Sunteți pe pagina 1din 22

MATERIALE METALICE

Curs 4

OTELURI ALIATE

Distribuţia elementelor de aliere în oţeluri

• în soluţii solide (F, A)

– majoritatea elementelor >> soluţii solide de substituţie

• în combinaţii cu carbonul (carburi, cementite aliate);

• în combinaţii cu Fe (compuşi intermetalici – numai la oţeluri înalt aliate);

• în combinaţie cu elementele însoţitoare (incluziuni)

liber (Pb, Ag, Cu max.1%)

Distribuţia elementelor de aliere în oţeluri

Distribuţia elementelor de aliere în oţeluri Se dizolvă total o parte din elementele din dreapta Fe

Se dizolvă total o parte din elementele din dreapta Fe: Ni, Co, Si, … Formează carburi elementele din stânga Fe

Distribuţia elementelor de aliere în oţeluri

Coeficient de repartiţie = raportul dintre concentraţia elementului de

>> Elemente:

aliere în carburi / ferită

1. necarburigene – se dizolvă în F (grafitizante): Si, Al, Cu, Ca

2. slab carburigene (coef.>1): Mn (2.5)

3. puternic carburigene (coef. >>1): W, Mo, Cr

4. excesiv carburigene (practic numai în carburi): V, Ti, Zr, Ta, Nb, …

INFLUENŢELE ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN OŢELURI

1. Influenţa asupra transformărilor alotropice ale Fe

a. gamagene – ridică A4, coboară A3

Ni, Mn, Co

+

C, Cu, N

1. Influenţa asupra transformărilor alotropice ale Fe a. gamagene – ridică A4, coboară A3 Ni, Mn,

INFLUENŢELE ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN OŢELURI

1. Influenţa asupra transformărilor alotropice ale Fe

INFLUENŢELE ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN OŢELURI 1. Influenţa asupra transformărilor alotropice ale Fe

INFLUENŢELE ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN OŢELURI

1. Influenţa asupra transformărilor alotropice ale Fe

INFLUENŢELE ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN OŢELURI 1. Influenţa asupra transformărilor alotropice ale Fe

INFLUENŢELE ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN OŢELURI

1. Influenţa asupra transformărilor alotropice ale Fe

b. alfagene – coboară A4, ridică A3

asupra transformărilor alotropice ale Fe b. alfagene – coboară A4, ridică A3 I. Mo, W, Ti,

I. Mo, W, Ti, Nb, Cr,…

II. B, Zr

INFLUENŢELE ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN OŢELURI

1. Influenţa asupra transformărilor alotropice ale Fe

INFLUENŢELE ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN OŢELURI 1. Influenţa asupra transformărilor alotropice ale Fe

INFLUENŢELE ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN OŢELURI

2. Influenţa asupra punctelor critice

Punctul A3:

Punctul A1:

gamagene – coboară A3

alfagene – ridică A3 gamagene – coboară A1 alfagene – ridică A1

A3 : Punctul A1 : gamagene – coboară A3 alfagene – ridică A3 gamagene – coboară

INFLUENŢELE ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN OŢELURI

2. Influenţa asupra punctelor diagramei Fe-C

Depasare spre stânga a punctului E

>> micşorează saturaţia în C a austenitei >>> oţeluri ledeburitice

Deplasarea punctului S (eutectoid): în general spre stânga Excepţie: elemente carburigene în cantitate ridicată

Deplasarea punctului S (eutectoid) : în general spre stânga Excepţie: elemente carburigene în cantitate ridicată

INFLUENŢELE ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN OŢELURI

3. Influenţa asupra proprietăţilor feritei

Parametrul reţelei F:

creşte pt. Mo, W, Ni, Cr

scade pt. Si

Duritatea F:

creşte pt. Si, Ni, Mn

Tenacitatea F:

creşte pt. Ni (max.3%), Cr (max.1%), Mn (max.0.8%)

Temperatura de tranziţie ductil / fragil

– scade pentru toate elementele în cantitate mică - pentru Ni peste 4.5% scade sub -150˚C

INFLUENŢELE ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN OŢELURI

4. Influenţa asupra creşterii grăuntelui austenitic

Cu excepţia Mn – toate elementele scad tendinţa de creştere a A.

Efect maxim:

elemente carburigene V, Ti, Zr, W, Mo, Cr

elemente care formează oxizi stabili: Al

INFLUENŢELE ELEMENTELOR DE ALIERE ÎN OŢELURI

5. Influenţa asupra călibilităţii

Cu excepţia Co – elementele de aliere deplasează liniile diagramei TRC în dreapta >>> cresc călibilitatea numai dizolvate omogen în A

aliere deplasează liniile diagramei TRC în dreapta >>> cresc călibilitatea numai dizolvate omogen în A

Principalele elemente de aliere:

Crom

Alfagen, puternic carburigen Scade pericolul de supraîncălzire Creşte duritatea, rezistenţa la uzare, [rezistenţa, tenacitatea, elasticitatea]

Creşte călibilitatea

Peste 12% dizolvat în soluţia solidă – oţel inoxidabil

Nichel

Element gamagen

Creste calibilitatea

Creste tenacitatea, rezistenta, duritatea soluţiei solide, rezistenta la coroziune

Mangan

Element gamagen, slab carburigen

- formeaza carburi solubile in cementita Creste mult calibilitatea, rezistenta la uzare, sudabilitatea; duritatea, rezistenţa

Creste tendinta de supraincalzire

Principalele elemente de aliere:

Wolfram

Element alfagen, puternic carburigen Creste mult duritatea

Scade mult marimea grauntelui de austenita dar si tenacitatea

nu singur el. aliere

Molibden

Element alfagen, mai puternic carburigen decat W

Structura f. fina, calibilitate mare, rezistenta mare la oboseala

Scade tendinta de fragilizare la revenire

Creste temperatura de recristalizare

Vanadiu

Alfagen, excesiv carburigen Mareste duritatea, elasticitatea, rezistenta la oboseala

CLASIFICAREA OŢELURILOR ALIATE

Criterii [după elementele de aliere]

După cantitatea elementelor de aliere

slab aliate (<5%) (înalt) aliate (>5%)

După structură de recoacere (echilibru) de normalizare (răcire în aer) – GUILLET

După utilizare

construcţii generale organe de maşini scule rulmenţi proprietăţi fizico-chimice speciale

Construcţii (general): maşini, echipamente, utilaje, metalice

Construcţii metalice:

solicitări în regim dinamic / static, limite largi de temperatură

Asamblare : > 28% prin sudare

Oţeluri sudabile

Asamblare : > 28% prin sudare Oţeluri sudabile Pt. 0.4% > C > 0.18% Nealiate :

Pt. 0.4% > C > 0.18%

Nealiate: C<0.25%; S+P < 0.07%

Slab aliate: C<0.2%

Durificabile prin precipitare: C puţin (<0.08%) înalt aliate cu Ni (maraging) / Cr

Bainitice sudabile: ~ 0.3%C + Mn, Si, Ni,…

Oţeluri pentru călire şi revenire

Fragilizarea la revenire:

a. apare la toate tipurile de oţeluri, datorită transformării parţiale Ar – M şi a neuniformităţii martensitei rezultate;

b. numai la oţelurile aliate cu Cr, Ni, Mn; fragilizare reversibilă (la

reîncălzire peste 600˚C şi răcire rapidă – tenacitatea revine); cauza fragilizării: difuzia P şi a elementelor dizolvate interstiţial

>>> la oţelurile aliate este esenţială răcirea rapidă de la 700 la 600˚C şi

evitarea încălzirii la 450-600˚C.

Oţeluri pentru nitrurare

Oţeluri pentru îmbunătăţire + nitrurare;

Aliate cu elemente care formează nitruri stabile: Al, Cr, Mo, V, …

Destinate pieselor supuse la coroziune / uzare / oboseală de contact

Ex.

SR EN 10085:2002

24CrMo13-6 (3-3.5%Cr, 0.5-0.7%Mo) 41CrAlMo7-10 (1.5-1.8%Cr, 0.8-1.2%Al)

34CrAlNi7-10+A

Oţeluri care ating rezistenţe mari prin tratamente

termice durificabile prin precipitare

Oţeluri durificabile prin precipitare de carburi

Oţeluri de construcţie (hipoeutectoide) aliate cu elemente carburigene (Cr, Mo, V, …)

Prin revenire joasă (~500˚C) precipită Mo 2 C, VC, …

Ex.

0.37-0.44%C, ~1%Si, ~5%Cr, ~1.3%Mo, ~0.5%V

Revenire dublă 620˚C / 570˚C → R m ≈2000MPa, R p0.2 ≈1500MPa, A≈7%

Oţeluri care ating rezistenţe mari prin tratamente

termice durificabile prin precipitare

Oţeluri durificabile prin precipitare de compuşi intermetalici –

MARAGING

Oţeluri cu conţinut mic de C (~0.03%), mult Ni (~18%), 10%Co,

3%Mo, 0.5%Ti, 0.4%Al

După călire în aer → martensită cu puţin carbon – plasticitate ridicată

După revenire la 480-500˚C → precipitate NiTi, Ni 3 Ti, … R m ≈2300MPa, R p0.2 >1500MPa, A>12%