Sunteți pe pagina 1din 21

LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma n domeniul sntii E !"EN"# $%&L% EN"'L $'(L!)%"* +N# ,N!

",&'L ,-!)!%L N&. ./2 din 20 aprilie 2006 $arlamentul &om1niei adopt pre2enta le3e. "!"L'L ! 4ntatea pu5li6 )%$. 1 7ispo2iii 3enerale %&". 1 ,5ie6tul pre2entului titlu l 6onstituie re3lementarea domeniului sntii pu5li6e8 o5ie6tiv de interes so6ial ma9or. %&". 2 :1; %sistena de sntate pu5li6 repre2int efortul or3ani2at al so6ietii n vederea prote9rii <i promovrii sntii populaiei. %sistena de sntate pu5li6 se reali2ea2 prin ansam5lul msurilor politi6o=le3islative8 al pro3ramelor <i strate3iilor adresate determinanilor strii de sntate8 pre6um <i prin or3ani2area instituiilor pentru furni2area tuturor servi6iilor ne6esare. :2; 46opul asistenei de sntate pu5li6 l 6onstituie promovarea sntii8 prevenirea m5olnvirilor <i m5untirea 6alitii vieii. :.; 4trate3ia sistemului sntii pu5li6e urmre<te asi3urarea sntii populaiei n 6adrul unor 6omuniti sntoase. :4; %sistena de sntate pu5li6 este o 6omponent a sistemului de sntate pu5li6. :5; inisterul 4ntii $u5li6e repre2int autoritatea 6entral n domeniul sntii pu5li6e. :6; +n 6uprinsul a6telor normative n vi3oare denumirea > inisterul 4ntii> se nlo6uie<te 6u denumirea > inisterul 4ntii $u5li6e>8 iar sinta3ma >ministrul sntii>8 6u sinta3ma >ministrul sntii pu5li6e>. :/; %sistena de sntate pu5li6 este 6oordonat de 6tre inisterul 4ntii $u5li6e <i se reali2ea2 prin toate tipurile de uniti sanitare de stat sau private8 6onstituite <i or3ani2ate 6onform le3ii. :0; &esponsa5ilitatea pentru asi3urarea sntii pu5li6e revine inisterului 4ntii $u5li6e8 autoritilor de sntate pu5li6 teritoriale8 pre6um <i autoritilor de sntate pu5li6 din 6adrul ministerelor <i instituiilor 6u reea sanitar proprie. :9; %sistena de sntate pu5li6 este 3arantat de stat <i finanat de la 5u3etul de stat8 5u3etele lo6ale8 5u3etul -ondului naional uni6 de asi3urri so6iale de sntate sau din alte surse8 dup 6a28 potrivit le3ii. %&". . $rote6ia sntii pu5li6e 6onstituie o o5li3aie a autoritilor administraiei pu5li6e 6entrale <i lo6ale8 pre6um <i a tuturor persoanelor fi2i6e <i 9uridi6e. %&". 4 :1; +n nelesul pre2entului titlu8 termenii <i noiunile folosite au urmtoarea semnifi6aie# a; sntatea pu5li6 = starea de sntate a populaiei n raport 6u determinanii strii de sntate# so6io=e6onomi6i8 5iolo3i6i8 de mediu8 stil de via8 asi3urarea 6u servi6ii de sntate8 6alitatea <i a66esi5ilitatea servi6iilor de sntate? 5; promovarea sntii = pro6esul 6are ofer individului <i 6ole6tivitilor posi5ilitatea de a=<i 6ontrola <i m5unti sntatea su5 raport fi2i68 psi@i6 <i so6ial <i de a 6ontri5ui la redu6erea ine6@itilor n sntate? 6; suprave3@erea = a6tivitatea de 6ole6tare sistemati6 <i 6ontinu8 anali2a8 interpretarea <i diseminarea datelor privind starea de sntate a populaiei8 5olile transmisi5ile <i netransmisi5ile8 pe 5a2a 6rora sunt identifi6ate prioritile de sntate pu5li6 <i sunt instituite msurile de prevenire <i 6ontrol? d; evaluarea ris6urilor pentru sntate = estimarea 3radului n 6are eApunerea la fa6torii de ris6 din mediul natural8 de via <i de mun6 <i la 6ei re2ultai din stilul de via individual <i 6omunitar influenea2 starea de sntate a populaiei? e; inspe6ia sanitar = eAer6itarea 6ontrolului apli6rii prevederilor le3ale de sntate pu5li6? f; prin6ipiul pre6auiei = instrumentul prin 6are autoritatea de sntate pu5li6 de6ide <i intervine n situaii n 6are se apre6ia2 6 eAist un potenial ris6 pentru sntatea populaiei8 n 6ondiiile unei ar3umentaii <tiinifi6e insufi6iente. :2; +n sensul prevederilor pre2entului titlu8 pre6um <i al prevederilor din 6uprinsul pre2entei le3i8 prin ministere <i instituii 6u reele sanitare proprii se nele3e autoritile <i instituiile 6are au n su5ordine uniti sanitare8 altele de61t inisterul 4ntii $u5li6e8 respe6tiv inisterul %prrii Naionale8 inisterul %dministraiei <i !nternelor8 inisterul Bustiiei8 inisterul "ransporturilor8 )onstru6iilor <i "urismului8 4ervi6iul &om1n de !nformaii8 4ervi6iul de !nformaii EAterne8 4ervi6iul de "ele6omuni6aii 4pe6iale <i %6ademia &om1n. %&". 5 -un6iile prin6ipale ale asistenei de sntate pu5li6 vi2ea2# a; de2voltarea politi6ilor8 strate3iilor <i pro3ramelor vi21nd asi3urarea sntii pu5li6e? 5; monitori2area <i anali2a strii de sntate a populaiei? 6; planifi6area n sntatea pu5li6? d; suprave3@erea epidemiolo3i68 prevenirea <i 6ontrolul 5olilor? e; mana3ementul <i marCetin3ul strate3i6 al servi6iilor de sntate pu5li6? f; re3lementarea domeniului sntii pu5li6e8 apli6area <i 6ontrolul apli6rii a6estei re3lementri? 3; asi3urarea 6alitii servi6iilor de sntate pu5li6? @; 6er6etarea=de2voltarea <i implementarea de soluii inovatoare pentru sntatea pu5li6? i; prevenirea epidemiilor8 in6lusiv instituirea strii de alert epidemiolo3i6? 9; prote9area populaiei mpotriva ris6urilor din mediu? C; informarea8 edu6area <i 6omuni6area pentru promovarea sntii?

l; mo5ili2area partenerilor 6omunitari n identifi6area <i re2olvarea pro5lemelor de sntate? m; evaluarea 6alitii8 efi6a6itii8 efi6ienei <i a66esului la servi6iile medi6ale? n; de2voltarea <i planifi6area resurselor umane <i de2voltarea instituional pentru sntate pu5li6? o; inte3rarea prioritilor de sntate pu5li6 n politi6ile <i strate3iile se6toriale de de2voltare dura5il? p; asi3urarea 6apa6itilor de rspuns la de2astre sau la ameninrile la adresa vieii <i sntii populaiei8 in6lusiv prin introdu6erea de restri6ii de 6ir6ulaie a persoanelor <i 5unurilor. %&". 6 $rin6ipalele domenii de intervenie ale asistenei de sntate pu5li6 sunt urmtoarele# a; prevenirea8 suprave3@erea <i 6ontrolul 5olilor transmisi5ile <i netransmisi5ile prin# 1. asi3urarea imuni2rilor? 2. 6ontrolul epidemiilor? .. suprave3@erea 5olilor? 4. suprave3@erea fa6torilor de ris6 6omportamentali? 5. prevenirea a66identelor? 5; monitori2area strii de sntate prin# 1. monitori2area indi6atorilor strii de sntate? 2. monitori2area determinanilor strii de sntate? .. monitori2area efi6a6itii <i efi6ienei a6tivitilor din domeniul sntii pu5li6e? 4. evaluarea nevoilor populaiei privind servi6iile de sntate pu5li6? 6; promovarea sntii <i edu6aia pentru sntate prin# 1. 6ampanii de informare=edu6are=6omuni6are? 2. pro3rame de edu6aie pentru sntate <i promovare a sntii n 6omuniti? .. de2voltarea <i impli6area 6omunitilor lo6ale? 4. pledoaria pentru sntatea pu5li6? d; sntatea o6upaional prin# 1. definirea standardelor de sntate o6upaional? 2. 6ontrolul apli6rii re3lementrilor sntii n mun6? e; sntatea n relaie 6u mediul prin# 1. monitori2area fa6torilor de mediu n relaie 6u sntatea? 2. re3lementarea 6alitii prin6ipalilor fa6tori de mediu? .. sta5ilirea normelor de i3ien <i sntate pu5li6 6omunitare? 4. 6ontrolul apli6rii re3lementrilor referitoare la 6alitatea fa6torilor de mediu? f; re3lementarea primar <i se6undar n domeniul sntii pu5li6e prin# 1. ela5orarea8 revi2uirea8 adaptarea <i implementarea le3islaiei din domeniul sntii pu5li6e? 2. re3lementarea 6ir6ulaiei 5unurilor <i servi6iilor 6u potenial impa6t asupra sntii pu5li6e? 3; mana3ementul sntii pu5li6e 5a2at pe# 1. mana3ementul politi6ilor8 planifi6rii <i de2voltrii sistemului de sntate pu5li6? 2. formularea <i implementarea politi6ilor de sntate pu5li6 pe 5a2e <tiinifi6e? .. 6er6etarea n domeniul sntii pu5li6e <i al sistemelor de sntate? 4. 6ola5orarea <i 6ooperarea internaional n domeniul sntii pu5li6e? @; servi6ii de sntate pu5li6 spe6ifi6e# 1. servi6ii de sntate <6olar? 2. servi6ii de ur3en n 6a2 de de2astre <i 6alamiti? .. servi6ii de la5orator n domeniul sntii pu5li6e? 4. servi6ii de planifi6are familial? 5. servi6ii de s6reenin3 pentru depistarea pre6o6e a 5olilor? 6. servi6ii prenatale <i postnatale? /. servi6ii de 6onsiliere n domeniul sntii pu5li6e? 0. servi6ii de sntate pu5li6 n transporturi. )%$. 2 $rin6ipiile asistenei de sntate pu5li6 %&". / $rin6ipiile 6are stau la 5a2a asistenei de sntate pu5li6 sunt urmtoarele# a; responsa5ilitatea so6ietii pentru sntatea pu5li6? 5; fo6ali2area pe 3rupurile populaionale <i prevenirea primar? 6; preo6uparea pentru determinanii strii de sntate# so6iali8 de mediu8 6omportamentali <i servi6ii de sntate? d; a5ordarea multidis6iplinar <i interse6torial? e; parteneriat a6tiv 6u populaia <i 6u autoritile pu5li6e 6entrale <i lo6ale? f; de6i2ii 5a2ate pe 6ele mai 5une dove2i <tiinifi6e eAistente la momentul respe6tiv :sntate pu5li6 5a2at pe dove2i;? 3; n 6ondiii spe6ifi6e8 de6i2ii fundamentate 6onform prin6ipiului pre6auiei? @; des6entrali2area sistemului de sntate pu5li6? i; eAistena unui sistem informaional <i informati6 inte3rat pentru mana3ementul sntii pu5li6e. %&". 0

odalitile de implementare a prin6ipiilor de sntate pu5li6 sunt# a; a6tivitatea de re3lementare n domeniile sntii pu5li6e? 5; a6tivitatea de inspe6ie? 6; a6tivitile desf<urate n 6adrul pro3ramelor de sntate pu5li6? d; avi2areaDautori2areaDnotifi6area a6tivitilor <i produselor 6u impa6t asupra sntii populaiei? e; evaluarea impa6tului asupra sntii n relaie 6u pro3rame8 strate3ii8 politi6i ale altor se6toare de a6tivitate 6u efe6te 6oneAe asupra sntii populaiei. %&". 9 :1; $ro3ramele naionale de sntate repre2int 6adrul implementrii o5ie6tivelor politi6ii <i strate3iei sntii pu5li6e de 6tre inisterul 4ntii $u5li6e8 6a autoritate 6entral a domeniului de sntate pu5li6. :2; $ro3ramele naionale de sntate se adresea2 populaiei <i sunt orientate 6tre promovarea sntii8 prevenirea m5olnvirilor <i prelun3irea vieii de 5un 6alitate. :.; $ro3ramele naionale de sntate pu5li6 se adresea2 domeniilor de intervenie ale sntii pu5li6e <i rspund prioritilor naionale identifi6ate. :4; $ro3ramele naionale de sntate sunt finanate de la 5u3etul de stat8 5u3etul -ondului naional uni6 de asi3urri so6iale de sntate8 din fonduri eAterne ram5ursa5ile <i neram5ursa5ile8 din venituri proprii8 donaii <i sponsori2ri8 pre6um <i din alte surse8 potrivit le3ii. :5; $ro3ramele naionale de sntate sunt or3ani2ate8 monitori2ate <i supuse 6ontrolului inisterului 4ntii $u5li6e. %&". 10 :1; %utoritatea 6entral n domeniul sntii pu5li6e ela5orea2 proie6te de a6te normative n domeniul sntii pu5li6e <i avi2ea2 re3lementri ale altor ministere <i instituii referitoare la a6tiviti 6u impa6t asupra sntii pu5li6e. :2; $rin6ipalele domenii pentru 6are autoritatea 6entral de sntate pu5li6 ela5orea2 sau parti6ip la ela5orarea8 dup 6a28 a unor proie6te de a6te normative sunt# a; 6alitatea prin6ipalilor fa6tori de mediu# apa pota5il <i de m5iere8 aerul am5iant <i interior8 23omot8 lo6uin <i @a5itat8 su5stane 6@imi6e8 produse 6osmeti6e8 radiaii ioni2ante8 ve6tori8 de<euri et6.? 5; monitori2area strii de sntate? 6; promovarea sntii? d; 6alitatea alimentului? e; 6alitatea unitilor <i servi6iilor turisti6e? f; 6alitatea mediului de mun6 <i sntatea n mun6? 3; 6ole6tivitile de 6opii <i tineri? @; evaluarea efe6telor fa6torilor de mediu asupra sntii populaiei? i; asi3urarea 6ondiiilor de i3ien n uniti sanitare? 9; servi6ii de la5orator? C; planifi6are familial? l; si3urana transfu2iei san3uine? m; norme privind alte domenii ale sntii pu5li6e? n; prevenirea 6onsumului ile3al de dro3uri. :.; inisterul 4ntii $u5li6e8 prin aparatul propriu <i prin autoritile de sntate pu5li6 9udeene <i a muni6ipiului (u6ure<ti <i ale ministerelor <i instituiilor 6u reea sanitar proprie8 verifi6 respe6tarea re3lementrilor n domeniul sntii pu5li6e8 iar n 6a2 de nere3uli sau ne6onformitate8 apli6 msuri 6onform le3ii. )%$. . %utoritile sistemului de sntate pu5li6 %&". 11 inisterul 4ntii $u5li6e este or3an de spe6ialitate al administraiei pu5li6e 6entrale8 6u personalitate 9uridi68 n su5ordinea Guvernului8 6u sediul n muni6ipiul (u6ure<ti8 str. )ristian $opi<teanu nr. 1 = .8 se6torul 1. %&". 12 %utoritile de sntate pu5li6 9udeene <i a muni6ipiului (u6ure<ti sunt servi6ii pu5li6e de6on6entrate ale inisterului 4ntii $u5li6e8 6u personalitate 9uridi68 repre2ent1nd autoritatea de sntate pu5li6 la nivel lo6al. +n mod similar se pot or3ani2a autoriti de sntate pu5li6 n 6adrul ministerelor 6are 6ola5orea2 6u unitile de6on6entrate ale inisterului 4ntii $u5li6e. %&". 1. :1; !nstitutele sau 6entrele de sntate pu5li6 sunt instituii pu5li6e re3ionale sau naionale8 6u personalitate 9uridi68 n su5ordinea inisterului 4ntii $u5li6e8 <i 6are 6oordonea2 te@ni6 <i metodolo3i6 a6tivitatea de spe6ialitate n domeniul fundamentrii8 ela5orrii <i implementrii strate3iilor privitoare la prevenirea m5olnvirilor8 6ontrolul 5olilor transmisi5ile <i netransmisi5ile <i a politi6ilor de sntate pu5li6 din domeniile spe6ifi6e8 la nivel naional <iDsau re3ional. :2; !nstitutele naionale de 6er6etare=de2voltare n domeniile sntii pu5li6e sunt instituii pu5li6e 6u personalitate 9uridi68 n 6oordonarea inisterului 4ntii $u5li6e. %&". 14 4e nfiinea2 )entrul naional pentru or3ani2area <i asi3urarea sistemului informaional <i informati6 n domeniul sntii8 instituie pu5li6 de spe6ialitate8 6u personalitate 9uridi68 n su5ordinea inisterului 4ntii $u5li6e. %&". 15 :1; inisterul 4ntii $u5li6e sta5ile<te8 prin ordine ale ministrului sntii pu5li6e8 <i alte instituii aflate n 6oordonarea sau n su5ordonarea sa pentru a desf<ura a6tiviti de sntate pu5li6 la nivel re3ional <i lo6al. :2; $rin @otr1re a Guvernului se sta5iles6 <i alte instituii 6are s desf<oare a6tiviti de sntate pu5li6 la nivel naional.

%&". 16 inisterul 4ntii $u5li6e8 6a autoritate 6entral n domeniul asistenei de sntate pu5li68 are urmtoarele atri5uii <i responsa5iliti# a; asi3ur fundamentarea8 ela5orarea <i implementarea politi6ii naionale de sntate pu5li6? 5; ela5orea2 sau avi2ea2 re3lementri pentru prote6ia sntii n relaie 6u mediul natural8 alimentul8 6ondiiile de via <i de mun6 <i pentru promovarea sntii pu5li6e? 6; ela5orea2 <i avi2ea2 re3lementri privind or3ani2area <i fun6ionarea servi6iilor de asisten medi6al <i de sntate pu5li6? d; autori2ea2 <i 6ontrolea2 6ondiiile de fun6ionare a furni2orilor de servi6ii medi6ale prin autoritile lo6ale de sntate pu5li6? e; sta5ile<te prioritile naionale de sntate pu5li68 ela5orea2 pro3ramele naionale de sntate pu5li6 finanate de la 5u3etul de stat8 6oordonea2 <i monitori2ea2 implementarea a6estora? f; ela5orea2 normele privind nfiinarea8 or3ani2area <i fun6ionarea unitilor de distri5uie a medi6amentelor8 autori2ea2 <i 6ontrolea2 a6tivitatea <i 6ondiiile de fun6ionare a a6estora? 3; autori2ea2 <i 6ontrolea2 6ondiiile de fun6ionare a farma6iilor de stat <i private <i8 respe6tiv8 avi2ea2 Nomen6latorul medi6amentelor <i produselor 5iolo3i6e de u2 uman8 n 6ondiiile le3ii? @; ela5orea2 mpreun 6u )asa Naional de %si3urri de 4ntate8 denumit n 6ontinuare )N%48 6u 6onsultarea )ole3iului -arma6i<tilor din &om1nia8 lista medi6amentelor de 6are 5enefi6ia2 asi3uraii8 6u sau fr 6ontri5uie personal? i; ela5orea2 normele de or3ani2are <i fun6ionare a unitilor 6are asi3ur asistena de sntate pu5li68 autori2ea2 <i 6ontrolea2 a6tivitatea instituiilor de sntate pu5li6 <i asi3ur finanarea unitilor din su5ordine? 9; asi3ur 6ontrolul 6alitii servi6iilor medi6ale prin autoritile lo6ale de sntate pu5li6? C; evaluea2 periodi6 indi6atorii strii de sntate a populaiei <i ai pro3ramelor de sntate pu5li68 indi6atorii de performan ai unitilor sanitare <i pre2int informri periodi6e Guvernului? l; sta5ile<te 6are sunt instituiile sau or3anismele 6are pot fi dele3ate pentru reali2area de atri5uii <i responsa5iliti spe6ifi6e n domeniul sntii pu5li6e8 pe 5a2 de sele6ie de ofert <i re6omandare profesional? m; sta5ile<te sau avi2ea2 liste de su5stane ori produse destinate sau folosite pentru u2 uman <i 6ontrolea2 respe6tarea 6ondiiilor le3ale prin 6are produsele pot fi oferite spre 6onsum sau folosin populaiei? n; avi2ea2 6odurile deontolo3i6e profesionale <i 3@idurile de pra6ti6 n domeniul sntii pu5li6e? o; repre2int statul rom1n n relaiile 6u or3anismele internaionale din domeniul sntii pu5li6e? p; or3ani2ea2 <i 6oordonea2 sistemul naional de suprave3@ere <i 6ontrol al 5olilor? E; or3ani2ea2 <i 6oordonea2 reeaua naional de promovare a sntii8 n s6opul adoptrii de 6tre populaie a 6omportamentelor favora5ile sntii? r; avi2ea2 <i 6ontrolea2 a6tivitatea de suprave3@ere a strii de sntate a personalului eApus profesional? s; parti6ip la a6tivitile de promovare <i prote6ie a sntii familiilor <i 6ate3oriilor de populaie defavori2ate? t; parti6ip la a6tivitile de prote6ie familial8 planifi6are familial <i prote6ia 6opilului? u; or3ani2ea2 <i 6oordonea2 a6tivitatea de inspe6ie sanitar de stat? v; or3ani2ea2 <i 6oordonea2 4istemul naional informaional <i informati6 privind sntatea pu5li6? F; or3ani2ea2 <i 6oordonea2 implementarea unor a6tiviti de prote6ie a mediului8 6onform re3lementrilor le3ale. %&". 1/ :1; %utoritile de sntate pu5li6 9udeene <i a muni6ipiului (u6ure<ti sunt servi6ii pu5li6e de6on6entrate8 6u personalitate 9uridi68 su5ordonate inisterului 4ntii $u5li6e8 6are pun n apli6are politi6a <i pro3ramele naionale de sntate pu5li6 pe plan lo6al8 identifi6 pro5lemele lo6ale prioritare de sntate pu5li68 ela5orea2 <i implementea2 a6iuni lo6ale de sntate pu5li6. :2; +n s6opul ndeplinirii a6estor o5ie6tive8 autoritile de sntate pu5li6 9udeene <i a muni6ipiului (u6ure<ti au8 n prin6ipal8 urmtoarele atri5uii# a; 6ontrolea2 <i evaluea2 modul de asi3urare a asistenei medi6ale 6urative <i profila6ti6e? 5; 6ontrolea2 apli6area normelor de fun6ionare a unitilor medi6ale <i farma6euti6e8 indiferent de forma de or3ani2are8 <i apli6 msuri n 6a2 de ne6onformitate? 6; urmres6 apli6area 6riteriilor de 6ontrol al 6alitii servi6iilor medi6ale? d; 6oordonea2 <i 6ontrolea2 asistena 3ravidei8 lu2ei <i nou=ns6utului? e; evaluea2 resursele umane de la nivelul asistenei medi6ale n relaie 6u nevoile 6omunitare identifi6ate prin a6iuni spe6ifi6e? f; parti6ip a6tiv la pro3ramele de instruire a personalului din servi6iile de sntate pu5li6 <i a populaiei? 3; or3ani2ea2 a6iuni de prevenire a m5olnvirilor <i de promovare a sntii? @; or3ani2ea2 a6tivitile preventive n teritoriul 9udeului <i8 respe6tiv8 al muni6ipiului (u6ure<ti? i; 6ole6tea2 <i nre3istrea2 date privind sntatea populaiei8 utili21nd informaiile n s6opul identifi6rii pro5lemelor de sntate ale a6esteia? 9; identifi6 posi5ilele pro5leme de sntate pu5li6 sau ameninri la adresa sntii unei 6omuniti? C; intervin n re2olvarea pro5lemelor de sntate pu5li6 aprute n r1ndul persoanelor aparin1nd 3rupurilor defavori2ate? l; 6oordonea2 studii asupra pro5lemelor de sntate ale populaiei din teritoriul dat? m; sta5iles6 relaii de 6ola5orare 6u instituii <i or3ani2aii n vederea desf<urrii de a6iuni 6omune n domeniul sntii pu5li6e? n; 6ole6tea2 <i nre3istrea2 datele privind tipurile8 6antitatea <i modul de 3estionare a de<eurilor 3enerate n unitile medi6ale din 2ona de 9urisdi6ie. %&". 10 :1; +n su5ordinea autoritilor de sntate pu5li6 fun6ionea2 uniti sanitare pu5li6e de pe ra2a teritoriului arondat8 6u eA6epia unitilor sanitare pu5li6e de interes naional sau a 6elor aparin1nd ministerelor ori instituiilor 6u reele sanitare proprii. :2; %utoritile de sntate pu5li6 9udeene <i a muni6ipiului (u6ure<ti 6oordonea2 servi6iile de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti8 or3ani2ea2 <i 6oordonea2 asistena medi6al n 6a2 de 6alamiti8 6atastrofe <i situaii deose5ite. %&". 19 %utoritile de sntate pu5li6 9udeene <i a muni6ipiului (u6ure<ti 6ola5orea2 6u autoritile lo6ale n asi3urarea asistenei medi6ale.

%&". 20 :1; %utoritile de sntate pu5li6 9udeene <i a muni6ipiului (u6ure<ti or3ani2ea2 6ule3erea <i prelu6rarea informaiilor statisti6e medi6ale primite de la unitile sanitare pu5li6e sau private <i transmit rapoarte statisti6e lunare 6tre instituiile desemnate n a6est s6op. :2; %utoritile de sntate pu5li6 teritoriale nto6mes6 rapoarte privind starea de sntate a 6omunitii8 6are sunt naintate inisterului 4ntii $u5li6e8 pre6um <i partenerilor instituionali la nivel lo6al. %&". 21 %utoritile de sntate pu5li6 9udeene <i a muni6ipiului (u6ure<ti 6oordonea2 la nivel lo6al implementarea a6tivitilor 6are de6ur3 din o5li3aiile asumate prin "ratatul de aderare a &om1niei la 'niunea European <i planurile de implementare a a6telor 6omunitare referitoare la domeniul sntii. %&". 22 &e3ulamentul de or3ani2are <i fun6ionare8 pre6um <i stru6tura or3ani2atori6 ale autoritilor de sntate pu5li6 9udeene <i a muni6ipiului (u6ure<ti se sta5iles6 prin ordin al ministrului sntii pu5li6e. %&". 2. !nstituteleD6entrele naionale <iDsau re3ionale prev2ute la art. 1. <i 148 aflate n su5ordinea <iDsau n 6oordonarea inisterului 4ntii $u5li6e8 ndeplines68 n prin6ipal8 urmtoarele atri5uii# a; asi3ur ndrumarea te@ni6 <i metodolo3i6 a reelei de sntate pu5li68 n fun6ie de domeniul lor de 6ompeten? 5; parti6ip la ela5orarea strate3iilor <i politi6ilor din domeniul lor de 6ompeten? 6; ela5orea2 proie6te de a6te normative8 norme8 metodolo3ii <i instru6iuni privind domeniile spe6ifi6e din 6adrul sntii pu5li6e? d; efe6tuea2 eAperti2e8 ofer asisten te@ni6 <i reali2ea2 servi6ii de sntate pu5li68 la soli6itarea unor persoane fi2i6e sau 9uridi6e? e; suprave3@ea2 starea de sntate a populaiei8 5olile transmisi5ile <i netransmisi5ile8 pentru identifi6area pro5lemelor de sntate 6omunitar? f; asi3ur sistemul de suprave3@ere epidemiolo3i68 pre6um <i de alert pre6o6e <i rspuns rapid <i parti6ip la s6@im5ul de informaii n 6adrul reelei europene de suprave3@ere epidemiolo3i6 n domeniul 5olilor transmisi5ile? 3; parti6ip la efe6tuarea de investi3aii epidemiolo3i6e de teren8 din proprie iniiativ8 la soli6itarea inisterului 4ntii $u5li6e sau a autoritilor lo6ale de sntate pu5li6? @; ela5orea2 metodolo3ia8 instrumentele <i indi6atorii de monitori2are <i evaluare a servi6iilor <i pro3ramelor de sntate pu5li68 de promovare a sntii <i de edu6aie pentru sntate? i; parti6ip la pro6esul de nvm1nt medi6al de spe6iali2are <i perfe6ionare n domeniile spe6ifi6e din 6adrul sntii pu5li6e? 9; desf<oar a6tiviti de 6er6etare=de2voltare n domeniul sntii pu5li6e <i al mana3ementului sanitar? C; 6ole6tea28 anali2ea2 <i diseminea2 date statisti6e privind sntatea pu5li6? l; asi3ur eAistena unui sistem informaional <i informati6 inte3rat pentru mana3ementul sntii pu5li6e. %&". 24 :1; !nstituiile <i unitile sanitare 6are asi3ur asistena de sntate pu5li68 n 6a2ul apariiei unui fo6ar de 5oal transmisi5il8 pre6um <i n situaia iminenei i25u6nirii unei epidemii8 au o5li3aia s dispun msuri spe6ifi6e. :2; surile privind prevenirea <i 3estionarea situaiilor de ur3en 3enerate de epidemii8 pre6um <i 5olile transmisi5ile pentru 6are de6lararea8 tratamentul sau internarea sunt o5li3atorii se sta5iles6 prin ordin al ministrului sntii pu5li6e. )%$. 4 !nspe6ia sanitar de stat %&". 25 :1; %6tivitatea de inspe6ie sanitar de stat se or3ani2ea2 pe domenii spe6ifi6e de a6tivitate 6oordonate de 6tre dire6iile de spe6ialitate din 6adrul inisterului 4ntii $u5li6e <i n 6adrul stru6turilor de spe6ialitate din servi6iile pu5li6e de6on6entrate de la nivel lo6al <i din ministerele 6u reea sanitar proprie8 6onform 6ompetenelor8 dup 6um urmea2# a; inspe6ia farma6euti6? 5; inspe6ia dispo2itivelor medi6ale? 6; inspe6ia pentru 6ontrolul 6alitii servi6iilor de asisten medi6al? d; inspe6ia de sntate pu5li6. :2; %6tivitatea de inspe6ie sanitar de stat 6onst8 n prin6ipal8 n# a; verifi6area 6onformitii amplasamentelor8 a6tivitilor8 pro6eselor8 servi6iilor8 produselor8 fa6torilor de mediu? 5; verifi6area respe6trii re3lementrilor privind starea de sntate a personalului8 6uno<tinele8 atitudinile <i pra6ti6ile a6estuia n raport 6u normele i3ieni6o=sanitare? 6; depistarea <i evaluarea ris6urilor pentru sntate <i impunerea msurilor de eliminare sau8 dup 6a28 de diminuare a a6estora? d; 6omuni6area datelor despre eAistena <i dimensiunea ris6ului identifi6at persoanelor responsa5ile 6u mana3ementul ris6ului8 6onsumatorilor <i altor poteniali re6eptori interesai. %&". 26 :1; %6tivitatea de inspe6ie sanitar de stat se eAer6it de 6tre personalul de spe6ialitate mputerni6it de 6tre inisterul 4ntii $u5li6e8 6onform normelor sta5ilite de 6tre a6esta. :2; $entru eAer6itarea a6tivitii de inspe6ie8 inspe6torii sanitari de stat au drept de# a; a66es n ori6e tip de uniti8 la do6umente8 informaii8 6onform 6ompetenelor? 5; re6oltare a produselor 6are pot 6onstitui un ris6 pentru sntatea pu5li6? 6; a 6onstata <i a san6iona 6ontraveniile privind normele de i3ien <i sntate pu5li6. :.; +n situaii de ris6 pentru sntatea pu5li68 inspe6torii sanitari de stat pot inter2i6e punerea n 6onsum8 pot de6ide retra3erea produselor8 suspendarea temporar sau definitiv a a6tivitilor8 retra3erea sau anularea autori2aiei sanitare de fun6ionare.

:4; +n situaii de ris6 epidemiolo3i68 inspe6torii sanitari de stat pot dispune msuri spe6iale pentru 5olnavii8 suspe6ii <i 6onta6ii de 5oli transmisi5ile sau purttorii de 3ermeni pato3eni8 pre6um <i alte msuri de limitare a 6ir6ulaiei persoanelor. :5; )on6lu2iile a6tivitilor de inspe6ie sanitar de stat8 a5aterile de la normele le3ale8 re6omandrile <i termenele de remediere a defi6ienelor8 pre6um <i alte msuri le3ale apli6ate se vor 6onsemna n pro6ese=ver5ale de 6onstatare a 6ondiiilor i3ieni6o=sanitare8 rapoarte de inspe6ie sau pro6ese=ver5ale de 6onstatare a 6ontraveniei. :6; +n eAer6itarea a6tivitii inspe6torii sanitari de stat vor asi3ura pstrarea 6onfidenialitii datelor8 6u eA6epia situaiilor 6are 6onstituie un ris6 pentru sntatea pu5li6. %&". 2/ %6tivitatea de avi2are8 autori2are <i notifi6are a a6tivitilor <i produselor 6u impa6t asupra sntii populaiei are 6a s6op 6ertifi6area 6onformrii 6u normele de sntate pu5li6 a produselor8 servi6iilor <i a6tivitilor8 n s6opul prote9rii sntii populaiei. %&". 20 %6tivitatea de evaluare a impa6tului asupra sntii n relaie 6u pro3rame8 strate3ii8 politi6i ale altor se6toare de a6tivitate 6u efe6te 6oneAe asupra sntii populaiei repre2int instrumentul de inte3rare a prioritilor de sntate pu5li6 n de2voltarea dura5il a so6ietii. )%$. 5 %sistena medi6al %&". 29 %sistena medi6al profila6ti6 <i 6urativ se asi3ur prin# a; 6a5inete medi6ale am5ulatorii ale medi6ilor de familie <i de alte spe6ialiti8 6entre de dia3nosti6 <i tratament8 6entre medi6ale8 6entre de sntate8 la5oratoare8 pre6um <i prin alte uniti sanitare pu5li6e <i private? 5; uniti sanitare pu5li6e <i private 6u paturi. %&". .0 %6tivitatea medi6al de re6uperare se asi3ur prin uniti medi6ale de spe6ialitate 6u personalitate 9uridi68 se6ii8 6ompartimente <i la5oratoare de re6uperare8 uniti am5ulatorii de re6uperare8 pu5li6e sau private8 pre6um <i prin so6ieti de turism 5alnear <i de re6uperare8 6onstituite 6onform le3ii. %&". .1 %sistena medi6al de ur3en se asi3ur de uniti spe6iali2ate de ur3en <i transport sanitar pu5li6e sau private8 pre6um <i prin stru6turile de primire a ur3enelor8 or3ani2ate n a6est s6op. %&". .2 %sistena medi6al de @emotransfu2iolo3ie8 transfu2ie san3uin sau alte servi6ii de asisten medi6al <i prestaii autori2ate se asi3ur prin uniti spe6iali2ate n a6est s6op. %&". .. %sistena medi6al preventiv din 6ole6tivitile de 6opii pre<6olari8 <6olari <i studeni se asi3ur prin 6a5inetele medi6ale or3ani2ate8 6onform le3ii8 n unitile de nvm1nt pre<6olar8 <6olar sau universitar8 pu5li6e ori private8 sau prin 6a5inetele individuale ale medi6ilor de familie8 dup 6a2. %&". .4 %6tivitile de asisten de sntate pu5li6 se finanea2 de la 5u3etul de stat8 de la 5u3etul -ondului naional uni6 de asi3urri so6iale de sntate8 de la 5u3etele lo6ale8 din venituri proprii8 fonduri eAterne ram5ursa5ile <i neram5ursa5ile8 6ontra6te 6u terii8 pre6um <i din 6ontri5uii personale <i pli dire6te8 dup 6a28 potrivit le3ii. )%$. 6 %sistena farma6euti6 %&". .5 %sistena farma6euti6 se asi3ur n 6adrul sistemului de sntate pu5li68 potrivit le3ii8 prin prepararea <i eli5erarea medi6amentelor <i a altor produse sta5ilite prin ordin al ministrului sntii pu5li6e8 6um ar fi# 6osmeti6e8 dispo2itive medi6ale8 suplimente alimentare <i alte asemenea produse. %&". .6 $unerea pe pia a medi6amentelor8 pre6um <i a6tivitatea de farma6ovi3ilen se reali2ea2 6onform le3ii. )%$. / ,5li3aiile persoanelor fi2i6e <i 9uridi6e %&". ./ ,ri6e persoan fi2i6 sau 9uridi68 av1nd 6alitatea de an3a9ator8 este o5li3at s asi3ure fondurile <i 6ondiiile ne6esare pentru# a; efe6tuarea 6ontrolului medi6al periodi68 6onform normelor de sntate pu5li6 <i se6uritate n mun6? 5; apli6area msurilor de i3ien8 de2infe6ie8 de2inse6ie <i derati2are periodi6? 6; va66inarea <i profilaAia spe6ifi6 impus de ris6urile de la lo6ul de mun6. %&". .0 )etenii rom1ni <i ori6e alt persoan aflat pe teritoriul &om1niei8 pre6um <i unitile <i a3enii e6onomi6i au o5li3aia s se supun msurilor de prevenire <i 6om5atere a 5olilor transmisi5ile8 s respe6te nto6mai normele de i3ien <i sntate pu5li68 s ofere informaiile soli6itate <i s apli6e msurile sta5ilite privind instituirea 6ondiiilor pentru prevenirea m5olnvirilor <i pentru promovarea sntii individului <i a populaiei. %&". .9

:1; !nformaiile privind sntatea persoanelor se pstrea2 la autoritile de sntate pu5li6 teritoriale8 la autoritile de sntate pu5li6 ale ministerelor 6u reea sanitar proprie8 pre6um <i la instituiile desemnate <i pot fi folosite n s6opul nto6mirii rapoartelor statisti6e nenominali2ate8 n vederea evalurii strii de sntate a populaiei. :2; -olosirea n alte s6opuri a informaiilor nre3istrate se poate admite numai da6 este ndeplinit una dintre urmtoarele 6ondiii# a; eAist o dispo2iie le3al n a6est sens? 5; eAist a6ordul persoanei n 6au2? 6; datele sunt ne6esare pentru prevenirea m5olnvirii unei persoane sau a 6omunitii8 dup 6a2? d; datele sunt ne6esare pentru efe6tuarea urmririi penale. :.; $strarea 6onfidenialitii informaiilor referitoare la persoane este o5li3atorie pentru toi salariaii 6are prin a6tivitatea pe 6are o desf<oar au a66es la a6estea n mod dire6t sau indire6t. %&". 40 :1; $entru situaii spe6iale 6u impli6aii asupra sntii pu5li6e se 6onstituie re2erva inisterului 4ntii $u5li6e8 6are 6uprinde medi6amente8 seruri8 va66inuri8 de2infe6tante8 inse6ti6ide8 dispo2itive medi6ale <i alte materiale spe6ifi6e8 iar la nivelul autoritilor de sntate pu5li6 9udeene <i a muni6ipiului (u6ure<ti8 re2erva antiepidemi6. :2; Normele metodolo3i6e de 6onstituire8 pstrare <i utili2are a re2ervei inisterului 4ntii $u5li6e <i a re2ervei antiepidemi6e se sta5iles6 prin ordin al ministrului sntii pu5li6e. %&". 41 :1; $entru servi6ii de asisten de sntate pu5li68 efe6tuate de 6tre autoritile de sntate pu5li6 la 6ererea unor persoane fi2i6e <i 9uridi6e8 se per6ep tarife potrivit re3lementrilor n vi3oare. :2; Geniturile proprii o5inute potrivit alin. :1; se foloses6 n 6ondiiile le3ii. )%$. 0 'tili2area mass=media n interesul sntii pu5li6e %&". 42 :1; )ampaniile de informare8 edu6are <i 6omuni6are 6u privire la teme 6are prives6 sntatea pu5li6 tre5uie s fie avi2ate de inisterul 4ntii $u5li6e. :2; 4o6ietatea &om1n de &adiodifu2iune <i 4o6ietatea &om1n de "elevi2iune sunt o5li3ate 6a n 6adrul 3rilelor de pro3rame s re2erve 3ratuit spaiul de emisie ne6esar promovrii 6ampaniilor de informare8 edu6are <i 6omuni6are referitoare la teme 6are prives6 sntatea pu5li6. :.; +n termen de .0 de 2ile de la intrarea n vi3oare a pre2entei le3i8 inisterul 4ntii $u5li6e sau8 dup 6a28 ministerele 6u reea sanitar proprie8 mpreun 6u 4o6ietatea &om1n de &adiodifu2iune <i 4o6ietatea &om1n de "elevi2iune vor sta5ili8 n 5a2a unui proto6ol8 modalitile <i spaiul a6ordat n 3rila de pro3rame pentru promovarea 6ampaniilor pe teme 6are prives6 sntatea pu5li6. )%$. 9 7ispo2iii tran2itorii <i finale %&". 4. :1; +n termen de . 2ile de la intrarea n vi3oare a pre2entului titlu8 ministrul sntii pu5li6e va emite ordinul privind restru6turarea a6tualelor dire6ii de sntate pu5li6 9udeene <i a muni6ipiului (u6ure<ti8 pre6um <i ordinul pentru apro5area Normelor de or3ani2are <i fun6ionare a inspe6iei sanitare de stat. :2; +n termenul prev2ut la alin. :1;8 inisterul 4ntii $u5li6e va ela5ora re3lementrile le3ale privind or3ani2area <i fun6ionarea instituiilor prev2ute la art. 1. <i 148 pe 6are le va supune Guvernului spre apro5are. %&". 44 :1; $revederile pre2entului titlu se apli6 <i ministerelor 6u reea sanitar proprie. :2; La data intrrii n vi3oare a pre2entei le3i se a5ro3 Le3ea nr. .D19/0 privind asi3urarea sntii populaiei8 pu5li6at n (uletinul ,fi6ial8 $artea !8 nr. 54 din 10 iulie 19/08 6u modifi6rile ulterioare8 Le3ea nr. 100D1990 privind asistena de sntate pu5li68 pu5li6at n onitorul ,fi6ial al &om1niei8 $artea !8 nr. 204 din 1 iunie 19908 6u modifi6rile <i 6ompletrile ulterioare8 pre6um <i ori6e alte dispo2iii 6ontrare. "!"L'L !! $ro3ramele naionale de sntate )%$. 1 7ispo2iii 3enerale %&". 45 :1; $ro3ramele naionale de sntate repre2int un ansam5lu de a6iuni or3ani2ate n s6opul prevenirii <i 6ontrolului 5olilor 6u impa6t ma9or asupra strii de sntate a populaiei. :2; inisterul 4ntii $u5li6e asi3ur proie6tarea <i 6oordonarea reali2rii pro3ramelor naionale de sntate8 n a6ord 6u politi6ile <i strate3iile naionale de sntate. :.; %utoritile de sntate pu5li6 din ministerele 6u reea sanitar proprie 6oordonea2 reali2area pro3ramelor de sntate spe6ifi6e ministerului8 6u impa6t asupra sntii8 n 6on6ordan 6u strate3ia inisterului 4ntii $u5li6e. %&". 46 Ela5orarea pro3ramelor naionale de sntate are la 5a2 urmtoarele o5ie6tive#

a; re2olvarea 6u prioritate a pro5lemelor de sntate8 n 6onformitate 6u 4trate3ia naional de sntate a inisterului 4ntii $u5li6e? 5; utili2area efi6ient a resurselor alo6ate pentru ndeplinirea o5ie6tivelor <i indi6atorilor apro5ai? 6; fundamentarea pro3ramelor pe nevoile populaiei8 evideniate din date o5ie6tive? d; asi3urarea 6on6ordanei 6u politi6ile8 strate3iile <i re6omandrile instituiilor <i or3ani2aiilor internaionale n domeniu. %&". 4/ :1; $entru proie6tarea <i reali2area pro3ramelor naionale de sntate se nfiinea2 %3enia Naional pentru $ro3rame de 4ntate8 6are fun6ionea2 n stru6tura inisterului 4ntii $u5li6e8 6u ran3 de dire6ie. :2; $entru reali2area atri5uiilor8 %3enia Naional pentru $ro3rame de 4ntate 6ola5orea2 6u )asa Naional de %si3urri de 4ntate8 inisterul un6ii8 4olidaritii 4o6iale <i -amiliei8 pre6um <i 6u alte instituii <i or3ani2aii 3uvernamentale <i ne3uvernamentale. %&". 40 $ro3ramele naionale de sntate8 respe6tiv su5pro3ramele de sntate8 se apro5 anual prin ordin 6omun al ministrului sntii pu5li6e <i al pre<edintelui )asei Naionale de %si3urri de 4ntate. +n ordin sunt pre6i2ate o5ie6tivele8 a6tivitile8 indi6atorii spe6ifi6i8 unitile sanitare prin 6are se derulea2 pro3ramele <i su5pro3ramele naionale de sntate8 pre6um <i normele metodolo3i6e de or3ani2are8 finanare <i monitori2are a a6estora. %&". 49 $ro3ramele naionale de sntate se derulea2 prin uniti de spe6ialitate sele6tate pe 5a2a 6riteriilor sta5ilite prin ordin al ministrului sntii pu5li6e. )%$. 2 %tri5uii n reali2area pro3ramelor naionale de sntate %&". 50 inisterul 4ntii $u5li6e8 6a autoritate 6entral n domeniul asistenei de sntate8 asi3ur 6oordonarea tuturor pro3ramelor naionale de sntate prin ndeplinirea urmtoarelor atri5uii# a; apro5 domeniile prioritare de a6iune <i strate3ia pro3ramelor naionale de sntate pe termen s6urt8 mediu <i lun3? 5; apro5 o5ie6tivele anuale ale pro3ramelor naionale de sntate <i ale su5pro3ramelor de sntate? 6; apro5 stru6tura pro3ramelor naionale de sntate <i a su5pro3ramelor de sntate? d; apro5 ne6esarul de resurse finan6iare pentru reali2area pro3ramelor naionale de sntate <i a su5pro3ramelor de sntate? e; apro5 normele te@ni6e de implementare a pro3ramelor naionale de sntate? f; sta5ile<te pro3ramele naionale de sntate <i su5pro3ramele de sntate pentru 6are se or3ani2ea2 li6itaii la nivel naional <i rspunde de or3ani2area a6estora. %&". 51 %3enia Naional pentru $ro3rame de 4ntate are urmtoarele atri5uii# a; propune spre apro5are ministrului sntii pu5li6e domeniile prioritare de a6iune n stru6turarea pro3ramelor naionale de sntate8 pe 5a2a evalurii nevoilor reale ale populaiei <i a pro5lemelor de sntate identifi6ate? 5; ela5orea2 <i propune spre apro5are ministrului sntii pu5li6e strate3ia pro3ramelor naionale de sntate8 de or3ani2are <i desf<urare a a6estora? 6; ela5orea2 stru6tura pro3ramelor <i su5pro3ramelor de sntate8 n 6ola5orare 6u dire6iile de spe6ialitate din inisterul 4ntii $u5li6e <i )asa Naional de %si3urri de 4ntate? d; fundamentea2 ne6esarul de resurse finan6iare n raport 6u o5ie6tivele <i a6tivitile 6uprinse n pro3ramele de sntate? e; ela5orea2 <i propune spre apro5are ministrului sntii pu5li6e norme te@ni6e de implementare <i evaluare a pro3ramelor naionale de sntate? f; evaluea2 trimestrial <i anual reali2area o5ie6tivelor pro3ramelor naionale de sntate <i fa6e propuneri pentru m5untirea a6estora n s6opul ndeplinirii o5ie6tivelor apro5ate. %&". 52 )asa Naional de %si3urri de 4ntate asi3ur or3ani2area <i monitori2area pro3ramelor naionale de sntate 6u s6op 6urativ finanate din 5u3etul -ondului naional uni6 de asi3urri so6iale de sntate8 av1nd urmtoarele atri5uii# a; implementea2 pro3ramele naionale de sntate 6u s6op 6urativ finanate din 5u3etul -ondului naional uni6 de asi3urri so6iale de sntate8 6onform strate3iei apro5ate de inisterul 4ntii $u5li6e? 5; rspunde de asi3urarea8 urmrirea <i 6ontrolul fondurilor alo6ate pentru derularea pro3ramelor <i su5pro3ramelor de sntate 6u s6op 6urativ8 pre6um <i de monitori2area8 6ontrolul <i anali2a indi6atorilor fi2i6i <i de efi6ien8 prin intermediul 6aselor de asi3urri de sntate 9udeene? 6; transmite %3eniei Naionale pentru $ro3rame de 4ntate8 trimestrial8 anual <i ori de 61te ori este nevoie8 anali2a modului n 6are au fost derulate pro3ramele naionale de sntate 6u s6op 6urativ finanate din 5u3etul -ondului naional uni6 de asi3urri so6iale de sntate. %&". 5. :1; $ro3ramele naionale de sntate sunt implementate <i 6oordonate la nivel naional de %3enia Naional pentru $ro3rame de 4ntate. :2; )oordonatorii re3ionali <i lo6ali din 6adrul institutelor <i 6entrelor de sntate pu5li68 respe6tiv din 6adrul autoritilor de sntate pu5li6 9udeene <i a muni6ipiului (u6ure<ti8 asi3ur implementarea <i monitori2area pro3ramelor naionale de sntate la nivel re3ional8 respe6tiv lo6al. )%$. . -inanarea pro3ramelor naionale de sntate %&". 54

:1; -inanarea pro3ramelor naionale de sntate se reali2ea2 6u fonduri de la 5u3etul de stat8 5u3etul -ondului naional uni6 de asi3urri so6iale de sntate8 pre6um <i din alte surse8 in6lusiv din donaii <i sponsori2ri8 n 6ondiiile le3ii. :2; 4umele alo6ate pro3ramelor naionale de sntate sunt apro5ate anual prin le3ea 5u3etului de stat. %&". 55 :1; 4umele alo6ate pentru pro3ramele naionale de sntate8 respe6tiv pentru su5pro3rame8 sunt 6uprinse n 5u3etele de venituri <i 6@eltuieli ale unitilor sanitare prin 6are a6estea se derulea2 <i se utili2ea2 potrivit destinaiilor sta5ilite. :2; 4umele menionate la alin. :1; vor fi pu5li6ate pe site=ul inisterului 4ntii $u5li6e mpreun 6u 5u3etul de venituri <i 6@eltuieli <i eAe6uia a6estuia. %&". 56 'nitile 6are derulea2 pro3ramele naionale de sntate8 respe6tiv su5pro3rame8 au o5li3aia utili2rii fondurilor n limita 5u3etului alo6at <i potrivit destinaiei spe6ifi6ate8 6u respe6tarea dispo2iiilor le3ale8 pre6um <i o5li3aia 3estionrii efi6iente a mi9loa6elor materiale <i 5ne<ti <i a or3ani2rii evidenei 6onta5ile a 6@eltuielilor pentru fie6are su5pro3ram <i pe su5divi2iunile 6lasifi6aiei 5u3etare8 at1t pentru 5u3etul apro5at8 61t <i n eAe6uie. %&". 5/ inisterul 4ntii $u5li6e8 respe6tiv )asa Naional de %si3urri de 4ntate8 asi3ur fondurile pentru finanarea pro3ramelor naionale de sntate8 respe6tiv a su5pro3ramelor8 pe 5a2a 6ererilor fundamentate ale ordonatorilor de 6redite se6undari <i teriari8 6are vor soli6ita finanarea n fun6ie de reali2area indi6atorilor. )%$. 4 7ispo2iii finale %&". 50 +n termen de . 2ile de la intrarea n vi3oare a pre2entului titlu8 se apro5 &e3ulamentul de or3ani2are <i fun6ionare a %3eniei Naionale pentru $ro3rame de 4ntate8 prin ordin al ministrului sntii pu5li6e. "!"L'L !!! %sistena medi6al primar )%$. 1 7ispo2iii 3enerale %&". 59 :1; ,5ie6tul pre2entului titlu l 6onstituie re3lementarea domeniului asistenei medi6ale primare8 asi3urat prin servi6iile de medi6in de familie. :2; "ermenul asisten medi6al primar define<te furni2area n3ri9irilor de sntate 6uprin2toare8 de prim=6onta6t8 indiferent de natura pro5lemei de sntate8 n 6onteAtul unei relaii 6ontinue 6u pa6ienii8 n pre2ena 5olii sau n a5sena a6esteia. :.; 7omeniul definit la alin. :2; fa6e o5ie6tul spe6ialitii medi6in de familie. %&". 60 +n nelesul pre2entului titlu8 termenii <i noiunile folosite au urmtoarea semnifi6aie# a; asisten medi6al primar = se3mentul de asisten medi6al 6are furni2ea2 n3ri9iri 6e ntrunes6 toate 6ara6teristi6ile menionate la art. 59 alin. :2; <i av1nd 6a furni2or spe6iali2at <i de sine stttor 6a5inetul de medi6in de familie? 5; medi6in de familie = spe6ialitatea medi6al 6lini68 de pra6ti6 pu5li6 autori2at8 do51ndit n 6ondiiile le3ii? 6; medi6ul spe6ialist de medi6in de familie = medi6ul 6are a o5inut spe6ialitatea medi6in de familie8 n 6ondiiile le3ii? d; medi6ul de medi6in 3eneral = a5solventul de nvm1nt medi6al superior8 6u diplom de li6en o5inut anterior promoiei 20058 6are nu a urmat pre3tirea ntr=o spe6ialitate <i 6are a do51ndit drept de li5er pra6ti6 n 5a2a re3lementrilor anterioare pre2entei le3i? e; medi6 de familie = medi6ul spe6ialist de medi6in de familie <i8 prin asimilare8 medi6ul de medi6in 3eneral? a6est termen nu 6onstituie un titlu profesional? f; 6a5inetul de medi6in de familie = 6a5inetul spe6iali2at n furni2area de servi6ii medi6ale n asistena medi6al primar <i 6are are 6a repre2entant le3alDtitular un medi6 de familie? 3; 3rupul de pra6ti6 = aso6ierea formal a doi sau mai muli medi6i de familie titulari de 6a5inete de medi6in de familie8 n vederea furni2rii de servi6ii <iDsau a utili2rii n 6omun a unor resurse? @; patrimoniul de afe6taiune profesional = totalitatea 5unurilor8 drepturilor <i o5li3aiilor medi6ului afe6tate s6opului eAer6itrii profesiei sale8 6onstituite 6a o fra6iune distin6t a patrimoniului medi6ului8 separat de 3a9ul 3eneral al 6reditorilor a6estuia? i; praAisul de medi6in de familie = reune<te patrimoniul de afe6taiune profesional8 infrastru6tura 6a5inetului8 aflat n proprietatea sau n folosina medi6ului8 <i 6lientela? 9; episodul de n3ri9ire = totalitatea 6onsultaiilorDinterveniilor determinate de o pro5lem de sntate8 din momentul apariiei sale p1n la remisiunea 6omplet? C; servi6iile de medi6in de familie = servi6iile furni2ate de un 6a5inet de medi6in de familie unei populaii desemnate? l; 6a5inete santinel = 6a5inete de medi6in de familie 6are utili2ea2 sisteme spe6iale de nre3istrare 6ontinu a episoadelor de n3ri9ire la nivelul asistenei medi6ale primare8 pentru populaiile deservite. )%$. 2 edi6ul de familie %&". 61

:1; edi6ul de familie este furni2orul de n3ri9iri de sntate 6are 6oordonea2 <i inte3rea2 servi6iile medi6ale furni2ate pa6ienilor de 6tre el nsu<i sau de 6tre ali furni2ori de servi6ii de sntate. :2; edi6ul de familie asi3ur a66esul n sistemul sanitar pentru pa6ienii si8 la nivelurile de 6ompeten 6ele mai ade6vate nevoilor a6estora. %&". 62 edi6ul de familie a6ord n3ri9iri persoanelor n 6onteAtul familiei <i8 respe6tiv8 familiilor n 6adrul 6omunitii8 fr dis6riminare. %&". 6. )ara6teristi6ile asistenei a6ordate de medi6ul de familie sunt urmtoarele# a; 6onstituie pun6tul de prim=6onta6t n 6adrul sistemului de sntate8 oferind a66es nedis6riminatoriu pa6ienilor <i o6up1ndu=se de toate pro5lemele de sntate ale a6estora? 5; folose<te efi6ient resursele sistemului de sntate8 6oordon1nd asistena medi6al a6ordat pa6ienilor? 6ola5orea2 6u 6eilali furni2ori de servi6ii din asistena medi6al primar <i asi3ur le3tura 6u 6elelalte spe6ialiti? 6; este orientat 6tre individ8 familie <i 6omunitate? d; se 5a2ea2 pe 6omuni6area dire6t medi6=pa6ient8 6are 6ondu6e n timp la sta5ilirea unei relaii interumane de n6redere8 n 6are pa6ientul devine un partener responsa5il al medi6ului pentru meninereaDresta5ilirea propriei snti? e; asi3ur 6ontinuitatea a6tului medi6al <i a n3ri9irilor determinate de nevoile pa6ienilor? f; re2olv pro5lemele de sntate a6ute <i 6roni6e ale pa6ienilor? 3; promovea2 sntatea <i starea de 5ine a pa6ienilor prin intervenii ade6vate <i efi6iente? @; urmre<te re2olvarea pro5lemelor de sntate ale 6omunitii. %&". 64 :1; edi6ul de familie este 6ompetent din pun6t de vedere profesional s furni2e2e n3ri9irile 6uprin2toare de 6are are nevoie o persoan. :2; +n6ep1nd 6u promoia 2005 de a5solveni li6eniai ai instituiilor de nvm1nt superior medi6al8 6ompetenele profesionale n spe6ialitatea medi6in de familie se do51ndes6 numai prin re2ideniat. :.; edi6ii de medi6in 3eneral prev2ui la art. 60 lit. d;8 6are la data aderrii &om1niei la 'niunea European furni2ea2 servi6ii de asisten medi6al primar n sistemul asi3urrilor so6iale de sntate8 <i pot 6ontinua a6tivitatea n a6elea<i 6ondiii <i dup a6east dat. %&". 65 $entru medi6ii de medi6in 3eneral 6u drept de li5er pra6ti68 6are la data intrrii n vi3oare a pre2entei le3i nu sunt 6onfirmai re2ideni n spe6ialitatea medi6in de familie8 dar furni2ea2 n re3im salarial sau independent servi6ii de medi6in de familie n 6a5inete a6reditate n 6adrul sistemului de asi3urri so6iale de sntate8 sau 6are au ntrerupt temporar8 n 6ondiiile le3ii8 eAer6itarea profesiei8 vor fi or3ani2ate modaliti fleAi5ile de formare n spe6ialitatea medi6in de familie. )%$. . )a5inetul de medi6in de familie %&". 66 %sistena medi6al primar se desf<oar n 6a5inete de medi6in de familie nfiinate n 6ondiiile le3ii. %&". 6/ %sistena medi6al primar se poate asi3ura prin pra6ti6a individual a medi6ilor de familie sau prin diferite forme de aso6iere a 6a5inetelor n 3rupuri de pra6ti68 n lo6aii 6omune sau prin inte3rarea fun6ional a unor 6a5inete 6u lo6aii distin6te. %&". 60 %6tivitatea 6a5inetelor de medi6in de familie se desf<oar prin medi6ii titulari8 personalul an3a9at <i 6ola5oratorii eAterni. %&". 69 :1; %utori2area nfiinrii unui nou 6a5inet de medi6in de familie ntr=o lo6alitate se reali2ea2 n 6onformitate 6u prevederile le3ale. +n6ep1nd 6u data aderrii &om1niei la 'niunea European8 autori2area nfiinrii unui nou 6a5inet de medi6in de familie se va fa6e numai pentru medi6ii spe6iali<ti de medi6in de familie. etodolo3ia se sta5ile<te prin norme apro5ate prin @otr1re a Guvernului. :2; $reluarea a6tivitii unui praAis eAistent de 6tre un alt medi6 de familie8 n 6ondiiile n6etrii a6tivitii medi6ului titular8 se fa6e prin v1n2area patrimoniului de afe6taiune profesional. Noul titular va adu6e la 6uno<tin autoritilor de sntate pu5li6 teritoriale8 6aselor de asi3urri de sntate8 respe6tiv pa6ienilor8 preluarea praAisului. )riteriile <i metodolo3ia de preluare se sta5iles6 prin norme apro5ate prin ordin al ministrului sntii pu5li6e. %&". /0 :1; 'n medi6 de familie poate fi titularul unui sin3ur 6a5inet. :2; )a5inetele de medi6in de familie a6reditate pot des6@ide pun6te de lu6ru. )riteriile <i metodolo3ia vor fi pre6i2ate n normele prev2ute la art. 69 alin. :1;. )%$. 4 4ervi6iile furni2ate n 6adrul asistenei medi6ale primare %&". /1 )a5inetul de medi6in de familie furni2ea2 servi6ii medi6ale 6tre pa6ienii# a; asi3urai8 ns6ri<i pe lista proprie sau a altor 6a5inete? 5; neasi3urai. %&". /2 )a5inetul de medi6in de familie poate desf<ura urmtoarele a6tiviti# a; intervenii de prim ne6esitate n ur3enele medi6o=6@irur3i6ale? 5; a6tiviti de medi6in preventiv?

6; a6tiviti medi6ale 6urative? d; a6tiviti de n3ri9ire la domi6iliu? e; a6tiviti de n3ri9iri paliative? f; a6tiviti de 6onsiliere? 3; alte a6tiviti medi6ale8 n 6onformitate 6u atestatele de studii 6omplementare? @; a6tiviti de nvm1nt n spe6ialitatea medi6in de familie8 n 6a5inetele medi6ilor instru6tori formatori? i; a6tiviti de 6er6etare <tiinifi6? 9; a6tiviti de suport. %&". /. %6tivitile medi6ale se pot desf<ura la sediul 6a5inetului8 la domi6iliul pa6ienilor8 n 6entrele de permanen8 n alte lo6aii spe6ial amena9ate <i autori2ate sau la lo6ul soli6itrii8 n 6a2ul interveniilor de prim ne6esitate n ur3enele medi6o=6@irur3i6ale ori n 6a2 de ris6 epidemiolo3i6. %&". /4 )a5inetul de medi6in de familie poate oferi servi6ii medi6ale eseniale8 servi6ii medi6ale eAtinse <i servi6ii medi6ale adiionale. %&". /5 :1; 4ervi6iile medi6ale eseniale sunt a6ele servi6ii8 definitorii pentru domeniul de 6ompeten al asistenei medi6ale primare8 6are sunt oferite de toi medi6ii de familie n 6adrul 6onsultaiei medi6ale. :2; 4ervi6iile prev2ute la alin. :1; sunt urmtoarele# a; intervenii de prim ne6esitate n ur3enele medi6o=6@irur3i6ale? 5; asistena 6urent a soli6itrilor a6ute? 6; monitori2area 5olilor 6roni6e8 6are 6uprinde# suprave3@ere medi6al a6tiv pentru 6ele mai fre6vente 5oli 6roni6e8 pres6ripii de tratament medi6amentos <iDsau i3ieno=dieteti68 6oordonarea evalurilor periodi6e efe6tuate de 6tre medi6i de alt spe6ialitate de61t 6ea de medi6in de familie? d; servi6ii medi6ale preventive8 pre6um# imuni2ri8 monitori2area evoluiei sar6inii <i lu2iei8 depistare a6tiv a ris6ului de m5olnvire pentru afe6iuni sele6ionate 6onform dove2ilor <tiinifi6e8 suprave3@ere medi6al a6tiv8 la aduli <i 6opii asimptomati6i 6u ris6 normal sau ridi6at8 pe 3rupe de v1rst <i seA. %&". /6 4ervi6iile medi6ale eAtinse sunt a6ele servi6ii 6are pot fi furni2ate la nivelul asistenei medi6ale primare n mod opional <iDsau n anumite 6ondiii de or3ani2are8 pre6um# a; servi6ii spe6iale de 6onsiliere? 5; planifi6are familial? 6; unele pro6eduri de mi6 6@irur3ie? d; servi6ii medi6o=so6iale# n3ri9iri la domi6iliu8 n3ri9iri terminale. %&". // 4ervi6iile medi6ale adiionale repre2int manopere <i te@ni6i nsu<ite de medi6ii pra6ti6ieni8 6ertifi6ate prin atestate de studii 6omplementare <iDsau 6are ne6esit dotri spe6iale. %&". /0 :1; )ole6tarea <i transmiterea de date pentru suprave3@erea 5olilor 6omuni6a5ile se reali2ea2 prin sisteme informaionale de rutin8 6are 6uprind un set minimal de date8 ntr=un format uni68 o5li3atoriu a fi transmise de 6tre toi furni2orii de servi6ii medi6ale <i al 6ror 6oninut8 metodolo3ie de 6ole6tare <i raportare se sta5iles6 prin @otr1re a Guvernului. :2; 4uprave3@erea epidemiolo3i6 detaliat <i 6ole6tarea de date privind utili2area servi6iilor medi6ale de 6tre pa6ieni repre2int un servi6iu distin6t <i se reali2ea2 prin 6a5inetele santinel. %6estea pot 6ontra6ta servi6ii 6u instituiile interesate. %&". /9 )a5inetele de medi6in de familie n 6are <i desf<oar a6tivitatea medi6i formatori de medi6in de familie pot oferi prestaii de formare medi6al8 n 6adrul 6ola5orrii 6u instituii de nvm1nt superior medi6al sau 6u or3ani2aii a6reditate 6a furni2ori de edu6aie medi6al 6ontinu8 pre6um <i a6tiviti de 6er6etare8 6onform dispo2iiilor le3ale n vi3oare. )%$. 5 -inanarea medi6inei de familie %&". 00 )a5inetul de medi6in de familie poate reali2a venituri din# a; 6ontra6te n6@eiate 6u 6asele de asi3urri de sntate din 6adrul sistemului de asi3urri so6iale de sntate8 pentru servi6iile eseniale definite n pre2enta le3e8 de6ontate din fondul destinat asistenei medi6ale primare? 5; 6ontra6te n6@eiate 6u 6asele de asi3urri de sntate din 6adrul sistemului de asi3urri so6iale de sntate8 pentru servi6iile eAtinse <i adiionale definite n pre2enta le3e <i de6ontate din fondurile destinate a6estora? 6; 6ontra6te n6@eiate 6u so6ietile de asi3urri private de sntate? d; 6ontra6te pentru servi6ii furni2ate n 6adrul pro3ramelor de sntate pu5li6? e; 6ontra6te n6@eiate 6u autoritile teritoriale de sntate pu5li68 pentru servi6ii de medi6in 6omunitar? f; 6ontra6te n6@eiate 6u teri8 pentru servi6ii aferente unor 6ompetene suplimentare? 3; plata dire6t de la 6onsumatori8 pentru servi6iile ne6ontra6tate 6u teri pltitori? @; 6oplata aferent unor a6tiviti medi6ale? i; 6ontra6te de 6er6etare? 9; 6ontra6te pentru a6tivitatea dida6ti6 n edu6aia universitar <i postuniversitar? C; donaii8 sponsori2ri?

l; alte surse8 6onform dispo2iiilor le3ale8 in6lusiv din valorifi6area aparaturii proprii8 u2at fi2i6 sau moral. %&". 01 4umele alo6ate pentru finanarea 6a5inetelor de medi6in de familie din -ondul naional uni6 de asi3urri so6iale de sntate vor fi sta5ilite n 6adrul ne3o6ierii Normelor de apli6are a 6ontra6tului=6adru anual8 6onform prevederilor le3ale. )%$. 6 &olul <i o5li3aiile asistenei medi6ale primare n sistemul sanitar %&". 02 +n pro6esul de furni2are de servi6ii 6a5inetele medi6ilor de familie 6ola5orea2 6u toate 6elelalte spe6ialiti medi6ale8 6u respe6tarea spe6ifi6ului spe6ialitii <i asi3urarea transmiterii re6ipro6e a tuturor datelor relevante 6u privire la starea pa6ientului. %&". 0. ,5li3aiile personalului <i 6a5inetelor de medi6in de familie se re3lementea2 prin a6te normative8 dup 6um urmea2# a; o5li3aiile de eti6 <i deontolo3ie profesional = prin le3ile <i 6odurile de deontolo3ie profesional 6are 3uvernea2 eAer6itarea profesiilor re3lementate n sistemul sanitar? 5; o5li3aiile privind sntatea pu5li6 = 6onform re3lementrilor le3ale n vi3oare <i dispo2iiilor autoritilor de sntate pu5li6? 6; o5li3aiile fa de sistemul asi3urrilor so6iale de sntate = prin 6ontra6tul=6adru8 normele anuale de apli6are <i 6ontra6tele 6u 6asele de asi3urri? d; o5li3aiile privind relaiile de mun6 = prin 6ontra6tul de mun6 anual la nivel de ramur sanitar <i 6ontra6tele individualeD6ole6tive de mun6 ale an3a9ailor8 pre6um <i prin alte prevederi le3ale spe6iale? e; o5li3aiile fa de pa6ieni = prin ndeplinirea prevederilor spe6ifi6e din a6tele normative prev2ute la lit. a; <i 6;8 pre6um <i din le3islaia privind drepturile pa6ientului? f; o5li3aiile privind mana3ementul evidenei medi6ale primare <i a informaiei medi6ale 3estionate = prin re3lementrile le3ale n vi3oare? 3; o5li3aiile privind prote6ia mediului <i 3estionarea de<eurilor re2ultate din a6tivitatea medi6al = prin re3lementrile le3ale n vi3oare? @; o5li3aia de edu6aieDformare 6ontinu <i de de2voltare profesional a resursei umane din asistena medi6al primar = prin re3lementrile le3ale n vi3oare. )%$. / 7ispo2iii finale %&". 04 +n termen de 60 de 2ile de la intrarea n vi3oare a pre2entului titlu8 inisterul 4ntii $u5li6e va ela5ora norme metodolo3i6e de apli6are a pre2entului titlu8 apro5ate prin @otr1re a Guvernului. %&". 05 La data intrrii n vi3oare a pre2entului titlu8 ori6e dispo2iie 6ontrar prevederilor pre2entei le3i se a5ro3. "!"L'L !G 4istemul naional de asisten medi6al de ur3en <i de prim a9utor 6alifi6at )%$. 1 7ispo2iii 3enerale 4E)H!'NE% 1 7efiniii %&". 06 :1; +n nelesul pre2entului titlu8 n sistemul naional de servi6ii medi6ale de ur3en <i de prim a9utor 6alifi6at8 termenii <i noiunile folosite au urmtoarea semnifi6aie# a; 4istemul naional de servi6ii medi6ale de ur3en <i prim a9utor 6alifi6at = ansam5lul de stru6turi8 fore8 me6anisme <i relaii8 or3ani2ate dup a6elea<i prin6ipii <i re3uli8 6are utili2ea2 pro6eduri inte3rate de mana3ement spe6iali2at <iDsau 6alifi6at? 5; asisten pu5li6 inte3rat de ur3en = asistena asi3urat de instituiile pu5li6e de stat aflate n stru6turile inisterului 4ntii $u5li6e8 inisterului %dministraiei <i !nternelor <iDsau n stru6tura autoritilor pu5li6e lo6ale8 pre6um <i de 4ervi6iul de "ele6omuni6aii 4pe6iale prin 7ire6ia pentru apel uni6 de ur3en 1=1=2. Ea in6lude ansam5lul de msuri <i a6tiviti 6u 6ara6ter lo3isti68 te@ni6 <i medi6al8 destinate n prin6ipal salvrii <i pstrrii vieii? 6; asisten medi6al privat de ur3en = ansam5lul de msuri <i a6tiviti 6u 6ara6ter lo3isti6 <i medi6al8 av1nd 6a s6op prin6ipal salvarea <i pstrarea vieii8 asi3urat de servi6iile private de ur3en aparin1nd unor or3ani2aii non3uvernamentale8 6are fun6ionea2 n s6op umanitar8 nonprofit8 sau unor firme8 aso6iaii ori persoane fi2i6e8 6are fun6ionea2 n s6op 6omer6ial? d; asisten medi6al de ur3en = ansam5lul de msuri dia3nosti6e <i terapeuti6e ntreprinse de 6tre personal medi6al 6alifi6at. Ea poate fi a6ordat la diferite niveluri de 6tre medi6i <i asisteni medi6ali 6u diferite 3rade de pre3tire? e; ur3en medi6al = a66identarea sau m5olnvirea a6ut8 6are ne6esit a6ordarea primului a9utor 6alifi6at <iDsau a asistenei medi6ale de ur3en8 la unul sau mai multe niveluri de 6ompeten8 dup 6a2. Ea poate fi ur3en 6u peri6ol vital8 unde este ne6esarDsunt ne6esare una sau mai multe resurse de intervenie n fa2a prespitali6eas68 6ontinu1nd n3ri9irile ntr=un spital lo6al8 9udeean ori re3ional8 sau ur3en fr peri6ol vital8 unde n3ri9irile pot fi efe6tuate8 dup 6a28 6u sau fr utili2area unor resurse prespitali6e<ti8 la un 6entru ori 6a5inet medi6al autori2at sau8 dup 6a28 la un spital?

f; pa6ient 6riti6 = pa6ientul 6u fun6iile vitale insta5ile sau 6u afe6iuni 6are pot avea 6ompli6aii ireversi5ile <i 6are ne6esit intervenie medi6al de ur3en sau n3ri9iri ntr=o se6ie de terapie intensiv 3eneral sau spe6iali2at? 3; primul a9utor de 5a2 = efe6tuarea unor a6iuni salvatoare de via unor persoane 6are au suferit o a66identare sau m5olnvire a6ut8 de 6tre persoane fr pre3tire medi6al8 fr utili2area unor e6@ipamente spe6ifi6e a6estui s6op. $rimul a9utor de 5a2 se a6ord de ori6e persoan instruit n a6est sens sau de persoane fr instruire8 la indi6aiile personalului din dispe6eratele de ur3en? @; primul a9utor 6alifi6at = efe6tuarea unor a6iuni salvatoare de via unor persoane 6are au suferit o a66identare sau m5olnvire a6ut8 de 6tre personal paramedi6al 6are a urmat 6ursuri spe6iale de formare <i 6are are n dotare e6@ipamentele spe6ifi6e a6estui s6op8 in6lusiv defi5rilatoare semiautomate8 fun6ion1nd su5 form de e6@ipe de prim a9utor ntr=un 6adru instituionali2at? i; defi5rilator semiautomat = defi5rilatorul 6are are drept 6ara6teristi6i minime efe6tuarea anali2ei ritmului 6ardia6 ntr=un mod automat sau n urma apsrii unui 5uton de 6tre salvator8 ale3erea ener3iei <o6ului n vederea defi5rilrii n mod automat8 n6r6area la nivelul ener3iei ne6esare pentru defi5rilare n mod automat8 urm1nd 6a de6lan<area <o6ului s se efe6tue2e de 6tre salvator8 la 6omanda ver5al <iDsau s6ris a defi5rilatorului? 9; spital lo6alD6entru lo6al de ur3en = spitalul la nivelul unui muni6ipiu8 al unui ora<8 respe6tiv 6entru de permanen8 6u 6ompetenele <i resursele umane <i materiale ne6esare re2olvrii unei pri din ur3enele lo6ale8 urm1nd 6a ur3enele 6e nu pot fi re2olvate definitiv s fie sta5ili2ate <i transferate 6tre spitalul 9udeean sau dire6t 6tre spitalul re3ional8 dup 6a28 n 6onformitate 6u proto6oalele n vi3oare? C; spital 9udeean de ur3en = spitalul aflat n re<edina unui 9ude8 6are deine 6ompetenele <i resursele umane <i materiale n vederea asi3urrii n3ri9irilor medi6ale definitive de ur3en pentru ma9oritatea 6a2urilor 6are provin din 9udeul respe6tiv <i 6are nu pot fi tratate definitiv la nivel lo6al8 n spitalele muni6ipale sau or<ene<ti ori n 6entrele de permanen8 n 6onformitate 6u proto6oalele n vi3oare? l; spital re3ional de ur3en = spitalul 6lini6 9udeean 6u 6ompetene inter9udeene8 6are deine 6ompetenele <i resursele umane <i materiale suplimentare ne6esare n vederea asi3urrii n3ri9irilor medi6ale definitive pentru 6a2urile medi6ale 6ompleAe8 mai ales n 6a2ul ur3enelor <i al pa6ienilor aflai n stare 6riti68 pentru toate 6a2urile 6e nu pot fi re2olvate lo6al8 n spitalele muni6ipale <i or<ene<ti8 la nivelul 9udeului respe6tiv8 pre6um <i pentru toate 6a2urile din 9udeele arondate8 6e nu pot fi re2olvate definitiv la nivelul spitalelor 9udeene din 6au2a lipsei de resurse materiale <iDsau umane ori din 6au2a 6ompleAitii 6a2ului8 n 6onformitate 6u proto6oalele n vi3oare. 4pitalul re3ional de ur3en ndepline<te rolul spitalului 9udeean de ur3en n 9udeul n 6are se afl? m; servi6iul de am5ulan 9udeean8 respe6tiv al muni6ipiului (u6ure<ti = unitile sanitare pu5li6e de importan strate3i68 6u personalitate 9uridi68 aflate n 6oordonarea departamentului de spe6ialitate din inisterul 4ntii $u5li6e <i a autoritilor de sntate pu5li6 9udeene8 respe6tiv a muni6ipiului (u6ure<ti8 av1nd n stru6tura lor un 6ompartiment pentru asisten medi6al de ur3en <i transport medi6al asistat8 6u e6@ipa9e medi6ale de ur3en8 6u sau fr medi68 <i un 6ompartiment pentru 6onsultaii medi6ale de ur3en la domi6iliu <i transport sanitar neasistat. )ompartimentul pentru asisten medi6al de ur3en fun6ionea2 n re3im de lu6ru 6ontinuu8 n a<teptarea soli6itrilor de asisten medi6al de ur3en? n; transport medi6al asistat = transportul de ur3en al pa6ienilor 6are ne6esit monitori2are <i n3ri9iri medi6ale pe durata transportului8 asi3urate de medi6 sau asistent medi6al8 utili21nd am5ulane tip ( sau )? o; transport sanitar neasistat = transportul pa6ienilor 6are nu se afl n stare 6riti6 <i nu ne6esit monitori2are <i n3ri9iri medi6ale spe6iale pe durata transportului. "ransportul sanitar neasistat se efe6tuea2 6u am5ulane tip %1 sau %28 pre6um <i 6u alte tipuri de autove@i6ule de61t am5ulanele tip ( <i )8 aflate n dotarea servi6iilor de am5ulan? p; am5ulan tip ) = am5ulana destinat interveniei medi6ale de ur3en la 6el mai nalt nivel <i transportului medi6al asistat al pa6ientului 6riti68 fiind dotat 6u e6@ipamente8 materiale <i medi6amente de terapie intensiv. E6@ipa9ul am5ulanei tip ) este 6ondus o5li3atoriu de un medi6 spe6ial pre3tit8 iar ve@i6ulul este astfel 6onstruit n61t s permit a66esul la pa6ientul aflat n ve@i6ul din toate prile8 tar3a fiind amplasat n mi9lo68 6u posi5ilitatea mutrii a6esteia la dreapta <i la st1n3a <i ridi6rii ei la o nlime 6are s permit a6ordarea asistenei medi6ale de ur3en n mod 6orespun2tor. %m5ulanele de transport al nou=ns6uilor aflai n stare 6riti6 fa6 parte din 6ate3oria am5ulanelor tip )? E; am5ulan tip ( = am5ulana destinat interveniei de ur3en <i transportului medi6al asistat al pa6ienilor. Ea poate fi8 dup 6a28 utili2at n a6ordarea primului a9utor 6alifi6at sau n a6ordarea asistenei medi6ale de ur3en. 7otarea am5ulanei tip ( este format din e6@ipamente <i materiale sanitare 6are in6lud8 dup 6a28 un defi5rilator semiautomat sau un defi5rilator manual <i medi6amentele ne6esare resus6itrii <i a6ordrii asistenei medi6ale de ur3en? r; am5ulan tip %1 = am5ulana destinat transportului sanitar neasistat al unui sin3ur pa6ient8 fiind dotat 6u e6@ipamentele <i materialele minime ne6esare a6ordrii primului a9utor n 6a2 de nevoie? s; am5ulan tip %2 = am5ulana destinat transportului sanitar neasistat al unuia sau al mai multor pa6ieni pe tar3 <iDsau s6aune8 fiind dotat 6u e6@ipamentele <i materialele minime ne6esare a6ordrii primului a9utor n 6a2 de nevoie? t; 4ervi6iul mo5il de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare :4 '&7; = unitatea de intervenie pu5li6 inte3rat8 de importan strate3i68 fr personalitate 9uridi68 av1nd n stru6tura sa e6@ipe inte3rate de reanimare8 spe6iali2ate n a6ordarea asistenei medi6ale <i te@ni6e de ur3en8 pre6um <i e6@ipe 6u personal paramedi6al8 spe6iali2at n a6ordarea primului a9utor 6alifi6at. 4 '&7 fun6ionea2 n 6adrul inspe6toratelor pentru situaii de ur3en8 av1nd 6a operator aerian stru6turile de aviaie ale inisterului %dministraiei <i !nternelor8 n 6ola5orare 6u spitalele 9udeene8 re3ionale <i 6u autoritile pu5li6e lo6ale? u; unitate de primire a ur3enelor :'$'; = se6ia sau se6ia 6lini6 aflat n stru6tura unui spital 9udeean8 re3ional sau n stru6tura spitalelor aparin1nd ministerelor <i instituiilor 6u reele sanitare proprii8 6u personal propriu8 spe6ial pre3tit8 destinat tria9ului8 evalurii <i tratamentului de ur3en al pa6ienilor 6u afe6iuni a6ute8 6are se pre2int la spital spontan sau 6are sunt transportai de am5ulane? v; 6ompartiment de primire a ur3enelor :)$'; = se6ia aflat n stru6tura unui spital or<enes68 muni6ipal sau n stru6tura spitalelor aparin1nd ministerelor <i instituiilor 6u reele sanitare proprii8 6u personal propriu8 spe6ial pre3tit8 destinat tria9ului8 evalurii <i tratamentului de ur3en al pa6ienilor 6u afe6iuni a6ute8 6are se pre2int la spital spontan sau 6are sunt transportai de am5ulane? F; 4istemul naional uni6 pentru apeluri de ur3en = 1=1=2 = ansam5lul inte3rat de pun6te pu5li6e de a66es al 6eteanului la sistemul pu5li6 de ur3en prin 6are este a6tivat rspunsul ade6vat de ur3en. $un6tul pu5li6 de a66es este reali2at prin inte3rarea 6entrului uni6 de apel de ur3en <i a dispe6eratelor servi6iilor pu5li6e spe6iali2ate de intervenie?

A; 6entrul uni6 de apel de ur3en = stru6tura spe6iali2at de preluare <i transfer al apelurilor de ur3en primite la numrul uni6 de apel 1= 1=2 <i la numrul de apel 961 redire6ionat 6tre 1=1=2 p1n la transformarea a6estuia n numr 6omer6ial la dispo2iia servi6iilor de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti? I; dispe6erat medi6al de ur3en = stru6tura spe6iali2at de preluare <i tratare a apelurilor de ur3en 6u 6ara6ter medi6al8 primite prin 6entrul uni6 de apel de ur3en sau la un numr propriu8 n 6a2ul servi6iilor private de am5ulan. 7ispe6eratele medi6ale de ur3en sunt 6oordonate de personal 6u pre3tire medi6al superioar8 n servi6iu permanent? 2; dispe6eratul inte3rat de ur3en = stru6tura spe6iali2at 6are8 pe l1n3 preluarea apelului la numrul de ur3en8 asi3ur alarmarea <i 6oordonarea e6@ipa9elor de intervenie ale tuturor servi6iilor spe6iali2ate de intervenie8 6u 6ara6ter medi6al <i nemedi6al8 din a6eea<i lo6aie fi2i6. )oordonarea se fa6e de 6tre personal spe6ial pre3tit8 av1nd un 6oordonator medi6al 6u studii superioare din 6adrul servi6iului de am5ulan sau 4 '&78 n servi6iu permanent. :2; +n nelesul pre2entului titlu8 n sistemul naional de servi6ii medi6ale de ur3en <i de prim a9utor 6alifi6at8 termenii <i noiunile folosite au urmtoarea semnifi6aie# a; 6entre de eAperti2 <i 6oordonare medi6al la distan = 6entrele aflate n stru6tura unor dispe6erate medi6ale sau n stru6tura unor 6entre de apel uni6 1=1=28 destinate furni2rii de informaii de spe6ialitate spe6ifi6e ne6esare e6@ipa9elor de ur3en din teren <iDsau spitalelor de ur3en8 pre6um <i 6oordonrii la distan a e6@ipa9elor de prim a9utor 6alifi6at8 pe 5a2a informaiilor primite telefoni6 de la mem5rii e6@ipa9elor sau pe 5a2a informaiilor <i a datelor primite prin sistemele telemedi6ale de transmisie de date? 5; misiuni de salvare aerian = intervenii primare sau se6undare 6e se desf<oar utili21nd aeronave spe6ial dotate8 respe6t1nd standardele n vi3oare8 n vederea salvrii uneiDunor viei aflate n peri6ol din 6au2a unei a66identri sau m5olnviri a6ute ori 6are se afl ntr=un mediu ostil vieii? 6; misiuni de am5ulan aerian = transporturi sanitare8 planifi6ate n preala5il8 n 6are starea pa6ientului sau a pa6ienilor nu impune efe6tuarea unei misiuni de salvare aerian. isiunile de am5ulan aerian pot in6lude <i 6a2urile 6riti6e transportate pe distane lun3i8 6e nu pot fi efe6tuate de61t 6u avionul sanitar? d; misiuni de salvare naval = misiuni primare sau se6undare 6are se desf<oar n 2one a66esi5ile mai rapid sau numai prin utili2area de am5ar6aiuni spe6ial dotate8 respe6t1nd standardele n vi3oare8 n vederea salvrii persoanelor aflate n peri6ol din 6au2a unei a66identri sau m5olnviri a6ute? e; 6onsultaia de ur3en la domi6iliu = asistena medi6al de ur3en a6ordat de 6ompartimentul de 6onsultaii <i transport sanitar neasistat al servi6iilor de am5ulan8 n 6ola5orare 6u medi6ii de familie8 6a2urilor medi6ale de ur3en 6are nu pun viaa pa6ientului n peri6ol imediat <i 6are8 6el mai pro5a5il8 nu ne6esit transportul la o unitate sanitar? f; personal paramedi6al = personalul fr pre3tire medi6al8 instruit spe6ial la diferite niveluri n a6ordarea primului a9utor 6alifi6at8 utili21nd e6@ipamente spe6ifi6e8 in6lusiv defi5rilatoarele semiautomate eAterne8 a6tiv1nd n e6@ipe8 ntr=un 6adru instituionali2at? 3; am5ulanierul = personal fr pre3tire medi6al 6are a a5solvit 6ursurile de am5ulanieri8 autori2ate de inisterul 4ntii $u5li6e8 pentru a a6tiva n 6adrul servi6iilor de am5ulan? @; a66ident 6ole6tiv = evenimentul 6are impli6 un numr de vi6time8 6are ne6esit de6lan<area unui plan spe6ial de intervenie utili21nd fore de intervenie suplimentare fa de 6ele aflate de 3ard la momentul respe6tiv. Numrul vi6timelor pentru 6are este ne6esar de6lan<area unui plan spe6ial de intervenie difer de la 6a2 la 6a28 lu1ndu=se n 6onsiderare resursele umane <i materiale de intervenie disponi5ile n 2ona n 6are are lo6 a66identul. 4E)H!'NE% a 2=a $rimul a9utor de 5a2 <i primul a9utor 6alifi6at %&". 0/ :1; %6ordarea primului a9utor de 5a28 fr e6@ipamente spe6ifi6e8 se efe6tuea2 de ori6e persoan instruit n a6est sens sau de persoane fr instruire preala5il a6ion1nd la indi6aiile personalului spe6iali2at din 6adrul dispe6eratelor medi6ale de ur3en sau al servi6iilor de ur3en prespitali6eas6 de tip 4 '&7 <i servi6iului de am5ulan 9udeean sau al muni6ipiului (u6ure<ti8 av1nd 6a s6op prevenirea 6ompli6aiilor <i salvarea vieii p1n la sosirea unui e6@ipa9 de intervenie. :2; -ie6are 6etean are o5li3aia s anune dire6t sau s se asi3ure 6 un 6a2 de ur3en a fost anunat de9a8 la numrul 1=1=28 nainte sau 6on6omitent 6u a6ordarea primului a9utor8 fiind o5li3at s respe6te indi6aiile spe6iali2ate oferite de personalul dispe6eratului de ur3en. :.; %6ordarea primului a9utor 6alifi6at se efe6tuea2 n re3im pu5li68 este o datorie a statului <i un drept al 6eteanului <i nu poate fi efe6tuat n s6op 6omer6ial. :4; $rimul a9utor 6alifi6at se a6ord ntr=un 6adru instituionali2at8 de e6@ipe aflate su5 6oordonarea inspe6toratelor pentru situaii de ur3en8 n 6ola5orare 6u autoritile pu5li6e lo6ale <i stru6turile inisterului 4ntii $u5li6e. :5; E6@ipele de prim a9utor 6alifi6at vor fi dotate 6u e6@ipamente spe6ifi6e8 in6lusiv pentru defi5rilare semiautomat. :6; $ersonalul din 6adrul e6@ipa9elor de prim a9utor 6alifi6at <i am5ulanierii vor fi formai <i autori2ai n utili2area defi5rilatoarelor semiautomate. :/; E6@ipele de prim a9utor pot opera utili21nd am5ulane tip (8 6onform normelor <i standardelor naionale <i europene n vi3oare8 <i autospe6iale de intervenie fr 6apa6itate de transport pa6ient8 dotate 6u e6@ipamentele spe6ifi6e8 in6lusiv defi5rilatoare semiautomate. :0; %6ordarea primului a9utor 6alifi6at este or3ani2at astfel n61t timpul maAim de sosire la lo6ul interveniei de la apelul de ur3en s nu dep<eas6# a; 0 minute8 pentru e6@ipa9ele de prim a9utor 6alifi6at8 n 2onele ur5ane8 la 6el puin 90J din 6a2urile de ur3en? 5; 12 minute8 pentru e6@ipa9ele de prim a9utor 6alifi6at8 n 2onele rurale8 la 6el puin /5J din 6a2urile de ur3en. :9; ,r3ani2aiile non3uvernamentale <i 6ele nonprofit pot parti6ipa n a6east a6tivitate8 pe 5a2a unor proto6oale de 6ola5orare 6u inspe6toratele pentru situaii de ur3en <i 6u autoritile pu5li6e lo6ale. :10; 4alvamontul8 4alvamarul8 Bandarmeria montan8 'nitatea 4pe6ial de !ntervenie n 4ituaii de 'r3en din su5ordinea !nspe6toratului General pentru 4ituaii de 'r3en <i alte instituii pu5li6e similare pot avea personal instruit n primul a9utor 6alifi6at8 6are a6ionea2 n 6adrul misiunilor spe6ifi6e de salvare asi3urate de a6este instituii.

%&". 00 :1; $ersoanele fr pre3tire medi6al 6are a6ord primul a9utor de 5a2 n mod voluntar8 pe 5a2a indi6aiilor furni2ate de un dispe6erat medi6al sau a unor 6uno<tine n domeniul primului a9utor de 5a28 a6ion1nd 6u 5un=6redin <i 6u intenia de a salva viaa sau sntatea unei persoane8 nu rspund penal sau 6ivil. :2; $ersonalul paramedi6al nu rspunde penal ori 6ivil8 dup 6a28 da6 se 6onstat8 potrivit le3ii8 ndeplinirea de 6tre a6esta8 6u 5un= 6redin8 a ori6rui a6t n le3tur 6u a6ordarea primului a9utor 6alifi6at8 6u respe6tarea 6ompetenei a6ordate8 proto6oalelor <i pro6edurilor sta5ilite n 6ondiiile le3ii. %&". 09 :1; $ersonalul paramedi6al 6are a6tivea2 n 6adrul e6@ipa9elor de prim a9utor 6alifi6at este pre3tit n instituiile de nvm1nt <i n 6entrele de formare spe6iali2ate aflate n stru6tura !nspe6toratului General pentru 4ituaii de 'r3en <iDsau n alte 6entre de formare autori2ate <i a6reditate aflate n stru6tura instituiilor pu5li6e 6are dein e6@ipa9e de prim a9utor 6alifi6at 6onform pre2entei le3i. :2; -ormarea personalului spe6iali2at n a6ordarea primului a9utor 6alifi6at se va efe6tua pe 5a2a unui pro3ram apro5at de inspe6torul 3eneral al !nspe6toratului General pentru 4ituaii de 'r3en8 a6reditat <i autori2at de inisterul 4ntii $u5li6e <i inisterul Edu6aiei <i )er6etrii. %6esta in6lude 6ondiiile de 6ertifi6are <i re6ertifi6are a personalului8 pre6um <i ne6esitile de formare 6ontinu. %&". 90 -inanarea a6tivitii e6@ipa9elor de prim a9utor 6alifi6at <i dotarea a6estora se fa6 de la 5u3etul de stat8 5u3etul autoritilor pu5li6e lo6ale <i din alte resurse finan6iare prev2ute n le3e8 in6lusiv sponsori2ri <i donaii. 4E)H!'NE% a .=a %sistena medi6al pu5li6 de ur3en %&". 91 :1; %sistena medi6al pu5li6 de ur3en n fa2a prespitali6eas6 este asi3urat de servi6iile de am5ulan 9udeene <i de 6el al muni6ipiului (u6ure<ti8 pre6um <i de e6@ipa9ele inte3rate ale 4ervi6iilor mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare :4 '&7;8 aflate n stru6tura inspe6toratelor pentru situaii de ur3en8 a autoritilor pu5li6e lo6ale <i a spitalelor 9udeene <i re3ionale. :2; $ersonalul medi6al8 pre6um <i personalul nemedi6al = am5ulanieri8 pompieri <i 6ondu6tori auto = din 6adrul e6@ipa9elor 6are parti6ip la a6ordarea asistenei medi6ale pu5li6e de ur3en n fa2a prespitali6eas6 vor fi pre3tite n 6entre de formare a6reditate <i autori2ate de inisterul 4ntii $u5li6e. :.; $ersonalul din 6adrul 6entrelor de apel uni6 de ur3en 1=1=28 pre6um <i din 6adrul dispe6eratelor medi6ale va fi spe6ial pre3tit n 6entre de formare a6reditate <i autori2ate de inisterul 4ntii $u5li6e8 inisterul %dministraiei <i !nternelor <i 4ervi6iul de "ele6omuni6aii 4pe6iale. :4; )entrele de apel uni6 de ur3en 1=1=2 <i dispe6eratele medi6ale pot avea n stru6tura lor 6entre de eAperti2 re3ionale8 n vederea furni2rii unor informaii spe6ifi6e8 pre6um <i n vederea 6oordonrii la distan a a6tivitii e6@ipa9elor de prim a9utor 6alifi6at aflate n misiune8 pe 5a2a informaiilor o5inute telefoni6 sau prin sisteme de transmisie de date. :5; %sistena medi6al pu5li6 de ur3en n fa2a prespitali6eas6 se va a6orda utili21nd am5ulane tip ( <i )8 6onstruite <i dotate 6onform standardelor <i normelor europene n vi3oare. +n a6ordarea asistenei medi6ale pu5li6e de ur3en se pot utili2a <i autospe6iale de transport e6@ipa9 medi6al8 fr 6apa6itate de transport pa6ient8 nave8 aeronave8 pre6um <i alte mi9loa6e autori2ate de inisterul 4ntii $u5li6e. :6; %sistenii medi6ali din 6adrul e6@ipa9elor de ur3en prespitali6eas6 vor fi instruii <i autori2ai n utili2area defi5rilatoarelor semiautomate8 iar medi6ii vor fi uni6ii autori2ai n utili2area defi5rilatoarelor manuale. :/; %sistena medi6al pu5li6 de ur3en n fa2a spitali6eas6 este asi3urat de spitalele or<ene<ti8 muni6ipale8 9udeene <i re3ionale aflate n stru6tura inisterului 4ntii $u5li6e <iDsau a autoritilor pu5li6e lo6ale. %&". 92 :1; %6ordarea asistenei medi6ale pu5li6e de ur3en8 la toate nivelurile ei8 este o datorie a statului <i un drept al 6eteanului. %6easta va in6lude <i misiunile de salvare aerian <i naval. :2; %6ordarea asistenei medi6ale pu5li6e de ur3en nu poate avea un s6op 6omer6ial. :.; %sistena medi6al de ur3en n prespital va fi or3ani2at astfel n61t timpul maAim de sosire la lo6ul interveniei de la apelul de ur3en s nu dep<eas6# a; 15 minute8 pentru e6@ipa9ele de ur3en sau de terapie intensiv8 n 2onele ur5ane8 la 6el puin 90J din 6a2urile de ur3en? 5; 20 de minute8 pentru e6@ipa9ele de ur3en sau de terapie intensiv8 n 2onele rurale8 la 6el puin /5J din 6a2urile de ur3en. %&". 9. :1; -inanarea a6ordrii asistenei medi6ale pu5li6e de ur3en se fa6e de la 5u3etul de stat8 prin 5u3etul inisterului 4ntii $u5li6e <i 5u3etul inisterului %dministraiei <i !nternelor8 din 5u3etul -ondului naional uni6 de asi3urri so6iale de sntate8 din 5u3etul autoritilor pu5li6e lo6ale8 pre6um <i din alte surse prev2ute prin le3e8 in6lusiv donaii <i sponsori2ri. :2; 7onaiile <i sponsori2rile 6tre servi6iile pu5li6e de ur3en nu pot fi efe6tuate n vederea o5inerii unor privile3ii 6are du6 la dis6riminare n a6ordarea asistenei de ur3en8 6um ar fi# asi3urarea asistenei medi6ale de ur3en sau a primului a9utor 6alifi6at n mod preferenial donatorului8 sponsorului sau altor persoane. :.; 4ervi6iile medi6ale pu5li6e de ur3en pot a6@i2iiona e6@ipamente8 autospe6iale <i alte mi9loa6e de intervenie dire6t8 n sistem leasin3 sau 6ontra6t1nd 6redite av1nd 6a surs de finanare veniturile proprii <iDsau 5u3etul de stat8 pre6um <i alte surse prev2ute de le3e8 in6lusiv donaii <i sponsori2ri. :4; +n 6adrul sumelor alo6ate de la 5u3etul de stat potrivit alin. :1;8 inisterul 4ntii $u5li6e va asi3ura n 6adrul pro3ramelor de sntate fonduri pentru spitalele re3ionale de ur3en <i spitalele 9udeene de ur3en de 3rad !!8 pentru n3ri9irea 6a2urilor 6riti6e ale 6ror 6osturi nu pot fi a6operite din fondurile o5inute pe 5a2a 6ontra6telor 6u 6asele de asi3urri de sntate. :5; 'nitile <i 6ompartimentele de primire a ur3enelor din 6adrul spitalelor de ur3en sunt finanate n mod distin6t 6u sumele ne6esare a6ordrii asistenei medi6ale de ur3en su5 forma unui pro6ent 6al6ulat din veniturile o5inute de spitalul n stru6tura 6ruia se afl8 n 5a2a 6ontra6telor n6@eiate 6u 6asele de asi3urri de sntate8 lu1ndu=se n 6onsiderare numrul total al pa6ienilor8 pro6entul 6a2urilor 6riti6e <i

nivelul de 6ompeten al personalului 6are a6tivea2 n '$' sau )$'. 4ta5ilirea pro6entului se fa6e prin normele de apli6are a pre2entului titlu. 4E)H!'NE% a 4=a %sistena medi6al privat de ur3en %&". 94 :1; %sistena medi6al privat de ur3en n fa2a prespitali6eas6 este asi3urat de servi6iile private de am5ulan8 pe 5a2a unui 6ontra6t dire6t 6u 5enefi6iarul8 6u asi3urtorul privat al a6estuia sau la soli6itarea dire6t a 5enefi6iarului ori a ori6rei alte persoane8 6u 6onsimm1ntul a6estuia. :2; $ersonalul medi6al8 pre6um <i personalul nemedi6al 6are parti6ip la a6ordarea asistenei medi6ale private de ur3en n fa2a prespitali6eas6 sunt pre3tite n 6entre de formare a6reditate <i autori2ate de inisterul 4ntii $u5li6e. $ro3ramele de formare prevd 6ondiiile de 6ertifi6are a personalului medi6al8 ne6esitile de formare 6ontinu <i re6ertifi6area a6estuia. %&". 95 :1; %sistena medi6al privat de ur3en n fa2a spitali6eas6 este asi3urat de spitalele private8 pe 5a2a unui 6ontra6t dire6t 6u 5enefi6iarul8 6u asi3urtorul privat al a6estuia sau la soli6itarea dire6t a 5enefi6iarului ori a aparintorilor a6estuia. +n 6a2ul pa6ienilor 6u fun6iile vitale n peri6ol8 spitalele private au o5li3aia de a a6orda 3ratuit primul a9utor8 p1n la transferul a6estora n 6ondiii de si3uran la un spital pu5li6. :2; %sistena medi6al privat de ur3en este a6ordat de instituii private8 6u respe6tarea standardelor minime de 6alitate <i de operare impuse servi6iilor pu5li6e de inisterul 4ntii $u5li6e. :.; %sistena medi6al privat de ur3en in6lude <i misiuni de am5ulan aerian asi3urate n 5a2a unor 6ontra6te 6u 5enefi6iarii sau 6u asi3urtorii privai ai a6estora. %&". 96 $u5li6itatea <i re6lama pentru asistena medi6al privat de ur3en 6u s6op 6omer6ial vor spe6ifi6a ntotdeauna8 n mod 6lar8 6 numerele de apel nu sunt 3ratuite <i 6 servi6iile se prestea2 6ontra 6ost. )%$. 2 %6ordarea asistenei pu5li6e medi6ale <i te@ni6e de ur3en <i a primului a9utor 6alifi6at %&". 9/ %sistena pu5li6 de ur3en prespitali6eas6 este 6oordonat la nivel 9udeean sau re3ional de dispe6eratele medi6ale spe6iali2ate8 utili21nd infrastru6tura 4istemului naional uni6 pentru apeluri de ur3en8 n 6onformitate 6u prevederile le3ale n vi3oare <i 6u normele de apli6are a pre2entei le3i. +n a6tivitatea de dispe6eri2are se utili2ea2 6lasifi6area uni6 a 6a2urilor de ur3en8 denumit indeA medi6al8 <i setul de indi6aii <i planuri de a6iune <i 6oordonare aso6iate indeAului medi6al <i spe6ifi6ului lo6al8 6are sunt apro5ate de inisterul 4ntii $u5li6e8 inisterul %dministraiei <i !nternelor <i 4ervi6iul de "ele6omuni6aii 4pe6iale. %&". 90 :1; %sistena pu5li6 de ur3en prespitali6eas6 se or3ani2ea2 la nivel rural8 ur5an8 9udeeanDal muni6ipiului (u6ure<ti <i re3ional. :2; %sistena pu5li6 de ur3en prespitali6eas6 se a6ord la diferite niveluri de 6ompeten8 n6ep1nd 6u primul a9utor 6alifi6at8 asi3urat de e6@ipa9ele aflate la nivel rural8 p1n la nivelul interveniei de salvare aerian 6u personal medi6al spe6iali2at8 6are operea2 la nivel re3ional. :.; )ompetenele <i atri5uiile e6@ipa9elor pu5li6e de intervenie de diferite niveluri n fa2a prespitali6eas6 se sta5iles6 prin ordin 6omun al ministrului sntii pu5li6e <i al ministrului administraiei <i internelor. :4; inisterele <i instituiile 6u reele sanitare proprii pot avea n administrarea lor servi6ii proprii de am5ulan8 su5 form de proprietate pu5li6 sau privat a statului. :5; La nivel spitali6es68 asistena medi6al de ur3en se asi3ur n spitalele or<ene<ti8 muni6ipale8 9udeene <i re3ionale <i ale muni6ipiului (u6ure<ti8 pre6um <i ale ministerelor <i instituiilor pu5li6e 6u reele sanitare proprii. :6; +n spitale pot opera uniti proprii de transport sanitar medi6ali2at8 pentru transportul inter6lini6 al pa6ienilor proprii8 pre6um <i al nou= ns6uilor aflai n stare 6riti6. odul de or3ani2are <i fun6ionare a a6estor uniti se va sta5ili prin normele de apli6are a pre2entului titlu. :/; $rimul a9utor 6alifi6at <i asistena medi6al de ur3en se a6ord fr ni6i o dis6riminare le3at de8 dar nu limitat la8 venituri8 seA8 v1rst8 etnie8 reli3ie8 6etenie sau apartenen politi68 indiferent da6 pa6ientul are sau nu 6alitatea de asi3urat medi6al. :0; $ersonalul medi6al <i 6el paramedi6al instruit n primul a9utor 6alifi6at au o5li3aia 6a n afara pro3ramului8 indiferent de lo68 s a6orde primul a9utor8 spontan sau la 6erere8 persoanelor aflate n peri6ol vital8 p1n la preluarea a6estora de 6tre un e6@ipa9 de intervenie spe6iali2at. :9; E6@ipa9ele medi6ale pu5li6e de ur3en8 pre6um <i e6@ipa9ele de prim a9utor 6alifi6at8 n 6a2uri deose5ite8 pot a6orda asisten de ur3en <i n afara 2onelor de responsa5ilitate8 la soli6itarea dispe6eratelor de ur3en. :10; %sistena medi6al de ur3en la spe6ta6ole n aer li5er8 festivaluri <i manifestri sportive se soli6it o5li3atoriu de 6tre or3ani2ator8 pe 5a2a unor 6ontra6te n6@eiate 6u servi6iile private sau pu5li6e de ur3en prespitali6eas6. %utoritile pu5li6e apro5 desf<urarea a6estor evenimente numai n 6a2ul n 6are asistena medi6al de ur3en este asi3urat n mod ade6vat8 6onform normelor n vi3oare. %&". 99 :1; 4ervi6iile pu5li6e de ur3en prespitali6eas6 nu pot fi su56ontra6tate de servi6iile private n vederea a6operirii lipsei de mi9loa6e ale servi6iilor private. Ele nu pot a6orda prioritate 6lienilor servi6iilor private sau unor 6lieni proprii <i nu pot re2erva e6@ipa9e de ur3en pentru nlo6uirea unor e6@ipa9e ale unor servi6ii private. :2; 4o6ietile 6omer6iale 6are au n proprietatea lor servi6ii private de am5ulan nu pot a6orda donaii sau sponsori2ri servi6iilor pu5li6e de ur3en prespitali6eas6.

:.; 4ervi6iile pu5li6e de ur3en pot presta servi6ii 6ontra 6ost unor so6ieti 6omer6iale8 altele de61t servi6iile de am5ulan private8 6lu5uri sportive sau instituii8 n vederea asi3urrii asistenei de ur3en n 6a2ul unor manifestri sportive sau de alt natur8 pe durat limitat8 6u 6ondiia 6a personalul <i mi9loa6ele folosite n asi3urarea evenimentului s nu fie retrase din resursele ne6esare asi3urrii asistenei de ur3en a populaiei n intervalul respe6tiv. %&". 100 :1; $entru reali2area mana3ementului inte3rat al ur3enelor se 6reea2 o reea re3ional de spitale8 av1nd un spital re3ional de ur3en de 3radul ! <i8 n 9udeele arondate a6estuia8 spitale de ur3en de 3radul !! sau !!!. +n fie6are re3iune va fun6iona minimum un spital de ur3en de 3radul !!8 ntr=un alt 9ude din afara 6entrului re3ional de 3radul !. :2; )riteriile de 6lasifi6are a spitalelor de ur3en lo6ale <i 9udeene8 din pun6t de vedere al 6ompetenelor <i resurselor materiale <i umane8 se apro5 prin ordin al ministrului sntii pu5li6e. %&". 101 :1; 4pitalele re3ionale de ur3en se nfiinea2 n re3iunile de de2voltare so6ioe6onomi68 av1nd la 5a2 resursele umane <i materiale aflate n 6entrele universitare tradiionale. :2; +n stru6tura spitalelor re3ionale de ur3en se afl toate spe6ialitile 6@irur3i6ale <i medi6ale din stru6tura spitalului 9udeean din 9udeul respe6tiv8 pre6um <i infrastru6tura pentru investi3aii 6lini6e <i para6lini6e <i ori6e alt spe6ialitate uni68 6u 6ara6ter de ur3en8 aflat n afara stru6turii spitalului 9udeean din 9udeul respe6tiv. :.; 4pitalele re3ionale <i 9udeene de ur3en au n stru6tura lor uniti de primire a ur3enelor. :4; )ondu6erea <i or3ani2area unitilor de primire a ur3enelor se vor fa6e 6onform normelor de apli6are a pre2entului titlu. :5; edi6ii <i asistenii=<efi ai unitilor de primire a ur3enelor nu pot fi sponsori2ai <iDsau finanai8 dire6t sau indire6t8 pentru parti6ipare la 6onferine8 6on3rese <i alte tipuri de manifestri8 de 6tre firmele 6are 6omer6iali2ea2 produse farma6euti6e <iDsau materiale sanitare ori firmele 6are repre2int interesele a6estora <i ni6i de 6tre firmele de aparatur medi6al. +n situaii spe6iale8 5ine 9ustifi6ate8 se pot o5ine eA6epii doar 6u apro5area inisterului 4ntii $u5li6e. :6; 4pitalele muni6ipale <i or<ene<ti pot avea 6ompartimente de primire a ur3enelor sau 6amere de reanimare n 2onele de re6epie a ur3enelor8 a6estea urm1nd a fi deservite de personalul de 3ard din spital <iDsau de medi6i de ur3en spe6ial an3a9ai. :/; 4pitalele re3ionale de ur3en <i spitalele 9udeene de ur3en au n responsa5ilitate8 prin unitile de primire a ur3enelor8 e6@ipa9e inte3rate pu5li6e de intervenie prespitali6eas6 terestr :4 '&7;8 n 6ola5orare 6u stru6turile inisterului %dministraiei <i !nternelor <i 6u autoritile pu5li6e lo6ale8 6are sunt 6oordonate de dispe6eratele 4istemului naional uni6 pentru apelul de ur3en. :0; 4pitalele re3ionale de ur3en au n responsa5ilitate e6@ipa9e inte3rate pu5li6e de salvare aerian8 respe6t1nd prevederile le3ale n vi3oare. :9; !mplementarea prevederilor alin. :/; <i :0; se reali2ea2 3radual8 6onform unui plan apro5at prin ordin 6omun al ministrului sntii pu5li6e <i al ministrului administraiei <i internelor8 av1nd la 5a2 resursele materiale <i umane disponi5ile. :10; %rondarea 9udeelor la 6entrele re3ionale se efe6tuea2 pe 5a2a ordinului ministrului sntii pu5li6e8 lu1ndu=se n 6onsiderare re3iunile de de2voltare so6io=e6onomi6 din 6are fa6 parte8 pre6um <i distanele aeriene <i terestre dintre un spital 9udeean <i un anumit 6entru re3ional. :11; +n stru6tura spitalelor re3ionale <i a spitalelor de ur3en de 3radele !! <i !!! fun6ionea2 uniti de primire a ur3enelor8 6orespun2toare nivelului 6entrului n 6are se afl <i numrului 6a2urilor de ur3en asistate anual. :12; 4pitalele re3ionale de ur3en au o5li3aia de a monitori2a <i de a ndruma metodolo3i6 ntrea3a a6tivitate de asisten medi6al de ur3en din re3iunile pe 6are le deserves6. :1.; odalitile de monitori2are <i ndrumare8 pre6um <i modalitile de 6ole6tare a datelor se sta5iles6 prin ordin al ministrului sntii pu5li6e. %&". 102 :1; 4pitalele 9udeene de ur3en8 pre6um <i spitalele re3ionale de ur3en au o5li3aia de a a66epta transferul pa6ienilor aflai n stare 6riti68 da6 spitalul sau 6entrul unde se afl pa6ientul respe6tiv nu are resursele umane <iDsau materiale ne6esare a6ordrii asistenei de ur3en n mod 6orespun2tor <i definitiv <i da6 transferul este ne6esar n vederea salvrii vieii pa6ientului. :2; )entrele <i spitalele lo6ale de ur3en8 pre6um <i spitalele 9udeene de ur3en or3ani2ea2 transferul pa6ienilor 6riti6i8 n mod 6orespun2tor8 evit1nd nt1r2ierile ne9ustifi6ate8 6tre un 6entru superior8 da6 re2olvarea definitiv a 6a2ului dep<e<te 6ompetenele sau resursele spitalului n 6are se afl a6e<tia. :.; $roto6oalele de transfer inter6lini6 al pa6ientului 6riti6 se apro5 prin ordin al ministrului sntii pu5li6e. 4pitalele re3ionale <i 6ele 9udeene de ur3en8 pre6um <i spitalele de ur3en din muni6ipiul (u6ure<ti vor furni2a dispe6eratului de ur3en8 periodi6 sau la soli6itare8 datele ne6esare privind lo6urile <i resursele medi6ale disponi5ile pentru re2olvarea 6a2urilor de ur3en. :4; )riteriile de internare de ur3en a pa6ienilor 6are sunt 6onsultai <i asistai n unitileD6ompartimentele de primire a ur3enelor8 pre6um <i 6riteriile de transfer de ur3en 6tre alte spitale vor fi sta5ilite prin normele de apli6are a pre2entului titlu. )%$. . %6ordarea asistenei medi6ale private de ur3en %&". 10. :1; %sistena medi6al privat de ur3en n fa2a prespitali6eas6 este 6oordonat la nivelul dispe6eratului propriu al furni2orului de servi6ii de 6tre personal medi6al 6u studii superioare. :2; %sistena medi6al privat de ur3en n fa2a prespitali6eas6 se or3ani2ea2 pe o 2on sta5ilit de furni2orul de servi6ii8 6u 6ondiia 6a a6esta s ai5 mi9loa6ele ne6esare a6operirii 2onei respe6tive n timpii prev2ui pentru servi6iile pu5li6e pentru diferite 6ate3orii de ur3en. :.; %sistena medi6al privat de ur3en n fa2a prespitali6eas6 este asi3urat 6u am5ulane <i e6@ipamente 6are respe6t normele <i standardele minime impuse servi6iilor pu5li6e de ur3en prespitali6eas6. %&". 104

:1; 4ervi6iile medi6ale private de ur3en prespitali6eas6 nu pot 6ontra6ta servi6iile pu5li6e n vederea a6operirii unor 2one sau a6tiviti 6are nu pot fi a6operite prin 6apa6itatea proprie. :2; 4ervi6iile medi6ale private spitali6e<ti de ur3en se or3ani2ea2 n stru6tura spitalelor private8 respe6t1nd standardele minime impuse de inisterul 4ntii $u5li6e pentru servi6iile pu5li6e spitali6e<ti de ur3en. :.; 4ervi6iile medi6ale private de ur3en spitali6eas6 au o5li3aia de a sta5ili2a ori6e pa6ient 6are sose<te n servi6iul respe6tiv n stare 6riti6 sau 6u a6u2e 6e ridi6 suspi6iunea unei afe6iuni a6ute 3rave8 indiferent de 6apa6itatea finan6iar a a6estuia de a a6@ita 6osturile tratamentului <i de 6alitatea sa de asi3urat8 a6esta put1nd fi transportat la un spital pu5li68 n 6ondiii 6orespun2toare8 numai dup sta5ili2area fun6iilor vitale <i a6ordarea tratamentului de ur3en. :4; +n 6a2ul n 6are nu au n stru6tur servi6ii de 3ard8 spitalele private au o5li3aia s a6orde primul a9utor <i s alerte2e servi6iile de ur3en pu5li6e prin numrul uni6 pentru apeluri de ur3en 1=1=2. )%$. 4 4ervi6iile de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti %&". 105 :1; 4ervi6iile de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti sunt servi6ii pu5li6e 6u personalitate 9uridi6. :2; 4ervi6iile de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti au 6a s6op prin6ipal a6ordarea asistenei medi6ale de ur3en <i transportul medi6al asistat8 utili21nd8 dup 6a28 personal medi6al superior <iDsau mediu 6alifi6at la diferite niveluri8 pre6um <i 6ondu6tori auto formai 6a am5ulanieri. :.; $ersonalul de intervenie din 6adrul servi6iilor de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti va purta e6@ipamente de prote6ie distin6te 6onform normelor <i re3lementrilor n vi3oare. %&". 106 :1; 4ervi6iile de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti au n stru6tura lor dou 6ompartimente distin6te# 6ompartimentul de asisten medi6al de ur3en <i transport medi6al asistat <i 6ompartimentul de 6onsultaii de ur3en <i transport sanitar neasistat. :2; )ompartimentul de asisten medi6al de ur3en are n dotare am5ulane tip ( <i ) <i alte mi9loa6e de intervenie autori2ate n vederea asi3urrii asistenei medi6ale de ur3en 6u sau fr medi6. :.; +n 6a2ul n 6are e6@ipa9ele de ur3en sunt fr medi68 a6estea vor fun6iona 6u un asistent medi6al 6a <ef de e6@ipa9. E6@ipa9ele pot in6lude <i personal voluntar spe6ial pre3tit. :4; %m5ulanele tip ( <i ) <i 6elelalte mi9loa6e de intervenie spe6ifi6e din 6adrul 6ompartimentului de asisten medi6al de ur3en nu vor fi utili2ate n s6op de 6onsultaii de ur3en la domi6iliu sau transport sanitar neasistat al pa6ienilor sta5ili8 fr pro5leme medi6ale a6ute. %&". 10/ :1; )ompartimentul de asisten medi6al de ur3en efe6tuea2 <i transporturi medi6ale asistate ale pa6ienilor 6riti6i <i ale 6elor 6u a66identri sau m5olnviri a6ute8 6are ne6esit suprave3@ere din partea unui asistent medi6al ori medi6 <i monitori2area 6u e6@ipamentele medi6ale spe6ifi6e. :2; )ompartimentul de asisten medi6al de ur3en fun6ionea2 n re3im de a<teptare <i este finanat din venituri proprii o5inute din 6ontra6tele 6u 6asele de asi3urri de sntate sau din alte surse n 6ondiiile le3ii8 de la 5u3etul de stat pe 5a2 de pro3rame8 din donaii <i sponsori2ri. :.; )ompartimentul de asisten medi6al de ur3en poate avea n or3ani3ram personal medi6al 6u studii superioare8 personal medi6al 6u studii medii8 am5ulanieri8 operatori re3istratori de ur3en <i dispe6eriDradiotelefoni<ti8 pre6um <i alte 6ate3orii de personal ne6esare fun6ionrii 6ompartimentului. %&". 100 :1; )ompartimentul de 6onsultaii de ur3en <i transport sanitar fun6ionea2 6a stru6tur distin6t n 6adrul servi6iilor de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti8 av1nd n or3ani3rama sa personal medi6al 6u studii superioare8 personal medi6al 6u studii medii8 6ondu6tori auto am5ulanieri <i alte 6ate3orii de personal ne6esare fun6ionrii a6estuia. :2; +n dotarea 6ompartimentului de 6onsultaii de ur3en <i transport sanitar se afl am5ulane tip %1 <i %28 pre6um <i alte mi9loa6e de transport autori2ate 6onform standardelor <i re3lementrilor naionale <i europene8 pre6um <i autoturisme de transport pentru medi6ii de 3ard n vederea efe6turii 6onsultaiilor la domi6iliu. :.; +n 6adrul 6ompartimentului de 6onsultaii de ur3en <i transport pot efe6tua 3r2i <i medi6i de familie din afara stru6turii servi6iilor de am5ulan. :4; )oordonarea a6tivitii de 6onsultaii de ur3en se fa6e prin dispe6eratul medi6al de ur3en8 a6easta put1nd fi reali2at8 unde este posi5il8 n 6ola5orare 6u medi6ii de familie. :5; )ompartimentul de 6onsultaii de ur3en <i transport sanitar neasistat fun6ionea2 n re3im de 3ard <iDsau ture de 6el mult 12 ore. %&". 109 %6tivitatea de transport sanitar neasistat va fi efe6tuat de am5ulanieri <i asisteni sau doar de am5ulanieri8 dup 6a2. %&". 110 :1; %6tivitatea de 6onsultaii de ur3en la domi6iliu <i 6ea de transport sanitar neasistat sunt finanate din venituri proprii o5inute din 6ontra6tele 6u 6asele de asi3urri de sntate sau din alte surse n 6ondiiile le3ii8 din donaii <i sponsori2ri. :2; %6tivitatea de 6onsultaii de ur3en la domi6iliu <i de transport sanitar neasistat poate fi eAternali2at parial sau total8 ea put1nd fi 6ontra6tat ori su56ontra6tat de servi6ii private de am5ulan <i de transport sanitar dire6t 6u )asa Naional de %si3urri de 4ntate sau su5 forma unui su56ontra6t 6u servi6iile pu5li6e de am5ulan. :.; 4ervi6iile de reparaii auto8 aprovi2ionare8 alimentare 6u 6ar5urani8 alimentare 6u oAi3en medi6inal8 piese auto <i 6urenie pot fi eAternali2ate prin 6ontra6t de parteneriat pu5li6=privat8 6ontra6t de aso6iere prin parti6ipaiune sau n6@irieri8 sumele re2ultate 6onstituind venituri proprii ale servi6iului de am5ulan 6ontra6tant. %&". 111 :1; )ondu6erea servi6iilor de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti este format din#

a; mana3er 3eneral8 6are poate fi medi68 e6onomist sau 9urist 6u studii n mana3ement? 5; dire6tor medi6al? 6; un 6omitet dire6tor format din mana3erul 3eneral8 dire6torul medi6al8 dire6torul e6onomi68 dire6torul te@ni68 asistentul=<ef8 medi6ii sau asistenii 6oordonatori ai su5staiilor servi6iului de am5ulan8 un repre2entant al autoritii de sntate pu5li6 9udeene8 respe6tiv a muni6ipiului (u6ure<ti8 <i un repre2entant al autoritilor pu5li6e lo6ale. :2; em5rii 6omitetului dire6tor vor fi numii de mana3erul 3eneral8 6u eA6epia repre2entantului autoritii de sntate pu5li6 <i a repre2entantului autoritilor pu5li6e lo6ale8 6are vor fi numii de 6ondu6erile instituiilor din 6are fa6 parte. :.; ana3erul 3eneral <i mem5rii 6omitetului dire6tor nu pot 5enefi6ia de sponsori2ri <iDsau finanri8 dire6t ori indire6t8 pentru parti6ipare la 6onferine8 6on3rese <i alte tipuri de manifestri8 de 6tre firmele 6are 6omer6iali2ea2 produse farma6euti6e <iDsau materiale sanitare ori firmele 6are repre2int interesele a6estora8 firmele de aparatur medi6al8 pre6um <i firmele 6are 6omer6iali2ea2 am5ulane <i alte ve@i6ule de intervenie sau repre2entanii a6estora. +n situaii spe6iale8 5ine 9ustifi6ate8 se pot o5ine eA6epii doar 6u apro5area ministrului sntii pu5li6e. :4; )oordonarea a6tivitii 6ompartimentului de ur3en se reali2ea2 la nivel 9udeean <i al muni6ipiului (u6ure<ti de un medi6 spe6ialist sau primar n medi6in de ur3en8 aneste2ie=terapie intensiv ori 6u atestat n domeniul asistenei medi6ale de ur3en prespitali6eas6. La nivelul su5staiilor8 n lipsa unui medi68 6ompartimentul de ur3en poate fi 6oordonat de un asistent medi6al. :5; )oordonarea a6tivitii de 6onsultaii de ur3en la domi6iliu se va efe6tua de 6tre un medi6 spe6ialist sau medi6 primar n medi6in de familie8 medi6in 3eneral8 pediatrie ori medi6in intern. :6; )oordonarea a6tivitii de transport sanitar neasistat se reali2ea2 de 6tre un asistent medi6al. :/; ana3erul 3eneral n6@eie 6u autoritatea de sntate pu5li6 un 6ontra6t de mana3ement pe o perioad maAim de . ani. $ostul de mana3er 3eneral se va o6upa prin 6on6urs8 6ontra6tul put1nd fi prelun3it n urma evalurii a6tivitii depuse. :0; em5rii 6omitetului dire6tor vor n6@eia un 6ontra6t de administrare 6u mana3erul 3eneral. :9; )oninutul 6ontra6tului de mana3ement8 pre6um <i al 6ontra6tului de administrare8 remunerarea <i indemni2aiile aferente mana3erului 3eneral <i mem5rilor 6omitetului dire6tor vor fi sta5ilite prin ordin al ministrului sntii pu5li6e. :10; -un6ia de mana3er 3eneral este in6ompati5il 6u# a; eAer6itarea unor fun6ii n 6adrul unei autoriti eAe6utive8 le3islative ori 9ude6tore<ti8 pe toat durata mandatului8 pre6um <i 6u deinerea de ori6e alte fun6ii salari2ate? 5; deinerea mai multor fun6ii de mana3er salari2ate sau nesalari2ate? 6; deinerea unei fun6ii de 6ondu6ere salari2ate n 6adrul )ole3iului edi6ilor din &om1nia8 )ole3iului edi6ilor 7enti<ti din &om1nia8 )ole3iului -arma6i<tilor din &om1nia8 ,rdinului %sistenilor edi6ali <i oa<elor din &om1nia sau al filialelor lo6ale ale a6estora ori al or3ani2aiilor sindi6ale de profil. :11; )onstituie 6onfli6t de interese deinerea de pri so6iale sau de a6iuni de 6tre mem5rii 6omitetului dire6tor personal ori de 6tre rudele <i afinii lor p1n la 3radul al !G=lea la so6ieti 6omer6iale sau or3ani2aii non3uvernamentale 6are sta5iles6 relaii 6omer6iale 6u servi6iul de am5ulan respe6tiv. :12; ana3erul 3eneral <i mem5rii 6omitetului dire6tor au o5li3aia de a depune o de6laraie de interese8 pre6um <i de a semna o de6laraie 6u privire la in6ompati5ilitile prev2ute la alin. :10;8 n termen de 15 2ile de la numirea n fun6ie8 la inisterul 4ntii $u5li6e. %6este de6laraii vor fi a6tuali2ate ori de 61te ori intervin s6@im5ri 6are tre5uie ns6rise n ele. %6tuali2area se fa6e n termen de .0 de 2ile de la data n6eperii modifi6rii sau n6etrii fun6iilor ori a6tivitilor. 7e6laraiile se vor afi<a pe site=ul servi6iului de am5ulan respe6tiv. odelul de6laraiei de interese <i 6el al de6laraiei referitoare la in6ompati5iliti se apro5 prin ordin al ministrului sntii pu5li6e. )%$. 5 4ervi6iile mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare :4 '&7; %&". 112 4ervi6iile mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare sunt stru6turi pu5li6e inte3rate de intervenie8 fr personalitate 9uridi68 6are fun6ionea2 n or3ani3rama inspe6toratelor pentru situaii de ur3en8 respe6tiv a 'nitii 4pe6iale de !ntervenie n 4ituaii de 'r3en8 av1nd 6a operator aerian stru6turile de aviaie ale inisterului %dministraiei <i !nternelor8 pre6um <i8 6on6omitent8 dup 6a28 n stru6tura autoritilor pu5li6e lo6ale <iDsau a unor spitale 9udeene <i re3ionale de ur3en. %&". 11. :1; 4ervi6iile mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare au n stru6tura lor8 dup 6a28 e6@ipa9e de intervenie spe6iali2ate n a6ordarea primului a9utor 6alifi6at8 reanimarea8 des6ar6erarea <i eAe6utarea operaiunilor de salvare8 in6lusiv salvarea aerian. :2; E6@ipa9ele inte3rate de terapie intensiv mo5il din 6adrul 4ervi6iilor mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare sunt formate din 6el puin 4 persoane8 dintre 6are un 6ondu6tor auto pompier <i un medi6 spe6ial pre3tit provenit dintr=o stru6tur spitali6eas6 de primire a ur3enelor. )elelalte persoane din e6@ipa9ele inte3rate de terapie intensiv mo5il pot fi asi3urate de inspe6toratele pentru situaii de ur3en8 de autoritile pu5li6e lo6ale <iDsau de stru6turile spitali6e<ti. +n 6adrul a6estor e6@ipa9e pot a6iona <i voluntari spe6ial pre3tii. :.; E6@ipa9ele de prim a9utor sunt formate din 6el puin . persoane 6u pre3tire paramedi6al din stru6tura inspe6toratelor pentru situaii de ur3en8 'nitatea 4pe6ial de !ntervenie n 4ituaii de 'r3en <iDsau din stru6tura autoritilor pu5li6e lo6ale. E6@ipa9ele pot in6lude <i personal voluntar spe6ial pre3tit. :4; E6@ipa9ele de salvare aerian fun6ionea2 6onform re3lementrilor spe6ifi6e prev2ute de le3e. :5; E6@ipa9ele inte3rate de terapie intensiv mo5il au n dotare am5ulane tip )8 6onform standardelor <i re3lementrilor naionale <i europene. :6; E6@ipa9ele de prim a9utor 6alifi6at au n dotare am5ulane tip (8 e6@ipate 6onform standardelor <i re3lementrilor naionale <i europene8 in6lusiv 6u defi5rilatoare semiautomate. :/; E6@ipa9ele de prim a9utor 6alifi6at pot a6iona <i 6u autospe6iale de intervenie din dotarea inspe6toratelor pentru situaii de ur3en8 respe6tiv ale 'nitii 4pe6iale de !ntervenie n 4ituaii de 'r3en8 fr 6apa6itate de transport pa6ient8 6u 6ondiia de a fi dotate 6u e6@ipamentele spe6ifi6e8 in6lusiv 6u defi5rilator semiautomat.

%&". 114 :1; 4ervi6iile mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare8 6u eA6epia 6omponentei de salvare aerian8 sunt 6oordonate operativ de inspe6toratele pentru situaii de ur3en8 respe6tiv de 'nitatea 4pe6ial de !ntervenie n 4ituaii de 'r3en8 av1nd 6a medi6=<ef un medi6 spe6ialist sau primar n medi6in de ur3en ori aneste2ie=terapie intensiv8 provenind dintr=o stru6tur spitali6eas6 de primire a ur3enelor dintr=un spital re3ional ori 9udeean de ur3en8 dup 6a2. :2; $ersonalul din 6adrul 4ervi6iilor mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare <i desf<oar a6tivitatea 2ilni6 purt1nd uniformele <i 3radele profesionale <iDsau ierar@i6e spe6ifi6e apro5ate prin ordin al ministrului administraiei <i internelor. $entru intervenie personalul va purta e6@ipamente de prote6ie distin6te 6onform normelor <i re3lementrilor n vi3oare. :.; )oordonarea a6tivitii 2ilni6e de intervenie a e6@ipa9elor 4ervi6iilor mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare se fa6e prin dispe6eratele inte3rate 9udeene de ur3en sau8 dup 6a28 prin dispe6eratele medi6ale ale servi6iilor de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti. :4; E6@ipa9ele de prim a9utor 6alifi6at pot fi dispe6eri2ate dire6t8 dup 6a28 in6lusiv de 6entrele 1=1=2 <iDsau de dispe6eratele inspe6toratelor pentru situaii de ur3en8 pe 5a2a unor proto6oale n6@eiate n preala5il 6u dispe6eratele medi6ale ale servi6iilor de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti. :5; +n situaia n 6are un e6@ipa9 de prim a9utor este dispe6eri2at dire6t de un 6entru 1=1=2 sau de un dispe6erat al unui inspe6torat pentru situaii de ur3en8 dispe6eratul medi6al va fi informat n momentul dispe6eri2rii e6@ipa9ului de prim a9utor8 iar e6@ipa9ul de prim a9utor va menine le3tura 6u dispe6eratul medi6al n vederea raportrii <i 6oordonrii medi6ale a a6tivitii e6@ipa9ului. :6; E6@ipa9ele de salvare aerian vor fi alertate 6onform prevederilor le3ale n vi3oare8 ele put1nd fi alertate <i dire6t prin 1=1=28 urm1nd 6a medi6ul de 3ard s de6id oportunitatea interveniei pe 5a2a informaiilor o5inute de la 6entrul 1=1=2 <i de la dispe6eratele medi6ale <i ale inspe6toratelor pentru situaii de ur3en8 de la 6entrul operaionalDpun6tele operaionale ale 'nitii 4pe6iale de %viaie din 6adrul inisterului %dministraiei <i !nternelor sau dire6t de la lo6ul in6identului. %&". 115 :1; %6tivitatea 4ervi6iilor mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare este finanat de la 5u3etul de stat8 prin 5u3etul inisterului 4ntii $u5li6e <i al inisterului %dministraiei <i !nternelor8 de la 5u3etul autoritilor pu5li6e lo6ale8 pre6um <i din alte surse prev2ute de le3e8 in6lusiv din donaii <i sponsori2ri. :2; %6tivitatea 6u 6ara6ter medi6al a e6@ipa9elor de terapie intensiv mo5il8 de salvare aerian8 pre6um <i materialele 6onsuma5ile pentru a6ordarea primului a9utor 6alifi6at utili2ate de personalul paramedi6al al inspe6toratelor pentru situaii de ur3en <i al autoritilor pu5li6e lo6ale este finanat din 5u3etul -ondului naional uni6 de asi3urri so6iale de sntate prin spitalele 6are 6oordonea2 medi6al a6tivitatea la nivel 9udeean <i la nivelul muni6ipiului (u6ure<ti8 pre6um <i de la 5u3etul de stat <i prin alte surse finan6iare prev2ute n le3e. :.; edi6ii=<efi ai 4ervi6iilor mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare nu pot 5enefi6ia de sponsori2ri <iDsau finanri8 dire6t ori indire6t8 pentru parti6ipare la 6onferine8 6on3rese <i alte tipuri de manifestri de 6tre firmele 6are 6omer6iali2ea2 produse farma6euti6e <iDsau materiale sanitare ori firmele 6are repre2int interesele a6estora8 firmele de aparatur medi6al <i ni6i de 6tre firmele 6are 6omer6iali2ea2 am5ulane <i alte ve@i6ule de intervenie sau repre2entanii a6estora. +n situaii spe6iale8 5ine 9ustifi6ate8 se pot o5ine eA6epii doar 6u apro5area8 dup 6a28 a ministrului sntii pu5li6e sau a ministrului administraiei <i internelor. %&". 116 7otarea 6u e6@ipamente <i mi9loa6e de intervenie a 4ervi6iilor mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare va fi asi3urat de inisterul 4ntii $u5li6e8 inisterul %dministraiei <i !nternelor <i de autoritile pu5li6e lo6ale. %6@i2iionarea a6estora poate fi reali2at in6lusiv prin sistem leasin3 sau 6redit n 6ondiiile le3ii. )%$. 6 %sistena de ur3en n 6a2 de a66idente 6ole6tive8 6alamiti <i de2astre n fa2a prespitali6eas6 %&". 11/ :1; %sistena de ur3en n 6a2ul a66identelor 6ole6tive8 6alamitilor <i de2astrelor va fi 6oordonat de inspe6toratele 9udeene pentru situaii de ur3en8 respe6tiv al muni6ipiului (u6ure<ti8 sau dire6t de !nspe6toratul General pentru 4ituaii de 'r3en 6onform planurilor naionale apro5ate. :2; $entru situaii de a66idente 6ole6tive8 6alamiti sau de2astre8 6u urmri deose5it de 3rave8 se vor nto6mi planuri de a6iune 6omune <i 6u 6elelalte instituii 6u atri5uii n domeniu8 6are vor fi puse n apli6are la soli6itarea !nspe6toratului General pentru 4ituaii de 'r3en. :.; +n situaii de a66idente 6ole6tive8 6alamiti sau de2astre8 6u urmri deose5it de 3rave8 a6ordarea asistenei la nivel spitali6es6 se va fa6e <i n unitile spitali6e<ti aparin1nd ministerelor <i instituiilor 6u reea sanitar proprie. %&". 110 :1; 4ervi6iile pu5li6e de ur3en prespitali6eas6 intr 6u toate forele planifi6ate su5 6omanda uni6 a inspe6torului=<ef pentru situaii de ur3en din 9udeul respe6tiv 6are se su5ordonea2 dire6t prefe6tului 9udeului <i inspe6torului 3eneral al !nspe6toratului General pentru 4ituaii de 'r3en. :2; !nspe6torul 3eneral pentru situaii de ur3en poate soli6ita servi6iilor de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti8 pre6um <i 6elorlalte ministere <i instituii 6u reea sanitar proprie punerea la dispo2iie a mi9loa6elor <i a personalului ne6esar interveniilor n 6a2ul unor a66idente 6ole6tive8 6alamiti sau de2astre8 pe durat determinat. :.; edi6ii dire6tori ai servi6iilor de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti au o5li3aia or3ani2rii spri9inului soli6itat de inspe6toratele pentru situaii de ur3en. :4; edi6ii dire6tori ai servi6iilor de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti8 pre6um <i medi6ii=<efi ai unitilor 4ervi6iilor mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare fa6 parte din 6omitetele 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti pentru situaii de ur3en. %&". 119 :1; 7in momentul dire6ionrii e6@ipa9elor 6tre un a66ident 6ole6tiv sau o 2on 6alamitat8 n6etea2 toate a6tivitile din 6adrul servi6iilor de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti 6are nu au 6ara6ter de ur3en. E6@ipa9ele de transport sanitar neasistat <i de 6onsultaii de ur3en vor fi dire6ionate 6tre 6ompartimentul de ur3en.

:2; 7ire6torul servi6iului de am5ulan 9udeean8 pre6um <i 6el al muni6ipiului (u6ure<ti au o5li3aia de a dispune reali2area 6ondiiilor ne6esare pentru ndeplinirea tuturor prevederilor planului de a6iune n 6a2 de ne6esitate. $entru re2olvarea 6a2urilor 6urente dispe6eratul 9udeean sau al muni6ipiului (u6ure<ti pstrea2 un numr minim de e6@ipa9e de ur3en8 iar da6 situaia o impune8 se alertea2 personalul din turele li5ere. :.; 4ervi6iile de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti mpreun 6u inspe6toratele pentru situaii de ur3en nto6mes6 planul de a6iune n situaii de ur3en pe 5a2a listelor 6u mi9loa6ele din dotare8 pre6um <i 6u personalul a6estora transmise de toate instituiile 6u atri5uii n domeniu. :4; E6@ipa9ele din 6adrul 4ervi6iilor mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare sunt dire6ionate 6u prioritate 6tre 2ona 6alamitat sau 6tre a66identul 6ole6tiv 6a e6@ipa9e de prim rspuns mpreun 6u e6@ipa9ele de am5ulan disponi5ile. :5; !nspe6torul 3eneral al !nspe6toratului General pentru 4ituaii de 'r3en poate dispune e6@ipa9elor 4ervi6iilor mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare dintr=un 9ude parti6iparea la intervenie la un a66ident 6ole6tiv sau o 2on 6alamitat din alt 9ude. La nevoie8 el poate dispune8 6u a6ordul pre<edintelui )omitetului pentru 4ituaii de 'r3en al inisterului 4ntii $u5li6e8 parti6iparea la intervenii8 n alt 9ude8 a unor e6@ipa9e ale servi6iilor pu5li6e sau private de am5ulan dintr=un 9ude sau din muni6ipiul (u6ure<ti. :6; !nspe6torii=<efi ai inspe6toratelor pentru situaii de ur3en8 la nevoie8 pot soli6ita spri9inul servi6iilor private de am5ulan n 6ondiiile sta5ilite prin le3e. :/; +n 6a2ul epidemiilor <iDsau pandemiilor8 6oordonarea a6tivitii de intervenie se fa6e de 6tre 6omitetele 9udeene pentru situaii de ur3en sau de )omitetul pentru 4ituaii de 'r3en al inisterului 4ntii $u5li6e8 dup 6a28 potrivit le3ii. %&". 120 :1; 4ervi6iile private de am5ulan au o5li3aia de a rspunde soli6itrii 6omitetelor 9udeeneDal muni6ipiului (u6ure<ti8 respe6tiv )omitetului pentru 4ituaii de 'r3en al inisterului 4ntii $u5li6e ori )omitetului Naional pentru 4ituaii de 'r3en8 n 6a2 de a66ident 6ole6tiv8 6alamiti naturale sau de2astre8 6ontravaloarea 6@eltuielilor re2ultate fiind de6ontat8 la tarifele )asei Naionale de %si3urri de 4ntate8 din 5u3etul de stat ori din 5u3etul lo6al. :2; !nspe6toratele 9udeene pentru situaii de ur3en <i 6el al muni6ipiului (u6ure<ti pstrea2 unitile mo5ile de intervenie la a66idente 6ole6tive <i de2astre8 aflate n dotarea lor8 n stare de fun6ionare8 prin 4ervi6iile mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare8 n 6ola5orare 6u servi6iile de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti8 dup 6a2. :.; 4ervi6iile medi6ale pu5li6e de ur3en prespitali6eas6 6are rspund de unitile mo5ile pentru a66idente 6ole6tive <i de2astre se asi3ur 6 aparatura medi6al este n stare de fun6ionare <i 6 unitatea este dotat 6u medi6amente <i materiale8 aflate n termen de vala5ilitate8 sufi6iente pentru n3ri9irea unui numr de minimum 20 de persoane aflate n stare 6riti6. :4; ana3erii 3enerali <i dire6torii medi6ali ai servi6iilor de am5ulan 9udeene <i al muni6ipiului (u6ure<ti8 medi6ii=<efi ai 4ervi6iilor mo5ile de ur3en8 reanimare <i des6ar6erare8 pre6um <i medi6ii=<efi ai unitilor de primire a ur3enelor vor urma 6ursuri n mana3ementul de2astrelor or3ani2ate de inisterul 4ntii $u5li6e <iDsau de inisterul %dministraiei <i !nternelor. %&". 121 -inanarea eAer6iiilor8 a pre3tirii <i a interveniilor n 6a2 de a66idente 6ole6tive8 6alamiti sau de2astre se fa6e de la 5u3etul de stat <i 5u3etul autoritilor pu5li6e lo6ale. )%$. / 7ispo2iii finale %&". 122 Normele de apli6are a prevederilor pre2entului titlu se apro5 prin ordin 6omun al ministrului sntii pu5li6e <i al ministrului administraiei <i internelor8 n termen de . 2ile de la intrarea n vi3oare a pre2entului titlu8 <i se pu5li6 n onitorul ,fi6ial al &om1niei8 $artea !. %&". 12. +n s6opul aprrii dreptului 6etenilor la sntate8 se6uritate <i via8 pre6um <i n s6opul prevenirii <i limitrii 6onse6inelor unei 6alamiti naturale sau ale unui de2astru8 personalului din 6adrul servi6iilor pu5li6e de ur3en spitali6e<ti <i prespitali6e<ti i se inter2i6e parti6iparea la 3reve sau la alte a6iuni revendi6ative menite s afe6te2e a6tivitatea prin s6derea 6apa6itii de intervenie sau a 6alitii a6tului medi6al8 or3ani2ate de sindi6ate sau de alte or3ani2aii8 n timpul pro3ramului de lu6ru8 normal sau prelun3it. %&". 124 $revederile art. 0/ alin. :0; <i ale art. 92 alin. :.; vor fi implementate 3radual8 6onform normelor de apli6are a pre2entului titlu8 lu1ndu=se n 6onsiderare resursele <i planurile de de2voltare astfel n61t termenul final s nu dep<eas6 anul 2014. %&". 125 Nerespe6tarea prevederilor pre2entului titlu atra3e rspunderea 9uridi6 a persoanelor vinovate8 n 6ondiiile le3ii. @ttp#DDFFF.oamr= nt.3o.roDle3ea951.do6 pa3ina urmatoare