Sunteți pe pagina 1din 2

Parlamentul European

Parlamentul European a fost nfiinat prin Tratatul de la Roma (1957) pentru a reprezenta popoarele statelor reunite n cadrul Uniunii Europene ! fiind sin"ura instituie a c#rei componen# este sta$ilit# prin ale"eri li$ere! la ni%el european &i ale c#rei &edine &i deli$er#ri sunt pu$lice' (niial! PE a fost or"anizat ca un ansam$lu deli$erati%! cu funcie consultati%# &i constituit din mem$ri ai parlamentelor naionale' Tratatele de la )aastric*t &i de la +msterdam au adus sc*im$#ri ma,ore ale rolului PE! acesta de%enind un or"an cu funcii politice &i cu puteri le"islati%e &i $u"etare' Primele ale"eri parlamentare au a%ut loc n 1979! din acel moment desf#&ur-ndu.se sistematic o dat# la fiecare 5 ani' )em$rii PE sunt ale&i prin %ot uni%ersal direct &i prin sistemul reprezent#rii proporionale! fiind "rupai n funcie de partidele politice pe care le reprezint# &i nu de naionalit#ile lor (e/ist# ns# &i mem$ri independeni)' +le"erile parlamentare se desf#&oar# la ni%el de 0)! pe $az# de sisteme diferite! astfel1 2 la ni%el re"ional 1 )area 3ritanie! (talia &i 3el"ia4 2 la ni%el naional1 5rana! 0pania! 6anemarca4 2 sistem mi/t1 7ermania' 8n 3el"ia! 7recia &i 9u/em$ur"! %otul este o$li"atoriu' :um#rul de locuri ce i re%ine fiec#rui 0) n PE este sta$ilit n funcie de populaia 0) respecti%! pe $aza unui sistem de proporionalitate ce permite reprezentarea con%ena$il# a statelor cu o populaie mai mic#' ;a e%oluie a componenei PE tre$uie menionat# cre&terea num#rului euro. parlamentarilor reprezentai de femei < de la 1=! 5> la ?9!7>' Ultimele ale"eri au a%ut loc n 1999! urm#toarele fiind pre%#zute pentru anul ?@@A < c-nd num#rul locurilor parlamentare %a cre&te de la =?= n prezent! la 7B? (datorit# noului %al al e/tinderii UE) < 6in punct de %edere al or"aniz#rii! PE are urm#toarele structuri1 CCPreedinte < reprezint# Parlamentul la e%enimentele cu caracter oficial &i n relaiile internaionale! prezideaz# sesiunile plenare ale Parlamentului &i sedinele interne4 CCBirou parlamentar . or"anul de re"lementare responsa$il cu $u"etul Parlamentului! cu pro$lemele administrati%e! or"anizatorice &i de personal4 CCConferina preedinilor < or"an politic al Parlamentului! constituit din Pre&edintele Parlamentului &i pre&edinii "rup#rilor politice! responsa$il cu sta$ilirea ordinii de zi a &edinelor plenare! fi/area calendarului acti%it#ilor desf#&urate de or"anismele parlamentare &i sta$ilirea competenei comisiilor si dele"atiilor parlamentare! precum &i a num#rul mem$rilor acestora4 +stfel! un parlamentar lu/em$ur"*ez reprezint# 7? @@@ de persoane! n timp ce unul "erman reprezint# D?9 @@@ de persoane! unul italian < ==? @@@ persoane &i unul suedez < A@? @@@ persoane' CCComitete < or"anizeaz# acti%itatea PE pe domenii de acti%itate &i sunt mp#rite n comitete permanente (17)! comitete temporare (=) < %ezi +ne/a ? . &i comitete parlamentare mi/te < ce menin relaiile cu parlamentele #rilor candidate4 CCSecretariat < B 5@@ de funcionari ce lucreaz# n ser%iciul PE' Rolul Parlamentului n cadrul Uniunii Europene are n %edere1 CCe/aminarea &i adoptarea le"islaiei comunitare! al#turi de ;onsiliul UE (;onsiliul de )ini&tri)! prin procedura de co.decizie4 CCapro$area (&i monitorizarea) $u"etului UE4 CCe/ercitarea funciei de control asupra altor instituii UE! cu posi$ilitatea de a nfiina

comisii de anc*et#4 CCapro$area acordurilor internaionale ma,ore! cum ar fi acordurile pri%ind aderarea de noi 0) &i acordurile comerciale sau de asociere ntre UE &i alte #ri' 6e asemenea! PE nume&te Em$usdmanul European pe o perioad# de cinci ani (ec*i%alent# mandatului parlamentar)! menin-nd astfel le"#tura cu cet#enii UE' 0ediul Parlamentului European este la 0tras$our"! unde se in &edine n fiecare lun#! timp de o s#pt#m-n#' Unele &edine se in la 3ru/elles! iar 0ecretariatul 7eneral se afl# la 9u/em$ur"' Procedurile de decizie aplica$ile la ni%elul Parlamentului sunt1 2F procedura de co-decizie < Parlamentul mparte puterea le"islati%# cu ;onsiliul4 2F procedura de aviz conform < acordul Parlamentului este o$li"atoriu pentru adoptarea unor anumite acte le"islati%e4 2F procedura de cooperare < Parlamentul poate influena deciziile ;onsiliului prin dreptul de a aduce amendamente propunerilor acestuia < aceast# procedur# a fost limitat#! n urma Tratatului de la +msterdam! la c-te%a situaii ce pri%esc uniunea economic# &i monetar#4 2F procedura de consultare < Parlamentului i este cerut# o opinie! ce este fundamentat# de unu din comitetele sale4 Tratatul de la :isa a adus urm#toarele modific#ri pri%ind funcionarea Parlamentului European1 CCfi/area num#rului de locuri la 7B?4 CCe/tinderea procedurii de co.decizie4 CCe/tinderea rolului de co.le"islator! prin acordarea dreptului de a nainta aciuni ;urii de Gustiie (cu acelea&i condiii ca &i celelalte instituii) Reforma instituional# propus# de Constituia european are n %edere1 CCsta$ilirea unui pra" de minim A euro.parlamentari pentru fiecare 0)4 CCcre&terea (p-n# aproape de du$lare) rolului PE n procesul de decizie'