Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Liber Internaional din Moldova Facultatea Drept Catedra Drept Public Disciplina Organele de ocrotire a normelor de drept

Text de lecie Tema 7 Organele de meninere a ordinii, securitii publice i securitii statului
! " ore prele#eri $

%laborat de Budeci Vitalie& ms'& lector superior

( C)i*inu "+,, (
1

Plan: ,' "' /' 2' -oliia sarcini& structura *i .unciile principale' Trupele de carabinieri' 0erviciul 1n or#anele a.acerilor interne' Centrul pentru Combaterea Crimelor %conomice *i Corupiei sarcini& structura *i .unciile principale' 3' 0erviciul de In.ormaii *i 0ecuritate
Le#e cu privire la poliie 2,45,6',"'7+ Vetile 12/321, 30.12.1990 8otr1rea 9uvernului 6225/+'+7'76 cu privire la structura or#ani:atoric& limita e.ectivului *i ;e#ulamentul Ministerului <.acerilor Interne Monitorul Oficial 75-7 /75 , 13.0!.199! 8otr1rea 9uvernului //25+6'+7'7, despre aprobarea ;e#ulamentului cu privire la serviciul 1n or#anele a.acerilor interne 8otr1rea 9uvernului "5+2'+,'74 cu privire la aprobarea 0tatutului disciplinar al or#anelor a.acerilor interne Monitorul Oficial 232"/17 , 1!.0".199 Le#e cu privire la trupele de carabinieri !trupele interne$ ale Ministerului <.acerilor Interne 6+45,"',"'7, Le#e cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor %conomice *i Corupiei ,,+25+4'+4'"++" Monitorul Oficial 91-9"/ !, 27.0 .2002 Le#ea securitii statului 4,65/,',+'73 Monitorul Oficial 10-11/117, 13.02.1997 Le#e privind or#anele securitii statului 4,75/,',+'73 Monitorul Oficial 10-11/115, 13.02.1997 Le#e privind 0erviciul de In.ormaii *i 0ecuritate al ;epublicii Moldova 73/5"/',"'77 Monitorul Oficial 15 /7 ", 31.12.1999

1. Poliia: sarcini, structura i funciile principale.


Destinaia i esena social a poliiei -rotecia vieii& sntii& averii cetenilor& precum *i a altor obiecte de importan sporit pentru societate *i stat& repre:int o .uncie at1t de necesar a statului& 1nc1t ne#li=area ei se rs.r1n#e ne#ativ asupra altor aspecte ale activitii statului& 1n special& asupra administrrii economiei& .inanelor& culturii& educaiei& asi#urrii sociale etc' Calitatea redus a exercitrii .unciei de ocrotire a normelor de drept !poliienesc$ ale statului poate conduce la a.ectarea #rav sau c)iar la pierderea autoritii statului 1n .aa populaiei' %xercit1nd .uncia de ocrotire a dreptului !poliieneasc$& statul or#ani:ea: viaa poporului pe 1ntre# teritoriul ce 1i aparine& asi#ur ordinea de drept pe acest teritoriu& 1n special& 1n locurile publice& unde apar .recvent ameninri privind securitatea personal' De*i ma=oritatea sarcinilor poliiei 1n statul de drept sunt de natur preventiv& 1n ca:ul tulburrii ordinii publice *i a ameninrilor securitii publice& pentru restabilirea situaiei se aplic msuri de constr1n#ere !de poliie$' Cuv1ntul poli#ie are un sens mult mai #eneral dec1t pare' >n vec)iul limba= =uridic el desemna orice activitate de conducere& destinat reali:rii unor scopuri ale societii' -oliia era ec)ivalentul or#ani:rii =uridice *i& 1n acest sens& se vorbea despre un stat poliienesc& unde se considera ca .iind crucial pentru existena unui stat dein1nd monopolul de aplicare a .orei publice' Destinaia poliiei& ca parte constitutiv a .orei publice& temeiurile activitii ei 1*i #sesc =usti.icarea 1n existena *i mani.estarea contradiciilor sociale& 1n necesitatea satis.acerii unor cerine ale vieii sociale *i a reprimrii unor mani.estri *i tendine deviate& de ordin individual *i colectiv' Complexul vast de atribuii #enerale *i speciale ale poliiei moderne& evidenia: destul de clar caracterul social al poliiei' <cesta reiese obiectiv& 1n primul r1nd& din 1ndatorirea sa #eneral de a menine sau restabili ordinea *i securitatea public& prin care poliia poate salv#arda interesul #eneral' La .el& prin aprarea intereselor le#itime ale particularilor& poliia serve*te interesul
1

ob*tesc' <ctivitatea poliiei se des.*oar 1n bene.iciul convieuirii omene*ti *i 1mpotriva re.ractarilor& contra indivi:ilor cu mani.estri antisociale' -rin activitatea sa direct poliia contribuie la meninerea *i consolidarea ec)ilibrului social *i naional *i& indirect& cooperea: la reali:area ec)ilibrului #eneral al armoniei universale' >n opinia speciali*tilor rom?ni 1n dreptul poliienesc& .unciile sociale ale poliiei se re:um la urmtoarele activiti a$ aciunea de in.ormare !colectare de in.ormaii$@ b$ aciunea de ve#)e sau pa:@ c$ aciunea de prevenire@ d$ aciunea de restabilire a situaiei anterioare !restitutio ad inte#rum$@ e$ aciunea represiv& de coerciie& sancionare@ .$ aciunea de orientare& 1ndrumare& discreionare& inclusiv in.ormarea opiniei publice *i a puterilor din stat' Deci& poliia& ca instituie de meninere a ordinii publice *i asi#urrii securitii publice& are menirea de a .i 1n slu=ba .iecrui cetean& a 1ntre#ului popor *i a statului' -otrivit Declaraiei cu privire la poliie& adoptat 1n ,777 de ctre <dunarea -arlamentar a Consiliului %uropei& ;e:oluia 47+ !,777$ AForele poliiene*ti constituie un serviciu public instaurat prin le#e *i 1mputernicit cu meninerea ordinii *i aplicarea le#ii' Con.orm Decretului -re:idiumlui 0ovietului 0uprem al U;00 din +6'+7',77/& 1n deplin corespundere cu ideolo#ia statului poliienesc& miliia sovietic era c)emat& 1n primul r1nd& s prote=e:e Ainteresele de stat' ;olul social al poliiei 1n ara noastr este descris adecvat 1n Le#ea cu privire la poliie As apere& pe ba:a respectrii stricte a le#ilor& viaa& sntatea *i libertile cetenilor& interesele societii *i ale statului de atentate criminale *i de alte atacuri nele#itime' -oliia& 1n opinia autorului B' Cobalevsc)i& este activitatea ne#ativ a administraiei' %a este un aparat universal de Aconstr1n#ere administrativ& a crei sarcin de ba: const 1n protecia ordinii publice& lini*tii *i 1n acordarea a=utorului altor or#ane ale puterii prin intermediul constr1n#erii administrative' >n con.ormitate cu $e%ea cu pri&ire la poli#ie nr' 2,4 din ,6',"'7+ APoliia ;M este un or#an armat de drept al autoritilor publice& a.lat 1n componena M'<'I'& c)emat s apere& 1n ba:a respectrii stricte a le#ilor& viaa& sntatea *i libertile cetenilor& interesele societii *i ale statului de atentate criminale *i de alte atacuri nele#itime D,"& art' ,E' Codul de etic *i deontolo#ie al poliistului& recent aprobat de 9uvern& pre:int 1n p' " o de.iniie #enerali:at a poliiei A-oliia este un or#an armat al administraiei publice centrale sau locale& instituit prin le#e& a crei activitate este re#lementat de dreptul intern *i actele normative internaionale la care ;epublica Moldova este parte& completat 1n p' 3 cu enumerarea sarcinilor ei principale A0arcinile principale ale poliiei s1nt a$ asi#urarea respectrii le#ii& meninerii lini*tii *i ordinii publice 1n societate@ b$ protecia *i respectarea libertilor *i drepturilor .undamentale ale omului@ c$ combaterea criminalitii@ d$ acordarea asistenei *i serviciilor populaiei 1n con.ormitate cu le#islaia 1n vi#oare' La r1ndul su& le#islaia Federaiei ;use d o alt de.iniie a miliiei' <rticolul , al Le#ii Federaiei ;use cu privire la miliie stipulea: c miliia este un Asistem al or#anelor puterii executive& destinat s apere viaa& sntatea& drepturile *i libertile cetenilor& averea& interesele societii *i ale statului de atentate criminale *i de alte aciuni ile#ale& #revat cu dreptul aplicrii msurilor de constr1n#ere ' >n accepiunea noastr& aceast de.iniie nu este cea mai reu*it& 1ns ea de:vluie mai complet destinaia *i esena social a poliiei' Considerm c ma=oritatea elementelor ce caracteri:ea: rolul *i esena social a poliiei pot .i obinute 1n urma unei sinte:e a de.iniiilor poliiei ;M *i miliiei Federaiei ;use& deoarece posibilitatea aplicrii nemi=locite a constr1n#erii este particularitatea de ba: ce deosebe*te poliia de alte or#ane de ocrotire a dreptului' Poliia poate fi definit ca un sistem de formaiuni militarizate, inclusiv armate ale puterii executive (administraiei publice centrale sau locale), destinat s apere viaa, sntatea,
1

drepturile i libertile fundamentale ale omului, averea, interesele societii i ale statului de atentate i aciuni ilegale, grevat prin lege cu dreptul aplicrii nemijlocite, n caz de necesitate, a msurilor de constr ngere statal! Articolul . 0arcinile principale ale poliiei !arcinile principale ale poliiei s1nt ,$ aprarea vieii& sntii& onoarei& demnitii& drepturilor& libertilor& intereselor *i averii cetenilor de atentate criminale *i de alte atacuri nele#itime@ "$ prevenirea *i curmarea crimelor *i a altor in.raciuni@ /$ constatarea *i descoperirea in.raciunilor& urmrirea persoanelor care le(au sv1r*it@ 2$ meninerea ordinii publice *i asi#urarea securitii publice@ 3$ acordarea de a=utor& con.orm condiiilor *i modului stabilit de pre:enta le#e& cetenilor& autoritilor administraiei publice& 1ntreprinderilor& instituiilor *i or#ani:aiilor 1n vederea ocrotirii drepturilor lor *i exercitrii atribuiilor lor& stabilite de le#e@ 4$ e.ectuarea msurilor de protecie de stat .a de persoanele care acord a=utor 1n procesul penal& 1n con.ormitate cu le#islaia 1n vi#oare' <ntrenarea poliiei la 1ndeplinirea sarcinilor care con.orm le#ii nu in de atribuiile ei se inter:ice' Articolul ". !tructura poliiei *i starea ei de subordonare Ca or#an de drept al autoritilor publice poliia ;epublicii Moldova se divi:ea: 1n ( poliie de stat *i ( poliie municipal' -oliia de stat 1*i exercit atribuiile pe 1ntre# teritoriul ;epublicii Moldova& poliia municipal ( pe teritoriul unitii administrative respective' 0tructura or#ani:atoric *i limita numeric a e.ectivului poliiei de stat se aprob de 9uvern la propunerea ministrului a.acerilor interne& iar a poliiei municipale ( de autoritile administraiei publice locale *i de ministrul a.acerilor interne la propunerea comisarului poliiei raionale& *e.ului direciei a.acerilor interne a unitii teritoriale autonome cu statut special *i comisarului poliiei municipiului C)i*inu' -oliia de stat 1n activitatea sa se subordonea: Ministerului <.acerilor Interne' -oliia municipal se subordonea: concomitent Ministerului <.acerilor Interne *i autoritilor administraiei publice locale' Controlul asupra activitii poliiei se 1n.ptuie*te de Ministerul <.acerilor Interne& iar asupra activitii poliiei municipale ( *i de autoritile administraiei publice locale'

. #rupele de carabinieri.
#rupele de carabinieri !trupele interne$ s1nt destinate s asi#ure& 1mpreun cu poliia sau independent& ordinea public& aprarea drepturilor *i libertilor .undamentale ale cetenilor& avutului proprietarului& prevenirea .aptelor de 1nclcare a le#ii' Trupele de carabinieri s1nt component a Forelor <rmate *i particip la aciunile de aprare a rii& 1n condiiile le#ii' Trupele de carabinieri .ac parte din structura or#ani:atoric a Ministerului <.acerilor Interne& .iind constituite 1ntr(un Departament 1*i exercit atribuiile sub autoritatea *i controlul acestuia pe 1ntre# teritoriul republicii' Ministerul <.acerilor Interne poart 1ntre#a rspundere pentru conducerea trupelor de carabinieri& pentru or#ani:area executrii misiunilor& pre#tirea e.ectivului& pentru respectarea disciplinei militare *i ordinii interioare& pentru asi#urarea material& te)nic& .inanciar *i medical a unitilor'

>ntrea#a activitate a trupelor de carabinieri este depoliti:at *i se des.*oar exclusiv pe ba:a *i 1n executarea le#ii' !arcinile principale ale trupelor de carabinieri Trupele de carabinieri a$ ve#)ea: permanent& potrivit le#ii& 1mpreun cu poliia& la asi#urarea msurilor pentru meninerea ordinii de drept& aprarea drepturilor& libertilor .undamentale *i intereselor le#itime ale cetenilor@ b$ spri=in or#anele de poliie sau activea: independent 1n meninerea ordinii publice *i 1n combaterea criminalitii@ d$ asi#ur pa:a *i aprarea unor obiective *i transporturi de importan deosebit@ e$ particip la asi#urarea re#imului =uridic stabilit pentru durata strii de ur#en& de asediu *i de r:boi@ .$ particip la lic)idarea consecinelor avariilor sau ale situaiilor excepionale cu caracter natural& te)no#en ori ecolo#ic' Atribuiile trupelor de carabinieri Trupele de carabinieri a$ e.ectuea: servicii de patrulare *i santinel *i de meninere a ordinii publice 1n ra:a teritorial de competen@ b$ des.*oar 1mpreun cu or#anele de poliie& o activitate de prevenire a .aptelor antisociale& con.orm ordinelor ministerului a.acerilor interne@ c$ particip la meninerea ordinii publice 1n timpul aciunilor social(politice cu caracter de mas& sportive *i de alt natur@ d$ asi#ur pa:a *i aprarea unor obiecte de stat de importan deosebit *i a transporturilor speciale con.orm listei stabilite de 9uvern@ #$ p:esc depo:itele unitilor lor militare *i depo:itele Direciei pentru <provi:ionarea Te)nico(Material *i Militar a Ministerului <.acerilor Interne@ )$ particip la asi#urarea re#imului =uridic al strii de ur#en& de asediu sau de r:boi@ i$ colaborea: cu or#anele de poliie la curmarea 1nclcrilor ordinii publice& dac acesta au un caracter de mas& pre:int pericol pentru viaa *i inte#ritatea corporal a cetenilor& de:or#ani:ea: activitatea social(economic sau s1nt orientate 1mpotriva avutului proprietarului@ =$ particip la restabilirea ordinii 1n ca: de nesupunere 1n #rup *i de tulburri 1n mas ale arestailor *i deinuilor@ F$ caut 1n comun cu alte .ore ale Ministerului <.acerilor Interne& persoanele arestate sau condamnate care au evadat de sub pa:@ caut *i rein persoanele care au ptruns 1n incinta obiectivelor p:ite@ l$ particip la stin#erea incendiilor& la lic)idarea consecinelor avariilor sau ale situaiilor excepionale cu caracter natural& te)no#en ori ecolo#ic 1n localiti *i la obiectivele p:ite@ m$ p:esc *i apr localuri ale misiunilor diplomatice& repre:entanelor consulare sau ale altor repre:entane ale statelor strine@ n$ particip& 1mpreun cu alte .ore ale Ministerului <.acerilor Interne& la prevenirea& neutrali:area *i la curmarea aciunilor elementelor teroriste *i de diverisiune@ o$ la declararea strii de asediu sau de r:boi& 1n cooperare cu armata naional *i trupele de #rniceri& particip& sub conducerea 0tatului Ma=or 9eneral al Forelor <rmate& la operaii !aciuni$ de aprare a rii& 1n special la prevenirea aciunilor 1ndreptate 1mpotriva independenei *i inte#ritii ;epublicii Moldova& la pa:a cilor de comunicaie& la evacuarea populaiei din :onele supuse atacurilor& la lupta 1mpotriva #rupurilor de cercetare(diversiune etc' Trupele de carabinieri s1nt or#ani:ate pe principii militare *i au 1n structura lor Comandament al trupelor& bri#:i !re#imente$ *i batalioane teritoriale' 0tructura *i e.ectivul trupelor de carabinieri se aprob de -re*edintele ;epublicii Moldova'

Unitile trupelor de carabinieri& 1n .uncie de misiunile lor& pot .i mobil(operative& de pa: la obiecte de importan deosebit& de pa: la transporturi speciale& de patrulare *i santinel' 0tatele de or#ani:are ale unitilor *i subunitilor trupelor de carabinieri se aprob de ministrul a.acerilor interne' Conducerea trupelor de carabinieri o exercit vice(ministrul a.acerilor interne ( comandant al Departamentului Trupelor de Carabinieri& prin intermediul comandanilor de uniti' Gatalionul este unitatea operativ de ba: a trupelor de carabinieri care asi#ur ordinea public 1n ra:a unui raion sau a mai multor raioane' Gatalionul are 1n subordonare un numr variabil de companii& plutoane *i #rupe de carabinieri' Trupele de carabinieri se alctuiesc din militari *i salariai civil' Militarii trupelor de carabinieri au #rade militare semne de distincie *i uni.orm' <supra lor se extinde aciunea le#ilor ce re#lementea: serviciul militar' Militarii se cl:uesc 1n activitatea lor de ;e#ulamentul cu privire la serviciul e.ectivului de trup& al corpului de ser#eni *i o.ieri ai trupelor de carabinieri ale Ministerului <.acerilor Interne& aprobat de 9uvern& precum *i de re#ulamentele trupelor de carabinieri' 0alariaii civil din trupele de carabinieri 1*i des.*oar activitatea 1n con.ormitate cu le#islaia muncii& cu ordinele& dispo:iiile *i instruciile ministrului a.acerilor interne'

$. !er%iciul &n organele afacerilor interne.


/' >n or#anele a.acerilor interne pe ba:a liberului consimm1nt pot .i an#a=ai ceteni ai ;epublicii Moldova 1n v1rst de cel puin ,6 ani cu comportare demn la locul de munc& 1n societate *i pe timpul studiilor sau al satis.acerii sta#iului militar& api din punct de vedere medical& cu caliti *i aptitudini necesare 1ndeplinirii sarcinilor de serviciu speci.ice *i au .ost supu*i 1nre#istrrii dactiloscopice de stat obli#atorii' -remilitarii nu pot .i an#a=ai 1n serviciul or#anelor a.acerilor interne& cu exepia ca:urilor expres prev:ute de le#islaia ;epublicii Moldova' Hu pot .i an#a=ate la serviciu 1n or#anele a.acerilor interne persoanele care au .ost condamnate prin sentin =udectoreasc de.initiv& se a.l sub urmrire penal sau au .ost liberate de rspundere penal de ctre instana de =udecat 1n ca:urile menionate la art' 3/ al Codului penal' 2' -entru .unciile e.ectivului de trup *i e.ectivului de comand in.erior din or#anele a.acerilor interne an#a=area se .ace pe ba: de contract& pentru o perioad 1n con.ormitate cu le#islaia& din r1ndul persoanelor care au cel puin studii medii& au 1ndeplinit serviciul militar 1n termen !cu excepia persoanelor din corpul de o.ieri 1n re:erv$ *i au absolvit Icoala de subo.ieri a Ministerului <.acerilor Interne' 4' -entru .unciile corpului de comand mediu& superior *i suprem al or#anelor a.acerilor interne s1nt an#a=ate pe ba: de contract& pentru o perioad 1n con.ormitate cu le#islaia& persoane care au absolvit instituii de 1nvm1nt superior sau mediu de specialitate din subordinea Ministerului <.acerilor Interne& altor ministere sau departamente ale ;epublicii Moldova& sau altor state' ,/' 9radele speciale ce se pot acorda persoanelor din e.ectivul de trup *i corpul de comand din or#anele a.acerilor interne s1nt urmtoarele -entru e.ectivul de trup poliist& soldat al serviciului intern@ -entru e.ectivul de comand in.erior@ -entru #radai caporal de poliie& caporal al serviciului intern@ ser#ent de poliie& ser#ent al serviciului intern@ ser#ent ma=or de poliie& ser#ent ma=or al serviciului intern@ -entru subo.ieri
1

plutonier de poliie& plutonier al serviciului intern@ plutonier(ma=or de poliie& plutonier(ma=or al serviciului intern@ plutonier(ad=untant de poliie& plutonier(ad=utant al serviciului intern -entru corpul de comand mediu sublocotenent de poliie& sublocotenent al serviciului intern@ locotenent de poliie& locotenent al serviciului intern@ locotenent ma=or de poliie& locotenent ma=or al serviciului intern@ cpitan de poliie& cpitan al serviciului intern@ -entru corpul de comand superior maior de poliie& maior al serviciului intern@ locotenent(colonel de poliie& locotenent(colonel al serviciului intern@ colonel de poliie& colonel al serviciului intern@ -entru corpul de comand suprem #eneral(maior de poliie& #eneral(maior al serviciului intern@ #eneral(locotenent de poliie& #eneral(locotenent al serviciului intern@ #eneral(colonel de poliie& #eneral(colonel al serviciului intern' "6' 9radele speciale ale corpului de comand suprem li se acord persoanelor 1n con.ormitate cu le#islaia 1n vi#oare& la propunerea Ministrului a.acerilor interne al ;epublicii Moldova de ctre -re*edintele ;epublicii Moldova' 9radele speciale Ministrului a.acerilor interne se acord de ctre -re*edintele ;epublicii Moldova la propunerea prim(ministrului ;epublicii Moldova' ,"' -entru colaboratorii or#anelor a.acerilor interne s1nt prev:ute urmtoarele stimulri ( mulumire@ ( premierea cu cadouri de pre sau bani@ ( acordarea unui concediu suplimentar pltit cu durata de p1n la ,+ :ile@ ( expunerea .oto#ra.iei pe -anoul de onoare@ ( ridicarea sanciunii disciplinare@ ( decorarea cu insi#ne ale M<I@ ( con.erirea anticipat a #radului special imediat urmtor sau #radului de cali.icare@ ( con.erirea #radului special urmtor 1nainte de termen@ ( decorarea cu arme albe sau de .oc@ ( 1nre#istrarea 1n Cartea de onoare a Ministerului <.acerilor Interne' -entru merite deosebite& colaboratorii or#anelor a.acerilor interne pot .i decorai cu distincii de stat' ,/' >n instituiile de 1nvm1nt ale Ministerului <.acerilor Interne& pe l1n# stimulrile speci.icate 1n pct' ," al pre:entului 0tatut& se aplic urmtoarele stimulri ( 1nm1narea .oto#ra.iei personale a cursantului !studentului$& .oto#ra.iat l1n# drapelul des.*urat al instituiei de 1nvm1nt@ ( trimiterea unei scrisori de mulumire prinilor !rudelor$@ ( 1nscrierea numelui de .amilie al cursantului !studentului$ pe -anoul de onoare@ ( acordarea peste r1nd a permisiei din re*edina instituiei de 1nvm1nt p1n la 3 :ile' ,2' Colaboratorilor or#anelor a.acerilor interne le pot .i aplicate urmtoarele sanciuni disciplinare ( avertisment@ ( mustrare@ ( mustrare aspr@ ( retro#radarea 1n #radul de cali.icare@ ( retro#radare 1n .uncie@ ( retro#radare 1n #radul special cu o treapt@ ( concedierea din or#anele a.acerilor interne' ,3' >n instituiile de 1nvm1nt ale Ministerului <.acerilor Interne& pe l1n# sanciunile disciplinare speci.icate& cursanilor !studenilor$ li se aplic sanciuni sub .orm de
1

( suspendarea permisiei pe o perioad de p1n la /+ :ile@ ( numirea peste r1nd 1n serviciu !cu excepia serviciului de #ard$ ( p1n la 3 servicii@ ( exmatricularea' ,4' Colaboratorii or#anelor a.acerilor interne decorai cu insi#ne ale M<I pot .i sancionai prin privarea de aceste insi#ne'

'. (entrul pentru (ombaterea (rimelor )conomice i (orupiei: sarcini, structura i funciile principale.
*!#O+*( Centrul pentru Combaterea Crimelor %conomice *i Corupiei este un or#an de ocrotire a normelor de drept& speciali:at 1n contracararea in.raciunilor economico(.inanciare *i .iscale& precum *i a corupiei' Cadrul =uridic al activitii Centrului 1l constituie Constituia ;epublicii Moldova@ Le#ea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor %conomice *i Corupiei& adoptat de ctre -arlamentul ;epublicii Moldova la 4 iunie "++"& alte acte normative& inclusiv tratatele internaionale la care ;epublica Moldova este parte' Principiile de activitate Centrul 1*i des.*oar activitatea pe principiile le#alitii& respectrii drepturilor *i libertilor .undamentale ale omului& oportunitii& 1mbinrii metodelor *i mi=loacelor publice *i secrete de activitate& conducerii unipersonale *i cole#iale& colaborrii cu alte autoriti publice& or#ani:aii ob*te*ti *i ceteni' "tribuiile >n atribuiile Centrului intr pre1nt?mpinarea& depistarea& cercetarea& curmarea contraveniilor *i in.raciunilor economico(.inanciare *i .iscale@ contracararea corupiei *i protecionismului@ contracararea le#ali:rii bunurilor *i splrii banilor obinui ilicit @ e.ectuarea experti:ei anticorupie a proiectelor de acte le#islative *i a proiectelor de acte normative ale 9uvernului 1n vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire *i combatere a corupiei' #ecesitatea crerii Crearea Centrului a .ost determinat& 1n primul r?nd& de necesitatea edi.icrii unei structuri de stat e.iciente& scopul principal al cruia este combaterea in.raciunilor economice *i corupiei 1n ;epublica Moldova' -revenirea lor este o sarcin prioritar pentru or#anele de ocrotire a normelor de drept' J alt cerin& nu mai puin important& a .ost necesitatea optimi:rii structurii *i activitii or#anelor de control' Din experiena anilor trecui& nu se reu*ea soluionarea problemelor privind in.racionalitatea economic& sporirea re:ultatelor 1n combaterea ei din mai multe cau:e& dintre care pot .i menionate cele mai importante dublarea .unciilor de ctre di.erite instituii de stat& pe de o parte& *i ine.icienta interaciune 1ntre ele& pe de alta' >n consecin& se 1nre#istra un numr considerabil de controale *i revi:ii tendenioase *i inoportune& care nu aveau nici un e.ect asupra nivelului criminalitii 1n economie& *i sustr#eau de la activitate a#enii economici' Fiecare or#an de control avea competenele proprii& subordonarea sa ierar)ic' Totodat& dintre rile C0I& numai 1n ;epublica Moldova or#anele de control nu dispuneau de .uncii de urmrire penal' J dat cu adoptarea Le#ii cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor %conomice *i Corupiei& 1n Moldova a .ost creat o instituie av1nd sistem complex de descoperire a in.raciunilor economice 1ncep?nd cu obinerea *i documentarea in.ormaiilor operative& e.ectuarea actului de revi:ie *i control& intentarea dosarului penal& urmrirea penal *i transmiterea dosarului 1n instana de =udecat' Centrul a .ost creat ca urmare a .u:ionrii Departamentului control .inanciar si revi:ie al Ministerului Finanelor@ Direciei anticoruptie a Departamentului pentru Combaterea Crimei Jr#ani:ate si Corupiei& precum si a Direciei politiei economico(.inanciare a Inspectoratului 9eneral de -olitie al Ministerului <.acerilor Interne *i a 9r:ii Financiare& care subordona Inspectoratul Fiscal -rincipal de 0tat'

,. !er%iciul de *nformaii i !ecuritate


La "/ decembrie& ,777& -arlamentul ;epublicii Moldova adopt Le#ea cu privire la 0erviciul de In.ormaii *i 0ecuritate& acest moment istoric constituind actul de .inali:are a procesului de reor#ani:are a .ostului M'0'H' al ;epublicii Moldova& .ondat 1n septembrie ,77, dup proclamarea independenei rii' Iniial& printr(un Decret pre:idenial& iar mai apoi K prin Le#ile respective ale ;epublicii Moldova& au .ost de.inite statutul& atribuiile *i structura acestui minister de .or' -e parcurs& 1n .uncie de situaia social(politic *i economic din republic& ele au suportat modi.icri adecvate& orientate spre sporirea nivelului de or#ani:are *i de e.icacitate a activitii operative de investi#aie' )#AP)-) D) BA./ A-) (O0!#*#1*+** O+2A0)-O+ D) !)(1+*#A#) A-) +)P1B-*(** 3O-DOVA -rin Decretul -re*edintelui ;epublicii Moldova& nr',74 din 7 septembrie& ,77, Comitetul 0ecuritii de 0tat al ;epublicii Moldova este des.iinat *i 1n ba:a acestuia este creat Ministerul 0ecuritii Haionale al ;epublicii Moldova' La ,4 septembrie ,77, 9uvernul ;epublicii Moldova aprob atribuiile de ba: *i structura M'0'H'& iar la 4 aprilie& ,77" K ;e#ulamentul M'0'H' al ;epublicii Moldova' La /, octombrie ,773 -arlamentul ;epublicii Moldova adopt Le#ile cu privire la securitatea statului *i cu privire la or#anele securitii de stat ale ;epublicii Moldova' <ceste le#i au .ost promul#ate la /, ianuarie ,777 de -re*edintele ;epublicii Moldova dl -etru Lucinsc)i' La 7 septembrie ,777 cu prile=ul 1mplinirii a 4 ani de la crearea M'0'H' al ;epublicii Moldova& printr(un Decret pre:idenial& a .ost proclamat srbtoarea pro.esional K Liua lucrtorilor securitii de stat a ;epublicii Moldova' -rin 8otr1rea -arlamentului ;epublicii Moldova nr'",7(,2 din ,"',"',776& s(a decis elaborarea unor acte normative& privind re#lementarea reor#ani:rii M'0'H' La ,4 noiembrie ,777 prin Le#ea ;epublicii Moldova nr'474(MIB& Ministerul 0ecuritii Haionale este reor#ani:at 1n 0erviciul de In.ormaii *i 0ecuritate !0'I'0'$ al ;epublicii Moldova' La "/ decembrie ,777& -arlamentul ;epublicii Moldova emite Le#ea nr'73/(MIB& cu privire la 0erviciul de In.ormaii *i 0ecuritate al ;epublicii Moldova' -rin 8otr1rea -arlamentului ;epublicii Moldova nr'6++(MIB din ,,'+"'"+++ este aprobat sc)ema de personal a 0'I'0' al ;epublicii Moldova' La / martie& "+++& prin 8otr1rea 9uvernului ;epublicii Moldova& este aprobat noua structur a 0'I'0' al ;epublicii Moldova' De la constituire& serviciile speciale moldovene*ti au avut de dep*it multiple obstacole& 1ns au i:butit s le 1n.runte& prin .apte concrete& mani.est1ndu(se plenar 1n calitate de principala instituie& menit s apere securitatea de stat a ;epublicii Moldova' J evaluare a activitii lor 1n aceast perioad demonstrea:& c serviciile secrete au .cut .a sarcinilor puse& #raie valori.icrii reu*ite a potenialului acumulat pe parcursul a mai multor decenii' Jr& ele au .ost create *i constituie o continuitate raional a structurilor care au existat p?n la declararea independenei republicii' >n aceast ordine de idei& este =usti.icat o scurt retrospectiva a principalelor etape& care au precedat constituirea serviciilor speciale moldovene*ti *i& prin urmare& a actualului 0erviciu de In.ormaii *i 0ecuritate al ;epublicii Moldova' ;etrospectiva se vede necesar nu pentru a da o apreciere politic activitii din trecut& dar spre a accentua importana experienei& 1n procesul de .ormare *i constituire a actualelor or#ane ale securitii statului' Create 1n octombrie ,7"2& pe l?n# 0ovietul Comisarilor Horodnici al ;'<'0'0'M'& 1n calitate de Direcie a 1mputernicitului Departamentului -olitic -rincipal al UFrainei& serviciile speciale moldovene*ti s(au trans.ormat& pe parcurs& 1n principala structur care asi#ura securitatea statului' >n .uncie de parte component a structurilor unionale& ele au contribuit la soluionarea unui spectru lar# de probleme& impuse de situaia intern *i internaional' 0pre s.?r*itul anilor opt:eci& serviciile speciale au atins apo#eul nivelului de per.ecionare pro.esional' ;epre:entanii Moldovei au lansat un *ir de idei operative *i& pe bun dreptate& erau considerai speciali*ti de valoare' >n analele serviciilor speciale au rmas 1nscrise numele

colaboratorilor& care au participat la reali:area unor activiti cu caracter operativ& soldate cu depistarea *i ani)ilarea ulterioar a unor reele de a#enturi strine' Totodat& ultimele decenii ale secolului trecut au constituit *i una din cele mai controversate perioade 1n istoria or#anelor securitii statului' Dele#area acestor structuri a unor .uncii neordinare precum au .ost contracararea a*a(:iselor Adiversiuni ideolo#ice& a #enerat activiti& care au in.luenat soarta *i destinul unor ceteni' >ns& acest lucru a .ost consecina principiilor politice de #uvernare *i or#anele securitii nu poart nici o vin& deoarece erau obli#ate s se supun le#ilor de atunci' Istoria a decis ca or#anele securitii moldovene*ti s(*i des.*oare activitatea 1n condiiile con.runtrii a dou lumi& ba:ate pe di.erite principii politice& economice *i sociale de de:voltare' De .apt& se ducea lupta contra unor mani.estri ne#ative& pentru or1nduirea de atunci& 1n scopul asi#urrii unei societi unitare *i neadmiterii subminrii intereselor securitii statului' >ns& e de accentuat& c an#a=aii securitii moldovene*ti& cu rare excepii& nu s(au implicat 1n aciunile de represare 1n mas a cetenilor cu un alt mod de #?ndire' %ste un merit al conducerii de atunci !9avriil Bolcov& C)eor#)e Lavranciuc& Tudor Gotnaru$ *i a e.ectivului operativ& care au dat prioritate pro.ilaxiei #enerale& ca .orm de pre1nt1mpinare a potenialelor ile#aliti& dar nu ( persecutrii penale a cetenilor' Iar& dup ,763 s(au depus e.orturi considerabile 1n vederea reabilitrii persoanelor care au su.erit ne1ntemeiat de pe urma re#imului totalitar *i al cultului personalitii' >n po.ida atmos.erei contradictorii& care a anticipat proclamarea independenei naionale& securitatea moldoveneasc a dat dovad de clarvi:iune politic *i operativ' Faptul c 1n republic nu s(au admis vrsri de s?n#e& constituie& .r nici o 1ndoial& *i un re:ultat al in.ormrii obiective a conducerii de v1r. a ;epublicii Moldova& despre evoluarea proceselor interne *i realitile existente 1n ar' <ctivitatea or#anelor de securitate nu s(a limitat doar la in.ormarea instanelor au .ost 1naintate diverse propuneri orientate spre dep*irea situaiilor de con.lict *i neadmiterea trans.ormrii acestora 1n con.licte de proporii& cu posibile consecine ne.aste pentru 1ntrea#a societate' 0arcini ma=ore& de un nou coninut& au .ost 1naintate or#anelor securitii statului odat cu proclamarea independenei ;epublicii Moldova' 0e cereau reali:ate msuri operative& menite s asi#ure securitatea intern *i s contribuie la promovarea intereselor rii pe arena internaional' Totodat& perioada iniial a constituit pentru serviciile speciale *i un adevrat examen de maturitate civic *i pro.esional' Condiiile de extrem tensiune politico(social necesitau deci:ii ar#umentate& subordonate soluionrii celor mai strin#ente probleme' J ast.el de problem re:ida 1n reali:area principiului AUnui stat puternic K un serviciu special puternic' %.ectivul care *i(a continuat exercitarea obli#aiunilor& a demonstrat& prin .apte concrete& .idelitate intereselor rii' Un aport indiscutabil 1n instituirea serviciilor speciale ale ;epublicii Moldova& l(au adus primii conductori ai instituiei colonel <'-lu#aru& #eneral de bri#ad B'Calmoi& #eneral de divi:ie T'Gotnaru& ei i:butind s pstre:e& 1n mare msur& potenialul de cadre pro.esioniste *i e.icient s(l antrene:e 1n aprarea independenei *i suveranitii ;epublicii Moldova' %venimentele din anii ,77+(,77"& care au avut loc 1n sudul *i estul rii& au constituit o #rea 1ncercare *i pentru or#anele securitii' >ntrea#a activitate operativ a .ost subordonat in.ormrii obiective a conducerii rii despre situaia politic *i operativ& 1n scopul pstrrii inte#ritii teritoriale a rii *i meninerii acestor re#iuni 1n cadrul constituional' -rocesele democrati:rii societii& a relaiilor internaionale& orientarea rii spre inte#rarea 1n Comunitatea %uropean& au 1naintat pe prim(plan necesitatea unor modi.icri mai radicale a structurii *i activitii M'0'H'& modi.icri adecvate cerinelor :ilei& a=ustate la re.orma =udiciar *i de drept& care se des.*ura atunci 1n ;epublica Moldova' <ceste sc)imbri de structur& erau dictate de 1ns*i de.iniia securitatea statului& care constituia doar o parte component a si#uranei naionale' %le se cereau .cute *i din necesitatea obiectiv de a revi:ui unele prioriti ale activitii M'0'H'' La etapa dat& e.orturile colaboratorilor trebuiau mobili:ate 1n direciile vitale pentru republic consolidarea statalitii& 1ntrirea potenialului economic& .ormarea unei ima#ini po:itive a ;epublicii Moldova pe arena mondial' 0copul suprem al reor#ani:rii M'0'H' re:ida 1n constituirea unor corelaii mai str1nse 1ntre atribuiile instituiei date *i Constituia rii& principiile de ba: ale politicii interne *i externe& normele internaionale de securitate 1n plan naional& re#ional *i #lobal' -iatra de temelie
1

a activitii serviciului special re.ormat& a constituit(o e.icacitatea aciunilor *i .lexibilitatea metodelor de lucru' 0copul principal al procesului de reor#ani:are a .ost ideea crerii unei instituii de pro.esioni*ti& cu un numr de colaboratori strict limitat& dotate con.orm cerinelor moderne& care ar corespunde unui stat democratic' Instituirea or#anelor securitii statului se des.*ura concomitent cu soluionarea unor importante sarcini le#ate de aprarea intereselor republicii' 0ituaiile neordinare& deseori impuneau deci:ii imediate care& la r1ndul lor& cereau o asi#urare in.ormativ corespun:toare' Hu putem a.irma& c toate soluiile au .ost absolut corecte' >ns& cu si#uran& se poate spus c& pe parcursul primilor ,+ ani de independen& nu s(au comis #re*eli& care ar .i in.luenat ne#ativ nivelul de asi#urare a securitii statului' >n po.ida #reutilor 1nt1lnite 1n procesul instituirii 0'I'0'& s(a reu*it& 1ntr(o perioad scurt de timp& elaborarea *i aplicarea 1n practic a unui complex de msuri& de ordin operativ *i or#ani:atoric& orientate spre asi#urarea securitii& suveranitii *i inte#ritii teritoriale ale ;epublicii Moldova& prote=area re#imului constituional al statului& respectarea strict a drepturilor *i libertilor cetenilor' <u .ost de.inite noua concepie *i direciile prioritare ale activitii 0'I'0'& iar structura *i .unciile subdivi:iunilor instituiei au .ost a=ustate cerinelor :ilei' Con.orm le#ilor cu privire la 0'I'0'& cu privire la securitatea statului& cu privire la or#anele securitii de stat *i cu privire la activitatea operativ de investi#aie& au .ost revi:uite *i prelucrate actele normative de ba:& care re#lementea: activitatea de serviciu *i cea operativ' < .ost elaborat simbolica 0'I'0'& este creat Mu:eul de istorie a or#anelor securitii de stat ale ;epublicii Moldova' -rin 8otr1rea 9uvernului ;epublicii Moldova& nr',,7" din ,+'+7'"++"& 1n scopul pre#tirii *i reciclrii cadrelor de speciali*ti 1n domeniul securitii naionale& Centrul de Instruire al 0'I'0' a .ost trans.ormat 1n Institutul Haional de In.ormaii *i 0ecuritate' >n pre:ent& 0'I'0' al ;epublicii Moldova 1*i des.*oar activitatea con.orm cerinelor unui stat democratic' 0e respect principiul depoliti:rii& iar criteriul de ba: al po:iiei civice a o.ierilor din cadrul instituiei 1l constituie devi:a Credin -atriei' Istoria contemporan a republicii conine su.iciente domenii care vor constitui obiect de studiu pe viitor' Unul dintre ele va include& .r 1ndoial& rolul or#anelor securitii 1n primii ani de independen a ;epublicii Moldova' A(#*V*#A#)A La momentul actual& 0'I'0' constituie o structur viabil& apt s depiste:e& pre1nt1mpine *i contracare:e orice aciune care& din punct de vedere le#islativ& pre:int un anumit pericol pentru securitatea statului& societii& sau persoanei' ;eie*ind din obiectivele *i .unciile stabilite de conducerea de v1r. a republicii& 0'I'0' 1*i orientea: activitatea 1n direcia depistrii oportune a oricror aciuni& sv1r*ite att 1n teritoriul rii& c1t *i din strintate& care pot submina statalitatea& suveranitatea *i inte#ritatea teritorial a ;epublicii Moldova& a.ecta interesele ei politice& economice *i de.ensive' -rocesul de consolidare a statului moldovenesc& se con.runt cu di.iculti de ordin obiectiv& caracteristice perioadei de tran:iie' >n .uncie de aceasta& misiunea 0I0 prevede primordialitatea obinerii in.ormaiilor preventive cu privire la eventualele aciuni anticonstituionale cu caracter violent& la apariia #ruprilor care intenionea: s se opun autoritilor& prin metode extremiste& *i& deci& pot destabili:a situaia din ar' <u .ost intensi.icate posibilitile de investi#aie& 1n scopul pre1nt1mpinrii di.eritor situaii 1ncordate' >n #eneral& 0'I'0' menine 1n vi:orul su 1ntrea#a situaie operativ din ar& 1ntreprinde un spectru lar# de msuri adecvate& menite s asi#ure securitatea re#imului constituional' >n cadrul activitilor antiteroriste& 0'I'0' a reu*it s ani)ile:e 1n.ptuirea unui *ir de ameninri cu r.uial .i:ic& la adresa unor 1nali demnitari de stat@ au .ost identi.icai autorii unor texte anonime& cu apeluri la vra=b interetnic& *ovinism& aciuni extremiste& acte de terorism' -ersoanele depistate& au .ost sancionate prin msuri pro.ilactice de ordin preventiv' -e parcursul operaiunilor operative(de investi#aie& au .ost descoperite *i ridicate cantiti mari de arme de .oc& #renade& mine& muniii' Bis(a(vis de ast.el de ca:uri& au .ost iniiate anc)ete penale !intentate dosare penale$'

>n ultimul timp& a sporit considerabil pericolul unor ast.el de .enomene& ca terorismul mondial *i criminalitatea internaional' Hu vorbim despre careva reu*ite 1n contracararea lor& .r o interaciune cu serviciile speciale ale altor ri' >n scopul unei re:olvri mai e.iciente a problemelor ce in de si#urana naional a ;epublicii Moldova& *i 1n primul r1nd K la capitolul contracararea terorismului internaional& a tra.icului de dro#uri *i a crimei or#ani:ate& precum *i pentru asi#urarea te)nico(material *i pre#tirea de cadre K 1n ultimii ani s(au .cut pa*i concrei 1n direcia interaciunii *i colaborrii cu serviciile speciale din Federaia ;us& UFraina& Gelarusi& ;om?nia& Turcia& 9ermania& 0'U'<' *i din alte state& cu care 0'I'0' soluionea: probleme cu caracter operativ' De comun cu serviciile secrete din ;usia *i UFraina& 0'I'0' s(a reu*it s .ie neutrali:ate c1teva #rupri criminale transnaionale& implicate 1n con.ecionarea *i reali:area dispo:itivelor explo:ive& .urni:area armamentului repre:entanilor lumii interlope& care au comis un *ir de crime monstruoase at1t pe teritoriul ;epublicii Moldova& precum *i 1n alte ri din spaiul post( sovietic' >n cooperare cu or#anele -rocuraturii 9enerale a republicii& 0'I'0' a 1ntocmit peste o mie materiale privind activitatea unor persoane *i #rupri criminale& care practicau contrabanda& t1l)ria& tra.icul de armament *i dro#uri& asasinri la comand *i alte activiti criminale' >n ba:a acestor materiale acumulate& 0ecia anc)et penal 0'I'0' a intentat peste ,++ dosare penale' 0erviciile speciale ale ;epublicii Moldova& au 1ntreprins un *ir de aciuni vi:1nd respectarea le#islaiei cu privire la normele de *edere 1n ara noastr a cetenilor strini' >n urma acestor controale au .ost depistate *i curmate activitile unor canale ile#ale de tran:itare prin teritoriul republicii spre vestul %uropei a emi#ranilor din <sia de 0ud(%st' Unii tra.icani de .iine umane au .ost tra*i la rspundere penal' -roclamarea independenei totodat a 1nsemnat *i stabilirea a noi relaii 1n economie' <ceasta a obli#at or#anele securitii s 1ntreprind msuri active 1ntru combaterea activitilor& care pre=udicia: interesele economice ale statului' 0emni.icativ este& c primele reali:ri pe scar lar#& subdivi:iunile operative le(au obinut anume 1n acest domeniu' <u .ost contracarate activiti de contraband& de privati:are la preuri deri:orii a patrimoniului public& aciuni .inanciare ilicite estimate la sute milioane lei' >ns& sarcina actual rm?ne de a intensi.ica rolul 0erviciului 1n contracararea delapidrilor de proporii& a corupiei 1n or#anele puterii de stat& a crimei or#ani:ate *i a altor .enomene care a.ectea: interesele rii' La un alt nivel calitativ se cere abordat problema securitii ramurilor strate#ice ale economiei naionale' 0ubdivi:iunile speciali:ate sunt 1n cutarea noilor .orme or#ani:atorice *i operative de activitate pentru a .ace .a cerinelor 1n acest domeniu' >n cadrul activitilor contrain.ormative de prote=are a intereselor economice ale rii& 0I0 a depistat un numr impuntor de .raude 1n s.era economiei externe& multiple 1ncercri de a 1nc)eia cu .irme strine contracte 1n de:avanta=ul ;epublicii Moldova& de a scoate din ar& pe cale de contraband a cantitilor considerabile de metale ne.ieroase& obiecte de anticariat& materie prim *i produse a#ricole' <u .ost 1nre#istrate 1nclcri *i 1n domeniul obinerii *i utili:rii creditelor *i investiiilor strine& la reali:area unor pro#rame& acorduri *i proiecte interstatale' ;eali:area 1n mare parte a obli#aiunilor de serviciu& ma=oritii sarcinilor .uncionale este imposibil .r conlucrarea 0erviciului cu alte instituii publice& abilitate cu .uncii 1n domeniul asi#urrii securitii naionale' 0e .ace tot posibilul pentru sporirea e.icienei acestei colaborri& cu at1t mai mult& c e vorba de un imperativ al timpului& condiionat de situaia politic& economic *i operativ& de sarcinile care le pune 1n .aa 0erviciului conducerea de v1r. a rii' Consolidarea or#anelor securitii statului nu ar .i avut loc .r susinerea -re*edintelui& -arlamentului *i a 9uvernului ;epublicii Moldova' <ctivitatea noastr a .ost *i& suntem si#uri& va rm?ne 1n atenia permanent a conducerii rii' <ctualmente& sarcina de ba: este de a concentra e.orturile *i a mobili:a e.ectivul la reali:area problemelor strin#ente& de a per.eciona 1ntre# spectru de activiti in.ormative *i contrain.ormative' <st:i& se poate de a.irmat& c 1n perioada ce s(au scurs& 0erviciul de In.ormaii *i 0ecuritate s(a mani.estat drept #arant al securitii de stat al ;epublicii Moldova' Dispunem de un potenial uman *i operativ(te)nic su.icient pentru a soluiona sarcinile care stau 1n .aa noastr' >n po.ida unor #reuti cu care se con.runt 1ntrea#a societate& colaboratorii 1*i
1

1ndeplinesc con*tiincios datoria& apr?nd independena *i suveranitatea ;epublicii Moldova' J.ierii 0'I'0' 1*i des.*oar activitatea pro.esional pe .undalul unui climat de ordine *i disciplin intern& de respectare a prevederilor le#islaiei naionale *i a cerinelor re#ulamentelor militare' <ctualmente& putem constata& c& practic& perioada de constituire a 0'I'0' al ;epublicii Moldova a luat s.1r*it' Concepia *i direciile .undamentale ale activitii de mai departe a instituiei re:id din orientarea ;epublicii Moldova spre suveranitate& inte#ritate teritorial *i neutralitate& precum *i din rolul serviciilor speciale 1ntr(un stat de drept' A#+*B14**-) !)+V*(*1-1* 0erviciului 1i revin atribuiile vi:1nd elaborarea *i reali:area& 1n limita competenei sale& a unui sistem de msuri orientate spre descoperirea& prevenirea *i contracararea urmtoarelor aciuni care& con.orm le#islaiei& periclitea: securitatea de stat& public *i a persoanei aciunile 1ndreptate spre sc)imbarea prin violen a or1nduirii constituionale& subminarea sau lic)idarea suveranitii& independenei *i inte#ritii teritoriale a rii' !<ceste aciuni nu pot .i interpretate 1n detrimentul pluralismului politic& reali:rii drepturilor *i libertilor constituionale ale omului'$@ activitatea ce contribuie& 1n mod direct sau indirect& la des.*urarea de aciuni militare 1mpotriva rii sau la declan*area r:boiului civil@ aciunile militare sau alte aciuni violente care subminea: temeliile statului@ aciunile care au ca scop rsturnarea prin violen a autoritilor publice le#al alese@ aciunile care .avori:ea: apariia de situaii excepionale 1n transport& telecomunicaii& la unitile economice *i cele de importan vital@ spiona=ul& adic transmiterea in.ormaiilor ce constituie secret de stat altor state& precum *i obinerea ori deinerea ile#al a in.ormaiilor ce constituie secret de stat 1n vederea transmiterii lor unor state strine sau structuri anticonstituionale@ trdarea mani.estat prin acordarea de a=utor unui stat strin 1n des.*urarea de activiti ostile 1mpotriva ;epublicii Moldova@ aciunile care le:ea: drepturile *i libertile constituionale ale cetenilor *i pun 1n pericol securitatea de stat@ pre#tirea *i comiterea actelor teroriste& atentatelor la viaa& sntatea *i inviolabilitatea persoanelor o.iciale supreme ale rii& a oamenilor de stat *i .runta*ilor vieii publice din alte state a.lai 1n ;epublica Moldova@ sustra#erea de armament& muniii& te)nic de lupt& substane explo:ive& radioactive& otrvitoare& narcotice& toxice *i de alt natur& contrabanda cu acestea& producerea& .olosirea& transportarea *i pstrarea lor ile#al& dac prin aceasta se aduce atin#ere intereselor de asi#urare a securitii de stat@ constituirea de or#ani:aii sau #rupri ile#ale care periclitea: securitatea de stat sau participarea la activitatea acestora' D*+)(4**-) D) A(#*V*#A#) A-) !)+V*(*1-1* -entru 1ndeplinirea atribuiilor ce in de asi#urarea securitii de stat& 0erviciul des.*oar activiti in.ormative@ activiti contrain.ormative@ Modul de des.*urare a msurilor in.ormative *i contrain.ormative& precum *i condiiile de utili:are a metodelor *i mi=loacelor secrete 1n des.*urarea activitii in.ormative *i contrain.ormative s1nt stabilite de le#islaie'