Legenda lui Bucur

Conform tradiţiei, întemeierea oraşului s-a realizat în vremea lui Bucur, pe care unii îl cred cioban, alţii pescar, boier sau haiduc. Prima consemnare în scris a acestei tradiţii este cea din 17 1, a c!lu"!rului franciscan Blasius #leiner. $ ap!rut chiar şi o le"end!. %&mboviţa, fiica unui p!durar s!rac, ştia toate secretele, toate potecile şi c!r!rile p!durii în care locuia al!turi de tat!l ei. Bineînţeles c! într-o zi, prinţul 'unţilor se r!t!ceşte prin p!dure. (nt&lnind-o pe %&mboviţa, îl a)ut!, dar prinţul, constant&nd *frumuseţea şi "in"!şia+ ei, a cerut-o de nevast!. %&mboviţa, fat! sfioas! şi fidel!, recunoaşte c! şi-a f!"!duit m&na lui Bucur, ciobanul din vecin!tatea p!durii. (n semn de mulţumire pentru a)utorul primit, prinţul i-a oferit atunci fetei un cuţitaş şi o sf&rleaz! de lemn care îndeplinea orice dorinţ!. ,enind la Bucur, %&mboviţa, şi dorind s!-i dovedeasc! ce mult îl iubeşte şi c! i-a fost fidel!, a înfipt cuţitul într-o st&nc!, de unde a t&şnit un izvor de ap!, pe care l-a botezat %&mboviţa. -ar împreun! cu iubitul s!u, au format un s!tuc la mar"inea p!durii, pe malul izvorului, dup! numele ciobanului Bucur, bineînţeles. %espre e.istenţa lui Bucur aduce m!rturie şi vechea bisericuţ! aflat! l&n"! '!n!stirea /adu ,od!, care poart! denumirea de *biserica lui Bucur+ şi care a fost paraclisul de cimitir al c!lu"!rilor m!n!stirii.

FAPTELE
-n 01 septembrie 1234, domnitorul 5!rii /om&neşti, ,lad 5epeş 6octombrie 12278 00 au"ust 123 9 nov. 12 08 7 nov. 9 dec. 127 : emite un act în *Cetatea Bucureşti;. <ste primul document in care se mentioneaza numele orasului Bucuresti. %up! c&t se pare, *Cetatea Bucureşti; fusese ridicat! între 1237 şi 1234. /olul ei era acela de bastion avansat în campaniile antiotomane ale domnitorului. =u se ştie e.act p&n! ast!zi care era amplasamentul cet!ţii în perimetrul oraşului de ast!zi. >e presupune c! ar fi fost în zona central! dar nici o cercetare arheolo"ic! nu a dat la iveal! urme care s! permit! localizarea. (n timpul celei de-a doua domnii a lui ,lad 5epeş, cea care conteaz!, Bucureştii nu erau cetate de scaun. ?a 12 octombrie 12 3, /adu cel @rumos 6nov. 12 0 9 nov. 127A: emite un document în care Bucureştii sunt menţionaţi pentru prima oar! drept *cetate de scaun;. Braşul avea s! devin! capital! permanent! a 5!rii /om&neşti t&rziu, în decembrie 1 34, dup! preluarea tronului de c!tre Cheor"he Chica 601 nov. 1 34 9 1 sept. 1 1:, D&r"ovişte, distrus de campaniile turco-t!tare din 1 37 9 1 34, încet&nd s! mai fie reşedinţ! domneasc!. %up! Enirea principatelor, în 1734, Bucureştiul devine capital!, cu reşedinţa domnului $le.andru -oan Cuza în Palatul de la Podul 'o"oşoaiei. ?a 02 ianuarie 17 0 se deschide primul Parlament al /om&niei.