Sunteți pe pagina 1din 36

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTRRE nr._______ din____________________2011 cu privire la aprobarea Re ula!

e"#ului $ ca%ru privi"% or a"i&area 'i (u"c)io"area *erviciului *ocial Ec+ip, Mobil, 'i a -#a"%ar%elor !i"i!e %e cali#a#e

n scopul implementrii prevederilor Legii asistenei sociale, nr. 547- ! din 25 decem"rie 200# $%onitorul &'icial al (epu"licii %oldova, 2004, nr. 42-44, art. 24)*, Legii cu privire la serviciile sociale nr. 12#- !+++ din 1, iunie 2010, $%onitorul &'icial al (epu"licii %oldova, 2010, nr. 155-15,, art. 541*, Legii nr. 1-)- +++ din 0) iulie 2010 pentru apro"area .trategiei de inclu/iune social a persoanelor cu di/a"iliti $2010-201#*, $%onitorul &'icial al (epu"licii %oldova, 2010, nr. 200-201, art. --0*, 0uvernul 1&23(34256 1. .e apro" (egulamentul - cadru privind organi/area 7i 'uncionarea serviciului social 5c8ip %o"il, ane9a nr. 1. 2. .e apro" .tandardele minime de calitate pentru serviciul social 5c8ip %o"il, ane9a nr.2. #. :8eltuielile ce in de organi/area 7i 'uncionarea serviciului social 5c8ip %o"il vor 'i suportate de ctre prestatorii serviciului 7i se vor e'ectua ;n limita alocaiilor prev/ute anual ;n "ugetele respective, precum 7i a mi<loacelor provenite din donaii, granturi 7i alte surse, con'orm legislaiei. 4. :ontrolul asupra e9ecutrii pre/entei 8otr;ri se pune ;n sarcina %inisterului %uncii, =roteciei .ociale 7i >amiliei.

Pri!.!i"i*#ru :ontrasemnea/6 %inistrul muncii, proteciei sociale 7i 'amiliei %inistrul 'inanelor

Vla%i!ir /ILAT

!alentina ?uliga !eaceslav @egrua

Ane9a nr. 1 la 1otr;rea 0uvernului nr. ___ din ________ 2011 Re ula!e"#ul . ca%ru %e or a"i&are 'i (u"c)io"are a -erviciului *ocial Ec+ip, !obil, Capi#olul I Di*po&i)ii Ge"erale 1. (egulamentul-cadru cu privire la .erviciul social 5c8ip mo"il $;n continuare - (egulament* reglementea/ modul de organi/are 7i 'uncionare a serviciului social 5c8ip mo"il. 2. .erviciul social 5c8ip mo"il se instituie prin deci/ia consiliului raional B municipal :8i7inu din unitile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. #. .erviciul social 5c8ip mo"il ;7i des'7oar activitatea pe l;ng autoritatea administraiei pu"lice locale respective, ;n con'ormitate cu pre/entul (egulament, .tandardele minime de calitate ale .erviciului, dispo/iiile autoritii pu"lice locale care l-a instituit 7i prevederile legislaiei. 4. n sensul pre/entului (egulament, noiunile utili/ate semni'ic6 a) Serviciul social Echip mobil $;n continuare - .erviciul* este un serviciu speciali/at, destinat persoanelor cu di/a"iliti, care o'er asisten social 7i suport la domiciliul "ene'iciarului, ;n "a/a nevoilor identi'icate ale acestuia, c;t 7i consiliere 7i suport persoanelor implicate ;n procesul de inclu/iune a acestuiaC b) beneficiarii Serviciului D sunt persoanele cu di/a"iliti 7i persoanele implicate ;n procesul de inclu/iune a acestora, selectate ;n con'ormitate cu criteriile de admitere ;n .erviciu, reglementate ;n ane9a nr. 2 la pre/entul (egulamentC c) prestator de serviciu autoritatea administraiei pu"lice locale de nivelul al doilea i prestatorii privai con'orm prevederilor Legii cu privire la serviciile sociale nr. 12# din 1,.0-.2010 , care au creat .erviciulC d) manager de caz - asistentul social, anga<at de autoritatea administraiei pu"lice locale de nivelul al doilea, care activea/ ;n teritoriul primriei unde este prestat .erviciul. e) echipa multidisciplinar de specialiti D grupul de speciali7ti $asistent social comunitar, lucrtor social, medic de 'amilie, educator, pedagog, psi8olog, psi8iatru, logoped etc.* din mai multe domenii, care cola"orea/ la soluionarea situaiilor de di'icultate a "ene'iciarului con'orm prevederilor %anagementului de ca/. 5. =erioada prestrii .erviciului ctre "ene'iciar se sta"ile7te de ec8ipa multidisciplinar de speciali7ti, ;n 'uncie de necesitile de ;ngri<ire 7i suport special ale "ene'iciarului, c;t 7i a necesitilor de consiliere 7i instruire a persoanelor implicate ;n procesul de inclu/iune a acestuia. Capi#olul II Pri"cipiile %e or a"i&are a -erviciului -. .erviciul va 'i creat 7i implementat ;n con'ormitate cu urmtoarele principii6 1* principiul respectului necondiionat al demnitii 7i integritii personaleC 2* principiul prestrii .erviciului doar ;n 'olosul "ene'iciaruluiC #* principiul a"ordrii multidisciplinare ;n procesul de ;ngri<ire 7i ;n reali/area inclu/iunii sociale a persoanei cu di/a"ilitiC 4* principiul promovrii rolurilor sociale valori/ate 7i a imaginii po/itive a persoanelor cu di/a"ilitiC 5* principiul legturii indispensa"ile cu 'amilia, reeaua social 7i comunitateaC -* principiul inclu/iunii comunitare 7i reintegrrii 'amilialeC 7* principiul participrii "ene'iciarului sau al repre/entantului legal ;n procesul de plani'icare 7i prestare a .erviciuluiC ,* principiul adaptrii .erviciului la necesitile individuale ale "ene'iciaruluiC )* principiul asigurrii con'idenialitii datelor cu caracter personal ale "ene'iciarului, o"inute ;n procesul de prestare a .erviciuluiC 10* principiul plani'icrii .erviciului centrat pe persoanC 11* principiul parteneriatului pu"lic privat ;n de/voltarea .erviciuluiC 2

12* principiul transparenei 7i desc8iderii spre comunitate al .erviciuluiC 1#* principiul dura"ilitii 7i continuitii .erviciului. Capi#olul III -copul 'i obiec#ivele -erviciului 7. .copul .erviciului este ;m"untirea calitii vieii "ene'iciarului prin servicii de consiliere, recuperare i rea"ilitarea psi8osocial ;n vederea cre7terii gradului de autonomie personal, prevenire a instituionali/rii i inclu/iune social. ,. &"iectivele .erviciului s;nt6 1* de/voltarea a"ilitilor "ene'iciarilor pentru o via independent ;n comunitateC 2* de/voltarea a"ilitilor de ;ngri<ire i suport a persoanelor implicate ;n procesul de inclu/iune social a "ene'iciaruluiC #* asigurarea sociali/rii "ene'iciarilor, de/voltarea relaiilor cu comunitatea 7i accesul la resursele i serviciile e9istente ;n comunitate. Capi#olul IV Co!pe#e")ele 'i %rep#urile pre*#a#orului %e *erviciu ). =ornind de la modul de organi/are 7i 'uncionare a .erviciului, prestatorul de serviciu reali/ea/ urmtoarele competene6 1* prestea/ .erviciul ;n con'ormitate cu .tandardele minime de calitate ale acestuia, potrivit prevederilor legislaieiC 2* utili/ea/ procedura privind admiterea, suspendarea 7i ;ncetarea prestrii .erviciului ctre "ene'iciar ;n "a/a deci/iei ec8ipei multidisciplinare de speciali7tiC #* asigur .erviciul cu personal ;n condiiile .tandardelor minime de calitate 7i ;n 'uncie de numrul de "ene'iciari ai .erviciuluiC 4* asigur asisten, suport, integrare 7i rea"ilitare psi8osocial a "ene'iciarului .erviciuluiC 5* asigur consiliere 7i asisten 'amiliei 7i a altor persoane implicate ;n procesul de inclu/iune a "ene'iciaruluiC -* asigur "a/a material i unitile de personal ale .erviciului, con'orm .tandardelor minime de calitate ale .erviciuluiC 7* asigur evidena conta"il a .erviciuluiC ,* asigur "ene'iciarilor 7i persoanelor implicate ;n ;ngri<irea i inclu/iunea social a acestora asisten ;n cunoa7terea 7i e9ercitarea drepturilor 7i o"ligaiilor lor, ce decurg din starea de sntate a "ene'iciaruluiC )* asigur un sistem de primire, ;nregistrare 7i soluionare a pl;ngerilor cu privire la serviciile o'erite ;n cadrul .erviciului, ;n con'ormitate cu legislaia ;n vigoareC 10* cola"orea/ permanent cu pro'esioni7tii, autoritile administraiei pu"lice locale 7i ali prestatori de servicii pentru inclu/iunea social a "ene'iciarilor 7i accesul lui la alte servicii din comunitateC 11* asigur in'ormarea societii, cu privire la .erviciu. 10. =restatorul de serviciu este ;n drept6 1* s cola"ore/e cu pro'esioni7ti 7i s sta"ileasc parteneriate cu autoritile pu"lice locale, asociaii o"7te7ti, instituii, organi/aii 7i ageni economici ;n scopul reali/rii competenelor sale, ;n con'ormitate cu legislaiaC 2* s solicite 7i s primeasc ;n condiiile legii, de la autoritile pu"lice centrale 7i locale, instituii 7i organi/aii documente, materiale 7i in'ormaii necesare pentru e9ercitarea atri"uiilor saleC #* s accese/e mi<loace 'inanciare de la organi/aii donatoare 7i s le 'oloseasc ;n scopul reali/rii competenelor sale, ;n con'ormitate cu legislaia. Capi#olul V Or a"i&area 'i (u"c)io"area -erviciului -ec)iu"ea 0 A%!i#erea be"e(iciarului 1" -erviciu 11. =ersoana care ;ndepline7te criteriile de eligi"ilitate prev/ute la ane9a nr. 2 din pre/entul (egulament sau repre/entantul legal al acesteia depune o cerere scris la 7e'ul .eciei B Eireciei asisten social 7i protecie a 'amiliei din unitatea administrativ-teritorial de nivelul al doilea, sau la prestatorii #

privai de servicii con'orm prevederilor Legii nr. 12# din 1,.0-.2010 ;n a crei ra/ teritorial se a'la domiciliul, re7edina sau se gse7te acesta. 12. :ererea de admitere ;n .erviciu este ;nsoit de urmtoarele documente6 1* copia de pe documentele de identitateC 2* copia certi'icatului de invaliditateC #* e9trasul din cartela medicalC 4* deci/ia administraiei pu"lice locale de instituire a tutelei, dup ca/. 1#. =restatorul privat de servicii con'orm prevederilor Legii nr. 12# din 1,.0-.2010 care a ;nregistrat cererea i documentele ane9ate o transmite pentru e9aminare .eciei BEireciei asisten social 7i protecie a 'amiliei din unitatea administrativ-teritorial de nivelul al doilea. 14. .olicitantul de servicii sociale sau repre/entantul legal al acesteia prime7te ;n ca/ de necesitate din partea asistentului social comunitar sau a specialistului din structura teritorial de asisten social, asisten la ;ntocmirea 7i ;nregistrarea cererii. 15. Atunci c;nd dosarul este incomplet asistentul social comunitar sau specialistul responsa"il dup ca/, cere solicitantului ori repre/entantului legal al acestuia, care a ;nregistrat cererea, completarea dosarului cu documentele necesare 7i ;l transmite ec8ipei multidisciplinare de speciali7ti. 1-. Asistentul social comunitar6 1* e'ectuea/ ;mpreun cu speciali7tii de re'erin o evaluare iniial a solicitantului ;n termen de 10 /ile de la data ;nregistrrii cererii sale ;n vederea solicitrii de servicii socialeC 2* ;ntocme7te un raport de evaluare iniial 7i coordonea/ ca/ul cu .pecialistul ;n pro"lemele persoanelor ;n etate i cu di/a"iliti $;n ca/ul "ene'iciarilor aduli* sau .pecialistul ;n pro"lemele 'amiliilor cu copii ;n situaii de risc $;n ca/ul "ene'iciarilor copii* din cadrul structurii teritoriale de asisten socialC #* e'ectuea/ o evaluare comple9 a acestuia pentru a sta"ili necesitatea prestrii .erviciului ;n termen de cel mult 10 /ile de la data prelurii ca/ului pentru e'ectuarea evalurii comple9eC 4* completea/ 'ormularul uni'icat de evaluare comple9 a solicitantului, care include conclu/iile ec8ipei multidisciplinare de speciali7ti cu recomandri privind prestarea .erviciului ctre solicitant. 17. 5c8ipa multidisciplinar de speciali7ti anali/ea/ ;n cadrul 7edinei admiterea solicitantului ;n .erviciu ;n "a/a criteriilor de admitere a "ene'iciarilor ;n .erviciu, speci'icate ;n ane9a nr. 2 la pre/entul (egulament. 1,. n ca/ul prestatorilor privai de servicii con'orm prevederilor Legii nr. 12# din 1,.0-.2010 , ec8ipa multidisciplinar de speciali7ti este instituit de ctre autoritatea administraiei pu"lice locale de la locul de trai al "ene'iciarului. 1). n urma evalurii comple9e a solicitantului de .erviciu managerul de ca/ convoac 7edina comun a ec8ipei multidisciplinare de speciali7ti 7i a speciali7tilor .erviciului, ;n cadrul creia se ela"orea/ planul individuali/at de asisten al "ene'iciarului, care se ane9ea/ la dosarul personal al acestuia. %anagerul de ca/ implic ;n acest proces "ene'iciarul .erviciului, repre/entantul lui legal 7i persoanele implicate ;n procesul de inclu/iune dup ca/. 20. 5c8ipa multidisciplinar de speciali7ti decide admiterea solicitantului ;n .erviciu ;n ca/ul ;n care6 1* aceasta ;ndepline7te cumulativ criteriile de admitere a "ene'iciarilor ;n .erviciu, prev/ute ;n ane9a nr. 2 la pre/entul (egulamentC 2* raportul de evaluare comple9 a solicitantului a atestat concordana necesitilor sale individuale de asisten 7i suport cu speci'icul .erviciuluiC 21. 5c8ipa multidisciplinar de speciali7ti este ;n drept s re'u/e admiterea solicitantului atunci c;nd acesta nu cumulea/ criteriile de admitere ;n .erviciu. 22. 5c8ipa multidisciplinar de speciali7ti comunic ;n scris despre acceptul sau re'u/ul su motivat de a admite solicitantul ;n .erviciu ;n termen de # /ile lucrtoare de la edina comun stipulat la punctul 17 al pre/entului (egulament. 2#. &dat cu admiterea solicitantului ;n .erviciu ;n condiiile pre/entului (egulament, :oordonatorul .erviciului introduce ;n registrul de eviden a "ene'iciarilor .erviciului urmtoarele in'ormaii6 1* numele 7i prenumele "ene'iciarului admis ;n .erviciuC 2* datele personale, adresa de la domiciliuC #* pro"lema ;n legtur cu care a 'ost solicitat prestarea .erviciuluiC 4* perioada apro"at de prestare a .erviciului 7i re/ultatul prestrii .erviciului asupra "ene'iciarului. 4

24. :oordonatorul .erviciului pre/int datele cu re'erire la admiterea "ene'iciarului ;n .erviciu .pecialistului ;n pro"lemele persoanelor ;n etate i cu di/a"iliti $;n ca/ul "ene'iciarilor aduli* sau .pecialistului ;n pro"lemele 'amiliilor cu copii ;n situaii de risc $;n ca/ul "ene'iciarilor copii* din cadrul structurii teritoriale de asisten social. 25. ?ene'iciarul ori repre/entantul lui legal i :oordonatorul .erviciului semnea/ un acord de cola"orare i prestare a serviciului ;n "a/a planului individuali/at de asisten. 2-. Acordul de cola"orare semnat cu "ene'iciarul sau repre/entantul legal al acestuia preci/ea/6 1* o"iectivele planului individuali/at de asistenC 2* data ;nceperii 7i ;ncetrii prestrii .erviciului ctre "ene'iciarC #* drepturile 7i responsa"ilitile "ene'iciarului ori ale repre/entantului legal 7i ale :oordonatorului .erviciului privind implementarea planului individuali/at de asistenC 4* cau/ele care pot determina suspendarea ori ;ncetarea prestrii .erviciului ctre "ene'iciarC 5* o"ligaia :oordonatorului .erviciului de a in'orma ;n scris "ene'iciarul sau repre/entantul legal al acestuia cu privire la motivele suspendrii sau ;ncetrii prestrii .erviciuluiC -* persoana de re'erin care va relata managerului de ca/ despre evoluia "ene'iciarului dup ;ncetarea sau suspendarea prestrii .erviciului. 27. ?ene'iciarul poate 'i admis de urgen ;n .erviciu atunci c;nd viaa 7i integritatea lui este ;n pericol. 2,. Admiterea de urgen se e'ectuea/ prin deci/ia specialistului din structura teritorial de asisten social, la care se ane9ea/ raportul de evaluare iniial a "ene'iciarului sau in'ormaia primar cu privire la situaia "ene'iciarului. 2). n ca/ul admiterii de urgen, managerul de ca/ va ela"ora ;n cola"orare cu ec8ipa multidisciplinar de speciali7ti 7i speciali7tii .erviciului, ;n condiiile punctului 1- alin. $#* din pre/entul (egulament, 'ormularul de evaluare comple9 al "ene'iciarului. -ec)iu"ea a 2.a Drep#urile *i obli a)iile be"e(iciarului a%!i* 1" -erviciu #0. =romovarea 7i respectarea drepturilor "ene'iciarilor .erviciului revine ;n principal managerului de ca/ 7i personalului .erviciului, autoritilor administraiei pu"lice locale de nivelul ;nt;i 7i al doilea ;n teritoriul crora este domiciliat "ene'iciarul. #1. ?ene'iciarul .erviciului ori repre/entantul lui legal, dup ca/, are dreptul6 1*de a 'i in'ormat asupra drepturilor 7i o"ligaiilor "ene'iciarului .erviciului 7i de a 'i consultat cu privire la toate deci/iile care privesc "ene'iciarulC 2*de a consimi, prin acord de cola"orare, asupra serviciilor asigurate de prestatorul de serviciuC #*de a 'i in'ormat cu privire la toate activitile des'7urate de prestatorul de serviciu la domiciliul "ene'iciaruluiC 4*de a aplica, ;n condiiile Legii, procedura privind ;nregistrarea 7i re/olvarea pl;ngerilor privind serviciile prestateC 5*de a-7i e9prima li"er opiunile 7i de a i se respecta opiniaC -*de a 'i asistat 7i spri<init de personalul .erviciului ;n de/voltarea lui, ;n con'ormitate cu particularitile de v;rst 7i individuale, precum 7i la do";ndirea de ctre acesta a deprinderilor necesare cre7terii autonomiei saleC 7*de a 'i spri<init de personalul .erviciului pentru a se integra socialC ,*de a i se pstra 7i utili/a datele cu caracter personal ;n siguran 7i con'idenialitateC )* de a cere suspendarea sau ;ncetarea prestrii .erviciului, dac are capacitate deplin de e9erciiu. #2. ?ene'iciarul .erviciului 7i repre/entantul su legal dup ca/, precum 7i persoanele implicate ;n procesul de inclu/iune a acestuia au urmtoarele o"ligaii6 1* s comunice prestatorului de serviciu sau managerului de ca/ ;n termen de 2 /ile lucrtoare de la luarea la cuno7tin despre orice eveniment de natur s conduc la modi'icarea, suspendarea sau ;ncetarea dreptului de a 'i admis ;n .erviciuC 2* s se pre/inte 7i s participe la solicitarea managerului de ca/ la 7edine pentru ;ntocmirea 7i revi/uirea planului individuali/at de asistenC #* s cola"ore/e cu managerul de ca/ 7i speciali7tii care au ca scop recuperarea, rea"ilitarea, educaia 7i integrarea social a "ene'iciaruluiC 4* s respecte termenii acordului de cola"orare semnat cu :oordonatorul .erviciului. 5

-ec)iu"ea a 3.a Revi&uirea pla"ului i"%ivi%uali&a# %e a*i*#e"), al be"e(iciarului ##. %anagerul de ca/ revi/uie7te planul individuali/at de asisten al "ene'iciarului6 1* dup prima lun de admitereC 2* la trei luni de la admitere #* la necesitate. #4. n procesul de revi/uire a planului individuali/at de asisten, precum 7i la 7edinele de revi/uire, managerul de ca/ implic ec8ipa multidisciplinar de speciali7ti, "ene'iciarul 7iBsau repre/entantul lui legal, persoanele implicate ;n procesul de inclu/iune a acestuia 7i personalul anga<at ;n prestarea .erviciului ctre "ene'iciar. #5. =lanul individuali/at de asisten al "ene'iciarului revi/uit include conclu/iile sau recomandrile re/ultate ;n urma revi/uirii acestuia, care se noti'ic ;n scris tuturor persoanelor interesate, inclusiv "ene'iciarului ;ntr-o 'orm accesi"il ori repre/entantului lui legal, precum 7i persoanelor implicate ;n procesul de inclu/iune a acestuia, dup ca/. -ec)iu"ea a 4.a Mo"i#ori&area 'i evaluarea -erviciului %anagerul de ca/ monitori/ea/ serviciile prestate "ene'iciarului, prin vi/ite la domiciliul

#-. acestuia. #7. ?ene'iciarul este vi/itat de managerul de ca/ ;n con'ormitate cu planul individuali/at de asisten, precum 7i la solicitarea "ene'iciarului sau repre/entantului su legal, dup ca/. #,. %anagerul de ca/ e'ectuea/ vi/ite la domiciliul "ene'iciarului nu mai rar de o dat pe lun. #). La 'iecare vi/it, managerul de ca/6 1* se asigur c are o ;ntrevedere individual cu "ene'iciarulC 2* ;ntocme7te un raport de monitori/are cu privire la vi/it, care este ane9at la dosarul "ene'iciarului. 40. %anagerul de ca/ ;ntreprinde activiti suplimentare de monitori/are, inclusiv ;n ca/uri de a"atere, urgen sau a oricror suspiciuni de a"u/ 'a de "ene'iciar. 41. n ca/ul prestatorilor privai de servicii con'orm prevederilor Legii nr. 12# din 1,.0-.2010, ace7tia pre/int la cererea managerului de ca/ in'ormaii despre activitatea lor ;n privina "ene'iciarilor .erviciului. 42. .pecialistul ;n pro"lemele persoanelor ;n etate i cu di/a"iliti $;n ca/ul "ene'iciarilor aduli* sau .pecialistul ;n pro"lemele 'amiliilor cu copii ;n situaii de risc $;n ca/ul "ene'iciarilor copii* din cadrul structurii teritoriale de asisten social evaluea/ anual .erviciul ;n "a/a rapoartelor de monitori/are pre/entate de ctre :oordonatorul .erviciului 7i ;n con'ormitate cu .tandardele minime de calitate ale .erviciului. 4#. .pecialistul ;n pro"lemele persoanelor ;n etate i cu di/a"iliti $;n ca/ul "ene'iciarilor aduli* sau .pecialistul ;n pro"lemele 'amiliilor cu copii ;n situaii de risc $;n ca/ul "ene'iciarilor copii* din cadrul structurii teritoriale de asisten social ela"orea/ ;n "a/a rapoartelor de monitori/are a serviciilor acordate un raport anual de evaluare a e'icienei 7i impactului .erviciului. 44. (aportul anual de evaluare este pre/entat ec8ipei multidisciplinare de speciali7ti 7i structurii teritoriale de asisten social 7i 'undamentea/ aprecierea acestora a corespunderii prestrii .erviciului standardelor minime de calitate a .erviciului. -ec)iu"ea a 5.a -u*pe"%area 'i 1"ce#area pre*#,rii -erviciului c,#re be"e(iciar 45. n ca/ul ;n care s-a sesi/at 'aptul c prestarea .erviciului ctre "ene'iciar este ;n detrimentul acestuia, ec8ipa multidisciplinar de speciali7ti revi/uie7te oportunitatea continurii prestrii .erviciului ;n "a/a criteriilor de admitere ;n .erviciu, reglementate de ane9a nr. 2 din pre/entul (egulament. 4-. 5c8ipa multidisciplinar de speciali7ti e9aminea/ orice in'ormaie relevant 7i decide asupra necesitii suspendrii sau ;ncetrii prestrii .erviciului ctre "ene'iciar.

47. .uspendarea sau ;ncetarea prestrii .erviciului ctre "ene'iciar se 'ace cu respectarea .tandardelor minime de calitate ale .erviciului 7i a prevederilor acordului de cola"orare semnat de ctre "ene'iciar, ori repre/entantul legal al acestuia cu :oordonatorul .erviciului. 4,. .uspendarea sau ;ncetarea prestrii .erviciului ctre "ene'iciar se e'ectuea/ ;n temeiul deci/iei ec8ipei multidisciplinare de speciali7ti i a prestatorului de serviciu con'orm urmtoarelor criterii6 1* "ene'iciarul nu mai ;ndepline7te cumulativ criteriile de admitere ;n .erviciuC 2* necesitile speci'ice ale "ene'iciarului sau cerinele acestuia sau ale persoanelor implicate ;n procesul de inclu/iune a acestuia nu mai corespund speci'icului .erviciuluiC #* "ene'iciarul a 'ost implicat ;ntr-un program de rea"ilitare 7i tratament, dup ca/, 7i au 'ost atinse o"iectivele planului individuali/at de asistenC 4* "ene'iciarul re'u/ prestarea .erviciuluiC 5* "ene'iciarul cu capacitate deplin de e9erciiu ;ncalc prevederile acordului de cola"orare semnat cu :oordonatorul .erviciului. 4). .uspendarea sau ;ncetarea prestrii .erviciului ctre "ene'iciar poate avea loc ;n temeiul cererii acestuia sau a repre/entantului su legal, dup ca/. -ec)iu"ea a 6.a Per*o"alul i!plica# 1" pre*#area -erviciului 50. =restatorul de serviciu asigur 'uncionarea .erviciului, ;n con'ormitate cu atri"uiile 7i competenele acestuia. 51. =entru asigurarea activitii .erviciului prestatorul de serviciu anga<ea/ uniti de personal, ;n con'ormitate cu .tandardele minime de calitate ale .erviciului. .tructura, statele de 'uncii 7i 'i7ele de post ale personalului .erviciului s;nt apro"ate de prestatorul de serviciu, ;n con'ormitate cu scopul 7i o"iectivele acestuia, precum 7i prevederile legislaiei. 52. Asistena 7i suportul "ene'iciarilor .erviciului s;nt e'ectuate de ctre managerul de ca/, coordonatorul ec8ipei mo"ile, asistentul social, psi8ologul, Finetoterapeutul i alt personal speciali/at din comunitate, dup ca/, ;n con'ormitate cu planul individuali/at de asisten 7i .tandardele minime de calitate ale .erviciului. 5#. =restatorul de serviciu anga<ea/ personalul ;n "a/a contractului individual de munc sau a contractului de prestri servicii, dup ca/. 54. =ersonalul .erviciului activea/ dup un program ce corespunde cu planul individuali/at de asisten a "ene'iciarilor. 55. .tructura teritorial de asisten social e'ectuea/ supervi/area activitii managerului de ca/ 7i a personalului .erviciului con'orm prevederilor %anagementului de ca/. 5-. .tructura teritorial de asisten social are o"ligaia de a promova, de a 'acilita 7i de a asigura 'ormarea pro'esional iniial 7i continu cu privire la asistena 7i suportul "ene'iciarilor admi7i ;n .erviciu 7i legislaia ;n domeniu, destinate managerilor de ca/ 7i personalului .erviciului. 57. >ormarea pro'esional va 'i organi/at ;n "a/a curriculumului uni'icat, apro"at de %inisterul %uncii, =roteciei .ociale 7i >amiliei pentru de/voltarea competenelor pro'esionale teoretice 7i practice 7i ;nvarea metodelor 7i te8nicilor noi de lucru cu "ene'iciarii .erviciului. 5,. =ersonalul .erviciului are o"ligaia de a avea o atitudine atent ;n relaiile cu "ene'iciarul 7i persoanele implicate ;n procesul de inclu/iune a acestuia 7i ;ndatorirea de a-7i e9ercita cu operativitate 7i e'icien atri"uiile sta"ilite prin 'i7a de post. -ec)iu"ea a 7.a Co!pe#e")ele per*o"alului i!plica# 1" pre*#area -erviciului 5). 5c8ipa multidisciplinar de speciali7ti reparti/ea/ ca/ul "ene'iciarului managerului de ca/, care ;i e9ercit atri"uiile con'orm prevederilor %anagementului de ca/. -0. Coor%o"a#orul -erviciului este responsa"il de6 1* conducerea ec8ipei mo"ile, monitori/;nd /ilnic activitatea acesteiaC 2* organi/area activitii personalului care prestea/ .erviciul, con'orm 'i7elor postuluiC #* plani'icarea i organi/area administrrii tuturor resurselor 'inanciare 7i materiale ale ec8ipei mo"ile 7i 'uncionarea acesteia ;n concordan cu .tandardele minime de calitate ale .erviciuluiC 7

4* organi/area instruirii persoanelor implicate ;n procesul de inclu/iune a "ene'iciarului re'eritor la asistena, ;ngri<irea 7i includerea acestuia ;n societateC 5* inerea 7i actuali/area evidenei "ene'iciarilor .erviciuluiC -* asigurarea cola"orrii personalului .erviciului cu ali speciali7ti, instituii, organi/aii sau alte grupuri de suport comunitar ;n asistena 7i suportul special al "ene'iciaruluiC 7* coordonarea activitii sale cu managerul de ca/ i prestatorul de serviciu ;n scopul lurii deci/iilor cu privire la interveniile ec8ipei mo"ileC ,* pre/entarea prestatorului de serviciu a in'ormaiilor, 'ormularelor 7i rapoartelor privind activitatea ec8ipei mo"ile precum 7i starea 7i situaia "ene'iciarilor admi7i ;n .erviciuC )* identi'icarea resurselor suplimentare pentru activitatea .erviciului. -1. n activitatea sa, coordonatorul ec8ipei mo"ile se conduce de actele normative 7i legislative, dispo/iiile autoritilor pu"lice centrale 7i locale, de pre/entul (egulament 7i .tandardele minime de calitate ale .erviciului. -2. A*i*#e"#ul *ocial al -erviciului este responsa"il de6 1* ela"orarea 7i implementarea, con'orm pre/entului (egulament a planului individuali/at de asisten al "ene'iciaruluiC 2* ;nregistrarea interveniilor privind 'iecare "ene'iciar ;ntr-un registruC #* satis'acerea necesitilor de asisten 7i suport a "ene'iciaruluiC 4* asistena "ene'iciarului pentru a accesa 7i valori'ica resursele 7i 'acilitile comunitiiC 5* crearea de grupuri de suport pentru "ene'iciar la nivel de comunitateC -* optimi/area relaiilor dintre "ene'iciarii 7i 'amilia acestuia 7i relaiile lui cu comunitateaC 7* in'ormarea "ene'iciarului 7i a 'amiliei acestuia cu privire la drepturile sociale 7i serviciile sociale disponi"ile ;n teritoriuC ,* instruirea iniial a persoanelor implicate ;n procesul de inclu/iune a "ene'iciarului .erviciului re'eritor la asistena 7i ;ngri<irea acestuia 7i includerea lui ;n societateC )* spri<inul 7i asistena pentru re/olvarea unor situaii de cri/ a "ene'iciaruluiC 10* re'erirea "ene'iciarului ctre alte serviciiC 11* pre/entarea rapoartelor de activitate. -#. P*i+olo ul -erviciului este responsa"il de6 1* ;nregistrarea interveniilor privind 'iecare "ene'iciar ;ntr-un registruC 2* depistarea situaiile con'lictuale generate de pre/ena "ene'iciarului ;n 'amilie 7i de constr;ngerile impuse de starea de sntate a "ene'iciaruluiC #* organi/area de activiti de consiliere a 'amiliei pentru reducerea riscului de a"andon 7i instituionali/are 7i implicarea 'amiliei ;n programul de recuperareC 4* optimi/area 7i armoni/area relaiilor dintre "ene'iciar 7i 'amilia acestuia 7i a relaiilor acestuia cu comunitateaC 5* e'ectuarea o"servaiilor psi8ologice asupra mediului social 7i 'amilial al "ene'iciarului .erviciuluiC -* ela"orarea de teste, c8estionare pentru "ene'iciar 7i 'amilia acestuia, precum 7i pentru alte persoane implicate ;n procesul de inclu/iune a "ene'iciarului. -4. 8i"e#o#erapeu#ul -erviciului este responsa"il de6 1* ;nregistrarea interveniilor privind 'iecare "ene'iciar ;ntr-un registruC 2* evaluarea medical a "ene'iciarului .erviciului 7i acordarea asistenei medicale de recuperare la domiciliu a acestuiaC #* prestarea serviciilor de FinetoterapieC 4* pregtirea persoanelor implicate ;n procesul de inclu/iune a "ene'iciarului pentru a ;nsu7i te8nicile speci'ice interveniilor de recuperare 7i des'7urarea activitilor de 'amiliari/are a acestora cu metodele de ;ngri<ire. -5. n vederea reali/rii competenelor sale 'uncionale, ec8ipa mo"il implic i alt personal ;n prestarea .erviciului reieind din necesitile "ene'iciarilor. -ec)iu"ea a 9.a Mo%ul %e (i"a")are a -erviciului --. .erviciul este 'inanat din urmtoarele surse6 1* "ugetele unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, "ugetul central al unitii teritoriale autonome 0gu/ia, dup ca/C ,

2* mi<loace specialeC #* alte surse, con'orm legislaiei. -7. &"inerea mi<loacelor speciale se e'ectuea/ ;n "a/a acordului sau a contractului ;nc8eiat, dup ca/, cu autoritile pu"lice locale de nivelul al doilea, ori cu prestatorii privai de servicii con'orm prevederilor Legii nr. 12# din 1,.0-.2010. -,. .alari/area personalului .erviciului se e'ectuea/ con'orm legislaiei, ;n "a/a devi/ului de c8eltuieli al .erviciului, apro"at de ctre prestatorul .erviciului. A"e:a "r; 0 la Re ula!e"#ul.ca%ru %e or a"i&are 'i (u"c)io"are a -erviciului *ocial Ec+ipa !obil, I"(or!a)ia pe care #rebuie *, o co")i", %o*arul per*o"al al be"e(iciarului 1. Eosarul personal al "ene'iciarului conine urmtoarele in'ormaii 7i documente6 1* :ererea ;n scris a "ene'iciarului cu capacitate deplin de e9erciiu prin care acesta solicit prestarea .erviciului sau cererea repre/entantului legal al "ene'iciarului ;n ca/ul "ene'iciarului minor ori declarat incapa"il de instana de <udecatC 2* Eeci/ia autoritii pu"lice locale privind instituirea tutelei, ;n ca/ul depunerii cererii de repre/entantul legal a "ene'iciaruluiC #* :opia actelor de identitate al "ene'iciaruluiC 4* :opia certi'icatului de invaliditate al "ene'iciaruluiC 5* 5valuarea iniial completat 7i semnat de asistentul social 7i speciali7tii de re'erin care au e'ectuat-oC -* 59tras B copie din cartela medical a "ene'iciaruluiC 7* >ormularul de evaluare comple9 al "ene'iciaruluiC ,* =lanul individuali/at de asisten al "ene'iciaruluiC )* Acordul de cola"orare ;nc8eiat de "ene'iciar ori repre/entantul legal cu :oordonatorul .erviciuluiC 10* (apoartele de ree9aminare a planului individuali/at de asisten a "ene'iciarului 7i procesele ver"ale ale 7edinelor respectiveC 11* (ecomandrile managerului de ca/ 7i 'i7ele de evaluare a "ene'iciarului, ;ntocmite de personalul .erviciului din cadrul prestatorilor de serviciu ;n urma vi/itelor la "ene'iciar. A"e:a "r; 2 la Re ula!e"#ul.ca%ru %e or a"i&are 'i (u"c)io"are a -erviciului *ocial Ec+ipa !obil, Cri#eriile %e a%!i#ere a be"e(iciarilor 1" -erviciu %e c,#re ec+ipa !ul#i%i*cipli"ar, %e *peciali'#i 1. 5c8ipa multidisciplinar de speciali7ti va lua ;n consideraie urmtoarele criterii de admitere a "ene'iciarilor ;n .erviciu6 1* ;ncadrarea ;n grad de di/a"ilitate accentuat sau severC 2* riscul ;nalt de a"andon 7i instituionali/areC #* pre/ena acordului scris al "ene'iciarului sau a repre/entantului legal al acestuia cu re'erin la prestarea .erviciului i a 'amiliei "ene'iciarului, altor persoane implicate ;n procesul de inclu/iune a acestuia, dup ca/C 4* documentarea de ctre asistentul social comunitar al pro'ilului "ene'iciarului ;n con'ormitate cu %anagementul de ca/. 2. n urma e9aminrii criteriilor de corespundere, ec8ipa multidisciplinar de speciali7ti va emite o deci/ie prin care6 1* recomand "ene'iciarul pentru prestarea .erviciuluiC 2* recomand "ene'iciarul pentru prestarea .erviciului, dar condiionat, cu scopul 'inali/rii unor proceduri suplimentare de investigaieC #* re'u/ prestarea de .erviciu "ene'iciaruluiC 4* recomand "ene'iciarului alte servicii. )

Ane9a nr. 2 la 1otr;rea 0uvernului nr. ___ din ________ 2011 -#a"%ar%ele !i"i!e %e cali#a#e pe"#ru -erviciul *ocial Ec+ip, !obil, Capi#olul I Di*po&i)ii e"erale 1. n sensul pre/entelor .tandarde minime de calitate pentru .erviciul social 5c8ip mo"il $;n continuare D .erviciu* s;nt utili/ate urmtoarele noiuni6 1* Standarde minime de calitate pentru Serviciul social Echip mobil D norme o"ligatorii, a cror aplicare garantea/ un minim de calitate a serviciilor ;n domeniu $;n continuare D .tandarde minime de calitate*C 2* manualul operaional al Serviciului D g8id apro"at de %inisterul %uncii, =roteciei .ociale 7i >amiliei, care conine proceduri, instrumente de lucru 7i modele de documente cu menirea de a a<uta managerul de ca/, speciali7tii ;n domeniu 7i prestatorul de servicii s preste/e e'icient .erviciul. Capi#olul II Acce*ul la -erviciu I"(or!area $ *#a"%ar%ul 0 2. =restatorul de serviciu des'7oar activitatea de in'ormare 7i de promovare a .erviciului, inclusiv ;n 'orme accesi"ile persoanelor cu di/a"iliti medii sau severe 7i pu"licului interesat, ;n 'uncie de nivelul de ;nelegere al acestora. #. =restatorul de serviciu6 1* pune la dispo/iia populaiei, ;n condiiile legii, materiale in'ormative actuali/ate la /i $materiale tiprite, ;nregistrri audio-video etc.* privind speci'icul .erviciuluiC 2* asigur pre/ena ;n materialele in'ormative a datelor accesi"ile, actuali/ate cu re'erire la principiile de organi/are a .erviciului, scopul 7i o"iectivele acestuia, condiiile de eligi"ilitate a solicitanilor .erviciului, resursele, cali'icarea personalului, termenii acordului de cola"orare semnat cu :oordonatorul .erviciului 7i procedura de soluionare a pl;ngerilorC #* organi/ea/ ;nt;lniri cu alte servicii sociale, de educaie, de sntate, repre/entani ai autoritilor pu"lice locale, asociaii o"7te7ti, ;n vederea in'ormrii cu privire la activitatea .erviciului, "ene'iciile o'erite, criteriile de 'uncionare a serviciilor, tipologia "ene'iciarilor pentru care este destinat .erviciul etc. A%!i#erea *olici#a")ilor 1" -erviciu $ *#a"%ar%ul 2 4. Admiterea ;n .erviciu este reali/at ;n "a/a cererii solicitantului de servicii sociale sau a repre/entantului legal al acestuia, dup ca/, dup evaluarea iniial 7i evaluarea comple9 a solicitantului. 5. =restatorul de serviciu va accepta noi "ene'iciari numai ;n limita capacitii sale de a o'eri servicii de calitate, con'orm .tandardelor minime de calitate. -. =rocedura de admitere ;n .erviciu tre"uie s preci/e/e6 actele care tre"uie s ;nsoeasc cererea de prestare a .erviciului, criteriile de eligi"ilitate a "ene'iciarilor, cine ia deci/ia de admitereBre'u/ de prestare a .erviciului, modul ;n care se consemnea/ deci/ia, modalitatea de contestare a deci/iei. 7. Asistentul social comunitar care activea/ ;n teritoriul primriei ;n a crei ra/ teritorial se a'l domiciliul, locul de trai sau locul de a'lare al solicitantului, ;mpreun cu speciali7tii de re'erin 7i ;n conlucrare cu 'amilia 7i alte persoane implicate ;n procesul de inclu/iune a acestuia, e'ectuea/ o evaluare iniial a 'iecrui solicitant 7i ;ntocme7te un raport de evaluare iniial. ,. n ca/urile ;n care se sta"ile7te necesitatea recomandrii de servicii sociale solicitantului, asistentul social comunitar desc8ide ca/ul acestuia cu acordul .pecialistul ;n pro"lemele persoanelor cu di/a"iliti i ;n etate $;n ca/ul "ene'iciarilor aduli* sau .pecialistul ;n pro"lemele 'amiliei cu copii ;n 10

situaie de risc $;n ca/ul "ene'iciarilor copiii* din cadrul structurii teritoriale de asisten social 7i ;ncepe evaluarea comple9 a ca/ului. ). 5valuarea comple9 se e'ectuea/ ;n cola"orare cu speciali7ti ;n domeniu din cadrul ec8ipei multidisciplinare $asistent social comunitar, lucrtor social, medic de 'amilie, educator, pedagog, psi8olog, psi8iatru, logoped etc.* cu participarea o"ligatorie a solicitantului 7i a celor care ;l ;ngri<esc 7i ;i o'er suport $dac solicitantul dore7te acest lucru*. Aceasta implic vi/ite la domiciliu 7i 7edine ale speciali7tilor ;n domeniu, comune sau separate de solicitant. 10. >ormularul de evaluare comple9 a solicitantului include in'ormaii despre situaia acestuia, ;n 'uncie de v;rsta acestuia $copil, adult*, ;n con'ormitate cu %anagementul de ca/ 7i constituie temeiul recomandrilor de admitere ;n .erviciu. 11. %anagerul de ca/ asigur reevaluarea comple9 a "ene'iciarului pentru revi/uirea planului individuali/at de asisten, atunci c;nd apar modi'icri semni'icative ale strii lui psi8o'i/ice ori sociale, precum 7i la suspendarea ori ;ncetarea prestrii .erviciului. 12. >ormularele de evaluareBreevaluare comple9 s;nt ane9ate la dosarul solicitantului B"ene'iciarului. Eatele s;nt pstrate ;n regim de con'idenialitate, con'orm prevederilor legale. 1#. .olicitantulB"ene'iciarul sau repre/entantul legal al acestuia, dup ca/, are acces la raportul de evaluare iniial, precum 7i la 'ormularul de evaluare comple9 a acestuia. Pla"ul i"%ivi%uali&a# %e a*i*#e"), $ *#a"%ar%ul 3 14. .erviciul asigur o plani'icare individuali/at a serviciilor pentru 'iecare "ene'iciar prin ela"orarea 7i implementarea unui plan individuali/at de asisten. 15. =lanul individuali/at de asisten se ela"orea/ ;n "a/a evalurii iniiale 7i evaluriiBreevalurii comple9e a ca/ului "ene'iciarului. 1-. La ela"orarea planului individuali/at de asisten particip ec8ipa multidisciplinar $asistent social comunitar, lucrtor social, medic de 'amilie, educator, pedagog, psi8olog, psi8iatru, logoped etc.* 7i speciali7tii .erviciului. =rocesul de ela"orare a planului individuali/at de asisten implic vi/ite la domiciliu 7i consultane ale speciali7tilor ;n cadrul edinelor de plani'icare a interveniei, comune sau separate de "ene'iciar 7i repre/entantul su legal, dup ca/. 17. =lanul individuali/at de asisten sta"ile7te o"iectivele ce tre"uie atinse ;n perioada prestrii .erviciului, 'actorii care determin vulnera"ilitatea "ene'iciarului 7i care tre"uie ;nlturai, aciunile ce tre"uie ;ntreprinse 7i ;n ce interval de timp, serviciile asigurate "ene'iciarului pe perioada acordrii .erviciului, precum 7i persoanele implicate ;n reali/area planului individuali/at de asisten. 1,. =lanul individuali/at de asisten include programe de recuperare 7i $re*sociali/are a "ene'iciarului, de instruire a persoanelor implicate ;n procesul de inclu/iune social a "ene'iciarului, necesare pentru atingerea autonomiei ma9im posi"ile a acestuia. 1). =lanul individuali/at de asisten speci'ic, de asemenea, condiiile ;n care se va e'ectua ;ncetarea sau suspendarea prestrii .erviciului, individual pentru 'iecare "ene'iciar. 20. (esponsa"ilitatea coordonrii serviciilor incluse ;n planul individuali/at de asisten revine unui manager de ca/, anga<at de ctre autoritatea administraiei pu"lice locale de nivelul al doilea. 21. n ca/ul ;n care "ene'iciarul necesit 7i alte servicii dec;t cele pe care le poate asigura .erviciul, acestea pot 'i acordate de ali prestatori de servicii sau instituii din comunitate 7i vor 'i incluse ;n planului individuali/at de asisten. 22. =lanul individuali/at de asisten constituie "a/a acordului de cola"orare semnat ;ntre :oordonatorul .erviciului i "ene'iciar sau repre/entantul legal al acestuia. 2#. Acordul de cola"orare determin ;n scris o"iectivele sta"ilite de managerul de ca/ ;n cadrul planului individuali/at de asisten, o"ligaiile "ene'iciarului 7i ale repre/entantului legal, dup ca/, 7i ale managerului de ca/ privind implementarea planului individuali/at de asisten 7i durata implementrii acordului. 24. %anagerul de ca/ este responsa"il de monitori/area implementrii planului individuali/at de asisten al "ene'iciarului .erviciului. 25. =lanul individuali/at de asisten este revi/uit oric;nd este necesar, ;n 'uncie de nevoile individuale ale "ene'iciarului, ;ns o"ligatoriu dup prima lun 7i la trei luni de la admiterea "ene'iciarului ;n .erviciu.

11

Acor%ul %e colaborare *e!"a# cu be"e(iciarul *au repre&e"#a"#ul le al al ace*#uia $ *#a"%ar%ul 4 2-. =restatorul de serviciu asigur "ene'iciarului serviciile necesare, ;n "a/a unui acord de cola"orare ;nc8eiat ;n condiiile legii cu "ene'iciarul sau repre/entantul legal al acestuia, dup ca/. 27. Acordul speci'ic serviciile de asisten 7i suport asigurate de prestatorul de servicii pentru ;ndeplinirea o"iectivelor sta"ilite ;n planul indviduali/at de asisten 7i o"ligaiile prilor. Acordul poate 'i modi'icat ulterior ;n condiiile legii, ;n 'uncie de revi/uirea planului indviduali/at de asisten al "ene'iciarului. 2,. %anagerul de ca/ supraveg8ea/ concordana termenelor acordului cu speci'icul .erviciului, in;nd cont de toate circumstanele ca/ului acestuia, prevederile (egulamentului .erviciului 7i pre/entelor .tandarde minime de calitate. 2). Acordul este scris ;ntr-o 'orm accesi"il "ene'iciarului sau repre/entantului legal al acestuia dup ca/ 7i este e9plicat acestuia ;ntr-un mod c;t mai clar. #0. ?ene'iciarul sau repre/entantul legal acestuia, dup ca/, prime7te o copie a acordului de cola"orare semnat. & copie a acordului se ane9ea/ la dosarul personal al "ene'iciarului. Ca%rul %e or a"i&are 'i (u"c)io"are al -erviciului $ *#a"%ar%ul 5 #1. =restatorul de serviciu are 7i aplic un (egulament intern de organi/are 7i 'uncionare a .erviciului, con'orm prevederilor (egulamentului D cadru de organi/are 7i 'uncionare a .erviciului social 5c8ip mo"il 7i prevederile legale ;n vigoare. #2. =restatorul de serviciu are 7i aplic un manual operaional al .erviciului, care cuprinde procedurile 7i instrumentele aplicate ;n procesul de 'urni/are a .erviciului ;n vederea ;ndeplinirii o"iectivelor .erviciului $prin admiterea 7i evaluarea solicitantului, reevaluarea "ene'iciarului, plani'icarea serviciilor, asistena 7i suportul "ene'iciarului, soluionarea pl;ngerilor "ene'iciarului ori a persoanelor implicate ;n procesul de inclu/iune social a acestuia privind serviciile prestate, ;ncetarea sau suspendarea prestrii serviciilor etc.*. ##. =restatorul de serviciu se asigur c personalul cunoa7te (egulamentul de organi/are 7i 'uncionare a .erviciului 7i coninutul manualului operaional al .erviciului. #4. =restatorul de serviciu asigur actuali/area, dup necesiti a (egulamentului de organi/are 7i 'uncionare a .erviciului 7i a coninutului manualului operaional al .erviciului. #5. =restatorul de serviciu asigur accesul "ene'iciarului ;ntr-o 'orm adecvat $accesi"il - ;n 'uncie de di/a"ilitate* sau a repre/entantului legal al acestuia la documentele privind organi/area 7i 'uncionarea .erviciului, iar personalul .erviciului are o"ligaia de a transmite "ene'iciarilor aceste in'ormaii. A*i*#e")a 'i *upor#ul be"e(iciarului pe"#ru a#i" erea au#o"o!iei !a:i! po*ibile $ *#a"%ar%ul 6 #-. =restatorul de serviciu o'er "ene'iciarului servicii sigure 7i de calitate. ?ene'iciarul 7i repre/entantul legal al acestuia, dup ca/, precum 7i persoanele implicate ;n procesul de inclu/iune a "ene'iciarului au un rol activ ;n plani'icarea serviciilor 7i ;n sta"ilirea modului ;n care acestea vor 'i reali/ate. #7. ?ene'iciarii s;nt asistai 7i spri<inii la domiciliu de personalul .erviciului pentru a duce o via pe c;t posi"il independent ;n comunitate, ;n con'ormitate cu planul individuali/at de asisten 7i necesitile acestora. #,. &rarul activitilor des'7urate la domiciliul "ene'iciarului sunt sta"ilite de comun acord cu "ene'iciarul sau repre/entantul legal al acestuia. #). &rarul activitilor constituie ane9 la acordul de cola"orare semnat cu "ene'iciarul sau repre/entantul legal al acestuia 7i managerul de ca/C ori de c;te ori se 'ac modi'icri ale orarului, acestea 'ac o"iectul unui act adiional la ane9a acordului respectiv. 40. =restatorul de .erviciu asigur specialitii cu transport con'orm planului de activitate al 5c8ipei %o"ile, ela"orat ;n "a/a planurilor individuali/ate de asisten ale tuturor "ene'iciarilor a'lai ;n asisten. 41. n ca/uri ;n care orarul nu poate 'i respectat de ctre prestatorul de serviciu, acesta are o"ligaia de a contacta, ;n timp util, "ene'iciarul sau repre/entantul legal al acestuia, dup ca/ 7i de a sta"ili, de comun acord, modalitatea de re/olvare a situaiei. 12

42. ?ene'iciarul sau repre/entantul legal al acestuia, dup ca/, are o"ligaia de a anuna prestatorul de serviciu despre orice modi'icare de orar pe care o solicit din motive "ine ;ntemeiate. 4#. .paiul de lucru al .erviciului este asigurat de ctre prestatorul de serviciu cu mi<loace de comunicare $tele'on, 'a9, internet* prin care 'iecare "ene'iciar poate comunica, ;n timp util, cu personalul .erviciului. 44. =restatorul de serviciu asigur monitori/area ;n scop preventiv 7i terapeutic a strii de sntate somatic 7i psi8ic a "ene'iciarilor 7i ;n 'uncie de nevoile individuale evaluate o'er "ene'iciarului 7i persoanelor implicate ;n ;ngri<irea 7i suportul acestuia ;ndrumare, spri<in 7i consiliere pe pro"leme de sntate ale "ene'iciarului, recuperarea "ene'iciarului 7i educaie pentru sntatea "ene'iciarului. 45. =restatorul de serviciu asigur activiti de integrare 'amilial 7i comunitar a "ene'iciarului ;n "a/a planului individuali/at de asisten. 4-. Activitile de integrare 'amilial pot 'i spri<inirea "ene'iciarului ;n meninerea 7i de/voltarea relaiei cu 'amilia, repre/entantul legal, prietenii de 'amilie, in'ormarea 7i consultarea 'amiliei "ene'iciarului atunci c;nd se iau deci/ii importante ;n legtur cu "ene'iciarul, consiliere 7i spri<in psi8ologic 'amiliei ;n vederea reintegrrii 'amiliale a "ene'iciarului. 47. Activitile de integrare comunitar, ;n 'uncie de nevoile individuale ale "ene'iciarilor pot 'i in'ormarea asupra drepturilor 7i o"ligaiilor "ene'iciarului ;n comunitate, interpretare ;n lim"a< mimico-gestual, consiliere <uridic, asisten social, consiliere pentru adaptarea locuinei, utili/area serviciilor comunitii $po7t 7i comunicaii, transport, servicii medicale 7i de recuperare, instituii culturale 7i sportive etc.*. 4,. .peciali7tii .erviciului ;ncura<ea/ 7i spri<in "ene'iciarii s mani'este iniiativ, s-7i organi/e/e 7i s e9ecute, pe c;t posi"il autonom, aciuni 7i activiti cotidiene, 'iind luate toate msurile necesare pentru prevenirea riscurilor. "re i*#rarea 'i p,*#rarea %a#elor $ *#a"%ar%ul 7 4). =restatorul de serviciu aplic politici 7i proceduri scrise de ;nregistrare, utili/are 7i pstrare a datelor a'erente procesului de 'urni/are a serviciilor. 50. nregistrarea 7i ar8ivarea datelor se e'ectuea/ cu promptitudine, ;n con'ormitate cu prevederile legale, normele metodologice sta"ilite 7i manualul operaional al .erviciului. 51. Eosarul personal al "ene'iciarului, cu in'ormaiile 7i documentele speci'icate ;n ane9a nr.1 la (egulamentul D cadru de organi/are 7i 'uncionare a .erviciului social 5c8ipa mo"il se pstrea/ ;n regim de con'idenialitate de ctre prestatorul de serviciu. ?ene'iciarilor sau repre/entanilor legali ai acestora dup ca/, li se asigur acces necondiionat la datele care ;i privesc. 52. =restatorul de serviciu ar8ivea/ datele ;n dosare 7i le pstrea/ ;n condiii de securitate, le actuali/ea/ 7i le utili/ea/ ;n con'ormitate cu prevederile legale. "ce#area 'i *u*pe"%area pre*#,rii -erviciului $ *#a"%ar%ul 9 5#. .erviciul deine 7i aplic o procedur privind ;ncetarea 7i suspendarea prestrii .erviciului atunci c;nd 'urni/area acestuia nu mai este oportun. 54. ncetarea sau suspendarea prestrii .erviciului se e'ectuea/, cu respectarea condiiilor sta"ilite ;n acordul de cola"orare semnat cu managerul de ca/ 7i (egulamentul D cadru de organi/are 7i 'uncionare a .erviciului social 5c8ipa mo"il. 55. :ondiiile de ;ncetare sau de suspendare a prestrii .erviciului s;nt aduse la cuno7tina "ene'iciarului ;ntr-un mod accesi"il pentru acesta sau repre/entantului su legal dup ca/. 5-. n momentul ;ncetrii sau suspendrii prestrii .erviciului, prestatorul de serviciu ;ntocme7te, pentru 'iecare "ene'iciar, 'ia de ;nc8idere a ca/ului ;n care se preci/ea/6 data ;ncetrii sau suspendrii serviciilor, motivele 7i persoana de contact care va putea da relaii despre evoluia ulterioar a "ene'iciarului. 57. =entru 'iecare "ene'iciar prestatorul de serviciu ;ntocme7te un dosar care va conine6 copia 'ormularului uni'icat de evaluareBreevaluare comple9 a "ene'iciarului, copia planului individuali/at de asisten 7i 'oaia de ;ncetare sau suspendare a .erviciului. 59trasul din dosar se ;nm;nea/ ;n copie, cu semntur de primire, "ene'iciarului sau repre/entantului su legal, dup ca/, se trimite ;n copie, cu con'irmare de primire, structurii teritoriale de asisten social, ;n ca/ul prestatorului asociaie o"7teasc 7i se pstrea/ ;n copie ;n ar8iva prestatorului de serviciu. 1#

5,. Eup ;ncetarea sau suspendarea prestrii .erviciului "ene'iciarul poate 'i re'erit de ctre managerul de ca/ ctre un alt serviciu social, ;n 'unciile de necesitile acestuia. 5). +n'ormaia privind ;ncetarea sau suspendarea prestrii .erviciului se ar8ivea/ ;n dosarul "ene'iciarului, ;n regim de con'idenialitate. Capi#olul III Mo"i#ori&area 'i evaluarea -erviciului . -#a"%ar%ul < -0. .erviciul dispune de o procedur e'icient de monitori/are 7i evaluare a acestuia. -1. %anagerul de ca/ monitori/ea/ atingerea o"iectivelor .erviciului prin vi/ite ;n locuina "ene'iciarului. -2. n timpul vi/itelor s;nt colectate urmtoarele in'ormaii6 1* starea sntii 'i/ic 7i psi8ic a "ene'iciaruluiC 2* implementarea planului individuali/at de asistenC #* progresele ;nregistrate de "ene'iciar pe perioada prestrii .erviciuluiC 4* opinia "ene'iciarului cu privire la .erviciul prestat -#. n urma 'iecrei vi/ite de monitori/are, managerul de ca/ ela"orea/ un raport de monitori/are. -4. (aportul de monitori/are include constatrile 7i recomandrile privind implementarea planului individuali/at de asisten, inclusiv necesitatea revi/uirii acestuia 7i oportunitatea continurii prestrii .erviciului. -5. %anagerul de ca/ transmite rapoartele de monitori/are ;ntocmite .pecialistului ;n pro"lemele persoanelor ;n etate i cu di/a"iliti $;n ca/ul "ene'iciarilor aduli* sau .pecialistului ;n pro"lemele 'amiliilor cu copii ;n situaii de risc $;n ca/ul "ene'iciarilor copii* din cadrul structurii teritoriale de asisten social. --. n cadrul evalurii procesului de integrare a "ene'iciarului ;n comunitate .pecialistul ;n pro"lemele persoanelor ;n etate i cu di/a"iliti $;n ca/ul "ene'iciarilor aduli* sau .pecialistul ;n pro"lemele 'amiliilor cu copii ;n situaii de risc $;n ca/ul "ene'iciarilor copii* din cadrul structurii teritoriale de asisten social6 1* e'ectuea/ investigaii 7i colectea/ in'ormaia necesar pentru a sta"ili dac .erviciul prestat "ene'iciarilor continu s corespund o"iectivelor 7i condiiilor de prestare a .erviciuluiC 2* solicit in'ormaii, rapoarte de monitori/are 7i alte documente necesare de la managerul de ca/ 7i speciali7tii care dein in'ormaii re'eritor la procesul de prestare a .erviciului 7i calitatea prestaiei speciali7tilor .erviciuluiC #* solicit 7i ia ;n considerare opinia "ene'iciarilor 7i a persoanelor implicate ;n ;ngri<irea acestora privind .erviciul prestatC 4* se conduce de setul de indicatori de per'orman pentru evaluarea re/ultatelor procesului de 'urni/are a .erviciului, speci'icate ;n ane9a nr. 1 la pre/entele .tandarde minime de calitate. -7. =restatorul de serviciu reali/ea/ activiti de raportare, pu"licare, diseminare a re/ultatelor prestrii .erviciului con'orm normelor legale 7i (egulamentului de organi/are 7i 'uncionare a .erviciului. -,. =restatorul de serviciu ;naintea/ raportul su anual de activitate structurii teritoriale de asisten social. Capi#olul IV Re*ur*e u!a"e A" a=area per*o"alului $ *#a"%ar%ul 0> -). .erviciul dispune de o structur 7i de state de personal ;n concordan cu scopul 7i o"iectivele sale. 70. (esursele umane corespund cerinelor pentru des'7urarea e'icient a procesului de prestare a .erviciului 7i se sta"ilesc ;n "a/a necesitilor "ene'iciarilor .erviciului. 71. @umrul personalului se sta"ile7te 7i se revi/uie7te periodic de prestatorul de serviciu, pentru a rspunde dinamicii cerinelor "ene'iciarilor. 72. =ersonalul .erviciului activea/ dup un orar ;n corespundere cu planul individuali/at de asisten al "ene'iciarului. 7#. =restatorul de serviciu ine o eviden clar a reparti/rii personalului .erviciului la domiciliul "ene'iciarilor, ;n con'ormitate cu orarul presta"ilit. (eparti/area personalului se e'ectuea/ ;ntr-o manier 'le9i"il, pentru a asigura continuitatea procesului de 'urni/are a serviciilor 7i respectarea .tandardelor minime de calitate. 14

74. =entru 'iecare po/iie de personal e9ist o 'i7 a postului, ;n care s;nt prev/ute rolul 7i responsa"ilitile anga<atului $cali'icare, e9perien, a"iliti pro'esionale, caliti morale etc.*, precum i o lista a indicatorilor de evaluare a per'ormanelor specialistului. 75. >i7ele postului s;nt corelate cu scopul 7i o"iectivele .erviciului. >iecare anga<at are cali'icarea, competena, e9periena 7i calitile solicitate de 'i7a postului. 7-. >iecare anga<at are o"ligaia de a cunoa7te 7i de a respecta prevederile 'i7ei postului pe care ;l ocup. 77. :oordonatorul ec8ipei mo"ile are o"ligaia de a asigura respectarea .tandardelor minime de calitate de ctre speciali7tii .erviciului. 7,. =restatorul de serviciu poate s recrute/e voluntari ;n "a/a unui contract de voluntariat 7i a unui program de voluntariat. !oluntarii nu pot prelua responsa"ilitile personalului remunerat al .erviciului. 7). !oluntarii care ;7i o'er serviciile nu sunt remunerai 'inanciar sau material de ctre "ene'iciarii .erviciului sau prestatorul de serviciu. ,0. =restatorul de serviciu ine un registru de eviden a voluntarilor, care include datele personale ale 'iecrui voluntar, numrul contractului de voluntariat, numrul orelor prestate ;n calitate de voluntar 7i persoana responsa"il de supervi/area voluntarului ;n cadrul prestrii .erviciului. I"*#ruirea per*o"alului $ *#a"%ar%ul 00 ,1. ?ene'iciarii .erviciului s;nt deservii de un personal care se per'ecionea/ permanent din punct de vedere pro'esional. ,2. Anga<aii 7i voluntarii .erviciului particip la cursuri de instruire, pentru a do";ndi a"ilitile 7i cuno7tinele necesare, ;n scopul o'eririi serviciilor de calitate 7i sporirii nivelului lor de competene pro'esionale. ,#. =ersonalul .erviciului cunoa7te 7i respect drepturile "ene'iciarilor .erviciului. ,4. =ersonalul .erviciului cunoa7te particularitile individuale legate de tipul 7i gradul de di/a"ilitate a "ene'iciarului, ast'el ;nc;t s poat sta"ili o comunicare 7i relaii adecvate cu ace7tia 7i persoanele implicate ;n ;ngri<irea lui. ,5. =ersonalul .erviciului este instruit s in'orme/e ;n termenul cel mai scurt coordonatorul ec8ipei mo"ile 7i repre/entantul legal dup ca/ ;n legtur cu toate incidentele deose"ite petrecute ;n procesul de 'urni/are a serviciilor ctre "ene'iciar. @oti'icrile e'ectuate 7i msurile ;ntreprinse pentru re/olvarea incidentelor noti'icate sunt consemnate de personalul .erviciului ;n dosarul "ene'iciarului. ,-. :oordonatorul ec8ipei mo"ile are o"ligaia de a se per'eciona continuu, at;t din punct de vedere managerial c;t 7i ;n ceea ce prive7te cunoa7terea pro"lematicii persoanelor cu di/a"iliti. ,7. .tructura teritorial de asisten social6 1* plani'ic instruirea pro'esional iniial 7i continu a personalului .erviciului, ;n "a/a curriculumului uni'icat, apro"at de %inisterul %uncii, =roteciei .ociale 7i >amiliei ;n con'ormitate cu o"iectivele 7i standardele .erviciuluiC 2* identi'ic oportunitile de per'ecionare a personalului .erviciului ;n vederea cre7terii competenelor pro'esionale ale acestuiaC #* ela"orea/ periodic propuneri privind programele de instruire a asistenilor sociali comunitari 7i speciali7tilor .erviciului, con'orm necesitilor de instruire identi'icate, politicilor, "unelor practici 7i studiilor ;n domeniuC 4* ine evidena instruirilor de care a "ene'iciat personalul .erviciului.

15

A"e:a "r; 0 la -#a"%ar%ele !i"i!e %e cali#a#e pe"#ru -erviciul *ocial Ec+ipa !obil, I"%ica#ori %e per(or!a"), pe"#ru *erviciul *ocial Ec+ipa !obil, I"%ica#ori ca"#i#a#ivi? 1* @r. total de speciali7ti care prestea/ servicii ;n cadrul ec8ipei mo"ileC 2* @r. total de "ene'iciari recomandai pentru serviciile ec8ipei mo"ileC #* @r. ca/urilor ;n proces de asisten a ec8ipei mo"ileC 4* G din nr. total de "ene'iciari sau repre/entani legali ai "ene'iciarilor care au re'u/at serviciile ec8ipei mo"ileC 5* @r. mediu de ore de asisten acordate de ctre ec8ipa mo"il unui "ene'iciarC -* @r. mediu ore de asisten acordate de 'iecare specialist ;n parte unui "ene'iciarC 7* @r. mediu de speciali7ti care acord asisten unui "ene'iciarC ,* G planurilor individuali/ate de asisten implementateC )* @r. minimB ma9imB mediu de /ile acordat de ctre ec8ipa mo"il unui "ene'iciarC 10* @r. minimB ma9imB mediu de servicii o'erite unui "ene'iciar $logopedice, educaionale, Finetoterapeutice, de asisten social, ocupaionale, medicale etc.*C 11* G localiti din raion B municipiu acoperite de ec8ipa mo"ilC 12* G de "ene'iciari direci asistai de ec8ipa mo"il care accesea/ prestaii socialeC 1#* G de "ene'iciari direci asistai de ec8ipa mo"il, care accesea/ servicii medicale, educaionale, sociale, alteleC 14* G de ca/uri de prevenire a a"andonului din cele cu risc de a"andon ;n urma prestrii serviciilor ec8ipei mo"ileC 15* G de "ene'iciari deservii de ctre ec8ipa mo"il, care au un grup de suport la nivel de comunitate $rude, prieteni, repre/entani ai instituiilor6 7coal, primrie, centrul medicilor de 'amilie, &@0 etc.*C 1-* G persoane instruite de ctre ec8ipa mo"il, care se implic ;n ;ngri<irea 7i suportul "ene'iciarilor .erviciului $masa<, de/voltarea a"ilitilor de autoservire, activiti instructiv-educative etc.*C 17* G de "ene'iciari re'erii de ctre ec8ipa mo"il altor servicii socialeC 1,* @r. ca/urilor ie7ite din asistena ec8ipei mo"ileC 1)* @r. mediu de /ile de la ;nregistrarea 7i respectiv de la re'erirea ca/ului ctre ec8ipa mo"il 7i p;n la prestarea primului serviciu "ene'iciarului respectiv de ctre ec8ipa mo"ilC 20* :ostul mediu al serviciilor prestate unui "ene'iciar de ctre ec8ipa mo"il. I"%ica#ori cali#a#ivi? 1* 0radul de satis'acie al "ene'iciarilor sau al repre/entanilor legali ai "ene'iciarilor, dup ca/, 7i al persoanelor care locuiesc cu "ene'iciarii cu privire la serviciile ec8ipei mo"ileC 2* =rogresele ;nregistrate de "ene'iciari ;n urma interveniei ec8ipei mo"ileC #* G din repre/entanii legali ai "ene'iciarilor 7i persoane care locuiesc cu "ene'iciarii, care consider c ;n urma prestrii serviciilor ec8ipei mo"ile relaia lor cu "ene'iciarul direct $copil sau adult cu di/a"iliti* s-a ;m"untit.

1-

Calculele estimative pentru organizarea i funcionarea serviciului social Echipa Mobila pentru 30 persoane/lunar Spor pentru vechime

Cheltuieli curente ! Cheltuieli administrative ! $ersonalul a. Coordonator d. Plai sociale (asigurare medicala si sociala) !' Cheltuieli operaionale a. rec i!ite de "irou si o"iecte de u! gos#od$resc ". c$ri si ediii #eriodice !3 )ntreinere transport a. re#araii curente ". com"usti"il c. re(i!ia te nica, asigurare anuala, ta)a rutiera '! Cheltueli directe prestare serviciu '! $ersonalul a. *inetotera#eut ". Psi olog c. +sistent social d. Plai sociale (asigurare medicala si sociala) '!'! +iteratura, jocuri si jucrii '!3 Medicamente -i materiale de pansament ./.A+

categoria salarizare

pe luna/lei

coeficient

Ajutor material

numr de uniti

16

900

20%

900

1 26,5

total pe an/lei " ##3 % &33 13 860 3 673 ( "00 % 800 2 000

%00 a"onarea &c$ri litre/luna 21 2%0 Pre' litru 80,00 16,00 #iese 3000 cauciucuri 1200

12

16 13 1% 51.85' luna %,93

990 98% 980

1,1 1,2 1,1

20% 20% 20%

990 98% 980

30,%2

1%9,97

1 1 1 26,5 2%0 2%0

&% 0 9%80 %6080 1550 *(' (3 &'& 16 %3% 17 515 16 268 13 308 ' ### 3& **3 *3 #0&

0ota1 costurile privind literatura, jocuri, jucrii, medicamente au fost preluate din 23 &'0/'00(, celelalte cheltuieli sunt fi4ate reie ind din practica de activitate a centrelor de zi si de plasament! CCost "ene,'an *(%0 lei

17

No#a i"(or!a#iv, la proiec#ul +o#,r1rii Guver"ului @Cu privire la aprobarea Re ula!e"#ului $ ca%ru %e or a"i&are 'i (u"c)io"are a *erviciului *ocial Ec+ip, !obil, 'i a -#a"%ar%elor !i"i!e %e cali#a#eA @ecesitatea apro"rii proiectului de 8otr;re a 0uvernului cu privire la apro"area (egulamentului D cadru de organi/are 7i 'uncionarea a serviciului social 5c8ip mo"il 7i a .tandardelor minime de calitate ;7i gse7te considerentele ;n lipsa reglementrii unui asemenea tip de serviciu social speciali/at, care s o'ere asisten social 7i suport la domiciliul persoanelor cu di/a"iliti 7i totodat consiliere 7i suport persoanelor implicate ;n procesul de inclu/iune a acestora. & dat apro"at, proiectul va crea un cadru <uridic 7i practic de spri<in 7i inclu/iune social a copiilor 7i adulilor cu di/a"iliti, un cadru de oportuniti egale cu ceilali mem"ri ai societii de a tri ;n comunitate. Av;nd drept scop prevenirea instituionali/rii persoanelor cu di/a"iliti, ;n practic, prevederile respective vor contri"ui la spri<inirea acestora ;ntr-un mediu comunitar, la 'acilitarea inclu/iunii sociale prin prestarea di'eritor servicii la domiciliu $medicale, psi8ologice, educaionale, de asisten social, etc.*, ;n dependen de necesitile persoanei. Apro"area proiectului 8otr;rii 0uvernului va asigura respectarea principiului coerenei legislative ;n domeniu. =revederile proiectului de 8otr;re s;nt ;n concordan cu aciunea nr. 45# din =lanul de ac iuni al 0uvernului pentru anii 2011-2014, reglementrile speci'ice ale .trategiei @aionale de Ee/voltare 200,-2011 7i ;n special cu prioritatea 4.4 HAsigurarea inclu/iunii 7i proteciei sociale la un nivel mai ;naltI prin de/voltarea 7i diversi'icarea serviciilor sociale, ;n con'ormitate cu necesitile comunitare. n aceea7i ordine de idei prevederile proiectului de 8otr;re propus vor asigura reali/area o"iectivelor .trategiei de inclu/iune social a persoanelor cu di/a"iliti $2010-201#*1. Acesta constituie un document de politici sectoriale, orientat inclusiv spre reintegrarea persoanelor cu di/a"iliti ;ntr-un mediu comunitar. =roiectul 8otr;rii iniiate decurge, de asemenea, din prevederile constituionale 7i alte trei acte legislative de domeniul proteciei sociale a persoanelor cu di/a"iliti 7i anume prevederile art. 47 7i 51 din :onstituia (epu"licii %oldova 7i prevederile ce in de crearea, de/voltarea 7i acordarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu di/a"iliti din Legea privind protecia social a invali/ilor nr. ,21- ++ din 24.12.2001, Legea asistenei sociale nr. 547- ! din 25.12.200# 7i Legea cu privire la serviciile sociale nr. 12# din 1,.0-.2010.
1

Apro"at prin Legea nr. 1-) din 0).07.2010.

1,

Argumentul de "a/ ;n crearea serviciului re/id ;n o"iectivul sistemului de protecie social de a com"ina c;t mai e'icient prestaiile sociale cu servicii, care au scopul de a modela sc8im"ri de calitate ;n viaa 'amiliilor cu persoane cu di/a"iliti. Accesul cetenilor la servicii sociale comunitare este responsa"ilitatea sistemului de protecie social, acesta av;nd o"ligaia de a acorda o atenie sporit serviciilor inaccesi"ile ;n anumite comuniti. Av;nd ;n vedere 'aptul c speciali7ti pentru rea"ilitarea persoanelor cu di/a"iliti nu sunt disponi"ili ;n 'iecare comunitate, i ;n special ;n cele rurale, serviciile mo"ile, care s a<ung la "ene'iciar au devenit eseniale. 5c8ipa mo"ila va asigura "ene'iciarilor spri<in pentru participare activ la nivel de comunitate, promovarea unei imagini po/itive a "ene'iciarilor ;n societate, recuperare 7i rea"ilitare, cre7terea gradului de independen personal pJn la atingerea autonomiei ma9im posi"ile. Lu;nd ;n considerare recomandrile organi/aiilor internaionale 7i te9tul conveniilor 7i tratatelor internaionale din care decurg anga<amente (epu"licii %oldova, care vi/ea/ spectrul de pro"leme legate de inclu/iunea social 7i de/voltarea persoanelor cu di/a"iliti, considerm oportun constatarea compati"ilitii proiectului 8otr;rii 0uvernului cu prevederile :onveniei &@K privind drepturile persoanelor cu di/a"iliti.2 :onsiderm c apro"area proiectului va contri"ui la ;ndeplinirea anga<amentelor asumate prin :onvenie ;n domeniul crerii unui cadru <uridic adecvat proteciei drepturilor persoanelor cu di/a"iliti la inclu/iune social, necesar asigurrii acestora cu ma9imum de autonomie, de/voltrii potenialului lor 'i/ic, mintal, social 7i pro'esional 7i reali/rii integrrii 7i participrii ;n toate aspectele vieii. Anali/a gradului de aliniere a proiectului la standardele comunitare a politicii sociale constat con'ormitatea acestora cu cadrul legal general al K5 ;n domeniul antidiscriminrii, dat de art. 2 7i 1# ale 2ratatului de la (oma 7i art. 2 al 2ratatului de la Amsterdam. Ein punct de vedere structural, proiectul 8otr;rii 0uvernului prevede apro"area (egulamentului-cadru de organi/are 7i 'uncionare a .erviciului social 5c8ip mo"il 7i a .tandardelor minime de calitate pentru acest serviciu. (egulamentul-cadru cuprinde cinci divi/iuni 7i dou ane9e6 Capitolul I Dispoziii Generale este divi/iunea consacrat modalitii de instituire a serviciului, clari'icrii sensului termenilor legai de prestarea serviciului, utili/ai ;n cuprinsul (egulamentului-cadru 7i perioada de prestare a serviciului. Capitolul II HPrincipiile de organizare a serviciului descrie succint principiile de creare, organi/are 7i implementare a serviciului.

(ati'icat de ctre (epu"lica %oldova prin Legea nr.1--B0).07.2010

1)

Capitolul III Scopul i obiectivele serviciului se re'er la clari'icarea scopului serviciului de a ;m"unti calitatea vieii "ene'iciarului prin servicii de consiliere a persoanelor implicate ;n procesul de inclu/iune a acestuia, recuperare 7i rea"ilitarea psi8osocial a "ene'iciarului, ;n vederea cre7terii gradului lui de autonomie personal i prevenire a instituionali/rii. Capitolul IV Competenele i drepturile prestatorului de serviciu descrie competenele 7i drepturile prestatorului de serviciu pentru organi/area 7i 'uncionarea acestuia. Capitolul V rganizarea i !uncionarea serviciului A cuprinde prevederile necesare pentru admiterea "ene'iciarului ;n serviciu, drepturile si o"ligaiile acestuia, revi/uirea planului individuali/at de asisten a "ene'iciarului, monitori/area 7i evaluarea serviciului, condiiile de suspendare 7i ;ncetare a prestrii serviciului ctre "ene'iciar, personalul implicat ;n prestarea serviciului 7i competenele acestuia, precum 7i modul de 'inanare a serviciului. n "ne#a nr$% s;nt pre/entate in'ormaiile minime pe care tre"uie s le conin dosarul personal al "ene'iciarului serviciului. "ne#a nr$ & descrie criteriile de admitere a "ene'iciarilor ;n serviciu de ctre ec8ipa multidisciplinar de speciali7ti. .tandardele minime de calitate cuprind la r;ndul su patru divi/iuni6 Capitolul I HDispoziii GeneraleI este consacrat HNoiunilor principaleI utili/ate ;n cuprinsul standardelor minime. Capitolul II !ccesul la serviciu sta"ile7te procedura de in'ormare a populaiei, a "ene'iciarilor 7i a repre/entanilor lor legali despre serviciu, procedura de admitere a solicitanilor ;n .erviciu, plani'icarea individual a serviciilor prestate "ene'iciarului, procedura de ;nc8eiere 7i coninutul acordului de cola"orare semnat cu "ene'iciarul, cadrul de organi/are 7i 'uncionare a serviciului, asistena 7i suportul o'erite "ene'iciarului la domiciliu, ;nregistrarea, utili/area 7i pstrarea datelor a'erente procesului de 'urni/are a serviciilor, condiiile de ;ncetare i suspendare a prestrii serviciului ctre "ene'iciar. Capitolul III este consacrat procedurii de monitori/are 7i evaluare a serviciilor prestate. Capitolul IV prevede standardele de calitate privind anga<area personalului serviciului 7i instruirea acestuia. n "ne#a nr$% s;nt pre/entai indicatorii de per'orman pentru serviciul social 5c8ipa mo"il6 indicatori cantitativi i calitativi. =rocesul de ela"orarea a regulamentului 7i standardelor de calitate pentru acest serviciu a avut la "a/ re/ultatele pilotrii serviciului ;n (epu"lica %oldova de ctre 2 prestatori pu"lici i 2 prestatori priva i de serviciu ;n perioada 200,-2010. Ast'el, prevederile propuse pentru apro"are au inut cont de lipsa serviciilor de spri<in pentru persoanele cu di/a"iliti ;n comunitate, tipurile de servicii o'erite ;n dependen de necesitile "ene'iciarilor, personalul administrativ 7i speciali7tii care lucrea/ direct
20

cu "ene'iciarii, c8eltuielile 'inanciare privind prestarea serviciului, re/ultatul monitori/rii 7i evalurii serviciului pilotat, inclusiv ;n con'ormitate cu setul de indicatori de per'orman pentru evaluarea re/ultatelor procesului de 'urni/are a .erviciului. :rearea serviciului va implica c8eltuieli "ugetare pe termen mediu, serviciul respectiv repre/ent;nd o alternativ a altor servicii e9istente mult mai costisitoare, cum ar 'i centrele de plasament. Ee e9emplu, costul mediu al unui "ene'iciar copil asistat de ec8ipa mo"il constituie circa ).-00 lei anual, ;n timp ce un "ene'iciar ;n servicii de plasament pentru copii presupune c8eltuieli de circa 25.500 lei anual. n acela7i timp, crearea reelei de servicii de acest gen va 'i e'ectuat ;n strict con'ormitate cu principiul cost-e'icien 7i in;ndu-se cont de capacitile "ugetelor autoritilor pu"lice locale. Apro"area cadrului de reglementare a pre/entului serviciu este o condiie imperativ at;t pentru atragerea investiiilor ;n de/voltarea acestui tip de serviciu, c;t 7i pentru ;ncura<area asociaiilor o"7te7ti, a autoritilor pu"lice locale pentru preluarea responsa"ilitii de de/voltare a serviciului. Ast'el, implementarea serviciului H5c8ip mo"ilI poate 'i e'ectuat cu 'inanare din mai multe surse. Eeoarece serviciul este orientat spre comunitate, 'inanarea serviciului va reveni "ugetelor locale ale administraiei pu"lice. ?ugetul de stat va putea susine acest tip de serviciu prin includerea c8eltuielilor ;n cau/ ;n relaiile inter-"ugetare. :osturile .erviciului social H5c8ip mo"ilI di'er ;n dependen de numrul speciali7tilor anga<ai 7i modalitatea lor de contractare. :ostul
anual estimativ pentru administrarea i prestarea serviciilor unei ec8ipe mo"ile este de circa 1)#,4 mii lei. Aceasta include c8eltuieli administrative $managementul serviciului, transport, rec8i/ite de "irou etc.* i c8eltuieli operaionale $salari/area a trei specialiti de "a/ cu norm ;ntreag, precum i materiale ce in de prestarea direct a serviciilor educaionale, Finetoterapeutice, de asisten social*. =entru estimarea c8eltuielilor s-a inut cont de prevederile 1otr;rii 0uvernului nr. 520 din 15 mai 200- 7i 1otr;rii 0uvernului nr. #,1 din 1# aprilie 200-.

Mi"i*#ru

Vale"#i"a BULIGA

RAPORT privind documentarea pilotrii serviciului social Echip mobil

21

Autor: Ludmila Ciocan Mana er pentru de!voltarea cadrului le al Comunitate inclu!iv " Moldova# $%&'MA Chi(inu# martie )*++ Conte,tul: Programul Comunitate Incluziv - Moldova implementat de ctre Keystone Human Services International (KHSI ! Keystone Human Services International Moldova "ssociation (KHSIM" #n parteneriat cu $pen Society Mental Healt% Initiative ($SMHI & 'unda(ia Soros ) Moldova ('SM *i Ministerul Muncii& Protec(iei Sociale *i 'amiliei (MMPS' are drept o+iectiv ma,or sus(inerea implementrii strategiilor na(ionale de re-ormare a sistemului de protec(ie social a persoanelor cu diza+ilit(i *i dezvoltarea serviciilor sociale comunitare care s asigure incluziunea social a persoanelor cu diza+ilit(i. $+iectivele speci-ice ale proiectului Comunitate Incluziv - Moldova constau #n prevenirea institu(ionalizrii copiilor #n Casa internat pentru copii cu de-icien(e mintale (+ie(i - $r%ei *i dezinstitu(ionalizarea copiilor *i adul(ilor plasa(i #n institu(ia respectiv. /n vederea atingerii acestor o+iective ec%ipa proiectului are dou direc(ii prioritare de activitate0 "cordarea asisten(ei te%nice MMPS' #n dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea serviciilor comunitare destinate persoanelor cu diza+ilit(i1 2ezvoltarea serviciilor comunitare a3ate pe necesit(ile persoanelor cu diza+ilit(i *i -amiliilor! #ngri,itorilor acestora1 4c%ipa proiectului lucreaz #n str#ns cola+orare cu -irec.ia #olitici de #rotec.ie social$ a #ersoanelor cu di!a"ilit$.i din cadrul //P01 2n (ederea document$rii #racticilor #o!iti(e de #re(enire a institu.ionali!$rii, #recum 3i de de!institu.ionali!are a #ersoanelor cu di!a"ilit$.i 3i ela"or$rii #ntr-un cadru normativ care s asigure dura+ilitatea re-ormei #n domeniu. /n acest conte3t& #n vederea reglementrii serviciului social de suport 4c%ip mo+il ne propunem s analizm *i s evalum e3perien(a local #n prestarea acestui tip de serviciu. Men(ionm c #n cursul anului 5676 #n cadrul proiectul Comunitate Incluziv - Moldova au -ost -inan(ate 8 4c%ipe mo+ile implementate de ctre Consiliul 9aional Ialoveni& Consiliul 9aional H#nce*ti *i "socia(ia o+*teasc Somato din :l(i #n +aza "cordurilor de parteneriat semnate #ntre KHSIM" *i prestatorii respectivi. Pentru documentarea pilotrii serviciului social de suport 4c%ip mo+il vom -ace re-erire la 8 prestatori de serviciu0

22

Consiliul 9aional Ialoveni *i "socia(ia o+*teasc Somato din :l(i& care au pilotat serviciul #n +aza suportului metodologic ;i -inan<rii din cadrul programului Comunitate incluziv0 Moldova1 "socia<ia o+;teasc 'emeia ;i Copilul Protec<ie ;i Spri,in din Criuleni& care a pilotat serviciul #n +aza proiectului -inan<at de S$I9 Moldova.

-e.ini/ia de lucru a serviciului: 4c%ipa mo+il este un serviciu social de suport pentru persoanele cu diza+ilit(i *i -amiliile lor av#nd drept scop prevenirea institu(ionalizrii persoanelor cu diza+ilit(i *i -acilitarea integrrii sociale a acestora prin prestarea di-eritor servicii la domiciliu (medicale& psi%ologice& educa(ionale& de asisten( social& etc. #n dependen( de necesit(ile +ene-iciarilor. &copul raportului: "cest raport are drept scop documentarea e3perien(ei acumulate de prestatorii care au pilotat serviciul 4c%ip mo+il #n 9epu+lica Moldova #n vederea crerii *i dezvoltrii unui model de serviciu la nivel na(ional& care s rspund necesit(ilor +ene-iciarilor& asigur#nd protec(ia *i integrarea acestora #n societate. Obiectivele raportului : 4 2escrierea componentelor de +az ale serviciului0 +ene-iciarii& criteriile de selectare a +ene-iciarilor *i accesul la serviciile 4c%ipei mo+ile& tipologia interven(iilor (serviciilor o-erite +ene-iciarilor de ctre 4c%ipa mo+il& componen(a 4c%ipei mo+ile (speciali*tii *i cali-icrile acestora & monitorizarea *i evaluarea interven(iilor 4c%ipei mo+ile& aspectele -inanciare *i contractuale privind prestarea serviciului etc. 4 "naliza similitudinilor *i divergen(elor privind pilotarea serviciului de ctre cei doi prestatori (Consiliul 9aional Ialoveni *i "socia(ia o+*teasc Somato- :l(i 4 4la+orarea recomandrilor privind reglementarea serviciului la nivel na(ional Etapele documentrii: 2ocumentarea pilotului 4c%ip mo+il& a presupus trei etape0 7. "naliza rapoartelor de activitate prezentate organiza(iei KHSIM" de ctre prestatorii de serviciu& precum *i a prevederilor acordurilor de cola+orare privind crearea serviciului 4c%ip mo+il #nc%eiate #ntre prestatorii de serviciu *i KHSIM"1 5. /nt#lnirile de lucru cu prestatorii de serviciu pentru a discuta activit(ile realizate& succesele *i provocrile!di-icult(ile #n implementarea serviciului1 8. 4la+orarea raportului de documentare a pilotului.

2#

'0

-escrierea pilotului implementat de Consiliul Raional 'ALO1E2'

Consiliul 9aional Ialoveni a #nc%eiat cu KHSIM" la 6=.68.5676 un "cord de parteneriat cu privire la crearea *i implementarea serviciului 4c%ip mo+il pentru persoane cu diza+ilit(i. $+iectul "cordului #l constituie crearea de ctre Consiliul 9aional Ialoveni #n parteneriat cu KHSIM" a serviciului 4c%ip mo+il pentru persoane cu diza+ilit(i din comunit(ile raionului *i implementarea serviciului prin intermediul Sec(iei "sisten( Social *i Protec(ie a 'amiliei din Ialoveni (S"SP' Ialoveni . Precondi/ii >usti-icarea necesit(ii instituirii serviciului 4c%ip mo+il rezid #n0 numrul mare de copii *i tineri cu diza+ilit(i din raion& insu-icien(a serviciilor comunitare de suport pentru persoane cu diza+ilit(i& riscul sporit de a+andon *i institu(ionalizare a acestor persoane. /n raionul Ialoveni sunt #nregistra(i ?=8 copii *i =6= tineri cu diza+ilit(i& con-orm rezultatelor evalurii e-ectuate #n anul 566= de ctre speciali*tii Sec(iei "sisten( Social *i Protec(ie a 'amiliei din Ialoveni #n localit(ile raionului. 758 de persoane cu diza+ilit(i din raion& ma,oritatea -iind copii& sunt plasa(i #n institu(iile de tip reziden(ial din repu+lic (Case internat pentru copii cu de-icien(e mintale ) $r%ei *i H#nce*ti& *coli - internat au3iliare& centre de plasament etc. @umrul copiilor cu cerin(e educative speciale care -recventeaz institu(iile educa(ionale constituie circa AAB. Circa 5=B de copii cu diza+ilit(i (cu vCrsta de 6-7D ani nu sunt #ncadra(i #n procesul educativ& motivul -iind vCrsta (pre*colari sau copii care au dep*it v#rsta de 7E ani *i!sau diza+ilitatea sever. Fn o+stacol important pentru integrarea *colar *i social a copiilor cu diza+ilit(i #l reprezint lipsa serviciilor de spri,in #n *colile de cultur general precum *i lipsa speciali*tilor pregti(i s lucreze cu ace*ti copii0 logopezi& psi%opedagogi& psi%ologi& etc. Sistemul de servicii sociale din raion este #n curs de dezvoltare. Ga moment e3ist doar un centru de zi pentru copii cu diza+ilit(i cu o capacitate de E6 +ene-iciari& 8 centre de zi pentru copii din -amilii #n situa(ie de risc& #mpreun av#nd o capacitate de 756 +ene-iciari *i 5 case de copii de tip -amilial cu capacitatea de E +ene-iciari. "ceste servicii nu acoper nici necesit(ile e3istente la

24

nivel de raion. @u e3ist institu(ii de protec(ie *i nici servicii specializate pentru copii cu diza+ilit(i severe. Gipsesc serviciile de consiliere *i de instruire pentru mem+rii -amiliei copilului cu diza+ilit(i. -urata (i etapele implementrii pilotului Pilotarea serviciului 4c%ip mo+il de ctre Consiliul 9aional Ialoveni a #nceput #n martie 5676 *i con-orm prevederilor "cordului semnat #ntre KHSIM" *i Consiliul 9aional Ialoveni se #nc%eie la 87 decem+rie 5678. 4tapele implementrii pilotului a presupus urmtoarele activit(i0 4 2esc%iderea unui cont +ancar separat de ctre conta+ilitatea S"SP' Ialoveni pentru gestionarea -inan(rii serviciului 4c%ip mo+il 4 2otarea unui +irou #n cadrul S"SP' Ialoveni& destinat speciali*tilor serviciului 4c%ip mo+il& cu mo+ilier *i te%nic& materiale de lucru (rec%izite *i literatur didactic 4 "nga,area prin concurs a personalului serviciului 4c%ip mo+il 4 "naliza listelor poten(ialilor +ene-iciari ai serviciului de ctre personalul serviciului 4c%ip mo+il #n cola+orare cu speciali*tii S"SP' Ialoveni 4 4la+orarea +azei de date a poten(ialilor +ene-iciari ai serviciului 4c%ip mo+il #n proces de revizuire *i completare continu ca rezultat al conlucrrii cu asisten(ii sociali comunitari *i cu institu(iile medicale din raion 4 Hrans-erul de cuno*tin(e *i practici #ntre speciali*tii KHSIM" *i ai serviciului 4c%ip mo+il (instruire ini(ial a 4c%ipei mo+ile de ctre speciali*tii KHSIM" cu durat de o sptm#n& vizite comune #n teritoriu de evaluare ini(ial a +ene-iciarilor& ela+orarea planului individualizat de asisten(& implementarea planului individualizat de asisten( prin aplicarea instrumentelor speci-ice de interven(ie& vizite de preluare a cazului etc. 4 Iizite la domiciliu pentru evaluarea ini(ial *i ulterior comple3 a +ene-iciarilor *i selectarea +ene-iciarilor serviciului 4c%ip mo+il 4 Prestarea serviciilor la domiciliul +ene-iciarilor #n +aza planurilor individualizate de asisten( 4 Monitorizarea +ene-iciarilor

3ene.iciarii serviciului :ene-iciarii serviciului sunt copii 4*5+6 ani7 cu di!abilit/i .i!ice# mintale (i mi,te de severitate +ene-iciarilor s-a -cut #n +aza urmtoarelor criterii0 4 Prezen(a la copil a unei diza+ilit(i de severitate grav sau medie

rav (i medie . Selectarea

25

4 4 4

9iscul #nalt de institu(ionalizare a copilului cu diza+ilt(i Gipsa serviciilor comunitare de suport #n localitatea unde domiciliaz! #*i are re*edin(a -amilia care #ngri,e*te copilul cu diza+ilit(i sau neacceptarea +ene-iciarilor de ctre serviciile e3istente "cceptul -amiliei de a +ene-icia de serviciile 4c%ipei mo+ile.

"ctualmente& 4c%ipa mo+il deserve*te )+ bene.iciari lunar din di-erite localit(i ale raionului Ialoveni. &erviciile o.erite bene.iciarilor de ctre Echipa mobil 4c%ipa mo+il o-er di-erite servicii (medicale& psi%ologice& educa(ionale& in-orma(ionale& de asisten( social& etc. #n dependen( de necesit(ile +ene-iciarilor *i #n con-ormitate cu planul individualizat de asisten( a acestora. Principalele servicii sunt0 4 "sisten( *i consiliere psi%ologic1 4 Consultan( medical1 4 "sisten( logopedic1 4 In-ormarea -amiliei cu privire la drepturile sociale *i serviciile sociale disponi+ile #n teritoriu1 4 Servicii de rea+ilitare ! recuperare (Jinetoterapie 1 4 2ezvoltarea a+ilit(ilor copiilor cu diza+ilit(i pentru o via( independent #n comunitate1 4 Medierea rela(iilor dintre copiii cu diza+ilit(i& -amiliile acestora *i prestatorii de servicii1 Componen/a Echipei mobile (i pro ramul de activitate 4c%ipa mo+il a S"SP' Ialoveni este compus din0 4 personal administrativ (7 coordonator cu norm #ntreag& 7 *o-er cu ,umtate de norm (6&A *i 7 conta+il cu program redus (6&5A 4 speciali*ti care lucreaz direct cu +ene-iciarii (7 asistent social cu norm #ntreag& 7 psi%olog cu norm #ntreag& 7 asistent medical cu program redus (6&KA *i 7 logoped cu program redus (6&5A . 4c%ipa mo+il activeaz A zile #n sptm#n& e-ectu#nd circa 5A de vizite la domiciliu sptm#nal *i acord#nd asisten( unui numr de ?-A copii pe zi. /n cadrul vizitelor la domiciliu& speciali*tii 4c%ipei mo+ile se divizeaz *i presteaz servicii 707& -iecare specialist acord#nd #n medie c#te o or -iecrui +ene-iciar per vizit& cu e3cep(ia vizitei de evaluare comple3 a +ene-iciarului& la care particip to(i speciali*tii. Aspecte .inanciare privind prestarea serviciului

2-

C%eltuielile administrative& opera(ionale& de dotare *i de transport pentru crearea serviciului 4c%ip mo+il sunt acoperite de ctre KHSIM" con-orm prevederilor "cordului de parteneriat semnat la 6=.68.5676 #ntre Consiliul 9aional Ialoveni *i KHSIM" pe o perioad de 5? de luni. Flterior perioadei de pilotare& Consiliul 9aional Ialoveni va prelua c%eltuielile opera(ionale ale serviciului #n propor(ie de 766 B. Personalul 4c%ipei mo+ile este anga,at de ctre S"SP' Ialoveni cu contract de munc #ncep#nd cu 5676. /n cazul pilotului implementat de Consiliul 9aional Ialoveni& c%eltuielile opera(ionale (salarizarea personalului& com+usti+ilul pentru transport& procurarea medicamentelor *i a materialelor didactice pentru lucrul cu +ene-iciarii constituie circa 7D6.666 anual. Ga etapa actual costul mediu per bene.iciar constituie circa 68** lei anual0 Monitori!area (i evaluarea serviciilor

Monitorizarea +ene-iciarului asistat de ctre 4c%ipa mo+il se e-ectueaz pe o perioad de E luni de la #nc%iderea cazului de ctre speciali*tii 4c%ipei mo+ile. Flterior cazul este re-erit asistentului social comunitar& care urmre*te evolu(ia situa(iei +ene-iciarului. 4valuarea serviciilor o-erite de ctre 4c%ipa mo+il se e-ectueaz la moment de ctre coordonatorul ec%ipei #n +aza veri-icrii realizrii planurilor individualizate de asisten(. @u e3ist indicatori cantitativi *i calitativi de msurare a impactului serviciilor prestate de 4c%ipa mo+il. 2in raportul narativ pentru primele E luni de implementare a serviciului& prezentat de ctre prestatorul de serviciu& putem men(iona impactul pozitiv al serviciului asupra calit(ii vie(ii +ene-iciarilor *i anume0 4 Integrarea copiilor cu diza+ilit(i #n institu(iile pre*colare *i *colare din comunitate 4 Crearea unui mediu accepta+il pentru copiii cu diza+ilit(i cu implicarea comunit(ii *i crearea unor grupuri de suport pentru copil 4 Motiva(ia crescut a prin(ilor de a #nv(a *i de a ac(iona #n vederea #m+unt(irii situa(iei propriilor copii 4 @ivelul crescut de acceptare a copiilor cu diza+ilit(i de ctre comunitate.

''0

-escrierea pilotului implementat de Asocia/ia ob(teasc &omato5 39L:'

KHSIM" a #nc%eiat la 6A.68.5676 un "cord de parteneriat cu privire la crearea *i implementarea serviciului 4c%ip mo+il pentru persoane cu diza+ilit(i cu urmtorii parteneri din :l(i0

27

+7 "socia(ia $+*teasc Somato& #nregistrat la Primria municipiului :l(i la 7D -e+ruarie 7===& reprezentat de Pre*edintele "socia(iei& >ana C%i%ai1 )7 Centrul de Sntate Mental Somato& #nregistrat la 58.75.566? prin 2ecizia Consiliului Municipal :l(i @r. D!7K& reprezentat de 2irectorul Centrului& >ana C%i%ai1 ;7 Centrul pentru copii *i tineri cu diza+ilit(i mi3te severe 2anco& #nregistrat la 6D.77.566K prin 2ecizia Consiliului Municipal :l(i @r. E!=& reprezentat de 2irectorul Centrului& Corina Popa. $+iectul "cord #l constituie crearea de ctre "socia(ia o+*teasc Somato #n parteneriat cu KHSIM" a serviciului 4c%ip mo+il pentru persoane cu diza+ilit(i #n municipiul :l(i& care va -i implementat de ctre Centrul Somato *i Centrul 2anco. Precondi/ii

>usti-icarea necesit(ii instituirii serviciului 4c%ip mo+il rezid #n0 numrul mare de copii cu diza+ilit(i mintale *i adul(i cu diverse a-ec(iuni psi%ice #n municipiu& insu-icien(a serviciilor comunitare de suport pentru aceast categorie de persoane& predominan(a serviciilor reziden(iale *i de specializare #nalt pentru aceast categorie de persoane& re-uzul persoanelor cu a-ec(iuni psi%ice de a se trata #n institu(ii specializate de -rica stigmatizrii. Potrivit Centrului @a(ional de Management #n Sntate #n 566D #n municipiul :l(i au -ost #nregistra(i A6K de copii cu diza+ilit(i mintale *i ?E6? maturi cu a-ec(iuni!tul+urri psi%ice. Ga nivel de municipiu e3ist doar cCteva institu(ii& care o-er servicii persoanelor cu diza+ilit(i mintale *i a-ec(iuni psi%ice0 Spitalul de psi%iatrie& care o-er tratament numai #n situa(ie de criz1 de*i capacitatea spitalului este de A56 paturi& doar 8 sec(ii (una - pentru copii *i 5 - pentru adul(i sunt predestinate municipiului :l(i (7A6 locuri 1 Centrul de Sntate Mental Somato& care o-er rea+ilitare psi%osocial pentru adul(i& capacitatea zilnic a cruia este de 5A persoane1 Centru pentru copii *i tineri cu diza+ilit(i mi3te severe 2anco cu o capacitate de 56 persoane1 Lcoala au3iliar internat pentru copii cu de-icien(e mentale& Internatul Psi%oneurologic din :l(i& care este o institu(ie reziden(ial repu+lican su+ordonat MMPS'. Pentru multe persoane cu diza+ilit(i mintale& care necesit asisten( medico-psi%o-social& serviciile nu sunt accesi+ile *i disponi+ile. -urata (i etapele implementrii pilotului Pilotarea serviciului 4c%ip mo+il a #nceput #n martie 5676 con-orm prevederilor "cordului semnat #ntre KHSIM" *i partenerii din :l<i ("socia(ia o+*teasc Somato& Centrul Somato ;i Centrul 2anco se #nc%eie la 87 decem+rie 5678.

2,

4tapele implementrii pilotului a presupus urmtoarele activit(i0 4 2otarea cu te%nic ;i materiale (rec%izite& literatur didactic& materiale pentru ergoterapie& seturi de teste psi%ologice etc. a spa<iilor de lucru destinate speciali*tilor serviciului 4c%ip mo+il #n cadrul Centrului 2anco ;i Centrului Somato. 4 Selectarea personalului serviciului 4c%ip mo+il1 4 Hrans-erul de cuno*tin(e *i practici #ntre speciali*tii KHSIM" *i ai serviciului 4c%ip mo+il& inclusiv instruirea ini(ial a 4c%ipei mo+ile de ctre speciali*tii KHSIM" cu durat de zile1 4 Crearea porto-oliului de lucru *i a responsa+ilit(ilor mem+rilor ec%ipei1 Portofoliul de lucru con<ine0 0B 'i;ele de post ale speciali;tilor mem+ri ai 4c%ipei Mo+ile1 2B 2ocumentele utilizate de speciali;ti #n procesul de lucru cu +ene-iciarii (-i*e de evaluare& -ormularul planului individualizat de asisten(& teste de evaluare (ini(ial& intermediar& -inal & metode *i te%nici de interven(ie *i cori,are 1 3B 2ocumentele pe care tre+uie s le con<in dosarul +ene-iciarului0 4valuarea ini(ial a +ene-iciarului (asistentul social 1 "nc%eta social - evaluare ini(ial1 'i*a de evaluare psi%ologic (psi%ologul 1 'i*a medical (psi%iatrul 1 'i*a nursei psi%iatrice1 'isa Jinetoterapeutului (la necesitate 1 Planul individualizat de asisten( (managerul de caz 1 "cord de cola+orare cu +ene-iciarul1 Copia +uletinului de identitate a +ene-iciarului ;i a mem+rilor -amiliei1 Copia certi-icatului de invaliditate1 43trasul din cartela am+ulatorie sau a ultimei internri #n spital1 Produsele activit(ii +ene-iciarului. 4la+orarea +azei de date a poten(ialilor +ene-iciari ai serviciului 4c%ip mo+il #n proces de revizuire *i completare continu ca rezultat al conlucrrii cu asisten(ii sociali& medicii de -amilie& medicul psi%iatru ;i vizitele organizate #n teritoriu pentru identi-icarea cazurilor necunoscute de asisten(ii sociali

2)

4 4 4

Iizite la domiciliu pentru evaluarea ini(ial *i ulterior comple3 a +ene-iciarilor *i selectarea +ene-iciarilor serviciului 4c%ip mo+il Prestarea serviciilor la domiciliul +ene-iciarilor #n +aza planurilor individualizate de asisten( Monitorizarea +ene-iciarilor

3ene.iciarii serviciului :ene-iciarii serviciului sunt copii <i adul=i cu diza+ilit(i -izice& mintale *i mi3te de severitate grav *i medie& inclusiv cu probleme de sntate mintal. Selectarea +ene-iciarilor s-a -cut #n +aza urmtoarelor criterii0 4 Prezen(a la copil sau adult a unei diza+ilit(i de severitate grav sau medie1 4 Prezen<a unei diza+ilit<i locomotorii ;i necesitatea investiga<iilor -recvente1 4 'unc(ionarea social di-icil a persoanei (izolare acas& pro+leme de comportament& lipsa a+ilit(ilor de trai independent 1 4 9iscul #nalt de institu<ionalizare a persoanei1 4 Gipsa accesrii altor serviciilor comunitare de suport sau neacceptarea +ene-iciarilor de ctre serviciile e3istente ;i de ctre comunitate1 4 "cceptul -amiliei de a +ene-icia de serviciile 4c%ipei mo+ile. Ga moment 4c%ipa mo+il deserve*te +6 bene.iciari lunar din municipiul :l<i. &erviciile o.erite bene.iciarilor de ctre Echipa mobil 4c%ipa mo+il o-er di-erite servicii (medicale& psi%ologice& psi%iatrice& educa(ionale& in-orma(ionale& de asisten( social& etc. #n dependen( de necesit(ile +ene-iciarilor *i #n con-ormitate cu planul individualizat de asisten( a acestora. Principalele servicii sunt0 4 "sisten( *i consiliere psi%ologic ;i psi%iatric1 4 "cordarea serviciilor de recuperare la domiciliu (Jinetoterapie& masa, etc. 1 4 "sisten( logopedic1 4 In-ormarea -amiliei cu privire la drepturile sociale *i serviciile sociale disponi+ile #n teritoriu1 4 2ezvoltarea ;i men<inerea a+ilit(ilor pentru o via( independent #n comunitate1 4 Medierea rela(iilor dintre +ene-iciari *i prestatorii de servicii din comunitate1 4 "sisten( la per-ectarea actelor +ene-iciarilor1 4 Suport voca(ional1 4 Consiliere pro-esional. Componen/a Echipei mobile (i pro ramul de activitate

#0

4c%ipa mo+il din :l<i #ntrune;te speciali;ti din cadrul Centrelor 2anco Mi Somato an a>a=i prin cumul #n urmtoarea componen<0 Psi%iatru ) 5 unit<i Psi%olog ) 5 unit<i Gogoped ) 7 unitate "sistent social ) 5 unit<i "sistent medical ) 7 unitate Kinetoterapeut ) 7 unitate Masor ) 7 unitate 4c%ipa mo+il activeaz A zile #n sptm#n& -iecare specialist avCnd propriul program de activitate cu +ene-iciarii. /n cadrul vizitelor la domiciliu& speciali*tii 4c%ipei mo+ile se divizeaz *i presteaz servicii 707& cu e3cep(ia vizitei de evaluare comple3 a +ene-iciarului& la care particip to(i speciali*tii. Aspecte .inanciare privind prestarea serviciului C%eltuielile administrative& opera(ionale& de dotare *i de transport pentru crearea serviciului 4c%ip mo+il sunt acoperite de ctre KHSIM" con-orm prevederilor "cordului de parteneriat pe o perioad de 5? de luni. Flterior perioadei de pilotare& Consiliul Municipal :l<i va prelua c%eltuielile opera(ionale ale serviciului #n propor(ie de 766 B #n urma modi-icrii 9egulamentelor de activitate ale Centrelor Somato ;i 2anco pentru -inan<are pu+lic. /n cazul pilotului implementat de "socia(ia o+*teasc Somato- :l(i c%eltuielile opera(ionale (salarizarea personalului& com+usti+ilul pentru transport& serviciile comunale pentru #ntre(inerea o-iciului& procurarea medicamentelor *i a materialelor didactice pentru lucrul cu +ene-iciarii constituie circa 566.666 anual. Ga etapa actual costul mediu per bene.iciar constituie circa ++0*** lei anual. Monitori!area (i evaluarea serviciilor

Monitorizarea +ene-iciarului asistat de ctre 4c%ipa mo+il se e-ectueaz pe o perioad de E luni de la #nc%iderea cazului de ctre speciali*tii 4c%ipei mo+ile. Flterior cazul este re-erit asistentului social comunitar& care urmre*te evolu(ia situa(iei +ene-iciarului.

#1

4valuarea serviciilor o-erite de ctre 4c%ipa mo+il se e-ectueaz la moment de ctre coordonatorul ec%ipei #n +aza veri-icrii realizrii planurilor individualizate de asisten(. @u e3ist indicatori cantitativi *i calitativi de msurare a impactului serviciilor prestate de 4c%ipa mo+il. 2in raportul narativ pentru primele E luni de implementare a serviciului& prezentat de ctre prestatorul de serviciu& putem men(iona impactul pozitiv al serviciului asupra calit(ii vie(ii +ene-iciarilor *i anume0 4 4 4 4 4 4 '''0 Cre;terea responsa+ilit<ii individuale pentru participare ;i incluziune social "+ilit<i mai +une de auto#ngri,ire ;i rela<ionare cu cei din ,ur Cre;terea nivelului de independen< Servicii personalizate mai calitative Crearea unui mediu accepta+il pentru copiii ;i adul<ii cu diza+ilit(i cu implicarea comunit(ii *i crearea unor grupuri de suport Motiva(ia crescut a mem+rilor -amiliei de a #nv(a *i de a ac(iona #n vederea #m+unt(irii situa(iei persoanei cu diza+ilit<i. -escrierea pilotului implementat de Asocia=ia ob<teasc ?emeia <i Copilul Protec=ie <i &pri>in din CR'@LE2'

'storicul serviciului

"socia<ia o+;teasc 'emeia ;i Copilul Protec<ie ;i Spri,in din Criuleni& #n +aza proiectului -inan<at de S$I9 Moldova #n 566D a decis crearea serviciului social 4c%ip Mo+il. 4M acoper raionale Criuleni ;i 2u+sari& deservind 76 localit<i0 E din raionul Criuleni ;i ? din raionul 2u+sari. @ecesitatea crerii serviciului a aprut din lipsa de servicii specializate la nivel de comunitate& #n special #n zonele rurale& pe de o parte& ;i numrului mare de copii cu diza+ilit<i din zonele respective& pe de alt parte. Ini<ial serviciul s-a concentrat pe grupul de vCrst 6-8 ani& dar din 5676 deserve;te copii pCn la vCrsta de 7D ani. Gocalit<ile au -ost selectate dup criteriul numr de copii cu diza+ilit<i prin cola+orare cu asisten<ii sociali comunitari. /n perioada ianuarie 566D - ianuarie 5677 4M a acordat servicii unui numr de circa D6 copii. 3ene.iciarii serviciului :ene-iciarii serviciului sunt copii cu di!abilit=i u<oare# medii# severe <i multiple de vArst *5+6 ani ;i -amiliile acestora. "ctualmente 4M acord servicii unui numr de BC copii& care prezint pro+leme logopedice& neuro-motorii& consecin<e ale traumelor cere+rale& pareze& diza+ilit<i mintale& tul+urri de comportament. Se men<ioneaz c unii +ene-iciari care au -ost inclu;i #n serviciu #n 566D continu s primeasc asisten< din partea 4c%ipei Mo+ile pCn #n prezent. 'iecare +ene-iciar prime;te #n mediu asisten< de E ore pe lun cu implicarea a cel pu<in 8 speciali;ti din cadrul 4M #n -unc<ie de pro+lemele identi-icate (logopedice& medicale& voca<ionale& de asisten< social etc. .

#2

&erviciile o.erite bene.iciarilor de ctre Echipa mobil 4c%ipa mo+il o-er di-erite servicii (medicale& psi%ologice& educa(ionale& in-orma(ionale& de asisten( social& etc. #n dependen( de necesit(ile +ene-iciarilor *i #n con-ormitate cu planul individualizat de asisten( a acestora. Principalele servicii sunt0 - Gogopedie - #n -amilie ;i #n cadrul institu<iilor pre;colare1 - Kinetoterapie ) la domiciliu1 - In-ormarea -amiliei cu privire la drepturile sociale *i serviciile sociale disponi+ile #n teritoriu1 - "cordarea pac%etelor alimentare -amiliei #n stare de srcie e3trem1 - Consiliere psi%ologic1 - Herapie ocupa<ional (terapie prin art& meloterapie& ergoterapie 1 - 2ezvoltarea ;i men<inerea a+ilit(ilor pentru o via( independent #n comunitate1 9edirec<ionare la alte servicii (Centrul de interven<ie timpurie Ioinicel& Centrul de 'olloN up de la Centrul Mamei ;i Copilului etc. .

'amiliile sunt instruite #n e3ersare practic pentru dezvoltarea a+ilit<ilor la copii (e3erci<ii -izice& e3erci<ii de vor+ire& te%nici de #ngri,ire . Prin<ii particip la instruiri cel pu<in de 5 ori #n lun #n cadrul serviciilor "socia<iei0 Fniversitatea Prin<ilor ) pentru prin<i care educ un copil cu diza+ilit<i ;i Mcoala Hinerilor Prin<i ) pentru prin<i tineri. Himpul ma3im de asisten< a +ene-iciarului de ctre 4M este de 8 ani& iar timpul minim de asisten< ) 7 an. Componen/a Echipei mobile# dotarea (i pro ramul de activitate Ho<i speciali;tii 4c%ipei mo+il a ".$. 'emeia ;i Copilul Protec<ie ;i Spri,in din Criuleni sunt contracta=i pe ore de asisten= #n -unc<ie de numrul de +ene-iciari ;i planurile de interven<ie& care urmeaz a -i implementate. Componen<a ec%ipei este0 Gogoped ) 7 unitate (de la "socia<ie Medic ) 7 unitate (de la Policlinic Psi%ologul ) 7 unitate (de la "socia<ie Herapist ocupa<ional ) 7 unitate (de la "socia<ie 4ducator special ) 7 unitate (de la "socia<ie Dn mediu# -iecare specialist este contactat pentru 6 ore pe lun (un specialist poate avea 76 ore& altul - E ore . 'iecare specialist este responsa+il de un anumit numr de copii ) respectiv e-ectueaz managementul de caz al acestor copii.

##

Personal administrativ al 4M const din coordonator& *o-er ;i conta+il& care sunt anga,a<i #n cadrul "socia<iei ;i prin cumul #n cadrul 4M. 4M dispune de un set de materiale ;i ec%ipamente necesare pentru recuperare ;i lucrul cu +ene-iciarii precum ,ocuri ;i ,ucrii de dezvoltare& literatura metodologic. 4M este a+onat la reviste metodice ;i practice privind rea+ilitarea copiilor& logopedia& psi%ologia special& educarea copilului etc. Aspecte .inanciare privind prestarea serviciului C%eltuielile de transport& #ntre<inere a o-iciului ;i materiale de lucru necesare 4M sunt acoperite de "socia<ie prin intermediul proiectului S$I9 #n propor<ie de 766B1 nu e3ist -inan<are de la +ugetul local a 4M. /n mediu& un +ene-iciar cost 4M circa 6** leiElun& ceea ce reprezint c%eltuieli de salarizare a speciali;tilor care lucreaz nemi,locit la implementarea planului individualizat de asisten< a +ene-iciarului. C%eltuielile administrative nu au -ost calculate separat pentru serviciul 4M& #ntrucCt constituie #n acela;i timp ;i c%eltuieli de administrare a altor proiecte ale "socia<iei. "st-el costul unui bene.iciar Fn serviciu repre!int GC** lei anual& -r a -i luate #n calcul c%eltuielile administrative. Monitori!area (i evaluarea serviciilor 4valuarea serviciilor ;i respectiv a rezultatelor interven<iilor este e-ectuat de speciali;tii 4M con-orm urmtoarelor termene0 o dat la 8 luni (#n cazul copiilor cu diza+ilit<i u;oare& cu progrese semni-icative de recuperare 1 o dat la E luni (#n cazul copiilor cu diza+ilit<i medii 1 o dat #n an (#n cazul copiilor cu diza+ilit<i severe ;i multiple . 4valuarea se -ace #n +aza Hr<ii evolu<iei dinamice (pe arii <int de dezvoltare supuse evalurii ;i alte instrumente 2"OC& PM'M& pro+e de cunoa;tere& de scris& citit. -osarul bene.iciarului 2osarul copilului con<ine urmtoarele documente0 - 'i; de cercetare primar a copilului - "nc%eta social - Planul individual de servicii (tipul serviciilor& intensitatea& rezultatele a;teptate& consim<mCntul printelui - 4valuarea -unc<iei motorii grosiere PM'M completat de Jinetoterapeut (instrument o-erit de Centrul de interven<ie timpurie Ioinicel #n aplicarea cruia specialistul a -ost instruit - 4valuarea dezvoltrii copilului la vCrst -raged 2"OC completat de psi%olog (instrument o-erit de Centrul de interven<ie timpurie Ioinicel #n aplicarea cruia specialistul a -ost instruit - Planul de interven<ie personalizat (o+iectiv general& o+iective speci-ice& etape terapeutice& o+iective opera<ionale& modalit<i de realizare& o+serva<ii

#4

- Harta evolu<iei dinamice (pe arii <int de dezvoltare supuse evalurii - 9apoarte de asisten< a copilului completate de di-eri<i speciali;ti - 'i;a de sistare a serviciilor. 2osarul se pstreaz la sediul 4M #n cadrul "socia<iei. Conclu!ii <i recomandri Serviciile o-erite de cele trei ec%ipe mo+ile& +ene-iciarii& precum ;i componen<a ec%ipelor di-er. 5 ec%ipe deservesc doar copiii ;i -amiliile acestora& #n timp ce o ec%ip o-er servicii ;i adul<ilor. 4M Ialoveni are drept criteriu principal de selectare a +ene-iciarilor prezen<a unei diza+ilit<i de grad sever sau mediu la copil& #n timp ce 4M :l<i lucreaz ;i cu +ene-iciari adul<i cu pro+leme de sntate mintal& iar 4M din Criuleni lucreaz cu copii care prezint de la diza+ilit<i u;oare pCn la cele multiple ;i severe. 9eie;ind din aceste considerente& reglementarea serviciului tre+uie s o-ere -le3i+ilitate prestatorului de serviciu #n alegerea grupului <int de +ene-iciari& precum ;i componen<a ec%ipei (cali-icrile speciali;tilor #n -unc<ie de pro-ilul +ene-iciarilor. 2in documentarea pilotului rezult c 4M este cea care evalueaz ;i selecteaz +ene-iciarii serviciului& ceea ce contravine Managementului de caz apro+at de MMPS' ;i principiilor de acordare a serviciilor sociale stipulate #n Gegea serviciilor sociale. Se impune& ast-el sc%im+area modalit<ii de lucru a 4M ;i conlucrarea continu cu asisten<ii sociali comunitari din localit<ile raionului& ast-el #ncCt s se realizeze o re-erire corect a cazurilor. Pe de alt parte& procedura de implementare a Mecanismul de re-erire a cazului #n serviciile sociale apro+at de MMPS' prevede at#t identi-icarea cazurilor la nivel de comunitate& c#t ;i la nivel de raion sau na<ional ;i respectiv re-erirea cazurilor la nivel comunitar. /n acest conte3t urmeaz a se clari-ica numirea managerului de caz& dat -iind -aptul c 4M este totu;i un serviciu specializat& dar serviciile se o-er la nivel comunitar& la domiciliul +ene-iciarului. 2in rapoartele de activitate ale 4M este di-icil de estimat pac%etul minim de servicii per +ene-iciar ;i gradul de implicare a -iecrui specialist #n prestarea serviciilor. 2e asemenea& nu este clar #n ce msur numrul de ore pentru care este anga,at -iecare specialist (normarea muncii corespunde necesit<ilor cele mai -recvente ale +ene-iciarilor (e3. cC<i +ene-iciari cu pro+leme logopedice ;i cu ce -recven< deserve;te un logoped anga,at pe o norm de 6&5A -a< de psi%olog anga,at pe o norm #ntreag (7 . 4ste necesar o revizuire a modalit<ii de raportare a activit<ilor 4M cu -olosirea indicatorilor de per-orman<& ast-el #ncCt s poat -i evaluat cost-e-icien<a serviciului. 9egulamentul serviciului tre+uie s con<in #n ane3e model de raportare a activit<ilor& indicatorii de per-orman< a 4M& precum ;i criteriile de admitere #n serviciu. /n ceea ce prive;te ec%ipa de speciali;ti ai 4M& la moment identi-icm 5 op<iuni de implementare a serviciului0 op<iunea I ) anga,area unui numr de speciali;ti #n serviciul 4M pe norm #ntreag& op<iunea II ) anga,area speciali;tilor (din cadrul altor

#5

servicii sociale& medicale&educa<ionale prin cumul& care s presteze un anumit numr de ore #n cadrul 4M #n dependen< de necesit<ile ;i pro-ilul +ene-iciarilor. /n cazul acestei op<iuni& oricum este necesar anga,area pe norm #ntreag a coordonatorului 4M& care tre+uie s se ocupe de managementul serviciului0 plani-icarea resurselor umane ;i materiale& ela+orarea planurilor de activitate a speciali;tilor ;i respectiv a 4M& documentarea ;i ar%ivarea datelor& ela+orarea rapoartelor de activitate etc. "m remarcat c 4M :l<i acord +ene-iciarilor ;i instruire voca<ional ;i suport pentru anga,are #n cCmpul munci. "ceste servicii ar tre+ui s -ie trans-erate #n competen<a agen<iilor de ocupare -or<ei de munc pentru a evita diversi-icarea -oarte larg a spectrului de servicii o-erite de 4M ;i respectiv sporirea costurilor acestui serviciu. 9eglementarea serviciului 4M tre+uie s de-ineasc clar tipul de servicii pe care le o-er 4M pentru a nu du+la -unc<iile 4M cu alte servicii comunitare.

#-