Sunteți pe pagina 1din 28

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA FACULTATAEA DE INGINERIE MECANICA SPECIALIZAREA I.E.D.M.-I.F.R.

PROIECT
ANALIZA ECONOMICA A SISTEMELOR DE PRODUCTIE

Conducator: As st.Un !.In".TOPALU ANA-MARIA Stud#nt: $AR$US MARIUS Anu% d# Stud u &''(-&'')

CUPRINS A.Consideratii generale asupra proiectului....................................3 B.Date initiale................................................................................3


Ca*.I.Ansamblul de date privind perioada de baza care urmeaza a i

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page " o #$

olosite pentru elaborarea planului.........................................................................................3 I."Prezentarea intreprinderii.structura de productie si conceptie............................................3 I.#Pro ilul (abricatiei...............................................................................................................) I.3Descrierea procesului te*nologic.........................................................................................) I.)Dotarea te*nica a intreprinderii...........................................................................................+ I.+,biective propuse................................................................................................................+ I.-Structura personalului..........................................................................................................+ I..Necesarul de energie electrica.............................................................................................I.$Necesarul de combustibil si apa........................................................................................... Ca*.II.Date necesare undamentarii indicatorilor de plan .....................................................$ II.".,biective privind volumul productiei abricate................................................................$ II.#.Intreruperi reglementate....................................................................................................$ II.3.Balanta timpului disponibil.............................................................................................../ II.).Sporurile si adaosurile......................................................................................................./ II.+.Puterea motoarelor............................................................................................................/ II.-.&erigi conducatoare........................................................................................................"0 II...1impul unitar realizat in perioada de var a anului de baza............................................"0 II.$.Pretul de vanzare............................................................................................................."" II./.%volutia salariala............................................................................................................."" II."0.Necesarul de energie electrica......................................................................................."# II."".Normative de consum...................................................................................................."# II."#.Necesarul de combustibil si apa...................................................................................."3

C.%laborarea planului de dezvoltare la nivel microeconomic......")


Ca*.I.Productia industriala...................................................................................................") I."(undamentarea indicatorilor productiei industriale..........................................................") II.#Ansamblul de masuri pentru eliminarea de icitelor2e3cedentelor...................................". Ca*.II.Capacitate ad de productie si gradul de olosire a acesteia......................................."$ II."Calculul si plani icarea capacitatii de productie.............................................................."$ II.#Balantele capacitatii de productie la inceputul anului.....................................................#0 Ca*.III.Resurse umane.(ond de salarii................................................................................## Ca*.IV.Aprovizionarea te*nico'materiala...........................................................................#+

D.Concluzii inale........................................................................#.

A.Cons d#rat G#n#ra%# asu*ra Pro #ctu%u


Planul de Dezvoltare Economic a unei ntreprinderi reprezinta o srategie economica eficienta care permite
Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I Page # o #$

realizarea obiectivelor propuse in conditiile unei economii concurentiale si a unui mediu economic complex si dinamic. Planul de Dezvoltare %conomic a unei ntreprinderi prezinta indicatorii de baza cantitativi si calitativi ce urmaeza a fi realizati, resursele ce urmeaza a fi utilizate, nivelul prevazut al stocurilor si al profitului.

$.DATE INIIALE CAPITOLUL I. Ansa+,%u% d# dat# *r ! nd *#r oada de baz


care urmeaz a fi folosite pentru elaborarea p%anu%u I.-. Pr#.#ntar#a /ntr#*r nd#r . Structura d# *roduc ie i

concepie ntreprinderea este o societate comercial pe aciuni care dispune de o structur de tip tehnologic i cuprinde ! secii de baza4
' ' ' ' '

Secia " # secia pregtitoare$ Secia % # secia prelucrtoare$ Secia ! # secia de monta& i finisare$ Un atelier de reparaii i Un atelier de sculrie.

I.2.

rofilul fabricaiei
Page 3 o #$

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

n cadrul ntreprinderii se realizeaz dou5 produse inite P" i P# i un semi abricat S" olosit pentru e3ecutarea celor dou5 produse inite. Norma de consum de semi abricat S" pe produs este de "63 tone pentru P"6 respectiv 06- tone pentru P#. I.0. D#scr #r#a *roc#su%u t#1no%o" c Semi abricatul S" se obine 7n Secia " folosind materiile prime m"6 m#6 m3 ale cror preuri de aprovizionare sunt pentru m" de '()) u.m.*ton, pentru m# )))) u.m.*ton, iar pentru m3 de "$-)) u.m.*ton. +eeta de fabricaie a semifabricatului S"are urmtoarea structur,
' ' '

m" +089 m# 3089 m3 #08.

-onsumul de energie electric este de +00 ./*h pentru o ar&. n secia % se prelucreaz semifabricatul S" i reperele care intr n componena celor % produse. 0orma de consum unitar pentru fabricarea produselor P" i P# iind de 4 " set de piese. 1peraiunile de monta& produselor P" "$00 m#. i finisare ale i P# se efectueaz n Secia ! direct pe

suprafaa de producie. 2uprafaa acestei secii este de

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page ) o #$

n structura constructiv a produsului P" intr de $00 u.m. 2 bucat. Pentru realizarea P" si P# se olosesc si materii prime cu preul 4 ' m) este de "0- u.m.2:g.6 iar pentru m+ de "+) u.m.2:g.

semifabricatul S# adus prin cooperare cu preul de aprovizionare

I.!. Dotarea te"nic a #ntreprinderii ;ntreprinderea are un regim de lucru n % schimburi a 3 ore*schimb, cu sptm4n ntrerupt de luni p4n vineri i dispune de urmtoarele tipuri de utila&e,
' ' ' ' ' ' ' '

agregatul A < + buc.9 utila=ul U" < - buc9 utila=ul U# < ". buc.9 utila=ul U3 < #/ buc.9 utila=ul U) < 3# buc.9 utila=ul U+ < )3 buc.9 utila=ul U- < 3+ buc.9 utila=ul U. < "$ buc.

I.). O, #ct !# *ro*us# Pe baza calculelor preliminare, n anul curent se estimeaz obinerea unui volum al produciei de 5 $.000 de produse P" i 6..000 de produse P#. I.2. Structura *#rsona%u%u
Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I Page + o #$

;ntreprinderea are un numr de "")) salariai. Repartizarea acestora este prezentat n tabelul 7."

Ta,#% I.-. Sc1#+a structur *#rsona%u%u


Nr. crt. -. Cat#"or de salariai Munc tor d r#ct *roduct ! Munc tor nd r#ct *roduct ! : ' &. ' ' ' ' 0. secia $ secia 2 secia % atelier reparaii atelier sculrie &alariai 2& 05.('' Nr. salariai 34' &' )) &5 --' 0) Sa%ar u% +#d u %unar &).()' &2.)(' &&.5'' &0.)'' &(.0'' &0.-''

compartimente funcionale

I.3. N#c#saru% d# #n#r" # #%#ctr c Necesarul de energie electric este de4


' ' '

secia ! # !+.000 u.m.9 atelier reparaii # 5%+.000 u.m.9 atelier sculrie # ()+.000 u.m. secia " # %+.000 u.m.9 secia % # 63.+00 u.m.9
Page - o #$

0ecesarul de energie electric pentru iluminat,


' '

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

' ' ' '

secia ! # !+.+00 u.m.9 atelier reparaii # #$.000 u.m.9 atelier sculrie # %".+00 u.m.9 compartimente funcionale # 5+.000 u.m.

I.5. N#c#saru% d# co+,ust , % i ap Ta,#% I.&. &c"ema necesarului de combustibil i apa


Nr. crt. -. &. 0. (. ). 2. D#nu+ r# &ec a &ecia 2 &ecia % Atelier de reparaii Atelier de sculrie 'ompartimente funcionale Art co%# au6 % ar# 7u.+.8 0.5)'.''' &.32'.''' &.()'.''' &.-5'.''' -.53'.''' -.25'.''' O, #ct# d# n!#ntar 7u.+.8 -.2)'.''' -.-('.''' 53).''' -.&)'.''' -.0('.''' 4)'.'''

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page . o #$

CAPITOLUL

II.

Date

necesare

fundamentrii

indicatorilor de plan II.$. (biecti)e pri)ind )olumul produciei fabricate 8nitatea industrial, pe baza studiilor de mar.eting efectuate, activitii i propune o sale, care strategie de dezvoltare a n principal cre terea i v4nzarea pe vizeaz

produciei fabricate la produsele P" i P% piaa extern a semifabricatului 2". 0ivelul produciei planificate este de,
' ' '

pentru P" < .+.000 buc.2an9 pentru P# < -+.000 buc.2an9 pentru S" < -..$0 buc.2an.

II.&. 9ntr#ru*#r r#"%#+#ntat# +egimul de lucru pe anul de plan este de % schimburi a 3 ore*schimb cu sptm4na de lucru ntrerupt, iar timpul de staionare al utila&elor pentru reparaiile planificate este,
' ' ' ' '

Agregatul A < ". zile2an9 8tila&ele 8" i 8' # "6 zile*an$ Utila=ul U# < "3 zile2an9 Utila=ul U3 < ")6+ zile2an9 8tila&ul 86 i 8( # "!,5 zile*an$
Page $ o #$

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

'

Utila=ul U+ < "# zile2an.

II.%. *alana timpului disponibil Pentru ntocmirea balanei timpului de lucru

planificat al unui muncitor se au n vedere urmtoarele,


'

timpul a erent zilelor de repaus legal "") zile*an$ concedii de odihn # "3 zile*an$ concedii medicale < 36+ zile2an9 alte tipuri de concedii < 3 zile2an.

i srbtori #

' ' '

II.!. &porurile i adaosurile >a salariile tari are pentru muncitorii direct productivi spor urile i adaosurile sunt,
' '

spor de vec*ime "+89 spor de noapte < #08. i

Pentru celelalte categorii de salariai sporurile adaosurile sunt incluse n salariu mediu lunar.

n anul de plan se prevede o cre tere a salariilor medii lunare de "%,59, av4nd n vedere calculele de prognoz privind inflaia. II.). Put#r#a +otoar#%or

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page / o #$

Puterea motoarelor se prezint astfel,


' ' ' '

Agregatul A < + :?9 Utila=ul U" < ) :?9 8tila&ele 8%, 8!, 8' i 8( # !,5 ./$ 8tila&ele 86 i 85 # ! ./.

Randamentul motoarelor e de /+8. Coe icientul de simultaneitate a ncrcrii utila&elor e de ),:. Procentul pierderilor n reea e de !9. II.2. +eri,i conductoare ;a nivelul seciei " veriga conductoare este

agregatul <. ;a nivelul seciei % veriga conductoare este utila&ul 85. ;a nivelul ntreprinderii veriga conductoare este secia !. II.3. Timpul unitar realizat #n perioada de )-rf a anului de baz Ta,#% II.-. Timpul unitar realizat #n perioada de )-rf a anului de baz
Nr. crt. -. &. 0. (. ). 2. 3. 5. D#nu+ r# A"r#"at A Ut %a; UUt %a; U& Ut %a; U0 Ut %a; U( Ut %a; U) Ut %a; U2 Ut %a; U3 T * *rodus 1ar2 SPPP& PP& PP& PP& P& T +*u% un tar r#a% .at /n *#r oada d# )-rf .ore/ main0 0:3) ':-4 -:-4 ':35 -:45 -:& -:(( &:(3 ':45 -:(5 -:43 &:'5

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page "0 o #$

4.

Monta;

PP&

-:45 -:(5

II.5. de,
' ' '

reul de )-nzare Preul produselor prognozat pentru anul de plan este pentru P" < ++.000 u.m.9 pentru P# < )3.000 u.m.9 pentru S" < "/.000 u.m.

II.4. E)oluia salarial n anul de plan se prevede o cre tere a salariilor tarifare orare, lu4nd n considerare nivelul inflaiei, astfel,
' ' ' '

pentru agregatul A < #"0 u.m.2*9 pentru utila=ul U" < ")+ u.m.2*9 pentru utila=ul U# < "-+ u.m.2*9 pentru utila=ul U3 < P" < ")+ u.m.2*9 < P# < "++ u.m.2*9 pentru utila=ul U) < P" < ")0 u.m.2*9 < P# < "+0 u.m.2*9 pentru utila=ul U+ < P" < "3+ u.m.2*9 < P# < ")0 u.m.2*9 pentru utila=ul U- < P" < "-+ u.m.2*9 < P# < "+0 u.m.2*9 pentru utila=ul U. < P# < ")0 u.m.2*9 pentru monta= < P" < "+0 u.m.2*9 < P# < ")+ u.m.2*.

'

'

'

' '

0umrul muncitorilor indirect productivi din seciile de producie


'

i al celor din compartimentele funcionale

vor cre te n anul de plan astfel, secia de producie de baz # ""9$


Page "" o #$

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

' '

secia de producie auxiliar # (9$ compartimente funcionale # '9.

II.-'. Necesarul de ener,ie electric 0ecesarul de energie electric al seciei de monta&, al atelierului de reparaii i al atelierului sculrie vor cre te n anul de plan cu "!9 fa de anul curent. 0ecesarul de energie electric pentru iluminat la secia de baz va cre te cu %59, la celelalte verigi rm4n4nd la nivelul anului curent. Preul unitar al energiei electrice este de %% u.m*./. II.--. Nor+at !# d# consu+
a. Normative de consum pentru materiale au3iliare4

= secia " # 56.3:) u.m.*"))) tone semifabricat S"9 = marf$ = marf.


b. Normative de consum pentru obiecte de inventar

secia % # ".3!) u.m.*".))).))) u.m. producie secia ! # 66) u.m.*".))).))) u.m. producie

= secia " # 3.)%6 u.m.*"))) tone semifabricat 2"$ = secia % # (.%)) u.m.*"))) ore=ma in$ = secia ! < #./00 u.m.2"000 ore'om. 0ecesarul de materiale auxiliare anul de plan fa de anul curent cu 59. II.-&. Necesarul de combustibil i ap
Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I Page "# o #$

i obiecte de

inventar pentru celelalte verigi structurale vor cre te n

;a seciile de producie de baz, necesarul de combustibil i ap va cre te cu ")9 n anul de plan fa de anul de baz. ;a atelierul de reparaii i sculrie, necesarul de combustibil i ap va cre te cu 39, iar n compartimentele funcionale va rm4ne ca n anul de baz.

C.ELA*(3A3EA 4N4I

LAN DE DE5+(LTA3E

E'(N(6I'(/&('IAL7 LA NI+EL 6I'3(E'(N(6I'

CAPITOLUL I. roducia industrial


I.".

8undamentarea industriale

indicatorilor

produciei

n cadrul acestui capitol se fundamenteaz nivelul planificat al principalilor indicatori ai produciei industriale >producia=marf, producia fizic i cifra de afaceri?. Ta,#% I.-.-. rincipalii indicatori ai produciei industriale
+aloarea D#nu+ r# *rodus PP& SCA U.M. +olumul produciei .90 3).''' 2).''' 2.35' reul de )-nzare .p0 )).''' (0.''' -4.''' 3.'(3.0''.''' produciei .'AN8 In u.+. (.-&).'''.''' &.34).'''.''' -&3.0''.'''

,uc. ,uc. ton# u.+.

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page "3 o #$

CAN@pAB

CI.".D

n prima etap se face o evaluare a capacitii de producie existente care se compar cu obiectivele de plan stabilite, verific4ndu=se posibilitatea realizrii acestora n condiiile dotrii tehnice i a fabricaiei din

anul considerat curent >ntr=un regim de lucru n % schimburi i cunosc4nd fondul de timp disponibil anu al pe sc*imbD. Pentru aceasta se stabile te balana timpului de lucru planificat al unui utila&. Pentru ntocmirea acesteia se au n vedere regimul de lucru planificat al utila&elor timpul mediu aferent reparaiilor planificate. 1impul mediu de 7ntreruperi datorat zilelor nelucrtoare i fondul de timp planificat se calculeaz cu relaiile,
'

(ondul de timp plani icat CoreD@ ondul de timp ma3im disponibil CzileD E coe icientul mediu de sc*imb Core2ziD E durata unui sc*imb CoreD9 CI.#.D

'

1imp mediu de ntreruperi datorat zilelor nelucrtoare@ fond de timp maxim disponibil >ore? # fond de timp planificat. CI.3.D Ta,#% I.-.&. P%anu% t +*u%u d# %ucru d s*on , % a% ut %a;u%u

N r. c rt . " . Denumire indicator U.! . A U" U#

Denumire grup de utila& 2uprafa monta& #0)0

U3

U)

U+

U-

U.

(ond de sc*imb disponibil

,re

"/0)

"/#$

"/3-

"/#)

"/3#

"/))

"/#$

"/3$

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page ") o #$

anual pe sc*imb # . 3 .
Coe icientul mediu de sc*imb

' File

#6/3-+

#6-3-+

#6$+ 3-+

#6/3 3-+

#6.# 3-+

#6/. 3-+

#6/. 3-+

#6$$ 3-+

#6)) 3-+

(ond de timp calendaristic


Aond de timp

) .

aferent zile de repaus i srbtori legale

File

""0

""0

""0

""0

""0

""0

""0

""0

""0

+ . . . . $ . / .

(ond de timp ma3im disponibil (ond de timp nominal 1imp mediu a erent rep. plani icate (ond de timp plani icat
1imp mediu de 7ntreruperi neprogramate

File ore File

#3$ +."# #++

#)" +.$) #++

#)# +$0$ #++

#)06+ +..# #++

#)"6+ +./#++

#)3 +$3# #++

#)" +.$) #++

#)"6+ +./#++

#++ -"#0 #++

File

". +-3. 6.) .)6# -

") +"#$6 )$ -++6+ #

"3 ++".6 #/06)

")6+ +-3.6 3# "3)6$

"36+ +#++6 0) +)06/ -

"# +..36 -$ +$63#

") +.#-6 "+.6$)

"36+ ++-)6 "#3"6$)

'

,re ,re

)//"6$$ "")#6)

-alculul posibilitilor de ndeplinire a produciei planificate n condiiile de fabricaie ale anului curent se realizeaz astfel,
a. Pentru seciile " i %, '

se determin de timpul necesar >ore*ma in? pentru realizarea produciei planificate n condiiile de fabricaie din anul curent$

'

se determin fondul de timp disponibil al utila&elor n regim de % schimburi$ se compar cele dou valori i se determin

'

excedentul sau deficitul de ore pentru o ma in.

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page "+ o #$

n cazul n care se nregistreaz un excedent de ore pentru o ma in, producia planificat se poate realiza fr a efectua nici o schimbare. n caz contrar 6de deficit de ore pentru o ma in, producia planificat nu poate fi realizat n condiiile de fabricaie ale anului cu rent6 impunGndu'se anumite directii de aciune. Pentru agregatul < producia planificat se exprim n numr de ar&e cu relaia, NS@BS2CHmpE:D NS # numrul de ar&e$ BS # cantitatea necesar de semifabricat S" pentru realizarea produciei ntreprinderii$ Hmp < greutatea materiei prime9 . # coeficientul de producie utilizabilCcoe icient de scoatereD. BS@ BiC$ nci < norma de consum de semi abricat pe unitatea de produs JiK9 Bsl # cantitatea de semifabricat livrat n afar. BS@+$.000E"63I)..000E06-I-..$0@""0.3$0 NS@""0.3$02 C+0E06$D@#..+/6+ Ta,#% I.-.0. 8undamentare plan de producie pe baza capacitii de producie
Denu mire grup de utila& Denumire produs Dolumul produci ei planifica te Eimp necesar pentru fabricarea produsului n anul curent >ore= ma in? 0umru l de utila&e existent e n Aond de timp disponibil n dou schimburi >ore=ma in? %3cedentCID sau de icitC'D
n

CI.).D

Q
i ="

pli

E n ci

IBsl

CI.+.D

Bpli # volumul produciei planificate la produsul de tip

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page "- o #$

Unitar

Pe total produci e "0.3)$6"# ##.0.-/.-00 )-.)00 /).000 $".#00 $).-00 ")+.000 .0.+00 $..000 /).000 "##.#00

anul curent + ". #/ #/ 3# 3# )3 )3 3+ 3+ "$

Pe utila=

Pe total utila=e

A U" U# U3 U) U+ UU.

S" S" P" P" P# P" P# P" P# P" P# P#

#..+/6+ ""0.3$0 +$.000 +$.000 )..000 +$.000 )..000 +$.000 )..000 +$.000 )..000 )..000

36.+ 06# "6# 06$ # "6) "6$ #6+ "6+ "6+ # #6-

3.$0$ 3.$+3.$.# 3.$)$ 3.$)$ 3.$-) 3.$-) 3.$$$ 3.$$$ 3.$+3.$+3.$-)

"/.0)0 #3."3-+.$#) """.+/# """.+/# "#3.-)$ "#3.-)$ "-.."$) "-.."$) "3)./-0 "3)./-0 -/.++#

I$.-/"6/ I".0-0 '3...I-+."/# I"..+/# I)#.))$ I3/.0)$ I##."$) I/-.-$) I)../-0 I)0./-0 '+#.-)$

b.

Pentru Secia % osibilitatea de #ndeplinire a produciei


1imp necesar pentru montarea unui produs 7n anul curent CoreD 2uprafa a necesar pentru montarea produsului Cm D
#

Ta,#% I.-.(.
Den umi re pro dus Dolumul producie i planificat e >buc.?

*%an < cat# /n anu% cur#nt *#ntru Secia %


Necesarul total de m#2ore Aond de timp disponibil n dou schimbur ia suprafee i de P" P# +$.000 )..000 # ".+ +0 30 +.$00.000 #.""+.000 monta& ).0$0 ).0$0 ".$00 ".$00 ..3)).000 ..3)).000 I".+)).000 I+.##/.000 Frimea suprafee i de monta& Disponibil m 2ore
#

%3cedent CID sau de icit C'D

I.#.

Ansa+,%u de msuri *#ntru #% + nar#a d#< c t#%or=#6c#d#nt#%or

Prin verificarea posibilitilor de realizare a produciei planificate n condiiile anului curent,pot rezulta la grupele de utila&e excedent sau deficit, iar pentru realizarea produciei planificate fiind necesar,
Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I Page ". o #$

'

s se mobilizeze resursele interne existente, pe linia mbuntirii folosirii intensive i extensive a capacitii de producie a utila&elor i a suprafeei de producie existente$

'

s se achiziioneze prin investiii proprii utila&e de producie noi acolo unde nu exist rezerve interne sau acestea sunt insuficiente pentru realizarea produciei planificate.

Pentru eliminarea deficienelor se poate aciona n urmtoarele direcii,


'

;n cazul de icitelor4
<

propunerea unui program de msuri tehnico= organizatorice pentru reducerea timpului unitar, care va determina reducerea timpului necesar total pentru realizarea produciei planificate$

<

achiziia de noi utila&e prin investiii, pentru cre terea disponibilului total de ore*ma in$ introducerea unui nou sc*imb Csc*imbul 3D.

<

n cazul excedentelor ca soluii se pot adopta,


' ' '

pstrarea unei rezerve a capacitii de producie$ executarea unor produse sau lucrri pentru teri$ eliminarea unui numr de utila&e prin dezafectarea unei suprafee de producie.

CAPITOLUL II. 'apacitatea de producie i


,radul de folosire a acesteia

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page "$ o #$

II.$. 'alculul i planificarea utilizrii capacitii de producie


a. Pentru secia " # avem agregatul < i utila&ul 8".

Pentru agregatul < capacitatea de producie se calculeaz cu relaia, Cp@LHmpL:L(dma32tuv Cbuc.D Hmp < greutatea materiei prime9 G # coeficientul de producie utilizat$ (dma3 < ondul de timp ma3im disponibil CoreD9 tuv < timp unitar din perioada de vGr CoreD. Cp@+0L06$L+.."# 2 36.+@-0./#$ Cbuc.D Pentru utila&ul 8" capacitatea de producie se calculeaz cu relaia, CP@NUL(dma32tuv NU # numrul de utila&e. CP@-L+..$) 2 06"/@"$#.-+3 Cbuc.D
b. Pentru secia % # avem utila&ele 8%, 8!, 86, 85, 8'

CII.".D

CII.#.D

8(. Pentru utila&ele specializate n fabricarea unui singur tip de produs >8% Pentru U#4 CP@NU#L(dma32tuv@".L+$0$ 2 "6"/@$#./." Cbuc.D Pentru U.4 CP@NU.L(dma32tuv@"$L+./- 2 #60$@+0."+$ Cbuc.D Pentru utila&ele cu specializare tehnologic >8!, 86, 85, 8'? se aplic metoda produsului reprezentativ. 2e consider produs reprezentativ produsul care are cea mai
Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I Page "/ o #$

i 8(? capacitate de producie se

determin dup relaia %.".%., astfel,

mare pondere n timpul necesar total. Aormula care se aplic este, CP@NUL(dma32tuvr tuvr ' timpul unitar din perioada de vGr reprezentativ. Pentru U34 CP@NU3L(dma32tuvr@#/L+...# 2 "6/$@$).+3/ Cbuc.D Pentru U)4 CP@NU)L(dma32tuvr@3#L+../- 2 "6))@"#$.$00 Cbuc.D Pentru U+4 CP@NU+L(dma32tuvr@)3L+.$3# 2 #6).@"0".+#/ Cbuc.D Pentru U-4 CP@NUL(dma32tuvr@3+L+..$) 2 "6/.@"0#..-" Cbuc.D Se consider5 cunoscut5 structura produciei in produs reprezentativ i capacitatea de producie e3primat5 in produse reale. 2tructura produciei in produs reprezentativ, Pentru U0 4 Pentru U( 4 Pentru U) 4 Pentru U2 4 Pentru U0 4 Pentru U( 4 Pentru U) 4 @#"3#"9 Pentru U2 4 P" "0#..-" M +38@+).)-3 9 P# "0#..-"M).8 @)$.#/$. P" 3.8 ' /0.0-) 9 P" ++8 ' .+.)+3 9 P" ./8 ' $$.#/- 9 P" +38 ' -$.)$$ 9 P" $).+3/ M 3.8@3".#./ 9 P# -38 ' -".0.+9 P# )+8 ' +"."-)9 P# #"8 ' -3.0-$9 P# ).8 ' )-.))#9 P# $).+3/M-38 @+3.#+09 CII.3.D

P" "#$.$00 M ++8@.0.$)09 P# "#$.$00M)+8 @+../-09 P" "0".+#/ M ./8@$0.#0$ 9 P# "0".+#/M#"8

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page #0 o #$

II.2. *alanele capacitii de producie la #nceputul anului Prin balanele capacitii de producie se compar capacitatea de producie cu capacitatea verigii conductoare. >a comparaie rezult excedent*deficit de capaciti in raport cu capacitatea verigii conductoare. Pentru intocmirea acestei balane se porneste de la capacitatea de producie a verigii conducatoare i capacitatea de producie a fiecrei grupe de utila&e. -apacitatea de producie a verigii conductoare din cadrul seciei determin capacitatea de producie a seciei, iar capacitatea determin ntreprinderii. Pentru iecare tip se compar capacitatea de producie calculat cu cea a verigii conductoare. Ta,#%u% II.&.-.Ca*ac tat#a d# *roduct # a UCa*ac tat#a d# *roduct # a !#r " conducatoar# 7a"r#".A8 Ca*ac tat#a #6 st#nta UCa*ac tat#a n#c#sara E6c#d#nt

de

producie de

seciei producie

conductoare la nivelul

capacitatea

2'.4&5

-5&.2)0

2'.4&5

>-&-.3&)

n cadrul seciilor % i 3 veriga conductoare e utila&ul 8+, a crui capacitate de producie este4

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page #" o #$

Ta,#%u% II.&.&.Ca*ac tat#a d# *roduct # a U&


Ca*ac tat#a d# *roduct # a !#r " conducatoar# 7U)8 Ca*ac tat#a #6 st#nta

U&
Ca*ac tat#a n#c#sara D#< c t

55.&42

5&.43-

55.&42

-).0&)

Ta,#%u% II.&.0.Ca*ac tat#a d# *roduct # a U0


Ca*ac tat#a d# *roduct # a !#r " conducatoar# 7U)8 Ca*ac tat#a #6 st#nta

U0
Ca*ac tat#a n#c#sara E6c#d#nt sau D#< c t

P" 55.&42 P# 20.'25

4'.'2( 2-.'3)

55.&42 20.'25

>-.32) --440

Ta,#%u% II.&.(.Ca*ac tat#a d# *roduct # a U(


Ca*ac tat#a d# *roduct # a !#r " conducatoar# 7U)8 Ca*ac tat#a #6 st#nta

U0
Ca*ac tat#a n#c#sara D#< c t

P" 55.&42 P# 20.'25

3).()0 )-.-2(

55.&42 20.'25

--&.5(0 ---.4'(

Ta,#%u% II.&.).Ca*ac tat#a d# *roduct # a U2


Ca*ac tat#a d# *roduct # a !#r " conducatoar# 7U)8 Ca*ac tat#a #6 st#nta U2 Ca*ac tat#a n#c#sara D#< c t

P" 55.&42 P# 20.'25

25.(55 (2.((&

55.&42 20.'25

--0.5'5 --2.2&2

Ta,#%u% II.&.2.Ca*ac tat#a d# *roduct # a U3


Ca*ac tat#a d# Ca*ac tat#a #6 st#nta U3 Ca*ac tat#a n#c#sara D#< c t

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page ## o #$

*roduct # a !#r " conducatoar# 7U)8

P# 20.'25

)'.-)5

20.'25

--&.4-'

CAPITOLUL III. R#surs# u+an#. Fond d# sa%ar


Acest capitol cuprinde undamentarea numrului de salariai pe categorii i a fondului de salarii pornind de la obiectivele propuse n anul de plan. Pentru determinarea numrului de muncitori direct productivi se va ntocmi balana timpului de lucru plani icat a unui muncitor. Ta,#%u% III.-. *alana timpului de lucru planificat al unui muncitor
Nr. crt. -. &. 0. (. Ind cator Fond d# t +* ca%#ndar st c &rbtori i zile de repaus le,al 'oncedii de odi"n Fond d# t +* d s*on , % T +* n#ut % .a, %: ). - conc#d u +#d ca%? - a%t# t *ur d# conc#d . 2. Fond d# t +* *%an < cat Z %# Or# Z %# U.M. Z %# Z %# Z %# Z %# Or# tota% +#d ca% a%t#%# Fond d# t +* 02) --' -5 &03 -542 2:) 0:) 0 &0':) -5((

2alariul tarifar pe total producie se calculeaz cu relaia, Stt@BplLtuLS* @ BplLSp Bpl # volumul produciei planificate$ tu < timp normat unitar9 S* < salariul tari ar orar6 Sp' salariul pe produs . CIII.".D

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page #3 o #$

Sporul de vec*ime s'a undamentat aplicandprocenta=ul de "+8 la sala riul tari ar total.

Ta,#%u% III.-.Sa%ar tar <ar# s s*orur


Nr Gru pa N de r utila je 1 ! ( ) 5 + & * , UM Denum ire produs e de Volumu l produc tiei Unitar (ore) $ U1 U! U( U) U5 U+ U& Mon taj S1 S1 P1 P1 P! P1 P! P1 P! P1 P! P! P1 P! !%&5&'5 11"("" 5*%""" 5*%""" )&%""" 5*""" )&%""" 5*%""" )&%""" 5*%""" )&%""" )&%""" 5*%""" )&%""" ('&5 "'! 1'! "'* ! 1') 1'* !'5 1'5 1'5 ! !'+ ('&5 "'! Pe total product ie )*%5+'! )+%(!+ &(%"*" ,5%1!" 1,&%&"" &(%"*" +,%5+" 15"%*"" )*%**" **%&)" ,5%**" !""%!!" !(+%+)" 1)(%*!" Unit ar (ore) ('&5 "'! 1'! "'* ! 1') 1'* !'5 1'5 1'5 ! !'+ ('&5 "'! Pe total product ie )*%!5+ )5%!!( +,%+"" ,!%*"" 1**%""" +,%+"" +&%+*" 1)5%""" )&%""" *&%""" ,)%""" 1**%""" !(!%""" 1)1%""" orar !1" 1)5 1+5 1)5 15" 1)" 15" 1(5 1)" 1+5 15" 1)" 15" 1)5 Pe produs (%+&5 +"', !"&', !(&'* +15 1&+') !!! (51 1)5'+ !5!') ("+ 5,+') +1! ))('& Pe total productie 1((%&+" +%&1&%!&" 1!%"5*!"" 1(%&,!)"" !*%,"5""" 1"%!(1!"" 1"%)()""" !"%(5*""" +%*)(%!"" 1)%+)!1"" 1)%(*!""" !*%"("*"" (5%),+""" !"%*5(,"" Vechime 15 1%5!"%"+) 1%""&%5," 1%*"*%&(+ !%"+*%*+" )%((5%&5" 1%5()%+*" 1%5+5%1"" (%"5(%&"" 1%"!+%)*" !%1,+%(15 !%15&%("" )%!")%+!" 5%(!)%)"" (%1!*%"*5 Noapte !" !%"!+%&5! 1%()(%)5) !%)11%+)" !%&5*%)*" 5%&*1%""" !%")+%!)" !%"*+%*"" )%"&1%+"" 1%(+*%+)" !%,!*%)!" !%*&+%)"" 5%+"+%1+" &%",,%!"" )%1&"%&*" Timpul normat Timp planificat Salariul tarifar Sporuri mun citor i #### !+ !5 (* 5" 1"! (* (& &, !5 )& 51 1"! 1!+ &+

0umrul de muncitori direct productivi, Nm@ 1nt2 (pl 1nt # timp normat pe total producie$ (pl < ond de timp plani icat pt. un muncitor. (pl@".$)) ore 1nt@ timp normat unitar H volumul produciei >III.3.D 2e determin numrul de muncitori direct productivi pe iecare mi=loc i34
Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I Page #) o #$

CIII.#.D

Pentru fundamentarea necesarului de salariai pentru celelalte categorii n afar de muncitorii direct productivi i a fondului de salarii aferent acestora s=a plecat de la un numr de salariai i salariul mediu lunar din anul trecut, in4ndu=se cont de cre terile prevzute pentru anul de plan, at4t n ceea ce prive te numrul de salariai c4t i salariul mediu lunar. 0umrul de salariai,
' ' ' ' ' '

secia ", %)H""9@% =I %)J%@%%$ secia %, 55H""9@' =I 55J'@'"$ secia !, %3H""9@! =I %3J!@!"$ atelier reparaii, "")H(9@3 =I "")J3@""3$ atelier sculrie, !5H(9@% =I !5J%@!($ compartimente '%J6@''. funcionale, '%H'9@6 =I

Salariul mediu lunar in anul de plan pentru muncitorii indirect productivi4


'

secia secia secia atelier %(.!!(,5$

", %, !, reparaii,

%'.56)H"%,59@!.!"(,5 %%.3))H"%,59@%.35) %!.5))H"%,59@%.:!(,5 %6.!))H"%,59@!.)!(,5

=I =I =I =I

%'.56)J!.!"(,5@%:.35.6+9
'

%%.3))J%.35)@%5.'5)$
'

%!.5))J%.:!(,5@%'.6!(,5$
'

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page #+ o #$

'

atelier %5.:3(,5$

sculrie,

%!."))H"%,59@%.33(,5

=I

compartimente funcionale, !3.6))H"#6+8@).$00 'N )3.#00.

CAPITOLUL material

IV.

Apro)izionarea

te"nico/

(undamentarea necesarului de resurse materiale penru realizarea productiei se ace porninid de la nivelul productiei plani icate e3primate in unitati izice. ;n cadrul programelor de msuri tehnico=organizatorice se constituie fabricaie i cea privind mbuntirea reetei de obinerea semifabricatului 2" prin pentru

introducerea unei noi materii prime F' cu un pre de aprovizionare de "5.3)) u.m. pe ton. Ast el noua reet de fabricaie va fi,
' ' ' '

!" < )089 !# < 3#89 !3 < "-89 !- < "#8.

Pentru materiile prime directe si semi abricatele din cooperare necesarul cantitativ si valoric se determina cu relatia 4 Nc @BplLncc
Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

CI&.".D
Page #- o #$

Bpl < volumul produciei planificate$ ncc < norma de consum cantitativ. Nv @ NcLpa pa # preul de aprovizionare NcOnecesar cantitativ NvOnecesar valoric Prin normele de consum cantitative n cc pentru materiile prime !"6 !#6 !3 i F' utilizate n elaborarea ar&ei se stabile te n funcie de greutatea unei ar&e i compozii la incrctur a acestuia,4
' ' ' ' ' '

CI&.#.D

!" < ncc @ +0L)08 @ #0 t9 !# < ncc @ +0L3#8 @ "- t9 !3 < ncc @ +0L"-8 @ $ t9 !- ' ncc@ +0L"#8 @ - t9 !) ' #06- :g2produs !+ < 3-6+ :g2produs
< < < < < < < < < <

Nc" @ -..$0L#0 @ "3+.-00 t* ar&$ Nv" @ "3+.-00L-.00 @ /0$.+#0.000 u.m.9 Nc# @ -..$0L"- @ "0$.)$0 t* ar&$ Nv# @ "0"..00 L )300 @ )...3"#.000 u.m.9 Nc3 @ -..$0 L $ @ +).#)0 t* ar&$ Nv3 @ /)./#0 L "$.+00 @ ".00$.$-).000 u.m.9 Nc- @ -..$0 L - @ 6).'3) t* ar&$ Nv- @ )0.-$0 L "+.$00 @ -)#..)).000 u.m. mv) @ "0- M "3/.--$ @ ").$0).$0$ t* ar&$ mv+ @ "+) M #)..).0 @ 3$.""0.3$0 u.m.

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page #. o #$

;a seciile de producie de baz, necesarul de combustibil i ap a crescut cu ")9 n anul de plan fa de anul de baz. ;a atelierul de reparaii combustibil tabelul I&." 4 Tabel +I.$.Necesarul de combustibil i apa
Nr. crt. -. &. 0. (. ). 2. D#nu+ r# &ecia $ &ecia 2 &ecia % Atelier de reparaii Atelier de sculrie Co+*art +#nte funcionale Art co%# au6 % ar# 7u.+.8 (.&0).''' 0.'02.''' &.24).''' &.0)(.('' &.'-4.2'' -.25'.''' O, #ct# d# n!#ntar 7u.+.8 -.5-).''' -.&)(.''' 42&.)'' -.0)'.''' -.((3.&'' 4)'.'''

i sculrie, necesarul de

i ap a crescut cu $86 iar n compartimentele

funcionale a rmas ca n anul de baz dupa cum arata i

D. Conc%u. F na%#
Planul de Dezvoltare Economic a unei ntreprinderi reprezinta o srategie economica eficienta care permite realizarea obiectivelor propuse in conditiile unei economii concurentiale si a unui mediu economic comple3 si dinamic. -re terea numarului de muncitori de la ./0 la $## prin introducerea sc*imbului III a determinat o crestere a volumuilui de produse. 7mplicit aceasta crestere a volumului de produse are ca i efect o cre tere a consumurilor de resurse ca ,energie electrica, combustibil, apa, materii prime, salarii, .a.

Barbus !arius Proiect A.%.S.P. Anul & I%D!'I(R Sem. I

Page #$ o #$