Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE INGRIJIRE A PACIENTULUI CU REUMATISM ARTICULAR ACUT

I. Manifestari de dependenta - dureri predominante la nivelul articulatiilor -postura inadecvata -hipertermie -inapetenta -constipatie -insomnie Nevoi fundamentale afectate: -Nevoia de a evita pericolele -Nevoia de a se misca si a avea o buna postura -Nevoia de a-si mentine temperatura corpului in limite normale -Nevoia de a se alimenta si hidrata -Nevoia de a elimina -Nevoia de a dormi si odihni -Nevoia de a invata despre boala si cum sa-si pastreze sanatatea Problemele pacientului: -proces inflamator (hipertermie) -teama de prognosticul bolii -imoilitate -inapetenta -disconfort cauzat de durere -insomnie -insuficienta cunoastere a bolii -dezechilibru termic

DOSAR DE NGRIJIRE
CAZUL 1 Numele: I Prenumele: L. !rsta: "# ani. $e%: feminin. &omiciliul: 'raiova. IDENTIFICARE SOCIAL $tarea civil(: nec(s(torit(. )cupa*ia: elev(. DESCRIEREA I PREZENTAREA PACIENTEI +n(l*imea: ",-- m. .reutatea: -/ 0g. 1ntecedente: a) heredo - colaterale: f(r( importan*(2 b) personale: poliartrit( reumatoid(. c) 3actori de risc lega*i de modul de via*(: nu consum( alcool, nu bea cafea, nu fumeaz(. ISTORIC SOCIO-CULTURAL $itua*ia social(: elev(. 'ondi*ii de locuit: locuie4te cu p(rin*ii 5ntr-un apartament cu / camere. ISTORICUL BOLII Istoricul bolii: bolnava, cu dureri ale articula*iilor metacarpofalangiene, urmeaz( tratament cu antiinflamatorii steroidiene (cortizon). DIAGNOSTIC MEDICAL: 6eumatism articular acut. MOTIVELE INTERNRII: tumefac*ie dureroas( la nivelul articula*iilor mici ale m!inilor, simetric( cu redoare matinal(, tuse cu e%pectora*ie mucopurulent(. LA EXAMINARE +n(l*imea: ",78 m. .reutate de 79 de 0g. o $tarea general( mediocr(, febril( (: ; 9<,/ ') $tarea de con4tien*( p(strat(. :egumentele 4i mucoasele palide. =esut cutanat bine reprezentat. =esut muscular > normotrof, normochinetic. $istemul osteoarticular - 611. 1parat respirator: 6 ; "<?min., dispnee, tuse, rinoree, torace normal conformat, murmur vezicular 5n(sprit, submatitate 5n "?9 a hemitoracelui drept. 1parat cardiovascular: :1 ;"/8?#- mm @g, P ;<A?min, regiunea precordial( nemodificat(, zgomote cardiace ritmice f(r( modific(ri. 1parat digestiv: faringe 4i amigdale hiperemice, disfagie, ficat 4i splin( nepalpabile, abdomen mobil, nedureros spontan 4i la palpare. 1parat genito > urinar: loBi renale libere, mic*iuni fiziologice, urini normocrome. $istem nervos > central 4i refle%e osteo-tendinoase 4i cutanate prezente. Nu prezint( semne de irita*ie meningeal(

PROBLEME SUBIECTIVE :umefierea articula*iilor metacarpofalangiene Proces inflamator :eam( de prognosticul bolii Imobilitate Inapeten*(

PROBLEME OBIECTIVE 611 @ipertermie, 9<,/o'. Insomnie &urere 6egim desodat

ANALIZA DATELOR PACIENTEI I.L. PE NEVOI. PRIMA ZI DE NGRIJIRE I DE SPITALIZARE NEVOIA ". &e a evita pericolele. CONSIDERAII Sur ! "! "#$#%u&'('!) - tumefierea articula*iilor metacarpofalangiene. - proces inflamator M(*#$! '+r# "! "!,!*"!*-+) - dureri predominante la nivelul articula*iilor Sur ! "! "#$#%u&'('!) - proces inflamator M(*#$! '+r# "! "!,!*"!*-+) - dureri. - postur( inadecvat( Sur ! "! "#$#%u&'('!) - proces inflamator. M(*#$! '+r# "! "!,!*"!*-+ - hipertermie, 9<,/o'. Sur ! "! "#$#%u&'('!) - regimul desodat2 M(*#$! '+r# "! "!,!*"!*-+) - inapeten*(. Sur ! "! "#$#%u&'('!) Imobilitate, spitalizare. M(*#$! '+r# "! "!,!*"!*-+) - constipa*ie Sur ! "! "#$#%u&'('! :eam( de prognosticul bolii. M(*#$! '+r# "! "!,!*"!*-+ - insomnie. Sur ! "! "#$#%u&'('!) - lipsa surselor de informare2 M(*#$! '+r# "! "!,!*"!*-+) - insuficienta cunoa4tere a bolii 4i a tratamentului. DIAGNOSTICE DE NURSING 1. N!./#( "! ( !.#'( ,!r#%/&!&!) tumefierea articula*iilor metacarpofalangiene, datorit( procesului inflamator manifestat( prin durere. 0. N!./#( "! ( 1!( 2# ( 34*%() alimenta*ie insuficient( cantitativ, datorit( regimului desodat, manifestat( prin inapeten*(. 5. N!./#( "! ( 3!*-#*! '!3,!r('ur( %/r,u&u# 6* &#3#'! */r3(&!) imposibilitatea de a-4i men*ine temperatura 5n limite normale, datorit( procesului inflamator, manifestat( prin hipertermie. 7. N!./#( "! ( "/r3# 2# ( ! /"#8*#) an%ietate, agita*ie, datorit( durerii manifestat( prin insomnie. 9. N!./#( "! ( !&#3#*() alterarea tranzitului intestinal datorit( sedentarismului manifestat( prin constipa*ie. :. N!./#( "! ( 6*.+-( %u3 +-2# ,+ 'r!;! +*+'('!() insuficienta cunoa4tere a bolii 4i tratamentului datorit( lipsei surselor de informare, manifestat( prin ignoran*(.

/. &e a se mi4ca 4i a avea o bun( postur(.

9. &e a-4i men*ine temperatura corpului 5n limite normale. A. &e a se alimenta 4i hidrata. -. &e a elimina.

7. &e a dormi 4i a se odihni

#. &e a 5nv(*a despre boal( 4i cum s(-4i p(streze s(n(tatea