Sunteți pe pagina 1din 126

Versete biblice pe subiecte http://www.azsbajura.com/pc/repere.html 01.Ajutor in necazuri 02.Autoaprecierea 03.Banii 04.Barfa 0 .Blan!etea 0".Boala 0#.Bucuria 0$.%aritatea 0&.%asatoria 10.

%instea 11.%opiii 12.%orectia !i'ina 13.%re!inciosia !i'ina 14.%re!inta 1 .%urajul 1".(escoperirea !i'initatii 1#.(efaimare si blamare 1$.(esfranare 1&.(ra)oste frateasca 20.(ra)ostea !i'ina 21.(umnezeul iubitor 22.(usmanii 23.*liberarea !e pacat 24.+elozia 2 .,rana si imbracamintea 2".-ertarea 2#.-mbelsu)area 2$.-ncre!erea 2&.-n!atoririle copiilor 30.-n!atoririle parintilor 31.-n!rumare 32.-ntelepciunea 33..enea 34..epa!area !e sine 3 ..on)e'itate 3"..umea lui (umnezeu 3#./ila 3$./inciuna 3&./an!ria 40./ania 41./antuirea 42./oartea 43./ultumire 44.0nestitatea 4 .0spitalitatea 4".1acea 4#.1ocainta 4$.1ofta 4&.1rotectia !i'ina

0.2ab!area 1.2ascumpararea !in pacat 2.2obia 3.2u)aciunea 4.2usinea .3aracia ".3in)uratatea #.3peranta $.3piritualitatea &.3piritul sfant "0.3prijinul !i'in "1.3uccesul "2.3upunerea "3.4eama "4.Viata 'esnica " .Vina "".5milinta

Ajutor in necazuri 1salmii6 3# 3& 3c7parea celor neprih7ni8i 'ine !e la (omnul9 *l este ocrotitorul lor la 'remea necazului. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< 1salmii6 14" $ (omnul !eschi!e ochii orbilor9 (omnul =n!reapt7 pe cei =nco'oia8i9 (omnul iube>te pe cei neprih7ni8i. :1salmii 14" Ascultati acest capitol;< ?aum6 1 # (omnul este bun6 *l este un loc !e sc7pare =n ziua necazului9 >i cunoa>te pe cei ce se =ncre! =n *l. :?aum 1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3# 24 !ac7 se =nt@mpl7 s7 ca!76 nu este !obor@t !e tot6 c7ci (omnul =l apuc7 !e m@n7. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< 1salmii6 32 # 4u e>ti ocrotirea mea6 4u m7 sco8i !in necaz6 4u m7 =nconjori cu c@nt7ri !e izb7'ire. :1salmii 32 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 #1 20 ?eAai f7cut s7 trecem prin multe necazuri >i nenorociri9 !ar ne 'ei !a iar7>i 'ia8a6 ne 'ei scoate iar7>i !in a!@ncurile p7m@ntului.

:1salmii #1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 42 11 1entru ce te m@hne>ti6 suflete6 >i )emi =n7untrul meuB ?7!7j!uie>te =n (umnezeu6 c7ci iar7>i Cl 'oi l7u!a9 *l este m@ntuirea mea >i (umnezeul meu. :1salmii 42 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 #3 2" %arnea >i inima pot s7 mi se pr7p7!easc7: fiin!c7 (umnezeu 'a fi pururea st@nca inimii mele >i partea mea !e mo>tenire. :1salmii #3 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 &1 10 !e aceea nici o nenorocire nu te 'a ajun)e6 nici o ur)ie nu se 'a apropia !e cortul t7u. 11 %7ci *l 'a porunci =n)erilor 37i s7 te p7zeasc7 =n toate c7ile tale9 :1salmii &1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 12" %ei ce seam7n7 cu lacrimi6 'or secera cu c@nt7ri !e 'eselie. " %el ce umbl7 pl@n)@n!6 c@n! arunc7 s7m@n8a6 se =ntoarce cu 'eselie6 c@n! =>i str@n)e snopii. :1salmii 12" Ascultati acest capitol;< 1salmii6 31 23 -ubi8i !ar pe (omnul6 to8i cei iubi8i !e *l. %7ci (omnul p7ze>te pe cei cre!incio>i6 >i pe!epse>te aspru pe cei m@n!ri. :1salmii 31 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 "$ 13 1e c@n! 'oi '7 o!ihni8i =n mijlocul staulelor6 aripile porumbelului sunt acoperite !e ar)int6 >i penele lui sunt !e un )alben auriu. A :1salmii "$ Ascultati acest capitol;< -o'6 $ 20 ?u6 (umnezeu nu leap7!7 pe omul f7r7 prihan76 >i nu ocrote>te pe cei r7i. 21 Ba =nc76 *l =8i umple )ura cu stri)7te !e bucurie6 >i buzele cu c@nt7ri !e 'eselie. :-o' $ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 22 24 %7ci *l nici nu !ispre8uie>te6 nici nu ur7>te necazurile celui nenorocit6 >i nuADi ascun!e Ea8a !e el6 ci =l ascult7 c@n! stri)7 c7tre *l.

:1salmii 22 Ascultati acest capitol;< -o'6 1& (e >ase ori te 'a izb7'i !in necaz6 >i !e >apte ori nu te 'a atin)e r7ul. :-o' Ascultati acest capitol;< 1salmii6 & & (omnul este sc7parea celui asuprit6 sc7pare la 'reme !e necaz. :1salmii & Ascultati acest capitol;< 1salmii6 13$ # %@n! umblu =n mijlocul str@mtor7rii6 4u m7 =n'iorezi6 C8i =ntinzi m@na spre m@nia 'r7jma>ilor mei6 >i !reapta 4a m7 m@ntuie>te. :1salmii 13$ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 1$ 2$ (a6 4u =mi aprinzi lumina mea. (omnul6 (umnezeul meu6 =mi lumineaz7 =ntunericul meu. :1salmii 1$ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 34 1& (e multe ori 'ine nenorocirea peste cel f7r7 prihan76 !ar (omnul =l scap7 tot!eauna !in ea. :1salmii 34 Ascultati acest capitol;< 1lan)erile lui -eremia6 3 31 %7ci (omnul nu leap7!7 pentru tot!eauna. 32 %i6 c@n! m@hne>te pe cine'a6 3e =n!ur7 iar7>i !e el6 !up7 =n!urarea .ui cea mare: 33 c7ci *l nu nec7je>te cu pl7cere6 nici nu m@hne>te bucuros pe copiii oamenilor. :1lan)erile lui -eremia 3 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 1$ 2 (oamne6 4u e>ti st@nca mea6 cet78uia mea6 izb7'itorul meu; (umnezeule6 4u e>ti st@nca mea6 =n care m7 ascun!6 scutul meu6 t7ria care m7 scap76 >i =nt7ritura mea; :1salmii 1$ Ascultati acest capitol;< /ica6 # $ ?u te bucura !e mine6 'r7jma>76 c7ci chiar !ac7 am c7zut6 m7 'oi scula iar7>i6 chiar !ac7 stau =n =ntuneric6 totu>i (omnul este .umina mea; & Voi suferi m@nia (omnului6 c7ci am p7c7tuit =mpotri'a .ui6 A p@n7 ce *l =mi 'a ap7ra pricina >iAmi 'a face !reptate9 *l m7

'a scoate la lumin76 >i 'oi pri'i !reptatea .ui. :/ica # Ascultati acest capitol;< -oan6 1" 33 VAam spus aceste lucruri ca s7 a'e8i pace =n /ine. Cn lume 'e8i a'ea necazuri9 !ar =n!r7zni8i6 *u am biruit lumea.F :-oan 1" Ascultati acest capitol;< Autoaprecierea -o'6 33 $ (ar tu ai spus =n auzul meu6 >i am auzit sunetul cu'intelor tale: & 63unt curat6 sunt f7r7 p7cat6 sunt f7r7 prihan76 nu este f7r7!ele)e =n mine. :-o' 33 Ascultati acest capitol;< -o'6 3 2 FC8i =nchipui c7 ai !reptate6 >i crezi c7 te =n!rept78e>ti =naintea lui (umnezeu6 :-o' 3 Ascultati acest capitol;< -saia6 21 Vai !e cei ce se socotesc =n8elep8i6 >i se cre! pricepu8i; :-saia Ascultati acest capitol;< -o'6 3 13 (e)eaba stri)76 c7ci (umnezeu nAascult76 %el Atotputernic nu ia aminte. :-o' 3 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2" 12 (ac7 'ezi un om care se cre!e =n8elept6 po8i s7 ai mai mult7 n7!ej!e pentru un nebun !ec@t pentru el. A :1ro'erbele 2" Ascultati acest capitol;< +alateni6 " 3 (ac7 'reunul cre!e c7 este ce'a6 m7car c7 nu este nimic6 se =n>eal7 sin)ur. :+alateni " Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6 10 1# %i6 Foricine se lau!76 s7 se lau!e =n (omnul.F 1$ 1entru c7 nu cine se lau!7 sin)ur6 'a fi primit6 ci acela pe care (omnul =l lau!7. :2 %orinteni 10 Ascultati acest capitol;< -oan6 & 41 F(ac7 a8i fi orbiF6 leAa r7spuns -sus6 FnAa8i a'ea p7cat9 !ar acum zice8i: 6Ve!em.G 4ocmai !e aceea6 p7catul 'ostru

r7m@ne.F :-oan & Ascultati acest capitol;< -saia6 "4 " 4o8i am ajuns ca ni>te necura8i6 >i toate faptele noastre bune sunt ca o hain7 m@njit7. 4o8i suntem ofili8i ca o frunz76 >i nele)iuirile noastre ne iau ca '@ntul. :-saia "4 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2$ 2 %el lacom st@rne>te certuri6 !ar cel ce se =ncre!e =n (omnul este s7turat !in bel>u). A 2" %ine se =ncre!e =n inima lui este un nebun6 !ar cine umbl7 =n =n8elepciune 'a fi m@ntuit. A :1ro'erbele 2$ Ascultati acest capitol;< .uca6 1" 1 -sus leAa zis: FVoi c7uta8i s7 '7 ar7ta8i neprih7ni8i =naintea oamenilor6 !ar (umnezeu '7 cunoa>te inimile9 pentru c7 ce este =n7l8at =ntre oameni6 este o ur@ciune =naintea lui (umnezeu. :.uca 1" Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2# 2 37 te lau!e altul6 nu )ura ta6 un str7in6 nu buzele tale. :1ro'erbele 2# Ascultati acest capitol;<

Banii 1ro'erbele6 23 4 ?u te chinui ca s7 te =mbo)78e>ti6 nuA8i pune priceperea =n aceasta. Abia 8iAai aruncat ochii spre ea >i nu mai este9 c7ci bo)78ia =>i face aripi6 >i6 ca 'ulturul6 =>i ia zborul spre ceruri. :1ro'erbele 23 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3# 1" /ai mult face pu8inul celui neprih7nit6 !ec@t bel>u)ul multor r7i. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< *clesiastul6 4

" /ai bine o m@n7 plin7 !e o!ihn76 !ec@t am@n!oi pumnii plini !e tru!7 >i )oan7 !up7 '@nt. :*clesiastul 4 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 12 F1entru c7 cei nenoroci8i sunt asupri8i >i pentru c7 s7racii )em6 acumF6 zice (omnul6 F/7 scol6 >i a!uc m@ntuire celor obij!ui8i.F :1salmii 12 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1# %ine =>i bate joc !e s7rac6 =>i bate joc !e %el ce lAa f7cut9 cine se bucur7 !e o nenorocire6 nu 'a r7m@ne nepe!epsit. A :1ro'erbele 1# Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 22 22 ?u !espuia pe s7rac6 pentru c7 este s7rac6 >i nu asupri pe nenorocitul care st7 la poart7; :1ro'erbele 22 Ascultati acest capitol;< 1 4imotei6 " 1# Cn!eamn7 pe bo)a8ii 'eacului acestuia s7 nu se =n)@mfe6 >i s7 nuA>i pun7 n7!ej!ea =n ni>te bo)78ii nestatornice6 ci =n (umnezeu6 care ne !7 toate lucrurile !in bel>u)6 ca s7 ne bucur7m !e ele. 1$ Cn!eamn7Ai s7 fac7 bine6 s7 fie bo)a8i =n fapte bune6 s7 fie !arnici6 )ata s7 simt7 =mpreun7 cu al8ii6 1& a>a ca s7A>i str@n)7 pentru 'remea 'iitoare !rept comoar7 o bun7 temelie pentru ca s7 apuce a!e'7rata 'ia87. :1 4imotei " Ascultati acest capitol;< *clesiastul6 12 (ulce este somnul lucr7torului6 fie c7 a m@ncat mult6 fie c7 a m@ncat pu8in9 !ar pe cel bo)at nuAl las7 =mbuibarea s7 !oarm7. 13 *ste un mare r7u6 pe care lAam '7zut sub soare: a'u8ii p7strate spre nefericirea st7p@nului lor. 14 (ac7 se pier! aceste bo)78ii prin 'reo =nt@mplare nenorocit76 >i el are un fiu6 fiului nuAi r7m@ne nimic =n m@ini. :*clesiastul Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 $ 1$ %i a!uA8i aminte !e (omnul6 (umnezeul t7u6 c7ci *l =8i 'a !a putere s7 le c@>ti)i6 ca s7 =nt7reasc7 le)7m@ntul =ncheiat cu p7rin8ii 'o>tri prin jur7m@nt6 cum face ast7zi. :(euteronomul $ Ascultati acest capitol;< -o'6

1 Astfel6 (umnezeu ocrote>te pe cel slab =mpotri'a amenin87rilor lor6 >iAl scap7 !in m@na celor puternici. 1" A>a =nc@t n7!ej!ea sprijine>te pe cel nenorocit6 iar f7r7!ele)ea =>i =nchi!e )ura. :-o' Ascultati acest capitol;< 1salmii6 & 1$ %7ci cel nenorocit nu este uitat pe 'ecie6 n7!ej!ea celor s7rmani nu piere pe 'ecie. :1salmii & Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 11 4 Cn ziua m@niei6 bo)78ia nu sluje>te la nimic9 !ar neprih7nirea izb7'e>te !e la moarte. :1ro'erbele 11 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 11 2$ %ine se =ncre!e =n bo)78ii 'a c7!ea6 !ar cei neprih7ni8i 'or =n'erzi ca frunzi>ul. A :1ro'erbele 11 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2$ 20 5n om cre!incios este n7p7!it !e binecu'@nt7ri6 !ar cel ce 'rea s7 se =mbo)78easc7 repe!e nu r7m@ne nepe!epsit. A :1ro'erbele 2$ Ascultati acest capitol;< *zechiel6 # 1& C>i 'or arunca ar)intul pe uli8e6 >i aurul lor le 'a fi o sc@rb7. Ar)intul sau aurul lor nu poate s7Ai scape =n ziua ur)iei (omnului9 nu poate nici s7 le sature sufletul6 nici s7 le umple m7runtaiele9 c7ci el iAa aruncat =n nele)iuirea lor. :*zechiel # Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 13 # 5nul face pe bo)atul6 >i nAare nimic6 altul face pe s7racul6 >i are totu>i mari a'u8ii6 A :1ro'erbele 13 Ascultati acest capitol;< *clesiastul6 10 %ine iube>te ar)intul6 nu se satur7 nicio!at7 !e ar)int6 >i cine iube>te bo)78ia mult76 nu tra)e folos !in ea. Di aceasta este o !e>ert7ciune; :*clesiastul Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 22 2 Bo)atul >i s7racul se =nt@lnesc: (omnul iAa f7cut >i pe unul >i pe altul. A :1ro'erbele 22 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 22

1" %ine asupre>te pe s7rac ca s7A>i m7reasc7 a'u8ia6 'a trebui s7 !ea >i el altuia mai bo)at >i 'a !uce lips7. A :1ro'erbele 22 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2$ " /ai mult pre8uie>te s7racul care umbl7 =n neprih7nirea lui6 !ec@t bo)atul care umbl7 pe c7i sucite. A :1ro'erbele 2$ Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2$ 22 5n om pizma> se )r7be>te s7 se =mbo)78easc76 >i nu >tie c7 lipsa 'a 'eni peste el. A :1ro'erbele 2$ Ascultati acest capitol;< -o'6 3" 1 (ar (umnezeu scap7 pe cel nenorocit prin nenorocirea lui6 >i prin suferin87 =l =n>tiin8eaz7. :-o' 3" Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1 1" /ai bine pu8in6 cu fric7 !e (omnul6 !ec@t o mare bo)78ie6 cu tulburare; A :1ro'erbele 1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 41 1 Eerice !e cel ce =n)rije>te !e cel s7rac; %7ci =n ziua nenorocirii (omnul =l izb7'e>te9 :1salmii 41 Ascultati acest capitol;<

Barfa .e'iticul6 1& 1" 37 nu umbli cu b@rfeli =n poporul t7u. 37 nu te ri!ici =mpotri'a 'ie8ii aproapelui t7u. *u sunt (omnul. :.e'iticul 1& Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1$ $ %u'intele b@rfitorului sunt ca pr7jiturile: alunec7 p@n7 =n fun!ul m7runtaielor. A :1ro'erbele 1$ Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 20 1& %ine umbl7 cu b@rfeli !7 pe fa87 lucrurile ascunse9 >i cu cel ce nuA>i poate 8ine )ura s7 nu te amesteci. A :1ro'erbele 20 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 11 13 %ine umbl7 cu b@rfeli !7 pe fa87 lucruri ascunse6 !ar sufletul cre!incios 8ine ce i sAa =ncre!in8at. A :1ro'erbele 11 Ascultati acest capitol;<

1ro'erbele6 1" 2$ 0mul neast@mp7rat st@rne>te certuri6 >i p@r@torul !ezbin7 pe cei mai buni prieteni. A :1ro'erbele 1" Ascultati acest capitol;< 1salmii6 2 2 .imba ta nu n7scoce>te !ec@t r7utate6 ca un brici ascu8it6 'iclean ce e>ti; :1salmii 2 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2 23 V@ntul !e miaz7noapte a!uce ploaia6 >i limba cle'etitoare a!uce o fa87 m@hnit7. A :1ro'erbele 2 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 20 20 (ac7 cine'a blestem7 pe tat7l s7u >i pe mama sa6 i se 'a stin)e lumina =n mijlocul =ntunericului. A 21 0 mo>tenire repe!e c@>ti)at7 !e la =nceput6 nu 'a fi binecu'@ntat7 la sf@r>it. A 22 ?u zice: FCi 'oi =ntoarce eu r7ul;F ?7!7j!uie>te =n (omnul6 >i *l te 'a ajuta. A :1ro'erbele 20 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 34 13 Eere>teA8i limba !e r7u6 >i buzele !e cu'inte =n>el7toare; :1salmii 34 Ascultati acest capitol;<

Blan!etea

.e'iticul6 1& 1" 37 nu umbli cu b@rfeli =n poporul t7u. 37 nu te ri!ici =mpotri'a 'ie8ii aproapelui t7u. *u sunt (omnul. :.e'iticul 1& Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1$ $ %u'intele b@rfitorului sunt ca pr7jiturile: alunec7 p@n7 =n fun!ul m7runtaielor. A :1ro'erbele 1$ Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 20 1& %ine umbl7 cu b@rfeli !7 pe fa87 lucrurile ascunse9 >i cu cel ce nuA>i poate 8ine )ura s7 nu te amesteci. A :1ro'erbele 20 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 11 13 %ine umbl7 cu b@rfeli !7 pe fa87 lucruri ascunse6 !ar sufletul cre!incios 8ine ce i sAa =ncre!in8at. A :1ro'erbele 11 Ascultati acest capitol;<

1ro'erbele6 1" 2$ 0mul neast@mp7rat st@rne>te certuri6 >i p@r@torul !ezbin7 pe cei mai buni prieteni. A :1ro'erbele 1" Ascultati acest capitol;< 1salmii6 2 2 .imba ta nu n7scoce>te !ec@t r7utate6 ca un brici ascu8it6 'iclean ce e>ti; :1salmii 2 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2 23 V@ntul !e miaz7noapte a!uce ploaia6 >i limba cle'etitoare a!uce o fa87 m@hnit7. A :1ro'erbele 2 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 20 20 (ac7 cine'a blestem7 pe tat7l s7u >i pe mama sa6 i se 'a stin)e lumina =n mijlocul =ntunericului. A 21 0 mo>tenire repe!e c@>ti)at7 !e la =nceput6 nu 'a fi binecu'@ntat7 la sf@r>it. A 22 ?u zice: FCi 'oi =ntoarce eu r7ul;F ?7!7j!uie>te =n (omnul6 >i *l te 'a ajuta. A :1ro'erbele 20 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 34 13 Eere>teA8i limba !e r7u6 >i buzele !e cu'inte =n>el7toare; :1salmii 34 Ascultati acest capitol;<

Boala -aco'6 14 *ste 'reunul printre 'oi bolna'B 37 cheme pe prezbiterii Hsau: b7tr@niiI bisericii9 >i s7 se roa)e pentru el6 !up7 ceAl 'or un)e cu unt!elemn =n ?umele (omnului. 1 2u)7ciunea f7cut7 cu cre!in87 'a m@ntui pe cel bolna'6 >i (omnul =l 'a =ns7n7to>a9 >i !ac7 a f7cut p7cate6 =i 'or fi iertate. 1" /7rturisi8iA'7 unii altora p7catele6 >i ru)a8iA'7 unii pentru al8ii6 ca s7 fi8i 'in!eca8i. /are putere are ru)7ciunea fierbinte a celui neprih7nit. :-aco' Ascultati acest capitol;< /atei6 & 2$ (up7 ce a intrat =n cas76 orbii au 'enit la *l. Di -sus leAa zis: F%re!e8i c7 pot face lucrul acestaBF F(a6 (oamneF6 -Aau r7spuns ei.

2& Atunci 3Aa atins !e ochii lor6 >i a zis: FEac7A'iAse !up7 cre!in8a 'oastr7;F 30 Di li sAau !eschis ochii. -sus leAa poruncit cu tot !ina!insul >i leAa zis: FVe!e8i6 s7 nu >tie nimeni.F :/atei & Ascultati acest capitol;< -eremia6 1# 14 Vin!ec7Am76 4u6 (oamne6 >i 'oi fi 'in!ecat9 m@ntuie>teAm7 4u6 >i 'oi fi m@ntuit9 c7ci 4u e>ti sla'a mea; :-eremia 1# Ascultati acest capitol;< /atei6 23 A>a c76 !ac7 =8i a!uci !arul la altar6 >i acolo =8i a!uci aminte c7 fratele t7u are ce'a =mpotri'a ta6 24 las7A8i !arul acolo =naintea altarului6 >i !uAte =nt@i !e =mpac7Ate cu fratele t7u9 apoi 'ino !e a!uA8i !arul. :/atei Ascultati acest capitol;< /atei6 & " (ar6 ca s7 >ti8i c7 Eiul omului are putere pe p7m@nt s7 ierte p7catele6 A F3coal7AteF6 a zis *l sl7b7no)ului6 Fri!ic7A8i patul6 >i !uAte acas7.F # 3l7b7no)ul sAa sculat6 >i sAa !us acas7. :/atei & Ascultati acest capitol;< -eremia6 30 1# (ar te 'oi 'in!eca6 >i =8i 'oi le)a r7nile6 zice (omnul. %7ci ei te numesc: 6%el iz)onitG6 63ionul acela !e care nim7nui nuAi pas7.F :-eremia 30 Ascultati acest capitol;< *Jo!ul6 23 2 Voi s7 sluji8i (omnului6 (umnezeului 'ostru6 >i *l '7 'a binecu'@nta p@inea >i apele6 >i 'oi !ep7rta boala !in mijlocul t7u. :*Jo!ul 23 Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 2 24 *l a purtat p7catele noastre =n trupul 37u6 pe lemn6 pentru ca noi6 fiin! mor8i fa87 !e p7cate6 s7 tr7im pentru neprih7nire9 prin r7nile .ui a8i fost 'in!eca8i. :1 1etru 2 Ascultati acest capitol;< -saia6 3 (ar *l era str7puns pentru p7catele noastre6 z!robit pentru f7r7!ele)ile noastre. 1e!eapsa6 care ne !7 pacea6 a c7zut

peste *l6 >i prin r7nile .ui suntem t7m7!ui8i. :-saia 3 Ascultati acest capitol;<

Bucuria

-saia6 12 (a6 'e8i ie>i cu bucurie6 >i 'e8i fi c7l7uzi8i =n pace. /un8ii >i !ealurile 'or r7suna !e 'eselie =naintea 'oastr76 >i to8i copacii !in c@mpie 'or bate !in palme. :-saia Ascultati acest capitol;< 1salmii6 $& 1 Eerice !e poporul6 care cunoa>te sunetul tr@mbi8ei6 care umbl7 =n lumina Ee8ei 4ale6 (oamne; 1" *l se bucur7 ne=ncetat !e ?umele 47u6 >i se f7le>te cu !reptatea 4a. :1salmii $& Ascultati acest capitol;< 1salmii6 11$ 1 3tri)7te !e biruin87 >i !e m@ntuire se =nal87 =n corturile celor neprih7ni8i: !reapta (omnului c@>ti)7 biruin8a; :1salmii 11$ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 4 # 4uAmi !ai mai mult7 bucurie =n inima mea6 !ec@t au ei c@n! li se =nmul8e>te ro!ul )r@ului >i al 'inului. :1salmii 4 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 12" %ei ce seam7n7 cu lacrimi6 'or secera cu c@nt7ri !e 'eselie. " %el ce umbl7 pl@n)@n!6 c@n! arunc7 s7m@n8a6 se =ntoarce cu 'eselie6 c@n! =>i str@n)e snopii. :1salmii 12" Ascultati acest capitol;< 1salmii6 &# 11 .umina este sem7nat7 pentru cel neprih7nit6 >i bucuria pentru cei cu inima curat7. 12 ?eprih7ni8ilor6 bucura8iA'7 =n (omnul6 >i m7ri8i prin lau!ele 'oastre sfin8enia .ui; :1salmii &# Ascultati acest capitol;< -o'6 22 2" Atunci %el Atotputernic 'a fi !esf7tarea ta6 >i =8i 'ei ri!ica fa8a spre (umnezeu. :-o' 22 Ascultati acest capitol;<

-oan6 1 11 VAam spus aceste lucruri6 pentru ca bucuria /ea s7 r7m@n7 =n 'oi6 >i bucuria 'oastr7 s7 fie !eplin7. :-oan 1 Ascultati acest capitol;< ,abacuc6 3 1$ eu tot m7 'oi bucura =n (omnul6 m7 'oi bucura =n (umnezeul m@ntuirii mele; :,abacuc 3 Ascultati acest capitol;< -saia6 1 11 Astfel cei r7scump7ra8i !e (omnul se 'or =ntoarce6 'or 'eni =n 3ion cu c@nt7ri !e biruin876 >i o bucurie 'e>nic7 le 'a =ncununa capul9 =i 'a apuca 'eselia >i bucuria6 iar !urerea >i )emetele 'or fu)i. :-saia 1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 33 21 (a6 inima noastr7 =>i )7se>te bucuria =n *l6 c7ci a'em =ncre!ere =n ?umele .ui cel 3f@nt. :1salmii 33 Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 1 $ pe care 'oi Cl iubi8i f7r7 s7A. fi '7zut6 cre!e8i =n *l6 f7r7 s7A. 'e!e8i6 >i '7 bucura8i cu o bucurie ne)r7it7 >i str7lucit76 :1 1etru 1 Ascultati acest capitol;< -saia6 "1 10 F/7 bucur =n (omnul6 >i sufletul /eu este plin !e 'eselie =n (umnezeul /eu9 c7ci /Aa =mbr7cat cu hainele m@ntuirii6 /Aa acoperit cu mantaua izb7'irii6 ca pe un mire =mpo!obit cu o cunun7 =mp7r7teasc76 >i ca o mireas76 =mpo!obit7 cu sculele ei. :-saia "1 Ascultati acest capitol;< ?eemia6 $ 10 *i leAau zis: F(uce8iA'7 !e m@nca8i c7rnuri )rase >i be8i b7uturi !ulci6 >i trimite8i c@te o parte >i celor ce nAau nimic pre)7tit6 c7ci ziua aceasta este =nchinat7 (omnului nostru9 nu '7 m@hni8i6 c7ci bucuria (omnului 'a fi t7ria 'oastr7.F :?eemia $ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 "4 10 %el neprih7nit se bucur7 =n (omnul >i =n *l =>i caut7 sc7parea9 to8i cei cu inima f7r7 prihan7 se lau!7 c7 sunt ferici8i.

:1salmii "4 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 "3 /i se satur7 sufletul ca !e ni>te bucate )rase >i miezoase6 >i )ura mea 4e lau!7 cu stri)7te !e bucurie pe buze6 :1salmii "3 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 "$ 3 (ar cei neprih7ni8i se bucur76 salt7 !e bucurie =naintea lui (umnezeu6 >i nu mai pot !e 'eselie. :1salmii "$ Ascultati acest capitol;< -oan6 1" 22 4ot a>a >i 'oi: acum sunte8i plini !e =ntristare9 !ar *u '7 'oi 'e!ea iar7>i6 inima 'i se 'a bucura6 >i nimeni nu '7 'a r7pi bucuria 'oastr7. :-oan 1" Ascultati acest capitol;<

%aritatea

1salmii6 3# 3& 3c7parea celor neprih7ni8i 'ine !e la (omnul9 *l este ocrotitorul lor la 'remea necazului. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< 1salmii6 14" $ (omnul !eschi!e ochii orbilor9 (omnul =n!reapt7 pe cei =nco'oia8i9 (omnul iube>te pe cei neprih7ni8i. :1salmii 14" Ascultati acest capitol;< ?aum6 1 # (omnul este bun6 *l este un loc !e sc7pare =n ziua necazului9 >i cunoa>te pe cei ce se =ncre! =n *l. :?aum 1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3# 24 !ac7 se =nt@mpl7 s7 ca!76 nu este !obor@t !e tot6 c7ci (omnul =l apuc7 !e m@n7. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< 1salmii6 32 # 4u e>ti ocrotirea mea6 4u m7 sco8i !in necaz6 4u m7 =nconjori cu c@nt7ri !e izb7'ire. :1salmii 32 Ascultati acest capitol;<

1salmii6 #1 20 ?eAai f7cut s7 trecem prin multe necazuri >i nenorociri9 !ar ne 'ei !a iar7>i 'ia8a6 ne 'ei scoate iar7>i !in a!@ncurile p7m@ntului. :1salmii #1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 42 11 1entru ce te m@hne>ti6 suflete6 >i )emi =n7untrul meuB ?7!7j!uie>te =n (umnezeu6 c7ci iar7>i Cl 'oi l7u!a9 *l este m@ntuirea mea >i (umnezeul meu. :1salmii 42 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 #3 2" %arnea >i inima pot s7 mi se pr7p7!easc7: fiin!c7 (umnezeu 'a fi pururea st@nca inimii mele >i partea mea !e mo>tenire. :1salmii #3 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 &1 10 !e aceea nici o nenorocire nu te 'a ajun)e6 nici o ur)ie nu se 'a apropia !e cortul t7u. 11 %7ci *l 'a porunci =n)erilor 37i s7 te p7zeasc7 =n toate c7ile tale9 :1salmii &1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 12" %ei ce seam7n7 cu lacrimi6 'or secera cu c@nt7ri !e 'eselie. " %el ce umbl7 pl@n)@n!6 c@n! arunc7 s7m@n8a6 se =ntoarce cu 'eselie6 c@n! =>i str@n)e snopii. :1salmii 12" Ascultati acest capitol;< 1salmii6 31 23 -ubi8i !ar pe (omnul6 to8i cei iubi8i !e *l. %7ci (omnul p7ze>te pe cei cre!incio>i6 >i pe!epse>te aspru pe cei m@n!ri. :1salmii 31 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 "$ 13 1e c@n! 'oi '7 o!ihni8i =n mijlocul staulelor6 aripile porumbelului sunt acoperite !e ar)int6 >i penele lui sunt !e un )alben auriu. A :1salmii "$ Ascultati acest capitol;< -o'6 $ 20 ?u6 (umnezeu nu leap7!7 pe omul f7r7 prihan76 >i nu ocrote>te pe cei r7i. 21 Ba =nc76 *l =8i umple )ura cu stri)7te !e bucurie6 >i buzele cu c@nt7ri !e 'eselie. :-o' $ Ascultati acest capitol;<

1salmii6 22 24 %7ci *l nici nu !ispre8uie>te6 nici nu ur7>te necazurile celui nenorocit6 >i nuADi ascun!e Ea8a !e el6 ci =l ascult7 c@n! stri)7 c7tre *l. :1salmii 22 Ascultati acest capitol;< -o'6 1& (e >ase ori te 'a izb7'i !in necaz6 >i !e >apte ori nu te 'a atin)e r7ul. :-o' Ascultati acest capitol;< 1salmii6 & & (omnul este sc7parea celui asuprit6 sc7pare la 'reme !e necaz. :1salmii & Ascultati acest capitol;< 1salmii6 13$ # %@n! umblu =n mijlocul str@mtor7rii6 4u m7 =n'iorezi6 C8i =ntinzi m@na spre m@nia 'r7jma>ilor mei6 >i !reapta 4a m7 m@ntuie>te. :1salmii 13$ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 1$ 2$ (a6 4u =mi aprinzi lumina mea. (omnul6 (umnezeul meu6 =mi lumineaz7 =ntunericul meu. :1salmii 1$ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 34 1& (e multe ori 'ine nenorocirea peste cel f7r7 prihan76 !ar (omnul =l scap7 tot!eauna !in ea. :1salmii 34 Ascultati acest capitol;< 1lan)erile lui -eremia6 3 31 %7ci (omnul nu leap7!7 pentru tot!eauna. 32 %i6 c@n! m@hne>te pe cine'a6 3e =n!ur7 iar7>i !e el6 !up7 =n!urarea .ui cea mare: 33 c7ci *l nu nec7je>te cu pl7cere6 nici nu m@hne>te bucuros pe copiii oamenilor. :1lan)erile lui -eremia 3 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 1$ 2 (oamne6 4u e>ti st@nca mea6 cet78uia mea6 izb7'itorul meu; (umnezeule6 4u e>ti st@nca mea6 =n care m7 ascun!6 scutul meu6 t7ria care m7 scap76 >i =nt7ritura mea; :1salmii 1$ Ascultati acest capitol;< /ica6 #

$ ?u te bucura !e mine6 'r7jma>76 c7ci chiar !ac7 am c7zut6 m7 'oi scula iar7>i6 chiar !ac7 stau =n =ntuneric6 totu>i (omnul este .umina mea; & Voi suferi m@nia (omnului6 c7ci am p7c7tuit =mpotri'a .ui6 A p@n7 ce *l =mi 'a ap7ra pricina >iAmi 'a face !reptate9 *l m7 'a scoate la lumin76 >i 'oi pri'i !reptatea .ui. :/ica # Ascultati acest capitol;< -oan6 1" 33 VAam spus aceste lucruri ca s7 a'e8i pace =n /ine. Cn lume 'e8i a'ea necazuri9 !ar =n!r7zni8i6 *u am biruit lumea.F :-oan 1" Ascultati acest capitol;<

%asatoria *clesiastul6 & & +ust7 'ia8a cu ne'asta6 pe care o iube>ti6 =n tot timpul 'ie8i tale !e>arte6 pe care 8iAa !atAo (umnezeu sub soare6 =n aceast7 'reme trec7toare9 c7ci aceasta =8i este partea =n 'ia876 =n mijlocul tru!ei cu care te ostene>ti sub soare. :*clesiastul & Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1 Bea ap7 !in f@nt@na ta6 >i !in iz'oarele pu8ului t7u. :1ro'erbele Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1$ -z'orul t7u s7 fie binecu'@ntat6 >i bucur7Ate !e ne'asta tinere8ii tale. 1& %erboaic7 iubit76 c7prioar7 pl7cut7: fii =mb7tat tot timpul !e !r7)7l7>iile ei6 fii =n!r7)ostit necurmat !e !ra)ostea ei; 20 Di pentru ce6 fiule6 ai fi =n!r7)ostit !e o str7in76 >i ai =mbr78i>a s@nul unei necunoscuteB :1ro'erbele Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 # 3 B7rbatul s7A>i =mplineasc7 fa87 !e ne'ast7 !atoria !e so89 >i tot a>a s7 fac7 >i ne'asta fa87 !e b7rbat. :1 %orinteni # Ascultati acest capitol;< *feseni6 22 ?e'estelor6 fi8i supuse b7rba8ilor 'o>tri ca (omnului9 23 c7ci b7rbatul este capul ne'estei6 !up7 cum >i ,ristos este capul Bisericii6 *l6 /@ntuitorul trupului.

:*feseni Ascultati acest capitol;< *feseni6 2 B7rba8ilor6 iubi8iA'7 ne'estele cum a iubit >i ,ristos Biserica >i 3Aa !at pe 3ine pentru ea6 2" ca sAo sfin8easc76 !up7 ce a cur78itAo prin botezul cu ap7 prin %u'@nt6 2# ca s7 =nf78i>eze =naintea .ui aceast7 Biseric76 sl7'it76 f7r7 pat7 f7r7 zb@rcitur7 sau altce'a !e felul acesta6 ci sf@nt7 >i f7r7 prihan7. 2$ 4ot a>a trebuie s7A>i iubeasc7 >i b7rba8ii ne'estele6 ca pe trupurile lor. %ine =>i iube>te ne'asta6 se iube>te pe sine =nsu>i. :*feseni Ascultati acest capitol;< *feseni6 31 (e aceea 'a l7sa omul pe tat7l s7u >i pe mama sa6 >i se 'a lipi !e ne'asta sa6 >i cei !oi 'or fi un sin)ur trupF. 32 4aina aceasta este mare A H'orbesc !espre ,ristos >i !espre Biseric7I. A 33 Cncolo fiecare !in 'oi s7A>i iubeasc7 ne'asta ca pe sine9 >i ne'asta s7 se team7 !e b7rbat. :*feseni Ascultati acest capitol;< 1 4imotei6 $ (ac7 nu poart7 cine'a )rij7 !e ai lui6 >i mai ales !e cei !in casa lui6 sAa lep7!at !e cre!in876 >i este mai r7u !ec@t un necre!incios. :1 4imotei Ascultati acest capitol;< %oloseni6 3 1$ ?e'estelor6 fi8i supuse b7rba8ilor 'o>tri6 cum se cu'ine =n (omnul. 1& B7rba8ilor6 iubi8iA'7 ne'estele6 >i nu 8ine8i necaz pe ele. :%oloseni 3 Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 3 # B7rba8ilor6 purta8iA'7 >i 'oi6 la r@n!ul 'ostru6 cu =n8elepciune cu ne'estele 'oastre6 !@n! cinste femeii ca unui 'as mai slab6 ca unele care 'or mo>teni =mpreun7 cu 'oi harul 'ie8ii6 ca s7 nu fie =mpie!icate ru)7ciunile 'oastre. :1 1etru 3 Ascultati acest capitol;< 4it6 2 4 ca s7 =n'e8e pe femeile mai tinere s7A>i iubeasc7 b7rba8i >i copiii9 s7 fie cump7tate6 cu 'ia8a curat76 s7A>i 'a!7 !e treburile casei6 s7 fie bune6 supuse b7rba8ilor lor6 pentru ca s7 nu se 'orbeasc7 !e r7u %u'@ntul lui (umnezeu. :4it 2 Ascultati acest capitol;<

%instea 1salmii6 $4 11 %7ci (omnul (umnezeu este un soare >i un scut6 (omnul !7 =n!urare >i sla'76 >i nu lipse>te !e nici un bine pe cei ce !uc o 'ia87 f7r7 prihan7. :1salmii $4 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 34 10 1uii !e leu !uc lips76 >i liAi foame6 !ar cei ce caut7 pe (omnul nu !uc lips7 !e nici un bine. :1salmii 34 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 10 24 %elui r7u !e ce se teme aceea i se =nt@mpl76 !ar celor neprih7ni8i li se =mpline>te !orin8a. A :1ro'erbele 10 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 13 21 ?enorocirea urm7re>te pe cei ce p7c7tuiesc6 !ar cei neprih7ni8i 'or fi r7spl7ti8i cu fericire. :1ro'erbele 13 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 12 2 0mul !e bine cap7t7 bun7'oin8a (omnului6 !ar (omnul os@n!e>te pe cel plin !e r7utate. :1ro'erbele 12 Ascultati acest capitol;< /atei6 " 33 %7uta8i mai =nt@i Cmp7r78ia lui (umnezeu >i neprih7nirea .ui6 >i toate aceste lucruri 'i se 'or !a pe !easupra. :/atei " Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 11 2$ %ine se =ncre!e =n bo)78ii 'a c7!ea6 !ar cei neprih7ni8i 'or =n'erzi ca frunzi>ul. A :1ro'erbele 11 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 $ 11 Di atunci oamenii 'or zice: F(a6 este o r7splat7 pentru cel f7r7 prihan7; (a6 este un (umnezeu care ju!ec7 pe p7m@nt;F :1salmii $ Ascultati acest capitol;< 1salmii6

12 %7ci 4u binecu'@ntezi pe cel neprih7nit6 (oamne6 >iAl =nconjori cu bun7'oin8a 4a6 cum lAai =nconjura cu un scut. :1salmii Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3 $ .a (omnul este sc7parea: binecu'@ntarea 4a s7 fie peste poporul 47u. :1salmii 3 Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 3 22 fie 1a'el6 fie Apolo6 fie %hifa6 fie lumea6 fie 'ia8a6 fie moartea6 fie lucrurile !e acum6 fie cele 'iitoare9 toate sunt ale 'oastre6 23 >i 'oi sunte8i ai lui ,ristos6 iar ,ristos este al lui (umnezeu. :1 %orinteni 3 Ascultati acest capitol;< 2omani6 $ 32 *l6 care nAa cru8at nici chiar pe Eiul 37u6 ci .Aa !at pentru noi to8i6 cum nu ne 'a !a f7r7 plat76 =mpreun7 cu *l6 toate lucrurileB :2omani $ Ascultati acest capitol;< -saia6 3 10 Bine !e cel neprih7nit; .ui =i 'a mer)e bine6 c7ci se 'a bucura !e ro!ul faptelor lui. :-saia 3 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 23 " (a6 fericirea >i =n!urarea m7 'or =nso8i =n toate zilele 'ie8ii mele6 >i 'oi locui =n %asa (omnului p@n7 la sf@r>itul zilelor mele. :1salmii 23 Ascultati acest capitol;<

%opiii Eaptele apostolilor6 1" 31 1a'el >i 3ila iAau r7spuns: F%re!e =n (omnul -sus6 >i 'ei fi m@ntuit tu >i casa ta.F :Eaptele apostolilor 1" Ascultati acest capitol;< Eaptele apostolilor6 2 3& %7ci f7)7!uin8a aceasta este pentru 'oi6 pentru copiii 'o>tri6 >i pentru to8i cei ce sunt !eparte acum6 =n oric@t !e mare

num7r =i 'a chema (omnul6 (umnezeul nostru.F :Eaptele apostolilor 2 Ascultati acest capitol;< -saia6 4 13 4o8i fiii t7i 'or fi ucenici ai (omnului6 >i mare 'a fi prop7>irea fiilor t7i. :-saia 4 Ascultati acest capitol;< -saia6 44 3 %7ci 'oi turna ape peste p7m@ntul =nsetat >i r@uri pe p7m@ntul uscat9 'oi turna (uhul /eu peste s7m@n8a ta6 >i binecu'@ntarea /ea peste o!raslele tale6 :-saia 44 Ascultati acest capitol;< /arcu6 10 14 %@n! a '7zut -sus acest lucru6 3Aa m@niat6 >i leAa zis: F.7sa8i copila>ii s7 'in7 la /ine6 >i nuAi opri8i9 c7ci Cmp7r78ia lui (umnezeu este a celor ca ei. 1 A!e'7rat '7 spun c76 oricine nu 'a primi Cmp7r78ia lui (umnezeu ca un copila>6 cu nici un chip nu 'a intra =n ea;F 1" Apoi iAa luat =n bra8e6 >i iAa binecu'@ntat6 pun@n!uADi m@inile peste ei. :/arcu 10 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 12# 3 -at76 fiii sunt o mo>tenire !e la (omnul6 ro!ul p@ntecelui este o r7splat7 !at7 !e *l. 4 %a s7)e8ile =n m@na unui r7zboinic6 a>a sunt fiii f7cu8i la tinere8e. Eerice !e omul care =>i umple tolba !e s7)e8i cu ei; %7ci ei nu 'or r7m@ne !e ru>ine6 c@n! 'or 'orbi cu 'r7jma>ii lor la poart7. :1salmii 12# Ascultati acest capitol;< 1salmii6 12$ 3 ?e'asta ta este ca o 'i87 ro!itoare =n7untrul casei tale9 copiii t7i stau ca ni>te l7stari !e m7slin =mprejurul mesei tale. :1salmii 12$ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 10# 41 !ar ri!ic7 pe cel lipsit6 izb7'e>te pe cel ne'oia>6 >i =nmul8e>te familiile ca pe ni>te turme. :1salmii 10# Ascultati acest capitol;< -o'6 21 11 C>i las7 copiii s7 se =mpr7>tie ca ni>te oi6 >i copiii se zben)uie =n jurul lor.

:-o' 21 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1# " %opiii copiilor sunt cununa b7tr@nilor6 >i p7rin8ii sunt sla'a copiilor lor. A :1ro'erbele 1# Ascultati acest capitol;<

%orectia !i'ina 1ro'erbele6 3 12 %7ci (omnul mustr7 pe cine iube>te6 ca un p7rinte pe copilul pe careAl iube>te; :1ro'erbele 3 Ascultati acest capitol;< -o'6 1# Eerice !e omul pe careAl ceart7 (umnezeu; ?u nesocoti mustrarea %elui Atotputernic. 1$ *l face rana6 >i tot *l o lea)79 *l r7ne>te6 >i m@na .ui t7m7!uie>te. :-o' Ascultati acest capitol;< 1salmii6 &4 12 Eerice !e omul6 pe careAl pe!epse>ti 4u6 (oamne6 >i pe careAl =n'e8i !in .e)ea 4a6 13 ca s7Al lini>te>ti =n zilele nenorocirii6 p@n7 se 'a s7pa )roapa celui r7u; :1salmii &4 Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 11 32 (ar c@n! suntem ju!eca8i6 suntem pe!epsi8i !e (omnul6 ca s7 nu fim os@n!i8i o!at7 cu lumea. :1 %orinteni 11 Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6 4 1" (e aceea6 noi nu c7!em !e oboseal7. %i chiar !ac7 omul nostru !e afar7 se trece6 totu>i omul nostru !in7untru se =nnoie>te !in zi =n zi. 1# %7ci =ntrist7rile noastre u>oare !e o clip7 lucreaz7 pentru noi tot mai mult o )reutate 'e>nic7 !e sla'7. :2 %orinteni 4 Ascultati acest capitol;< *'rei6 12 " %7ci (omnul pe!epse>te pe cineAl iube>te6 >i bate cu nuiaua pe orice fiu pe careAl prime>te.F # 3uferi8i pe!eapsa: (umnezeu 3e poart7 cu 'oi ca >i cu ni>te fii. %7ci care este fiul pe care nuAl pe!epse>te tat7lB :*'rei 12 Ascultati acest capitol;< *'rei6 12

10 %7ci ei =n a!e'7r ne pe!epseau pentru pu8ine zile6 cum cre!eau ei c7 e bine9 !ar (umnezeu ne pe!epse>te pentru binele nostru6 ca s7 ne fac7 p7rta>i sfin8eniei .ui. 11 *ste a!e'7rat c7 orice pe!eaps76 !eocam!at7 pare o pricin7 !e =ntristare6 >i nu !e bucurie9 !ar mai pe urm7 a!uce celor ce au trecut prin >coala ei6 roa!a !7t7toare !e pace a neprih7nirii. :*'rei 12 Ascultati acest capitol;<

%re!inciosia !i'ina (euteronomul6 # & 37 >tii !ar c7 (omnul6 (umnezeul t7u6 este sin)urul (umnezeu. *l este un (umnezeu cre!incios >i C>i 8ine le)7m@ntul >i =n!urarea p@n7 la al miilea neam !e oameni fa87 !e cei ceA. iubesc >i p7zesc poruncile .ui. :(euteronomul # Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 4 31 c7ci (omnul6 (umnezeul t7u6 este un (umnezeu plin !e =n!urare6 care nu te 'a p7r7si >i nu te 'a nimici9 *l nu 'a uita le)7m@ntul pe care lAa =ncheiat prin jur7m@nt cu p7rin8ii t7i. :(euteronomul 4 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 10 $ *l C>i a!uce aminte tot!eauna !e le)7m@ntul .ui6 !e f7)7!uin8ele .ui f7cute pentru o mie !e neamuri !e om6 :1salmii 10 Ascultati acest capitol;< ?umeri6 23 1& (umnezeu nu este un om ca s7 mint76 ?ici un fiu al omului6 ca s7A- par7 r7u. %e a spus6 oare nu 'a faceB %e a f7)7!uit oare6 nu 'a =mpliniB :?umeri 23 Ascultati acest capitol;< *'rei6 10 23 37 8inem f7r7 >o'7ire la m7rturisirea n7!ej!ii noastre6 c7ci cre!incios este %el ce a f7cut f7)7!uin8a. :*'rei 10 Ascultati acest capitol;< 2 4imotei6 2 13 (ac7 suntem necre!incio>i6 totu>i *l r7m@ne cre!incios6 c7ci nu 3e poate t7)7!ui sin)ur. :2 4imotei 2 Ascultati acest capitol;<

2 1etru6 3 & (omnul nu =nt@rzie =n =mplinirea f7)7!uin8ei .ui6 cum cre! unii9 ci are o =n!elun)7 r7b!are pentru 'oi6 >i !ore>te ca nici unul s7 nu piar76 ci to8i s7 'in7 la poc7in87. :2 1etru 3 Ascultati acest capitol;< :2 1etru $ Ascultati acest capitol;< -saia6 2 1 F(oamne6 4u e>ti (umnezeul meu9 pe 4ine 4e 'oi =n7l8a; .au! ?umele 47u6 c7ci ai f7cut lucruri minunate9 planurile 4ale f7cute mai !inainte sAau =mplinit cu cre!incio>ie. :-saia 2 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 & 10 %ei ce cunosc ?umele 47u6 se =ncre! =n 4ine6 c7ci 4u nu p7r7se>ti pe cei ce 4e caut76 (oamne; :1salmii & Ascultati acest capitol;< 1salmii6 11& 1"0 4emelia %u'@ntului 47u este a!e'7rul6 >i toate le)ile 4ale cele !repte sunt 'e>nice. :1salmii 11& Ascultati acest capitol;< 1salmii6 11& $& %u'@ntul 47u6 (oamne6 !7inuie>te =n 'eci =n ceruri. &0 %re!incio>ia ta 8ine !in neam =n neam9 4u ai =ntemeiat p7m@ntul6 >i el r7m@ne tare. :1salmii 11& Ascultati acest capitol;< 1 3amuel6 1 2& %el ce este t7ria lui -srael nu minte >i nu 3e c7ie>te6 c7ci nu este un om ca s7A- par7 r7u.F :1 3amuel 1 Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6 1 20 Cn a!e'7r6 f7)7!uin8ele lui (umnezeu6 oric@te ar fi ele6 toate =n *l sunt F!aF9 !e aceea >i FAminF6 pe careAl spunem noi6 prin *l6 este spre sla'a lui (umnezeu. :2 %orinteni 1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 $& 34 nuA/i 'oi c7lca le)7m@ntul6 >i nu 'oi schimba ce a ie>it !e pe buzele mele. :1salmii $& Ascultati acest capitol;< -saia6 4

10 1ot s7 se mute mun8ii6 pot s7 se clatine !ealurile6 !ar !ra)ostea /ea nu se 'a muta !e la tine6 >i le)7m@ntul /eu !e pace nu se 'a cl7tina6 zice (omnul6 care are mil7 !e tine.F :-saia 4 Ascultati acest capitol;< -saia6 4" 11 *u chem !e la r7s7rit o pas7re !e pra!76 !intrAo 8ar7 !ep7rtat76 un om ca s7 =mplineasc7 planurile /ele: !a6 *u am spus6 >i *u 'oi =mplini9 *u am pl7nuit >i *u 'oi =nf7ptui. :-saia 4" Ascultati acest capitol;<

%re!inta

*'rei6 11 1 Di cre!in8a este o =ncre!ere neclintit7 =n lucrurile n7!7j!uite6 o puternic7 =ncre!in8are !espre lucrurile care nu se '7!. :*'rei 11 Ascultati acest capitol;< *'rei6 11 " Di f7r7 cre!in87 este cu neputin87 s7 fim pl7cu8i .ui; %7ci cine se apropie !e (umnezeu6 trebuie s7 crea!7 c7 *l este6 >i c7 r7spl7te>te pe cei ceA. caut7. :*'rei 11 Ascultati acest capitol;< %oloseni6 2 " Astfel !ar6 !up7 cum a8i primit pe ,ristos -sus6 (omnul6 a>a s7 >i umbla8i =n *l6 # fiin! =nr7!7cina8i >i zi!i8i =n *l6 =nt7ri8i prin cre!in876 !up7 =n'787turile care 'Aau fost !ate6 >i sporin! =n ea cu mul8umiri c7tre (umnezeu. :%oloseni 2 Ascultati acest capitol;< *feseni6 2 $ %7ci prin har a8i fost m@ntui8i6 prin cre!in87. Di aceasta nu 'ine !e la 'oi9 ci este !arul lui (umnezeu. :*feseni 2 Ascultati acest capitol;< +alateni6 3 2" %7ci to8i sunte8i fii ai lui (umnezeu6 prin cre!in8a =n ,ristos -sus. :+alateni 3 Ascultati acest capitol;<

2 4imotei6 3 14 4u s7 r7m@i =n lucrurile6 pe care leAai =n'78at >i !e care e>ti !eplin =ncre!in8at6 c7ci >tii !e la cine leAai =n'78at: 1 !in pruncie cuno>ti 3fintele 3cripturi6 care pot s7A8i !ea =n8elepciunea care !uce la m@ntuire6 prin cre!in8a =n ,ristos -sus. :2 4imotei 3 Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 1" 13 Ve)hea8i6 fi8i tari =n cre!in876 fi8i oameni6 =nt7ri8iA'7; :1 %orinteni 1" Ascultati acest capitol;< +alateni6 22 2oa!a (uhului6 !impotri'76 este: !ra)ostea6 bucuria6 pacea6 =n!elun)a r7b!are6 bun7tatea6 facerea !e bine6 cre!incio>ia6 :+alateni Ascultati acest capitol;< +alateni6 2 20 Am fost r7sti)nit =mpreun7 cu ,ristos6 >i tr7iesc... !ar nu mai tr7iesc eu6 ci ,ristos tr7ie>te =n mine. Di 'ia8a6 pe care o tr7iesc acum =n trup6 o tr7iesc =n cre!in8a =n Eiul lui (umnezeu6 care mAa iubit >i 3Aa !at pe 3ine =nsu>i pentru mine. :+alateni 2 Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6 # pentru c7 umbl7m prin cre!in876 nu prin 'e!ere. A :2 %orinteni Ascultati acest capitol;< /arcu6 11 22 -sus a luat cu'@ntul6 >i leAa zis: FA'e8i cre!in87 =n (umnezeu; 23 A!e'7rat '7 spun c76 !ac7 'a zice cine'a muntelui acestuia: 62i!ic7Ate >i arunc7Ate =n mareG6 >i !ac7 nu se 'a =n!oi =n inima lui6 ci 'a cre!e c7 ce zice se 'a face6 'a a'ea lucrul cerut. :/arcu 11 Ascultati acest capitol;< *feseni6 3 1# a>a =nc@t ,ristos s7 locuiasc7 =n inimile 'oastre prin cre!in879 pentru ca6 a'@n! r7!7cina >i temelia pus7 =n !ra)oste6 1$ s7 pute8i pricepe =mpreun7 cu to8i sfin8ii6 care este l7r)imea6 lun)imea6 a!@ncimea >i =n7l8imea9 1& >i s7 cunoa>te8i !ra)ostea lui ,ristos6 care =ntrece orice cuno>tin876 ca s7 ajun)e8i plini !e toat7 plin7tatea lui

(umnezeu. :*feseni 3 Ascultati acest capitol;< *'rei6 12 1 Di noi6 !ar6 fiin!c7 suntem =nconjura8i cu un nor a>a !e mare !e martori6 s7 !7m la o parte orice pie!ic76 >i p7catul care ne =nf7>oar7 a>a !e lesne6 >i s7 aler)7m cu st7ruin87 =n aler)area care ne st7 =nainte. 2 37 ne uit7m 8int7 la %7petenia >i (es7'@r>irea cre!in8ei noastre6 a!ic7 la -sus6 care6 pentru bucuria careAera pus7 =nainte6 a suferit crucea6 a !ispre8uit ru>inea6 >i st7 la !reapta scaunului !e !omnie al lui (umnezeu. :*'rei 12 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

%urajul 1salmii6 2# 14 ?7!7j!uie>te =n (omnul; Eii tare6 =mb7rb7teaz7A8i inima6 >i n7!7j!uie>te =n (omnul; :1salmii 2# Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3# 2$ %7ci (omnul iube>te !reptatea6 >i nu p7r7se>te pe cre!incio>ii .ui. 4ot!eauna ei sunt sub paza .ui6 !ar s7m@n8a celor r7i este nimicit7. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< -saia6 43 1 FAcum6 a>a 'orbe>te (omnul6 care teAa f7cut6 -aco'e6 >i %el ce teAa =ntocmit6 -sraele;F ?u te teme !e nimic6 c7ci *u te izb7'esc6 te chem pe nume: e>ti al /eu.F :-saia 43 Ascultati acest capitol;< :-saia " Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3# 3 Cncre!eAte =n (omnul6 >i f7 binele9 locuie>te =n 8ar76 >i umbl7 =n cre!incio>ie. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< -saia6 40

2& *l !7 t7rie celui obosit6 >i m7re>te puterea celui ce ca!e =n le>in. :-saia 40 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 31 24 Ei8i tari6 >i =mb7rb7ta8iA'7 inima6 to8i cei ce n7!7j!ui8i =n (omnul; :1salmii 31 Ascultati acest capitol;< Eilipeni6 4 12 Dtiu s7 tr7iesc smerit6 >i >tiu s7 tr7iesc =n bel>u). Cn totul >i pretutin!eni mAam !eprins s7 fiu s7tul >i fl7m@n!6 s7 fiu =n bel>u) >i s7 fiu =n lips7. 13 1ot totul =n ,ristos6 care m7 =nt7re>te. :Eilipeni 4 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

(escoperirea !i'initatii 2 %ronici6 1 2 >i Azaria sAa !us =naintea lui Asa6 >i iAa zis: FAsculta8iAm76 Asa6 >i tot -u!a >i Beniamin; (omnul este cu 'oi c@n! sunte8i cu *l9 !ac7A. c7uta8i6 Cl 'e8i )7si9 iar !ac7A. p7r7si8i6 >i *l '7 'a p7r7si. :2 %ronici 1 Ascultati acest capitol;< 0sea6 10 12 3em7na8i potri'it cu neprih7nirea >i 'e8i secera potri'it cu =n!urarea. (es8eleni8iA'7 un o)or nou; *ste 'remea s7 c7uta8i pe (omnul6 ca s7 'in7 >i s7 '7 plou7 m@ntuire. :0sea 10 Ascultati acest capitol;< *'rei6 11 " Di f7r7 cre!in87 este cu neputin87 s7 fim pl7cu8i .ui; %7ci cine se apropie !e (umnezeu6 trebuie s7 crea!7 c7 *l este6 >i c7 r7spl7te>te pe cei ceA. caut7. :*'rei 11 Ascultati acest capitol;< Eaptele apostolilor6 1# 2# ca ei s7 caute pe (umnezeu6 >i s7 se sileasc7 s7A. )7seasc7 b@jb@in!6 m7car c7 nu este !eparte !e fiecare !in noi. :Eaptele apostolilor 1# Ascultati acest capitol;<

1lan)erile lui -eremia6 3 2 (omnul este bun cu cine n7!7j!uie>te =n *l6 cu sufletul careA. caut7. :1lan)erile lui -eremia 3 Ascultati acest capitol;< Amos6 4 %7ci a>a 'orbe>te (omnul c7tre casa lui -srael: F%7uta8iA/76 >i 'e8i tr7i; :Amos Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 4 2& Di !ac7 !e acolo 'ei c7uta pe (omnul6 (umnezeul t7u6 Cl 'ei )7si !ac7A. 'ei c7uta !in toat7 inima ta >i !in tot sufletul t7u. :(euteronomul 4 Ascultati acest capitol;< *zra6 $ 22 /iAera ru>ine s7 cer =mp7ratului o oaste !e =nso8ire >i c7l7re8i6 ca s7 ne ocroteasc7 =mpotri'a 'r7jma>ului pe !rum6 c7ci spusesem =mp7ratului: F/@na (umnezeului nostru este6 spre binele lor6 peste to8i cei ceA. caut76 !ar puterea >i m@nia .ui sunt peste to8i cei ceA. p7r7sesc.F :*zra $ Ascultati acest capitol;< 1 %ronici6 2$ & Di tu6 fiule 3olomoane6 cunoa>te pe (umnezeul tat7lui t7u6 >i sluje>teA- cu toat7 inima >i cu un suflet bine'oitor9 c7ci (omnul cerceteaz7 toate inimile >i p7trun!e toate =nchipuirile >i toate )@n!urile. (ac7A. 'ei c7uta6 3e 'a l7sa )7sit !e tine9 !ar !ac7A. 'ei p7r7si6 te 'a lep7!a >i *l pe 'ecie. :1 %ronici 2$ Ascultati acest capitol;< -o'6 $ (ar tu6 !ac7 aler)i la (umnezeu6 !ac7 ro)i pe %el Atotputernic6 " !ac7 e>ti curat >i f7r7 prihan76 atunci ne)re>it6 *l 'a 'e)hea asupra ta6 >i 'a !a =napoi fericirea locuin8ei tale ne'ino'ate. :-o' $ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 & 10 %ei ce cunosc ?umele 47u6 se =ncre! =n 4ine6 c7ci 4u nu p7r7se>ti pe cei ce 4e caut76 (oamne; :1salmii & Ascultati acest capitol;<

-eremia6 2& 13 /7 'e8i c7uta6 >i /7 'e8i )7si6 !ac7 /7 'e8i c7uta cu toat7 inima. :-eremia 2& Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

(efaimare si blamare /atei6 11 Eerice 'a fi !e 'oi c@n!6 !in pricina /ea6 oamenii '7 'or oc7r=6 '7 'or pri)oni6 >i 'or spune tot felul !e lucruri rele >i nea!e'7rate =mpotri'a 'oastr7; 12 Bucura8iA'7 >i =n'eseli8iA'76 pentru c7 r7splata 'oastr7 este mare =n ceruri9 c7ci tot a>a au pri)onit pe proorocii6 care au fost =nainte !e 'oi. :/atei Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 4 14 (ac7 sunte8i batjocori8i pentru ?umele lui ,ristos6 ferice !e 'oi; Eiin!c7 (uhul sla'ei6 (uhul lui (umnezeu6 3e o!ihne>te peste 'oi. :1 1etru 4 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 # 3 *l =mi 'a trimite izb7'ire !in cer6 =n timp ce pri)onitorul meu =mi arunc7 oc7ri. H0prireI. (a6 (umnezeu C>i 'a trimite bun7tatea >i cre!incio>ia. :1salmii # Ascultati acest capitol;< -saia6 1 # Asculta8iA/76 'oi care cunoa>te8i neprih7nirea6 popor6 care ai =n inim7 .e)ea /ea; ?u te teme !e ocara oamenilor6 >i nu tremura !e oc7rile lor. :-saia 1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 31 20 4u =i ascunzi6 la a!7postul Ee8ei 4ale6 !e cei ceAi pri)onesc6 =i ocrote>ti =n cortul 47u !e limbile careAi cle'etesc. :1salmii 31 Ascultati acest capitol;<

-o'6 21 Vei fi la a!7post !e biciul limbii6 'ei fi f7r7 team7 c@n! 'a 'eni pustiirea. :-o' Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3# " *l 'a face s7 str7luceasc7 !reptatea ta ca lumina6 >i !reptul t7u ca soarele la amiaz7. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

(esfranare

1 %orinteni6 " 13 /@nc7rurile sunt pentru p@ntece6 >i p@ntecele este pentru m@nc7ruri. Di (umnezeu 'a nimici >i pe unul >i pe celelalte. (ar trupul nu este pentru cur'ie: el este pentru (omnul6 >i (omnul este pentru trup. :1 %orinteni " Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 " 1$ Eu)i8i !e cur'ie; 0rice alt p7cat6 pe careAl face omul6 este un p7cat s7'@r>it afar7 !in trup9 !ar cine cur'e>te6 p7c7tuie>te =mpotri'a trupului s7u. 1& ?u >ti8i c7 trupul 'ostru este 4emplul (uhului 3f@nt6 care locuie>te =n 'oi6 >i pe care .Aa8i primit !e la (umnezeuB Di c7 'oi nu sunte8i ai 'o>triB 20 %7ci a8i fost cump7ra8i cu un pre8. 1rosl7'i8i !ar pe (umnezeu =n trupul >i =n !uhul 'ostru6 care sunt ale lui (umnezeu. :1 %orinteni " Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 # 1 %u pri'ire la lucrurile !espre care miAa8i scris6 eu cre! c7 este bine ca omul s7 nu se atin)7 !e femeie. :1 %orinteni # Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 # $ %elor ne=nsura8i >i '7!u'elor6 le spun c7 este bine pentru ei s7 r7m@n7 ca mine. & (ar !ac7 nu se pot =nfr@na6 s7 se c7s7toreasc79 pentru c7 este mai bine s7 se c7s7toreasc7 !ec@t s7 ar!7. :1 %orinteni # Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 #

3# (ar cine a luat o hot7r@re tare6 >i nu este ne'oit ci este slobo! s7 lucreze cum 'rea6 >i a hot7r@t =n inima lui s7A>i p7streze pe fiica sa fecioar76 face bine. :1 %orinteni # Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 10 13 ?u 'Aa ajuns nici o ispit76 care s7 nu fi fost potri'it7 cu puterea omeneasc7. Di (umnezeu6 care este cre!incios6 nu 'a =n)7!ui s7 fi8i ispiti8i peste puterile 'oastre9 ci6 =mpreun7 cu ispita6 a pre)7tit >i mijlocul s7 ie>i8i !in ea6 ca sAo pute8i r7b!a. :1 %orinteni 10 Ascultati acest capitol;< Apocalipsa6 14 4 *i nu sAau =ntinat cu femei6 c7ci sunt 'er)uri >i urmeaz7 pe /iel oriun!e mer)e *l. Au fost r7scump7ra8i !intre oameni6 ca cel !int@i ro! pentru (umnezeu >i pentru /iel. :Apocalipsa 14 Ascultati acest capitol;< 1 4esaloniceni6 4 3 Voia lui (umnezeu este sfin8irea 'oastr7: s7 '7 feri8i !e cur'ie9 :1 4esaloniceni 4 Ascultati acest capitol;< *'rei6 13 4 %7s7toria s7 fie 8inut7 =n toat7 cinstea6 >i patul s7 fie nespurcat6 c7ci (umnezeu 'a ju!eca pe cur'ari >i pe preacur'ari. :*'rei 13 Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 " 1 ?u >ti8i c7 trupurile 'oastre sunt m7!ulare ale lui ,ristosB Voi lua eu m7!ularele lui ,ristos6 >i 'oi face !in ele m7!ulare ale unei cur'eB ?ici!ecum; :1 %orinteni " Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 31 10 %ine poate )7si o femeie cinstit7B *a este mai !e pre8 !ec@t m7r)7ritarele. :1ro'erbele 31 Ascultati acest capitol;< 2 1etru6 2 & =nseamn7 c7 (omnul >tie s7 izb7'easc7 !in =ncercare pe oamenii cucernici6 >i s7 p7streze pe cei nele)iui8i6 ca s7 fie

pe!epsi8i =n ziua ju!ec78ii: :2 1etru 2 Ascultati acest capitol;< *'rei6 2 1$ Di prin faptul c7 *l =nsu>i a fost ispitit =n ceea ce a suferit6 poate s7 'in7 =n ajutorul celor ce sunt ispiti8i. :*'rei 2 Ascultati acest capitol;< -aco'6 1 12 Eerice !e cel ce rab!7 ispita. %7ci !up7 ce a fost )7sit bun6 'a primi cununa 'ie8ii6 pe care a f7)7!uitAo (umnezeu celor ceA. iubesc. :-aco' 1 Ascultati acest capitol;< *'rei6 4 1 %7ci nAa'em un /are 1reot6 care s7 nAaib7 mil7 !e sl7biciunile noastre9 ci unul care =n toate lucrurile a fost ispitit ca >i noi6 !ar f7r7 p7cat. 1" 37 ne apropiem !ar cu !eplin7 =ncre!ere !e scaunul harului6 ca s7 c7p7t7m =n!urare >i s7 )7sim har6 pentru ca s7 fim ajuta8i la 'reme !e ne'oie. :*'rei 4 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

(ra)oste frateasca

-oan6 13 34 V7 !au o porunc7 nou7: 37 '7 iubi8i unii pe al8ii9 cum 'Aam iubit *u6 a>a s7 '7 iubi8i >i 'oi unii pe al8ii. 3 1rin aceasta 'or cunoa>te to8i c7 sunte8i ucenicii /ei6 !ac7 'e8i a'ea !ra)oste unii pentru al8ii.F :-oan 13 Ascultati acest capitol;< 2omani6 12 & (ra)ostea s7 fie f7r7 pref7c7torie. EieA'7 )roaz7 !e r7u6 >i lipi8iA'7 tare !e bine. 10 -ubi8iA'7 unii pe al8ii cu o !ra)oste fr78easc7. Cn cinste6 fiecare s7 !ea =nt@ietate altuia. :2omani 12 Ascultati acest capitol;< 1 4esaloniceni6 4

& %@t !espre !ra)ostea fr78easc76 nAa'e8i ne'oie s7 '7 scriem9 c7ci 'oi sin)uri a8i fost =n'78a8i !e (umnezeu s7 '7 iubi8i unii pe al8ii6 :1 4esaloniceni 4 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 2 10 %ine iube>te pe fratele s7u6 r7m@ne =n lumin76 >i =n el nu este nici un prilej !e poticnire. :1 -oan 2 Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 1 22 (eci6 ca unii care6 prin ascultarea !e a!e'7r6 'Aa8i cur78it sufletele prin (uhul6 ca s7 a'e8i o !ra)oste !e fra8i nepref7cut76 iubi8iA'7 cu c7l!ur7 unii pe al8ii6 !in toat7 inima9 :1 1etru 1 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 4 # 1reaiubi8ilor6 s7 ne iubim unii pe al8ii9 c7ci !ra)ostea este !e la (umnezeu. Di oricine iube>te6 este n7scut !in (umnezeu6 >i cunoa>te pe (umnezeu. $ %ine nu iube>te6 nAa cunoscut pe (umnezeu9 pentru c7 (umnezeu este !ra)oste. :1 -oan 4 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 3 1$ %opila>ilor6 s7 nu iubim cu 'orba6 nici cu limba6 ci cu fapta >i cu a!e'7rul. :1 -oan 3 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 4 11 1reaiubi8ilor6 !ac7 astfel neAa iubit (umnezeu pe noi6 trebuie s7 ne iubim >i noi unii pe al8ii. :1 -oan 4 Ascultati acest capitol;< %oloseni6 3 12 Astfel !ar6 ca ni>te ale>i ai lui (umnezeu6 sfin8i >i preaiubi8i6 =mbr7ca8iA'7 cu o inim7 plin7 !e =n!urare6 cu bun7tate6 cu smerenie6 cu bl@n!e8e6 cu =n!elun)7 r7b!are. 13 Cn)7!ui8iA'7 unii pe al8ii6 >i6 !ac7 unul are pricin7 s7 se pl@n)7 !e altul6 ierta8iA'7 unul pe altul. %um 'A a iertat ,ristos6 a>a ierta8iA'7 >i 'oi. :%oloseni 3 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

(ra)ostea !i'ina

-oan6 3 1" Eiin!c7 at@t !e mult a iubit (umnezeu lumea6 c7 a !at pe sin)urul .ui Eiu6 pentru ca oricine cre!e =n *l6 s7 nu piar76 ci s7 aib7 'ia8a 'e>nic7. :-oan 3 Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 # 13 *l te 'a iubi6 te 'a binecu'@nta >i te 'a =nmul8i9 'a binecu'@nta ro!ul trupului t7u >i ro!ul p7m@ntului t7u6 )r@ul t7u6 mustul >i unt!elemnul t7u6 ro!ul cirezilor tale !e 'ite >i ro!ul turmelor tale !e oi6 =n 8ara pe care a jurat p7rin8ilor t7i c7 8iAo 'a !a. :(euteronomul # Ascultati acest capitol;< 1salmii6 14" $ (omnul !eschi!e ochii orbilor9 (omnul =n!reapt7 pe cei =nco'oia8i9 (omnul iube>te pe cei neprih7ni8i. :1salmii 14" Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1 & %alea celui r7u este ur@t7 (omnului6 !ar *l iube>te pe cel ce umbl7 !up7 neprih7nire. A :1ro'erbele 1 Ascultati acest capitol;< -saia6 "2 %um se une>te un t@n7r cu o fecioar76 a>a se 'or uni fiii t7i cu tine9 >i cum se bucur7 mirele !e mireasa lui6 a>a se 'a bucura (umnezeul t7u !e tine.F :-saia "2 Ascultati acest capitol;< 4efania6 3 1# (omnul (umnezeul t7u este =n mijlocul t7u6 ca un 'iteaz care poate ajuta9 se 'a bucura !e tine cu mare bucurie6 'a t7cea =n !ra)ostea .ui6 >i nu 'a mai putea !e 'eselie pentru tine. :4efania 3 Ascultati acest capitol;< -eremia6 31

3 F(omnul mi 3e arat7 !e !eparte: 64e iubesc cu o iubire 'e>nic79 !e aceea =8i p7strez bun7tatea /ea; :-eremia 31 Ascultati acest capitol;< 0sea6 14 4 .e 'oi 'in!eca '7t7marea a!us7 !e neascultarea lor6 =i 'oi iubi cu a!e'7rat; %7ci m@nia /ea sAa ab7tut !e la ei; :0sea 14 Ascultati acest capitol;< -eremia6 32 41 /7 'oi bucura s7 le fac bine6 =i 'oi s7!i cu a!e'7rat =n 8ara aceasta6 !in toat7 inima >i !in tot sufletul /eu.F :-eremia 32 Ascultati acest capitol;< *feseni6 2 4 (ar (umnezeu6 care este bo)at =n =n!urare6 pentru !ra)ostea cea mare cu care neAa iubit6 m7car c7 eram mor8i =n )re>elile noastre6 neAa a!us la 'ia87 =mpreun7 cu ,ristos Hprin har sunte8i m@ntui8iI. " *l neAa =n'iat =mpreun76 >i neAa pus s7 >e!em =mpreun7 =n locurile cere>ti6 =n ,ristos -sus6 # ca s7 arate =n 'eacurile 'iitoare nem7r)inita bo)78ie a harului 37u6 =n bun7tatea .ui fa87 !e noi =n ,ristos -sus. :*feseni 2 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 4 10 Di !ra)ostea st7 nu =n faptul c7 noi am iubit pe (umnezeu6 ci =n faptul c7 *l neAa iubit pe noi6 >i a trimis pe Eiul 37u ca jertf7 !e isp7>ire pentru p7catele noastre. :1 -oan 4 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 4 1" Di noi am cunoscut >i am crezut !ra)ostea pe care o are (umnezeu fa87 !e noi. (umnezeu este !ra)oste9 >i cine r7m@ne =n !ra)oste6 r7m@ne =n (umnezeu6 >i (umnezeu r7m@ne =n el. :1 -oan 4 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 4 1& ?oi Cl iubim pentru c7 *l neAa iubit =nt@i. :1 -oan 4 Ascultati acest capitol;< -oan6 1# 2" *u leAam f7cut cunoscut ?umele 47u6 >i liA. 'oi mai face cunoscut6 pentru ca !ra)ostea cu care /Aai iubit 4u6 s7 fie =n ei6 >i *u s7 fiu =n ei.F :-oan 1# Ascultati acest capitol;<

-oan6 1" 2# %7ci 4at7l =nsu>i '7 iube>te6 pentru c7 /Aa8i iubit6 >i a8i crezut c7 am ie>it !e la (umnezeu. :-oan 1" Ascultati acest capitol;< 2 4esaloniceni6 2 1" Di =nsu>i (omnul nostru -sus ,ristos6 >i (umnezeu6 4at7l nostru6 care neAa iubit >i neAa !at6 prin harul 37u6 o m@n)@iere 'e>nic7 >i o bun7 n7!ej!e6 1# s7 '7 m@n)@ie inimile6 >i s7 '7 =nt7reasc7 =n orice lucru >i cu'@nt bun; :2 4esaloniceni 2 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

(umnezeul iubitor (euteronomul6 # & 37 >tii !ar c7 (omnul6 (umnezeul t7u6 este sin)urul (umnezeu. *l este un (umnezeu cre!incios >i C>i 8ine le)7m@ntul >i =n!urarea p@n7 la al miilea neam !e oameni fa87 !e cei ceA. iubesc >i p7zesc poruncile .ui. :(euteronomul # Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 $ 1# *u iubesc pe cei ce m7 iubesc6 >i cei ce m7 caut7 cu tot !ina!insul m7 )7sesc. :1ro'erbele $ Ascultati acest capitol;< -oan6 14 21 %ine are poruncile /ele >i le p7ze>te6 acela /7 iube>te9 >i cine /7 iube>te6 'a fi iubit !e 4at7l /eu. *u =l 'oi iubi6 >i /7 'oi ar7ta lui.F :-oan 14 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 $ 21 ca s7 !au o a!e'7rat7 mo>tenire celor ce m7 iubesc6 >i s7 le umplu 'istieriile. :1ro'erbele $ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3# 4 (omnul s7A8i fie !esf7tarea6 >i *l =8i 'a !a tot ceA8i !ore>te inima. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;<

1salmii6 14 20 (omnul p7ze>te pe to8i cei ceA. iubesc6 >i nimice>te pe to8i cei r7i. :1salmii 14 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 &1 14 FEiin!c7 /7 iube>te A zice (omnul A !e aceea =l 'oi izb7'i9 =l 'oi ocroti6 c7ci cunoa>te ?umele /eu. :1salmii &1 Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 2 & (ar6 !up7 cum este scris: F.ucruri6 pe care ochiul nu leAa '7zut6 urechea nu leAa auzit6 >i la inima omului nu sAau suit6 a>a sunt lucrurile6 pe care leAa pre)7tit (umnezeu pentru cei ceA. iubesc.F :1 %orinteni 2 Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 11 13 (ac7 'e8i asculta !e poruncile mele pe care 'i le !au ast7zi6 !ac7 'e8i iubi pe (omnul6 (umnezeul 'ostru6 >i !ac7A- 'e8i sluji !in toat7 inima 'oastr7 >i !in tot sufletul 'ostru6 14 *l 'a !a 87rii 'oastre ploaie la 'reme6 ploaie timpurie >i ploaie t@rzie6 >iA8i 'ei str@n)e )r@ul6 mustul >i unt!elemnul9 1 !e asemenea 'a !a iarb7 =n c@mpiile tale pentru 'ite6 >i 'ei m@nca >i te 'ei s7tura. :(euteronomul 11 Ascultati acest capitol;< *feseni6 " 24 ,arul s7 fie cu to8i cei ce iubesc pe (omnul nostru -sus ,ristos =n cur78ie. Amin. :*feseni " Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

(usmanii 1salmii6 3# 40 (omnul =i ajut7 >iAi izb7'e>te9 =i izb7'e>te !e cei r7i >iAi scap76 pentru c7 se =ncre! =n *l. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< -o'6 $ 22 Vr7jma>ii t7i 'or fi acoperi8i !e ru>ine6 iar cortul celor r7i 'a pieri.F :-o' $ Ascultati acest capitol;<

(euteronomul6 20 4 %7ci (omnul6 (umnezeul 'ostru6 mer)e cu 'oi6 ca s7 bat7 pe 'r7jma>ii 'o>tri6 ca s7 '7 m@ntuiasc7. :(euteronomul 20 Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 2$ # (omnul =8i 'a !a biruin87 asupra 'r7jma>ilor t7i care se 'or ri!ica =mpotri'a ta9 pe un !rum 'or ie>i =mpotri'a ta6 !ar pe >apte !rumuri 'or fu)i !inaintea ta. :(euteronomul 2$ Ascultati acest capitol;< -o'6 20 *l te 'a sc7pa !e moarte =n 'reme !e foamete6 >i !e lo'iturile sabiei =n 'reme !e r7zboi. :-o' Ascultati acest capitol;< 1salmii6 "0 12 %u (umnezeu 'om face ispr7'i mari6 >i *l 'a z!robi pe 'r7jma>ii no>tri. :1salmii "0 Ascultati acest capitol;< -saia6 4 1# 0rice arm7 f7urit7 =mpotri'a ta 'a fi f7r7 putere9 >i pe orice limb7 care se 'a ri!ica la ju!ecat7 =mpotri'a ta6 o 'ei os@n!i. Aceasta este mo>tenirea robilor (omnului6 a>a este m@ntuirea care le 'ine !e la /ine6 zice (omnul.F :-saia 4 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 11$ # (omnul este ajutorul meu6 >i m7 bucur c@n! =mi '7! =mplinit7 !orin8a fa87 !e 'r7jma>ii mei. :1salmii 11$ Ascultati acest capitol;< .uca6 1 #4 c76 !up7 ce ne 'a izb7'i !in m@na 'r7jma>ilor no>tri6 ne 'a =n)7!ui s7A- slujim f7r7 fric76 :.uca 1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 12 3 %7ci toia)ul !e c@rmuire al r7ut78ii nu 'a r7m@ne pe mo>tenirea celor neprih7ni8i6 pentru ca cei neprih7ni8i s7 nu =ntin!7 m@inile spre nele)iuire. :1salmii 12 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 2#

%7ci *l m7 'a ocroti =n coliba .ui6 =n ziua necazului6 m7 'a ascun!e sub acoperi>ul cortului .ui6 >i m7 'a =n7l8a pe o st@nc7. " -at7 c7 mi se >i =nal87 capul peste 'r7jma>ii mei6 care m7 =nconjoar7: 'oi a!uce jertfe =n cortul .ui =n sunetul tr@mbi8ei6 'oi c@nta >i 'oi l7u!a pe (omnul. :1salmii 2# Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1" # %@n! sunt pl7cute (omnului c7ile cui'a6 =i face prieteni chiar >i pe 'r7jma>ii lui. A :1ro'erbele 1" Ascultati acest capitol;< 1salmii6 112 $ -nima =i este m@n)@iat76 nAare nici o team76 p@n7 ce =>i 'e!e =mplinit7 !orin8a fa87 !e potri'nicii lui. :1salmii 112 Ascultati acest capitol;< .uca6 1$ # Di (umnezeu nu 'a face !reptate ale>ilor .ui6 care stri)7 zi >i noapte c7tre *l6 m7car c7 z7bo'e>te fa87 !e eiB :.uca 1$ Ascultati acest capitol;< -saia6 4 1 (ac7 se urzesc uneltiri6 nu 'in !e la /ine9 oricine se 'a uni =mpotri'a ta 'a c7!ea sub puterea ta.F :-saia 4 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 &# 10 5r@8i r7ul6 cei ce iubi8i pe (omnul; *l p7ze>te sufletele cre!incio>ilor .ui6 >iAi izb7'e>te !in m@na celor r7i. :1salmii &# Ascultati acest capitol;< -eremia6 3& 1# (ar pe tine te 'oi izb7'i =n ziua aceea6 zice (omnul6 >i nu 'ei fi !at =n m@inile oamenilor !e care te temi. 1$ 4e 'oi sc7pa6 >i nu 'ei c7!ea sub sabie6 ci 'ia8a =8i 'a fi pra!a ta !e r7zboi6 pentru c7 ai a'ut =ncre!ere =n /ine6 zice (omnul.F :-eremia 3& Ascultati acest capitol;< :-eremia 1# Ascultati acest capitol;< -eremia6 " 1" A>a 'orbe>te (omnul: F3ta8i =n !rumuri6 uita8iA'76 >i =ntreba8i care sunt c7r7rile cele 'echi6 care este calea cea bun7:

umbla8i pe ea6 >i 'e8i )7si o!ihn7 pentru sufletele 'oastre;F (ar ei r7spun!: F?u 'rem s7 umbl7m pe ele;F :-eremia " Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 3 2 ?u te teme nici !e spaim7 n7praznic76 nici !e o n7'7lire !in partea celor r7i9 2" c7ci (omnul 'a fi n7!ej!ea ta6 >i *l =8i 'a p7zi piciorul !e c7!ere. :1ro'erbele 3 Ascultati acest capitol;< -saia6 41 11 -at76 =nfrunta8i6 >i acoperi8i !e ru>ine6 'or fi to8i cei ce sunt m@nia8i pe tine9 'or fi nimici8i >i 'or pieri6 cei ce 8i se =mpotri'esc. 12 Ci 'ei c7uta6 >i nuAi 'ei mai )7si6 pe cei ce se certau cu tine9 'or fi nimici8i6 'or fi pier!u8i cei ce se r7zboiau cu tine. :-saia 41 Ascultati acest capitol;< .uca6 1 #1 m@ntuire !e 'r7jma>ii no>tri >i !in m@na tuturor celor ce ne ur7sc; :.uca 1 Ascultati acest capitol;< Eaptele apostolilor6 1$ 10 c7ci *u sunt cu tine9 >i nimeni nu 'a pune m@na pe tine6 ca s7A8i fac7 r7u: 'orbe>te6 fiin!c7 am mult noro! =n aceast7 cetate.F :Eaptele apostolilor 1$ Ascultati acest capitol;< *'rei6 13 " A>a c7 putem zice plini !e =ncre!ere: F(omnul este ajutorul meu6 nu m7 'oi teme: ce miAar putea face omulBF :*'rei 13 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

*liberarea !e pacat *zechiel6 3" 2 V7 'oi stropi cu ap7 curat76 >i 'e8i fi cur78i8i9 '7 'oi cur78i !e toate spurc7ciunile 'oastre >i !e to8i i!olii 'o>tri. 2" V7 'oi !a o inim7 nou76 >i 'oi pune =n 'oi un !uh nou9 'oi scoate !in trupul 'ostru inima !e piatr76 >i '7 'oi !a o inim7

!e carne. :*zechiel 3" Ascultati acest capitol;< Eaptele apostolilor6 10 43 4o8i proorocii m7rturisesc !espre *l c7 oricine cre!e =n *l6 cap7t76 prin ?umele .ui6 iertarea p7catelor.F :Eaptele apostolilor 10 Ascultati acest capitol;< 2omani6 " " Dtim bine c7 omul nostru cel 'echi a fost r7sti)nit =mpreun7 cu *l6 pentru ca trupul p7catului s7 fie !ezbr7cat !e puterea lui6 =n a>a fel ca s7 nu mai fim robi ai p7catului9 # c7ci cine a murit6 !e !rept6 este izb7'it !e p7cat. :2omani " Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6 1# %7ci6 !ac7 este cine'a =n ,ristos6 este o f7ptur7 H3au: zi!ire.I nou7. %ele 'echi sAau !us: iat7 c7 toate lucrurile sAau f7cut noi. :2 %orinteni Ascultati acest capitol;< 2omani6 " 1 %e 'om zice !arB 37 p7c7tuim mereu6 ca s7 se =nmul8easc7 harulB 2 ?ici!ecum; ?oi6 care am murit fa87 !e p7cat6 cum s7 mai tr7im =n p7catB :2omani " Ascultati acest capitol;< 2omani6 " 11 4ot a>a >i 'oi =n>i'76 socoti8iA'7 mor8i fa87 !e p7cat6 >i 'ii pentru (umnezeu6 =n -sus ,ristos6 (omnul nostru. :2omani " Ascultati acest capitol;< 2omani6 " 14 %7ci p7catul nu 'a mai st7p@ni asupra 'oastr76 pentru c7 nu sunte8i sub .e)e6 ci sub har. :2omani " Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

+elozia

(euteronomul6 21 37 nu pofte>ti ne'asta aproapelui t7u9 s7 nu pofte>ti casa aproapelui t7u6 nici o)orul lui6 nici robul lui6 nici roaba lui6 nici boul lui6 nici m7)arul lui6 nici un alt lucru care este al aproapelui t7u.F :(euteronomul Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3# # 4aci =naintea (omnului6 >i n7!7j!uie>te =n *l. ?u te m@nia pe cel ce izbute>te =n umbletele lui6 pe omul6 care =>i 'e!e =mplinirea planurilor lui rele. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< 1salmii6 10 3 %7ci cel r7u se f7le>te cu pofta lui6 iar r7pitorul batjocore>te >i nesocote>te pe (omnul. :1salmii 10 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 3 31 ?u pizmui pe omul asupritor6 >i nu ale)e nici una !in c7ile lui; :1ro'erbele 3 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 14 30 0 inim7 lini>tit7 este 'ia8a trupului6 !ar pizma este putrezirea oaselor. A :1ro'erbele 14 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2# 4 Euria este f7r7 mil7 >i m@nia n7'alnic76 !ar cine poate sta =mpotri'a )elozieiB A :1ro'erbele 2# Ascultati acest capitol;< *clesiastul6 4 4 Am mai '7zut c7 orice munc7 >i orice iscusin87 la lucru =>i are temeiul numai =n pizma unuia asupra altuia. Di aceasta este o !e>ert7ciune >i )oan7 !up7 '@nt. :*clesiastul 4 Ascultati acest capitol;< +alateni6 2" 37 nu umbl7m !up7 o sla'7 !e>art76 =nt7r@t@n!uAne unii pe al8ii6 >i pizmuin!uAne unii pe al8ii. :+alateni Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 24 1 ?u pizmui pe oamenii cei r7i6 >i nu !ori s7 fii cu ei9 :1ro'erbele 24 Ascultati acest capitol;<

1ro'erbele6 23 1# 37 nuA8i pizmuiasc7 inima pe cei p7c7to>i6 ci s7 aib7 tot!eauna fric7 !e (omnul9 1$ c7ci este o r7splat76 >i nu 8i se 'a t7ia n7!ej!ea. :1ro'erbele 23 Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 10 24 ?imeni s7 nuA>i caute folosul lui6 ci fiecare s7 caute folosul altuia. :1 %orinteni 10 Ascultati acest capitol;< .uca6 12 22 -sus a zis apoi ucenicilor s7i: F(e aceea '7 spun: ?u '7 =n)rijora8i6 cu pri'ire la 'ia8a 'oastr76 )@n!in!uA'7 ce 'e8i m@nca6 nici cu pri'ire la trupul 'ostru6 )@n!in!uA'7 cu ce '7 'e8i =mbr7ca. 23 Via8a este mai mult !ec@t hrana6 >i trupul mai mult !ec@t =mbr7c7mintea. :.uca 12 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

,rana si imbracamintea

-oel6 2 2" Ve8i m@nca >i '7 'e8i s7tura6 >i 'e8i l7u!a ?umele (omnului6 (umnezeului 'ostru6 care 'a face minuni cu 'oi6 >i poporul /eu nicio!at7 nu 'a mai fi !e ocar7; :-oel 2 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 14# 14 *l !7 pace 8inutului t7u6 >i te satur7 cu cel mai bun )r@u :1salmii 14# Ascultati acest capitol;< 1salmii6 111 *l a !at hran7 celor ce se tem !e *l9 *l C>i a!uce pururea aminte !e le)7m@ntul .ui. :1salmii 111 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 13 2 %el neprih7nit m7n@nc7 p@n7 se satur76 !ar p@ntecele celor r7i !uce lips7. A :1ro'erbele 13 Ascultati acest capitol;<

1salmii6 132 1 Ci 'oi binecu'@nta !in bel>u) hrana6 'oi s7tura cu p@ine pe s7racii lui. :1salmii 132 Ascultati acest capitol;< /atei6 " 31 ?u '7 =n)rijora8i !ar6 zic@n!: F%e 'om m@ncaBF 3au: F%e 'om beaBF 3au: F%u ce ne 'om =mbr7caBF 32 Eiin!c7 toate aceste lucruri ?eamurile le caut7. 4at7l 'ostru cel ceresc >tie c7 a'e8i trebuin87 !e ele. :/atei " Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

-ertarea /atei6 44 (ar *u '7 spun: -ubi8i pe 'r7jma>ii 'o>tri6 binecu'@nta8i pe cei ce '7 blestem76 face8i bine celor ce '7 ur7sc6 >i ru)a8iA'7 pentru cei ce '7 asupresc >i '7 pri)onesc6 4 ca s7 fi8i fii ai 4at7lui 'ostru care este =n ceruri9 c7ci *l face s7 r7sar7 soarele 37u peste cei r7i >i peste cei buni6 >i !7 ploaie peste cei !rep8i >i peste cei ne!rep8i. :/atei Ascultati acest capitol;< /arcu6 11 2 Di6 c@n! sta8i =n picioare !e '7 ru)a8i6 s7 ierta8i orice a'e8i =mpotri'a cui'a6 pentru ca >i 4at7l 'ostru care este =n ceruri6 s7 '7 ierte )re>elile 'oastre. 2" (ar !ac7 nu ierta8i6 nici 4at7l 'ostru care este =n ceruri nu '7 'a ierta )re>elile 'oastre. :/arcu 11 Ascultati acest capitol;< /atei6 " 14 (ac7 ierta8i oamenilor )re>elile lor6 >i 4at7l 'ostru cel ceresc '7 'a ierta )re>elile 'oastre. :/atei " Ascultati acest capitol;< 2omani6 12 20 (impotri'7: !ac7 =i este foame 'r7jma>ului t7u6 !7Ai s7 m7n@nce9 !ac7Ai este sete6 !7Ai s7 bea9 c7ci !ac7 'ei face astfel6 'ei )r7m7!i c7rbuni aprin>i pe capul lui.F :2omani 12 Ascultati acest capitol;<

.uca6 " 3 Voi =ns76 iubi8i pe 'r7jma>ii 'o>tri6 face8i bine >i !a8i cu =mprumut6 f7r7 s7 n7!7j!ui8i ce'a =n schimb. Di r7splata 'oastr7 'a fi mare6 >i 'e8i fi fiii %elui 1rea Cnalt9 c7ci *l este bun >i cu cei nemul8umitori >i cu cei r7i. 3" Ei8i !ar milosti'i6 cum >i 4at7l 'ostru este milosti'. 3# ?u ju!eca8i6 >i nu 'e8i fi ju!eca8i9 nu os@n!i8i6 >i nu 'e8i fi os@n!i8i9 ierta8i6 >i 'i se 'a ierta. 3$ (a8i6 >i 'i se 'a !a9 ba =nc76 'i se 'a turna =n s@n o m7sur7 bun76 =n!esat76 cl7tinat76 care se 'a '7rsa pe !easupra. %7ci cu ce m7sur7 'e8i m7sura6 cu aceea 'i se 'a m7sura.F :.uca " Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 20 22 ?u zice: FCi 'oi =ntoarce eu r7ul;F ?7!7j!uie>te =n (omnul6 >i *l te 'a ajuta. A :1ro'erbele 20 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

-mbelsu)area -oan6 1 1 *u sunt a!e'7rata 'i876 >i 4at7l /eu este 'ierul. 2 1e orice ml7!i876 care este =n /ine >i nAa!uce ro!6 *l o taie9 >i pe orice ml7!i87 care a!uce ro!6 o cur7876 ca s7 a!uc7 >i mai mult7 ro!. 3 Acum 'oi sunte8i cura8i6 !in pricina cu'@ntului6 pe care 'i lAam spus. 4 27m@ne8i =n /ine6 >i *u 'oi r7m@ne =n 'oi. (up7 cum ml7!i8a nu poate a!uce ro! !e la sine6 !ac7 nu r7m@ne =n 'i876 tot a>a nici 'oi nu pute8i a!uce8i ro!6 !ac7 nu r7m@ne8i =n /ine. *u sunt Vi8a6 'oi sunte8i ml7!i8ele. %ine r7m@ne =n /ine6 >i =n cine r7m@n *u6 a!uce mult ro!9 c7ci !esp7r8i8i !e /ine6 nu pute8i face nimic. :-oan 1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 1 3 *l este ca un pom s7!it l@n)7 un iz'or !e ap76 care =>i !7 ro!ul la 'remea lui6 >i ale c7rui frunze nu se 'e>tejesc: tot ce =ncepe6 !uce la bun sf@r>it.

:1salmii 1 Ascultati acest capitol;< -eremia6 31 12 *i 'or 'eni6 >i 'or chiui !e bucurie pe =n7l8imile 3ionului9 'or aler)a la bun7t78ile (omnului6 la )r@u6 la must6 la unt!elemnul6 la oi >i boi6 sufletul le 'a fi ca o )r7!in7 bine u!at76 >i nu 'or mai t@nji. :-eremia 31 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 &2 14 *i a!uc roa!e >i la b7tr@ne8e6 sunt plini !e suc >i 'erzi6 :1salmii &2 Ascultati acest capitol;< 0sea6 14 Voi fi ca roua pentru -srael9 el 'a =nflori ca crinul6 >i 'a !a r7!7cini ca .ibanul. :0sea 14 Ascultati acest capitol;< 2 1etru6 1 $ %7ci6 !ac7 a'e8i !in bel>u) aceste lucruri =n 'oi6 ele nu '7 'or l7sa s7 fi8i nici lene>i6 nici nero!itori =n ce pri'e>te !eplina cuno>tin87 a (omnului nostru -sus ,ristos. :2 1etru 1 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

-ncre!erea -oan6 3 1" Eiin!c7 at@t !e mult a iubit (umnezeu lumea6 c7 a !at pe sin)urul .ui Eiu6 pentru ca oricine cre!e =n *l6 s7 nu piar76 ci s7 aib7 'ia8a 'e>nic7. :-oan 3 Ascultati acest capitol;< Eaptele apostolilor6 10 43 4o8i proorocii m7rturisesc !espre *l c7 oricine cre!e =n *l6 cap7t76 prin ?umele .ui6 iertarea p7catelor.F :Eaptele apostolilor 10 Ascultati acest capitol;< -oan6 1

12 (ar tuturor celor ce .Aau primit6 a!ic7 celor ce cre! =n ?umele .ui6 leAa !at !reptul s7 se fac7 copii ai lui (umnezeu9 :-oan 1 Ascultati acest capitol;< 2omani6 & 33 !up7 cum este scris: F-at7 c7 pun =n 3ion o 1iatr7 !e poticnire6 >i o st@nc7 !e c7!ere: >i cine cre!e =n *l6 nu 'a fi !at !e ru>ine.F :2omani & Ascultati acest capitol;< -oan6 3 1$ 0ricine cre!e =n *l6 nu este ju!ecat9 !ar cine nu cre!e6 a >i fost ju!ecat6 pentru c7 nAa crezut =n ?umele sin)urului Eiu al lui (umnezeu. :-oan 3 Ascultati acest capitol;< -oan6 3 3" %ine cre!e =n Eiul6 are 'ia8a 'e>nic79 !ar cine nu cre!e =n Eiul6 nu 'a 'e!ea 'ia8a6 ci m@nia lui (umnezeu r7m@ne peste el.F :-oan 3 Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 2 " %7ci este scris =n 3criptur7: F-at7 c7 pun =n 3ion o piatr7 !in capul un)hiului6 aleas76 scump79 >i cine se =ncre!e =n *l6 nu 'a fi !at !e ru>ine.F :1 1etru 2 Ascultati acest capitol;< Eaptele apostolilor6 1" 31 1a'el >i 3ila iAau r7spuns: F%re!e =n (omnul -sus6 >i 'ei fi m@ntuit tu >i casa ta.F :Eaptele apostolilor 1" Ascultati acest capitol;< -oan6 12 4" *u am 'enit ca s7 fiu o lumin7 =n lume6 pentru ca oricine cre!e =n /ine6 s7 nu r7m@n7 =n =ntuneric. :-oan 12 Ascultati acest capitol;< -oan6 " 3 -sus leAa zis: F*u sunt 1@inea 'ie8ii. %ine 'ine la /ine6 nu 'a fl7m@nzi nicio!at79 >i cine cre!e =n /ine6 nu 'a =nseta nicio!at7. :-oan " Ascultati acest capitol;<

/arcu6 & 23 -sus a r7spuns: F4u zici: 6(ac7 po8i;G... 4oate lucrurile sunt cu putin87 celui ce cre!e;F :/arcu & Ascultati acest capitol;< -oan6 20 2& F4omoF iAa zis -sus6 Fpentru c7 /Aai '7zut6 ai crezut. Eerice !e cei ce nAau '7zut6 >i au crezut.F :-oan 20 Ascultati acest capitol;< -oan6 " 4# A!e'7rat6 a!e'7rat6 '7 spun6 c7 cine cre!e =n /ine6 are 'ia8a 'e>nic7. :-oan " Ascultati acest capitol;< 1salmii6 4" 1 (umnezeu este a!7postul >i sprijinul nostru6 un ajutor6 care nu lipse>te nicio!at7 =n ne'oi. 2 (e aceea nu ne temem6 chiar !ac7 sAar z)u!ui p7m@ntul6 >i sAar cl7tina mun8ii =n inima m7rilor. :1salmii 4" Ascultati acest capitol;< 1salmii6 $4 11 %7ci (omnul (umnezeu este un soare >i un scut6 (omnul !7 =n!urare >i sla'76 >i nu lipse>te !e nici un bine pe cei ce !uc o 'ia87 f7r7 prihan7. 12 (oamne al o>tirilor6 ferice !e omul care se =ncre!e =n 4ine; :1salmii $4 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3# 3 Cncre!eAte =n (omnul6 >i f7 binele9 locuie>te =n 8ar76 >i umbl7 =n cre!incio>ie. 4 (omnul s7A8i fie !esf7tarea6 >i *l =8i 'a !a tot ceA8i !ore>te inima. Cncre!in8eaz7A8i soarta =n m@na (omnului6 =ncre!eAte =n *l6 >i *l 'a lucra6 :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 3 Cncre!eAte =n (omnul !in toat7 inima ta6 >i nu te bizui pe =n8elepciunea ta; " 2ecunoa>teA. =n toate c7ile tale6 >i *l =8i 'a netezi c7r7rile. :1ro'erbele 3 Ascultati acest capitol;< .uca6 12 32 ?u te teme6 turm7 mic79 pentru c7 4at7l 'ostru '7 !7 cu pl7cere Cmp7r78ia. :.uca 12 Ascultati acest capitol;< /atei6 " 31 ?u '7 =n)rijora8i !ar6 zic@n!: F%e 'om m@ncaBF 3au: F%e 'om beaBF 3au: F%u ce ne 'om =mbr7caBF 32 Eiin!c7 toate aceste lucruri ?eamurile le caut7. 4at7l 'ostru cel ceresc >tie c7 a'e8i trebuin87 !e ele. :/atei " Ascultati acest capitol;<

1 1etru6 # Di arunca8i asupra .ui toate =n)rijor7rile 'oastre6 c7ci *l =nsu>i =n)rije>te !e 'oi. :1 1etru Ascultati acest capitol;< 1salmii6 40 4 Eerice !e omul6 care =>i pune =ncre!erea =n (omnul6 >i care nu se =n!reapt7 spre cei trufa>i >i mincino>i; :1salmii 40 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 12 1 %ei ce se =ncre! =n (omnul sunt ca muntele 3ionului6 care nu se clatin76 ci st7 =nt7rit pe 'ecie. :1salmii 12 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

-n!atoririle copiilor

*feseni6 " 1 %opii6 asculta8i =n (omnul !e p7rin8ii 'o>tri6 c7ci este !rept. 2 F37 cinste>ti pe tat7l t7u >i pe mama taF A este cea !int@i porunc7 =nso8it7 !e o f7)7!uin87 A 3 Fca s7 fii fericit6 >i s7 tr7ie>ti mult7 'reme pe p7m@nt.F :*feseni " Ascultati acest capitol;< %oloseni6 3 20 %opii6 asculta8i !e p7rin8ii 'o>tri =n toate lucrurile6 c7ci lucrul acesta place (omnului. :%oloseni 3 Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 2# 1" FBlestemat s7 fie cel ce 'a nesocoti pe tat7l s7u >i pe mama sa;F A Di tot poporul s7 r7spun!7: FAmin;F :(euteronomul 2# Ascultati acest capitol;< .e'iticul6 1& 3 Eiecare !in 'oi s7 cinsteasc7 pe mama sa >i pe tat7l s7u6 >i s7 p7zeasc7 3abatele /ele. *u sunt (omnul6 (umnezeul 'ostru. :.e'iticul 1& Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 1" %inste>te pe tat7l t7u >i pe mama ta6 cum 8iAa poruncit (omnul6 (umnezeul t7u6 ca s7 ai zile multe >i s7 fii fericit =n

8ara pe care 8iAo !7 (omnul6 (umnezeul t7u. :(euteronomul Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 " 20 Eiule6 p7ze>te sfaturile tat7lui t7u6 >i nu lep7!a =n'787tura mamei tale: :1ro'erbele " Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 13 1 5n fiu =n8elept ascult7 =n'787tura tat7lui s7u6 !ar batjocoritorul nAascult7 mustrarea. A :1ro'erbele 13 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1 ?esocotitul !ispre8uie>te =n'787tura tat7lui s7u6 !ar cine ia seama la mustrare ajun)e =n8elept. A :1ro'erbele 1 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 20 11 %opilul las7 s7 se 'a!7 =nc7 !in faptele lui !ac7 purtarea lui 'a fi curat7 >i f7r7 prihan7. A :1ro'erbele 20 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 10 1 1il!ele lui 3olomon. 5n fiu =n8elept este bucuria tat7lui6 !ar un fiu nebun este m@hnirea mamei sale. :1ro'erbele 10 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1 10 Eiule6 !ac7 ni>te p7c7to>i 'or s7 te am7)easc76 nu te l7sa c@>ti)at !e ei; :1ro'erbele 1 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2$ # %el ce p7ze>te le)ea6 este un fiu priceput6 !ar cel ce umbl7 cu cei !esfr@na8i face ru>ine tat7lui s7u. A :1ro'erbele 2$ Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 $ 32 Di acum6 fiilor6 asculta8iAm76 c7ci ferice !e cei ce p7zesc c7ile mele; 33 Asculta8i =n'787tura6 ca s7 '7 face8i =n8elep8i6 >i nu lep7!a8i sfatul meu. :1ro'erbele $ Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 23 1 Eiule6 !ac7A8i 'a fi inima =n8eleapt76 inima mea se 'a bucura9 1" >i =n7untrul meu se 'a =n'eseli6 c@n! buzele tale 'or spune ce este bine. :1ro'erbele 23 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 23 22 Ascult7 pe tat7l t7u6 care teAa n7scut6 >i nu nesocoti pe mama ta6 c@n! a =mb7tr@nit. :1ro'erbele 23 Ascultati acest capitol;<

1ro'erbele6 23 24 4at7l celui neprih7nit se =n'esele>te6 >i cel ce !7 na>tere unui =n8elept se bucur7. 2 37 se bucure tat7l t7u >i mama ta6 s7 se =n'eseleasc7 cea care teAa n7scut. 2" Eiule6 !7Ami inima ta6 >i s7 )7seasc7 pl7cere ochii t7i =n c7ile /ele. :1ro'erbele 23 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

-n!atoririle parintilor

+eneza6 1$ 1& %7ci *u =l cunosc >i >tiu c7 are s7 porunceasc7 fiilor lui >i casei lui !up7 el s7 8in7 %alea (omnului6 f7c@n! ce este !rept >i bine6 pentru ca astfel (omnul s7 =mplineasc7 fa87 !e A'raam ce iAa f7)7!uitF... :+eneza 1$ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 #$ 4 nu 'om ascun!e !e copiii lor9 ci 'om 'esti neamului !e oameni care 'a 'eni lau!ele (omnului6 puterea .ui6 >i minunile pe care leAa f7cut. *l a pus o m7rturie =n -aco'6 a !at o le)e =n -srael6 >i a poruncit p7rin8ilor no>tri s7A>i =n'e8e =n ea copiii6 " ca s7 fie cunoscut7 !e cei ce 'or 'eni !up7 ei6 !e copiii care se 'or na>te6 >i care6 c@n! se 'or face mari6 s7 'orbeasc7 !espre ea copiilor lor9 # pentru ca ace>tia s7A>i pun7 =ncre!erea =n (umnezeu6 s7 nu uite lucr7rile lui (umnezeu6 >i s7 p7zeasc7 poruncile .ui. :1salmii #$ Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 11 1& 37 =n'78a8i pe copiii 'o>tri =n ele6 >i s7 le 'orbe>ti !espre ele c@n! 'ei fi acas76 c@n! 'ei mer)e =n c7l7torie6 c@n! te 'ei culca >i c@n! te 'ei scula. :(euteronomul 11 Ascultati acest capitol;< *Jo!ul6 13 $ 37 spui atunci fiului t7u: 6Aceasta este spre pomenirea celor ce a f7cut (omnul pentru mine6 c@n! am ie>it !in *)ipt.G

:*Jo!ul 13 Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 4 & ?umai6 ia seama asupra ta6 >i 'e)heaz7 cu luare aminte asupra sufletului t7u6 =n toate zilele 'ie8ii tale6 ca nu cum'a s7 ui8i lucrurile pe care 8i leAau '7zut ochii6 >i s7A8i ias7 !in inim79 f7Ale cunoscut copiilor t7i >i copiilor copiilor t7i. 10 A!uA8i aminte !e ziua c@n! teAai =nf78i>at =naintea (omnului6 (umnezeului t7u6 la ,oreb6 c@n! (omnul miAa zis: F3tr@n)e poporul la /ine; %7ci 'reau s7Ai fac s7 au!7 cu'intele /ele6 ca s7 =n'e8e s7 se team7 !e /ine tot timpul c@t 'or tr7i pe p7m@nt9 >i s7 =n'e8e >i pe copiii lor s7 le p7zeasc7.F :(euteronomul 4 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 22 " Cn'a87 pe copil calea pe care trebuie sAo urmeze6 >i c@n! 'a =mb7tr@ni6 nu se 'a abate !e la ea. A :1ro'erbele 22 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2& 1# 1e!epse>teA8i fiul6 >i el =8i 'a !a o!ihn76 >i =8i 'a a!uce !esf7tare sufletului. A :1ro'erbele 2& Ascultati acest capitol;< *feseni6 " 4 Di 'oi6 p7rin8ilor6 nu =nt7r@ta8i la m@nie pe copiii 'o>tri6 ci cre>te8iAi6 =n mustrarea >i =n'787tura (omnului. :*feseni " Ascultati acest capitol;< %oloseni6 3 21 17rin8ilor6 nu =nt7r@ta8i pe copiii 'o>tri6 ca s7 nuA>i piar!7 n7!ej!ea. :%oloseni 3 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

-n!rumare -saia6 30 21 5rechile tale 'or auzi !up7 tine )lasul care 'a zice: 6-at7 !rumul6 mer)e8i pe el;G %@n! 'e8i 'oi s7 '7 mai abate8i la !reapta sau la st@n)a.

:-saia 30 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 4$ 14 -at76 (umnezeul acesta este (umnezeul nostru =n 'eci !e 'eci9 *l 'a fi c7l7uza noastr7 p@n7 la moarte. :1salmii 4$ Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1" & -nima omului se )@n!e>te pe ce cale s7 mear)76 !ar (omnul =i =n!reapt7 pa>ii. A :1ro'erbele 1" Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3# 23 (omnul =nt7re>te pa>ii omului6 c@n! Ci place calea lui9 :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< -saia6 2$ 2" (umnezeul lui lAa =n'78at s7 fac7 a>a6 *l iAa !at aceste =n'787turi. :-saia 2$ Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 11 1 %ump7na =n>el7toare este ur@t7 (omnului6 !ar c@nt7reala !reapt7 Ci este pl7cut7. 2 %@n! 'ine m@n!ria6 'ine >i ru>inea9 !ar =n8elepciunea este cu cei smeri8i. 3 ?eprih7nirea oamenilor cinsti8i =i c@rmuie>te f7r7 team76 !ar 'icleniile celor strica8i le a!uc pieirea. 4 Cn ziua m@niei6 bo)78ia nu sluje>te la nimic9 !ar neprih7nirea izb7'e>te !e la moarte. ?e'ino'78ia omului f7r7 prihan7 =i neteze>te calea6 !ar cel r7u ca!e prin =ns7>i r7utatea lui. " ?e'ino'78ia oamenilor f7r7 prihan7 =i scap76 !ar cei r7i sunt prin>i !e r7utatea lor. # .a moartea celui r7u6 =i piere n7!ej!ea6 >i a>teptarea oamenilor nele)iui8i este nimicit7. $ %el neprih7nit este sc7pat !in str@mtoare6 >i cel r7u =i ia locul. & %u )ura lui omul nele)iuit pier!e pe aproapele s7u6 !ar cei neprih7ni8i sunt sc7pa8i prin >tiin87. 10 %@n! le mer)e bine celor neprih7ni8i6 toat7 cetatea se bucur79 >i c@n! pier cei r7i6 to8i stri)7 !e 'eselie. 11 %etatea se =nal87 prin binecu'@ntarea oamenilor f7r7 prihan76 !ar este surpat7 prin )ura celor r7i. A 12 %ine !efaim7 pe aproapele s7u este f7r7 minte6 !ar omul cu pricepere prime>te >i tace. A 13 %ine umbl7 cu b@rfeli !7 pe fa87 lucruri ascunse6 !ar sufletul cre!incios 8ine ce i sAa =ncre!in8at. A 14 %@n! nu este chibzuin876 poporul ca!e9 !ar biruin8a 'ine prin marele num7r !e sfetnici. A 1 %ui se pune cheza> pentru altul6 =i mer)e r7u6 !ar cine se teme s7 se pun7 cheza> este lini>tit. A 1" 0 femeie pl7cut7 cap7t7 cinste6 >i cei asupritori cap7t7 bo)78ie. A 1# 0mul milosti' =>i face bine sufletului s7u6 !ar omul f7r7 mil7 =>i tulbur7 =ns7>i carnea lui. A 1$ %el r7u !ob@n!e>te un c@>ti) =n>el7tor6 !ar cel ce seam7n7 neprih7nirea are o a!e'7rat7 plat7. A 1& A!e'7rata neprih7nire !uce la 'ia876 !ar cel ce urm7re>te r7ul )7se>te moartea. A 20 %ei cu inima stricat7 sunt o sc@rb7 =naintea (omnului6 !ar cei ce umbl7 f7r7 prihan7 Ci sunt pl7cu8i. 21 ,ot7r@t: cel r7u nu 'a r7m@ne nepe!epsit6 !ar s7m@n8a celor neprih7ni8i 'a fi sc7pat7. A 22 Eemeia frumoas7 >i f7r7 minte este ca un inel !e aur pus =n r@tul unui porc. A 23 (orin8a celor neprih7ni8i este numai bine9 !ar a>teptarea celor r7i este numai m@nie. A 24 5nul6 care !7 cu m@na lar)76 ajun)e mai bo)at9 >i altul6 care economise>te prea mult6 nu face !ec@t s7 s7r7ceasc7. A 2 3ufletul binef7c7tor 'a fi s7turat6 >i cel ce u!7 pe al8ii 'a fi u!at >i el. A 2" %ine opre>te )r@ul este blestemat !e popor6 !ar pe capul celui ceAl 'in!e 'ine binecu'@ntarea. A 2# %ine urm7re>te binele6 =>i c@>ti)7 bun7'oin876 !ar cine urm7re>te r7ul este atins !e el. A 2$ %ine se =ncre!e =n bo)78ii 'a c7!ea6 !ar cei neprih7ni8i 'or =n'erzi ca frunzi>ul. A 2& %ine =>i tulbur7 casa 'a mo>teni '@nt6 >i nebunul 'a fi robul omului =n8elept; A

30 2o!ul celui neprih7nit este un pom !e 'ia876 >i cel =n8elept c@>ti)7 suflete. A 31 -at76 cel neprih7nit este r7spl7tit pe p7m@nt9 cu c@t mai mult cel r7u >i p7c7tos; :1ro'erbele 116 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 3 " 2ecunoa>teA. =n toate c7ile tale6 >i *l =8i 'a netezi c7r7rile. :1ro'erbele 3 Ascultati acest capitol;< -saia6 42 1" Voi !uce pe orbi pe un !rum necunoscut !e ei6 =i 'oi po'78ui pe c7r7ri ne>tiute !e ei9 'oi preface =ntunericul =n lumin76 =naintea lor6 >i locurile str@mbe =n locuri nete!e: iat7 ce 'oi face6 >i nuAi 'oi p7r7si. :-saia 42 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 #3 23 Cns7 eu sunt tot!eauna cu 4ine6 4u mAai apucat !e m@na !reapt79 24 m7 'ei c7l7uzi cu sfatul 47u6 apoi m7 'ei primi =n sla'7. :1salmii #3 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 32 $ F*u A zice (omnul A te 'oi =n'78a6 >iA8i 'oi ar7ta calea pe care trebuie sAo urmezi6 te 'oi sf7tui6 >i 'oi a'ea pri'irea =n!reptat7 asupra ta.F :1salmii 32 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

-ntelepciunea -aco'6 1 (ac7 'reunuia !intre 'oi =i lipse>te =n8elepciunea6 sAo cear7 !e la (umnezeu6 care !7 tuturor cu m@n7 lar)7 >i f7r7 mustrare6 >i ea =i 'a fi !at7. :-aco' 1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 32 $ F*u A zice (omnul A te 'oi =n'78a6 >iA8i 'oi ar7ta calea pe care trebuie sAo urmezi6 te 'oi sf7tui6 >i 'oi a'ea pri'irea =n!reptat7 asupra ta.F :1salmii 32 Ascultati acest capitol;<

*clesiastul6 2 2" %7ci *l !7 omului pl7cut .ui =n8elepciune6 >tiin87 >i bucurie9 !ar celui p7c7tos =i !7 )rija s7 str@n)7 >i sA a!une6 ca s7 !ea celui pl7cut lui (umnezeu; Di aceasta este o !e>ert7ciune >i )oan7 !up7 '@nt. :*clesiastul 2 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 1" # *u binecu'@ntez pe (omnul6 care m7 sf7tuie>te6 c7ci p@n7 >i noaptea =mi !7 =n!emnuri inima. :1salmii 1" Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2 atunci 'ei =n8ele)e frica !e (omnul6 >i 'ei )7si cuno>tin8a lui (umnezeu. " %7ci (omnul !7 =n8elepciune9 !in )ura .ui iese cuno>tin87 >i pricepere. # *l !7 izb@n!7 celor f7r7 prihan76 !7 un scut celor ce umbl7 =n ne'ino'78ie. :1ro'erbele 2 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 20 Dtim c7 Eiul lui (umnezeu a 'enit6 >i neAa !at pricepere s7 cunoa>tem pe %el ce este a!e'7rat. Di noi suntem =n %el ce este a!e'7rat6 a!ic7 =n -sus ,ristos6 Eiul .ui. *l este (umnezeul a!e'7rat >i 'ia8a 'e>nic7. :1 -oan Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6 4 " %7ci (umnezeu6 care a zis: F37 lumineze lumina !in =ntunericF6 neAa luminat inimile6 pentru ca s7 facem s7 str7luceasc7 lumina cuno>tin8ei sla'ei lui (umnezeu pe fa8a lui -sus ,ristos. :2 %orinteni 4 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2$ 0amenii !e!a8i la r7u nu =n8ele) ce este !rept6 !ar cei ce caut7 pe (omnul =n8ele) totul. A :1ro'erbele 2$ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 1 " (ar 4u ceri ca a!e'7rul s7 fie =n a!@ncul inimii: f7 !ar s7 p7trun!7 =n8elepciunea =n7untrul meu; :1salmii 1 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

.enea 1 4esaloniceni6 4 11 37 c7uta8i s7 tr7i8i lini>ti8i6 s7 '7 'e!e8i !e treburi6 >i s7 lucra8i cu m@inile 'oastre6 cum 'Aam sf7tuit. 12 Di astfel s7 '7 purta8i cu'iincios cu cei !e afar76 >i s7 nAa'e8i trebuin87 !e nimeni. :1 4esaloniceni 4 Ascultati acest capitol;< 2omani6 12 11 Cn s@r)uin876 fi8i f7r7 pre)et. Ei8i plini !e r@'n7 cu !uhul. 3luji8i (omnului. :2omani 12 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2$ 1& %ine =>i lucreaz7 c@mpul are bel>u) !e p@ine6 !ar cine alear)7 !up7 lucruri !e nimic are bel>u) !e s7r7cie. A :1ro'erbele 2$ Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 13 14 Cn'787tura =n8eleptului este un iz'or !e 'ia876 ca s7 abat7 pe om !in cursele mor8ii. A :1ro'erbele 13 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 10 4 %ine lucreaz7 cu o m@n7 lene>7 s7r7ce>te6 !ar m@na celor harnici =mbo)78e>te. %ine str@n)e 'ara6 este un om chibzuit6 cine !oarme =n timpul seceratului este un om care face ru>ine. :1ro'erbele 10 Ascultati acest capitol;< 2 4esaloniceni6 3 10 %7ci6 c@n! eram la 'oi6 '7 spuneam l7murit: F%ine nu 'rea s7 lucreze6 nici s7 nu m7n@nce.F 11 Auzim =ns7 c7 unii !intre 'oi tr7iesc =n neor@n!uial76 nu lucreaz7 nimic6 ci se 8in !e nimicuri. 12 Cn!emn7m pe oamenii ace>tia >iAi sf7tuim6 =n (omnul nostru -sus ,ristos6 s7A>i m7n@nce p@inea lucr@n! =n lini>te. :2 4esaloniceni 3 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 13 23 0)orul pe careAl !es8elene>te s7racul !7 o hran7 =mbel>u)at76 !ar mul8i pier !in pricina ne!rept78ii lor. A :1ro'erbele 13 Ascultati acest capitol;< 2 4imotei6 2 " 1lu)arul trebuie s7 munceasc7 =nainte ca s7 str@n)7 roa!ele. :2 4imotei 2 Ascultati acest capitol;< *feseni6 4 2$ %ine fura6 s7 nu mai fure9 ci mai !e)rab7 s7 lucreze cu m@inile lui la ce'a bun6 ca s7 aib7 ce s7 !ea celui lipsit.

:*feseni 4 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 24 30 Am trecut pe l@n)7 o)orul unui lene>6 >i pe l@n)7 'ia unui om f7r7 minte. 31 Di era numai spini6 acoperit !e m7r7cini6 >i zi!ul !e piatr7 era pr7bu>it. 32 /Aam uitat bine >i cu luare aminte6 >i am tras =n'787tur7 !in ce am '7zut. 33 F37 mai !orm pu8in6 s7 mai a8ipesc pu8in6 s7 mai =ncruci>ez m@inile pu8in ca s7 m7 o!ihnesc;F... 34 Di s7r7cia 'ine peste tine pe nea>teptate6 ca un ho86 >i lipsa6 ca un om =narmat. :1ro'erbele 24 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 20 13 ?u iubi somnul6 c7ci 'ei ajun)e s7rac9 !eschi!e ochii6 >i te 'ei s7tura !e p@ine. A :1ro'erbele 20 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1 1& (rumul lene>ului este ca un h78i> !e spini6 !ar c7rarea celor f7r7 prihan7 este netezit7. A :1ro'erbele 1 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 21 1lanurile omului harnic nu !uc !ec@t la bel>u)6 !ar cel ce lucreaz7 cu )rab7 nAajun)e !ec@t la lips7. A :1ro'erbele 21 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 12 24 /@na celor harnici 'a st7p@ni6 !ar m@na lene>7 'a pl7ti bir. A :1ro'erbele 12 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 12 11 %ineA>i lucreaz7 o)orul 'a a'ea bel>u) !e p@ine6 !ar cine umbl7 !up7 lucruri !e nimic este f7r7 minte. A :1ro'erbele 12 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2# 23 Cn)rije>te bine !e oile tale6 >i ia seama la turmele tale. :1ro'erbele 2# Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2# 2# laptele caprelor 8iAajun)e pentru hrana ta6 a casei tale6 >i pentru =ntre8inerea slujnicelor tale. :1ro'erbele 2# Ascultati acest capitol;< *clesiastul6 1$ -at7 ce am '7zut: este bine >i frumos ca omul s7 m7n@nce >i s7 bea6 >i s7 tr7iasc7 bine =n mijlocul muncii lui6 cu care se tru!e>te sub soare6 =n toate zilele 'ie8ii lui6 pe care i leAa !at (umnezeu9 c7ci aceasta este partea lui.

1& (ar !ac7 a !at (umnezeu cui'a a'ere >i bo)78ii6 >i iAa =n)7!uit s7 m7n@nce !in ele6 s7A>i ia partea lui !in ele6 >i s7 se bucure =n mijlocul muncii lui6 acesta este un !ar !e la (umnezeu. :*clesiastul Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

.epa!area !e sine /atei6 1" 24 Atunci -sus a zis ucenicilor 37i: F(ac7 'oie>te cine'a s7 'in7 !up7 /ine6 s7 se lepe!e !e sine6 s7A>i ia crucea6 >i s7 /7 urmeze. 2 1entru c7 oricine 'a 'rea s7A>i scape 'ia8a6 o 'a pier!e9 !ar oricine =>i 'a pier!e 'ia8a pentru /ine6 o 'a c@>ti)a. 2" Di ce ar folosi unui om s7 c@>ti)e toat7 lumea6 !ac7 >iAar pier!e sufletulB 3au6 ce ar !a un om =n schimb pentru sufletul s7uB :/atei 1" Ascultati acest capitol;< 2omani6 $ 12 A>a!ar6 fra8ilor6 noi nu mai !ator7m nimic firii p7m@nte>ti6 ca s7 tr7im !up7 =n!emnurile ei. 13 (ac7 tr7i8i !up7 =n!emnurile ei6 'e8i muri9 !ar !ac76 prin (uhul6 face8i s7 moar7 faptele trupului6 'e8i tr7i. :2omani $ Ascultati acest capitol;< +alateni6 24 %ei ce sunt ai lui ,ristos -sus6 >iAau r7sti)nit firea p7m@nteasc7 =mpreun7 cu patimile >i poftele ei. :+alateni Ascultati acest capitol;< 4it6 2 11 %7ci harul lui (umnezeu6 care a!uce m@ntuire pentru to8i oamenii6 a fost ar7tat6 12 >i ne =n'a87 sAo rupem cu p7)@n7tatea >i cu poftele lume>ti6 >i s7 tr7im =n 'eacul !e acum cu cump7tare6 !reptate >i e'la'ie6 :4it 2 Ascultati acest capitol;< /atei6 3& (ar *u '7 spun: 37 nu '7 =mpotri'i8i celui ce '7 face r7u. %i6 oricui te lo'e>te peste obrazul !rept6 =ntoarceAi >i pe

cel7lalt. 40 0ricui 'rea s7 se ju!ece cu tine6 >i s7A8i ia haina6 las7Ai >i c7ma>a. 41 (ac7 te sile>te cine'a s7 mer)i cu el o mil7 !eloc6 mer)i cu el !ou7. :/atei Ascultati acest capitol;< .uca6 1$ 2& Di -sus leAa zis: FA!e'7rat '7 spun c7 nu este nimeni6 care s7A>i fi l7sat casa6 sau ne'asta6 sau fra8ii6 sau p7rin8ii6 sau copiii6 pentru Cmp7r78ia lui (umnezeu6 30 >i s7 nu primeasc7 mult mai mult =n 'eacul acesta !e acum6 iar =n 'eacul 'iitor6 'ia8a 'e>nic7.F :.uca 1$ Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

.on)e'itate -saia6 4" 4 p@n7 la b7tr@ne8ea 'oastr7 *u 'oi fi Acela>i6 p@n7 la c7runte8ele 'oastre '7 'oi sprijini. VAam purtat6 >i tot 'reau s7 '7 mai port6 s7 '7 sprijinesc >i s7 '7 m@ntuiesc. :-saia 4" Ascultati acest capitol;< -o'6 12 12 .a b7tr@ni se )7se>te =n8elepciunea6 >i =ntrAo 'ia87 lun)7 e priceperea. 13 .a (umnezeu este =n8elepciunea >i puterea9 sfatul >i priceperea ale .ui sunt. :-o' 12 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 20 2& 3la'a tinerilor este t7ria6 !ar po!oaba b7tr@nilor sunt perii albi. A :1ro'erbele 20 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1# " %opiii copiilor sunt cununa b7tr@nilor6 >i p7rin8ii sunt sla'a copiilor lor. A :1ro'erbele 1# Ascultati acest capitol;< -o'6 2" Vei intra =n morm@nt la b7tr@ne8e6 ca snopul str@ns la 'remea lui. :-o' Ascultati acest capitol;< -o'6 11

1# Kilele tale 'or str7luci mai tare !ec@t soarele la amiaz76 =ntunericul t7u 'a fi ca lumina !imine8ii. :-o' 11 Ascultati acest capitol;< 4it6 2 1 4u =ns76 'orbe>te lucruri care se potri'esc cu =n'787tura s7n7toas7. 2 3pune c7 cei b7tr@ni trebuie s7 fie treji6 're!nici !e cinste6 cump7ta8i6 s7n7to>i =n cre!in876 =n !ra)oste6 =n r7b!are. 3 3pune c7 femeile =n '@rst7 trebuie s7 aib7 o purtare cu'iincioas76 s7 nu fie nici cle'etitoare6 nici !e!ate la 'in9 s7 =n'e8e pe al8ii ce este bine6 4 ca s7 =n'e8e pe femeile mai tinere s7A>i iubeasc7 b7rba8i >i copiii9 s7 fie cump7tate6 cu 'ia8a curat76 s7A>i 'a!7 !e treburile casei6 s7 fie bune6 supuse b7rba8ilor lor6 pentru ca s7 nu se 'orbeasc7 !e r7u %u'@ntul lui (umnezeu. :4it 2 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 #1 1# (umnezeule6 4u mAai =n'78at !in tinere8e6 >i p@n7 acum eu 'estesc minunile 4ale. 1$ ?u m7 p7r7si6 (umnezeule6 chiar la b7tr@ne8e c7runte6 ca s7 'estesc t7ria 4a neamului !e acum6 >i puterea 4a neamului !e oameni care 'a 'eni; :1salmii #1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 #1 & ?u m7 lep7!a la 'remea b7tr@ne8ii9 c@n! mi se !uc puterile6 nu m7 p7r7si; :1salmii #1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3& 4 F(oamne6 spuneAmi care este sf@r>itul 'ie8ii mele6 care este m7sura zilelor mele6 ca s7 >tiu c@t !e trec7tor sunt.F -at7 c7 zilele mele sunt c@t un lat !e m@n76 >i 'ia8a mea este ca o nimica =naintea 4a. (a6 orice om este !oar o suflare6 oric@t !e bine sAar 8ine. A :1salmii 3& Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 33 37 urma8i =n totul calea pe care 'Aa poruncit (omnul (umnezeul 'ostru6 s7 umbla8i6 ca s7 tr7i8i >i s7 fi8i ferici8i6 >i s7 a'e8i zile multe =n 8ara pe care o 'e8i lua =n st7p@nire. :(euteronomul Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 3

1 Eiule6 nu uita =n'787turile mele6 >i p7streaz7 =n inima ta sfaturile mele; 2 %7ci ele =8i 'or lun)i zilele >i anii 'ie8ii tale6 >iA8i 'or a!uce mult7 pace. :1ro'erbele 3 Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 " 2 ca s7 te temi !e (omnul6 (umnezeul t7u6 p7zin!6 =n toate zilele 'ie8ii tale6 tu6 fiul t7u6 >i fiul fiului t7u6 toate le)ile >i toate poruncile .ui pe care 8i le !au6 >i s7 ai zile multe. :(euteronomul " Ascultati acest capitol;< 1salmii6 &1 1" Cl 'oi s7tura cu 'ia87 lun)76 >iAi 'oi ar7ta m@ntuirea /eaF. :1salmii &1 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 10 2# Erica !e (omnul lun)e>te zilele6 !ar anii celui r7u sunt scurta8i. A :1ro'erbele 10 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 & 11 1rin mine 8i se 'or =nmul8i zilele6 >i 8i se 'or m7ri anii 'ie8ii tale. :1ro'erbele & Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

.umea lui (umnezeu 2omani6 1 1" %7ci mie nu miAe ru>ine !e *'an)helia lui ,ristos9 fiin!c7 ea este puterea lui (umnezeu pentru m@ntuirea fiec7ruia care cre!e: =nt@i a -u!eului6 apoi a +recului9 :2omani 1 Ascultati acest capitol;< Apocalipsa6 1 3 Eerice !e cine cite>te6 >i !e cei ce ascult7 cu'intele acestei proorocii6 >i p7zesc lucrurile scrise =n ea; %7ci 'remea este aproape; :Apocalipsa 1 Ascultati acest capitol;< 2 1etru6 1

1& Di a'em cu'@ntul prorociei f7cut >i mai tare9 la care bine face8i c7 lua8i aminte6 ca la o lumin7 care str7luce>te =ntrAun loc =ntunecos6 p@n7 se 'a cr7pa !e ziu7 >i 'a r7s7ri luceaf7rul !e !iminea87 =n inimile 'oastre. :2 1etru 1 Ascultati acest capitol;< *'rei6 4 12 %7ci %u'@ntul lui (umnezeu este 'iu >i lucr7tor6 mai t7ietor !ec@t orice sabie cu !ou7 t7i>uri: p7trun!e p@n7 acolo c7 !esparte sufletul >i !uhul6 =ncheieturile >i m7!u'a6 ju!ec7 sim8irile >i )@n!urile inimii. :*'rei 4 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 11& 130 (escoperirea cu'intelor 4ale !7 lumin76 !7 pricepere celor f7r7 r7utate. :1salmii 11& Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 " 23 %7ci sfatul este o can!el76 =n'787tura este o lumin76 iar =n!emnul >i mustrarea sunt calea 'ie8ii. :1ro'erbele " Ascultati acest capitol;< 1salmii6 11& 10 %u'@ntul 47u este o can!el7 pentru picioarele mele6 >i o lumin7 pe c7rarea mea. :1salmii 11& Ascultati acest capitol;< -oan6 3& %erceta8i 3cripturile6 pentru c7 socoti8i c7 =n ele a'e8i 'ia8a 'e>nic76 !ar tocmai ele m7rturisesc !espre /ine. :-oan Ascultati acest capitol;< 2 4imotei6 3 1 !in pruncie cuno>ti 3fintele 3cripturi6 care pot s7A8i !ea =n8elepciunea care !uce la m@ntuire6 prin cre!in8a =n ,ristos -sus. 1" 4oat7 3criptura este insuflat7 !e (umnezeu >i !e folos ca s7 =n'e8e6 s7 mustre6 s7 =n!repte6 s7 !ea =n8elepciune =n neprih7nire6 :2 4imotei 3 Ascultati acest capitol;< 2omani6 10 1# Astfel6 cre!in8a 'ine =n urma auzirii9 iar auzirea 'ine prin %u'@ntul lui ,ristos. :2omani 10 Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 2

2 >i6 ca ni>te prunci n7scu8i !e cur@n!6 s7 !ori8i laptele !uho'nicesc >i curat6 pentru ca prin el s7 cre>te8i spre m@ntuire6 :1 1etru 2 Ascultati acest capitol;< -aco'6 1 21 (e aceea lep7!a8i orice necur78ie >i orice re'7rsare !e r7utate >i primi8i cu bl@n!e8e %u'@ntul s7!it =n 'oi6 care '7 poate m@ntui sufletele. 22 Ei8i =mplinitori ai %u'@ntului6 nu numai ascult7tori6 =n>el@n!uA'7 sin)uri. 23 %7ci !ac7 ascult7 cine'a %u'@ntul6 >i nuAl =mpline>te cu fapta6 seam7n7 cu un om6 care =>i pri'e>te fa8a fireasc7 =ntrAo o)lin!79 24 >i6 !up7 ce sAa pri'it6 pleac7 >i uit7 =n!at7 cum era. 2 (ar cine =>i 'a a!@nci pri'irile =n le)ea !es7'@r>it76 care este le)ea slobozeniei6 >i 'a st7rui =n ea6 nu ca un ascult7tor uituc6 ci ca un =mplinitor cu fapta6 'a fi fericit =n lucrarea lui. :-aco' 1 Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 11 1$ 1une8iA'7 !ar =n inim7 >i =n suflet aceste cu'inte pe care 'i le spun. 37 le le)a8i ca un semn !e a!ucere aminte pe m@inile 'oastre6 >i s7 fie ca ni>te fruntarii =ntre ochii 'o>tri. :(euteronomul 11 Ascultati acest capitol;< -osua6 1 $ %artea aceasta a le)ii s7 nu se !ep7rteze !e )ura ta9 cu)et7 asupra ei zi >i noapte6 c7ut@n! s7 faci tot ce este scris =n ea9 c7ci atunci 'ei izb@n!i =n toate lucr7rile tale6 >i atunci 'ei lucra cu =n8elepciune. :-osua 1 Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 1 23 fiin!c7 a8i fost n7scu8i !in nou nu !intrAo s7m@n876 care poate putrezi6 ci !intrAuna care nu poate putrezi6 prin %u'@ntul lui (umnezeu6 care este 'iu >i care r7m@ne =n 'eac. :1 1etru 1 Ascultati acest capitol;< Eaptele apostolilor6 20 32 Di acum6 fra8ilor6 '7 =ncre!in8ez =n m@na lui (umnezeu >i a %u'@ntului harului 37u6 care '7 poate zi!i suflete>te6 >i '7

poate !a mo>tenirea =mpreun7 cu to8i cei sfin8i8i. :Eaptele apostolilor 20 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

/ila -saia6 30 1$ F4otu>i (omnul a>teapt7 s7 3e milosti'easc7 !e 'oi6 >i 3e 'a scula s7 '7 !ea =n!urare6 c7ci (omnul este un (umnezeu !rept: ferice !e to8i cei ce n7!7j!uiesc =n *l; :-saia 30 Ascultati acest capitol;< -o'6 11 " >i !e 8iAar !escoperi tainele =n8elepciunii .ui6 ale =n8elepciunii .ui nem7r)inite6 ai 'e!ea atunci c7 nuA8i r7spl7te>te totu>i !up7 f7r7!ele)ea ta. :-o' 11 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 103 13 %um se =n!ur7 un tat7 !e copiii lui6 a>a 3e =n!ur7 !omnul !e cei ce se tem !e *l. :1salmii 103 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 103 1# (ar bun7tatea (omnului 8ine =n 'eci pentru cei ce se tem !e *l6 >i =n!urarea .ui pentru copiii copiilor lor6 :1salmii 103 Ascultati acest capitol;< *Jo!ul6 33 1& (omnul a r7spuns: FVoi face s7 treac7 pe !inaintea ta toat7 frumuse8ea /ea6 >i 'oi chema ?umele (omnului =naintea ta9 *u /7 =n!ur !e cine 'reau s7 /7 =n!ur6 >i am mil7 !e cine 'reau s7 am mil7;F :*Jo!ul 33 Ascultati acest capitol;< 0sea6 2 23 Cmi 'oi s7!i pe .oA2uhama =n 8ar76 >iAi 'oi !a =n!urare9 'oi zice lui .oAAmi: 64u e>ti poporul /eu;G Di el 'a r7spun!e: 6(umnezeul meu;F :0sea 2 Ascultati acest capitol;<

-saia6 "0 10 3tr7inii =8i 'or zi!i zi!urile6 >i =mp7ra8ii lor =8i 'or sluji9 c7ci teAam lo'it =n m@nia /ea6 !ar6 =n =n!urarea /ea6 am mil7 !e tine. :-saia "0 Ascultati acest capitol;< -saia6 4$ & (in pricina ?umelui /eu6 sunt =n!elun) r7b!7tor6 pentru sla'a /ea /7 opresc fa87 !e tine6 ca s7 nu te nimicesc. :-saia 4$ Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

/inciuna %oloseni6 3 & ?u '7 min8i8i unii pe al8ii6 =ntruc@t 'Aa8i !ezbr7cat !e omul cel 'echi6 cu faptele lui6 10 >i 'Aa8i =mbr7cat cu omul cel nou6 care se =nnoie>te spre cuno>tin876 !up7 chipul %elui ce lAa f7cut. :%oloseni 3 Ascultati acest capitol;< .e'iticul6 1& 12 37 nu jura8i str@mb pe ?umele /eu6 c7ci ai necinsti astfel ?umele (umnezeului t7u. *u sunt (omnul. :.e'iticul 1& Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2 1$ %a un buz!u)an6 ca o sabie >i ca o s7)eat7 ascu8it76 a>a este un om care face o m7rturisire mincinoas7 =mpotri'a aproapelui s7u. A :1ro'erbele 2 Ascultati acest capitol;< Kaharia6 $ 1# nici unul s7 nu )@n!easc7 =n inima lui r7u =mpotri'a aproapelui s7u6 >i nici s7 nu iubi8i jur7m@ntul str@mb; %7ci toate lucrurile acestea *u le ur7sc6 zice (omnul.F :Kaharia $ Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 14 5n martor cre!incios nu minte6 !ar un martor mincinos spune minciuni. :1ro'erbele 14 Ascultati acest capitol;<

1ro'erbele6 22 1" %ine asupre>te pe s7rac ca s7A>i m7reasc7 a'u8ia6 'a trebui s7 !ea >i el altuia mai bo)at >i 'a !uce lips7. A :1ro'erbele 22 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1& /artorul mincinos nu r7m@ne nepe!epsit6 >i cel ce spune minciuni nu 'a sc7pa. A :1ro'erbele 1& Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 1& 1" %@n! un martor mincinos se 'a ri!ica =mpotri'a cui'a ca s7Al =n'inuiasc7 !e 'reo nele)iuire6 1# cei !oi oameni cu pricina s7 se =nf78i>eze =naintea (omnului6 =naintea preo8ilor >i ju!ec7torilor care 'or fi atunci =n slujb7. 1$ Lu!ec7torii s7 fac7 cercet7ri am7nun8ite. (ac7 se 'a afla c7 martorul acela este un martor mincinos6 >i c7 a f7cut o m7rturisire mincinoas7 =mpotri'a fratelui s7u6 1& atunci s7Ai face8i cum a'ea el !e )@n! s7 fac7 fratelui s7u. 37 sco8i astfel r7ul !in mijlocul t7u. :(euteronomul 1& Ascultati acest capitol;< Apocalipsa6 21 $ (ar c@t !espre frico>i6 necre!incio>i6 sc@rbo>i6 uci)a>i6 cur'ari6 'r7jitori6 =nchin7torii la i!oli6 >i to8i mincino>ii6 partea lor este =n iazul6 care ar!e cu foc >i cu pucioas76 a!ic7 moartea a !oua.F :Apocalipsa 21 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1& & /artorul mincinos nu r7m@ne nepe!epsit6 >i cel ce spune minciuni 'a pieri6 A :1ro'erbele 1& Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 24 2$ ?u 'orbi =n chip u>uratic =mpotri'a aproapelui t7u9 ori ai 'rea s7 =n>eli cu buzele taleB A :1ro'erbele 24 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 $ 3 %ei r7i sunt strica8i =nc7 !in p@ntecele mamei lor6 mincino>ii se r7t7cesc o!at7 cu ie>irea !in p@ntecele mamei lor. :1salmii $ Ascultati acest capitol;< *Jo!ul6 23 1 37 nu r7sp@n!e>ti z'onuri nea!e'7rate. 37 nu te une>ti cu cel r7u6 ca s7 faci o m7rturisire mincinoas7 pentru el.

:*Jo!ul 23 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 12 1& Buza care spune a!e'7rul este =nt7rit7 pe 'ecie6 !ar limba mincinoas7 nu st7 !ec@t o clip7. A :1ro'erbele 12 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

/an!ria

1ro'erbele6 1" 1$ /@n!ria mer)e =naintea pieirii6 >i trufia mer)e =nainte c7!erii. A :1ro'erbele 1" Ascultati acest capitol;< -saia6 21 Vai !e cei ce se socotesc =n8elep8i6 >i se cre! pricepu8i; :-saia Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2" 12 (ac7 'ezi un om care se cre!e =n8elept6 po8i s7 ai mai mult7 n7!ej!e pentru un nebun !ec@t pentru el. A :1ro'erbele 2" Ascultati acest capitol;< -o'6 40 12 3mere>te cu o pri'ire pe cei trufa>i6 z!robe>te pe loc pe cei r7i6 :-o' 40 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 21 4 1ri'irile trufa>e >i inima =n)@mfat76 aceast7 can!el7 a celor r7i6 nu este !ec@t p7cat. A :1ro'erbele 21 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 11& 21 4u mustri pe cei =n)@mfa8i6 pe blestema8ii ace>tia6 care se r7t7cesc !e la poruncile 4ale. :1salmii 11& Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2$ 2 %el lacom st@rne>te certuri6 !ar cel ce se =ncre!e =n (omnul este s7turat !in bel>u). A 2" %ine se =ncre!e =n inima lui este un nebun6 !ar cine umbl7 =n =n8elepciune 'a fi m@ntuit. A :1ro'erbele 2$ Ascultati acest capitol;<

.uca6 1" 1 -sus leAa zis: FVoi c7uta8i s7 '7 ar7ta8i neprih7ni8i =naintea oamenilor6 !ar (umnezeu '7 cunoa>te inimile9 pentru c7 ce este =n7l8at =ntre oameni6 este o ur@ciune =naintea lui (umnezeu. :.uca 1" Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 $ 13 Erica !e (omnul este ur@rea r7ului9 trufia >i m@n!ria6 purtarea rea >i )ura... mincinoas76 iat7 ce ur7sc eu. :1ro'erbele $ Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2# 2 37 te lau!e altul6 nu )ura ta6 un str7in6 nu buzele tale. :1ro'erbele 2# Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6 10 1# %i6 Foricine se lau!76 s7 se lau!e =n (omnul.F 1$ 1entru c7 nu cine se lau!7 sin)ur6 'a fi primit6 ci acela pe care (omnul =l lau!7. :2 %orinteni 10 Ascultati acest capitol;< -oan6 44 %um pute8i cre!e 'oi6 care umbla8i !up7 sla'a6 pe care 'Ao !a8i unii altora6 >i nu c7uta8i sla'a care 'ine !e la sin)urul (umnezeuB :-oan Ascultati acest capitol;< /arcu6 & 3 Atunci -sus a >ezut jos6 a chemat pe cei !oisprezece6 >i leAa zis: F(ac7 'rea cine'a s7 fie cel !int@i6 trebuie s7 fie cel mai !e pe urm7 !in to8i >i slujitorul tuturor;F :/arcu & Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

/ania

1salmii6 14

$ (omnul este milosti' >i plin !e =n!urare6 =n!elun) r7b!7tor >i plin !e bun7tate. :1salmii 14 Ascultati acest capitol;< ?eemia6 & 1# nAau 'rut s7 asculte6 >i au !at uit7rii minunile pe care le f7cusei pentru ei. DiAau =n8epenit )rumazul9 >i6 =n r7z'r7tirea lor6 >iAau pus o c7petenie ca s7 se =ntoarc7 =n robia lor. (ar 4u6 4u e>ti un (umnezeu )ata s7 ier8i6 =n!ur7tor >i milosti'6 =ncet la m@nie >i bo)at =n bun7tate. Di nu iAai p7r7sit6 :?eemia & Ascultati acest capitol;< 1salmii6 30 %7ci m@nia .ui 8ine numai o clip76 !ar =n!urarea .ui 8ine toat7 'ia8a: seara 'ine pl@nsul6 iar !iminea8a 'eselia. :1salmii 30 Ascultati acest capitol;< *clesiastul6 # & ?u te )r7bi s7 te m@nii =n sufletul t7u6 c7ci m@nia locuie>te =n s@nul nebunilor. :*clesiastul # Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 14 1# %ine este iute la m@nie face prostii6 >i omul plin !e r7utate se face ur@t. A :1ro'erbele 14 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1" 32 %el =ncet la m@nie pre8uie>te mai mult !ec@t un 'iteaz6 >i cine este st7p@n pe sine pre8uie>te mai mult !ec@t cine cucere>te cet78i. A :1ro'erbele 1" Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1 1$ 5n om iute la m@nie st@rne>te certuri6 !ar cine este =ncet la m@nie potole>te ne=n8ele)erile. A :1ro'erbele 1 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2& 22 5n om m@nios st@rne>te certuri6 >i un =nfuriat face multe p7cate. A :1ro'erbele 2& Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3# $ .as7 m@nia6 p7r7se>te iu8imea9 nu te sup7ra6 c7ci sup7rarea !uce numai la r7u. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 22

24 ?u te =mprieteni cu omul m@nios6 >i nu te =nso8i cu omul iute la m@nie6 2 ca nu cum'a s7 te !eprinzi cu c7r7rile lui6 >i s7A8i ajun)7 o curs7 pentru suflet. A :1ro'erbele 22 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1 1 5n r7spuns bl@n! potole>te m@nia6 !ar o 'orb7 aspr7 a8@87 m@nia. :1ro'erbele 1 Ascultati acest capitol;< %oloseni6 3 21 17rin8ilor6 nu =nt7r@ta8i pe copiii 'o>tri6 ca s7 nuA>i piar!7 n7!ej!ea. :%oloseni 3 Ascultati acest capitol;< *feseni6 4 2" F/@nia8iA'7 >i nu p7c7tui8iF. 37 nAapun7 soarele peste m@nia 'oastr76 :*feseni 4 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1& 11 Cn8elepciunea face pe om r7b!7tor6 >i este o cinste pentru el s7 uite )re>elile. A :1ro'erbele 1& Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 21 1& /ai bine s7 locuie>ti =ntrAun p7m@nt pustiu6 !ec@t cu o ne'ast7 )@lce'itoare >i sup7r7cioas7. A :1ro'erbele 21 Ascultati acest capitol;< /atei6 22 (ar *u '7 spun c7 oricine se m@nie pe fratele s7u6 'a c7!ea sub pe!eapsa ju!ec78ii9 >i oricine 'a zice fratelui s7u: 61rostule;G 'a c7!ea sub pe!eapsa 3oborului9 iar oricineAi 'a zice: 6?ebunuleG6 'a c7!ea sub pe!eapsa focului )heenei. :/atei Ascultati acest capitol;< *feseni6 4 31 0rice am7r7ciune6 orice iu8ime6 orice m@nie6 orice stri)are6 orice cle'etire >i orice fel !e r7utate s7 piar7 !in mijlocul 'ostru. 32 (impotri'76 fi8i buni unii cu al8ii6 milo>i6 >i ierta8iA'7 unul pe altul6 cum 'Aa iertat >i (umnezeu pe 'oi =n ,ristos. :*feseni 4 Ascultati acest capitol;< 2omani6 12 1& 1reaiubi8ilor6 nu '7 r7zbuna8i sin)uri9 ci l7sa8i s7 se r7zbune m@nia lui (umnezeu9 c7ci este scris: F27zbunarea este a

/ea9 *u 'oi r7spl7tiF6 zice (omnul. 20 (impotri'7: !ac7 =i este foame 'r7jma>ului t7u6 !7Ai s7 m7n@nce9 !ac7Ai este sete6 !7Ai s7 bea9 c7ci !ac7 'ei face astfel6 'ei )r7m7!i c7rbuni aprin>i pe capul lui.F 21 ?u te l7sa biruit !e r7u6 ci biruie>te r7ul prin bine. :2omani 12 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2 21 (ac7 este fl7m@n! 'r7jma>ul t7u6 !7Ai p@ine s7 m7n@nce6 !ac7Ai este sete6 !7Ai ap7 s7 bea. 22 %7ci f7c@n! a>a6 a!uni c7rbuni aprin>i pe capul lui6 >i (omnul =8i 'a r7spl7ti. A :1ro'erbele 2 Ascultati acest capitol;< %oloseni6 3 $ (ar acum l7sa8iA'7 !e toate aceste lucruri: !e m@nie6 !e 'r7jm7>ie6 !e r7utate6 !e cle'etire6 !e 'orbele ru>inoase6 care 'Aar putea ie>i !in )ur7. :%oloseni 3 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

/antuirea

-oan6 3 3 (rept r7spuns6 -sus iAa zis: FA!e'7rat6 a!e'7rat =8i spun c76 !ac7 un om nu se na>te !in nou6 nu poate 'e!ea Cmp7r78ia lui (umnezeu.F 4 ?ico!im -Aa zis: F%um se poate na>te un om b7tr@nB 1oate el s7 intre a !oua oar7 =n p@ntecele maicii sale6 >i s7 se nasc7BF -sus iAa r7spuns: FA!e'7rat6 a!e'7rat =8i spun6 c76 !ac7 nu se na>te cine'a !in ap7 >i !in (uh6 nu poate s7 intre =n Cmp7r78ia lui (umnezeu. " %e este n7scut !in carne6 este carne6 >i ce este n7scut !in (uh6 este !uh. # ?u te mira c7 8iAam zis: F4rebuie s7 '7 na>te8i !in nou. :-oan 3 Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6

1# %7ci6 !ac7 este cine'a =n ,ristos6 este o f7ptur7 H3au: zi!ire.I nou7. %ele 'echi sAau !us: iat7 c7 toate lucrurile sAau f7cut noi. :2 %orinteni Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6 21 1e %el ce nAa cunoscut nici un p7cat6 *l .Aa f7cut p7cat pentru noi6 ca noi s7 fim neprih7nirea lui (umnezeu =n *l. :2 %orinteni Ascultati acest capitol;< *feseni6 2 1 Voi era8i mor8i =n )re>elile >i =n p7catele 'oastre6 :*feseni 2 Ascultati acest capitol;< 1 4imotei6 2 3 .ucrul acesta este bun >i bine primit =naintea lui (umnezeu6 /@ntuitorul nostru6 4 care 'oie>te ca to8i oamenii s7 fie m@ntui8i >i s7 'in7 la cuno>tin8a a!e'7rului. :1 4imotei 2 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 2 1 %opila>ilor6 '7 scriu aceste lucruri6 ca s7 nu p7c7tui8i. (ar !ac7 cine'a a p7c7tuit6 a'em la 4at7l un /ijlocitor6 pe -sus ,ristos6 %el neprih7nit. 2 *l este jertfa !e isp7>ire pentru p7catele noastre9 >i nu numai pentru ale noastre6 ci pentru ale =ntre)ii lumi. :1 -oan 2 Ascultati acest capitol;< %oloseni6 2 13 1e 'oi6 care era8i mor8i =n )re>elile 'oastre >i =n firea 'oastr7 p7m@nteasc7 net7iat7 =mprejur6 (umnezeu 'Aa a!us la 'ia87 =mpreun7 cu *l6 !up7 ce neAa iertat toate )re>elile. :%oloseni 2 Ascultati acest capitol;< 1 4imotei6 4 & -at7 un cu'@nt a!e'7rat >i cu totul 're!nic !e primit; 10 ?oi muncim6 =n a!e'7r6 >i ne lupt7m6 pentru c7 neAam pus n7!ej!ea =n (umnezeul cel 'iu6 care este /@ntuitorul tuturor oamenilor6 >i mai ales al celor cre!incio>i. :1 4imotei 4 Ascultati acest capitol;< 2omani6 1 (ar cu !arul f7r7 plat7 nu este ca >i cu )re>eala9 c7ci6 !ac7 prin )re>eala unuia sin)ur6 cei mul8i au fost lo'i8i cu

moartea6 apoi cu mult mai mult harul lui (umnezeu >i !arul6 pe care ni lAa f7cut harul acesta =ntrAun sin)ur om6 a!ic7 =n -sus ,ristos6 sAau !at !in bel>u) celor mul8i. :2omani Ascultati acest capitol;< 4it6 3 4 (ar6 c@n! sAa ar7tat bun7tatea lui (umnezeu6 /@ntuitorul nostru6 >i !ra)ostea .ui !e oameni6 *l neAa m@ntuit6 nu pentru faptele6 f7cute !e noi =n neprih7nire6 ci pentru =n!urarea .ui6 prin sp7larea na>terii !in nou >i prin =nnoirea f7cut7 !e (uhul 3f@nt6 " pe care .Aa '7rsat !in bel>u) peste noi6 prin -sus ,ristos6 /@ntuitorul nostru9 :4it 3 Ascultati acest capitol;< -oan6 1 12 (ar tuturor celor ce .Aau primit6 a!ic7 celor ce cre! =n ?umele .ui6 leAa !at !reptul s7 se fac7 copii ai lui (umnezeu9 13 n7scu8i nu !in s@n)e6 nici !in 'oia firii lor6 nici !in 'oia 'reunui om6 ci !in (umnezeu. :-oan 1 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

/oartea 1salmii6 23 4 %hiar !ac7 ar fi s7 umblu prin 'alea umbrei mor8ii6 nu m7 tem !e nici un r7u6 c7ci 4u e>ti cu mine. 4oia)ul >i nuiaua 4a m7 m@n)@ie. :1salmii 23 Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 1 5n!e =8i este biruin8a6 moarteB 5n!e =8i este bol!ul6 moarteBF :1 %orinteni 1 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 14 32 %el r7u este !obor@t !e r7utatea lui6 !ar cel neprih7nit chiar >i la moarte tra)e n7!ej!e. A :1ro'erbele 14 Ascultati acest capitol;< 2omani6

& (eci6 cu at@t mai mult acum6 c@n! suntem socoti8i neprih7ni8i6 prin s@n)ele .ui6 'om fi m@ntui8i prin *l !e m@nia lui (umnezeu. :2omani Ascultati acest capitol;< *'rei6 2 14 Astfel !ar6 !eoarece copiii sunt p7rta>i s@n)elui >i c7rnii6 tot a>a >i *l =nsu>i a fost !eopotri'7 p7rta> la ele6 pentru ca6 prin moarte6 s7 nimiceasc7 pe cel ce are puterea mor8ii6 a!ic7 pe !ia'olul6 1 >i s7 izb7'easc7 pe to8i aceia6 care prin frica mor8ii erau supu>i robiei toat7 'ia8a lor. :*'rei 2 Ascultati acest capitol;< -oan6 $ 1 A!e'7rat6 a!e'7rat6 '7 spun6 c76 !ac7 p7ze>te cine'a cu'@ntul /eu6 =n 'eac nu 'a 'e!ea moartea.F :-oan $ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 4$ 14 -at76 (umnezeul acesta este (umnezeul nostru =n 'eci !e 'eci9 *l 'a fi c7l7uza noastr7 p@n7 la moarte. :1salmii 4$ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 #3 2" %arnea >i inima pot s7 mi se pr7p7!easc7: fiin!c7 (umnezeu 'a fi pururea st@nca inimii mele >i partea mea !e mo>tenire. :1salmii #3 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 4& 1 (ar mie (umnezeu =mi 'a sc7pa sufletul !in locuin8a mor8ilor6 c7ci m7 'a lua sub ocrotirea .ui. A :1salmii 4& Ascultati acest capitol;< -saia6 2 $ nimice>te moartea pe 'ecie: (omnul (umnezeu >ter)e lacrimile !e pe toate fe8ele6 >i =n!ep7rteaz7 !e pe tot p7m@ntul ocara poporului 37u9 !a6 (omnul a 'orbit. :-saia 2 Ascultati acest capitol;< 0sea6 13 14 Ci 'oi r7scump7ra !in m@na locuin8ei mor8ilor6 =i 'oi izb7'i !e la moarte. /oarte6 un!e =8i este ciumaB .ocuin87 a mor8ilor6 un!e =8i este nimicireaB %7in8a este ascuns7 !e pri'irile /ele; :0sea 13 Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6 4

1" (e aceea6 noi nu c7!em !e oboseal7. %i chiar !ac7 omul nostru !e afar7 se trece6 totu>i omul nostru !in7untru se =nnoie>te !in zi =n zi. :2 %orinteni 4 Ascultati acest capitol;< -oan6 3 1 pentru ca oricine cre!e =n *l s7 nu piar76 ci s7 aib7 'ia8a 'e>nic7. :-oan 3 Ascultati acest capitol;< 2omani6 $ 3$ %7ci sunt bine =ncre!in8at c7 nici moartea6 nici 'ia8a6 nici =n)erii6 nici st7p@nirile6 nici puterile6 nici lucrurile !e acum6 nici cele 'iitoare6 3& nici inaltimea6 nici a!ancimea6 nici o alta faptura6 nu 'or fi in stare sa ne !esparta !e !ra)ostea lui (umnezeu6 care este in -sus ,ristos6 (omnul nostru. :2omani $ Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

/ultumire 1ro'erbele6 1# 22 0 inim7 'esel7 este un bun leac6 !ar un !uh m@hnit usuc7 oasele. A :1ro'erbele 1# Ascultati acest capitol;< *'rei6 13 37 nu fi8i iubitori !e bani. /ul8umi8iA'7 cu ce a'e8i6 c7ci *l =nsu>i a zis: F?ici!ecum nAam s7 te las6 cu nici un chip nu te 'oi p7r7si.F :*'rei 13 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1 1 4oate zilele celui nenorocit sunt rele6 !ar cel cu inima mul8umit7 are un osp78 necurmat. A :1ro'erbele 1 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 14 30 0 inim7 lini>tit7 este 'ia8a trupului6 !ar pizma este putrezirea oaselor. A

:1ro'erbele 14 Ascultati acest capitol;< 1 4imotei6 " " ?e)re>it6 e'la'ia =nso8it7 !e mul8umire este un mare c@>ti). :1 4imotei " Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 23 1# 37 nuA8i pizmuiasc7 inima pe cei p7c7to>i6 ci s7 aib7 tot!eauna fric7 !e (omnul9 1$ c7ci este o r7splat76 >i nu 8i se 'a t7ia n7!ej!ea. :1ro'erbele 23 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

0nestitatea

.e'iticul6 1& 11 37 nu fura8i6 >i s7 nu min8i8i6 nici s7 nu '7 =n>ela8i unii pe al8ii. :.e'iticul 1& Ascultati acest capitol;< /ica6 " 10 /ai sunt =n casa celui r7u comori nele)iuite6 >i blestemata ef7 mic7B 11 1ot socoti *u curat pe cel ce are o cump7n7 ne!reapt7 >i )reut78i str@mbe =n sacB 12 1entru c7 bo)a8ii lui sunt plini !e silnicie6 locuitorii lui spun minciuni6 >i limba lor este numai =n>el7torie =n )ura lor6 :/ica " Ascultati acest capitol;< .e'iticul6 1& 3 37 nu face8i ne!reptate la ju!ecat76 nici =n m7surile !e lun)ime6 nici =n )reut78i6 nici =n m7surile !e =nc7pere. :.e'iticul 1& Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 11 1 %ump7na =n>el7toare este ur@t7 (omnului6 !ar c@nt7reala !reapt7 Ci este pl7cut7. :1ro'erbele 11 Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 2 1 %i s7 ai o )reutate a!e'7rat7 >i !reapt76 s7 ai o ef7 a!e'7rat7 >i !reapt76 pentru ca s7 ai zile multe =n 8ara pe care

8iAo !7 (omnul6 (umnezeul t7u. 1" %7ci oricine face aceste lucruri6 oricine s7'@r>e>te o ne!reptate6 este o ur@ciune =naintea (omnului6 (umnezeului t7u. :(euteronomul 2 Ascultati acest capitol;< 1 4esaloniceni6 4 " ?imeni s7 nu fie cu 'icle>u) >i cu ne!reptate =n treburi fa87 !e fratele s7u9 pentru c7 (omnul pe!epse>te toate aceste lucruri6 !up7 cum 'Aam spus >i 'Aam a!e'erit. # %7ci (umnezeu nu neAa chemat la necur78ie6 ci la sfin8ire. :1 4esaloniceni 4 Ascultati acest capitol;< %oloseni6 3 & ?u '7 min8i8i unii pe al8ii6 =ntruc@t 'Aa8i !ezbr7cat !e omul cel 'echi6 cu faptele lui6 10 >i 'Aa8i =mbr7cat cu omul cel nou6 care se =nnoie>te spre cuno>tin876 !up7 chipul %elui ce lAa f7cut. :%oloseni 3 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3# 21 %el r7u ia cu =mprumut6 >i nu !7 =napoi9 !ar cel neprih7nit este milos6 >i !7. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 3 2# ?u opri o binefacere celui ce are ne'oie !e ea6 c@n! po8i sAo faci. :1ro'erbele 3 Ascultati acest capitol;< .e'iticul6 2 14 (ac7 'in!e8i ce'a aproapelui 'ostru6 sau !ac7 cump7ra8i ce'a !e la aproapele 'ostru6 nici unul !in 'oi s7 nu =n>ele pe fratele lui. :.e'iticul 2 Ascultati acest capitol;< .e'iticul6 2 1# ?ici unul !in 'oi s7 nu =n>ele !eci pe aproapele lui6 >i s7 te temi !e (umnezeul t7u9 c7ci *u sunt (omnul6 (umnezeul 'ostru. :.e'iticul 2 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1" $ /ai bine pu8in6 cu !reptate6 !ec@t mari 'enituri6 cu str@mb7tate. A :1ro'erbele 1" Ascultati acest capitol;< -saia6 33

1 %el ce umbl7 =n neprih7nire6 >i 'orbe>te f7r7 'icle>u)6 cel ce nesocote>te un c@>ti) scos prin stoarcere6 cel ce =>i tra)e m@inile =napoi6 ca s7 nu primeasc7 mit76 cel ce =>i astup7 urechea s7 nAau!7 cu'inte setoase !e s@n)e6 >i =>i lea)7 ochii ca s7 nu 'a!7 r7ul6 1" acela 'a locui =n locurile =nalte9 st@nci =nt7rite 'or fi locul lui !e sc7pare9 i se 'a !a p@ine6 >i apa nuAi 'a lipsi.F :-saia 33 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

0spitalitatea

1 1etru6 4 & Ei8i primitori !e oaspe8i =ntre 'oi6 f7r7 c@rtire. 10 %a ni>te buni ispra'nici ai harului felurit al lui (umnezeu6 fiecare !in 'oi s7 slujeasc7 altora !up7 !arul6 pe care lAa primit. :1 1etru 4 Ascultati acest capitol;< /arcu6 & 41 Di oricine '7 'a !a !e b7ut un pahar cu ap76 =n ?umele /eu6 pentru c7 sunte8i ucenici ai lui ,ristos6 a!e'7rat '7 spun c7 nuA>i 'a pier!e r7splata. :/arcu & Ascultati acest capitol;< Eaptele apostolilor6 20 3 Cn toate pri'in8ele 'Aam !at o pil!76 >i 'Aam ar7tat c76 lucr@n! astfel6 trebuie s7 ajuta8i pe cei slabi6 >i s7 '7 a!uce8i aminte !e cu'intele (omnului -sus6 care =nsu>i a zis: 6*ste mai ferice s7 !ai !ec@t s7 prime>ti.F :Eaptele apostolilor 20 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 3 1# (ar cine are bo)78iile lumii acesteia6 >i 'e!e pe fratele s7u =n ne'oie6 >i =>i =nchi!e inima fa87 !e el6 cum r7m@ne =n el !ra)ostea !e (umnezeuB

:1 -oan 3 Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6 $ 13 Aici nu este 'orba ca al8ii s7 fie u>ura8i6 iar 'oi str@mtora8i9 14 ci este 'orba !e o potri'ire: =n =mprejurarea !e acum6 prisosul 'ostru s7 acopere ne'oile lor6 pentru ca >i prisosul lor s7 acopere6 la r@n!ul lui6 ne'oile 'oastre6 a>a ca s7 fie o potri'ire9 :2 %orinteni $ Ascultati acest capitol;< 2omani6 12 13 Ajuta8i pe sfin8i6 c@n! sunt =n ne'oie. Ei8i primitori !e oaspe8i. :2omani 12 Ascultati acest capitol;< /atei6 2 3 %7ci am fost fl7m@n!6 >i /iAa8i !at !e m@ncat9 /iAa fost sete6 >i /iAa8i !at !e b7ut9 am fost str7in6 >i /Aa8i primit9 3" am fost )ol6 >i /Aa8i =mbr7cat9 am fost bolna'6 >i a8i 'enit s7 /7 'e!e8i9 am fost =n temni876 >i a8i 'enit pe la /ine.G :/atei 2 Ascultati acest capitol;< *'rei6 13 2 37 nu !a8i uit7rii primirea !e oaspe8i6 c7ci unii6 prin ea au )7z!uit6 f7r7 s7 >tie6 pe =n)eri. :*'rei 13 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

1acea -saia6 # 1& Voi pune lau!a pe buze: 61ace6 pace celui !e !eparte >i celui !e aproape; A zice (omnul A (a *u =l 'oi t7m7!ui; :-saia # Ascultati acest capitol;< %oloseni6 3 1 1acea lui ,ristos6 la care a8i fost chema8i6 ca s7 alc7tui8i un sin)ur trup6 s7 st7p@neasc7 =n inimile 'oastre6 >i fi8i recunosc7tori. :%oloseni 3 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 $

$ *u 'oi asculta ce zice (umnezeu6 (omnul: c7ci *l 'orbe>te !e pace poporului 37u >i iubi8ilor .ui6 numai6 ei s7 nu ca!7 iar7>i =n nebunie. :1salmii $ Ascultati acest capitol;< Eilipeni6 4 # Di pacea lui (umnezeu6 care =ntrece orice pricepere6 '7 'a p7zi inimile >i )@n!urile =n ,ristos -sus. :Eilipeni 4 Ascultati acest capitol;< -saia6 32 1# .ucrarea neprih7nirii 'a fi pacea6 roa!a neprih7nirii: o!ihna >i lini>tea pe 'ecie. :-saia 32 Ascultati acest capitol;< .uca6 # 0 (ar -sus a zis femeii: F%re!in8a ta teAa m@ntuit9 !uAte =n pace.F :.uca # Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3# 3# 5it7Ate bine la cel f7r7 prihan76 >i pri'e>te pe cel f7r7 'icle>u)9 c7ci omul !e pace are parte !e mo>tenitori. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< 2 4esaloniceni6 3 1" Cnsu>i (omnul p7cii s7 '7 !ea tot!eauna pacea =n orice fel. (omnul s7 fie cu 'oi cu to8i; :2 4esaloniceni 3 Ascultati acest capitol;< -oan6 14 2# V7 las pacea6 '7 !au pacea /ea. ?u 'Ao !au cum o !7 lumea. 37 nu 'i se tulbure inima6 nici s7 nu se =nsp7im@nte. :-oan 14 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

1ocainta /arcu6 1 1 *l zicea: F3Aa =mplinit 'remea6 >i Cmp7r78ia lui (umnezeu este aproape. 1oc7i8iA'76 >i cre!e8i =n *'an)helie.F :/arcu 1 Ascultati acest capitol;<

/arcu6 " 12 5cenicii au plecat6 >i au propo'7!uit poc7in8a. :/arcu " Ascultati acest capitol;< 1salmii6 34 1$ (omnul este aproape !e cei cu inima =nfr@nt76 >i m@ntuie>te pe cei cu !uhul z!robit. :1salmii 34 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 14# 3 t7m7!uie>te pe cei cu inima z!robit76 >i le lea)7 r7nile. :1salmii 14# Ascultati acest capitol;< -o'6 11 14 (ep7rteaz7Ate !e f7r7!ele)e6 >i nu l7sa ne!reptatea s7 locuiasc7 =n cortul t7u. 1 Di atunci6 =8i 'ei ri!ica fruntea f7r7 team76 'ei fi tare >i f7r7 fric79 :-o' 11 Ascultati acest capitol;< *zechiel6 1$ 21 (ar !ac7 cel r7u se =ntoarce !e la toate p7catele pe care leAa s7'@r>it6 >i p7ze>te toate le)ile /ele >i face ce este !rept >i pl7cut6 'a tr7i ne)re>it6 nu 'a muri. 22 4oate f7r7!ele)ile pe care leAa f7cut6 i se 'or uita; *l 'a tr7i6 !in pricina neprih7nirii =n care a tr7it. :*zechiel 1$ Ascultati acest capitol;< /atei6 & 13 (uce8iA'7 !e =n'78a8i ce =nseamn7: 6/il7 'oiesc6 iar nu jertf7;G %7ci nAam 'enit s7 chem la poc7in87 pe cei neprih7ni8i6 ci pe cei p7c7to>i.F :/atei & Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

1ofta

1 -oan6 2 1" %7ci tot ce este =n lume: pofta firii p7m@nte>ti6 pofta ochilor >i l7u!7ro>ia 'ie8ii6 nu este !e la 4at7l6 ci !in lume. 1# Di lumea >i pofta ei trece9 !ar cine face 'oia lui (umnezeu6 r7m@ne =n 'eac.

:1 -oan 2 Ascultati acest capitol;< /atei6 2# A8i auzit c7 sAa zis celor !in 'echime: F37 nu preacur'e>ti.F 2$ (ar *u '7 spun c7 oricine se uit7 la o femeie6 ca sAo pofteasc76 a >i preacur'it cu ea =n inima lui. :/atei Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 " 2 ?Ao pofti =n inima ta pentru frumuse8ea ei6 >i nu te l7sa a!emenit !e pleoapele ei. 2" %7ci pentru o femeie cur'76 omul ajun)e !e nu mai r7m@ne !ec@t cu o bucat7 !e p@ine6 >i femeia m7ritat7 =ntin!e... o curs7 unui suflet scump. 2# 1oate cine'a s7 ia foc =n s@n6 f7r7 s7 i se aprin!7 haineleB 2$ 3au poate mer)e cine'a pe c7rbuni aprin>i6 f7r7 s7Ai ar!7 picioareleB 2& 4ot a>a este >i cu cel ce se !uce la ne'asta aproapelui s7u: oricine se atin)e !e ea nu 'a r7m@ne nepe!epsit. :1ro'erbele " Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 2 11 1reaiubi8ilor6 '7 sf7tuiesc ca pe ni>te str7ini >i c7l7tori6 s7 '7 feri8i !e poftele firii p7m@nte>ti care se r7zboiesc cu sufletul. :1 1etru 2 Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 1 14 %a ni>te copii ascult7tori6 nu '7 l7sa8i t@r@8i =n poftele6 pe care le a'ea8i alt7!at76 c@n! era8i =n ne>tiin87. 1 %i6 !up7 cum %el ce 'Aa chemat este sf@nt6 fi8i >i 'oi sfin8i =n toat7 purtarea 'oastr7. 1" %7ci este scris: FEi8i sfin8i6 c7ci *u sunt sf@ntF. :1 1etru 1 Ascultati acest capitol;< 2 4imotei6 2 22 Eu)i !e poftele tinere8ii6 >i urm7re>te neprih7nirea6 cre!in8a6 !ra)ostea6 pacea6 =mpreun7 cu cei ce cheam7 pe (omnul !intrAo inim7 curat7. :2 4imotei 2 Ascultati acest capitol;< 4it6 3 3 %7ci >i noi eram alt7 !at7 f7r7 minte6 neascult7tori6 r7t7ci8i6 robi8i !e tot felul !e pofte >i !e pl7ceri6 tr7in! =n r7utate >i =n pizm76 're!nici s7 fim ur@8i >i ur@n!uAne unii pe al8ii. 4 (ar6 c@n! sAa ar7tat bun7tatea lui (umnezeu6 /@ntuitorul nostru6 >i !ra)ostea .ui !e oameni6 *l neAa m@ntuit6 nu pentru faptele6 f7cute !e noi =n neprih7nire6 ci pentru =n!urarea .ui6 prin sp7larea na>terii !in nou

>i prin =nnoirea f7cut7 !e (uhul 3f@nt6 :4it 3 Ascultati acest capitol;< *feseni6 2 3 Cntre ei eram >i noi to8i o!inioar76 c@n! tr7iam =n poftele firii noastre p7m@nte>ti6 c@n! f7ceam 'oile firii p7m@nte>ti >i ale )@n!urilor noastre6 >i eram !in fire copii ai m@niei6 ca >i ceilal8i. 4 (ar (umnezeu6 care este bo)at =n =n!urare6 pentru !ra)ostea cea mare cu care neAa iubit6 m7car c7 eram mor8i =n )re>elile noastre6 neAa a!us la 'ia87 =mpreun7 cu ,ristos Hprin har sunte8i m@ntui8iI. " *l neAa =n'iat =mpreun76 >i neAa pus s7 >e!em =mpreun7 =n locurile cere>ti6 =n ,ristos -sus6 :*feseni 2 Ascultati acest capitol;< 4it6 2 11 %7ci harul lui (umnezeu6 care a!uce m@ntuire pentru to8i oamenii6 a fost ar7tat6 12 >i ne =n'a87 sAo rupem cu p7)@n7tatea >i cu poftele lume>ti6 >i s7 tr7im =n 'eacul !e acum cu cump7tare6 !reptate >i e'la'ie6 :4it 2 Ascultati acest capitol;< +alateni6 24 %ei ce sunt ai lui ,ristos -sus6 >iAau r7sti)nit firea p7m@nteasc7 =mpreun7 cu patimile >i poftele ei. :+alateni Ascultati acest capitol;< +alateni6 1" Kic !ar: umbla8i c@rmui8i !e (uhul6 >i nu =mplini8i poftele firii p7m@nte>ti. 1# %7ci firea p7m@nteasc7 pofte>te =mpotri'a (uhului6 >i (uhul =mpotri'a firii p7m@nte>ti: sunt lucruri potri'nice unele altora6 a>a c7 nu pute8i face tot ce 'oi8i. :+alateni Ascultati acest capitol;< 2omani6 " 11 4ot a>a >i 'oi =n>i'76 socoti8iA'7 mor8i fa87 !e p7cat6 >i 'ii pentru (umnezeu6 =n -sus ,ristos6 (omnul nostru. 12 (eci6 p7catul s7 nu mai !omneasc7 =n trupul 'ostru muritor6 >i s7 nu mai asculta8i !e poftele lui. :2omani " Ascultati acest capitol;< 2omani6 " 14 %7ci p7catul nu 'a mai st7p@ni asupra 'oastr76 pentru c7 nu sunte8i sub .e)e6 ci sub har. :2omani " Ascultati acest capitol;< 2 1etru6 1 4 prin care *l neAa !at f7)7!uin8ele .ui nespus !e mari >i scumpe6 ca prin ele s7 '7 face8i p7rta>i firii !umnezeie>ti6 !up7

ce a8i fu)it !e stric7ciunea6 care este =n lume prin pofte. :2 1etru 1 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

1rotectia !i'ina

1ro'erbele6 1$ 10 ?umele (omnului este un turn tare9 cel neprih7nit fu)e =n el6 >i st7 la a!7post. A :1ro'erbele 1$ Ascultati acest capitol;< -o'6 22 Vei r@!e !e pustiire ca >i !e foamete6 >i nu 'ei a'ea s7 te temi !e fiarele p7m@ntului. :-o' Ascultati acest capitol;< -o'6 11 1$ Vei fi plin !e =ncre!ere6 >i n7!ej!ea nuA8i 'a fi za!arnic7. 4e 'ei uita =n jurul t7u6 >i 'ei 'e!ea c7 te po8i o!ihni lini>tit. 1& 4e 'ei culca >i nimeni nu te 'a tulbura6 >i mul8i 'or umbla !up7 bun7'oin8a ta. :-o' 11 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 121 # (omnul te 'a p7zi !e orice r7u6 =8i 'a p7zi sufletul. $ (omnul te 'a p7zi la plecare >i la 'enire6 !e acum >i p@n7 =n 'eac. :1salmii 121 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 3 24 %@n! te 'ei culca6 'ei fi f7r7 team76 >i c@n! 'ei !ormi6 somnul =8i 'a fi !ulce. :1ro'erbele 3 Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 3 13 Di cine '7 'a face r7u6 !ac7 sunte8i plini !e r@'n7 pentru bineB :1 1etru 3 Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 33

12 (espre Beniamin a zis: F*l este preaiubitul (omnului6 *l 'a locui la a!7post l@n)7 (@nsul. (omnul =l 'a ocroti tot!eauna6 Di se 'a o!ihni =ntre umerii .ui.F :(euteronomul 33 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 112 # *l nu se teme !e 'e>ti rele6 ci inima lui este tare6 =ncrez7toare =n (omnul. :1salmii 112 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 &1 & 1entru c7 zici: F(omnul este locul meu !e a!7post;F >i faci !in %el 1rea Cnalt turnul t7u !e sc7pare6 10 !e aceea nici o nenorocire nu te 'a ajun)e6 nici o ur)ie nu se 'a apropia !e cortul t7u. :1salmii &1 Ascultati acest capitol;< -saia6 43 1 FAcum6 a>a 'orbe>te (omnul6 care teAa f7cut6 -aco'e6 >i %el ce teAa =ntocmit6 -sraele;F ?u te teme !e nimic6 c7ci *u te izb7'esc6 te chem pe nume: e>ti al /eu.F 2 (ac7 'ei trece prin ape6 *u 'oi fi cu tine9 >i r@urile nu te 'or =neca9 !ac7 'ei mer)e prin foc6 nu te 'a ar!e6 >i flac7ra nu te 'a aprin!e. :-saia 43 Ascultati acest capitol;< *zechiel6 34 2$ ?u 'or mai fi !e jaf =ntre neamuri6 nu le 'or m@nca fiarele !in 8ar76 ci 'or locui =n lini>te6 >i nu le 'a mai tulbura nimeni. :*zechiel 34 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1 33 !ar cel ce mAascult7 'a locui f7r7 )rij76 'a tr7i lini>tit >i f7r7 s7 se team7 !e 'reun r7u. :1ro'erbele 1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 2# 1 (omnul este lumina >i m@ntuirea mea: !e cine s7 m7 temB (omnul este sprijinitorul 'ie8ii mele: !e cine s7Ami fie fric7B :1salmii 2# Ascultati acest capitol;< 1salmii6 4 $ *u m7 culc >i a!orm =n pace6 c7ci numai 4u6 (oamne6 =mi !ai lini>te !eplin7 =n locuin8a mea. :1salmii 4 Ascultati acest capitol;<

Biblia 0nline

2ab!area

1 1etru6 2 20 Cn a!e'7r6 ce fal7 este s7 suferi8i cu r7b!are s7 fi8i p7lmui8i6 c@n! a8i f7cut r7uB (ar !ac7 suferi8i cu r7b!are6 c@n! a8i f7cut ce este bine6 lucrul acesta este pl7cut lui (umnezeu. :1 1etru 2 Ascultati acest capitol;< +alateni6 " & 37 nu obosim =n facerea binelui9 c7ci la 'remea potri'it76 'om secera6 !ac7 nu 'om c7!ea !e oboseal7. :+alateni " Ascultati acest capitol;< *'rei6 10 23 37 8inem f7r7 >o'7ire la m7rturisirea n7!ej!ii noastre6 c7ci cre!incios este %el ce a f7cut f7)7!uin8a. :*'rei 10 Ascultati acest capitol;< *'rei6 10 3" %7ci a'e8i ne'oie !e r7b!are6 ca6 !up7 ce a8i =mplinit 'oia lui (umnezeu6 s7 pute8i c7p7ta ce 'Aa fost f7)7!uit. :*'rei 10 Ascultati acest capitol;< /atei6 24 13 (ar cine 'a r7b!a p@n7 la sf@r>it6 'a fi m@ntuit. :/atei 24 Ascultati acest capitol;< *'rei6 " 12 a>a =nc@t s7 nu '7 lene'i8i6 ci s7 c7lca8i pe urmele celor ce6 prin cre!in87 >i r7b!are6 mo>tenesc f7)7!uin8ele. :*'rei " Ascultati acest capitol;< 2omani6 3 Ba mai mult6 ne bucur7m chiar >i =n necazurile noastre9 c7ci >tim c7 necazul a!uce r7b!are6 4 r7b!area a!uce biruin87 =n =ncercare6 iar biruin8a aceasta a!uce n7!ej!ea. :2omani Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

2ascumpararea !in pacat

/atei6 1 21 *a 'a na>te un Eiu6 >iAi 'ei pune numele -sus6 pentru c7 *l 'a m@ntui pe poporul .ui !e p7catele sale.F :/atei 1 Ascultati acest capitol;< Eaptele apostolilor6 13 3$ 37 >ti8i !ar6 fra8ilor6 c7 =n *l 'i se 'este>te iertarea p7catelor9 :Eaptele apostolilor 13 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 3 Di >ti8i c7 *l 3Aa ar7tat ca s7 ia p7catele9 >i =n *l nu este p7cat. :1 -oan 3 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 2 1 %opila>ilor6 '7 scriu aceste lucruri6 ca s7 nu p7c7tui8i. (ar !ac7 cine'a a p7c7tuit6 a'em la 4at7l un /ijlocitor6 pe -sus ,ristos6 %el neprih7nit. 2 *l este jertfa !e isp7>ire pentru p7catele noastre9 >i nu numai pentru ale noastre6 ci pentru ale =ntre)ii lumi. :1 -oan 2 Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 2 24 *l a purtat p7catele noastre =n trupul 37u6 pe lemn6 pentru ca noi6 fiin! mor8i fa87 !e p7cate6 s7 tr7im pentru neprih7nire9 prin r7nile .ui a8i fost 'in!eca8i. :1 1etru 2 Ascultati acest capitol;< 1 4imotei6 1 1 06 a!e'7rat >i cu totul 're!nic !e primit este cu'@ntul6 care zice: F,ristos -sus a 'enit =n lume ca s7 m@ntuiasc7 pe cei p7c7to>iF6 !intre care cel !int@i sunt eu. :1 4imotei 1 Ascultati acest capitol;< -saia6 3 (ar *l era str7puns pentru p7catele noastre6 z!robit pentru f7r7!ele)ile noastre. 1e!eapsa6 care ne !7 pacea6 a c7zut

peste *l6 >i prin r7nile .ui suntem t7m7!ui8i. " ?oi r7t7ceam cu to8ii ca ni>te oi6 fiecare =>i 'e!ea !e !rumul lui9 !ar (omnul a f7cut s7 ca!7 asupra .ui nele)iuirea noastr7 a tuturor. :-saia 3 Ascultati acest capitol;< -oan6 1 2& A !oua zi6 -oan a '7zut pe -sus 'enin! la el6 >i a zis: F-at7 /ielul lui (umnezeu6 care ri!ic7 p7catul lumii; :-oan 1 Ascultati acest capitol;< *feseni6 1 # Cn *l a'em r7scump7rarea6 prin s@n)ele .ui6 iertarea p7catelor6 !up7 bo)78iile harului 37u6 :*feseni 1 Ascultati acest capitol;< +alateni6 1 4 *l 3Aa !at pe 3ine =nsu>i pentru p7catele noastre6 ca s7 ne smul)7 !in acest 'eac r7u6 !up7 'oia (umnezeului nostru >i 4at7l. :+alateni 1 Ascultati acest capitol;< *'rei6 & 2$ tot a>a6 ,ristos6 !up7 ce 3Aa a!us jertf7 o sin)ur7 !at76 ca s7 poarte p7catele multora6 3e 'a ar7ta a !oua oar76 nu =n 'e!erea p7catului6 ca s7 a!uc7 m@ntuirea celor ceA. a>teapt7. :*'rei & Ascultati acest capitol;< *'rei6 10 14 %7ci printrAo sin)ur7 jertf7 *l a f7cut !es7'@r>i8i pentru tot!eauna pe cei ce sunt sfin8i8i. :*'rei 10 Ascultati acest capitol;< /atei6 2" 2$ c7ci acesta este s@n)ele /eu6 s@n)ele le)7m@ntului celui nou6 care se 'ars7 pentru mul8i6 spre iertarea p7catelor. :/atei 2" Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

2obia

-saia6 4& 2 6(a6 zice (omnul6 pra!a celui puternic =i 'a fi luat76 >i cel prins !e asupritor 'a sc7pa9 c7ci *u 'oi lupta =mpotri'a 'r7jma>ilor t7i6 >i 'oi sc7pa pe fiii t7i. :-saia 4& Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 30 4 %hiar !ac7 ai fi risipit p@n7 la cealalt7 mar)ine a cerului6 chiar >i !e acolo te 'a str@n)e (omnul6 (umnezeul t7u6 >i acolo 3e 'a !uce s7 te caute. :(euteronomul 30 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 "& 33 %7ci (omnul ascult7 pe cei s7raci6 >i nu nesocote>te pe prin>ii .ui !e r7zboi. :1salmii "& Ascultati acest capitol;< 1salmii6 10# 14 -Aa scos !in =ntuneric >i !in umbra mor8ii6 >i leAa rupt le)7turile. :1salmii 10# Ascultati acest capitol;< 1salmii6 14" # *l face !reptate celor asupri8i9 !7 p@ine celor fl7m@nzi: (omnul izb7'e>te pe prin>ii !e r7zboi9 :1salmii 14" Ascultati acest capitol;< 1salmii6 "$ " (umnezeu !7 o familie celor p7r7si8i6 *l izb7'e>te pe prin>ii !e r7zboi >iAi face ferici8i9 numai cei r7z'r7ti8i locuiesc =n locuri uscate. :1salmii "$ Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

2u)aciunea /atei6 #

# %ere8i6 >i 'i se 'a !a9 c7uta8i >i 'e8i )7si9 bate8i6 >i 'i se 'a !eschi!e. $ %7ci oricine cere6 cap7t79 cine caut76 )7se>te9 >i celui ce bate6 i se !eschi!e. :/atei # Ascultati acest capitol;< /atei6 21 22 4ot ce 'e8i cere cu cre!in876 prin ru)7ciune6 'e8i primi. :/atei 21 Ascultati acest capitol;< -saia6 30 1& (a6 popor al 3ionului6 locuitor al -erusalimului6 nu 'ei mai pl@n)e; *l 3e 'a =n!ura !e tine6 c@n! 'ei stri)a9 cum 'a auzi6 te 'a asculta. :-saia 30 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 14 Cn!r7zneala6 pe care o a'em la *l6 este c76 !ac7 cerem ce'a !up7 'oia .ui6 ne ascult7. 1 Di !ac7 >tim c7 ne ascult76 orice iAam cere6 >tim c7 suntem st7p@ni pe lucrurile pe care - leAam cerut. :1 -oan Ascultati acest capitol;< -eremia6 2& 12 Voi /7 'e8i chema6 >i 'e8i pleca9 /7 'e8i ru)a6 >i '7 'oi asculta. :-eremia 2& Ascultati acest capitol;< -oan6 1" 23 Cn ziua aceea6 nu /7 'e8i mai =ntreba !e nimic. A!e'7rat6 a!e'7rat6 '7 spun c76 orice 'e8i cere !e la 4at7l6 =n ?umele /eu6 '7 'a !a. 24 1@n7 acum nAa8i cerut nimic =n ?umele /eu: cere8i6 >i 'e8i c7p7ta6 pentru ca bucuria 'oastr7 s7 fie !eplin7. :-oan 1" Ascultati acest capitol;< -o'6 22 2# Cl 'ei ru)a6 >i te 'a asculta6 >i =8i 'ei putea =mplini juruin8ele. :-o' 22 Ascultati acest capitol;< -oan6 14 13 >i orice 'e8i cere =n ?umele /eu6 'oi face6 pentru ca 4at7l s7 fie prosl7'it =n Eiul. 14 (ac7 'e8i cere ce'a =n ?umele /eu6 'oi face. :-oan 14 Ascultati acest capitol;< -oan6 1 # (ac7 r7m@ne8i =n /ine6 >i !ac7 r7m@n =n 'oi cu'intele /ele6 cere8i orice 'e8i 'rea6 >i 'i se 'a !a. :-oan 1 Ascultati acest capitol;<

/atei6 " " %i tu6 c@n! te ro)i6 intr7 =n o!7i8a ta6 =ncuieA8i u>a6 >i roa)7Ate 4at7lui t7u6 care este =n ascuns9 >i 4at7l t7u6 care 'e!e =n ascuns6 =8i 'a r7spl7ti. :/atei " Ascultati acest capitol;< 1salmii6 0 1 %heam7A/7 =n ziua necazului6 >i *u te 'oi izb7'i6 iar tu /7 'ei prosl7'i; :1salmii 0 Ascultati acest capitol;< -saia6 $ & Atunci tu 'ei chema6 >i (omnul 'a r7spun!e6 'ei stri)a6 >i *l 'a zice: 6-at7A/7;G (ac7 'ei =n!ep7rta ju)ul !in mijlocul t7u6 amenin87rile cu !e)etul >i 'orbele !e ocar76 :-saia $ Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1 2& (omnul 3e !ep7rteaz7 !e cei r7i6 !ar ascult7 ru)7ciunea celor neprih7ni8i. A :1ro'erbele 1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 &1 1 %@n! /7 'a chema6 =i 'oi r7spun!e9 'oi fi cu el =n str@mtorare6 =l 'oi izb7'i >iAl 'oi prosl7'i. :1salmii &1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 " 2 4u ascul8i ru)7ciunea6 !e aceea to8i oamenii 'or 'eni la 4ine. :1salmii " Ascultati acest capitol;< /atei6 # 11 (eci6 !ac7 'oi6 care sunte8i r7i6 >ti8i s7 !a8i !aruri bune copiilor 'o>tri6 cu c@t mai mult 4at7l 'ostru6 care este =n ceruri6 'a !a lucruri bune celor ce - le cer; :/atei # Ascultati acest capitol;< 1salmii6 34 1# %@n! stri)7 cei f7r7 prihan76 (omnul au!e6 >iAi scap7 !in toate necazurile lor. :1salmii 34 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 1# 3eara6 !iminea8a6 >i la amiaz76 oftez >i )em6 >i *l 'a auzi )lasul meu. :1salmii Ascultati acest capitol;<

1salmii6 14 1$ (omnul este l@n)7 to8i cei ceA. cheam76 l@n)7 cei ceA. cheam7 cu toat7 inima. 1& *l =mpline>te !orin8ele celor ce se tem !e *l6 le au!e stri)7tul >iAi scap7. :1salmii 14 Ascultati acest capitol;< Kaharia6 13 & (ar treimea aceasta !in urm7 o 'oi pune =n foc6 >i o 'oi cur78i cum se cur787 ar)intul6 o 'oi l7muri cum se l7mure>te aurul. *i 'or chema ?umele /eu6 >i =i 'oi asculta9 *u 'oi zice: Acesta este poporul /eu; Di ei 'or zice: (omnul este (umnezeul meu; :Kaharia 13 Ascultati acest capitol;< /atei6 " $ 37 nu '7 asem7na8i cu ei9 c7ci 4at7l 'ostru >tie !e ce a'e8i trebuin876 mai =nainte ca s7A- cere8i 'oi. :/atei " Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 3 22 Di orice 'om cere6 'om c7p7ta !e la *l6 fiin!c7 p7zim poruncile .ui6 >i facem ce este pl7cut =naintea .ui. :1 -oan 3 Ascultati acest capitol;< -eremia6 33 3 6%heam7A/76 >iA8i 'oi r7spun!e9 >i =8i 'oi 'esti lucruri mari6 lucruri ascunse6 pe care nu le cuno>ti. :-eremia 33 Ascultati acest capitol;< /arcu6 11 24 (e aceea '7 spun c76 orice lucru 'e8i cere6 c@n! '7 ru)a8i6 s7 cre!e8i c7 lAa8i >i primit6 >iAl 'e8i a'ea. :/arcu 11 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

2usinea

2omani6 10 11 !up7 cum zice 3criptura: 60ricine cre!e =n el6 nu 'a fi !at !e ru>ine.G

:2omani 10 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 11& " Atunci nu 'oi ro>i !e ru>ine6 la 'e!erea tuturor poruncilor 4ale; :1salmii 11& Ascultati acest capitol;< 2omani6 Cns7 n7!ej!ea aceasta nu =n>eal76 pentru c7 !ra)ostea lui (umnezeu a fost turnat7 =n inimile noastre prin (uhul 3f@nt6 care neAa fost !at. :2omani Ascultati acest capitol;< 2 4imotei6 1 12 Di !in pricina aceasta suf7r aceste lucruri9 !ar nu miAe ru>ine6 c7ci >tiu =n cine am crezut. Di sunt =ncre!in8at c7 *l are putere s7 p7zeasc7 ce -Aam =ncre!in8at p@n7 =n ziua aceea. :2 4imotei 1 Ascultati acest capitol;< 2omani6 & 33 !up7 cum este scris: F-at7 c7 pun =n 3ion o 1iatr7 !e poticnire6 >i o st@nc7 !e c7!ere: >i cine cre!e =n *l6 nu 'a fi !at !e ru>ine.F :2omani & Ascultati acest capitol;< 2 4imotei6 2 1 %aut7 s7 te =nf78i>ezi =naintea lui (umnezeu ca un om =ncercat6 ca un lucr7tor care nAare !e ce s7Ai fie ru>ine6 >i care =mparte !rept %u'@ntul a!e'7rului. :2 4imotei 2 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 11& $0 -nima s7Ami fie ne=mp7r8it7 =n or@n!uirile 4ale6 ca s7 nu fiu !at !e ru>ine; :1salmii 11& Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 4 1" (impotri'76 !ac7 sufer7 pentru c7 este cre>tin6 s7 nuAi fie ru>ine6 ci s7 prosl7'easc7 pe (umnezeu pentru numele acesta. :1 1etru 4 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

3aracia

1salmii6 #2 12 %7ci el 'a izb7'i pe s7racul care stri)76 >i pe nenorocitul6 care nAare ajutor. 13 Va a'ea mil7 !e cel nenorocit >i !e cel lipsit6 >i 'a sc7pa 'ia8a s7racilor9 :1salmii #2 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 10# 41 !ar ri!ic7 pe cel lipsit6 izb7'e>te pe cel ne'oia>6 >i =nmul8e>te familiile ca pe ni>te turme. :1salmii 10# Ascultati acest capitol;< 1salmii6 "& 33 %7ci (omnul ascult7 pe cei s7raci6 >i nu nesocote>te pe prin>ii .ui !e r7zboi. :1salmii "& Ascultati acest capitol;< -eremia6 20 13 %@nta8i (omnului6 l7u!a8i pe (omnul; %7ci *l izb7'e>te sufletul celui nenorocit !in m@na celor r7i.F :-eremia 20 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 102 1# *l ia aminte la ru)7ciunea ne'oia>ului6 >i nuAi nesocote>te ru)7ciunea. :1salmii 102 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 113 # *l ri!ic7 pe s7rac !in 87r@n76 =nal87 pe cel lipsit !in )unoi. :1salmii 113 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 132 1 Ci 'oi binecu'@nta !in bel>u) hrana6 'oi s7tura cu p@ine pe s7racii lui. :1salmii 132 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 "$ 10 1oporul t7u >iAa a>ezat locuin8a =n 8ara6 pe care6 prin bun7tatea 4a6 (umnezeule6 o pre)7tisei pentru cei nenoroci8i. :1salmii "$ Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

3in)uratatea

-oan6 14 1$ ?u '7 'oi l7sa orfani6 /7 'oi =ntoarce la 'oi. :-oan 14 Ascultati acest capitol;< -saia6 $ & Atunci tu 'ei chema6 >i (omnul 'a r7spun!e6 'ei stri)a6 >i *l 'a zice: 6-at7A/7;G (ac7 'ei =n!ep7rta ju)ul !in mijlocul t7u6 amenin87rile cu !e)etul >i 'orbele !e ocar76 :-saia $ Ascultati acest capitol;< -saia6 43 4 (e aceea6 pentru c7 ai pre8 =n ochii /ei6 pentru c7 e>ti pre8uit >i te iubesc6 !au oameni pentru tine6 >i popoare pentru 'ia8a ta. :-saia 43 Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6 " 1$ *u '7 'oi fi 4at76 >i 'oi Cmi 'e8i fi fii >i fiice6 zice (omnul %el Atotputernic.F :2 %orinteni " Ascultati acest capitol;< +eneza6 2$ 1 -at76 *u sunt cu tine9 te 'oi p7zi pretutin!eni pe un!e 'ei mer)e6 >i te 'oi a!uce =napoi =n 8ara aceasta9 c7ci nu te 'oi p7r7si6 p@n7 nu 'oi =mplini ceA8i spun.F :+eneza 2$ Ascultati acest capitol;< %oloseni6 2 10 Voi a'e8i totul !eplin =n *l6 care este %apul oric7rei !omnii >i st7p@niri. :%oloseni 2 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 40 1# *u sunt s7rac >i lipsit6 !ar (omnul 3e )@n!e>te la mine. 4u e>ti ajutorul >i izb7'itorul meu: nu z7bo'i6 (umnezeule; :1salmii 40 Ascultati acest capitol;<

Biblia 0nline

3peranta 1salmii6 42 11 1entru ce te m@hne>ti6 suflete6 >i )emi =n7untrul meuB ?7!7j!uie>te =n (umnezeu6 c7ci iar7>i Cl 'oi l7u!a9 *l este m@ntuirea mea >i (umnezeul meu. :1salmii 42 Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 1 21 care6 prin *l6 sunte8i cre!incio>i =n (umnezeu6 care .Aa =n'iat !in mor8i6 >i -Aa !at sla'76 pentru ca6 cre!in8a >i n7!ej!ea 'oastr7 s7 fie =n (umnezeu. :1 1etru 1 Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 1 13 (e aceea6 =ncin)e8iA'7 coapsele min8ii 'oastre6 fi8i treji6 >i pune8iA'7 toat7 n7!ej!ea =n harul6 care '7 'a fi a!us6 la ar7tarea lui -sus ,ristos. :1 1etru 1 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 3 3 0ricine are n7!ej!ea aceasta =n *l6 se cur7876 !up7 cum *l este curat. :1 -oan 3 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 14 32 %el r7u este !obor@t !e r7utatea lui6 !ar cel neprih7nit chiar >i la moarte tra)e n7!ej!e. A :1ro'erbele 14 Ascultati acest capitol;< %oloseni6 1 !in pricina n7!ej!ii care '7 a>teapt7 =n ceruri >i !espre care a8i auzit mai =nainte =n cu'@ntul a!e'7rului *'an)heliei6 :%oloseni 1 Ascultati acest capitol;< %oloseni6 1 2# c7rora (umnezeu a 'oit s7 le fac7 cunoscut care este bo)78ia sla'ei tainei acesteia =ntre ?eamuri6 >i anume: ,ristos =n

'oi6 n7!ej!ea sla'ei. :%oloseni 1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 31 24 Ei8i tari6 >i =mb7rb7ta8iA'7 inima6 to8i cei ce n7!7j!ui8i =n (omnul; :1salmii 31 Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 1 3 Binecu'@ntat s7 fie (umnezeu6 4at7l (omnului nostru -sus ,ristos6 care6 !up7 =n!urarea 3a cea mare6 neAa n7scut !in nou prin =n'ierea lui -sus ,ristos !in mor8i6 la o n7!ej!e 'ie6 :1 1etru 1 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

3piritualizarea

-oan6 1 $ (ac7 a!uce8i mult ro!6 prin aceasta 4at7l /eu 'a fi prosl7'it9 >i 'oi 'e8i fi astfel ucenicii /ei. :-oan 1 Ascultati acest capitol;< Eilipeni6 1 & Di m7 ro) ca !ra)ostea 'oastr7 s7 creasc7 tot mai mult =n cuno>tin87 >i orice pricepere6 :Eilipeni 1 Ascultati acest capitol;< 2 4esaloniceni6 1 3 4rebuie s7 mul8umim tot!eauna lui (umnezeu pentru 'oi6 fra8ilor6 cum se >i cu'ine6 pentru c7 cre!in8a 'oastr7 mer)e mereu cresc@n!6 >i !ra)ostea fiec7ruia !in 'oi to8i fa87 !e ceilal8i se m7re>te tot mai mult. :2 4esaloniceni 1 Ascultati acest capitol;< 1 4esaloniceni6 4 1 Cncolo6 fra8ilor6 fiin!c7 a8i =n'78at !e la noi cum s7 '7 purta8i >i s7 fi8i pl7cu8i lui (umnezeu6 >i a>a >i face8i6 '7 ru)7m6 >i '7 =n!emn7m =n ?umele (omnului -sus6 s7 spori8i tot mai mult =n pri'in8a aceasta. :1 4esaloniceni 4 Ascultati acest capitol;<

Eilipeni6 1 11 plini !e roa!a neprih7nirii6 prin -sus ,ristos6 spre sla'a >i lau!a lui (umnezeu. :Eilipeni 1 Ascultati acest capitol;< 2 1etru6 1 (e aceea6 !a8iA'7 >i 'oi toate silin8ele ca s7 uni8i cu cre!in8a 'oastr7 fapta9 cu fapta6 cuno>tin8a9 :2 1etru 1 Ascultati acest capitol;< -o'6 1# & %el f7r7 prihan7 r7m@ne totu>i tare pe calea lui6 cel cu m@inile curate se =nt7re>te tot mai mult. :-o' 1# Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6 3 1$ ?oi to8i pri'im cu fa8a !escoperit76 ca =ntrAo o)lin!76 sla'a (omnului6 >i suntem schimba8i =n acela>i chip al .ui6 !in sla'7 =n sla'76 prin (uhul (omnului. :2 %orinteni 3 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 13$ $ (omnul 'a sf@r>i ce a =nceput pentru mine. (oamne6 bun7tatea 4a 8ine =n 'eci: nu p7r7si lucr7rile m@inilor 4ale. :1salmii 13$ Ascultati acest capitol;< %oloseni6 1 " care a ajuns p@n7 la 'oi >i este =n toat7 lumea6 un!e !7 roa!e >i mer)e cresc@n!6 ca >i =ntre 'oi. Di aceasta6 !in ziua =n care a8i auzit >i a8i cunoscut harul lui (umnezeu6 =n a!e'7r6 :%oloseni 1 Ascultati acest capitol;< Eilipeni6 3 14 aler) spre 8int76 pentru premiul chem7rii cere>ti a lui (umnezeu6 =n ,ristos -sus. 1 +@n!ul acesta !ar s7 ne =nsufle8easc7 pe to8i6 care suntem !es7'@r>i8i9 >i !ac7 =n 'reo pri'in87 sunte8i !e alt7 p7rere6 (umnezeu '7 'a lumina >i =n aceast7 pri'in87. 1" (ar =n lucrurile =n care am ajuns !e aceea>i p7rere6 s7 umbl7m la fel. :Eilipeni 3 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 4 1$ (ar c7rarea celor neprih7ni8i este ca lumina str7lucitoare6 a c7rei str7lucire mer)e mereu cresc@n! p@n7 la miezul zilei. :1ro'erbele 4 Ascultati acest capitol;<

Biblia 0nline

3piritul sfant 1ro'erbele6 1 23 Cntoarce8iA'7 s7 asculta8i mustr7rile mele; -at76 'oi turna !uhul meu peste 'oi6 '7 'oi face cunoscut cu'intele mele... :1ro'erbele 1 Ascultati acest capitol;< -oan6 14 1" Di *u 'oi ru)a pe 4at7l6 >i *l '7 'a !a un alt /@n)@ietor H+rece>te: 1araclet6 ap7r7tor6 ajutor.I9 care s7 r7m@n7 cu 'oi =n 'eac9 1# >i anume6 (uhul a!e'7rului6 pe care lumea nuAl poate primi6 pentru c7 nuA. 'e!e >i nuA. cunoa>te9 !ar 'oi Cl cunoa>te8i6 c7ci r7m@ne cu 'oi6 >i 'a fi =n 'oi. :-oan 14 Ascultati acest capitol;< -oan6 # 3$ %ine cre!e =n /ine6 !in inima lui 'or cur)e r@uri !e ap7 'ie6 cum zice 3criptura.F 3& 3punea cu'intele acestea !espre (uhul6 pe care a'eau s7A. primeasc7 cei ce 'or cre!e =n *l. %7ci (uhul 3f@nt =nc7 nu fusese !at6 fiin!c7 -sus nu fusese =nc7 prosl7'it. :-oan # Ascultati acest capitol;< -oan6 1" 13 %@n! 'a 'eni /@n)@ietorul6 (uhul a!e'7rului6 are s7 '7 c7l7uzeasc7 =n tot a!e'7rul9 c7ci *l nu 'a 'orbi !e la *l6 ci 'a 'orbi tot ce 'a fi auzit6 >i '7 'a !escoperi lucrurile 'iitoare. :-oan 1" Ascultati acest capitol;< -saia6 & 21 FDi iat7 le)7m@ntul /eu6 cu ei6 zice (omnul: 6(uhul /eu6 care 3e o!ihne>te peste tine6 >i cu'intele /ele6 pe care leAam pus =n )ura ta6 nu se 'or mai !ep7rta !in )ura ta6 nici !in )ura copiilor t7i6 nici !in )ura copiilor copiilor t7i6 !e acum

>i p@n7An 'eac6 zice (omnul.F :-saia & Ascultati acest capitol;< .uca6 11 13 (eci6 !ac7 'oi6 care sunte8i r7i6 >ti8i s7 !a8i !aruri bune copiilor 'o>tri6 cu c@t mai mult 4at7l 'ostru cel !in ceruri 'a !a (uhul 3f@nt celor ce -A. cer;F :.uca 11 Ascultati acest capitol;< -oan6 4 14 (ar oricui 'a bea !in apa6 pe care iAo 'oi !a *u6 =n 'eac nuAi 'a fi sete9 ba =nc7 apa6 pe care iAo 'oi !a *u6 se 'a preface =n el =ntrAun iz'or !e ap76 care 'a 8@>ni =n 'ia8a 'e>nic7.F :-oan 4 Ascultati acest capitol;< *zechiel6 3" 2# Voi pune (uhul /eu =n 'oi6 >i '7 'oi face s7 urma8i poruncile /ele >i s7 p7zi8i >i s7 =mplini8i le)ile /ele. :*zechiel 3" Ascultati acest capitol;< +alateni6 3 14 pentru ca binecu'@ntarea 'estit7 lui A'raam s7 'in7 peste ?eamuri6 =n ,ristos -sus6 a>a ca6 prin cre!in876 noi s7 primim (uhul f7)7!uit. :+alateni 3 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 2 2# %@t !espre 'oi6 un)erea6 pe care a8i primitAo !e la *l6 r7m@ne =n 'oi6 >i nAa'e8i trebuin87 s7 '7 =n'e8e cine'a9 ci6 !up7 cum un)erea .ui '7 =n'a87 !espre toate lucrurile >i este a!e'7rat76 >i nu este o minciun76 r7m@ne8i =n *l6 !up7 cum 'Aa =n'78at ea. :1 -oan 2 Ascultati acest capitol;< 2omani6 $ 2" Di tot astfel >i (uhul ne ajut7 =n sl7biciunea noastr7: c7ci nu >tim cum trebuie s7 ne ru)7m. (ar =nsu>i (uhul mijloce>te pentru noi cu suspine ne)r7ite. 2# Di %el ce cerceteaz7 inimile6 >tie care este n7zuin8a (uhului9 pentru c7 *l mijloce>te pentru sfin8i !up7 'oia lui (umnezeu.

:2omani $ Ascultati acest capitol;< 2omani6 14 1# %7ci Cmp7r78ia lui (umnezeu nu este m@ncare >i b7utur76 ci neprih7nire6 pace >i bucurie =n (uhul 3f@nt. :2omani 14 Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 2 12 Di noi nAam primit !uhul lumii6 ci (uhul care 'ine !e la (umnezeu6 ca s7 putem cunoa>te lucrurile6 pe care ni leAa !at (umnezeu prin harul 37u. :1 %orinteni 2 Ascultati acest capitol;< 2omani6 $ 1 Di 'oi nAa8i primit un !uh !e robie6 ca s7 mai a'e8i fric79 ci a8i primit un !uh !e =nfiere6 care ne face s7 stri)7m: FA'a; a!ic7: 4at7;F :2omani $ Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

3prijinul !i'in

1salmii6 4" 1 (umnezeu este a!7postul >i sprijinul nostru6 un ajutor6 care nu lipse>te nicio!at7 =n ne'oi. 2 (e aceea nu ne temem6 chiar !ac7 sAar z)u!ui p7m@ntul6 >i sAar cl7tina mun8ii =n inima m7rilor. 3 %hiar !ac7 ar urla >i ar spume)a 'alurile m7rii6 >i sAar ri!ica p@n7 acolo !e s7 se cutremure mun8ii. A :1salmii 4" Ascultati acest capitol;< 1salmii6 13$ # %@n! umblu =n mijlocul str@mtor7rii6 4u m7 =n'iorezi6 C8i =ntinzi m@na spre m@nia 'r7jma>ilor mei6 >i !reapta 4a m7 m@ntuie>te. :1salmii 13$ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 1$

2 (oamne6 4u e>ti st@nca mea6 cet78uia mea6 izb7'itorul meu; (umnezeule6 4u e>ti st@nca mea6 =n care m7 ascun!6 scutul meu6 t7ria care m7 scap76 >i =nt7ritura mea; :1salmii 1$ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 22 24 %7ci *l nici nu !ispre8uie>te6 nici nu ur7>te necazurile celui nenorocit6 >i nuADi ascun!e Ea8a !e el6 ci =l ascult7 c@n! stri)7 c7tre *l. :1salmii 22 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3# 24 !ac7 se =nt@mpl7 s7 ca!76 nu este !obor@t !e tot6 c7ci (omnul =l apuc7 !e m@n7. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< ?aum6 1 # (omnul este bun6 *l este un loc !e sc7pare =n ziua necazului9 >i cunoa>te pe cei ce se =ncre! =n *l. :?aum 1 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 3# 3& 3c7parea celor neprih7ni8i 'ine !e la (omnul9 *l este ocrotitorul lor la 'remea necazului. :1salmii 3# Ascultati acest capitol;< 1salmii6 22 Cncre!in8eaz7A8i soarta =n m@na (omnului6 >i *l te 'a sprijini. *l nu 'a l7sa nicio!at7 s7 se clatine cel neprih7nit. :1salmii Ascultati acest capitol;< -oan6 1" 33 VAam spus aceste lucruri ca s7 a'e8i pace =n /ine. Cn lume 'e8i a'ea necazuri9 !ar =n!r7zni8i6 *u am biruit lumea.F :-oan 1" Ascultati acest capitol;< /atei6 11 2$ Veni8i la /ine6 to8i cei tru!i8i >i =mpo'7ra8i6 >i *u '7 'oi !a o!ihn7. :/atei 11 Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6 1 %7ci6 !up7 cum a'em parte !in bel>u) !e suferin8ele lui ,ristos6 tot a>a6 prin ,ristos a'em parte !in bel>u) >i !e m@n)@iere. :2 %orinteni 1 Ascultati acest capitol;<

1salmii6 & & (omnul este sc7parea celui asuprit6 sc7pare la 'reme !e necaz. :1salmii & Ascultati acest capitol;< 1lan)erile lui -eremia6 3 31 %7ci (omnul nu leap7!7 pentru tot!eauna. 32 %i6 c@n! m@hne>te pe cine'a6 3e =n!ur7 iar7>i !e el6 !up7 =n!urarea .ui cea mare: 33 c7ci *l nu nec7je>te cu pl7cere6 nici nu m@hne>te bucuros pe copiii oamenilor. :1lan)erile lui -eremia 3 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 2# 14 ?7!7j!uie>te =n (omnul; Eii tare6 =mb7rb7teaz7A8i inima6 >i n7!7j!uie>te =n (omnul; :1salmii 2# Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

3uccesul 1ro'erbele6 1 " Cn casa celui neprih7nit este mare bel>u)6 !ar =n c@>ti)urile celui r7u este tulburare. A :1ro'erbele 1 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 22 4 27splata smereniei6 a fricii !e (omnul6 este bo)78ia6 sla'a >i 'ia8a. A :1ro'erbele 22 Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 30 & (omnul6 (umnezeul t7u6 te 'a umple !e bun7t78i6 f7c@n! s7 prop7>easc7 tot lucrul m@inilor tale6 ro!ul trupului t7u6 ro!ul turmelor tale >i ro!ul p7m@ntului t7u9 c7ci (omnul se 'a bucura !in nou !e fericirea ta6 cum se bucura !e fericirea p7rin8ilor t7i6 :(euteronomul 30 Ascultati acest capitol;< -saia6 30 23 Atunci *l 'a !a ploaie peste s7m@n8a pe care o 'ei pune =n p7m@nt6 >i p@inea6 pe care o 'a !a p7m@ntul6 'a fi )ustoas7 >i hr7nitoare9 =n acela>i timp6 turmele tale 'or pa>te =n p7>uni =ntinse.

:-saia 30 Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 2$ 11 (omnul te 'a cople>i cu bun7t78i6 =nmul8in! ro!ul trupului t7u6 ro!ul turmelor tale >i ro!ul p7m@ntului t7u6 =n 8ara pe care (omnul a jurat p7rin8ilor t7i c7 8iAo 'a !a. 12 (omnul =8i 'a !eschi!e comoara .ui cea bun76 cerul6 ca s7 trimit7 87rii tale ploaie la 'reme >i ca s7 binecu'@nteze tot lucrul m@inilor tale: 'ei !a cu =mprumut multor neamuri6 !ar tu nu 'ei lua cu =mprumut. 13 (omnul te 'a face s7 fii cap6 nu coa!79 tot!eauna 'ei fi sus6 >i nicio!at7 nu 'ei fi jos6 !ac7 'ei asculta !e poruncile (omnului6 (umnezeului t7u6 pe care 8i le !au ast7zi6 !ac7 le 'ei p7zi >i le 'ei =mplini6 :(euteronomul 2$ Ascultati acest capitol;< *clesiastul6 3 13 !ar >i faptul c7 un om m7n@nc7 >i bea >i !uce un trai bun =n mijlocul =ntre)ii lui munci6 este un !ar !e la (umnezeu. :*clesiastul 3 Ascultati acest capitol;< *clesiastul6 1& (ar !ac7 a !at (umnezeu cui'a a'ere >i bo)78ii6 >i iAa =n)7!uit s7 m7n@nce !in ele6 s7A>i ia partea lui !in ele6 >i s7 se bucure =n mijlocul muncii lui6 acesta este un !ar !e la (umnezeu. :*clesiastul Ascultati acest capitol;< -o'6 22 2$ 1e ce 'ei pune m@na =8i 'a izbuti6 pe c7r7rile tale 'a str7luci lumina. :-o' 22 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 $ 1$ %u mine este bo)78ia >i sla'a6 a'u8iile trainice >i !reptatea. 1& 2o!ul meu este mai bun !ec@t aurul cel mai curat6 >i 'enitul meu =ntrece ar)intul cel mai ales. :1ro'erbele $ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 112 3 *l are =n cas7 bo)78ie >i bel>u)6 >i neprih7nirea lui !7inuie>te =n 'eci. :1salmii 112 Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 11 1 !e asemenea 'a !a iarb7 =n c@mpiile tale pentru 'ite6 >i 'ei m@nca >i te 'ei s7tura. :(euteronomul 11 Ascultati acest capitol;< -o'6 22

24 Arunc7 !ar aurul =n 87r@n76 arunc7 aurul !in 0fir =n prun!ul p@raielor; 2 Di atunci %el Atotputernic 'a fi aurul t7u6 ar)intul t7u6 bo)78ia ta. :-o' 22 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 12$ 2 %7ci atunci te bucuri !e lucrul m@inilor tale6 e>ti fericit6 >iA8i mer)e bine. :1salmii 12$ Ascultati acest capitol;< -saia6 " 21 Vor zi!i case >i le 'or locui9 'or s7!i 'ii6 >i le 'or m@nca ro!ul. 22 ?u 'or zi!i case6 ca altul s7 locuiasc7 =n ele6 nu 'or s7!i 'ii6 pentru ca altul s7 le m7n@nce ro!ul6 c7ci zilele poporului /eu 'or fi ca zilele copacilor6 >i ale>ii /ei se 'or bucura !e lucrul m@inilor lor. 23 ?u 'or munci !e)eaba6 >i nu 'or a'ea copii ca s7Ai 'a!7 pierin!6 c7ci 'or alc7tui o s7m@n87 binecu'@ntat7 !e (omnul6 >i copiii lor 'or fi =mpreun7 cu ei. :-saia " Ascultati acest capitol;< 1salmii6 1 3 *l este ca un pom s7!it l@n)7 un iz'or !e ap76 care =>i !7 ro!ul la 'remea lui6 >i ale c7rui frunze nu se 'e>tejesc: tot ce =ncepe6 !uce la bun sf@r>it. :1salmii 1 Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 2$ 2 -at7 toate binecu'@nt7rile care 'or 'eni peste tine >i !e care 'ei a'ea parte6 !ac7 'ei asculta !e )lasul (omnului6 (umnezeului t7u: 3 Vei fi binecu'@ntat =n cetate6 >i 'ei fi binecu'@ntat la c@mp. 4 2o!ul p@ntecelui t7u6 ro!ul p7m@ntului t7u6 ro!ul turmelor tale6 f7tul 'acilor >i oilor tale6 toate acestea 'or fi binecu'@ntate. %o>ni8a >i posta'a ta 'or fi binecu'@ntate. " Vei fi binecu'@ntat la 'enirea ta6 >i 'ei fi binecu'@ntat la plecarea ta. :(euteronomul 2$ Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

3upunerea

(euteronomul6 30 1 -at76 =8i pun azi =nainte 'ia8a >i binele6 moartea >i r7ul. 1" %7ci =8i poruncesc azi s7 iube>ti pe (omnul6 (umnezeul t7u6 s7 umbli pe c7ile .ui6 >i s7 p7ze>ti poruncile .ui6 le)ile .ui >i r@n!uielile .ui6 ca s7 tr7ie>ti >i s7 te =nmul8e>ti6 >i ca (omnul6 (umnezeul t7u s7 te binecu'@nteze =n 8ara pe care o 'ei lua =n st7p@nire. :(euteronomul 30 Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 " 3 Ascult7Ale !ar6 -sraele6 >i caut7 s7 le =mpline>ti6 ca s7 fii fericit >i s7 '7 =nmul8i8i mult6 cum 8iAa spus (omnul6 (umnezeul p7rin8ilor t7i6 c@n! 8iAa f7)7!uit 8ara =n care cur)e lapte >i miere. :(euteronomul " Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 " 1$ 37 faci ce este pl7cut >i bine =naintea (omnului6 ca s7 fii fericit6 >i s7 intri =n st7p@nirea 87rii aceleia bune6 pe care (omnul a jurat p7rin8ilor t7i c7 8iAo 'a !a6 :(euteronomul " Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 # 12 (ac7 'e8i asculta aceste porunci6 !ac7 le 'e8i p7zi >i =mplini6 (omnul6 (umnezeul t7u6 'a 8ine fa87 !e tine le)7m@ntul >i =n!urarea cu care 3Aa jurat p7rin8ilor t7i. :(euteronomul # Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 2& & 37 p7zi8i !ar cu'intele le)7m@ntului acestuia6 >i s7 le =mplini8i6 ca s7 izbuti8i =n tot ce 'e8i face. :(euteronomul 2& Ascultati acest capitol;< (euteronomul6 2& 0; !e ar r7m@ne ei cu aceea>i inim7 ca s7 se team7 !e /ine >i s7 p7zeasc7 toate poruncile /ele6 ca s7 fie ferici8i pe 'ecie6 ei >i copiii lor; :(euteronomul Ascultati acest capitol;< Eilipeni6 4

& %e a8i =n'78at6 ce a8i primit >i auzit !e la mine6 >i ce a8i '7zut =n mine6 face8i. Di (umnezeul p7cii 'a fi cu 'oi. :Eilipeni 4 Ascultati acest capitol;< /atei6 1& A>a c76 oricine 'a strica una !in cele mai mici !in aceste porunci6 >i 'a =n'78a pe oameni a>a6 'a fi chemat cel mai mic =n Cmp7r78ia cerurilor9 !ar oricine le 'a p7zi6 >i 'a =n'78a pe al8ii s7 le p7zeasc76 'a fi chemat mare =n Cmp7r78ia cerurilor. :/atei Ascultati acest capitol;< /atei6 # 24 (e aceea6 pe ori>icine au!e aceste cu'inte ale /ele6 >i le face6 =l 'oi asem7na cu un om cu ju!ecat76 care >iAa zi!it casa pe st@nc7. 2 A !at ploaia6 au 'enit >u'oaiele6 au suflat '@nturile >i au b7tut =n casa aceea6 !ar ea nu sAa pr7bu>it6 pentru c7 a'ea temelia zi!it7 pe st@nc7. :/atei # Ascultati acest capitol;< -o'6 3" 11 (ac7 ascult7 >i se supun6 =>i sf@r>esc zilele =n fericire6 >i anii =n bucurie. :-o' 3" Ascultati acest capitol;< 2omani6 $ 2$ (e alt7 parte6 >tim c7 toate lucrurile lucreaz7 =mpreun7 spre binele celor ce iubesc pe (umnezeu6 >i anume6 spre binele celor ce sunt chema8i !up7 planul 37u. :2omani $ Ascultati acest capitol;< -oan6 1 10 (ac7 p7zi8i poruncile /ele6 'e8i r7m@ne =n !ra)ostea /ea6 !up7 cum >i *u am p7zit poruncile 4at7lui /eu6 >i r7m@n =n !ra)ostea .ui. :-oan 1 Ascultati acest capitol;< -oan6 13 1# (ac7 >ti8i aceste lucruri6 ferice !e 'oi6 !ac7 le face8i. :-oan 13 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 3

22 Di orice 'om cere6 'om c7p7ta !e la *l6 fiin!c7 p7zim poruncile .ui6 >i facem ce este pl7cut =naintea .ui. :1 -oan 3 Ascultati acest capitol;< 2omani6 2 13 1entru c7 nu cei ce au! .e)ea6 sunt neprih7ni8i =naintea lui (umnezeu6 ci cei ce =mplinesc le)ea aceasta6 'or fi socoti8i neprih7ni8i. :2omani 2 Ascultati acest capitol;< -oan6 24 A!e'7rat6 a!e'7rat '7 spun6 c7 cine ascult7 cu'intele /ele6 >i cre!e =n %el ce /Aa trimis6 are 'ia8a 'e>nic76 >i nu 'ine la ju!ecat76 ci a trecut !in moarte la 'ia87. :-oan Ascultati acest capitol;< /atei6 12 0 %7ci oricine face 'oia 4at7lui /eu care este =n ceruri6 acela Cmi este frate6 sor7 >i mam7.F :/atei 12 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 2 1# Di lumea >i pofta ei trece9 !ar cine face 'oia lui (umnezeu6 r7m@ne =n 'eac. :1 -oan 2 Ascultati acest capitol;< /atei6 # 21 ?u ori>icineA/i zice: F(oamne6 (oamne;F 'a intra =n Cmp7r78ia cerurilor6 ci cel ce face 'oia 4at7lui /eu care este =n ceruri. :/atei # Ascultati acest capitol;< 1salmii6 10" 3 Eerice !e cei ce p7zesc .e)ea6 !e cei ce =nf7ptuiesc !reptatea =n orice 'reme; :1salmii 10" Ascultati acest capitol;< *'rei6 & Di !up7 ce a fost f7cut !es7'@r>it6 3Aa f7cut pentru to8i cei ceA. ascult76 urzitorul unei m@ntuiri 'e>nice6 :*'rei Ascultati acest capitol;< -oan6 $ 1 A!e'7rat6 a!e'7rat6 '7 spun6 c76 !ac7 p7ze>te cine'a cu'@ntul /eu6 =n 'eac nu 'a 'e!ea moartea.F :-oan $ Ascultati acest capitol;<

Biblia 0nline

4eama /arcu6 4 40 Apoi leAa zis: F1entru ce sunte8i a>a !e frico>iB 4ot nAa'e8i cre!in87BF :/arcu 4 Ascultati acest capitol;< .uca6 12 32 ?u te teme6 turm7 mic79 pentru c7 4at7l 'ostru '7 !7 cu pl7cere Cmp7r78ia. :.uca 12 Ascultati acest capitol;< -saia6 41 13 %7ci *u sunt (omnul6 (umnezeul t7u6 care te iau !e m@na !reapt7 >iA8i zic: F?u te teme !e nimic6 *u =8i 'in =n ajutor; :-saia 41 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1 33 !ar cel ce mAascult7 'a locui f7r7 )rij76 'a tr7i lini>tit >i f7r7 s7 se team7 !e 'reun r7u. :1ro'erbele 1 Ascultati acest capitol;< /atei6 10 2$ ?u '7 teme8i !e cei ce uci! trupul6 !ar care nu pot uci!e sufletul9 ci teme8iA'7 mai !e)rab7 !e %el ce poate s7 piar!7 >i sufletul >i trupul =n )heen7. :/atei 10 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 3 2 ?u te teme nici !e spaim7 n7praznic76 nici !e o n7'7lire !in partea celor r7i9 2" c7ci (omnul 'a fi n7!ej!ea ta6 >i *l =8i 'a p7zi piciorul !e c7!ere. :1ro'erbele 3 Ascultati acest capitol;< 2 4imotei6 1 # %7ci (umnezeu nu neAa !at un !uh !e fric76 ci !e putere6 !e !ra)oste >i !e chibzuin87. :2 4imotei 1 Ascultati acest capitol;< -saia6 14

3 -ar c@n! =8i 'a !a (omnul o!ihn7 !up7 ostenelile >i fr7m@nt7rile tale6 >i !up7 aspra robie care a fost pus7 peste tine6 :-saia 14 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 3 24 %@n! te 'ei culca6 'ei fi f7r7 team76 >i c@n! 'ei !ormi6 somnul =8i 'a fi !ulce. :1ro'erbele 3 Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 3 12 %7ci ochii (omnului sunt peste cei neprih7ni8i6 >i urechile .ui iau aminte la ru)7ciunile lor. (ar Ea8a (omnului este =mpotri'a celor ce fac r7ul.F 13 Di cine '7 'a face r7u6 !ac7 sunte8i plini !e r@'n7 pentru bineB 14 %hiar !ac7 a'e8i !e suferit pentru neprih7nire6 ferice !e 'oi; F?Aa'e8i nici o team7 !e ei6 >i nu '7 tulbura8i; :1 1etru 3 Ascultati acest capitol;< -saia6 4 14 Vei fi =nt7rit7 prin neprih7nire. -z)one>te nelini>tea6 c7ci nAai nimic !e temut6 >i spaima6 c7ci nu se 'a apropia !e tine. :-saia 4 Ascultati acest capitol;< 2omani6 $ 1 Di 'oi nAa8i primit un !uh !e robie6 ca s7 mai a'e8i fric79 ci a8i primit un !uh !e =nfiere6 care ne face s7 stri)7m: FA'a; a!ic7: 4at7;F :2omani $ Ascultati acest capitol;< *'rei6 13 " A>a c7 putem zice plini !e =ncre!ere: F(omnul este ajutorul meu6 nu m7 'oi teme: ce miAar putea face omulBF :*'rei 13 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 4" 1 (umnezeu este a!7postul >i sprijinul nostru6 un ajutor6 care nu lipse>te nicio!at7 =n ne'oi. :1salmii 4" Ascultati acest capitol;< -saia6 1 12 *u6 *u '7 m@n)@i. (ar cine e>ti tu6 ca s7 te temi !e omul cel muritor6 >i !e fiul omului6 care trece ca iarba6 :-saia 1 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2&

2 Erica !e oameni este o curs76 !ar cel ce se =ncre!e =n (omnul nAare !e ce s7 se team7. A :1ro'erbele 2& Ascultati acest capitol;< 1salmii6 &1 4 *l te 'a acoperi cu penele .ui6 >i te 'ei ascun!e sub aripile .ui. %7ci scut >i pa'7z7 este cre!incio>ia .ui; ?u trebuie s7 te temi nici !e )roaza !in timpul nop8ii6 nici !e s7)eata care zboar7 ziua6 " nici !e ciuma6 care umbl7 =n =ntuneric6 nici !e molima6 care b@ntuie ziua =n amiaza mare. :1salmii &1 Ascultati acest capitol;< -saia6 4 4 ?u te teme6 c7ci nu 'ei r7m@ne !e ru>ine9 nu ro>i6 c7ci nu 'ei fi acoperit7 !e ru>ine9 ci 'ei uita >i ru>inea tinere8ii tale6 >i nuA8i 'ei mai a!uce aminte !e '7!u'ia ta6 :-saia 4 Ascultati acest capitol;< -saia6 43 2 (ac7 'ei trece prin ape6 *u 'oi fi cu tine9 >i r@urile nu te 'or =neca9 !ac7 'ei mer)e prin foc6 nu te 'a ar!e6 >i flac7ra nu te 'a aprin!e. :-saia 43 Ascultati acest capitol;< -oan6 14 2# V7 las pacea6 '7 !au pacea /ea. ?u 'Ao !au cum o !7 lumea. 37 nu 'i se tulbure inima6 nici s7 nu se =nsp7im@nte. :-oan 14 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 23 4 %hiar !ac7 ar fi s7 umblu prin 'alea umbrei mor8ii6 nu m7 tem !e nici un r7u6 c7ci 4u e>ti cu mine. 4oia)ul >i nuiaua 4a m7 m@n)@ie. 4u =mi =ntinzi masa =n fa8a potri'nicilor mei9 =mi un)i capul cu unt!elemn6 >i paharul meu este plin !e !7 peste el. :1salmii 23 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 2# 1 (omnul este lumina >i m@ntuirea mea: !e cine s7 m7 temB (omnul este sprijinitorul 'ie8ii mele: !e cine s7Ami fie fric7B 2 %@n! =nainteaz7 cei r7i =mpotri'a mea6 ca s7Ami m7n@nce carnea6 tocmai ei A pri)onitorii >i 'r7jma>ii mei A se clatin7 >i ca!. 3 %hiar o o>tire !e ar t7b7r= =mpotri'a mea6 inima mea tot nu sAar teme. %hiar r7zboi !e sAar ri!ica =mpotri'a mea6 tot plin

!e =ncre!ere a> fi. :1salmii 2# Ascultati acest capitol;< 2omani6 $ 3# 4otu>i =n toate aceste lucruri noi suntem mai mult !ec@t biruitori6 prin Acela care neAa iubit. 3$ %7ci sunt bine =ncre!in8at c7 nici moartea6 nici 'ia8a6 nici =n)erii6 nici st7p@nirile6 nici puterile6 nici lucrurile !e acum6 nici cele 'iitoare6 3& nici inaltimea6 nici a!ancimea6 nici o alta faptura6 nu 'or fi in stare sa ne !esparta !e !ra)ostea lui (umnezeu6 care este in -sus ,ristos6 (omnul nostru. :2omani $ Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

Viata 'esnica

-oan6 " 4# A!e'7rat6 a!e'7rat6 '7 spun6 c7 cine cre!e =n /ine6 are 'ia8a 'e>nic7. :-oan " Ascultati acest capitol;< -oan6 11 2 -sus iAa zis: F*u sunt =n'ierea >i 'ia8a. %ine cre!e =n /ine6 chiar !ac7 ar fi murit6 'a tr7i. 2" Di oricine tr7ie>te6 >i cre!e =n /ine6 nu 'a muri nicio!at7. %rezi lucrul acestaBF :-oan 11 Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 1 1 -at76 '7 spun o tain7: nu 'om a!ormi to8i6 !ar to8i 'om fi schimba8i6 2 =ntrAo clip76 =ntrAo clipit7 !in ochi6 la cea !in urm7 tr@mbi87. 4r@mbi8a 'a suna6 mor8ii 'or =n'ia nesupu>i putrezirii6 >i noi 'om fi schimba8i. 3 %7ci trebuie ca trupul acesta6 supus putrezirii6 s7 se =mbrace =n neputrezire6 >i trupul acesta muritor s7 se =mbrace =n nemurire. 4 %@n! trupul acesta supus putrezirii6 se 'a =mbr7ca =n neputrezire6 >i trupul acesta muritor se 'a =mbr7ca =n nemurire6

atunci se 'a =mplini cu'@ntul care este scris: F/oartea a fost =n)hi8it7 !e biruin87. :1 %orinteni 1 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 2 2 Di f7)7!uin8a6 pe care neAa f7cutAo *l6 este aceasta: 'ia8a 'e>nic7. :1 -oan 2 Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 1 21 %7ci !ac7 moartea a 'enit prin om6 tot prin om a 'enit >i =n'ierea mor8ilor. :1 %orinteni 1 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 13 VAam scris aceste lucruri ca s7 >ti8i c7 'oi6 care cre!e8i =n ?umele Eiului lui (umnezeu6 a'e8i 'ia8a 'e>nic7. :1 -oan Ascultati acest capitol;< -oan6 2$ ?u '7 mira8i !e lucrul acesta9 pentru c7 'ine ceasul c@n! to8i cei !in morminte 'or auzi )lasul .ui6 2& >i 'or ie>i afar7 !in ele. %ei ce au f7cut binele6 'or =n'ia pentru 'ia879 iar cei ce au f7cut r7ul6 'or =n'ia pentru ju!ecat7. :-oan Ascultati acest capitol;< 1 4esaloniceni6 4 1" %7ci =nsu>i (omnul6 cu un stri)7t6 cu )lasul unui arhan)hel >i cu tr@mbi8a lui (umnezeu6 3e 'a po)or= !in cer6 >i =nt@i 'or =n'ia cei mor8i =n ,ristos. :1 4esaloniceni 4 Ascultati acest capitol;< Apocalipsa6 # 1 1entru aceasta stau ei =naintea scaunului !e !omnie al lui (umnezeu6 >iA- slujesc zi >i noapte =n 4emplul .ui. %el ce st7 pe scaunul !e !omnie6 =>i 'a =ntin!e peste ei cortul .ui. 1" ?u le 'a mai fi foame6 nu le 'a mai fi sete9 nuAi 'a mai !o)ori nici soarele6 nici 'reo alt7 ar>i87. 1# %7ci /ielul6 care st7 =n mijlocul scaunului !e !omnie6 'a fi 17storul lor6 =i 'a !uce la iz'oarele apelor 'ie8ii6 >i (umnezeu 'a >ter)e orice lacrim7 !in ochii lor.F :Apocalipsa # Ascultati acest capitol;< -oan6 3 1" Eiin!c7 at@t !e mult a iubit (umnezeu lumea6 c7 a !at pe sin)urul .ui Eiu6 pentru ca oricine cre!e =n *l6 s7 nu piar76 ci

s7 aib7 'ia8a 'e>nic7. :-oan 3 Ascultati acest capitol;< 1 %orinteni6 1 42 A>a este >i =n'ierea mor8ilor. 4rupul este sem7nat =n putrezire6 >i =n'ie =n neputrezire9 43 este sem7nat =n ocar76 >i =n'ie =n sla'79 este sem7nat =n neputin876 >i =n'ie =n putere. 44 *ste sem7nat trup firesc6 >i =n'ie trup !uho'nicesc. (ac7 este un trup firesc6 este >i un trup !uho'nicesc. :1 %orinteni 1 Ascultati acest capitol;< 2omani6 $ 11 Di !ac7 (uhul %elui ce a =n'iat pe -sus !intre cei mor8i locuie>te =n 'oi6 %el ce a =n'iat pe ,ristos -sus !in mor8i6 'a =n'ia >i trupurile 'oastre muritoare6 !in pricina (uhului 37u6 care locuie>te =n 'oi. :2omani $ Ascultati acest capitol;< Apocalipsa6 21 4 *l 'a >ter)e orice lacrim7 !in ochii lor. Di moartea nu 'a mai fi. ?u 'a mai fi nici t@n)uire6 nici 8ip7t6 nici !urere6 pentru c7 lucrurile !int@i au trecut.F :Apocalipsa 21 Ascultati acest capitol;< 2omani6 " 23 Eiin!c7 plata p7catului este moartea: !ar !arul f7r7 plat7 al lui (umnezeu este 'ia8a 'e>nic7 =n -sus ,ristos6 (omnul nostru. :2omani " Ascultati acest capitol;< -o'6 1& 2" %hiar !ac7 mi se 'a nimici pielea6 >i chiar !ac7 nu 'oi mai a'ea carne6 'oi 'e!ea totu>i pe (umnezeu. 2# Cl 'oi 'e!ea >iAmi 'a fi bine'oitor9 ochii mei Cl 'or 'e!ea6 >i nu ai altuia. 3ufletul meu t@nje>te !e !orul acesta =n7untrul meu. :-o' 1& Ascultati acest capitol;< +alateni6 " $ %ine seam7n7 =n firea lui p7m@nteasc76 'a secera !in firea p7m@nteasc7 putrezirea9 !ar cine seam7n7 =n (uhul6 'a secera !in (uhul 'ia8a 'e>nic7. :+alateni " Ascultati acest capitol;< (aniel6 12

2 /ul8i !in cei ce !orm =n 87r@na p7m@ntului se 'or scula: unii pentru 'ia8a 'e>nic76 >i al8ii pentru ocar7 >i ru>ine 'e>nic7. :(aniel 12 Ascultati acest capitol;< -saia6 2" 1& 37 =n'ie !ar mor8ii 47i; 37 se scoale trupurile mele moarte; A 4rezi8iA'7 >i s7ri8i !e bucurie6 cei ce locui8i =n 87r@n7; %7ci roua 4a este o rou7 !7t7toare !e 'ia876 >i p7m@ntul 'a scoate iar7>i afar7 pe cei mor8i.F :-saia 2" Ascultati acest capitol;< 1salmii6 1" 10 %7ci nu 'ei l7sa sufletul meu =n locuin8a mor8ilor6 nu 'ei =n)7!ui ca preaiubitul 47u s7 'a!7 putrezirea. :1salmii 1" Ascultati acest capitol;< 2 4imotei6 1 10 !ar care a fost !escoperit acum prin ar7tarea /@ntuitorului nostru ,ristos -sus6 care a nimicit moartea >i a a!us la lumin7 'ia8a >i neputrezirea6 prin *'an)helie. :2 4imotei 1 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 11 Di m7rturisirea este aceasta: (umnezeu neAa !at 'ia8a 'e>nic76 >i aceast7 'ia87 este =n Eiul 37u. :1 -oan Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6 1 Dtim6 =n a!e'7r6 c76 !ac7 se !esface casa p7m@nteasc7 a cortului nostru trupesc6 a'em o cl7!ire =n cer !e la (umnezeu6 o cas76 care nu este f7cut7 !e m@n7 ci este 'e>nic7. :2 %orinteni Ascultati acest capitol;< -oan6 14 2 Cn casa 4at7lui /eu sunt multe loca>uri. (ac7 nAar fi a>a6 'Aa> fi spus. *u /7 !uc s7 '7 pre)7tesc un loc. 3 Di !up7 ce /7 'oi !uce >i '7 'oi pre)7ti un loc6 /7 'oi =ntoarce >i '7 'oi lua cu /ine6 ca acolo un!e sunt *u6 s7 fi8i >i 'oi. :-oan 14 Ascultati acest capitol;< -oan6 " 3& Di 'oia %elui ce /Aa trimis6 este s7 nu pier! nimic !in tot ce /iAa !at *l6 ci s7Al =n'ii =n ziua !e apoi. 40 Voia 4at7lui meu este ca oricine 'e!e pe Eiul6 >i cre!e =n *l6 s7 aib7 'ia8a 'e>nic79 >i *u =l 'oi =n'ia =n ziua !e

apoi.F :-oan " Ascultati acest capitol;< .uca6 20 3 !ar cei ce 'or fi )7si8i 're!nici s7 aib7 parte !e 'eacul 'iitor >i !e =n'ierea !intre cei mor8i6 nici nu se 'or =nsura6 nici nu se 'or m7rita. 3" 1entru c7 nici nu 'or putea muri6 c7ci 'or fi ca =n)erii. Di 'or fi fiii lui (umnezeu6 fiin! fii ai =n'ierii. :.uca 20 Ascultati acest capitol;< -oan6 10 2# 0ile /ele ascult7 )lasul /eu9 *u le cunosc6 >i ele 'in !up7 /ine. 2$ *u le !au 'ia8a 'e>nic76 =n 'eac nu 'or pieri6 >i nimeni nu le 'a smul)e !in m@na /ea. :-oan 10 Ascultati acest capitol;< -oan6 " 4 %ine m7n@nc7 trupul /eu6 >i bea s@n)ele /eu6 are 'ia8a 'e>nic79 >i *u =l 'oi =n'ia =n ziua !e apoi. :-oan " Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

Vina

1 -oan6 1 & (ac7 ne m7rturisim p7catele6 *l este cre!incios >i !rept6 ca s7 ne ierte p7catele >i s7 ne cur78easc7 !e orice nele)iuire. :1 -oan 1 Ascultati acest capitol;< -saia6 # 37 se lase cel r7u !e calea lui6 >i omul nele)iuit s7 se lase !e )@n!urile lui6 s7 se =ntoarc7 la (omnul care 'a a'ea mil7 !e el6 la (umnezeul nostru6 care nu obose>te iert@n!. :-saia Ascultati acest capitol;< 2 %ronici6 30 & (ac7 '7 =ntoarce8i la (omnul6 fra8ii 'o>tri >i fiii 'o>tri 'or )7si mil7 la cei ce iAau luat robi6 >i se 'or =ntoarce =n

8ar7. %7ci (omnul6 (umnezeul 'ostru6 este milosti' >i =n!ur7tor6 >i nuADi 'a =ntoarce Ea8a !e la 'oi6 !ac7 '7 =ntoarce8i la *l.F :2 %ronici 30 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 103 12 c@t este !e !eparte r7s7ritul !e apus6 at@t !e mult !ep7rteaz7 *l f7r7!ele)ile noastre !e la noi. :1salmii 103 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 3 20 ori =n ce ne os@n!e>te inima noastr79 c7ci (umnezeu este mai mare !ec@t inima noastr76 >i cunoa>te toate lucrurile. :1 -oan 3 Ascultati acest capitol;< *'rei6 $ 12 1entru c7 le 'oi ierta nele)iuirile6 >i nuA/i 'oi mai a!uce aminte !e p7catele >i f7r7!ele)ile lorF. :*'rei $ Ascultati acest capitol;< 2 %orinteni6 1# %7ci6 !ac7 este cine'a =n ,ristos6 este o f7ptur7 H3au: zi!ire.I nou7. %ele 'echi sAau !us: iat7 c7 toate lucrurile sAau f7cut noi. :2 %orinteni Ascultati acest capitol;< -eremia6 31 34 ?ici unul nu 'a mai =n'78a pe aproapele6 sau pe fratele s7u6 zic@n!: 6%unoa>te pe (omnul;G %i to8i /7 'or cunoa>te6 !e la cel mai mic p@n7 la cel mai mare6 zice (omnul9 c7ci le 'oi ierta nele)iuirea6 >i nuA/i 'oi mai a!uce aminte !e p7catul lor. :-eremia 31 Ascultati acest capitol;< -eremia6 33 $ Ci 'oi cur78i !e toate nele)iuirile6 pe care leAau s7'@r>it =mpotri'a /ea6 le 'oi ierta toate nele)iuirile prin care /Aau sup7rat6 >i prin care sAau r7z'r7tit =mpotri'a /ea. :-eremia 33 Ascultati acest capitol;< 1 -oan6 2 12 V7 scriu6 copila>ilor6 fiin!c7 p7catele '7 sunt iertate pentru ?umele .ui. :1 -oan 2 Ascultati acest capitol;< :-saia 13 Ascultati acest capitol;<

1 -oan6 1 # (ar !ac7 umbl7m =n lumin76 !up7 cum *l =nsu>i este =n lumin76 a'em p7rt7>ie unii cu al8ii9 >i s@n)ele lui -sus ,ristos6 Eiul .ui6 ne cur787 !e orice p7cat. :1 -oan 1 Ascultati acest capitol;< Biblia 0nline

5milinta

/atei6 1$ 4 (e aceea6 oricine se 'a smeri ca acest copila>6 'a fi cel mai mare =n Cmp7r78ia cerurilor. :/atei 1$ Ascultati acest capitol;< 1salmii6 10 1# 4u auzi ru)7ciunile celor ce sufer76 (oamne; .e =nt7re>ti inima6 C8i pleci urechea spre ei6 :1salmii 10 Ascultati acest capitol;< /atei6 23 12 0ricine se 'a =n7l8a6 'a fi smerit9 >i oricine se 'a smeri6 'a fi =n7l8at. :/atei 23 Ascultati acest capitol;< -o'6 22 2& Vin7 smerirea6 tu te 'ei ru)a pentru ri!icarea ta: (umnezeu ajut7 pe cel cu ochii pleca8i. :-o' 22 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1" 1& /ai bine s7 fii smerit cu cei smeri8i6 !ec@t s7 =mpar8i pra!a cu cei m@n!ri. A :1ro'erbele 1" Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 3 34 %@n! are a face cu cei batjocoritori6 C>i bate joc !e ei6 !ar celor smeri8i le !7 har. :1ro'erbele 3 Ascultati acest capitol;< 1salmii6 & 12 %7ci *l r7zbun7 s@n)ele '7rsat6 >i C>i a!uce aminte !e cei nenoroci8i6 nu uit7 stri)7tele lor.

:1salmii & Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 22 4 27splata smereniei6 a fricii !e (omnul6 este bo)78ia6 sla'a >i 'ia8a. A :1ro'erbele 22 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 1 33 Erica !e (omnul este >coala =n8elepciunii6 >i smerenia mer)e =naintea sla'ei. A :1ro'erbele 1 Ascultati acest capitol;< 1ro'erbele6 2& 23 /@n!ria unui om =l coboar76 !ar cine este smerit cu !uhul cap7t7 cinste. A :1ro'erbele 2& Ascultati acest capitol;< 1 1etru6 " 3meri8iA'7 !ar sub m@na tare a lui (umnezeu6 pentru ca6 la 'remea .ui6 *l s7 '7 =nal8e. :1 1etru Ascultati acest capitol;<

Unde gasesti ajutor cand: Atentie! La numerotare psalmi se foloseste Biblia Cornilescu

Te temi: Psalmi 34:4 Matei 10:28 2 Timotei 1:7 Evrei 13:5,6 Esti nelinistit: Psalmul 46

Matei 6:19-34 ili!eni 4:6 1 Petru 5:6,7 "i #alune$at#: Psalmul 51 1 %oan 1:4-9 Esti in li!suri: Matei 5:4 2 &orinteni 1:3,4 Esti $u!rins 'e amara$iune: 1 &orinteni 13 Esti in(rant: )omani 8:31-39 Esti trist: Psalmul 34 Te ameninta *enoro$irea: Psalmul 91 Psalmul 118:5,6 +u$a 8:22,25 Esti 'es$ura,at: Psalmul 23 Psalmul 42:6-11 Psalmul 55:22 Matei 5:11,12 2 &orinteni 4:8-18 ili!eni 4:4-7 )omani 5:1-5 ili!eni 4:6-7

"i nevoie 'e in'rumare: )omani 12 Esti $o!lesit: Psalmul 6 )omani 8:31-39 1 %oan 1:4-9 -imti 'orinta 'e a te ru.a: Psalmul 4 Psalmul 42 +u$a 11:1-13 %oan 17 1 %oan 5:14,15 "i nevoie 'e !rote$tie: Psalmul 18:1-3 Psalmul 34:7 Esti /olnav sau in'urerat: Psalmul 38 Matei 26:39 )omani 5:3-5 2 &orinteni 12:9-19 1 Petru 4:12,13,19 Esti ne$a,it: Psalmul 51 Matei 5:4 %oan 14 2 &orinteni 1:304 1 Tesaloni$eni 4:13-18

Esti is!itit: Psalmul 1 Matei 26:41 Esti $u!rins 'e in'oiele: Matei 8:26 Evrei 11 Esti in.ri,orat: Matei 6:19-34 1 Petru 5:6,7 Tre$i !rin .reutati: Psalmul 121 Matei 6:25 0 34 Evrei 4:16 &re'inta ti-e sla/a: Psalmul 42:5 Evrei 11 Prietenii te !arases$: Psalmul 41:9-13 +u$a 17:3,4 )omani 12:14-21 2 Timotei 4:16-18 Ple$i 'e a$asa: Psalmul 121 Matei 10:16-20 Te simti sin.ur: Psalmul 23

Evrei 13:5,6 "i nevoie 'e !rote$tia lui 1umne2eu: Psalmul 27:1-6 Psalmul 91 ili!eni 4:19 "i nevoie 'e $alau2ire: Psalmul 32:8 "i nevoie 'e !a$e: %oan 14:1-4 %oan 16:33 1 &orinteni 10:12-14 ili!eni 4:8 %a$ov 4:7 2 Petru 2:9 2 Petru 3:17 Esti multumit: Psalmul 100 1 Tesaloni$eni 5:18 Evrei 13:15 Esti in $alatorie: Psalmul 121 Esti in in$ur$atura: Psalmul 16 Psalmul 31 %oan 14:1-4 Evrei 7:15 Esti o/osit:

Psalmul 90

S-ar putea să vă placă și