Sunteți pe pagina 1din 16

DESPRE MALPRAXIS-UL MEDICAL I RSPUNDEREA CIVIL PROFESIONAL A ASISTENILOR MEDICALI.

ASPECTE DE LEGISLAIE
Exista trei feluri de ignoran:a nu tii ceea ce trebuie s tii,a tii prost ceea ce trebuie s tii i a ti ceea ce nu trebuie s tii.La Rochefoucauld, 1 !

1.Primele c !"ri #e m l$r %i&


Primul caz tipic de malpraxis descris n istorie a avut loc n 1375, pe teritoriul de astzi al Marii Britanii, la Curtea Regal de usti!ie a lui o"n Cavendis"# $gnes de %tretton &i'a zdro(it m)na &i l'a solicitat pe doctorul o"n %*arlond care a ncercat s o trateze# Peste c)teva sptm)ni, m)na nu era nc recuperat drept care $gnes a consultat un alt medic# $cesta i'a spus pacientei c %*arlond o tratase incorect drept care pacienta l'a dat n +udecat pe %*arlond# Procesul a ,ost anulat din cauza unei erori te"nice dar +udectorul &i'a adnotat concluziile n urma scurtei prezentri a cazului &i a ,cut o compara!ie care astzi ar prea +ignitoare# -l spunea c atunci c)nd &i duce calul la ,ierar se a&teapt ca acesta s'i pun potcoavele (ine &i s'i o(lo+easc rnile (ine# .ac ,ierarul rne&te calul sau nu reu&e&te s'i ,ac ceea ce tre(uie, ar tre(ui ,cut rspunztor, iar medicul de asemenea# Conceptul de malpraxis a aprut n practica +uridic englez ncepand cu 17// ,iind denumit mala praxis0 a ,ost aplicat n medicin ca proast administrare pro,esional &i rele tratamente, ,iind de,init ca vtmri cauzate de negli+en1 sau nepricepere &i violarea ncrederii pro,esionale# Primul caz de malpraxis din %tatele 2nite ale $mericii 3Cross versus 4ut"er56 a avut loc n Connecticut cu pu!in nainte de Revolu!ia $merican 31775'17776# .oamna Cross avea o pro(lem la unul dintre s)ni, drept care l'a c"emat pe doctorul 4ut"er5 n consult# $cesta a diagnosticat'o cu scro,uloz &i i'a spus c s)nul tre(uie amputat# .oamna Cross &i'a dat acordul dar dup opera!ie a ,cut o "emoragie &i a murit# .octorul 4ut"er5 &i'a exprimat regretele ,a! de so! dar, n c)teva zile, i'a trimis nota de plat# 8urios, Cross &i'a anga+at un avocat care a avut succes de cauz iar doctorul a tre(uit s'i plteasc domnului Cross o compensa!ie su(stan!ial# 9or(im despre malpraxis'ul medical pornind de la punctele esen1iale la care se raporteaz acesta &i anume: drepturile pacientului n cadrul ngri+irilor de sntate precum &i riscurile ce decurg din activitatea pro,esional a asistentului medical#

'.Dre$("rile $ cie)("l"i
Le*e +,-'1 i )" rie '../ precizeaz urmatoarele #re$("ri le $ cie)0il1r:

1. Pacientii au dreptul la ingri+iri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune in con,ormitate cu resursele umane, ,inanciare si materiale3art#;6 '. Pacientul are dreptul de a ,i respectat ca persoana umana, ,ara nici o discriminare3art#36 /. .reptul pacientului la in,ormatie medicala +. Consim1m)ntul pacientului 2. Con,iden1ialitatea in,ormatiilor si viata privat a pacientului ,. .repturile pacientului in domeniul reproducerii 3. .repturile pacientului la tratament si ingri+iri medicale# $ceste drepturi sunt intarite cu Pri)ci$iile #re$("ril1r $ cie)0il1r 4) E"r1$ , unde au ,ost luate in considerare urmatoarele instrumente interguvernamentale: 1. '. /. +. 2. .eclaratia 2niversala a .repturilor <mului Conventia =nternationala asupra .repturilor Civile si Politice Conventia =nternationala a .repturilor -conomice,%ociale si Culturale Conventia -uropeana asupra .repturilor 2mane si >i(ertatilor 8undamentale Carta %ociala -uropeana

$ceste principii su(liniaza #re$("rile e&e)0i le ale pacientilor: 1. '. /. +. 2. .repturile omului si valorile in ingri+irile de sanatate =n,ormarea Consim1m)ntul Con,iden1ialitatea si intimitatea =ngri+irile si tratamentul

?oate elementele de mai sus tre(uie sa ,aca parte din in,ormatiile pe care personalul medical este o(ligat sa le ,urnizeze pacientilor#@eindeplinirea acestei o(ligatii constituie ,apta ilicita si este sanctiona(ila disciplinar si civil cu suportarea pre+udiciilor su,erite de pacient#.aca aceste ,apte se constituie in in,ractiuni raspunderea poate ,i si penala3>egea A5B1C aprilie ;//7 privind raspunderea civila a personalului medical, art#7C; alin#56# =n practica instan1elor de +udecata dupa 1ADA s'au acceptat atat pre+udiciile materiale cat si cele morale# =ncalcarea acestor drepturi precum si a altora asimilate lor in exercitarea actului medical, de catre asistentul medical, constituie caz de malpraxis#

/.Eleme)(ele m l$r %i&-"l"i

!i

=n legea A5B1C aprilie ;//7 privind raspunderea civila a personalului medical si a ,urnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si ,armaceutice, MALPRAXISUL este de,init ca 5ii)# er1 re $r15e&i1) l6 &678r9i(6 4) e%erci( re c("l"i me#ic l & " me#ic1-5 rm ce"(ic: *e)er (1 re #e $re;"#icii &"$r $ cie)("l"i: im$lic8)# r6&$")#ere ci7il6 $er&1) l"l"i me#ic l< r(.,+' li(. =>. A&imil (e er1rii sunt sanctionate con,orm legii )e*li;e)0 : im$r")#e)0 4) e%erci( re c("l"i $r15e&i1) l: $rec"m 9i i*)1r )0 < r(.,+' li).'>. < alta cauza ce poate determina existenta unui caz de malpraxis este li$& =ili(60il1r )ece& re 1ri e%$erie)0ei &"5icie)(e pentru realizarea unei anumite manopere medicale#

Ne*li;e)0 consta in e,ectuarea unui act medical, indi,erent de natura ori ,orma acestuia, ,ara a se lua toate precautiile si in lipsa diligen1ei din partea personalului medical# Practica +uridica a cali,icat ca ,iind negli+en1 si )e$6& re 1ri i)#i5ere)0 in timpul sau dupa exercitarea actului pro,esional medical, in conditiile in care regulile pro,esiunii o cereau# Im$r"#e)0 const in e,ectuarea unui act medical ,ara a prevedea ca acesta poate avea consecinte negative, pre+udicia(ile, desi asistentul medical tre(uia si putea prevedea e,ectul negativ al actului sau# .octrina +uridica ec"ivaleaza impruden1ei c1m$1r( re )ec?i=!"i(6 9i )e (e)0i in e,ectuarea actului medical# I*)1r )0 exista cand asistentul medical nu poseda cunstintele necesare si nu se pricepe in e,ectuarea actului medical desi tre(uia sa posede aceste cunostinte si avea o(ligatia pro,esionala de a e,ectua actul medical con,orm pregatirii sale pro,esionale si in acord cu standardele terapeutice# =n ciuda dezvoltarii artei si pro,esiunii medicale nocivitatea ignorantei este perena# .e ,apt, legea aduce o precizare importanta legata de sta(ilirea o(ligativitatii existentei unor &( )# r#e (er $e"(ice pe specialitati si a unor *?i#"ri #e $r c(ic6 de care asistentul medical s'ar putea prevala si care ar putea sta(ili limitele de competenta# =n lipsa acestora caracterul licit al actului medical va tre(ui raportat la &( )# r#ele $r15e&i1) le rec")1&c"(e in comunitatea medicala, in limita competentei sta(ilite prin 5i9 $1&("l"i #i) &$eci li( (e precum si a c(el1r )1rm (i7e 4) 7i*1 re privitoare la activitatea pro,esionala a asistentului medical# Pe cale de consecinta, sunt considerate de legiuitori ca ,iind 5 $(e ilici(e si deci sanc1iona(ile in masura in care exista vinovatie si )ere&$ec( re 1=li* 0iei #e@ c1)5i#e)0i li( (e 9i &ecre( $r15e&i1) l i)51rm re $ cie)("l"i c1)&im06m8)( 4) c")19(i)06 #e c "!6 c1r# &i&(e)(6 me#ic l6.

Personalul medical raspunde civil si cand exercitarea actului medical se va e,ectua c" #e$69ire c1m$e(e)0ei #e0i)"(e.E%ce$0ie constituie situatiile de urgenta in care nu exista personal medical disponi(il care sa posede competenta medicala respectiva3art#7C; alin#C din >egea A5B1C aprilie ;//76# 8aptele mentionate anterior sunt asimilate malpraxisului medical# .e alt,el, C1#"l #e E(ic6 9i De1)(1l1*ie Pr15e&i1) l6 l A&i&(e)0il1r Me#ic li 9i l M1 9ei #i) R1m8)i prevede ca OALIGAII ETICE I DEONTOLOGICE urmatoarele: 1=li* (i7i( (e c1r# rii i)*ri;iril1r me#ic le re&$ec( re #re$("ril1r $ cie)("l"i c1)&im( m )("l &ecre("l $r15e&i1) l

@erespectarea acestor prevederi cu privire la drepturile pacientului atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala con,orm prevederilor legale in vigoare# ?ot Codul de -tica si .eontologie sta(ileste &i(" 0iile &$eci le in practicarea pro,esiunii de asistent in sistem institutionalizat re,eritor la: ingri+irea persoanelor cu tul(urari psi"ice, droguri, ingri+irea pacientului privat de li(ertate, ingri+irea si tratamentul medical al pacientilor cu E=9B%=.$# @erespectarea de catre asistentul medicalBmoasa a drepturilor pacientilor a,lati in aceste situatii speciale sunt asimilate cazurilor de maplraxis#

+.D (e #e&$re m l$r %i& 4) S( (ele U)i(e 9i E"r1$


=n sistemul medical american se inregistreaza anual peste ;//#/// de decese iatrogene# $proape +umatate din aceste decese sunt datorate exclusiv e,ectelor adverse ale medicamentelor, iar cealalta +umatate se datoreaza in,ectiilor nosocomiale, interventiilor c"irurgicale inoportune3F1;#/// de decese anual6, medicatie eronata3F7#/// decese anual6 precum si diverse alte cauze3F;/#/// decese anual6# %tudiul e,ectuat precizeaza ca datele pu(licate nu se re,ereau decat la decese intraspitalicesti, lasand necontorizate decesele dupa externare sau consecutive unor erori medicale extraspitalicesti# @u au ,ost luate in considerare invaliditatile sau alte e,ecte negative ale erorilor medicale# @ivelul deceselor iatrogene ,ace ca aceasta cauza de mortalitate sa ocupe in %2$ locul 3 in clasament, dupa (olile cardiovasculare si cancer#.reptul medical existent in %2$ permite litigii pro,esionale (azate pe rezultat, 3de exemplu esec terapeutic6independent de greseala3rezultat di,erit de cel scontat desi nu se pot retine greseli6# ?ipul de responsa(ilitate (azata pe rezultat, din sistemul +uridic din %2$, il ,ace di,erit ,ata de responsa(ilitatea (azata pe mi+loace, existent in sistemul +uridic din -uropa# =n A)*li se analizeaza raspunderea pe (aza greselii si a negli+entei prin prisma comparatiei Gin concretoH, a standardelor de Ggood practiceH si practica medicala, identi,icand elementele de GmalpracticeH# =n Germ )i la (aza raspunderii sta greseala, suplimentar insa, ,iinteaza o comisie de conciliere ce rezolva ,avora(il cicra A5I cazuri ' o treime in ,avoarea pacientilor, restul (ene,iicind de actiuni +uridice# =n S"e#i : Fi)l)# : N1r7e*i 9i N1" Beel )# ' sistemul +uridic nu mai (azeaza acuzarea pe culpa cadrului medical ci pe nevoile pacientului, intre(area ,iind: HCe'ar ,i tre(uit ,acut in interesul pacientului si nu a ,ost ,acutJH# $cest lucru ,ace ca responsa(ilitatea (azata pe mi+loace sa treaca spre o responsa(ilitate contractuala si c"iar la o responsa(ilitate (azata pe rezultat, ca in %2$# =n Fr )0 : $gentia @ationala de $creditare si -valuare in %anatate3$gencie @ationale dK$creditation et dK-valuation en %antL'$@$-%6sta(ileste: recomandarile pentru practica clinica criteriile de calitate in procesul ela(orarii recomandarilor medicale si pro,esionale

,iind un element de (aza in evaluarea cazurilor de malpraxis# Recomandarile medicale si pro,esionale sunt de,inite in domeniul sanatatii ca ,iind Gpropuneri de dezvoltare metodica in a+utorul practicienilor si a pacientilorH in cercetarea ingri+irilor de sanatate, cele mai corecte, in circumstantele clinice date# Recomandarile medicale si pro,esionale pot ,i utilizate pentru sta(ilirea re,erin1elor medicale ce dau standardele de practica cele mai potrivite in aplicarea strategiei preventive, diagnostice si terpeutice intr'o situatie clinica data# $ceste standarde a+uta la : ameliorarea calitatii practicilor pro,esionale sta(ilirea re,erin1elor de control clinic pot ,i originea regulilor medicale intr'un cadru conventional#

$ceste recomandari au la (aza o analiza si o sinteza riguroasa, o(iectiva, a literaturii stiinti,ice precum si avizul expertilor pro,esionali si a expertilor de practica medicala# $ @ $ - % M pu(lica NH Recomandarile pentru practica clinica G intr'un g"id metodologic, ,iind o re,erinta medicala utilizata in cadrul CONVENIILOR MEDICALE din 8ranta#

2.S( (i&(ici c" $ri7ire l


M l$r %i&"l: (rei

m l$r %i& 9i er1ri me#ic le e7i( =ile 4) SUA

c "!6 #e m1r( li( (e 4) S U A

Con,orm $cademiei $mericane a Medicilor, plangerile re,eritoare la malpraxis'ul medical pot sa a+ute la identi,icarea zonelor din %2$ in care ingri+irea medicala are nevoie de im(unatatiri#$cademia ,ace re,erinta la un studiu intitulat G=nvatand din plangerile re,eritoare la malpraxis despre negli+enta si evenimente adverse in ingri+irea medicala din %2$Hpentru a sugera ca, comunitatea medicala poate invata din plangeri# =n acest studiu, cercetatorii au urmarit plangerile ,acute intre 1AD5 si ;/// in %2$# %tudiul s'a (azat pe un set de 5A;1 de plangeri care au demonstrat clar niste erori# %' a descoperit ca: 7DI dintre erori s'au petrecut cu pacientii a,lati in tratament am(ulatoriu, rezultand peste 1;// de morti# negli+enta a avut consecinte grave in spitale, dar numarul total de consecinte grave si morti a ,ost mai mare in randul pacientilor tratati am(ulatoriu# din 1/ cele mai ,recvente cauze medicale de plangeri, nici o cauza nu a insumat mai mult de 5I din toate plangerile de negli+enta# erorile in sta(ilirea unui diagnostic au insumat mai mult de o treime din plangeri#

=n urma unui studiu ,acut recent de Eeat"grades, s'a descoperit ca o medie de 1A5/// de morti intre ;/// si ;//; in %2$, s'au petrecut datorita erorilor medicale#Cercetatorii au examinat 37 de milioane de ,ise ale pacientilor si au aplicat mortalitatea si modelele economice dezvoltate de .r# C"unliu O"an si .r# Marlene R# Miller intr'un studiu pu(licat in urnalul $sociatiei Medicale $mericane in octom(rie ;//3#

%tudiul O"an si Miller a sustinut concluzia raportului din 1AAA a =nstitutului de Medicina, prin care s'a descoperit ca erorile medicale au cauzat aproape AD/// de morti anual si ar tre(ui sa ,ie considerate o Gepidemie nationalaH# < continuare in ;//7 a studiului din 1AAA a sta(ilit ca erorile de medicatie sunt printre cele mai comune greseli medicale, a,ectand cel putin 1,5 milioane de oameni anual#Con,orm studiului, anual, in spitale, se produc C///// de vatamari legate de medicatie, D///// prin nerespectarea normelor de tratament si circa 53//// datorita tratamentelor am(ulatorii# Raportul a concluzionat ca aceste estimari sunt conservatoare#@umai in ;///, costurile suplimentare medicale au ,ost de FDD7 de milioane de dolari#@u s'au luat in considerare costurile datorate pierderilor# $ceste statistici nu ,ac decat sa ne atentioneze privitor la importanta existentei unei legi a malpraxis'ului, avand in vedere ca si in tari dezvoltate precum %2$ si alte tari din -uropa, desi au o legislatie solida cu privire la malpraxis, procesele de raspundere pro,esionala sunt complexe si costisitoare# =n %tatele 2nite se da o importanta deose(ita im$lic6rii 9i e#"c 0iei $ cie)("l"i 4) $re7e)ire er1ril1r me#ic le# $ceasta se concretizeaza in g"iduri in,ormative pentru pacient care este s,atuit cum tre(uie sa se implice in propriile ingri+iri de sanatate#-xista in,ormatii cu privire la: ce sunt erorile medicale unde pot sa apara cine, cum si cand poate ,i implicat ?re(uie sa tinem cont insa, ca aici dreptul medical este ,oarte dezvoltat, iar sta(ilirea erorilor medicale se ,ace de catre ec"ipe si instante specializate#

,.Re*"li ce

;"(6 $ cie)0ii &6 e7i(e er1rile me#ic le

1# %ingura cale importanta prin care a+ungi la prevenirea erorilor, este de a deveni un mem(ru activ al ec"ipei de ingri+ire#$ceasta inseamna sa participi la deciziile privitoare la ingri+irea ta de sanatate si daca ai de ,acut o alegere nu lasa numai ec"ipa de ingri+ire sa aleaga in locul tau# Me#ic 0i ;# ?re(uie sa ,i sigur ca ec"ipa ta de ingri+iri cunoaste totul despre starea ta de sanatate#$ceasta include prescriptia medicala, dieta suplimentara, vitaminele, ceaiurile etc# 3# ?re(uie sa ,i sigur ca cine iti ingri+este sanatatea stie despre reactiile alergice si e,ectele adverse pe care le ai la medicamente# C# Cand ti se prescrie o reteta, sa ,i sigur ca o poti citi# 5# Cere cat mai multe in,ormatii despre medicamente si ,i sigur ca ai inteles pentru ce tre(uie sa iei medicamentul# cat timp tre(uie# daca aceste medicamente sunt compati(ile cu altele pe care le iei sau se potrivesc cu dieta ta suplimentara# ce mancare,(aututra sau activitate poate a,ecta administrarea medicamentului# 7# Cand ridici medicamentele de la ,armacie intrea(a daca aceste medicamente sunt cele prescrise de doctorul tau#2n studiu al Colegiului de 8armacie din

Massac"usetts arata ca un procent mare in erorile date de medicatie, reprezinta medicatia gresita sau dozele gresite# 7# .aca ai orice intre(are despre doza ta de medicamente, intrea(a# D# =ntrea(a ,armacistul despre cel mai (un dispozitiv pentru administrarea medicatiei lic"ide#Pune intre(ari daca nu esti sigur ca stii cum se utilizeaza# A# Cere in,ormatii despre e,ectele secundare ale medicamentului#2n studiu arata ca in,ormatia despre medicamente a+uta pacientul sa recunoasca e,ectele secundare si sa transmita aceste in,ormatii personalului care il ingri+este sau ,armacistului# C) &$i( l 1/# .aca ai de ,acut o alegere pentru un spital, alege unul in care ma+oritatea pacientilor sunt supusi procedurilor sau operatiei de care si tu ai nevoie3este specializat6# 11# .aca esti intr'un spital, gandeste'te sa intre(i personalul care intra in contact direct cu tine daca s'a spalat pe maini#%palarea mainilor este o cale importanta pentru prevenirea in,ectiilor in spital# 1;# >a externare, cere explicatii personalului care te ingri+este, despre planul de tratament pe care tre(uie sa'l urmezi acasa#$ceasta include in,ormatii despre medicatie precum si cand poti sa te intorci la activitatile o(isnuite# I)(er7e)0i c?ir"r*ic l6

13# .aca ai nevoie de o interventie c"irurgicala, asigura'te ca atat doctorul tau cat si c"irurgul au cazut de acord si stiu sigur si exact ce urmeaza sa iti ,ie ,acut# Al0i $ 9i $e c re $10i &6-i 5 ci 1C# 9or(este daca ai intre(ari sau preocupari cu privire la sanatate# 15# $sigura'te ca exista cineva din ec"ipa de ingri+iri, care raspunde de sanatatea ta#$ceast lucru este important cand ai mai multe pro(leme de sanatatae sau esti intr'un spital# 17# $sigura'te ca toti pro,esionistii din sanatate, implicati in ingri+irea ta,detin toate in,ormatiile importante despre starea sanatatii tale# 17# Cere unui mem(ru al ,amiliei sau unui prieten sa ,ie acolo cu tine, sa vor(easca in locul tau si sa a+ute la ,inalizarea lucrurilor daca tu nu poti# 1D# ?re(uie sa stii ca Gmai multH nu inseamna intotdeaun Gmai (ineH#$dica, este (ine sa stii de ce un test sau un tratament este necesar si cum te poate a+uta, deoarece s'ar putea sa ,ie la ,el de (ine si ,ara# 1A# .aca ai de ,acut un test nu presupune ca Gnici o vesteH este o Gveste (unaH#=ntrea(a intotdeauna despre rezultate# ;/# =n,ormeaza'te despre starea ta de sanatate si tratament intre(and doctorul si asistenta, dar si ,olosind alte surse credi(ile#.e exemplu,daca tratamentul recomandat are la (aza ultimele evidente stiinti,ice disponi(ile in g"idul national#=ntrea(a doctorul daca tratamentul tau este (azat pe ultimele evidente# $ceste cateva reguli pot sa a+ute atat pacientul cat si ec"ipa de ingri+iri, in pro,ilaxia erorilor medicale si sa aduca un plus de calitate al ingri+irilor si actelor medicale#

3.R6&$")#ere

ci7il6

$er&1) l"l"i me#ic l. A !ele ;"ri#ice r6&$")#erii me#ic le

le

Pro,esiunea medicala este o activitate sociala ,asistentul medical neputand ,i exonerat de responsa(ilitatile sociale si +uridice # $ctul medical are e,ecte umane, sociale si +uridice inevita(ile din care decurg o(ligatii si drepturi# R6&$")#ere me#ic l6 se exercita in cadrul unui r $1r( ;"ri#ic me#ic l in care &"=iec(ele raportului +uridic sunt persoane ,izice 3asistent medical ,moasa6 si persoane +uridice 3spital, casa de asigurari,<$MMR6 care sunt titulari de drepturi si o(ligatii# C1)0i)"("l r $1r("l"i ;"ri#ic medical este reprezentat de totalitatea drepturilor si o(ligatiilor su(iectilor intre care se des,asoara o relatie sociala si care sunt prevazute de normele +uridice medicale # O=iec("l r $1r("l"i ;"ri#ic medical consta in conduita pe care o pot avea sau ar tre(ui sa o ai(a partile # $sistentul medical , moasa pot sta(ili urmatoarele raporturi +uridice: asistent asistent asistent asistent asistent medicalBmoasa medicalBmoasa medicalBmoasa medicalBmoasa medicalBmoasa M M M M M pacient asistent medical, moasa medic spital, M%P, casa de asigurari <$MMR#

Conduita umana are relevanta +uridica numai daca se gaseste su( incidenta normelor +uridice# >egea privind raspunderea civila a personalului medical aduce in atentia noastra cazurile in care asistentul medical, moasa s'ar putea a,la su( inciden1a acestei legi# $ceasta lege se coro(oreaza cu prevederile Codului Civil in ceea ce priveste raspunderea civila delictuala3 art# AAD'AAA C#Civ6, precum si cu prevederile legislative ale Codului de -tica si .eontologie Po,esionala al asistentilor medicali, >egea 3/7B;//C privind exercitarea pro,esiei de asistent medical, Codul Penal etc# Con,orm le*ii D2- $r '.., RSPUNDEREA CIVIL ec"ivaleaza cu o(ligarea persoanelor vinovate sa suporte $re;"#ici"l c "! ( $ri) &678r9ire 5 $(el1r

ilici(e3producerea malpraxis'ului6, in e,ectuarea unui act medical#?otusi, potrivit articolului 7C; alin#5, desi persoana vinovata raspunde civil, poate sa raspunda si penal in masura in care ,apta ilicita constituie in,ractiune,potrivit legii penale# C1)#"i( +uridice# ilici(6 reprezinta actiunea sau inactiunea ce contravine prevederii normei

Pre;"#ici"l consta in rezultatul, in e,ectul negativ su,erit de o anumita persoana ca urmare a ,aptei ilicite savarsita de o alta persoana in exercitarea actului medical # C1)&(i("ie $re;"#ici": vatamarea sanatatii unei persoane cu reducerea ori pierderea capacitatii de munca, condecintele ce decurg din aceasta, decesul sustinatorului legal al unei persoane in urma unui accident cu consecintele patrimoniale ce decurg din aceasta, precum si toate ,aptele care ar putea aduce atingere persoanei in exercitarea unui act medical in situatiile prevazute de leguslatia in vigoare# >egea precizeaza si r6&$"#ere $r1$1r0i1) l6 c" 7i)1760i , daca ,apta cali,icata ca ,iind malpraxis este savarsita de mai multe persoane3art#7C3 alin 16# =n alineatul ; al aceluiasi articol, legiuitorul prevede si cazurile in care $er&1) l"l me#ic l NU e&(e r6&$")! (1r pentru daunele si pre+udiciile produse in exercitarea pro,esiunii: cand aceasta se datoreaza conditiilor de lucru'dotari insu,iciente,in,ectii nosocomiale,e,ecte adverse,complicatii si riscuri datorita metodelor de investigatie si tratament,vicii ascunse ale materialelor sanitare,su(stante medicale si sanitare ,olosite# cand actioneaza cu (una credinta in situatii de urgenta, cu respectarea competentei acordate#

=n capitolul 3 al legii A5B;//7 se acorda un spatiu special in ceea ce priveste ACORDUL PACIENTULUI INFORMAT ' neindeplinirea acestei OALIGAII de catre personalul medical3medic,asistent medica,moasa6,iind asimilata malpraxis'ului# $cordul pacientului se va exprima in scris si numai pe (aza unei in,ormari preala(ile o(ligatorie'aceasta ducand la ,olosirea &i)( *mei Acord Informat< r(.,+D li).1>. $ctele medicale ce urmeaza a se aplica pacientului se re,era la metode de preventie,diagnostic si tratamente cu potetial risc pentru pacient#.e aceea pacientul tre(uie sa'si exprime acordul in scris in deplina cunostinta de cauza,dupa ce a ,ost i)51rm ( #e c6(re $er&1) l"l me#ic l l ") )i7el &(ii)0i5ic REBONAAIL pentru ca sa inteleaga corect elementele re,eritoare la: diagnostic consecintele tratamentului propus alternative via(ile la tratament riscurile si consecintele lor prognosticul (olii ,ara aplicarea tratamentului propus3art#7CA alin#36

$ctualmente, in ma+oritatea serviciilor medicale unde metodele de investigatii si tratament presupun anumite riscuri pentru pacient se ,olosesc o(ligatoriu ,ormulare tipizate pe specialitati, cu in,ormatiile necesare pacientului, pentru actul medical ce urmeaza a ,i aplicat#Pacientul este li(er sa'si dea sau nu consimtamantul scris dupa ce a ,ost in,ormat corect#

V8r&( le* l6 pentru exprimarea consimtamantului ani3art#75/6#Minorii isi pot exprima consimtamantul,in reprezentantului legal in urmatoarele situatii:

in,ormat este de 1D a(senta parintilor sau

situatii de urgenta cand parintii sau reprezentantul legal nu pot ,i contactati iar minorul are discernamantul necesar pentru a intelege situatia medicala in care se a,la# situatiile medicale legate de diagnosticul siBsau tratamentul pro(lemelor sexuale si reproductive la solicitarea expresa a minorului in varsta de peste 17 ani3art#75/ alin#a si (6#

$rticolul 751 precizeaza expres in alineatul 1 si ; situatiile de EXCEPIE cand personalul medical NU RSPUNDE daca nu o(tine consimtamantul in,ormat al pacientului: situatii de urgenta la pacientii lipsiti de discernamant iar reprezentantul legal nu poate ,i contactat# personalul medical poate actiona si ,ara acordul autoritatii tutelare in situatii de urgenta cand intervalul de timp pana la exprimarea acordului ar pune in pericol ireversi(il sanatatea si viata pacientului#

=n capitolul C se prevede o alta o(ligatie a personalului medical3medic,asistent medical,moasa6si anume aceea de:OALIGATIVITATEA ASIGURRII ASISTENEI MEDICALE SAU CNGRIEIRILOR DE SNTATE. $rticolul 755 alin#1 aduce o precizare importanta pentru personalul medical ce acorda asistenta medicala si ingri+iri de sanatate si anume o(ligativitatea aplicarii STANDARDELOR TERAPEUTICE sta(ilite prin GFIDURI DE PRACTIC in

10

specialitatea respectiva, apro(ate la nivel national, sau in lipsa acestora, standarde recunoscute de comunitatea medicala a specialitatii respective# -la(orarea acestor g"iduri cu standardele terapeutice pe specialitati, revine con,orm alin#; art#755 Colegiului Medicilor cu apro(area Ministerului %anatatii Pu(lice#$cest lucru intradevar se impune cu maxima urgenta avand in vedere ca prezenta acestor standarde terapeutice ar veni in a+utorul real al personalului medical in ceea ce priveste sta(ilirea si delimitarea cazurilor de malpraxis# ?otodata cred ca s'ar ,i impus ca in acest alineat sa ,ie precizat ca si organism pentru ela(orarea standardelor si competentelor asistentilor medicali ORDINUL ASISTENILOR MEDICALI I MOAELOR DIN ROMGNIA<OAMMR>. $cest lucru este numai o c"estiune de precizare deoarece prin statutul <$MMR este prevazut ca, aceste standarde tre(uie sa ,ie ela(orate de acest organism pro,esional# C) &i&(em"l )1&(r" ;"ri#ic, teoria raspunderii civile este cea (azata pe existenta 7i)1760iei: *re9elii. -xista unele tendinte ce sugereaza responsa(ilitatea o(iectiva in ,unctie de rezultat,dar compensarea in (ani a su,erintelor morale este greu de apreciat# =n Romania, in aceasta perioada, ideile provenite din cutumele statelor cu nivel economic si sanitar avansat, sugereaza o trecere de la responsa(ilitatea (azata pe mi+loace la o responsa(ilitate contractuala sau (azata pe rezultat# $m aratat in materialul prezentat, ca retinerea unor ,apte a personalului medical, in e,ectuarea actului medical, ca ,iind malpraxis, acesta este o(ligat, in masura in care exista un pre+udiciu ,sa suporte daunele su,erite de pacient#

H.A&i*"r6rile #e m l$r %i& $e)(r"

&i&(e)0ii me#ic li

Con,orm art#757 personalul medical care acorda asistenta medicala in sistemul pu(lic sau privat este OALIGAT la inc"eierea unei ASIGURRI DE MALPRAXIS PENTRU CABURILE DE RSPUNDERE CIVIL PROFESIONAL pentru pre+udiciile cauzate prin actul medical3alin#16# =n alin#; se precizeaza ca o copie dupa aceasta asigurare va constitui 1 c1)#i0ie 1=li* (1rie $e)(r" )* ; re# $vand in vedere aceast o(ligatie de a inc"eia contracte de asigurare pentru raspundere civila, legea aduce precizarea ca acoperirea pre+udiciului se va ,ace de catre societatile de asigurari, care nu vor acoperi neaparat tot pre+udiciul rezultat si numai in limita valorii asigurate prin acest contract# >imitele maxime ale despagu(irilor se sta(ilesc de C@$% dupa consultarea asociatiilor pro,esionale 3<$MMR in cazul nostru6# A&i&(e)Iii me#ic li 71r 4)c?ei c1)(r c(e #e &i*"r re $e)(r" r6&$")#ere ci7il6 $r15e&i1) l6 4)(re 1 ... 9i 2 ... #e e"r1 $e)(r" )"l '.., # $&a a decis Biroul -xecutiv al <rdinului $sisten!ilor Medicali &i Moa&elor din Rom)nia n &edin!a din ;A iunie# Con,orm F1(6r8rii Air1"l"i E%ec"(i7 l OAMMR #i) i")ie '.., , asistentii medicali vor inc"eia ASIGURRI DE RSPUNDERE CIVIL PROFESIONAL in conditiile ce urmeaza :

11

Potrivit "otr)rii, asisten!ii medicali &i moa&ele care &i exercit pro,esia n unit!i sanitare cu paturi vor nc"eia contracte de asigurare de 5 /// de euro# $sisten!ii medicali &i moa&ele care &i exercit pro,esia n unit!i din medicina primar, am(ulatorii, ca(inete medicale individuale vor nc"eia contracte de ; /// de euro 3ec"ivalentul n lei6# $sisten!ii de ,armacie care &i exercit pro,esia vor nc"eia contracte de asigurare n valoare de 1 /// euro# $sigurrile de rspundere civil se vor nc"eia numai la societ!i de asigurare autorizate de Comisia de %upraveg"ere a $sigurrilor &i reasigurate# 9alorile contractelor sunt minimale, asisten!ii medicali &i moa&ele av)nd li(ertatea ca, n ,unc!ie de speci,icul locului de munc &i activit!ilor e,ectiv des,&urate, s nc"eie contracte de asigurare pentru rspundere civil pro,esional la valori mai mari# Potrivit articolului 13 din >egea nr# 3/7B;//C privind exercitarea pro,esiei de asistent medical &i a pro,esiei de moa&, precum &i organizarea &i ,unc!ionarea <rdinului $sisten!ilor Medicali &i Moa&elor din Rom)nia, J$e)(r" ri&c"rile ce #ec"r* #i) c(i7i( (e $r15e&i1) l6: $r1(ecIi &i&(e)("l"i me#ic l 9i m1 9ei &e 5 ce #e c6(re )* ; (1r: $ri) &1cie(6Iile #e &i*"r6ri. C) c !"l e%erci(6rii $r15e&iei #e li=er6 $r c(ic6 i)#e$e)#e)(6 $e)(r" 4)*ri;iri #e &6)6( (e: &i&(e)("l me#ic l 9i m1 9 &")( 1=li* Ii &6 4)c?eie 1 &i*"r re #e r6&$")#ere ci7il6 $e)(r" *re9eli 4) c(i7i( (e $r15e&i1) l6K # $rticolul 77D prevede ca ,iind = (ere #i&ci$li) r6 1mi&i")e #e 4)c?ei &i*"r6ri #e m l$r %i& si se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de practica sau a autorizarii de ,unctionare# Prin art#77; al legii A5B;//7 se aduce o precizare noua, expresa in ceea ce privesc despagu(irile acordate care se pot sta(ili si pe cale amia(ila3calea amia(ila a existat si pana acum dar nu a ,ost precizata expres in legislatia medicala6# =n cazul in care partile nu cad de acord cu privire la despagu(iri,acestea se vor plati numai in (aza unei "otarari de,initive a instantei +udecatoresti competente3art#77; alin#;6#

D.Pr1ce#"r

#e &( =ilire c !"ril1r #e m l$r %i& se ,ace de o COMISIE organizata la nivelul .irectiilor de %anatate Pu(lica udetene si a municipiului Bucuresti, ,ormata din reprezentanti ai urmatoarelor institutii:
ai $utoritatii de %anatate Pu(lica ai Casei udetene de $sigurari de %anatate ai Colegiului udetean al Medicilor ai Colegiului udetean al Medicilor .entisti ai Colegiului udetean al 8armacistilor ai <rdinului udetean al $sistentilor Medicali si Moaselor din Roamnia un expert medico'legal#

COMISIA va decide daca ,apta constituie sau nu malpraxis in (aza unei expertize e,ectuate de unul sau mai multi experti#.aca asiguratorul sau oricare din parti nu sunt de acord cu decizia Comisiei, aceasta poate ,i contestata in instanta, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei#3art#773 alin#16#

12

< ultima precizare pe care legea o aduce este cea privitoare la PRESCRIPIA ACTELOR DE MALPRAXIS care este de trei ani de la producerea pre+udiciului cu EXCEPIA ,aptelor ce reprezinta in,ractiuni#

1..Ce &6 5 ci # c6 e9(i # ( 4) ;"#ec (6


Cand unul din lucrurile urmatoare se intampla: 1#2n pacient te ameninta cu un proces ;#.aca primesti o citatie 3#.aca primesti o somatie P 9i #e "rm ( ime#i ( 1#=n,ormarea companiei de asigurare ;#Retinerea unor copii ale documentelor pacientului si trimiterea originalelor companiei de asigurari# 3#%crierea unui rezumat al tratamentului in ,unctie de insemnarile avute pentru a'ti aminti ce ai realizat pana in momentul de ,ata# C#Copierea insemnarilor si punerea originalelor la loc sigur# 5#=n,ormarea personalului auxiliar cu privire la existenta unui proces si s,atuirea acestora sa nu vor(easca cu nimeni despre caz ,ara permisiunea ta# 7#Cooperarea cu compania de asigurare# 7#%esizarea comisiei de +urisdictie pro,esionala3<$MMR6 pentru e,ectuarea unei anc"ete# N" 5 ce "rm (1 rele 1#@u te supara# ;#@u ii spune pacientului ca esti asigurat# 3#@u ,i de acord sa ,aci o intelegere ,ara a consulta mai intai compania de asigurare si ,ara a astepta rezultatele anc"etei pro,esionale# +.N" &c?im= )1(i(ele #e&$re $ cie)(. 5#@u da pacientului insemnarile originale decat daca iti sunt cerute la proces#Pastreaza copii# 7#@u discuta despre tratamentul pacientului cu nimeni, decat cu ,irma de asigurare# 7#@u iti recunoaste vina in ,ata nimanui# D#@u vor(i cu alt practicant despre caz# A#@u accepta sa continui tratamentul cu pacientul cu care ai proces, in timpul acestuia# Comisia de +urisdictie pro,esionala tre(uie convinsa ca ai actionat in ,avoarea pacientului#Cel mai (un s,at este Gfi atent si pasator in tot ceea ce faciH#

11.Re*"li #e $r15il %ie


deontologica:

ri&c"l"i

me#ic l ' citate in literatura

Putem aplica dictonul G"ai bine sa pre#ii decat sa trate$i vala(il si in pro,ilaxia riscului medical# competenta pro,esionala Monestitate diligenta mani,estata prin ingri+ire atenta, constiincioasa

13

prudenta rationala, (azata pe cunostinte stiinti,ice solide in concordanta cu progresul medical# devotiune ,ata de pro,esia medicala cu gandul ca ingri+irea unui om a,lat in su,erinta este mai mult decat o isiruire de o(ligatii si drepturi de o parte sau alta, ,iind cu adevarat o MISIUNE A PROFESIONITILOR DIN SNTATE#

1'.C1)cl"!ii
=n consideratia su(iectelor tratate in lucrare,se pot desprinde cateva concluzii# =deea de malpraxis a aparut o data cu pro,esiunea medicala# -xigenta n pro,esiunea medicalP este o conditie esentiala pentru o(tinerea per,ormantelor#=ndem)narea, pregatirea trainic, compasiunea, ra!ionamentul corect, calit!ile de comunicare, sim!ul clinic, cuno&tin!ele teoretice si o conduita pro,esionala exemplara sunt alte calitati necesare pentru a rspunde cu succes cerin!elor pacien!ilor# $vand toate aceste calitati, personalul medical tre(uie sa se stie in siguranta atunci cand pro,eseaza, intreaga lui capacitate tre(uind ,ocalizata asupra actului medical si nu alterata de teama greselii# Pentru realizarea acestui deziderat tre(uie ,oarte (ine inteleasa notiunea de malpraxis si modalitatea de prote+are ,ata de repercursiunile eventualelor erori# =ntreaga responsa(ilitate civila se (azeaza pe principiul greselii# >a origine, responsa(ilitatea medicala a ,ost de natura delictuala, personalul medical neputand ,i condamnat decat daca se demonstra ca a provocat in mod voluntar vatamarea pacientului#

14

=ntelegand latura +uridica a notiunii de malpraxis, cea economica se contureaza ca o masura de protectie menita sa acopere, daca nu toata, atunci cat mai mult posi(il din aria erorilor pro,esionale medicale# Responsa(ilitatea asistentului medical ar tre(ui sa ,ie o pro(lema discutata si c"iar introdusa in procesul de pregatire ai viitorilor practicanti# .e retinut ca asigurarea de malpraxis nu este un scut a(solut, ea prote+and personalul medical asigurat numai din punct de vedere civil 3,inanciar6 ,ata de pacient, pe langa aceasta responsa(ilitate civila mai exista alte cateva tipuri: Responsa(ilitatea ,ata de normele deontologice ale pro,esiei de asistent medical cade in sarcina <$MMR din Romania, nerespectarea acesteia putand duce pana la sanctiunea ridicarii dreptului de li(era practica# Responsa(ilitatea administrativa ,ata de anga+atorQ adica de institutia sanitara, presupune respectarea regulilor impuse de aceasta, in caz contrar existand diverse sanctiuni de ordin administrativ, printre care se numara si des,acerea contractului de munca# Responsa(ilitatea penala in ,ata legii pentru erori savarsite in des,asurarea actului medical, de care se ocupa procuratura#

$sistentul medical tre(uie sa ia in considerare atat pro(lema eticii cat si drepturile, valorile pacientului si pre,erintele acestuia#Planul ,inal de ingri+iri ar tre(ui sa re,lecte o intelegere intre un pacient (ine in,ormat si un asistent medical care are cunostinte detaliate despre c"estiunile medicale si impactul tuturor posi(ilitatilor asupra pacientului# =n acordarea asisten1ei medicale si a ingri+irilor de sanatate, personalul medical are o(ligatia aplicarii standardelor terapeutice recunoscute in comunitatea medicala a specialitatii respective, impunandu'se necesitatea el =1r rii ")1r *?i#"ri #e $r c(ic $e &$eci li( (i me#ic le, apro(ate la nivel national, care sa sta(ileasca standardele pro,esionale si competentele asistentilor medicali# ATEPT CNTREARI I COMENTARII.V MULUMESCL Ai=li1*r 5ie 1# >-4-$ @R#3/7B;//C privind exercitarea pro,esiei de asistent medical si moasa,organizarea si ,unctionarea <$MMR ;# %?$?2?2> <$MMR 3# C<.2> de -?=C$ si .-<@?<><4=- PR<8-%=<@$>$ al $%=%?-@?2>2= M-.=C$> si al M<$%-= din R<M$@=$ C# >-4-$ @R# A5 B $PR=>=- ;//7 privind R$%P2@.-R-$ C=9=>$ PR<8-%=<@$>$ $ P-R%<@$>2>2= M-.=C$> 5# >-4-$ @R# C7B ;//3 privind .R-P?2R=>- P$C=-@?2>2= 7# C<. P-@$> 7# C<. C=9=>

15

D# .-C>$R$?=$ 2@=9-R%$>$ $ .R-P?2R=><R <M2>2= A# C<@9-@?=$ -2R<P-$@$ $%2PR$ .R-P?2R=><R <M2>2= %= >=B-R?$?=><R 82@.$M-@?$>1/# CE$R?$ %<C=$>$ -2R<P-$@$# 11# Medical Malpractice >a* 2%$,@R

16