIe dimensiuniIor Iistate n tabeI se conIormeaz n primuI rnd criteriuIui
disponibiIit(ii ,i aI adaptabiIit(ii stricte Ia sursa de date utiIizat, astIeI nct eIe nu emit
preten(ii de cvasiexhaustivitate din acest punct de vedere. Aceast stare de Iapt ns nu
diminueaz cu nimic vaIiditatea, exprimat prin graduI de consisten( intern a setuIui de
indicatori considera(i pentru Iiecare categorie n parte.
**
Prin capitaI n(eIegem un stoc controIabiI care poate Ii transIormat ntr-un aIt stoc de bunuri
diIerit/dorit de proprietar.
***
Considerarea toIeran(ei ca spa(iu comun aI stocuIui de exprimare a capitaIuIui sociaI
urmeaz o perspectiv de anaIiz asemntoare ceIei propuse de Dumitru Sandu (2OO3).
****
CapitaIuI simboIic este utiIizat aici cu sensuI de muI(ime a vaIoriIor care pot Ii transIormate
n aIte Iorme utiIe de capitaI. EI cuprinde, Ia moduI generaI, re(eaua de aIia(i ,i de reIa(ii
216 Marius Strmbeanu
de(inut de un actor sociaI (,i de care acesta apar(ine) prin ansambIuI de angajamente ,i
datorii de onoare, de drepturi ,i de ndatoriri acumuIate de-a IunguI genera(iiIor succesive
,i care pot Ii mobiIizate n mprejurri extraordinare (Bourdieu, 2OOO). CapitaIuI simboIic
poate Ii exprimat prin orice tip de acumuIare/proprietate (orice IeI de capitaI. Iizic, eco-
nomic, cuIturaI, sociaI) aIIat n situa(ia de a Ii perceput de agen(i sociaIi ai aItor categorii
de percep(ie n a,a IeI nct ace,tia s Iie n msur s o (re)cunoasc ,i s-i acorde vaIoare.
*****
,Orientarea IocuIui controIuIui este o credin( (idee) despre autoevaIuarea cu privire Ia ct
de contingente cu ceea ce Iacem noi (orientare de controI intern) sau cu evenimente, ntm-
pIri din aIara spectruIui controIuIui personaI (orientare de controI extern) sunt rezuItateIe
propriiIor ac(iuni (Zimbardo, 1985, 275). VariabiI de personaIitate prezent n proceseIe
atribu(ionaIe caracteristice studiiIor de psihosocioIogie experimentaI, ,IocuI controIuIui
propune o discu(ie pe marginea autopercep(iei oameniIor cu privire Ia IocaIizarea originii
IactoriIor despre care ace,tia presupun c Ie inIIuen(eaz comportamentuI. Concret, o
persoan cu un Ioc aI controIuIui preponderent intern sau ,internaIist (variabiIitatea
IactoriIor de descriere ,i expIicare a spa(iuIui reprezentat de IocuI controIuIui ne ndeamn
ctre considerarea unui demers aIctuit n termeni de probabiIitate) se va exprima n sensuI
de(inerii controIuIui asupra desI,urrii ,i consoIidrii ntmpIriIor cotidiene, atribuind
schimbriIor survenite n via(a sa cauze personaIe, rezuItate aIe propriiIor ac(iuni. n
aceIa,i timp, o persoan cataIogat drept ,externaIist atribuie schimbriIor surse prepon-
derent externe propriiIor ac(iuni ,i decizii. aceasta va raporta ,i va ac(iona ca ,i cum uneIe
instan(e situate dincoIo de controIuI su (cum ar Ii soarta, ,ansa sau aIte constrngeri
sociaIe) constituie Iactori determinan(i n conturarea rezuItateIor propriiIor demersuri. Pro-
priuI pattern de atribuire determin n mare msur ce Ior(e Iacem responsabiIe pentru
propriiIe succese sau, respectiv, e,ecuri. Att IocuI controIuIui, ct ,i modeIuI de atribuire
Ia care apeIm exercit o inIIuen( considerabiI asupra motiva(iiIor, a,teptriIor ,i compor-
tamentuIui de aversiune Ia( de risc. Ipoteza noastr de Iucru considernd proIiIuI
spirituaI asociat speciIicuIui vrstei tinere este c tinerii cu un proIiI aI activismuIui ,i aI
impIicrii civice mai bine conturat tind s atribuie cauze preponderent interne acteIor ,i
comportamenteIor cotidiene.
DimensiuniIe teoretice prezentate n
tabeI reprezint primuI pas aI opera(ionaIi-
zrii demersuIui de interpretare a particip-
rii civice. AItIeI spus, descrierea activismuIui
civic are ca baz de reIerin( (eIemente
predictive) dimensiuniIe resurseIor de
status, pe ceIe aIe vaIoriIor (ideoIogiiIor)
mprt,ite Ia care se adaug evaIuriIe cu
privire Ia spa(iuI cotidian aI vie(ii per-
sonaIe, discriminate pe categoriiIe socio-
demograIice aIe mediuIui de reziden( ,i
sexuIui (apartenen(a Ia gen).
SensuI anaIizei empirice porne,te de Ia
exprimarea stocuIui de activism civic aI
tineriIor n termenii resurseIor de status, ai
vaIoriIor mprt,ite, ai evaIuriIor ,i expec-
tan(eIor cu privire Ia spa(iuI (contextuI)
sociaI de via( imediat, structurate pe
dimensiuni sociodemograIice de controI
aIturi de vrst ,i de regiunea istoric de
provenien(, categoriiIe de cIasiIicare reIeri-
toare Ia mediuI de reziden( ,i sex constituie
un ansambIu de predictori semniIicativi,
cu o capacitate sporit de diIeren(iere a
IenomeneIor de via( sociaI. IormuIriIe
construite n vederea instrumentrii demer-
suIui de testare a modeIuIui teoretic propus
trebuie considerate ca ipoteze cu ,anse spo-
rite de a Ii vaIidate, dar ca ipoteze totu,i,
dat Iiind voIumuI redus aI e,antionuIui pe
care I-am utiIizat. Mai muIt dect att, re(i-
nem natura preponderent expIanatorie a
anaIizei statistice (modeI de regresie Iiniar)
eIectuate, n(eIeas ca un exerci(iu de vaIi-
dare (testare) a unui modeI teoretic de
interpretare a participrii civice, importan(a
teoretic a setuIui de variabiIe indepen-
dente aIes, prevaInd demersuIui expIora-
toriu, de predic(ie a variabiIei dependente.
217 ModeIe de participare civic a tineriIor din Romnia
TabeIuI 2. Predictori ai participrii civice ,i poIitice n popuIa(ia de tineri
Predictori
CoeIicien(i
nestandardiza(i B
PraguI de
semniIica(ie
Sig.
CoeIicien(i
standard
Beta
BRBAT (1 da, O nu) O,21 O,OO O,11
MEDiuI reziden(iaI (1 urban, O ruraI) O,11 O,O5 O,O6
EDUCa(ie O,O9 O,O1 O,O7
cite,te cr(i Iiteratur ACT_LIT O,12 O,OO O,12
consum media CONS_MAS (O,OO) O,73 (O,O1)
VENIT individuaI O,OO O,OO O,O9
ncredere n institu(ii INCR_INS (O,O1) O,68 (O,O1)
ncredere ,diIuz INCR_DIZ (O,OO) O,96 (O,OO)
ncredere generaIizat INCR_GEN (O,O2) O,67 (O,O1)
ntre(ine reIa(ii apropiate cu coIegii
REL_CLG
(O,O3) O,16 (O,O4)
ntre(ine reIa(ii apropiate cu vecinii
REL_VEC
(O,OO) O,81 (O,OO)
toIeran(a exprimat TOLERANT (O,OO) O,6O (O,O1)
activism ,coIar ACT_SCO O,21 O,OO O,21
proIiI antreprenoriaI ORANT O,O8 O,O1 O,O4
comportament de migra(ie OUT (O,O6) O,38 (O,O2)
acces Internet AI O,29 O,OO O,15
apreciere Ioc controI LOC_INT (O,O1) O,7O (O,O1)
competen( civic COM_CIV O,O7 O,OO O,14
satisIcut de via(a cotidian ZICUZI (O,OO) O,61 (O,O1)
V
a
r
i
a
b
i
I
a

d
e
p
e
n
d
e
n
t

.

a
c
t
i
v
i
s
m
u
I

c
i
v
i
c

n

p
o
p
u
I
a
(
i
a

d
e

t
i
n
e
r
i
impIicare civic IMPL_CIV O,41 O,OO O,41
Sursa datelor primare. Ancheta Tinerii i decizia la dijerite niveluri, ICCV, mai 2OO3
Not. CiIreIe din tabeI reprezint, n ordinea coIoaneIor, coeIicien(i de regresie par(iaI nestan-
dardiza(i (B), praguriIe de semniIica(ie aI testuIui T (pentru Sig. < O,O5 coeIicien(ii B sunt semni-
Iicativ diIeri(i de zero) ,i coeIicien(ii de regresie standardiza(i (Beta). VaIoriIe nesemniIicative,
pentru p = O,O5, sunt ncadrate ntre paranteze. VariabiIa dependent a modeIuIui de regresie muIti-
variat, cu un coeIicient de determina(ie muItipI R2 = O,37 este ACT_CIV. IndiceIe Durbin Watson,
de coreIare a variabiIeIor reziduaIe, este 1,975. Pentru deIinirea variabiIeIor, vezi tabeIuI din
Anexa 1.
Opera(ionaIizarea modeIuIui teoretico-
-expIicativ aI participrii civice ,i aI impIi-
crii n Iuarea deciziiIor pubIice a tineriIor
pe care I-am construit aici constituie un
corp reIativ omogen, un ntreg care se cere
a Ii interpretat ca atare, neIragmentat sau
distorsionat de aIte anaIize sau induc(ii sta-
tistice adiacente. DiIeriteIe procente (medii)
prezentate pe parcurs nu sunt aItceva dect
mijIoace care nIesnesc identiIicarea condi-
(iiIor (IavorabiIe sau neIavorabiIe) pentru
sus(inerea unei anumite atitudini sociaIe,
precum ,i a distinc(iiIor existente ntre cate-
gorii/grupuri deIinite speciIic.
Cine sunt, cum sunt ,i ce cred tinerii care
au o ncIina(ie ctre nsu,irea activit(iIor ce
promoveaz impIicarea ,i participarea Ia
decizie n spa(iuI pubIic aI existen(ei coti-
diene"
218 Marius Strmbeanu
AnaIiza de regresie ntreprins pe baza
unui stoc (de disponibiIitate) reIativ srac
n predictori ne ajut s conturm un modeI
speciIic aI tnruIui activ civic. $i, pentru
c aceast categorizare, ca, de aItIeI, orice
interpretare a rezuItateIor unei anaIize,
Iace apeI Ia subiectivitatea interpretativ a
cercettoruIui, vom prezenta Iactorii consi-
dera(i a Ii reIevan(i ,i care contribuie n
mod semniIicativ Ia deIinirea modeIuIui
expIicativ construit.
TabeIuI 3
*
. Spa(iuI sociaI aI participrii ,i impIicrii civice a tineriIor
Dimensiuni de Iactori reIevan(i ai participrii civico-poIitice
Resurse de status
Iemeie
Iocuie,te n urban
c,tig muI(umitor
cite,te Iiteratur
are o educa(ie soIid
se impIic n activit(i extra,coIare
IdeoIogii aIe modernizrii ncIina(ie antreprenoriaI
are acces Ia Internet
Categorii reIeren(iaIe crede c poate inIIuen(a deciziiIe poIitice
se impIic n rezoIvarea probIemeIor pubIice
*
TabeIuI constituie o sintez a modeIuIui de regresie prezentat n tabeIuI 2.
Prezen(a variabiIei implicare civic drept
eIement predictiv aI participrii civice poate
da na,tere riscuIui de circuIaritate anaIitic,
n sensuI arbitrariuIui stabiIirii unei suc-
cesiuni n timp ntre ceIe dou variabiIe.
impIicarea civic poate Ii nu doar ,cauz,
ci ,i ,consecin( a participrii civice.
Aceast situa(ie nu constituie neaprat un
neajuns proceduraI att timp ct speciIicuI
unei anaIize de regresie const n exprima-
rea unei varia(ii care regreseaz. vaIoarea
coeIicientuIui de regresie ne arat cu cte
unit(i cre,te variabiIa dependent, cnd
variabiIa independent cre,te cu o unitate,
ceIeIaIte variabiIe Iiind men(inute con-
stante. De,i cercettoruIui i este perIect
ndrept(it construirea propriiIor modeIe
de interpretare n privin(a reIa(iei cau-
z-eIect, ar Ii cu totuI eronat s presupun
c ea este demonstrat printr-un coeIicient
de regresie sau de coreIa(ie.
n seria resurseIor obiective, de status,
care conteaz n mod nemijIocit pentru
deIinirea activismuIui civic, este de men(io-
nat, n primuI rnd, variabiIa reIeritoare Ia
apartenen(a Ia gen. anaIiza statistic ne
conduce ctre asumarea unui stoc de parti-
cipare semniIicativ sporit n cazuI IemeiIor
tinere. De unde s provin aceast stare de
Iapt" n msura n care acceptm c ,opti-
mismuI pare s Iie hrnit nu att de starea
materiaI obiectiv a persoanei sau a
gospodriei, ct de starea de spirit actuaI
a acesteia (Sandu, 1999, 44) ,i n(eIegem
starea subiectiv de optimism ca pe o
resurs de impIicare n activit(i civice,
putem s ne expIicm comportamentuI
procivic aI IemeiIor tinere (,i) prin maniIes-
tarea unui grad de optimism semniIicativ
mai ridicat dect ceI aI brba(iIor ,i vrstni-
ciIor. De asemenea, promovarea ,i redeIi-
nirea tot mai accentuat a impIicrii IemeiIor
n preIuarea ,i instrumentarea unor roIuri
pubIice, cotidiene poate constitui un aIt
punct de reper aI demersuIui nostru expIi-
cativ.
219 ModeIe de participare civic a tineriIor din Romnia
n cmpuI resurseIor de status ca pre-
dictori pozitivi ai comportamentuIui civic,
conteaz dac Iocuie,ti Ia ora, sau Ia sat
2
,
ct c,tigi, stocuI de educa(ie dobndit
exprimat prin uItima Iorm de nv(mnt
absoIvit , precum ,i ncIina(ia ctre
experien(a achizi(iei de cunoa,tere prin
exerci(iuI Iecturii cr(iIor de Iiteratur
reIevan(a apartenen(ei Ia mediuI urban/
ruraI nu e deIoc ntmpItoare att timp ct
IenomenuI asocia(ionist (ca parte a impIi-
crii civice ,i poIitice n generaI) este sIab
reprezentat pe ansambIu Ia noi n (ar, Iapt
reIevat ,i pe parcursuI studiuIui de Ia(,
astIeI nct, n mediuI ruraI, eI e mai
degrab de domeniuI excep(iei. n aceIa,i
timp, consumuI de ,tiri radio/TV, Iectura
ziareIor ,i urmrirea emisiuniIor de tip taIk
show poIitic nu constituie un punct de reper
semniIicativ pentru adoptarea unui com-
portament civic, mai aIes c ampIitudinea
acestor ,ndeIetniciri n aria de obi,-
nuin(e-preIerin(e aIe tineriIor nu se ridic
Ia cote prea ridicate.
ParadoxaI este, poate, doar IaptuI c
aIirmarea unui comportament activ, de impIi-
care n structuriIe extra,coIare (participare
Ia decizie ca ,eI de cIas sau reprezentant
n consiIiuI ,coIii/IacuIt(ii, precum ,i Ia
reaIizarea unor articoIe n ziareIe ,coIii sau
a emisiuniIor de radio, acoIo unde acestea
se puteau organiza) e disonant cu creiona-
rea unui spirit civic incipient care s poat
Ii vaIoriIicat uIterior, n timp, Ia aIte niveIuri
,i etape de exprimare civic.
Lan(uI cauzaI aIctuit de verigiIe capita-
IuIui sociaI nu oIer un pIus semniIicativ
de expIica(ie n modeIuI de Ia(, aceasta
nsemnnd, probabiI, c traseeIe de determi-
nare ntre entit(iIe considerate aici nu au
asumat ntreaga gam de variabiIe Iatente
cu poten(iaI expIanatoriu aI domeniuIui
identiIicarea acestor reIa(ii de cauzaIitate
indirect constituie un obiectiv de opera(io-
naIizat ntr-o anaIiz viitoare.
Reprezentarea preponderent interioar
a sursei de controI a propriiIor ac(iuni ,i
comportamente, precum ,i componenta
reIeritoare Ia comportamentuI de migra(ie
nu constituie premise reIevante n preIuarea
roIuriIor de activism civic. Orientarea ctre
spa(iuI pubIic, de interac(iune civic nu ,i
regse,te rezonan( printre actorii sociaIi
care, de,i bine ,nregimenta(i n via(a coti-
dian, cu un controI sporit asupra propriei
sIere de activit(i personaIe, nu ,i maniIest
nevoia de exteriorizare n aIara spa(iuIui
privat. ProbabiI c autosuIicien(a asupra
autoevaIurii puterii de decizie Ia niveIuI
ariei de activit(i imediate, personaIe nu
constituie un ,cataIizator aI ac(iuniIor cu
proIiI civic, poate (,i) pentru c traseuI de
determinare dintre participarea civic ce
(ine de domeniuI activit(iIor de spa(iu
pubIic ,i IocuI controIuIui ce trimite mai
curnd ctre un eIement de structurare a
personaIit(ii este unuI indirect, mediat
de aIte variabiIe Iatente, inconsistente Ia acest
niveI aI anaIizei.
n aceIa,i context, deschiderea ctre nou,
n sensuI asimiIrii noiIor tehnoIogii ,i sis-
teme inIorma(ionaIe n vederea sporirii sto-
cuIui de cunoa,tere (a capitaIuIui uman, n
ceIe din urm), sintetizat aici prin varia-
biIa ,acces Ia Internet, are o contribu(ie
pozitiv n dobndirea unui proIiI atitudinaI
IavorabiI aIirmrii ,i participrii Ia decizie
n spa(iuI pubIic, institu(ionaIizat aI socie-
t(ii romne,ti contemporane, indiIerent de
spa(iuI de reziden( sau de apartenen(a Ia
gen.
Exceptnd componenta reIeritoare Ia
satisIac(ia cu via(a cotidian ,Lund n
considerare toate aspecteIe vie(ii dvs. de zi
cu zi, ct de muI(umit sunte(i de ea" ,
indicator n generaI cu o sIab putere de
predic(ie, dat Iiind inconsisten(a ntre
deIinirea sa ,i reIeren(iaIuI atins de rspun-
suriIe ob(inute Ia ntrebare, autoevaIuriIe
responden(iIor cu privire Ia competen(a ,i
22O Marius Strmbeanu
impIicarea civic ocup un teritoriu distinct
,i n aceIa,i timp semniIicativ din aria de
ne-determinare a variabiIei dependente.
maniIestarea pIenar a credin(ei n propria
capacitate de inIIuen( a deciziiIor ,i trendu-
riIor poIitice, precum ,i impIicarea civic
activ (activit(i de bineIacere ,i situa(ii de
protest civic neconven(ionaI) se traduc ntr-o
msur considerabiI prin ,anse sporite de
acceptare ,i nsu,ire a unui comportament
miIitant n sIera de maniIestare civico-poIi-
tic.
Spa(iuI sociaI aI participrii civice se
contureaz Ia intersec(ia unor categorii
deIinitorii, cu un aport de expIica(ie semni-
Iicativ. IemeiIe tinere, rezidente n urban,
care c,tig ct mai muIt, posed un stoc
educa(ionaI ,i de cunoa,tere consecvent
cerin(eIor pragmatice aIe Iumii sociaIe
contemporane ,i sunt dispuse s se impIice
activ n soIu(ionarea probIemeIor pubIice,
con,tiente Iiind de capacitatea de inIIuen(
a exprimrii propriuIui punct de vedere,
aIctuiesc un set de trsturi predictive
distincte aIe modeIuIui de opera(ionaIizare
a comportamentuIui civic.
Concluzii
De,i suntem nc departe de a putea con-
semna cunoa,terea depIin a ,chimiei
sociaIe a condi(ionriIor speciIice Ieno-
meneIor de angrenare civic ,i poIitic, de
participare comunitar n uItim instan(,
discu(ia anterioar permite o aproximare
incipient a caracteristiciIor stocuIui sociaI
aI activismuIui poIitic ,i participrii civice.
ReaIitatea sociaI nu este organizat pe
variabiIe, ci pe structuri ce se intercondi-
(ioneaz. tinerii, n cazuI nostru, sunt pre-
dispu,i ctre preIuarea unor roIuri de
impIicare civic nu pentru c, de piId,
Iocuiesc n urban, au absoIvit mai muI(i ani
de ,coaI, au acces Ia Internet, o deschidere
ctre activit(i cu caracter antreprenoriaI
sau ntruct cred c opinia Ior conteaz ei
reac(ioneaz Ia moduI n care toate aceste
variabiIe se combin ntre eIe. SemneIe aces-
tei compIexit(i interpretative sunt sugerate
chiar de anaIiza eIectuat aici, care se axeaz
asupra unui set de predictori semniIicativi
pentru surprinderea intensit(ii sociaIe a
IenomenuIui. Apropierea de reaIitate nu se
poate Iace dect prin identiIicarea unor tipuri
sociaIe de moduri de raportare Ia reaIitate
prin parcurgerea simuItan a atributeIor
considerate vitaIe pentru construirea unor
modeIe expIicative consecvente.
Motiva(ia preponderent teoretico-expIi-
cativ a demersuIui adoptat a presupus
orientarea cadruIui anaIitic ctre asumarea
unor condi(ii de exprimare practic ce,
uneori, pot atrage controverse att interpre-
tative, ct ,i de procedur (reIerirea Ia un
e,antion reIativ restrns numeric, dar bine
reprezentat, precum ,i opera(ionaIizarea
unui modeI de regresie Ia un niveI minimaI,
cu predictori seIecta(i din ra(iuni excIusiv
teoretice). ModeIuI rezuItat n urma ncer-
crii de deIimitare ,tiin(iIic a condi(iiIor
Iavorizante pentru nsu,irea unor roIuri de
participare ,i impIicare civico-poIitice,
aIirm existen(a unor Iactori reIevan(i
(semniIicativi statistic) n acest sens,
deIini(i prin stocuI de resurse de status,
vaIoriIe mprt,ite, ,i proIiIuI evaIuriIor
,i expectan(eIor cu privire Ia spa(iuI sociaI
de via( imediat, strucura(i pe dimensiuni
sociodemograIice de controI.
n(eIes ca resurs coIectiv, de promo-
vare a ac(iuniIor de grup, sintetiznd trs-
turiIe sociaIe ce IaciIiteaz ac(iunea,
capitaIuI sociaI asociat vrstei tinere poate
Ii vaIoriIicat n mod IormaI, urmnd att
caIea impIicat de mecanismeIe demo-
cra(iei reprezentative, ct ,i inIormaI,
viznd dezvoItarea unor noi Iorme de
participare ,i impIicare.
221 ModeIe de participare civic a tineriIor din Romnia
Note
1. Despre dezvoItare se poate spune c apar(ine categoriei schimbriIor dezirabiIe, pentru
nIesnirea crora se aIctuiesc programe, se Iac proiecte ,i investi(ii.
2. EIudarea din anaIiz a indiceIui de dezvoItare a jude(uIui de re,edin( (DEVJUD98) se
bazeaz pe ra(iuni de ordin practic ,i metodoIogic. suprapunerea semantic a concepteIor
traduse n indicatori ,i indici utiIiza(i n anaIiz, Ia care se adaug structura minimaI a
e,antionuIui utiIizat.
Bibliografie
AImond, GabrieI ,i Verba, Sidney. 1963 (1996). Cultura civic. Bucure,ti. Editura DUStyIe.
Banciu, Dan, Petre, Ioana ,i BaIica, Ecaterina. (2OO2). Tineret, norme, valori. Repere pentru o
sociologie a tineretului. Bucure,ti. Editura LuminaLex.
Batr, Dumitru. (2OOO). Elemente ale modelului cultural al generajiei tinere n perioada de
tranzijie (tez de doctorat nepubIicat). Universitatea din Bucure,ti.
Bourdieu, Pierre. (2OOO). Simjul practic. Ia,i. Editura InstitutuI European.
DahI, Robert. (1996). ProbIema competen(ei civice. Polis, 3-4, 29-43.
Linton, RaIph. (1968). The cultural bac/ground oj personality. Londra. RoutIedge & Kegan PauI
Ltd.
Mrginean, Ioan (coord.). (1996). Tineretul deceniului unu. Provocrile anilor '90. Bucure,ti.
Editura Expert.
Putnam, Robert. (2OOO). Bowling alone. The collapse and revival oj American community. New
York. Simon and Schuster, Touchstone.
Sandu, Dumitru. (1999). Spajiul social al tranzijiei. Ia,i. Editura PoIirom.
Sandu, Dumitru (coord.). (2OOO). The Villages oj Romania. Development, Poverty and Social
Capital. Bucure,ti. The WorId Bank.
Sandu, Dumitru. (2OO3). Sociabilitatea n spajiul dezvoltrii. Ia,i. Editura PoIirom.
Voicu, Bogdan. (2OO1). Romnia pseudo-modern. Sociologie Romneasc, 1-4, 35-7O.
Zimbardo, P.G. (1985). Psychology and lije (edi(ia a XI-a). GIenview. StanIord University Press.
Anexa 1
TabeIuI 1. DeIinirea variabiIeIor utiIizate n anaIiza secundar
VariabiIeIe de Iucru Descrierea variabiIeIor
CapitaI uman
Irecven(a Iecturii cr(iIor de Iiteratur
ACT_LIT
ScaI de patru trepte, de Ia ,aproape ziInic (4) Ia
,mai rar/niciodat (1)
UItima Iorm de nv(mnt absoIvit
EDUC
ScaI ordinaI cu cinci categorii . 5 studii
postuniversitare, 4 studii universitare,
3 IiceuI/,coaI proIesionaI, 2 cicIuI gimnaziaI,
1 cicIuI primar, O Ir ,coaI
Consum mass-media
CONS_MAS
Indice de numrare a situa(iiIor n care respondentuI
decIar c ,aproape ziInic urmre,te ,tiri Ia radio/TV
(ACT_STR), cite,te ziare (ACT_ZIA) ,i se uit Ia taIk
show-uri (ACT_TLK) ampIitudine ntre O ,i 3
CapitaI materiaI
Venit individuaI
VENIT
NiveIuI venituriIor bne,ti personaIe ob(inute n Iuna
anterioar anchetei
222 Marius Strmbeanu
VariabiIeIe de Iucru Descrierea variabiIeIor
CapitaI simboIic
Orientare antreprenoriaI
ORANT
Indice de numrare a orientrii antreprenoriaIe.
2 are Iirm/aIacere proprie, 1 inten(ioneaz s
porneasc o aIacere proprie, O nu are ,i este
improbabiI n viitor
ComportamentuI de migra(ie
OUT
n uItimii cinci ani a(i Iost ntr-o (ar strin"
(1 da, O nu)
Acces Ia servicii de tip Internet
AI
Ave(i acces Ia Internet" (1 da, O nu)
CapitaI comunitar (regionaI)
Indice aI dezvoItrii jude(uIui n care
Iocuie,te
DEVJUD98
Indice aI dezvoItrii jude(uIui, construit prin agregri
IactoriaIe succesive din 11 indicatori primari care se
reIer Ia capitaIuI uman, ocuparea Ior(ei de munc,
modernitatea demograIic ,i capitaIuI materiaI aI
dospodriei (Sandu, 2OOO)
Categorie reziden(iaI
MED
MediuI de reziden( aI Iocuin(ei (1 urban, O ruraI)
CapitaI sociaI
CapitaI reIa(ionaI
Re(eIe de utiIitate sociaI
REL_VEC
Indice de numrare a tipuriIor de situa(ii n care
responden(ii decIar c se viziteaz aproape ziInic cu
vecinii (RELV_V), ,i mprumut bani ,i diverse
Iucruri (RELV_B), petrec mpreun Ia diIerite ocazii
(RELV_P), Ias Iocuin(a n grija Ior (RELV_G) ,i
discut probIeme ce-i Irmnt (RELV_D) indiceIe
are ampIitudine ntre O ,i 5
Re(eIe de utiIitate sociaI
REL_CLG
Indice de numrare a tipuriIor de situa(ii n care
responden(ii decIar c se viziteaz aproape ziInic cu
vecinii (RELC_V), ,i mprumut bani ,i diverse
Iucruri (RELC_B), petrec mpreun Ia diIerite ocazii
(RELC_P), preiau din sarciniIe de serviciu (RELC_G),
ridic saIariuI coIegiIor cnd ace,tia sunt absen(i
(RELC_D) ,i discut probIeme ce-i Irmnt
(RELC_V1) indiceIe are ampIitudine ntre O ,i 6
ncredere
ncredere institu(ionaI
INCR_INS
Scor IactoriaI care msoar ncrederea n urmtoareIe
institu(ii . primrie, spitaI, poIi(ie, ,coaI, tribunaI ,i
circa Iinanciar
ncredere ,diIuz
INCR_DIZ
Indice de numrare a situa(iiIor n care responden(ii
decIar c au Ioarte muIt ncredere n propria IamiIie,
vecini, coIegi, prieteni, proIesori, preot/pastor, primar
,i autorit(i IocaIe ampIitudine ntre O ,i 8
ncredere generaIizat
INCR_GEN
Acord cu aIirma(ia c ,se poate avea ncredere n cei
mai muI(i dintre oameni (1 da, O nu)
ToIeran(
ToIerant cu vecini evrei
TOL_E
VariabiI dihotomic de apreciere a toIeran(ei
vecint(ii cu evreii (1 da, O nu)
223 ModeIe de participare civic a tineriIor din Romnia
VariabiIeIe de Iucru Descrierea variabiIeIor
ToIerant cu vecini (igani
TOL_R
VariabiI dihotomic de apreciere a toIeran(ei
vecint(ii cu (iganii (1 da, O nu)
ToIerant cu vecini maghiari
TOL_M
VariabiI dihotomic de apreciere a toIeran(ei
vecint(ii cu maghiarii (1 da, O nu)
ToIerant cu vecini homosexuaIi
TOL_H
VariabiI dihotomic de apreciere a toIeran(ei
vecint(ii cu homosexuaIii (1 da, O nu)
ToIerant cu vecini persoane care se
prostitueaz
TOL_P
VariabiI dihotomic de apreciere a toIeran(ei
vecint(ii cu persoane care se prostitueaz
(1 da, O nu)
ToIerant cu vecini persoane
dependente de drog
TOL_D
VariabiI dihotomic de apreciere a toIeran(ei
vecint(ii cu narcomani (1 da, O nu)
Indice aI toIeran(ei exprimate
TOLERANT
Indice de numrare a categoriiIor de persoane pe care
respondentuI Ie-ar accepta ca vecini, cu varia(ie de Ia 6
(evrei, (igani, maghiari, homosexuaIi, prostituate,
persoane dependente de drog) Ia O (nici una dintre ceIe
men(ionate)
AIte variabiIe aIe spa(iuIui de status
SatisIac(ia cu via(a cotidian
ZICUZI
DiIeren(iator semantic aI satisIac(iei Ia( de toate
aspecteIe vie(ii de zi cu zi, de Ia ,muI(umit (1) Ia
,nemuI(umit (1O)
SexuI
BRBAT
VariabiI categoriaI (1 da, O nu)
Competen( civic
COM_CIV
Indice de numrare a activit(iIor contributive a respon-
den(iIor Ia mbunt(irea situa(iei IamiIiei personaIe
vecini, prieteni ,i coIegi grupuri deIavorizate comu-
nit(i IocaIe de apartenen( societatea noastr pre-
cum ,i estimarea capacit(ii de interven(ie eIicient n
hotrriIe guvernuIui, primriei, precum ,i aIe
autorit(iIor IocaIe
LocuI controIuIui
Autoaprecierea Iibert(ii de aIegere
,i de controI asupra vie(ii
ALGLIB
ScaI de zece trepte, de Ia ,Am Iibertate depIin (1) Ia
,Nu am Iibertate deIoc (1O)
InIIuen( n Iuarea deciziiIor
DEC_DVS
Indice aI estimrii poten(iaIuIui personaI de decizie
caIcuIat ca scor IactoriaI aI situa(iiIor n care respon-
den(ii decIar c decizia n ceea ce prive,te aspecteIe
vie(ii personaIe ,i cotidiene Ie apar(ine n totaIitate
InIIuen(area deciziiIor Ia niveI generaI
IAMILIE
Scor IactoriaI care msoar autopercep(ia inIIuen(ei
personaIe asupra hotrriIor din propria IamiIie (de
origine ,i nucIear)
InIIuen(area deciziiIor Ia niveIuI
spa(iuIui privat
|AR
Scor IactoriaI care msoar autopercep(ia inIIuen(ei
personaIe asupra hotrriIor cu privire Ia via(a IocaIit(ii
de reziden( ,i a ntregii (ri
InIIuen(area deciziiIor Ia niveIuI
spa(iuIui pubIic
COTIDIAN
Scor IactoriaI care msoar autopercep(ia inIIuen(ei
personaIe asupra deciziiIor care pot inIIuen(a via(a de zi
cu zi ,i moduI de petrecere a timpuIui Iiber
224 Marius Strmbeanu
VariabiIeIe de Iucru Descrierea variabiIeIor
Reu,it n via(
VAL_INT
Scor IactoriaI prin agregarea variabiIeIor reIeritoare Ia
munc, educa(ie ,i suport moraI din partea prin(iIor ,i a
ceIor apropia(i ca premise importante pentru reu,ita n
via(
Reu,it n via(
VAL_EXT
Scor IactoriaI prin agregarea variabiIeIor reIeritoare Ia
noroc ,i reIa(ii ca premise importante pentru reu,ita n
via(
Capacitate de autocontroI ,i
autoorganizare
LOC_INT
Iactor rezuItat prin agregare de indici reIeritori Ia
autoevaIuarea puterii de decizie individuaI (DEC_DVS
,i COTIDIAN)
Activism civic (participare civic)
Participare extra,coIar
SCPE
ScaI de msur a participrii Ia evenimente desI,urate
n cadruI ,coIii (1 da, 2 nu, 3 nu s-a organizat)
Participare extra,coIar
PART_RR
Indice de numrare a situa(iiIor de participare Ia
reaIizarea revistei ,coIii/IiceuIui ,i a emisiuniIor Ia
postuI de radio indiceIe are ampIitudine ntre O ,i 2
Activit(i de bineIacere
ABP
VariabiI categoriaI de nregistrare a participrii Ia
activit(i de bineIacere (1 da, O nu)
Comportament de vot
PV_V
V-a(i prezenta Ia vot duminica viitoare"
(1 da, O nu)
Discut poIitic
IA_DIS
Participare Ia discu(ii pe teme poIitice (1 da, O nu)
Convinge prietenii
IA_IIV
ncerca(i s v convinge(i prietenii s voteze Ia IeI ca
dvs." (1 da, O nu)
Participare Ia ntruniri
IA_PIP
Participare Ia ntruniri pe teme poIitice (1 da, O nu)
Participare neconven(ionaI
PROT_NCV
Indice de numrare a rspunsuriIor care atest partici-
parea Ia diIerite Iorme de protest civic (scrierea unor
mesaje pe ziduri, semnarea unei peti(ii, greva Ioamei,
bIocarea drumuriIor, demonstra(ii iIegaIe, greve iIegaIe,
ocuparea unor cIdiri/institu(ii) ampIitudine de varia(ie
ntre O ,i 7
Decizia n ,coaI
PART_SCO
Indice de numrare a situa(iiIor speciIice de participare
Ia decizie n caIitate de ,eI aI cIasei n ,coaIa generaI,
,eI aI cIasei n Iiceu sau reprezentant n consiIiuI
,coIii/IacuIt(ii intervaI de varia(ie ntre O ,i 3
Activism ,coIar
ACT_SCO
Indice aI stocuIui de activism ,coIar, caIcuIat ca scor
IactoriaI aI msuriIor sintetice care se reIer Ia decizia
n ,coaI PART_SCO ,i de participare Ia reaIizarea
unor articoIe n ziaruI ,coIii sau a emisiuniIor radio
PART_RR
Activism civic
ACT_CIV
Scor IactoriaI aI Irecven(ei participrii Ia discu(ii pe teme
poIitice IA_DIS, convinge prietenii s voteze Ia IeI
IA_IIV ,i particip Ia ntruniri pe teme poIitice
IA_PIP
ImpIicare civic
IMPL_CIV
Scor IactoriaI reprezentnd sinteza msuriIor reIeritoare
Ia impIicarea n activit(i de bineIacere ABP ,i
Irecven(a participrii Ia situa(iiIe de protest civic
neconven(ionaI PROT_NCV
225 ModeIe de participare civic a tineriIor din Romnia
Anexa 2
Cercetarea s-a desI,urat pe baza unui e,antion de tineri muItistadiaI stratiIicat, cu seIec(ie
aIeatorie n uItimeIe dou stadii, reprezentativ na(ionaI, n urma vaIidrii dateIor rezuItnd un
e,antion de 837 de intervieva(i, cu vrsta ntre 15 ,i 29 de ani. E,antionuI pstreaz reprezentati-
vitatea pe medii de reziden(, mascuIin/Ieminin ,i grupe mari de vrst, ns nu are reprezentati-
vitate Ia niveI regionaI ,i nici pe tip de IocaIitate (comun, ora, mic, ora, mare), motiv pentru care
aceste criterii nu au Iost Iuate n considerare pentru anaIize. Eroarea de este de _3,4.
CriteriiIe de stratiIicare au Iost. tipul localitjii (ora,e cIasiIicate dup mrime, n mii de
Iocuitori. peste 2OO OOO, ntre 1OO ,i 2OO OOO, ntre 3O ,i 1OO OOO ,i sub 3O OOO comune mpr(ite
dup indiceIe de dezvoItare
*
n ,srace sub median ,i ,dezvoItate peste median) ,i aria
sociocultural
**
.
E,antionuI cuprinde un sube,antion de studen(i aIIa(i n cmineIe din campusuriIe universitare,
ce a Iuat n caIcuI ponderea popuIa(iei de studen(i n totaI popuIa(ie de reIerin( (15-29 de ani),
ajustat conIorm abateriIor sesizate n anchete simiIare, dar reaIizate pe ntreaga popuIa(ie a
Romniei (n speciaI BOP 2OOO-2OO2). SeIec(ia indiviziIor a Iost, ,i n cazuI acesta, muItistadiaI,
criteriuI de stratiIicare Iiind mrimea centruIui universitar, rezuItnd ,ase straturi (Bucure,ti, Ia,i,
Timi,oara, campusuri cu 1O-25 OOO de studen(i, campusuri sub 1O OOO de studen(i).
Abstract
Can we spea/ oj a model (pattern) oj the young Romanians' participation in public lije or better,
we should rejjer to a variety oj models (alternatives) oj civic participation and implication
The article tries to shape an explicit model oj the civic participation oj the young population
oj Romania, aged between 15 and 29, resorting to a number oj dimensions potentialities,
expectations, resources, values , drawn by the considered relation between the
social-demographic dimensions. The social environment oj the civic participation was
delimited according to practical issues (acces to a limited set oj indicators oj the young
population's participation) but also according to the results oj the exterior and the interior
causal analyses oj this study, rejjering to the crossing oj some dimensions which are contingent
to the types oj capital, the resources, the expectations, the valuables and status options. We
thin/ that an exercise oj instrumentation and validation oj a theoretical model, resembling the
one we try to crystallize here, represents a usejul tool (and) because it analyzes a set oj
variables that can be oj maximum utility regarding the easy (jacile) and pertinent identi-
jication oj the elements that allow the constitution oj a social reliej oj the jield (environment
zone) interaction, relevant jor the dimension which is put jorward by the civic activity.
Primit Ia redac(ie. martie 2OO4
*
Pentru detaIii privind construirea acestui indice, vezi www.sociologieromaneasca.ro/baze/
sate.htm.
**
Abordarea spa(iuIui istorico-geograIic aI Romniei ca arii sociocuIturaIe, n(eIese ca matrici
de sociabiIitate, i apar(ine Iui Dumitru Sandu (1999, 84-88). Exist 18 arii cuIturaIe aIe
Romniei, identiIicate ca subdiviziuni ,naturaIe aIe regiuniIor istorice, ca grupri de jude(e
nvecinate, cu un grad de omogenitate sociaI-economic ,i cuIturaI maxim.